KIRKENS BYMISJON LANGE AKTIKKLER OSLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KIRKENS BYMISJON LANGE AKTIKKLER OSLO"

Transkript

1 KIRKENS BYMISJON LANGE AKTIKKLER OSLO Årsmelding 2013

2 ROM FOR ALLE «Kirkens Bymisjon vil i alt vårt arbeid søke ressurser og muligheter, og bidra til å utløse livsmot og mestringsevne.» Kirkens Bymisjons fastholder at alle mennesker er like mye verd, men ulike. Vårt menneskesyn forplikter oss til alltid å tale og handle på vegne av de som er svakest stilt i samfunnet. Vi vil arbeide for at ethvert menneske blir møtt med respekt og forventning respekt for hvem vi er, og forventning til hva vi kan. VERDIER: Vårt menneskesyn blir synlig gjennom verdiene som skal prege vårt arbeid: Verdighet Fellesskap Rettferdighet Solidaritet Barmhjertighet Håp og tro OPPDRAG: Vårt menneskesyn og våre verdier danner fundamentet for vårt oppdrag, som innebærer å avdekke og lindre krenkelser, urett og nød, og bidra til å fjerne årsakene til at urett oppstår. Oppdraget er omfattende. For å løse det, er virksomheten vår bred og mangfoldig: fra forebyggings- og omsorgstiltak for barn og unge, til bo- og behandlingstilbud for eldre. Fra fleksible lavterskeltilbud på gateplan til tverrfaglig spesialisthelsetjeneste innen rus og psykiatri. Fra botiltak og etablering av møtesteder, til ferie- og avlastningstilbud for barn og voksne. Fra frivilligsentraler og sysselsettingstiltak, til gudstjenester og flerkulturell organisering. VISJON: Vi har samlet våre ønsker og mål for dette mangfoldige arbeidet i én visjon: «Kirkens Bymisjons visjon er at menneskene i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg».vi vil i alt vårt arbeid søke ressurser og muligheter, og bidra til å utløse livsmot og mestringsevne. FORMÅL: Kirkens Bymisjon har som formål i samarbeid med Den norske kirkes organer og i overensstemmelse med dens bekjennelse å fremme tiltak som bidrar til til å virkeliggjøre kirkens oppdrag. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo er en diakonal stiftelse. Opprinnelsen var Christiania Indremissionsforening, grunnlagt i Kristiania i Kirkens Bymisjon i Norge er i dag et nettverk av 11 selvstendige stiftelser med arbeid i ca 20 norske byer. Kampen Omsorg+ åpner Februar: Helseminister Jonas Gahr Støre deltok da Kirkens Advarer mot diskriminering Bymisjons og Oslo kommunens nye eldresatsing ble åpnet. Kirkens Bymisjon advarer sterkt mot å bruke kriminalisering som svar på symptomer på fattigdom, og peker på fa- Safir - sentral for frivillighet på rusfeltet er en dør til mestring, Kampen Omsorg+ er et tilbudet rettet mot folk over 67 år fellesskap og aktivitet for tidligere rusavhengige. som ønsker å bo i egen leilighet, og har behov for større ren for ulovlig indirekte diskriminering i forslaget til nye Et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og Røde Kors trygghet, aktivitet og mulighet for sosialt fellesskap. politivedtekter i Oslo kommune. I sin høringsuttalelse skriver Dette er å tenke nytt. Jeg er stolt og glad, både som SKBO: «Rom nevnes ikke, likevel er det liten tvil om helseminister, men også som borger av byen, sa Gahr Støre at det er tilreisende rom byrådet særlig ønsker å redusere Januar: under åpningen. gjennom de foreslåtte endringene». 2 KIRKENS BYMISJON KIRKENS KIRKENS BYMISJON BYMISJON 3

3 DETTE SKJEDDE Eksempler fra bymisjonsarbeidet i 2013: middager ble servert på kaféen Møtestedet, som hadde besøk fra personer i rus- og gatemiljøet i sentrum. Akuttovernattingen for fattige tilreisende registrerte overnattinger av 1279 ulike gjester fra ca. 100 land. 58% av gjestene kom fra Øst-Europa. 162 kvinner med tilhørighet i rus- og prostitusjonsmiljø overnattet på Natthjemmet (25% økning) 1294 samvær mellom barn og foreldre ble gjennomført på Myrsnipa Samværssted, med 308 barn og 265 foreldre personer deltok på et eller flere kulturtilbud på Ammerudhjemmet. Nadheim-senteret var i kontakt med 987 personer med prostitusjonserfaring, fra 53 ulike land. 70 personer var norske. Helsesenter for papirløse migranter har gjennomført 9003 konsultasjoner siden oppstart i Ca. 150 aktive frivillige (fire årsverk) var aktive i ulike brukerorganisasjoner har vært hos ressurssenteret Batteriet. Selvmord var tema i 3100 av totalt samtaler på Kirkens SOS i Oslo (12%). På nett hadde 3146 av 5464 chatsamtaler selvmord som tema (58%). Rusinstitusjonene tilbød 165 behandlingsplasser. Til sammen timer med frivillig innsats ble lagt ned (6,5 årsverk) gjennom St.Hanshaugen frivilligsentral. 315 nye frivillige ble rekruttert. Skattkammeret hadde over 700 gratis utlån av sportsutstyr til barn og unge. 51 familier med til sammen 95 barn fikk støtte fra en frivillig i Home-Start familiekontakten. Landets eldste person bor på St.Halvardshjemmet, og er 109 år. Det ble registrert 1242 brukere av tjenestene på Engelsborg - ressurssenter for eldre og pårørende. Mestselgende egenpublikasjon var «Når livet går mot slutten», med 4100 solgte eksemplarer. 768 personer deltok på tiltaksplasser i regi av Unikum A/S St.Hanshaugen eldresenter tilbyr bl.a yoga, sittetrim, tangokurs, kor, skrivekurs, taiji, mensendick og språkkurs i fransk, spansk, tysk og italiensk. Gjennomsnittlig var det 35 eldre som hver dag fikk middag levert på døren fra St.Hanshaugen eldresenter. Presten på Vålerengen bo- og servicesenter gjennomførte ca. 320 samtaler med brukere/beboere. Skattkammeret hadde over 700 gratis utlån av sportsutstyr til barn og unge. Åpner ny ungdomskafé i Oslo sentrum Mange ungdommer kommer til sentrum uten noen spesiell plan utenom å treffe venner og «henge». Da er Kafé Q et sted å være hvor man også møter voksne som bryr seg, sier daglig leder Jan Christian Kielland. Kafe Q er åpen to dager i uka, og er et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon, Oslo Domkirke og Gatepresten for ungdom. Mars: Bekymret for vold og manglende tillit til politiet Kirkens Bymisjons senter for kvinner og menn med prostitusjonserfaring, Nadheim, får rapporter om grov vold og trakasseringer. Volden er grov, i form av slag, voldtekter, og trusler med bruk av våpen. Vår bekymring er stor da vi tror mørketallene er høye. Mange sier de ikke anmelder denne volden fordi de har dårlige erfaringer med politiet og mangler tillit, sier Olav Lægdene, leder på Nadheim. 4 KIRKENS BYMISJON KIRKENS BYMISJON 5

4 MENNESKER OG MILJØ MÅ TAS VARE PÅ Kirkens Bymisjons visjon er at menneskene i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Det er altså byens mennesker vi er til for i Kirkens Bymisjon. Denne årsrapporten inneholder noen få eksempler på hva arbeidet i 2013 bestod i. Hva vi fikk til, og noe vi ikke klarte. Mer informasjon finnes tilgjengelig på www. bymisjon.no For mye mat kastes. Det er ikke bra for miljøet, og slett ikke bra for mennesker som ikke får budsjettet til å strekke til, at nordmenn kaster store mengder mat. Derfor etablerte vi Matsentralen SA, i september I samarbeid med andre ideelle organisasjoner, samt matvarebransjen og statlige myndigheter, ble dermed Norges første matsentral en realitet. Vi har blitt fortalt at det finnes over 200 lignende sentraler i Europa, men altså ingen i Norge fra før. Matsentralen formidler overskuddsmat av høy kvalitet til Kirkens Bymisjon virksomheter, samt til en rekke andre ideelle størrelser. En slik matsentral har bare positive effekter. Folk trenger mat. Miljøet trenger å bli tatt vare på. Noen flere kan delta i arbeidslivet, som deltaker i Matsentralens omfattende transport- og distribusjonssystem. Matsentralen er en så god idé at vi spør oss hvorfor vi eller andre ikke etablerte noe slikt for lenge siden. AKUTTOVERNATTING På forsommeren 2013 ble akuttovernatting for fattige tilreisende åpnet i Oslo, i partnerskap mellom Kirkens Bymisjon og Røde Kors. Flere ulike adresser ble tatt i bruk utover høsten og vinteren. For femten kroner kunne fattige tilreisende kjøpe enkel overnatting. Ingen luksus. Ingen servering. Kun en seng sammen med andre senger i et større rom. Omtrent 100 personer fikk plass hver kveld. De aller fleste kvelder ble mennesker avvist av kapasitetshensyn. Fullt hus. Flere enn 70 personer kunne bli avvist på én kveld. Statlig tilskudd har finansiert deler av dette overnattingstilbudet, men både Røde Kors og vi i Kirkens Bymisjon har lagt til egne midler i dette helt nødvendige arbeidet. En mangfoldig gjestegruppe har overnattet i akuttovernattingen. Mennesker med ulik nasjonalitet, forskjellige språk, og sin egen historie for hvordan og hvorfor de kom til Norge. De aller fleste gjestene er europeere, med Romania som det enkeltlandet med flest gjeste-registreringer. Våre medarbeidere hører daglig fortellinger om Europa i krise, om økende fattigdom og reduserte arbeidsmuligheter i hjemlandet, og om mennesker som reiser til Europas rike, nordligste utpost på jakt etter arbeid, inntekt og et bedre livsgrunnlag. Særlig i vintermånedene deltok vi aktivt i den politiske debatten om hvilke basistilbud Oslo og andre byer må ha i møte med fattige tilreisende. Vi vil ikke akseptere at smertegrensa for innendørs overnatting i kommunal regi går ved minus ti grader. Sagt på en annen måte: Dersom temperaturen er minus ni eller mildere, henvises tilreisende til utendørs overnatting i Oslo, alle som ikke har råd til å betale for vandrerhjem eller lignende. (Samtidig har kommunen understreket at det er forbudt å sove utendørs.) Dessverre har vi ikke klart å bevege de kommunale inntakskriteriene nevneverdig. Men vi fortsetter med å tilby akuttovernatting gjennom hele året, i overbevisning om at det er bra for alle, både tilreisende og fastboende, at det finnes tilgjengelig trygg overnatting uavhengig av menneskers kjøpekraft. KAFÉ MED KONTAKTFLATE Kafeen Møtestedet, med adresse i Skippergata, har også i 2013 erfart at det er stort behov for kafeen. Det er mange rusavhengige, men også mange fattige tilreisende som bruker kafeen. Møtestedet var i 2013 en av byens viktigste kontaktflater i møte med fattige tilreisende. Disse erfaringene var sentrale da overnattingstilbudet for fattige tilreisende ble etablert. I en årsrapport er det hyggeligst å fortelle om ting vi har startet, positiv endring eller nye idéer som ble realisert. Men 2013 inneholdt også avvikling av virksomhet som burde eksistert videre. Kirkens Bymisjons psykiatriske døgnrehabilitering (BPR) var et slikt tilbud som i 2013 dessverre ble nedlagt. Vi beklager at et godt tilbud til mennesker med psykiatriske diagnoser ble borte, og at denne pasientgruppa dermed fikk færre tilgjengelige tilbud. I skjæringspunktet mellom helseforetak og kommune, i lys av samhandlingsreformen, var det ikke lengre noen myndigheter som ville betale for BPR. Det beklager vi sterkt. En annen virksomhet som ikke lengre er i Kirkens Bymisjons regi, er bolig med oppfølging i Schandorffsgate i Oslo. Etter at virksomheten ble etablert i nært samspill mellom Kirkens Bymisjon og Oslo Kommune, og drevet av oss gjennom to kontraktsperioder, valgte kommunen å April: Kronprinsesse-besøk Kronprinsesse Mette-Marit besøker Kirkens Bymisjons flerkulturelle senter, Primærmedisinsk verksted (PMV). Det er en evne til brobygging ved dette senteret som er svært viktig for det norske samfunnet. Vi har hatt en spennende samtale om utfordringene ved å bygge tillit mellom ulike grupper og samfunnsordninger. Det er en helt spesiell kunnskap her som er viktig for det Norge vi skal skape sammen framover, sa Kronprinsessen. Stor pågang hos Gatejuristen Første uke i april registrerte Gatejuristen klient nummer 2.500, og det strømmer på med henvendelser. I løpet av uka ble det tatt inn 32 nye saker hos Kirkens Bymisjons rettshjelpstilbud til personer med rusproblemer. Vårdugnad med Bjørvika-bedrifter Fordommer ble brutt og godt naboskap bygd, da arbeiderne på Lønn som Fortjent tok med seg direktører og ansatte fra flere Bjørvika-bedrifter for å rydde byen. Nesten 80 personer stilte på vårdugnaden, som er en del av nabosamarbeidet som Kirkens Bymisjon har tatt initiativ til i den nye bydelen i Bjørvika. Om eldrearbeid i ny stortingsmelding Kirkens Bymisjons arbeid på eldresektoren blir gitt god plass i stortingsmeldingen «Morgensdagens omsorg». Dette viser at vi gjennom vår praksis, erfaringer og vilje til utvikling blir lagt merke til og at vi er i en posisjon der vi faktisk påvirker politikken på området. Som ideell aktør ser vi det som en viktig oppgave å dele vårt innovative arbeid med andre, og slik være en konstruktiv bidragsyter for å løfte hele omsorgsfeltet inn i en utfordrende fremtid, sier rådgiver i Aldring & Kultur, Gudmund Fosse. 6 KIRKENS KIRKENS BYMISJON BYMISJON KIRKENS BYMISJON 7

5 overta driften selv i Fra Kirkens Bymisjons side håper og tror vi at botiltaket i Schandorffsgate skal fortsette å være et godt tilbud for beboerne i mange år framover. GRØNN OMSORG Det er behov for flere gode tilbud for hjemmeboende personer med demens-sykdommer. Grønn Omsorg i Storbyen, lokalisert til Skjerven Gård i Maridalen, er et godt dagtilbud til denne målgruppa. Tilbudet ble styrket i Vi vil gjerne bruke erfaringene fra dette tilbudet til videre utviklingsarbeid. I 2013 inngikk vi samarbeid med forskningsmiljøer og andre, for å styrke oppmerksomheten rundt hjemmeboende mennesker med demens, og forbedre tilbudene til denne gruppa. NY LEDER 2013 ble året for lederskifte i Kirkens Bymisjon i Oslo. Sturla Stålsett valgte å gå av fra stillingen som generalsekretær, ved utgangen av året, etter å ha vært ansatt siden I november 2013 ble Lars Erik Flatø ansatt som ny generalsekretær. Samtidig ble undertegnede konstituert som generalsekretær for våren ANSATTE OG FRIVILLIGE Antall ansatte og frivillige i Kirkens Bymisjon Oslo pr Ansatte i hele og delte stillinger: 1269 Antall årsverk: 980 Arbeidsmarkedsbedriften Unikum AS: 79 årsverk Stiftelsen Hudøy: 5 årsverk + ca 300 sommeransatte Antall frivillige: 1650 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo har 39 virksomheter Blant ca 1650 frivillige i Kirkens Bymisjon Oslo: Kari Taraldlien sørger for god mat for gjestene på gatekafeen Møtestedet Oslo mai 2014 Johannes Heggland, Konstituert Generalsekretær Mai: 1.mai-besøk på 24SJU Solidariteten må også gjelde de som faller utenfor fellesskapene og lever vanskelige liv, sa statsminister Jens Stoltenberg da han besøkte Kirkens Bymisjons gateklinikk, 24SJU, 1. mai. Stoltenberg snakket med flere brukere, som fortalte åpent og personlig om sin situasjon; om krevende livserfaringer og utfordringer med behandlings- og hjelpeapparatet. Årets ideelle leder Arbeidsgiverorganisasjonen Virke har kåret Anita Ellefsen ved Engelsborg ressurssenter for eldre og pårørende til «Årets ideelle leder». Jeg er takknemlig og glad. Dette er en anerkjennelse for arbeidet vi gjør innenfor pårørendearbeid, demens, frivillighet og innovativt prosjektarbeid. Jeg føler meg heldig som er skipper på denne skuta, sier Ellefsen. Rom for fattige tilreisende Kirkens Bymisjon starter prosjektet «Rom for fattige tilreisende», som skal drive oppsøkende arbeid blant tilreisende rom i Oslos gater. Prosjektet har en tredelt målsetning: bedre rom-folkets basale behov og rettigheter, drive holdningsskapende arbeid for et mer nyansert bilde av romfolk blant Norges befolkning og etablere tiltak og tilbud for tilreisende rom-folk. Pris til frivillige ved papirløse-senter De frivillige medarbeiderne på Helsesenteret for papirløse migranter får Annette Thommessens minnepris Juryen skriver i sin begrunnelse at de innsatsen hos de om lag 150 frivillige er helt avgjørende for å gi bistand til en av de mest sårbare gruppene. Frivillige ved Helsesenteret bruker også sine erfaringer inn i den offentlige debatt og har bidratt til å øke forståelsen om særskilte utfordringer for denne gruppen. 8 KIRKENS BYMISJON KIRKENS BYMISJON 9

6 ALT HENG SAMAN Overskrifta er sjølvsagt og vert ofte brukt ironisk, men det er likefullt ei djup sanning som ligg bak. I arbeidet vårt i Avdeling Helse & Sosial erfarer vi dette ofte. Mykje av arbeidet vårt speglar dei sentrale måla om samanheng og påverknad. Mange av verksemdleiarane er aktive i media, dette er god synleggjering av arbeidet vårt. Vi møter politikarar og arbeider med haldningar, nesten alle verksemdene har studentar frå ulike lærestader og ser på det som ein viktig påverknadskanal. Vi har møter med oppdragsgjevar og vi evaluerer arbeidet vårt. Vi tek fram brukarperspektivet, brukarane sine høve til påverknad i eige liv, oppleve at vi alle står i ein samanheng. I tillegg har vi det siste året tatt meir systematisk tak i korleis påverke for å utvikle tenestene vi gir til våre brukarar basert på det vi ser. Vi har løpande avtaler med Helse Sør-Øst, i dei løpande avtalane vert vi i større grad enn før sett på som samarbeidspartnerar. Dette gir oss moglegheiter som vi har tatt i bruk, og som vi skal utvikle meir. Oslo kommune er også i ferd med å utvikle meir langsiktige avtaler. Kirkens Bymisjon er ein stor aktør i rusfeltet, både innanfor spesialist og lågterskel. Ofte er vi opptatt av å definere/ diskutere ulikheiter mellom sektorane, ved å sjå meir samanhengane og korleis arbeidet spelar saman, kan vi verte betre til å påverke og utvikle tenestene. I strategien til organisasjonen vårstår det at vi skal sjå betre samanheng mellom verksemdene, vi trur også at det er viktig å sjå samanhengen mellom det praktiske arbeidet vi gjer og korleis vi aktivt kan vere med og utvikle tenestene. Samhandlingsreformen vil også framover utfordre rusfeltet til å få betre samanheng mellom dei ulike nivåa i tenestene. Etter mitt syn har vi eit forbetringspotensiale når det gjeld å vere med og utvikle tenester, våge stille krav til oppdragsgjevar, sjå på oss sjølve som samarbeidspartnerar og ikkje berre utførarar av offentleg oppdrag. Vi må også vidareutvikle kva det lille ekstra er når det gjeld oppdragsverksemdene våre. Måla våre om myndiggjering, samanheng og påverknad, heng saman, og som stolte bymisjonærar skal vi ta tak i det og vere gode premissleverandørar for gode tenester for brukarane! Oddrun Remvik, Avdelingsdirektør, Helse & Sosial Bymisjonens Psykiatriske Døgnrehabilitering (BPR) fikk i 2013 oppsigelse av avtalen med Oslo universitetssykehus. Virksomheten er avviklet etter 30 år Ungdom hyller Skattkammeret Skattkammeret fikk Kultur- og miljøprisen i bydel St. Hanshaugen etter nominasjon fra Ungdomsrådet. Om lag 20 ungdommer kom rett fra den ukentlige fotballturneringen, som utlånssentralen arrangerer, for å hylle prisvinneren og overrakte roser til lederen for Skattkammeret, Sunniva Sved Johnson, under bydelsdagene på St. Hanshaugen. Prindsen 15 år Aktivitetshuset Prindsen feirer 15-årsjubileum med et inspirerende heldagseminar ; når jeg skaper, skapes jeg. Det er en forløsende kraft i det å skape. Huset her er et værested, gjørested og fristed for mange mennesker. I dag feirer vi at vi er et arnested for både kreasjon og rekreasjon, sier leder Olav R. Thelle. 10 KIRKENS BYMISJON KIRKENS BYMISJON 11

7 AKUTTOVERNATTING OG FAMILIEARBEID 21.juni 2013 gikk 42 personer til ro for natten på flatsenger i Tøyenkirken. Dette var de første av overnattinger for 1279 ulike gjester ved vårt akuttovernattingstilbud for fattige tilreisende i Bybildet hadde allerede lenge vært preget av nye grupper uten sted å sove, toaletter fantes heller ikke. Og kommunen innførte forbud mot camping i byen. I mai 2013 bevilget regjeringen penger til humanitære tiltak rettet mot EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge. Røde Kors og Kirkens Bymisjon inngikk en intensjonsavtale for å etablere og drifte et akutt overnatting- og sanitærtilbud. Debatten om tiggere i Oslo har i hovedsak vært myntet på tilreisende romfolk. Gruppen som lever i dyp sosial nød i Oslos gater er mer mangfoldig. Personer fra nærmere 100 land har benyttet tilbudet vårt. 58% av gjestene er fra Øst-Europa (av disse 84% fra Romania), 19% fra Afrika sør for Sahara og 10% fra Vest-Europa. Våre erfaringer stemmer ikke med mytene som er skapt i debatten rundt fattige tilreisende. I all hovedsak har vårt tilbud vært karakterisert av ro og verdighet. Robust arbeidet i 2013 med 203 saker knyttet til 221 barn og unge i skolealder og deres familier- familiekonflikter, ungdom og selvoppfatning, forventninger og krav. I realiteten finnes ikke samme forebyggende tilbud i bydelene Men byrådets budsjettforslag for 2013 inneholdt ikke penger til Robust etter over 20 år med samarbeidsavtale om en fast bevilgning til Robust. Robust er svært godt innarbeidet, har høy kvalitet og er lett tilgjengelig for familier i krise. Kirkens Bymisjon kjenner en forpliktelse til å kjempe for Robust og de familiene som får hjelp der. Politikerne sørget for midler til Robust også for 2013, mens midlene er blitt redusert for Kirkens Bymisjon har sammen med Scheiblers legat sørget for stabil drift for 2014, men usikkerheten for videre drift er stor. Scheiblers styreleder Kaci Kullmann Five begrunner deres bidrag slik : Vi så at det var en risiko for oppbrudd av et fagmiljø, som får til mye for små kroner. Det er viktig at politikerne i Oslo forstår at disse pengene er vel anvendt. Et forebyggende tiltak forhindrer framtidige utgifter Hildegunn Dømbe Hermansen Avdelingsdirektør Mangfold & Oppvekst Rekordkveld i Aksepthagen En stor mønstring av noen av Norges beste artister, sterke og personlige meldinger fra Aksept-deltakere, fint vær og godt arrangement førte til et rekordstort publikum personer var i hage og hus i løpet av kvelden, med en kransekledd Linn Skåber som programleder personer feiret mangfoldet på Stovner Omkring 1000 barn og voksne møttes på Stovner frivilligsentral for å feire det store mangfoldet av kulturer, religioner og livssyn i bydelen. Barn og voksne gledet seg over alt fra salsaworkshop og middelalderfest til tamilsk dans og dukketeater. Prosjektet Rom for fattige tilreisende ble opprettet i 2013 og har nærkontakt med bla grupper av rombefolkning på opphold i Oslo. 12 KIRKENS BYMISJON KIRKENS BYMISJON 13

8 Å TILHØRE Menneskers overlevelse og utvikling har til alle tider vært avhengig av at vi har hatt tilhørighet til andre mennesker i gjensidige relasjoner. I møte med andre blir vi mennesker til og relasjonene bidrar til å skape mening og sammenheng i våre liv. Forfatteren Marcel Proust uttrykker det slik: «spørsmålet er ikke, som for Hamlet, å være eller ikke være, men å tilhøre eller ikke tilhøre». Betydningen av å oppleve at vi hører til andre mennesker bekreftes av forskning. Både vår somatiske og psykiske helse, og vår livslengde, påvirkes positivt av vår kontakt med andre mennesker. Tilhørighet til kvalitativt gode sosiale relasjoner kan være helsefremmende, manglende tilhørighet og isolasjon kan potensielt være sykdomsfremkallende. I fagspråket bruker vi ofte ordet nettverk om forholdet til nære mennesker som er en viktig del av vårt sosiale liv. Når det røyner på i livet, kan det være avgjørende at nettverket fungerer. Enten det gjelder sykdom, tap, kriser eller utfordringer i alderdommen. Nettverk er ikke noe vi bare har, det er noe vi bygger og pleier gjennom hele livet. I vårt samfunn lærer vi å ta vare på vår fysiske helse. Men vi er ofte mindre bevisst å bygge og pleie fellesskapene våre selv om det er en svært viktig del av våre egne liv. I avdeling Aldring & kultur er vi opptatt av å legge forholdene til rette slik at den enkelte kan opprettholde kontakt med sitt nettverk, og/eller organisere virksomhetene våre slik at det skapes naturlige møteplasser der nye kontakter og fellesskap kan skapes. Vi driver åpne virksomheter som lever i et aktivt samspill med nærmiljø, pårørende og frivillige, som integrerer kulturarbeid og som er opptatt å stimulere til mer kontakt mellom kulturer og generasjoner. For oss er ideen om åpne virksomheter en naturlig konsekvens av Kirkens Bymisjons helhetlige menneskesyn. Og som diakonal og ideell aktør er det vesentlig å fremme ivaretakelse av menneskets sosiale behov på samme selvfølgelige måte som de fysiske, psykiske og åndelige behovene. Derfor er det gledelig at myndighetene i Stortingsmelding 29; Morgendagens omsorg har gjort vår idé om åpne sykehjem til offisiell politikk, det motiverer oss til forsterket innsats for at menneskene i våre virksomheter får erfare styrken i å tilhøre et fellesskap. Anne-Marie Johansen Avdelingsdirektør Aldring & Kultur Hansine, for mange kjent fra tv-serien Tangerudbakken, jobber på Unikum. Hun har et varmt hjerte for Bymisjonen og er fast gjest på hverdagsmessen i Tøyenkirken 14 KIRKENS BYMISJON Åpner akuttovernatting Etter en forsiktig start første helg med noen få overnattende, ble det raskt fullt belegg i menighetsalen i Bymisjonssenteret med 42 gjester hver natt. Alt går rolig og fint for seg. Gjestene uttrykker takknemlighet for muligheten til en god natts hvile innendørs. Det virker godt og riktig at vi har fått åpnet denne muligheten i samarbeid med Røde Kors, sier rådgiver Børre Arnøy, som er koordinator for overnattingstilbudet for fattige tilreisende. Juli: Avviklet psykiatritilbud etter 30 års drift Bymisjonens Psykiatriske Døgnrehabilitering (BPR) stenger sin virksomhet i Louises gate og i villaen på Tåsen etter 30 år med oppfølging og bolig for psykiatripasienter. Oslo mister med dette 33 døgnplasser på psykiatrifeltet. Flere initiativ ble tatt i forsøk på å få til en videreføring av avtalen med Oslo Universitetssykehus, men det lyktes ikke å nå fram. KIRKENS KIRKENS BYMISJON BYMISJON 15 15

9 ÅRSREGNSKAP Stiftelsen presenterer årsregnskap etter aktivitet i henhold til regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. Stiftelsen SKBO viser et overskudd på kr 2 mill for I 2012 var det et underskudd på 21,5 mill. Overskuddet overføres til formålskapitalen som da blir på kr 472 mill. Formålskapitalen må sees i sammenheng med estimatavviket i NRSP-beregningen (pensjonskostnader) som pr er på kr 319 mill. Estimatavviket utgjør en potensiell fremtidig kostnad og dermed redusert formålskapital. FORMÅLSKAPITAL Stiftelsens totalkapital var ved utgangen av året kr mill., en reduksjon fra mill. året før. Konsernet totalkapital var kr mill mot kr mill året før. Stiftelsens formålskapitalsandel har økt fra 37,5 % til 37,9 %. Konsernets formålskapitalsandel har økt fra 38,9 % til 39,4 % AKTIVITETSREGNSKAP Stiftelsen Kirkens Bymisjon (Alle tall i hele 1000) Konsernet Kirkens Bymisjon Anskaffelse av midler Statlige midler Kommunale midler Andre Innsamlede midler, gaver mv Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter fordelt på: Aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål Aktiviteter som skaper inntekter Finans og investeringsinntekter Andre inntekter Sum midler Forbrukte midler Kostnader til anskaffelse av midler GAVEINNTEKTER Kirkens Bymisjon er medlem av Innsamlingskontrollen og leverer inn regnskap for ekstern kontroll av forholdet mellom inntekter og kostnader. Slik bruke midlene: Kostnader til organisasjonens formål Tilskudd, bevilgninger mv. til oppfyllelse av org. formål Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet Aldring og kultur Arbeidstiltak I 2013 var administrasjonsprosenten 2,0 og formålsprosenten er 89,3 (Formålsprosenten er beregnet som forbrukt til formålet delt på sum forbrukte midler). Innsamlingsprosenten for gaveinntekter i 2013 er 77,1, og dette ligger innenfor kravet om at 65% av de innsamlede midlene skal gå til formålet Barn og unge Boligtiltak Frivilligsentraler HIV-tiltak Prostitusjonstiltak Psykisk helsevern Rusbehandling Væresteder KIRKENS BYMISJON Arbeidstiltak 0,7 % Barn og unge 7,7 % Boligtiltak 3,8 % Frivilligsentraler 1,2 % HIV-tiltak 1,8 % Prostitusjonstiltak 2,2 % Aldring og kultur 45,3 % Psykisk helsevern 5,1 % Rusbehandling 24,1 % Væresteder 3,0 % Sosiale tiltak (andre) 3,5 % Kirke og kultur 1,6 % Sosiale tiltak (andre) Kirke og kultur Administrasjonskostnader Finanskostnader Sum forbrukte midler Arets aktivitetsresultat (Alle tall i hele 1000)

10 ENGASJEMENT FRA MANGE TROFASTE GIVERE Kirkens Bymisjon fikk mye oppmerksomhet for sin juleaksjon i Vi fikk flere utmerkelser for god synlighet, enkel måte å kommunisere på, og for gode økonomiske resultater ble et spennende år for Kirkens Bymisjon på flere måter. Vi avsluttet 2012 med en vellykket juleaksjon med mange aktiviteter og mange nye givere som ønsket å bidra til at mange mennesker kunne få en bedre julefeiring. Mange ønsket å bidra som faste givere via SMS, og dette var en ny måte for oss å kommunisere med giverne på. Vi opplevde gjennom året 2013 at de aller fleste ville fortsette å gi på denne måte, og dette var en av grunnene til at 2013 ble et godt innsamlingsår. Hovedårsaken til det gode resultatet i 2013 var imidlertid at vi fikk flere store testamentariske gaver. En av disse gavene (som skal fordeles over flere år) skal gå til vårt arbeid knyttet til HIV. FONDS OG LEGATER Gjennom året har vi opprettet kontakt med flere nye fond og legater som bidrar med midler til sosialt arbeid, og dette førte også til nye gaveinntekter. Vi setter stor pris på gode relasjoner til de fonds og legater som bidrar til godt sosialt arbeid. FLERE UTMERKELSER Året 2013 ble et år med mye oppmerksomhet fra reklamebransjen og innsamlingsbransjen. Mange som arbeider med kommunikasjon og relasjoner mellom ideelle organisasjoner og givere mente at Kirkens Bymisjons juleaksjonen var en god aksjon. Dette resulterte i flere utmerkelser og priser, som vi gleder oss over. JULEAKSJON Måltidsfellesskapene i Kirkens Bymisjon er mangfoldige. De er på mange måter konkrete og fortettede uttrykk for visjonen vår, om at mennesker i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Ved juletider har disse måltidene en ekstra stor betydning. Det er fantastisk at så mange har vært med å støtte oss i dette arbeidet. Netto innsamlingsresultat for 2013 ble 32 mill. Dette er ca 10 mill bedre enn nettoresultat i Vi takker alle gode givere som har vært med på å støtte arbeidet for mennesker som lever vanskelige liv i byen personer feiret mangfoldet på Stovner Får ny utmerkelse for sms-aksjon Omkring 1000 barn og voksne møttes på Stovner frivilligsentral Kirkens Bymisjons sms-aksjon «Gled en som gruer seg for å feire det store mangfoldet av kulturer, religioner til jul» kåres til Årets suksesskampanje 2012 av Norsk og livssyn i bydelen. Barn og voksne gledet seg over alt fra Innsamlingsråd. Ved å sende sms «GLEDE» til 2490, gis Hovedbildet fra Kirkens Bymisjons aksjon «Gled en som salsaworkshop og middelalderfest til tamilsk dans og dukketeater. 80 kroner, som gir to middager til noen som trenger det. gruer segtil jul». SMS-aksjonen fikk flere utmerkelser, bla. Dette er den tredje utmerkelsen til aksjonen, som er del Grand Prix 2013 fra ANFO, Annonsørforeningen Det er langt mer spennende å møtes i det vi deler, enn å av juleaksjonen Lys i mørket. separeres av det vi ikke forstår, sier Åsmund Gylder, en av initiativtakerne bak arrangementet. August 18 KIRKENS BYMISJON KIRKENS BYMISJON 19

11 You can download original logo artwork from the website. The Skanska logo is the most important visual symbol of our brand. It is the primary carrier of our identity and the values associated with our brand. In many contexts, the logo is the only sign of our corpo rate identity. Accordingly, it is important that we have strict regulations for the use of the logo to ensure consistency in communication across markets and Business Units. All reproduction of the logo must be made from the original artwork. SAMARBEIDSPARTNERE I NÆRINGSLIVET 2013: 1.1 Our logo Steenslandfondet June 2008 ASAF ASAF ANDERS SVEAAS ALMENNYTTIGE FOND ANDERS ALMENNYTTIGE FOND Ansatte fra en rekke bedrifter deltar på den årlige vårdugnaden med gaterydding i Bjørvika i Oslo. Arbeidslaget Lønn som fortjent er i føringen. Ammerudhjemmet hedres for nettverksarbei Oslo kommunes Seniorpris for 2013 tildeltes Ammerudhjemmet for prosjektet «Gjemt, men ikke glemt», som ble kåret til beste tiltak for å gjøre sykehjemmet til beboerens hjem. Målet med prosjektet er å bevare nettverket til personer som flytter på sykehjem, for å hindre isolasjon og tap av sosiale relasjoner, og for at sykehjemmet blir et godt sted å bo. Adventskonsertene Gamle Logen 20 KIRKENS BYMISJON KIRKENS BYMISJON 21

12 Aksjonsstart i oktober: Oransje skjerf er morgenhilsen på alle lysstolper i Karl Johans gate og i sentrumsområdet. Kirkens Bymisjon lanserer kokebok «RAUS måltider som metter mer enn magen» lanseres og høster lovord som en god og annerledes kokebok. Kronprinsparet, kjente kokker, nydelig mat og gripende historier fra Kirkens Bymisjons arbeid over hele landet, fyller boken, som er et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og Kagge/Stenersen Forlag. September Jubler for åpning av Matsentralen Etter nesten fire års planlegging, åpner Matsentralen i Oslo. Lageret fylles med mengder av fullverdig overskuddsmat fra dagligvarehandelen, som distribueres til frivillige organisasjoner som deler ut mat til vanskeligstilte. Kirkens Bymisjon, Blå Kors, Frelsesarmeen, Evangeliesenteret og IOGT eier Matsentralen, som først og fremst finansieres av matbransjen. Natthjemmet-kvinner med kunst på Rådhuset Kvinner fra Natthjemmet, akuttovernattingstilbudet til kvinner med tilhørighet i rus- og prostitusjonsmiljøet, får stille ut kunstverk og dikt i Oslo rådhus. - Jeg kastet meg ut i det, og da jeg så resultatet opplevde jeg meg beæret, sier en av kvinnene. På Natthjemmet jobbes det også med en egen smykkekolleksjon, kalt «Jewelry of the night». BBC besøker pionérarbeid i demensomsorgen Etter anbudskonkurranse får Kirkens Bymisjon fortsette driften av Grønn Omsorg-prosjektet Inn på tunet på Skjerven Gård i Maridalen. Dagtilbudet skal gi en mer aktiv og stimulerende hverdag for personer med demens. Den britiske TV-kanalen BBC besøker gården, og lager en reportasje om pionerarbeidet innen demensarbeid. Kirkens Bymisjon når flere byer Landets ellevte bymisjonsstiftelse etableres med Stiftelsen Kirkens Bymisjon Møre (SKBM), som starter opp arbeid i Ålesund. De elleve stiftelsene har ca fast ansatte medarbeidere i hel- og deltidsstillinger og ca frivillige medarbeidere på faste avtaler Storavtale styrker arbeidstiltak MøllerGruppen skal de neste tre årene kjøpe mellom og glassengler av arbeidstiltaket Lønn som Fortjent, i tillegg til andre økonomiske bidrag. Dette sikre oppgradering og styrking av tiltaket, og flere arbeidsplasser på Engleverkstedet, der kvinner med rusrelaterte problemer får mulighet til å utføre ordinært, lønnet arbeid. November Brukerråd i dialogmøte med politiet Brukerrådet på Nadheim, senter for kvinner og menn med prostitusjonserfaring, møter stasjonssjefen ved Sentrum politistasjon. Brukerrådet forteller åpent og nært om erfaringer med politiet, om det å være utsatt for vold, og kommer med konkrete forslag til tiltak for å skape bedre tillit mellom politi og kvinner og menn i prostitusjon. Desember Kjemper for å bevare tilbud til barn og unge Bystyret i Oslo halverer støtten til Robust, et samtaletilbud for barn, unge og familier, når budsjettet for 2014 blir endelig vedtatt. Kuttet på 1,5 mill. kroner fører til en resolutt handling fra Stiftelsen Scheibler, som gir kroner til videre drift i håp om å redde tiltaket for Som tidligere politiker blir jeg opprørt over at et så viktig tiltak står i fare for å legges ned, sier stiftelsens styreleder, Kaci Kullmann Five. Brosteinprisen til Jahn Otto Johansen Journalist og forfatter Jahn Otto Johansen mottar Brosteinsprisen til Kirkens Bymisjon. Prisvinneren takkes for sitt arbeid for stigmatiserte og undertrykte samfunnsgrupper, der han særlig har gjort seg til talsmann for romfolks rettigheter og kampen mot antisemittisme og jødehat. - Det er nødvendig å skape en større forståelse for det som oppleves som annerledes, sier prisvinneren. 25-årsjubileum for Adventskonsertene Adventskonsertene feirer 25årsjubileum i Gamle Logen. I et kvart århundre har dette vært en musikalsk fest med operamusikk, samt norsk og internasjonal julemusikk. Ingen arrangementer samler inn mer penger til Kirkens Bymisjon i løpet av ett år, og konsertarbeidet har siden oppstart innbrakt mer enn 13 millioner kroner. Kirkens Bymisjon i juleserie på TVNorge De populære beboerne i Tangerudbakken borettslag, som har egen serie på TVNorge, bruker månedene før jul til å være frivillige hos en rekke virksomheter i Kirkens Bymisjon. Resultatet klippes sammen til en ny juleserie, som sendes på TVNorge i førjulstiden Ny generalsekretær i Kirkens Bymisjon Lars Erik Flatø blir ny generalsekretær i Kirkens Bymisjon. Flatø kommer fra stillingen som administrerende direktør ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, og har bred og tung ledererfaring. Flatø overtar etter Sturla Stålsett, som gir seg etter sju år som generalsekretær i Kirkens Bymisjon. 22 KIRKENS BYMISJON 22 KIRKENS BYMISJON KIRKENS BYMISJON 23

13 STIFTELSEN KIRKEN BYMISJON OSLO Eiendom, informasjon, IKT, marked, fagutvikling, personal, økonomi Mangfold & Oppvekst Aksept senter for alle berørt av hiv. Psykososialt tilbud med dag- og døgnavdeling. Batteriet selvhjelpssenter for grupper som er sosialt ekskluderte pga dårlig råd, eller som er truet av fattigdom. Bymisjonssenteret Romerike treffsted for rusavhengige. Arbeidslaget - sysselsettingstilbud. Arbeid og lønn dagen. Sydspissen - Arbeidsmarkedsbedrift med bruktbutikk og møbelverksted. Bymisjonssenteret Tøyenkirken hverdagsmenighet og kirke på gata. Lønn som fortjent arbeidstilbud som alternativ til bla. tigging og prostitusjon. Arbeid og lønn på dagen. Rom for fattige tilreisende prosjekt med oppsøkende og inkluderende arbeid blant fattige tilreisende. Sporet kontakttilbud med trivsel, trygghet og helse på Oslo S. Barn, unge og familier: Kirkens Bymisjons barneverntiltak I samarbeid med offentlig barnevern Familiehuset Nanna-Marie forebyggende heldøgnsinstitusjon for familier henvist av barnevernet Heggeli barnehjem og familiebaser Barnehjem og familiebaser for oppvekst. TiltaksUtvikling utvikler nye tiltak på oppdrag fra Barnvernstjenesten Home start frivilligbistand til unge familier Robust omsorgsstasjon for barn og unge Gratis, lavterskel samtaletilbud for barn, unge og familier i en vanskelig fase Myrsnipa Samværssted møtested for foreldre og barn, for barn under barnevernets omsorg. Helsesenteret for papirløse migranter helsetilbud til migranter som ikke oppsøker eller får bistand av offentlig helsetilbud. Samarbeid med Oslo Røde Kors. Kirkens SOS i Oslo et menneske å snakke med når livet er som vanskelig. Krisetelefon, internett/tjeneste, sjelesorg ved frammøte. Nadheim senter for kvinner og menn med prostitusjonserfaring. Primærmedisinsk verksted senter for helse, dialog og utvikling. Skovheim barnehage pedagogisk tilbud til barn fra 3-6 år i Nordstrand bydel. Stovner Frivilligsentral synlig, mangfoldig og flerkulturell virksomhet som engasjerer til frivillig innsats og deltakelse. Ullern Frivilligsentral forbedring av lokalsamfunnet gjennom økt frivillig innsats. Helse & Sosial Aktivitetshuset Prindsen uformelt miljø- og aktivitetstilbud for personer med psykiske lidelser og/eller rusproblemer. A-senteret tilbud til pasienter med rusmiddelproblemer i hovedsak knyttet til alkohol. ByBo - Kirkens Bymisjons virksomhet for drift og utvikling av tilbud på det boligsosiale området. Driver booppfølging i: Nattergalen hjem for kvinner med psykiske problemer og rusbruk. Bogstadveien, Pilestredet, Thaulows vei og Steenstrupsgate - boliger for sosialt vanskeligstilte. Akuttovernatting i Gamlebyen kirke - for fattige tilreisende Camp Hudøy Feriekoloni/Stiftelsen Hudøy. Gir gode ferieopplevelser til ca 1400 Oslobarn. Holmen rusfritt korttidstilbud som gir mulighet til endring av livssituasjon. Tidligere H7. Gatejuristen fri rettshjelp i rus- og gatemiljøene. Kirkens Bymisjon Enga bo- og omsorgstilbud for rusavhengige uten fast bolig. Representantskap Styre Generalsekretær Larkollen barne- og ungdomspsykiatriske behandlingshjem behandlingstilbud for ungdom fra år. Møtestedet kafé med sosialfaglig profil, treffsted for mennesker som oppholder seg i Oslo sentrum. Natthjemmet tilbud til kvinner med tilhørighet i rus- og prostitusjonsmiljøet. Origosenteret behandling for rusavhengige. Tilbud til par, enkeltpersoner, familier med barn og gravide. Familieavdelingenhar egen barnehage. Safir sentral for frivillige på russektoren. Samarbeid med Oslo Røde Kors. Veslelien institusjonsbasert behandling for rus-avhengige. Bredt skole- og arbeidstreningstilbud med fokus på attføring. 24SJU Døgnåpent helsetiltak innen rus og psykiatri. Aldring & Kultur Ammerudhjemmet bo- og kultursenter sykehjem med dagsentre og kultursenter. Møtested mellom generasjoner, kulturer og mennesker i bydel Grorud. Bekkelagshjemmet sykehjem med dagsenter og sansehage. Engelsborg ressurssenter for eldre og pårørende Forebyggende arbeid blant hjemmeboende i Grünerløkka bydel Pårørendeskolen for pårørende til personer med demens Prosjekt og utviklingsarbeid Kampen Omsorg+ eldresenter der eldre skal kunne opprettholde eller reetablere mest mulig av sine normale egenomsorgsaktiviteter i sitt vante miljø.. Sofienbergsenteret sykehjem og ressursbase for eldre, med dagsenter og rehabiliteringsavdeling. Omsorgsboliger og storkjøkken. St. Halvardshjemmet sykehjem i historiske Gamlebyen. Skovheim Allsenter kafe og kultur- og servicetilbud i tilknytning til eldreboliger på Nordstrand. St. Hanshaugen eldresenter et møtested for seniorer på St.Hanshaugen. Senteret er en del av tiltakskjeden for eldre i bydelen. St. Hanshaugen Frivilligsentral senter for frivillig aktivitet. Formidler frivillige til Kirkens Bymisjons virksomheter og i bydelen. Vålerengen bo- og servicesenter nærmiljøets ressurssenter for eldre. Sykehjem som også har korttidsplasser og dagsenter. Unikum AS - en tradisjonsrik arbeidsmarkedsbedrift med komplett tilbud innen avklaring, kvalifisering, arbeidsrettede tiltak og tilrettelagt arbeid. KIRKENS BYMISJON 25

14 UTENFOR OSLO: BYMISJONSSENTERET PÅ ROMERIKE, VESLELIEN I BRUMMUNDAL AMMERUDHJEMMET STOVNER FRIVILLIGSSENTRAL STYRET Åge Petter Christiansen Leder Frode Grøstad Ansatt Knut Riksen Rikke Lassen Nestleder Anne Sigrid Hamran Hege Trætteberg Ansatt Nora Blaasvær Olav Molven Lars Henning Wold VIRKSOMHETER Bygdøy Skøyen 150 HEGGELI BARNEHJEM Vestre BYBO BOLIGER Gravlund ULLERN FRIVILLIGHETSSENTRAL 161 E St. Hanshaugen Vigelandsanlegget Bygdøynes Frogner Filipstad Blindern Fagerborg Aker brygge Vika Ullevål BYBO BOLIGER Akershus slott NATTHJEMMET Ila Frogner- parken Sagene Grünerløkka Bjølsen Torshov ST. HANSHAUGEN ELDRESENTER og museum Tøyen Grefsen Storo Sinsen Hasle Disen Lofthus Tonsen HOLMEN Grefsen A-SENTERET Refstad 4 HELSESENTERET FOR PAPIRLØSE MIGRANTER NATTERGALEN AKSEPT UNIKUM AS ENGELSBORG RESSURSSENTER SOFIENBERGSENTERET ST.HANSHAUGEN FRIVILLIGSENTRAL BYBO BOLIGER BYBO Botanisk hage BYBO BOLIGER Økern Løren Psykiatrisk døgnrehab BATTERIET KIRKENS SOS AKTIVITETSHUSET PRINDSEN BYMISJONSSENTERET TØYENKIRKEN Østre Teisen SAFIR gravlund Stortinget PMV Kampen ROBUST Grønland NADHEIM MØTESTEDET BYBO - KAFE SABA GATEJURISTEN KIRKENS Oslo BYMISJON S HOVEDKONTOR 24 SJU VÅLERENGEN BO- OG SERVICESENTER SPORET - OSLO S Etterstad Vålerenga Bryn LØNN SOM FORTJENT ENGA OMSORGSSENTER ST. HALVARDSHJEMMET søndre Hovin Ulven Høyenhall BYBO AKUTTOVERNATTING Risløkka E6 190 Kolås Godlia Vippetangen Gamlebyen Lars Flatø Generalsekretær (fra ) Herbern Hukodden 0 3 km «CAMP HUDØY» - TJØME I VESTFOLD 26 KIRKENS BYMISJON 26 KIRKENS BYMISJON KIRKENS BYMISJON 27 Hovedøya VIRKSOMHETER I ØSTFOLD:, LARKOLLEN UNGDOMSPSYKIATRISKE BEHANDLINGSHJEM ORIGO-SENTERET Ekeberg BEKKELAGSHJEMMET Simensbråten Ryen varde Manglerud SKOVHEIM ALLSENTER+BARNEHAGE KIRKENS BYMISJONS BARNEVERNTILTAK: MYRSNIPA SAMVÆRSSTED

15 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO Tollbugaten 3, 0152 Oslo Tlf.:

STIFTELSEN KIRKEN BYMISJON OSLO

STIFTELSEN KIRKEN BYMISJON OSLO Eiendom, kommunikasjon, IKT, Avdelingsdirektør - Mangfold & oppvekst Avdelingsdirektør - Helse & Sosial Avdelingsdirektør - Aldring & Kultur Senter for alle berørt av hiv. Psykososialt tilbud med dagtilbud

Detaljer

Hele mennesker og åpne virksomheter

Hele mennesker og åpne virksomheter Hele mennesker og åpne virksomheter om relasjonsbygging i drift av virksomheter innen helse & omsorg Øyvind Jørgensen Virksomheter i Aldring & kultur 523 årsverk ansatte, 604 frivillig og ca 4900 brukere/beboere

Detaljer

ByBo Boligsosialt arbeid

ByBo Boligsosialt arbeid ByBo Boligsosialt arbeid Alle kan bo - etablering og drifting av ulike boligtiltak Marit Nybø, 3. sept. 2010 En portal til tilhørigheten "- Det er viktig at det finnes alternativer til store og dårlige

Detaljer

kirkens BYMisJOn OsLO Lange aktikkler Årsmelding 2012

kirkens BYMisJOn OsLO Lange aktikkler Årsmelding 2012 Kirkens BYMISJON Lange aktikkler OSLO Årsmelding 2012 På Møtestedet er det bruk for folk som lager mat og serverer. Her representert ved kokken Erling Sundal. 2 KIRKENS BYMISJON Rom for alle «Kirkens Bymisjon

Detaljer

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet!

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! by Barnas Hus Nordic har siden 2010 samarbeidet med Kirkens Bymisjon hvor vi har gitt klær og utstyr til barn som har det vanskelig. Reflex sin «Varme

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO

ÅRSMELDING 2016 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO ÅRSMELDING 2016 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO INNHOLD 03 Skape fellesskap 04 Fra utenfor til innenfor 06 Dette skjedde i 2016 14 Regnskap 2016 16 Styret 17 Finansiering og samarbeid 18 Kart over våre

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste Torridalsveien Aktivitetshus Kirkens Sosialtjeneste 4 Torridalsveien Aktivitetshus Tilpasset støtte Kompetanse Vårt særpreg Brukermedvirkning Søknad om plass 7 Dagsenteret Tilbud Matlaging Fysisk trening

Detaljer

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM Hva mener vi med brukerinvolvering? Hvem er brukeren av sykehjemmet? Pårørendeveilederen, setter fokus på sterkere grad av pårørendeinvolvering. Kirkens Bymisjon

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

HØSTPROGRAM 2014 OSLO

HØSTPROGRAM 2014 OSLO HØSTPROGRAM 2014 OSLO 2014 - ET MANGFOLD AV TILBUD Pårørendeskolen i Oslo er inne i et svært spennende år. Vi legger bak oss en givende vår med nye erfaringer som vi bygger videre på denne høsten. Om man

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Lyst til å være frivillig - og glede en som gruer seg til jul?

Lyst til å være frivillig - og glede en som gruer seg til jul? Lyst til å være frivillig - og glede en som gruer seg til jul? Julen er for mange en høytid som forbindes med god mat, familielykke og samvær med gode venner. Dette gjelder imidlertid ikke for alle. Mange

Detaljer

verdighet samtalegruppe foredrag ressurser Ariadne dagskurs lørdagskafé Engelsborg pårørende alzheimer likemannsarbeid sykdomslære demens kveldskurs

verdighet samtalegruppe foredrag ressurser Ariadne dagskurs lørdagskafé Engelsborg pårørende alzheimer likemannsarbeid sykdomslære demens kveldskurs OSLO verdighet samtalegruppe foredrag ressurser Ariadne dagskurs lørdagskafé Engelsborg pårørende sammen hjelpeapparatet omsorg GPS-kurs respekt den gode samtalen demens sorggruppe sorggruppe alzheimer

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer Lite fokus

Detaljer

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Ila Åpent Hus et sted å være et sted å virke et sted å vokse Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Visjon Ila Åpent Hus er et mangesidig tilbud for rusmiddelmisbrukere som aktivt

Detaljer

VÅRPROGRAM 2015 OSLO

VÅRPROGRAM 2015 OSLO VÅRPROGRAM 2015 OSLO STORBYMODELL OG SAMARBEID Pårørendeskolen i Oslo legger bak seg et år med mange nye erfaringer. 2014 har også vært det mest aktive året i skolens historie hvor mer enn 200 mennesker

Detaljer

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Strategisk plan For Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad 2017-2019 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er et av

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Omsorgskonferansen «Fri og Villig»

Omsorgskonferansen «Fri og Villig» Omsorgskonferansen «Fri og Villig» De frivillige er bunnplanken i Vår Frue åpen kirke 185 frivillige Kirkeverter Tar imot, ønsker velkommen, byr på noe å spise og drikke, gir rom for samtaler om stort

Detaljer

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging Rapport publisert 01.03.2017 Et levende hus - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Forord 3 1.0 Bakgrunn.4 1.1 Møteplass for folkehelse...4 1.2 Frivillighet og sosiale

Detaljer

Brukerrådet for klinikk for Psykisk helse og avhengighet

Brukerrådet for klinikk for Psykisk helse og avhengighet Brukerrådet for klinikk for Psykisk helse og avhengighet 1 Vi tar utgangspunkt i pasientens perspektiv 2 Anne-Grethe Terjesen Leder av brukerrådet for klinikk for psykisk helse og avhengighet 23 september

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

HØSTPROGRAM 2015 OSLO

HØSTPROGRAM 2015 OSLO HØSTPROGRAM 2015 OSLO STORBYMODELL OG SAMARBEID I løpet av vårhalvåret 2015 har om lag 100 pårørende deltatt på våre kurs og samtalegrupper. Pårørendeskolen har hatt gleden av å komme i kontakt med engasjerte

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer

Detaljer

En ny boligmodell for fellesskap, helse og aktivitet for østafrikanere i Oslo

En ny boligmodell for fellesskap, helse og aktivitet for østafrikanere i Oslo Grønlandsleiret 53 En ny boligmodell for fellesskap, helse og aktivitet for østafrikanere i Oslo Kirkens Bymisjon: Med hjertet midt i byen Kirkens Bymisjon er en diakonal stiftelse som ble grunnlagt i

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Oslo kommune Helseetaten. Helsebringende frivillighet Dialogmøte om samarbeidsmuligheter mellom NAV, Oslo Røde Kors og Helseetaten 07.11.

Oslo kommune Helseetaten. Helsebringende frivillighet Dialogmøte om samarbeidsmuligheter mellom NAV, Oslo Røde Kors og Helseetaten 07.11. Oslo kommune Helseetaten Helsebringende frivillighet Dialogmøte om samarbeidsmuligheter mellom NAV, Oslo Røde Kors og Helseetaten 07.11.14 «Helsebringende frivillighet» Er dette noe vi i kommunen skal

Detaljer

SEPROSJEKTET OG ORGANISERINGEN AV TJENESTETILBUDET INNEN RUS OG PSYKIATRI I TROMSØ

SEPROSJEKTET OG ORGANISERINGEN AV TJENESTETILBUDET INNEN RUS OG PSYKIATRI I TROMSØ BOSTEDSLØSEPROSJEKTET SEPROSJEKTET OG ORGANISERINGEN AV TJENESTETILBUDET INNEN RUS OG PSYKIATRI I TROMSØ Orientering om boligsosialt arbeid i Tromsø Enhetsleder Torbjørn rn Lahti Lillehammer 17. 18. april

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Saksgang Byutviklingskomiteen Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Helse og omsorg Sosiale tjenester. Kari Riiser, seniorrådgiver Helse og sosialavdelingen

Helse og omsorg Sosiale tjenester. Kari Riiser, seniorrådgiver Helse og sosialavdelingen Helse og omsorg Sosiale tjenester Kari Riiser, seniorrådgiver Helse og sosialavdelingen Nasjonale føringer Omsorg 2020 Omsorgssektoren dekker i dag hele livsløpet, og har brukere og pasienter i alle aldersgrupper

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre?

Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre? Omsorgsboliger for livskvalitet Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre? Therese Staal Brekke, prosjektleder Norsk Form Norsk Form Stiftelsen for design og arkitektur i

Detaljer

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Schandorffs gate 4. Gode hus for skjeve liv

Schandorffs gate 4. Gode hus for skjeve liv Schandorffs gate 4 Gode hus for skjeve liv Bakgrunn St.prp. 1(2004-2005)..Opptrappingsplanen.. klarer ikke å fange opp en gruppe av de sykeste og mest svakstilte som bor i til dels svært dårlige boliger..

Detaljer

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing Drammen kommune 16.03.2016 Drammen kommunes forventninger til storbysatsingen Utvikling og kompetanse Gjennom satsingen og nettverksarbeid ønsker vi å få

Detaljer

B y m i s j o n s t i l t a k p å H a u g a l a n d e t Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap.

B y m i s j o n s t i l t a k p å H a u g a l a n d e t Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap. Frivilligperm Make the world a better place Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap. Med grunnlag i disse verdiene arbeider vi for at mennesker skal oppleve respekt,

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige Produksjon: polinor.no Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige En miniveileder om samarbeid mellom kommunenes hørsels kontakter og HLFs likemenn HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel - vår sak

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING

LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING HØRINGSNOTAT FRA STIFTELSEN RADARVEIEN, STIFTELSEN HOLMENKOLLEN DAGSENTER OG BOLIGER OG STIFTELSEN RAGNA RINGDALS DAGSENTER LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING INNLEDNING OM HØRINGSNOTATET

Detaljer

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan 2014-2018 1 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. VERDIER Blå Kors er en felleskristen, diakonal

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Forebyggende og helsefremmende arbeid i Trondheim kommune - Muligheter i seniortilværelsen. Foto: Helén Eliassen

Forebyggende og helsefremmende arbeid i Trondheim kommune - Muligheter i seniortilværelsen. Foto: Helén Eliassen Forebyggende og helsefremmende arbeid i Trondheim kommune - Muligheter i seniortilværelsen 36 Personaltjen2.potx Foto: Helén Eliassen INFOSENTERET FOR SENIORER Enhet for ergoterapitjeneste Våren 2011 Foredragets

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Lokal velferd livskvalitet

Lokal velferd livskvalitet KAs Høstkonferanse 2012 Lokal velferd livskvalitet Samarbeidsmuligheter: -menighet og kommune -menighet, kommune og næringsliv v/tellef Raustøl Dagens tekst: Erfaringer fra samarbeid menighet og kommune

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem?

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem? Innhold Uteteamet, for hvem?... 4 Oppsøkende sosialt arbeid... 5 Forebygging på alle nivåer, i ulik grad... 8 Rusforebygging handler ikke nødvendigvis om rus... 10 Kontaktinformasjon... 12 UTETEAMET.no

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Velkommen til. Kolstihagen sykehjem

Velkommen til. Kolstihagen sykehjem Velkommen til Praktisk informasjon til beboere og pårørende Pusteøvelse Hvis du kommer langt nok ut får du se solen bare som en gnist i et sluknende bål hvis du kommer langt nok ut. Hvis du kommer langt

Detaljer

liva er planlagt? Stikkord om planlagte aktiviteter, tiltak

liva er planlagt? Stikkord om planlagte aktiviteter, tiltak KIRKENS BYMISJON VIRKSOMHETSPLAN2014 Kort beskrivelse liva er planlagt? Kostnader og henvisning til budsjettbre. et 1. Oppdraget Om virksomhetens oppdrag: St.Hanshaugen Frivilligsentral eies av Kirkens

Detaljer

OSLO HØSTPROGRAM 2016 PÅRØRENDESKOLE FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED DEMENS

OSLO HØSTPROGRAM 2016 PÅRØRENDESKOLE FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED DEMENS OSLO HØSTPROGRAM 2016 PÅRØRENDESKOLE FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED DEMENS STORBYMODELL OG SAMARBEID I løpet av vårhalvåret 2016 har vi gjennomført fire pårørendekurs i ulike bydeler i Oslo. Pårørendeskolen

Detaljer

Prosjekt 24SJU. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo oktober 2011

Prosjekt 24SJU. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo oktober 2011 Prosjekt 24SJU Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo oktober 2011 Hjalmar Söderberg Man vil bli älskad I brist derpå beundrad I brist derpå fruktad I brist derpå avskydd och föraktad Man vil inge människor

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager. Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune

Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager. Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune Dette er Villa Fredrikke aktivitetshus Et aktivitets- og informasjonstilbud for

Detaljer

Bakgrunn og målsetting

Bakgrunn og målsetting Bakgrunn og målsetting Barnas Stasjon er en nasjonal satsing i regi av Blå Kors. Barnas Stasjon har i dag 6 avdelinger i Norge. 2008 ble Blå Kors Norge tildelt TV- aksjonsmidlene, hvilket gjorde det mulig

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

HELT FRIVILLIG BERGEN

HELT FRIVILLIG BERGEN HELT FRIVILLIG BERGEN Kirkens Bymisjn i Bergen har i dag ver 250 frivillige sm arbeider ved ulike virksmheter. Sammen vil vi jbbe fr å virkeliggjøre bymisjnens visjn m at alle mennesker i byen skal erfare

Detaljer

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Livskvalitet for de eldste prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Brukerinvolvering Brukerinvolvering Brukermedvirkning EKSPERTBRUKER Barnebarnet kan fortelle hvordan det er å besøke bestefar og

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål»

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål» Handlingsprogram for Vestfold Røde Kors med distriktsråd 2016-2017 «Mot Felles Mål» 35 Hovedprogrammets langsiktige mål og innsatsområder Røde Kors løser sitt oppdrag gjennom tre strategiske langtidsmål:

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Når lyset knapt slipper inn

Når lyset knapt slipper inn Studie av Chat logger med barn og ungdom som er pårørende Når lyset knapt slipper inn Barn berørt av foreldres rusproblemer 1 https://vimeo.com/214148683/cfba7bdfcd 2 Rammene Nettbasert samtaletilbud (BAR

Detaljer

Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem?

Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem? Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem? Kommunaldirektør Tor Åm,10. november 2008 Utfordringer for velferdsstaten; 1. Økende press på tjenester 2.

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Er det vanskelig eller gjør vi det vanskelig?

Er det vanskelig eller gjør vi det vanskelig? Er det vanskelig eller gjør vi det vanskelig? Hvilke muligheter finnes og hvilke valg må tas? Hvilken rolle kan ideelle/frivillige organisasjoner ha? Programkonferanse i Kristiansand 18. og 19- november

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

NSH Helsetjenester til eldre 2009

NSH Helsetjenester til eldre 2009 NSH Helsetjenester til eldre 2009 Sammenhengen mellom omgivelser livskvalitet og helse utvikling av av omsorgsboliger for morgendagens eldre. Tverretatlig kommunenettverk omsorgssektoren - Kultur utvikling

Detaljer

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter...

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter, Sandnes Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter Oppfølgingssenteret er for deg som ønsker et liv ut av rusavhengighet og kriminalitet. Crux er en base og et utgangspunkt

Detaljer

OXLO-UKA Kristiansand 27. oktober. Channeh Maram Joof & Margrethe Siem Enhet for mangfold og integrering EMI

OXLO-UKA Kristiansand 27. oktober. Channeh Maram Joof & Margrethe Siem Enhet for mangfold og integrering EMI OXLO-UKA Kristiansand 27. oktober Channeh Maram Joof & Margrethe Siem Enhet for mangfold og integrering EMI Enhet for mangfold og integrering (EMI) skal bidra til å gjøre OXLO kjent for byens befolkning

Detaljer

Lys i Mørket Gled en som gruer seg til jul

Lys i Mørket Gled en som gruer seg til jul Oktober 2013 Lys i Mørket 2013 - Gled en som gruer seg til jul Mange opplever julen som en fin og hyggelig tid man tilbringer med familie, venner og god mat, men for mange andre mennesker her i byen oppleves

Detaljer

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Anne Line Grimen Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hvorfor nabodag? Økende kulturelt mangfold i kommunale boliger; nær halvparten

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge

Prosjektbeskrivelse. Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge Prosjektbeskrivelse Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge Et prosjekt som har fokus på å tilføre positive opplevelser i hverdagen til barn av papirløse migranter. Prosjektet

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

Fafo-seminar 17. juni 2105

Fafo-seminar 17. juni 2105 Fafo-seminar 17. juni 2105 Kommentar til rapporten When poverty meets affluence. Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals ved Hilde Kirkebøen, prosjektleder «Rom for fattig tilreisende»

Detaljer

Organisering av frivillige i sykehjem. Ottestad helse- og omsorgssenter Utviklingssenter for sykehjem, Hedmark

Organisering av frivillige i sykehjem. Ottestad helse- og omsorgssenter Utviklingssenter for sykehjem, Hedmark Organisering av frivillige i sykehjem Frivillighet Frivillighet er å leve. Frivillighet er å skape. Frivillighet er å gå på talerstolen med saker du brenner for. Frivillighet er å se og å bli sett og å

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Hva skaper helse og livskvalitet? Der folk bor, leker, lærer,

Detaljer

Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune

Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune 2011-2015 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 230113 sak 18-13 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar Statusrapport - Plan for psykisk

Detaljer

Mennesket i samfunnet

Mennesket i samfunnet INKLUDERING DELTAKELSE Mennesket i samfunnet RUSBEHANDLING MIDT-NORGE har tradisjon for bred kontakt med lokalsamfunnet som ledd i rehabilitering av rusavhengige. Dette skjer gjennom samspill med ideelle

Detaljer

Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen. Kirkens Sosialtjeneste

Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen. Kirkens Sosialtjeneste Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen Kirkens Sosialtjeneste Om Bokn Bufellesskap Målgruppe Individuell oppfølging, mestring og vekst Målsetting Metode-systematisk arbeidsmodell Vårt særpreg Faste

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

KoRus-Øst. (Kompetansesenter rus region øst )

KoRus-Øst. (Kompetansesenter rus region øst ) KoRus-Øst (Kompetansesenter rus region øst ) www.rus-ost.no KoRus-Øst er lokalisert i Sykehuset Innlandet HF, Kjonerud kompetansesenter, Ottestad KoRus-Øst er ett av syv kompetansesentre i et landsomfattende

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Å HØRE TIL En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Rammeplanen sier at barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer