info tema: Business Region Bergen NR Undervannsentusiasten Warloe tar grep side 3 side 6 side 15 side 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "info tema: Business Region Bergen NR.4 2006 www.bergen-chamber.no Undervannsentusiasten Warloe tar grep side 3 side 6 side 15 side 18"

Transkript

1 info 06 NR tema: Business Region Bergen Warloe tar grep Göteborg i støtet Undervannsentusiasten Krever strakstiltak side 3 side 6 side 15 side 18

2 leder Helge S. Dyrnes I dette INFO er hovedtemaet Strategisk Næringsplan og de strategiske grep som må gjøres for å utvikle en god og konkurransedyktig næringsutviklingspolitikk - ikke bare for Bergen, men for hele regionen. I forbindelse med igangsettingen av samarbeidet, anbefalte vi i en lederartikkel i dette bladet, å tenke Strategisk Næringsplan på en ny måte, både regionalt og ved samordning av kommunenes samlede ressurser og tjenester av betydning for næringsutvikling. Dessuten tok vi til orde for å gi næringsutviklingsarbeidet en annerledes og sterkere finansiering, og betydelige finansielle muskler. Vi er glade for at planen svarer på disse utfordringene, og at man har valgt Gøteborg-regionen som en rollemodell, ved å ta sikte på å få etablert et sterkt regionalt næringsutviklingsselskap. Det er også positivt at planen har en internasjonal dimensjon og et sterkt fokus på entreprenørskap og nye næringer - gjennom kultur- og forskningsbasert næringsutvikling. Viktige strategiske grep i næringspolitikken Bergen Næringsråd har i arbeidet nettopp hatt et sterkt regionalt selskap som et hovedsiktemål. Det er også en konklusjon fra arbeidet med Bergenscenarier Men erfaringer har vist at det er meget utfordrende å samle bred politisk oppslutning om slike store grep og endringer. Imidlertid håper vi at det muliges kunst, som politikken er, realiserer et bredt og bærekraftig flertall, både i Bergen kommune og kommunene i regionen. Da handler det om å vise ydmykhet fra Bergens side og å vektlegge vinn-vinn-mål. Men selskapet må etableres, selv om ikke alle kommuner er klare til å være med fra dag 1. Det viser rollemodellen i Gøteborg. Vi vil legge til: Det er også viktig at kommunen organiserer et helhetlig serviceapparat for å utøve en best mulig vertskapsrolle for bedriftene som er lokalisert i Bergen, eller vil vurdere å lokalisere seg her. Det viser behovene som fremkommer fra ni av de største oljeog gassrelaterte bedriftene i Bergen, lokalisert på Sandsli. I forbindelse med sin vekst, og i arbeidet med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, møter disse bedriftene utfordringer, bl.a. innen planbehandling, trafikk, fremkommelighet, skole og barnehager. Disse utfordringene må møtes helhetlig og offensivt fra vertskapskommunen. Som i Gøteborg, må det være nok med ett kontaktpunkt for å aktivisere alle de seksjonene i kommunen som skal bidra med løsninger, tjenester og informasjon overfor bedriftene enten det er innen planavdeling, traffikketat, næringsseksjon eller oppvekstetat, eller det gjelder informasjon om andre tilbud innen bolig, arbeidsmarked, kultur eller fritid.. Det vil være en helhetstenking som er verdig det arbeidet Bergenscenarier 2020 representerer. Og som nå må få sin organisatoriske forankring. Lykke til! Tips oss! Torbjørn Torsvik tlf: Olav Kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Telefon: Faks: Nettside: Ansvarlig red.: Helge S. Dyrnes Red.: Torbjørn Torsvik og Nor PR Red. avsluttet Forsidebilde: Fra CCB på Ågotnes (Foto: Fotoarkivet Jon Fjeldstad) Utforming og produksjon: Reklamebyrået AG2 Tlf.: E-post: Trykkeri: Designtrykkeriet Tlf.: Opplag: 3200 Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. Annonser og bilag: Tlf.: Maria Strandenes Utgivelsesdatoer i 2006: Priser: 1/1 side 4 farger kr ,- 1/2 side 4 farger kr ,- 1/4 side 4 farger kr ,- Priser eks. mva. Rabatter ved årsavtaler. Bergen Nœringsråd har følgende e-post adresser: For øvrig kan generell post til Bergen Næringsråd sendes til:

3 tema: Business Region Bergen Vil skape motor for næringsutvikling Foto: Oddmund Lunde,, Vi må løfte blikket og ambisjonsnivået - Bergen og nabokommunene skal videreutvikles som en verdiskapende og slagkraftig region. Etablering av utviklingsselskapet Business Region Bergen blir viktig for å realisere dette målet, sier byrådsleder Henning Warloe. Her er han avbildet på Høyteknologisenteret på Marineholmen som huser en rekke forskningsbaserte virksomheter i Bergen. - Bergensregionen er rik på aktører, organisasjoner og kommuner som hver for seg arbeider for næringsutvikling. Men nå trenger vi en kraftig motor som kan samordne og stimulere til nyskaping på de områdene vi har forutsetninger for å spille en rolle nasjonalt og internasjonalt. Derfor tar vi initiativ til å etablere Business Region Bergen, sier fungerende byrådsleder Henning Warloe. Warloe har ledet arbeidet med Strategisk Næringsplan for Bergen ; en plan som har undertittelen Bergensregionen mot Det er de beslutningene og de grepene vi tar i dag som vil avgjøre om regionen i 2020 fremstår som en spenstig og livskraftig 5 + -region. Selv om utviklingen i Bergen og omegn har vært meget positiv de siste årene, må vi i lys av konkurransen med andre regioner nasjonalt og internasjonalt løfte både blikket og ambisjonsnivået. Business Region Bergen, som foreløpig er en arbeidstittel, skal bli et felles redskap for kommuner og næringsorganisasjoner for å realisere en enda mer kraftfull innsats for næringsutvikling. Ti av nabokommunene til Bergen har så langt blitt involvert i prosjektet. I prosessen som har ledet til forslaget om å starte Business Region Bergen har man studert etablerte regionale utviklingsselskaper for bl.a. Oslo-, Stavanger- og Gøteborg-regionene. - Organisering og drift av disse selskapene er ulik, fordi behovene vurderes forskjellige. For vår del vil det trolig være ønskelig om selskapet kan yte service og veiledning til folk som vil starte nye bedrifter, og til virksomheter som ønsker råd om kompetansehevende tiltak for sine medarbeidere. Selskapet vil også ha en viktig rolle for å utvikle nettverk mellom aktører i ulike bransjer, sier Warloe. >> 3

4 tema: Business Region Bergen >> Markedsføre regionen I følge Warloe skal Business Region Bergen sørge for overordnet merkevarebygging og markedsføring av regionen nasjonalt og internasjonalt, for å tiltrekke ny næringsvirksomhet og investeringer til regionen og for å få flere messer og konferanser lagt hit. I den forbindelse er det ønskelig å etablere et arrangementskontor knyttet til utvikling av regionens næringspolitiske satsingsområder. Byrådslederen fremholder at Business Region Bergen skal samarbeide nært med kommunene, etablerte nettverksorganisasjoner og andre partnere for å utforme og iverksette prioriterte næringspolitiske tiltak. - Selskapet må ikke gå i beina på prosjektorganisasjonen for Bergenscenarier Business Region Bergen skal blant annet jobbe målrettet med oppfølging av Strategisk Næringsplan, mens Bergenscenarier 2020 i sterkere grad skal initiere holdningsskapende aktiviteter som fremmer verdiskaping i regionen på lengre sikt. Må ha solid budsjett - Omfanget av oppgaver for Business Region Bergen vil være minst like stort som for sammenlignbare selskaper i blant annet Stavanger- og Gøteborg-regionen. Det tilsier at deltakende kommuner forplikter seg til å bidra med en årlig driftskapital i størrelsesorden millioner kroner, og at private virksomheter i tillegg inviteres til å bidra med finansiering av strategisk viktige prosjekter. Business Region Bergen må få en effektiv og handlekraftig leder og administrasjon som gjør det attraktivt for folk fra næringslivet å jobbe i selskapet, sier Warloe. Idéen om et regionalt utviklingsselskap har fått positiv mottakelse, og i følge Warloe bør det være mulig å starte opp virksomheten allerede i første halvår Dette blir krevende, men utfordringene er så mange og så store at vi har ingen tid å miste, understreker byrådslederen. Et bredt og bæredyktig politisk flertall Strategisk næringsplan for Bergen skal behandles i bystyret i Bergen den 18. september. I høringsuttalelsen til SNP uttaler Bergen Næringsråd følgende: Erfaringer fra andre regioner har vist at det er meget utfordrende å samle bred oppslutning til etablering av et felles regionalt næringsutviklingsselskap. Dette gjelder både innen og mellom kommuner. Vi har stor respekt for utfordringene i disse prosessene, men vi håper at prosessen realiserer et bredt og bæredyktig flertall både innen Bergen kommune og i kommunene i regionen. Det krever sjenerøsitet og målrettet fokus på å skape konkrete, gjensidige nytteverdier. Fra Bergen Næringsåds side vektlegger vi sterkt at selskapet etableres selv om prosessen ikke er kommet langt nok til at alle de aktuelle kommunene er klare til å være med fra dag 1. Her kan man høste erfaringer fra Gøteborg-modellen. Det er også viktig at miljøene i de kommunene som er aktuelle i samarbeidet, identifiserer sine viktigste strategiske næringsutviklingsprosjekter, som blir tatt med i den felles regionale tiltaksplanen. Vi kan gjerne bidra i dialogen med de regionale næringsforum/ næringsorganisasjoner. Foto: Kristian Marthinsen Foto: Kristian Marthinsen Foto: Hogne Malum,, Business Region Bergen skal sørge for overordnet merkevarebygging og markedsføring av regionen nasjonalt og internasjonalt Foto: AG Foto: Hydro Foto: Kristian Marthinsen Foto: Erling Grønsdal 4

5 Obligatorisk tjenestepensjon Agendum See Design Foto: Getty Images Spesialisten konsentrerer seg om én ting! Simen A., daglig leder Vital er Pensjonsspesialisten Vital er ledende i Norge på tjenestepensjon. Dette er vårt spesialfelt, og som en del av DnB NOR-konsernet representerer vi samtidig en finansiell tyngde og trygghet som kommer deg til gode. Enkelhet, kvalitet og lav pris Våre spesialister gjør det enkelt for deg og rimelig. I Finansavisens priseksempel den , kom Vital ut med den laveste gjennomsnittlige kostnaden. Siden vi er størst på pensjon i Norge kan vi også tilby lave og forutsigbare priser over tid. Velger du OTP i Vital, blir du kunde i Norges største finanskonsern I Vital er du sikret høy kompetanse på pensjon og kapitalforvaltning. Vår OTP er enkel å administrere og gir deg full oversikt til enhver tid. Med landets største forvaltningsmiljø på laget jobber vi for å sikre deg en best mulig pensjon i fremtiden. Vil du vite mer om pensjon? Ta gjerne kontakt med en av våre mange rådgivere i Vital eller DnB NOR overalt i hele landet: på SMS: Skriv <OTP> og send til 2030 på telefon (OTP kundesenter) på internett vital.no/otp Vital er pensjonsspesialisten

6 tema: Business Region Bergen Business Region Göteborg regional næringsutvikling og økonomisk vekst satt i system Næringslivet i Göteborg-regionen var lenge preget av splittelse, lite samhandling og dårlig kommunikasjon. Det trengtes et strategisk grep for å kunne nå målsetningen om å bli et ledende nordeuropeisk næringssentrum. Med drøye 80 medarbeidere, 13 samarbeidende kommuner og en rekke operative tiltak, må det kunne sies at prosjektet Business Region Göteborg nettopp er blitt det solide grepet Göteborg-regionen trengte for å kunne nå sine målsetninger, sier VD Lennart Olausson. Våren 2004 ble det gjennomført en omfattende intervjurunde blant et trettitalls bedriftsledere i vestsvenske selskaper med mer enn 200 ansatte. I regi av konsulentselskapet Yesp og Business Region Göteborg (BRG), ble lederne spurt om prestasjoner og potensial. Resultatet var slående: Samtlige så uutnyttede potensial. De anslo at prestasjonene kunne forbedres med anslagsvis 50 prosent, og den økonomiske gevinsten med anslagsvis 30 prosent. Det ble identifisert tre hindre for vekst: 1) avvik mellom strategi og faktisk handling, 2) sviktende lederskap og intern kommunikasjon og 3) sviktende fornyelse. Næringslivet trekker sammen mot et felles mål Formålet med BRG er å forsøke å fjerne disse hindrene, samt å bidra til økonomisk vekst, høy sysselsetting og differensiert næringsliv i Göteborgregionen. Dette krever et konstant engasjement på mikronivå, men den 6

7 Business Region Göteborg var det solide grepet regionen trengte for å få fart på næringsutviklingen, sier Lennart Olausson, som leder selskapet.,, Göteborg har hatt sterkest vekst de siste 15 år >> Foto: Kjell Holmner - Göteborg & Co store visjonen til BRG er at Göteborg-regionen skal være et ledende nordeuropeisk sentrum for kompetanse, fremtidsbransjer og vekstbedrifter. Målet er at regionen innen ti år skal være en integrert viktig del av Nord- Europa som trekker til seg ledende bedrifter og spisskompetanse innen forskning og utvikling, forklarer Olausson. BRG er et ikke-kommersielt selskap, uten bindninger til organisasjoner eller foretak. Selskapets innsats skal bidra til foretakenes forretningsutvikling og konkurranseevne. Så kan man spørre seg hvordan man skal nå disse målsetningene. En ting er å fjerne de omtalte hindrene, noe ganske annet er å realisere tiltak som gir den ønskede utviklingen. Lennart Olausson leder Business Region Göteborg som arbeider langsiktig og strategisk for næringsutvikling i denne regionen. Strategiske valg gir resultater BRG har definert fire konkrete områder der innsatsen skal legges ned. Disse er foretaksutvikling, klynger og bransjeutviklende prosjekter, internasjonalisering og etablering. >> 7

8 tema: Business Region Bergen >> Foretaksutvikling Tillväxt 2000 er Göteborg-regionens hittil største satsning på foretaksutvikling. Prosjektet drives av BRG, med Vestre Götaland-regionen som finansiell samarbeidspartner og Länsarbetsnämnden som strategisk samarbeidspartner. Tillväxt 2000 tilbyr blant annet foretaksrådgivere, rekrutteringsservice, seminarer, utdannelse og ikke minst et kollegialt nettverk med andre vekst- og utviklingsforetak. Siden starten i 1998 har mer enn 860 foretak blitt med i Tillväxt 2000, og hvert år etableres det 100 plasser for nye vekst- og utviklingsforetak. Tillväxt Mikro retter seg mot foretak med én til fire ansatte, og har som ambisjon å øke veksten i foretakene. Man må med andre ord ha lyst og vilje til å satse på foretakets utvikling. Programmet gjennomføres i Göteborg-regionens 13 kommuner, med nettverksmøter og møter med BRGs foretaksrådgivere. Foretaksakutten tilbyr rådgivning og forhandlingshjelp til små og mellomstore foretak i krise, først og fremst av økonomisk eller juridisk natur. Klynger og bransjeutviklende prosjekter BRG har tatt utgangspunkt i de klyngene som allerede var veletablerte eller som hadde et vekstpotensial. Ti bransjeklynger ble identifisert: Kjøretøyindustrien, Biomedisin, Miljøutvikling, Kultur & Media, Livsmiddel (Livsmiddel i Vest), IKT (IT Centrum Väst), Logistikk & Transport, Petrokjemi, Design & Markedskommunikasjon og Finans (FinansKompetensCentrum). Internasjonalisering Det internasjonale fokuset er naturlig nok meget viktig for BRG, og en av de viktigste tjenestene for små og mellomstore foretak med internasjonale ambisjoner, er Euro Info Centre. Her spesialiserer man seg på EU og de mulighetene som her byr seg for vestsvenske foretak. Etablering Foretak som vil etablere seg eller ekspandere i Göteborg-regionen såvel svenske som utenlandske tilbys kostnadsfrie og skreddersydde løsninger. På denne måten kan aktørene hjelpes med alt fra foretaksetablering og ekspansjon til omflyttning og rekruttering. VD Olausson kan vise til konkrete resultater av denne satsningen. Når det gjelder lokal næringsutvikling er det særlig viktig å tenke langsiktig. Det har vi gjort, og nå viser resultatene seg. Nylig gjennomførte bransjemagasinet Affärsvärlden en undersøkelse av næringslivsveksten blant Sveriges store byer de siste 15 årene. Av disse har Göteborg hatt den beste veksten. Fra 1990 til 2005 var veksten hos oss på 43 prosent. Det er likevel ingen grunn til å hvile nå. Vi må jobbe hardt videre, for rett bak oss ligger Stockholm med 42 prosent, og Malmö er på vei opp. At Göteborg har større vekst enn Stockholm er ganske utrolig, og det viser at det er mulig å konkurrere med hovedstadsregionen. Stavanger-regionen satser Det er ikke bare svenskene som har laget ambisiøse tiltaksplaner på regionnivå. I og rundt Stavanger har man i lengre tid jobbet med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger har man fanget opp næringspolitiske behov og utfordringer, som løses ved gjennomføring av målrettede prosjekter. I 2005 ble det utarbeidet en strategisk næringsplan som skulle styrke Stavanger-regionens konkurransekraft og verdiskapingsevne. Konklusjonen var klar: Regionen måtte bli bedre innenfor næringsområdene kunnskap, nyskaping, internasjonalisering, livskvalitet, infrastruktur og offentlige tjenester. I tillegg til dette tok Stavanger-regionen blant annet også mål av seg til, frem mot 2020, å befeste sin posisjon som Norges matregion og Europas energihovedstad. Ambisiøse tiltak Av virksomhetsplanen for 2006 til 2007 kommer en rekke utfordringer til Foto: James Holm - Göteborg & Co syne. Energi og mat er de best utviklede næringsområdene i regionen, og her satser man på ren videreutvikling. Blant tiltakene er opprettelsen av et Senter for petroleumsforvaltning, samt en søknad om status som Norwegian Center of Expertise for matnæringen. For de øvrige næringsområdene var behovet for nytenkning og utvikling stort. Innen kunnskapsområdet etablerer man eksempelvis Kompetanse 2020 et kartleggingsprosjekt over næringslivets kompetansebehov. Innen infrastrukturområdet skal man eksempelvis utvikle Risvika Havn som logistikk-knutepunkt. 8

9 Gorgeous prefers NOW to never. Drivstofforbruk blandet kjøring: 6,8 l/100 km. CO2 utslipp: 179 g/km. THE S-TYPE TWIN TURBO DIESEL Jaguar S-TYPE 2.7 V6 Twin Turbo Diesel fra kr ,- Kan også leveres med V6 og V8 bensinmotorer. Testvinner i AUTOCAR mot Audi A6 3.0 TDI, BMW 530d og Mercedes-Benz E 320CDI. Jaguar kåret til mest feilfrie, europeiske bilmerke i siste J.D.Power and Associates Initial Quality Study Minde Allé 35 Tlf LBX Ditt nye Møtested... VARME & KALDE LUNCHRETTER FRA KL foto Øystein Klakegg ARTGARDEN...vi møtes på Erna MAN.- LØRDAG FRA KL ADR.: CHR. MICHELSENSGT.5, 5012 BERGEN TLF FAKS E N D E L A V B E L L E V U E R E S T A U R A N T E R

10 POSTEN LANDER I ESPEHAUGEN I Espehaugen ved Bergen lufthavn, Flesland, ønsker vi nå Posten Norge velkommen til en tomt på hele 75 dekar. Her skal den nye postterminalen bygges. Andre bedrifter er også i ferd med å signere kontrakt i næringsparken, og vi har plass til flere. I Espehaugen tilbyr vi tomter fra to dekar og oppover til både kontor, lager og industriformål. Bergen tomteselskap AS er den ledende tilbyderen av næringstomter i Bergens-regionen. For mer informasjon kontakt salgsingeniør Ove Lavik, telefon eller via e-post: USF Verftet - et helt spesielt sted for selskaper, events og møter Julebord fra kr. 295,- Vi skreddersyr julebordet etter dine ønsker. Fleksible serveringslokaler i flere størrelser gjør at vi kan imøtekomme ønsker om alt fra store events med hundrevis av gjester til mindre lunsjmøter. Vår lange erfaring gir deg trygghet for at arrangementet ditt blir vellykket. Vi tilbyr smakfull mat fra eget kjøkken, all den pro fesjo - nelle lyd-, lys- og sceneteknikken du måtte behøve, nødvendig møteromsutstyr og tilgang til trådløst internett i lokalene. Vi leverer også tapas, fingermat og det du måtte ønske til jobben din, eller hjem til deg. Ta kontakt for å få mer informasjon om priser og muligheter USF Kafédrift USF Verftet Publikumslokalene på kulturhuset USF Verftet ble åpnet i Opp gjennom årene har vi i samspill med byens kulturaktører utviklet et kulturelt kraftsenter. Den tidligere sardinfabrikken på Verftet er omdannet til landets største og mest omfattende kunstarena med 5 scener for musikk, dans, teater, film og kunst, samt studioer og atelierer for 180 kreative næringsforetak. USF Verftet er et helt spesielt sted. Mer informasjon om USF Verftet ser du på våre internettsider

11 tema: Business Region Bergen Nabokommunene gir honnør til Bergen Lindås-ordfører Tove Brandvik, som her er fotografert i Bergens storstue, ser store muligheter i et samarbeid om næringsutvikling mellom Bergen og nabokommunene. - Det er på høy på tid at det blir etablert et selskap for næringsutvikling for Bergens-regionen, sier Os-ordfører Terje Søviknes. Han får støtte fra Lindåsordfører Tove Brandvik: - Dette har vi ønsket i mange år. Derfor gir vi all honnør til Bergen som inviterer nabokommunene til samarbeid.,, Bedriftene i Nordhordland trenger drahjelp >> 11

12 tema: Business Region Bergen >> Os-ordføreren har deltatt i styringsgruppen for Strategisk Næringsplan. - Etablering av Business Region Bergen er hovedgrepet for å møte utfordringene fra andre regioner. Vi må tenke større enn vi har gjort hittil, og sette felles mål for arbeidsplasser, boliger og servicefunksjoner i regionen. Det innebærer at kommunene som deltar må vise raushet og unne hverandre fremgang som følger av at nye prosjekter og bedrifter blir trukket til regionen. Søviknes sier at forslaget om å starte et regionalt utviklingsselskap har tverrpolitisk støtte i Os. - Vi er rede til å flytte de ressursene kommunen bruker på næringsutvikling til det nye selskapet for å få større effekt av innsatsen. Trenger drahjelp Også Lindås-ordføreren vil gå inn for å gjøre endringer i kommunens ressursbruk med hensyn til næringsutvikling når saken skal behandles i kommunestyret. - Vår oppgave er å legge forholdene til rette for at næringslivet skal blomstre. Mange av bedriftene i Nordhordland arbeider internasjonalt, og har behov for drahjelp fra et sterkt utviklingsselskap, påpeker Tove Brandvik. Tviler ikke på Bergen Ordførerne tviler ikke på Bergens vilje til samarbeid med mindre nabokommuner. - Det var det forrige byrådet som startet denne prosessen, og det regjerende byrådet har videreført arbeidet på en god måte, sier Apordføreren i Lindås. - Byrådet som overtok i 2003 har vist klar vilje til å få i gang og prioritere samarbeid i regionen. Nabokommunene må ikke nøle med å svare positivt på denne invitasjonen. Men det er viktig at selskapet blir organisert på en måte som involverer den politiske og administrative ledelsen i kommunene. Forankring og eierskap er viktig skal vi få dette til, sier Frp-ordføreren i Os. Støttes av Bergenscenarier Etableringen av et felles utviklingsselskap er helt i tråd med tenkningen til Bergenscenarier 2020, sier prosjektleder Harald Schjelderup. - Å bryte ned fysiske og mentale grenser mellom Bergen og regionen er ett av de viktigste målene for prosjektet. Derfor er det ikke snakk om et slikt selskap blir etablert, men når. Harald Schjelderup mener det er viktig at Business Region Bergen blir et tverrpolitisk prosjekt i Bergen, ikke minst fordi opposisjonen i bystyret så langt ikke har følt seg tilstrekkelig involvert i arbeidet med Strategisk Næringsplan. Han mener også det blir et prosjekt i seg selv å få omegnskommunene og Hordaland fylkeskommune til å delta. - Gamle fordommer må sendes på skraphaugen og konkrete ressurser må legges inn også fra kommunene. Her må lokalpolitikere vise lederskap og fremtidsforståelse, sier han. Han påpeker at det må avklares hvordan de etablerte nettverksorganisasjonene skal koples til det nye selskapet. - Selv om det er gevinster å hente ved samordning, er bransjenettverk fremdeles av stor betydning. For eksempel må ikke markedsføringen av Bergen som studiested bli svekket dersom Utdanning i Bergen skal inngå i det nye selskapet. På den annen side ligger det mange muligheter i samordning av hvordan bergensregionen markedsføres både i forhold til potensielle studenter og nye bedrifter, sier Schjelderup. Nordhordlandsbroen har redusert transporttidene, men næringslivet på begge sider av broen trenger mer drahjelp. 12

13 VENN Reklamebyrået AG2 FIENDE VI ER VEL ENIGE OM at Bergen er en vakker by? Dessverre har byen vår indre fiender som truer idyllen. Vi har nå ansatt Byvektere som skal kjempe mot farene: Boss, forsøpling og løsfotreklame skjemmer til tider fortauer og offentlige byrom. En skitten og ufremkommelig by der rotter trives bedre enn mennesker - er det en slik by vi ønsker oss? Byvekterne patruljerer gatene til glede for beboere og turister. De er spesielt på utkikk etter sneiper og overfylte bosspann. Byvekterne har politivedtektene i ryggen. Det er ikke lov å forsøple byen vår. Ulovligheter vil bli bøtelagt. 1 Krigen mot forsøpling av Bergen er i gang. Hvilken side er du på? Huseiere og næringsdrivende, pass på politivedtektene Gårdeiere i gamle Laksevåg og Bergen kommune er ansvarlig for renhold av fortau og gate/veg til midtlinjen, om kommunen ikke har overtatt ansvaret. 4Det Ref. Politivedtektene 15, 16 og Det er forbudt å etterlate søppel på offentlige steder. Dette gjelder både for huseiere, næringsdrivende og privatpersoner. Ref. Politivedtektene 19 og Det er forbudt å sette fra seg bosspann med åpning på lokket. Alle bosspann skal være forsvarlig lukket. Ulovligheter blir nå bøtelagt. er forbudt å sette ut eller henge opp noe som kan være til hinder/ulempe for ferdselen. Dette omfatter skiltreklame og annen løsfotreklame. Ref. Politivedtektene 6. Har du spørsmål, ring eller

14

15 lederportrettet,, EUT er drevet frem av lokale krefter Undervannsentusiasten Kurt R. Andreassen viser stolt frem verdens første supplybåt som går på gass (LNG), Viking Energy. (Foto: Oddmund Lunde) Bergen og omegnskommunene har alle muligheter. De ytre rammene for næringsutvikling er absolutt til stede. Men det er en utbredt sytekultur her. Den må vi komme til livs dersom regionen skal fremstå som en vinner nasjonalt og internasjonalt, sier administrerende direktør i Coast Center Base (CCB), Kurt Andreassen. Som leder for interimsstyret for Ekspertsenter Undervannsteknologi (EUT) i Hordaland brenner han for å utvikle denne kompetansekrevende næringsklyngen. >> 15

16 >> Vi er stolte av det miljøet som er bygget opp på dette fagområdet på Ågotnes, og fikk bekreftet at dette er i verdensklasse da EUT i april ble tildelt betegnelsen Norwegian Center of Expertise (NCE). Kriteriene Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og Statens selskap for industrivekst (SIVA) har satt for å bli kåret til NCE er at næringsklyngen er det fremste miljøet i Norge, blant de fremste i verden på sitt felt og samtidig er sterkt eksportrettet. EUT var en av seks næringsklynger i Norge som ble funnet verdig, mens 18 andre søkere ikke nådde opp. Miljøet bak EUT er i dag konsentrert i områdene Sotra, Bergen, Mongstad og på Stord. Partnerskapet i EUT består av tunge aktører som Statoil, Hydro, FMC Kongsberg Subsea, Aker Kværner Subsea, FRAMO, Ability Group (AGR) og CCB. De regionale utviklingsaktørene som deltar er Hordaland fylkeskommune, Innovasjon Norge, Hordaland Olje & Gass (HOG), Gode Sirklar, Bergen Næringsråd, Bergen kommune, Vest Næringsråd og Nordhordland Industrilag. Drevet frem av lokale krefter EUT har fokus på installasjon, drift og vedlikehold av undervannsanlegg, samt miljø- og ressursovervåkning. Visjonen er at ekspertsenteret skal etablere et utviklingsmiljø som gjør klyngen verdensledende innen undervannsteknologi. Klyngens produkter skal bidra til bærekraftige løsninger, økt utvinning og kostnadseffektivitet. Målet er å forsterke innovasjonsaktiviteten, høyne det internasjonale engasjementet og øke kapasitet, konkurransekraft og verdiskaping hos de ulike aktørene og for hele klyngen. Arbeidet med å gjøre ekspertsenteret til et NCE, hadde imidlertid aldri kommet i gang uten lokal næringslivssatsning med en god porsjon pågangsmot, hevder Andreassen:,, Vi må selv ta initiativ og samarbeide om felles mål Det er ingen tvil om at satsingen til Fjell, Sund og Øygarden, gjennom nettverksorganisasjonen Gode Sirklar, har gitt gode resultater. Det var gjennom dette samarbeidet ideen om NCE kom opp i første omgang. I denne sammenheng vil jeg også berømme SINTEF og Høgskolen i Bergen, som har gjort en glimrende innsats. Enormt potensial i klyngen EUT vil akselerere og styrke de utviklingsprosesser som allerede er i gang i undervannsteknologiklyngen. Dette gjelder både teknologiutvikling og samarbeid. Klyngen vil i økt grad tiltrekke seg spennende aktører og kapital og bli mer synlig og lettere å markedsføre. Jeg tror EUT også kan bidra til å løfte den store gruppen av underleverandører ut i det internasjonale markedet på en vellykket måte. I dag er de fleste underleverandørene henvist til å bli med de store aktørene, og dermed begrenset av forretningsstrategiene til de store selskapene. Lovende prognoser Kurt Andreassen viser til globale prognoser om at oljeselskapene i de neste fem årene vil installere cirka 450 undervannsbrønner. Det er dobbelt så mange som i de foregående fem årene, noe som åpner for en dobling av markedet for næringsklyngen innenfor subsea. På norsk sokkel forventes det om lag 100 nye undervannsbrønner i de neste fem til syv årene. Potensialet øker ytterligere ved at drift og vedlikehold får økt fokus og omfang, med bruk av nye metoder. Det trengs blant annet ny og bedre teknologi for havbunnsseismikk, mer effektive brønnoperasjoner, og bedre overvåking av fiskeressursene. Foto: Oddmund Lunde 16

17 Samtidig opplever også denne bransjen mangel på kvalifisert arbeidskraft. Industrien vil derfor stå overfor store personellmessige og teknologiske utfordringer, blant annet med hensyn til økt utvinning og bærekraftig forvaltning. Derfor er det viktig å utvikle samarbeidet med FoUmiljøene og utdanningsinstitusjonene, påpeker Andreassen. lederportrettet CCB i sterk utvikling Kurt Andreassen kommer fra Bergen og er utdannet økonom. Han har vært administrerende direktør for CCB på Foto: Oddmund Lunde Ågotnes siden I løpet av disse årene har CCB utviklet seg fra å være en ren forsyningsbase for oljeindustrien til å bli et knutepunkt for den maritime industri, og med horisont langt utover Ågotnes. CCB er i dag representert både i Sandnessjøen og Kirkenes gjennom sine eierposisjoner i Helgelandsbase og Kirkenesbase. Kirkenesbase åpnet i vår, og har allerede levert de første tjenestene i forbindelse med boreoperasjonen på brønn nr. 7 på det russiske Shtokmanfeltet i Barentshavet. Selskapet CCB AS, som eies av NorSea Group (50 prosent) og Bernh. Larsen Holding (50 prosent) har i dag 130 medarbeidere. CCB har vært i drift siden 1973, og har siden den tid bygget opp stor kompetanse innenfor service- og forsyningstjenester, teknisk vedlikehold og havnedrift. Basen dekker et betydelig areal, med et enormt kaianlegg. Basen er hovedbase for forsyningsaktivitetene til petroleumsfeltene Statfjord, Gullfaks, Veslefrikk, Troll A, Huldra og Kvitebjørn. - Slutt med sytingen På spørsmål om det er gode nok forutsetninger i Bergen og omegn for næringsutvikling, svarer CCB-direktøren et ubetinget ja. Men det er en utbredt sytekultur her. Det er litt for mange som litt for lenge har hevdet at forholdene ikke er godt nok tilrettelagt og lignende. Samtidig har vi kommuner som har satt næringsutvikling på agendaen, og som virkelig legger ned ressurser i dette. Innovasjon Norge er aktive, vi har sterke organisasjoner rundt oss som HOG og ikke minst Bergen Næringsråd, som de siste årene har utvidet horisonten betraktelig. Resten mener jeg i stor grad er opp til oss selv. Vi må selv ta initiativ og samarbeide om felles mål. Som regel får man gjort mer sammen enn det hver enkelt greier for seg, avslutter Kurt Andreassen. 7 kjappe På tur i fjellheimen, eller i en snekke på havet? Ja takk, begge deler. Jeg har hatt hytte på Bjorøy i mange år. Dermed har jeg hatt gleden av å kunne nyte nærheten til sjøen, og komme til en annen verden i løpet av en halvtime. I de siste årene har jeg imidlertid satset på Jølster, hvor vi har vårt lille paradis helt for oss selv, nesten i vannkanten. Der er det en nydelig stillhet og en fjellheim som er helt fantastisk. Hva ser du aller helst på din middagstallerken? Grillet, selvfisket ørret. Odd Børretzen innrømmet en gang at han hatet måker. Sommerens oppslag om måkekrigen på Ågotnes kan tyde på at dere har noe til felles? Nei, men det ble mye måkeprat i sommer, da vi på CCB gjorde en innsats for å holde bestanden nede. Men jeg har ikke noe i mot måker, tvert imot jeg mater dem faktisk etter hver fisketur, og har stor glede av det. Gasskraftverk med eller uten CO2-rensing, og hvorfor? Gasskraftverk må til for å løse energikrisen. La oss ta i bruk gassen og rense den med den beste teknologien som er tilgjengelig. Forurensingen blir neppe mindre om vi eksporterer gassen, og går glipp av verdiskapingen. Varmekraftverket på Mongstad er et prosjekt jeg har tro på. Hva er hovedambisjonen for CCB fem år frem i tid? Å styrke vår posisjon som logistikknutepunkt og leverandør til petroleumsmarkedet. Vi er klar for mer havneaktivitet og gjennom samarbeidsavtalen med Bergen havn skulle alt ligge til rette for en slik utvikling. Vi må evne å tilpasse oss de endringer som skjer i markedet og se mulighetene, og ikke minst ta vare på våre ansatte og holde oppe HMS- og kvalitetsarbeidet. Hvis du var næringsminister for en dag, hva ville du ha gjort? Mest mulig for å sikre forutsigbarhet og rammebetingelser for næringslivet. Og så ville jegha lagt forholdene til rette for sjøtransporten, slik at det kommer mer gods på sjøen. 7 Fire ting som opptar deg på fritiden. 1) Hytten i Jølster, sammen med familie og venner. 2) Kjappe fjellturer. Lyderhorn er favoritten på hjemmebane. 3) Hus og hage. 4) Fisketurer.? Foto: Fotoarkivet Jon Fjeldstad 17

18 Bergen et kraftsenter for kunnskap og kompetanse?,, Bedriftene på Kokstad og Sandsli etterlyser kommunal handlekraft - Hverdagen må gå opp for familier med to karrierer og små barn, sier informasjonssjef Gisle Johanson i Hydro. Lederne for ni av de største olje- og gassrelaterte bedriftene i Bergen, med i alt nesten 5000 ansatte, etterlyser større innsats og handlekraft for å utvikle Bergen til en attraktiv by for kunnskapsarbeidere. Det kreves strakstiltak for å avhjelpe situasjonen. Forholdene på enkelte områder er så dårlige at det hemmer veksten i regionen. Det sier Gisle Johanson, informasjonssjef i Hydro som er en av de ni bedriftene. 18

19 Mediene har i den senere tid rettet søkelys mot det økende behovet for kompetent arbeidskraft i næringslivet, både nasjonalt og i Bergens-regionen. Både i entreprenør-, IT- og olje- og gassbransjen er etterspørselen langt større enn tilgangen. Oljebransjen alene mangler flere tusen ansatte for å dekke behovet. I en slik situasjon står man overfor nok en trussel: intern dragkamp. Enkelte blir tilbudt flere hundre tusen kroner i såkalt sign-on fee en engangssum som utbetales dersom man begynner hos en ny arbeidsgiver. Stort rekrutteringsbehov I denne situasjonen er det flere regioner som prøver å gjøre seg lekre for å lokke til seg de beste søkerne. Johanson bekrefter at rekrutteringsbehovet er stort. I olje- og gassnæringen fører høy oljepris til stor aktivitet, med mange nye og kompetansekrevende prosjekter. Vi er også inne i et generasjonsskifte i bransjen, hvilket også øker behovet. Når konkurransen om dyktige mennesker øker, er det også ekstra viktig å ta godt vare på alle de flinke medarbeiderne vi allerede har. Utfordrer byråden I Strategisk Næringsplan for Bergen har Bergen kommune nedfelt som et hovedmål at Bergensregionen skal bli et internasjonalt kraftsenter som stimulerer og tar vare på kunnskap og talenter, som tiltrekker seg mennesker med initiativ og pågangsmot, og som skaper synergi slik at blir 5+. Johanson synes næringsplanen er et godt initiativ, men han savner imidlertid noe vesentlig. Sammen med ledere for åtte av de andre store olje- og gassrelaterte bedriftene i regionen, har ledelsen i Hydro Bergen utfordret byråd Lisbeth Iversen. Planen har i altfor liten grad tatt høyde for de utfordringene Bergen står overfor når det gjelder å trekke til seg, og holde på, kunnskap og kompetanse. Det aller viktigste er at man må bli flinkere til å kommunisere fordelene ved å utdanne seg, bo og arbeide i vår region. Som by er Bergen kompakt og innhyllet i trygge, naturskjønne omgivelser, og har generelt gode oppvekstvilkår for barn. Du har kysten, fjell, fjorder og et rikt kulturliv. Vi har et meget godt utdannings- og forskningsmiljø, som på flere områder er i verdenstoppen. I tillegg er det mange bedrifter med attraktive arbeidsplasser her. Bergen har alle forutsetninger for å lykkes. Mange av våre ansatte med utenlandsk opprinnelse er for eksempel helt overveldet over å kunne jobbe i et internasjonalt oljeselskap i en by der skolebarn kan ta bussen alene, og gå alene til skolen.,, Bergen står imidlertid overfor enorme utfordringer som disse ni bedriftene mener må løses raskest mulig. Det er særlig Bergen og Stavanger som konkurrerer om kompetansen på vårt område. Bergen har mange fortrinn, samtidig er det noen utfordringer som må løses. Spesielt innen trafikk, skole og barnehager. Bedriftene forutsetter at det arbeides raskt med gode løsninger på problemene, og at vi, sammen med kommune og Bergen Næringsråd, blir flinkere til å formidle summen av de kvaliteter som gjør Bergen og Hordaland til et fantastisk boog arbeidssted, påpeker Gisle Johanson, som for øvrig også er nyvalgt styremedlem i Bergen Næringsråd. For dårlig fremdrift - Trafikkproblemene i Sandsli- og Kokstad-området har i mange år vært en utfordring for bedrifter og enkeltmennesker. Alle de ni bedriftene synes det er positivt at Ringvei Vest er på trappene, og ser på Bybanen som et av flere gode virkemidler. Men fremdriften er for dårlig. Bedriftene peker på at det må strakstiltak til for å løse Bergen konkurrerer med Stavanger om kompetansen problemene i anleggsperioden for Ringvei Vest, og utfordret dermed byrådet til å sette fortgang i arbeidet med å føre bybanen frem til Flesland. Støtten til bybane var unison, men behovet for en egen strategisk plan for Sandsli- og Kokstad-området er dokumentert, sier han. Bedriftene som står bak utfordringen til Bergen kommune er foruten Norsk Hydro, Statoil, Vetco, Aker Kværner, Seadrill, KCA Deutag, Odfjell Drilling, Reinertsen og Framo Engineering. Unge arbeidstakere er opptatt av det helhetlige tilbudet arbeidsgiveren og byen / regionen tilbyr dem og deres familie. Hverdagen og fremtidsutsiktene må gå opp for en familie med to karrierer og små barn. I dette perspektivet blir reisetid til og fra jobb, barnehagetilbud og kvalitet på skoler viktig, understreker Gisle Johanson. Store ambisjoner De ni bedriftene som har utfordret Bergen kommune sysselsetter i alt nesten 5000 personer i Sandsli- og Kokstad-området. Til sammen har de planer om å rekruttere rundt 850 nye medarbeidere de nærmeste årene. Det innebærer et behov for å utvide kontorarealene med over kvadratmeter. Tilgang til kompetent arbeidskraft er en bærebjelke i enhver næringsplan. Samtidig må byen bygges på et fundament av full barnehagedekning, god grunnskole og ledende høyskoler og universitet, avslutter Johanson. Trafikkproblemene på Kokstad og Sandsli må avhjelpes med strakstiltak, krever ledere for ni bedrifter innen olje- og gassektoren. 19

20 PÅ TORGET På Torget er en møteplass der medlemmene kan bidra med sine meninger og annen informasjon. Her finner du også møteoversikt og annen serviceinformasjon fra Bergen Næringsråd. Har du noe på hjertet, ta kontakt Torbjørn Torsvik tlf: Vinn tid og penger med ATA-carnet Nå kan alle handelskamrene i Norge tilby sine kunder digitalisert utfylling av tolldokumenter. Dette letter hverdagen både for dem som skal ta med varer til utlandet, og for handelskamrene som driver saksbehandlingen for tolldokumentene. - For mange bedrifter er det ofte nødvendig å midlertidig innføre varer med handelsverdi til andre land. Det kan være utstillingsmateriell, vareprøver, yrkesutstyr og mye annet. Tidligere var dette tidkrevende arbeid, med utfylling av skjemaer på fremmede språk. Ved å besøke den nye nettsiden kan dette gjøres mye enklere, sier Tove Olsen, som jobber med handelskammertjenester i Bergen Næringsråd. Raskt med Internett Et ATA-carnet er et internasjonalt tolldokument som muliggjør midlertidig tollfri innførsel av en rekke varer i 63 land. Et carnet erstatter andre eksport-, import- og transitteringsdokumenter, og brukes for å slippe toll og avgifter når man tar med seg verdier ut over landets grenser. Før ble tolldokumentene utfylt for hånd, enten av brukeren selv, eller av handelskammeret. Ved å besøke den nye nettsiden kan bedrifter og privatpersoner lage sin egen profil. Der kan de også legge inn varelister som er enkle å forandre på. - Dersom en bedrift skal foreta flere salgsturer med de samme produktene, trenger de ikke fylle ut nye skjemaer for hver gang. Det er også fort gjort å endre på en vareliste, noe som kan være greit dersom det er mange produkter som skal tas med, forklarer Olsen. Det er ikke lovpålagt å ha et ATA-carnet for å ta med seg varer til utlandet, men du sparer både tid og penger på det, sier Tove Olsen i Bergen Næringsråd. se: carnet.chamber.no/bergen Nye ansikter Harald Schjelderup Den nye prosjektlederen for Bergenscenarier 2020 har kommet seg godt til rette på kontoret i Handelens- og sjøfartens hus. I et intervju i sommer sa Schjelderup at samhandling og åpenhet er formelen som skal til for å lykkes med realiseringen av den spenstige regionen i år Vi må forsøke å viske ut de geografiske skillelinjene som eksisterer mellom Bergen og regionen. I tillegg må grensen mellom de ulike samfunnsarenaer brytes ned, sier han. Aina Tysse I mai tiltrådte Aina Tysse stillingen som daglig leder i Bergen Sentrum AS. Der skal hun være en pådriver for at regionen skal ha et levende sentrum med et variert og spennende kultur- handels- og opplevelsestilbud. - Bergen Sentrum AS bør og vil bli et stadig viktigere og mer verdifullt selskap. Hele bergensregionen kan ha stor nytte av at én, felles aktør har et spesielt og nært fokus på Bergen sentrum hver dag, hele året, sier Tysse. Skriv til oss! setninger! Send det til: Eller skriv til: Torbjørn Torsvik, Bergen Næringsråd, Postboks 843, 5807 Bergen. Merk konvolutten På torget. Innlegg kan bli forkortet. 20

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Helge Dyrnes Bergen Næringsråd 24609 Bergen Næringsråd www.bergen-chamber.no En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Trond Rangnes Leder Nasjonal Ledelsesutvikling for helseforetakene Programleder

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA

AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA ****** 1. AVTALE OM SAMARBEID TIL FORENINGEN NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA SITT VIRKE 2. AVTALE OM KJØP AV TJENESTER FRA NCE SUBSEA

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR

EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR Bergen Næringsråd Privat næringsorganisasjon med 3000 medlemmer 125.000 ansatte i våre bedrifter 200 næringslivsledere deltar i ressursgrupper og

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET?

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? Norwegian Innovation Cluster Forum 2016 Erik W. Jakobsen Bergen, 8. september FORNYELSE OG OMSTILLING HVA ER DET? Omstilling = innovasjon Omstilling uten innovasjon

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Prosjektet Kongsberg 2024 - en arena for utvikling av næringslivet i Kongsberg

Prosjektet Kongsberg 2024 - en arena for utvikling av næringslivet i Kongsberg Prosjektet Kongsberg 2024 - en arena for utvikling av næringslivet i Kongsberg Prosjektet Kongsberg 2024 er et langsiktig, helhetlig utviklingsprosjekt i regi av Kongsberg Næringsforum. Utgangspunktet

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Mine erfaringsbaser og inspirasjonskilder Heddal Torkil Trondheim California Kongsberg Ser dere

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09.

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09. Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 13/39113 Saksbehandler: Øystein Sandtrø, telefon: Tønsberg næringsutvikling Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Presentasjon Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Trond Olsen, daglig leder NCE Subsea trond.olsen@ncesubsea.no Image: Aker Solutions/A5 reklame Bergen = Hordaland Norwegian Centres of Expertise

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget Harald Kjelstad SIVAs engasjement i Nordland Forsknings/-kunnskapsparker Næringshager Utviklingsselskap Eiendomsselskap/bygg Såkorn/venturefond Industri-inkubator

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Næringstiltak for Bergen Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke

Næringstiltak for Bergen Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke Næringstiltak for Bergen 2014 Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke 1 Innledning 20. september 2010 vedtok bystyret for første gang en felles Strategisk Næringsplan for Bergensregionen (SNP):

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Forretningsplan IndPro AS

Forretningsplan IndPro AS Forretningsplan IndPro AS Plan for videreføring av nyskapings- og utviklingsprogrammet 2002-2007 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 Innhold Bakgrunn Forretningsidé, visjon og mål

Detaljer

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold Buskeruds fortrinn Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold En internasjonal organisasjon Distriktskontor Lokalkontor

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Narvik kommune Att: Ordfører Rune Edvardsen Narvik, 9.oktober 2017

Narvik kommune Att: Ordfører Rune Edvardsen Narvik, 9.oktober 2017 Narvik kommune Att: Ordfører Rune Edvardsen postmottak@narvik.kommune.no Narvik, 9.oktober 2017 Organisering av eiendomsforvaltning og næringsutvikling De siste ti-årene har det vært gjort utallige utredninger

Detaljer

Næringslivets utfordringer og muligheter

Næringslivets utfordringer og muligheter Regional plan for «Verdiskaping og næringsutvikling» Næringslivets utfordringer og muligheter Innspillmøte, Gol 26.4.2013 Torkil Bjørnson NCE SE, Kongsberg 1 Innretning & konkurranse 26.04.2013 Ulike bedrifter

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk

Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Lerchendalkonferansen 14. januar 2004 Et godt norsk utgangspunkt Høyt

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport

Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport www.pwc.no Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport 12.5.17 Agenda 1. Bakgrunn 2. Hovedkonklusjon 3. Næringslivets behov 4. Analyser, planer og utviklingstrekk (og påvirkning

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 10.05.2016 2015/4031-17033/2016 / 243 Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget GCE NODE KLYNGEN - SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2016 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. Merknadsfrist 7. september

Kommuneplanens samfunnsdel. Merknadsfrist 7. september Kommuneplanens samfunnsdel Merknadsfrist 7. september Våre verdier og bærekraftmål KLOK SMART VARM MODIG DEN VARME BYEN VARM Hos oss finner du lyst og lek, skjemt og alvor, samspill og mangfold det gode

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter TiltakENE 2012-2013 ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Strategisk næringsplan for Bergensregionen vektlegger samspill mellom næringsliv, det offentlige og forskningsog

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass Strategi Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien

Norsk Industri Olje & Gass Strategi Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien Norsk Industri Olje & Gass Strategi 2018 2020 Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien Bransjeforeningen Norsk Industri Olje & Gass Strategi 2018-2020 «Vi bidrar til å

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet enorge-konferanse om elektronisk innhold Sentrum Scene, Oslo, 28.10.2003 Norsk IT-politikk

Detaljer

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Inkubasjon i klynger - muligheter for økt nyskaping og vekstkraft - Hva er en næringsklynge? En geografisk samling av bedrifter Bedriftene er koblet sammen Bedriftene

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk På vei mot kunnskapsnasjon Hvordan kan Norge bli en ledende kunnskapsnasjon? Slik ingen for 50 år siden spådde fiskeoppdrett

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

- Synergier og utviklingsmuligheter

- Synergier og utviklingsmuligheter Idrett, friluftsliv, attraksjon - reiseliv - Synergier og utviklingsmuligheter Bergen November 2008 Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag Reiseliv er et system av ulike bransjer og funksjoner

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Samarbeid og nyskaping Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling

Detaljer

BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER. Byliv og næring i sentrum Krister Hoaas Bergen Næringsråd 25.11.14

BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER. Byliv og næring i sentrum Krister Hoaas Bergen Næringsråd 25.11.14 BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER Bergen Næringsråd Vi skal løfte og inspirere! 3000 medlemmer Næringsalliansen Mer enn 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg 150 møter og konferanser Synliggjør næringsliv

Detaljer

REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere

REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN 21.05.15 Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere Disposisjon Felles innledning om planer Litt om "Næringsplanen"

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer