Det er utarbeidet følgende regelverk og policy som i tillegg til NHF`s LR skal dekke løpet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det er utarbeidet følgende regelverk og policy som i tillegg til NHF`s LR skal dekke løpet."

Transkript

1 Siste oppdatering Spesielle regler for Finnmarksløpet 2009 (Det er Sportslig Styre i Finnmarksløpet som er ansvarlig for regelverket. Regelverket ajourføres foran hvert løp da det stadig er mindre endringer som ønskes) Finnmarksløpet dømmes etter NHF`s langdistansereglement (LR) som er å finne i håndboka til NHF, samt de spesielle reglene som er gjengitt her og som er gitt med utgangspunkt i LR. Det er utarbeidet følgende regelverk og policy som i tillegg til NHF`s LR skal dekke løpet. Policy Finnmarksløpet skal i 14-spann klassen være åpen for alle hundekjørere som har kvalifisert seg etter krav satt av det sportslige styret for Finnmarksløpet. Finnmarksløpet skal i 8-spann klassen være åpen for alle hundekjørere. Finnmarksløpet skal være et internasjonalt sledehundløp for 14-spann klassen 1000 km og 8- spann klassen 500 km. 14-spann klassen skal ikke bestå av mer enn 14, minimum 9 hunder ved start, og min. 6 hunder i mål. 8-spann klassen skal ikke bestå av mer enn 8, minimum 6 hunder ved start, og min. 5 hunder i mål. Formålet med Finnmarksløpet er å opprettholde en sledehund konkurranse hvor man skal finne ut hvilken hundekjører og hunder som kan tilbakelegge løpet på kortest mulig tid, kun med hjelp av egne krefter og uten hjelp fra andre. Spesielle regler #1 Hunder: Alle hunder som deltar i Finnmarksløpet skal være chipsmerket. Hunder som importeres fra EU-land (unntatt Sverige, UK og Irland) og skal starte i Finnmarksløpet skal være behandlet mot Echinococcose. Behandlingen er obligatorisk. Godkjent behandling må kunne dokumenteres (se veterinærsidene). #2 Start: Det startes med 1.- min. intervall. Påmeldte etter fristen starter i påmeldingsrekkefølgen sist i sin klasse. Er det flere etteranmeldte samme dag trekkes rekkefølgen mellom disse. Det er re-start på Sorrisniva i 14-spann klassen. Hvert spann kjører fra re-starten nøyaktig 2 timer etter spannets starttidspunkt i Alta sentrum. Det er ikke re-start i 8-spann klassen. #3 Startnummer/ reklame: Deltakerne kan bli pålagt å bære reklame/ GPS sporingsenhet på seg selv og / eller på sleden etter retningslinjer gitt av Finnmarksløpet. Startnummeret skal bæres godt synlig fra start og til første sjekkpunkt, Joatka I, og fra siste sjekkpunkt, Joatka II, til og med målpassering. NB! Alle deltagere skal bære sitt startnummer godt synlig fra start til sjekkpunkt Skoganvarre, samt fra sjekkpunkt Jergul til målpassering for 500km, og fra sjekkpunkt Karasjok til målpassering for 1000km. Kjørerens handler skal bære startnummeret godt synlig fra sjekkpunkt Skoganvarre til kjøreren igjen skal bære det som nevnt over.

2 #4 Passasjer i sleden: Deltakerne i 14-spann klassen kan bli pålagt å ha passasjer i sleden fra start til restart etter retningslinjer gitt av Finnmarksløpet. Det vil i slike tilfeller bli gitt anledning til å bruke annen slede enn konkurransesleden. Det anbefales å ha med seg funksjonell slede for formålet. Informasjon vil bli gitt på kjørermøtet. #5 Offentlig vei: Det er ikke tillatt å følge offentlig vei på andre strekninger enn der arrangør har bestemt. Informasjon vil bli gitt på kjørermøtet. #6 Kontrollstasjoner (sjekkpunkt): 14-spann klassen - deltaker skal personlig sjekke inn på følgende kontrollstasjoner: Joatka I - Skoganvarre - Levajok (I) - Tana, Tana Hotel - Neiden I - Kirkenes - Neiden II - Varanger Samiske Museum - Sirbma - Levajok (II) Fjellstue - Karasjok - Joatka II. (Re-start er ikke å anse som sjekkpunkt) 8-spann klassen - deltaker skal personlig sjekke inn og ut på følgende kontrollstasjoner: Joatka I - Skoganvarre - Levajok - Karasjok - Jergul - Joatka II #7 Obligatorisk stopp: 14-spann klassen har to obligatoriske stopp. En 16 timers stopp som skal tas ut på sjekkpunkter etter Joatka I og før Karasjok. En 8 timers stopp skal tas ut på Karasjok. 8-spann klassen har en kvilepott på 20 timer. 6 av disse timene skal tas ut på Jergul. De resterende timene skal tas ut på ett eller flere av følgende sjekkpunkt: Joatka I, Skoganvarre, Levajok og/ eller Karasjok. Kvilepotten i 8-spann klassen skal tas ut i hele minutter. Kjører skal personlig sjekke inn og ut for å fullføre alle obligatoriske stopp. Ingen av de obligatoriske stoppene kan kombineres på samme sjekkpunkt. Den enkelte kjører er selv ansvarlig for at startdifferansen blir utlignet i forbindelse med 16 timers stoppen i 14-spann klasse og på Karasjok i 8-spann klassen. #8 Depot: Følgende sjekkpunkter er depotstasjoner: I 14-spann klassen: Skoganvarre - Levajok I - Skiippagurra Familiecamping - Neiden I - Kirkenes - Neiden II - Varanger Samiske Museum - Sirbma - Levajohk II - Karasjok I 8-spann klassen: Skoganvarre - Levajok - Karasjok - Jergul. #9 Depotsekk skal pakkes forsvarlig og merkes med kjørers navn og navn på depotstasjonen den skal til. Brennstoff til primus / koker el. lign. er ikke tillatt i depotsekk. Det er ikke begrensing i total vekt og antall depotsekker. Hver sekk max. 20 kg. Depot skal fraktes ut av arrangør. Innlevering av depotsekker - se program. Kjørerne må selv løfte sekkene opp på lasteplanet. Sekker på bakken vil bli stående igjen. Depottrailerne kjører fra Alta torsdag 16:00. Informasjon omkring depotordninga fås i Info-kiosken. #10 Utstyr: Utenforstående skal ikke ha annen befatning med depotet enn å plassere / hente utstyr ved depotplassen på sjekkpunktet. Som utstyr i denne forbindelse regnes: Anker - dekken - pledd - batterier - handleddsvarmere - varmesalve - potesokker - potesalve - sledebelegg - brennstoff til koker /primus. Alt som leveres kjører på denne måten kan kontrolleres av TD / rennleder / funksjonær. Alt som kjører vil legge igjen på sjekkpunkt skal bringes til depotplassen av kjører og kan der hentes av utenforstående.

3 #11 Hjelp /assistanse: På kontrollstasjonene er det ikke lov å motta annen hjelp til spannet enn nødvendig hjelp til styring og bremsing, med mindre annet ikke blir bestemt av sjekkpunktansvarlige/td/rennleder. #12. Hunder/ kontrollstasjoner: #12 A: På kontrollstasjonene er det ikke tillatt å ta hunder inn i hus, hundeboks eller lignende unntatt ved eventuell veterinærundersøkelse. Deltaker kan likevel ta hund(er) inn i eget telt som er medbrakt på sleden fra start. #12 B: Løpets TD og/eller rennleder i samarbeid med løpets veterinær skal ha den absolutte autoritet over hundespann som deltar i Finnmarksløpet. Deres beslutning om å ta en hund eller hunder ut av løpet, eller andre beslutninger relatert til hundestell /dyrehelse skal være endelig. Alle hunder vil bli sett på og /eller undersøkt, så langt det er mulig, på alle sjekkpunkt. Løpets veterinær i samarbeid med rennleder eller TD kan holde igjen hundespann på hvilket som helst sjekkpunkt hvis det er nødvendig for å ta vare på hundespannets helse. Ingen hundespann kan forlate et sjekkpunkt før hundene i det spannet er i stand til å fortsette løpet. #13 Død hund: Hvis en hund dør under løpet i sporet underveis mellom sjekkpunkt, så skal den fraktes til det første neste sjekkpunktet eller til det sist passerte sjekkpunktet. Hunden skal fraktes i sleden og være tildekket ved ankomst til sjekkpunktet. Kjøreren skal snarest mulig etter å ha sjekket inn varsle rennledelsen ved TD, rennleder og/ eller løpsveterinær. Kjøreren kan kun fortsette videre etter at tillatelse er gitt av TD, rennleder og/ eller løpsveterinær. Kjøreren kan diskvalifiseres fra videre deltakelse hvis det ut fra undersøkelser viser seg at kjøreren har gjort seg skyldig i mishandling av hunden eller på annen måte forårsaket hundens død. Kjøreren kan også diskvalifiseres hvis han/ hun på et tidligere sjekkpunkt har fått skriftlig beskjed om å sett igjen hunden, hvis da ikke døden skyldes helt andre årsaker. Kjøreren kan også diskvalifiseres dersom døden skyldes uttørking eller overoppheting. Restart (på uttur) og mål regnes også som stasjoner i denne sammenhengen. Hvis det kreves obduksjon av hunden skal denne ikke belastes kjøreren økonomisk. #14 Hjelp mellom sjekkpunktene: Ingen form for hjelp eller assistanse utenfra og fra utenforstående er tillatt mellom kontrollstasjonene. Unntatt er nødssituasjoner og sledehavari utover det som er mulig å reparere på stedet. TD / rennleder skal i tilfelle varsles og godkjenne slik hjelp. #15 Stell og pleie: Alt stell og pleie av hunder, utstyrsjekk, tilberedning av hundemat og mating av hundene skal skje feltmessig, og skal kun utføres av hundespannets kjører i dertil bestemt område på sjekkpunktene. Det er kun anledning å hente kaldt vann for tilberedning av hundemat. Kaldt vann kan hentes i medbrakt vannkanne /bøtte. Det er ikke anledning til å bringe ut av"dertil bestemt område" kjølebag eller tilsvarende utstyr. #16 I gjensatt hund: Det er anledning å sette igjen hunder på alle sjekkpunktene. Hund som blir tatt ut av spannet skal meldes til sjekkpunktsansvarlig av kjører. Hund som tas ut av spannet skal påføres den enkelte kjørers veterinærhåndbok. Hund som leveres sjekkpunktsansvarlig skal leveres med nok hundemat for minst 48 timer med mindre kjørerens handler overtar hunden med det samme den tas ut.

4 #17 Overtredelse av reglene som angår utenforstående deltakelse på sjekkpunktene kan medføre diskvalifikasjon av kjører. #18 Seletøy og trekkliner: Det skal være wire i hovedline/ midtline. #19 Refleks: Sleden skal ha refleksmarkeringer (minimum 10 cm) på begge sider av styrebøylen og som skal være godt synlig i mørket. Det skal være refleksmarkeringer på halsbåndet til lederhunden(e) eller på nakkelina mellom lederhundene. #20 Belegg: Belegg kan sendes i depotsekk eller med utenforstående/ følgebil. Det er kun kjører som har lov til å skifte belegg på sin slede. #21 Sledebytte: Hvis en slede blir ødelagt utover det som er mulig å reparere så er det anledning å bytte slede. Bytte skal godkjennes av TD / rennleder / sjekkpunktsansvarlig. Utover dette er det anledning å bytte tom slede mot tom slede to (2) ganger. #22 Reparasjon av slede: Hvis en kjører ønsker å ta tom slede ut av oppstallings og depot område for reparasjon så skal dette godkjennes av TD / rennleder / sjekkpunktsansvarlig. #23 Målstrekning er fra brua i Øvre Alta (litt nedenfor Strand Camping) og til mål. #24 Rookie/Førstegangskjører: hundekjører må fullføre 50 eller 100 mila, dvs, passere målstreken i Finnmarkløpet, for å oppheve status som rookie/førstegangskjører. #25 OBLIGATORISK UTSTYR En deltaker skal alltid ha med i sleden følgende obligatorisk utstyr. Dette kan bli kontrollert på sjekkpunktene og ute i løypa. Fjellkart (1 : /M711 UTM system) Veterinærhåndbok. Deles ut til kjøreren i infokiosken/ på kjørermøtet Kompass Snøspade Øks eller storkniv Ekstrem vinter sovepose - minimum 2500 gram Førstehjelpsutstyr Ekstrem vinterbekledning (m / refleksanordninger som er godt synlig i mørke) Ekstra klessett. (under og yttertøy, sokker og fottøy) 8 sokker pr. hund, inklusive de som er i bruk Hodelykt og batterier Lysstav/signalpistol (i lomme på kroppen) Wire eller kjetting for hund som tas ut og leveres sjekkpunktsansvarlig (Det skal være en slynge per hund i spannet - min. 40 cm. Dragline med wire godkjennes til dette bruk. Ved oppstalling skal hele spannet kunne festes i et oppstellingsopplegg med wire eller kjetting fra halsbåndet og ut.) Reservemat til hundene for minst 24 timer (500 gram pr hund, pakkes for seg, forsegles av arrangør og under normale omstendigheter bringes ubrukt til mål) Reservemat for kjører for minst 24 timer. Må bestå av minimum 500 gram. Operativ vannkoker med beholder til å varme minimum ½ liter vann pr. hund. Søppelsekk

5 Ekstremvindsekk. Må veie minimum 1200 gram Eller alternativt til ekstremvindsekk: Telt og vanlig vindsekk Obligatorisk utstyr som er tapt eller ødelagt kan suppleres / erstattes fra depotsekk / utenforstående. Utstyret må legges fram for TD/rennleder/sjekkpunktsansvarlig for å godkjenne bytte/erstatningen. (Brukte hundesokker, batterier, søppelsekk, brennstoff til koker/primus er unntatt og kan om ønskelig erstattes fra depotsekk/ utenforstående). Sportslig styre har valgt å gi en del kommentarer til noe av det obligatoriske utstyret Du som kjører og særlig førstegangskjører bør lese disse nøye. Det er viktig å være klar over at TD/rennleder har full anledning til å godkjenne eller forkaste utstyr: Snøspade: Denne må være slik at den tåler hard og isete snø og at den kan brukes enkelt til å grave seg ned. Øks eller storkniv. Mange taper "samekniven" fast i sleden. Ha likevel en kniv festet på kroppen. En storkniv eller øks bør ha ei minstelengde på over 30 cm. Førstehjelpsutstyr: Kun enkeltmannspakke holder ikke: Et minimum er plaster, sportstape, enkeltmannspakke, gassbind og smertestillende tabletter. (reseptfrie) Det anbefales at det er pakket vanntett, i for eksempel plastpose. Ekstra klessett: Undertøyet skal selvfølgelig være av den lange typen. Yttertøy som anbefales er vindtett bukse og jakke, gode sokker og fottøy som holder varmen. Operativ vannkoker: At den er operativ betyr at du har med ut fra alle stasjoner både fyrstikker og nok rødsprit eller sprit. (minst 1 liter). Fyrstikkene anbefales pakket vanntett. ANNET: Primusen er fjernet fra obligatorisk utstyr. Det anbefales likevel å ta med primus hvis du har med telt. Vannkokeren er et alternativ til å varme/koke vann, (smelte snø), men er et dårlig alternativ å ha inne i et telt. Liggeunderlag: Anbefales på det sterkeste. Unngå nedkjøling ved å ligge rett på snøen. Pakkes enkelt ved å legges i bunnen av pakksekken i hele sledens lengde. Reparasjonsutstyr: Vi anbefaler at du har med div. utstyr til å kunne utføre enkle reparasjoner i felt. Dette kan være multiverktøy, strips, tynt sterkt tau, sterk tape. LØYPA GÅR I REINBEITELAND. HUNDENE MÅ DERFOR HOLDES UNDER STRENG KONTROLL OG ALDRI SLIPPES LØS UNDER KONKURRANSEN. DELTAKER SOM BLIR OBSERVERT MED LØS(E) HUND(ER) VIL UMIDDELBART BLI DISKVALIFISERT. DELTAKER VIL BLI HOLDT ANSVARLIG FOR SKADE FORVOLDT AV HANS/HENNES HUNDER. VED KJØRING PÅ STREKNINGER HVOR MAN KAN MØTE REIN SKAL KJØRER VÆRE FESTET TIL SPANNET / SLEDEN MED TAU ELLER LIGNENDE. Alle deltakere skal ut fra de ressursene de rår over, etter beste evne søke å gjennomføre en langdistansekonkurranse på sitt nivå. En deltaker som må/ velger å bryte løpet skal så snart råd melde fra til rennledelsen og er selv ansvarlig for transport av seg selv, sine hunder og sitt utstyr og depot fra sjekkpunktene.

6 Ettersøkning etter kjører vil normalt bli satt i gang ca 24 timer etter siste kontakt. Unødig opphold mellom sjekkpunkter bør derfor unngås. En hund som er i sleden når kjøreren kommer til sjekkpunkt er ikke tatt ut av løpet med mindre kjøreren ønsker det. Det er anledning for kjører å sitte på sleden. Skriftlig protest skal være levert TD /Jury senest 1 - en - time etter målpassering. Protestgebyr vil være NOK 50,-. GOD TUR!

Spesielle regler for Finnmarksløpet 2009 Policy Spesielle regler #1 Hunder: #2 Start: #3 Startnummer/ reklame: NB!

Spesielle regler for Finnmarksløpet 2009 Policy Spesielle regler #1 Hunder: #2 Start: #3 Startnummer/ reklame: NB! Siste oppdatering 27.02.2009 Spesielle regler for Finnmarksløpet 2009 (Det er Sportslig Styre i Finnmarksløpet som er ansvarlig for regelverket. Regelverket ajourføres foran hvert løp da det stadig er

Detaljer

REGLER FOR FEMUNDLØPET 2016 Vi tar forbehold om eventuelle endringer. Revidert 17.08.2015.

REGLER FOR FEMUNDLØPET 2016 Vi tar forbehold om eventuelle endringer. Revidert 17.08.2015. REGLER FOR FEMUNDLØPET 2016 Vi tar forbehold om eventuelle endringer. Revidert 17.08.2015. Spesielle regler for Femundløpet gjelder i tillegg til NHF sitt arrangement- og kjørereglement for langdistanse.

Detaljer

REGLER FOR FEMUNDLØPET

REGLER FOR FEMUNDLØPET REGLER FOR FEMUNDLØPET 2012 Page 2 Innholdsfortegnelse: 1.0 Løpsbeskrivelse for Femundløpet 1.1 Generelle bestemmelser. 1.2 Løpskomite. 1.3 Løpsledelse. 1.3.1 Jury. 1.3.2 Løpsleder / Race Marshall (RM).

Detaljer

Revidert av SU Vedtatt av styret Vi tar forbehold om eventuelle endringer.

Revidert av SU Vedtatt av styret Vi tar forbehold om eventuelle endringer. Spesielle regler for Femundløpet gjelder i tillegg til NHF sitt arrangement- og deltakereglement for langdistanse. Innholdsfortegnelse: 1.0 Løpsbeskrivelse for Femundløpet 1.1 Generelle bestemmelser 1.2

Detaljer

REGLER FOR FEMUNDLØPET 2017

REGLER FOR FEMUNDLØPET 2017 Spesielle regler for Femundløpet gjelder i tillegg til NHF sitt arrangement- og deltakereglement for langdistanse. Kommentarer fra sportslig utvalg angående obligatorisk utstyr mm Deltakerne, og særlig

Detaljer

REGLER FOR FEMUNDLØPET Innholdsfortegnelse:

REGLER FOR FEMUNDLØPET Innholdsfortegnelse: Justert pr. 13.08.2016 etter innspill fra Norges Hundekjørerforbund Spesielle regler for Femundløpet gjelder i tillegg til NHF sitt arrangement- og deltakereglement for langdistanse. Innholdsfortegnelse:

Detaljer

NORGESMESTERSKAP OG KONGEPOKAL 8 SPANN LANGDISTANSE 2017 VELKOMMEN TIL FINNMARKSLØPET 2017

NORGESMESTERSKAP OG KONGEPOKAL 8 SPANN LANGDISTANSE 2017 VELKOMMEN TIL FINNMARKSLØPET 2017 NORGESMESTERSKAP OG KONGEPOKAL 8 SPANN LANGDISTANSE 2017 VELKOMMEN TIL FINNMARKSLØPET 2017 OPPROP KJØRERMØTE 2017 FL - 500 RACE MANAGER Rita Hallvig Jan Gunnar Vian FL-500 RACE TEAM Roger Dahl FL 1000

Detaljer

Håndbok for Frivillige 2015

Håndbok for Frivillige 2015 Håndbok for Frivillige 2015 Om Femundløpet Femundløpet er et langdistanse sledehundløp som går av stabelen hvert år i februar. Løpet starter i de fargerike gatene sentrum av Røros. Deltagerne og deres

Detaljer

Forskningsprosjektet: Hundekjørerne under Finnmarksløpet. Førsteamanuensis Andi Weydahl, Høgskolen i Finnmark.

Forskningsprosjektet: Hundekjørerne under Finnmarksløpet. Førsteamanuensis Andi Weydahl, Høgskolen i Finnmark. Forskningsprosjektet: Hundekjørerne under Finnmarksløpet. Førsteamanuensis Andi Weydahl, Høgskolen i Finnmark. Middelhavskysten og Tyrkia var rammene for starten av forskningsporsjekt rundt hundekjørerene

Detaljer

Utdrag fra håndboka. Frivillige 2016

Utdrag fra håndboka. Frivillige 2016 Utdrag fra håndboka Frivillige 2016 Dette dokumentet ble sist oppdatert og vil bli fortløpende oppdatert fram til løpsstart Innhold Innledning... 3 Om Femundløpet... 3 Sjekkpunktene... 3 Handlere... 3

Detaljer

Folldal Trekkhundklubb har gleden av å invitere til det 60. Seppalaløpet 29. 30. mars 2014 ved Grimsbu Turistsenter i Folldal kommune.

Folldal Trekkhundklubb har gleden av å invitere til det 60. Seppalaløpet 29. 30. mars 2014 ved Grimsbu Turistsenter i Folldal kommune. Folldal Trekkhundklubb Folldal Trekkhundklubb har gleden av å invitere til det 60. Seppalaløpet 29. 30. mars 2014 ved Grimsbu Turistsenter i Folldal kommune. Seppalaløpet er et minneløp til ære for Leonhard

Detaljer

SLEDEHUNDKJØRING godkjent av NHFs styre 12/10-2015

SLEDEHUNDKJØRING godkjent av NHFs styre 12/10-2015 DEFINISJONER OG GENERELLE BESTEMMELSER. 1.1. Alle terminsfestede løp skal følge de til enhver tid gjeldende regler og lover vedtatt av NHF. Dispensasjoner kan gis etter søknad til NHF. 1.2. Med arrangør

Detaljer

SLEDEHUNDKJØRING Gyldig fra 13. oktober 2009

SLEDEHUNDKJØRING Gyldig fra 13. oktober 2009 DEFINISJONER OG GENERELLE BESTEMMELSER. 1.1. Alle terminsfestede løp skal følge de til enhver tid gjeldende regler og lover vedtatt av NHF. Dispensasjoner kan gis etter søknad til NHF. 1.2. Med arrangør

Detaljer

D1 Regler og retningslinjer

D1 Regler og retningslinjer Revidert 16.04.2009 Retningslinjer for Vestlandsmesterskap 2009 arrangert av Hordaland krins av NSF. Les nøye gjennom all informasjon, slik at misforståelser kan unngås. Vi håper hele patruljen stiller

Detaljer

PM 2015 FARRISRUNDEN lørdag 13. juni

PM 2015 FARRISRUNDEN lørdag 13. juni PM 2015 FARRISRUNDEN lørdag 13. juni Vi vil med dette ønske velkommen til Farrisrunden, som arrangeres for 20. gang, lørdag 13. juni 2015. Som i fjor arrangeres også Sparebank1runden med og uten tidtaking.

Detaljer

LANGVASSHEIMEN MARS

LANGVASSHEIMEN MARS Til foreldre/foresatte med elever i 8.klasse ved Namdalseid skole, 9.klasse ved Statland skole. ORIENTERING OM LEIRSKOLEOPPHOLDET PÅ LANGVASSHEIMEN VINTEREN 2010. For elevene i 8.klasse på Namdalseid,

Detaljer

PM 2017 FARRISRUNDEN lørdag 10. juni

PM 2017 FARRISRUNDEN lørdag 10. juni PM 2017 FARRISRUNDEN lørdag 10. juni Vi vil med dette ønske velkommen til Farrisrunden, som arrangeres for 22. gang, lørdag 10. juni. Som i fjor arrangeres også Sparebank1runden med og uten tidtaking.

Detaljer

PAKKING AV SEKK. Disse punktene kan fungere som en huskeliste for deg når du pakker:

PAKKING AV SEKK. Disse punktene kan fungere som en huskeliste for deg når du pakker: PAKKING AV SEKK Pakking av ryggsekk. Uansett om det er første gangen du pakker sekken din eller du har gjort det hundre ganger før, er det noen teknikker for pakking av sekk som vil å gjøre turen mye bedre

Detaljer

Seksjonsdommer ABC TRIAL 2012

Seksjonsdommer ABC TRIAL 2012 Seksjonsdommer ABC TRIAL 2012 Presentasjon basert på originalutgave av Federation Internationale de Motocyclisme Trial Commission (CTR) Illustrasjoner: Klaus Hesler. Oversatt til Norsk av Maarten Mager.

Detaljer

PM 2016 FARRISRUNDEN lørdag 11. juni

PM 2016 FARRISRUNDEN lørdag 11. juni PM 2016 FARRISRUNDEN lørdag 11. juni Vi vil med dette ønske velkommen til Farrisrunden, som arrangeres for 21. gang, lørdag 11. juni 2016. Som i fjor arrangeres også Sparebank1runden med og uten tidtaking.

Detaljer

BARMARKSREGLEMENT Norsk oversettelse datert 5.4.2007 etter ESDRA s regler datert 3.10.2006.

BARMARKSREGLEMENT Norsk oversettelse datert 5.4.2007 etter ESDRA s regler datert 3.10.2006. BARMARKSREGLEMENT Norsk oversettelse datert 5.4.2007 etter ESDRA s regler datert 3.10.2006. Vedtatt på NHF s Ting 14. juni 2015 (Regulation part II Race rules) Det henvises også til IFSS Race rules chapter

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

BEKLEDNING For A og B HUNDEFØRERE PÅ TRENING, ØVELSER OG AKSJONER

BEKLEDNING For A og B HUNDEFØRERE PÅ TRENING, ØVELSER OG AKSJONER BEKLEDNING For A og B HUNDEFØRERE PÅ TRENING, ØVELSER OG AKSJONER Obligatorisk bekledning ved aksjoner: 1. Gul synlighetsvest (T-skjortemodell), jakke eller overall 2. Sort NRO hundeførervest (innhold,

Detaljer

SLEDEHUNDKJØRING godkjent av NHFs styre 12/10-2015

SLEDEHUNDKJØRING godkjent av NHFs styre 12/10-2015 DEFINISJONER OG GENERELLE BESTEMMELSER. 1.1. Alle terminsfestede løp skal følge de til enhver tid gjeldende regler og lover vedtatt av NHF. Dispensasjoner kan gis etter søknad til NHF. 1.2. Med arrangør

Detaljer

INFORMASJON OM LEIRSKOLEOPPHOLDET PÅ SKALLSTUGGU - 9. TRINN 2010

INFORMASJON OM LEIRSKOLEOPPHOLDET PÅ SKALLSTUGGU - 9. TRINN 2010 INFORMASJON OM LEIRSKOLEOPPHOLDET PÅ SKALLSTUGGU - 9. TRINN 2010 DETTE ER INFORMASJON DET ER NYTTIG Å SETTE SEG INN I FØR DU REISER TIL SKALLSTUGGU PÅ LEIRSKOLE. DU MÅ OGSÅ HUSKE Å TA MED DEG HEFTET PÅ

Detaljer

INFORMASJON FRA LØPSVETERINÆREN

INFORMASJON FRA LØPSVETERINÆREN For Finnmarksløpet 2011: Sjefsveterinær: Charlotte Leschbrandt mail@vetteam.no Mob: + 47 99 01 13 08 Alle spørsmål av veterinærfaglige spørsmål kan rettes direkte til sjefsveterinæren INFORMASJON FRA LØPSVETERINÆREN

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED HUNDELØP

TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED HUNDELØP FEMUNDLØPET AS Tollef Bredals vei 13 7374 RØROS Deres ref: Vår ref: 2017/035392 Dato: 04.04.2017 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED HUNDELØP Mattilsynet gjennomførte 09.02.2017-14.02.2017

Detaljer

I. PROGRAM. Søndag 23 august Kl. 13:00 18:00

I. PROGRAM. Søndag 23 august Kl. 13:00 18:00 I. PROGRAM 05.08.2013 Offentliggjøring av løpets tilleggsregler og start av påmeldingtiden 19.08.2013 Påmeldingtiden for ordinær avgift avsluttes 23.08.2013 Påmeldingtiden med etteranmeldingsgebyr avsluttes

Detaljer

VILT, VAKKERT OG UTFORDRENDE. HÅNDBOK For ARRANGEMENTET

VILT, VAKKERT OG UTFORDRENDE. HÅNDBOK For ARRANGEMENTET VILT, VAKKERT OG UTFORDRENDE HÅNDBOK For ARRANGEMENTET Europas lengste og verdens nordligste sledehundløp 2011 Innholdsfortegnelse: 1.0 Innledning... 4 2.0 Finnmarksløpets organisasjon... 5 3.0 Årsplan

Detaljer

Invitasjon til Sykkelenern 2013

Invitasjon til Sykkelenern 2013 Invitasjon til Sykkelenern 2013 enern SYKKELENERN Velkommen til Sykkelenern 10. august 2013, Oppdal Lørdag 10. august arrangerer Oppdal Sykkelklubb (OSK) og Enern Oppdal Sykkelenern for 7. gang! I fjor

Detaljer

Hei alle Tiomiladeltakere!

Hei alle Tiomiladeltakere! Hei alle Tiomiladeltakere! Her kommer informasjon vedrørende kommende helgs Tiomilatur. Ledere på turen: Telefonnummer Ungdomsledere: Stein H. Hagen +47 99 16 08 10 Harald Bakke +47 48 08 85 77 Erling

Detaljer

Kilimanjaro Utstyrsliste

Kilimanjaro Utstyrsliste Her finner du en komplett liste over alt du trenger å ha med deg på turen til Kilimajaro med påfølgende safari. Legg merke til at vi har gitt fyldig beskrivelse på mye av utstyret slik at det skal bli

Detaljer

Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil

Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil Versjon: 1.00 Opprettet: 07.06.2012 Skrevet av: PWN Godkjent av: KRR Gjelder fra: 25.04.2013 Ref.id.: KS&SMS.6.5-01 Standard Sidenr: 1 av 5 1. Hensikt Denne prosedyren for bruk av HI/Rederiavdelingens

Detaljer

Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til 60 års jubileumsregatta med:

Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til 60 års jubileumsregatta med: 0 cm FLOSTA MOTORBÅTFORENING 3 cm 0 cm 3 cm 1949 Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til 60 års jubileumsregatta med: Grand Prix 2009 som inkluderer rundbane- & offshorerace

Detaljer

Camp Mjølfjell 2010 Grupper

Camp Mjølfjell 2010 Grupper Camp Mjølfjell 2010 Grupper 1 2 3 4 5 6 Helene T Karen Ida Sigrid Nora Mari Benjamin Hugo Mattias Jørgen Peter Trygve Maren Belinda Ida Therese Margrete Vilde Meriam Emilie Elisa Kristoffer Andreas Halvard

Detaljer

sjekklister for speidere på tur

sjekklister for speidere på tur sjekklister for speidere på tur hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning. Turens mål. Program. Reiserute. Overnattingssted. Utstyr og transport. hva kan gå galt? (risikoanalyse) Hva kan skje? Hvor

Detaljer

Utdrag fra håndboka. Frivillige 2018

Utdrag fra håndboka. Frivillige 2018 Utdrag fra håndboka Frivillige 2018 1 Dette dokumentet ble sist oppdatert 08.12.2017 Innhold Innledning... 3 Om Femundløpet... 3 Sjekkpunktene... 3 Handlere... 3 Veterinærtjeneste... 4 Hundene... 4 Femundløpet

Detaljer

TURPLAN OMRÅDET VOLLKOIA-STORMYRA-BLÅMYRSKOIA M/ORRELEIK. Tirsdag og Onsdag UTARBEIDET AV CARL, NICOLAI OG RUNE

TURPLAN OMRÅDET VOLLKOIA-STORMYRA-BLÅMYRSKOIA M/ORRELEIK. Tirsdag og Onsdag UTARBEIDET AV CARL, NICOLAI OG RUNE TURPLAN OMRÅDET VOLLKOIA-STORMYRA-BLÅMYRSKOIA M/ORRELEIK Tirsdag 03.05 og Onsdag 04.05 2016 UTARBEIDET AV CARL, NICOLAI OG RUNE Tema for turen: Tema for denne turen er å oppleve Norsk natur på sitt beste.

Detaljer

14/6-2014, godkjent av NHFs styre 3/9-2014

14/6-2014, godkjent av NHFs styre 3/9-2014 DEFINISJONER OG GENERELLE BESTEMMELSER. 1.1. Alle terminfestede løp skal følge de til enhver tid gjeldende regler og lover vedtatt av NHF. Dispensasjoner kan gis etter søknad til NHF. 1.2. Med arrangør

Detaljer

Norges- Cup. for. Optimist, E-jolle, Laser 4.7, Laser Standard, Laser Radial, 29er og RS Feva mai 2017 på Fjærholmen.

Norges- Cup. for. Optimist, E-jolle, Laser 4.7, Laser Standard, Laser Radial, 29er og RS Feva mai 2017 på Fjærholmen. Norges- Cup for Optimist, E-jolle, Laser 4.7, Laser Standard, Laser Radial, 29er og RS Feva 13.-14. mai 2017 på Fjærholmen Arrangør: Tønsberg Seilforening UTFYLLENDE SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.2 Generelle

Detaljer

INFORMASJON TIL VG1 VG2 VG3

INFORMASJON TIL VG1 VG2 VG3 AKTIVITETSDAGEN fredag 29. august 2014 INFORMASJON TIL VG1 VG2 VG3 FOTTUR STORO - GREFSENKOLLEN Oppmøte: Storo t-bane stasjon kl. 09.00. Gode sko! VOLLEYBALL Oppmøte: Voldsløkka (ved sandvolleybanene)

Detaljer

Utdrag fra håndboka. Frivillige 2017

Utdrag fra håndboka. Frivillige 2017 Utdrag fra håndboka Frivillige 2017 1 Dette dokumentet ble sist oppdatert 16.01.2017 Innhold Innledning... 3 Om Femundløpet... 3 Sjekkpunktene... 3 Handlere... 3 Veterinærtjeneste... 4 Hundene... 4 Femundløpet

Detaljer

Perspektiv widerøes magasin med inspirasjon på reisen

Perspektiv widerøes magasin med inspirasjon på reisen DESEMBER/JANUAR oktober NR. nr. 11 9 Perspektiv widerøes magasin med inspirasjon på reisen ta gjerne med deg bladet hjem! 7magiske mørketidsopplevelser tema Vinterdramatikk i verdensarv side 60 Sámiid

Detaljer

INFORMASJON TIL VG1 VG2 VG3

INFORMASJON TIL VG1 VG2 VG3 AKTIVITETSDAGEN fredag 30. august 2013 INFORMASJON TIL VG1 VG2 VG3 FOTTUR SOGNSVANN-ULLEVÅLSETER Oppmøte: Sognsvann stasjon kl. 09.00. Gode sko! VOLLEYBALL Oppmøte: Voldsløkka (ved sandvolleybanene) kl.

Detaljer

TD2 samling 2012 NASJONALE KONKURRANSEREGLER. Innspel gjennom sesongen 2011/12 Oppdatert 20. april 2012

TD2 samling 2012 NASJONALE KONKURRANSEREGLER. Innspel gjennom sesongen 2011/12 Oppdatert 20. april 2012 TD2 samling 2012 NASJONALE KONKURRANSEREGLER Innspel gjennom sesongen 2011/12 Oppdatert 20. april 2012 1 1.2 KONKURRANSEKLASSER Klasser Mix-stafett: 17-19 17-21 17-senior Forslag: 17-18 17-21 17-senior

Detaljer

Vennskap, Samarbeid, Spenning, Adrenalin. Tvedestrand og Åmli VGS ønsker velkommen til 58,5 o Nord 1.-2. september 2011

Vennskap, Samarbeid, Spenning, Adrenalin. Tvedestrand og Åmli VGS ønsker velkommen til 58,5 o Nord 1.-2. september 2011 Vennskap, Samarbeid, Spenning, Adrenalin Tvedestrand og Åmli VGS ønsker velkommen til 58,5 o Nord 1.-2. september 2011 Hei! Er du 10.klasseelev til høsten så kan du bli med på 58,5 grader nord 2011! Du

Detaljer

Inviterer til bakkeløp på Storefjell 28 mai 2016

Inviterer til bakkeløp på Storefjell 28 mai 2016 NMK Gol Inviterer til bakkeløp på Storefjell 28 mai 2016 Innhold I. PROGRAM... 2 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Løpet teller i:... 3 2.2 Beskrivelse... 3 2.3 Telefon Løpsdagen / Hjemmeside...

Detaljer

14/6-2015, godkjent av NHFs styre 12/10-2015

14/6-2015, godkjent av NHFs styre 12/10-2015 DEFINISJONER OG GENERELLE BESTEMMELSER. 1.1. Alle terminfestede løp skal følge de til enhver tid gjeldende regler og lover vedtatt av NHF. Dispensasjoner kan gis etter søknad til NHF. 1.2. Med arrangør

Detaljer

Innbydelse NM på ski i Tromsø 28.-31.januar 2016

Innbydelse NM på ski i Tromsø 28.-31.januar 2016 Innbydelse NM på ski i Tromsø 28.-31.januar 2016 - Folkefest i vinterbyen På vegne av Norges Skiforbund, Kvaløysletta Skilag og Tromsø Skiklubb Langrenn har vi den glede å invitere til NM langrenn del

Detaljer

For deg som vil ha det gøy med hunden din

For deg som vil ha det gøy med hunden din NRK avd. Oslo og omegns Hønsecup 2011 - også for deg som har valp/unghund! For deg som vil ha det gøy med hunden din Påmelding: honsecup2011@gmail.com Hønsecupen dømmes som en working test med poengskala

Detaljer

Deltagerinformasjon, oppdatert 25. juni SE OGSÅ LØPETS HJEMMESIDE: http://romerikeultra.vpweb.no/rpl-50-km.html

Deltagerinformasjon, oppdatert 25. juni SE OGSÅ LØPETS HJEMMESIDE: http://romerikeultra.vpweb.no/rpl-50-km.html Deltagerinformasjon, oppdatert 25. juni SE OGSÅ LØPETS HJEMMESIDE: http://romerikeultra.vpweb.no/rpl-50-km.html FULLT (110 påmeldte): Se hvem som er påmeldt: https://topptid.no/myreg/athlete_list/1181

Detaljer

Seksjonsdommer ABC TRIAL 2016. OBS dette heftet er ment å illustrere reglene i SR, ved tvil må man sjekke hva som står i reglene.

Seksjonsdommer ABC TRIAL 2016. OBS dette heftet er ment å illustrere reglene i SR, ved tvil må man sjekke hva som står i reglene. Seksjonsdommer ABC TRIAL 2016 Presentasjon basert på originalutgave av Federation Internationale de Motocyclisme Trial Commission (CTR) Illustrasjoner: Klaus Hesler. Sist oppdatert mars 2016 OBS dette

Detaljer

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN Arrangør Adresse Løpets art TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN Kvinlaug Motorstadion 6 Mai 2012 NMK Kvinesdal PB 2284491 Kvinesdal BC, RCN, Kvalløp NMK`s Landsfinale senior

Detaljer

Deltagerinformasjon pr 19. juni

Deltagerinformasjon pr 19. juni Deltagerinformasjon pr 19. juni SE OGSÅ LØPETS HJEMMESIDE: www.romerikeultra.no/p/19024/romeriksasen-pa-langs 123 PÅMELDTE Fortsatt god plass, påmelding stenger torsdag 22. juni 23:59, ingen etteranmelding.

Detaljer

- serien 2013/2014. handball.no. Invitasjon. Sluttspill J/G 16 år

- serien 2013/2014. handball.no. Invitasjon. Sluttspill J/G 16 år - serien 2013/2014 Invitasjon Sluttspill J/G 16 år Trondheim Spektrum 04.-06. april 2014 TrønderEnergi-serien Sluttspill Jenter og Gutter 14 år 2 scandiberico 2013 3 Vi ønsker velkommen til sluttspill

Detaljer

Opplev Svalbard et av verdens mest eksotiske reisemål

Opplev Svalbard et av verdens mest eksotiske reisemål Opplev Svalbard et av verdens mest eksotiske reisemål Turen går fra 11. 14. april 2014 Med beliggenhet kun 1 333 km fra Nordpolen har Longyearbyen på Svalbard en av verdens nordligste bosetninger. Svalbard

Detaljer

Norges- Cup for Optimist og Zoom 8, 29er E-jolle, Laser 4.7 og Laser Radial. 25.-26. april 2015 på Fjærholmen. arrangør Tønsberg Seilforening

Norges- Cup for Optimist og Zoom 8, 29er E-jolle, Laser 4.7 og Laser Radial. 25.-26. april 2015 på Fjærholmen. arrangør Tønsberg Seilforening Norges- Cup for Optimist og Zoom 8, 29er E-jolle, Laser 4.7 og Laser Radial 25.-26. april 2015 på Fjærholmen arrangør Tønsberg Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

NORDMARKA SKOGSMARATON LØRDAG 20. JUNI 2015

NORDMARKA SKOGSMARATON LØRDAG 20. JUNI 2015 LØPSINFORMASJON (PM) NORDMARKA SKOGSMARATON LØRDAG 20. JUNI 2015 Jernbanens Idrettslag Oslo og Lyn Ski ønsker deg som deltager hjertelig velkommen til den 22. utgaven av Nordmarka Skogsmaraton lørdag 20.

Detaljer

Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til rundbane- & offshorerace lørdag 5. juli, samt offshorerace søndag 6. Juli.

Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til rundbane- & offshorerace lørdag 5. juli, samt offshorerace søndag 6. Juli. 0 cm FLOSTA MOTORBÅTFORENING 3 cm 3 cm 0 cm 1949 Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til rundbane- & offshorerace lørdag 5. juli, samt offshorerace søndag 6. Juli. Offshore

Detaljer

kirkegårdene i Grimstad Informasjon til festere og besøkende på kirkegårdene

kirkegårdene i Grimstad Informasjon til festere og besøkende på kirkegårdene kirkegårdene i Grimstad Informasjon til festere og besøkende på kirkegårdene GRAVFERDSLOV OG LOKALE FORSKRIFTER 1 2 I dette heftet presenteres et utdrag av Gravferdsloven av 1996, med tilhørende forskrifter,

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

SKIDAG I TRYVANN VINTERPARK

SKIDAG I TRYVANN VINTERPARK SKIDAG I TRYVANN VINTERPARK Torsdag 26/2-15 Oppmøte: Meld deg til lærer på toppen av bakken (ved billettsalget) mellom kl.10.00 og 10.30. Da får du utlevert heiskort. Ta Frognerseterbanen (bane 1) til

Detaljer

Informasjon. Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 10.04.14

Informasjon. Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 10.04.14 10.04.14 Informasjon Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 Det er i år Rolvsøyspeiderne som er teknisk arrangør av KBK 2014 og vi har i hovedsak fulgt samme opplegg som tidligere år. Vi

Detaljer

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige.

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Reisebrev fra Norrlansveckan 2012. Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Det er noe hustrig og kaldt hjemme skal bli fint og komme til litt varme, vi har fikset litt

Detaljer

Invitasjon til Sykkelenern 2013

Invitasjon til Sykkelenern 2013 Invitasjon til Sykkelenern 2013 enern SYKKELENERN Velkommen til Sykkelenern 10. august 2013, Oppdal Lørdag 10. august arrangerer Oppdal Sykkelklubb (OSK) og Enern Oppdal Sykkelenern for 7. gang! I fjor

Detaljer

Til topps på Norges tak, Galdhøpiggen 2 469 moh, med Hamar Skiklubb

Til topps på Norges tak, Galdhøpiggen 2 469 moh, med Hamar Skiklubb Til topps på Norges tak, Galdhøpiggen 2 469 moh, med Hamar Skiklubb Fredag 29. juni søndag 1. juli Fredag 29. juni Fra kl 15.00: Avreise fra Hamar. Vi kjører privatbiler, og det oppfordres til at dere

Detaljer

Veileder for hold av hund utendørs Publisert: 24.01.2005 Fastsatt 15.05.2003 av Statens dyrehelsetilsyn Sentralforvaltningen (nå Mattilsynet).

Veileder for hold av hund utendørs Publisert: 24.01.2005 Fastsatt 15.05.2003 av Statens dyrehelsetilsyn Sentralforvaltningen (nå Mattilsynet). Veileder for hold av hund utendørs Publisert: 24.01.2005 Fastsatt 15.05.2003 av Statens dyrehelsetilsyn Sentralforvaltningen (nå Mattilsynet). Veilederen representerer Mattilsynets vurdering av hvordan

Detaljer

Spørsmålshefte. Spørsmålshefte

Spørsmålshefte. Spørsmålshefte Pangea Matematikk konkurranse Spørsmålshefte Spørsmålshefte 2017 6. Klasse Arrangør Pangea matematikk konkurranse på sosiale medier Følg oss på sosiale medier. Vi vil informere deg på Twitter, Facebook

Detaljer

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE ROLVSØYSPEIDERNE INFORMASJON: KRETSLEIR SMÅSPEIDERE Tid: Fredag 5. søndag 7. juni Sted: Tredalen leirsted, Spjærøy, Hvaler. Avreise: Fredag 5. juni kl. 17.30 fra Speiderhytta. (møt presis) Hjemreise: Søndag

Detaljer

Stjørdals-Blink Alpint

Stjørdals-Blink Alpint Formål er å sikre at: - Arrangementet gjennomføres på en trygg måte - Løperne gis mest mulig like forhold - Skadede personer får god medisinsk akutthjelp - Kriser håndteres etisk korrekt VIKTIGE TELEFONNUMMER

Detaljer

Tilleggsregler. 10 August 2013 Vinjarmoen motorbane, Dokka

Tilleggsregler. 10 August 2013 Vinjarmoen motorbane, Dokka Tilleggsregler 10 August 2013 Vinjarmoen motorbane, Dokka I. PROGRAM 23052013 Offentliggjøring av løpets tilleggsregler og start av påmeldingstiden 01082013 Påmeldingstiden for ordinær avgift avsluttes

Detaljer

PM Tour de Orientering

PM Tour de Orientering PM Tour de Orientering og Rogalandsranking nr. 8 & 9 27-28. september på Ålgård Tid; Distanse; Hva; Kart; Lørdag kl. 12.30-13.30 Prolog ca. 500m Speed-Orientering Ingen Lørdag kl. 14.00 Mellom Individuell

Detaljer

Mannskapskurs 2013 KURSDAG 2

Mannskapskurs 2013 KURSDAG 2 Mannskapskurs 2013 KURSDAG 2 Agenda for kvelden Velkomst og introduksjon Håndtering av gjester v/geir Fortøyning v/tormod PAUSE Personlig utstyr og stuving v/lars Klart Skip v/ole Harald Side 2 Råseilkurs

Detaljer

Os IL og Røros IL KM fellesstart 29.desember 2013

Os IL og Røros IL KM fellesstart 29.desember 2013 O PM Os IL og Røros IL KM fellesstart 29.desember 2013 Rennet inngår i NØK skiskyttercup (13-16 år). Oppdatert: 21.12.2013 Informasjon/ hjemmeside: Arena: All oppdatert informasjon om KM vil komme på arrangementssidene

Detaljer

KLØVERTUNET. aktivitetssenter

KLØVERTUNET. aktivitetssenter KLØVERTUNET aktivitetssenter SOMMEROPPHOLD for barn i alderen 8-12 år KLØVERTUNET på Øydegard tilbyr ferie/aktivitetsopphold med overnatting for barn i alderen 8-12 år. (Uke 27 8-10 år) ( Uke 28 10-12

Detaljer

Risikovurdering. Stavanger SwimRun. Stavanger Open Water. 20. august august Navn på konkurranse

Risikovurdering. Stavanger SwimRun. Stavanger Open Water. 20. august august Navn på konkurranse Risikovurdering Stavanger SwimRun 20. august 2016 Stavanger Open Water 21. august 2016 Navn på konkurranse Sted Stavanger Dato 20.-21. august 2016 Start Speidermarka, Store Stokkavann Målgang Speidermarka,

Detaljer

Jardarrennet siste lørdag i januar

Jardarrennet siste lørdag i januar Jardarrennet siste lørdag i januar Oppgavebeskrivelser for ansvarlige funksjonærer Nedenfor følger en beskrivelse av de enkelte ansvarshavendes oppgaver i forbindelse med Jardarrennet. Rennleder: 1. Melde

Detaljer

Arrangere randoneekonkurranse

Arrangere randoneekonkurranse Arrangere randoneekonkurranse Denne veilederen er ment å være et notat som gir en del tips, og danner et rammeverk for hvordan randoneekonkurranser bør gjennomføres i Norge. Dette er med andre ord en idebank

Detaljer

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser Seilingsbestemmelser Norges Cup for Laser, Europa, Optimist, Zoom 8 2-3 mai Organiserende myndighet: Bergens Seilforening / Hjellestad Seilforening http://bergens-seilforening.no/arrangement/nc2015 1 REGLER

Detaljer

KNA Kongsvinger. Kongsvinger Autoslalåm

KNA Kongsvinger. Kongsvinger Autoslalåm KNA Kongsvinger Inviterer til Kongsvinger Autoslalåm På Industrivegen Kongsvinger 14.05.2017 Adresse: Møller Bil Kongsvinger AS, Industrivegen 55, 2212 Kongsvinger Spørsmål ang arrangementet, eller påmelding

Detaljer

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE Påmelding: Til Lasse på SMS tlf. 47456147, e-post: laskr@online.no eller på Facebook Frist for påmelding: onsdag 18. mai. Vi håper noen foresatte blir med! KRETSLEIR SMÅSPEIDERE TREDALEN HVALER Fredag

Detaljer

Regler for offisielle konkurranser i juniorhandling

Regler for offisielle konkurranser i juniorhandling Regler for offisielle konkurranser i juniorhandling www.nkk.no Gyldig fra 01.01.2015 Regler for offisielle konkurranser i juniorhandling Gjeldende fra 1. januar 2015. Innledning Juniorhandling er en sport

Detaljer

Autoslalåm i Slemmestad Velkommen til Kaspers minneløp

Autoslalåm i Slemmestad Velkommen til Kaspers minneløp Autoslalåm i Slemmestad Velkommen til Kaspers minneløp Innbydelse og tilleggsregler Tilleggsreglene er offisielle fra mandag 1. mai 2017 Følg skiltene Slemmestad fra E-18. Fra E-18 kjøretid ca 15 minutter

Detaljer

Drosjesentralen. I-120: Obligatorisk oppgave 2, 2000

Drosjesentralen. I-120: Obligatorisk oppgave 2, 2000 Drosjesentralen I-120: Obligatorisk oppgave 2, 2000 Frist Mandag 20. November 2000 kl.10:00, i skuff merket I120 på UA. Krav Se seksjon 4 for kravene til innlevering. Merk krav om generisk løsning for

Detaljer

Telefon: 4049 4022 (Olve Klevmo Møller), e-post: olvekm@gmail.com

Telefon: 4049 4022 (Olve Klevmo Møller), e-post: olvekm@gmail.com Tilleggsregler 1 Arrangør: NMK Sør-Gudbrandsdal Telefon: 4049 4022 (Olve Klevmo Møller), e-post: olvekm@gmail.com Web: www.challengeportalen.no 2 Løpets navn: Challenge Lillehammer 2015 Løpet inngår i

Detaljer

Mjåvannsprinten 2016 Kristiansands Automobilklubb. TILLEGGSREGLER for Mjåvannsprinten 2016 Søndag 9. oktober 2016

Mjåvannsprinten 2016 Kristiansands Automobilklubb. TILLEGGSREGLER for Mjåvannsprinten 2016 Søndag 9. oktober 2016 Med forbehold om at alle søknader blir godkjent, inviterer Kristiansand Automobilklubb til Rally Sprint søndag 9. oktober 2016. Spesielle kjennetegn for Mjåvannsprinten: Engangslisens for kartleser kan

Detaljer

Smøla Rundt i havkajakk

Smøla Rundt i havkajakk Smøla Rundt i havkajakk Helt ytterst på kysten av Nordmøre ligger den særegne flate øya Smøla, omkranset av en fantastisk skjærgård bestående av om lag 6000 holmer og skjær. Her finner du den mest spektakulære

Detaljer

Foto: Kai-Otto Melau RACE MANUAL

Foto: Kai-Otto Melau RACE MANUAL Expedition Amundsen 2013 Foto: Kai-Otto Melau RACE MANUAL Jeg vet bare om ett tidsfordriv som aldri synes å trette, og det er lesning. Roald Amundsen(1872-1928), norsk polfarer. Alle deltagere må lese

Detaljer

Når kultur skal selges - Utfordringer og muligheter

Når kultur skal selges - Utfordringer og muligheter Når kultur skal selges - Nina Katrine Prebensen Førstelektor, reiseliv og hotellfag, Høgskolen i Finnmark, Styreleder, Finnmarksløpet AS Hva er kultur? Kultur er de ideer, regler, normer, koder og symboler

Detaljer

SYDVESTEN turneringshelg

SYDVESTEN turneringshelg SYDVESTEN turneringshelg Haugesund 25. 27. oktober 2012 Teknisk arrangør: Håndballutvalget i Nord-Rogaland Velkommen! I heftet finner ditt lag informasjon om Sydvesten Turneringshelg, som er et samarbeid

Detaljer

19.10.2014. Site visit Beijing 16-19.10.14. Nilsen, Ronny

19.10.2014. Site visit Beijing 16-19.10.14. Nilsen, Ronny 19.10.2014 Site visit Beijing 16-19.10.14 Nilsen, Ronny Site visit Beijing 16-19.10.14 Torsdag 16. oktober 2014 reiste undertegnede på site visit til Beijing for å se på forberedelsene til VM i 2015. Ankomst

Detaljer

Vårstafetten og Vårspretten - Lørdag 25. APRIL 2009

Vårstafetten og Vårspretten - Lørdag 25. APRIL 2009 PM Vårstafetten og Vårspretten - Lørdag 25. APRIL 2009 Fellesopplysninger: PARKERING Parkering skjer på arena. Veien de siste 500m er smal og her vil det bli enveiskjøring. Parkeringen ligger i et beboelsesområde

Detaljer

Stavern Triatlonfestival

Stavern Triatlonfestival Stavern Triatlonfestival Velkommen! 5 og 6 juli 2008 Konkurransene arrangeres av klubben Oslofjord Triatlon. I 2008 arrangerer vi for fjerde år på rad. Alle konkurransene foregår i området rundt Kysthospitalet

Detaljer

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE Påmelding: Til Lasse på SMS tlf. 47456147 eller e-post: laskr@online.no Frist for påmelding: søndag 25. mai. Vi håper noen foreldre blir med! KRETSLEIR SMÅSPEIDERE TREDALEN HVALER Fredag 30. mai søndag

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i HR-2014-02141-U, (sak nr. 2014/1794), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

Tilleggsregler Klubbløp NMK Hitra 2013 Hitra Motorsportsenter, Neverlia. 12. oktober 2013

Tilleggsregler Klubbløp NMK Hitra 2013 Hitra Motorsportsenter, Neverlia. 12. oktober 2013 Tilleggsregler Klubbløp 2013 Hitra Motorsportsenter, Neverlia Arrangør: 12. oktober 2013 Adresse:,, E- post: post@nmk- hitra.no Bilkomite: Jorun Pedersen, Rune Vitsøe, Per Arne Haugan Tid/sted: Lørdag

Detaljer

Strikket Dusker/snorer hengende fra øreklaffene (samler snø eller puttes i munnen).

Strikket Dusker/snorer hengende fra øreklaffene (samler snø eller puttes i munnen). Bekledning- og utstyrstips for barnehagen I kaldt og/eller vått vær er klærne alfa og omega for å kunne trives. Ingen normale turklær vil holde et helt passivt barn (eller voksen) varm, så det å holde

Detaljer

KAPPSEILINGSREGLER FOR KITEBOARD

KAPPSEILINGSREGLER FOR KITEBOARD APPENDIKS F KAPPSEILINGSREGLER FOR KITEBOARD Kiteboard baneseilas skal seiles under Kappseilingsreglene slik de er endret ved dette appendiks. Uttrykket båt andre steder i kappseilingsreglene betyr det

Detaljer