Tips og råd for skoleturer ved Ås ungdomsskole Versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tips og råd for skoleturer ved Ås ungdomsskole Versjon 26.04.2010"

Transkript

1 1 Tips og råd for skoleturer ved Ås ungdomsskole Versjon Innhold: 1. Skolens retningslinjer 2. Søknad til skolen om klassetur 3. Valg av tur 3.1. Forslag til turalternativer 4. Finansiering 4.1. Hvordan sikre finansieringen 4.2. Forslag til dugnader 5. Forsikring og helse 6. Ordensregler 7. Generelle gode råd 8. Forslag til framdrifsplan (valg av turkommite, søknad til rektor, bestilling av sted etc) Vedlegg 1: Retningslinjer for skoleturer ved Ås Ungdomsskole. Basert hovedutvalg for oppveskt og kultur Vedlegg 2: Eksempel på en enkel påminnelse av ordensregeler Vedlegg 3: Eksempel på søknad om klassetur (sendes rektor ved Ås Ungdomsskole) Vedlegg 4: Organisering av innvendig bilvask & dekkskifte 1. Skolens retningslinjer Ås kommune/skolen har har laget retningslinjer for skoleturer. Turer som foreldre arrangerer i skolens ferier og hvor kommunen/ skolen ikke har noen ansvar for elevene omfattes ikke av disse retningslinjene. Turen skal i utgangspunktet vare maks 2 netter/ 3 dager. Utgifter til turen må ikke overskride Kr. 1750,-/elev (pr. 2010). Dette skal dekke utgifter til reise, mat, opphold, forsikring, lommepenger og annet spesialutstyr som måtte kreves (pass, leie av ski, kanoer etc). Dette inkluderer ikke utlegg for voksne/ følge. Ethvert bidrag enten det er dugnad eller gaver må være frivillig og uten krav om gjenytelse. (Oppl.l. 2-15). Det vil si at skolen eller klassekontaktene ikke kan kreve penger av den enkelte elev eller foreldre. Turen skal fortrinnsvis være i Norge, men en kan søke rektor om å reise til Sverige/Danmark. Det skal være 3 voksne på 30 elever eller 4 voksne på 45 elever hvorav minst 1 lærer. Skolen dekker kostnaden for 1 lærer. Begge kjønn bør være representert. Foreldrene stiller med 2 vararep. og skolen med 1 i tilfelle sykdom. Øvrige lærere koster 1500,- pr. dag. Alle turer som arrangeres i skoletiden er en del av skolens pedagogiske opplegg og framkommer i skolens planer. (Oppl.l. 2-3). I den grad foreldre ønkser å arrangere skoleturer av varighet utover 2 netter/ 3 dager, skal skolen bidra til å legge til rette for dette. For mer detaljer om kommunens/skolens retningslinjer se vedlegg 1 i dette dokumentet. 2. Søknad til skolen om klassetur For alle skoleturer skal det sendes skriftlig søknad til rektor så tidlig som mulig med opplysning om: hvilken klasse turen gjelder turens varighet og reiserute turens mål og innhold

2 2 plan for finansieringen (med realistisk tidsramme). navn på voksne (reiseledere). antall elever som deltar hvilke elever i klassen som ikke deltar foreldresamtykke 3. Valg av tur Elevene bør i størst mulig grad trekkes inn i arbeidet med turen. For at ikke jobben for dem skal bli for stor og vanskelig, er det kanskje en fordel at noen foreldre lager 3-4 forslag som presenteres for klassen.forslagene må kostnadsmessig ligger innenfor rammen. Det bør også tas hensyn til at turopplegget har et faglig innhold. Elevene stemmer over forslagene slik at valget oppleves mest mulig demokratisk. Som en del av forslaget fra foreldrene bør det foreligge ideer om ulike dugnader, men det bør åpnes for at elevene kommer med egne forslag til dugnader. Når turalternativ er valgt, må det det settes opp et budsjett for turen. Deretter lages en søknad som sendes rektor ( se vedlagt eksempel på søknad) Forslag til turalternativer Nedenfor finner dere noen forslag til og beskrivelse av turer som kan være aktuelle og som elevene kan stemme over: Alternativ 1: Gaustablikk med overnatting og fjellturer til bl.a. Gaustadtoppen Gaustadtoppen har Norges videste utsikt og er kåret til Norges flotteste utsiktspunkt opptil flere ganger. Turen byr på to-tre netter på hytter/hotell ved Gaustadblikk der fjellturer og toppturer blir gjennomgangstema. Turen kan kombineres med besøk i Rjukan og gir rom for varierte aktiviteter på kveldstid. Denne turen er testet ut og holder seg innenfor en pris på 1500,- per elev. Alternativ 2: Dagali (Fart og spenning) Dagaliopplevelser er en aktivitetsbedrift med beliggenhet i Dagali, en liten fjellbygd 25 km fra Geilo og 120 km fra Kongsberg, langs riksvei 40. Dagaliopplevelser har motorsport, rafting, snøscooterbane mm. De har nødvendig kompetanse og nok utstyr til å gjennomføre små og store arrangement, som de skreddersyr sammen med kunden. Denne turen er testet ut og holder seg innenfor en pris på 1500,- per elev. Alternativ 3: Silverhorn i Strømstad Silverhornet har tempererad pool för vuxna och barn, vedeldad badtunna, tennisbana, cyklar för både stora och små. På den stora gräsmattan finns bl.a. fotbollsmål, lekställning, beachvolleybollplan. Du har också tillgång till boulebanor, bangolf, badminton. För fiskeutflykter finns roddbåtar, flytvästar och fiskeredskap. Vissa sommarveckor har vi underhållning och pubkvällar. Obs! Under lågsäsong har man inte tillgång till alla aktiviteter. Denne turen er testet ut og holder seg innenfor en pris på 1500,- per elev. Alternativ 4: Padle Telemark kanalen Telemarkkanalen er den kanalen i Norge som går høyest og lengst inn i landet, og byr på fantastiske natur- og kulturopplevelser. Det er en rolig kanal med lite strøm slik at turen passer alle. Deler av kanalen padles med overnatting i telt eller/og hytter underveis. Turen gir rom for varierte aktiviteter på stoppesteder og kveldstid, bl.a. bading, gåturer, ridemuligheter, historiefortelling, gruvetur m.m. - litt avhengig av økonomi. Alternativ 5: Sabotørruten ved Rjukan Denne turen passer godt som avrunding av årets tema om andre verdenskrig; 16.februar 1943 lander seks unge nordmenn på Hardangervidda. Deres oppdrag er å sprenge fabrikken på Vemork i Rjukan slik at tyskerne ikke får tungtvann til produksjon av atombomber. Vi følger samme rute som sabotørene gikk, i vakker og

3 3 dramatisk natur med historiske innslag fra krigen og norsk industrihistorie. Terrenget er greit å gå med dagsetapper som passer de fleste. Underveis overnatter vi på turistforeningshytter, og turen avsluttes med et besøk på tungtvannsmuseet i Rjukan og stopp ved minnesmerket der fergen Hydro ble senket. Alternativ 6: Sykkeltur i Nordmarka Nordmarka er godt kjent for flere av elevene, og denne turen går med sykkel på grusstier og ferdselsårer i Nordmarka. Vi overnatting på turistforeningshytter eller i telt. Turen gir rom for varierte aktiviteter på stoppesteder og kveldstid, bl.a. fisking og bading, alt avhengig av hvilken sykkelrute vi legger opp til. 4. Finansiering 4.1. Hvordan sikre finansieringen 2/ 3 av finansieringen må være på plass 6 måneder før avreise slik at man kan finne alternativer hvis man ser at man ikke når de økonomsike målene. Det er viktig å legge opp periodiseringen av budsjettet slik at klassen ser at inntjeningen går etter planen, før klassen må forplikte seg i form av bindende bestillinger. Klassen må legge opp til enten backup dugnader eller ha en mulighet for å endre turopplegget dersom inntjeningen svikter. Klassen må sørge for at de ikke kommer i en situasjon der man må be elevene om penger mot slutten for å gjennomføre Forslag til dugnader AKTIVITET INNTJENING TOTALSUM Egen dugnad hjemme: 200 pr mnd i kr Her avtaler elevene en dugnad hjemme eller andre steder som gir dem en avtalt sum. 8 mnd = 1600 kr pr elev (45 elever) Kakelotteri Drøbak City, Rema, i sentrum på Marten osv 3 ganger med kr pr gang 17.mai arrangement: salg av kaker, kaffe, brus etc ved UMB. Ta kr kontakt med Arne Hågensen i Ås kommune om leie av bod. kr Loddsalg/ salg av kaker/kaffe på foreldremøte/ arr i klassen kr Salg av boller/vafler på Ås stasjon før skoletid 5000 kr kr Kakesalg gjennom Nordkak kr kr Dekkskifte og innvendig bilvask (foreldreassistanse). Servere kaffe/ kake til de som venter. 150 x 40 biler kr Flaskepantdugnad (hver elev samler flasker tilsvarende 1000 kr) 1000 x kr elever) Elevene lager middag og inviterer foreldre med søsken til middag 150x kr i klasserommet (hver elev tar med en rett hver til et felles bord). Forslag til pris for middag per foreldre/søsken som kommer: 150,- foreldre/ søsken Smakspanel NOFIMA. Dugnadskontakt i NOFIMA er Skaffe abonnenter til Aftenposten: Se Frivillige, annonyme gaver 30 elever skaffer 2 abonnenter a 199 kr hver. 2x199x kr

4 4 Lotteri på alle arrangementer der foreldre er til stede: foreldremøter, sosiale arrangement i klassen Gevinstene stiller foreldre og elever med. Eks. Avslutning 9.kl: 2620,- (45 elever) Klassefester: salg av billig gotteri og brus til dyr pris (Grans kola sm pris som vanlig cola) Bidrag fra elevbedrift Forsikring og helse Skolen har skade og ulykkesforsikring for elevene. Turkommite bør diskutere med foreldre om de mener det er behov for forsikringer utover dette (reiseforsiktirng, tyveriforsikring etc). Turkommite må også minne foreldre om at det må gis opplysning til lærer om spesielle helsemessige behov som det er viktig at det tas hensyn til i forbindelse med turen (medisinering, allargier etc). 6. Ordensregler Skolens generelle ordensregler gjelder, men det kan være fornuftig med en påminnelse av de viktigste reglene som kan bli aktuelle for turen. Send ut ordens og oppførselsregler (se vedlegg 2) som elever og foreldre signerer og leveres skolen. 7. Generelle gode råd og huskeliste til turen Hold tett kontakt med foreldrene pr mail. Send ut jevnlig informasjon og status på dugnadsarbeidet. Hold foreldremøter der hele turopplegget presenteres: bosted, pakkeliste, mat, faglig innhold, aktivitetes osv. Hold elevene orienterte om fremdrift av dugnadsarbeidet og turopplegget. La de glede seg til turen. 8. Forslag til framdriftsplan (valg av turkomite, søknad til rektor, bestilling av sted etc) Hva Når Hvem har ansvar Merknad Valg av turkomite og Første foreldermøte Kontaktlærer budsjettansvarlig på ungdomsskolen Turalternativer utarbeides og legges fram for foreldre og senere elevene til avstemming Andre foreldremøte på ungdomsskolen Turkomite i samarbeid med kontaktlærer Søknad til rektor med finansieringsplan sendes Oppretting av bankkonto Innen 15. september i 9. klasse Turkomite Etter innvilget søknad Turkomite Kan eventuelt bruke samme konto som for klassekasse. Dugnader starter Etter innvilget søknad Turkomiteen tar initiativ og elever og foreldre melder seg på Bestilling av sted Etter innvilget søknad Turkomite 2/3 av finansieringen skal være på plass Senest 6 måneder før avreise Turkomite sjekker

5 5 Vedlegg 1 RETNINGSLINJER FOR SKOLETURER Tilhører prosessbeskrivelsen for grunnskolen, vedtatt i HOK. Det i kursiv gjelder spesielt for Ås ungdomsskole. Dette reglementet gjelder for turer arrangert i skoletiden. Turer som foreldre arrangerer i skolens ferier og hvor kommunen/skolen ikke har noe ansvar for elevene omfattes ikke av dette reglementet. 1. Alle turer som arrangeres i skoletiden er en del av skolens pedagogiske opplegg og framkommer i skolens planer og budsjett. (Oppl.l. 2-3) 2. Skoleturer t.o.m. 3 dager/2 overnattinger avgjøres av rektor. For Ås ungdomsskole gjelder følgende i tillegg: i) Det gis mulighet til en skoletur (fortrinnsvis i begynnelsen av 10. trinn) i løpet av ungdomsskoletida med inntil to overnattinger. Øvre kostnadsramme for overnattingsturer er 1750 kr/elev. Plan for finansiering må være i orden før rektor kan ta stilling til søknaden. ii) Søknad om skoletur utenlands (Sverige eller Danmark nær grensen) avgjøres av rektor etter delegert myndighet. Rektor må foreta en vurdering ut fra økonomiske, sosiale og pedagogiske kriterier. Plan for finansiering må være i orden før rektor kan ta stilling til søknaden. Varighet og kostnader er som i punkt i). iii) For alle skoleturer skal det sendes skriftlig søknad til rektor så tidlig som mulig med opplysning om: hvilken klasse turen gjelder turens varighet og reiserute turens mål og innhold plan for finansieringen (med realistisk tidsramme). navn på reiselederne - minst 3 voksne hvor av minimum 1 lærer for elevgrupper på inntil 30 elever. Begge kjønn bør være representert. Foreldrene stiller med 2 vararep. og skolen med 1 i tilfelle sykdom. antall elever som deltar hvilke elever i klassen som ikke deltar foreldresamtykke 3. Skoleturer utover 2 overnattinger avgjøres av oppvekst- og kultursjefen. 4. Alle elever i en klasse skal kunne være med på turen. Ved planlegging av turen må det derfor tas hensyn til om klassen har asylsøkere og funksjonshemmede elever eller andre grupper elever det må tas spesielt hensyn til med tanke på reisemål.(oppl.l. 1-1) 5. Elever som skal delta må ha skriftlig samtykke fra sine foresatte. 6. Alle turer skal være gratis for elevene (Oppl.l. 2 15). Det vil si at alle kostnader til reise, mat, opphold, forsikring, lommepenger og annet spesialutstyr som måtte kreves (pass, leie av ski, kanoer etc), må for elever og ledsagere dekkes av midler fra skolen, dugnader og gaver. Ved beregning av kostnader må det tas hensyn til at det kan komme inn nye elever i gruppen og at enkelte elever trenger å ha med egen ledsager.. 7. Skolen dekker utgifter til skoleturer til lærere og assistenter tilsvarende reise, mat, opphold og tariffestede tillegg som for reise og 2 overnattinger på bemannet leirskole i Norge samt evt. vikarutgifter for lærere som er på tur. Disse utgiftene til skoleturer må framkomme i skolens detaljerte årsbudsjett. 8. Alle utgifter for personale utover pkt 7 og alle utgifter for elever tilsvarende pkt 6 må dekkes av foreldrene.

6 6 9. Skolen eller klassekontaktene kan ikke kreve penger av den enkelte elev eller foreldre. Ethvert bidrag enten det er dugnad eller gaver må være frivillig og uten krav om gjenytelser. (Oppl.l. 2 15) 10. Turen må gjennomføres før jul på 10. trinn. Turen må legges utenom tiden for nasjonale prøver eller andre obligatoriske tester. Dette må avklares med rektor før tur bestilles. 11. Det skal være 3 voksne på 30 elever, hvorav minst 2 må være lærere og fortrinnsvis av forskjellige kjønn. Enkelte elever vil ha behov for å ha med egen assistent/pedagog utover grunnbemanningen. 12. Et ønske fra foreldre om skoletur for en klasse drøftes med rektor. Er det ønske om en tur utover 2 overnattinger, må rektor sende søknad til oppvekst og kultursjefen før tur bestilles. Søknaden skal inneholde følgende (gjelder mer enn 2 overnattinger): Rektors anbefaling/ikke anbefaling ut fra økonomiske, sosiale og pedagogiske kriterier og mulighet for å gjennomføre turen ut fra hvilke elever klassen/gruppen har (f.eks. har man asylsøkere i klassen har de ikke anledning til å reise utenlands) skolens planer hvor det framkommer hvor turen er forankret hvilken klasse turen gjelder og antall elever som skal delta turens mål og innhold turens varighet og reiserute plan for finansiering av turen som viser hvordan man tenker å nå det økonomiske grunnlaget for turen navn på den som er ansvarlig for budsjett og finansiering navn på den som er ansvarlig for turen/reiselederen for turen hvilke lærere/assistenter rektor tenker å sende med på turen og deres samtykke hva slags opplegg tenker man for elever som ikke ønsker å være med på turen 13. Alle som ikke har et ansettelsesforhold med skolen og som skal være med på turen, må 1 måned før turens starttidspunkt, levere nyere politiattest, underskrive taushetserklæring.(oppl.l. 10-9) og at de ikke vil nyte rusmidler på turen /3 av finansieringen må være på plass 6 måneder før avreise slik at man kan finne alternativt opplegg hvis man ser at man ikke når det økonomiske målet. 15. Det er et absolutt forbud for alle som er med på turen å bruke rusmidler. 16. Skolen skal utarbeide klare retningslinjer for turen hvor det blant annet framkommer hvilke regler som gjelder og hvilke sanksjonsmuligheter som vil bli benyttet ved brudd på reglene. Sanksjonsreglene må være hjemlet i skolens ordensreglement. Bortvisning som sanksjon, kan kun foretas av rektor og er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Retningslinjene skal godkjennes av rektor. 17. Retningslinjene for skoleturen skal gjøres kjent for elevene og undertegnes av elevene som skal være med på turen og deres foreldre 18.Hovedutvalg for oppvekst og kultur er klageinstans ved eventuelle avslåtte søknader fra oppvekst- og kultursjefen

7 7 Vedlegg 2 Orden og oppførselsregler ved tur i Base 10.x. 1. Bruk og oppbevaring/besittelse av tobakk og rusmidler er forbudt. 2. Det er forbudt å ha med seg eller være i besittelse av våpen eller andre gjenstander som er egnet til å forvolde skade. 3. Vis god oppførsel, ta hensyn og respekter andre. Alle turdeltagere må rette seg etter reiselederne. 4. Alle har ansvar for at vi får en hyggelig tur. 5. La andres eiendeler være i fred. Dette gjelder også på rommet. Rommet og hytta skal forlates i like god stand som da vi kom. Dersom ikke ordensreglene overholdes og det blir nødvendig å sende elevene hjem, må dette betales av den respektive familie.... Sett og godkjent: Elevens navn: Foreldre/foresatte:

8 8 Vedlegg 3 Eksempel på søknad om klassetur Søknad om 10. klasse tur for 10-1 i 2009 Base 10-1 i 2009 søker herved om lov til å dra på klassetur 1. september 3. september Turopplegget er valgt basert på avstemming i klassen blant 3 ulike varianter, der Gaustablikk gikk av med seieren. Foreldrene har godkjent og støtter dugnadsopplegget, som allerede er påbegynt. Klassen har valgt følgende funksjoner og ansvarspersoner rundt turopplegget: Kasserer er Torstein Garmo (far til Gunstein) Dugnadskoordinator for kakelotteriene mor til Håvard og Torgeir Dugnadskoordinator for 17. mai arrangementet mor til Dan-Are Reisegruppen består av Kjersti Njaa, Renuka Wijesekara, Marianne Teigland og Bente Lie Hvor går turen: Gaustablikk 16 sengeplasser 4 flotte laftede tømmerhytter på ca 170 m2. Hyttene har 5 soverom, 3 bad og badstue. Velutstyrt kjøkken med oppvaskmaskin, stort kjøle- og fryseskap, stekeovn, mikrobølgeovn, kaffetrakter og servise. Beliggenhet ca 150 meter fra hotellet. Aktiviteter vil være fjellturer, samt muligheter for utflukt til Tungtvannsmuseumet på Rjukan. Opplegg skoletur: ELEMENTER Leie av hytte 4 stk inkl vask Museumsbesøk Tungtvannsmuseet Busstransport (tur/retur + venting ved museet) Mat felles innkjøp (lokal butikk) Diverse aktiviteter (svømming, minigolf) Kostnad lærere * SUM * avventer tilbakemelding KOSTNAD kr kr kr kr kr kr kr Finansieringsplan: AKTIVITET INNTJENING TOTALSUM Egen dugnad hjemme: Her avtaler elevene en dugnad hjemme eller andre steder som gir dem en avtalt sum. 200 pr mnd i 8 mnd = 1600 kr pr elev (45 elever) kr Kakelotteri Drøbak City Lotteriet initieres i februar når vi vet kostnaden på turen. 17.mai arrangement: salg av kaker, kaffe, brus etc ved UMB. 3 ganger med pr gang kr 8000 kr kr

9 9 Salg av kaker/kaffe på foreldremøte SUM 1200 kr kr Faglig opplegg: Basen legger vekt på at opplegget skal ha en del faglig innhold. Besøket på tungvannsmuseet vinkles mot 2. verdenskrig og motstandsbevegelsen i Norge. Når klassen ankommer hyttene, vil de bli delt inn i grupper med ansvar for måltider og andre ryddeoppgaver. Klassen vil bruke dag 2 av turen til å bestige Gaustatoppen. Her vil vi bruke lærernes erfaring til å vurdere om alle klarer å gjennomføre en slik tur. Vi har lagt til rette i budsjettet for at klassen evnt kan benytte seg av noen av aktivitetene som hotellet i nærheten tilbyr som for eksempel minigolf eller besøk i svømmebasseng. Generelt: Vi har budsjettert med 5 voksne i tillegg til 3 lærer. De voksne som skal være med er ikke på plass ennå, men regner ikke med at dette blir noe problem å få på plass. Opplegget for klasseturen har en samlet kostnad pr elev på 1370,- eksklusiv mat. Det er satt av til mat, noe som antas å være godt beregnet. Planene er å bestille mat levert fra en nærbutikk, noen som vil gi oss en rimelig løsning på matserveringen. Budsjettet tar høyde for at 7 elever ikke bidrar noe i dugnadsopplegget. Turen har få økonomiske bindinger, der det meste kan avlyses 4-6 uker før turstart. Dette betyr at klassen hele tiden kjører status og vurderer innholdet i turen basert på hvordan dugnadsopplegget fungerer. Vi ser frem til et positivt svar.

10 10 Vedlegg 4 Organisering av innvendig bilvask & dekkskift ved Michael Matzinger Her kommer tips og erfaringer for dere som ønsker å gjennomføre en slik aktivitet for å fylle klassens reisekasse. Selvfølgelig står dere fritt til å velge andre måter og det er lov å finpusse dette konseptet. Viktig: Det må lages en plan i henhold til ressursene (voksne og elever) som settes inn den dagen. Stipulert tidsbruk pr. bil og antall team forteller noe om hvor mange biler som kan ekspederes. Vårt arrangement varte fra I løpet av det tidsrommet ekspederte vi litt over 30 biler pent fordelt over de 6 timene det varte. Det ga jevnt arbeid til 4-5 vasketeam med 3 elever hver, samt 6 voksne på dekkskift. I tillegg hadde vi 1-2 voksne for å følge opp og kvalitetssikre støvsuging og vasking av bilene. Det viste seg å være helt nødvendig! Men kvaliteten på utført arbeid økte utover dagen! Jeg vil påstå at å involvere hele klassen blir for mye rett og slett uoversiktlig. Annonsering/ markedsføring Vi fordelte lapper i klassen som beskrev aktiviteten. La gjerne klassen utarbeide en reklamelapp. Vårt eksempel ligger ved. Hver elev ble oppfordret å rekruttere 1-2 kunder. Til dette fikk de ca. 14 dager på seg. Slike bindende avtaler er nøkkelen til en vellykket gjennomføring! Avtalene ble ført inn på en liste med ønsket tidspunkt. Målet er å fordele jobbene utover hele dagen. Kundens mob. nr. ble registrert for å ev. kunne ta kontakt og forandre tidspunktet. En motiverende faktor kan være å ajour føre og offentliggjøre lista jevnlig i klassen, samt regne ut inntektene fortløpende. Til det velges noen ansvarlige elever. Vi fikk en liten reportasje i Ås avis det genererte muligens 2-3 drop inn kunder. Organisering/ gjennomføring En voksen har det øverste ansvaret for organisering/ gjennomføring, dvs. trekke i trådene, holde kontakten med lærerne, voksne osv. Det må etableres kontakt med vaktmesteren hvis det skal gjennomføres i skolegården. (Tilgang på vann og strøm) Dekkskiftteamene besto av 2 personer hver, alle utstyrt med jekk og hjulkryss. En skikkelig garasjejekk letter arbeidet enormt, samt noe kraftig verktøy (noen mutre sitter skikkelig godt!) Arbeidshansker er en fordel! Elevene har med seg gummihansker og en støvsuger per team (med nye poser/ små børsteoppsats til støvs. er gode å ha mellom setene) i tillegg ei bøtte og en skurebørste for gulvmattene. Søppelsekk, mikrofiberkluter, tørkerull, vaskemiddel og vindusspray ble kjøpt inn av hovedansvarlig. Det finnes også eget hjulmutterfett som anbefales å bruke (ble glemt) Klassen bakte boller, kaffe organiseres hjemmefra i kanner eller kan ev traktes på skolen. Husk pappkrus! Brus, sjokolade og bananer til alle hartarbeidende ble kjøpt inn (6 timer!) Kasse med vekslepenger må organiseres, samt en hovedansvarlig for innkassering og registrering av utførte jobber 3-4 skjøteledninger til støvsugere Det kan være en fordel å utarbeide en sjekkliste over hva som skal rengjøres, og på forhånd diskutere arbeids-fordeling seg imellom i teamene. En egenprodusert lapp med en

11 11 hyggelig hilsen din bil er blitt rengjort av... kan være artig. Her kan teamene være kreative... Jeg som hovedansvarlig fungerte som koordinator den dagen. Tok imot kunder, organisere køen, hjalp til der det trengs osv. Slik så vår markedsføringslapp ut: Nå blir det vår! Klasse 9.3 ved Ås Ungdomskole utfører innvendig bilrengjøring & dekkskift lørdag 10. april på Ås ungdomskole mellom kl. 10:00 og 16:00 Hjelp oss med å finansere vår klassetur til Dagali vi ordner en skinnede ren bil innvendig, samt dekkskift/ (Dekkskifte foretas av voksne). Kos deg med kaffe og boller mens du venter :-) Priser: innvendig rengjøring (støvsuging og vask) kr Dekkskift kr Pakkepris kr Navn:... Mobilnr.... I tillegg fikk alle som fikk skiftet dekk en lapp med følgende beskjed: Takk for at du støttet oss :-) Husk å sjekk lufttrykket i dekkene fortest mulig for å unngå unødvendig slitasje og drivstoff- forbruk. Viktig! Husk å etterstramme mutrene etter ca 5 kjørte mil. God tur! Klasse 9.3 ved Ås ungdomskole

Tips og råd for klasseturer ved Ås ungdomsskole

Tips og råd for klasseturer ved Ås ungdomsskole Tips og råd for klasseturer ved Ås ungdomsskole Revidert utkast 25.03.2014 Innhold: 1. Skolens retningslinjer 2. Mål 3. Planlegging 3.1. Søknad til skolen 3.2. Turtips 4. Finansiering 4.1. Forslag til

Detaljer

Skoleturer ved Holte skole en veileder

Skoleturer ved Holte skole en veileder KRISTIANSAND KOMMUNE Skoleturer ved Holte skole en veileder Forord En klassetur er en tur for alle elevene i klassen og organiseres av foreldrene i samarbeid med trinnets kontaktlærere. Vi har i denne

Detaljer

Dugnadskomiten utpeker en kasserer, og det opprettes en egen klassekonto.

Dugnadskomiten utpeker en kasserer, og det opprettes en egen klassekonto. KlasseTURene på Nordberg Tips og råd fra FAU Kjære foreldre! På Nordberg skole har det i flere år blitt arrangert klasseturer for elevene. Det er foreldre og elever som står som arrangører av turene, og

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir!

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir! Denne håndboken er laget for å samle praktiske opplysninger og erfaringer i forbindelse med NUKs leirarrangementer. Håpet er at vi skal kunne gjøre leirene våre enda bedre, og at vi skal kunne spare tid,

Detaljer

FORELDREHÅNDBOK. Innholdsfortegnelse:

FORELDREHÅNDBOK. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: Skolens organisasjonskart 2 Skolens organisasjon 3 Vedtekter Lillehammer Steinerskole 5 SFO vedtekter 7 SFO 8 Elevråd 9 Steinerskolens foreldreforbund 10 Steinerskolens Ombudsordning

Detaljer

Foreldrehåndboken 2014-2015 Steinerskolen i Stavanger. Foreldrehåndboken. Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014.

Foreldrehåndboken 2014-2015 Steinerskolen i Stavanger. Foreldrehåndboken. Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014. Foreldrehåndboken Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014 Side 1 SKOLENS ADRESSE: SKOLEVOLLEN 19, 4017 STAVANGER TELEFON, SENTRALBORD: 51828400 (9-15), LÆRERROM: 51828401 Mail: stavanger@steinerskolen.no

Detaljer

Forord. Ylva Margrete Brodtkorb, des. 07

Forord. Ylva Margrete Brodtkorb, des. 07 Sammen for barn. Elever på vandring. Rapport fra Pilegrimsvandring 10-24 september 2007 1 Forord Etter en ide som kom på slutten av året 2006 startet jeg arbeidet med å få til en pilegrimsvandring til

Detaljer

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den.

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Informasjonshefte Skoleåret 2015 2016 Kjære foresatt. Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Du har valgt å ha ditt/dine

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

RAPPORT. NORDIC 4H CAMP 2013 Stokke Vestfold Norway THINK LOVE DO MOVE

RAPPORT. NORDIC 4H CAMP 2013 Stokke Vestfold Norway THINK LOVE DO MOVE RAPPORT NORDIC 4H CAMP 2013 Stokke Vestfold Norway THINK LOVE DO MOVE 1 Innhold Forord... 3 Oppsummering... 3 Fylkesstyret... 5 4H Norge... 6 Leirsjef... 9 Administrasjon/Leirkontor... 11 Økonomi... 19

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

Gruppeutveksling Et ressurshefte

Gruppeutveksling Et ressurshefte Gruppeutveksling Et ressurshefte 1 I dette heftet har vi samlet en del nyttig informasjon og materiale for dere som har lyst å lære mer om hvordan man kan arrangere en gruppeutveksling. Dersom dere ikke

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

INNHOLD. Mer neste side

INNHOLD. Mer neste side 1 INNHOLD Side Forkortelser 4 Ungdomsutvekslingen i Norge generell informasjon 4 Kontaktpersoner skjema 5 Før ankomst: Kontakt med studenten 6 Guarantee Form 6 Skoleplass til studenten 6 Kontakt med vertsfamilier

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

stabsboka StabsBoka, revidert januar 2010 Side 1

stabsboka StabsBoka, revidert januar 2010 Side 1 stabsboka StabsBoka, revidert januar 2010 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Hva er en barneleir?... 5 2.1 Hvem deltar på en barneleir?...5 2.2 Hvorfor barneleir?...5 2.3 Hva skjer på barneleir?...5

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere

INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere MÆRE SKOLE 7710 SPARBU tlf : 74 13 50 20 e-mail: mare.skole@steinkjer.kommune.no INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere 1 Innhold: Til foreldre/foresatte

Detaljer

LeirBoka, revidert november 2012. leirboka

LeirBoka, revidert november 2012. leirboka leirboka Innholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. INNLEDNING... 5 3. ANSVAR... 6 Ansvarsfordeling mellom stab og leirkomité... 6 4. ORGANISERING AV LEIRFORBEREDELSENE... 7 Komitélederen... 8 Oppstartsmøte...

Detaljer

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører - en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører Utarbeidet: 2002-2004 Revidert 2007 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 FORMÅL 4 MILJØTORGKOMITÈ 5 AVTALER 6 ØKONOMI 7 TEKNISK 8 TING Å TENKE PÅ 11 KIOSKEN 12

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN MILJØ- OG TRIVSELSPLAN Sosial kompetanse Arbeidsmåter som fremmer et positivt skolemiljø Handlingsplan mot mobbing Samarbeid hjem skole *********** VISJON: Ved Kirkefjerdingen skole skal alle oppleve å

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

building global friendship FTG Foreldretreningsguide For deg som skal lede foreldretrening i lokal- eller fylkeslag.

building global friendship FTG Foreldretreningsguide For deg som skal lede foreldretrening i lokal- eller fylkeslag. building global friendship FTG Foreldretreningsguide For deg som skal lede foreldretrening i lokal- eller fylkeslag. Velkommen! Dette er en liten guide for dere som skal holde foreldretrening i fylkeslag

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer