Tips og råd for klasseturer ved Ås ungdomsskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tips og råd for klasseturer ved Ås ungdomsskole"

Transkript

1 Tips og råd for klasseturer ved Ås ungdomsskole Revidert utkast Innhold: 1. Skolens retningslinjer 2. Mål 3. Planlegging 3.1. Søknad til skolen 3.2. Turtips 4. Finansiering 4.1. Forslag til dugnader og inntektsgivende arrangementer 5. Forsikring og helse 6. Ordensregler 7. Generelle råd Vedlegg 1: Retningslinjer for skoleturer ved Ås ungdomsskole. Basert på Hovedutvalget for oppvekst og kulturs vedtak Vedlegg 2: Eksempel på en enkel påminnelse om ordensregler Vedlegg 3: Eksempel på søknad om klassetur (sendes rektor ved Ås Ungdomsskole) 1. Skolens retningslinjer Ås kommune og Ås ungdomsskole har laget retningslinjer for skoleturer: Alle turer som arrangeres i skoletiden er en del av skolens pedagogiske opplegg og framkommer i skolens planer. (Oppl.l. 2-3) Anbefalt varighet er 2 dager/1 overnatting. Det er imidlertid tillatt med inntil 3 dager/2 overnattinger hvis det lar seg gjennomføre innenfor den økonomiske rammen. Utgifter til turen må ikke overskride 1500 kroner per elev (pr. 2014, indeksreguleres). Dette skal dekke utgifter til reise, mat, opphold, aktiviteter, forsikring, lommepenger og spesialutstyr som måtte kreves (leie av ski, kanoer etc.). Dette inkluderer ikke utlegg for voksne/følge og lønn til lærere. Ethvert bidrag enten det er dugnad eller gaver må være frivillig og uten krav om gjenytelse. (Oppl.l. 2-15). Det vil si at skolen eller klassekontaktene ikke kan kreve penger av den enkelte elev eller foreldre. Turen skal være i Norge. Det skal være 3 voksne på 30 elever eller 4 voksne på 45 elever, hvorav minst 1 lærer. Skolen dekker kostnad for 1 lærer. Begge kjønn bør være representert. Foreldrene stiller med 2 vararep. og skolen med 1 i tilfelle sykdom. Øvrige lærere koster 1530,- pr. dag. (4600 kr for en tur med 2 overnattinger/3 dager) For mer detaljer om kommunens og skolens retningslinjer, se vedlegg Mål med klasseturen Det er et mål for klasseturen at klassen får en god opplevelse sammen. Elevene skal ha god tid til å være sammen og gjøre andre ting enn det en vanligvis gjør på skolen. Dette bidrar til å styrke det sosiale samholdet i klassen og gi bedre læringsmiljø. Klasseturen skal ha et faglig innhold. 3. Planlegging og valg av klassetur Elever, foreldre og lærere skal i felleskap planlegge og gjennomføre klasseturen. Det oppfordres til å være kreative og finne attraktive turalternativer som ikke krever mye tid og penger til reising. Hvis en ikke reiser så langt blir det mer tid og penger å bruke på morsomme aktiviteter. Poenget er at klassen får en god opplevelse sammen, og det kan en få uten å reise langt. Turen gjennomføres vanligvis ved starten av 10. klasse. Planleggingen bør starte allerede i 8. klasse. Det bør velges en turkomité som får i oppdrag å skissere 3-4 turforslag med budsjett. Alle turforslagene må ligge innenfor kostnadsrammen. Foreldre bør kunne nytte kontakter de har gjennom jobb og organisasjoner. Turkomiteen presenterer turalternativene for klassen, og elevene stemmer over forslagene slik at valget oppleves mest mulig demokratisk. Når tur er valgt sendes søknad til rektor (se vedlagt eksempel på søknad).

2 Forslag til framdrift: Hva Når Hvem har ansvar Valg av turkomite og budsjettansvarlig Første foreldremøte på Kontaktlærer ungdomsskolen Turalternativer med budsjett utarbeides og legges fram for foreldre og senere elevene til Andre foreldremøte på ungdomsskolen Turkomite i samarbeid med kontaktlærer avstemming Søknad til rektor med finansieringsplan Innen 15. september i 9. klasse Turkomite sendes Oppretting av bankkonto (kan eventuelt Etter innvilget søknad Turkomite bruke samme konto som for klassekasse) Dugnader starter Etter innvilget søknad Turkomiteen tar initiativ og elever og foreldre melder seg på Bestilling av sted Etter innvilget søknad Turkomite 2/3 av finansieringen skal være på plass Senest 6 måneder før avreise Turkomite sjekker 3.1 Søknad til skolen For alle klasseturer skal det sendes skriftlig søknad til rektor så tidlig som mulig med opplysning om: hvilken klasse turen gjelder turens varighet og reiserute turens mål og innhold plan for finansieringen (med realistisk tidsramme). navn på voksne (reiseledere). antall elever som deltar foreldresamtykke 3.2 Turtips Her er noen tips til turer: Oslofjorden Oslofjorden byr på mange muligheter for marine aktiviteter uten at en trenger reise veldig langt. Oslofjordens Friluftsråd leier ut hytter mange steder langs fjorden. Håøya i Drøbaksundet har spennende natur og historie. Her der det fine teltplasser og mulighet for å komme innendørs etter avtale med Oslo kommune som eier Håøya. Lunde leirsted i Vestby ligger rett ved Oslofjorden, med gode muligheter til å studere livet i fjæra og skogen, samt bading og fisking. Tar en sykkelen til Lunde kan turen legges innom for eksempel Ramme gård, Hvitsten eller Drøbak og akvariet der. Overnatting i telt, hytte eller leisted ved fjorden kan kombiners med båtturer av ulike slag (kajakk, havrafting, fiske o.l.) med strandhugg på andre ubebodde øyer (friarealer). Hvaler Tredalen Leirsted, Vesterøy - Hvaler (Norges Speiderforbund) Se link Padletur i Østmarka Vannene i Østmarka byr på mange fine muligheter for padleturer. Det gir fin aktivitet i tett kontakt med naturen uten å måtte bruke mye tid og penger på å reise langt avgårde. Langen og Svartoren er eksempler på vann som er godt egnet til padling for alle. Flere foreninger og organisasjoner har kanoer for utleie, f. eks. speidere. De har som regel også forslag til gode turområder for kanopadling. Overnatting i telt eller hytter. Sykkeltur i Nordmarka eller Østmarka Sykkelturer på grusveier og ferdselsårer i Nordmarka gir rom for varierte aktiviteter på stoppesteder og kveldstid, bl.a. fisking, bading og klatring, alt avhengig av hvilken rute det legges opp til. Mulige overnattingssteder er Kobberhaugshytta, Løvlia turisthytte på Krokskogen, Kikutstua i Nordmarka, Studenthytta i Sørkedalen, Nordmarkskapellet, Østmarkskapellet m.fl. Sæteren gård i Bærumsmarka Eies av Den norske Turistforening, Barnas Turlag. Her er det mange muligheter for aktiviteter og overnatting.

3 Høyt og Lavt aktivitet- og klatrepark, Vestfold Skandinavias største klatrepark med ca 155 apparater, 22 zip-liner på totalt 1700 m. Opplegg med blant annet klatrekurs, gruppeoppgaver med mer. Overnatting i lavvo eller på campingplass. Kortreist og sunn mat fra Lågendalen gårdsmat. Villmarkskompaniet, Trysil Opphold 2 netter i lavvo og aktiviteter for en klasse kr Foreldrekjøring - drivstoff - bompenger kr (Buss blir noe dyrere, kanskje ca Matinnkjøp kr 2 middager, 2 frokoster, 1 lunsj - lager selv på utegrill o.a. Totalt kr ( med buss) 1350 kr/person ved 27 stk (1.650 kr/person m buss) 4. Finansiering Elevene har selv ansvar for å skaffe penger til klasseturen gjennom dugnader, inntektsgivende arrangementer etc. Foreldrene kan foreslå dugnader og hjelpe til med organiseringen, men det er i første rekke elevene som skal foreslå dugnader og gjennomføre disse. Denne typen aktiviteter kan også bidra til å styrke klassemiljøet og bedre samhandlingen mellom elever, foreldre og lærere. 2/3 av finansieringen må være på plass 6 måneder før turen slik at man kan finne alternativer hvis man ser at man ikke når de økonomiske målene. Det er viktig å legge opp periodiseringen av budsjettet slik at klassen ser at inntjeningen går etter planen, før klassen må forplikte seg i form av bindende bestillinger. Klassen må legge opp til enten backup-dugnader eller ha en mulighet for å endre turopplegget dersom inntjeningen svikter. Klassen må sørge for at de ikke kommer i en situasjon der man må be elevene om penger for å gjennomføre. Det er ikke tillatt. 4.1 Forslag til dugnader og inntektsgivende arrangementer AKTIVITET INNTJENING TOTALSUM Kakelotteri ved Rema 1000, Kiwi e.l. 3 ganger med kr kr per gang Salg av kaker, kaffe, brus etc. på UMB på 17. mai kr kr Kontakt med Arne Hågensen i Ås kommune om leie av bod. Salg av kaffe, boller/vafler på Ås stasjon før skoletid kr Samle panteflasker etter arrangementer etc. Elevene lager middag og inviterer foreldre med søsken til middag i 100,- x kr klasserommet (hver elev tar med en rett hver til et felles bord). Forslag til pris per foreldre/søsken: 100,- foreldre/ søsken Salg av kaker/kaffe på foreldremøter og arrangementer i klassen. Elever og foreldre stiller med kaffe og kaker Auksjon og/eller lotteri på foreldremøter og sosiale arrangement i klassen. Elever og foreldre stiller med gevinster. Salg av billig godteri og brus til høy pris på klassekvelder Elevene baker kaker og selger før jul. Overskudd fra elevbedrifter Innsamling av juletrær til levering Bølstad, kr 50,- pr. tre Salg av kakebokser, sjekk link Dugnader i regi av Dplan, sjekk link NOFIMA-dugnader, kun foreldre

4 5. Forsikring og helse Skolen har skade og ulykkesforsikring for elevene. Turkomite bør diskutere med foreldre om de mener det er behov for forsikringer utover dette (reiseforsikring, tyveriforsikring etc.). Turkomite må også minne foreldre om at det må gis opplysning til lærer om spesielle helsemessige behov som det er viktig at det tas hensyn til i forbindelse med turen (medisinering, allergier etc.). 6. Ordensregler Skolens generelle ordensregler gjelder, men det kan være fornuftig med en påminnelse av de viktigste reglene som kan bli aktuelle for turen. Send ut ordens og oppførselsregler (se vedlegg 2) som elever og foreldre signerer og leveres skolen. 7. Generelle råd og huskeliste til turen Hold tett kontakt med foreldrene per e-post. Send ut jevnlig informasjon og status på dugnadsarbeidet. Hold foreldremøter der hele turopplegget presenteres: bosted, pakkeliste, mat, faglig innhold, aktiviteter osv. Hold elevene orienterte om fremdrift av dugnadsarbeidet og turopplegget. La de glede seg til turen.

5 Vedlegg 1 RETNINGSLINJER FOR SKOLETURER Tilhører prosessbeskrivelsen for grunnskolen, vedtatt i HOK. Det i kursiv gjelder spesielt for Ås ungdomsskole. Dette reglementet gjelder for turer arrangert i skoletiden. Turer som foreldre arrangerer i skolens ferier og hvor kommunen/skolen ikke har noe ansvar for elevene omfattes ikke av dette reglementet. 1. Alle turer som arrangeres i skoletiden er en del av skolens pedagogiske opplegg og framkommer i skolens planer og budsjett. (Oppl.l. 2-3) 2. Skoleturer t.o.m. 3 dager/2 overnattinger avgjøres av rektor. For Ås ungdomsskole gjelder følgende i tillegg: i) Det skal gjennomføres en skoletur (fortrinnsvis i begynnelsen av 10. trinn) i løpet av ungdomsskoletida med inntil to overnattinger. Øvre kostnadsramme for overnattingsturer er 1500 kr/elev. Plan for finansiering må være i orden før rektor kan ta stilling til søknaden. ii) For alle skoleturer skal det sendes skriftlig søknad til rektor så tidlig som mulig med opplysning om: hvilken klasse turen gjelder turens varighet og reiserute turens mål og innhold plan for finansieringen (med realistisk tidsramme). navn på reiselederne - minst 3 voksne hvor av minimum 1 lærer for elevgrupper på inntil 30 elever. Begge kjønn bør være representert. Foreldrene stiller med 2 vararep. og skolen med 1 i tilfelle sykdom. antall elever som deltar foreldresamtykke 3. Skoleturer utover 2 overnattinger avgjøres av oppvekst- og kultursjefen. 4. Alle elever i en klasse skal kunne være med på turen. Ved planlegging av turen må det derfor tas hensyn til om klassen har asylsøkere og funksjonshemmede elever eller andre grupper elever det må tas spesielt hensyn til med tanke på reisemål. (Oppl.l. 1-1) 5. Elever som skal delta må ha skriftlig samtykke fra sine foresatte. 6. Alle turer skal være gratis for elevene (Oppl.l. 2 15). Det vil si at alle kostnader til reise, mat, opphold, forsikring, lommepenger og annet spesialutstyr som måtte kreves (pass, leie av ski, kanoer etc.), må for elever og ledsagere dekkes av midler fra skolen, dugnader og gaver. Ved beregning av kostnader må det tas hensyn til at det kan komme inn nye elever i gruppen og at enkelte elever trenger å ha med egen ledsager.. 7. Skolen dekker utgifter til skoleturer til lærere og assistenter tilsvarende reise, mat, opphold og tariffestede tillegg som for reise og 2 overnattinger på bemannet leirskole i Norge samt evt. vikarutgifter for lærere som er på tur. Disse utgiftene til skoleturer må framkomme i skolens detaljerte årsbudsjett. 8. Alle utgifter for personale utover pkt 7 og alle utgifter for elever tilsvarende pkt 6 må dekkes av foreldrene. 9. Skolen eller klassekontaktene kan ikke kreve penger av den enkelte elev eller foreldre. Ethvert bidrag enten det er dugnad eller gaver må være frivillig og uten krav om gjenytelser. (Oppl.l. 2 15) 10. Turen må gjennomføres før jul på 10. trinn. Turen må legges utenom tiden for nasjonale prøver eller andre obligatoriske tester. Dette må avklares med rektor før tur bestilles. 11. Det skal være 3 voksne på 30 elever, hvorav minst 2 må være lærere og fortrinnsvis av forskjellige kjønn. Enkelte elever vil ha behov for å ha med egen assistent/pedagog utover grunnbemanningen.

6 12. Et ønske fra foreldre om skoletur for en klasse drøftes med rektor. Er det ønske om en tur utover 2 overnattinger, må rektor sende søknad til oppvekst og kultursjefen før tur bestilles. Søknaden skal inneholde følgende (gjelder mer enn 2 overnattinger): Rektors anbefaling/ikke anbefaling ut fra økonomiske, sosiale og pedagogiske kriterier og mulighet for å gjennomføre turen ut fra hvilke elever klassen/gruppen har (f.eks. har man asylsøkere i klassen har de ikke anledning til å reise utenlands) skolens planer hvor det framkommer hvor turen er forankret hvilken klasse turen gjelder og antall elever som skal delta turens mål og innhold turens varighet og reiserute plan for finansiering av turen som viser hvordan man tenker å nå det økonomiske grunnlaget for turen navn på den som er ansvarlig for budsjett og finansiering navn på den som er ansvarlig for turen/reiselederen for turen hvilke lærere/assistenter rektor tenker å sende med på turen og deres samtykke hva slags opplegg tenker man for elever som ikke ønsker å være med på turen 13. Alle som ikke har et ansettelsesforhold med skolen og som skal være med på turen, må 1 måned før turens starttidspunkt, levere nyere politiattest, underskrive taushetserklæring. (Oppl.l. 10-9) og at de ikke vil nyte rusmidler på turen /3 av finansieringen må være på plass 6 måneder før avreise slik at man kan finne alternativt opplegg hvis man ser at man ikke når det økonomiske målet. 15. Det er et absolutt forbud for alle som er med på turen å bruke rusmidler. 16. Skolen skal utarbeide klare retningslinjer for turen hvor det blant annet framkommer hvilke regler som gjelder og hvilke sanksjonsmuligheter som vil bli benyttet ved brudd på reglene. Sanksjonsreglene må være hjemlet i skolens ordensreglement. Bortvisning som sanksjon, kan kun foretas av rektor og er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Retningslinjene skal godkjennes av rektor. 17. Retningslinjene for skoleturen skal gjøres kjent for elevene og undertegnes av elevene som skal være med på turen og deres foreldre 18. Hovedutvalg for oppvekst og kultur er klageinstans ved eventuelle avslåtte søknader fra oppvekst- og kultursjefen

7 Vedlegg 2 Orden og oppførselsregler ved tur i klasse 10 x. 1. Bruk og oppbevaring/besittelse av tobakk og rusmidler er forbudt. 2. Det er forbudt å ha med seg eller være i besittelse av våpen eller andre gjenstander som er egnet til å forvolde skade. 3. Vis god oppførsel, ta hensyn og respekter andre. Alle turdeltagere må rette seg etter reiselederne. 4. Alle har ansvar for at vi får en hyggelig tur. 5. La andres eiendeler være i fred. Dette gjelder også på rommet. Rommet og hytta skal forlates i like god stand som da vi kom. Dersom ikke ordensreglene overholdes og det blir nødvendig å sende elevene hjem, må dette betales av den respektive familie.... Sett og godkjent: Elevens navn: Foreldre/foresatte:

8 Vedlegg 3 Eksempel på søknad om klassetur Søknad om 10. klassetur for 10B i 2013 Klasse10B i søker om lov til å dra på klassetur 2. september 4. september Turopplegget er valgt basert på avstemming i klassen blant tre forslag, der Østmarka gikk av med seieren. Foreldrene har godkjent og støtter dugnadsopplegget, som allerede er påbegynt. Klassen har valgt følgende funksjoner og ansvarspersoner rundt turopplegget: Kasserer er Torstein Hansen Dugnadskoordinator for kakelotteriene er Håvard Tveiten og Torgeir Nilsen. Dugnadskoordinator for 17. mai arrangementet Anne Dikjsma Reisegruppen består av Kjersti Dahl, Tore Fjell og Bente Lie. Budsjett ELEMENTER KOSTNAD Leie av 17 kanoer Busstransport (tur/retur) Mat - felles innkjøp Div. utstyr Lønn lærer SUM Finansieringsplan AKTIVITET INNTEKT Middag for foreldre og søsken Kakelotteri (3 ganger a kroner) Salg av kaker, kaffe, brus etc. på UMB, 17. mai Salg av kaker/kaffe på foreldremøter Lotteri på klassekvelder SUM Faglig opplegg Klassen legger vekt på at opplegget skal ha en del faglig innhold. Vi vil blant annet studere beverkolonier og beverhogst i Østmarka. Klassen deles inn i grupper med ansvar for måltider og andre ryddeoppgaver. Om kvelden legges det opp til aktiviteter som bading, fisking og historiefortelling. Klassen vil bruke dag 2 av turen til å gå inn til Tonekollen og naturreservatet i Østmarka. Her vil vi bruke lærernes erfaring til å vurdere om alle klarer å gjennomføre en slik tur. Generelt Vi har budsjettert med to voksne i tillegg til to lærere. Opplegget for klasseturen har en samlet kostnad pr elev på 1000 kroner. Vi kjøper med mat og lager måltidene selv, noe som vil gi oss en rimelig løsning på matserveringen. Turen har få økonomiske bindinger, der det meste kan avlyses 4-6 uker før turstart. Dette betyr at klassen hele tiden kjører status og vurderer innholdet i turen basert på hvordan dugnadsopplegget fungerer. Vi ser frem til et positivt svar. Med vennlig hilsen Tur Tursen Klassekontakt

9 Vedlegg 4 Eksempel på presentasjon av turforslag Powerpoint klikk på teksten nedenfor

Skoleturer ved Holte skole en veileder

Skoleturer ved Holte skole en veileder KRISTIANSAND KOMMUNE Skoleturer ved Holte skole en veileder Forord En klassetur er en tur for alle elevene i klassen og organiseres av foreldrene i samarbeid med trinnets kontaktlærere. Vi har i denne

Detaljer

Dugnadskomiten utpeker en kasserer, og det opprettes en egen klassekonto.

Dugnadskomiten utpeker en kasserer, og det opprettes en egen klassekonto. KlasseTURene på Nordberg Tips og råd fra FAU Kjære foreldre! På Nordberg skole har det i flere år blitt arrangert klasseturer for elevene. Det er foreldre og elever som står som arrangører av turene, og

Detaljer

Gruppeutveksling Et ressurshefte

Gruppeutveksling Et ressurshefte Gruppeutveksling Et ressurshefte 1 I dette heftet har vi samlet en del nyttig informasjon og materiale for dere som har lyst å lære mer om hvordan man kan arrangere en gruppeutveksling. Dersom dere ikke

Detaljer

Tastarustå skole. Retningslinjer for klassetur 10. trinn FAU 2011

Tastarustå skole. Retningslinjer for klassetur 10. trinn FAU 2011 Tastarustå skole Retningslinjer for klassetur 10. trinn FAU 2011 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Retningslinjer... 4 Turen arrangeres utenfor skoletid...4 Respekter ulike grupperinger...4 Lag en tur

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Veilederhefte Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Til lærere og veiledere fra bank og forsikring Dette er et kort kurs i personlig økonomi for elever i videregående skole. Temaet er økonomisk

Detaljer

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører - en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører Utarbeidet: 2002-2004 Revidert 2007 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 FORMÅL 4 MILJØTORGKOMITÈ 5 AVTALER 6 ØKONOMI 7 TEKNISK 8 TING Å TENKE PÅ 11 KIOSKEN 12

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir!

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir! Denne håndboken er laget for å samle praktiske opplysninger og erfaringer i forbindelse med NUKs leirarrangementer. Håpet er at vi skal kunne gjøre leirene våre enda bedre, og at vi skal kunne spare tid,

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere

INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere MÆRE SKOLE 7710 SPARBU tlf : 74 13 50 20 e-mail: mare.skole@steinkjer.kommune.no INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere 1 Innhold: Til foreldre/foresatte

Detaljer

Cashkontroll - lærerveiledning

Cashkontroll - lærerveiledning 1 Cashkontroll - lærerveiledning Undervisningsmateriell i økonomisk forståelse til matematikkfaget og verktøy til tverrfaglige prosjekter i grunnskolen på 5. - 10. klassetrinn. 2 Innhold Innhold... 2 Innledning...

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 Skolen har samlet skolens regler på følgende skjema som elever og foresatte skal skrive under på. Reglene finner du på Goa skole sine hjemmesider,

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

Veileder for reiseledere i Karmøy svømmeklubb (KSK)

Veileder for reiseledere i Karmøy svømmeklubb (KSK) Veileder for reiseledere i Karmøy svømmeklubb (KSK) pr 24.11.14 Innhold 1. Lagledere/reiseledere oppgaver og ansvar stevner 2. Treningsleirer 3. Stevnesang og klubb-rop 4. Forslag til reiselapp treningsleir

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

VIKTIG REISEINFORMASJON TIL UNGDOMSGRUPPENE VALLA MARINA Kronisk lungesyke Astma - Eksem

VIKTIG REISEINFORMASJON TIL UNGDOMSGRUPPENE VALLA MARINA Kronisk lungesyke Astma - Eksem Seksjon for Behandlingsreiser VIKTIG REISEINFORMASJON TIL UNGDOMSGRUPPENE VALLA MARINA Kronisk lungesyke Astma - Eksem Adressen til Valle Marina Det Norske Helsesenter S.A. Valle Marina c/bjørn Lyng 2

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer