DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012"

Transkript

1 1 DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger Program: 1. Årsmøte 2. Pause/bevertning 3. Foredrag v/birger Lindanger Om Rogaland Historielag Forslag til årsmøtets dagsorden: 1. Møtets åpning, registrering av medlemmer og fullmakter 2. Valg av møteleder og referent 3.Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Styrets beretning om siste års virksomhet. Årsberetning 2012 følger vedlagt. 5. Regnskap for 2012 A. Gjennomgang av regnskapet B. Revisors beretning C. Godkjennelse 6. Innkomne forslag Navneendring til DIS-Rogaland, Slekt og Data 7. Budsjettforslag for Vedtekter 9. Valg av leder, styremedlemmer og Varamedlemmer 10. Valg av valgkomite 11. Valg av revisor 12. Årsmøtets avsluttes. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland Periode Årsberetning og regnskap dekker kalenderåret Årsmøte 2012 Foreningens årsmøte for 2012 ble arrangert 22. februar i møterommet på Statsarkivet i Stavanger. Referat fra årsmøtet finnes på DIS-Rogalands nettsted Regnskapet for 2011 ble godkjent og budsjett for 2012 ble vedtatt. Etter årsmøtet var det orientering og omvisning på Statsarkivet. 3. Tillitsverv I 2012 har foreningen hatt følgende tillitsvalgte: Styret: Jan H. Gulliksrud Stavanger leder Hans Magnus Stølen Randaberg styremedlem Rita Aase Austvoll Sandnes styremedlem Tone Tjensvold Barstad Bryne styremedlem Øystein Blitzner Netland Egersund styremedlem Stein Høiland Stavanger kasserer Varamedlemmer: Sverre M. Lima Bryne varamedlem Eva Wathne Sola varamedlem Frode Dyrdal webansvarlig Leif Lund Sola gravminnekoordinator Revisor: Karen J. Aadnesen Sandnes revisor Valgkomité: Inge Nødland Sandnes valgkom. Oddvar Lilleaas Stavanger valgkom. Følgende medlemmer har DIS-Norge tillitsverv: Gunnar Borvik, medlem av aktivitetsutvalget for kilderegistrering Kurt Selland, DIS-treff bidragskjører 4. Medlemmer Medlemsantallet har sunket i 2012 og var pr 31.des 490. DIS medlemmer i foreningens dekningsområde er kommunene Bjerkreim, Eigersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Stavanger, Strand, Sokndal, Sola og Time.

2 2 5. Styremøter Det har vært holdt 11 styremøter i perioden. Alle i styret har e-post, og dette har gjort det lettere å utføre styrets oppgaver. 6. Medlemsmøter Medlemsmøter holdt i perioden 2011: 14. april Utvandringen fra Rogaland til Amerika v/per Inge Bøe 6. sep. Båttur med M/K Andholmen 17.nov 12.des Fayance-industrien i Egersund og omvisning på Fayancemuseet Slektsgrøt med foredrag av Odrun Dehli (Vita Veritas) og Mari Anne Næsheim Hall Dato Tema Sted Ant 18. jan Bestefars historie Utvandrersenteret 16 v/ole Handeland 23. feb. Orientering om Statsarkivet 19 statsarkivet i Stavanger 21. mar. Slektssøk i Sverige og Danmark v/ Stein Høiland Utvandrersenteret 13 Utvandrersenteret Kansellert på grunn av maskinhavari AMFI (Mega) i Egersund Utvandrersenteret i Stavanger 7. Annonsering Annonsering av aktiviteter og møter har skjedd på foreningens nettsted på internett. Det blir lagt vekt på å betjene medlemmene via internettsider og e-post. For å sikre tilgang til denne informasjonen må medlemmene holde sine e-post adresser oppdatert via DIS-admin. Medlemsmøtene blir annonsert i Møtekalenderen på DIS-Norges hjemmeside. Møtene i Egersund er annonsert i Dalane Tidende. Annonsering av Slektsgranskerdagen skjedde gjennom Lokalavisen samt i kulturkalenderen i Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis. 8. Brukergrupper 8.1 Slektsdrøs og Internet. Denne gruppen har hatt møter 9 ganger i løpet av året. Utvandrersenteret på Strandkaien i Stavanger er det faste møtestedet med 5 tilgjengelige arbeidsstasjoner. Den tidligere investering i trådløs internet forbindelse gjør det mulig å kople opp personlige laptopper. I tillegg er mandatet for disse møtene utvidet til å omfatte råd og dåd innen brukerprogram. Dette for å blant annet søke og dekke opp for de brukergruppene som har pause. 8.2 Embla Familie og Slekt brukergruppen har hatt 9 møter med ca 23 deltakere på hvert møte på Lura bydelshus. 9. Lokalgrupper. Det har lenge vært en målsetting å utvide aktivitetstilbudet til medlemmene i Dalane-regionen. 16. september 2010 etablerte medlemmene i Eigersund og Sokndal en lokalgruppe i Egersund. Lokalene som Eigersund kommune har stilt gratis til disposisjon for DIS-Rogaland, har dessverre ikke en utforming som muliggjør adgang for bevegelseshemmede. Styret DIS-Rogaland vil i 2013 vurdere alternativt møtelokale. Lokalgruppen i Egersund trenger dessuten en leder/kontaktmann. I 2012 har det vært liten aktivitet i lokalgruppen. 10. Slektsgranskerdagen Den 17. i rekken ble avholdt i Klepp Rådhus lørdag 27. oktober med stor deltakelse. Arrangementet ble koordinert av Tone Tjensvold Barstad. Planleggingen foregikk gjennom koordineringsmøter med Sons of Norway/Leiv Eiriksson Lodge og Klepp historielag. Årets tema var Brev Postkort - Postvesen. Førstearkivar ved Statsarkivet i Rogaland, Lisabet Risa holdt foredrag om betydningen gamle brev og postkort i historie- og slektsforsknings-sammenheng. (92 tilhørere) Arrangementet var på forhånd bekjentgjort på DIS- Rogalands nettsted, med annonse i Lokalavisen (opplag på ) hadde uken i forveien en stor artikkel på midtsiden med elementer i slektsgranskning og bilder fra Slektsdrøs på Utvandrersenteret. Slektsgranskerdagen var et meget godt gjennomført arrangement, med stort publikumsfremmøte og full foredragssal. Anslagsvis var ca 300 personer innom slektstorg og foredrag. Suksessen skyldes ikke minst forhåndsarbeidet, og planleggingen med Klepp historielag og deres kontaktnett i Klepp kommune. Det var imponerende å se hvor fort stands og deltakere falt på plass og ble et arrangement i god tid før åpning. En stor takk til Tone Tjensvold Barstad som koordinator og til øvrige styremedlemmer og hjelpere som bidro. Følgende stands var representert på slektstorget: DIS-Norge og DIS-Rogaland DIS-Rogaland/Egersund DIStreff, database for slektsgranskere Dataregistrering av kildemateriell - Kirkebøker - Gravminner Demonstrasjon av slektsprogram - Brothers Keeper - Embla Familie og Slekt - The Master Genealogist - Legacy Family Tree Slektsgransking over Internet

3 3 Det Norske Utvandrersenter Misjonshøyskolen - Misjonsarkivet Sons of Norway - Leiv Eiriksson Lodge - Sandnes / Jæren Klepp Historielag - Klepp Kommune - Klepp Frivillighetssentral IKA Rogaland Statsarkivet i Stavanger Rogaland Historie- og Ættesogelag Jesu Kristi Kirke av Siste dagers Hellige Vita Veritas (Oddrun Dehli) 11. PR og utadrettet virksomhet Foruten Slektsgranskerdagen som har vært hovedaktiviteten på dette området i perioden, har medlemmer av styret holdt flere foredrag. Oddvar Lilleaas og Jan Gulliksrud har holdt foredrag om slektsforskning på internett i Sandnes historielag, og Jæren pensjonistlag på Klepp. Stein Høiland og Jan Gulliksrud holdt foredrag om samme emnet for pensjonister i Skipper Worse på Ledaal. 12. Landsmøtet i DIS-Norge i Trondheim april 2012 Tone Tjensvold Barstad representerte DIS-Rogaland. Landsmøtet vedtok en hel del vedtektsendringer, og de nye vedtektene kan leses på Tre nye vedtak har betydning for medlemmene: - DIS-Norge har fått nytt offisielt navn: DIS-Norge, Slekt og Data - Nivå to har endret betegnelse fra lag til Distriktslag. Det vil si at DIS- Rogaland betegnes nå som distriktslag. - DIS-Norge, Slekt og Data er nå en organisasjon, ikke en forening. 13. Ledersamling nov 2012 i Oslo Jan H. Gulliksrud representerte DIS-Rogaland. På ledersamlingen ble det gitt orienteringer om: - DNA i slektsforskning. Flere firma tilbyr dette på nettet, men databasene er fremdeles for små til å gi slektskoplinger. - Medlemspleie/statistikk. Dag Gurihus hadde laget en statistikk som viste prosentvis medlemsskap i DIS i forhold til kommunenes innbyggertall.rogaland ligger under landssnittet med unntak av Eigersund og Sokndal. - Norges kulturvernforbund ved Generalsekr. Jan Solberg - Dag Gurihus orienterte om behovet for at distriktslagene utformet et økonomidirektiv. Det er ikke nødvendig med avskrivningsreler, men materiellister og kassasjonsbilag. - Leder DIS-Norge understreket behovet for at distriktslagene behandlet navneendringsforslag og vedtekter på neste årsmøte og sende disse til styret i DIS-Norge, Slekt og Data. 14. Fadderordning Fadderordningen har blitt opprettholdt på omtrent samme nivå som tidligere i DIS-treff og på Slektsdrøs Internett DIS-Rogalands nettside har vært opprettholdt og videreutviklet av Frode Dyrdal og Øystein Blitzner Netland. Styret henstiller til foreningens medlemmer å benytte seg av den informasjon som finnes på nettstedene, og melde fra til webansvarlig om eventuelle feil, forslag til justeringer, forbedringer og fremfor alt bidrag. Ved DISadmin har medlemmene anledning til å endre alle egne data, som postadresser, slektsprogrammer m.m. direkte i databasen til DIS-Norge. Medlemmenes brukernavn og passord må oppgis for å få adgang til denne tjenesten. Vi anbefaler medlemmene å gjøre flittig bruk av den! Slektsforum er det digitale møtestedet for etterlysninger eller annen slektsfaglig diskusjon. Under her finner du et eget slektsforum som dekker Rogaland. Ta en kikk i forumet, kanskje du vil legge inn en etterlysning selv eller se om du kan hjelpe noen andre. DIS-Rogaland fortsatte Ancestry abonnementet i Dette blir brukt på "Slektsdrøs og Internet"- møtene. Der er det anledning til å søke i mange av databasene i USA, bl. a. i en del folketellinger, kirkebøker, immigrasjonslister, avisartikler m.m. DIS-Norges Slektsforum er det digitale møtestedet for etterlysninger eller annen slektsfaglig diskusjon. Ta en kikk i forumet, kanskje du vil legge inn en etterlysning selv eller se om du kan hjelpe noen andre. 16. Prosjekter i 2012 Kilderegistrering Kilderegistreringsgruppa under DIS-Rogaland har i 2012 fortsatt arbeidet med å registrere kirkebøker i Hetland og Håland prestegjeld. Registreringsgruppen har i 2012 deltatt i prosjektet Det Norske Folk i året 1814 (DNF1814) i regi av Riksarkivet. Målsettingen er å digitalisere alle ministerialbøker (prestens bøker) som inneholder data fra Disse kirkebøkene skal være ferdig digitalisert for hele landet til 200-års jubileet i Mer om prosjektet finnes på nettsiden

4 4 prosjektet. Kilderegistreringsgruppen i DIS-Rogaland er en ganske liten gruppe som gir mye av sin arbeidskraft til dugnaden for at publikum skal kunne søke etter slekt i Digitalarkivet. Vi trenger flere frivillige for å få et større volum til formålet. Hvis du er interessert i å delta i dugnaden, kontakt enten styret i DIS-Rogaland eller koordinator Gunnar Borvik. Vi trenger deg. Leif Lund er ny gravregistreringskoordinator for DIS- Rogaland fra Tjensvoll gravlund ble lagt ut på nett i I 2012 ble Hinna og Eiganes lagt ut. Det arbeides nå med Hundvåg, Hetland og Time. Vi trenger fortsatt fotografer til Lagård og Revheim gravlund i Stavanger. Dessuten har vi behov for fotografer til gravlunder i Ryfylke og i Sør-fylket. 17. DIS-treff Kurt Selland har vært ansvarlig for DIStreff i foreningen. Databasen DIStreff er et meget godt verktøy for slektsgranskere. Styret håper enda flere vil benytte seg av den. Imidlertid fortsetter utfordringen med å spre kunnskap om vår organisasjon, og framfor alt overbevise våre medlemmer om hvor interessante og nyttige både bruker- og medlemsmøter er. Våre mer uformelle samlinger i Slektsdrøs og internett-gruppen er et unikt tilbud i landssammenheng. Uansett forum, er det inspirerende å møte folk som deler dine interesser, og der er stadig noe å lære. Så møt opp og delta på foreningens møter og arrangementer. Send inn din Gedcom-fil til Kurt Selland, på - E-post: Du kan også bruke Gedtreff på egen hånd, mer informasjon her: (Bruk ditt brukernavn + passord hos DIS-Norge ) 18. Evaluering Medlemstallet i DIS-Rogaland har variert en del siste år. Interessen for slektsforskning er stor og skyldes nok Tv-programmer innen feltet. Etterspørsel til kurs i slektsforskning har vært stor utenfor foreningen. Det har også medført at DIS-Rogaland har vektlagt foredrag i distriktet om hvordan starte med slektsforskning og søk på internett. Vi forsøker å anspore kursdeltakerne til å melde seg inn i DIS. Møteaktiviteten i 2012 var god, men generelt sett forblir utfordringen å få flere deltakere på møtene. Innsatsen til Kilderegistreringsgruppen er fortsatt imponerende og de har igjen tilført Digitalarkivet en solid sum av databaser. I 2012 har vi benyttet Utvandrersentret til medlemsmøter og Slektsdrøs. Forholdet til lokale institusjoner er godt, noe som reflekteres i interessen rundt deltakelse på slektgranskerdagen. Styret vil takke alle medlemmene som har møtt frem og bidratt ved våre møter i året. En spesiell takk til dem som har jobbet med kilderegistrering, brukergruppene, Slektsgranskerdagen og til dem som stiller opp som faddere. Stavanger, Jan H. Gulliksrud Hans Magnus Stølen Stein Høiland Rita Aase Austvoll Tone Tjensvold Barstad Øystein Blitzner Netland Eva Wathne Sverre M. Lima Leif Lund

5 5 Sak 5 og 7: Regnskap for 2012 Beholdninger: Pr 1/ pr 31/ Kasse: 0,00 0,00 Brukskonto: , ,95 Foliokonto: 0,- 0,- Dis-Norge: , ,72 Gjeld: 0,- 0,- Budsjett 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Inntekter Medlemskontigent , , ,- Brukergrupper 0,- 0,- 0,- Støtte/inntekt Slektsgr.dag 5 000, , ,- Salgsinntekt 0,- 750,- 0,- Egenandel medlemsmøte 0,- 0,- 0,- Renteinntekt 6 000, , ,- Diverse inntekter 326,50 Sum , , ,- Utgifter Nettsted/abonnement 5 000, , ,- Møter , , ,- Brukergrupper /Egersund 6 000, , ,- Slektsgranskerdag , , ,- Kilderegistrering 1 000,- 126, ,- Anskaffelse utstyr , , ,- Landsmøtet/tv konf 5 000, ,- Diverse 1 000, , ,- Gebyrer/omk 1 000,- 80,- 100,- Sum , , ,- Overskudd kr ,33 Merknader: 2 PC-er er innkjøpt til bruk på Utvandresenteret er innkjøpt. Største utgift på slektsgranskerdagen var annonsering i lokaavisen med kr ,25,- Største inntektspost utenom kontingentinngang er støtte fra fylket på kr ,-

6 6 SAK 6: FORSLAG TIL NAVNEENDRING Styret i DIS-Rogaland foreslår ovenfor årsmøtet å endre navn til DIS-Rogaland, Slekt og Data Begrunnelse: Følger navneendringen i DIS-Norge, Slekt og Data. Nytt navn identifiserer aktiviteten vår på en bedre måte. På vegne av styret: Jan H. Gulliksrud

7 7 Sak 8: Vedtekter for DIS-Rogaland, Slekt og Data Vedtatt på stiftelsesmøtet 17.januar 1994 Revidert 20.februar Distriktslaget Distriktslagets navn er DIS-Rogaland, Slekt og Data og er et distriktslag av DIS-Norge, Slekt og Data. Distriktslaget bruker samme logo og skrifttype som DIS-Norge, Slekt og Data. Distriktslaget skal være registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene og det skal være en egen juridisk enhet med organisasjonsnummer. 2. Formål Organisasjonens formål er nedfelt i DIS-Norge, Slekt og Datas vedtekter paragraf 2. Distriktslagets skal gi medlemmene i distriktet tilbud og tjenester ved å: skape et lokalt forum for slekts- og personhistorie hvor databehandling og Internett brukes som hjelpemiddel. spre kunnskap om dette og for øvrig stimulere slektsforskning i sitt distrikt. organisere og koordinere medlemmenes arbeid i forbindelse med databehandling av genealogisk kildemateriale, samt å stimulere slikt arbeide.. bidra til at offentlig genealogisk kildemateriale blir gjort tilgjengelig for samfunnet på data/internet Distriktslaget er nøytralt i forhold til religion og politikk. Distriktslaget har ingen økonomiske interesser i maskin- eller programvare. 3. Medlemskap Medlemskap i DIS-Norge, Slekt og Data kan kun tegnes av privatpersoner. Medlemmet blir automatisk tilknyttet det distriktslaget som dekker medlemmets bostedsadresse. 4. Kontingent Medlemskontingenten i DIS-Norge, Slekt og Data kreves inn sentralt. Distriktslaget får overført midler basert på antall betalende medlemmer tilknyttet distriktslaget. Reglene for dette fastsettes av DIS-Norge, Slekt og Data sitt landsmøte. 5. Styret DIS-Rogaland, Slekt og Data ledes av et styre med leder og minst 4 medlemmer. I tillegg kan det velges varamedlemmer. Leder velges ved særskilt valg. Gjenvalg kan finne sted. Alle valg skjer med en funksjonstid på 2 år. Leder og minst to styremedlemmer velges det ene året, de øvrige styremedlemmer velges det andre året. Styret konstituerer seg selv med nødvendige funksjoner som nestleder, kasserer, sekretær o.l. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

8 8 Over styrets forhandlinger skal det føres protokoll. Styret skal sørge for betryggende arkivering av distriktslagets materiale. 6a. Årsmøtet DIS-Rogaland, Slekt og Datas virksomhet følger kalenderåret. Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned og kunngjøres for medlemmer tilknyttet distriktslaget med minst 6 ukers varsel. Forslag/saker som medlemmer tilknyttet distriktslaget ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende minst 4 uker før årsmøtet. Innkalling med møtedokumenter gjøres kjent for medlemmene minst 2 uker før årsmøtet. Samtidig sendes disse dokumentene til DIS-Norge, Slekt og Data. Innkalling og møtedokumenter gjøres tilgjengelig for medlemmer på distriktslagets hjemmeside under Årsmøtets saksliste skal inneholde: a. Godkjenne frammøtte representanter og registre fullmakter b. Valg av møteleder og referent, samt to til å undertegne referatet c. Styrets beretning om siste års virksomhet d. Regnskap med revisors beretning e. Innkomne forslag f. Neste års budsjett g. Vedtekter (når dette er aktuelt) h. Valg av: - leder - styremedlemmer/varamedlemmer - revisor - valgkomité på 2-3 medlemmer - valg av representanter med vara til DIS-Norge, Slekt og Data sitt landsmøte (i år med landsmøte) Et medlem kan stemme med skriftlig fullmakt for 1 annet medlem, for øvrig har de fremmøtte 1 stemme hver. Styret fungerer som fullmaktskomité. DIS-Norge, Slekt og Data har anledning til å delta på årsmøtet med en representant med talerett. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når minst 1/5 av medlemmene tilknyttet distriktslaget skriftlig forlanger dette. Innkalling skal skje som for ordinært årsmøte. Dersom distriktslaget ikke avholder årsmøte som fastlagt i sine egne vedtekter, kan DIS-Norge, Slekt og Data innkalle til årsmøte. Referat fra årsmøtet formidles til medlemmene og DIS-Norge, Slekt og Data senest 1 måneder etter møtet. 6b. Representantskap Alternativt kan distriktslaget vedta å etablere et representantskap av lokallag og lokale grupper (se pkt 7) samt representanter for medlemmer uten tilknytning til lokale lag eller grupper. Vedtak om opprettelse av representantskap vedtas av distriktslagets årsmøte. Representantskapet velger styre og landsmøterepresentanter, behandler årsrapport og regnskap samt andre saker styret legger fram. Plassene i representantskapet fordeles til lag/grupper i forhold til antall medlemmer. Etablering av representantskap og regler for sammensetning må godkjennes av styret i DIS- Norge, Slekt og Data. Dersom det blir opprettet et representantskap har likevel medlemmene i distriktet møte- og talerett på representantskapsmøtene.

9 9 7. Lokallag/grupper Distriktslagene kan opprette og oppta som medlemmer etablerte foreninger og lag som lokale lag. Et lokallag er en selvstendig juridisk enhet med eget valgt styre med ansvar for egen økonomi. Distriktslaget kan også opprette lokale grupper som er direkte knyttet til distriktslaget. Disse har ikke eget budsjett, og er ikke en egen juridisk enhet. Lokallagets og lokalgruppas navn skal som hovedregel være DIS- og geografisk område for lag/gruppe. De skal benytte samme logo og skrifttype som DIS-Norge, Slekt og Data anvender. Lokale slektshistorielag som ønsker å slutte seg til DIS-Norge, Slekt og Data skal gis mulighet til å beholde det opprinnelige navn og logo. Likevel må det tydelig fremgå at laget er tilsluttet DIS-Norge, Slekt og Data. Distriktslaget vedtar retningslinjer for lokale grupper, basert på standard retningslinjer vedtatt av DIS-Norge, Slekt og Datas styre. DIS-Norge, Slekt og Datas styre skal godkjenne vedtatte retningslinjer. Styret i distriktslaget har fullmakt til å utforme nærmere regler for lokallag. 8. Vedtekter Distriktslagets vedtekter skal være i samsvar med DIS-Norge, Slekt og Data sine vedtekter. Forslag til vedtektsendringer skal alltid følge innkallingen til årsmøtet. Vedtektsendringer vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall. Før vedtektsendringer trer i kraft, må de godkjennes av styret i DIS-Norge, Slekt og Data. 9. Opphør av distriktslaget DIS- Rogaland, Slekt og Data kan oppløses ved forslag fremsatt og vedtatt på et årsmøte, og uforandret fremlagt og vedtatt på et etterfølgende ekstraordinært årsmøte når minst 3/4 av de fremmøtte medlemmer tilknyttet distriktslaget på det ordinære og det ekstraordinære årsmøtet stemmer for oppløsning. Det må gå minst tre måneder mellom årsmøtene. I slike avstemminger godtas ikke fullmakter. Ved oppløsning forvalter DIS-Norge, Slekt og Data distriktslagets eiendeler.

10 10 DIS-Rogaland Valgkomiteens innstilling til årsmøte 2013: Sak 9. Valg av styre: Leder: Jan H. Gulliksrud - Leder Velges for ett år (på valg 2014) Styremedlem: Sverre Lima - Styremedlem Velges for to år (på valg 2015) Stein Høiland - Kasserer Velges for ett år (på valg 2014) Tone Tjensvold Barstad - Styremedlem Velges for to år (på valg 2015) Hanne Høie - Styremedlem Velges for to år (på valg 2015) Øystein Blitzner Netland - Styremedlem Ikke på valg (på valg 2014) Varamedlemmer: Eva Wathne - Velges som varamedlem for ett år (på valg 2014) Hans Magnus Stølen - Velges som varamedlem for to år (på valg 2015) NB! Årsmøtet gir styret mulighet til å knytte til seg personer som styremedlemmer etter eget initiativ. I tilfelle skal dette opplyses på første ordinære medlemsmøte og innrapporteres i årsmeldingen. Sak 10. Valg av valgkomite: Oddvar Lilleaas - Velges for ett år Rita Aase Austvoll - Velges for ett år Sak 11. Valg av revisor: Karen Johanne Aadnesen - Velges for ett år Medlemmer med spesialoppgaver: Frode Dyrdal - Webmaster Kurt Selland - Distreff fadder Leif Lund - Gravstedskoordinator Stavanger 23. januar 2013 Oddvar Lilleaas Sign. Inge Nødland Sign.

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned.

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 2 - mars 2010 INNHOLD: Windows-Hjørnet side 2 Årsmøtets dagsorden side 4 Årsberetning side 5 Regnskap side 8 Hvor ble det av mor? side 10 Å bruke svenske SVAR side 13

Detaljer

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold Årsmøtet 2013 Årsberetning for 2012 DIS-Østfold DIS-Østfold 31. januar 2013 Årsberetning for 2012 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape et

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013.

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. STYRET. Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Synnøve Hoseth, Steinkjer Sekretær:

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer