Presentasjonsregler: Vegetasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjonsregler: Vegetasjon"

Transkript

1 Presentasjonsregler: Vegetasjon DATAEI GA R Norsk institutt for skog og landskap STA TISK TEIKFORKLA RING Oversiktskart Vegetasjonstype Naturtypar Hovedtyper Saubeite og storfebeite Norsk institutt for skog og landskap Side 1 av 7

2 TEGNFORKLA RING DE TA LJ ER Hovudtypar (Eigenskap: HOVUDTYPE) Klassenamn RGB-verdiar Symbol Spørring Snøleie "KARTLEGGIN" = 1 Heisamfunn i fjellet "KARTLEGGIN" = 2 Engsamfunn i fjellet "KARTLEGGIN" = 3 Lauvskog "KARTLEGGIN" = 4 Varmekjær lauvskog "KARTLEGGIN" = 5 Furuskog "KARTLEGGIN" = 6 Granskog "KARTLEGGIN" = 7 Fukt og sumpskog "KARTLEGGIN" = 8 Myr "KARTLEGGIN" = 9 Open fastmark i låglandet "KARTLEGGIN" = 10 Jordbruksareal "KARTLEGGIN" = 11 Uproduktive areal "KARTLEGGIN" = 12 Vatn "KARTLEGGIN" = 13 Naturtypar (Eigenskap: NATURTYPE_) Klassenamn RGB-verdiar Symbol Spørring Rikmyr "NATURTYPE" = 1 Kantkratt "NATURTYPE" = 2 Kalkrike område i fjellet "NATURTYPE" = 3 Produktive område i fjellet "NATURTYPE" = 4 Hagemark Busksymbol ( ) "NATURTYPE" = 5 Skogsbeiter "NATURTYPE" = 6 Kystlynghei "NATURTYPE" = 7 Elveør "NATURTYPE" = 8 Starrsump "NATURTYPE" = 9 Rik edellauvskog "NATURTYPE" = 10 Kalkskog Fylt sirkel ( ) "NATURTYPE" = 11 Bjørkeskog med høgstauder "NATURTYPE" = 12 Gråor-heggeskog "NATURTYPE" = 13 Rik sumpskog horisontale stipla striper ( ) "NATURTYPE" = 14 Sanddyner "NATURTYPE" = 15 Strandeng/fukteng "NATURTYPE" = 16 Norsk institutt for skog og landskap Side 1 av 7

3 stypar (Eigenskap: TYPE1_BESK) Klassenamn RGB-verdiar Symbol Spørring Vegetasjon Mosesnøleie "KARTLEGGIN_1" = '1a' Grassnøleie "KARTLEGGIN_1" = '1b' Frostmark, letype "KARTLEGGIN_1" = '1c' Frostmark, rabbetype "KARTLEGGIN_1" = '2a' Tørrgrashei "KARTLEGGIN_1" = '2b' Lavhei "KARTLEGGIN_1" = '2c' Reinrosehei "KARTLEGGIN_1" = '2d' Rishei "KARTLEGGIN_1" = '2e' Alpin røsslynghei "KARTLEGGIN_1" = '2f' Alpin fukthei "KARTLEGGIN_1" = '2g' Lågurteng "KARTLEGGIN_1" = '3a' Høgstaudeeng "KARTLEGGIN_1" = '3b' Lav- og lyngrik bjørkeskog "KARTLEGGIN_1" = '4a' Blåbærbjørkeskog "KARTLEGGIN_1" = '4b' Engbjørkeskog "KARTLEGGIN_1" = '4c' Kalkbjørkeskog Fylt sirkel ( ) "KARTLEGGIN_1" = '4d' Oreskog "KARTLEGGIN_1" = '4e' Flommarkkratt Kvadrat ( ) "KARTLEGGIN_1" = '4f' Hagemarkskog Busksymbol ( ) "KARTLEGGIN_1" = '4g' Fattig edellauvskog "KARTLEGGIN_1" = '5a' Rik edellauvskog "KARTLEGGIN_1" = '5b' Lav- og lyngrik furuskog "KARTLEGGIN_1" = '6a' Blåbærfuruskog "KARTLEGGIN_1" = '6b' Engfuruskog "KARTLEGGIN_1" = '6c' Kalkfuruskog Fylt sirkel ( ) "KARTLEGGIN_1" = '6d' Lav- og lyngrik granskog "KARTLEGGIN_1" = '7a' Blåbærgranskog "KARTLEGGIN_1" = '7b' Enggranskog "KARTLEGGIN_1" = '7c' Fuktskog "KARTLEGGIN_1" = '8a' Myrskog "KARTLEGGIN_1" = '8b' Fattig sumpskog "KARTLEGGIN_1" = '8c' Rik sumpskog "KARTLEGGIN_1" = '8d' Rismyr "KARTLEGGIN_1" = '9a' Bjønnskjeggmyr "KARTLEGGIN_1" = '9b' Grasmyr "KARTLEGGIN_1" = '9c' Norsk institutt for skog og landskap Side 2 av 7

4 Blautmyr "KARTLEGGIN_1" = '9d' Storrsump Busksymbol ( ) "KARTLEGGIN_1" = '9e' Kystlynghei "KARTLEGGIN_1" = '10a' Røsslynghei "KARTLEGGIN_1" = '10b' Fukthei "KARTLEGGIN_1" = '10c' Knausar og kratt "KARTLEGGIN_1" = '10d' Fukt- og strangenger "KARTLEGGIN_1" = '10e' Sanddyner og grusstrender Kvadrat ( ) "KARTLEGGIN_1" = '10f' Elveører og grusvifter Kvadrat ( ) "KARTLEGGIN_1" = '10g' Dyrka mark "KARTLEGGIN_1" = '11a' Beitevoll "KARTLEGGIN_1" = '11b' Jord og grus "KARTLEGGIN_1" = '12a' Ur og blokkmark "KARTLEGGIN_1" = '12b' Bart fjell "KARTLEGGIN_1" = '12c' Bebygd areal, tett "KARTLEGGIN_1" = '12d' Bebygd areal, ope "KARTLEGGIN_1" = '12e' Anna nytta areal "KARTLEGGIN_1" = '12f' Varig is og snø "KARTLEGGIN_1" = '12g' Vatn "KARTLEGGIN_1" = '13' Sauebeite Eignatheit (Eigenskap: SAU_BESKRI) Klassenavn RGB-verdier Symbol Spørring Mindre godt beite "SAUBEITE" = 1 Godt beite "SAUBEITE" = 2 Svært godt beite "SAUBEITE" = 3 Beitevollar og hagemarkskog "SAUBEITE" = 4 Dyrka mark "SAUBEITE" = 5 Uproduktive areal "SAUBEITE" = 6 Storfebeite Eignaheit (Eigenskap: STORFE_BESKRI) Klassenavn RGB-verdier Symbol Spørring Mindre godt beite "STORFEBEIT" = 1 Godt beite "STORFEBEIT" = 2 Svært godt beite "STORFEBEIT" = 3 Beitevollar og hagemarkskog "STORFEBEIT" = 4 Dyrka mark "STORFEBEIT" = 5 Uproduktive areal "STORFEBEIT" = 6 Sauebeite Utforming (Eigenskap: BEITESKRAV_1) Norsk institutt for skog og landskap Side 3 av 7

5 Klassenamn RGB-verdier Symbol Spørring Grasrik utforming skråstriper "BEITESKRAV" = 1 Finnskjeggrik utforming -- Skråstipla "BEITESKRAV" = 2 Forsumpa areal horisontale striper, stiplede "BEITESKRAV" = 3 Seinsommar - haustbeite skråstriper, assymetriske "BEITESKRAV" = 4 Bregnerik utforming skråstriper, assymetriske "BEITESKRAV" = 5 Vegetasjon Oversiktskart (Kun WMS-tjeneste) Klassenamn RGB-verdier Symbol Spørring Digitalt vegetasjonskart Kart på papir KARTLA G I TE NESTA KAAG I TJE NE STE N (OPSJON) Temakart GetLegendGraphics Bilde Min.Scale Max.Scale Oversiktskart Vegetasjonstyp ar yer=oversiktskart&format=image/png yer=vegetasjonstypar&format=image/ png Norsk institutt for skog og landskap Side 4 av 7

6 Naturtypar yer=naturtypar&format=image/png Norsk institutt for skog og landskap Side 5 av 7

7 Hovedtypar yer=hovudtypar&format=image/png Vegetasjon Saubeite yer=saubeite&format=image/png Storfebeite yer=storfebeite&format=image/png LENKE R/ANNET Fagsider fra Skog og landskap Kart fra Skog og landskap Metadata på GeoNorge Norsk institutt for skog og landskap Side 6 av 7

UTMARKSBEITET I FJELLOMRÅDET MELLOM VALDRES OG GAUSDAL

UTMARKSBEITET I FJELLOMRÅDET MELLOM VALDRES OG GAUSDAL Rapport 07/2013 UTMARKSBEITET I FJELLOMRÅDET MELLOM VALDRES OG GAUSDAL Yngve Rekdal Michael Angeloff Her skal det inn et bildet som passer til dokumentet. Størrelse på bildet må være 19 cm bredt og 15,4

Detaljer

AREALREGNSKAP FOR UTMARK Arealstatistikk for Oppland

AREALREGNSKAP FOR UTMARK Arealstatistikk for Oppland Ressursoversikt 01/2013 AREALREGNSKAP FOR UTMARK Arealstatistikk for Oppland Johnny Hofsten Yngve Rekdal Geir-Harald Strand Her skal det inn et bildet som passer til dokumentet. Størrelse på bildet må

Detaljer

AREALREGNSKAP FOR UTMARK Arealstatistikk for Oppland

AREALREGNSKAP FOR UTMARK Arealstatistikk for Oppland Ressursoversikt 01/2013 AREALREGNSKAP FOR UTMARK Arealstatistikk for Oppland Johnny Hofsten Yngve Rekdal Geir-Harald Strand Her skal det inn et bildet som passer til dokumentet. Størrelse på bildet må

Detaljer

Innmarksbeite Versjon 2.0, Skog og landskap, 01.05.2012

Innmarksbeite Versjon 2.0, Skog og landskap, 01.05.2012 Innmarksbeite Versjon 2.0, Skog og landskap, 01.05.2012 Innmarksbeite er eit viktig markslag i bygdelandskapet. Her ligg det ein stor fôrressurs som kan haustast av dyr, utan at det er lagt ned høge dyrkingskostnader.

Detaljer

AREALSTATISTIKK: EIENDOMMER OG UTMARK

AREALSTATISTIKK: EIENDOMMER OG UTMARK Rapport fra Skog og landskap 14/2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AREALSTATISTIKK: EIENDOMMER OG UTMARK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Sammendrag. Tabell 1: Potensialet for biologisk mangfold er vurdert som enten lite (+), middels (++) eller stort (+++)

Sammendrag. Tabell 1: Potensialet for biologisk mangfold er vurdert som enten lite (+), middels (++) eller stort (+++) Faun rapport, 028-2013 Oppdragsgiver: Nissedal kommune Biologisk mangfold -rullering av kommuneplan 2013 Anne Nylend -vi jobber med natur Sammendrag Bakgrunn I forbindelse med rullering av kommuneplanens

Detaljer

Sammenhengen mellom rødlista for naturtyper og DN-håndbok 13 Inkludert midlertidige faktaark for nye verdifulle naturtyper

Sammenhengen mellom rødlista for naturtyper og DN-håndbok 13 Inkludert midlertidige faktaark for nye verdifulle naturtyper Sammenhengen mellom rødlista for naturtyper og DN-håndbok 13 Inkludert midlertidige faktaark for nye verdifulle naturtyper Gaarder, G., Erikstad, L., Larsen, B. H. & Mjelde, M. 2012. Sammenhengen mellom

Detaljer

AR 5 BROSJYRE 2/2010 (FORSIDEN) AREALRESSURSKART AR5. Valstad. Holtan. Dyrstad. Dyrstadtjønna. Skardaunet

AR 5 BROSJYRE 2/2010 (FORSIDEN) AREALRESSURSKART AR5. Valstad. Holtan. Dyrstad. Dyrstadtjønna. Skardaunet 2/2010 AR 5 BROSJYRE (FORSIDEN) AREALRESSURSKART AR5 Valstad Holtan Dyrstadtjønna Dyrstad Skardaunet Arealressurskart AR5 klassifikasjonssystem produktet AR5 AR5 står for arealressurskart i målestokk 1:5000.

Detaljer

Ca 3760 daa 0-229 m 76/3,8 (Oslo kommune) og 75/1 (Forsvaret)

Ca 3760 daa 0-229 m 76/3,8 (Oslo kommune) og 75/1 (Forsvaret) LOKALITET 31: KOMMUNE: FYLKE: KARTBLAD M711: UTM-KOORDINATER: KARTBLAD ØK: VERNEKATEGORI: AREAL: HØYDE OVER HAVET: BERØRTE EIENDOMMER: Søndre Håøya Frogn Akershus 1814 II NM 896 175 CM 039 CM 040 Ca 3760

Detaljer

TA-1835/2001 ISBN 82-7655-433-4

TA-1835/2001 ISBN 82-7655-433-4 Modell for identifikasjon og prioritering av spesielt sårbare befolkningskonsentrasjoner og miljøressurser ved akutte forurensninger på land (MOB-Land) TA-1835/2001 ISBN 82-7655-433-4 Forord Statens forurensningstilsyn

Detaljer

Delfelt nr: 17 Navn: Røvassåga (nedre del) Regine: 156.CAA1, 156.CAA2, 156.CAA21, 156.CAA22, 156.CAA2A og 156.CAA2B Kartutsnitt delfelt

Delfelt nr: 17 Navn: Røvassåga (nedre del) Regine: 156.CAA1, 156.CAA2, 156.CAA21, 156.CAA22, 156.CAA2A og 156.CAA2B Kartutsnitt delfelt Delfelt nr: 17 Navn: Røvassåga (nedre del) Regine: 156.CAA1, 156.CAA2, 156.CAA21, 156.CAA22, 156.CAA2A og 156.CAA2B Kartutsnitt delfelt Planstatus Kommuneplan: Stort sett LNF-sone 1 (hvor spredt bebyggelse

Detaljer

Truete vegetasjonstyper i Norge

Truete vegetasjonstyper i Norge Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Rapport botanisk serie 2001-4 Truete vegetasjonstyper i Norge Redigert av Eli Fremstad og Asbjørn Moen Rapporten er trykt i 600 eksemplarer

Detaljer

Standard for et bærekraftig norsk skogbruk

Standard for et bærekraftig norsk skogbruk Standard for et bærekraftig norsk skogbruk Innhold 4 Levende Skog Kravpunkter: 9 1. Arbeidskraft og kompetanse 10 2. Avfallshåndtering 11 3. Bekyttelse av skogarealet 11 4. Biologisk viktige områder 18

Detaljer

PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard

PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Sporbarhet og Logobruk PEFC ST 2002:2013 Chain

Detaljer

John Bjarne Jordal. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen.

John Bjarne Jordal. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen. John Bjarne Jordal Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen. Rapport J. B. Jordal nr. 2-2009 J. B. Jordal Rapport nr. 2-2009 Utførende konsulent: Biolog John Bjarne

Detaljer

Markslag i Økonomisk kartverk

Markslag i Økonomisk kartverk Markslag i Økonomisk kartverk NIJOS veileder 01/04 nynorsk Markslag i Økonomisk kartverk Økonomisk kartverk (ØK) inneheld i tillegg til markslaget opplysningar om m.a. namn, terrengforhold, vassdrag, fastpunkt,

Detaljer

Siste Sjanse rapport 2003-10

Siste Sjanse rapport 2003-10 Ekstrakt iste janse har foretatt en kartlegging og verdivurdering av naturtyper i Nes. Arbeidet har dels bestått i en gjennomgang av eksisterende litteratur om natur i kommunen og dels og i oppsøkende

Detaljer

Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx

Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx Miljøfaglig Utredning ans Rapport 2001:xx Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning ans

Detaljer

NINA Temahefte 12. NINA Norsk institutt for naturforskning

NINA Temahefte 12. NINA Norsk institutt for naturforskning NINA Norsk institutt for naturforskning Vegetasjonstyper i Norge Eli Fremstad 2. opplag NINA Norsk institutt for naturforskning Fremstad, E. 1997. Vegetasjonstyper i Norge. - NINA Temahefte 12: 1-279.

Detaljer

Publisert WWF-Norge, april 2004 Første opplag. Tittel WWFs verneplan for å bevare Norges fantastiske skognatur

Publisert WWF-Norge, april 2004 Første opplag. Tittel WWFs verneplan for å bevare Norges fantastiske skognatur 1 Publisert WWF-Norge, april 2004 Første opplag Tittel WWFs verneplan for å bevare Norges fantastiske skognatur Copyright Ettertrykk anbefales oppgi kilde Rapporten kan lastes ned fra www.wwf.no/core/pdf/wwfs_skogsverneplan_2004.pdf

Detaljer

Siste Sjanse rapport 2005-11

Siste Sjanse rapport 2005-11 Ekstrakt Siste Sjanse har foretatt en kartlegging og verdivurdering av naturtyper i Stor-Elvdal kommune. Arbeidet har dels bestått i en gjennomgang av eksisterende litteratur om natur i kommunen og dels

Detaljer

Snau fjell med vier kratt Balvatnet i Nord land. Snau fjel let

Snau fjell med vier kratt Balvatnet i Nord land. Snau fjel let Snau fjell med vier kratt Balvatnet i Nord land. Snau fjel let Over skoggrensen starter snaufjellet. Skoggren sen av tar mot kys ten og nord over. Kon sekven sen av det te er at man ge plan ter som kun

Detaljer

Liste over prioriterte mangler ved skogvernet

Liste over prioriterte mangler ved skogvernet NINA Norsk institutt for naturforskning Liste over prioriterte mangler ved skogvernet Erik Framstad Bjørn Økland Egil Bendiksen Vegar Bakkestuen Hans Blom Tor Erik Brandrud NINA Oppdragsmelding 769 NINA

Detaljer

sopp og nyttevekster årgang 7 - nummer 3/2011 Medlemsblad for Norges sopp- og nyttevekstforbund

sopp og nyttevekster årgang 7 - nummer 3/2011 Medlemsblad for Norges sopp- og nyttevekstforbund sopp og nyttevekster årgang 7 - nummer 3/2011 Medlemsblad for Norges sopp- og nyttevekstforbund MEDLEMSFORENINGENE Aust-Agder sopp- og nyttevekstforening Leder: Gerd Bakke Adr.: Vestervn. 130, 4817 His

Detaljer

Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland i 2010.

Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland i 2010. Miljørapport nr. 1-2011 Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland i 2010. Av John Bjarne Jordal og John Inge Johnsen Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelinga MILJØRAPPORT FYLKESMANNEN I ROGALAND

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

Registrering av biologisk mangfold i Rindal kommune (Møre og Romsdal)

Registrering av biologisk mangfold i Rindal kommune (Møre og Romsdal) 626 Registrering av biologisk mangfold i Rindal kommune (Møre og Romsdal) Supplerende naturtypekartlegging Egil Bendiksen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter

Detaljer

Kulturlandskapet. gror igjen

Kulturlandskapet. gror igjen L A N D S K A P Kulturlandskapet Tradisjonelt småbruk på Frøya i Sør-Trøndelag i forfall. Mange mindre plasser langs kysten kombinerte fiske med jordbruk. gror igjen Det har særlig det siste tiåret vært

Detaljer

E18 Retvet-Vinterbro

E18 Retvet-Vinterbro Region øst E18 Ørje-Vinterbro April 2014 E18 Retvet-Vinterbro "Ny jord" - grovsiling Statens vegvesen E18 Retvet Vinterbro: «Ny jord»- Grovsiling 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: E18

Detaljer

Nasjonalt system for arealdekkeklassifikasjon (NaSAK) Arnt Kristian Gjertsen, Jogeir Stokland, Ivar Johan Jansen Per Schøning og Guro Dahle Strøm

Nasjonalt system for arealdekkeklassifikasjon (NaSAK) Arnt Kristian Gjertsen, Jogeir Stokland, Ivar Johan Jansen Per Schøning og Guro Dahle Strøm Nasjonalt system for arealdekkeklassifikasjon (NaSAK) Arnt Kristian Gjertsen, Jogeir Stokland, Ivar Johan Jansen Per Schøning og Guro Dahle Strøm NIJOS rapport 3/04 Nasjonalt system for arealdekkeklassifikasjon

Detaljer