REGLER FOR FEMUNDLØPET 2016 Vi tar forbehold om eventuelle endringer. Revidert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGLER FOR FEMUNDLØPET 2016 Vi tar forbehold om eventuelle endringer. Revidert 17.08.2015."

Transkript

1 REGLER FOR FEMUNDLØPET 2016 Vi tar forbehold om eventuelle endringer. Revidert Spesielle regler for Femundløpet gjelder i tillegg til NHF sitt arrangement- og kjørereglement for langdistanse. Innholdsfortegnelse: 1.0 Løpsbeskrivelse for Femundløpet 1.1 Generelle bestemmelser 1.2 Løpskomite 1.3 Løpsledelse Løpsleder Løpskoordinator Teknisk Delegert (TD) Jury Sjefsveterinær Løpsveterinærer 2.0 Hunder 2.1 Veterinærkontroll 2.2 Chipsmerking 2.3 Veterinærhåndbok 3.0 Kjøreren 3.1 Plikt til å kjenne reglene 3.2 Deltakelse på eget ansvar 3.3 Obligatorisk kjørermøte 3.4 Kjører som bryter løpet 3.5 Alder 3.6 Ettersøkning 3.7 Pålagt reklame 3.8 Startnummer 4.0 Løpsregler 4.1 Spannstørrelser 4.2 Kvalifisering for førstegangskjørere 4.3 Behandling av hunder 4.4 Doping 4.5 Gjensetting av hunder 4.6 Start 4.7 Kjøreregler 4.8 Hjelp utenfra 4.9 Tidsutligning 4.10 Obligatoriske pauser 4.11 Sjekkpunkter Generelle regler på sjekkpunkter

2 Depot Hjelp på sjekkpunktet Spesielle regler på villmarksjekkpunkter 4.12 Stell og fôring av hunder 4.13 Død hund 4.14 Obligatorisk utstyr 4.15 Målstrekning 4.16 Rein 4.17 Forsøpling 1.0 Løpsbeskrivelse for Femundløpet 1.1 Generelle bestemmelser. Femundløpet skal være et internasjonalt langdistanseløp. Femundløpet skal være et tilbud til bredde og elite innen langdistanse hundekjøring. Alle deltakere er like viktige, og skal ha samme service gjennom hele løpet. Femundløpet skal arrangeres med spesiell fokus på dyrevelferd. Femundløpet kan ha begrensning for antall deltakere. Femundløpet skal være et langdistanseløp som måler hundespannets ferdigheter og kjørerens strategier uten annen hjelp utenfra enn hva arrangøren har bestemt. Femundløpet har som overordnet mål at deltaker har det fulle ansvar for at de disposisjoner hundekjøreren velger, alltid er de beste for hundespannet og seg selv, og samtidig er tilstrekkelig til å kunne takle alle situasjoner som kan oppstå under konkurransen. 1.2 Løpskomite. Femundløpets løpskomité er oppnevnt av arrangør, og består av: Arrangementsansvarlig (løpskomiteens leder) Løpsleder Løpskoordinatorer 600, 400 og Femund jr. Sjefsveterinær Ansvarlig for start og målgang i Røros Sikkerhetsansvarlig Løypeansvarlig Tidtageransvarlig Sjekkpunktansvarlig Sekretariatansvarlig Seremoniansvarlig Presseansvarlig / kommunikasjonsansvarlig Løpskomitéen innestår for den tekniske gjennomføringen av arrangementet, herunder løypene. Den utnevner de assistenter og medhjelpere de måtte ha behov for, for å kunne løse sine oppgaver. Kun presseansvarlig, eller den han/hun bemyndiger, skal på vegne av Femundløpet, uttale seg til presse/ media om Femundløpet. 1.3 Løpsledelse Løpsleder Femundløpets løpsleder oppnevnes av arrangøren (Femundløpet). Løpsleder skal være et kontaktledd mellom kjørerne, TD og arrangement- og fagansvarlige i løpskomiteen.

3 Kun løpsleder skal på vegne av Femundløpet uttale seg til presse/media om uhell eller uheldige hendelser som skjer under Femundløpet Løpskoordinator Femundløpets løpskoordinatorer oppnevnes av arrangøren (Femundløpet). Løpskoordinator skal bistå løpsleder under løpet og være et kontaktledd mellom kjørerne, TD og arrangement- og fagansvarlige i løpskomiteen TD Teknisk Delegert TD utnevnes av NHF Jury Jury oppnevnes iht. NHF sitt reglement for langdistanse Sjefsveterinær Sjefsveterinær oppnevnes av arrangør (Femundløpet). Sjefsveterinær er veterinærkorpsets leder. Kun sjefsveterinær skal uttale seg til presse/media om død hund og alvorlige hendelse i forbindelse med dyrevelferd. Pressemelding skal sendes ut. Det er viktig for løpet at slike opplysninger er offentlige. Sjefsveterinær har rett til å undersøke alle hunder på sjekkpunktet, start og mål og kan kreve undersøkelse av enhver hund han/hun finner det nødvendig å undersøke Løpsveterinærer Løpsveterinær har rett til å undersøke alle hunder på sjekkpunktet, start og mål og kan kreve undersøkelse av enhver hund han/hun finner det nødvendig å undersøke i henhold til Femundløpets regler 2.1 om veterinærkontroll. 2.0 Hunder 2.1 Veterinærkontroll Pre-race VETERINÆRSJEKK - Det skal ved registrering legges fram en veterinærattest ikke eldre enn 10 dager om at alle hundene er undersøkt i tråd med sjekkliste utarbeidet av sjefsveterinær og anses skikket til å starte i Femundløpet uten tegn til smittsomme sykdommer. Alle hunder som deltar i Femundløpet kan bli forlangt undergitt veterinærundersøkelse av løpsveterinær før, under og etter løpet. Dersom en eier/kjører nekter å la en eller flere av sine hunder bli undersøkt skal spannet diskvalifiseres. Spann som ikke blir godkjent under veterinærundersøkelsen kan diskvalifiseres av juryen. En hund som ikke blir godkjent under veterinærundersøkelsen og kjøreren ikke tar denne ut av spannet frivillig, kan diskvalifiseres av juryen. Dersom kjøreren ikke er enig med løpsveterinærens vurdering av hunden har kjøreren krav om second opinion fra annen løpsveterinær, og sjefsveterinær skal kontaktes. En veterinærkontroll er obligatorisk på alle obligatoriske hvilesteder og kjører er selv ansvarlig at det ble gjort og bekreftet i veterinærhåndbok. 2.2 Merking av hunder Alle hunder som deltar i Femundløpet skal være chipsmerket med mikrochip (ISO-standard eller vedlegg A til ISO-standard 11785). Chipsnummer skal være ført inn i vaksinasjonskortet/attesten/pass. I tillegg skal alle hunder som deltar i Femundløpet merkes med Femundløpets merkesystem. Merket utleveres av sekretariatet ved registrering, og skal festes i hundens halsbånd.

4 Prosedyrer for scanning av chipsene, bestemmes av løpsleder eller TD. Kjøreren skal før løpet levere til arrangøren utfylt skjema med navn og chips nr. på hundene som skal delta i løpet. Fristen for innlevering fastsettes av arrangøren. Den enkelte kjører er selv ansvarlig for at hundene er merket på forskriftsmessig måte. Kontroll av merking kan foretas av veterinær og/eller løpskoordinator ved start, på sjekkpunktene og ved målpassering. Manglende merking skal rapporteres til TD eller løpsleder. 2.3 Veterinærhåndbok Veterinærhåndbok deles ut til alle kjørerne ved registrering og skal fraktes med på sleden under hele løpet. «Drop-dog» bok deles ut til alle kjører ved registrering og skal fraktes i handlerbil/med gjensatte hunder under hele løpet. Veterinærhåndbok må godkjennes av en veterinær på hver sjekkpunkt hvor kjører tar en obligatorisk hvil og kjører er selv ansvarlig at det ble gjort. Manglende godkjenning på veterinærhandbok, kan føre til diskvalifikasjon. Etter løpet, eller hvis en kjører bryter løpet, må veterinærhåndbok og «drop-dog» bok leveres tilbake til sekretariatet. 3.0 Kjøreren 3.1 Plikt til å kjenne reglene Kjøreren plikter å sette seg inn i og kjenne reglene til Femundløpet. 3.2 Deltakelse på eget ansvar Deltakelse i Femundløpet skjer fullt og helt på kjørerens ansvar. Kjøreren er selv den nærmeste til å kunne vurdere hvorvidt han og hans hunder er i stand til å gjennomføre løpet under ulike forhold, uten risiko for seg selv eller andre deltakere, samt om hans utstyr holder mål. Kjøreren kan ikke holde arrangøren, juryen, funksjonærer, løpsveterinærer, sponsorer eller andre medhjelpere til Femundløpet ansvarlig for, eller fremme krav om erstatning for skade på seg selv, handlere, hunder, biler eller utstyr. Kjøreren er selv ansvarlig for å tegne dekkende forsikring/lisens for seg selv, sine hunder og sitt utstyr i Femundløpet. Alvorlige hendelser i forbindelse med dyrevelferd f.eks. død hund vil bli offentliggjort. Kjørerne må være innforstått med at det blir gitt ut pressemelding med navn på kjører, navn på hund, sted, hva som har skjedd og eventuelt dødsårsak hvis/når den blir kjent. Kjøreren er forpliktet til å gi tillatelse til offentliggjøring i forhold til veterinærens taushetsplikt. 3.3 Obligatorisk kjørermøte Kjørermøtet er obligatorisk for alle kjørere og handler. Kjøreren må ta med 1 handler på kjørermøtet. Dersom kjøreren ikke har nådd frem til kjørermøtet i tide, og rimelighetshensyn tilsier at han allikevel bør få starte, skal kjøreren sende en annen i sitt sted. Kjøreren er i så fall selv ansvarlig for at de nødvendige opplysninger gitt på kjørermøtet bringes til hans/hennes kunnskap. Kjørere og handlere plikter å sette seg inn i, forstå og følge den informasjon, bestemmelser og retningslinjer som blir gitt på kjørermøtet og som blir distribuert av arrangør. Kjørere og handlere plikter å sette seg inn i, forstå og rette seg etter den veterinærinformasjon som blir gitt på kjørermøte, og som blir distribuert av sjefsveterinær, løpsveterinærer og av arrangør. For Femund Duo har begge deltakere møteplikt. Alle oppgaver som beskrives som kjørers eller handlers oppgave skal utføres av deltakerne i denne klassen. 3.4 Kjører som bryter løpet

5 En kjører som velger å bryte løpet, skal så snart som råd melde fra til TD, løpsleder, løpskoordinator eller til sjekkpunktansvarlig. Kjører er selv ansvarlig for transport av seg selv, sine hunder og sitt utstyr og depot fra sjekkpunktene. Han må også umiddelbart levere tilbake til sekretariatet eller sjekkpunktet veterinærbok, «dropped-dog» bok og tidtaking/gps utstyr eller annet utstyr at arrangør har stilt til disposisjon under løp. 3.5 Alder Kjøreren skal være fylt 18 år før start av F400,F600 og DUO. For Femund junior må kjøreren fylle 15 år innen 31. desember inneværende kalenderår og inntil 18 år i løpet av første løpsdag. Kjørere under 18 år må forvise et samtykkeskjema av verge. 3.6 Ettersøkning Ettersøkning etter kjører vil bli satt i gang i tilfeller der forholdene tilsier det, og avgjøres av løpsleder i samarbeid med aktuelle nødinstanser. Kjøreren skal til enhver tid ha med mat og utstyr for å klare seg i minimum 24 timer uten å måtte ha assistanse fra arrangøren. 3.7 Pålagt reklame Arrangøren kan pålegge kjørere å bære reklame på klær eller slede. 3.8 Startnummer Kjørerne må bære startnummer på traseen og på sjekkpunktene. Startnummer må også bæres under åpningsseremonien, og på premieutdelingen eller andre offisielle hendelse hvis arrangøren krever det. Handler skal bære handler startnummer i oppstallingsområdet før start, ved start og mållinjen og på sjekkpunktene. 4.0 Løpsregler 4.1 Spannstørrelser Femund 400 er en 8-spannsklasse, og består av ikke mer enn 8 hunder og minst 6 hunder ved start. Ved målpassering må spannet bestå av minst 5 hunder. Hunder i sleden regnes med i spannet. Femund 600 er en 12-spannsklasse, og består av ikke mer enn 12 hunder og minst 9 hunder ved start. Ved målpassering må spannet bestå av minst 6 hunder. Hunder i sleden regnes med i spannet. Femundløpet Junior er en 6-spannsklasse, og består ikke av mer enn 6 hunder ved start. Ved målpassering må spannet bestå av minst 4 hunder. Hunder i sleden regnes med i spannet. Femund Duo har en klasse med 6-12 hunder. Ved målpassering skal spannet bestå av minimum 2/3 av antallet ved start. 4.2 Kvalifisering for førstegangskjører Deltakere som aldri har kjørt Femundløpet i den klassen han er påmeldt, må kvalifisere seg. Femund 600; for å være kvalifisert til å delta i denne klassen må deltakeren ha I løpet av de siste 3 år, ha fullført et hundeløp med minimum distanse 400 kilometer godkjent av Femundløpet. Femund 400; for å være kvalifisert til å delta i denne klassen må deltakeren:

6 I løpet av de siste 3 år, ha fullført et hundeløp på minimum distanse 200 km og med minst 1 sjekkpunkt godkjent av Femundløpet. eller delta på et rookiekurs, praktisk og teoretisk del som er godkjent av Femundløpet. Femundløpet Junior; For å være kvalifisert for Femundløpet Junior må kjøreren: delta på et rookiekurs, praktisk og teoretisk del som er godkjent av Femundløpet. Juniorkjøreren skal fremlegge en attest fra sine foresatte om at de står ansvarlig for juniorens deltagelse og skal i tillegg ha med en voksen handler under løpet. Liste over løp som er godkjent som kvalifiseringsløp legges ut på Femundløpets hjemmeside. Det er ingen kvalifiseringskrav for Femund DUO 4.3 Behandling av hunder Enhver mishandling, eller dårlig behandling av hundene, iberegnet uakseptabel eller unødvendig hard avstraffelse, samt unødig høy skriking og roping til hundene, er forbudt. Uansett hvordan, og i hvilken utstrekning en kjører blir hjulpet av andre, inkludert veterinær, fritar ikke dette han for hans personlige ansvar for stell og pleie av sine hunder. En hund som er i sleden når kjøreren kommer til sjekkpunkt, er ikke tatt ut av løpet med mindre kjøreren ønsker det. Hunder som skades eller blir syke, eller som kjøreren av andre grunner vil ta ut av spannet, skal undervegs fraktes på sleden til neste sjekkpunkt. Hunder som er tatt ut av spannet, er diskvalifisert fra videre deltakelse i løpet. 4.4 Doping Doping er ikke tillatt for verken kjører eller hunder. Med doping av hund menes anvendelse av forbudte metoder og/eller medikamenter iht. IFSS liste, med det formål å øke hundenes fysiske eller psykiske prestasjonsevne. For kjørere gjelder WADAs liste over forbudte metoder/medikamenter. Doping medfører automatisk diskvalifikasjon. 4.5 Gjensetting av hunder Gjensetting av hunder er kun tillatt på sjekkpunktene. Kjører har ansvar for at hunder blir forsvarlig tatt hånd om. Det er ikke tillatt å sette nye hunder inn i spannet etter start. Hund som tas ut av spannet, skal gjennomgå en veterinærsjekk hos en løpsveterinær. Veterinærsjekken skal kvitteres i «drop-dog» bok. Deltaker/handler har ansvaret for at hunden får nødvendig veterinærsjekk etter at hunden er tatt ut. Deltaker må markere i veterinærboka hunden som er tatt ut. Om en deltaker bryter løpet, skal alle hundene i spannet sjekkes av en løpsveterinær. 4.6 Start Startintervall er 1 minutt dersom ikke annet blir bestemt av arrangøren. Kjøreren plikter å følge arrangørens anvisninger for å komme fra oppstallingsplass frem til start. Kjøreren kan få hjelp til å ta spannet fram til start (handlere / arrangør). 4.7 Kjøreregler Kjører og hundespann skal følge den løypa som Femundløpet har fastsatt og merket. IFSS merkesystem benyttes. Hvordan merkene ser ut opplyses på kjøremøtet. Hvis et spann mister løypa, skal det vende tilbake til det sted det forlot løypa og fortsette løpet derfra. Det er ikke tillatt å følge brøytet veg på andre strekninger enn der arrangøren har bestemt. Opplysninger om dette blir gjennomgått i løypebeskrivelsen på kjørermøtet.

7 Kryssing av trafikkert veg er merket med GULT fareskilt. Kjøreren skal vise stor forsiktighet ved kryssing av bilveg. En kjører kan kreve fritt spor når hans lederhund er kommet nærmere enn femten (15) meter fra sleden til foran kjørende spann. Spann som blir forbikjørt, skal kjøre til siden og senke farten, eventuelt stoppe helt. En kjører som er forbikjørt, kan ikke kreve fritt spor av det spann som kjørte forbi han, før tidligst etter fem (5) minutter, eller halvannen (1,5) kilometer, såfremt kjørerne seg imellom ikke blir enige om noe annet. En kjører som tar igjen ett eller flere spann som har stoppet, kan kjøre forbi samtlige. 4.8 Hjelp utenfra Hundekjøreren har ikke lov til å motta noen form for hjelp underveis i løpet annet enn det som er bestemt av arrangøren/reglene her. 4.9 Tidsutligning Tidsutligning tas ved den første obligatoriske pause. Kjører er selv ansvarlig for at startdifferansen blir utlignet Obligatoriske pauser Femund 400 har to obligatoriske pauser. 4 timer + tidsutligning må tas ut på sjekkpunkt Tufsingdalen. 8 timer må tas ut på sjekkpunkt Tolga. Femund 600 har tre obligatoriske pauser. 4 timer + tidsutligning må tas ut på sjekkpunkt Tufsingdalen. En 8 timers pause må tas ut på sjekkpunkt Drevsjø, Søvollen, Orkelbogen eller Grimsbu. Den tredje og siste pausen er på 8 timer og må tas ut på sjekkpunkt Tolga. Femundløpet Junior har to obligatoriske pauser. 6 timer + tidsutligning må tas ut på sjekkpunkt Tufsingdalen. Den andre pausen er på 6 timer og må tas ut på Tolga sjekkpunkt. Hviletiden tas ut i hele minutter. Kjører skal personlig sjekke inn og ut av sjekkpunktene, og er selv ansvarlig for at alle obligatoriske pausene blir fullført. Femund DUO har samme obligatoriske pauser som Femund Junior. Ved en eventuell fellesstart for denne klassen faller tidsutjevning bort Sjekkpunkter Generelle regler på sjekkpunkter Sjekkpunktene er å betrakte som kontrollposter i konkurransen. Kjøreren skal sjekke inn/ut på kontrollpunktene før spannet fortsetter løpet. Hvert hundespann får anvist sitt sted på avsperret og merket oppstallingsområde, hvor spannet kan ta ut sin hviletid. Kun kjøreren og 1 en handler har adgang til oppstallingsområdet Depot Depot er på alle sjekkpunkt. Depotsekker plasseres av handler på oppmerket område. Depotsekker merkes tydelig med navn og startnummer. I depotsekkene kan handler legge alt som ønskes av klesskift, bytte av fottøy og kald mat til kjører og hunder. Kjølebag eller tilsvarende utstyr som er i depot, skal være tom og tas tom til oppstallingsområde. Varm mat, inkludert termoser fylt med varm drikke, er strengt forbudt å legge i depotsekk. Kald drikke for kjører godtas. Tørrfor til hunder skal være tørt. Ekstrem vindsekk, sovepose, liggeunderlag og annet obligatorisk utstyr kan ikke legges i depotsekken - kjører skal bruke det medbragte utstyret. Batterier,

8 hundesokker og andre forbruksprodukter, eller utstyr som er ødelagt og må byttes, kan legges i depotsekken. Slede kan byttes 1 - en gang- under løpet (loggføres). Tom slede byttes mot tom slede. Kjører frakter alt som tas ut fra depot til oppstallingsplassen. Det samme gjelder utstyr og eventuelt avfall fra oppstalling til depot. Alle forrester skal fjernes fra oppstallingsområdet og legges i depot/ avfallsdunk Hjelp på sjekkpunktene Deltaker kan motta hjelp til bremsing, holding og styring av spannet fram til, og ut fra, anvist oppstallingsplass. Slik hjelp kan kun mottas fra oppmerket innkomstpunkt og fram til oppmerket utkjøring på sjekkpunktene. 1 handler kan stå vakt bak sleden. Det er ikke tillatt å motta noen form for hjelp fra andre til arbeid på sjekkpunktet. Dette omfatter alt arbeid med hundespannet under hviletiden på oppstallingsområdet. Kjøreren plikter å sørge for at handler rydder og fjerner halm når spannet er reist fra sjekkpunktet. For Femund DUO skal begge deltakere delta i arbeidet på sjekkpunktet Spesielle regler på villmarkssjekkpunktene I tillegg til reglene ovenfor gjelder følgende regler for F600 på villmarksjekkpunkter, i 2016 Orkelbogen: Begrenset bevegelsesfrihet på villmarkssjekkpunkt. Kjører skal kun oppholde seg innenfor oppstallingsområdet og - i de tilfeller der sovesaler og kafeen benyttes - følge nøye merket gangsti mellom oppstallingsområde og sovesal/kafeen. Ved bålet i oppstallingsområdet skal kun kjørere og veterinærer oppholde seg, altså ikke handlere eller publikum. Pressefolk kan gis dispensasjon, og må følge tilhørende anvisninger. Servering. Kjørerne gis adgang til sjekkpunktets egen kafe, eller de kan tilberede egen mat ved bålet. Søvn. Kjører kan sove i halmen med hundene, i eget telt (eller fjellduk, ref. obligatorisk utstyr) ved bålet eller i sjekkpunktets egen anviste soveplass. Handler har ikke lov å gi noen form av hjelp unntatt ved inn- og utkjøring av hundespann i oppstallingsområde og når han står vakt bak sleden. Handler har ikke lov å oppholde seg ved bålet eller i soveteltet på villmarkssjekkpunkter. Dersom det er satt opp kjører-toaletter innenfor oppstallingsområdet, kan handler benytte seg av dette, men kun under perioden handler står vakt ved spannet. Overtredelse av reglene som angår utenforstående hjelp på sjekkpunktene kan medføre diskvalifikasjon av kjører Stell og fôring av hunder Alt stell og foring av hunder skjer feltmessig og utføres kun av kjørerne. Handleren har ikke tillatelse til å tilberede mat eller koke opp vann på forhånd og sette dette i depotområdet. Det er ikke tillatt til å bruke kjøkken på sjekkpunkter for å forberede hundemat eller varme opp salver og kremer. I Femundløpet stilles strenge krav til dyrevelferd. Kjørerne plikter til enhver tid å gi hundene optimalt stell og ha gode vanning- og foringsrutiner. Kjørerne plikter å holde et våkent øye med hundenes formutvikling under løpet. Hunder som ikke opprettholder god helse, god form og godt hold, og som ikke er skadefri, skal tas ut av løpet. Hjelp fra løpsveterinær: Kjører kan/skal ta imot hjelp til kontroll av hunder og hjelp til veterinærbehandling av hunder som trenger dette Død hund

9 Hvis en hund dør under løpet i sporet underveis mellom sjekkpunkt, så skal den fraktes til det første neste sjekkpunktet eller til det sist passerte sjekkpunktet. Hunden skal fraktes i sleden og være tildekket. Kjøreren skal snarest mulig etter å ha sjekket inn varsle rennledelsen ved løpsveterinær, løpsleder, løpskoordinator eller TD. Kjøreren kan kun fortsette videre etter at tillatelse er gitt av sjefsveterinær, løpsleder, løpskoordinator eller TD. Kjøreren kan diskvalifiseres fra videre deltakelse hvis det ut fra undersøkelser viser seg at kjøreren har gjort seg skyldig i mishandling av hunden eller på annen måte forårsaket hundens død. Mål regnes også som et sjekkpunkt i denne sammenhengen. Hvis det kreves obduksjon av hunden skal denne ikke belastes kjøreren økonomisk, såfremt dødsårsaken ikke er forårsaket av mishandling fra kjøreren Obligatorisk utstyr Følgende utstyr er obligatorisk og skal være i sleden fra start til mål. Det er et krav at utstyret skal være funksjonelt for å bli godkjent, slik at deltakeren er i stand til å overleve ekstreme situasjoner uansett værforhold. Utstyret kan bli kontrollert ved start, under løpet og ved målgang. Aktuelle kart (1:50.000) Statens kartverk- med inntegnet løypetrasse, eller GPS med innlagt løypetrasse og aktuelle kart (1: ) Magnetkompass. Veterinærhåndbok (blir utdelt ved registrering) Vannkoker med beholder til å varme minimum 0,5 litervann pr. hund. Skal være i sleden under hele løpet. 0,5 liter rødsprit eller tilsvarende brensel for å varme vann. Denne flasken skal til enhver tid være i sleden, og kun brukes ved nødsfall, for eksempel hvis man ligger værfast. Husk at ikke bare hundene, men også kjører kan nyte godt av snøen som smeltes/vannet som varmes i en nødsituasjon. Fortsettes konkurransen skal flasken etterfylles på neste sjekkpunkt. Snøspade. Øks Dekken til hver hund Foret ekstremvindsekk (tilsvarende Jerven extreme) Vindsekken skal være pakket med følgende innhold: Sovepose for ekstreme forhold. Posen skal ha en oppgitt ekstrem- temperaturgrense på minimum-30 C Liggeunderlag Nødrasjon til kjører, minimum vekt 500 gram. Forsegles av arrangør. Førstehjelputstyr. Pakken skal minimum inneholde smertestillende tabletter, sårplaster, en rull sportstape, en kompress og et gassbind (eller en enkeltmannspakke i stedet for kompress og gassbind), samt medikamenter som kurerer både kjørers og hunders eventuelle diare. NB: disse medikamentene må være beregnet for henholdsvis mennesker og hunder. Det anbefales dessuten at man gir hundene et forebyggende middel mot diare før og under konkurransen. Ekstra klessett med under- og ytterklær, lue og votter, sokker og vinterstøvler. NB: Må pakkes i vanntett emballasje, for eksempel vanntette pakkposer eller plast. Reserve hodelykt og batterier Minimum 5 stk. Lysstaver eller nødlys som blinker i min. 24 timer. Fyrstikker pakket i plast eller annet vanntett materiale. Skal bæres på kroppen.

10 8 sokker pr. hund ut fra hvert sjekkpunkt, inklusiv de som er i bruk. Minimum 500 gram hundemat pr. hund ut fra hvert sjekkpunkt. Kan brukes underveis. Minimum 500 gram mat til kjører ut fra hvert sjekkpunkt. Kan brukes underveis. Nødrasjon hundemat, 500 gram per hund i spannet ved start. Nødrasjonen skal pakkes separat. Forsegles av arrangør. Brutt forsegling gir grunn til diskvalifisering. Obligatorisk utstyr som er tapt eller ødelagt kan suppleres/erstattes fra depot/handler. Utstyret må da legges fram for løpsleder, løpskoordinator (TD) eller sjekkpunktsansvarlig for å godkjenne bytte/ erstatningen (skal loggføres av TD). Hundesokker, hodelykt/batterier, brennstoff til koker/ primus er unntatt og kan om ønskelig erstattes fra depot. Det skal være wire i hovedline/midtline Målstrekning Målstrekning er minimum 1 km før mål, og skal merkes tydelig. Sporet på denne strekningen skal være bredt nok til at spann kan passere hverandre. Det er fri kjøring i målstrekningen Rein Løypa går delvis i reinbeiteområder. Hundene må derfor holdes under streng kontroll og aldri slippes løs under konkurransen. Kjører som blir observert med løs(e) hunde(r) kan diskvalifiseres Forsøpling Forsøpling langs traséen kan føre til diskvalifisering Maksimaltid for gjennomføring av løpet Arrangøren kan introdusere maksimaltid for gjennomføring av løpet og en frist for passering av sjekkpunkter. I 2016 må kjørere starte fra siste sjekkpunkt (Tolga) senest kl 24:00 tirsdag 9. februar. Kjørere som starter senere enn dette vil automatisk bli diskvalifisert fra Femundløpet og kjører videre på eget ansvar. Denne fristen kan forlenges av juryen. NB ved tvister tolkningsspørsmål i forhold til dette regelverket og NHF sitt er det NIF sine lover og NHF sine regler som gjelder.

14/6-2014, godkjent av NHFs styre 3/9-2014

14/6-2014, godkjent av NHFs styre 3/9-2014 DEFINISJONER OG GENERELLE BESTEMMELSER. 1.1. Alle terminfestede løp skal følge de til enhver tid gjeldende regler og lover vedtatt av NHF. Dispensasjoner kan gis etter søknad til NHF. 1.2. Med arrangør

Detaljer

VILT, VAKKERT OG UTFORDRENDE. HÅNDBOK For ARRANGEMENTET

VILT, VAKKERT OG UTFORDRENDE. HÅNDBOK For ARRANGEMENTET VILT, VAKKERT OG UTFORDRENDE HÅNDBOK For ARRANGEMENTET Europas lengste og verdens nordligste sledehundløp 2011 Innholdsfortegnelse: 1.0 Innledning... 4 2.0 Finnmarksløpets organisasjon... 5 3.0 Årsplan

Detaljer

KAPPRITTSREGLEMENT FOR LANDEVEI (KR)

KAPPRITTSREGLEMENT FOR LANDEVEI (KR) KAPPRITTSREGLEMENT FOR LANDEVEI (KR) KAPITTEL I DEFINISJONER Hovedreglementene for landevei er samlet i UCI-R. Reglementene er utarbeidet for internasjonale ritt, og alle UCIs medlemsforbund er pålagt

Detaljer

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014 2014 SPESIALREGLEMENT TRIAL Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 11 2. DEFINISJONER... 11 2.1 Spesialreglementer

Detaljer

SPESIALREGLEMENT Enduro Etappe

SPESIALREGLEMENT Enduro Etappe 2015 SPESIALREGLEMENT Enduro Etappe Avdeling Norges Motorsykkelforbund Sist endret jan 2015 1 INNHOLD Fellesdelen side 7-17 Konkurransereglementet side 18-42 Fellesdelen til spesialreglementene Vedtatt

Detaljer

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Punkt (Kursiv skrift viser endrede punkter) Side 1. Ansvarsfordeling Tinget/Sentralstyret og Gyldighetsområde... 2 2. Arrangementssted, arrangør og dato... 2 3. Arrangementsdager

Detaljer

Foto: Kai-Otto Melau RACE MANUAL

Foto: Kai-Otto Melau RACE MANUAL Expedition Amundsen 015 Foto: Kai-Otto Melau RACE MANUAL Jeg vet bare om ett tidsfordriv som aldri synes å trette, og det er lesning. Roald Amundsen(187-198), norsk polfarer. Alle deltagere må lese og

Detaljer

KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER

KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER ARRANGEMENTSVEILEDING 2013 KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER Triatlon-sesongen 2012 er knapt over, før vi skifter fokuset til 2013. Det har skjedd mye positivt de siste årene, hvor vi har fått en del

Detaljer

Regler for agilitystevner

Regler for agilitystevner Regler for agilitystevner www.nkk.no arrangert av Norsk Kennel Klub og NKKs medlemsklubber» Bronsemerkeprøve» Norgesmesterskap» Hinderutforming Gyldig fra 01.01.2012 Versjon 2 Innhold 1. Bronsemerkeprøve

Detaljer

Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger

Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger Isfiske Sjøfiske Tradisjonelt meitefiske Havfiske Moderne meitefiske 1 Erik Tanche Nilssen AS - 2010 Forsidefoto: Steinar

Detaljer

REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Godkjent av NJFF sportsfiskerutvalg.

REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Godkjent av NJFF sportsfiskerutvalg. REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Godkjent av NJFF sportsfiskerutvalg. Dette heftet avløser regelheftet datert 24. november 2004. Reglene gjøres gjeldende fra og med 1. desember 2009 og til et nytt regelverk

Detaljer

Reglement for bilcross 2012 Kunngjort 2012-01-01

Reglement for bilcross 2012 Kunngjort 2012-01-01 603 Reglementets gyldighetsområde. Dette reglementet gjelder alle bilcrossløp arrangert i Norge, og er en del av NSR. 1. Definisjon Bilcross er en nasjonal hastighetskonkurranse for biler på permanent

Detaljer

Konkurranseregler vedtatt Kretsledermøte 2013

Konkurranseregler vedtatt Kretsledermøte 2013 Konkurranseregler vedtatt på Kretsledermøte 2013 Definisjoner Markeringene i kursiv angir hvilke(n) kategori(er) regelen gjelder for (jfr. også pkt. 1.2): IOF = World Ranking Event (WRE), samt IOF- og

Detaljer

Regler for brukshundprøver

Regler for brukshundprøver Regler for brukshundprøver Gyldig fra 01.01.2015-31.12.2017 www.nkk.no INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER.... 2 1.1. Arrangement... 2 1.2. Deltakelse.... 3 1.3. Prøvedeltakers plikter og

Detaljer

NASJONALE KONKURRANSEREGLER

NASJONALE KONKURRANSEREGLER NASJONALE KONKURRANSEREGLER FORORD Dette reglementet gjelder ved nasjonale konkurranser innen skiskyting fra og med 15. desember 2006. Reglementet tar utgangspunkt i de samme paragrafene som i IBUs reglement,

Detaljer

1.0 Innledning... 4. 2.0 Norges Golfforbund... 5. 2.1 Turneringsbestemmelser... 5. 2.2 Tournament director... 6. 2.3 Dommere og aspiranter...

1.0 Innledning... 4. 2.0 Norges Golfforbund... 5. 2.1 Turneringsbestemmelser... 5. 2.2 Tournament director... 6. 2.3 Dommere og aspiranter... NGFs turneringsveileder, sist oppdatert feb. 13 Innholdsfortegnelse Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Norges Golfforbund... 5 2.1 Turneringsbestemmelser... 5 2.2 Tournament director... 6 2.3 Dommere og aspiranter...

Detaljer

NORGES FRI-IDRETTSFORBUND (Ajour 27.4.2011) Reglement og retningslinjer ved Ungdomsmesterskapene

NORGES FRI-IDRETTSFORBUND (Ajour 27.4.2011) Reglement og retningslinjer ved Ungdomsmesterskapene 1. Ansvarsfordeling. 1.1 NFIF v/sentralstyret er arrangør av Ungdomsmesterskapene i friidrett. Sentralstyret bestemmer i hvilke øvelser det skal arrangeres Ungdomsmesterskap. 1.2 NFIF kan overlate det

Detaljer

Alpint Rennreglement 2006/07 Utfor Super-G Storslalåm Slalåm Parallellrenn Alpin kombinasjon Spesielle regler

Alpint Rennreglement 2006/07 Utfor Super-G Storslalåm Slalåm Parallellrenn Alpin kombinasjon Spesielle regler 1 Revidert oktober 2006. Alpint Rennreglement 2006/07 Utfor Super-G Storslalåm Slalåm Parallellrenn Alpin kombinasjon Spesielle regler 2 FORORD Skivenner! Høsten 2002 så ble gitt ut et eget hefte med NSFs

Detaljer

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015 Stevnehåndboken Revisjon av januar 2015 Innhold 1. FORORD... 4 2. NØKKELPERSONER... 5 2.1 Stevneleder... 5 2.2 Stevneråd... 5 2.3 Sekretariatsleder... 5 2.4 Speaker... 6 2.5 Innpisker... 6 2.6 Ringdommer...

Detaljer

NGFs generelle turneringsbestemmelser

NGFs generelle turneringsbestemmelser NGFs generelle turneringsbestemmelser Revidert pr. 25. mars 2014 Forord Turneringsbestemmelser («conditions of competitions») må vedtas før hver enkelt turnering starter, slik at det ikke er noen tvil

Detaljer

Løpsreglement for travsport i Norge

Løpsreglement for travsport i Norge Løpsreglement for travsport i Norge Kapittel 1 Reglementets virkeområde 1-1 Virkeområde Dette reglement gjelder for all virksomhet og for organisasjonsledd og personer som bedriver aktivitet organisert

Detaljer

NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB

NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB Veiledning til arrangement av Norgescup og rankingregatta og Klasseklubbenes

Detaljer

Regler for lure coursing

Regler for lure coursing Regler for lure coursing Gyldig fra 01.01.2014-31.12.2016 www.nkk.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FELLESBESTEMMELSER.... 3 1.1. ARRANGEMENT... 3 Generelt.... 3 Søknader... 3 Prøvedokumenter... 3 Ledelse av

Detaljer

NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB

NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB Veiledning til arrangement av Norgescup og rankingregatta og Klasseklubbenes

Detaljer

Arrangørveileder 2014

Arrangørveileder 2014 Arrangørveileder 2014 Utarbeidet av Bernt O Myrvold Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 31 Side 32 Side 33 Side 35 Eksempler: Side 40-47 Side 48-49 Side 50 Side 51 Side 52 Side 53 Side 54-54 Side 56-57 Side

Detaljer

Alpint Rennreglement. Utfor Super-G Storslalåm Slalåm Parallellrenn Alpin kombinasjon Spesielle regler. Utgave Oktober 2013.

Alpint Rennreglement. Utfor Super-G Storslalåm Slalåm Parallellrenn Alpin kombinasjon Spesielle regler. Utgave Oktober 2013. Alpint Rennreglement Utfor Super-G Storslalåm Slalåm Parallellrenn Alpin kombinasjon Spesielle regler Utgave Oktober 2013. 1 Innhold FELLES REGLER FOR ALPINE RENNARRANGEMENTER... 7 600 ORGANISASJON...

Detaljer

NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK RS FEVA KLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB

NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK RS FEVA KLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK RS FEVA KLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB Veiledning til arrangement av Norgescup og rankingregatta

Detaljer

Turneringsreglement for Norsk Bridgeforbund (Gjeldende fra 2010-09-01, sist endret 2011-01-10)

Turneringsreglement for Norsk Bridgeforbund (Gjeldende fra 2010-09-01, sist endret 2011-01-10) Turneringsreglement for Norsk Bridgeforbund (Gjeldende fra 2010-09-01, sist endret 2011-01-10) Forord Det har i lengre tid vært behov for å oppdatere turneringsreglementet fra 1995, og arbeidet med det

Detaljer

For andre stevner må arrangørene få satt stevnet inn i NLS offisielle terminliste hvert år.

For andre stevner må arrangørene få satt stevnet inn i NLS offisielle terminliste hvert år. Regler for livredningskonkurranser utgave januar 2010 MED VEDLEGG: Tillegg til Regler for Livredningskonkurranser 2011-2012 Innhold: 1. Arrangør 2. Innbydelse og program 3. Startberettiget 4. Påmelding

Detaljer

Offisielle spilleregler for pétanque Til anvendelse i hele området underlagt de nasjonale forbund som er tilsluttet FIPJP (Norsk oversettelse)

Offisielle spilleregler for pétanque Til anvendelse i hele området underlagt de nasjonale forbund som er tilsluttet FIPJP (Norsk oversettelse) Offisielle spilleregler for pétanque Til anvendelse i hele området underlagt de nasjonale forbund som er tilsluttet FIPJP (Norsk oversettelse) ALLMENNE REGLER 1 Lagoppsett Pétanque er en sport der: - 3

Detaljer