Tips og råd for klasseturer ved Ås ungdomsskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tips og råd for klasseturer ved Ås ungdomsskole"

Transkript

1 Tips og råd for klasseturer ved Ås ungdomsskole Revidert utkast Innhold: 1. Skolens retningslinjer 2. Mål 3. Planlegging 3.1. Søknad til skolen 3.2. Turtips 4. Finansiering 4.1. Forslag til dugnader og inntektsgivende arrangementer 5. Forsikring og helse 6. Ordensregler 7. Generelle råd Vedlegg 1: Retningslinjer for skoleturer ved Ås ungdomsskole. Basert på Hovedutvalget for oppvekst og kulturs vedtak Vedlegg 2: Eksempel på en enkel påminnelse om ordensregler Vedlegg 3: Eksempel på søknad om klassetur (sendes rektor ved Ås Ungdomsskole) 1. Skolens retningslinjer Ås kommune og Ås ungdomsskole har laget retningslinjer for skoleturer: Alle turer som arrangeres i skoletiden er en del av skolens pedagogiske opplegg og framkommer i skolens planer. (Oppl.l. 2-3) Anbefalt varighet er 2 dager/1 overnatting. Det er imidlertid tillatt med inntil 3 dager/2 overnattinger hvis det lar seg gjennomføre innenfor den økonomiske rammen. Utgifter til turen må ikke overskride 1500 kroner per elev (pr. 2014, indeksreguleres). Dette skal dekke utgifter til reise, mat, opphold, aktiviteter, forsikring, lommepenger og spesialutstyr som måtte kreves (leie av ski, kanoer etc.). Dette inkluderer ikke utlegg for voksne/følge og lønn til lærere. Ethvert bidrag enten det er dugnad eller gaver må være frivillig og uten krav om gjenytelse. (Oppl.l. 2-15). Det vil si at skolen eller klassekontaktene ikke kan kreve penger av den enkelte elev eller foreldre. Turen skal være i Norge. Det skal være 3 voksne på 30 elever eller 4 voksne på 45 elever, hvorav minst 1 lærer. Skolen dekker kostnad for 1 lærer. Begge kjønn bør være representert. Foreldrene stiller med 2 vararep. og skolen med 1 i tilfelle sykdom. Øvrige lærere koster 1530,- pr. dag. (4600 kr for en tur med 2 overnattinger/3 dager) For mer detaljer om kommunens og skolens retningslinjer, se vedlegg Mål med klasseturen Det er et mål for klasseturen at klassen får en god opplevelse sammen. Elevene skal ha god tid til å være sammen og gjøre andre ting enn det en vanligvis gjør på skolen. Dette bidrar til å styrke det sosiale samholdet i klassen og gi bedre læringsmiljø. Klasseturen skal ha et faglig innhold. 3. Planlegging og valg av klassetur Elever, foreldre og lærere skal i felleskap planlegge og gjennomføre klasseturen. Det oppfordres til å være kreative og finne attraktive turalternativer som ikke krever mye tid og penger til reising. Hvis en ikke reiser så langt blir det mer tid og penger å bruke på morsomme aktiviteter. Poenget er at klassen får en god opplevelse sammen, og det kan en få uten å reise langt. Turen gjennomføres vanligvis ved starten av 10. klasse. Planleggingen bør starte allerede i 8. klasse. Det bør velges en turkomité som får i oppdrag å skissere 3-4 turforslag med budsjett. Alle turforslagene må ligge innenfor kostnadsrammen. Foreldre bør kunne nytte kontakter de har gjennom jobb og organisasjoner. Turkomiteen presenterer turalternativene for klassen, og elevene stemmer over forslagene slik at valget oppleves mest mulig demokratisk. Når tur er valgt sendes søknad til rektor (se vedlagt eksempel på søknad).

2 Forslag til framdrift: Hva Når Hvem har ansvar Valg av turkomite og budsjettansvarlig Første foreldremøte på Kontaktlærer ungdomsskolen Turalternativer med budsjett utarbeides og legges fram for foreldre og senere elevene til Andre foreldremøte på ungdomsskolen Turkomite i samarbeid med kontaktlærer avstemming Søknad til rektor med finansieringsplan Innen 15. september i 9. klasse Turkomite sendes Oppretting av bankkonto (kan eventuelt Etter innvilget søknad Turkomite bruke samme konto som for klassekasse) Dugnader starter Etter innvilget søknad Turkomiteen tar initiativ og elever og foreldre melder seg på Bestilling av sted Etter innvilget søknad Turkomite 2/3 av finansieringen skal være på plass Senest 6 måneder før avreise Turkomite sjekker 3.1 Søknad til skolen For alle klasseturer skal det sendes skriftlig søknad til rektor så tidlig som mulig med opplysning om: hvilken klasse turen gjelder turens varighet og reiserute turens mål og innhold plan for finansieringen (med realistisk tidsramme). navn på voksne (reiseledere). antall elever som deltar foreldresamtykke 3.2 Turtips Her er noen tips til turer: Oslofjorden Oslofjorden byr på mange muligheter for marine aktiviteter uten at en trenger reise veldig langt. Oslofjordens Friluftsråd leier ut hytter mange steder langs fjorden. Håøya i Drøbaksundet har spennende natur og historie. Her der det fine teltplasser og mulighet for å komme innendørs etter avtale med Oslo kommune som eier Håøya. Lunde leirsted i Vestby ligger rett ved Oslofjorden, med gode muligheter til å studere livet i fjæra og skogen, samt bading og fisking. Tar en sykkelen til Lunde kan turen legges innom for eksempel Ramme gård, Hvitsten eller Drøbak og akvariet der. Overnatting i telt, hytte eller leisted ved fjorden kan kombiners med båtturer av ulike slag (kajakk, havrafting, fiske o.l.) med strandhugg på andre ubebodde øyer (friarealer). Hvaler Tredalen Leirsted, Vesterøy - Hvaler (Norges Speiderforbund) Se link Padletur i Østmarka Vannene i Østmarka byr på mange fine muligheter for padleturer. Det gir fin aktivitet i tett kontakt med naturen uten å måtte bruke mye tid og penger på å reise langt avgårde. Langen og Svartoren er eksempler på vann som er godt egnet til padling for alle. Flere foreninger og organisasjoner har kanoer for utleie, f. eks. speidere. De har som regel også forslag til gode turområder for kanopadling. Overnatting i telt eller hytter. Sykkeltur i Nordmarka eller Østmarka Sykkelturer på grusveier og ferdselsårer i Nordmarka gir rom for varierte aktiviteter på stoppesteder og kveldstid, bl.a. fisking, bading og klatring, alt avhengig av hvilken rute det legges opp til. Mulige overnattingssteder er Kobberhaugshytta, Løvlia turisthytte på Krokskogen, Kikutstua i Nordmarka, Studenthytta i Sørkedalen, Nordmarkskapellet, Østmarkskapellet m.fl. Sæteren gård i Bærumsmarka Eies av Den norske Turistforening, Barnas Turlag. Her er det mange muligheter for aktiviteter og overnatting.

3 Høyt og Lavt aktivitet- og klatrepark, Vestfold Skandinavias største klatrepark med ca 155 apparater, 22 zip-liner på totalt 1700 m. Opplegg med blant annet klatrekurs, gruppeoppgaver med mer. Overnatting i lavvo eller på campingplass. Kortreist og sunn mat fra Lågendalen gårdsmat. Villmarkskompaniet, Trysil Opphold 2 netter i lavvo og aktiviteter for en klasse kr Foreldrekjøring - drivstoff - bompenger kr (Buss blir noe dyrere, kanskje ca Matinnkjøp kr 2 middager, 2 frokoster, 1 lunsj - lager selv på utegrill o.a. Totalt kr ( med buss) 1350 kr/person ved 27 stk (1.650 kr/person m buss) 4. Finansiering Elevene har selv ansvar for å skaffe penger til klasseturen gjennom dugnader, inntektsgivende arrangementer etc. Foreldrene kan foreslå dugnader og hjelpe til med organiseringen, men det er i første rekke elevene som skal foreslå dugnader og gjennomføre disse. Denne typen aktiviteter kan også bidra til å styrke klassemiljøet og bedre samhandlingen mellom elever, foreldre og lærere. 2/3 av finansieringen må være på plass 6 måneder før turen slik at man kan finne alternativer hvis man ser at man ikke når de økonomiske målene. Det er viktig å legge opp periodiseringen av budsjettet slik at klassen ser at inntjeningen går etter planen, før klassen må forplikte seg i form av bindende bestillinger. Klassen må legge opp til enten backup-dugnader eller ha en mulighet for å endre turopplegget dersom inntjeningen svikter. Klassen må sørge for at de ikke kommer i en situasjon der man må be elevene om penger for å gjennomføre. Det er ikke tillatt. 4.1 Forslag til dugnader og inntektsgivende arrangementer AKTIVITET INNTJENING TOTALSUM Kakelotteri ved Rema 1000, Kiwi e.l. 3 ganger med kr kr per gang Salg av kaker, kaffe, brus etc. på UMB på 17. mai kr kr Kontakt med Arne Hågensen i Ås kommune om leie av bod. Salg av kaffe, boller/vafler på Ås stasjon før skoletid kr Samle panteflasker etter arrangementer etc. Elevene lager middag og inviterer foreldre med søsken til middag i 100,- x kr klasserommet (hver elev tar med en rett hver til et felles bord). Forslag til pris per foreldre/søsken: 100,- foreldre/ søsken Salg av kaker/kaffe på foreldremøter og arrangementer i klassen. Elever og foreldre stiller med kaffe og kaker Auksjon og/eller lotteri på foreldremøter og sosiale arrangement i klassen. Elever og foreldre stiller med gevinster. Salg av billig godteri og brus til høy pris på klassekvelder Elevene baker kaker og selger før jul. Overskudd fra elevbedrifter Innsamling av juletrær til levering Bølstad, kr 50,- pr. tre Salg av kakebokser, sjekk link Dugnader i regi av Dplan, sjekk link NOFIMA-dugnader, kun foreldre

4 5. Forsikring og helse Skolen har skade og ulykkesforsikring for elevene. Turkomite bør diskutere med foreldre om de mener det er behov for forsikringer utover dette (reiseforsikring, tyveriforsikring etc.). Turkomite må også minne foreldre om at det må gis opplysning til lærer om spesielle helsemessige behov som det er viktig at det tas hensyn til i forbindelse med turen (medisinering, allergier etc.). 6. Ordensregler Skolens generelle ordensregler gjelder, men det kan være fornuftig med en påminnelse av de viktigste reglene som kan bli aktuelle for turen. Send ut ordens og oppførselsregler (se vedlegg 2) som elever og foreldre signerer og leveres skolen. 7. Generelle råd og huskeliste til turen Hold tett kontakt med foreldrene per e-post. Send ut jevnlig informasjon og status på dugnadsarbeidet. Hold foreldremøter der hele turopplegget presenteres: bosted, pakkeliste, mat, faglig innhold, aktiviteter osv. Hold elevene orienterte om fremdrift av dugnadsarbeidet og turopplegget. La de glede seg til turen.

5 Vedlegg 1 RETNINGSLINJER FOR SKOLETURER Tilhører prosessbeskrivelsen for grunnskolen, vedtatt i HOK. Det i kursiv gjelder spesielt for Ås ungdomsskole. Dette reglementet gjelder for turer arrangert i skoletiden. Turer som foreldre arrangerer i skolens ferier og hvor kommunen/skolen ikke har noe ansvar for elevene omfattes ikke av dette reglementet. 1. Alle turer som arrangeres i skoletiden er en del av skolens pedagogiske opplegg og framkommer i skolens planer og budsjett. (Oppl.l. 2-3) 2. Skoleturer t.o.m. 3 dager/2 overnattinger avgjøres av rektor. For Ås ungdomsskole gjelder følgende i tillegg: i) Det skal gjennomføres en skoletur (fortrinnsvis i begynnelsen av 10. trinn) i løpet av ungdomsskoletida med inntil to overnattinger. Øvre kostnadsramme for overnattingsturer er 1500 kr/elev. Plan for finansiering må være i orden før rektor kan ta stilling til søknaden. ii) For alle skoleturer skal det sendes skriftlig søknad til rektor så tidlig som mulig med opplysning om: hvilken klasse turen gjelder turens varighet og reiserute turens mål og innhold plan for finansieringen (med realistisk tidsramme). navn på reiselederne - minst 3 voksne hvor av minimum 1 lærer for elevgrupper på inntil 30 elever. Begge kjønn bør være representert. Foreldrene stiller med 2 vararep. og skolen med 1 i tilfelle sykdom. antall elever som deltar foreldresamtykke 3. Skoleturer utover 2 overnattinger avgjøres av oppvekst- og kultursjefen. 4. Alle elever i en klasse skal kunne være med på turen. Ved planlegging av turen må det derfor tas hensyn til om klassen har asylsøkere og funksjonshemmede elever eller andre grupper elever det må tas spesielt hensyn til med tanke på reisemål. (Oppl.l. 1-1) 5. Elever som skal delta må ha skriftlig samtykke fra sine foresatte. 6. Alle turer skal være gratis for elevene (Oppl.l. 2 15). Det vil si at alle kostnader til reise, mat, opphold, forsikring, lommepenger og annet spesialutstyr som måtte kreves (pass, leie av ski, kanoer etc.), må for elever og ledsagere dekkes av midler fra skolen, dugnader og gaver. Ved beregning av kostnader må det tas hensyn til at det kan komme inn nye elever i gruppen og at enkelte elever trenger å ha med egen ledsager.. 7. Skolen dekker utgifter til skoleturer til lærere og assistenter tilsvarende reise, mat, opphold og tariffestede tillegg som for reise og 2 overnattinger på bemannet leirskole i Norge samt evt. vikarutgifter for lærere som er på tur. Disse utgiftene til skoleturer må framkomme i skolens detaljerte årsbudsjett. 8. Alle utgifter for personale utover pkt 7 og alle utgifter for elever tilsvarende pkt 6 må dekkes av foreldrene. 9. Skolen eller klassekontaktene kan ikke kreve penger av den enkelte elev eller foreldre. Ethvert bidrag enten det er dugnad eller gaver må være frivillig og uten krav om gjenytelser. (Oppl.l. 2 15) 10. Turen må gjennomføres før jul på 10. trinn. Turen må legges utenom tiden for nasjonale prøver eller andre obligatoriske tester. Dette må avklares med rektor før tur bestilles. 11. Det skal være 3 voksne på 30 elever, hvorav minst 2 må være lærere og fortrinnsvis av forskjellige kjønn. Enkelte elever vil ha behov for å ha med egen assistent/pedagog utover grunnbemanningen.

6 12. Et ønske fra foreldre om skoletur for en klasse drøftes med rektor. Er det ønske om en tur utover 2 overnattinger, må rektor sende søknad til oppvekst og kultursjefen før tur bestilles. Søknaden skal inneholde følgende (gjelder mer enn 2 overnattinger): Rektors anbefaling/ikke anbefaling ut fra økonomiske, sosiale og pedagogiske kriterier og mulighet for å gjennomføre turen ut fra hvilke elever klassen/gruppen har (f.eks. har man asylsøkere i klassen har de ikke anledning til å reise utenlands) skolens planer hvor det framkommer hvor turen er forankret hvilken klasse turen gjelder og antall elever som skal delta turens mål og innhold turens varighet og reiserute plan for finansiering av turen som viser hvordan man tenker å nå det økonomiske grunnlaget for turen navn på den som er ansvarlig for budsjett og finansiering navn på den som er ansvarlig for turen/reiselederen for turen hvilke lærere/assistenter rektor tenker å sende med på turen og deres samtykke hva slags opplegg tenker man for elever som ikke ønsker å være med på turen 13. Alle som ikke har et ansettelsesforhold med skolen og som skal være med på turen, må 1 måned før turens starttidspunkt, levere nyere politiattest, underskrive taushetserklæring. (Oppl.l. 10-9) og at de ikke vil nyte rusmidler på turen /3 av finansieringen må være på plass 6 måneder før avreise slik at man kan finne alternativt opplegg hvis man ser at man ikke når det økonomiske målet. 15. Det er et absolutt forbud for alle som er med på turen å bruke rusmidler. 16. Skolen skal utarbeide klare retningslinjer for turen hvor det blant annet framkommer hvilke regler som gjelder og hvilke sanksjonsmuligheter som vil bli benyttet ved brudd på reglene. Sanksjonsreglene må være hjemlet i skolens ordensreglement. Bortvisning som sanksjon, kan kun foretas av rektor og er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Retningslinjene skal godkjennes av rektor. 17. Retningslinjene for skoleturen skal gjøres kjent for elevene og undertegnes av elevene som skal være med på turen og deres foreldre 18. Hovedutvalg for oppvekst og kultur er klageinstans ved eventuelle avslåtte søknader fra oppvekst- og kultursjefen

7 Vedlegg 2 Orden og oppførselsregler ved tur i klasse 10 x. 1. Bruk og oppbevaring/besittelse av tobakk og rusmidler er forbudt. 2. Det er forbudt å ha med seg eller være i besittelse av våpen eller andre gjenstander som er egnet til å forvolde skade. 3. Vis god oppførsel, ta hensyn og respekter andre. Alle turdeltagere må rette seg etter reiselederne. 4. Alle har ansvar for at vi får en hyggelig tur. 5. La andres eiendeler være i fred. Dette gjelder også på rommet. Rommet og hytta skal forlates i like god stand som da vi kom. Dersom ikke ordensreglene overholdes og det blir nødvendig å sende elevene hjem, må dette betales av den respektive familie.... Sett og godkjent: Elevens navn: Foreldre/foresatte:

8 Vedlegg 3 Eksempel på søknad om klassetur Søknad om 10. klassetur for 10B i 2013 Klasse10B i søker om lov til å dra på klassetur 2. september 4. september Turopplegget er valgt basert på avstemming i klassen blant tre forslag, der Østmarka gikk av med seieren. Foreldrene har godkjent og støtter dugnadsopplegget, som allerede er påbegynt. Klassen har valgt følgende funksjoner og ansvarspersoner rundt turopplegget: Kasserer er Torstein Hansen Dugnadskoordinator for kakelotteriene er Håvard Tveiten og Torgeir Nilsen. Dugnadskoordinator for 17. mai arrangementet Anne Dikjsma Reisegruppen består av Kjersti Dahl, Tore Fjell og Bente Lie. Budsjett ELEMENTER KOSTNAD Leie av 17 kanoer Busstransport (tur/retur) Mat - felles innkjøp Div. utstyr Lønn lærer SUM Finansieringsplan AKTIVITET INNTEKT Middag for foreldre og søsken Kakelotteri (3 ganger a kroner) Salg av kaker, kaffe, brus etc. på UMB, 17. mai Salg av kaker/kaffe på foreldremøter Lotteri på klassekvelder SUM Faglig opplegg Klassen legger vekt på at opplegget skal ha en del faglig innhold. Vi vil blant annet studere beverkolonier og beverhogst i Østmarka. Klassen deles inn i grupper med ansvar for måltider og andre ryddeoppgaver. Om kvelden legges det opp til aktiviteter som bading, fisking og historiefortelling. Klassen vil bruke dag 2 av turen til å gå inn til Tonekollen og naturreservatet i Østmarka. Her vil vi bruke lærernes erfaring til å vurdere om alle klarer å gjennomføre en slik tur. Generelt Vi har budsjettert med to voksne i tillegg til to lærere. Opplegget for klasseturen har en samlet kostnad pr elev på 1000 kroner. Vi kjøper med mat og lager måltidene selv, noe som vil gi oss en rimelig løsning på matserveringen. Turen har få økonomiske bindinger, der det meste kan avlyses 4-6 uker før turstart. Dette betyr at klassen hele tiden kjører status og vurderer innholdet i turen basert på hvordan dugnadsopplegget fungerer. Vi ser frem til et positivt svar. Med vennlig hilsen Tur Tursen Klassekontakt

9 Vedlegg 4 Eksempel på presentasjon av turforslag Powerpoint klikk på teksten nedenfor

Tips og råd for skoleturer ved Ås ungdomsskole Versjon 26.04.2010

Tips og råd for skoleturer ved Ås ungdomsskole Versjon 26.04.2010 1 Tips og råd for skoleturer ved Ås ungdomsskole Versjon 26.04.2010 Innhold: 1. Skolens retningslinjer 2. Søknad til skolen om klassetur 3. Valg av tur 3.1. Forslag til turalternativer 4. Finansiering

Detaljer

Klasseturer - En veiledning ved oppstart og planlegging

Klasseturer - En veiledning ved oppstart og planlegging j Klasseturer - En veiledning ved oppstart og planlegging Versjon 1.0, Vågsbygd 15.09.11 Revidert 06.04.2013 Forord En klassetur er en tur for alle elevene i klassen og organiseres av foreldrene i klassen

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

Studieturer i 2. fremmedspråk i uke 11. Velkommen til møte onsdag 3. november 2015

Studieturer i 2. fremmedspråk i uke 11. Velkommen til møte onsdag 3. november 2015 Studieturer i 2. fremmedspråk i uke 11 Velkommen til møte onsdag 3. november 2015 Todelt møte DEL 1: Felles oppstart Avdelingsleder orienterer om gratisprinsippet, føringer og søknadskriterier DEL 2: Fordeler

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Studieturer i 2. fremmedspråk i uke 11. Velkommen til orienteringsmøte tirsdag 3. november 2015

Studieturer i 2. fremmedspråk i uke 11. Velkommen til orienteringsmøte tirsdag 3. november 2015 Studieturer i 2. fremmedspråk i uke 11 Velkommen til orienteringsmøte tirsdag 3. november 2015 Todelt møte DEL 1: Felles oppstart Avdelingsleder orienterer om gratisprinsippet, føringer og søknadsprosess

Detaljer

8. trinn skoleåret 2015-2016

8. trinn skoleåret 2015-2016 8. trinn skoleåret 2015-2016 REGLER FOR KLASSETUR VED BRANNFJELL SKOLE Ved Brannfjell skole har vi hatt forskjellig praksis rundt klasseturer opp gjennom årene. Dette har ført til svært ulik praksis, og

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Ordensregler for Siggerud skole 2012/13

Ordensregler for Siggerud skole 2012/13 Ordensregler for Siggerud skole 2012/13 Skolenes ordensreglement skal bygge på lov og forskrift og skal sikre at elevene, foreldre/foresatte og ansatte behandles på en forsvarlig måte. Ordensreglementet

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

1. Etablere tur- og dugnadskomité

1. Etablere tur- og dugnadskomité Innhold 1. Etablere tur- og dugnadskomité 1 2. Bestemme reisemål 2 3. Hvordan organsiere innsamling av penger 4 4. Bestille tur 7 5. Eksempler på dugnadsinnsats 7 6. Før turen, dokumenter og brev som må

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Referat fra møte i SAMARBEIDSUTVALGET Dato og tid Tirsdag 5.4.2011 Kl. 19:30 Lurahammaren ungdomsskole Sted: Til stede: Ikke til stede: Sendes til:

Detaljer

It takes a village to raise a child

It takes a village to raise a child It takes a village to raise a child Skole /hjemsamarbeid ved Grønnåsen skole Skolen er arena for faglig og sosial læring. Dette skjer både i aldersblandet og aldershomogent arbeidsfellesskap. For Grønnåsen

Detaljer

KLASSETUR UNGDOMSKOLEN?

KLASSETUR UNGDOMSKOLEN? KLASSETUR UNGDOMSKOLEN? Hva skal man velge? ELLER ELLER ELLER INGEN TUR? Veiledning for foreldre ved Øygard Ungdomsskole Sandnes Utarbeidet av skolens foreldreutvalg (FAU) (2016) INTRODUKSJON Ungdomsskolen

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Tastarustå skole. Retningslinjer for klassetur 10. trinn FAU 2011

Tastarustå skole. Retningslinjer for klassetur 10. trinn FAU 2011 Tastarustå skole Retningslinjer for klassetur 10. trinn FAU 2011 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Retningslinjer... 4 Turen arrangeres utenfor skoletid...4 Respekter ulike grupperinger...4 Lag en tur

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Oppsal og Vetland skoler

Oslo kommune Utdanningsetaten Oppsal og Vetland skoler ORDENSREGLER FOR TVILLINGSKOLENE OPPSAL og VETLAND Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen. Ifølge opplæringslova 2-9 og 3-7 er kommunen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt

Detaljer

Klasseturer i grunnskolen

Klasseturer i grunnskolen Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.05.2015 35359/2015 2015/2886 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/14 Komitè for levekår 02.06.2015 Bystyret 18.06.2015 Klasseturer i grunnskolen

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

Foreldrekontakt og hva nå?

Foreldrekontakt og hva nå? FAU Damsgård skole juni 2011 Foreldrekontakt og hva nå? Har du planer om å melde deg som foreldrekontakt, men er litt usikker på hva du egentlig begir deg inn på? Eller er du kanskje allerede valgt som

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/13 Tjenesteutvalget 22.05.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/13 Tjenesteutvalget 22.05.2013 Søgne kommune Arkiv: B57 Saksmappe: 2013/1567-14702/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 24.04.2013 Saksframlegg Retningslinjer for skoleturer i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

8. trinn skoleåret 2014-2015

8. trinn skoleåret 2014-2015 8. trinn skoleåret 2014-2015 REGLER FOR KLASSETUR VED BRANNFJELL SKOLE Ved Brannfjell skole har vi hatt forskjellig praksis rundt klasseturer opp gjennom årene, kun regulert av egenandel og antall overnattinger.

Detaljer

FUGs problemnotat om gratisprinsippet

FUGs problemnotat om gratisprinsippet FUGs problemnotat om gratisprinsippet Det er et grunnleggende prinsipp at den offentlige grunnskoleopplæringen skal være gratis. Gratisprinsippet i offentlige skoler skal sikre alle elever en rett til

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Skoleturer ved Holte skole en veileder

Skoleturer ved Holte skole en veileder KRISTIANSAND KOMMUNE Skoleturer ved Holte skole en veileder Forord En klassetur er en tur for alle elevene i klassen og organiseres av foreldrene i samarbeid med trinnets kontaktlærere. Vi har i denne

Detaljer

Treningsleir 2014 Konkurranse B. Løkken Idrætscenter

Treningsleir 2014 Konkurranse B. Løkken Idrætscenter Treningsleir 2014 Konkurranse B Løkken Idrætscenter Løkken Idrætscenter Beliggenhet 31 km fra Hirtshals og 54 km fra Frederikshavn Innkvartering 4-,6- og 8-sengsrom m/ bad og TV Fotballbaner 5 min. gange

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 09.06.2011 010/11 BTHE Kommunestyret 23.06.

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 09.06.2011 010/11 BTHE Kommunestyret 23.06. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 09.06.2011 010/11 BTHE Kommunestyret 23.06.2011 072/11 BTHE Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K2-A20 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

FGI Fotball SørCup 2016 Side 1 av 9. SørCup. Flekkerøy, Kristiansand Fredag 24. Tirsdag 28. juni 2016 PROGRAM OG RETNINGSLINJER

FGI Fotball SørCup 2016 Side 1 av 9. SørCup. Flekkerøy, Kristiansand Fredag 24. Tirsdag 28. juni 2016 PROGRAM OG RETNINGSLINJER FGI Fotball SørCup 2016 Side 1 av 9 SørCup Flekkerøy, Kristiansand Fredag 24 Tirsdag 28 juni 2016 PROGRAM OG RETNINGSLINJER Innhold: 1 Innledning 2 Program 3 Retningslinjer for trenere/ledere 4 Retningslinjer

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Vedtatt i BUK 15.06.16 Hjemmel Utvalg for barn, unge og kultur har i møte 16.06.16, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

Vedtekter SFO. Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016

Vedtekter SFO. Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016 Vedtekter SFO Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016 Gjeldende fra 01.08.2016 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Planlagt vedtatt av hovedutvalget for oppvekst

Detaljer

Velkommen til samarbeidsmøte og årsmøte for FAU

Velkommen til samarbeidsmøte og årsmøte for FAU Gulskogen skole Velkommen til samarbeidsmøte og årsmøte for FAU Programmet Del 1 17.30: - Velkommen og intro v/rektor - Kurs for klassekontaktene - Årsmøte for FAU ( ca 18.00) Del 2: 19.00: Samarbeid mellom

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Hersleb videregående skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Hersleb videregående skole SKOLENS REGLEMENT REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL I OSLOSKOLEN Ifølge opplæringsloven 2-9 og 3-7 er kommunen/fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt ordensreglement for offentlige

Detaljer

FGI Fotball DanaCup 2016 Side 1 av 9. Dana Cup. Hjørring, Danmark Søndag 24. Lørdag 30. juli 2016 (uke 30)

FGI Fotball DanaCup 2016 Side 1 av 9. Dana Cup. Hjørring, Danmark Søndag 24. Lørdag 30. juli 2016 (uke 30) Forus FGI Fotball DanaCup 2016 Side 1 av 9 Dana Cup Hjørring, Danmark Søndag 24 Lørdag 30 juli 2016 (uke 30) PROGRAM OG RETNINGSLINJER Innhold: 1 Innledning 2 Program 3 Retningslinjer for trenere/ledere

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Alle skoler har plikt til å ha et ordensreglement, jf. opplæringsloven 2-9. Ordensreglementet skal være klart og tydelig med hensyn til hva

Detaljer

SOMMERTUR 2015 UTEKONTAKTEN CAMP BJØNTEGAARD - ØSTERDALEN

SOMMERTUR 2015 UTEKONTAKTEN CAMP BJØNTEGAARD - ØSTERDALEN SOMMERTUR 2015 UTEKONTAKTEN CAMP BJØNTEGAARD - ØSTERDALEN RENDALEN KOMMUNE I ØSTERDALEN, I REGI AV UTEKONTAKTEN I SØRUM KOMMUNE ut på tur - aldri sur Utekontakten i Sørum kommune arrangerer sommertur

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Lynghaug skole

TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Lynghaug skole TILSYNSRAPPORT Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring Bergen kommune, Lynghaug skole 1 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune, Lynghaug skole. Rapporten gir ingen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLETURER VED HOLTE SKOLE

RETNINGSLINJER FOR SKOLETURER VED HOLTE SKOLE KRISTIANSAND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SKOLETURER VED HOLTE SKOLE EN VEILEDER FOR PRAKTISK GJENNOMFØRING Forord Skolens retningslinjer baserer seg på «Felles retningslinjer for turer i skolen regi i Kristiansandskolen»

Detaljer

Haugesund Sparebank Cup 2013 Haugesund, 25. oktober 27. oktober 2013

Haugesund Sparebank Cup 2013 Haugesund, 25. oktober 27. oktober 2013 Forus FGI Fotball SIDE 1 AV 8 Haugesund Sparebank Cup 2013 Haugesund, 25 oktober 27 oktober 2013 Program og retningslinjer 1 Innledning 2 Program 3 Retningslinjer for trenere/ledere 4 Retningslinjer for

Detaljer

Berlintur Engebråten skole, 18. april t.o.m 22. april 2016

Berlintur Engebråten skole, 18. april t.o.m 22. april 2016 Berlintur Engebråten skole, 18. april t.o.m 22. april 2016 SIGNATURER OG SAMTYKKE I forbindelse med Berlintur 2016 trenger Turkomiteen en oversikt over hvem som skal være med på turen. Hver elev og en

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.09.2014 Tid: 10:00 14:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall V Leder Noodt Trine UAV Nestleder Pedersen

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Eurogym Sør Trøndelag Kretstropp

Eurogym Sør Trøndelag Kretstropp Juni, 2015 Eurogym Sør Trøndelag Kretstropp Påmelding: All påmelding skjer via Sør Trøndelags ansvarlige Line Strømøy. - Første påmeldingsfrist fra lagene til STGTK er 28.September. Dette er mye tidligere

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9. I GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Hjemmel Ordensreglement er hjemlet

Detaljer

PlussBankCup Kristiansand 21.-25. juni 2013

PlussBankCup Kristiansand 21.-25. juni 2013 PlussBankCup Kristiansand 21-25 juni 2013 PÅMELDT SPILLER Lag : Navn: Mob nr (HVIS har, medbringes og brukes) Sykdom, allergi eller medisiner som FGI s leder(e) bør/må informeres om JA Hvis ja, beskriv:

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17. Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 INNHOLD Hjemmel:... 3 Leksehjelp... 3 Ordensreglement...

Detaljer

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. Endringer vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst- og opplæring 08.12.99 Endringer godkjent av Formannskapet 25.06.03. Endringer

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008

Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008 FORSKRIFT- Osen kommune Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008 I INNLEDNING 1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juni 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa

Detaljer

Referat fra FAU møte onsdag 25.3.09, klokka 18.00 19.45

Referat fra FAU møte onsdag 25.3.09, klokka 18.00 19.45 Saksliste: Referat fra FAU møte onsdag 25.3.09, klokka 18.00 19.45 1. Toaletter på skolen. Skal Fau søke om å få pusset opp på egen hånd? Elisabeth sender søknad til Stange Kommune avd. Bolig Eiendom om

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE

GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE Den offentlege grunn- og vidaregåande opplæringa skal vere gratis for elevane. Dette er lovfesta i opplæringslova 2-15 og 3-1. Begge lovreglane har vore endra

Detaljer

DET LIGGER I VÅR NATUR SKOLE OG BARNEHAGE. Naturopplevelser for livet

DET LIGGER I VÅR NATUR SKOLE OG BARNEHAGE. Naturopplevelser for livet DET LIGGER I VÅR NATUR SKOLE OG BARNEHAGE Naturopplevelser for livet TTF PÅ TUR MED SKOLE OG BARNEHAGE Telemark Turistforening ønsker å inspirere til bruk av naturen som en del av hverdagen i skolene og

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG TRIVSEL VED LARDAL UNGDOMSSKOLE. Jamfør Opplæringsloven 2-9

REGLER FOR ORDEN OG TRIVSEL VED LARDAL UNGDOMSSKOLE. Jamfør Opplæringsloven 2-9 1 REGLER FOR ORDEN OG TRIVSEL VED LARDAL UNGDOMSSKOLE Jamfør Opplæringsloven 2-9 1. Målet er et godt og trivelig skolesamfunn fritt for blant annet mobbing og trakasering, så vis hensyn, respekt for andre,

Detaljer

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden:

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden: Ordensreglementet Ordensreglement for elever i grunnskolen i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Opplæringslova jf. opplæringsloven 2-9. Reglementet gjelder fra høsten 2015. Kapittel 1. Formål

Detaljer

ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13

ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13 ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13 Forskrift for ordens- og oppførselsreglement er vedtatt den 30.04.2012 i Samarbeidsutvalget ved Ås ungdomsskole etter delegasjon fra Oppvekst- og kultursjefen

Detaljer

Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage

Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage 1 EIERFORHOLD Reisa Montessoribarnehage er en privateid barnehage for barn i alder 0-6 år. Barnehagen eies av Reisa Montessoriforening og er organisert som en forening.

Detaljer

Skole og utdanning PP 4

Skole og utdanning PP 4 Skole og utdanning PP 4 Skole for alle Alle har rett og plikt til å gå på skole. Det betyr at alle skal få undervisning, og at alle må gå på skole. Grunnskole Barna begynner på skolen når de er 6 år. Elevene

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis grunnskoleopplæring «Gratisprinsippet» LAUVSNES SKOLE FLATANGER KOMMUNE Desember 2013 Dok 2013/6474-7 Innhold: 1 Innledning... 2 2 Tema for tilsynet...2

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL KRIK KONFIRMANTENE MED FORESATTE

VIKTIG INFORMASJON TIL KRIK KONFIRMANTENE MED FORESATTE Side 1 VIKTIG INFORMASJON TIL KRIK KONFIRMANTENE MED FORESATTE Hei! Nå nærmer det seg KRIK Action leiren. Vi som skal være med som voksenledere gleder oss til å reise i lag med dere på sommerens kanskje

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010 - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement Utgitt august 2010 UNNGÅ KONFLIKTER Saksbehandlingsregler. side 15 Konsekvensliste ved: - mindre forseelser. side 12 - alvorlige forseelser. side

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Skranevatnet skole

TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Skranevatnet skole TILSYNSRAPPORT Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring Bergen kommune, Skranevatnet skole 1 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune, Skranevatnet skole. Rapporten

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Høyenhall skole FAU møte

Oslo kommune Utdanningsetaten. Høyenhall skole FAU møte Høyenhall skole FAU møte 14.9.16 Nytt for skoleåret Økt naturfag 5. 7. trinn Spisepause for elevene Alle NP'er elektronisk Økt timetall (ikke for oss ) i svømming ferdighetsprøve i svømming Bygg og uteområdet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune Rosthaug videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

Vedtekter for. skolefritidsordning

Vedtekter for. skolefritidsordning Vedtekter for skolefritidsordning 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur 23.11. 2011, gjeldende fra 1. mars 2012 a) EIERFORHOLD Skolefritidsordningene

Detaljer

ELEMENT SKATECAMP - 2014

ELEMENT SKATECAMP - 2014 ELEMENT SKATECAMP - 2014 Element skatecamp 2014: Med 150 kvm innendørs skatepark og 750 kvm utendørs, er Camp Vierli ett skate mekka. Med Norges beste skatere som instruktører ønsker vi velkommen til Element

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS

Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS Hjemmel: Lov 1988-07-17 nr.61 3-7 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Stavanger AS den 06.05.2013 med hjemmel i lov av 17 juli 1988 nr.61

Detaljer

Elevenes rettigheter og plikter

Elevenes rettigheter og plikter Vedlegg 12 Ordensreglement for Kristen Friskole Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov 4. juli 2003 nr. 84: 3 9 og 3-10. Elevenes rettigheter og plikter 1. Holdninger Alle elevene i skolen må

Detaljer

Vi ønsker at Orkanger barneskole skal være et sted der alle kan trives og føle seg trygge, og et sted som er preget av vennskap og samhold.

Vi ønsker at Orkanger barneskole skal være et sted der alle kan trives og føle seg trygge, og et sted som er preget av vennskap og samhold. Orkanger barneskole 7300 Orkanger Ordensreglement ved Orkanger barneskole. I henhold til 3.5 i forskrift til opplæringsloven skal ordensreglene være grunnlag for vurdering i orden og oppførsel. Hovedmål:

Detaljer

Ordensregler. Grunnleggende ordensregler

Ordensregler. Grunnleggende ordensregler Ordensregler Steinerskolen i Ås har valgt å ha fire grunnleggende ordensregler istedenfor en liste over forbud og påbud. Disse fire grunnreglene er utdypet nedenfor. Ordensreglene for Steinerskolen i Ås

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) ved Harstad Montessoriskole SA (HMSA). 1.2 Definisjon

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen og ved Ekeberg skole

Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen og ved Ekeberg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Ekeberg skole Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen og ved Ekeberg skole 2015-2016 Reglementet er fastsatt av byråden for kunnskap og utdanning 25.09.2012

Detaljer

Forslag 1. Leirskole for barne- og ungdomstrinnet vår og høst 2012

Forslag 1. Leirskole for barne- og ungdomstrinnet vår og høst 2012 Side 1 av 7 Få Leirskoletilbudet tilbake i skolen,og eller Friluftsuke. Vi ønsker at kommunen skal tilbake føre opplegget med Leirskole for elever i 7. klasse. Dette har til nå vært et meget bra tilbud

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Oppdatert 22-11-2015. Rykkinn og Gullhaug skolekorps. Informasjon & Påmelding. Sommertur 2016. Spania Guardamar del Segura 23. 28.

Oppdatert 22-11-2015. Rykkinn og Gullhaug skolekorps. Informasjon & Påmelding. Sommertur 2016. Spania Guardamar del Segura 23. 28. Oppdatert 22-11-2015 Informasjon & Påmelding Sommertur 2016 Spania Guardamar del Segura 23. 28. juni Korpstur til Guardamar del Segura 23. 28. juni 2016 Korpstur for musikanter fra hovedkorpset, junior-

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

Saksliste FAU møte. Onsdag 29.10.2014, kl 17.30-19.00 Holte skole. 12-14/15. Godkjenning av referat 25.09.14 og møteinnkalling

Saksliste FAU møte. Onsdag 29.10.2014, kl 17.30-19.00 Holte skole. 12-14/15. Godkjenning av referat 25.09.14 og møteinnkalling Saksliste FAU møte Onsdag 29.10.2014, kl 17.30-19.00 Holte skole 12-14/15. Godkjenning av referat 25.09.14 og møteinnkalling 13-14/15. Informasjonssaker Informasjon fra rektor Informasjon fra Komfug-møtet

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN

KOMMUNAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN KOMMUNAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN Kapittel I. Formål og virkeområde 1. Hjemmel Denne forskriften er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter

Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter 1 Versjon 21. juni 2010 Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter Innhold: 1. Hva er en foreldrekontakt? 2. Skape et godt miljø 3. Hvordan velges foreldrekontakter?

Detaljer