hamarregionen Med øye for spill Driftig dame Utdanning blir viktigst Vestbygdas urbane gullkorn LUNSJMØTE FORAN PEISEN?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "hamarregionen Med øye for spill Driftig dame Utdanning blir viktigst Vestbygdas urbane gullkorn LUNSJMØTE FORAN PEISEN?"

Transkript

1 hamarregionen HAMARREGIONEN UTVIKLING OKTOBER 2010 UTGAVE 1 Med øye for spill Jonas Hauge fra Eyeball Interactive forteller om veien fra Høgskolen i Hedmark til spillet om Jakten på Kjærligheten. Og enda litt til. side Driftig dame Heidi Ropphaugen er eneste dame blant gutta på Gunnar Jensen AS. Det trives hun godt med! side 6-7 Utdanning blir viktigst Karl Olav Nordengen i ErgoGroup har meninger om utdanning, kompetanse og medarbeidere. side 13 LUNSJMØTE FORAN PEISEN? Gratis parkering Ny lunsjmeny Regnskap Lønn Økonomisk rådgivning Visma Services avd. Hamar tlf: e-post: visma.no/outsourcing FASTPRIS PÅ STRØM I JANUAR, FEBRUAR OG MARS? Se neste side. Vestbygdas urbane gullkorn Mannen med tusen stemmer. tlf side 15

2 FASTPRIS PÅ STRØM ER FORUTSIGBART Mer forutsigbart enn vintertemperaturene??????????????? Attraktivitet må vinnes hver eneste dag! Hamarregionen er en mangfoldig region med et omfattende, spennende og dynamisk nærings liv. Vi i Hamarregionen Utvikling (HRU) har i lengre tid ønsket å styrke informa sjons arbeidet overfor regionens innbyggere og aktører. Vi ønsker å formidle kunnskap knyttet til utvikling og aktuelle hendelser innenfor næringslivet både innenfor og utenfor vår medlemsmasse. Gjennom det ønsker vi å stimulere til økt regional attraktivitet, ytterligere vekst og utvikling. Mange fikk merke at fjorårets vinter var kald. Nå kan vi tilby deg en fastpris for januar, februar og mars neste år, så kan du la strøm være strøm og vinter være vinter. Fjorårets gjennomsnitlige spotpris var 65,6 øre/kwh. Med fastpris får du 54,8 øre/kwh + et fastbeløp på 38 kroner per måned. Det kan fort bli lønnsomt! Ta kontakt med oss i dag så kan vinteren forløpe uten ubehagelige overraskelser. Bestill direkte på eidsivaenergi.no eller send oss en e-post på Eventuelt kan du ringe oss på telefon NB: Begrenset antall Gjennomsnitlig spotpris 2010: 65,6 øre i januar, februar og mars Fastpris fra Eidsiva 2011: 54,8 øre i januar, februar og mars Svein Frydenlund, redaktør Det skjer mye i næringslivet i Hamar, Ringsaker, Stange og Løten, og vi bør alle få gleden av å bli gode ambassadører for dette. Vi har som mål å få utgitt vår næringslivsavis cirka fem ganger per år. Vårt håp er at den blir et godt bidrag til å skape kunnskap og stolthet blant innbyggere og aktører vedrørende det som skjer, og som igjen kan bidra til å skape en felles identitet for regionen. Med over innbyggere er Hamarregionen landets 16. største region. Vi har faktisk lov til å slå oss litt på brystet og være stolte av engasjementet og skaperevnen i regionen. Hamarregionen er attraktiv. Regionen har lav arbeidsledighet, og har netto tilflytting. Samtidig er det en utfordring i mange bransjer å få tak i kompetent arbeidskraft. Det er en kamp om arbeidskraften som vi vet bare vil bli tøffere. Det er ikke på noe tidspunkt mulig bare å lene seg tilbake og si at nå er attraktiviteten sikret. Vi skal likevel huske at regional attraktivitet er sammensatt og inneholder mange delelementer. En region skapes først og fremst av mennesker som bor der, og skal vi lykkes med å utvikle og opprettholde attraktiviteten og nå målene for konkurransekraft, vekst og utvikling, krever det engasjement av oss alle hver eneste dag. Felles tiltak vil hjelpe, samtidig som det like fullt er opp til næringslivsaktørene selv og hver enkelt av oss å sørge for at Hamarregionen forblir attraktiv. Det er opp til oss alle å skape de gode inkluderende arbeidsmiljøene med åpenhet og nysgjerrighet, slik at nye mennesker og nye ideer kan trives og vokse. Offentlige myndigheter og institusjoner, utdannings- og forskningssektoren, kulturaktørene og næringsorganisasjonene er alle viktige medspillere. Sammen skaper vi arenaene for de spennende møtene mellom menneskene, kulturarenaene og de gode skolene samt de trivelige og trygge bomiljøene. Det er i denne hverdagen, hjemme, på jobb og i regionens fellesarenaer at attraktiviteten skapes og vinnes på nytt og på nytt- hver eneste dag og av hver enkelt av oss. Vi i Hamarregionen Utvikling ønsker å bidra i denne sammenheng med bl.a. å ha faste møteplasser for næringslivet. Inkludert tiltak knyttet til å løfte frem næringslivets fremtidige kompetanseutfordringer. Dette er tiltak som gjennomføres bl.a. som aktiviteter i prosjektet «Kompetansetilførsel for regional vekst», et norsk-svensk Interreg-prosjekt med mål om å belyse utfordringer og muligheter i forhold til å sikre små og store bedrifter kompetanse og rammevilkår for økt konkurransekraft. Prosjektet har fokus på regional attraktivitet gjennom å synliggjøre regionenes næringsliv, og ved å bidra til at kompetansepersoner velger å etablere seg eller søke seg til Hamarregionen. Vi håper dette første nummeret av vår næringslivsavis gir deg ny kunnskap og bidrar til å skape lokal stolthet. Utgivelsen er kun mulig gjennom et samarbeid med næringslivet selv. Vi inviterer derfor dere alle til å ta kontakt vedrørende saker, tips eller meninger, samt vurdere å bruke avisen som en kanal for profilering. campbellco.no Generasjonsskifte Hvis en familiebedrift skal bli i familien, må du være rasjonell, omtenksom og økonomisk på en og samme tid. Da kan det lønne seg med profesjonell hjelp. Med kompetanse, tilgjengelighet og engasjement for våre kunder, skal vi i Campbell & Co være din støtte dersom du plutselig skulle trenge råd og veiledning i livet. Det kan være lønnsomt å være tidlig ute med å søke hjelp, og våre erfarne advokater samarbeider innenfor alle fagfelt. Slik kan du være sikker på at du får nøyaktig den hjelpen du trenger når du trenger det. En for alle. Alle for deg. sandbeck.no foto: istock innhold Hvem og hva er HRU? s. 4 En møteplass for lokalt næringsliv s. 5 Jeg er heldig som får jobbe med så mange bra mannfolk! s. 6-7 Nye medlemmer i HRU s. 8 Møteplassen s. 9 Med øye for spill s Næringslivet som motor for inkludering s. 12 Karl Olav Nordengen mener utdanning blir det viktigste s. 13 junglemap.com s. 14 Vestbygdas urbane gullkorn s. 15 Eidsiva regional pioner for klima s Folk i farta s. 18 Bugner av bohemer s. 19 Opplag Distribueres i Hamar, Ringsaker, Stange og Løten 2 hamarregionen Utgiver Hamarregionen Utvikling, Strandgata 23, 2317 Hamar EUROPEISKA UNIONEN hamarregionen 3 Produksjon Sandbeck AS Europeiska regionala utvecklingsfonden

3 hru Hvem og hva er HRU? Hamarregionen Utvikling (HRU) er en næringslivsforening med ambisjoner om å bidra til utviklingen av et godt næringsklima, økt konkurransekraft i næringslivet og regional utvikling. Tekst: Svein Frydenlund Foto: Anette Holm Initiativet til etableringen av HRU kom fra kommunene Løten, Hamar og Stange samt Hedmark Fylkeskommune, og i dag har HRU tre bein å stå på: Næringslivsforening for Hamarregionen Næringsetat for kommunene Løten, Stange og Hamar Regional utviklingsaktør som gjennomfører offentlig finansierte prosjekter av betydning for regionens næringsliv. Det er for tiden 9 personer som jobber for HRU, og organisasjonen er samlokalisert med sekretariatet til Regionrådet for Hamarregionen og Hamar Sentrums forening i Festiviteten, Hamars gamle rådhus. HRU har en bred tilnærming til næringsutvikling og søker et bredt samarbeid med næringslivet, eier-kommunene, Ringsaker kommune, lokale-, regionale- og nasjonale myndigheter og organisasjoner i sine aktiviteter. Det å skape gode møteplasser og arenaer hvor ledere og andre kan få inspirasjon, kompetanse og nye relasjoner er en vesentlig del av medlemsorganisasjonens fokus. I tillegg til faste temalunsjer og næringslivsmøter har HRU ulike kompetansenettverk for ulike bransjer, ledere og andre bedriftsfunksjoner. HRUs styre: Svein Frydenlund, daglig leder HRU. Nils A. Røhne, ordfører i Stange kommune. Ingunn Børresen, avdelingsleder Oktan Alfa Hamar. Eli A. Bryhni, Utviklingssjef, Norsvin. Einar Busterud, Styreleder, ordfører i Hamar kommune. Bak fra venstre: Harald Romstad, fungerende ordfører i Løten kommune. Kjell Michaelsen, Lien & Co. Jon Tomassen, marketingsjef, Nortura (Gilde, Prior). Frithjof Grønlien, Olaf Thommessen, Stig Nyhagen, Anne Britt Svensrud og Svein Frydenlund. En møteplass for lokalt næringsliv Det å gjøre ansikter kjent for hverandre i det lokale næringslivet, gjør Hamarregionen Utvikling til en verdifull møteplass for Hamar og omegn. Gjennom jevnlige temalunsjer og foredragsholdere med gode budskap, får medlemmer fra alle kanter av lokal næring bli kjent på en hyggelig og kunnskapsrik arena. I rollen som næringsetat for sine eierkommuner veileder HRU nyetablerere og næringslivet med spørsmål knyttet til utvikling av forretningskonsepter, lokalisering/næringseiendom og virkemiddelapparatet. HRU er opptatt av å ha nær dialog med eier-kommuner og lokalt næringsliv, og har av den grunn også faste kontordager i Løten og Stange. HRU gjennomfører i sin rolle som regional utviklingsagent regionale tiltak av betydning for næringslivet. Her svarer HRU på behov identifisert av næringslivsaktører samt lokale og regionale myndigheter gjennom å utarbeide og gjennom føre prosjekter som vanligvis blir finansiert ekstern av offentlige midler. Mye av satsingen er rettet mot kompe tanseutvikling, men også aktiviteter rettet mot å gjøre regionens fysiske og immaterielle infrastruktur mer robust. EU Interreg samt samarbeid med Regionrådet for Hamarregionen, Innovasjon Norge, Hedmark Fylkeskommune og Fylkeskmannen i Hedmark er mekanismer som muliggjør dette. Har du lyst til å bli bedre kjent med oss er det bare å ta kontakt. Besøk også vår hjemmeside Hege Kilde Administrasjonskonsulent, Siri Steinsrud Rådgiver, John Egil Haugen Rådgiver, Fredrik Skjæret Regionsrådgiver for Hamarregionen, Svein Frydenlund Daglig leder og Hanne Alvsing Rådgiver. Anne Britt Svensrud, Jørgen Ofstad og Bjarte Ytre-Arne var ikke tilstede når bildet ble tatt. Tekst og foto: Anette Holm hamarregionen utvikling er en forening med tre funksjoner, vi skal være næringsetat for Hamar, Stange og Løten, medlemsorganisasjon og regional utviklingsaktør, forteller prosjektleder Anne Britt Svensrud. Vi får tilbake så utrolig mange positive kommentarer fra de som har deltatt på temalunsjene våre, og vi blir bare flere og flere. Tydeligvis har en slik møteplass vært savnet i Hamarregionen, bedyrer hun, og forteller at mange også bruker dette som et sted for kollegial utvikling. temaene som blir tatt opp er omfattende og mangfoldige, men har som felles grunnlag at de skal være relevant for et bredt spekter i næringslivet, uavhengig av de ulike bransjene. Vi ønsker også at de aller fleste temaene skal ha lederperspektiv, forteller Anne Britt. Eksempler på temaene kan være for eksempel kundeforhold, prosjektoppstart, inkludering på arbeidsplassen, gründervirksomhet og coaching. tirsdag 31. august var alle bord på Hydranten fylt med representanter fra alle mulige lokale arenaer, og på foredrags lista sto både Olaf Thommessen fra Etheco, Frithjof Grønlien fra CO2 Focus og Stig Nyhagen fra Sparebanken Hedmark. Først ut var venstrepolitiker og gründer Olaf Thommessen, med temaet «bærekraft og samfunnsansvar hvorfor og hvordan?» Foredraget dekket alt fra miljø i bedriftene, sponsing, HMS og antikorrupsjon, og stilte spørsmålet «hvor går grensene?» For Thommessen var det viktig å belyse hvordan en bedrift kan være lønnsom uten at det er likegyldig hvordan lønnsomheten oppnås, og at det ikke handler om hvordan man bruker pengene, men hvordan de tjenes. Han satte også spørsmålstegn ved forskjellen på smøring og korrupsjon et tema som stadig blir mer omdiskutert. Her etterspør Thommessen klare etiske retningslinjer i enhver bedrift. Frithjof Grønlien fra CO2 Focus serverte et engasjert publikum innspill på miljø og klima i samfunns-sammenheng, og bedriften har tidligere rådført både Posten, Bring, DnBNOR, Coca-Cola, Orkla, Athea og VG, om hvilke enkle miljøtiltak som kan gjøres på slike store arbeidsplasser. Miljøpolicyen som Grønlie informerte om, handler om egne tiltak internt i bedriftene, som omhandler både strømforbruk, lastebildrivstoff og kildesortering. I et felles samarbeid har dette stor betydning for både jord, vann, luft og støy. Grønlien kunne opplyse om at miljøarbeidet fungerer bra i Norge, og at over 2200 bedrifter i landet så langt er miljøfyrtårnsertifisert. Han gjorde også rede for begrepet «Grønn stat», som innebærer innføring av miljøledelse i statlige virksomheter, og kartlegging av firmaets påvirkning av ytre miljø, innkjøp, energi, transport og avfall. en av bedriftene som er opptatt av å være en miljøfyrtårnbedrift, er Sparebanken Hedmark, denne dagen representert av Stig Nyhagen, som kom for å fortelle hvordan Sparebanken får dette til å fungere i praksis. Blant tiltakene har Sparebanken Hedmark blant annet ansatt en egen miljøansvarlig på konsern-nivå, og mener at dette fokuset på miljø er en vinn-vinn-situasjon for både ansatte, samfunnet og kundene. 4 hamarregionen hamarregionen 5

4 Jeg er heldig som får jobbe Jeg elsker å jobbe med mennesker, og som daglig leder har jeg heldigvis ikke bare ansvar for regnskapet og det praktiske. Jeg vil være en motivator for de ansatte og skape samhold rundt meg. Jeg er helt tydelig på at jeg ikke er noen faglig leder, men jeg er veldig interessert i å tilegne meg kunnskap innen produksjonen her, smiler hun. gunnar jensen as er delt inn i tre områder: Produksjon, blikkenslageri og ventilasjon. Bedriften har levert materialer til store byggeprosjekter både på Innlandet og i Oslo. Nå skal vi overlevere ventilasjonsentreprise til en av de største skolene i Oslo, Engebråten, og jobben har vi fått som underleverandør til Moelven Byggmodul AS. Dette er et prestisje bygg, og en ære å få ta del i, forteller Heidi ivrig, før hun må ta en telefon fra en av karene ute i felten. kvinnelige sjefer er fortsatt i mindretall her til lands, og Heidi mener at denne statistikken kommer av flere ulike faktorer. Det er vel egentlig litt tilfeldig, men jeg tror også at mange av oss må bli flinkere til å tørre å si at vi er gode nok. Vi som kvinner må ta flere sjanser i arbeidslivet, og ikke gjøre oss selv mindre enn vi er når det gjelder jobbsøking. Jeg anbefaler i hvertfall alle jenter til å ha tro på at man er god nok, og søke på jobber selv om det virker litt skummelt. Og slutt å høre på de som sier at småbarn og lederroller ikke kan kombineres for det kan det! Alt handler om tilrettelegging og innstilling, og med dette på plass så kan man klare alt. heidi stortrives i mannsmiljøet på Gunnar Jensen AS, og vet at hun blir satt stor pris på tilbake. Jeg tror de bare er stolte av å ha en damesjef jeg, og jeg tror at menn setter pris på mangfoldet vi damer kan tilføre. Jenter og gutter er jo tross alt forskjellig! når det gjelder næringslivet i Brumunddal generelt, har Heidi et ønske. Bedriften vår er ikke i noe nettverk her, og det savner jeg. Hamar er på god vei til å få det til, og jeg syns vi i Brumunddal bør følge etter. Her finnes utallige små og store bedrifter som kan dra stor nytte av å vite litt mer om hverandre. Vi trenger en møteplass der vi kan dele erfaringer og tjenester med hverandre, bedyrer den livlige lederen. Ringsaker kommunes næringslivsavdeling skal få ros for sin innsats med tema og frokostmøter. De har vært nyttige for meg som leder. nettverk for daglige ledere er blitt en verdifull møteplass for Heidi. Dette nettverket er etablert av Hamarregionen Utvikling, og vi er en gruppe med daglige ledere som møtes cirka annenhver måned for å snakke om saker som vi alle møter på hver dag. Som ledere er vi veldig ulike innen industri og virksomhetsområde, men vi er allikevel opptatt av de samme temaene. overskudd og energi finner Heidi ute i naturen, og tar ofte en tur til hytta i Trysil når piffen trenger å vekkes med nytt pågangsmot. Jeg lever livet mitt i fjell og skog så ofte jeg har muligheten. Daglig leder-nettverket Føler du at ansvaret tynger og at du er alene om mangt og meget? Skulle du gjerne hatt en møteplass der du møter andre med samme rolle som deg, og som du kan utveksle erfaringer og tips med? Daglig leder-nettverket er sammen med personalnett - v erket (HR-nettverket) to møteplasser som Hamarregionen Utvikling har etablert som en del av Interreg prosjektet «Kompetansetilførsel for regional vekst og utvikling» som gjennomføres sammen med Falun-Borlänge Regionen AB. Filosofien bak daglig leder-nettverket (DL-nettverk) er at i mindre og mellomstore bedrifter er lederne faglig sett ofte «ensomme» i sine organisasjoner og må løse mange utfordringer uten å ha mange å diskutere eller samtale med. Det er et tak på 15 deltakere i daglig leder-nettveket som møtes 4-5 ganger i året til faglige diskusjoner og erfaringsutveksling. Møtene legges stort sett til deltakerbedriftene slik at man skal bli godt kjent, få tillit til hverandre og få synliggjort mangfoldet i muligheter og utfordringer. Det jobbes med å få på plass et godt samarbeid med høgskolene i Innlandet som kompetanseleverandør til nettverket. Foreløpig er ett daglig leder-nettverk etablert. HRU vil vurdere å rigge nye DL-nettverk dersom næringslivet vil være interessert i det. I tillegg til HR- og DL-nettverkene arbeides det med å få på plass et nettverk for innovative aktører som er opptatt av rask vekst og innovasjon, samt et nettverk for aktører som har etablert seg innenfor alternativ behandling. Er dette noe for deg så ta kontakt med HRU. med så mange bra mannfolk! Jammen er det bra jeg har fått skranke her også, for det er jeg veldig vant til, ler daglig leder i Gunnar Jensen AS, Heidi Ropphaugen (42). På kontoret er hun ikke bare eneste høne i kurven, men også den første du møter på innenfor døra. Tekst og foto: Anette Holm heidi er fra tidlig av vant til å ha kontakt med mennesker i servicebransjen, da hun som ungjente begynte karrieren som vikar på Narvesen ved Triangelgården i Hamar. Jeg likte meg godt bak skranken, og blant folk, så dette var en god start på arbeidslivet. Her fortsatte jeg å jobbe gjennom hele videregående, og mens jeg utdannet meg til bedriftsøkonom ved BI på Gjøvik. Etter tiden på skolebenken fikk Heidi et vikariat som lønnings ansvarlig på Furnes Hamjern, og trivdes godt som fulltidsansatt på kontor i uka og som kioskdame i helgene. Det var liksom ikke noe som het «for mye jobb» på 80- og 90-tallet! etter hvert hadde Heidi vist seg som en meget habil kioskressurs i byen, og fikk tilbudet om å ta over driften av Narvesenkiosken ved Stortorget på Hamar. Med litt sponsing fra far var hun selvstendig næringsdrivende bak luka si i ett år. Da Strandtorget på Lillehammer ble bygget, så lot jeg ikke sjansen gå fra meg, og satset alt da jeg ble spurt om å drive kiosken på senteret, og her ble jeg i 10 år. som småbarnsmor i tredveårene begynte Heidi å kjenne på at det å være driver i en så stor kjede var rimelig tøft, og hun var klar for nye impulser. Jeg tenkte «det må jo være noen som har god bruk for meg?» Jeg tok et helt nytt veivalg i livet mitt, og heldigvis førte dette meg til Gunnar Jensen AS. Den driftige kontordama fra Brumunddal skulle vise seg å være en stor ressurs i familiebedriften, og hun fikk mer og mer ansvar. Til slutt ble hun ansatt som daglig leder, og mener hun har funnet en jobb hun virkelig kan slå seg til ro med. ELEKTRO, TELE- OG DATAINSTALLASJONER Engomsvingen Ingeberg Postboks Hamar Frydenlundvegen 2A 2408 Elverum Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: E-post: Lokaler til leie på Espern i Hamar Kontorbygg på totalt 323 kvm på ett plan ved Mjøskanten. Det er muligheter til å leie mindre enheter i bygget. Gode parkeringsmuligheter. Tlf / hamarregionen hamarregionen 7

5 møteplassen Neste utgave av Hamarregionen kommer ca. 25 november Samarbeidende Revisorer AS har i dag 51 ansatte, hvorav 9 partnere. Vi er et av de største selvstendige revisjonsselskaper i Norge. Virksomheten har kontorer på Gjøvik, Dokka, Fagernes, Gran og i Oslo. Vi yter revisjonstjenester og et bredt spekter av økonomisk rådgivning. Nye medlemmer i HRU støsaga eiendom as harasjøen næringspark, vallset. Antall ansatte: 2 på engasjement Daglig leder: Frode Ekern Hva gjør de: Utleie av lokaler i landlige omgivelser ved Harasjøen. Utvikler Harasjøen Næringspark til å bli en næringspark med mange selskap. Rundt 20 leietakere per i dag, men det ønskes flere. Hvorfor medlem hos HrU: Vi er medlemmer hos HrU for å skape kontakter, vi ønsker å knytte relasjoner til annen næringsvirksomhet i kommunene. retura, østlandet gjenvinning as, hamar. Antall ansatte: 10 Daglig leder: Bjørn Rosenberg Hva gjør de: Planlegging av kostnadseffektive og miljøriktige avfallsløsninger. Innsamling av alle typer avfall. Utleie av containere, komprimatorer og presser Transport Rapportering/statistikk/dokumentasjon Godkjent avfallsbehandling Sikkerhetsmakulering Hvorfor medlem hos HrU: Vi så annonse i avisa vedrørende temalunsj om «Miljø og samfunnsansvar», og etter det møtet ønsket vi å bli medlem. Det er viktig for oss å følge med på hva som skjer i regionen vedrørende næringsvirksomhet. Det får vi via HrU. noricom hamar. Antall ansatte: 4 Daglig leder: Milôs Gajic Hva gjør de: Tolkearbeid og oversetting for sykehus, advokater, politi, rettsvesenet, asylmottak, privatpesoner etc. Hvorfor medlem hos HrU: Interessant å være medlem med tanke på HrU sitt fokus vedrørende inkludering av innvandrere. Her føler vi at vi kan bidra ved å tilby egne tjenester og ser muligheter for å markedsføre egen virksomhet. eidsiva vekst as, gjøvik. Antall ansatte: 10 Daglig leder: Tor Svegården Hva gjør de: Investeringsselskap som spesielt investerer i fornybar energi. Investerer i ny virksomhet i regionen. Hvorfor medlem hos HrU: Ønsker å være medlem hos HrU grunnet nettverket vi blir tilbudt, samt å kunne delta på kurs/seminar/ temalunsjer. tag studio as, hamar. Antall ansatte: 5 årsverk Daglig leder: Christer Futsæther Hva gjør de: Totalleverandør av webløsninger, og publiseringsverktøy er hovedproduktet. Det er viktig hvilke verktøy kunden bruker for å lykkes med sin nettløsning. Hvorfor medlem hos HrU: Ønsker å være medlem hos HrU for å dra nytte av det faglige nettverket, og også å kunne delta på kurs/ seminarer/temalunsjer. For 199 kroner får du gåsehud, romantikk, rekordstore fisker, sport, fett skiutstyr, fantastiske reiser, kloke svar, god musikk, høye smørbrød og lave biler, kontakt med venner og alt mulig annet som internett har å by på. Møteplassen viktige, nyttige, spennende, morsomme og inspirerende møter og konferanser i ukene fremover sandbeck.no hamarregionen utvikling arrangerer møte i daglig leder-nettverket 6. okt hos Dobloug Entreprenør AS. For info kontakt HRU v/svein Frydenlund på hedmark kunnskapspark og odal næringshage m.fl. arrangerer konferansen «Kvinner som Vinner en konferanse for og om kvinnelig entreprenørskap» i Sand, Nord-Odal, 5. oktober. For program og påmelding se hamarregionen utvikling arrangerer næringslivstreff i Løten: tirsdag 12. oktober kl Bli oppdatert på det som skjer i næringslivet i Løten. For program og påmelding på hamarregionen utvikling arrangerer temamøte på Hamar 12. oktober kl med Professor Dominic Power. Tittel: «One size fits all?» Boston Stockholm Hamar og Løten. Samme utfordringer og samme løsninger? Dominic Power er Proff ved Kulturgeografisk Institutt ved Uppsala Universitet. I tillegg til å være merittert internasjonal forsker har han gitt råd til så vel til Nordisk Ministerråd som til EU- kommisjonen. Dette blir et inspirerende og utfordrende foredrag!! innovasjon norge arrangerer byggkurs i landbruket på Scandic Hotel Hamar 19. oktober. Kurset passer for alle som har byggeplaner eller vurderer å investere i bygninger i landbruket. Kurset er også åpent for andre interesserte. Se for program og påmelding. hamarregionen reiseliv arrangerer medlemsmøte i Løten på Løten Brenneri 20. oktober. kl For info og påmelding se eller ring ringsaker kommune arrangerer frokostmøte på Ringsaker folkebibliotek i Brumunddal 26. oktober kl Konferansier er Madeleine Cederström. For info og påmelding se eller kontakt Heidi Karlsen på eller SMS hamarregionen utvikling arrangerer temalunsj i Hamar tirsdag 26. oktober, kl 10-12: «Ny eller anderledes kompetanse, nye kulturer tør du å tenke nytt»? Følg med på for program og påmelding. Stilling ledig d a vi har en sterkt økende oppdragsmengde i distriktet søker vi etter en prosjektleder og 1-2 elektrikere. elkam er i positiv utvikling og for å kunne opprettholde leveransene ønsker vi å knytte til oss flere dyktige medarbeidere. Vi ønsker deg som har ambisjoner og noen års erfaring fra bransjen, men lærlinger vil også bli vurdert. Ryddighet, punktlighet og ærlighet er det viktigste for oss i elkam og vi søker deg som kan stå for disse verdiene. l es mer om oss på eller ta kontakt med daglig leder for eventuelle spørsmål. sandbeck.no ADSL fra kr 199,-* *Kampanjen gjelder ut oktober 2010, og på ADSL Mini inntil 600/150 kbit/s. Bindingstid 12 måneder, månedspris på kr 199,- gjelder for 1 år, total årspris kr 2388,-. Vi tar forbehold om linjetekniske og kapasitetsmessige begrensninger. likestillings- og diskrimineringsombudet arrangerer kurset «Mangfold og likestilling i arbeidslivet hvordan imøtekomme aktivitets- og rapporteringsplikten», på Scandic i Hamar 28. oktober. For info og påmelding se nho arrangerer Forsikringskonferanse 2010 på Sundvollen 9. og 10. november. For informasjon og påmelding se kunnskapsparken hedmark arrangerer Norwegian Game Conference på Hamar 11. november. kl For program og påmelding se eller Ole Christian Tilset på hamarregionen utvikling arrangerer temalunsj i Hamar tirsdag 30. november, kl 10-12: «Coaching ledelse når det røyner på». Søknad sendes: innen For mer informasjon om arrangementene i regi av HRU, kontakt eller ring Ryddighet varer lengst eidsiva.net 8 hamarregionen hamarregionen 9

6 ??????????????? eyeball interactive Med øye for spill Eyeball Interactive AS er ikke en helt typisk bedrift. Jonas Hauge er upretensiøs, rett fram og ikke helt som andre daglige ledere. Eyeball Interactive på Hamar er del av et lokalt mediemiljø i sterk vekst. Firmaet har fire ansatte, hvorav tre også er deleiere, og er en typisk gründerbedrift. Arbeidsdagene er sjelden åtte timer, og som regel har heller ikke døgnet mange nok timer for Jonas. Sånn er det å jobbe med noe jeg elsker, selv om familien kanskje ikke alltid synes det er like flott, sier han. Jonas Hauge tar en slurk av kaffen og sier med overbevisning Spill er drømmen, og det har det alltid vært. som vi fikk inn Apropos Internett som medeier. Ingen av oss er egentlig selgere. Vi er programmerere og grafikere. Det vanskeligste er ikke å etablere seg, men det å overleve etter hvert. Vi har drevet med oppsøkende salg, møtt opp og fortalt hva vi kan tilby, og fått vite at det var feiende flott, men at det ikke var aktuelt akkurat der og da. De aller fleste, kanskje sytti-åtti prosent, av oppdragene våre kommer i fra nettverk og kontakter. Vi spør Jonas om hvordan han opplever forståelsen for spill som kommunikasjonsform. Forståelsen for spill og multimedier som en del av visuelle medier finnes her i landet, men sammenlikner du støtteordningene for film og for spill, er forskjellene latterlig store. Hvis man ser på Canada, har de helt andre støtteordninger enn vi har her i Norge. Der legger de virkelig et godt grunnlag økt vekst i spillbransjen. Funcom har jo til og med flyttet en del folk dit pga. støtteordningene der borte. Dette er vel noe politikerne brude se litt mer på. nyttig samarbeid med. Mange av disse oppsto også som et resultat av Høgskolen i Hedmarks bachelorstudium. Vi vil gjerne levere mer til de sosiale mediene som Facebook og Twitter, og øke bevisstheten rundt mulighetene som ligger i produktplassering og reklame gjennom disse spillene hos våre potensielle kunder. Foreløpig har ikke Eyeball Interactive kastet seg på bølgen av utviklere som leverer mobilspill. Men Jonas kan fortelle at ingen bør bli overrasket om det også dukker opp mobilapplikasjoner fra Eyeball. En utfordring for oss er at spill ofte er en av delene i en samlet markedsføring. Så vi søker jo mot de store reklamehusene også. Kundene vil ofte ha analyser og tall. Vi lager spill. Det er det vi brenner for. Fakta Møt Eyeball Tekst og foto: Tomas Jevne Tre av oss møttes på høgskolen her i byen da vi studerte til bachelor i opplevelsesproduksjon og interaktive medier. Studiet innebar mye prosjektarbeid, så det ble til at vi jobbet mye sammen og ble en sammensveiset gjeng i løpet av de tre årene. Vi ble kjent med hverandres sterke sider, og fikk en god arbeidsdeling. Og så startet vi en bedrift sammen etter at grunnlaget var lagt gjennom studiet. Alle har vi en interesse for spill, og vi ønsker å jobbe med dette. Ideen om navnet «eyeball» er derfor selvsagt hentet fra et spill. Eyeball Interactive så dagens lys i 2006, og da vi møtte Jonas, hadde de nettopp sluppet en ny del av TV2 Jaktenspillet i forbindelse med «Jakten på kjærligheten» på TV2. Spillet følger utviklingen i serien slavisk, der du som spiller har kontroll over din valgte bonde, og når frierne kommer i serien, dukker de også opp i spillet. Naturlig nok gjelder det også her å velge den rette og å balansere kjærlighet og sjalusi, forteller Jonas. starthjelp Eyeball Interactive etablerte seg som DA med hjelp fra Innovasjon Norge. Gjennom etablererstipend og coaching i forhold til det praktiske rundt etablering, og en del runder med samtaler med Innovasjon Norge, kunne drømmen om å lage spill realiseres. Vi kom til Innovasjon Norge og visste at vi ville lage spill. Hvordan kunne vi få jobbe med dét? Vi fikk i støtte i et halvt år, gjennom etablererstipendet. Det var vår startkapital. I 2008 endret vi organisasjonsform til AS, samtidig spill og reklame Eyeball Interactives spill er laget i Flash for nettleseren din. Og mange av spillene har reklame for et produkt eller en tjeneste som historie. Det vi gjør, er å levere nettbasert underholdning i forhold til å reklamere for produkter og tjenester. Vi har laget applikasjoner til Facebook, for TV2, Norsk Tipping, Eidsiva Energi, KIWI og Apropos Internett. Vi har egentlig hele Norge som arbeidsområde. Spill er levebrødet vårt, og det vil vi gjerne fortsette med. Selv om spill er det som Jonas og de andre brenner for, tilbyr Eyeball Interactive også animasjon og 3D-modellering blant sine produkter. Jeg vil lage spill, det er derfor jeg driver med dette, men vi gjør også andre ting, som å lage dataanimasjon og 3Dmodeller. Det er mye som kan visualiseres bedre i 3D. Men drømmen er og blir å lage spill. Vi jobber med et prosjekt i forbindelse med spill i 3D som kan kjøres i nettleseren din også. Men det er et spørsmål om penger. Vi jobber med saken og utvikler det på si. samarbeid og større oppdrag For større oppdrag, og for å være konkurransedyktige i kampen om disse, samarbeider Eyeball med andre lokale firmaer. Det er nok også veien å gå for oss framover. Femårsplanen er ikke skrevet ennå, men vi håper å være mer etablerte i forhold til for eksempel Facebook, og da trenger vi å samarbeide med andre. Heldigvis finnes det tre-fire andre små selskaper i regionen som vi har et fruktbart og gjensidig Eyeball Interactive AS Hamar Adresse: Vangsveien 33 Etablert 2006 Ansatte: Jonas Hauge (daglig leder), Thomas Carlsen (programmerer), Magnus Larsen (grafiker), Thomas Gustavsen (grafiker/web) Bransje: Multimedier Webadresse: Spill & reklame: Det første spillet med reklame kom i 1978 Allerede fra 80-tallet, blant annet fra hamburgerkjeden Wimpy, ble reklame vanlig Spillet Zool fra 1992 reklamerte for kjærlighet på pinne Noen spill inneholder reklameplakater (se for eksempel FIFA-serien) I nettbaserte flerspillerspill er det blitt vanlig å selge reklameplass (se Second Life med flere) Spill antas å nå grupper som ellers er vanskelige å treffe med reklame og gir spillutviklere mulighet for nye inntekter I 2008 betalte Barack Obamas presidentkampanje for annonseplass i spillet Burnout Paradise Facebook har en mengde spill som brukerne kan benytte, for eksempel FarmVille og MafiaWars. Antallet påstås å være 22 millioner, antall brukere totalt på Facebook anslås til rundt 500 millioner (Kilde: Wikipedia, Facebook, MSNNBC) Eyeballs Facebookspill Stairs 3D-animasjon Jakten-spillet fra TV2s Jakten på kjærligheten 10 hamarregionen hamarregionen 11

7 inkluderingsprisen??????????????? Næringslivet som motor for inkludering Et Interreg prosjekt i samarbeid med Karlstad kommune. Tekst: Siri Steinsrud Foto: Anette Holm mangel på arbeidskraft og kompetanse Vi kommer til å mangle både hoder og hender i arbeidsmarkedet framover. En rapport fra Østlandsforskning viser at vi vil mangle ca mennesker bare i Hamarregionen i (ref.øf-notat 8/2007 «Innlandet 2030».) Det er mange som går av med pensjon (store etterkrigskull), vi føder for få barn, pensjonsalderen er den samme og leve alderen øker. Vi får derfor et mindre antall mennesker som skal forsørge en stadig større gruppe. Samtidig vet vi at det er mange innvandrere som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Mange av disse har høy real- og/eller formalkompetanse, men får likevel ikke jobb. De som har arbeid er i all hovedsak overkvalifisert til den jobben de skal gjøre. Hvor er næringslivet? For å fylle etterspørselen etter arbeidskraft er vi helt nødt til å ta i bruk utenlandsk arbeidskraft. Mange er her allerede, så hvorfor ikke bruke den kompetansen? Når skal næringslivet begynne å tenke nytt/ annerledes i forbindelse med rekruttering? Og hvordan skal dette gjøres? næringslivets inkluderingspris Å ansette mennesker med en annen kulturell bakgrunn krever litt mer av arbeidsgiveren, samtidig som studier viser at det også gir mye tilbake. For å sette lys på de bedriftene som har ansatt innvandrere og som derfor kan være fyrtårn for andre virksomheter, har prosjektet etablert Næringslivets Inkluderingspris. Heldigvis har flere bedrifter allerede tatt tak i mulig hetene. Vi presentere her alle de gode kandidatene som er nominert til «Næringslivets Inkluderingspris»: A Bit of Magic Aursand og Spangen AS Elevator AS Fakta Regnskap AS Glassmagasinet, Torghjørnet Globus AS Hedmark Vaskeri AS Løiten Lys AS Mega, Vikasenteret Mjøs Retail AS Nobina AS Noricom Hamar Personalhuset Stange sykehjem Storhamar Fotball Vindurehabilitering AS Prisen deles ut på HrUs Temalunsj 26.oktober, sett av datoen! vi skal også starte mentorprogram, vil du være med? Vi starter nå et mentorprogam med fokus på inkludering i arbeidslivet. Vi trenger både mentorer og adepter: vil du være mentor? Har du tilknyting til og/eller kompetanse om næringslivet? Har du erfaringer med inkludering av innvandrere på arbeidsplassen? vil du være adept? Er du en innvandrer som er klar for en jobb hvor du får brukt din kompetanse? Er du en leder i en bedrift som gjerne vil ha hjelp vedr. inkludering på din arbeidsplass? For mer informasjon, ta kontakt med Siri Steinsrud, Ferskvann Foto: Ricardo Foto Vi må slå oss litt på brystet, sier Karl Olav Nordengen Karl Olav Nordengen mener utdanning blir det viktigste Han er utdannet økonom med spesialisering innen markedsføring, men Karl Olav Nordengen har arbeidet i it-bransjen siden den første personlige computeren kom til Brumunddal. Noe av det som engasjerer ham mest er utdanning, kompetanse og medarbeidere. En enklere hverdag for deg og din bedrift Med vår erfaring og finansielle verktøy gir vi deg en mer effektiv håndtering av bedriftens økonomi. sparebanken-hedmark.no/bedrift Tekst og foto: Morten Sangvik karrieren i kortversjon Han startet karrieren i farens fiskebutikk hvor han fort lærte at dersom en kjøpte fisken for én krone, måtte en selge den for to. Etter endt utdannelse begynte han å jobbe som selger i Cinet. Deretter var han med på å starte opp Egroup som fusjonerte med Allianse i 2005 og som ett år senere ble kjøpt opp av ErgoGroup. I dag er han regionsdirektør i ErgoGroup med 140 ansatte i Brumunddal og Gjøvik. Den 7. juni i år ble det klart at Euro- Group fusjonerer med konkurrenten EDB. Selskapet som får navnet EDB ErgoGroup, blir en nordisk gigant med omlag ansatte. utdanning blir viktigst Direktøren med dugelig dialekt og et hjerte som banker for Innlandet, er overbevist om at utdanning er nøkkelen til suksess for det han kaller randsona rundt hovedstaden. Det viktigste kriteriet for vekst i Innlandet, er at barna våre tar høyere utdanning, sier han. For 20 år siden kunne en gå rett ut i arbeid etter ungdomsskolen. I dag er det annerledes mener Nordengen. Intellektuell kapital er helt avgjørende. Hvis Innlandet ønsker befolkningsvekst og vekst i næringslivet, må vi sørge for at ungdommen tar høyere utdanning og at vi har noe å tilby dem når de kommer tilbake, sier han. må ta vare på de ansatte At barna tar utdanning er et ansvar Nordengen først og fremst pålegger foreldrene. Når de har gjort sin del av jobben, har næringslivslederne et ansvar. Vi som bedriftsledere må være flinkere til å ta vare på de ansatte. De er hele butikken, uten dem har vi ingenting. Når en medarbeider går ut døra om ettermiddagen, skal vi ha sørget for at vedkommende har lyst til å komme tilbake neste dag, sier han overbevisende. vi må slå oss litt på brystet En del av rekrutteringen foregår også før barna flytter hjemme fra og eventuelt tar utdanning. Karl Olav Nordengen vil gjerne bli kvitt Janteloven. Jeg synes vi skal være flinkere til å vise oss fram og slå oss litt på brystet. Det finnes mange interessante arbeidsplasser i Innlandet. At vi gjør folk oppmerksomme på det og skryter litt av oss selv, er en del av rekrutteringen. Nordengen mener utdanning er begynnelsen på en positiv spiral. At unge mennesker med utdanning kan videreutvikle den arbeidsplassen de kommer til, eller etablere nye selskaper som skaper nye arbeidsplasser. Månedens utfordrer Karl Olav Nordengen utfordrer Gunnar Wedvik i Boligpartner til å uttale seg vedrørende vekst og utvikling i Hamarregionen. ErgoGroup Ledende nordisk it-selskap 5,2 milliarder NOK i omsetning (2009) 90 lokasjoner i Norden Mer enn 3700 ansatte Hovedkontor i Oslo Eid av Posten Fusjonerer med EDB 12 hamarregionen hamarregionen 13

8 Vestbygdas urbane gullkorn??????????????? Siden han var så flink til å skru på radioer da han var liten, studerte Martin Thorshaug like godt elektronikk, kommunikasjon og navigasjon da bondegutten fra Stange vestbygd skulle ut i verden. Nils Ivar Skaalerud Dan Ove Skaalerud junglemap.com Brødrene Skaalerud er et godt eksempel på at ingen ambisjoner er for store hvis man ønsker seg noe hardt nok. Nå er firmaet deres, Junglemap, et av landets mest suksessfulle innen IT-bransjen, etter å ha lagt bak seg et eventyr som har kostet alt av både tid og krefter. Tekst og foto: Anette Holm vi tilbyr læringsmetodikk og læringsplattformer som vi tilbyr til mellomstore og store bedrifter, etater, organisasjoner, kommuner og departementer, forteller gründerduoen Nils Ivar (44) og Dan Ove Skaalerud (47). På kundelista kan de være stolte av navn som Nokia, Microsoft, Kongsberggruppen, Siemens, NTNU og Utenriksdepartementet. Jobben vi gjør for kundene våre handler om å tilby IT-kurs og annen opplæring av beste kvalitet og råd og tips om hvordan deres bedrift i praksis kan fungere bedre og mer effektivt innen samhandling og kommunikasjon. gründer-brødrene har vokst opp på Eidsvoll, og fikk tidlig tekniske innsikter innen IT og datateknologi. Vi har begge erfaring innen IT-ledelse, økonomi og markeds føring, forklarer Dan Ove, som fikk sin første smak på IT-bransjen da han jobbet i Ericsson. Dan Ove fikk meg inn på en sommerjobb i samme firma og siden den gang har vi jobbet sammen, smiler Nils Ivar, som droppet ut av skolen for å jobbe istedet. IT-bransjen handler ofte om interesse og lidenskap, og ikke bare om kunnskap du tilegner deg på en skolebenk, forteller det levende eksempelet. ideen til et eget foretak fikk Dan Ove i 2002 under en lunsj med en tidligere kollega. Hun fortalte meg at alle e-postene hun mottok hver eneste dag holdt på å ta livet av henne, og at hun brukte to-tre timer hver dag bare til å lese og sortere alt som dumpet ned i innboksen. Jeg tenkte tilbake til min egen hverdag som ansatt i Cisco noen år tidligere og kom på tanken at det kanskje fantes et behov på større basis, og at det måtte være mulig å effektivisere og optimalisere e-post ved å redusere volumet og øke kvaliteten. 2 uker senere var Junglemap etablert, smiler Dan Ove, og forklarer navnet. Junglemap har fått navnet sitt fra en avdelingsleder i Ericsson, som i et prosjekt klagde på at hun følte hun jobbet i en jungel, og hver dag omringet av så mye trær og oppgaver at hun ikke hadde anelse om i hvilken retning stranda var. Vi begynte rett og slett som et konsulentselskap med e-post som spesialitet, noe som ble veldig populært etterhvert. Men siden vi bare var to, så ble det fort litt begrensning på antall klasseromskurs vi kunne gjennomføre. Derfor var vi avhengig av å finne en mer skalerbar modell, noe som igjen har utviklet seg til NanoLearning som er produktet vårt, forteller Nils Ivar. bortsett fra Vernepliktsverket og Elverum kommune, er ikke mange av Junglemaps brukere lokale. I og med at vi leverer elektroniske kurs, betyr det ingenting for oss hvor kundene våre sitter eller hvorfra vi jobber. Vi har kunder i alle kriker og kroker over hele verden. Blant annet styrer vi ulike prosjekter for Utenriksdepartementet i 140 land, mens jeg sitter i Oslo og på Hamar og Dan Ove bor i Son, forteller Nils Ivar om hvor liten verden har blitt med IT. det hamarregistrerte firmaet Junglemap har snart syv ansatte i Norge, kunder i tohundre land og er i ferd med å opprette sitt første datterselskap i Seattle. Hvordan har et brødrepar fra Eidsvoll blitt en så stor suksess? Vi skiller oss ut, og produktene og tjenestene våre er bygget opp på det aller siste innen tekonologi, forklarer Nils Ivar. Dan Ove fortsetter: Vi leverer tjenesten via internett og vår teknologiske infrastruktur er dermed ekstremt tilgjengelig, samtidig er vi de eneste så langt som tilbyr e-læringskurs i Office På dette produktet er Microsoft både kunde og partner, og når dette gigantiske verdensfirmaet velger å bruke vårt produkt for å lære opp sin egen stab, så føler vi at vi har vært utrolig heldige og priviligerte. I tillegg sitter det 30 personer innen Nokia som jobber med vår NanoLearning-plattform, og det er utrolig tilfredsstillende. om det å tørre å satse som gründer, mener brødrene Skaalerud at det er mulig å lykkes uansett om du er fra storbyen eller ei lita bygd på landet. For oss handlet det om å tørre å tenke stort. Når vi startet bedrift her på Hamar, så visste vi at vi ikke kunne tjene nok med Hedmarken alene. Derfor begynte vi å satse mot Osloområdet. Nå har vi plutselig kunder over hele verden, sier Dan Ove. I tillegg er det viktig å få utfordret forretningsideen sin ordentlig i et relevant nettverk med mennesker det er lurt å ha kontakt med. Man må heller ikke vær redd for å bryne seg på vanskelige kunder, det er disse du lærer av, bedyrer Nils Ivar engasjert. I fjor vokste Junglemap med 40 prosent, og gründerne har ambisjon om å etablere seg i både England, Sverige og Tyskland i løpet av neste år. brødrene skaalerud gir Innovasjon Norge mye av takken for suksessen, nettopp fordi de hadde troen på dem da Jungle map kun var en idè. Innovasjon Norge er utrolig løsningsorienterte, og hjalp oss både økonomisk og som sparringspartnere i oppstarten, smiler de to. junglemap er et av de nyeste medlemmene i Hamarregionen Utvikling, og Nils Ivar og Dan Ove er ikke i tvil om at denne lokale tilknytningen er verdifull. Vi ønsker å være en del av det som skjer i Hamarregionen, og vi har allerede vært på et par av arrangementene. Her får vi veldig nyttig påfyll for kundene våre spesielt innen organisa torisk helse, nettopp fordi vår hovedkundegruppe er ledere og toppledere, avslutter Dan Ove. Tekst og foto: Anette Holm et hav av korn, skyer av bomull og grønt gress for kresne kuer pakker inn den røde 70-tallsvillaen i Stange vestbygd. På kjøkkenbordet har Martin Thorshaug forsynt seg med en kopp te, og skryter av at den rykende koppen er en erstatning for kaffe. Jeg prøver å bli litt sunnere. utenfor vinduet kjører Martins far rundt på jordet med en traktor. Jeg leier jord av faren min og er fungerende bonde. Jeg kommer til å satse mer på det å bli bonde på fulltid når faren min gir seg. Men min bakgrunn er jo først og fremst som dramapedagog, teaterskuespiller, dubber, filmtekster, forteller og radiostemme, sier den driftige karen på ett og samme innpust. Etter fullført elektronikkutdanning ville jeg heller forfølge skuespillerdrømmen og begynte på Romerike folkehøgskole, der jeg spilte Peer Gynt med stor suksess. Deretter var jeg sivilarbeider på Glomdalsmuseet før jeg dro til København for å studere ved en internasjonal, fysisk teaterskole, der jeg lærte maskearbeid, melodrama og pantomime. Jeg fullførte bare ett av de to årene, og flyttet til Oslo. Her studerte jeg dramaturgi og fortellerkunst ved Høgskolen, og gikk faktisk ut som en av klassens tre beste, smiler mørkluggen. Etter syv år i tigerstaden som frilansskuespiller blant annet i NRK, førte et knust hjerte ham tilbake til Danmark, hvor han fullførte skolen han en gang hadde begynt på. Dette var en såkalt komedieskole, der vi jobbet med commedia dell arte, cabaret og buffoon som er et slags klovneteater. Med dette dannet vi en teatergruppe som vi turnerte med i Serbia, noe som var veldig intenst blant kulehull og ruiner. i ni år kunne stangesokningen kalle København for hjemme, og for å få det til å gå rundt, gikk han med avisen og kjørte fisk for en kongelig hoffleverandør. Inspirasjonen til å følge drømmene videre fant han på et helsestudio. Jeg møtte helt tilfeldigvis på en engelsk forretningsmann som spurte meg rett ut «hva vil du gjøre med livet ditt?» Jeg fortalte at jeg ville jobbe med stemmen min, fordi det var noe jeg likte og hadde fått god respons på. «Then make the phone calls!» svarte han meg, og for meg føltes dette møtet som et realt spark i baken. Jeg begynte å gå på stemmeprøver, og fikk etterhvert mange ulike oppdrag innen reklame- og filmverdenen, som voiceover, stemmeskuespiller og dubber. Blant annet dubbet jeg åtte ulike karakterer i Transformers originalversjon! mannen med de tusen stemmer har også medvirket i tre eventyrplater for barn, og har gjennom karrieren blant annet spilt en myggemor, en sulten katt og syv ulike skrikerunger. Jeg er nokså allsidig kan du si, ler han, men bedyrer at selv klassens klovn trenger inspirasjon til å sprelle seg inn på nye veier innimellom. For min del er det teaterlæreren min, Carlo Mazzone Clementi, som lærte meg å bli kjent med verden på en ny måte. Han var også lærer i Hollywood på 50-tallet, blant annet for James Dean, og skulle egentlig kurse Marilyn Monroe også før hun brått døde. Med sine evner innen method acting, er han på tross av sin død fortsatt en stor inspirator for meg. dansk kjæreste ble til kone, og ett barn ble til to, og det som tidligere hadde vært de beste sidene ved det urbane bylivet, ble etterhvert til litt vanskeligere baksider. Da vi fikk muligheten til å leie dette huset, så tenkte vi «hvorfor ikke»? Heldigvis var min danske kone klar for helt andre omgivelser hun også, og fikset seg raskt jobb som ansvarlig vertinne på Staur, noe som går strålende. Jeg derimot, har slitt litt mer med omveltningen yrkesmessig. Martin fortsatte en tid etter flyttingen å ta i mot oppdrag i Danmark, men etterhvert kom finanskrisen som et vondt spark i magen på mediebransjen i hele Europa. Det ble mindre og mindre, så jeg satset til slutt fullstendig i Norge. Plutselig sto jeg mer alene, uten mitt store nettverk og uten mine nærmeste samarbeidspartnere. Og det merker jeg fortsatt på oppdragsmengden, sier Martin og klør seg i hodet. Det er en vanskelig bransje, men jeg er ikke villig til å gi opp lidenskapen min for film, teater, lyd, drama og komedie likevel, forteller han, og åpner opp dørene til sitt hjemmesnekrede lydstudio. Det hadde vært veldig fint å få til et nærmere samarbeid med reklamebyråer rundt om i distriktet. Det er gøy å jobbe med radio. Jeg har vært i kontakt med Innovasjon Norge, og snuser litt på det kreative miljøet på nye Nestlé. Der aner jeg mange muligheter for fremtiden. Det har også begynt å komme inn flere oppdrag, så jeg ser positivt på det som venter, smiler teaterbonden. martin ser ikke for seg å fortsette livet i København. Nei, nå er jeg her. Da vi rømte fra kafélivet der borte, så snakket vi om at det vi kom til å savne mest var tilgangen på god kaffe latte. Men naboen her serverer verdens beste latte fra kaffemaskinen sin, så nå savner vi ingenting. 14 hamarregionen hamarregionen 15

9 ??????????????? klima «I et miljøperspektiv er dette kanskje det største enkeltstående miljøtiltaket i Innlandet noensinne. TORMOD BOTHEIM» Eidsiva Regional pioner for klima Omgitt av store kraner har drøyt 40 meter høye betongkolosser steg for steg reist seg mot himmelen på Trehørningen utenfor Hamar. Eidsivas nye anlegg til nærmere en milliard kroner vil være et av Europas mest moderne avfallsforbrenningsanlegg for produksjon av prosessdamp, fjernvarme og elektrisk energi når det står ferdig i Trehørningen Energisentral Trehørningen Energisentral eies av Eidsiva Bioenergi AS og skal stå ferdig til igangkjøring i april Anlegget er det første regionale avfallsforbrenningsanlegget i Hedmark og Oppland. Bygningen rager 42 meter over bakken. Pipa vil strekke seg 60 meter over bakken. Anlegget har en elektrisk generator med en effekt på 6,8 megawatt. Trehørningen Energisentral skal årlig håndtere tonn avfall. Anlegget skal ha helkontinuerlig drift og vil ta unna cirka ni tonn avfall i timen. Temperaturen i forbrenningsprosessen vil være minimum 850 grader for å sikre fullgod forbrenning, energiutnyttelse og minimale utslipp. Avfallet som skal omdannes til energi er en kombinasjon av restavfall fra husholdninger og næringsavfall. Av dette avfallet skal det produseres inntil 200 GWh fjernvarme, elektrisk energi og prosessdamp til naboen, Norsk Protein. Av disse 200 GWh vil halvparten være fjernvarme, resten vil fordele seg omtrent likt mellom prosessdamp og elektrisk energi. Av tonn avfall blir det igjen 12 ooo tonn med bunn-aske. Av dette utgjør cirka tonn metaller. Disse metallene blir separert fra bunnasken og gjenvunnet til materialer. Resten av bunnasken er stabilt materiale som skal deponeres på Heggvin avfallsdeponi. I tillegg vil anlegget årlig skille ut tonn flyveaske, dvs. den asken som følger strømmen av røkgasser og som skilles ut i filtre. Dette deponeres som farlig avfall. Bygningsmassen har et romvolum på over kubikkmeter, tilsvarende 300 eneboliger på cirka 100 kvadratmeter. Ferdig utbygd vil det gå med cirka kubikkmeter betong. Det tilsvarer cirka billass. Totalt vil det utgjøre en sammenhengende rekke med betongbiler på nesten tre kilometer! 200 personer har vært sysselsatt i byggingen av Trehørningen Energisentral. Det er inspirerende og utfordrende å få lov til å være med på Eidsivas storsatsning innenfor bioenergi og fjernvarme. Trehørningen Energisentral representerer et av Eidsivas mange bidrag i det viktige arbeidet med å redusere klimagass utslippene. Det betydelige miljø-aspektet gjør utbyggingen ekstra spennende, sier Tormod Botheim i Eidsiva Bioenergi. Trehørningen Energisentral er en av hovedpilarene i Eidsivas løft for miljøet, og Botheim mener at prosjektet definitivt bidrar til å sette Eidsiva på kartet som en av pådriverne blant energiselskapene i Norge når det gjelder utbygging av alternative, fornybare og miljø- og klimavennlige energikilder. I 2009 avviklet myndighetene deponering av restavfall. Når Trehørningen Energisentral står ferdig til igangkjøring i april 2011, vil det innebære at restavfall ikke lenger skal leveres til deponier som avgir CO2 og metan til atmosfæren uten at energien nyttiggjøres. Det er heller ingen hemmelighet at avfallsdeponier er et risikomoment i forhold til forurensing av grunnvann og nærmest er å regne som «magneter» på skadedyr og åtselfugler. nyttiggjør avfallet Avfallet som skal omdannes til energi er en kombinasjon av restavfall fra husholdninger og næringsavfall. Avfallshåndtering er en av de største varestrømmene i et moderne samfunn. Med dette forbrennings- og renseanlegget i drift kan vi omdanne avfallet til nyttig energi. I et miljøperspektiv er dette kanskje det største enkeltstående miljøtiltaket i Innlandet noensinne, mener Botheim. Han peker på at Eidsiva fra før har lange tradisjoner i vannkraftproduksjonen, og at konsernet i 2006 lanserte et av Norges mest ambisiøse prosjekter innenfor bio-energi. Med Trehørningen Energisentral er vi i ferd med å utvide totalkapasiteten for bioenergi betydelig, sier han. hvem er kundene? I tillegg til kundene i avfallsmarkedet vil det primært være industri, handels- og servicebygg og nye boligprosjekter med vannbåren varme som får nyte godt av fjernvarmen og energien fra Trehørningen. Enkelte boliger, villastrøk og boligområder som ikke har vannbåren varme er per i dag ikke et særlig aktuelt marked for fjernvarme fra brenselanlegget på Trehørningen. Etterhvert som nettet bygges ut og boliger rehabiliteres kan dette bildet endre seg. Videre utbygging vil avhenge av kostnadsbildet og etterspørselen. Personlig er jeg ikke i tvil om at kombinasjonen av vannbåren oppvarming og elektrisitet til lys og tekniske installasjoner vil være den mest fornuftige energiløsningen i et hjem, mener Botheim. samler de ansatte Både Botheim og resten av driftsorganisasjonen i Eidsiva Bioenergi vil ta del i prosjektoppgaver og opplæringsaktiviteter fram til anlegget settes i drift. Frem til 2011 vil våre folk gradvis få flere og flere driftsoppgaver. Dette er en effektiv måte for våre ansatte å bli godt kjent med anlegget og samtidig få et eierskap til virksomheten, sier han. men hva betyr dette for regionen? Direktør i Eidsiva Bioenergi, John Marius Lynne, forteller at siden det ikke finnes noen fullverdige avfallsforbrenningsanlegg mellom Trondheim og Oslo, muliggjør Trehørningen energisentral en trygg og miljøriktig lokal og regional utnyttelse av ressurser, som ellers måtte blitt transportert ut fra regionen. Dessuten vil anlegget forsterke den klyngen av miljøbedrifter som allerede er etablert i området, og forhåpentligvis også tiltrekke seg flere bedrifter som arbeider innenfor miljørelaterte områder eller som har et stort varmebehov. Lynne forteller videre, at ved å samle restavfallet på et og samme sted, sikres et stort og godt anlegg som kan energigjenvinne restavfallet på en betryggende måte i forhold til håndtering og rensing av avgasser. Dessuten sikres det at energien blir utnyttet, både til prosessformål hos nabo Norsk Protein, men også som fjernvarme inn til Hamar by. Tormod Botheim (bildet) og de ansatte ved Trehørningen Energisentral utenfor Hamar skal fra og med 2011 sørge for at tonn avfall hvert år gir lys og varme. Dette er sannsynlig vis det viktigste enkeltstående miljøtiltaket i Innlandet noensinne. 16 hamarregionen hamarregionen 17

10 folk i farta Nyansatt medarbeider i Scan4news: eirik haagensen (30) er ansatt som økonomi- og administrasjonssjef i Scan4news AS i Hamar. Eirik bor på Lillehammer, men er opprinnelig fra Brumunddal. Han kommer fra Sykehuset Innlandet, hvor han nå er innkjøpssjef for divisjonene Medisinsk Service og Lillehammer. Han starter i sin nye stilling 1. desember. Eirik Haagensen går inn i en nyopprettet stilling i selskapet, og han vil bli en viktig ressurs i selskapets strategi for videre vekst og ekspansjon, sier daglig leder Frode Iversen. Han legger til at Haagensen har en bakgrunn som selskapet har behov for. Haagensen er siviløkonom og har en mastergrad i strategi og ledelse fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Før han begynte i Sykehuset Innlandet var han leder av controller avdelingen i Posten Norge AS, divisjon Post. Han kom inn i Posten Norge i 2004 på et management trainee-program som gikk over to år, før han gikk over i lederfunksjoner i bedriften. Scan4news AS ble etablert i Hamar i 2005 og har utviklet avansert teknologi for informa sjonssøk, informasjonssortering og faglig samhandling i kunnskapsintensive bedrifter. Selskapet har fått en spesielt sterk posisjon i kommunesektoren, hvor hver fjerde kommune nå er faste kunder av Scan4news AS. Stein Inge Alstad Stein Arild Dahl Bård Svendsen Lars Jacobsen Stian Sjøli Rune Myhren Bjørn Flaaseth Nyansatte i Bilvarehuset på Løten: rune myhren, økonomi- og markedssjef. bjørn flaaseth, daglig leder Nyansatt ved Furnes Hamjern, Hamar: ian jensen, fra Hamar. Nyansatt som Adm.dir i Øyhovden Trading, jobbet tidligere som Salgssjef i samme selskap. Litt om Øyhovden Trading AS: Et heleid søsterselskap i Furnes Hamjern konsernet. Selskapet produktutvikler, markedsfører og selger støpejernsprodukter under merkenavnet «Hamjern Design». Forøvrig driver selskapet produktutvikling, produksjon og salg av støpejernsprodukter mot industrimarkedet. Bugner av bohemer I den grad det finnes superstjerner innen regional forskning, er Richard Florida fra Canada en av dem. Morten Ørbeck og Atle Hauge fra Østlandsforskning har forsøkt å se Hamar kommune gjennom Floridas øyne. Nyansatte i Stange Energi og Seen Nordic: stein inge alstad har startet som leder Kundesenter i Stange Energi. stein arild lund har begynt i stillingen som kundeveileder i samme selskap. bård svendsen og stian sjøli har begynt i jobbene som Energirådgivere for Seen Nordic. lars jacobsen har tiltrådt stillingen som controller for Stange Energi og Seen Nordic. Seen Nordic er et datterselskap til Stange Energi og har energimerking som sitt satsningsfelt. Nyansatte i Eidsiva: jorun sinnerud nilsen er ansatt som innkjøpssjef i Eidsiva Energi. odd-olaf schei, klimarådgiver, prosjektstilling i tre år, Eidsiva Vekst. per anders dalen, prosjektingeniør AMS, Eidsiva Nett, Hamar. Nyansatte i Østlandsforskning: Østlandsforskning fikk gjennom en utlysning i vår over 80 godt kvalifiserte søkere på sine forskerstillinger. Gjennom ansettelsesprosessen har de endt opp med å konsentrere nyrekrutteringen rundt forsterking av Hamar-kontoret og rundt to satsingsområder: Naturressurser og miljø med vekt på landbruk/bioenergi/fornybar energi samt Oppvekst, velferd og opplæring. De nye ved Hamarkontoret er: tina mathiesen er 28 år og utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo, med fordypning i sykdom, marginalisering og etnisitet. Masteroppgaven (2007) handlet om identitetsarbeid og samhandling mellom beboere i asylmottak. Hun har 2 års praksis som lærer og har vært tilknyttet et prosjekt ved likestillingssenteret. Tina begynte13.august i 100% stilling som forsker III og sitter på Hamarkontoret. Nyansatt i Nordea på Hamar: kjetil ramslien, bedriftsrådgiver. Kjetil Ramslien (39 år) startet som Bedriftsrådgiver i Nordea på Hamar, Bedriftsmarked Hedmarken, den 1. september Han kommer fra Storebrand hvor han jobbet som Finansiell Rådgiver i 10 år. Kjetil Ramslien er utdannet Diplomøkonom ved BI-Oslo. katrine blystad solbu er 29 år med master i samfunnsøkonomi, med fordypning i empirisk makroøkonomi fra NTNU i Masteroppgaven omhandlet produktivitetsvekst i Sør-Afrika. Solbu har etter endt utdanning arbeidet to år som økonomirådgiver i Økonomitjenesten i Trondheim kommune tilknyttet barnehageområdet. Katrine begynte 1. september i 100% stilling for forsker III og sitter på Hamarkontoret. Nyansatte i Norsk Tipping: arnstein ødegård, ansatt 12/7. Tittel: Teamleder applikasjoner. Arbeidsområde: Teamleder applikasjoner med ansvar for oppfølging av ulike prosjekter. mona stokke er 41 år, utdannet cand. paed fra Universitetet i Oslo i -97, med hovedoppgave med tittelen Organisasjonslæring og strategiarbeid. Hun har praksis blant annet som høgskolelektor ved Krigsskolen Linderud, som rådgiver innen IKT -pedagogikk ved Universitetet i Oslo og som pedagogisk leder og prosjektleder ved Senter for Livslang læring ved HIL. Mona begynner 1.oktober i 100% stilling som forsker III og vil sitte på Hamarkontoret. gudbrand lien er født i 1966 og er utdannet som landbruksøkonom fra NLH 1993, har høyere avdeling ved NHH 1997 og er dr.oecon ved NHH Har arbeidet som førstekonsulent i LD , forskningsass. 50% NHH , dr. gradsstipendiat og forsker ved NILF og i dag professor i bedriftsøkonomi ved Høgskolen i Lillehammer. Har tidligere hatt prosentsstillinger i ØF. Gudbrand begynner 1.januar 2011 i en 50% stilling som forsker I ved Hamarkontoret som han kombinerer med 50% professorstilling ved HIL for å kunne utvikle forskningsområdet Naturressurser og miljø (med hovedvekt på landbruk/bioenergi/fornybarenergi på tvers av ØF-HIL. sigrid hendriks er 23 år gammel og nyutdannet samfunnsøkonom fra UMB. Hun begynner 1.oktober i et tre måneders engasjement som forskningsassistent med mål om at vi innen utgangen av året kan tilby henne et dr.gradsstipendiat innenfor vår satsing på landbruk og fornybar energi. Hun er bl.a. skrevet inn som stipendiat i en søknad til NFRs RENERGI-program. catherine haro astdal, ansatt 1/8. Tittel: Utvikler databasetjenester. Arbeidsområde: Innhenter statistisk data og lager diverse rapporter, hovedsakelig om Norsk Tippings omsetning. per thomas nygaard, ansatt 9/8. Tittel: Nettverksadministrator. Arbeidsområde: Jobber med vedlikehold og utvikling av IKT-plattformen til Norsk Tipping med fokus på det tekniske nettverket både internt og ut mot kommisjonærer. Nyansatt i SG Finans: asbjørn grønbakken. Grønbakken har begynt som markedssjef innen factoring for SG Finans med ansvar for markedsområde Hedmark og Oppland. Societe Generale Group har sitt regionale kontor for Øslandet på Briskeby Arena i Hamar. SG har ca 350 ansatte i Norge. Tekst og foto: Morten Sangvik den kreative klasse I følge Richard Florida er det talentfulle, nysgjerrige og kreative mennesker som er den viktigste driveren i økonomien. Innenfor denne såkalt kreative klasse finner vi i første rekke akademikere som arkitekter, ingeniører, leger og forskere. I andre rekke ledere og politikere som benytter seg av det akademikerne skaper, og i tredje rekke kunstnerne. De som arbeider med kunst og kultur skaper ikke nødvendigvis så mange arbeidsplasser, men fungerer som spydspiss og tiltrekker seg resten av den kreative klasse. Denne gruppen mennesker ser etter interessante steder å bo, før de ser etter interessante jobber. Logikken er altså at jobber følger folk og ikke omvendt, sier direktør i Østlandsforskning Morten Ørbeck. bohembyen Hamar Etter å ha studert Hamar med Richard Floridas modeller, finner man at det står overraskende bra til i byen som har fostret Antonsen, Flagstad, Faldbakken og Jacobsen. I Hamar utgjør den kreative klasse hele 39 prosent av kommunens sysselsatte innbyggere mot 33 prosent på landsbasis. Det er stort sett bare de største byene i Norge som har flere talentfulle, nysgjerrige og kreative mennesker enn Hamar. Spesielt høyt ligger kommunen på antall sysselsatte innen kunst og kultur, de såkalte bohemene. Her har Hamar hele 40 prosent høyere andel enn landet totalt! Skal vi følge Floridas resonnement skal da også Hamar ha god vekst i næringslivet. I perioden 2000 til 2010 har Hamar kommune hatt en sterkere vekst i antall arbeidsplasser enn gjennomsnittet for hele landet. Veksten er også sterkere enn i nabobyene Kongsvinger, Gjøvik, Lillehammer og Elverum, forteller Morten Ørbeck. Som om ikke det var nok, er veksten faktisk størst innenfor de næringene hvor man gjerne ønsker seg det aller mest. Hamar har for eksempel hatt en overraskende positiv utvikling innen finansiell og forretningsmessig tjenesteyting, altså næringer som har noe å tilby andre næringer. Her finner vi mange utdannede mennesker fra den kreative klasse, næringene er i generell vekst og de har normalt god lønnsevne. I tillegg vil de personrettede næringene som frisør og dagligvare komme av seg selv som følge av befolkningsveksten, forklarer direktøren. konklusjon Konklusjonen etter en lang rekke studier og to tykke forskningsrapporter må være at det står bra til i Hamar, og at alt ligger til rette for videre befolkningsvekst og vekst i næringslivet. Østlandsforskning som selv er en del av den kreative klasse, har fått et levende og solid forskningsmiljø og vil være 10 fast ansatte i Hamar før året er omme. 18 hamarregionen hamarregionen 19

11 ANNONSE Tag Studio på plass i Grønnegata Fem minutter med daglig leder i Tag Studio, Christer Futsæther Hei, Christer! Hva er det som gjør en nettside bra? Slik jeg ser det, skal det være en mening bak siden, ikke bare noe pent å se på. Den som eier nettstedet skal ha en formening om målet med siden og hvem de ønsker å snakke til. Det er viktige elementer å ha i bakhodet når du skal presentere deg på nettet. Hvilke sider bruker du mest selv, da? Privat bruker jeg nok Google til å fi nne informasjon, Facebook til å holde kontakten med venner og familie, og nettavisene for informasjon og nyheter. I jobben blir det også en del googling, og jeg leser faglige fora og nettsider. Innhold som jeg har nytte av, rett og slett. Alle er på Facebook, virker det som. Hvorfor skal vi være der? Fordi det er som en café der du møter folk i en uformell atmosfære og knytter kontakter som du senere kan ha nytte av. Og som bedrift treffer du folk du ikke ellers ville ha truffet. Facebook har sett at markedet ser muligheten, og lar deg lage din egen side med mange tilpasningsmuligheter. Du har også muligheten til en mye mer målrettet kommunikasjon, men du må være forberedt på at du er en av mange der. Jeg har prøvd å Google meg selv, men hjemmesiden min havner langt ned på lista. Er Google litt teit? Neida. Du kan jo kjøpe deg bedre plassering. Google Adwords er snarveien til bedre synlighet. Finnes det enda en måte? Ja, absolutt. En mer langsiktig måte er søkemotoroptimalisering. Gjennom å jobbe med hele nettstedet og med en viss kjennskap til Googles algoritmer i forhold til hva som fungerer og ikke, vil du bli mer synlig. Dette lærer man seg etter hvert. Vi har drevet på i sju år nå, og vet mye om hvordan du skal bli synlig. Jeg har allerede begynt å tenke på julegavene, jeg. Er det trygt å kjøpe dem på nett nå? I dag er betalingsløsningene så trygge at jeg ikke ville ha noen betenkeligheter med å si det er trygt å handle på nett. Nå har det seg også slik at jeg strikker noen utrolig fine ullvotter som jeg skulle ha solgt, men det er ingen som kommer dit jeg holder til En netthandelsløsning plasserer deg midt i den digitale storgata om du også tar med søkemotoroptimalisering. Det er rimelig å etablere, det passer for små bedrifter, og eksemplene på vellykkede bedrifter i e-handel begynner å bli veldig mange. Noen har ikke en gang en fysisk butikk lenger! Da gjør det ingen verdens ting om du ikke har lokaler midt i Storgata. Totalleverandør av webløsninger Bestill en workshop i dag og vi hjelper deg med å lykkes på nett. Publiseringsløsning for web Statistikk Synlighet i søkemotorer Webshop E-post markedsføring Så det er slik framtiden er, da? Ja, absolutt. Det er bare vår egen oppfi nnsomhet som setter grensene. Framtiden vil også være mobil. Internett på mobilen, nye og raske nett for dataoverføring på mobil og utbredelsen av Smartphones vil bety at fl ere og fl ere må tilpasse sidene sine for mobilbruk også. Konsist innhold og skreddersydde løsninger hjelper deg inn i framtiden. Takk for praten, Christer! Og velkommen til Hamar! Avdeling Hamar: Tag Studio Hamar, Grønnegata 1, 2317 Hamar Avdeling Gjøvik: Tag Studio Gjøvik, Jernbanesvingen 6, 2821 Gjøvik Avdeling Oslo: Tag Studio Oslo, Stanseveien 9, 0901 Oslo

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene.

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Hvordan fylle dine kurs og workshops med de rette kundene som gjerne betaler det hva koster? Det har aldri før vært

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Sluttrapport. Forstudie gjennomført av Anne Britt Svensrud og Siri Steinsrud Hamarregionen Utvikling Siri Steinsrud

Sluttrapport. Forstudie gjennomført av Anne Britt Svensrud og Siri Steinsrud Hamarregionen Utvikling Siri Steinsrud Sluttrapport Forstudie - Etablering av et lokalt etter- og videreutdanningstilbud på høgskolenivå i Hamarregionen innen økonomi- og forvaltningsfag, + eventuelt andre fagområder. Forstudie gjennomført

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008 AKTIVITETSOVERSIKT HAMARREGIONEN UTVIKLING

ÅRSBERETNING 2008 AKTIVITETSOVERSIKT HAMARREGIONEN UTVIKLING ÅRSBERETNING 2008 AKTIVITETSOVERSIKT HAMARREGIONEN UTVIKLING INFORMASJON OM AKTIVITETER 2008 INNLEDNING Hamarregionen Utvikling (HrU) ble offisielt stiftet av kommunen Hamar, Stange og Løten, som et regionalt

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Hva kan Sektor bidra med? Hva koster det å bygge butikk? En butikk trenger

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Learning activity: a personal survey

Learning activity: a personal survey Learning activity: a personal survey A personal Survey - sammendrag Hvem er du? Karoline Fonn, 23 år, journalistikkstudent i Bodø og distriktsmedarbeider i KRIK Nordland. Hva er ditt oppdrag? Jeg skal

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15 Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Kort om ØG Litt om bransjen og utviklingen i bransjen Kommentarer til kommunedelplan for miljø og klima Kort om ØG (Retura)

Detaljer

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta FORORD Da jeg møtte Cecilie for over et år siden på ROM-Agder forstod jeg at hun hadde en viktig

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Skritt 5 i målseningsprosessen: Mindset Nå har du satt mål, funnet ut av en handlingsplan og laget en tidslinje, du har funnet ut hva du trenger å lære deg for å få det til, og at du skal optimere miljøet

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! www.greaker.vgs.no Velg språk! Du som leser dette, står antagelig overfor flere viktige valg: Skal jeg velge fransk, spansk eller tysk som fremmedspråk?

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL.

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL. SUNND Kristiansund Rindal Sunndal Tingvoll Gjemnes Aure SUNNDAL Kristiansund røy SURNADAL Eide Gjemnes RINDAL Gjemnes SMØLA Eide Aure Smøla Eide Tingvoll Smøla a SUNNDAL TINGVOLL Averøy Y Smøla NORDMØRSKONFERANSEN

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT»

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» KvinnerUT BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» Norges Bygdekvinnelag ønsker å sette fokus på «inkludering» og «integrering» i organisasjonen gjennom aktiviteter i regi av lokallagene og kompetanseheving

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

HALDEN BEDRIFTS TEAM

HALDEN BEDRIFTS TEAM BEDRIFTSTEAM HALDEN HALDEN BEDRIFTSTEAM Halden Bedriftsteam skal være en arena for inspirasjon og samhandling for bedrifter i Halden og utenbys, som kan ha tilknytning til Halden. Halden Bedriftsteam skal

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

ALTATURNERINGEN 2013

ALTATURNERINGEN 2013 ALTATURNERINGEN 2013 NORD-NORGES STØRSTE IDRETTSARRANGEMENT Altaturneringen har i over 30 år vært en kulturell og idrettslig begivenhet uten sidestykke i Alta, og viser stadig vekst og utvikling. Fra den

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Astrologiske lykketreff. Finn drømmepartneren din

Astrologiske lykketreff. Finn drømmepartneren din Astrologiske lykketreff Finn drømmepartneren din Janne Hansen: Astrologiske lykketreff. Finn drømmepartneren din Schibsted Forlag AS, 2015 Elektronisk utgave 2015 Første versjon, 2015 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

unge tanker...om kjærlighet

unge tanker...om kjærlighet unge tanker...om kjærlighet ungetanker_hefte_003.indd 1 9/13/06 10:11:03 AM Ofte er det sånn at man blir forelsket i dem som viser at de er interessert i deg. Joachim, 21 år ungetanker_hefte_003.indd 2

Detaljer

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai PUBLIKUMSUTVIKLING Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai I løpet av denne timen skal vi Gjøre et forsøk på å forklare begrepet slik vi forstår det Gi noen eksempler på publikumsutvikling Se på noen utfordringer.

Detaljer

Næringsutvikling i Sauda

Næringsutvikling i Sauda Næringsutvikling i Sauda Verktøy for næringsdrivende og gründere med gode ideer i Sauda. Sauda Vekst AS har med støtte fra Innovasjon Norge utviklet flere nye virkemidler for lokal næringsutvikling. Sammen

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer