DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 18. FEBRUAR 2009, KL PÅ STATSARKIVET I STAVANGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 18. FEBRUAR 2009, KL. 18.30 PÅ STATSARKIVET I STAVANGER"

Transkript

1 DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 18. FEBRUAR 2009, KL PÅ STATSARKIVET I STAVANGER Program: 1) Årsmøte. 2) Pause/bevertning. Det vil bli servert kaffe/te og noe å bite i. 3) Forfatteren John Hollen foredrar om norsk deltakelse i etableringen av Ny Amsterdam (New York) på 1600-tallet. Forslag til årsmøtets dagsorden: 1. Møte åpnes, registrering av medlemmer og fullmakter. 2. Valg av møteleder og referent. 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 4. Styrets beretning om siste års virksomhet. Årsberetning 2008 følger vedlagt. 5. Regnskap for A. Gjennomgang av regnskapet for 2008 (følger vedlagt). B. Revisors beretning C. Godkjennelse 6. Budsjettforslag for Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer. Valgkomitèens innstilling (følger vedlagt). 8. Valg av valgkomité. (Forslag følger vedlagt.) 9. Valg av revisor. Valgkomitèens innstilling (følger vedlagt). 10. Forslag fra medlemmer innkommet innen 31. desember. Styret har ikke mottatt noen forslag. 11. Årsmøtet avsluttes. ÅRSBERETNING 1. Periode Årsberetning og regnskap dekker kalenderåret Årsmøte 2008 Foreningens årsmøte for 2008 ble arrangert 20. februar i Statsarkivets møtesal i. Referat fra årsmøtet finnes på DIS-Rogalands nettsted Etter årsmøtet var det foredrag av etnolog Siv Ringdal som orienterte om den amerikanske påvirkningen av dagliglivet i Vest-Agder. 3. Tillitsverv I 2008 har foreningen hatt følgende tillitsvalgte: Styret: Jan H. Gulliksrud leder Magne D. Stensland nestleder Mård Kjetil Larsen Sandnes referent Oddvar Lilleaas administrator Stein Høiland kasserer Varamedlemmer: Bjørg Sagaard varamedlem Hans Magnus Stølen Randaberg varamedlem Ket Henriksen webansvarlig Revisor: Karen J. Aadnesen revisor Valgkomité: Walter Husebø valgkom. Lauritz Wanvik jr. valgkom. Følgende medlemmer har DIS-Norge tillitsverv: Gunnar Borvik, medlem av aktivitetsutvalget for kilderegistrering 4. Medlemmer Medlemsantallet har vært stabilt og er nå 495 mot 497 i fjor. DIS-Norge medlemmer i foreningens dekningsområde er kommunene Bjerkreim, Eigersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy, Sandnes,, Strand, Sokndal, Sola og Time. 5. Styremøter Det har vært holdt 12 styremøter i perioden. Alle, unntatt 1 medlem i styret har e-post, og dette har gjort det lettere å utføre styrets oppgaver.

2 6. Medlemsmøter Medlemsmøter holdt i perioden 2008: Dato Tema Sted Ant 16. jan Medlemsmøte uten Statsarkivet, 15 foredrag. 20. feb Årsmøte, Foredrag av etnolog Siv Ringdal om forbindelsen Sørlandet - Amerika Statsarkivet, mar 16.april 21.aug 17.sep 15.okt Kilder ved Statsarkivet i Bergen med relasjon til Rogaland ved Yngve Nedrebø, leder av Statsarkivet i Bergen Medlemsmøte uten foredrag Båttur med M/K Andholmen Migrasjon Rogaland ved Per Inge Bøe Utvandringen til Holland ved Sølvi Songer 19. nov Magne Stensland orienterte om sine studier av norsk seilskuteforlis utenfor USAs østkyst 17 des. Slektsgrøt med visning av gamle prospektkort fra ved Einar Sandstøl. Statsarkivet, 25 Statsarkivet 15 Rundt 24 byøyene Statsarkivet 20 Utvandrersentret, Statsarkivet, Utvandrerse nteret 7. Annonsering Annonsering av aktiviteter og møter har skjedd på foreningens nettsted på internett: Det blir lagt vekt på å betjene medlemmene via internettsider og e-post. For å sikre tilgang til denne informasjonen må medlemmene holde sin e-post adresser oppdatert via DISadmin. Medlemsmøtene blir også annonsert i Slekt og Data. 8. Brukergrupper 8.1 Slektsdrøs og Internet. Denne gruppen har hatt møte 9 ganger i løpet av året. Utvandrersenteret på Strandkaien i er det faste møtestedet med totalt 6 tilgjengelige arbeidsstasjoner Husk at vår investering i trådløs Internet forbindelse gjør det mulig å kople opp personlige laptop er til internett. Nytt av året er også vår anskaffelse av to skannere plassert på utvandrersentret til fri benyttelse der. I året som gikk opprettholdte vi mandatet med råd og dåd for de brukergruppene som har pause. 8.2 Embla Familie og Slekt brukergruppen har hatt 9 møter på Lura Bydelshus med gjenommsnittlig 23 deltakere på møtene. 9. Slektsgranskerdagen Den 13. i rekken ble avholdt i Kulturhus lørdag 25. oktober med stor deltakelse. Årets tema: De som reiste ut, medvirket til en større satsing enn tidligere. Takket være et interessant og godt samarbeid med Leiv Ericson Lodge, og Utvandrersentret, fikk vi til et høyt faglig nivå og bredere tilknytning til andre arrangement som seminar ved UIS, aktiviteter i Sons of Norway og prosjektet Migrasjon Rogaland. Historiker Per Inge Bøe fra Utvandrersentret presenterte prosjektet Migrasjon Rogaland. Professor Odd S. Lovoll fra St. Olaf University foredro om kvinnenes rolle blant emigrantene. Etnologen Siv Ringdal orienterte om Amerikakofferten - den amerikanske påvirkningen av Sørlandet. Hun hadde også utstillingen Elvis hos oldemor. Arrangementet var på forhånd bekjentgjort på DIS-Rogalands nettsted, med annonse i Slekt og Data, i Aftenblad, med annonse torsdag 23, kulturhus informasjonsoppslag og nettsider, i lokalforeningers medlemsblader som Budstikka og Sydvesten samt ved distribusjon av plakater. I tillegg til dette ble dagen annonsert på NRK Torget. Slektsgranskerdagen ble åpnet av leder av fylkeskulturutvalget Jarle Braut Slektsgranskerdagen var et meget godt gjennomført arrangement, med stort publikumsfremmøte og full foredragssal. Anslagsvis var personer innom slektstorg og foredrag. Igjen ble suksessen sikret ved forhåndsarbeidet, planleggingen og erfaringene til Marit og Oddvar Lilleaas. Følgende stands var representert på slektstorget: DIS-Norge og DIS-Rogaland DIStreff, database for slektsgranskere Dataregistrering av kildemateriell - Kirkebøker - Gravminner Demonstrasjon av slektsprogram - Brothers Keeper - Embla Familie og Slekt - The Master Genealogist Slektsgransking over Internet Det Norske Utvandrersenter Misjonsarkivet, MHS Sons of Norway - Leiv Eiriksson Lodge - Sandnes / Jæren - Cleng Peerson Lodge. Ryfylke Lodge Migrasjon Rogaland

3 Stiftelsen Emigrasjonsskipet Rogaland Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Statsarkivet i Rogaland Historie- og Ættesogelag - Hundvåg og Øyane Historielag - Madla Historielag 10. PR og utadrettet virksomhet Arrangement av Slektsgranskerdagen har vært hovedaktiviteten på dette området i perioden. DIS-Rogaland s engasjement som fast medlem i referansegruppen til det planlagte Regionale Arkivsenter på Ullandhaug fortsatte i Gjennom dette arbeidet har det vokst fram et godt samarbeid mellom Rogaland Historie- og Ættesogelag og Utvandrersenteret. Målet er som tidligere å sikre oss, DIS-Rogaland, fast kontor- og/eller arbeidsplass på det nye senteret. Magne Stensland har vært representanten i gruppen. 1. desember 2008 var leder og nestleder i DIS- Rogaland invitert til å holde foredrag om DIS og slektsforskning i Madla Historielags julemøte. Det var ca. 100 deltakere på møtet. 23. oktober var det fellesmøte med Leiv Ericson Lodge of Sons of Norway på Fredheim på Klepp hvor professor Lovoll foredro om norsk-amerikansk presse. 4. sep besøkte styret i the Norwegian American Genealogical Center Naeseth Library Det norske utvandrersentret i. Leder og nestleder i DIS Rogaland deltok. 11. Landsmøtet 2008 Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotell Gardermoen april Leder og nestleder DIS-Rogaland deltok. Referat fra landsmøtet er lagt ut på nettstedet De spørsmål som var under debatt på landsmøtet var: 1. Flere aktiviteter skal organiseres som prosjekter med klare mandater og eierskap til oppgavene. Landsmøte tar til etterretning at DIS-Norge er en fleksibel organisasjon som må tilpasse seg de mest hensiktsmessige måter å jobbe på og at styret har omorganisert en del AUer. Nettsider og nettjenester til regioner og lokallag skal være integrert i DIS-Norge sine sider også med omsyn til utforming. Alle sider skal være fysisk plassert under [disnorge.no]. 2. Felles opplegg for Slektsforskerdagen med kjent tema for de kommende 2-3 år. DIS-Norge markedsfører Slektsforskerdagen sterkere enn i dag. Vi har en felles dag med felles emne, men mulighet for lokal variasjon. 3. Gjennomgå og reetablere DIStreff som en brukervennlig løsning, søke felles nordiske løsninger. DIStreff er en av de viktigste medlemsfordelene vi har å tilby, og vi må bruke mer ressurser på dette for at det skal fungere til medlemmenes beste. 4. Landsmøtet ga sin tilslutning til at DIS-Norge sammen med Norsk Slektshistorisk forening og DIS-Oslo/Akershus etablerer en arbeidsgruppe som utarbeider strategier og mål for Slektsforskernes Hus og hvilke ressurser som trenges for å realisere mål/tiltak. 5. Skifte av betegnelse på organisasjonsledd: Forretningsutvalg (FU) til Arb.utvalg (AU) Lokallag til Regionlag/Fylkeslag Lokalgruppe til Lokallag Eksistensen av AU tas til etterretning, Eksistensen av nivå 3 må inn i vedtektene. Man ble ikke enige om betegnelsen på nivå 2. Under debatten om vedtektsendringer, ble Landsmøtets vedtak: Medlemmene i DIS- Norge skal være tilsluttet et regionalt lag nivå 2 lag som med noen få unntak dekker hvert sitt fylke. Nivå 2 lagene skal fremme foreningens formål regionalt og stimulere til aktiviteter nærmest mulig der medlemmene bor. 6. AU skal gis særskilt ansvar for det kontinuerlige strategiarbeidet i foreningen. De skal gis opplæring og utarbeide retningslinjer for utvikling, gjennomføring og oppfølging av strategi- og virksomhetsplaner. Omskriving av teksten slik at det framkommer at styret har ansvaret og at AU er styrets kompetansegruppe samt at AU begrenses i tidsperspektiv på 2 år. Landsmøtet ga også sin tilslutning til at en gruppe skal kartlegge de viktigste områdene i foreningen hvor kompetansen er kritisk og å gjennomføre en sårbarhetsanalyse. 7. Landsmøtet ga sin tilslutning til at foreningen skal bygge merkevaren DIS- Norge og styrets ti-punkts- plan. Innkomne forslag til landsmøtet Landsmøtet vedtok ungdomsmedlemskap i DIS. Ett års gratis medlemskap før fylte 18 år (innmeldingsdagen). Lokallaget får tildelt kr. 100,- i støtte for hvert ungdomsmedlemsskap.

4 Vedtektsendringer Under punkt 2, Formål i vedtektene, foreslo styret et nytt underpunkt 7: Bidra til digitalisering av kilder som er nyttige for medlemmene og tilgjengeliggjøring og formidling av slike kilder på internett. Vedtatt. Under underpunkt 4 for å utgi et populærvitenskapelig tidsskrift, vedtok landsmøtet et tillegg minst 4 nummer pr år. Vedtektsendring for 3 nivåer i organisasjonen ble vedtatt som beskrevet i underpunkt 5 foran. Landsmøtet vedtok følgende endring til vedtektene angående landsmøtet: Vedtektsendringer og innkomne forslag som skal behandles på landsmøtet må gjøres tilgjengelig på foreningens hjemmeside 2 måneder før landsmøtet, slik at lokallagene har mulighet for å behandle disse på sine årsmøter. 12. Ledersamling i DIS DIS arrangerte ledersamling på Quality Airport Hotell Gardermoen nov Hensikten med dette møtet var å forankre strategien (ti-punkts-planen) og merkevaren DIS blant lederne av lokallagene. Fra DIS-Rogaland deltok Hans Magnus Stølen. 13. Fadderordning Fadderordningen har blitt opprettholdt på omtrent samme nivå som tidligere 14. Internett DIS-Rogalands nettsted har vært opprettholdt og videreutviklet av Ket Henriksen og får fortsatt positive tilbakemeldinger, og nettstedet er en modell for andre. Ved DISadmin har medlemmene anledning til å endre alle egne data, som postadresser, slektsprogrammer m.m. direkte i databasen til DIS-Norge. Medlemmenes brukernavn og passord som er oppgitt på baksiden av Slekt og Data - må oppgis for å få adgang til denne tjenesten. Vi anbefaler medlemmene å gjøre flittig bruk av den! DIS-Norges Slektsforum er det digitale møtestedet for etterlysninger eller annen slektsfaglig diskusjon. Under her finner du et eget slektsforum som dekker Rogaland. Ta en kikk i forumet, kanskje du vil legge inn en etterlysning selv eller se om du kan hjelpe noen andre. 15. Prosjekter i 2008 Kilderegistrering Kilderegistreringsgruppa under DIS-Rogaland har hatt disse aktivitetene i 2008 (Ikke tilgjengelige på Digitalarkivet enda): Område KB L Periode S Eigersund prgj A6 dp K Eigersund prgj A6 kf K Eigersund prgj A6 vi K Eigersund prgj Ogna sogn Eigersund prgj Ogna sogn A8 bg K A8 dp K Eigersund; Ogna sokn A8 bg K Helleland prgj A3 dp K Hetland prgj.; Frue, Randaberg og Riska sokn Hetland prgj.; Frue, Randaberg og Riska Sokn A6 bg K A5 vi K Jelsa prgj A1 bg K Jelsa prgj A1 dp K Eigersund A9 vi R Eigersund A9 kf T Eigersund A9 dp T Helleland prgj A3 kf T Jelsa prgj A1 vi T Jelsa prgj A10 if T Eigersund A9 if U Eigersund A9 uf U Hetland prgj, Frue og Randeberg Hetland prgj, Frue og Randeberg Hetland prgj; Frue, Randaberg og Riska sokn Statuskoder R = Grunnregistrering pågår K = Korrektur pågår A7 uf U A7 if U A8 dp U U = Usikkerhetssjekking i statsarkivet pågår T = Tilrettelegging for Internett pågår DIS-Rogaland fortsatte Ancestry abonnementet i Dette blir brukt på "Slektsdrøs og Internet"-møtene. Der er det anledning til å søke i mange av databasene i USA, bl. a. i en del folketellinger, kirkebøker, immigrasjonslister, avisartikler m.m.

5 I tillegg har disse bidratt med data for Rogaland til Digitalarkivet/Digitalpensjonatet: Stein Norem Wisted - Database over offentlige skriftemål i Sokndal og Hidra sokn i Sokndal prestegjeld i Rogaland Jan Helge Trelsgård - Database over døpte i Hidra sokn (Vest-Agder) da det lå i Sokndal prestegjeld (Rogaland), databasen dekker årene John Rønnevik - To databaser registrert fra kirkebøker for Tysvær sokn i Tysvær prestgjeld, Rogaland, : døpte og dødfødte John Rønnevik - Databaser over gravlagte, innflyttede og utflyttede fra Tysvær sokn i Tysvær prestegjeld i Rogaland, for perioden Jan Helge Trelsgård - Databasen døpte samt en korrigert versjon av gravlagte fra Hidra sogn i Sokndal prestegjeld i Rogaland Jørg Eirik Waula Folketellingen 1891 for Hetland i Rogaland Espen Berg og Tone Hotvedt Database med innflyttere til Hjelmeland sokn i Hjelmeland prestegjeld i Rogaland. Gravminne prosjekt for Rogaland 2008: Kirkegårder i Hå - Det er 5980 poster fordelt på kirkegårdene i Nærbø, Ogna, Varhaug og Varhaug gamle. Tidligere denne måneden ble også kirkegårdene Vikebygd nye, Ølen og Bjoa lagt inn under Vindafjord med 2513 poster Kirkegårdene i Hjelmeland - Det er 2760 poster fordelt på kirkegårdene i Fister, Hjelmeland, Jøsefjorden, Jøsneset, Sandanger, Vormedalen, Årdal og Øye Kirkegårdene i Lund - Det er 2148 poster fordelt på Heskestad, Heskestad gamle og Lund Kirkegården i Forsand er nå lagt ut med 801 poster Kirkegårdene i Suldal - Det er 3565 poster fordelt på Erfjord, Jelsa, Marvik, Nesflaten, Sand og Suldal. 16. DIStreff Kurt Selland har vært ansvarlig for DIStreff i foreningen. Databasen DIStreff er et meget godt verktøy for slektsgranskere. Styret håper enda flere vil benytte seg av den. Send inn din Gedcom-fil til Kurt Selland på - E-post: Du kan også bruke Gedtreff på egen hånd, mer informasjon her: (Bruk ditt brukernavn + passord hos DIS-Norge ) 17. Evaluering Møteaktiviteten i 2008 var god, men som tidligere forblir utfordringen å få flere deltakere på møtene. En annen uløst utfordring er hvordan vi kan øke aktivitet og engasjement sør i fylket. Vi har videreført samarbeidet med historielag på Bryne og Klepp samt Leiv Erikson Lodge av Sons of Norway. Så langt har dette vært en suksess, men utfordringen blir hvorledes dette kan utvides til å omfatte andre lokallag både sørover og i og rundt Sandnes-. Innsatsen til Kilderegistreringsgruppen er fortsatt imponerende og de har igjen tilført Digitalarkivet en solid sum av databaser. Løsningen med medlemsmøter fast på Statsarkivet og andre møter på Utvandrersenteret er også videreført i Så langt ser også dette ut for å være vellykket. Noen ganger ved størst frammøte til Slektsdrøset kan det imidlertid se ut for å være noe trangt. Forholdet til lokale institusjoner er godt, noe som reflekteres i interessen rundt deltakelse på slektgranskerdagen samt at vi ble inkludert som fast medlem i referansegruppen for det Regionale Arkivsenteret på Ullandhaug. Imidlertid fortsetter utfordringen med å spre kunnskap om vår organisasjon, og framfor alt overbevise våre medlemmer om hvor interessante og nyttige både bruker- og medlemsmøter er. Våre mer uformelle samlinger i Slektsdrøs og internett-gruppen er et unikt tilbud i landssammenheng. Uansett forum, er det inspirerende å møte folk som deler dine interesser, og der er stadig noe å lære. Så møt opp og delta på foreningens møter og arrangementer. Styret vil takke alle medlemmene som har møtt frem og bidratt ved våre møter i året. En spesiell takk til dem som har jobbet med kilderegistrering, brukergruppene og med Slektsgranskerdagen og til dem som stiller opp som faddere Kirkegårder i Klepp - Det er 4799 poster fordelt på Bore gamle, Bore Hoved, Bore Sør, Klepp Aust, Klepp Hoved, Klepp Sør, Klepp Vest, Orre gamle, Orre Hoved og Orre Nord., Jan H. Gulliksrud Magne D. Stensland Oddvar Lilleaas Mård Larsen Stein Høiland Bjørg Sagaard Hans Magnus Stølen Ket Henriksen

6 Regnskap for 2008 Beholdninger: Pr 1/ pr 31/ Kasse: 0,00 0,00 Brukskonto: ,98 62,58 Foliokonto: 1 236,39-510,64 Dis-Norge: , ,49 Gjeld: 0,- 0,- Budsjett 2008 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Inntekter Medlemskontigent , , ,- Brukergrupper 0,- 0,- 0,- Støtte Slektsgr.dag 5 000, , ,- Salgsinntekt 0,- 0,- Egenandel medlemsmøte 1 700, , 0,- Renteinntekt 5 000, , ,- Sum , ,- Utgifter Nettsted/abonnement 5 000, , ,- Møter , , ,- Brukergrupper 2 000,- 800, ,- Slektsgranskerdag , , ,- Kilderegistrering 1 000, ,- Anskaffelse utstyr , , ,- Profilering DIS/slektsgr 0,- 0,- Landsmøtet/tv konf 7 000, , ,- Diverse 1 000, ,- Gebyrer/omk 1 300, , ,- Sum , , ,- Overskudd kr ,78 Merknader: Anskaffelse av utstyr ble noe billigere enn budsjettert med, men vi ønsker å videreføre disse anskaffelsene med blant annet billedbehandlingsprogram, portabelt lyd-/høytalersystem og en portabel projektor. Nettsted er egentlig kr 3000,- mer, men regningen ble betalt etter nyttår.

7 Valgkomitéens innstilling Styret i 2009 vil, med forbehold om Årsmøtets tilslutning, få denne sammensetning: Jan Gulliksrud leder Magne D. Stensland styremedlem Stein Høiland styremedlem Oddvar Lilleaas styremedlem- Hans Magnus Stølen styremedlem - velges for 1 år velges for 2 år velges for 2 år ikke på valg velges for 2 år Varamedlemmer: Bjørg Sagaard Jørgen Rosnes på valg for 1 år på valg for 1 år Medlemmer med spesialoppgaver: Øystein Blitzner Netland - webmaster Kurt Selland- Distreff fadder Valgkomité: Lauritz Wanvik jr. på valg for 1 år Mård Larsen - på valg for 1 år Revisor Karen J. Aadnesen på valg for 1 år, 27. januar 2008 Lauritz Wanvik jr Walter Husebø

ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2010

ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2010 DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 23.FEB 2011 Kl. 18:30 i Kielland-rommet på Bibliotek Sølvberget Program: 1. Årsmøte 2. Pause/bevertning 3. Foredrag Forslag til årsmøtets dagsorden: 1. Møtets

Detaljer

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 21. FEBRUAR 2007, KL PÅ STATSARKIVET I STAVANGER

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 21. FEBRUAR 2007, KL PÅ STATSARKIVET I STAVANGER DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 21. FEBRUAR 2007, KL. 18.30 PÅ STATSARKIVET I STAVANGER Program: 1) Årsmøte. 2) Pause/bevertning. Det vil bli servert kaffe/te og noe å bite i. 3) Salgsleder

Detaljer

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012 1 DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger Program: 1. Årsmøte 2. Pause/bevertning 3. Foredrag v/birger Lindanger Om Rogaland Historielag Forslag til

Detaljer

DIS-Rogaland, Slekt og Data INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 25. Februar 2015 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger

DIS-Rogaland, Slekt og Data INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 25. Februar 2015 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger 1 DIS-Rogaland, Slekt og Data INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 25. Februar 20 Kl. 18:30 på i Stavanger Program: 1. Årsmøte 2. Pause/bevertning Foredrag v/ Forslag til årsmøtets dagsorden: 1.Møtets åpning,

Detaljer

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEBRUAR 2008, KL PÅ STATSARKIVET I STAVANGER

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEBRUAR 2008, KL PÅ STATSARKIVET I STAVANGER DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEBRUAR 2008, KL. 18.30 PÅ STATSARKIVET I STAVANGER Program: 1) Årsmøte. 2) Pause/bevertning. Det vil bli servert kaffe/te og noe å bite i. 3) Etnolog Siv

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 2 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Jarle Hannisdal

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2003.9. årgang. Januar. 000000000000 Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Tirsdag 25. februar 2003, kl. 18.30 På Flykaféen, Tønsberg Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2014.

ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2014. ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2014. STYRET. Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Synnøve Hoseth, Steinkjer Sekretær:

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud

Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud DIS-Buskerud Det er i løpet av 2004 holdt 3 styremøter, et årsmøte og ingen medlemsmøter. DIS-Buskerud har i denne perioden fått til en lokalgruppe i Drammen, men har

Detaljer

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen.

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen. DIS Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 05.02.2008 Styrets beretning 2007 1. Innledning Styrets beretning gjelder fra 1/1-2007

Detaljer

ÅRSBERETNING. for Ivar Næss, Levanger

ÅRSBERETNING. for Ivar Næss, Levanger ÅRSBERETNING for 2016. STYRET. Styret har i 2016 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Olav Karlsen, Snåsa Sekretær: Rolf-Einar Pedersen, Stjørdal

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2002. 8. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Tirsdag 12. februar 2002, kl. 18.30 På Flykaféen, Tønsberg Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Tore J. Mehl Per

Detaljer

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 2012 2013 Eigersund Netto driftsutgifter F370 (folkebibliotek), konsern 12,0 % 12,5 % Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger,

Detaljer

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Tabell 1. Statistikk kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Registrert v/deltakere Per kommune Oppstart av flere - grupper med nye deltakere 1 2 3 4 Antall registrert per 1. kvartal 2013 14 8 1 3 %

Detaljer

Velkommen til Det 18. ordinære årsmøte i DIS Vest-Agder Tirsdag 4. mars 2014 kl.18.30 på Arkivsenter Sør, Kristiansand

Velkommen til Det 18. ordinære årsmøte i DIS Vest-Agder Tirsdag 4. mars 2014 kl.18.30 på Arkivsenter Sør, Kristiansand DIS Vest-Agder Velkommen til Det 18. ordinære årsmøte i DIS Vest-Agder Tirsdag 4. mars 2014 kl.18.30 på Arkivsenter Sør, Kristiansand Dagsorden: a. Godkjenning av frammøtte representanter og fullmakter

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2010

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2010 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2010 30.01.2011 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2010 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Tore

Detaljer

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold Årsmøtet 2010 Årsberetning for 2009 DIS-Østfold DIS-Østfold 10. februar 2010 Årsberetning for 2009 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape

Detaljer

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 21.02. 2017 til årsmøte i den 25. og 26. mars 2017 (TV-samling lørdag 25. mars og årsmøte søndag den 26. mars)

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2011 31.01.2012; 7:20

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2011 31.01.2012; 7:20 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2011 31.01.2012; 7:20 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2011 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold Årsmøtet 2013 Årsberetning for 2012 DIS-Østfold DIS-Østfold 31. januar 2013 Årsberetning for 2012 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape et

Detaljer

Velkommen til Det 17. ordinære årsmøte i DIS Vest-Agder Tirsdag 5. mars 2013 kl.18.30 på Arkivsenter Sør, Kristiansand,

Velkommen til Det 17. ordinære årsmøte i DIS Vest-Agder Tirsdag 5. mars 2013 kl.18.30 på Arkivsenter Sør, Kristiansand, DIS Vest-Agder Velkommen til Det 17. ordinære årsmøte i DIS Vest-Agder Tirsdag 5. mars 2013 kl.18.30 på Arkivsenter Sør, Kristiansand, Dagsorden: a. Godkjenning av frammøtte representanter og fullmakter

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2004.10. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 19. februar 2003, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Så er vi endelig kommet i gang med et nytt år

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Tore J. Mehl Per

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT ; 6:25

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT ; 6:25 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2008 04.02.2009; 6:25 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2008 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold Årsmøtet 2014 Årsberetning for 2013 DIS-Østfold DIS-Østfold 20. januar 2014 Årsberetning for 2013 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape et

Detaljer

Faglig forum for formannskapssekretærer

Faglig forum for formannskapssekretærer Faglig forum for formannskapssekretærer Protokoll fra Årsmøte i Faglig forum for formannskapssekretærer på Radisson Blu Hotel Norge, Bergen 4. juni 2014 Til stede: Jfr. vedlagte deltakerliste SAK 1/2014

Detaljer

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013.

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. STYRET. Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Synnøve Hoseth, Steinkjer Sekretær:

Detaljer

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold Årsmøtet 2015 Årsberetning for 2014 DIS-Østfold DIS-Østfold 11. februar 2015 Årsberetning for 2014 DIS- Østfold er et distriktslag av DIS-Norge, Slekt og Data. Laget ble stiftet 21.11.1998. Distriktslagets

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent som begge underskriver protokollen.

Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent som begge underskriver protokollen. Innkalling til årsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag torsdag 6. mars 2014, kl 19.30 på Sak 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent som begge underskriver

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00 Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved leder Oddvar Linnes 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Vestlandsløftet i Rogaland

Vestlandsløftet i Rogaland Rådmannsmøte Bryne 14.6.2013 Vestlandsløftet i Rogaland Prosjektleder Egil Rasmussen, Stavanger kommune Rogaland og ehelse Stavanger og Karmøy sammen med sine respektive sykehus la fra 2003 grunnlaget

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp Målene med KVP Stavanger 16. november 2016 Bekjempe fattigdom Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids- og velferdsdirektoratet Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid Redusere langtidsmottak

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Velkommen til Det 19. ordinære årsmøte i DIS Vest-Agder Tirsdag 3. mars 2015 kl.18.30 på Arkivsenter Sør, Kristiansand

Velkommen til Det 19. ordinære årsmøte i DIS Vest-Agder Tirsdag 3. mars 2015 kl.18.30 på Arkivsenter Sør, Kristiansand DIS Vest-Agder Velkommen til Det 19. ordinære årsmøte i DIS Vest-Agder Tirsdag 3. mars 2015 kl.18.30 på Arkivsenter Sør, Kristiansand Dagsorden: a. Godkjenning av frammøtte representanter og fullmakter

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2013

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2013 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2013 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2013 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Per Aase Andresen

Detaljer

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012 HEI ALLE MEDLEMMER i DIS-BUSKERUD! Det nye året er allerede godt i gang, og vinteren har kommet for fullt med snø og kulde. Det er nydelig ute, men også en fin tid å sitte inne med kirkebøker og folketellinger.

Detaljer

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag har i 2007 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Kontakt Hallvard Slettebø hallvard@slettebo.no hvis du har noen av disse stemplene. Hvis du sender skann så bør de være i 600 dpi og lagret i tif-format. (Noen

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 3. mars 2016 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2009 04.02.2010; 7:47

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2009 04.02.2010; 7:47 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2009 04.02.2010; 7:47 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2009 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Sted: Pettvet, Uelandsgate 85, Oslo Tid: kl. 12.15 Tilstede: 10 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden: Sak 1: Konstituering

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE Nr årgang. Januar. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DIS-Vestfold Tirsdag 15 februar 2000, kl på Flykafeen.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE Nr årgang. Januar. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DIS-Vestfold Tirsdag 15 februar 2000, kl på Flykafeen. INNKALLING TIL ÅRSMØTE Nr 1-2000. 6. årgang. Januar. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DIS-Vestfold Tirsdag 15 februar 2000, kl. 18.30 på Flykafeen. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg

Detaljer

FDV Vedlikeholdspuljer:

FDV Vedlikeholdspuljer: FDV 2017 Vedlikeholdspuljer: Pulje 1 Pulje 2 Pulje 3 Pulje 4 Pulje 5 Pulje 6 Pulje 7 Pulje 8 Kvitsøy Sola Sokndal Time Forsand Bokn Vindafjord Suldal Rennesøy Sandnes Lund Klepp Hjelmeland Tysvær Utsira

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Sakliste Årsmøte 2015

Sakliste Årsmøte 2015 Sakliste Årsmøte 2015 Tid: Onsdag den 21. januar 2015 1. Velge a)ordstyrer, b)referent og c)to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å underskrive protokollen 2. Behandle årsrapport. 3. Behandle

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Hønefoss Kamera Klubb VEDTEKTER

Hønefoss Kamera Klubb VEDTEKTER Hønefoss Kamera Klubb VEDTEKTER Vedtatt på årsmøte februar 2017 1 Klubbens Navn Hønefoss Kamera Klubb. Forkortes til HØKK 2 Formål Hønefoss Kamera Klubb har til formål å fremme interessen for fotografi.

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Årsberetning. DIS Hedmark

Årsberetning. DIS Hedmark Årsberetning DIS Hedmark 2013 Styrets sammensetning Leder: Johny Ferbu Nestleder: Styremedlemmer og varamedlemmer: Kari Bruvold, Jon Anders Strand, Ann Kristin Elvsveen, Bendicthe Oladotter Nysveen, Randi

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn l om arbeidsmarkedet 1.. desember 2014 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 6 030 2,4 980 19 Delvis ledige 1 884 0,7 221 13 Arbeidssøkere på tiltak 687 0,3-132 -16 Kvinner

Detaljer

SAK TEKST ANSVAR Frist Velkommen

SAK TEKST ANSVAR Frist Velkommen 4 Styremøtereferat. Dato: 17.03.2016 Kl.: Kl 17.00 20.00 Til stede: Sundal, Else Marie Stiklestad, Anne Lise Engstrøm,, Margrethe Stenberg, Tove Embre, Rita Johansen, Ragnhild L Nohr, Inger Johanne Mørk

Detaljer

1. Styrets sammensetning i 2015 Følgende styret ble valgt for MDG Suldal på årsmøte 9. mars 2015 ref. årsmøte sak 8

1. Styrets sammensetning i 2015 Følgende styret ble valgt for MDG Suldal på årsmøte 9. mars 2015 ref. årsmøte sak 8 ! Vedlegg 1 Årsmelding ÅRSMELDING MILJØPARTIET DEI GRØNNE SULDAL 1. Styrets sammensetning i 2015 Følgende styret ble valgt for MDG Suldal på årsmøte 9. mars 2015 ref. årsmøte sak 8 Navn valgt funksjon

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

DIS- OSLO/ AKERSHUS ANTALL MEDLEMMER STYREMØTER MEDLEMSMØTER. Styrets beretning for perioden 1.1 2009-31.12.2009

DIS- OSLO/ AKERSHUS ANTALL MEDLEMMER STYREMØTER MEDLEMSMØTER. Styrets beretning for perioden 1.1 2009-31.12.2009 DIS- OSLO/ AKERSHUS Styrets beretning for perioden 1.1 2009-31.12.2009 Styrets sammensetning har etter årsmøte 04.03.2009 vært: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Redaktør DISputten: Revisor: Valgkomité:

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag torsdag 8. mars 2012, kl 19.30 på Bodø bibliotek

Innkalling til årsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag torsdag 8. mars 2012, kl 19.30 på Bodø bibliotek Innkalling til årsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag torsdag 8. mars 2012, kl 19.30 på Sak 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent som begge underskriver

Detaljer

Partnerskap for folkehelse i Rogaland

Partnerskap for folkehelse i Rogaland Partnerskap for folkehelse i Rogaland Høringsrunden Meningen er å få til en bevisstgjøring om tema, deling av erfaringer over flere nivå, hvor den enkelte høres. Kort presentasjonen for å holde tiden:

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 12 779 4,9 158 1 Delvis ledige 4 491 1,7 730 19 Arbeidssøkere på tiltak 2 208 0,8 720 48 Kvinner av

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 11.02.15 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Avdeling 1 Avdeling 2 Avdeling 3 Avdeling 4

Avdeling 1 Avdeling 2 Avdeling 3 Avdeling 4 AVDELINGSOPPSETT GUTTER OG JENTER 2014 6-10 år GUTTER 10 ÅR Forus og Gausel 1 Forus og Gausel 2 Austrått 1 Ganddal 4 Havørn 3 Hundvåg 3 Hana 1 Hana 2 Hinna 1 Jarl 2 Havdur 1 Sandnes Ulf 1 Jarl 1 Randaberg

Detaljer

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte.

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte. . AHF. Aurdalsåsen hytteforening Leder Finn Kr. Aamodt Jegerveien 36, 0777 OSLO Telefon: mob.91840710 e-post: finn.aamodt@invanor.no www.aurdal-hytteforening.no Kasserer Tone M.Jystad Fredrikson Jegerveien

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 7 991 3,1-3 714-32 Delvis ledige 3 582 1,4-944 -21 Arbeidssøkere på tiltak 2 381 0,9 166 7 Kvinner

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Årsmøte i DIS-Vestfold

Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 2-2005. 10. årgang. mars. Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 17. mars 2005, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Det er nå klart for et nytt årsmøte i DIS-Vestfold. Og denne gangen

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 9 535 3,7-1 753-16 Delvis ledige 4 271 1,7-163 -4 Arbeidssøkere på tiltak 2 309 0,9 767 50 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 9 590 3,8-2 158-18 Delvis ledige 3 534 1,4-444 -11 Arbeidssøkere på tiltak 2 008 0,8 378 23 Kvinner

Detaljer

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling.

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 1 Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: Fylkets hus, Steinkjer. Tid: Onsdag 24. mars 2004 kl. 17. 1 Omvisning/orientering

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Rogaland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR / NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR / NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR 2016 12.11.2016/ NAV Rogaland Rogaland. Antall varsler juni 2014 januar 2017 Varsler om permitteringer i september 16 og oktober 16 som følge av streiken er ikke tatt

Detaljer

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST LOVER FOR NLM REGION SØRVEST 1.0 Navn 1.1 Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband Region Sørvest. 1.2 Regionen omfatter følgende kommuner: Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lund, Sokndal, Eigersund,

Detaljer