Tips og råd for skoleturer ved Ås ungdomsskole Versjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tips og råd for skoleturer ved Ås ungdomsskole Versjon 26.04.2010"

Transkript

1 1 Tips og råd for skoleturer ved Ås ungdomsskole Versjon Innhold: 1. Skolens retningslinjer 2. Søknad til skolen om klassetur 3. Valg av tur 3.1. Forslag til turalternativer 4. Finansiering 4.1. Hvordan sikre finansieringen 4.2. Forslag til dugnader 5. Forsikring og helse 6. Ordensregler 7. Generelle gode råd 8. Forslag til framdrifsplan (valg av turkommite, søknad til rektor, bestilling av sted etc) Vedlegg 1: Retningslinjer for skoleturer ved Ås Ungdomsskole. Basert hovedutvalg for oppveskt og kultur Vedlegg 2: Eksempel på en enkel påminnelse av ordensregeler Vedlegg 3: Eksempel på søknad om klassetur (sendes rektor ved Ås Ungdomsskole) Vedlegg 4: Organisering av innvendig bilvask & dekkskifte 1. Skolens retningslinjer Ås kommune/skolen har har laget retningslinjer for skoleturer. Turer som foreldre arrangerer i skolens ferier og hvor kommunen/ skolen ikke har noen ansvar for elevene omfattes ikke av disse retningslinjene. Turen skal i utgangspunktet vare maks 2 netter/ 3 dager. Utgifter til turen må ikke overskride Kr. 1750,-/elev (pr. 2010). Dette skal dekke utgifter til reise, mat, opphold, forsikring, lommepenger og annet spesialutstyr som måtte kreves (pass, leie av ski, kanoer etc). Dette inkluderer ikke utlegg for voksne/ følge. Ethvert bidrag enten det er dugnad eller gaver må være frivillig og uten krav om gjenytelse. (Oppl.l. 2-15). Det vil si at skolen eller klassekontaktene ikke kan kreve penger av den enkelte elev eller foreldre. Turen skal fortrinnsvis være i Norge, men en kan søke rektor om å reise til Sverige/Danmark. Det skal være 3 voksne på 30 elever eller 4 voksne på 45 elever hvorav minst 1 lærer. Skolen dekker kostnaden for 1 lærer. Begge kjønn bør være representert. Foreldrene stiller med 2 vararep. og skolen med 1 i tilfelle sykdom. Øvrige lærere koster 1500,- pr. dag. Alle turer som arrangeres i skoletiden er en del av skolens pedagogiske opplegg og framkommer i skolens planer. (Oppl.l. 2-3). I den grad foreldre ønkser å arrangere skoleturer av varighet utover 2 netter/ 3 dager, skal skolen bidra til å legge til rette for dette. For mer detaljer om kommunens/skolens retningslinjer se vedlegg 1 i dette dokumentet. 2. Søknad til skolen om klassetur For alle skoleturer skal det sendes skriftlig søknad til rektor så tidlig som mulig med opplysning om: hvilken klasse turen gjelder turens varighet og reiserute turens mål og innhold

2 2 plan for finansieringen (med realistisk tidsramme). navn på voksne (reiseledere). antall elever som deltar hvilke elever i klassen som ikke deltar foreldresamtykke 3. Valg av tur Elevene bør i størst mulig grad trekkes inn i arbeidet med turen. For at ikke jobben for dem skal bli for stor og vanskelig, er det kanskje en fordel at noen foreldre lager 3-4 forslag som presenteres for klassen.forslagene må kostnadsmessig ligger innenfor rammen. Det bør også tas hensyn til at turopplegget har et faglig innhold. Elevene stemmer over forslagene slik at valget oppleves mest mulig demokratisk. Som en del av forslaget fra foreldrene bør det foreligge ideer om ulike dugnader, men det bør åpnes for at elevene kommer med egne forslag til dugnader. Når turalternativ er valgt, må det det settes opp et budsjett for turen. Deretter lages en søknad som sendes rektor ( se vedlagt eksempel på søknad) Forslag til turalternativer Nedenfor finner dere noen forslag til og beskrivelse av turer som kan være aktuelle og som elevene kan stemme over: Alternativ 1: Gaustablikk med overnatting og fjellturer til bl.a. Gaustadtoppen Gaustadtoppen har Norges videste utsikt og er kåret til Norges flotteste utsiktspunkt opptil flere ganger. Turen byr på to-tre netter på hytter/hotell ved Gaustadblikk der fjellturer og toppturer blir gjennomgangstema. Turen kan kombineres med besøk i Rjukan og gir rom for varierte aktiviteter på kveldstid. Denne turen er testet ut og holder seg innenfor en pris på 1500,- per elev. Alternativ 2: Dagali (Fart og spenning) Dagaliopplevelser er en aktivitetsbedrift med beliggenhet i Dagali, en liten fjellbygd 25 km fra Geilo og 120 km fra Kongsberg, langs riksvei 40. Dagaliopplevelser har motorsport, rafting, snøscooterbane mm. De har nødvendig kompetanse og nok utstyr til å gjennomføre små og store arrangement, som de skreddersyr sammen med kunden. Denne turen er testet ut og holder seg innenfor en pris på 1500,- per elev. Alternativ 3: Silverhorn i Strømstad Silverhornet har tempererad pool för vuxna och barn, vedeldad badtunna, tennisbana, cyklar för både stora och små. På den stora gräsmattan finns bl.a. fotbollsmål, lekställning, beachvolleybollplan. Du har också tillgång till boulebanor, bangolf, badminton. För fiskeutflykter finns roddbåtar, flytvästar och fiskeredskap. Vissa sommarveckor har vi underhållning och pubkvällar. Obs! Under lågsäsong har man inte tillgång till alla aktiviteter. Denne turen er testet ut og holder seg innenfor en pris på 1500,- per elev. Alternativ 4: Padle Telemark kanalen Telemarkkanalen er den kanalen i Norge som går høyest og lengst inn i landet, og byr på fantastiske natur- og kulturopplevelser. Det er en rolig kanal med lite strøm slik at turen passer alle. Deler av kanalen padles med overnatting i telt eller/og hytter underveis. Turen gir rom for varierte aktiviteter på stoppesteder og kveldstid, bl.a. bading, gåturer, ridemuligheter, historiefortelling, gruvetur m.m. - litt avhengig av økonomi. Alternativ 5: Sabotørruten ved Rjukan Denne turen passer godt som avrunding av årets tema om andre verdenskrig; 16.februar 1943 lander seks unge nordmenn på Hardangervidda. Deres oppdrag er å sprenge fabrikken på Vemork i Rjukan slik at tyskerne ikke får tungtvann til produksjon av atombomber. Vi følger samme rute som sabotørene gikk, i vakker og

3 3 dramatisk natur med historiske innslag fra krigen og norsk industrihistorie. Terrenget er greit å gå med dagsetapper som passer de fleste. Underveis overnatter vi på turistforeningshytter, og turen avsluttes med et besøk på tungtvannsmuseet i Rjukan og stopp ved minnesmerket der fergen Hydro ble senket. Alternativ 6: Sykkeltur i Nordmarka Nordmarka er godt kjent for flere av elevene, og denne turen går med sykkel på grusstier og ferdselsårer i Nordmarka. Vi overnatting på turistforeningshytter eller i telt. Turen gir rom for varierte aktiviteter på stoppesteder og kveldstid, bl.a. fisking og bading, alt avhengig av hvilken sykkelrute vi legger opp til. 4. Finansiering 4.1. Hvordan sikre finansieringen 2/ 3 av finansieringen må være på plass 6 måneder før avreise slik at man kan finne alternativer hvis man ser at man ikke når de økonomsike målene. Det er viktig å legge opp periodiseringen av budsjettet slik at klassen ser at inntjeningen går etter planen, før klassen må forplikte seg i form av bindende bestillinger. Klassen må legge opp til enten backup dugnader eller ha en mulighet for å endre turopplegget dersom inntjeningen svikter. Klassen må sørge for at de ikke kommer i en situasjon der man må be elevene om penger mot slutten for å gjennomføre Forslag til dugnader AKTIVITET INNTJENING TOTALSUM Egen dugnad hjemme: 200 pr mnd i kr Her avtaler elevene en dugnad hjemme eller andre steder som gir dem en avtalt sum. 8 mnd = 1600 kr pr elev (45 elever) Kakelotteri Drøbak City, Rema, i sentrum på Marten osv 3 ganger med kr pr gang 17.mai arrangement: salg av kaker, kaffe, brus etc ved UMB. Ta kr kontakt med Arne Hågensen i Ås kommune om leie av bod. kr Loddsalg/ salg av kaker/kaffe på foreldremøte/ arr i klassen kr Salg av boller/vafler på Ås stasjon før skoletid 5000 kr kr Kakesalg gjennom Nordkak kr kr Dekkskifte og innvendig bilvask (foreldreassistanse). Servere kaffe/ kake til de som venter. 150 x 40 biler kr Flaskepantdugnad (hver elev samler flasker tilsvarende 1000 kr) 1000 x kr elever) Elevene lager middag og inviterer foreldre med søsken til middag 150x kr i klasserommet (hver elev tar med en rett hver til et felles bord). Forslag til pris for middag per foreldre/søsken som kommer: 150,- foreldre/ søsken Smakspanel NOFIMA. Dugnadskontakt i NOFIMA er Skaffe abonnenter til Aftenposten: Se Frivillige, annonyme gaver 30 elever skaffer 2 abonnenter a 199 kr hver. 2x199x kr

4 4 Lotteri på alle arrangementer der foreldre er til stede: foreldremøter, sosiale arrangement i klassen Gevinstene stiller foreldre og elever med. Eks. Avslutning 9.kl: 2620,- (45 elever) Klassefester: salg av billig gotteri og brus til dyr pris (Grans kola sm pris som vanlig cola) Bidrag fra elevbedrift Forsikring og helse Skolen har skade og ulykkesforsikring for elevene. Turkommite bør diskutere med foreldre om de mener det er behov for forsikringer utover dette (reiseforsiktirng, tyveriforsikring etc). Turkommite må også minne foreldre om at det må gis opplysning til lærer om spesielle helsemessige behov som det er viktig at det tas hensyn til i forbindelse med turen (medisinering, allargier etc). 6. Ordensregler Skolens generelle ordensregler gjelder, men det kan være fornuftig med en påminnelse av de viktigste reglene som kan bli aktuelle for turen. Send ut ordens og oppførselsregler (se vedlegg 2) som elever og foreldre signerer og leveres skolen. 7. Generelle gode råd og huskeliste til turen Hold tett kontakt med foreldrene pr mail. Send ut jevnlig informasjon og status på dugnadsarbeidet. Hold foreldremøter der hele turopplegget presenteres: bosted, pakkeliste, mat, faglig innhold, aktivitetes osv. Hold elevene orienterte om fremdrift av dugnadsarbeidet og turopplegget. La de glede seg til turen. 8. Forslag til framdriftsplan (valg av turkomite, søknad til rektor, bestilling av sted etc) Hva Når Hvem har ansvar Merknad Valg av turkomite og Første foreldermøte Kontaktlærer budsjettansvarlig på ungdomsskolen Turalternativer utarbeides og legges fram for foreldre og senere elevene til avstemming Andre foreldremøte på ungdomsskolen Turkomite i samarbeid med kontaktlærer Søknad til rektor med finansieringsplan sendes Oppretting av bankkonto Innen 15. september i 9. klasse Turkomite Etter innvilget søknad Turkomite Kan eventuelt bruke samme konto som for klassekasse. Dugnader starter Etter innvilget søknad Turkomiteen tar initiativ og elever og foreldre melder seg på Bestilling av sted Etter innvilget søknad Turkomite 2/3 av finansieringen skal være på plass Senest 6 måneder før avreise Turkomite sjekker

5 5 Vedlegg 1 RETNINGSLINJER FOR SKOLETURER Tilhører prosessbeskrivelsen for grunnskolen, vedtatt i HOK. Det i kursiv gjelder spesielt for Ås ungdomsskole. Dette reglementet gjelder for turer arrangert i skoletiden. Turer som foreldre arrangerer i skolens ferier og hvor kommunen/skolen ikke har noe ansvar for elevene omfattes ikke av dette reglementet. 1. Alle turer som arrangeres i skoletiden er en del av skolens pedagogiske opplegg og framkommer i skolens planer og budsjett. (Oppl.l. 2-3) 2. Skoleturer t.o.m. 3 dager/2 overnattinger avgjøres av rektor. For Ås ungdomsskole gjelder følgende i tillegg: i) Det gis mulighet til en skoletur (fortrinnsvis i begynnelsen av 10. trinn) i løpet av ungdomsskoletida med inntil to overnattinger. Øvre kostnadsramme for overnattingsturer er 1750 kr/elev. Plan for finansiering må være i orden før rektor kan ta stilling til søknaden. ii) Søknad om skoletur utenlands (Sverige eller Danmark nær grensen) avgjøres av rektor etter delegert myndighet. Rektor må foreta en vurdering ut fra økonomiske, sosiale og pedagogiske kriterier. Plan for finansiering må være i orden før rektor kan ta stilling til søknaden. Varighet og kostnader er som i punkt i). iii) For alle skoleturer skal det sendes skriftlig søknad til rektor så tidlig som mulig med opplysning om: hvilken klasse turen gjelder turens varighet og reiserute turens mål og innhold plan for finansieringen (med realistisk tidsramme). navn på reiselederne - minst 3 voksne hvor av minimum 1 lærer for elevgrupper på inntil 30 elever. Begge kjønn bør være representert. Foreldrene stiller med 2 vararep. og skolen med 1 i tilfelle sykdom. antall elever som deltar hvilke elever i klassen som ikke deltar foreldresamtykke 3. Skoleturer utover 2 overnattinger avgjøres av oppvekst- og kultursjefen. 4. Alle elever i en klasse skal kunne være med på turen. Ved planlegging av turen må det derfor tas hensyn til om klassen har asylsøkere og funksjonshemmede elever eller andre grupper elever det må tas spesielt hensyn til med tanke på reisemål.(oppl.l. 1-1) 5. Elever som skal delta må ha skriftlig samtykke fra sine foresatte. 6. Alle turer skal være gratis for elevene (Oppl.l. 2 15). Det vil si at alle kostnader til reise, mat, opphold, forsikring, lommepenger og annet spesialutstyr som måtte kreves (pass, leie av ski, kanoer etc), må for elever og ledsagere dekkes av midler fra skolen, dugnader og gaver. Ved beregning av kostnader må det tas hensyn til at det kan komme inn nye elever i gruppen og at enkelte elever trenger å ha med egen ledsager.. 7. Skolen dekker utgifter til skoleturer til lærere og assistenter tilsvarende reise, mat, opphold og tariffestede tillegg som for reise og 2 overnattinger på bemannet leirskole i Norge samt evt. vikarutgifter for lærere som er på tur. Disse utgiftene til skoleturer må framkomme i skolens detaljerte årsbudsjett. 8. Alle utgifter for personale utover pkt 7 og alle utgifter for elever tilsvarende pkt 6 må dekkes av foreldrene.

6 6 9. Skolen eller klassekontaktene kan ikke kreve penger av den enkelte elev eller foreldre. Ethvert bidrag enten det er dugnad eller gaver må være frivillig og uten krav om gjenytelser. (Oppl.l. 2 15) 10. Turen må gjennomføres før jul på 10. trinn. Turen må legges utenom tiden for nasjonale prøver eller andre obligatoriske tester. Dette må avklares med rektor før tur bestilles. 11. Det skal være 3 voksne på 30 elever, hvorav minst 2 må være lærere og fortrinnsvis av forskjellige kjønn. Enkelte elever vil ha behov for å ha med egen assistent/pedagog utover grunnbemanningen. 12. Et ønske fra foreldre om skoletur for en klasse drøftes med rektor. Er det ønske om en tur utover 2 overnattinger, må rektor sende søknad til oppvekst og kultursjefen før tur bestilles. Søknaden skal inneholde følgende (gjelder mer enn 2 overnattinger): Rektors anbefaling/ikke anbefaling ut fra økonomiske, sosiale og pedagogiske kriterier og mulighet for å gjennomføre turen ut fra hvilke elever klassen/gruppen har (f.eks. har man asylsøkere i klassen har de ikke anledning til å reise utenlands) skolens planer hvor det framkommer hvor turen er forankret hvilken klasse turen gjelder og antall elever som skal delta turens mål og innhold turens varighet og reiserute plan for finansiering av turen som viser hvordan man tenker å nå det økonomiske grunnlaget for turen navn på den som er ansvarlig for budsjett og finansiering navn på den som er ansvarlig for turen/reiselederen for turen hvilke lærere/assistenter rektor tenker å sende med på turen og deres samtykke hva slags opplegg tenker man for elever som ikke ønsker å være med på turen 13. Alle som ikke har et ansettelsesforhold med skolen og som skal være med på turen, må 1 måned før turens starttidspunkt, levere nyere politiattest, underskrive taushetserklæring.(oppl.l. 10-9) og at de ikke vil nyte rusmidler på turen /3 av finansieringen må være på plass 6 måneder før avreise slik at man kan finne alternativt opplegg hvis man ser at man ikke når det økonomiske målet. 15. Det er et absolutt forbud for alle som er med på turen å bruke rusmidler. 16. Skolen skal utarbeide klare retningslinjer for turen hvor det blant annet framkommer hvilke regler som gjelder og hvilke sanksjonsmuligheter som vil bli benyttet ved brudd på reglene. Sanksjonsreglene må være hjemlet i skolens ordensreglement. Bortvisning som sanksjon, kan kun foretas av rektor og er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Retningslinjene skal godkjennes av rektor. 17. Retningslinjene for skoleturen skal gjøres kjent for elevene og undertegnes av elevene som skal være med på turen og deres foreldre 18.Hovedutvalg for oppvekst og kultur er klageinstans ved eventuelle avslåtte søknader fra oppvekst- og kultursjefen

7 7 Vedlegg 2 Orden og oppførselsregler ved tur i Base 10.x. 1. Bruk og oppbevaring/besittelse av tobakk og rusmidler er forbudt. 2. Det er forbudt å ha med seg eller være i besittelse av våpen eller andre gjenstander som er egnet til å forvolde skade. 3. Vis god oppførsel, ta hensyn og respekter andre. Alle turdeltagere må rette seg etter reiselederne. 4. Alle har ansvar for at vi får en hyggelig tur. 5. La andres eiendeler være i fred. Dette gjelder også på rommet. Rommet og hytta skal forlates i like god stand som da vi kom. Dersom ikke ordensreglene overholdes og det blir nødvendig å sende elevene hjem, må dette betales av den respektive familie.... Sett og godkjent: Elevens navn: Foreldre/foresatte:

8 8 Vedlegg 3 Eksempel på søknad om klassetur Søknad om 10. klasse tur for 10-1 i 2009 Base 10-1 i 2009 søker herved om lov til å dra på klassetur 1. september 3. september Turopplegget er valgt basert på avstemming i klassen blant 3 ulike varianter, der Gaustablikk gikk av med seieren. Foreldrene har godkjent og støtter dugnadsopplegget, som allerede er påbegynt. Klassen har valgt følgende funksjoner og ansvarspersoner rundt turopplegget: Kasserer er Torstein Garmo (far til Gunstein) Dugnadskoordinator for kakelotteriene mor til Håvard og Torgeir Dugnadskoordinator for 17. mai arrangementet mor til Dan-Are Reisegruppen består av Kjersti Njaa, Renuka Wijesekara, Marianne Teigland og Bente Lie Hvor går turen: Gaustablikk 16 sengeplasser 4 flotte laftede tømmerhytter på ca 170 m2. Hyttene har 5 soverom, 3 bad og badstue. Velutstyrt kjøkken med oppvaskmaskin, stort kjøle- og fryseskap, stekeovn, mikrobølgeovn, kaffetrakter og servise. Beliggenhet ca 150 meter fra hotellet. Aktiviteter vil være fjellturer, samt muligheter for utflukt til Tungtvannsmuseumet på Rjukan. Opplegg skoletur: ELEMENTER Leie av hytte 4 stk inkl vask Museumsbesøk Tungtvannsmuseet Busstransport (tur/retur + venting ved museet) Mat felles innkjøp (lokal butikk) Diverse aktiviteter (svømming, minigolf) Kostnad lærere * SUM * avventer tilbakemelding KOSTNAD kr kr kr kr kr kr kr Finansieringsplan: AKTIVITET INNTJENING TOTALSUM Egen dugnad hjemme: Her avtaler elevene en dugnad hjemme eller andre steder som gir dem en avtalt sum. 200 pr mnd i 8 mnd = 1600 kr pr elev (45 elever) kr Kakelotteri Drøbak City Lotteriet initieres i februar når vi vet kostnaden på turen. 17.mai arrangement: salg av kaker, kaffe, brus etc ved UMB. 3 ganger med pr gang kr 8000 kr kr

9 9 Salg av kaker/kaffe på foreldremøte SUM 1200 kr kr Faglig opplegg: Basen legger vekt på at opplegget skal ha en del faglig innhold. Besøket på tungvannsmuseet vinkles mot 2. verdenskrig og motstandsbevegelsen i Norge. Når klassen ankommer hyttene, vil de bli delt inn i grupper med ansvar for måltider og andre ryddeoppgaver. Klassen vil bruke dag 2 av turen til å bestige Gaustatoppen. Her vil vi bruke lærernes erfaring til å vurdere om alle klarer å gjennomføre en slik tur. Vi har lagt til rette i budsjettet for at klassen evnt kan benytte seg av noen av aktivitetene som hotellet i nærheten tilbyr som for eksempel minigolf eller besøk i svømmebasseng. Generelt: Vi har budsjettert med 5 voksne i tillegg til 3 lærer. De voksne som skal være med er ikke på plass ennå, men regner ikke med at dette blir noe problem å få på plass. Opplegget for klasseturen har en samlet kostnad pr elev på 1370,- eksklusiv mat. Det er satt av til mat, noe som antas å være godt beregnet. Planene er å bestille mat levert fra en nærbutikk, noen som vil gi oss en rimelig løsning på matserveringen. Budsjettet tar høyde for at 7 elever ikke bidrar noe i dugnadsopplegget. Turen har få økonomiske bindinger, der det meste kan avlyses 4-6 uker før turstart. Dette betyr at klassen hele tiden kjører status og vurderer innholdet i turen basert på hvordan dugnadsopplegget fungerer. Vi ser frem til et positivt svar.

10 10 Vedlegg 4 Organisering av innvendig bilvask & dekkskift ved Michael Matzinger Her kommer tips og erfaringer for dere som ønsker å gjennomføre en slik aktivitet for å fylle klassens reisekasse. Selvfølgelig står dere fritt til å velge andre måter og det er lov å finpusse dette konseptet. Viktig: Det må lages en plan i henhold til ressursene (voksne og elever) som settes inn den dagen. Stipulert tidsbruk pr. bil og antall team forteller noe om hvor mange biler som kan ekspederes. Vårt arrangement varte fra I løpet av det tidsrommet ekspederte vi litt over 30 biler pent fordelt over de 6 timene det varte. Det ga jevnt arbeid til 4-5 vasketeam med 3 elever hver, samt 6 voksne på dekkskift. I tillegg hadde vi 1-2 voksne for å følge opp og kvalitetssikre støvsuging og vasking av bilene. Det viste seg å være helt nødvendig! Men kvaliteten på utført arbeid økte utover dagen! Jeg vil påstå at å involvere hele klassen blir for mye rett og slett uoversiktlig. Annonsering/ markedsføring Vi fordelte lapper i klassen som beskrev aktiviteten. La gjerne klassen utarbeide en reklamelapp. Vårt eksempel ligger ved. Hver elev ble oppfordret å rekruttere 1-2 kunder. Til dette fikk de ca. 14 dager på seg. Slike bindende avtaler er nøkkelen til en vellykket gjennomføring! Avtalene ble ført inn på en liste med ønsket tidspunkt. Målet er å fordele jobbene utover hele dagen. Kundens mob. nr. ble registrert for å ev. kunne ta kontakt og forandre tidspunktet. En motiverende faktor kan være å ajour føre og offentliggjøre lista jevnlig i klassen, samt regne ut inntektene fortløpende. Til det velges noen ansvarlige elever. Vi fikk en liten reportasje i Ås avis det genererte muligens 2-3 drop inn kunder. Organisering/ gjennomføring En voksen har det øverste ansvaret for organisering/ gjennomføring, dvs. trekke i trådene, holde kontakten med lærerne, voksne osv. Det må etableres kontakt med vaktmesteren hvis det skal gjennomføres i skolegården. (Tilgang på vann og strøm) Dekkskiftteamene besto av 2 personer hver, alle utstyrt med jekk og hjulkryss. En skikkelig garasjejekk letter arbeidet enormt, samt noe kraftig verktøy (noen mutre sitter skikkelig godt!) Arbeidshansker er en fordel! Elevene har med seg gummihansker og en støvsuger per team (med nye poser/ små børsteoppsats til støvs. er gode å ha mellom setene) i tillegg ei bøtte og en skurebørste for gulvmattene. Søppelsekk, mikrofiberkluter, tørkerull, vaskemiddel og vindusspray ble kjøpt inn av hovedansvarlig. Det finnes også eget hjulmutterfett som anbefales å bruke (ble glemt) Klassen bakte boller, kaffe organiseres hjemmefra i kanner eller kan ev traktes på skolen. Husk pappkrus! Brus, sjokolade og bananer til alle hartarbeidende ble kjøpt inn (6 timer!) Kasse med vekslepenger må organiseres, samt en hovedansvarlig for innkassering og registrering av utførte jobber 3-4 skjøteledninger til støvsugere Det kan være en fordel å utarbeide en sjekkliste over hva som skal rengjøres, og på forhånd diskutere arbeids-fordeling seg imellom i teamene. En egenprodusert lapp med en

11 11 hyggelig hilsen din bil er blitt rengjort av... kan være artig. Her kan teamene være kreative... Jeg som hovedansvarlig fungerte som koordinator den dagen. Tok imot kunder, organisere køen, hjalp til der det trengs osv. Slik så vår markedsføringslapp ut: Nå blir det vår! Klasse 9.3 ved Ås Ungdomskole utfører innvendig bilrengjøring & dekkskift lørdag 10. april på Ås ungdomskole mellom kl. 10:00 og 16:00 Hjelp oss med å finansere vår klassetur til Dagali vi ordner en skinnede ren bil innvendig, samt dekkskift/ (Dekkskifte foretas av voksne). Kos deg med kaffe og boller mens du venter :-) Priser: innvendig rengjøring (støvsuging og vask) kr Dekkskift kr Pakkepris kr Navn:... Mobilnr.... I tillegg fikk alle som fikk skiftet dekk en lapp med følgende beskjed: Takk for at du støttet oss :-) Husk å sjekk lufttrykket i dekkene fortest mulig for å unngå unødvendig slitasje og drivstoff- forbruk. Viktig! Husk å etterstramme mutrene etter ca 5 kjørte mil. God tur! Klasse 9.3 ved Ås ungdomskole

Tips og råd for klasseturer ved Ås ungdomsskole

Tips og råd for klasseturer ved Ås ungdomsskole Tips og råd for klasseturer ved Ås ungdomsskole Revidert utkast 25.03.2014 Innhold: 1. Skolens retningslinjer 2. Mål 3. Planlegging 3.1. Søknad til skolen 3.2. Turtips 4. Finansiering 4.1. Forslag til

Detaljer

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Oppvekst og kultursjef Ellen Benestad, fagkonsulent Vigdis Bangen, fagkonsulent Arne Hågensen.

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Oppvekst og kultursjef Ellen Benestad, fagkonsulent Vigdis Bangen, fagkonsulent Arne Hågensen. ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for Eldresenteret, Ås rådhus 11.11.2009 oppvekst og kultur FRA SAKSNR: 23/09 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 26/09 TIL KL: 22.15 Av utvalgets

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLETURER I TIENDE KLASSE VED FROLAND SKOLE

RETNINGSLINJER FOR SKOLETURER I TIENDE KLASSE VED FROLAND SKOLE RETNINGSLINJER FOR SKOLETURER I TIENDE KLASSE VED FROLAND SKOLE Skoleturene i tiende klasse ved Froland skole er i sin helhet i privat regi og foregår utenfor normal skoletid. Skolen har høsten 2016 informert

Detaljer

Klasseturer - En veiledning ved oppstart og planlegging

Klasseturer - En veiledning ved oppstart og planlegging j Klasseturer - En veiledning ved oppstart og planlegging Versjon 1.0, Vågsbygd 15.09.11 Revidert 06.04.2013 Revidert 28.11.2016 Forord En klassetur er en tur for alle elevene i klassen og organiseres

Detaljer

Klasseturer - En veiledning ved oppstart og planlegging

Klasseturer - En veiledning ved oppstart og planlegging j Klasseturer - En veiledning ved oppstart og planlegging Versjon 1.0, Vågsbygd 15.09.11 Revidert 06.04.2013 Forord En klassetur er en tur for alle elevene i klassen og organiseres av foreldrene i klassen

Detaljer

1. Etablere tur- og dugnadskomité

1. Etablere tur- og dugnadskomité Innhold 1. Etablere tur- og dugnadskomité 1 2. Bestemme reisemål 2 3. Hvordan organsiere innsamling av penger 4 4. Bestille tur 7 5. Eksempler på dugnadsinnsats 7 6. Før turen, dokumenter og brev som må

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Studieturer i 2. fremmedspråk i uke 11. Velkommen til møte onsdag 3. november 2015

Studieturer i 2. fremmedspråk i uke 11. Velkommen til møte onsdag 3. november 2015 Studieturer i 2. fremmedspråk i uke 11 Velkommen til møte onsdag 3. november 2015 Todelt møte DEL 1: Felles oppstart Avdelingsleder orienterer om gratisprinsippet, føringer og søknadskriterier DEL 2: Fordeler

Detaljer

Studieturer i 2. fremmedspråk i uke 11. Velkommen til orienteringsmøte tirsdag 3. november 2015

Studieturer i 2. fremmedspråk i uke 11. Velkommen til orienteringsmøte tirsdag 3. november 2015 Studieturer i 2. fremmedspråk i uke 11 Velkommen til orienteringsmøte tirsdag 3. november 2015 Todelt møte DEL 1: Felles oppstart Avdelingsleder orienterer om gratisprinsippet, føringer og søknadsprosess

Detaljer

Foreldrekontakt og hva nå?

Foreldrekontakt og hva nå? FAU Damsgård skole juni 2011 Foreldrekontakt og hva nå? Har du planer om å melde deg som foreldrekontakt, men er litt usikker på hva du egentlig begir deg inn på? Eller er du kanskje allerede valgt som

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Tastarustå skole. Retningslinjer for klassetur 10. trinn FAU 2011

Tastarustå skole. Retningslinjer for klassetur 10. trinn FAU 2011 Tastarustå skole Retningslinjer for klassetur 10. trinn FAU 2011 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Retningslinjer... 4 Turen arrangeres utenfor skoletid...4 Respekter ulike grupperinger...4 Lag en tur

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE Foto: Bjarne Sætrang 1 Endringer i forskrift vedtatt av bystyret 14. juni 2017. Gjeldende fra 01.08.2017 Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 10:00. på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 10:00. på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 01.12.2016 kl. 10:00 på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum NB! Pent antrekk Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune Eiker videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Referat fra møte i SAMARBEIDSUTVALGET Dato og tid Tirsdag 5.4.2011 Kl. 19:30 Lurahammaren ungdomsskole Sted: Til stede: Ikke til stede: Sendes til:

Detaljer

Referat fra FAU møte onsdag 25.3.09, klokka 18.00 19.45

Referat fra FAU møte onsdag 25.3.09, klokka 18.00 19.45 Saksliste: Referat fra FAU møte onsdag 25.3.09, klokka 18.00 19.45 1. Toaletter på skolen. Skal Fau søke om å få pusset opp på egen hånd? Elisabeth sender søknad til Stange Kommune avd. Bolig Eiendom om

Detaljer

Treningsleir 2014 Konkurranse B. Løkken Idrætscenter

Treningsleir 2014 Konkurranse B. Løkken Idrætscenter Treningsleir 2014 Konkurranse B Løkken Idrætscenter Løkken Idrætscenter Beliggenhet 31 km fra Hirtshals og 54 km fra Frederikshavn Innkvartering 4-,6- og 8-sengsrom m/ bad og TV Fotballbaner 5 min. gange

Detaljer

Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter

Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter 1 Versjon 21. juni 2010 Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter Innhold: 1. Hva er en foreldrekontakt? 2. Skape et godt miljø 3. Hvordan velges foreldrekontakter?

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Arrangementsplan og erfaringsdokument avslutning 7.trinn ved Saksvik skole våren 2015

Arrangementsplan og erfaringsdokument avslutning 7.trinn ved Saksvik skole våren 2015 Arrangementsplan og erfaringsdokument avslutning 7.trinn ved Saksvik skole våren 2015 Planlegging Klassekontaktene for 6. trinn bør så tidlig som mulig avklare ansvar og oppgaver seg i mellom. Det er naturlig

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2016/2017 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 18.08.2016. Vedtatt i SU 10.05.16. Til elever, foresatte

Detaljer

SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012

SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012 SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012 CP-foreningen avd. Trøndelag ønsker også i år å arrangere sommerleir for barn, ungdom og unge voksne i aldergruppen 9 år og eldre som har CP. Leiren foregår på foreningens hytte,

Detaljer

Klasseturer i grunnskolen

Klasseturer i grunnskolen Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.05.2015 35359/2015 2015/2886 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/14 Komitè for levekår 02.06.2015 Bystyret 18.06.2015 Klasseturer i grunnskolen

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

8. trinn skoleåret 2014-2015

8. trinn skoleåret 2014-2015 8. trinn skoleåret 2014-2015 REGLER FOR KLASSETUR VED BRANNFJELL SKOLE Ved Brannfjell skole har vi hatt forskjellig praksis rundt klasseturer opp gjennom årene, kun regulert av egenandel og antall overnattinger.

Detaljer

Velkommen til samarbeidsmøte og årsmøte for FAU

Velkommen til samarbeidsmøte og årsmøte for FAU Gulskogen skole Velkommen til samarbeidsmøte og årsmøte for FAU Programmet Del 1 17.30: - Velkommen og intro v/rektor - Kurs for klassekontaktene - Årsmøte for FAU ( ca 18.00) Del 2: 19.00: Samarbeid mellom

Detaljer

Regelmatrise ved Karasjok skole

Regelmatrise ved Karasjok skole Regelmatrise ved Karasjok skole OAHPIIDOAHPPOPBIRAS/ELEVENES LÆRINGSMILJØ På klasserommet - Rekk opp handa når du vil si noe. - Hør etter og følg beskjeder. - Lytt når andre har ordet.. - Møt opp til rett

Detaljer

8. trinn skoleåret 2015-2016

8. trinn skoleåret 2015-2016 8. trinn skoleåret 2015-2016 REGLER FOR KLASSETUR VED BRANNFJELL SKOLE Ved Brannfjell skole har vi hatt forskjellig praksis rundt klasseturer opp gjennom årene. Dette har ført til svært ulik praksis, og

Detaljer

FUGs problemnotat om gratisprinsippet

FUGs problemnotat om gratisprinsippet FUGs problemnotat om gratisprinsippet Det er et grunnleggende prinsipp at den offentlige grunnskoleopplæringen skal være gratis. Gratisprinsippet i offentlige skoler skal sikre alle elever en rett til

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/13 Tjenesteutvalget 22.05.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/13 Tjenesteutvalget 22.05.2013 Søgne kommune Arkiv: B57 Saksmappe: 2013/1567-14702/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 24.04.2013 Saksframlegg Retningslinjer for skoleturer i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Aleneforeldreforeningen (AFFO) Kristiansand og omegn

Aleneforeldreforeningen (AFFO) Kristiansand og omegn Plutolekeland i Kristiansand (www.plantenpluto.no) 22 sep kl 11:00 Vi tar en fellestur til Plutolekeland. Denne dagen vil vi få 50% på inngangsprisen. Vi møtes ved respesjonen kl 11 Fullpris: Barn: 1-14år

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Oppsal og Vetland skoler

Oslo kommune Utdanningsetaten Oppsal og Vetland skoler ORDENSREGLER FOR TVILLINGSKOLENE OPPSAL og VETLAND Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen. Ifølge opplæringslova 2-9 og 3-7 er kommunen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Alle skoler har plikt til å ha et ordensreglement, jf. opplæringsloven 2-9. Ordensreglementet skal være klart og tydelig med hensyn til hva

Detaljer

Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun

Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun Vi har herved gleden av å invitere dere til sommerleir på vestlandet; i Slåtthaughallen på Nesttun. Her kommer alle praktiske

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Ordensregler for Siggerud skole 2012/13

Ordensregler for Siggerud skole 2012/13 Ordensregler for Siggerud skole 2012/13 Skolenes ordensreglement skal bygge på lov og forskrift og skal sikre at elevene, foreldre/foresatte og ansatte behandles på en forsvarlig måte. Ordensreglementet

Detaljer

KLASSETUR UNGDOMSKOLEN?

KLASSETUR UNGDOMSKOLEN? KLASSETUR UNGDOMSKOLEN? Hva skal man velge? ELLER ELLER ELLER INGEN TUR? Veiledning for foreldre ved Øygard Ungdomsskole Sandnes Utarbeidet av skolens foreldreutvalg (FAU) (2016) INTRODUKSJON Ungdomsskolen

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 09.06.2011 010/11 BTHE Kommunestyret 23.06.

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 09.06.2011 010/11 BTHE Kommunestyret 23.06. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 09.06.2011 010/11 BTHE Kommunestyret 23.06.2011 072/11 BTHE Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K2-A20 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Erfaringer Hei Verden! 2012

Erfaringer Hei Verden! 2012 Erfaringer Hei Verden! 2012 Ansvarlig for gjennomføring er FAU representanter fra 6.trinn. I tillegg til oppsatt hjelp (kafé/rydding) var 5-6 FAU representanter med fra ca. 15-15.30. Oppgave 5 kaker/5

Detaljer

FGI Fotball SørCup 2016 Side 1 av 9. SørCup. Flekkerøy, Kristiansand Fredag 24. Tirsdag 28. juni 2016 PROGRAM OG RETNINGSLINJER

FGI Fotball SørCup 2016 Side 1 av 9. SørCup. Flekkerøy, Kristiansand Fredag 24. Tirsdag 28. juni 2016 PROGRAM OG RETNINGSLINJER FGI Fotball SørCup 2016 Side 1 av 9 SørCup Flekkerøy, Kristiansand Fredag 24 Tirsdag 28 juni 2016 PROGRAM OG RETNINGSLINJER Innhold: 1 Innledning 2 Program 3 Retningslinjer for trenere/ledere 4 Retningslinjer

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

Skinnarbu Nasjonalparkhotell

Skinnarbu Nasjonalparkhotell Skinnarbu Nasjonalparkhotell Fantastisk beliggenhet, og hotellet er omgitt av enestående natur Skinnarbu Nasjonalparkhotell har en fantastisk beliggenhet med utsikt over Dra på fjellturer, jakt eller fiske.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE Mobbeplan revidert 13.8.2013 side 1 av 6 MOBBEPLAN FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE DEFINISJONER. Hva er mobbing? o Psykisk / fysisk vold rettet mot et offer,

Detaljer

ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13

ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13 ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13 Forskrift for ordens- og oppførselsreglement er vedtatt den 30.04.2012 i Samarbeidsutvalget ved Ås ungdomsskole etter delegasjon fra Oppvekst- og kultursjefen

Detaljer

Konsekvensrekke GJELDENDE ORDENSREGLER FOR FROGNER SKOLE. Til elever og foreldre/foresatte!

Konsekvensrekke GJELDENDE ORDENSREGLER FOR FROGNER SKOLE. Til elever og foreldre/foresatte! Konsekvensrekke Alle kontaktlærere skal ha et system for dokumentasjon og oppfølging av elevenes orden og oppførsel. Hvert brudd på ordensreglementet skal dokumenteres. Ved brudd i friminuttene skal inspiserende

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Høyenhall skole FAU møte

Oslo kommune Utdanningsetaten. Høyenhall skole FAU møte Høyenhall skole FAU møte 14.9.16 Nytt for skoleåret Økt naturfag 5. 7. trinn Spisepause for elevene Alle NP'er elektronisk Økt timetall (ikke for oss ) i svømming ferdighetsprøve i svømming Bygg og uteområdet

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Reglement for eskursjoner skoleturer

Reglement for eskursjoner skoleturer 1. generelle bestemmelser 1.1 Hensikt Sikre at elever ved skolen er kjent med gratisprisippet og skolens regler og rutiner ved slike reiser. Og at ekskursjoner gjennomføres på en best mulig måte mht forsvarlighet,

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2017/2018 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 17.08.2017. Vedtatt i SU 14.06.17. Til elever, foresatte

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Lynghaug skole

TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Lynghaug skole TILSYNSRAPPORT Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring Bergen kommune, Lynghaug skole 1 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune, Lynghaug skole. Rapporten gir ingen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING MELDAL BARNE- OG UNGDOMSSKOLE MELDAL KOMMUNE Revidert Dato RETNINGSLINJER OG VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR MELDAL KOMMUNE GJELDENDE FOR Meldal barne- og ungdomsskole

Detaljer

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN med Foreldregruppa i Follo, AiN MEDLEMSHELG MED HYTTETUR! HVOR: Sagakollen feriehjem, utenfor Drøbak www.sagakollen.no NÅR: Fredag 5. september, lørdag 6. september og/eller

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Referat fra FAU-møte ved Fjære barneskole mandag

Referat fra FAU-møte ved Fjære barneskole mandag Referat fra FAU-møte ved Fjære barneskole mandag 25.09.17 Tilstede: Hildegunn Omland Adde, FAU-representant 1A Therese Olsen Bjerkholt, FAU-representant 1B Audny Hoveland, FAU-representant 2A Tone Moi

Detaljer

OPPVEKST Avdeling. Dvergsnes skole. Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør

OPPVEKST Avdeling. Dvergsnes skole. Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør OPPVEKST Avdeling Dvergsnes skole Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør FLiK Forskningsbasert Læringsmiljø i Kristiansand Skape inkluderende læringsmiljø som: - øker alle barns sosiale

Detaljer

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.)

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Ordens- og trivselsregler ORDENS- OG TRIVSELSREGLER VED TASTARUSTÅ SKOLE Generelle regler

Detaljer

1. kl: LOTTERIBODEN og TOVING Plan for arbeidet

1. kl: LOTTERIBODEN og TOVING Plan for arbeidet Julemarked 2014 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 23. november kl. 12 17 1. kl: LOTTERIBODEN og TOVING Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Maria Thulesius Tlf.nr 46838242 mariathulesius@hotmail.com

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Skranevatnet skole

TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Skranevatnet skole TILSYNSRAPPORT Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring Bergen kommune, Skranevatnet skole 1 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune, Skranevatnet skole. Rapporten

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Kjære foreldre/foresatte! Juli 2015 Ditt barn går eller skal begynne ved Frydenlund-SFO, for første gang. Dette er særlig en overgang for de som kommer fra barnehagen,

Detaljer

Foreldremøte for Nørhalne cup 2013. 4 februar 2013

Foreldremøte for Nørhalne cup 2013. 4 februar 2013 Foreldremøte for Nørhalne cup 2013 4 februar 2013 Visjon for Erdal IL Erdal IL skal bidra til å skape et godt miljø og samhold i nærmiljøet, samt bidra til videreutvikling av idretten på Erdal. Saksliste:

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune Rosthaug videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

NB! Du får fradrag for deltagelse i bla. nisseorkesteret, se vedlagte excel-ark for ditt fradrag.

NB! Du får fradrag for deltagelse i bla. nisseorkesteret, se vedlagte excel-ark for ditt fradrag. Årets sommertur går til vårt vennskapsland Danmark, nærmere bestemt Blokhus. Vi har meldt oss på en korpsfestival som vil vare hele tiden vi skal være her. Før avreise skal vi ha en siste øvelse onsdag

Detaljer

I n v i t a s j o n. Ferie for alle

I n v i t a s j o n. Ferie for alle I n v i t a s j o n Ferie for alle Gode ferieopplevelser Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk, og det kan skyldes ulike årsaker. Ofte er konsekvensen at foreldrene ikke kan gi barna de sosiale

Detaljer

Rollebeskrivelse klassekontakter (Sist oppdatert, august 2016)

Rollebeskrivelse klassekontakter (Sist oppdatert, august 2016) Rollebeskrivelse klassekontakter (Sist oppdatert, august 2016) Innledning Denne rollebeskrivelsen gir en beskrivelse av oppgaver til klassekontakten. På vårens foreldremøter velges klassekontakt og FAU-representant

Detaljer

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Innledning 1.1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9, har hovedutvalg

Detaljer

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole 2012-2013 1 Dette regelheftet tilhører: Navn: Gruppe:.. Jeg skal jobbe hardt for å holde reglene: Elev:. Foresatte: Vi oppfordrer foresatte til å gå gjennom

Detaljer

Rapport fra avslutning 7.trinn ved Saksvik skole våren 2011

Rapport fra avslutning 7.trinn ved Saksvik skole våren 2011 Rapport fra avslutning 7.trinn ved Saksvik skole våren 2011 Det er en fin ordning at foreldre til 6.trinn skal være med på å forberede og servere for 7.trinn, trivelig å se så mange flotte elever samt

Detaljer

Frankrike Tyskland Norge

Frankrike Tyskland Norge Frankrike Tyskland Norge 2012 2013 2014 Hva skjer? Ungdommer fra Stjørdal kommune reiser sommeren 2012, i regi av Ungdommens Hus og Ungdomskontakten, på utveklingstur til Frankrike. Turen er et utvekslingssamarbeid,

Detaljer

2. kl: GRØTBOD og JULETREPYNT Plan for arbeidet

2. kl: GRØTBOD og JULETREPYNT Plan for arbeidet Julemarked 2015 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 22. november kl. 12 17 2. kl: GRØTBOD og JULETREPYNT Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Helene Gabestad Tlf.nr 92812723 helene_gabestad@yahoo.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier i en vanskelig situasjon

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier i en vanskelig situasjon I n v i t a s j o n Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier i en vanskelig situasjon Gode ferieopplevelser Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk, og det kan skyldes ulike årsaker. Ofte

Detaljer

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia Til info før vi drar nedover. Denne turen er lagt opp slik at alle som vil være med bestiller sin egen flybillett. Det er svært mange muligheter for å komme seg til og fra Tyrkia, og forskjellige priser.

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

FGI Fotball DanaCup 2016 Side 1 av 9. Dana Cup. Hjørring, Danmark Søndag 24. Lørdag 30. juli 2016 (uke 30)

FGI Fotball DanaCup 2016 Side 1 av 9. Dana Cup. Hjørring, Danmark Søndag 24. Lørdag 30. juli 2016 (uke 30) Forus FGI Fotball DanaCup 2016 Side 1 av 9 Dana Cup Hjørring, Danmark Søndag 24 Lørdag 30 juli 2016 (uke 30) PROGRAM OG RETNINGSLINJER Innhold: 1 Innledning 2 Program 3 Retningslinjer for trenere/ledere

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Dugnadskomiten utpeker en kasserer, og det opprettes en egen klassekonto.

Dugnadskomiten utpeker en kasserer, og det opprettes en egen klassekonto. KlasseTURene på Nordberg Tips og råd fra FAU Kjære foreldre! På Nordberg skole har det i flere år blitt arrangert klasseturer for elevene. Det er foreldre og elever som står som arrangører av turene, og

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Vedtatt i BUK 15.06.16 Hjemmel Utvalg for barn, unge og kultur har i møte 16.06.16, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

I n v i t a s j o n. - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi. Ferie for alle

I n v i t a s j o n. - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi. Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi I n v i t a s j o n Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi Gode ferieopplevelser Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk,

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer

Godkjent Siste revideringsdato:

Godkjent Siste revideringsdato: Nordre Land kommune Utarbeidet av: Sos.fag.veileder prosjektgruppe Godkjent 20.04.2010 Siste revideringsdato: 13.11.2013 Rutine ved mobbing Versjon: 1 Revidering: Årlig Ansvar: Skoleleder 1. KVALITETSMÅL/

Detaljer

5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet

5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet Julemarked 2015 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 22. november kl. 12 17 5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Maria Thulesius tlf: 468 38 242 mariathulesius@hotmail.com

Detaljer

AKTIVITETSPROGRAM 2014

AKTIVITETSPROGRAM 2014 Foreningen for deg som er helt eller delvis alene med barn, men med hjerte og tid for andre. AKTIVITETSPROGRAM 2014 Det er bindende påmelding på alle aktiviteter. Alle aktiviteter blir lagt ut etter hvert

Detaljer

INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015

INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015 INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015 SFO er et frivillig tilbud om opphold utenom skolens ordinære undervisning for barn på 1. til 4. trinn og for funksjonshemmede barn fra 1. til 7. trinn.

Detaljer