REGLER FOR FEMUNDLØPET 2016 Vi tar forbehold om eventuelle endringer. Revidert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGLER FOR FEMUNDLØPET 2016 Vi tar forbehold om eventuelle endringer. Revidert 17.08.2015."

Transkript

1 REGLER FOR FEMUNDLØPET 2016 Vi tar forbehold om eventuelle endringer. Revidert Spesielle regler for Femundløpet gjelder i tillegg til NHF sitt arrangement- og kjørereglement for langdistanse. Innholdsfortegnelse: 1.0 Løpsbeskrivelse for Femundløpet 1.1 Generelle bestemmelser 1.2 Løpskomite 1.3 Løpsledelse Løpsleder Løpskoordinator Teknisk Delegert (TD) Jury Sjefsveterinær Løpsveterinærer 2.0 Hunder 2.1 Veterinærkontroll 2.2 Chipsmerking 2.3 Veterinærhåndbok 3.0 Kjøreren 3.1 Plikt til å kjenne reglene 3.2 Deltakelse på eget ansvar 3.3 Obligatorisk kjørermøte 3.4 Kjører som bryter løpet 3.5 Alder 3.6 Ettersøkning 3.7 Pålagt reklame 3.8 Startnummer 4.0 Løpsregler 4.1 Spannstørrelser 4.2 Kvalifisering for førstegangskjørere 4.3 Behandling av hunder 4.4 Doping 4.5 Gjensetting av hunder 4.6 Start 4.7 Kjøreregler 4.8 Hjelp utenfra 4.9 Tidsutligning 4.10 Obligatoriske pauser 4.11 Sjekkpunkter Generelle regler på sjekkpunkter

2 Depot Hjelp på sjekkpunktet Spesielle regler på villmarksjekkpunkter 4.12 Stell og fôring av hunder 4.13 Død hund 4.14 Obligatorisk utstyr 4.15 Målstrekning 4.16 Rein 4.17 Forsøpling 1.0 Løpsbeskrivelse for Femundløpet 1.1 Generelle bestemmelser. Femundløpet skal være et internasjonalt langdistanseløp. Femundløpet skal være et tilbud til bredde og elite innen langdistanse hundekjøring. Alle deltakere er like viktige, og skal ha samme service gjennom hele løpet. Femundløpet skal arrangeres med spesiell fokus på dyrevelferd. Femundløpet kan ha begrensning for antall deltakere. Femundløpet skal være et langdistanseløp som måler hundespannets ferdigheter og kjørerens strategier uten annen hjelp utenfra enn hva arrangøren har bestemt. Femundløpet har som overordnet mål at deltaker har det fulle ansvar for at de disposisjoner hundekjøreren velger, alltid er de beste for hundespannet og seg selv, og samtidig er tilstrekkelig til å kunne takle alle situasjoner som kan oppstå under konkurransen. 1.2 Løpskomite. Femundløpets løpskomité er oppnevnt av arrangør, og består av: Arrangementsansvarlig (løpskomiteens leder) Løpsleder Løpskoordinatorer 600, 400 og Femund jr. Sjefsveterinær Ansvarlig for start og målgang i Røros Sikkerhetsansvarlig Løypeansvarlig Tidtageransvarlig Sjekkpunktansvarlig Sekretariatansvarlig Seremoniansvarlig Presseansvarlig / kommunikasjonsansvarlig Løpskomitéen innestår for den tekniske gjennomføringen av arrangementet, herunder løypene. Den utnevner de assistenter og medhjelpere de måtte ha behov for, for å kunne løse sine oppgaver. Kun presseansvarlig, eller den han/hun bemyndiger, skal på vegne av Femundløpet, uttale seg til presse/ media om Femundløpet. 1.3 Løpsledelse Løpsleder Femundløpets løpsleder oppnevnes av arrangøren (Femundløpet). Løpsleder skal være et kontaktledd mellom kjørerne, TD og arrangement- og fagansvarlige i løpskomiteen.

3 Kun løpsleder skal på vegne av Femundløpet uttale seg til presse/media om uhell eller uheldige hendelser som skjer under Femundløpet Løpskoordinator Femundløpets løpskoordinatorer oppnevnes av arrangøren (Femundløpet). Løpskoordinator skal bistå løpsleder under løpet og være et kontaktledd mellom kjørerne, TD og arrangement- og fagansvarlige i løpskomiteen TD Teknisk Delegert TD utnevnes av NHF Jury Jury oppnevnes iht. NHF sitt reglement for langdistanse Sjefsveterinær Sjefsveterinær oppnevnes av arrangør (Femundløpet). Sjefsveterinær er veterinærkorpsets leder. Kun sjefsveterinær skal uttale seg til presse/media om død hund og alvorlige hendelse i forbindelse med dyrevelferd. Pressemelding skal sendes ut. Det er viktig for løpet at slike opplysninger er offentlige. Sjefsveterinær har rett til å undersøke alle hunder på sjekkpunktet, start og mål og kan kreve undersøkelse av enhver hund han/hun finner det nødvendig å undersøke Løpsveterinærer Løpsveterinær har rett til å undersøke alle hunder på sjekkpunktet, start og mål og kan kreve undersøkelse av enhver hund han/hun finner det nødvendig å undersøke i henhold til Femundløpets regler 2.1 om veterinærkontroll. 2.0 Hunder 2.1 Veterinærkontroll Pre-race VETERINÆRSJEKK - Det skal ved registrering legges fram en veterinærattest ikke eldre enn 10 dager om at alle hundene er undersøkt i tråd med sjekkliste utarbeidet av sjefsveterinær og anses skikket til å starte i Femundløpet uten tegn til smittsomme sykdommer. Alle hunder som deltar i Femundløpet kan bli forlangt undergitt veterinærundersøkelse av løpsveterinær før, under og etter løpet. Dersom en eier/kjører nekter å la en eller flere av sine hunder bli undersøkt skal spannet diskvalifiseres. Spann som ikke blir godkjent under veterinærundersøkelsen kan diskvalifiseres av juryen. En hund som ikke blir godkjent under veterinærundersøkelsen og kjøreren ikke tar denne ut av spannet frivillig, kan diskvalifiseres av juryen. Dersom kjøreren ikke er enig med løpsveterinærens vurdering av hunden har kjøreren krav om second opinion fra annen løpsveterinær, og sjefsveterinær skal kontaktes. En veterinærkontroll er obligatorisk på alle obligatoriske hvilesteder og kjører er selv ansvarlig at det ble gjort og bekreftet i veterinærhåndbok. 2.2 Merking av hunder Alle hunder som deltar i Femundløpet skal være chipsmerket med mikrochip (ISO-standard eller vedlegg A til ISO-standard 11785). Chipsnummer skal være ført inn i vaksinasjonskortet/attesten/pass. I tillegg skal alle hunder som deltar i Femundløpet merkes med Femundløpets merkesystem. Merket utleveres av sekretariatet ved registrering, og skal festes i hundens halsbånd.

4 Prosedyrer for scanning av chipsene, bestemmes av løpsleder eller TD. Kjøreren skal før løpet levere til arrangøren utfylt skjema med navn og chips nr. på hundene som skal delta i løpet. Fristen for innlevering fastsettes av arrangøren. Den enkelte kjører er selv ansvarlig for at hundene er merket på forskriftsmessig måte. Kontroll av merking kan foretas av veterinær og/eller løpskoordinator ved start, på sjekkpunktene og ved målpassering. Manglende merking skal rapporteres til TD eller løpsleder. 2.3 Veterinærhåndbok Veterinærhåndbok deles ut til alle kjørerne ved registrering og skal fraktes med på sleden under hele løpet. «Drop-dog» bok deles ut til alle kjører ved registrering og skal fraktes i handlerbil/med gjensatte hunder under hele løpet. Veterinærhåndbok må godkjennes av en veterinær på hver sjekkpunkt hvor kjører tar en obligatorisk hvil og kjører er selv ansvarlig at det ble gjort. Manglende godkjenning på veterinærhandbok, kan føre til diskvalifikasjon. Etter løpet, eller hvis en kjører bryter løpet, må veterinærhåndbok og «drop-dog» bok leveres tilbake til sekretariatet. 3.0 Kjøreren 3.1 Plikt til å kjenne reglene Kjøreren plikter å sette seg inn i og kjenne reglene til Femundløpet. 3.2 Deltakelse på eget ansvar Deltakelse i Femundløpet skjer fullt og helt på kjørerens ansvar. Kjøreren er selv den nærmeste til å kunne vurdere hvorvidt han og hans hunder er i stand til å gjennomføre løpet under ulike forhold, uten risiko for seg selv eller andre deltakere, samt om hans utstyr holder mål. Kjøreren kan ikke holde arrangøren, juryen, funksjonærer, løpsveterinærer, sponsorer eller andre medhjelpere til Femundløpet ansvarlig for, eller fremme krav om erstatning for skade på seg selv, handlere, hunder, biler eller utstyr. Kjøreren er selv ansvarlig for å tegne dekkende forsikring/lisens for seg selv, sine hunder og sitt utstyr i Femundløpet. Alvorlige hendelser i forbindelse med dyrevelferd f.eks. død hund vil bli offentliggjort. Kjørerne må være innforstått med at det blir gitt ut pressemelding med navn på kjører, navn på hund, sted, hva som har skjedd og eventuelt dødsårsak hvis/når den blir kjent. Kjøreren er forpliktet til å gi tillatelse til offentliggjøring i forhold til veterinærens taushetsplikt. 3.3 Obligatorisk kjørermøte Kjørermøtet er obligatorisk for alle kjørere og handler. Kjøreren må ta med 1 handler på kjørermøtet. Dersom kjøreren ikke har nådd frem til kjørermøtet i tide, og rimelighetshensyn tilsier at han allikevel bør få starte, skal kjøreren sende en annen i sitt sted. Kjøreren er i så fall selv ansvarlig for at de nødvendige opplysninger gitt på kjørermøtet bringes til hans/hennes kunnskap. Kjørere og handlere plikter å sette seg inn i, forstå og følge den informasjon, bestemmelser og retningslinjer som blir gitt på kjørermøtet og som blir distribuert av arrangør. Kjørere og handlere plikter å sette seg inn i, forstå og rette seg etter den veterinærinformasjon som blir gitt på kjørermøte, og som blir distribuert av sjefsveterinær, løpsveterinærer og av arrangør. For Femund Duo har begge deltakere møteplikt. Alle oppgaver som beskrives som kjørers eller handlers oppgave skal utføres av deltakerne i denne klassen. 3.4 Kjører som bryter løpet

5 En kjører som velger å bryte løpet, skal så snart som råd melde fra til TD, løpsleder, løpskoordinator eller til sjekkpunktansvarlig. Kjører er selv ansvarlig for transport av seg selv, sine hunder og sitt utstyr og depot fra sjekkpunktene. Han må også umiddelbart levere tilbake til sekretariatet eller sjekkpunktet veterinærbok, «dropped-dog» bok og tidtaking/gps utstyr eller annet utstyr at arrangør har stilt til disposisjon under løp. 3.5 Alder Kjøreren skal være fylt 18 år før start av F400,F600 og DUO. For Femund junior må kjøreren fylle 15 år innen 31. desember inneværende kalenderår og inntil 18 år i løpet av første løpsdag. Kjørere under 18 år må forvise et samtykkeskjema av verge. 3.6 Ettersøkning Ettersøkning etter kjører vil bli satt i gang i tilfeller der forholdene tilsier det, og avgjøres av løpsleder i samarbeid med aktuelle nødinstanser. Kjøreren skal til enhver tid ha med mat og utstyr for å klare seg i minimum 24 timer uten å måtte ha assistanse fra arrangøren. 3.7 Pålagt reklame Arrangøren kan pålegge kjørere å bære reklame på klær eller slede. 3.8 Startnummer Kjørerne må bære startnummer på traseen og på sjekkpunktene. Startnummer må også bæres under åpningsseremonien, og på premieutdelingen eller andre offisielle hendelse hvis arrangøren krever det. Handler skal bære handler startnummer i oppstallingsområdet før start, ved start og mållinjen og på sjekkpunktene. 4.0 Løpsregler 4.1 Spannstørrelser Femund 400 er en 8-spannsklasse, og består av ikke mer enn 8 hunder og minst 6 hunder ved start. Ved målpassering må spannet bestå av minst 5 hunder. Hunder i sleden regnes med i spannet. Femund 600 er en 12-spannsklasse, og består av ikke mer enn 12 hunder og minst 9 hunder ved start. Ved målpassering må spannet bestå av minst 6 hunder. Hunder i sleden regnes med i spannet. Femundløpet Junior er en 6-spannsklasse, og består ikke av mer enn 6 hunder ved start. Ved målpassering må spannet bestå av minst 4 hunder. Hunder i sleden regnes med i spannet. Femund Duo har en klasse med 6-12 hunder. Ved målpassering skal spannet bestå av minimum 2/3 av antallet ved start. 4.2 Kvalifisering for førstegangskjører Deltakere som aldri har kjørt Femundløpet i den klassen han er påmeldt, må kvalifisere seg. Femund 600; for å være kvalifisert til å delta i denne klassen må deltakeren ha I løpet av de siste 3 år, ha fullført et hundeløp med minimum distanse 400 kilometer godkjent av Femundløpet. Femund 400; for å være kvalifisert til å delta i denne klassen må deltakeren:

6 I løpet av de siste 3 år, ha fullført et hundeløp på minimum distanse 200 km og med minst 1 sjekkpunkt godkjent av Femundløpet. eller delta på et rookiekurs, praktisk og teoretisk del som er godkjent av Femundløpet. Femundløpet Junior; For å være kvalifisert for Femundløpet Junior må kjøreren: delta på et rookiekurs, praktisk og teoretisk del som er godkjent av Femundløpet. Juniorkjøreren skal fremlegge en attest fra sine foresatte om at de står ansvarlig for juniorens deltagelse og skal i tillegg ha med en voksen handler under løpet. Liste over løp som er godkjent som kvalifiseringsløp legges ut på Femundløpets hjemmeside. Det er ingen kvalifiseringskrav for Femund DUO 4.3 Behandling av hunder Enhver mishandling, eller dårlig behandling av hundene, iberegnet uakseptabel eller unødvendig hard avstraffelse, samt unødig høy skriking og roping til hundene, er forbudt. Uansett hvordan, og i hvilken utstrekning en kjører blir hjulpet av andre, inkludert veterinær, fritar ikke dette han for hans personlige ansvar for stell og pleie av sine hunder. En hund som er i sleden når kjøreren kommer til sjekkpunkt, er ikke tatt ut av løpet med mindre kjøreren ønsker det. Hunder som skades eller blir syke, eller som kjøreren av andre grunner vil ta ut av spannet, skal undervegs fraktes på sleden til neste sjekkpunkt. Hunder som er tatt ut av spannet, er diskvalifisert fra videre deltakelse i løpet. 4.4 Doping Doping er ikke tillatt for verken kjører eller hunder. Med doping av hund menes anvendelse av forbudte metoder og/eller medikamenter iht. IFSS liste, med det formål å øke hundenes fysiske eller psykiske prestasjonsevne. For kjørere gjelder WADAs liste over forbudte metoder/medikamenter. Doping medfører automatisk diskvalifikasjon. 4.5 Gjensetting av hunder Gjensetting av hunder er kun tillatt på sjekkpunktene. Kjører har ansvar for at hunder blir forsvarlig tatt hånd om. Det er ikke tillatt å sette nye hunder inn i spannet etter start. Hund som tas ut av spannet, skal gjennomgå en veterinærsjekk hos en løpsveterinær. Veterinærsjekken skal kvitteres i «drop-dog» bok. Deltaker/handler har ansvaret for at hunden får nødvendig veterinærsjekk etter at hunden er tatt ut. Deltaker må markere i veterinærboka hunden som er tatt ut. Om en deltaker bryter løpet, skal alle hundene i spannet sjekkes av en løpsveterinær. 4.6 Start Startintervall er 1 minutt dersom ikke annet blir bestemt av arrangøren. Kjøreren plikter å følge arrangørens anvisninger for å komme fra oppstallingsplass frem til start. Kjøreren kan få hjelp til å ta spannet fram til start (handlere / arrangør). 4.7 Kjøreregler Kjører og hundespann skal følge den løypa som Femundløpet har fastsatt og merket. IFSS merkesystem benyttes. Hvordan merkene ser ut opplyses på kjøremøtet. Hvis et spann mister løypa, skal det vende tilbake til det sted det forlot løypa og fortsette løpet derfra. Det er ikke tillatt å følge brøytet veg på andre strekninger enn der arrangøren har bestemt. Opplysninger om dette blir gjennomgått i løypebeskrivelsen på kjørermøtet.

7 Kryssing av trafikkert veg er merket med GULT fareskilt. Kjøreren skal vise stor forsiktighet ved kryssing av bilveg. En kjører kan kreve fritt spor når hans lederhund er kommet nærmere enn femten (15) meter fra sleden til foran kjørende spann. Spann som blir forbikjørt, skal kjøre til siden og senke farten, eventuelt stoppe helt. En kjører som er forbikjørt, kan ikke kreve fritt spor av det spann som kjørte forbi han, før tidligst etter fem (5) minutter, eller halvannen (1,5) kilometer, såfremt kjørerne seg imellom ikke blir enige om noe annet. En kjører som tar igjen ett eller flere spann som har stoppet, kan kjøre forbi samtlige. 4.8 Hjelp utenfra Hundekjøreren har ikke lov til å motta noen form for hjelp underveis i løpet annet enn det som er bestemt av arrangøren/reglene her. 4.9 Tidsutligning Tidsutligning tas ved den første obligatoriske pause. Kjører er selv ansvarlig for at startdifferansen blir utlignet Obligatoriske pauser Femund 400 har to obligatoriske pauser. 4 timer + tidsutligning må tas ut på sjekkpunkt Tufsingdalen. 8 timer må tas ut på sjekkpunkt Tolga. Femund 600 har tre obligatoriske pauser. 4 timer + tidsutligning må tas ut på sjekkpunkt Tufsingdalen. En 8 timers pause må tas ut på sjekkpunkt Drevsjø, Søvollen, Orkelbogen eller Grimsbu. Den tredje og siste pausen er på 8 timer og må tas ut på sjekkpunkt Tolga. Femundløpet Junior har to obligatoriske pauser. 6 timer + tidsutligning må tas ut på sjekkpunkt Tufsingdalen. Den andre pausen er på 6 timer og må tas ut på Tolga sjekkpunkt. Hviletiden tas ut i hele minutter. Kjører skal personlig sjekke inn og ut av sjekkpunktene, og er selv ansvarlig for at alle obligatoriske pausene blir fullført. Femund DUO har samme obligatoriske pauser som Femund Junior. Ved en eventuell fellesstart for denne klassen faller tidsutjevning bort Sjekkpunkter Generelle regler på sjekkpunkter Sjekkpunktene er å betrakte som kontrollposter i konkurransen. Kjøreren skal sjekke inn/ut på kontrollpunktene før spannet fortsetter løpet. Hvert hundespann får anvist sitt sted på avsperret og merket oppstallingsområde, hvor spannet kan ta ut sin hviletid. Kun kjøreren og 1 en handler har adgang til oppstallingsområdet Depot Depot er på alle sjekkpunkt. Depotsekker plasseres av handler på oppmerket område. Depotsekker merkes tydelig med navn og startnummer. I depotsekkene kan handler legge alt som ønskes av klesskift, bytte av fottøy og kald mat til kjører og hunder. Kjølebag eller tilsvarende utstyr som er i depot, skal være tom og tas tom til oppstallingsområde. Varm mat, inkludert termoser fylt med varm drikke, er strengt forbudt å legge i depotsekk. Kald drikke for kjører godtas. Tørrfor til hunder skal være tørt. Ekstrem vindsekk, sovepose, liggeunderlag og annet obligatorisk utstyr kan ikke legges i depotsekken - kjører skal bruke det medbragte utstyret. Batterier,

8 hundesokker og andre forbruksprodukter, eller utstyr som er ødelagt og må byttes, kan legges i depotsekken. Slede kan byttes 1 - en gang- under løpet (loggføres). Tom slede byttes mot tom slede. Kjører frakter alt som tas ut fra depot til oppstallingsplassen. Det samme gjelder utstyr og eventuelt avfall fra oppstalling til depot. Alle forrester skal fjernes fra oppstallingsområdet og legges i depot/ avfallsdunk Hjelp på sjekkpunktene Deltaker kan motta hjelp til bremsing, holding og styring av spannet fram til, og ut fra, anvist oppstallingsplass. Slik hjelp kan kun mottas fra oppmerket innkomstpunkt og fram til oppmerket utkjøring på sjekkpunktene. 1 handler kan stå vakt bak sleden. Det er ikke tillatt å motta noen form for hjelp fra andre til arbeid på sjekkpunktet. Dette omfatter alt arbeid med hundespannet under hviletiden på oppstallingsområdet. Kjøreren plikter å sørge for at handler rydder og fjerner halm når spannet er reist fra sjekkpunktet. For Femund DUO skal begge deltakere delta i arbeidet på sjekkpunktet Spesielle regler på villmarkssjekkpunktene I tillegg til reglene ovenfor gjelder følgende regler for F600 på villmarksjekkpunkter, i 2016 Orkelbogen: Begrenset bevegelsesfrihet på villmarkssjekkpunkt. Kjører skal kun oppholde seg innenfor oppstallingsområdet og - i de tilfeller der sovesaler og kafeen benyttes - følge nøye merket gangsti mellom oppstallingsområde og sovesal/kafeen. Ved bålet i oppstallingsområdet skal kun kjørere og veterinærer oppholde seg, altså ikke handlere eller publikum. Pressefolk kan gis dispensasjon, og må følge tilhørende anvisninger. Servering. Kjørerne gis adgang til sjekkpunktets egen kafe, eller de kan tilberede egen mat ved bålet. Søvn. Kjører kan sove i halmen med hundene, i eget telt (eller fjellduk, ref. obligatorisk utstyr) ved bålet eller i sjekkpunktets egen anviste soveplass. Handler har ikke lov å gi noen form av hjelp unntatt ved inn- og utkjøring av hundespann i oppstallingsområde og når han står vakt bak sleden. Handler har ikke lov å oppholde seg ved bålet eller i soveteltet på villmarkssjekkpunkter. Dersom det er satt opp kjører-toaletter innenfor oppstallingsområdet, kan handler benytte seg av dette, men kun under perioden handler står vakt ved spannet. Overtredelse av reglene som angår utenforstående hjelp på sjekkpunktene kan medføre diskvalifikasjon av kjører Stell og fôring av hunder Alt stell og foring av hunder skjer feltmessig og utføres kun av kjørerne. Handleren har ikke tillatelse til å tilberede mat eller koke opp vann på forhånd og sette dette i depotområdet. Det er ikke tillatt til å bruke kjøkken på sjekkpunkter for å forberede hundemat eller varme opp salver og kremer. I Femundløpet stilles strenge krav til dyrevelferd. Kjørerne plikter til enhver tid å gi hundene optimalt stell og ha gode vanning- og foringsrutiner. Kjørerne plikter å holde et våkent øye med hundenes formutvikling under løpet. Hunder som ikke opprettholder god helse, god form og godt hold, og som ikke er skadefri, skal tas ut av løpet. Hjelp fra løpsveterinær: Kjører kan/skal ta imot hjelp til kontroll av hunder og hjelp til veterinærbehandling av hunder som trenger dette Død hund

9 Hvis en hund dør under løpet i sporet underveis mellom sjekkpunkt, så skal den fraktes til det første neste sjekkpunktet eller til det sist passerte sjekkpunktet. Hunden skal fraktes i sleden og være tildekket. Kjøreren skal snarest mulig etter å ha sjekket inn varsle rennledelsen ved løpsveterinær, løpsleder, løpskoordinator eller TD. Kjøreren kan kun fortsette videre etter at tillatelse er gitt av sjefsveterinær, løpsleder, løpskoordinator eller TD. Kjøreren kan diskvalifiseres fra videre deltakelse hvis det ut fra undersøkelser viser seg at kjøreren har gjort seg skyldig i mishandling av hunden eller på annen måte forårsaket hundens død. Mål regnes også som et sjekkpunkt i denne sammenhengen. Hvis det kreves obduksjon av hunden skal denne ikke belastes kjøreren økonomisk, såfremt dødsårsaken ikke er forårsaket av mishandling fra kjøreren Obligatorisk utstyr Følgende utstyr er obligatorisk og skal være i sleden fra start til mål. Det er et krav at utstyret skal være funksjonelt for å bli godkjent, slik at deltakeren er i stand til å overleve ekstreme situasjoner uansett værforhold. Utstyret kan bli kontrollert ved start, under løpet og ved målgang. Aktuelle kart (1:50.000) Statens kartverk- med inntegnet løypetrasse, eller GPS med innlagt løypetrasse og aktuelle kart (1: ) Magnetkompass. Veterinærhåndbok (blir utdelt ved registrering) Vannkoker med beholder til å varme minimum 0,5 litervann pr. hund. Skal være i sleden under hele løpet. 0,5 liter rødsprit eller tilsvarende brensel for å varme vann. Denne flasken skal til enhver tid være i sleden, og kun brukes ved nødsfall, for eksempel hvis man ligger værfast. Husk at ikke bare hundene, men også kjører kan nyte godt av snøen som smeltes/vannet som varmes i en nødsituasjon. Fortsettes konkurransen skal flasken etterfylles på neste sjekkpunkt. Snøspade. Øks Dekken til hver hund Foret ekstremvindsekk (tilsvarende Jerven extreme) Vindsekken skal være pakket med følgende innhold: Sovepose for ekstreme forhold. Posen skal ha en oppgitt ekstrem- temperaturgrense på minimum-30 C Liggeunderlag Nødrasjon til kjører, minimum vekt 500 gram. Forsegles av arrangør. Førstehjelputstyr. Pakken skal minimum inneholde smertestillende tabletter, sårplaster, en rull sportstape, en kompress og et gassbind (eller en enkeltmannspakke i stedet for kompress og gassbind), samt medikamenter som kurerer både kjørers og hunders eventuelle diare. NB: disse medikamentene må være beregnet for henholdsvis mennesker og hunder. Det anbefales dessuten at man gir hundene et forebyggende middel mot diare før og under konkurransen. Ekstra klessett med under- og ytterklær, lue og votter, sokker og vinterstøvler. NB: Må pakkes i vanntett emballasje, for eksempel vanntette pakkposer eller plast. Reserve hodelykt og batterier Minimum 5 stk. Lysstaver eller nødlys som blinker i min. 24 timer. Fyrstikker pakket i plast eller annet vanntett materiale. Skal bæres på kroppen.

10 8 sokker pr. hund ut fra hvert sjekkpunkt, inklusiv de som er i bruk. Minimum 500 gram hundemat pr. hund ut fra hvert sjekkpunkt. Kan brukes underveis. Minimum 500 gram mat til kjører ut fra hvert sjekkpunkt. Kan brukes underveis. Nødrasjon hundemat, 500 gram per hund i spannet ved start. Nødrasjonen skal pakkes separat. Forsegles av arrangør. Brutt forsegling gir grunn til diskvalifisering. Obligatorisk utstyr som er tapt eller ødelagt kan suppleres/erstattes fra depot/handler. Utstyret må da legges fram for løpsleder, løpskoordinator (TD) eller sjekkpunktsansvarlig for å godkjenne bytte/ erstatningen (skal loggføres av TD). Hundesokker, hodelykt/batterier, brennstoff til koker/ primus er unntatt og kan om ønskelig erstattes fra depot. Det skal være wire i hovedline/midtline Målstrekning Målstrekning er minimum 1 km før mål, og skal merkes tydelig. Sporet på denne strekningen skal være bredt nok til at spann kan passere hverandre. Det er fri kjøring i målstrekningen Rein Løypa går delvis i reinbeiteområder. Hundene må derfor holdes under streng kontroll og aldri slippes løs under konkurransen. Kjører som blir observert med løs(e) hunde(r) kan diskvalifiseres Forsøpling Forsøpling langs traséen kan føre til diskvalifisering Maksimaltid for gjennomføring av løpet Arrangøren kan introdusere maksimaltid for gjennomføring av løpet og en frist for passering av sjekkpunkter. I 2016 må kjørere starte fra siste sjekkpunkt (Tolga) senest kl 24:00 tirsdag 9. februar. Kjørere som starter senere enn dette vil automatisk bli diskvalifisert fra Femundløpet og kjører videre på eget ansvar. Denne fristen kan forlenges av juryen. NB ved tvister tolkningsspørsmål i forhold til dette regelverket og NHF sitt er det NIF sine lover og NHF sine regler som gjelder.

Det er utarbeidet følgende regelverk og policy som i tillegg til NHF`s LR skal dekke løpet.

Det er utarbeidet følgende regelverk og policy som i tillegg til NHF`s LR skal dekke løpet. Siste oppdatering 27.01.2009 Spesielle regler for Finnmarksløpet 2009 (Det er Sportslig Styre i Finnmarksløpet som er ansvarlig for regelverket. Regelverket ajourføres foran hvert løp da det stadig er

Detaljer

REGLER FOR FEMUNDLØPET 2017

REGLER FOR FEMUNDLØPET 2017 Spesielle regler for Femundløpet gjelder i tillegg til NHF sitt arrangement- og deltakereglement for langdistanse. Kommentarer fra sportslig utvalg angående obligatorisk utstyr mm Deltakerne, og særlig

Detaljer

Spesielle regler for Finnmarksløpet 2009 Policy Spesielle regler #1 Hunder: #2 Start: #3 Startnummer/ reklame: NB!

Spesielle regler for Finnmarksløpet 2009 Policy Spesielle regler #1 Hunder: #2 Start: #3 Startnummer/ reklame: NB! Siste oppdatering 27.02.2009 Spesielle regler for Finnmarksløpet 2009 (Det er Sportslig Styre i Finnmarksløpet som er ansvarlig for regelverket. Regelverket ajourføres foran hvert løp da det stadig er

Detaljer

REGLER FOR FEMUNDLØPET Innholdsfortegnelse:

REGLER FOR FEMUNDLØPET Innholdsfortegnelse: Justert pr. 13.08.2016 etter innspill fra Norges Hundekjørerforbund Spesielle regler for Femundløpet gjelder i tillegg til NHF sitt arrangement- og deltakereglement for langdistanse. Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Håndbok for Frivillige 2015

Håndbok for Frivillige 2015 Håndbok for Frivillige 2015 Om Femundløpet Femundløpet er et langdistanse sledehundløp som går av stabelen hvert år i februar. Løpet starter i de fargerike gatene sentrum av Røros. Deltagerne og deres

Detaljer

Utdrag fra håndboka. Frivillige 2016

Utdrag fra håndboka. Frivillige 2016 Utdrag fra håndboka Frivillige 2016 Dette dokumentet ble sist oppdatert og vil bli fortløpende oppdatert fram til løpsstart Innhold Innledning... 3 Om Femundløpet... 3 Sjekkpunktene... 3 Handlere... 3

Detaljer

Utdrag fra håndboka. Frivillige 2017

Utdrag fra håndboka. Frivillige 2017 Utdrag fra håndboka Frivillige 2017 1 Dette dokumentet ble sist oppdatert 16.01.2017 Innhold Innledning... 3 Om Femundløpet... 3 Sjekkpunktene... 3 Handlere... 3 Veterinærtjeneste... 4 Hundene... 4 Femundløpet

Detaljer

SLEDEHUNDKJØRING godkjent av NHFs styre 12/10-2015

SLEDEHUNDKJØRING godkjent av NHFs styre 12/10-2015 DEFINISJONER OG GENERELLE BESTEMMELSER. 1.1. Alle terminsfestede løp skal følge de til enhver tid gjeldende regler og lover vedtatt av NHF. Dispensasjoner kan gis etter søknad til NHF. 1.2. Med arrangør

Detaljer

SLEDEHUNDKJØRING Gyldig fra 13. oktober 2009

SLEDEHUNDKJØRING Gyldig fra 13. oktober 2009 DEFINISJONER OG GENERELLE BESTEMMELSER. 1.1. Alle terminsfestede løp skal følge de til enhver tid gjeldende regler og lover vedtatt av NHF. Dispensasjoner kan gis etter søknad til NHF. 1.2. Med arrangør

Detaljer

SLEDEHUNDKJØRING godkjent av NHFs styre 12/10-2015

SLEDEHUNDKJØRING godkjent av NHFs styre 12/10-2015 DEFINISJONER OG GENERELLE BESTEMMELSER. 1.1. Alle terminsfestede løp skal følge de til enhver tid gjeldende regler og lover vedtatt av NHF. Dispensasjoner kan gis etter søknad til NHF. 1.2. Med arrangør

Detaljer

14/6-2015, godkjent av NHFs styre 12/10-2015

14/6-2015, godkjent av NHFs styre 12/10-2015 DEFINISJONER OG GENERELLE BESTEMMELSER. 1.1. Alle terminfestede løp skal følge de til enhver tid gjeldende regler og lover vedtatt av NHF. Dispensasjoner kan gis etter søknad til NHF. 1.2. Med arrangør

Detaljer

14/6-2014, godkjent av NHFs styre 3/9-2014

14/6-2014, godkjent av NHFs styre 3/9-2014 DEFINISJONER OG GENERELLE BESTEMMELSER. 1.1. Alle terminfestede løp skal følge de til enhver tid gjeldende regler og lover vedtatt av NHF. Dispensasjoner kan gis etter søknad til NHF. 1.2. Med arrangør

Detaljer

BARMARKSREGLEMENT Norsk oversettelse datert 5.4.2007 etter ESDRA s regler datert 3.10.2006.

BARMARKSREGLEMENT Norsk oversettelse datert 5.4.2007 etter ESDRA s regler datert 3.10.2006. BARMARKSREGLEMENT Norsk oversettelse datert 5.4.2007 etter ESDRA s regler datert 3.10.2006. Vedtatt på NHF s Ting 14. juni 2015 (Regulation part II Race rules) Det henvises også til IFSS Race rules chapter

Detaljer

PRAKTISK INFO TIDSPLAN. Lørdag (Tollboden, Indre Havn): Utdeling av startnummer registrering åpen kl. 17:00-20:00

PRAKTISK INFO TIDSPLAN. Lørdag (Tollboden, Indre Havn): Utdeling av startnummer registrering åpen kl. 17:00-20:00 PRAKTISK INFO TIDSPLAN Lørdag (Tollboden, Indre Havn): Utdeling av startnummer registrering åpen kl. 17:00-20:00 Kl. 18:00-19:00 Foredrag med Smartfish og Kari Flottorp Lingsom. Tema: Trening, konkurranse

Detaljer

Pkt: Sak: Ansvar: Annet: 0.0 Velkommen Stein Tage. 1.0 Godkjenne innkalling Alle Godkjent

Pkt: Sak: Ansvar: Annet: 0.0 Velkommen Stein Tage. 1.0 Godkjenne innkalling Alle Godkjent TKS 2014/15 Møte nr 1/2014-15 Sted: Hotell Rica, Gardermoen Dato: 30.11.2014 Kl: 10.00 15.30 Tilstede:, Thomas Vedeler, Tora Kleven, Kine Leines Skår, Kristian Sæther Saksliste Pkt: Sak: Ansvar: Annet:

Detaljer

Folldal Trekkhundklubb har gleden av å invitere til det 60. Seppalaløpet 29. 30. mars 2014 ved Grimsbu Turistsenter i Folldal kommune.

Folldal Trekkhundklubb har gleden av å invitere til det 60. Seppalaløpet 29. 30. mars 2014 ved Grimsbu Turistsenter i Folldal kommune. Folldal Trekkhundklubb Folldal Trekkhundklubb har gleden av å invitere til det 60. Seppalaløpet 29. 30. mars 2014 ved Grimsbu Turistsenter i Folldal kommune. Seppalaløpet er et minneløp til ære for Leonhard

Detaljer

I. PROGRAM. Søndag 23 august Kl. 13:00 18:00

I. PROGRAM. Søndag 23 august Kl. 13:00 18:00 I. PROGRAM 05.08.2013 Offentliggjøring av løpets tilleggsregler og start av påmeldingtiden 19.08.2013 Påmeldingtiden for ordinær avgift avsluttes 23.08.2013 Påmeldingtiden med etteranmeldingsgebyr avsluttes

Detaljer

INFORMASJON TIL ÅRETS DUATHLON I SARPSBORG

INFORMASJON TIL ÅRETS DUATHLON I SARPSBORG INFORMASJON TIL ÅRETS DUATHLON I SARPSBORG Sted: Sarpsborg / Kalnes Videregående skole Dato: 05. Mai Startnummer: Utdeling av startnummer i sekretariatet kl: 09.00-09.45 Startid lang: 10.00 Start kort:

Detaljer

STARTPROGRAM. Lag og foreninger gjør det mulig for oss å utøve rallysporten. På forhånd tusen takk. RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: 940 55 103

STARTPROGRAM. Lag og foreninger gjør det mulig for oss å utøve rallysporten. På forhånd tusen takk. RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: 940 55 103 STARTPROGRAM Lag og foreninger gjør det mulig for oss å utøve rallysporten. På forhånd tusen takk. Startprogram. Hei alle sammen og velkommen til Rally Telemark 2015. Løpet avvikles i samsvar med det Internasjonale

Detaljer

PM 2015 FARRISRUNDEN lørdag 13. juni

PM 2015 FARRISRUNDEN lørdag 13. juni PM 2015 FARRISRUNDEN lørdag 13. juni Vi vil med dette ønske velkommen til Farrisrunden, som arrangeres for 20. gang, lørdag 13. juni 2015. Som i fjor arrangeres også Sparebank1runden med og uten tidtaking.

Detaljer

Doping kontroll av hunder: Steg for steg

Doping kontroll av hunder: Steg for steg NORGES HUNDEKJØRERFORBUND NORWEGIAN SLED DOG RACING ASSOCIATION Doping kontroll av hunder: Steg for steg 1. Utvelgelse av hund Utvelgelsen av hund som skal dopingtestes er basert på krav fra den ansvarlige

Detaljer

Deltagerinformasjon, oppdatert 25. juni SE OGSÅ LØPETS HJEMMESIDE: http://romerikeultra.vpweb.no/rpl-50-km.html

Deltagerinformasjon, oppdatert 25. juni SE OGSÅ LØPETS HJEMMESIDE: http://romerikeultra.vpweb.no/rpl-50-km.html Deltagerinformasjon, oppdatert 25. juni SE OGSÅ LØPETS HJEMMESIDE: http://romerikeultra.vpweb.no/rpl-50-km.html FULLT (110 påmeldte): Se hvem som er påmeldt: https://topptid.no/myreg/athlete_list/1181

Detaljer

Velkommen til NM-Lag på Hommersåk

Velkommen til NM-Lag på Hommersåk Velkommen til NM-Lag på Hommersåk 27. september 2014 Vi gleder oss til å feire trialfolkets storsamling, og håper også at denne helga blir en stor opplevelse for både deltakere og publikum. Trialhistorie

Detaljer

Program 04.06. 06.06. 2015 Torsdag 4. juni Mo 16.00 18.00 Utlevering av startnummer hos Sportshuset, for all distanser.

Program 04.06. 06.06. 2015 Torsdag 4. juni Mo 16.00 18.00 Utlevering av startnummer hos Sportshuset, for all distanser. Program 04.06. 06.06. 2015 Torsdag 4. juni Mo 16.00 18.00 Utlevering av startnummer hos Sportshuset, for all distanser. Fredag 5. juni Mo/Bodø 15.00 17.00 Utlevering av startnummer hos Sportshuset, for

Detaljer

2. Løp Norgesmesterskapet i Rallycross og 3. Løp Norgesmesterskapet i Shortcar, 1.RC løp

2. Løp Norgesmesterskapet i Rallycross og 3. Løp Norgesmesterskapet i Shortcar, 1.RC løp 2. Løp Norgesmesterskapet i Rallycross og 3. Løp Norgesmesterskapet i Shortcar, 1.RC løp Bollandsmoen Motorsportbane 2 Juni NMK Melhus Tilleggsregler Rallycross www.nmkmelhus.no Innhold I. PROGRAM... 3

Detaljer

Spesialreglement for Formel-K Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser

Spesialreglement for Formel-K Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser 2016 Spesialreglement for Formel-K Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser Innhold: Arrangør Bane og sikkerhet. Krav til førstehjelpstjenster Bestemmelser om organisert trening Bestemmelser om førerlisens,

Detaljer

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING Arrangører som av NCF blir tildelt ritt med cup-status, plikter å gjennomføre disse etter denne norm. Normen må tilpasses det antall klasser rittet er åpent for. Om

Detaljer

Stavern Triatlonfestival

Stavern Triatlonfestival Stavern Triatlonfestival Velkommen! 5 og 6 juli 2008 Konkurransene arrangeres av klubben Oslofjord Triatlon. I 2008 arrangerer vi for fjerde år på rad. Alle konkurransene foregår i området rundt Kysthospitalet

Detaljer

D1 Regler og retningslinjer

D1 Regler og retningslinjer Revidert 16.04.2009 Retningslinjer for Vestlandsmesterskap 2009 arrangert av Hordaland krins av NSF. Les nøye gjennom all informasjon, slik at misforståelser kan unngås. Vi håper hele patruljen stiller

Detaljer

Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til 60 års jubileumsregatta med:

Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til 60 års jubileumsregatta med: 0 cm FLOSTA MOTORBÅTFORENING 3 cm 0 cm 3 cm 1949 Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til 60 års jubileumsregatta med: Grand Prix 2009 som inkluderer rundbane- & offshorerace

Detaljer

NORM FOR NORGESMESTERSKAP, UOFFISIELT MESTERSKAP OG UNGDOMS MESTERSKAP I BMX

NORM FOR NORGESMESTERSKAP, UOFFISIELT MESTERSKAP OG UNGDOMS MESTERSKAP I BMX NORM FOR NORGESMESTERSKAP, UOFFISIELT MESTERSKAP OG UNGDOMS MESTERSKAP I BMX Arrangør som tildeles mesterskap forplikter seg til å arrangere etter denne norm. NM skal fortrinnsvis arrangeres på den weekend

Detaljer

PM 2016 FARRISRUNDEN lørdag 11. juni

PM 2016 FARRISRUNDEN lørdag 11. juni PM 2016 FARRISRUNDEN lørdag 11. juni Vi vil med dette ønske velkommen til Farrisrunden, som arrangeres for 21. gang, lørdag 11. juni 2016. Som i fjor arrangeres også Sparebank1runden med og uten tidtaking.

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Bakkeløp Målselv Fjellandsby Lørdag 3.august 2013 LØPET ARRANGERES I SAMSVAR MED ISR, NSR. REGLEMENTET OG DISSE TILLEGGSREGLER.

Bakkeløp Målselv Fjellandsby Lørdag 3.august 2013 LØPET ARRANGERES I SAMSVAR MED ISR, NSR. REGLEMENTET OG DISSE TILLEGGSREGLER. har den glede å invitere deg til Bakkeløp Målselv Fjellandsby Lørdag 3.august 2013 LØPET ARRANGERES I SAMSVAR MED ISR, NSR. REGLEMENTET OG DISSE TILLEGGSREGLER. Innhold I. PROGRAM... 2 II. ORGANISASJON

Detaljer

Alle førere/anmeldere skal lese tilleggsregler og denne informasjonen før påmelding.

Alle førere/anmeldere skal lese tilleggsregler og denne informasjonen før påmelding. Alle førere/anmeldere skal lese tilleggsregler og denne informasjonen før påmelding. Ved ankomst skal førere/anmeldere skrive under på at de er lest og godtatt. Førere har ansvaret for sine teammedlemmer

Detaljer

NORM FOR NORGESMESTERSKAP I LANDEVEISSYKLING ARRANGØR SOM TILDELES NORGESMESTERSKAP FORPLIKTER SEG TIL Å ARRANGERE ETTER DENNE NORM:

NORM FOR NORGESMESTERSKAP I LANDEVEISSYKLING ARRANGØR SOM TILDELES NORGESMESTERSKAP FORPLIKTER SEG TIL Å ARRANGERE ETTER DENNE NORM: NORM FOR NORGESMESTERSKAP I LANDEVEISSYKLING ARRANGØR SOM TILDELES NORGESMESTERSKAP FORPLIKTER SEG TIL Å ARRANGERE ETTER DENNE NORM: NM-Landevei skal arrangeres på den weekend/uke som er fastsatt av NCF.

Detaljer

PM Sprint Midt-Norsk Mesterskap Orkdal fredag 28. august 2015 www.mnm2015.no

PM Sprint Midt-Norsk Mesterskap Orkdal fredag 28. august 2015 www.mnm2015.no Side 1 PM Sprint Midt-Norsk Mesterskap Orkdal fredag 28. august 2015 www.mnm2015.no Orkanger IF og Byåsen IL ønsker velkommen til Midt-Norsk Mesterskap i orientering - Sprint. Generell informasjon Løpsleder

Detaljer

Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser for Drifting

Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser for Drifting 2015 Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser for Drifting Sist endret: Driftingseksjonen NBF 1/1/2015 Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser Kunngjort 2014-01-01 Arrangør, bane- og sikkerhetsbestemmelser

Detaljer

Alle team skal betale depositum 500,- kontant ved innsjekk for sitt depo. Dette blir refundert ved godkjent depoplass ved avreise.

Alle team skal betale depositum 500,- kontant ved innsjekk for sitt depo. Dette blir refundert ved godkjent depoplass ved avreise. Alle førere/anmeldere skal lese tilleggsregler og denne informasjonen før påmelding. VIKTIG FOR ALLE UTENLANDSKE FØRERE: Førere på BIL må ha gyldig starttillatelse fra sitt hjemlands forbund for å kunne

Detaljer

INFORMASJON FRA LØPSVETERINÆREN

INFORMASJON FRA LØPSVETERINÆREN For Finnmarksløpet 2011: Sjefsveterinær: Charlotte Leschbrandt mail@vetteam.no Mob: + 47 99 01 13 08 Alle spørsmål av veterinærfaglige spørsmål kan rettes direkte til sjefsveterinæren INFORMASJON FRA LØPSVETERINÆREN

Detaljer

Crewsaver Doublehanded Opplevelse & Utfordring

Crewsaver Doublehanded Opplevelse & Utfordring Crewsaver Doublehanded Opplevelse & Utfordring 1 REGLER SEILINGSBESTEMMELSER 1.1 NSFs og NIFs generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, doping og rett til å delta gjelder for stevnet. 1.2

Detaljer

Os IL og Røros IL KM fellesstart 29.desember 2013

Os IL og Røros IL KM fellesstart 29.desember 2013 O PM Os IL og Røros IL KM fellesstart 29.desember 2013 Rennet inngår i NØK skiskyttercup (13-16 år). Oppdatert: 21.12.2013 Informasjon/ hjemmeside: Arena: All oppdatert informasjon om KM vil komme på arrangementssidene

Detaljer

PM Tour de Orientering

PM Tour de Orientering PM Tour de Orientering og Rogalandsranking nr. 8 & 9 27-28. september på Ålgård Tid; Distanse; Hva; Kart; Lørdag kl. 12.30-13.30 Prolog ca. 500m Speed-Orientering Ingen Lørdag kl. 14.00 Mellom Individuell

Detaljer

Nasjonalt konkurransereglement for Drifting

Nasjonalt konkurransereglement for Drifting 2016 Nasjonalt konkurransereglement for Drifting Sist endret: Driftingseksjonen NBF 1/1/2016 8. Nasjonalt konkurransereglement for Drifting Konkurranseform Konkurranseformen er i utgangspunktet fri, men

Detaljer

Seksjonsdommer ABC TRIAL 2012

Seksjonsdommer ABC TRIAL 2012 Seksjonsdommer ABC TRIAL 2012 Presentasjon basert på originalutgave av Federation Internationale de Motocyclisme Trial Commission (CTR) Illustrasjoner: Klaus Hesler. Oversatt til Norsk av Maarten Mager.

Detaljer

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING Arrangører som av NCF blir tildelt ritt med Norges cup status i Bmx plikter å gjennomføre i henhold til gjeldende BMX reglement og denne norm. Normen må tilpasses

Detaljer

1.runde I NM Shortcar i rallycross 28. juni 2014. ARENA WALLENBERG

1.runde I NM Shortcar i rallycross 28. juni 2014. ARENA WALLENBERG 1.runde I NM Shortcar i rallycross 28. juni 2014. ARENA WALLENBERG Innhold I. PROGRAM...3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE...3 2.1 Løpet teller i:... 3 2.2 Beskrivelse... 3 2.3 Arrangør og arrangørlisens...

Detaljer

Arrangere randoneekonkurranse

Arrangere randoneekonkurranse Arrangere randoneekonkurranse Denne veilederen er ment å være et notat som gir en del tips, og danner et rammeverk for hvordan randoneekonkurranser bør gjennomføres i Norge. Dette er med andre ord en idebank

Detaljer

Invitasjon til Sykkelenern 2013

Invitasjon til Sykkelenern 2013 Invitasjon til Sykkelenern 2013 enern SYKKELENERN Velkommen til Sykkelenern 10. august 2013, Oppdal Lørdag 10. august arrangerer Oppdal Sykkelklubb (OSK) og Enern Oppdal Sykkelenern for 7. gang! I fjor

Detaljer

Kjekt å vite om aksjon

Kjekt å vite om aksjon Kjekt å vite om aksjon Hvem kan delta på aksjoner? - For å delta på aksjoner må du være fylt 18 år og fått godkjent mannskapsprøve. Du må også være medlem i Norges speiderforbund/kfum-kfuk, betalt kontingent

Detaljer

KONKURRANSER I NKLs REGI

KONKURRANSER I NKLs REGI KONKURRANSER I NKLs REGI NM OG NORGESCUP INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hva bør en søknad om å få arrangere konkurranser i NKL regi inneholde 2. Ansvar og oppgaver for arrangørlaug etter at arrangementet er tildelt

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUND. Agenda:

NORGES RYTTERFORBUND. Agenda: Agenda: 1. Aksjonsliste: Gjennomgått og oppdatert 2. Nye saker: - Dispensasjon på Novise kvalifisering - Team Veterinær til WEG - Kingsland Oslo Horse Show - Reglement generelt - FEI reglements endringer

Detaljer

Jæren Sykkelfestival 2010. 8. oktober Rankingritt 9. oktober NorgesCup. Sandnes SK, Nærbø SK og Stavanger SK

Jæren Sykkelfestival 2010. 8. oktober Rankingritt 9. oktober NorgesCup. Sandnes SK, Nærbø SK og Stavanger SK 8. oktober Rankingritt 9. oktober NorgesCup Sandnes SK, Nærbø SK og Stavanger SK Jæren Sykkelfestival 2010 Sandnes SK, Nærbø SK og Stavanger SK har gleden av å invitere deltakere, ledere, dommere, funksjonærer,

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Avsnitt 1 Grunnleggende retningslinjer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Avsnitt 1 Grunnleggende retningslinjer REGELHÅNDBOK INNHOLDSFORTEGNELSE Avsnitt 1 Grunnleggende retningslinjer 1.1. Beskrivelse av Event Side 03 1.2. Beskrivelse av Løpsrute Side 03 1.3. Deltakelse/aldersgrense Side 03 1.4. Vilkår for deltakelse

Detaljer

Tilleggsregler. 2 August 2014 Vinjarmoen motorbane, Dokka

Tilleggsregler. 2 August 2014 Vinjarmoen motorbane, Dokka Tilleggsregler 2 August 2014 Vinjarmoen motorbane, Dokka Innhold I. PROGRAM... 3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Løpet teller i:... 3 2.2 Beskrivelse... 3 2.3 Arrangør og arrangørlisens... 3 2.4

Detaljer

Perspektiv widerøes magasin med inspirasjon på reisen

Perspektiv widerøes magasin med inspirasjon på reisen DESEMBER/JANUAR oktober NR. nr. 11 9 Perspektiv widerøes magasin med inspirasjon på reisen ta gjerne med deg bladet hjem! 7magiske mørketidsopplevelser tema Vinterdramatikk i verdensarv side 60 Sámiid

Detaljer

Bakkeløp 3 runde runde i Artic Cup Målselv Fjellandsby 18.august 2012 LØPET ARRANGERES I SAMSVAR MED ISR, NSR. REGLEMENTET OG DISSE TILLEGGSREGLER.

Bakkeløp 3 runde runde i Artic Cup Målselv Fjellandsby 18.august 2012 LØPET ARRANGERES I SAMSVAR MED ISR, NSR. REGLEMENTET OG DISSE TILLEGGSREGLER. har den glede å invitere deg til Bakkeløp 3 runde runde i Artic Cup Målselv Fjellandsby 18.august 2012 LØPET ARRANGERES I SAMSVAR MED ISR, NSR. REGLEMENTET OG DISSE TILLEGGSREGLER. Innhold I. PROGRAM...

Detaljer

Målområdet fortløpende: Servering drikke + diverse Utdeling av deltagermedaljer Utdeling av klassevinnerpremier Utdeling av «Hytteplanker»

Målområdet fortløpende: Servering drikke + diverse Utdeling av deltagermedaljer Utdeling av klassevinnerpremier Utdeling av «Hytteplanker» Deltagerinformasjon Oppdatert info med endelig løypekart og GPS-spor kommer torsdag 25. juni SE OGSÅ LØPETS HJEMMESIDE: http://romerikeultra.vpweb.no/rpl-50-km.html 15 plasser igjen Det er 95 påmeldte

Detaljer

Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9

Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9 Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9 MÅL. Koordinater WGS 84:N 59 30.409', E 9 17.387' SS 6 / 9 Simones Lengde på etappen er: 6,15 km Veien er sperret fra: kl 10:57 Start første deltager bil SS 6 kl 12:57

Detaljer

PÅMELDING. Påmelding enkeltpersoner: Gjøres her for Slopestyle. Gjøres her for Big Air

PÅMELDING. Påmelding enkeltpersoner: Gjøres her for Slopestyle. Gjøres her for Big Air Snowboardforbundet sammen med Stryn Sommerski ønsker velkommen til Snowboard NM 2013. Alle arrangementene er helt åpent for publikum. Vi lover arena og kjøring på det høyeste nivå, og håper både kjørere

Detaljer

NMK Modum & Sigdal. Inviterer til Bakkeløp i Vikersund bakken 26 og 27 April 2014 1 og 2 NM/NC runde

NMK Modum & Sigdal. Inviterer til Bakkeløp i Vikersund bakken 26 og 27 April 2014 1 og 2 NM/NC runde NMK Modum & Sigdal Inviterer til Bakkeløp i Vikersund bakken 26 og 27 April 2014 1 og 2 NM/NC runde Innhold I. PROGRAM... 3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Løpet teller i:... 3 2.2 Beskrivelse...

Detaljer

Oppdatert etter NHFs ting 15. juni 2014, og godkjent NHF s styre 3. september 2014. 1. ARRANGEMENTSREGLEMENT FOR NORDISK STIL 1

Oppdatert etter NHFs ting 15. juni 2014, og godkjent NHF s styre 3. september 2014. 1. ARRANGEMENTSREGLEMENT FOR NORDISK STIL 1 NORDISK STIL Oppdatert etter NHFs ting 15. juni 2014, og godkjent NHF s styre 3. september 2014. Innholdsfortegnelse: 1. ARRANGEMENTSREGLEMENT FOR NORDISK STIL 1 2. ARRANGEMENTSREGLER SPESIELT FOR NORGESMESTERSKAP

Detaljer

NCF NORGESCUP 1, 23. APRIL NCF NORGESCUP 2, 24. APRIL KONGSBERG ACTIONSPORTSENTER, KONGSBERG. IK HERO

NCF NORGESCUP 1, 23. APRIL NCF NORGESCUP 2, 24. APRIL KONGSBERG ACTIONSPORTSENTER, KONGSBERG. IK HERO Invitasjon NCF NORGESCUP 1, 23. APRIL NCF NORGESCUP 2, 24. APRIL KONGSBERG ACTIONSPORTSENTER, KONGSBERG. IK HERO IK Hero har gleden av å invitere deg til Norgescup 1 og 2 på Kongsberg Actionsportsenter

Detaljer

Informasjon. Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 10.04.14

Informasjon. Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 10.04.14 10.04.14 Informasjon Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 Det er i år Rolvsøyspeiderne som er teknisk arrangør av KBK 2014 og vi har i hovedsak fulgt samme opplegg som tidligere år. Vi

Detaljer

Hei alle Tiomiladeltakere!

Hei alle Tiomiladeltakere! Hei alle Tiomiladeltakere! Her kommer informasjon vedrørende kommende helgs Tiomilatur. Ledere på turen: Telefonnummer Ungdomsledere: Stein H. Hagen +47 99 16 08 10 Harald Bakke +47 48 08 85 77 Erling

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer for «Tiurleiken» kretskonkurranse for speiderne i Vestfold

Forslag til nye retningslinjer for «Tiurleiken» kretskonkurranse for speiderne i Vestfold Forslag til nye retningslinjer for «Tiurleiken» kretskonkurranse for speiderne i Vestfold Siden tidlig på 1990 tallet har KFUK/KFUM Speiderne (KM) og NSF speiderne i Vestfold arrangert felles kretskonkurranse

Detaljer

Som en del av klubbens 80 års jubileum inviterer. til. 26. og 27. april 2013.

Som en del av klubbens 80 års jubileum inviterer. til. 26. og 27. april 2013. Som en del av klubbens 80 års jubileum inviterer til 26. og 27. april 2013. 1 Beskrivelse Som en del av markeringen av Kristiansand Automobilklubbs 80 års jubileum inviteres det til Challenge løp 26. og

Detaljer

Tilleggsregler. 10 August 2013 Vinjarmoen motorbane, Dokka

Tilleggsregler. 10 August 2013 Vinjarmoen motorbane, Dokka Tilleggsregler 10 August 2013 Vinjarmoen motorbane, Dokka I. PROGRAM 23052013 Offentliggjøring av løpets tilleggsregler og start av påmeldingstiden 01082013 Påmeldingstiden for ordinær avgift avsluttes

Detaljer

NMK Modum & Sigdal. www.vikersundbakken.no STARTBEKREFTELSE. 1. og 2. NM runde i Bakkeløp 1. og 2. NC runde i Norges-cup

NMK Modum & Sigdal. www.vikersundbakken.no STARTBEKREFTELSE. 1. og 2. NM runde i Bakkeløp 1. og 2. NC runde i Norges-cup NMK Modum & Sigdal www.vikersundbakken.no STARTBEKREFTELSE 1. og 2. NM runde i Bakkeløp 1. og 2. NC runde i Norges-cup Vikersundbakken 1 og 2 Mai 2015 Arrangør: NMK Modum og Sigdal, postboks 9, 3350 Prestfoss

Detaljer

Inviterer til bakkeløp på Storefjell 28 mai 2016

Inviterer til bakkeløp på Storefjell 28 mai 2016 NMK Gol Inviterer til bakkeløp på Storefjell 28 mai 2016 Innhold I. PROGRAM... 2 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Løpet teller i:... 3 2.2 Beskrivelse... 3 2.3 Telefon Løpsdagen / Hjemmeside...

Detaljer

Telefon: 4049 4022 (Olve Klevmo Møller), e-post: olvekm@gmail.com

Telefon: 4049 4022 (Olve Klevmo Møller), e-post: olvekm@gmail.com Tilleggsregler 1 Arrangør: NMK Sør-Gudbrandsdal Telefon: 4049 4022 (Olve Klevmo Møller), e-post: olvekm@gmail.com Web: www.challengeportalen.no 2 Løpets navn: Challenge Lillehammer 2015 Løpet inngår i

Detaljer

O Helg på Finnskogen med NM jr. Stafett. 20, 21 og 22. september 2013. Arrangør Hovedsponsor Grue IL Orientering

O Helg på Finnskogen med NM jr. Stafett. 20, 21 og 22. september 2013. Arrangør Hovedsponsor Grue IL Orientering PM O Helg på Finnskogen med NM jr. Stafett 20, 21 og 22. september 2013 Arrangør Hovedsponsor Grue IL Orientering NOF Felles informasjon: Internettside O Helg på Finnskogen. www:grue-o.no/ohelg2013 Fredag

Detaljer

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1.1 Tilby en serie orienteringsarrangement med høy kvalitet, som skal være attraktiv både for eliteutøvere, media, publikum, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Detaljer

Teknisk informasjon HelteRennet 14. Mars 2015

Teknisk informasjon HelteRennet 14. Mars 2015 Teknisk informasjon HelteRennet 14. Mars 2015 Vi oppfordrer våre deltakere til å holde seg informert omkring vårt arrangement og gjør oppmerksom på at det kan forekomme endringer fortløpende. HelteRennet

Detaljer

INVITASJON. SYKLEKLUBBEN LYNGDAL & OMEGN har gleden av å invitere til. REGIONSMESTERSKAP SØR Landevei 20 og 21 september 2014 &

INVITASJON. SYKLEKLUBBEN LYNGDAL & OMEGN har gleden av å invitere til. REGIONSMESTERSKAP SØR Landevei 20 og 21 september 2014 & INVITASJON SYKLEKLUBBEN LYNGDAL & OMEGN har gleden av å invitere til REGIONSMESTERSKAP SØR Landevei 20 og 21 september 2014 & Lørdag ettermiddag/kveld: FESTKVELD, med premieutdeling fra tempoetappen og

Detaljer

Vennskap, Samarbeid, Spenning, Adrenalin. Tvedestrand og Åmli VGS ønsker velkommen til 58,5 o Nord 1.-2. september 2011

Vennskap, Samarbeid, Spenning, Adrenalin. Tvedestrand og Åmli VGS ønsker velkommen til 58,5 o Nord 1.-2. september 2011 Vennskap, Samarbeid, Spenning, Adrenalin Tvedestrand og Åmli VGS ønsker velkommen til 58,5 o Nord 1.-2. september 2011 Hei! Er du 10.klasseelev til høsten så kan du bli med på 58,5 grader nord 2011! Du

Detaljer

FELLESOPPLYSNINGER BEGGE DAGER

FELLESOPPLYSNINGER BEGGE DAGER PM FELLESOPPLYSNINGER BEGGE DAGER Frammøte: Merket fra krysset RV111/FV627 ved Ise. Følg merking og anvisninger fra parkeringsvakter slik at det unngås trafikkaos på de smale veiene inn mot samlingsplass

Detaljer

Løpet inngår i Norsk Bilgaranti Challenge-cup 2013.

Løpet inngår i Norsk Bilgaranti Challenge-cup 2013. Tilleggsregler 1 Arrangør: NMK Sør-Gudbrandsdal 2 Løpets navn: «Challenge Lillehammer 2013». Løpets adresse: NMK Sør-Gudbrandsdal, Postboks 1088, 2611 Lillehammer Telefon: 4049 4022 (Olve Klevmo Møller)

Detaljer

TILLEGGSREGLER. Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN. Høstløpet 2015

TILLEGGSREGLER. Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN. Høstløpet 2015 TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN Høstløpet 2015 Brekka Motorbane 19. september 2015. Arrangør NMK Aremark Adresse Postboks 31, 1798 Aremark Løpets art Bilcross og RCN Løpet

Detaljer

Løpsinformasjon Kristins Runde 25.juni 2011

Løpsinformasjon Kristins Runde 25.juni 2011 PM Kristins s Runde 2011 side 1 av 6 Motiv fra Tverrsjøstallen Løpsinformasjon Kristins Runde 25.juni 2011 5 dager igjen: Når dette skrives er det 5 dager igjen til start i Kristins Runde. Vi har 32 løpere

Detaljer

VILT, VAKKERT OG UTFORDRENDE. HÅNDBOK For ARRANGEMENTET

VILT, VAKKERT OG UTFORDRENDE. HÅNDBOK For ARRANGEMENTET VILT, VAKKERT OG UTFORDRENDE HÅNDBOK For ARRANGEMENTET Europas lengste og verdens nordligste sledehundløp 2011 Innholdsfortegnelse: 1.0 Innledning... 4 2.0 Finnmarksløpets organisasjon... 5 3.0 Årsplan

Detaljer

Lisens kurs - Enduro tillegg.

Lisens kurs - Enduro tillegg. Lisens kurs - Enduro tillegg. (Dette er et kurs rettet mot kjørere med en lisens i en motorsykkel gren i NMF, f eks Trial eller Motocross). ----------------------------------------------- ---------------------------

Detaljer

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN Arrangør Adresse Løpets art TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN Kvinlaug Motorstadion 6 Mai 2012 NMK Kvinesdal PB 2284491 Kvinesdal BC, RCN, Kvalløp NMK`s Landsfinale senior

Detaljer

PÅMELDING Skal du kjøre flere grener, så melder du deg på til alle grenene på en gang, ikke send inn flere påmeldinger pr. pers.

PÅMELDING Skal du kjøre flere grener, så melder du deg på til alle grenene på en gang, ikke send inn flere påmeldinger pr. pers. Snowboardforbundet sammen med Oslo Vinterpark, og Vierli ønsker velkommen til Snowboard NM 2012. Alle arrangementene er helt åpent for publikum. Vi lover arena og kjøring på det høyeste nivå, og håper

Detaljer

TILLEGGSREGLER NMK Konsmo har gleden av å invitere deg til Klubbmesterskap BILCROSS / RCN

TILLEGGSREGLER NMK Konsmo har gleden av å invitere deg til Klubbmesterskap BILCROSS / RCN TILLEGGSREGLER NMK Konsmo har gleden av å invitere deg til Klubbmesterskap BILCROSS / RCN Konsmo Motorbane 5 august 2012 Arrangør : NMK Konsmo Adresse : NMK Konsmo boks 311, 4577 Lyngdal Løpets art : Klubbmesterskap

Detaljer

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1.1 Tilby en serie orienteringsarrangement med høy kvalitet, som skal være attraktiv både for eliteutøvere, media, publikum, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Detaljer

Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til rundbane- & offshorerace lørdag 5. juli, samt offshorerace søndag 6. Juli.

Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til rundbane- & offshorerace lørdag 5. juli, samt offshorerace søndag 6. Juli. 0 cm FLOSTA MOTORBÅTFORENING 3 cm 3 cm 0 cm 1949 Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til rundbane- & offshorerace lørdag 5. juli, samt offshorerace søndag 6. Juli. Offshore

Detaljer

INNBYDELSE STATOIL NORGESCUP SENIOR / JUNIOR, U23-MESTERSKAP OG NM SPRINT JUNIOR.

INNBYDELSE STATOIL NORGESCUP SENIOR / JUNIOR, U23-MESTERSKAP OG NM SPRINT JUNIOR. INNBYDELSE STATOIL NORGESCUP SENIOR / JUNIOR, U23-MESTERSKAP OG NM SPRINT JUNIOR. På vegne av Norges Skiforbund har Vind IL gleden av å invitere til: Statoil Norgescup senior, U 23-mesterskap og Statoil

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2007

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2007 SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2007 Vestfjorden Seilforening. 1. REGLER Regattaen vil være underlagt ISAFs Kappseilingsregler for 2004-2008, Norges Seilforbunds forskrifter, reglene for den

Detaljer

Undersøkt av veterinær dato (veterinærattest legges ved og skal ikke være eldre enn syv dager):

Undersøkt av veterinær dato (veterinærattest legges ved og skal ikke være eldre enn syv dager): Fôrvertavtale Oppdretter Adresse: Tlf: E-post: Fôrvert Adresse: Tlf: E-post: Hund Rase: Farge: Født: Kjønn: Reg.nr: ID-nr: ID-merking: Chip Tatovering. Mor: Far: Vaksinert: Ja (attest legges ved).. Nei

Detaljer

Drivstoffhåndtering av nitrometan for konkurransekjøretøy. Dato: 9 juni 2016 Gjelder for: Norges Bilsportforbund (NBF)

Drivstoffhåndtering av nitrometan for konkurransekjøretøy. Dato: 9 juni 2016 Gjelder for: Norges Bilsportforbund (NBF) Drivstoffhåndtering av nitrometan for konkurransekjøretøy Dato: 9 juni 2016 Gjelder for: Norges Bilsportforbund (NBF) Tillegg til Konkurransereglementet Dragrace Utarbeidet av NBF med pålegg fra DSB Gjelder

Detaljer

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012)

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Individuell skriftlig eksamen under tilsyn Eksamensbesvarelsen skrives på 3-lags gjennomslagsark, det må derfor benyttes

Detaljer

Alle førere/anmeldere skal lese tilleggsregler og denne informasjonen før påmelding.

Alle førere/anmeldere skal lese tilleggsregler og denne informasjonen før påmelding. Alle førere/anmeldere skal lese tilleggsregler og denne informasjonen før påmelding. Ved ankomst skal førere/anmeldere skrive under på at de er lest og godtatt. Førere har ansvaret for sine teammedlemmer

Detaljer

Seilingsbestemmelser Norgescup for Optimist og Zoom8 9.-11. mai 2014

Seilingsbestemmelser Norgescup for Optimist og Zoom8 9.-11. mai 2014 Seilingsbestemmelser Norgescup for Optimist og Zoom8 9.-11. mai 2014 1 Regler 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 Norges Seilforbund (NSF) generelle

Detaljer

TRENINGSPROTOKOLL FOR BANE

TRENINGSPROTOKOLL FOR BANE TRENINGSPROTOKOLL FOR BANE ÅR INNHOLD TRENINGSPROTOKOLL Instruks for treningsansvarlige Telefonliste til nøkkelpersoner i klubben Vaktliste for treningsansvarlige Instruks for flaggvakter Bestemmelser

Detaljer

8.5 Adgang... 8 8.6 Antidoping kontroll... 8 VEDLEGG I... 9

8.5 Adgang... 8 8.6 Antidoping kontroll... 8 VEDLEGG I... 9 Contents I. PROGRAM... 3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Løpet teller i:... 3 2.2 Beskrivelse... 3 2.2 Arrangør og arrangørlisens... 3 2.3 Sportskomite... 3 2.4 Offisielle funksjonærer... 4 2.5

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Sarpsborg IL Friidrett og Kalnes vgs ønsker hjertelig velkommen til TINESTAFETTEN 2015

Sarpsborg IL Friidrett og Kalnes vgs ønsker hjertelig velkommen til TINESTAFETTEN 2015 Sarpsborg IL Friidrett og Kalnes vgs ønsker hjertelig velkommen til TINESTAFETTEN 2015 INFORMASJON TIL SKOLENE Tirsdag 12. mai arrangeres Tinestafetten på nye Kalnes Friidrettstadion. Vi har 58 påmeldte

Detaljer

Tilleggsregler. : Postboks 101, 5586 Vikedal. : I henhold til NBFs pålegg

Tilleggsregler. : Postboks 101, 5586 Vikedal. : I henhold til NBFs pålegg Tilleggsregler NMK Vikedal har gleden av å invitere til NMKs Landsfinale for BC jr. Vikedal Motorbane 1. august 2015 Arrangør Adresse E-post Hjemmeside : NMK Vikedal : Postboks 101, 5586 Vikedal : pamelding@landsfinale.no

Detaljer