Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst"

Transkript

1 Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

2 Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste. Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6 Butikkledelse...8 Kontor og administrasjon...10 Advokatsekretær...12 Saksbehandler...14 Juridisk kontormedarbeider...16 Sekretær...18 IT...20 Nettverksadministrator...22 Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning er en kort og praktisk utdanning for deg som vil raskt ut i arbeidslivet eller ønsker ny jobb. Hvis dette er målet ditt, bør du velge Treider Fagskoler. Det du legger ned av tid, penger og innsats gjennom utdanningen, skal du tjene på i årene som kommer. Om du i tillegg kan vise til gode resultater, vil du bli ettertraktet i arbeidsmarkedet. Logistikk...24 Lageradministrator...26 Transportadministrator...28 Økonomi og personal...30 Regnskapsmedarbeider...32 Regnskapskonsulent...34 Lønnsmedarbeider...36 Reiseliv...38 Reiselivskoordinator...40 For informasjon om utdanningen Medisinsk sekretær, se treider.no eller bestill egen katalog for denne utdanningen. For kreative studietilbud ved Treider Fagskoler, se: sofi.no idefagskolen.no bildernordic.no Fagskolelovens definisjon Med fagskoleutdanning menes yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang på minimum et halvt, og maksimum to studieår. Yrkesrettet utdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet, uten ytterligere generelle opplæringstiltak. Fagskolen utgjør, sammen med høyskole- og universitetsutdanninger, tertiærnivået i utdanningssystemet, det vil si nivået over videregående skole. Fagskoleutdanningene er tilpasset flere målgrupper, både dem som vil raskt ut i et praktisk yrke etter videregående, og dem som etter noen år ønsker et nytt yrkesvalg eller mer utdanning innenfor en yrkesretning de allerede har arbeidserfaring fra. Hvem er Treider Fagskoler? Treider Fagskoler tilbyr utdanninger på det administrative/merkantile området, med godkjenninger i henhold til fagskoleloven. Dette innebærer blant annet at du kan søke studiefinansiering fra Lånekassen. Utdanningene er praktiske og direkte jobbkvalifiserende innenfor mange ulike bransjer og funksjoner, og går fulltid over ett eller to semestre på dagtid. Vi tilbyr også deltidsutdanninger på kveldstid, to kvelder per uke, over to semestre. Undervisningen foregår i klasserom. Dette sikrer god støtte og oppfølging gjennom studieåret. Faglig aktuelle utdanninger, kombinert med kvalifiserte forelesere med lang erfaring fra næringslivet, gjør våre studenter høyaktuelle i dagens arbeidsmarked. Vårt mål er at studentene våre skal kunne gå rett ut i jobb etter endt utdanning. 3

3 Markedsføring og ledelse Markedsføring og ledelse I et stadig mer konkurranseutsatt, dynamisk og digitalisert marked, er behovet stort for medarbeidere som kan hjelpe bedrifter med å skille seg fra konkurrentene. Gjennom å lære hvordan du bruker suksessfaktorer som markedskommunikasjon, strategi, kunderelasjonshåndtering, merkevarebygging og økonomi, gjør våre utdanninger deg klar for en spennende jobb i et utfordrende marked. Markedsføring og ledelse er en spennende studiekategori som gjennom to utdanningsvalg spisser din kompetanse, enten du vil jobbe med markedsføring, eller som leder i detaljhandelen. Våre forelesere har lang erfaring fra næringslivet, og utdanningene er praktisk rettede, tidsriktige og faglig aktuelle. Dette gjør våre studenter høyaktuelle i dagens arbeidsmarked. Etter endt utdanning vil du besitte kompetanse som alltid vil være ettertraktet i næringslivet. Markedskonsulent Butikkledelse Ettårig utdanning på dagtid Ettårig utdanning på dagtid Entreprenørskap og merkevarebygging Bransjekunnskap og nettverksbygging Strategi og forretningsutvikling Personal og ledelse Digital markedsføring Økonomi og jus Praksis i en bedrift Praksis i en bedrift 4

4 Markedsføring og ledelse Markedskonsulent Markedskonsulent er en utdanning for deg som ønsker å jobbe med markedsføring, salg eller merkevarebygging. Utdanningen gir deg solid kunnskap innenfor disse fagfeltene. Våre forelesere har selv bred arbeidserfaring på fagfeltet de underviser i, og har derfor en praktisk tilnærming til fagteorien. Markedsføring Markedsføring er hovedtema i utdanningen og setter fokus på markeds- og relasjonsorientering, bedriftens arbeidsbetingelser, markedsundersøkelser, segmentering av målgrupper og forbrukeratferd. Vi har også fokus på konkurransemidlene produkt, pris, distribusjon og markedskommunikasjon. Emnet bygger bro mellom teori og praksis, og sikrer en helhetlig forståelse for markedsføring, strategi og økonomi. Strategi og forretningsutvikling Hva utgjør en god visjon og forretningsidé? Hvordan identifiseres en bedrifts suksessfaktorer og hvordan gjennomføres strategiske analyser? Emnet gir et godt grunnlag for å forstå og aktivt kunne delta i forretningsmessige prosesser som resulterer i forankrede markedsplaner. Personlig salg Emnet gir deg grunnleggende kunnskap innen salg, hvor viktig god kunderelasjonshåndtering/ CRM er, og hvordan du kan planlegge, gjennomføre og følge opp ulike salgsmøter. Du lærer også hvordan du kan dra nytte av ulike salgsteknikker i møte med kunder. Digital markedsføring Emnet fokuserer på de viktigste digitale arenaene. Du vil lære hvorfor og hvordan hver enkelt kanal er viktig og relevant, men også hvordan de i kombinasjon kan gi ønsket effekt. Økonomi og entreprenørskap Her vil du lære grunnleggende bedriftsøkonomi og analyser av nøkkeltall. Du vil få innføring i hvordan du planlegger og etablerer en bedrift, og hvilke funksjoner den består av. Merkevarebygging Emnet omhandler metoder for vellykket oppbygging av et merke, samt hvordan ivareta et omdømme som allerede er etablert. Praksis I løpet av andre semester (våren) vil du én dag i uken ha praksis i en relevant bedrift. Her kan du bruke teorien i praksis og får muligheter for å knytte kontakter innen bransjen. Case og prosjektoppgave Caset omhandler markedsføring i praksis. I prosjektet vil du starte en bedrift fra bunnen av, og får bruke den tverrfaglige kompetansen fra utdanningen til å skape salgssuksess. Gjennom utdanningen får du en allsidig kompetanse og kvalifiserer til et bredt spekter av jobber innenfor salg, merkevareledelse, digital markedsføring, reklame, PR og markedsanalyse, i både private og offentlige virksomheter. Eksempler på stillingstitler er markedskonsulent, markedskoordinator, kundekoordinator, salgskonsulent og account manager. Målsettingen for Treider Fagskoler er å tilby deg en effektiv, relevant og fremtidsrettet utdanning innenfor markedsføring, som gjør deg godt rustet for arbeidslivet. Referanser Jeg kan anbefale Treider Fagskoler fordi du får god personlig oppfølging, og siden det er så få studenter i klassen, er det mulig å ha et mye tettere samarbeid med lærere og administrasjon. Det var lettere å få med seg fagstoffet enn ved andre skoler. Elise Markedskonsulent Jeg er blitt mer kreativ og tenker på en annen måte når jeg er i kontakt med kunder. Det var relevante fag i forhold til det jeg ønsket å lære, samt det jeg ville jobbe med. Jeg hadde inspirerende og flinke lærere. Kamilla Markedskonsulent Markedskonsulent går over to semestre på dagtid (fulltid), tilsvarende ett studieår. Du avlegger eksamen begge semestre, i tillegg til å levere case og prosjektoppgave. sformen varierer, og enkelte eksamener er flerfaglige. Ved godkjent prosjekt og praksisrapport, og bestått eksamen i alle emner, får du utstedt vitnemål. Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning. Utdanningen Markedskonsulent er godkjent for lån og stipend i Lånekassen. Undervisningen foregår mellom kl og Markedskonsulent er NOKUT-godkjent 6 7

5 Markedsføring og ledelse Butikkledelse Utdanningen Butikkledelse er for deg som ønsker en karriere som leder eller mellomleder i detaljhandelen. En lang praksisperiode vil gi deg et godt innblikk i det faktiske arbeidet i bransjen. Vårt tette samarbeid med næringslivet krydrer studiehverdagen med interessante gjesteforedrag og nettverksbygging. Bransjekunnskap Emnet vil gi deg en grundig og solid innføring i varehandelen og tilstøtende næringer. Bedriftsbesøk, casestudier og gjesteforelesninger fra varehandelen er viktige innfallsvinkler til pensum i emnet. Jus Dette emnet gir kompetanse i sentrale juridiske temaer, med stor nytteverdi for ansatte i butikk- og servicebransjen. Her legger vi vekt på avtalerett, kjøpsrett, husleierett og arbeidsrett. Salg og markedsføring Emnet tar for seg vesentlige elementer innen markedsføring, kommunikasjon og service. Du vil få god kompetanse på segmentering, markedsundersøkelser og markedskommunikasjon, samt innenfor konkurransemidlene produkt, pris og distribusjon. I tillegg vil du lære om kundebehandling, klagebehandling, mersalg og lojalitetsprogrammer. Engelsk Du vil få mulighet til å forbedre dine engelskspråklige ferdigheter, muntlig og skriftlig, slik at du kan jobbe i et internasjonalt arbeidsliv og i varehandelen spesielt. Økonomi Her får du en innføring i relevante begreper innenfor økonomi og regnskap. Du jobber med lønnsomhetsberegninger og ulike investeringsog finansieringsmodeller, i tillegg til budsjett og regnskap. Personalledelse Det er viktig å være godt kjent med personaladministrative funksjoner og oppgaver. I emnet legger vi særlig vekt på rekruttering, ansettelsesforhold og lovverk knyttet opp mot personalområdet. Praksis Gjennom hele utdanningen vil du én dag i uken ha praksis i butikk eller bedrift innenfor detaljhandelen. Slik vil du tilegne deg ferdigheter i praktisk butikkledelse. Utdanningen gir deg et godt fundament for stillinger som assisterende butikkleder, butikkleder og avdelingsleder. Den passer også dersom du ønsker å å starte egen varehandelsvirksomhet. I tillegg har du mulighet til å få jobb hos samarbeidspartnere i varehandelen, som leverandører, grossister og agenter. Kombinasjonen av teori og praksis gir deg god faglig kompetanse og personlig utvikling. Dette vil gjøre deg attraktiv i næringslivet. Vi samarbeider godt med handelsstandssammenslutninger, og du blir kjent med medlemmene slik at du kan skape deg et unikt nettverk innenfor handelsnæringen. Dette kan generere spennende jobber som du kanskje ellers ikke ville fått. Referanser Jeg vil anbefale andre å studere ved Treider Fagskoler fordi de tilbyr en konkret og dagsaktuell utdanning. Treider Fagskoler har større ressurser til tett oppfølging av studentene sine, og du føler deg tatt vare på. Barbro Butikkledelse Treider Fagskoler ga meg både teori og praksis for å kunne gjøre den jobben jeg har i dag. Alt fra personalledelse til kundeservice, økonomistyring og den juridiske siden av butikkdrift. Caroline Butikkledelse Butikkledelse går over to semestre på dagtid (fulltid), tilsvarende ett studieår. Du avlegger eksamen i begge semestre, i tillegg til å levere obligatorisk praksisrapport. sformen varierer, og enkelte eksamener er flerfaglige. Ved godkjent praksisrapport og bestått eksamen i alle emner, får du utstedt vitnemål. Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning. Utdanningen Butikkledelse er godkjent for lån og stipend i Lånekassen. Undervisningen foregår mellom kl og Butikkledelse er NOKUT-godkjent 8 9

6 Kontor og administrasjon Kontor og administrasjon Kontorutdanningene retter seg mot deg som ønsker en karriere innenfor kontoryrket. Utdanningene passer enten du vil ha enklere kontoroppgaver som resepsjon og telefoni, eller tyngre og mer komplekse administrative oppgaver innenfor økonomi, regnskap, juridisk korrespondanse og saksbehandling. Utdanningene gjør deg kvalifisert til kontoradministrative stillinger i de fleste bedrifter og organisasjoner. Treider Fagskoler tilbyr flere utdanninger innenfor kontorfagene, deriblant Saksbhandler, Advokatsekretær, Juridisk kontormedarbeider og Sekretær. I læringsprosessen vektlegger vi teori i kombinasjon med sentrale praktiske arbeidsoppgaver. For å imøtekomme kravene i dagens arbeidsliv, lærer du også å anvende anerkjente og relevante IT-programmer. Advokatsekretær er en fulltidsutdanning som går over to semestre. Gjennom hele andre semester vil du være ute i praksis, én dag i uken. Saksbehandler-, Juridisk kontormedarbeider og Sekretær er fulltidsutdanninger som går over ett semester på dagtid, eller som deltidsutdanning over to semestre på kveldstid (to kvelder per uke). Advokatsekretær Ettårig utdanning på dagtid Jus og kontoradministrasjon Bli en viktig ressurs for bedriften Fokus på praktisk opplæring Praksis i en bedrift Juridisk kontormedarbeider Heltid ett semester på dagtid Deltid to semestre på kveldstid Kontorfaglig utdanning med jus Regnskap og engelsk Fokus på praktisk opplæring Saksbehandler Heltid ett semester på dagtid Deltid to semestre på kveldstid Saksgang fra A til A Programvarene Public 360 og Advisor Jobb i offentlig eller privat sektor Sekretær Heltid ett semester på dagtid Deltid to semestre på kveldstid Bli en viktig ressurs for bedriften Kontorfag, regnskap og engelsk Klassisk og anerkjent utdanning 10 11

7 Kontor og administrasjon Advokatsekretær Denne utdanningen er rettet mot kontoradministrasjon ved advokatfirma, i politiet, ved domstolene og andre virksomheter som arbeider med jus. I andre semester er du i praksis én dag i uken, hvor du vil få verdifull erfaring og mulighet til å bygge nettverk. Studiet gir også generell kontorfaglig kompetanse, hvilket også gjør deg attraktiv for sekretær- og kontorstillinger i andre bransjer. Jus Vi starter med å gå gjennom sentrale rettsområder en advokat jobber med. Du får innføring i privatrett, som for eksempel familie-, kontrakts- og forbrukerrett, samt kunnskap om forvaltnings- og offentlighetsloven, i tillegg til noe strafferett. Du vil også lære å bruke Lovdata Pro på en profesjonell måte. Kontorfag Dette emnet gir god kjennskap til grunnleggende kontoroppgaver, som intern og ekstern kommunikasjon, diktafon og IT-baserte støtteverktøy som Akelius og Advisor. Du vil også lære i hvilke saker og problemstillinger du kan benytte slike verktøy. Vi går gjennom de viktigste dokumentene i sivile saker og straffesaker, samt saksgangen i inkasso, konkurs og eiendomsomsetning. Du lærer også om taushetsplikt, advokatetiske regler og habilitet. Kontoradministrasjon Emnet er en videreføring av Kontorfag, hvor vi vil konsentrere oss om advokatsekretærens arbeidsforhold og arbeidsoppgaver. Dette inkluderer alt fra å organisere og drifte advokatkontoret, til mer komplekse oppgaver der du anvender juridisk teori i praksis. Engelsk I dette emnet legger vi vekt på både skriftlig og muntlig engelsk, og formålet er å bli trygg på å bruke engelsk som arbeidsspråk. Du vil jobbe med juridisk terminologi og forretningsspråk, korrespondanse som brev, e-post og skjema, og kunne betjene engelskspråklige personer per telefon eller i direkte møte. Regnskap I regnskap lærer du grunnleggende regnskapslære og regnskapsføring, lønns- og timeregistrering, fakturahåndtering og føring av klientmidler. Det blir lagt vekt på at du skal få praktisk forståelse og enkelt skal kunne overføre kunnskapen til praktisk arbeid. I tillegg vil du lære om konkurs, akkord og dividende, arbeidsgiveransvar, lønnsføring og fakturering. Du vil jobbe i Visma Global og Excel. Prosjekt I prosjektoppgaven skal du belyse et relevant juridisk tema, etter eget valg. Du får undervisning i prosjektteori og innsikt i gruppedynamikk. Formålet er at du skal lære å planlegge, gjennomføre og ferdigstille et prosjekt, samt fordype deg i et tema eller en problemstilling. Hver gruppe skal til slutt presentere sitt prosjekt, både muntlig og skriftlig. Praksis Gjennom hele vårsemesteret skal du ha praksis i en relevant bedrift, én dag i uken. Her kan du bruke teorien i praksis og får muligheten til å knytte kontakter innenfor bransjen. Advokatsekretærer får jobbtilbud hos advokater, i rettsinstansene, i juridiske avdelinger i bank, forsikring og finansselskaper. En del studenter får jobbtilbud i den bedriften de har hatt praksis hos. Etter endt utdanning er du kvalifisert til å utføre arbeidsoppgaver i de fleste bedrifter, som advokatsekretær eller sekretær innenfor det juridiske fagfeltet. Utdanningen gir deg en helhetlig forståelse for de administrative arbeidsoppgavene og ansvarsområdene en slik stilling innebærer. Søkelys på utvikling Treider Fagskoler er mangeårig medlem av EUMA European Management Assistants, et internasjonalt nettverk for sekretærer og lederassistenter. Her får vi mange nyttige og interessante impulser om utviklingen i yrket, som vi bringer videre til våre studenter. Advokatsekretær går over to semestre på dagtid (fulltid), tilsvarende ett studieår. Du avlegger eksamen i begge semestre, i tillegg til å levere obligatorisk praksisrapport. sformen varierer, og enkelte eksamener er flerfaglige. Ved bestått praksisrapport og eksamen i alle emner, får du utstedt vitnemål. Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning. Utdanningen Advokatsekretær er godkjent for lån og stipend i Lånekassen. Undervisningen foregår mellom kl og Advokatsekretær er NOKUT-godkjent 12 13

8 Kontor og administrasjon Saksbehandler Med denne utdanningen får du en sterk fagkombinasjon med vekt på de juridiske aspektene ved saksbehandling samt metoder og teknikker i saksbehandlingsprosesser. Vi tar utgangspunkt i lovfestede og ulovfestede saksbehandlingsregler i forvaltningen, samtidig som vi drar paralleller til tilsvarende prosesser i det private næringsliv. Forvaltning og saksgang Emnet tar for seg det rettslige forholdet mellom individet og staten og mellom de ulike statsmaktene. Du får kunnskap om grensesnittet mellom stat og kommune/fylkeskommune, hvilke organer, utvalg, styrer og funksjoner som finnes, og hvor de hører hjemme. Du skal bli kjent med prinsippene for saksbehandlerrollen og kunne anvende relevante lover, rettspraksis og saksbehandlingsregler. Emnet presenterer ulike saksbehandlingsprosesser og gir innsikt i beslutningsprosesser, budsjett, hvordan vedta, iverksette og implementere vedtak, rapportering, evaluering og kontroll. Du vil jobbe med muntlig og skriftlig kommunikasjon. Dette inkluderer de mellommenneskelige prosessene som påvirker kvaliteten mellom saksbehandler og publikum. Du skal også kjenne til hvilke krav forvaltningen er pålagt med hensyn til kommunikasjon med brukerne. Arkiv og prosessverktøy Emnet gir kunnskap om hvilke prinsipper og regler som gjelder for arkivering, og hvorfor det er så viktig at saksbehandler følger virksomhetens arkivrutiner. Du vil få teoretiske og praktiske utfordringer gjennom bruk av arkivsystemet Public 360. Juridiske emner Du vil få kunnskap om hvilke regler som regulerer forvaltningen, med særlig vekt på forvaltningsloven med forskrifter, offentlighetsloven og personvernlovgivningen. Emnet gir innsikt i hvordan lover og forskrifter anvendes i praksis innenfor utvalgte juridiske emner, som for eksempel avtalerett, erstatningsrett, strafferett og arbeidsrett. Du vil aktivt benytte Lovdata Pro, samt lære om ulovfestede prinsipper som styrer saksbehandling i offentlig forvaltning. Prosjekt I prosjektoppgaven skal du belyse saksbehandlingsregler for et fritt valgt, men relevant tema. Du får undervisning i prosjektteori og innsikt i gruppedynamikk. Formålet er at du skal lære å planlegge, gjennomføre og ferdigstille et prosjekt, samt fordype deg i et tema eller en problemstilling. Hver gruppe skal til slutt presentere sitt prosjekt, både muntlig og skriftlig. Alle bedrifter som har kontakt med omverdenen, har behov for saksbehandlere. Arbeidsgivers krav til forsvarlig saksbehandling er de samme i offentlig forvaltning som i privat næringsliv. Utdanningen Saksbehandler gir deg en god plattform for å søke på et bredt utvalg av stillinger i et arbeidsmarked som aldri forsvinner. Som saksbehandler kan du være ansatt i stat, kommune/fylkeskommune, direktorater og etater (som for eksempel NAV), men også i private foretak som bank, forsikring og inkasso. Dagens arbeidsmarked endrer seg i takt med utviklingen i samfunnet. Når kontakt med forvaltningen og næringslivet kun er noen tastetrykk unna, øker pågangen av henvendelser. Og når mengden saker øker, blir det også større etterspørsel etter dyktige og selvstendige saksbehandlere. Referanse Treider Fagskoler har faglig dyktige lærere. De er pålitelige og gjør undervisningen spennende. Siden det ikke er så store klasser, blir alle sett og får utviklet seg. God kommunikasjon med administrasjonen og lærerne. Et hyggelig studieår og hyggelig miljø. Jeg gledet meg til hver undervisningstime. Heidi - Saksbehandler Saksbehandler går over ett semester på dagtid (fulltid), eller to semestre på kveldstid (deltid). Du avlegger eksamen i alle emner, i tillegg til å presentere og levere obligatorisk prosjektoppgave. Ved bestått prosjekt og eksamen i alle emner, får du utstedt vitnemål. Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning. Utdanningen Saksbehandler er godkjent for lån og stipend i Lånekassen. På dagtid foregår undervisningen mellom kl og På kveldstid foregår undervisningen to kvelder per uke, mellom kl og Dette gir deg mulighet til å være i full jobb mens du studerer. Saksbehandler er NOKUT-godkjent 14 15

9 Kontor og administrasjon Juridisk kontormedarbeider Utdanningen Juridisk kontormedarbeider er for deg som vil jobbe med juridisk rettede, kontorfaglige arbeidsoppgaver og kundekontakt ved advokatkontorer, i offentlig eller privat sektor. Her får du en grunnleggende kompetanse i kontorfag og IT-verktøy, noe som vil gjøre deg til en ettertraktet ressurs ved de fleste kontorer. Jus Vi starter med å gå gjennom sentrale rettsområder en advokat jobber med. Du får deretter innføring i privatrett, som for eksempel familie-, kontrakts- og forbrukerrett. Emnet gir kunnskap om forvaltnings- og offentlighetsloven, samt noe strafferett. Du vil også lære å bruke Lovdata Pro på en profesjonell måte. Kontorfag I Kontorfaget vil du få god kjennskap til grunnleggende kontoroppgaver som intern og ekstern kommunikasjon, diktafon og IT-baserte støtteverktøy som Akelius og Advisor. Du vil også lære å identifisere i hvilke saker og problemstillinger du kan benytte slike verktøy. Vi vil gå gjennom de viktigste dokumentene i sivile saker og straffesaker, samt saksgangen i inkasso, konkurs og eiendomsomsetning. Du lærer også om taushetsplikt, advokatetiske regler og habilitet. Engelsk I dette emnet legger vi vekt på både skriftlig og muntlig engelsk. Du vil jobbe med engelsk juridisk korrespondanse, som brev, e-post og skjema, og kunne betjene engelskspråklige personer per telefon eller i direkte møte. Regnskap I regnskap får du innføring i grunnleggende regnskapslære og regnskapsføring, lønns- og timeregistrering, fakturahåndtering og føring av klientmidler. Det blir lagt vekt på at du skal få praktisk forståelse og at du enkelt skal kunne overføre kunnskapen til praktisk arbeid. Du vil lære å jobbe i Visma Global og Excel. Prosjekt I prosjektoppgaven skal du belyse et fritt valgt, men relevant tema. Du får undervisning i prosjektteori og innsikt i gruppedynamikk. Formålet er at du skal lære å planlegge, gjennomføre og ferdigstille et prosjekt, samt fordype deg i et tema eller en problemstilling. Hver gruppe skal til slutt presentere sitt prosjekt, både muntlig og skriftlig. En juridisk kontormedarbeider får jobbtilbud hos advokater, i rettsinstansene, i juridiske avdelinger i bank, forsikring og finansselskaper, og som sekretær i ulike bransjer og organisasjoner. Etter endt utdanning har du en god teoretisk plattform, som gjør deg kvalifisert til funksjoner som juridisk kontormedarbeider eller sekretær innenfor det juridiske fagfeltet. Som juridisk kontormedarbeider jobber du med korrespondanse og kundekontakt. Hvis du jobber på et advokatkontor er hovedoppgaven din å avlaste advokaten og få kontoret til å fungere på best mulig måte. Utdanningen tar sikte på å gi deg den kompetansen som er nødvendig for å yte profesjonelt arbeid. Vi tar derfor i bruk både IT-verktøy, språk, diktafon og tradisjonell jus i undervisningen. Søkelys på utvikling Treider Fagskoler er mangeårig medlem av EUMA European Management Assistants, et internasjonalt nettverk for sekretærer og lederassistenter. Her får vi mange nyttige og interessante impulser om utviklingen i yrket, som vi bringer videre til våre studenter. Juridisk kontormedarbeider går over ett semester på dagtid (fulltid) eller to semestre på kveldstid (deltid). Du avlegger eksamen i alle emner, i tillegg til å presentere og levere obligatorisk prosjektoppgave. sformen varierer, og enkelte eksamener er flerfaglige. Ved bestått prosjekt og eksamen i alle emner, får du utstedt vitnemål. Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning. Utdanningen Juridisk kontormedarbeider er godkjent for lån og stipend i Lånekassen. På dagtid foregår undervisningen mellom kl og På kveldstid foregår undervisningen to kvelder per uke, mellom kl og Dette gir deg mulighet til å være i full jobb mens du studerer. Juridisk kontormedarbeider er NOKUT-godkjent 16 17

10 Kontor og administrasjon Sekretær Dette er en praktisk rettet utdanning for deg som ønsker en interessant og selvstendig administrativ jobb. Emnesammensetningen gir deg den brede kunnskapsbasen som er nødvendig for å kunne utføre kontorarbeid med kvalitet, i arbeidsmiljøer med høyt tempo. Kontoradministrasjon I dette emnet vil du lære å utføre selvstendig saksbehandling og å ta ansvar for daglige administrative rutiner. Du lærer korrekt intern og ekstern forretningskorrespondanse og relevant terminologi. Videre får du kompetanse om ulike foretak og foretaksregistrering, organisasjonslære, omsetning av varer og tjenester, rettigheter og plikter i arbeidsforhold og intern og ekstern kommunikasjon. Du vil også få gode ferdigheter i Word, Excel og PowerPoint, og det blir lagt stor vekt på at det du lærer skal være relevant for arbeidslivet og tilpasset næringslivet. Regnskap I regnskap får du teoretisk kunnskap i grunnleggende regnskapslære og ferdigheter i enkel regnskapsføring, lønns- og timeregistrering samt fakturahåndtering. Det blir lagt vekt på at du skal få praktisk forståelse og at du enkelt skal kunne overføre kunnskapen til praktisk arbeid. Du vil lære å jobbe i markedsledende regnskapsprogram og Excel. Engelsk Det er viktig at sekretæren, som bedriftens ansikt utad, behersker engelsk på et profesjonelt nivå. I tillegg må du ha kulturkunnskap som gjør deg i stand til å tolke situasjoner riktig og respondere tilpasset situasjonen. Du vil jobbe med oppgaver i engelsk muntlig og skriftlig som er relevante for arbeidsoppgavene du skal utføre. Eksempler på dette er brevskriving og korrekt brevoppsett på engelsk, e-post, informasjonsinnhenting på nettet, samt kommunikasjon i resepsjon, telefon og møter. Vi legger vekt på korrekt engelsk korrespondanse i et internasjonalt handelsforløp. Prosjekt I prosjektoppgaven skal du belyse et fritt valgt, men relevant tema. Du får undervisning i prosjektteori og innsikt i gruppedynamikk. Formålet er at du skal lære å planlegge, gjennomføre og ferdigstille et prosjekt, samt fordype deg i et tema eller en problemstilling. Hver gruppe skal til slutt presentere sitt prosjekt, både muntlig og skriftlig. Både innenfor privat og offentlig sektor er behovet stort for sekretærer som kan ta hånd om administrative forhold, og sikre en velfungerende organisasjon. Mulighetene er mange, og flere av våre studenter får tilbud om jobb før de er ferdige med utdanningen som sekretær. Noen eksempler på stillingstitler er sekretær, administrasjonssekretær, administrasjonskonsulent, lederassistent, team secretary, administrativ assistent, executive assistant, kontormedarbeider, resepsjonist, møte- og seminaransvarlig, regnskapssekretær, management assistant med flere. Søkelys på utvikling Treider Fagskoler er mangeårig medlem av EUMA European Management Assistants, et internasjonalt nettverk for sekretærer og lederassistenter. Her får vi mange nyttige og interessante impulser om utviklingen i yrket, som vi bringer videre til våre studenter. Sekretær går over ett semester på dagtid (fulltid), eller to semestre på kveldstid (deltid). Du avlegger eksamen i alle emner, i tillegg til å levere obligatorisk prosjektoppgave. sformen varierer, og enkelte eksamener er flerfaglige. Ved bestått prosjekt og eksamen i alle emner, får du utstedt vitnemål. Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning. Utdanningen Sekretær er godkjent for lån og stipend i Lånekassen. På dagtid foregår undervisningen mellom kl og På kveldstid foregår undervisningen to kvelder per uke, mellom kl og Dette gir deg mulighet til å være i full jobb mens du studerer. Sekretær er NOKUT-godkjent 18 19

11 IT IT I dagens arbeidsliv er de aller fleste avhengig av et stabilt og sikkert datanettverk, og nettverksadministratoren er nøkkelpersonen i denne viktige jobben. For deg som tar en IT-utdanning, vil jobbmarkedet være svært godt. I takt med økt IT-bruk og stadig mer komplekse IT-løsninger, har behovet for nettverksadministratorer økt betydelig de siste årene. Typiske arbeidsoppgaver er installasjon og drift av servere, samhandling mellom servere, arbeidsstasjoner og andre nettverkskomponenter, vedlikehold, ekspansjon og dokumentasjon, alltid med vekt på drifts- og datasikkerhet. Etter endt utdanning kan du også ha mulighet til å jobbe med problemløsing knyttet til blandede nettverksmiljøer. Her vil oppmerksomheten være på problemstillinger knyttet til Linuxintegrasjon og Cisco-nettverkskomponenter. Utdanningen Nettverksadministrator baserer seg på faglitteratur og sertifiseringspensum fra markedsledere som Microsoft, CompTIA (Linux) og Cisco. Nettverksadministrator Ettårig utdanning på dagtid Lær det siste innenfor nettverk Vi bruker anerkjent pensum fra Microsoft, Cisco, Security+ og CompTIA (Linux) Fokus på praktisk opplæring Prosjektarbeid rettet mot næringslivet 20 21

12 IT Nettverksadministrator Nettverksadministrator er en praktisk rettet utdanning, basert på sertifiseringspensum fra Microsoft, CompTIA og Cisco. Vi har Academy-avtale med VmWare og benytter deres produkter i undervisningen. Dette betyr at du virtualiserer servere og klientnoder i et domene som du alltid kan ha tilgjengelig, både hjemme og i undervisningen. Vi oppdaterer kontinuerlig innhold og verktøy i utdanningen, for å sikre faglig kvalitet. Utdanningen vil gjøre deg i stand til å takle komplekse utfordringer i arbeidslivet. Windows Server og klient OS Emnet gir en grundig innføring i installasjon, konfigurasjon og administrasjon av Windows Server 2012 R2-operativsystemet i forskjellige nettverksroller. Blant annet administrasjon av brukere, lagring, tilganger, rettigheter, skrivere, overvåking, konfigurasjon av mobile enheter som for eksempel trådløs tilgang, sikkerhetskopiering og hvordan legge data tilbake. Innholdet følger fagplanen for MCTS/MCITP på Windows Server 2012 R2. Du får også en grundig innføring i maskinkrav, konfigurasjon og administrasjon av Windows 8.1-klientoperativsystemet i mellomstore og store nettverksmiljøer, inkludert automatisert utrullering og sentralisert konfigurasjon. Cisco CCNA Emnet Routing og switching omfatter stoff hentet fra Ciscos CCNA-eksamenspensum. Du vil ha tilgang til både simulert og faktisk Cisco-utstyr, og kan jobbe praktisk med oppgaver parallelt med at du får veiledning. MS Forefront Threat Management Gateway (TMG) Her lærer du å beskytte bedrifter mot eksterne trusler og å gi sikker VPN-tilgang til fjernbrukere ved å inspisere all datatrafikk. Emnet legger vekt på generell nettverkssikkerhet og brannmursteknologi, med utgangspunkt i Microsofts krav til sertifisering på produktet ForeFront TMG. Security+ Du lærer å beskytte brukere og ressurser, og gi disse en sikker tilgang i ditt nettverk. I en verden hvor stort sett alle har en SmartPhone, nettbrett og / eller bærbar maskin, må du kunne beskytte ditt nettverk. Selv om det er stort fokus på trådløse nettverk, kjører hele 15 % av norske bedrifter (nov-14) åpne løsninger. Dette er en videreføring av emnet Linux+, og samlet dekker disse emnene pensum til CompTIAsertifiseringene Linux+ og Security+. Linux+ Vi går i dybden på Debian-baserte Ubuntu, som er den mest brukte distribusjonen både på klient- og serversiden. Emnet tar for seg administrasjon av Linux-operativsystemer, med vekt på installasjon, konfigurasjon, systemvedlikehold, feilsøking og problemløsing i rene Linux domener og i heterogene nettverksmiljø. Advanced Windows server 2012 R2 Emnet omfatter avanserte Windows servertema. Vi går i dybden på enkeltelementer som høy tilgjengelighet, trust mot andre systemer og domener, digitale sertifikater, clusters, replikasjon, DHCP, DNS og Disaster Recovery. Typiske arbeidsområder for en nettverksadministrator er installasjon og drift av servere, samhandling mellom servere, arbeidsstasjoner og andre nettverkskomponenter, trådløse tilgangspunkter, routere, switcher og skrivere, konfigurasjon og gjenoppretting av sikkerhetskopier. I tillegg kommer oppdatering og vedlikehold av arbeidsstasjoner og serverpark, samt det å planlegge for framtidig ekspansjon og dokumentasjon, alltid med vekt på driftssikkerhet og på å være i forkant. Gjennom utdanningen blir du forberedt på å utføre disse arbeidsoppgavene i praksis, slik at du kan gå rett ut i jobb og bli en verdifull ressurs i det offentlige eller private næringsliv. Nettverksadministrator går over to semestre på dagtid (fulltid), tilsvarende ett studieår. Du må levere inn to obligatoriske semesteroppgaver, en hvert semester. Ved beståtte semesteroppgaver, får du utstedt vitnemål. Forkunnskaper Viktigere enn spesifikke IT-kunnskaper, er nysgjerrighet og interesse for faget, evne til og ønske om å arbeide planmessig og metodisk, samt lyst til stadig å møte nye utfordringer. I tillegg er gode engelskkunnskaper viktig, ettersom all pensumlitteratur er på engelsk. Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning. Utdanningen Nettverksadministrator er godkjent for lån og stipend i Lånekassen. Undervisningen foregår mellom kl og Nettverksadministrator er NOKUT-godkjent 22 23

13 Logistikk Logistikk Logistikk handler om å planlegge, administrere og organisere varestrømmer med høy effektivitet, god service og lave kostnader. Logistikkfunksjonene finner vi i lager- og terminaldrift, transportnæringen og i mange andre bedrifter. Organisering og drift av lager og transport spiller ofte en vesentlig rolle for lønnsomheten til en virksomhet. Derfor er også lager- og transportadministratorenes kompetanse avgjørende for å gjøre organisasjonen så effektiv, hensiktsmessig og lønnsom som mulig. I et internasjonalisert samfunn som blir stadig mer IT-basert, og hvor marginene minker, er det behov for deg som har kompetanse innenfor økonomi, jus og relevante IT-verktøy. Bransjen sier selv at medarbeidere med slik kompetanse er mangelvare. Velger du en av våre logistikkutdanninger, er du godt rustet til slike jobber. Transportadministrator Heltid ett semester på dagtid Deltid to semestre på kveldstid Ruteplanlegging og transportøkonomi Grunnlag for sertifisering ADR og farlig gods Jobb i transport eller spedisjon Lageradministrator Heltid ett semester på dagtid Deltid to semestre på kveldstid Lagerstyring og lagerøkonomi Materialhåndtering og emballering Jobb på lager, terminal eller i spedisjon 24 25

14 Logistikk Lageradministrator Lageradministratoren finnes i all vareproduserende industri, varehandel og offentlige virksomheter innenfor blant annet innkjøp, lager, transport og produksjonsplanlegging. Utdanningen passer for deg som ønsker å jobbe med administrasjon og arbeidsledelse på disse områdene. Lager- og lagerstyring Et sentralt tema er samfunnets behov og ordninger for lagring, mellomlagring og transport av gods, verdikjede og vareflyt. Vi har søkelys på funksjonene i verdikjeden, krav til virksomheter og ansatte, og hvilket ansvar, fullmakter og hovedarbeidsoppgaver en lageradministrator har. Emnet omhandler også administrasjon og organisering av lager eller terminal, kostnadsmodeller, dimensjonering av lager og utstyr, og logistikkprosessen med bruk av relevant informasjonsteknologi i for- og etterarbeid. Vi er også innom temaet som omhandler grensesnittet mot Tollvesenet. Lager- og transportøkonomi Emnet tar for seg bedriftsøkonomiske og regnskapsmessige termer som benyttes i bransjen, økonomiske prosesser som utarbeidelse av kalkyler, ulike budsjetter, regnskap og innføring i lagerstyring. Du vil også lære om miljøavgifter og returordninger. Arbeidsledelse og kommunikasjon Her får du teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter innenfor områdene arbeidsledelse, kommunikasjon og service, samt norsk og engelsk lager- og transportterminologi. Juridiske emner Emnet tar for seg rettsanvendelsen, samt når og hvordan du bruker fortolkning og skjønn. Vi går grundig gjennom relevante lover og forskrifter som gjelder for lager, og knytter dette opp mot emnet Lager- og transportøkonomi. Kvalitet I dette emnet tar vi for oss begrepet kvalitet og kvalitetskravene for næringen. Vi har fokus på kvalitetssystem og ISO, kvalitetsprosesser, som kvalitetspolitikk, -mål og -plan, avviksovervåking, analyse av feil, korrigerende tiltak og vedlikehold av kvalitetssystem. Prosjekt I prosjektoppgaven skal du belyse et fritt valgt, men relevant tema. Du får undervisning i prosjektteori og innsikt i gruppedynamikk. Formålet er at du skal lære å planlegge, gjennomføre og ferdigstille et prosjekt, samt fordype deg i et tema eller en problemstilling. Hver gruppe skal til slutt presentere sitt prosjekt, både muntlig og skriftlig. Som lageradministrator har du et godt utgangspunkt for mange jobber. Utdanningen er rettet mot personer som ønsker å jobbe med administrasjon og arbeidsledelse innenfor lager/terminal (privat og offentlig sektor), og eksport- og importbedrifter og deres håndtering av kunder, varer og dokumenter. Lageradministratorfunksjonen finnes i all vareproduserende industri, varehandel og offentlige virksomheter innenfor blant annet innkjøp, lager, transport og produksjonsplanlegging. Utdanningen er rettet mot både offentlige og private bedrifter med lagerbehov, industri- og handelsbedrifter og andre virksomheter med lager-, terminal- og logistikkvirksomhet. Utdanningens emnesammensetning skal gjøre deg i stand til å administrere lagermedarbeidere og underleverandører på en sikker måte i henhold til regelverket for arbeidslivet. Du lærer å bruke og nyttiggjøre deg av økonomi- og lagerstyringssystem og jobbe i eller lede prosjekter. To ulike sertifiseringer (ikke inkludert) Sertifisering: Sikkerhetsrådgiver farlig gods Sertifisering: ADR-sertifikat Gjeldende pensum for begge sertifiseringene er dekket gjennom utdanningen. Når du har avsluttet utdanningen kan du avlegge sertifiseringseksamen ved godkjent eksamensadministrator/sertifiseringsinstans. Lageradministrator tilbys over ett semester på dagtid (fulltid), eller to semestre på kveldstid (deltid). Du går opp til eksamen i alle emner, i tillegg til innlevering og presentasjon av obligatorisk prosjektoppgave. sformen varierer og enkelte eksamener er flerfaglige. Ved bestått prosjekt og eksamen i alle emner, får du utstedt vitnemål. Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning. Utdanningen Lageradministrator er godkjent for lån og stipend i Lånekassen. På dagtid foregår undervisningen mellom kl og På kveldstid foregår undervisningen to kvelder per uke, mellom kl og Dette gir deg mulighet til å være i full jobb mens du studerer. Lageradministrator er NOKUT-godkjent 26 27

15 Logistikk Transportadministrator Utdanningen retter seg mot deg som vil jobbe med administrasjon og arbeidsledelse innenfor transportbransjen, i privat eller offentlig sektor, eller i eksport- eller importbedrifter. Spedisjon og transportstyring Et sentralt tema er samfunnets behov og ordninger for lagring, mellomlagring og transport av gods, verdikjede og vareflyt. Vi har oppmerksomhet på funksjonene i verdikjeden, krav til virksomheter og ansatte, og hvilket ansvar, fullmakter og hovedarbeidsoppgaver en transportadministrator har. I dette omfattende emnet vil du dra nytte av kunnskap fra andre emner, og kan bruke dette i en praktisk tilnærming til transportfaget. Emnet omfatter administrasjonsprosessen fra start til slutt, som blant annet spedisjonstekniske oppgaver, og har fokus på sikkerhet og kvalitet. Lager- og transportøkonomi Emnet tar for seg bedriftsøkonomiske og regnskapsmessige termer som blir brukt i bransjen, økonomiske prosesser som utarbeidelse av kalkyler, ulike budsjetter, regnskap og innføring i lagerstyring. Du vil også lære om miljøavgifter og returordninger. Emnet er tett knyttet til Spedisjon og transportstyring. Juridiske emner Emnet tar blant annet for seg rettsanvendelsen, samt når og hvordan du bruker fortolkning og skjønn. Videre vil vi gå grundig gjennom relevante lover og forskrifter som gjelder for transport, og knytte dette opp mot emnet Spedisjon og transportstyring. Arbeidsledelse og kommunikasjon I dette emnet får du både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter innenfor områdene arbeidsledelse, kommunikasjon og service, samt norsk og engelsk lager- og transportterminologi. Kvalitet I dette emnet tar vi for oss begrepet kvalitet og kvalitetskravene for næringen. Vi har vekt på kvalitetssystem og ISO, kvalitetsprosesser, som kvalitetspolitikk, -mål og -plan, avviksovervåking, analyse av feil, korrigerende tiltak og vedlikehold av kvalitetssystem. Prosjekt I prosjektoppgaven skal du belyse et fritt valgt, men relevant tema. Du får undervisning i prosjektteori og innsikt i gruppedynamikk. Formålet er at du skal lære å planlegge, gjennomføre og ferdigstille et prosjekt, samt fordype deg i et tema eller en problemstilling. Hver gruppe skal til slutt presentere sitt prosjekt, både muntlig og skriftlig. Som transportadministrator har du et godt utgangspunkt for mange jobber. Utdanningen er relevant ettersom transport og logistikk av næringslivet ses på som strategisk viktig, og kompetente medarbeidere er avgjørende. Det du lærer i utdanningen, gjør deg godt rustet til å fylle det behovet arbeidslivet har for transportadministratorer. Jobbtitler kan være befrakter, teamleder/ skiftleder innenfor grossistbransjen, transportplanlegger, avdelingsleder innenfor transport med flere. Eksempler på relevante bedrifter kan være Bring/Posten, Schenker, Post Nord, DSV og grossistbedrifter. I tillegg til mer tradisjonelle transportjobber, er det også et potensielt jobbmarked innenfor spedisjon. To ulike sertifiseringer (ikke inkludert) Sertifisering: Sikkerhetsrådgiver farlig gods Sertifisering: ADR-sertifikat Gjeldende pensum for begge sertifiseringene er dekket gjennom utdanningen. Når du har avsluttet utdanningen kan du avlegge sertifiseringseksamen ved godkjent eksamensadministrator/sertifiseringsinstans. Transportadministrator tilbys over ett semester på dagtid (fulltid), eller to semestre på kveldstid (deltid). Du går opp til eksamen i alle emner i tillegg til innlevering og presentasjon av obligatorisk prosjektoppgave. sformen varierer og enkelte eksamener er flerfaglige. Ved bestått prosjekt og eksamen i alle emner, får du utstedt vitnemål. Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning. Utdanningen Transportadministrator er godkjent for lån og stipend i Lånekassen På dagtid foregår undervisningen mellom kl og På kveldstid foregår undervisningen to kvelder per uke, mellom kl og Dette gir deg mulighet til å være i full jobb mens du studerer. Transportadministrator er NOKUT-godkjent 28 29

16 Økonomi og personal Økonomi og personal Ønsker du en regnskapsfaglig utdanning som gjør deg jobbkvalifisert på ett eller to semester, kan du velge en utdanning innenfor økonomi og personal. Her får du teoretisk og praktisk kompetanse som er høyt etterspurt i arbeidsmarkedet. Utdanningen Regnskapskonsulent skal kvalifisere deg til å kunne ivareta oppgaver knyttet til regnskap og økonomistyring i mellomstore og store foretak, både i privat og offentlig sektor. I andre semester av utdanningen skal du ut i praksis i regnskaps- eller økonomiavdelingen i et foretak. Velger du Regnskapsmedarbeider eller Lønnsmedarbeider, blir du en attraktiv ressurs for regnskaps- eller personalvdelinger i mindre foretak eller regnskapsbyråer. Våre forelesere har selv bred arbeidserfaring fra fagfeltet de underviser i, og har derfor en praktisk tilnærming til fagteorien. Regnskapskonsulent Ettårig utdanning på dagtid Visma Global og Huldt&Lillevik Dybdekunnskap i regnskapsfagene Fokus på praktisk opplæring Praksis i en bedrift Lønnsmedarbeider Heltid ett semester på dagtid Deltid to semestre på kveldstid Huldt&Lillevik og Visma Lønn Lønns- og personalarbeid HR og sykefraværsoppfølging Regnskapsmedarbeider Heltid ett semester på dagtid Deltid to semestre på kveldstid Visma Global og Huldt&Lillevik Fokus på praktisk opplæring Allsidig og etterspurt utdanning 30 31

17 Økonomi og personal Regnskapsmedarbeider Utdanningen passer for deg som ønsker en jobb innen økonomi- og regnskapsfunksjoner. Du får en relevant teoretisk og praktisk utdanning som gjør deg attraktiv for alle typer bedrifter som kjører regnskap. For deg som uteksamineres som regnskapsmedarbeider, vil arbeidsmarkedet være meget godt. Regnskap Emnet gir deg grunnlag for å kunne delta i det daglige regnskapsarbeidet, og forstå hvilken plass dette arbeidet har i det helhetlige regnskapssystemet. I tillegg skal du lære å løse tabellarisk regnskap opp mot resultat og balanse. Videre skal du få oversikt over regnskapsstandarder, reglene i regnskapsloven og bokføringsloven, samt lære å sette opp oppstillingsplan for resultat og balanse. Regnskapssystem Du skal kunne føre et fullstendig regnskap i Visma Global. Dette inkluderer å opprette nytt firma, legge inn faste firmaopplysninger, bygge opp kontoplan etter Norsk Standard, samt opprette kunder og leverandører. Her skal du kunne kontere og føre bilag, fakturere, purre og håndtere inkasso, skrive ut rapporter og foreta enkel budsjettering. Lønn og personal Emnet gir deg en god innføring i organisasjonslære. Du lærer å kjenne lover og regler som regulerer arbeidslivet, deriblant bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og hvordan du anvender disse. Du vil også få oversikt over de viktigste lønnsbegrepene og de vanligste former for lønn. I tillegg skal du kunne gjennomføre en fullstendig lønnskjøring i lønnsprogrammet Huldt & Lillevik. Semesteroppgave I semesteroppgaven skal du føre et fullstendig regnskap. Du skal bygge opp en regnskapsperm med bilag, foreta korrigeringer, følge med frister og skrive ut terminoppgaver, regnskapsrapporter og rapporter til det offentlige. Regnskapet skal være komplett fra inngående balanse til avslutning mot et enkelt årsoppgjør. Gjennom utdanningen får du en etterspurt kompetanse som vil kvalifisere deg for et bredt spekter av jobber innenfor regnskap og økonomi. Du vil etter endt utdanning kunne jobbe med generell regnskapsføring og enkel lønnskjøring i privat og offentlig sektor. Mange får jobb i en økonomi-/regnskapsavdeling eller i et regnskapsbyrå. Eksempler på stillinger er regnskapsmedarbeider og økonomimedarbeider. Målsettingen for Treider Fagskoler er å tilby deg en oppdatert, effektiv og praktisk utdanning innenfor økonomi og enkelt personalarbeid, som gjør deg godt rustet for arbeidslivet. Regnskapsmedarbeider tilbys over ett semester på dagtid (fulltid), eller to semestre på kveldstid (deltid). Du går opp til eksamen i alle emner, i tillegg til innlevering av obligatorisk semesteroppgave. sformen varierer og enkelte eksamener er flerfaglige. Ved bestått semesteroppgave og eksamen i alle emner, utstedes vitnemål. Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning. Det stilles krav til forkunnskaper i IT og Regnskap. Det vil bli gjennomført forprøver på oppstartsdagen. Utdanningen Regnskapsmedarbeider er godkjent for lån og stipend i Lånekassen. På dagtid foregår undervisningen mellom kl og På kveldstid foregår undervisningen to kvelder per uke, mellom kl og Dette gir deg mulighet til å være i full jobb mens du studerer. Regnskapsmedarbeider er NOKUT-godkjent 32 33

18 Økonomi og personal Regnskapskonsulent Utdanningen gjør deg kvalifisert til jobb innenfor regnskap og økonomiarbeid i privat og offentlig sektor. Du vil lære å føre et fullstendig regnskap, som avsluttes med årsoppgjør, utfylling av næringsoppgave, arbeid med skatteutregning, kontantstrømoppstilling og regnskapsanalyse. I tillegg kommer logistikk, varelager, ordre og fakturering. I andre semester skal du ut i praksis. Regnskap Emnet gir deg grunnlag for å kunne delta i det daglige regnskapsarbeidet og forstå hvilken plass dette arbeidet har i det helhetlige regnskapssystem. I tillegg skal du lære å løse tabellarisk regnskap opp mot resultat og balanse. Her er Excel et viktig verktøy. Videre vil du få oversikt over regelverket i regnskapsloven og bokføringsloven, samt lære å lage oppstillingsplan for resultat og balanse. Lønn og personal Emnet gir deg en god innføring i organisasjonslære. Du vil lære om partene i arbeidslivet og hvordan forstå og anvende lovverket som omhandler de ansatte. Dette inkluderer lønn, arbeidstid, oppsigelse og avskjed, fravær, sykmelding og permisjon. Du skal lære å følge opp ansatte i Altinn og kunne kjøre en fullstendig lønnskjøring i lønnsprogrammet Huldt&Lillevik, med årsavslutning og lønns- og trekkoppgaver. Økonomistyring Du vil lære å analysere regnskapstall og kunne vurdere hvordan god logikkforståelse kan redusere kostnader. Du vil lære å bruke Excel til å sette opp og analysere budsjett. Regnskapssystem Emnet tar for seg generell regnskapsføring i regnskapssystemet Visma Global, avslutning av årsregnskapet med overføring til Finale årsoppgjør, i tillegg til bruk av Visma Document Center. Du skal kunne føre et fullstendig regnskap, fra å legge inn firmadata til avslutning med fullstendig årsoppgjør, bygge opp kontoplanen ifølge Norsk Standard og til bedriftens behov, samt opprette kunder og leverandører. Du skal også kunne kontere og føre bilag, fakturere, kunne rutiner for purring og inkasso, samt skrive ut nødvendige rapporter. I tillegg skal du kunne foreta en fullstendig budsjettering. Årsavslutning A rsregnskapet er virksomhetens offentlige regnskap, som viser den økonomiske stillingen etter et regnskapsår. Du vil lære å foreta fullstendig årsoppgjør med skatteberegninger på anleggsmidler og omløpsmidler, samt vurdering og tap på kundefordringer. Et annet sentralt tema er ulike typer årsoppgjør, regnskapsplikt kontra bokføringsplikt, utfylling av næringsoppgave og likningspapirer. I tillegg skal du kunne forklare årsoppgjør med noter og bruke Finale årsoppgjørsprogram med tall fra Visma Global. Semesteroppgaver Du skal jobbe med to semesteroppgaver, en på høsten og en på våren. I den første skal du føre et tilnærmet fullstendig regnskap, hvor du bygger opp en regnskapsperm med bilag, foretar korrigeringer, følger med frister og skriver ut terminoppgaver, regnskapsrapporter og rapporter til det offentlige. Regnskapet skal være komplett fra inngående balanse og avslutning mot et enkelt årsoppgjør. I den andre semesteroppgaven er det føring av et regnskap fra A-A, med fullstendig årsoppgjør som inkluderer utfylling av næringsoppgave, beregning av nøkkeltall og skatt. I tillegg skal du foreta full lønnskjøring i Huldt & Lillevik, samt overføre lønnstallene til regnskapet i Visma Global. Praksis Mot slutten av vårsemesteret skal du ha praksis i en relevant bedrift, fire (4) uker sammenhengende. I løpet av perioden får du brukt teorien i praksis og får muligheten til å knytte kontakter innenfor bransjen. Gjennom utdanningen får du en allsidig kompetanse og vil være kvalifisert for et bredt spekter av jobber innenfor regnskap og økonomi. Etter endt utdanning vil du kunne jobbe med regnskapsføring, årsavslutning, skatteregnskap, analyser og budsjettering, samt lønnskjøringer. Regnskapskonsulent går over to semestre på dagtid (fulltid), tilsvarende ett studieår. Du går opp til eksamen i alle emner, i tillegg til innlevering av to obligatoriske semesteroppgaver. sformen varierer og enkelte eksamener er flerfaglige. Ved beståtte semesteroppgaver og eksamen i alle emner, utstedes vitnemål. Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning. Det stilles krav til forkunnskaper i IT og Regnskap. Det vil bli gjennomført forprøver på oppstartsdagen. Utdanningen Regnskapskonsulent er godkjent for lån og stipend i Lånekassen. Undervisningen foregår mellom kl og Regnskapskonsulent er NOKUT-godkjent 34 35

19 Økonomi og personal Lønnsmedarbeider Utdanningen passer for deg som ønsker å jobbe med lønn og personaladministrasjon. Du vil få en bred kompetanse som gjør deg til en ettertraktet medarbeider i lønns- og personalavdelinger i privat og offentlig sektor. I tillegg til kompetanse på lønn og lønnssystemer vil du få god forståelse for personaladministrasjon og lovverket som regulerer fagområdet. Lønns- og personalarbeid Her lærer du hvordan lønnsarbeidet reguleres i lover og forskrifter. Dette vil være i stadig endring, og vi legger vekt på arbeidsmetoder som gjør at vi holder oss oppdatert på disse endringene. Emnet omfatter blant annet lønn og skatt, trekkplikt, lønnsinnberetning, arbeidsgiveravgift, pensjon, godtgjørelser og tariffavtaler. Du vil også lære om oppfølging av sykemeldte, innsending av personopplysninger til Altinn, samt årsoppgaver/ lønns- og trekkoppgaver. Arbeidsrett med organisasjonslære Emnet gir deg grunnleggende kunnskap innenfor rettigheter og plikter i arbeidslivet, basert på relevant lovgivning som for eksempel arbeidsmiljøloven. Vi vil også ha oppmerksomhet på organisering og personalforvaltning, ledelse og HMS. Semesteroppgave Semesteroppgaven er tverrfaglig og omhandler bruk av lønnsprogram. Oppgaven er omfattende og skal gjenspeile de utfordringene du vil møte i arbeidslivet. Gjennom arbeidet med oppgaven vil du få bruk for kompetansen du har tilegnet deg gjennom undervisningen i de ulike fagområdene. Lønnssystemer I dette emnet lærer du å anvende de markedsledende programmene Visma Lønn og Huldt & Lillevik Lønn til de daglige arbeidsoppgavene en lønnsmedarbeider har. Eksempler er registrering av ansatte, lønns- og arbeidsavtaler, utgiftsgodtgjørelse, naturalytelse, reiseregninger, overtidstimer, pensjonsordninger, fravær, permisjoner og innsending av personopplysninger til Altinn. Målet er at du skal kunne sette lønnsteorien inn i en praktisk sammenheng. I de fleste bedrifter er lønnssystemet integrert med regnskapssystemer og andre programmer. På denne måten blir lønnsmedarbeiderens arbeidsoppgaver en del av bedriftens helhetlige økonomi- og personalsystemer. Gjennom utdanningen får du en allsidig kompetanse innenfor lønn og personal, og vil være kvalifisert for et bredt spekter av jobber innenfor lønnsområdet. Etter endt utdanning kan du jobbe med lønnskjøringer, og kan ha ansvar for lønns- og personalbehandling i små og mellomstore bedrifter. Målsettingen for Treider Fagskoler er å tilby deg en oppdatert, effektiv og fremtidsrettet utdanning innenfor lønns- og personalarbeid, som gjør deg godt rustet for arbeidslivet. Etter endt utdanning kan du jobbe som lønnsmedarbeider, HR-medarbeider eller i en kombinasjon av disse. Lønnsmedarbeider tilbys over ett semester på dagtid (fulltid), eller to semestre på kveldstid (deltid). Studentene går opp til eksamen i alle emner, i tillegg til innlevering av obligatorisk semesteroppgave. sformen varierer og enkelte eksamener er flerfaglige. Ved bestått semesteroppgave og eksamen i alle emner, utstedes vitnemål. Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning. Det stilles krav til forkunnskaper i IT. Det vil bli gjennomført forprøve på oppstartsdagen. Utdanningen Lønnsmedarbeider er godkjent for lån og stipend i Lånekasssen. På dagtid foregår undervisningen mellom kl og På kveldstid foregår undervisningen to kvelder per uke, mellom kl og Dette gir deg mulighet til å være i full jobb mens du studerer. Lønnsmedarbeider er NOKUT-godkjent 36 37

20 Reiseliv Reiseliv Ønsker du å jobbe innenfor en av verdens største næringer? I utdanningen Reiselivskoordinator får du lære om andre kulturer, hvordan du planlegger og gjennomfører en reise og hva som skal til for å bli en god servicemedarbeider. Du lærer også hvordan du skal markedsføre og selge et reiselivsprodukt. Vi inviterer spennende og inspirerende gjesteforelesere og gjennomfører lærerike studieturer. Gjennom praktiske prosjekter og praksisarbeid, vil du få et solid grunnlag for en spennende karriere. Treider Fagskoler har tilbudt utdanninger innenfor reiselivet i over 30 år, og utdanningen som reiselivskoordinator utvikles kontinuerlig for å tilpasse seg arbeidsmarkedets ønsker og krav. Mulighetene for jobb, både i inn- og utland er mange; flyselskaper, turistkontorer, turoperatører, reisebyrå, eventbyrå, hoteller, restauranter med flere. Om du liker å reise og samtidig ønsker jobb i en bransje som er i konstant utvikling, er utdanningen Reiselivskoordinator et godt valg. Medarbeidere i reiselivsnæringen må være glad i mennesker og like å arbeide selvstendig, planmessig og effektivt. Du bør også trives med å yte service, kommunisere og samarbeide. Viktige elementer i læringsprosessen er prosjektarbeid, gjesteforelesninger, ekskursjoner, studieturer og praksis i en reiselivsbedrift. Reiselivskoordinator Ettårig utdanning på dagtid Studieturer innenlands og utenlands Ekskursjoner og gjesteforelesere over hele verden Praksis i en reiselivsbedrift 38 39

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste. Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6

Detaljer

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste! Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse www.treider.no Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger 3 5 Treider Fagskoler, Region Øst Undervisningslokaler midt i sentrum av Oslo, like ved Stortinget. Alle kollektivtilbud i umiddelbar nærhet. Kontaktinformasjon: Nedre Vollgate

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelse, Fredrikstad FagAkademi

Læringsutbyttebeskrivelse, Fredrikstad FagAkademi Navn på utdanningen Nettverksadministrator med design Navn på emnet Windows klient/skybasert klient programvare Nivå 5,1 Kandidaten har kunnskap om bruk og oppsett av gjeldende Windows operativsystem.

Detaljer

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg ½ år heltid, 1 år deltid 350 timer totalt (inkl 90 timer prosjektoppgave) Startdato: Sluttdato: Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner:

Detaljer

Butikkleder utdanning 2013-2014

Butikkleder utdanning 2013-2014 Butikkleder utdanning 2013-2014 Butikkledelse er tilpasset deg som ønsker en karriere innen varehandel og som liker kontakt med mennesker fra ulike deler av verden. Du bør like utfordringer og en variert

Detaljer

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ett år på FFA ga meg drømmejobben! F redrikstad agakademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ann-Charlotte, Regnskap og økonomi Utdanningen fra FFA har gitt

Detaljer

Fagskolen i HMS. Ta fagskolestudier hos AOF Norge

Fagskolen i HMS. Ta fagskolestudier hos AOF Norge Fagskolen i HMS Ta fagskolestudier hos AOF Norge 1 Velkommen Vi ønsker deg velkommen til AOF og vårt utdanningstilbud. I over 80 år har vi vært en aktiv aktør innen utdanningsmarkedet og har siden starten

Detaljer

Fagplan Produksjon og drift

Fagplan Produksjon og drift kompetanse i praksis www.collegium-consulting.no Adr: 2317 Hamar Tlf: Mobil: 90 50 34 55 Org.nr: NO 883 896 912 MVA Ajour: 22. september 2004 NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Produksjon og drift ½ år

Detaljer

Navn på studieprogram (E): Personvern en grunnopplæring i personvernregelverk. Antall studiepoeng: 15 Heltid eller deltid, ev begge deler: Deltid

Navn på studieprogram (E): Personvern en grunnopplæring i personvernregelverk. Antall studiepoeng: 15 Heltid eller deltid, ev begge deler: Deltid Navn på studieprogram (E): Personvern en grunnopplæring i personvernregelverk Antall studiepoeng: 15 Heltid eller deltid, ev begge deler: Deltid Faglig innhold Innledning/generell beskrivelse av studiet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Offentlig saksbehandling Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet Offentlig saksbehandling er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres samlingsbasert

Detaljer

Fagplan Logistikkmedarbeider

Fagplan Logistikkmedarbeider NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Logistikkmedarbeider ½ år heltid, 1 år deltid 350 timer totalt (inkl 90 timer prosjektoppgave) Startdato: Sluttdato: Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner: /Jørgen

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

Fagplan Innkjøp og anskaffelse

Fagplan Innkjøp og anskaffelse NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Innkjøp og anskaffelse ½ år dag, heltid 350 timer totalt undervisningstimer 18,5 timer pr. uke Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner: /Jørgen Ofstad Fima/avd.: Nordic

Detaljer

Utdanningsvalg. Minilæreplan i Service og samferdsel

Utdanningsvalg. Minilæreplan i Service og samferdsel Minilæreplan i Service og samferdsel Utprøving av Utdanningsprogram Fra læreplan i Utdanningsvalg: Formålet er Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole

Detaljer

Risiko, sårbarhet og beredskap

Risiko, sårbarhet og beredskap Studieplan Risiko, sårbarhet og beredskap 30 studiepoeng Godkjent i studieplanutvalget: 24.02.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 01.03.2010 A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN Informasjonssystemer IKT er et variert fagfelt med jobbmuligheter innen mange ulike bransjer. Samfunnets bruk av datasystemer blir stadig mer kompleks og det er et stort behov for kompetanse innen

Detaljer

Programområde for transport og logistikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for transport og logistikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for transport og logistikk - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 2. juli 2014 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning.

Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Et bredt spekter av fagskoleutdanninger bygger på

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Programområde for transport og logistikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for transport og logistikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for transport og logistikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Grønn næringsutvikling, årsstudium 60 studiepoeng

Grønn næringsutvikling, årsstudium 60 studiepoeng Grønn næringsutvikling, årsstudium 60 studiepoeng Gjelder for studenter tatt opp Redigering av studie- og emnebeskrivelser Innledning I et globalt perspektiv er det store utfordringer knyttet til klima,

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk»

KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk» KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk» Målgrupper for studiet Bynært landbruk er en yrkesrettet utdanning. Studentene har etter endt utdanning spesialkompetanse

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere)

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi Utgangspunktet for studiet er at Fagforbundet ønsker å heve kompetansen for sine

Detaljer

Studieplan 2017/2018. PERSONVERN en grunnopplæring i personvernregelverk (2017) Studiepoeng: 15. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet

Studieplan 2017/2018. PERSONVERN en grunnopplæring i personvernregelverk (2017) Studiepoeng: 15. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet Studieplan 2017/2018 PERSONVERN en grunnopplæring i personvernregelverk (2017) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet vil bli gjennomført med to samlinger á to dager. I løpet av samlingene

Detaljer

Studiespesialiserende Service og Samferdsel Musikk, Dans og Drama 1100 elever 42 klasser 170 ansatte 200 år lang historie

Studiespesialiserende Service og Samferdsel Musikk, Dans og Drama 1100 elever 42 klasser 170 ansatte 200 år lang historie Studiespesialiserende Service og Samferdsel Musikk, Dans og Drama 1100 elever 42 klasser 170 ansatte 200 år lang historie Velkommen til Åpen skole Presentasjon av «programfag» - En skole mange særpreg

Detaljer

EMNEBESKRIVELSE Bedriftsutvikling 20 studiepoeng Vår 2009

EMNEBESKRIVELSE Bedriftsutvikling 20 studiepoeng Vår 2009 EMNEBESKRIVELSE Bedriftsutvikling 20 studiepoeng Vår 2009 1 1. Innledning... 3 2. Mål... 4 3. Målgrupper... 4 4. Opptakskrav... 4 5. Arbeidsformer og organisering... 4 6. Arbeidskrav... 5 7. Eksamen...

Detaljer

Studieplan 2005/2006

Studieplan 2005/2006 Juss, årsstudium Beskrivelse Studieplan 2005/2006 Studiested Varighet 1 år Forkunnskaper/opptakskrav Generell studiekompetanse. Søkere som er over 25 år kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Formell

Detaljer

Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Logistikkfaget Formål Formålet med faget Prosjekt til fordypning er å stimulere til samarbeid mellom skole og næringsliv.

Logistikkfaget Formål Formålet med faget Prosjekt til fordypning er å stimulere til samarbeid mellom skole og næringsliv. Dok.id.: 2.14.8.1.2 O-S-11-SSSSA1 Utgave: 1.00 Skrevet av: Ellinor Tande Gjelder fra: 01.01.2016 Godkjent av: Sylvi Berg Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Logistikkfaget Formål Formålet med faget

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

Egenvurdering i Salg, service og sikkerhet. (Kontor-og administrasjonsfaget,salgsfaget og sikkerhetsfaget)

Egenvurdering i Salg, service og sikkerhet. (Kontor-og administrasjonsfaget,salgsfaget og sikkerhetsfaget) Søkerens navn: Telefon: Egenvurdering i Salg, service og sikkerhet. (Kontor-og administrasjonsfaget,salgsfaget og sikkerhetsfaget) Egenvurderingsskjema til læreplanene i Salg, service og sikkerhet. Salg-,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Økonomisk styring 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 2 Godkjent avdelingsstyret AHS 17.06.04 Revidert utgave

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Problemstilling ifh praksisperioden. Fordypningsoppgave, 5073Praksisstudier og

Problemstilling ifh praksisperioden. Fordypningsoppgave, 5073Praksisstudier og Eksamen med varighet under 5 timer starter 10:00. Eksamen med varighet over 2 starter 12:00 (varighet, 1 dag= 1 døgn). : alle er tillatt, unntatt kommunikasjon med andre personer. Vi har plagiatkontroll

Detaljer

KONTORFAGET Formål Formålet med faget Prosjekt til fordypning er å stimulere til samarbeid mellom skole og næringsliv.

KONTORFAGET Formål Formålet med faget Prosjekt til fordypning er å stimulere til samarbeid mellom skole og næringsliv. Dok.id.: 2.14.8.1.1 O-S-11-SSSSA1 Utgave: 1.00 Skrevet av: Ellinor Tande Gjelder fra: 01.01.2016 Godkjent av: Sylvi Berg Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 KONTORFAGET Formål Formålet med faget

Detaljer

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE for Studiet REISELIV Utdanningens mål.s. 2 EMNE 1: Reiseliv, destinasjonskunnskap og opplevelsesdesign s. 3 EMNE 2: Markedsføring, merkevarebygging og sosiale medier.s. 4 EMNE

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland

Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland 17.06. 2013. Stillingsvurderingssystemet er en del av embetets lokale lønnspolitikk og er et verktøy for å kunne: drive systematisk og målrettet personalplanlegging

Detaljer

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå Byrå Effektiv klienthåndtering og administrasjon Du har vel ikke gått glipp av Byrå? Et nytt og

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

Tre stillingsannonser

Tre stillingsannonser Tre stillingsannonser Rektor, kontormedarbeider og renholder Endres i topp-/bunntekst Rektor, Levanger kommune Vi søker etter rektor til Grøtta grunnskole. Skolen ligger i Levanger kommune. Levanger byr

Detaljer

NMBU nøkkel for læringsutbytte - Bachelor

NMBU nøkkel for læringsutbytte - Bachelor NMBU nøkkel for læringsutbytte - Bachelor En person som innehar en bachelorgrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet som hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt

Detaljer

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET det finnes et sted et sted... der noen tar vare på din økonomi der du får fornuftige, individuelle råd der økonomiske analyser er til å forstå der du får skreddersydd din

Detaljer

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT?

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT? HVA ER TELEVAKT? Televakt er et sentralbord og en profesjonell svartjeneste som gjør det mulig for din bedrift aldri å gå glipp av telefonsamtaler - de anrop som ikke besvares av bedriften koples automatisk

Detaljer

Kurskatalog H2 2012. Sist oppdatert: 05. oktober 2012

Kurskatalog H2 2012. Sist oppdatert: 05. oktober 2012 Kurskatalog H2 2012 Sist oppdatert: 05. oktober 2012 sfortegnelse 1 Om dette dokumentet... 3 2 Kursoversikt... 3 3 Kurspåmelding... 3 4 Kursbeskrivelse... 4 4.1 Standardkurs... 4 4.1.1 Introduksjon til

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15 Målgruppe Prosjekt som arbeidsform anvendes i stor utstrekning i dagens arbeidsliv og en forståelse for fenomenet og

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Ledelse og økonomisk styring Valgfag Oslo, oktober 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Jus og avtaleverk i arbeidslivet. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Jus og avtaleverk i arbeidslivet. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Jus og avtaleverk i arbeidslivet 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltningen - NAV (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Teori om kommunikasjon, relasjoner og veiledning knyttes opp mot deltakernes egen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN?

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? STUDÈR EU-prosjektledelse 60 studiepoeng / årsstudium www.hibu.no/oppdragsvirksomhet ATTRAKTIV KOMPETANSE Trenger du kunnskap om EU/EØS og hvordan du søker om EU-prosjekter?

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Vikartjenester

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Vikartjenester Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Vikartjenester Dokumentets dato: 16/10/2008 B.1 Kravspesifikasjon B.1.2. Tjenester og kompetansekrav Kundesenteret Sentralbordbetjening Resepsjonsarbeid Saksnummer:

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 09.04.03

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Skreddersydd it-verktøy for produksjonsbedrifter Med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner kan du automatisere rutinepregede, manuelle prosesser og redusere

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse

4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Introduksjon til 4S Et unikt tilbud! I nært samarbeid med lokalt næringsliv tilbyr Elverum videregående skole med 4S et unikt opplæringstilbud

Detaljer

Innkjøpsledelse 30 studiepoeng

Innkjøpsledelse 30 studiepoeng Innkjøpsledelse 30 studiepoeng Innkjøpsledelse, halvårsstudium Procurement Management, 30 credits 30 studiepoeng Dato for godkjenning xx.xx.2015 Gjelder for studenter tatt opp 2015/2016 Innledning Alle

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Arbeidslivet i dag preges av raske omstillinger og høye kompetansekrav både innen privat og offentlig sektor. God ledelse og personalpolitikk er avgjørende for å lykkes

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14 EMNEBESKRIVELSE BØA2100/BØA2100-B Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Vaktbransjens egen skole. Kurs og utdanning KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET. www.vekterskolen.

Vaktbransjens egen skole. Kurs og utdanning KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET. www.vekterskolen. Vaktbransjens egen skole Kurs og utdanning 2007 KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET www.vekterskolen.no Kort om Vekterskolen Vekterskolens oppgave er å sikre en enhetlig

Detaljer

IMT 1321 IT-Ledelse IMT 1321 IT-LEDELSE IMT 1321 IT-LEDELSE. Faglærer : Tom Røise 13.Jan. 2011. IMT1321 IT-Ledelse 1. Dagens :

IMT 1321 IT-Ledelse IMT 1321 IT-LEDELSE IMT 1321 IT-LEDELSE. Faglærer : Tom Røise 13.Jan. 2011. IMT1321 IT-Ledelse 1. Dagens : IMT 1321 IT-Ledelse Dagens : Kort presentasjon av faglærer Presentasjon av emnet IT-systemer hva benyttes og hvorfor? IT-systemenes plass i virksomhetene Forsmak på enkelttemaer vi tar for oss og fremdriftsplan

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS Module 3D Macintosh Computer Forensics 10 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 4. desember 2013 Revisjon godkjent av rektor 5. oktober

Detaljer

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner Utkast til forskrift om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og om henvisningen til Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (EQF) Fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen.

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Velkommen til fremtiden Vil du ligge et skritt foran dine konkurrenter, er en forretningsløsning i nettskyen en smart investering. Dyre løsninger med servere, dårlige

Detaljer

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN?

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? EU-prosjektledelse 60 studiepoeng / årsstudium www.hibu.no/euprosjektledelse ATTRAKTIV KOMPETANSE Trenger du kunnskap om EU/EØS og hvordan du søker om EU-prosjekter? Begynn

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lønns- og personalarbeid (høst 2017 - vår 2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Personalforvaltning er en sentral del av virksomhetenes totale ressursforvaltning. Arbeidsoppgavene

Detaljer

Problemstilling ifh praksisperioden. Omfang ord. Selvvalgt pensum Problemstilling ifh Fordypningsoppgave, fordypningsoppgave

Problemstilling ifh praksisperioden. Omfang ord. Selvvalgt pensum Problemstilling ifh Fordypningsoppgave, fordypningsoppgave Eksamen med varighet under 5 timer starter 10:00. Eksamen med varighet over 2 starter 12:00 (varighet, 1 dag= 1 døgn). : alle er tillatt, unntatt kommunikasjon med andre personer. Vi har plagiatkontroll

Detaljer