KIRKENS BYMISJON LANGE AKTIKKLER OSLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KIRKENS BYMISJON LANGE AKTIKKLER OSLO"

Transkript

1 KIRKENS BYMISJON LANGE AKTIKKLER OSLO Årsmelding 2013

2 ROM FOR ALLE «Kirkens Bymisjon vil i alt vårt arbeid søke ressurser og muligheter, og bidra til å utløse livsmot og mestringsevne.» Kirkens Bymisjons fastholder at alle mennesker er like mye verd, men ulike. Vårt menneskesyn forplikter oss til alltid å tale og handle på vegne av de som er svakest stilt i samfunnet. Vi vil arbeide for at ethvert menneske blir møtt med respekt og forventning respekt for hvem vi er, og forventning til hva vi kan. VERDIER: Vårt menneskesyn blir synlig gjennom verdiene som skal prege vårt arbeid: Verdighet Fellesskap Rettferdighet Solidaritet Barmhjertighet Håp og tro OPPDRAG: Vårt menneskesyn og våre verdier danner fundamentet for vårt oppdrag, som innebærer å avdekke og lindre krenkelser, urett og nød, og bidra til å fjerne årsakene til at urett oppstår. Oppdraget er omfattende. For å løse det, er virksomheten vår bred og mangfoldig: fra forebyggings- og omsorgstiltak for barn og unge, til bo- og behandlingstilbud for eldre. Fra fleksible lavterskeltilbud på gateplan til tverrfaglig spesialisthelsetjeneste innen rus og psykiatri. Fra botiltak og etablering av møtesteder, til ferie- og avlastningstilbud for barn og voksne. Fra frivilligsentraler og sysselsettingstiltak, til gudstjenester og flerkulturell organisering. VISJON: Vi har samlet våre ønsker og mål for dette mangfoldige arbeidet i én visjon: «Kirkens Bymisjons visjon er at menneskene i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg».vi vil i alt vårt arbeid søke ressurser og muligheter, og bidra til å utløse livsmot og mestringsevne. FORMÅL: Kirkens Bymisjon har som formål i samarbeid med Den norske kirkes organer og i overensstemmelse med dens bekjennelse å fremme tiltak som bidrar til til å virkeliggjøre kirkens oppdrag. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo er en diakonal stiftelse. Opprinnelsen var Christiania Indremissionsforening, grunnlagt i Kristiania i Kirkens Bymisjon i Norge er i dag et nettverk av 11 selvstendige stiftelser med arbeid i ca 20 norske byer. Kampen Omsorg+ åpner Februar: Helseminister Jonas Gahr Støre deltok da Kirkens Advarer mot diskriminering Bymisjons og Oslo kommunens nye eldresatsing ble åpnet. Kirkens Bymisjon advarer sterkt mot å bruke kriminalisering som svar på symptomer på fattigdom, og peker på fa- Safir - sentral for frivillighet på rusfeltet er en dør til mestring, Kampen Omsorg+ er et tilbudet rettet mot folk over 67 år fellesskap og aktivitet for tidligere rusavhengige. som ønsker å bo i egen leilighet, og har behov for større ren for ulovlig indirekte diskriminering i forslaget til nye Et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og Røde Kors trygghet, aktivitet og mulighet for sosialt fellesskap. politivedtekter i Oslo kommune. I sin høringsuttalelse skriver Dette er å tenke nytt. Jeg er stolt og glad, både som SKBO: «Rom nevnes ikke, likevel er det liten tvil om helseminister, men også som borger av byen, sa Gahr Støre at det er tilreisende rom byrådet særlig ønsker å redusere Januar: under åpningen. gjennom de foreslåtte endringene». 2 KIRKENS BYMISJON KIRKENS KIRKENS BYMISJON BYMISJON 3

3 DETTE SKJEDDE Eksempler fra bymisjonsarbeidet i 2013: middager ble servert på kaféen Møtestedet, som hadde besøk fra personer i rus- og gatemiljøet i sentrum. Akuttovernattingen for fattige tilreisende registrerte overnattinger av 1279 ulike gjester fra ca. 100 land. 58% av gjestene kom fra Øst-Europa. 162 kvinner med tilhørighet i rus- og prostitusjonsmiljø overnattet på Natthjemmet (25% økning) 1294 samvær mellom barn og foreldre ble gjennomført på Myrsnipa Samværssted, med 308 barn og 265 foreldre personer deltok på et eller flere kulturtilbud på Ammerudhjemmet. Nadheim-senteret var i kontakt med 987 personer med prostitusjonserfaring, fra 53 ulike land. 70 personer var norske. Helsesenter for papirløse migranter har gjennomført 9003 konsultasjoner siden oppstart i Ca. 150 aktive frivillige (fire årsverk) var aktive i ulike brukerorganisasjoner har vært hos ressurssenteret Batteriet. Selvmord var tema i 3100 av totalt samtaler på Kirkens SOS i Oslo (12%). På nett hadde 3146 av 5464 chatsamtaler selvmord som tema (58%). Rusinstitusjonene tilbød 165 behandlingsplasser. Til sammen timer med frivillig innsats ble lagt ned (6,5 årsverk) gjennom St.Hanshaugen frivilligsentral. 315 nye frivillige ble rekruttert. Skattkammeret hadde over 700 gratis utlån av sportsutstyr til barn og unge. 51 familier med til sammen 95 barn fikk støtte fra en frivillig i Home-Start familiekontakten. Landets eldste person bor på St.Halvardshjemmet, og er 109 år. Det ble registrert 1242 brukere av tjenestene på Engelsborg - ressurssenter for eldre og pårørende. Mestselgende egenpublikasjon var «Når livet går mot slutten», med 4100 solgte eksemplarer. 768 personer deltok på tiltaksplasser i regi av Unikum A/S St.Hanshaugen eldresenter tilbyr bl.a yoga, sittetrim, tangokurs, kor, skrivekurs, taiji, mensendick og språkkurs i fransk, spansk, tysk og italiensk. Gjennomsnittlig var det 35 eldre som hver dag fikk middag levert på døren fra St.Hanshaugen eldresenter. Presten på Vålerengen bo- og servicesenter gjennomførte ca. 320 samtaler med brukere/beboere. Skattkammeret hadde over 700 gratis utlån av sportsutstyr til barn og unge. Åpner ny ungdomskafé i Oslo sentrum Mange ungdommer kommer til sentrum uten noen spesiell plan utenom å treffe venner og «henge». Da er Kafé Q et sted å være hvor man også møter voksne som bryr seg, sier daglig leder Jan Christian Kielland. Kafe Q er åpen to dager i uka, og er et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon, Oslo Domkirke og Gatepresten for ungdom. Mars: Bekymret for vold og manglende tillit til politiet Kirkens Bymisjons senter for kvinner og menn med prostitusjonserfaring, Nadheim, får rapporter om grov vold og trakasseringer. Volden er grov, i form av slag, voldtekter, og trusler med bruk av våpen. Vår bekymring er stor da vi tror mørketallene er høye. Mange sier de ikke anmelder denne volden fordi de har dårlige erfaringer med politiet og mangler tillit, sier Olav Lægdene, leder på Nadheim. 4 KIRKENS BYMISJON KIRKENS BYMISJON 5

4 MENNESKER OG MILJØ MÅ TAS VARE PÅ Kirkens Bymisjons visjon er at menneskene i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Det er altså byens mennesker vi er til for i Kirkens Bymisjon. Denne årsrapporten inneholder noen få eksempler på hva arbeidet i 2013 bestod i. Hva vi fikk til, og noe vi ikke klarte. Mer informasjon finnes tilgjengelig på www. bymisjon.no For mye mat kastes. Det er ikke bra for miljøet, og slett ikke bra for mennesker som ikke får budsjettet til å strekke til, at nordmenn kaster store mengder mat. Derfor etablerte vi Matsentralen SA, i september I samarbeid med andre ideelle organisasjoner, samt matvarebransjen og statlige myndigheter, ble dermed Norges første matsentral en realitet. Vi har blitt fortalt at det finnes over 200 lignende sentraler i Europa, men altså ingen i Norge fra før. Matsentralen formidler overskuddsmat av høy kvalitet til Kirkens Bymisjon virksomheter, samt til en rekke andre ideelle størrelser. En slik matsentral har bare positive effekter. Folk trenger mat. Miljøet trenger å bli tatt vare på. Noen flere kan delta i arbeidslivet, som deltaker i Matsentralens omfattende transport- og distribusjonssystem. Matsentralen er en så god idé at vi spør oss hvorfor vi eller andre ikke etablerte noe slikt for lenge siden. AKUTTOVERNATTING På forsommeren 2013 ble akuttovernatting for fattige tilreisende åpnet i Oslo, i partnerskap mellom Kirkens Bymisjon og Røde Kors. Flere ulike adresser ble tatt i bruk utover høsten og vinteren. For femten kroner kunne fattige tilreisende kjøpe enkel overnatting. Ingen luksus. Ingen servering. Kun en seng sammen med andre senger i et større rom. Omtrent 100 personer fikk plass hver kveld. De aller fleste kvelder ble mennesker avvist av kapasitetshensyn. Fullt hus. Flere enn 70 personer kunne bli avvist på én kveld. Statlig tilskudd har finansiert deler av dette overnattingstilbudet, men både Røde Kors og vi i Kirkens Bymisjon har lagt til egne midler i dette helt nødvendige arbeidet. En mangfoldig gjestegruppe har overnattet i akuttovernattingen. Mennesker med ulik nasjonalitet, forskjellige språk, og sin egen historie for hvordan og hvorfor de kom til Norge. De aller fleste gjestene er europeere, med Romania som det enkeltlandet med flest gjeste-registreringer. Våre medarbeidere hører daglig fortellinger om Europa i krise, om økende fattigdom og reduserte arbeidsmuligheter i hjemlandet, og om mennesker som reiser til Europas rike, nordligste utpost på jakt etter arbeid, inntekt og et bedre livsgrunnlag. Særlig i vintermånedene deltok vi aktivt i den politiske debatten om hvilke basistilbud Oslo og andre byer må ha i møte med fattige tilreisende. Vi vil ikke akseptere at smertegrensa for innendørs overnatting i kommunal regi går ved minus ti grader. Sagt på en annen måte: Dersom temperaturen er minus ni eller mildere, henvises tilreisende til utendørs overnatting i Oslo, alle som ikke har råd til å betale for vandrerhjem eller lignende. (Samtidig har kommunen understreket at det er forbudt å sove utendørs.) Dessverre har vi ikke klart å bevege de kommunale inntakskriteriene nevneverdig. Men vi fortsetter med å tilby akuttovernatting gjennom hele året, i overbevisning om at det er bra for alle, både tilreisende og fastboende, at det finnes tilgjengelig trygg overnatting uavhengig av menneskers kjøpekraft. KAFÉ MED KONTAKTFLATE Kafeen Møtestedet, med adresse i Skippergata, har også i 2013 erfart at det er stort behov for kafeen. Det er mange rusavhengige, men også mange fattige tilreisende som bruker kafeen. Møtestedet var i 2013 en av byens viktigste kontaktflater i møte med fattige tilreisende. Disse erfaringene var sentrale da overnattingstilbudet for fattige tilreisende ble etablert. I en årsrapport er det hyggeligst å fortelle om ting vi har startet, positiv endring eller nye idéer som ble realisert. Men 2013 inneholdt også avvikling av virksomhet som burde eksistert videre. Kirkens Bymisjons psykiatriske døgnrehabilitering (BPR) var et slikt tilbud som i 2013 dessverre ble nedlagt. Vi beklager at et godt tilbud til mennesker med psykiatriske diagnoser ble borte, og at denne pasientgruppa dermed fikk færre tilgjengelige tilbud. I skjæringspunktet mellom helseforetak og kommune, i lys av samhandlingsreformen, var det ikke lengre noen myndigheter som ville betale for BPR. Det beklager vi sterkt. En annen virksomhet som ikke lengre er i Kirkens Bymisjons regi, er bolig med oppfølging i Schandorffsgate i Oslo. Etter at virksomheten ble etablert i nært samspill mellom Kirkens Bymisjon og Oslo Kommune, og drevet av oss gjennom to kontraktsperioder, valgte kommunen å April: Kronprinsesse-besøk Kronprinsesse Mette-Marit besøker Kirkens Bymisjons flerkulturelle senter, Primærmedisinsk verksted (PMV). Det er en evne til brobygging ved dette senteret som er svært viktig for det norske samfunnet. Vi har hatt en spennende samtale om utfordringene ved å bygge tillit mellom ulike grupper og samfunnsordninger. Det er en helt spesiell kunnskap her som er viktig for det Norge vi skal skape sammen framover, sa Kronprinsessen. Stor pågang hos Gatejuristen Første uke i april registrerte Gatejuristen klient nummer 2.500, og det strømmer på med henvendelser. I løpet av uka ble det tatt inn 32 nye saker hos Kirkens Bymisjons rettshjelpstilbud til personer med rusproblemer. Vårdugnad med Bjørvika-bedrifter Fordommer ble brutt og godt naboskap bygd, da arbeiderne på Lønn som Fortjent tok med seg direktører og ansatte fra flere Bjørvika-bedrifter for å rydde byen. Nesten 80 personer stilte på vårdugnaden, som er en del av nabosamarbeidet som Kirkens Bymisjon har tatt initiativ til i den nye bydelen i Bjørvika. Om eldrearbeid i ny stortingsmelding Kirkens Bymisjons arbeid på eldresektoren blir gitt god plass i stortingsmeldingen «Morgensdagens omsorg». Dette viser at vi gjennom vår praksis, erfaringer og vilje til utvikling blir lagt merke til og at vi er i en posisjon der vi faktisk påvirker politikken på området. Som ideell aktør ser vi det som en viktig oppgave å dele vårt innovative arbeid med andre, og slik være en konstruktiv bidragsyter for å løfte hele omsorgsfeltet inn i en utfordrende fremtid, sier rådgiver i Aldring & Kultur, Gudmund Fosse. 6 KIRKENS KIRKENS BYMISJON BYMISJON KIRKENS BYMISJON 7

5 overta driften selv i Fra Kirkens Bymisjons side håper og tror vi at botiltaket i Schandorffsgate skal fortsette å være et godt tilbud for beboerne i mange år framover. GRØNN OMSORG Det er behov for flere gode tilbud for hjemmeboende personer med demens-sykdommer. Grønn Omsorg i Storbyen, lokalisert til Skjerven Gård i Maridalen, er et godt dagtilbud til denne målgruppa. Tilbudet ble styrket i Vi vil gjerne bruke erfaringene fra dette tilbudet til videre utviklingsarbeid. I 2013 inngikk vi samarbeid med forskningsmiljøer og andre, for å styrke oppmerksomheten rundt hjemmeboende mennesker med demens, og forbedre tilbudene til denne gruppa. NY LEDER 2013 ble året for lederskifte i Kirkens Bymisjon i Oslo. Sturla Stålsett valgte å gå av fra stillingen som generalsekretær, ved utgangen av året, etter å ha vært ansatt siden I november 2013 ble Lars Erik Flatø ansatt som ny generalsekretær. Samtidig ble undertegnede konstituert som generalsekretær for våren ANSATTE OG FRIVILLIGE Antall ansatte og frivillige i Kirkens Bymisjon Oslo pr Ansatte i hele og delte stillinger: 1269 Antall årsverk: 980 Arbeidsmarkedsbedriften Unikum AS: 79 årsverk Stiftelsen Hudøy: 5 årsverk + ca 300 sommeransatte Antall frivillige: 1650 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo har 39 virksomheter Blant ca 1650 frivillige i Kirkens Bymisjon Oslo: Kari Taraldlien sørger for god mat for gjestene på gatekafeen Møtestedet Oslo mai 2014 Johannes Heggland, Konstituert Generalsekretær Mai: 1.mai-besøk på 24SJU Solidariteten må også gjelde de som faller utenfor fellesskapene og lever vanskelige liv, sa statsminister Jens Stoltenberg da han besøkte Kirkens Bymisjons gateklinikk, 24SJU, 1. mai. Stoltenberg snakket med flere brukere, som fortalte åpent og personlig om sin situasjon; om krevende livserfaringer og utfordringer med behandlings- og hjelpeapparatet. Årets ideelle leder Arbeidsgiverorganisasjonen Virke har kåret Anita Ellefsen ved Engelsborg ressurssenter for eldre og pårørende til «Årets ideelle leder». Jeg er takknemlig og glad. Dette er en anerkjennelse for arbeidet vi gjør innenfor pårørendearbeid, demens, frivillighet og innovativt prosjektarbeid. Jeg føler meg heldig som er skipper på denne skuta, sier Ellefsen. Rom for fattige tilreisende Kirkens Bymisjon starter prosjektet «Rom for fattige tilreisende», som skal drive oppsøkende arbeid blant tilreisende rom i Oslos gater. Prosjektet har en tredelt målsetning: bedre rom-folkets basale behov og rettigheter, drive holdningsskapende arbeid for et mer nyansert bilde av romfolk blant Norges befolkning og etablere tiltak og tilbud for tilreisende rom-folk. Pris til frivillige ved papirløse-senter De frivillige medarbeiderne på Helsesenteret for papirløse migranter får Annette Thommessens minnepris Juryen skriver i sin begrunnelse at de innsatsen hos de om lag 150 frivillige er helt avgjørende for å gi bistand til en av de mest sårbare gruppene. Frivillige ved Helsesenteret bruker også sine erfaringer inn i den offentlige debatt og har bidratt til å øke forståelsen om særskilte utfordringer for denne gruppen. 8 KIRKENS BYMISJON KIRKENS BYMISJON 9

6 ALT HENG SAMAN Overskrifta er sjølvsagt og vert ofte brukt ironisk, men det er likefullt ei djup sanning som ligg bak. I arbeidet vårt i Avdeling Helse & Sosial erfarer vi dette ofte. Mykje av arbeidet vårt speglar dei sentrale måla om samanheng og påverknad. Mange av verksemdleiarane er aktive i media, dette er god synleggjering av arbeidet vårt. Vi møter politikarar og arbeider med haldningar, nesten alle verksemdene har studentar frå ulike lærestader og ser på det som ein viktig påverknadskanal. Vi har møter med oppdragsgjevar og vi evaluerer arbeidet vårt. Vi tek fram brukarperspektivet, brukarane sine høve til påverknad i eige liv, oppleve at vi alle står i ein samanheng. I tillegg har vi det siste året tatt meir systematisk tak i korleis påverke for å utvikle tenestene vi gir til våre brukarar basert på det vi ser. Vi har løpande avtaler med Helse Sør-Øst, i dei løpande avtalane vert vi i større grad enn før sett på som samarbeidspartnerar. Dette gir oss moglegheiter som vi har tatt i bruk, og som vi skal utvikle meir. Oslo kommune er også i ferd med å utvikle meir langsiktige avtaler. Kirkens Bymisjon er ein stor aktør i rusfeltet, både innanfor spesialist og lågterskel. Ofte er vi opptatt av å definere/ diskutere ulikheiter mellom sektorane, ved å sjå meir samanhengane og korleis arbeidet spelar saman, kan vi verte betre til å påverke og utvikle tenestene. I strategien til organisasjonen vårstår det at vi skal sjå betre samanheng mellom verksemdene, vi trur også at det er viktig å sjå samanhengen mellom det praktiske arbeidet vi gjer og korleis vi aktivt kan vere med og utvikle tenestene. Samhandlingsreformen vil også framover utfordre rusfeltet til å få betre samanheng mellom dei ulike nivåa i tenestene. Etter mitt syn har vi eit forbetringspotensiale når det gjeld å vere med og utvikle tenester, våge stille krav til oppdragsgjevar, sjå på oss sjølve som samarbeidspartnerar og ikkje berre utførarar av offentleg oppdrag. Vi må også vidareutvikle kva det lille ekstra er når det gjeld oppdragsverksemdene våre. Måla våre om myndiggjering, samanheng og påverknad, heng saman, og som stolte bymisjonærar skal vi ta tak i det og vere gode premissleverandørar for gode tenester for brukarane! Oddrun Remvik, Avdelingsdirektør, Helse & Sosial Bymisjonens Psykiatriske Døgnrehabilitering (BPR) fikk i 2013 oppsigelse av avtalen med Oslo universitetssykehus. Virksomheten er avviklet etter 30 år Ungdom hyller Skattkammeret Skattkammeret fikk Kultur- og miljøprisen i bydel St. Hanshaugen etter nominasjon fra Ungdomsrådet. Om lag 20 ungdommer kom rett fra den ukentlige fotballturneringen, som utlånssentralen arrangerer, for å hylle prisvinneren og overrakte roser til lederen for Skattkammeret, Sunniva Sved Johnson, under bydelsdagene på St. Hanshaugen. Prindsen 15 år Aktivitetshuset Prindsen feirer 15-årsjubileum med et inspirerende heldagseminar ; når jeg skaper, skapes jeg. Det er en forløsende kraft i det å skape. Huset her er et værested, gjørested og fristed for mange mennesker. I dag feirer vi at vi er et arnested for både kreasjon og rekreasjon, sier leder Olav R. Thelle. 10 KIRKENS BYMISJON KIRKENS BYMISJON 11

7 AKUTTOVERNATTING OG FAMILIEARBEID 21.juni 2013 gikk 42 personer til ro for natten på flatsenger i Tøyenkirken. Dette var de første av overnattinger for 1279 ulike gjester ved vårt akuttovernattingstilbud for fattige tilreisende i Bybildet hadde allerede lenge vært preget av nye grupper uten sted å sove, toaletter fantes heller ikke. Og kommunen innførte forbud mot camping i byen. I mai 2013 bevilget regjeringen penger til humanitære tiltak rettet mot EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge. Røde Kors og Kirkens Bymisjon inngikk en intensjonsavtale for å etablere og drifte et akutt overnatting- og sanitærtilbud. Debatten om tiggere i Oslo har i hovedsak vært myntet på tilreisende romfolk. Gruppen som lever i dyp sosial nød i Oslos gater er mer mangfoldig. Personer fra nærmere 100 land har benyttet tilbudet vårt. 58% av gjestene er fra Øst-Europa (av disse 84% fra Romania), 19% fra Afrika sør for Sahara og 10% fra Vest-Europa. Våre erfaringer stemmer ikke med mytene som er skapt i debatten rundt fattige tilreisende. I all hovedsak har vårt tilbud vært karakterisert av ro og verdighet. Robust arbeidet i 2013 med 203 saker knyttet til 221 barn og unge i skolealder og deres familier- familiekonflikter, ungdom og selvoppfatning, forventninger og krav. I realiteten finnes ikke samme forebyggende tilbud i bydelene Men byrådets budsjettforslag for 2013 inneholdt ikke penger til Robust etter over 20 år med samarbeidsavtale om en fast bevilgning til Robust. Robust er svært godt innarbeidet, har høy kvalitet og er lett tilgjengelig for familier i krise. Kirkens Bymisjon kjenner en forpliktelse til å kjempe for Robust og de familiene som får hjelp der. Politikerne sørget for midler til Robust også for 2013, mens midlene er blitt redusert for Kirkens Bymisjon har sammen med Scheiblers legat sørget for stabil drift for 2014, men usikkerheten for videre drift er stor. Scheiblers styreleder Kaci Kullmann Five begrunner deres bidrag slik : Vi så at det var en risiko for oppbrudd av et fagmiljø, som får til mye for små kroner. Det er viktig at politikerne i Oslo forstår at disse pengene er vel anvendt. Et forebyggende tiltak forhindrer framtidige utgifter Hildegunn Dømbe Hermansen Avdelingsdirektør Mangfold & Oppvekst Rekordkveld i Aksepthagen En stor mønstring av noen av Norges beste artister, sterke og personlige meldinger fra Aksept-deltakere, fint vær og godt arrangement førte til et rekordstort publikum personer var i hage og hus i løpet av kvelden, med en kransekledd Linn Skåber som programleder personer feiret mangfoldet på Stovner Omkring 1000 barn og voksne møttes på Stovner frivilligsentral for å feire det store mangfoldet av kulturer, religioner og livssyn i bydelen. Barn og voksne gledet seg over alt fra salsaworkshop og middelalderfest til tamilsk dans og dukketeater. Prosjektet Rom for fattige tilreisende ble opprettet i 2013 og har nærkontakt med bla grupper av rombefolkning på opphold i Oslo. 12 KIRKENS BYMISJON KIRKENS BYMISJON 13

8 Å TILHØRE Menneskers overlevelse og utvikling har til alle tider vært avhengig av at vi har hatt tilhørighet til andre mennesker i gjensidige relasjoner. I møte med andre blir vi mennesker til og relasjonene bidrar til å skape mening og sammenheng i våre liv. Forfatteren Marcel Proust uttrykker det slik: «spørsmålet er ikke, som for Hamlet, å være eller ikke være, men å tilhøre eller ikke tilhøre». Betydningen av å oppleve at vi hører til andre mennesker bekreftes av forskning. Både vår somatiske og psykiske helse, og vår livslengde, påvirkes positivt av vår kontakt med andre mennesker. Tilhørighet til kvalitativt gode sosiale relasjoner kan være helsefremmende, manglende tilhørighet og isolasjon kan potensielt være sykdomsfremkallende. I fagspråket bruker vi ofte ordet nettverk om forholdet til nære mennesker som er en viktig del av vårt sosiale liv. Når det røyner på i livet, kan det være avgjørende at nettverket fungerer. Enten det gjelder sykdom, tap, kriser eller utfordringer i alderdommen. Nettverk er ikke noe vi bare har, det er noe vi bygger og pleier gjennom hele livet. I vårt samfunn lærer vi å ta vare på vår fysiske helse. Men vi er ofte mindre bevisst å bygge og pleie fellesskapene våre selv om det er en svært viktig del av våre egne liv. I avdeling Aldring & kultur er vi opptatt av å legge forholdene til rette slik at den enkelte kan opprettholde kontakt med sitt nettverk, og/eller organisere virksomhetene våre slik at det skapes naturlige møteplasser der nye kontakter og fellesskap kan skapes. Vi driver åpne virksomheter som lever i et aktivt samspill med nærmiljø, pårørende og frivillige, som integrerer kulturarbeid og som er opptatt å stimulere til mer kontakt mellom kulturer og generasjoner. For oss er ideen om åpne virksomheter en naturlig konsekvens av Kirkens Bymisjons helhetlige menneskesyn. Og som diakonal og ideell aktør er det vesentlig å fremme ivaretakelse av menneskets sosiale behov på samme selvfølgelige måte som de fysiske, psykiske og åndelige behovene. Derfor er det gledelig at myndighetene i Stortingsmelding 29; Morgendagens omsorg har gjort vår idé om åpne sykehjem til offisiell politikk, det motiverer oss til forsterket innsats for at menneskene i våre virksomheter får erfare styrken i å tilhøre et fellesskap. Anne-Marie Johansen Avdelingsdirektør Aldring & Kultur Hansine, for mange kjent fra tv-serien Tangerudbakken, jobber på Unikum. Hun har et varmt hjerte for Bymisjonen og er fast gjest på hverdagsmessen i Tøyenkirken 14 KIRKENS BYMISJON Åpner akuttovernatting Etter en forsiktig start første helg med noen få overnattende, ble det raskt fullt belegg i menighetsalen i Bymisjonssenteret med 42 gjester hver natt. Alt går rolig og fint for seg. Gjestene uttrykker takknemlighet for muligheten til en god natts hvile innendørs. Det virker godt og riktig at vi har fått åpnet denne muligheten i samarbeid med Røde Kors, sier rådgiver Børre Arnøy, som er koordinator for overnattingstilbudet for fattige tilreisende. Juli: Avviklet psykiatritilbud etter 30 års drift Bymisjonens Psykiatriske Døgnrehabilitering (BPR) stenger sin virksomhet i Louises gate og i villaen på Tåsen etter 30 år med oppfølging og bolig for psykiatripasienter. Oslo mister med dette 33 døgnplasser på psykiatrifeltet. Flere initiativ ble tatt i forsøk på å få til en videreføring av avtalen med Oslo Universitetssykehus, men det lyktes ikke å nå fram. KIRKENS KIRKENS BYMISJON BYMISJON 15 15

9 ÅRSREGNSKAP Stiftelsen presenterer årsregnskap etter aktivitet i henhold til regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. Stiftelsen SKBO viser et overskudd på kr 2 mill for I 2012 var det et underskudd på 21,5 mill. Overskuddet overføres til formålskapitalen som da blir på kr 472 mill. Formålskapitalen må sees i sammenheng med estimatavviket i NRSP-beregningen (pensjonskostnader) som pr er på kr 319 mill. Estimatavviket utgjør en potensiell fremtidig kostnad og dermed redusert formålskapital. FORMÅLSKAPITAL Stiftelsens totalkapital var ved utgangen av året kr mill., en reduksjon fra mill. året før. Konsernet totalkapital var kr mill mot kr mill året før. Stiftelsens formålskapitalsandel har økt fra 37,5 % til 37,9 %. Konsernets formålskapitalsandel har økt fra 38,9 % til 39,4 % AKTIVITETSREGNSKAP Stiftelsen Kirkens Bymisjon (Alle tall i hele 1000) Konsernet Kirkens Bymisjon Anskaffelse av midler Statlige midler Kommunale midler Andre Innsamlede midler, gaver mv Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter fordelt på: Aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål Aktiviteter som skaper inntekter Finans og investeringsinntekter Andre inntekter Sum midler Forbrukte midler Kostnader til anskaffelse av midler GAVEINNTEKTER Kirkens Bymisjon er medlem av Innsamlingskontrollen og leverer inn regnskap for ekstern kontroll av forholdet mellom inntekter og kostnader. Slik bruke midlene: Kostnader til organisasjonens formål Tilskudd, bevilgninger mv. til oppfyllelse av org. formål Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet Aldring og kultur Arbeidstiltak I 2013 var administrasjonsprosenten 2,0 og formålsprosenten er 89,3 (Formålsprosenten er beregnet som forbrukt til formålet delt på sum forbrukte midler). Innsamlingsprosenten for gaveinntekter i 2013 er 77,1, og dette ligger innenfor kravet om at 65% av de innsamlede midlene skal gå til formålet Barn og unge Boligtiltak Frivilligsentraler HIV-tiltak Prostitusjonstiltak Psykisk helsevern Rusbehandling Væresteder KIRKENS BYMISJON Arbeidstiltak 0,7 % Barn og unge 7,7 % Boligtiltak 3,8 % Frivilligsentraler 1,2 % HIV-tiltak 1,8 % Prostitusjonstiltak 2,2 % Aldring og kultur 45,3 % Psykisk helsevern 5,1 % Rusbehandling 24,1 % Væresteder 3,0 % Sosiale tiltak (andre) 3,5 % Kirke og kultur 1,6 % Sosiale tiltak (andre) Kirke og kultur Administrasjonskostnader Finanskostnader Sum forbrukte midler Arets aktivitetsresultat (Alle tall i hele 1000)

10 ENGASJEMENT FRA MANGE TROFASTE GIVERE Kirkens Bymisjon fikk mye oppmerksomhet for sin juleaksjon i Vi fikk flere utmerkelser for god synlighet, enkel måte å kommunisere på, og for gode økonomiske resultater ble et spennende år for Kirkens Bymisjon på flere måter. Vi avsluttet 2012 med en vellykket juleaksjon med mange aktiviteter og mange nye givere som ønsket å bidra til at mange mennesker kunne få en bedre julefeiring. Mange ønsket å bidra som faste givere via SMS, og dette var en ny måte for oss å kommunisere med giverne på. Vi opplevde gjennom året 2013 at de aller fleste ville fortsette å gi på denne måte, og dette var en av grunnene til at 2013 ble et godt innsamlingsår. Hovedårsaken til det gode resultatet i 2013 var imidlertid at vi fikk flere store testamentariske gaver. En av disse gavene (som skal fordeles over flere år) skal gå til vårt arbeid knyttet til HIV. FONDS OG LEGATER Gjennom året har vi opprettet kontakt med flere nye fond og legater som bidrar med midler til sosialt arbeid, og dette førte også til nye gaveinntekter. Vi setter stor pris på gode relasjoner til de fonds og legater som bidrar til godt sosialt arbeid. FLERE UTMERKELSER Året 2013 ble et år med mye oppmerksomhet fra reklamebransjen og innsamlingsbransjen. Mange som arbeider med kommunikasjon og relasjoner mellom ideelle organisasjoner og givere mente at Kirkens Bymisjons juleaksjonen var en god aksjon. Dette resulterte i flere utmerkelser og priser, som vi gleder oss over. JULEAKSJON Måltidsfellesskapene i Kirkens Bymisjon er mangfoldige. De er på mange måter konkrete og fortettede uttrykk for visjonen vår, om at mennesker i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Ved juletider har disse måltidene en ekstra stor betydning. Det er fantastisk at så mange har vært med å støtte oss i dette arbeidet. Netto innsamlingsresultat for 2013 ble 32 mill. Dette er ca 10 mill bedre enn nettoresultat i Vi takker alle gode givere som har vært med på å støtte arbeidet for mennesker som lever vanskelige liv i byen personer feiret mangfoldet på Stovner Får ny utmerkelse for sms-aksjon Omkring 1000 barn og voksne møttes på Stovner frivilligsentral Kirkens Bymisjons sms-aksjon «Gled en som gruer seg for å feire det store mangfoldet av kulturer, religioner til jul» kåres til Årets suksesskampanje 2012 av Norsk og livssyn i bydelen. Barn og voksne gledet seg over alt fra Innsamlingsråd. Ved å sende sms «GLEDE» til 2490, gis Hovedbildet fra Kirkens Bymisjons aksjon «Gled en som salsaworkshop og middelalderfest til tamilsk dans og dukketeater. 80 kroner, som gir to middager til noen som trenger det. gruer segtil jul». SMS-aksjonen fikk flere utmerkelser, bla. Dette er den tredje utmerkelsen til aksjonen, som er del Grand Prix 2013 fra ANFO, Annonsørforeningen Det er langt mer spennende å møtes i det vi deler, enn å av juleaksjonen Lys i mørket. separeres av det vi ikke forstår, sier Åsmund Gylder, en av initiativtakerne bak arrangementet. August 18 KIRKENS BYMISJON KIRKENS BYMISJON 19

ÅRSMELDING 2009 OSLO GODE OVERGANGER - NYE MULIGHETER

ÅRSMELDING 2009 OSLO GODE OVERGANGER - NYE MULIGHETER ÅRSMELDING 2009 OSLO 1 GODE OVERGANGER - NYE MULIGHETER Januar: Kirkens SOS åpner ny krisetelefon Ordfører Fabian Stang får æren av å være den første til å løfte av telefonrøret når Kirkens SOS i Oslo

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 1. Innledning: Jubileum, strategisk arbeid og økt engasjement Året 2005 har vært et jubileumsår, fra januar til desember. De mangfoldige jubileumsmarkeringene

Detaljer

Nr 3 2014 Sammen for gode ferieopplevelser

Nr 3 2014 Sammen for gode ferieopplevelser Nr 3 2014 Sammen for gode ferieopplevelser Gratis utlån av sportsutstyr gir aktiv sommer Firebarnsmor med alternativ bysommer Stort intervju med ny generalsekretær Leder Minner for livet Sommer og ferietid

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer

HKH Kronprins Haakon ble møtt av applaus fra gjester og ansatte da han kom inn gjennom døra til kafeen Møtestedet lille julaften.

HKH Kronprins Haakon ble møtt av applaus fra gjester og ansatte da han kom inn gjennom døra til kafeen Møtestedet lille julaften. I rike Norge går diskusjonen høylydt om hvordan regjeringa bør gå fram for å fjerne fattigdommen. En er uenige om definisjoner, hvem de fattige er, samt hvilke tiltak som hjelper. De fleste er likevel

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Bygartnere gjør Oslo grønnere. Tema: Endringer på prostitusjonsfeltet Menneskehandel i norske byer

Bygartnere gjør Oslo grønnere. Tema: Endringer på prostitusjonsfeltet Menneskehandel i norske byer Nr 4 2010 Bygartnere gjør Oslo grønnere Tema: Endringer på prostitusjonsfeltet Menneskehandel i norske byer Portrett: Kari Bremnes Hvis du ikke er deg selv, er du ingen www.bymisjon.no Leder Informasjonsblad

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

Frivillige og lønnede på samme lag

Frivillige og lønnede på samme lag ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige og lønnede på samme lag Om styrking av den frivillige innsatsen i omsorgsarbeidet i samspill med offentlig sektor av Rolf Rønning ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Grenseløs praksis til forvandling

Grenseløs praksis til forvandling N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4 2 0 1 1 1 9. å r g a n g SIDE 3 SIDE 5 SIDE 7 Før-åpning i Mjøndalen Grenseløs praksis til forvandling Maritakafeen på flyttefot Leiv

Detaljer

Nattergalen Evaluering av et bofellesskap for tidligere bostedsløse kvinner i Oslo

Nattergalen Evaluering av et bofellesskap for tidligere bostedsløse kvinner i Oslo Siv Øverås Nattergalen Evaluering av et bofellesskap for tidligere bostedsløse kvinner i Oslo Foto: Annelise Jackbo Tekstbidrag: Marit Mathiesen Siv Øverås Nattergalen Evaluering av et bofellesskap for

Detaljer

Magasin fra Kirkens Bymisjon 5/2007. www.bymisjon.no. Hele verden gir side 4-5

Magasin fra Kirkens Bymisjon 5/2007. www.bymisjon.no. Hele verden gir side 4-5 Magasin fra Kirkens Bymisjon 5/2007 www.bymisjon.no Hele verden gir side 4-5 Gaven å gi Det er en gave å gi, uten å få tilbake. Og det er en oppgave å ta imot, uten tanke på å gi igjen. Ingen av delene

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET

Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET SENTER FOR PSYKISK HELSE OG RUS FORSKNINGSRAPPORT NR. 11/2014 Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET En forskningsbasert evaluering av Nøtterøy kommunes prosjekt for ungdom; God start på vei til egen bolig Ellen

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest ULO KOMMUNE BYSTYRETS SEKRETARIAT - 03 OKT 2011 Kl SAKSW : SAKSD, ARK,NR. KOPI Notat til b st rets organer Til: Helse- og sosialkomiteen Dato: 03.10.2011

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet ÅRSRAPPORT 2012 Et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors Takk for støtten i 2012 Kulturdepartementet Velferdsetaten NAV (AV-dir) Husbanken

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer