Fortøyningssystemer og sikring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fortøyningssystemer og sikring. www.eiva-safex.no/havbruk"

Transkript

1 Fortøyningssystemer og sikring

2 Innholdsfortegnelse est på å tilføre verdier! EIV-SFEX S... 7 Lagerføring og kontrollregime... 9 Fortøyningssystemer Rammefortøyning Ettersyn og vedlikehold Våre havbruksprodukter Tau og trosser (polypropylene) Kauser Sjakler Koblingsløkker, endeløkker og vektløkker Langlenket galvanisert kjetting (Safex Super Mooring) nkerkjetting Fjellbolter nker Koblingsplater øyer ndre produktområder Trøndelag EIV-SFEX S Nedre Ila 68/Ila pir kai Trondheim Telefon Nord-Norge EIV-SFEX S Stangnesterminalen Harstad Telefon ergen EIV-SFEX S Minde llé ergen Telefon EIV-SFEX S EIV-SFEX S 3

3 Vi sikrer ditt oppdrettsanlegg! 4 EIV-SFEX S EIV-SFEX S 5

4 Din leverandør av fortøyningssystemer Hvorfor kjøpe ditt fortøyningssystem av EIV-SFEX S? Når EIV-SFEX S leverer ditt fortøyningssystem får du følgende: En fortøyningsrapport i henhold til NS 9415:2009 som inneholder fortøyningsanalyse utført med analyseverktøyet quasim. En komponentoversikt/utleggingsplan hvor vi tegner anlegget med en detaljert beskrivelse av alle komponenter som inngår i fortøyningen samt en komponentmatrise som beskriver hvilke komponenter som passer sammen. En brukerhåndbok som på en utførlig måte beskriver bruken av alle komponenter som inngår i fortøyningssystemet, en generell beskrivelse av fortøyningen, utlegging og montering samt skjema for ettersyn og vedlikehold av fortøyningssystemet. lle dokumenter nevnt over og samsvarserklæringer for alle fortøyningskomponenter blir lagt inn i ONIX-utstyrsportalen eller qualog som er web-baserte databaser for lagring av dokumentasjon. Dette medfører at du til enhver tid har all dokumentasjon samlet på én plass. Vi gjør vårt ypperste for at ditt oppdrettsanlegg skal være fortøyd på en best mulig måte! EIV-SFEX S EIV-SFEX S er sertifisert av Norsk Sertifisering S som totalleverandør av fortøyningssystemer til oppdrettsnæringen i henhold til NS 9415:2009. S Nielsen og Johnsen har lange tradisjoner som leverandør av fortøyningssystemer til oppdrettsbransjen og ble sammen med SFEX S kjøpt opp av EIV S som også eide Vidum-Simonsen S. Den 1. januar 2009 fusjonert samtlige selskaper inn i EIV S. Selskapet skiftet fra samme tidspunkt navn til EIV-SFEX S. Selskapet har i dag 75 ansatte og hadde en total omsetning på rundt 250 millioner i EIV-SFEX S er lokalisert på 11 steder i Norge fra Kristiansand i sør til Harstad i nord. Vi lagerfører alle hovedkomponenter til fortøyningssystemet og har et meget strengt kontrollregime for vareflyt som er sertifisert av NEMKO S. Sikring av kvalitet på produkter, rask levering og sporbarhet tilbake til kunde er våre fokusområder. EIV-SFEX S har eget spleiseverksted hvor vi produserer komplette rammefortøyninger etter Deres ønske. Vi utfører fortøyningsanalyser og bidrar gjerne i prosjekteringsfasen av fortøyningssystemer til oppdrettsanlegg og andre maritime konstruksjoner som for eksempel flytebrygger. Visjon EIV-SFEX S har som visjon å være EST PÅ Å TILFØRE VERDIER. Denne visjonen søkes ivaretatt ved at EIV-SFEX S ser det som en nødvendighet, ikke bare å oppfylle kravene som stilles av de til enhver tid gjeldende standarder og lovverk, men å ligge i forkant av disse. Vi forsøker å finne innovative og fremtidsrettede løsninger både når det gjelder enkeltkomponenter og totalløsninger for fortøyningssystemet. Vi samarbeider med flere av de ledende forskningsinstitusjonene i Norge om produktutvikling av fortøyningskomponenter. Dette medfører at du som kunde vil være sikker på at du får enkeltkomponenter av høyeste kvalitet og som har en passform som gjør at oppdrettsanlegget blir fortøyd på en meget rømningssikker og dynamisk måte. Velkommen som kunde! 6 EIV-SFEX S EIV-SFEX S 7

5 Lagerføring og kontrollregime lle varer med løfteformål eller fortøyningsformål som ankommer EIV-SFEX S sine lager testes i strekkbenk og spektrometer. Disse testene utføres i tillegg til produsentenes testing som gjennomføres i henhold til de gjeldende standarder for hvert enkelt produkt. Testingen er å anse som en ekstra kvalitetssikring. Et representativt utvalg av hvert vareparti testes for holdekraft i egen strekkbenk og materialsammensetning kontrolleres i eget spektrometer. Sporbarhet tilbake til leverandør sikres ved at alle sertifiserte produkter er merket med eget batchnummer. Dette batchnummeret linker direkte til alle sertifikater. lt fortøyningsutstyr leveres med samsvarserklæring som viser at fortøyningssystemet er i henhold til NS 9415:2009. Disse samsvarserklæringene lagres på ONIX-utstyrsportalen eller i qualog som er web-baserte databaser. ONIX-utstyrsportalen og qualog er tilgjengelig via vår internettside. Du som oppdretter kan dermed når som helst laste ned dine samsvarserklæringer. Denne løsningen effektiviserer dokumentflyten mellom oss som leverandør og deg som kunde. Og forenkler hverdagen som oppdretter ved ettersyn fra myndighetene ved at du har all dokumentasjon for fortøyningene samlet på én plass. Fortøyningsanalyser NS 9415:2009 stiller krav til at det for oppdrettsanlegg skal utføres en fortøyningsanalyse hvor man dimensjonerer fortøyningssystemet ut fra miljøforholdene på lokaliteten. Det vil si at man gjennom analyser finner hvilke krefter som oppstår i anlegget for aktuelle bølge-, vind- og strømdata. EIV-SFEX S har ansatt to tekniske beregnere som jobber med fortøyningsanalyser. Dette medfører at du som kunde får kvalitetssikrede fortøyningsanalyser. Vi benytter analyseverktøyet quasim som er et godkjent program for dette formålet i henhold til gjeldende standard. Vi er behjelpelig med å finne det beste fortøyningssystemet for ditt anlegg. Om vi kommer inn tidlig i prosjekteringsfasen av et anlegg, kan vi designe fortøyningssystemet slik at kreftene fordeler seg jevnt på ankerlinene og gjennom dette øke rømningssikkerheten. Vi benytter OLEX til å tegne anlegget for deg som kunde. 8 EIV-SFEX S EIV-SFEX S 9

6 Fortøyningssystemer En typisk fortøyning for oppdrettsanlegg er et rammeanlegg bestående av 4 hoveddeler: ankerliner, ramme, bøyer med kjetting og haneføtter. I noen tilfeller benyttes det også stigefortøyning. Vi leverer selvsagt også fortøyning til stålanlegg og fórflåter. 10 EIV-SFEX S EIV-SFEX S 11

7 øyer Ramme Haneføtter Rammefortøyning nker (1) eller fjellbolt monteres i ankerkjetting (3) med sjakkel (2). nkerkjettingen monteres med sjakkel (4) i en kause (5) som er spleiset inn i enden på tauet/trossen (7). Videre har tauet en kause (8) spleiset inn som festes til koblingsplaten (10) ved hjelp av en sjakkel (9). Kjetting fra anker/fjellbolt til tau/trosse skal være av sort ankerkjetting, med eller uten stolpe. I ankerlinene benyttes 3-parts slått tau eller 8-parts flettet trosse av typen Safexdan. Det anbefales å montere oppdrift, eksempelvis trålkuler (6), på ankerlinen (7) ned mot ankerkjettingen. Dette for å løfte kausen (5) opp fra bunnen og hindre gnag på tauet. øyer øyer (11) festes i koblingsplaten (10) ved hjelp av en kjetting (13) med sjakkel (12, 14) eventuelt koblingsløkke i begge ender. Kjettingen skal være galvanisert med tilstrekkelig styrke. Ramme Rammen (15) er i praksis et rutenett av tau. Rammetau produseres med kause (16) og endeløkke (17) i begge ender og kobles sammen i koblingsplatene (10) med en sjakkel (18). Tauene vil danne flere kvadratiske rammer hvor en flytekrage fikseres ved hjelp av haneføtter ut til hvert hjørne av rammen. Haneføtter Haneføtter (19) festes i koblingsplaten (10) med en sjakkel (20). Forskjellige typer haneføtter kan benyttes. Vi anbefaler at hele eller store deler av haneføttene består av tau for å opprettholde fleksibiliteten i fortøyningssystemet. Innfestning av haneføtter til flytekrage må skje etter flytekrageleverandørens spesifikasjoner. Det anbefales at haneføttene kobles direkte i koblingsplaten, uten å benytte felles forløper. Dette fordi sikkerheten øker betraktelig. 12 EIV-SFEX S EIV-SFEX S 13

8 Ettersyn og vedlikehold Rutiner for ettersyn og vedlikehold er viktige for å opprettholde rømningssikkerheten til et oppdrettsanlegg. Hver lokalitet og hvert fortøyningssystem er unikt og blir utsatt for forskjellige miljøkrefter. Dette medfører at komponenter blir slitt forskjellig fra lokalitet til lokalitet. Det er derfor viktig at alle deler av et fortøyningssystem må ettersees regelmessig. Hver komponent må kontrolleres for slitasje og sprekker slik at komponentene ligger innenfor toleransegrensene for slitasje. For galvaniserte stålprodukter og ankerkjetting måles slitasjen som en reduksjon av middeldiameteren på materialtverrsnittet. For sjakler er det også viktig at sekundærsikringen kontrolleres. Tau skal kontrolleres for generell slitasje og eventuelle kuttskader. For nøyaktig beskrivelse av kontrollrutiner og slitasjegrenser henvises det til vår brukerhåndbok som følger med produktene. Der finner du også kontrollskjema for regelmessig ettersyn. I tillegg til de regelmessige kontrollene er det også viktig å kontrollere anlegget etter ekstremvær da svært høye miljøbelastninger kan inntreffe. 14 EIV-SFEX S EIV-SFEX S 15

9 Våre havbruksprodukter EIV-SFEX S står i hovedsak for egen import av produkter fra større produksjonsselskaper lokalisert i Europa og sia. Vi besøker årlig våre produsenter for å forsikre oss om at de til enhver tid imøtekommer gjeldende krav satt av standarder og myndigheter, samt krav satt av EIV-SFEX S. I tillegg kommer som tidligere nevnt vårt omfattende kontrollregime av inngående varer. Dette sikrer at våre kunder til enhver tid mottar produkter som tilfredsstiller standarder og myndighetskrav. 16 EIV-SFEX S EIV-SFEX S 17

10 Tau og trosser (Polypropylene) Varenummer eskrivelse Dim. Lengde per kveil (m) ML (T) TU 3-ST SFEXLINE , TU 3-ST SFEXLINE , TU 3-ST SFEXLINE , TU 3-ST SFEXLINE , TU 3-ST SFEXLINE , TU 3-ST SFEXLINE , TU 3-ST SFEXLINE , TU 3-ST SFEXLINE ,2 Kauser (K3) Varenummer Varetype Dimensjon ( ) D E K K K K K K K TU 3-ST SFEXDN , TU 3-ST SFEXDN TU 3-ST SFEXDN TU 3-ST SFEXDN , TU 3-ST SFEXDN , TU 3-ST SFEXDN , TU 3-ST SFEXDN ,5 D E E D TROSSE 8-ST SFEXDN TROSSE 8-ST SFEXDN TROSSE 8-ST SFEXDN TROSSE 8-ST SFEXDN TROSSE 8-ST SFEXDN Kauser (K3) Varenummer Varetype Dimensjon ( ) D E K K K K K K EIV-SFEX S EIV-SFEX S 19

11 Fortøyningssjakler Varenummer Varetype Dimensjon ( ) ML (T) C D E G Fort.sjakkel 3/ Fort.sjakkel 7/ Fort.sjakkel 1 1/ Fort.sjakkel 1 1/ Fort.sjakkel 1 1/ H Koblingsløkker Varenummer Varetype ML (T) C Koblingsløkke CEK Koblingsløkke CEK 18/ E E C H D G nkersjakler (SFX/H) Varenummer Varetype Dimensjon ( ) ML* (T) C C D E F G H SFX/H 7/ SFX/H SFX/H 1 1/ SFX/H 1 1/ SFX/H 1 3/ SFX/H 1 1/ SFX/H 1 3/ SFX/H * ML = WLL multiplisert med sikkerhetsfaktor 6. E Endeløkker Varenummer Varetype ML (T) Lengde redde Diameter C Rund Rund Oval Oval Oval ØC H D Vektløkker Varenummer Varetype Vekt (kg) Galvanisert Sort Sort med øye 40 G C F 20 EIV-SFEX S EIV-SFEX S 21

12 Langlenket galvanisert kjetting (Safex Super Mooring) Varenummer Varetype ML (T) E 3110 SSM16 SSM SSM19 SSM SSM22 SSM SSM25 SSM Fjellbolter Fjellboltene monteres i fjell som beskrevet under. Det skal være en avstand fra fjellet opp til underkant av bolten på 6 cm elastningsvinkel må minimum være 45 grader fra boltens loddlinje For øyebolten må øyet settes parallelt (±10 ) med ankerlinen for å unngå skjevdrag på bolten og redusert bruddstyrke T-bolten skal settes på tvers (±20 ) av ankerlinen Hulldiameter defineres av gysemassens bruksanvisning fra produsent Holdekraften avhenger av fjellets kvalitet og gysemassen. Med en gysemasse som har en strekkfasthet på 11 N/mm 2, vil holdekraften være ca. 58 tonn. Det forutsettes at gysemassen brukes i henhold til produktbeskrivelsen fra produsent. E Det anbefales å benytte kjetting mot fjellbolter (minimum 12,5 meter) for å hindre gnag på ankerlinene. I hovedliner og andre kritiske liner skal det benyttes 2 fjellbolter. oltene monteres som vist i figuren under. Dette for å ha en ekstra sikring. En fjellbolt vil bøye seg lenge før bruddstyrken nås. I tester er det vist at en fjellbolt med ML 60T bøyes ca 70 grader ved cirka 25 tonn belastning. Stålkvaliteten i boltene er valgt slik at bøying tåles. Det er derimot viktig med ettersyn for å se om sprekker dannes i bolten; da må bolten skiftes. nkerkjetting Varenummer Varetype ML (T) Vekt per lengde / meter (kg) L D mm ankerkjetting / 12, mm ankerkjetting / 18, mm ankerkjetting / 25, mm ankerkjetting / 48, Fjellbolter Varenummer Varetype ML (T) Lengde Diameter Holdekraft (T) SFEX T-bolt SFEX T-bolt SFEX Øyebolt Min. 45 grader nkerline L D 6 cm 22 EIV-SFEX S EIV-SFEX S 23

13 Ploganker Varenummer eskrivelse Holdekraft Vekt (kg) under optimale forhold (T) Ploganker 700 kg Ploganker 1000 kg Ploganker 1200 kg Ploganker 1400 kg Ploganker 1600 kg Ploganker 2300 kg Ploganker 3000 kg Koblingsplater Varenummer Varetype Tykkelse plate, C ML (T) Diameter hull, Diameter plate, hulls hulls hulls C C Koblingsplate (ovenfra) Koblingsplate (sett (sett fra fra siden) Shark-anker Varenummer eskrivelse Holdekraft Vekt (kg) under optimale forhold (T) SHRK SHRK SHRK * lle anker fra EIV-SFEX S kan leveres med tverrstokk. 24 EIV-SFEX S EIV-SFEX S 25

14 øyer og markeringslys Kystverkets forskrift av 15. januar 1993 nr 82 stiller krav til merking av akvakulturanlegg i sjø. Forskriften sier at anleggets ytterpunkter skal markeres og at avstanden mellom disse ikke skal overstige 200 meter. nleggets ytterpunkter skal markeres med gult merke, dagslysfluoriserende refleks og gult lyssignal (eventuelt indirekte belysning). Den delen av bøyer som er over vann regnes som et gult merke. Det vil si at om bøyene har fargen OFFSHORE GUL tilfredsstiller disse kravet til merking av anlegg. EIV-SFEX S leverer bøyer og lys som tilfredsstiller myndighetenes krav til merking. Vi leverer også braketter for å montere lys på bøyer. Ta kontakt for mer informasjon. Vi leverer oppladbare batterier med tilhørende ladestasjon til markeringslys. Dette i tråd med EIV-SFEX S sin miljøprofil. 26 EIV-SFEX S EIV-SFEX S 27

15 Provinor-bøyer Varenummer Varetype Vekt (kg) Netto oppdrift (kg) Lengde (cm) redde (cm) qua-pre qua-pre qua-pre qua-pre qua-pre qua-pre qua qua P P P Cipax-bøyer C L Varenummer Varetype Vekt (kg) Netto oppdrift (kg) Lengde (cm) redde (cm) C C C C C L L L L L qua-pre qua P 28 EIV-SFEX S EIV-SFEX S 29

16 Vi skjærer, sveiser, løfter og sikrer Norge! Våre andre produktområder Mekanisering og roboter Sveise- og skjæreprosesser Fallsikring- og redningssystemer Service innenfor alle områder lt innenfor løfteutstyr, lastsikring og storsekk Industrigasser Elektronisk lagring av lovpålagt dokumentasjon, se under ONIX Kursprogram for lovpålagt opplæring innen alle våre produktområder EIV-SFEX S er sertifisert som Sakkyndig Virksomhet S2 innenfor områdene: G4 - ro og Traverskraner. G7 - Taljer, vinsjer og spill. G10 - Hånddrevne kraner. RX/G11 - lle typer (kjetting, fiber, ståltaustropper, løfteåk, løst utstyr som plateklyper, øyebolter, sjakler, betongtobber, steinkasser, pallegaffel osv.). T - Trallebaner. 30 EIV-SFEX S EIV-SFEX S 31

17 VESTFOLD TELEMRK GDER ØSTFOLD Telefon Telefon Telefon Telefon Telefax Telefax Telefax Telefax oks 2040 oks 1314 Kjørbekk oks 9192 oks Tønsberg 3702 Skien 4697 Kristiansand 1702 Sarpsborg esøksadresse: esøksadresse: esøksadresse: esøksadresse: orgeskogen 24 Raset 54 uråsen 11 Hundskinnveien Stokke 3735 Skien 4636 Kristiansand 1711 Sarpsborg OSLO STVNGER HUGESUND ERGEN Telefon Telefon Telefon Telefon Telefax Telefax Telefax Telefax oks 227 Økern oks 2040 oks 14 oks Oslo 3101 Tønsberg 4298 Torvastad 3101 Tønsberg esøksadresse: esøksadresse: esøksadresse: esøksadresse: robekkveien 100 Nesbu Terasse 33 Storasundvegen 245 Minde llé Oslo 4052 Røyneberg 4260 Torvastad 5068 ergen ÅLESUND TRØNDELG NORD-NORGE Telefon Telefon Telefon Telefax Telefax Telefax oks 7601 Spjelkavik oks 1 oks Ålesund 7400 Trondheim 9498 Harstad esøksadresse: esøksadresse: esøksadresse: orgundfjordveien 116 Nedre Ila 68/Ila pir kai 30 Stangnesterminalen Ålesund 7018 Trondheim 9409 Harstad bra idé S -

Din partner for prosesser innenfor

Din partner for prosesser innenfor Din partner for prosesser innenfor Skjæring og sveising av stål og metaller Løfte- og sikringsutstyr til alle formål Komplett leveringsprogram Design og konstruksjon av løsninger Sertifisering av spesialredskaper

Detaljer

Brukerhåndbok for aseke fortøyningskomponenter til aquakultur næringen

Brukerhåndbok for aseke fortøyningskomponenter til aquakultur næringen Brukerhåndbok for aseke fortøyningskomponenter til aquakultur næringen Versjon 13.4 Forfattere Forskrift Tom B K Knutsen, John Olav Andresen NYTEK Standard NS 9415:2009 Dato 15.11.2013 1. PRODUSENT OG

Detaljer

Hof. Svarstad Revetal VESTFOLD. Kvelde. Larvik. Service service 360. Stavern

Hof. Svarstad Revetal VESTFOLD. Kvelde. Larvik. Service service 360. Stavern Svelvik Sande BUSKERUD Hof Holmestrand Svarstad Revetal Skoppum Horten VESTFOLD Andebu EIVA-SAFEX AS MASkIn & InduStrISErVIcE AS BorgESkogEn ElEktro AS Borgeskogen Tønsberg Kodal Stokke Borgheim Skien

Detaljer

Bruksområde: Tilfredsstiller krav til styrke og sikkerhet av oppdrettsanlegg i henhold til NS 9415:2009 pålitelighetsklasse II:

Bruksområde: Tilfredsstiller krav til styrke og sikkerhet av oppdrettsanlegg i henhold til NS 9415:2009 pålitelighetsklasse II: Sertifikat nr: 6723-300321 Produkt: Kjetting galvanisert langlenket Dimensjon: 16mm Produsent: Gunnebo-Anja Industrier AS Sporbarhet: Parti: R18-25.80 m BHB Aqualine Galvanisert alloykjetting PR027 Produksjonsår:

Detaljer

c15 (t111 aquastructures..m, Mørenot Aquaculture AS NO-6280 Søvik Tlf: +47 70 20 95 00 E-post: a uaculture morenot.no IIP tde Dato: 01.01.

c15 (t111 aquastructures..m, Mørenot Aquaculture AS NO-6280 Søvik Tlf: +47 70 20 95 00 E-post: a uaculture morenot.no IIP tde Dato: 01.01. I IIP Mørenot Aquaculture AS NO-6280 Søvik Tlf: +47 70 20 95 00 E-post: a uaculture morenot.no c15 Revisjons nr. 3 tde Dato: 01.01.2013 (t111 Revidert av Yngve Askeland aquastructures..m, 1.2 Produktinformasjon

Detaljer

Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte.

Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte. Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte. Eksempler på fareområder Anlegget kan bli skadet/få redusert levetid fra leverandør til leveringspunkt/lokalitet.

Detaljer

Quality, power and technology - comitted to welding

Quality, power and technology - comitted to welding 30 dager full returrett på alle maskiner Quality, power and technology - comitted to welding Bytterett til større maskin innen 12 måneder 48 timers servicegaranti ved levering til regionalt servicepunkt

Detaljer

Fortøyningutstyr Tradisjon, Kvalitet, Samarbeid

Fortøyningutstyr Tradisjon, Kvalitet, Samarbeid Fortøyningutstyr Tradisjon, Kvalitet, Samarbeid Egersund Net - totalleverandør Vi støtter deg helt fra start i planleggingsfasen med prosjektering og design, via nøkkelferdig anlegg til re-sertifiserings

Detaljer

Hvorfor valgte AKER Solutions våre sveisemaskiner? Se innsiden!

Hvorfor valgte AKER Solutions våre sveisemaskiner? Se innsiden! Hvorfor valgte AKER Solutions våre sveisemaskiner? Se innsiden! Det kan være flere grunner til at stadig flere kunder velger EIVA-SAFEX som leverandør av produkter, software og service i forbindelse med

Detaljer

Havbruk. W Giertsen Services har i 140 år levert kvalitetsprodukter til industrielle kunder, primært i Norge.

Havbruk. W Giertsen Services har i 140 år levert kvalitetsprodukter til industrielle kunder, primært i Norge. Havbruk W Giertsen Services har i 140 år levert kvalitetsprodukter til industrielle kunder, primært i Norge. Innenfor havbruk har vi et stort utvalg av produkter Fortøyningsløsninger Løfte- og slepeutstyr

Detaljer

1. Innledning. 2. Mål. 3. Forberedelser

1. Innledning. 2. Mål. 3. Forberedelser 2 INNHOLDSFORTEGNELSE. Innledning... 3 2. Mål... 3 3. Forberedelser... 3 4. Gjennomføring... 5 5. Målinger og observasjoner... 5 5.. Deformasjonsmoder... 5 5... Deformasjonsmålinger... 6 5..2. Visuelle

Detaljer

Hovedkomponentbevis Fortøyningsanalyse Anleggssertifikat

Hovedkomponentbevis Fortøyningsanalyse Anleggssertifikat Akkrediteringsdagen 8. sept. 2014 Erfaringer fra bedømming av fortøyningsanalyse, anleggssertifikat og hovedkomponentbevis Lars André Dahle, teknisk bedømmer I følgende rekkefølge: Fortøyningsanalyse Anleggssertifikat

Detaljer

Fortøyningutstyr. Vår kompetanse din - sikkerhet.

Fortøyningutstyr. Vår kompetanse din - sikkerhet. Fortøyningutstyr Vår kompetanse din - sikkerhet www.egersundtrading.no Egersund Trading - totalleverandør av utstyr og tjenester Vi støtter deg helt fra start i planleggingsfasen med prosjektering og design,

Detaljer

Enkeltoppdagelser og noe som går igjen

Enkeltoppdagelser og noe som går igjen Enkeltoppdagelser og noe som går igjen Lars André Dahle Innhold Samsvar i forbindelse med utstedelse av anleggssertifikat Klasse 0 sertifikater for nøter Flåter - produktsertifiseringsbevis og sertifikater

Detaljer

Unike tilbud for maskinentreprenører

Unike tilbud for maskinentreprenører Unike tilbud for maskinentreprenører EIVA-SAFEX har mange års erfaring i det norske markedet innen sveis, skjæring, løft og sikkerhet Våre selgere og eksperter hjelper deg til den beste løsningen Du har

Detaljer

Sjekkpunkt ved utsett av fisk. Kommentar. handling

Sjekkpunkt ved utsett av fisk. Kommentar. handling Sjekkpunkt ved utsett av fisk Montering av utstyr flytekrage, not, fortøyning og flåte Generelt Arbeides det systematisk med IK Akvakultur (eksempelvis; prosedyrer, rutiner, sjekklister og opplæring av

Detaljer

PR030V Sertifiseringsomfang

PR030V Sertifiseringsomfang Sertifiseringsomfang Side 1/13 Dokumentnavn: PR030V Sertifiseringsomfang Produktsertifiseringsbevis: Versjon: 2.2 Organisasjon: Adresse: PR030 aseke Dato siste revisjon: 02.05.2017 Hoffsveien 65A, 0377

Detaljer

Dokumentpakke produktsertifikat

Dokumentpakke produktsertifikat KUNDE ADRESSE POSTNR/STED REFERANSE Sertifikat nr: Ordre nr: FORTØYNINGSSYSTEM FRA ERLING HAUG AS Dokumentpakke produktsertifikat Brukerhåndbok kan lastes ned fra vår hjemmeside www.haug.no, eller ved

Detaljer

Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not.

Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not. Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not. Eksempler på fareområder Noten bli skadet fra leverandør til oppdretters leveringspunkt/lager/kai. Noten kan bli skadet under lagring.

Detaljer

FHL. Til å leve med? Test. Ole-Hermann Strømmesen Desember 2011 TROMSØ ALTA KIRKENES VADSØ SVALBARD SORTLAND BODØ

FHL. Til å leve med? Test. Ole-Hermann Strømmesen Desember 2011 TROMSØ ALTA KIRKENES VADSØ SVALBARD SORTLAND BODØ FHL Eksempel Utfordringer på PP-forside ny forskrift Test Til å leve med? Ole-Hermann Strømmesen Desember 2011 TROMSØ ALTA KIRKENES VADSØ SVALBARD SORTLAND BODØ FHL - des11 2 Utfordringer Tidsperspektiv

Detaljer

Kapittel 13. Sjakler. www.lsi-bok.no LSI. Side

Kapittel 13. Sjakler. www.lsi-bok.no LSI. Side Sjakler Kapittel 13 1201-08 12 SJAKLER 12.1 Aktuelle typer sjakler for løft Sjakler har mange ulike bruksområder og leveres i forskjellige stålkvaliteter for løft. (Grade 40, 60, 80 ) Den mest vanlige

Detaljer

Hvor trykker skoen? Fagmøte Forankring, Værnes 15. september Erlend Hopsdal Skjetne, KHT. Livet i havet vårt felles ansvar

Hvor trykker skoen? Fagmøte Forankring, Værnes 15. september Erlend Hopsdal Skjetne, KHT.  Livet i havet vårt felles ansvar Hvor trykker skoen? Erlend Hopsdal Skjetne, KHT Fagmøte Forankring, Værnes 15. september 2016 Innhold Innledning Rømmingshendelser og tiltak knyttet til fortøyning Fortøyning en prioriteringsområde for

Detaljer

Midgard hvor sikker er rømningssikkert? Sjømatdagene 21 januar 2015

Midgard hvor sikker er rømningssikkert? Sjømatdagene 21 januar 2015 Midgard hvor sikker er rømningssikkert? Sjømatdagene 21 januar 2015 Internasjonal leverandør - Etablert 1980 Aqualine ble stiftet 18. September 1980 Spesialkompetanse 47 faste ansatte, rundt 130 i høyaktivitets

Detaljer

Storsäck/Förpackning1. Redskap av ståltau 2

Storsäck/Förpackning1. Redskap av ståltau 2 Storsäck/Förpackning1 Redskap 2 81 Redskap Storsäck/Förpackning 2 Redskap øftestropper For produsering av stropper av stœltau gjelder ISO 7531. Noen typiske konstruksjoner for stropper 6x19+CF 114-trådig

Detaljer

NOOMAS Sertifisering. 13. september Heleid selskap i DNV GL-gruppen. 13. september 2016

NOOMAS Sertifisering. 13. september Heleid selskap i DNV GL-gruppen. 13. september 2016 NOOMAS Sertifisering Heleid selskap i DNV GL-gruppen 1 Organized to maximise customer value MARITIME OIL & GAS ENERGY BUSINESS ASSURANCE SOFTWARE MARINE CYBERNETICS RESEARCH & INNOVATION 2 Who is NOOMAS?

Detaljer

Fortøyningsanalyse etter NS9415:2009

Fortøyningsanalyse etter NS9415:2009 Fortøyningsanalyse etter NS9415:2009 Type fortøyning Rammefortøyning Oppdragsgiver Måsøval Fiskeoppdrett AS Lokalitet Or Lokalitet nr 19875 Pålitelighetsklasse 2 Rapport nr Dato denne versjon 25.07.2016

Detaljer

TILLEGG: Bunnringsoppheng med Dyneema-tau

TILLEGG: Bunnringsoppheng med Dyneema-tau Bunnringsoppheng med Dyneema-tau Side 2 av 19 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 2 2 Beskrivelse... 2 3 Klargjøring... 5 4 Innfesting av not i bunnring... 8 5 Innfesting av not i glidelodd... 10 6 Låring

Detaljer

Aqualine AS. Nytt rømningssikkert konsept Midgard System. akvaarena Rica Hell Hotell 11.April 2013

Aqualine AS. Nytt rømningssikkert konsept Midgard System. akvaarena Rica Hell Hotell 11.April 2013 I norrøn mytologi regjerte Midgardormen over havet. Aqualine har gjort Midgardsormen til et symbol på styrke og soliditet, egenskaper som er grunnleggende for alt vi gjør. Aqualine AS Bredt samarbeide

Detaljer

Tiltak etter rømmingshendelsene våren 2015

Tiltak etter rømmingshendelsene våren 2015 Tiltak etter rømmingshendelsene våren 2015 Innledning I forbindelse med rømmingene forårsaket av orkanen «Nina» har Fiskeridirektoratet i samarbeid med Rømmingskommisjonen gjennomgått ni hendelser og utarbeidet

Detaljer

Bruksanvisning for Flatflettet wirestropp

Bruksanvisning for Flatflettet wirestropp Bredde/Tykkelse mm Dia. På anvendt wire mm Vekt kg/m Likt løft WLL kg Snaret WLL kg U-løft WLL kg U-løft 45 gr WLL kg U-løft 90 gr. WLL kg U-løft 120 gr. WLL kg Bruksanvisning for Side 1 av 5 Bruksanvisning

Detaljer

Tiltak etter rømmingshendelsene våren 2015

Tiltak etter rømmingshendelsene våren 2015 Tiltak etter rømmingshendelsene våren 2015 Rapport med beskrivelse av forebyggende tiltak 1 Livet i havet vårt felles ansvar Innledning I forbindelse med rømmingene forårsaket av orkanen «Nina» har Fiskeridirektoratet

Detaljer

Bruksanvisning. Excel EL/AL/OL/ADA/PAS. Innholdsfortegnelse

Bruksanvisning. Excel EL/AL/OL/ADA/PAS. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Tekniske data 2 2.0 Generelt 2 3.0 Begrensninger ved bruk 4 4.0 Kontroll av redskapet før og etter bruk 5 5.0 Sikkerhet 5 6.0 Merking 5 7.0 Oppbevaring 6 8.0

Detaljer

SeaWalk og Cruiseskip fortøyningssystem

SeaWalk og Cruiseskip fortøyningssystem Vedlegg 4: Generell informasjon: SeaWalk og Cruiseskip Fortøyingssystem Side 1 av 6 Generell informasjon: SeaWalk og Cruiseskip fortøyningssystem Dispensasjonssøknad Almerket, Odda Prosjekt : Lokalisering

Detaljer

TEKNISK RAPPORT BEREGNINGER I FORHOLD TIL NS 9415 FORTØYNINGSBEREGNING FOR 2X4 NORDIC 24 X 24 M

TEKNISK RAPPORT BEREGNINGER I FORHOLD TIL NS 9415 FORTØYNINGSBEREGNING FOR 2X4 NORDIC 24 X 24 M TEKNISK RAPPORT Safety through technology BEREGNINGER I FORHOLD TIL NS 9415 FORTØYNINGSBEREGNING FOR 2X4 NORDIC 24 X 24 M FOR RAUMA MIDSUND AS LOKALITET SANDNESBUKTA LOK.NR.: 12884 DOK NR: TR-30259-897-1

Detaljer

Rømmingssikringskurs FHL 2011.12.15

Rømmingssikringskurs FHL 2011.12.15 Erfaringer fra arbeidet i Rømmingskommisjonen. Rømmingssikringskurs FHL 2011.12.15 Viktige årsaker til rømming og tiltak for å hindre rømming Lars André Dahle, Ex Rømmingskommisjonen Rømmingskommisjonen

Detaljer

Kapittel 07. Fiberstropper

Kapittel 07. Fiberstropper 0738-03 0738-05 0052 Test 7. FIBERSTROPPER Fiberstropper leveres i forskjellige kvaliteter og utførelser som: - Rundsling - Båndstropper - Båndsling Det kan lages stropper av både natur- og forskjellige

Detaljer

NORSOK R002 TILLEGG C Løftetilbehør Til bruk ombord

NORSOK R002 TILLEGG C Løftetilbehør Til bruk ombord NORSOK R002 TILLEGG C Løftetilbehør Til bruk ombord Inndeling i grupper (beregnet for bruk om bord) R1 Kjetting sling R2 - Fiber sling R3 - Ståltau sling/redskaper + endeløse stropper R4 Løse løfteforbindelser,

Detaljer

ROV Retrieve 861 Sjakkel

ROV Retrieve 861 Sjakkel ROV Retrieve 861 Sjakkel Mars 2015 Bruksanvisning og samsvarserklæring Original bruksanvisning i henhold til Forskrift om maskiner (FOR-2009-05-20-544), avsnitt 1.7.4 Bruksanvisning, og Vedlegg II.1.A.

Detaljer

NyNYTEK En leverandørs betraktninger på den nye hverdagen. Bodø 14. desember 2011

NyNYTEK En leverandørs betraktninger på den nye hverdagen. Bodø 14. desember 2011 NyNYTEK En leverandørs betraktninger på den nye hverdagen Bodø 14. desember 2011 Internasjonal leverandør Sertifiserte merder og sertifisert fortøyningsleverandør Årlig omsetning i MNOK 300 250 200 150

Detaljer

DNV 2.7-1. Quality Hotel Residence, Sandnes 11. 12. mars 2008. Anders Kirste Egge 25. februar 2008

DNV 2.7-1. Quality Hotel Residence, Sandnes 11. 12. mars 2008. Anders Kirste Egge 25. februar 2008 DNV 2.7-1 Quality Hotel Residence, Sandnes 11. 12. mars 2008 Anders Kirste Egge 25. februar 2008 Innledning Forelesere er: Anders Egge Marianne Eilertsen Slide 2 Foredraget vil ta for seg DNVs rolle Definisjon

Detaljer

Rulletrapper og rullende fortau med fallsikring

Rulletrapper og rullende fortau med fallsikring Rulletrapper og rullende fortau med fallsikring NEX# LEVEL SIKKERHET ThyssenKrupp Rulletrapper 2 3 01 FALLSIKRINGER VELKOMMEN TIL NEX# LEVEL 02 SIKKERHET 03 FORSKRIFTER 04 UTFØRELSE 05 FABRIKK 06 LOKALT

Detaljer

Alt i ett system! Loggføringsverktøy for oppdrettsanlegg og utstyr. www.aqualog.no harald@aqualog.no

Alt i ett system! Loggføringsverktøy for oppdrettsanlegg og utstyr. www.aqualog.no harald@aqualog.no Alt i ett system! Loggføringsverktøy for oppdrettsanlegg og utstyr www.aqualog.no harald@aqualog.no Komplett verktøy for loggføring: Alt i ett system Alltid tilgjengelig Enkel rapportering Leverandøruavhengig

Detaljer

Livet i havet vårt felles ansvar

Livet i havet vårt felles ansvar Disposisjon Kapittelvis gjennomgang av hovedelement i forskriften Spørsmål og svar Fiskeridirektoratet oppfølging fra vår side. FORMÅL: Forskriften skal bidra til å forebygge rømming av fisk GEOGRAFISK

Detaljer

Brukermanual. Oppdriftsbøyer til fiskeoppdrett LAB og CB

Brukermanual. Oppdriftsbøyer til fiskeoppdrett LAB og CB Brukermanual Oppdriftsbøyer til fiskeoppdrett LAB og CB Revisjon 2.0 2 Innholdsfortegnelse 1 Produsent og produktidentifikasjon... 4 1.1 Kort om Cipax AS... 4 1.2 Plassert... 4 1.3 Kontakt... 4 1.4 Produktidentifikasjon...

Detaljer

LEVERANDØR AV FORTØYNINGSPRODUKTER

LEVERANDØR AV FORTØYNINGSPRODUKTER LEVERANDØR AV FORTØYNINGSPRODUKTER TIL OPPDRETTSNÆRINGEN TAUVERK - KJETTING - SJAKLER - KAUSER - ANKER - BØYER - LYS - KOBLINGSPLATER SBF 160 MARKERINGSLYS FOR OPPDRETTSANLEGG SBF 160 er ett markeringslys

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

Fareområde PM2 Matfisk - Vekst PM.2.3 Vedlikehold av utstyr

Fareområde PM2 Matfisk - Vekst PM.2.3 Vedlikehold av utstyr Fareområde PM2 Matfisk - Vekst PM.2.3 Vedlikehold av utstyr Eksempler på fareområder Utstyr får skader/feil /mangler som skyldes bruk, vær forhold, svekkede deler, hærverk eller lignede. Utstyret får svekkelser

Detaljer

Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap

Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap 7.1 Generelt Bruk og daglig sjekk av løfteredskap skal være i samsvar med produsentens bruksanvisning og krav i denne NORSOKstandarden. I tillegg kan relevante

Detaljer

Fig. 1: Flyteramme av polyetylen, 6,4 meter. Dekke i impregnert material (ikke.med i standardleveransen) kan

Fig. 1: Flyteramme av polyetylen, 6,4 meter. Dekke i impregnert material (ikke.med i standardleveransen) kan NOFI FLYTEBRYGGE - ROBUST For tøffe forhold og røff håndtering På utsatte steder vil bølger overføre store krefter fra fortøyning til brygge. NOFI ROBUST har en helsveist ramme av solide polyetylenrør,

Detaljer

Brukerhåndbok. Aqualine FrøyaRing Bunnringssystem. Rev. 30.09.14 - A

Brukerhåndbok. Aqualine FrøyaRing Bunnringssystem. Rev. 30.09.14 - A Brukerhåndbok Aqualine FrøyaRing Bunnringssystem Rev. 30.09.14 - A Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 2 1.1 Kontakter i Aqualine AS... 2 2 Beskrivelse... 3 3 Definisjoner... 3 4 HMS Helse,

Detaljer

HAVBRUK Hva har vi sett og hva har vi lært? Lars André Dahle, Rømmingskommisjonen

HAVBRUK Hva har vi sett og hva har vi lært? Lars André Dahle, Rømmingskommisjonen HAVBRUK 2010 Hva har vi sett og hva har vi lært? 21.04.2010 Lars André Dahle, Rømmingskommisjonen HAVBRUK 2010 Hva har vi sett, hva har vi lært, og hva har vi gjort? 21.04.2010 Lars André Dahle, Rømmingskommisjonen

Detaljer

Bruk av faste og midlertidig festepunkt

Bruk av faste og midlertidig festepunkt Bruk av faste og midlertidig festepunkt 8.1 Faste festepunkter for løfteinnretning Før et fast festepunkt (eksempelvis løfteøre, løftebjelke eller innstøpt hylse i betong) for løfteinnretning tas i bruk

Detaljer

Utkast til forskrift om krav til teknisk standard for flytende anlegg som nyttes til akvakultur (NYTEK- forskriften).

Utkast til forskrift om krav til teknisk standard for flytende anlegg som nyttes til akvakultur (NYTEK- forskriften). Utkast til forskrift om krav til teknisk standard for flytende anlegg som nyttes til akvakultur (NYTEK- forskriften). Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet XX. XX. XXXX med hjemmel i lov 17. juni 2005

Detaljer

Oppsummerende rapport vedr. rømning fra lokalitet Skorpo NV 10.08.14

Oppsummerende rapport vedr. rømning fra lokalitet Skorpo NV 10.08.14 Oppsummerende rapport vedr. rømning fra lokalitet Skorpo NV 10.08.14 Innhold: 1) Beskrivelse av anlegg, utstyr og skadested 2) Årsakssammenheng 3) Videre arbeid 1) Beskrivelse av anlegg, utstyr og skadested

Detaljer

Vi setter spor. Overalt. Nå lanserer EIVA-SAFEX RFID-merking av alt utstyr. Både nytt utstyr og tidligere investeringer kan merkes.

Vi setter spor. Overalt. Nå lanserer EIVA-SAFEX RFID-merking av alt utstyr. Både nytt utstyr og tidligere investeringer kan merkes. Vi setter spor. Overalt. Nå lanserer EIVA-SAFEX RFID-merking av alt utstyr. Både nytt utstyr og tidligere investeringer kan merkes. Med ECOSAFE kan kostnadene halveres samtidig som sikkerheten økes. OM

Detaljer

TEKMAR Hvorfor rømmer fisk, og forventninger til hva som må på plass for å gå mer eksponert fra et rømmingsperspektiv

TEKMAR Hvorfor rømmer fisk, og forventninger til hva som må på plass for å gå mer eksponert fra et rømmingsperspektiv TEKMAR 2010 Eksponert oppdrett vil eller må; visjon eller virkelighet? Hvorfor rømmer fisk, og forventninger til hva som må på plass for å gå mer eksponert fra et rømmingsperspektiv Lars André Dahle Rømmingskommisjonen

Detaljer

Båtkraner. - for ethvert løftebehov. demanor.no

Båtkraner. - for ethvert løftebehov. demanor.no Båtkraner - for ethvert løftebehov Et økende behov for sikker løfting av fritidsbåter Det er en betydelig risiko for skade på både personer og båt ved løft av båt. Det er viktig at kranen er tilpasset

Detaljer

ALUHAK. Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING

ALUHAK. Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING ALUHAK Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING Rev. 10.2014 Aluhak Systems AS Møllevegen 12 4353 Klepp stasjon Telefon (+47) 51 42 57 00 www.aluhak.no INNHOLD Forord... 4 Komponenter... 5

Detaljer

Erfaringsseminar Scandic Hell.

Erfaringsseminar Scandic Hell. www.selstad.no Erfaringsseminar 18.10.2017 Scandic Hell. Hovedkontor Måløy Selstad sitt hovedkontor ligger i Måløy. Her produseres utstyr til fiskeri og oppdrett, samt flåtestasjon og taufabrikk. Fiskeredskap

Detaljer

Rotating Eye Lifting Point (RELP)

Rotating Eye Lifting Point (RELP) Rotating Eye Lifting Point (RELP) NO Bruksanvisning Z769447 Rev P11 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av

Detaljer

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE)

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE) NO Brukerinformasjon Kjettingslynger kvalitetsklasse -8-0-2 (ICE) De følgende opplysningene hevder ikke å være fullstendige. Mer inngående informasjon om håndtering av festeanordninger og løfteutstyr finnes

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TF1 / TF2 FLATANKERSYSTEM. Dokumentet er oversatt fra engelsk

BRUKERVEILEDNING TF1 / TF2 FLATANKERSYSTEM. Dokumentet er oversatt fra engelsk FLATANKERSYSTEM INTRODUKSJON Løftesystemet for flatanker er sikkert og letthåndterlig. Ved riktig bruk vil løftesystemet være en garanti for sikker og enkel håndtering av prefabrikerte betongdeler. Noen

Detaljer

BS-Firkantkum. Produseres iht. NS 3139. Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd

BS-Firkantkum. Produseres iht. NS 3139. Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd BS-Firkantkum Produseres iht. NS 3139 Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd 2 Egenskaper Firkantet løsning i disse dimensjoner gir en langt bedre fleksibilitet i forhold til både plassering av konsoller

Detaljer

Bruksanvisning Inkluderer sjakler produsert av Van Beest (Green Pin ) i Holland.

Bruksanvisning Inkluderer sjakler produsert av Van Beest (Green Pin ) i Holland. Bruksanvisning Inkluderer sjakler produsert av Van Beest (Green Pin ) i Holland. Velg korrekt type og WLL (nominell arbeidsbelastning) for sjakkelen og korrekt WLL for det aktuelle bruksområdet. Husk å

Detaljer

Bruksanvisning. Øyebolter og øyemuttere RUD RS og RM* Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Øyebolter og øyemuttere RUD RS og RM* Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 2 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Kontroll av redskapet før og etter bruk

Detaljer

KVALITET MANGFOLD OG GODT SAMARBEID VELKOMMEN. til Astrup

KVALITET MANGFOLD OG GODT SAMARBEID VELKOMMEN. til Astrup KVALITET MANGFOLD OG GODT SAMARBEID VELKOMMEN til Astrup Vi har mye på menyen MATERIALER Astrup AS fremstår i dag som landets ledende leverandør innen metaller og plast halvfabrikata. Som eneste lagerførende

Detaljer

UTLEIEKATALOG UTLEIEKATALOG. Vannbagger. Klumpvekter. Veieceller Kito taljer Vannbagger. Verktøycontainere. Luftputesystem

UTLEIEKATALOG UTLEIEKATALOG. Vannbagger. Klumpvekter. Veieceller Kito taljer Vannbagger. Verktøycontainere. Luftputesystem UTLEIEKATALOG Vannbagger Klumpvekter Veieceller Kito taljer Vannbagger IKM Kran og Løfteteknikk AS har et bredt og godt utvalg av utleieprodukter! Verktøycontainere Luftputesystem Ta kontakt i dag for

Detaljer

Rapport. Styrketest av garn og tau i materialene hamp og lin Ved Det Norske Veritas, Bergen. Hardanger Fartøyvernsenter Ingunn Undrum

Rapport. Styrketest av garn og tau i materialene hamp og lin Ved Det Norske Veritas, Bergen. Hardanger Fartøyvernsenter Ingunn Undrum Rapport Styrketest av garn og tau i materialene hamp og lin Ved Det Norske Veritas, Bergen Hardanger Fartøyvernsenter Ingunn Undrum Mai 2011 1 Bakgrunn På grunn av nedleggingen av hampegarnproduksjonen

Detaljer

Din komplette leverandør av flytebrygger

Din komplette leverandør av flytebrygger www.wee-marine.no Tlf: (+47) 982 18 155 Din komplette leverandør av flytebrygger Wee Marine AS din komplette leverandør av flytebrygger Wee Marine AS leverer og monterer flytebrygger, utriggere, pontonger,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TUBENOT

BRUKERVEILEDNING TUBENOT BRUKERVEILEDNING TUBENOT REVISJON NR. 3, DESEMBER 2016 EGERSUND NET AS Svanavågen 30 N-4374 EGERSUND Telefon: +47 51 46 29 00 1. Innledning Takk for at Du valgte en Tubenot fra Egersund Net. Vår visjon

Detaljer

Norsafe Trafikksikker mast

Norsafe Trafikksikker mast Norsafe Trafikksikker mast - Lav vekt og hurtig montering - Lave fundamenter - Selvbærende klammer Nullvisjonen Norsafe Trafikksikre skiltmaster Norsafe trafikksikre skiltmaster er fjerde gjenerasjons

Detaljer

Kontroller utrigger etter montering for løse skruer og bolter. Maks 3 mnd etter overlevering.

Kontroller utrigger etter montering for løse skruer og bolter. Maks 3 mnd etter overlevering. FDV Dokumentasjon; Forvaltning, drift og vedlikehold Produkt: Flytebrygger og utriggere fra Wee Marine as Produkt beskrivelse: Wee Marines nykonstruerte utriggere er bygget i varmgalvanisert stål og satt

Detaljer

PERMASKJØRT FRA BOTNGAARD AS

PERMASKJØRT FRA BOTNGAARD AS PERMASKJØRT FRA BOTNGAARD AS PERMASKJØRT SKJERMING MOT LUS! Med over 55 millioner i omsetning er Botngaard AS Norges ledende produsent av presenningsprodukter til havbruksnæringen. BOTNGAARD AS Bruk av

Detaljer

Modul nr Bærekraft i oppdrett

Modul nr Bærekraft i oppdrett Modul nr. 1913 Bærekraft i oppdrett Tilknyttet rom: Newton energi- og havbruksrom Midt-Troms 1913 Newton håndbok - Bærekraft i oppdrett Side 2 Kort om denne modulen Modulen skal lære elvene en grunnlegende

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner 1. Godkjent person sikring Tåler noe snøbelastning 2. Manuell opprulling med sveiv eller tau hvor utrekkstanga føres med støttehjul 3. Hele presenningen trekkes manuelt ut med tau 4. Dekker ovale, runde

Detaljer

Since 1912. Presenninger. Spesialkonfeksjon PVC-presenninger Lettpresenninger Stillaspresenninger Sikringsnett Båtopplagsutstyr

Since 1912. Presenninger. Spesialkonfeksjon PVC-presenninger Lettpresenninger Stillaspresenninger Sikringsnett Båtopplagsutstyr Since 1912 Presenninger Spesialkonfeksjon PVC-presenninger Lettpresenninger Stillaspresenninger Sikringsnett Båtopplagsutstyr O.B.Wiik presenningsspesialisten O.B.Wiik er Norges ledende produsent og leverandør

Detaljer

Kan design redusere strømindusert risiko for rømming fra merd?

Kan design redusere strømindusert risiko for rømming fra merd? Kan design redusere strømindusert risiko for rømming fra merd? Martin Søreide, Teknisk Direktør / CTO Aqualine AS Aqualine sin primære rolle i oppdrettsnæringen Utstyrsleverandør av utstyr til oppdrettsbransjen

Detaljer

HMS i havbruk. Prosjekter gjennomført ved SINTEF Fiskeri og havbruk 2003 2006 Mats Augdal Heide. SINTEF Fiskeri og havbruk AS

HMS i havbruk. Prosjekter gjennomført ved SINTEF Fiskeri og havbruk 2003 2006 Mats Augdal Heide. SINTEF Fiskeri og havbruk AS HMS i havbruk Prosjekter gjennomført ved SINTEF Fiskeri og havbruk 2003 2006 Mats Augdal Heide 1 God HMS? 2 Skjer det noe i havbruk da? 3 HMS i havbruk risikoanalyse og tiltaksvurdering med fokus på personell

Detaljer

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg 10000 kg Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg 10000 kg Bruksanvisning Carl Stahl AS Postboks 314 Nesttun Telefon: +47 55 92 63

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

Fiberstropper og lastesikringer. Synthetic slings and lashing belts

Fiberstropper og lastesikringer. Synthetic slings and lashing belts Fiberstropper og lastesikringer 6 Fiberstropper og lastesikringer Fiberstropper og lastesikringer Et av de viktigste punktene i vår kvalitetspolitikk er at våre produkter ikke skal medføre fare for våre

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Monterings- og bruksanvisning Importør: Enebakkveien 441 B, 1290 OSLO Tlf. 23 19 11 00 Faks 23 19 11 01 E-post: post@instant.no www.instant.no - 1 - 1. Innledning Kjære kunde, INSTANT Blitz-Fix takssikring

Detaljer

For å ivareta hensynet til en sikker ferdsel til sjøs skal akvakulturanlegg merkes slik at de til enhver tid er godt synlige for sjøfarende.

For å ivareta hensynet til en sikker ferdsel til sjøs skal akvakulturanlegg merkes slik at de til enhver tid er godt synlige for sjøfarende. Vedlegg 2 - Merking av akvakulturanlegg 1 Innledning For å ivareta hensynet til en sikker ferdsel til sjøs skal akvakulturanlegg merkes slik at de til enhver tid er godt synlige for sjøfarende. Vedlegget

Detaljer

NYTEK gir nye muligheter - status, erfaringer og veien videre. Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk

NYTEK gir nye muligheter - status, erfaringer og veien videre. Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk NYTEK gir nye muligheter - status, erfaringer og veien videre Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk Disposisjon Hva er NYTEK Hvilke krav stilles Status og erfaringer Veien videre - utfordringer NYTEK

Detaljer

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg.

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg - 5000kg. Type CP-X - Hobby og lett industri Type CP-Y - Industri Type CP-Z - Offshore m/overlastsikring BRUKERMANUAL Crane Partner AS Jekteviken

Detaljer

UTLEIEKATALOG UTLEIEKATALOG. Vannsekker. Klumpvekter. Kito taljer. Veieceller. Luftputesystem. Vannsekker livbåt. Containere

UTLEIEKATALOG UTLEIEKATALOG. Vannsekker. Klumpvekter. Kito taljer. Veieceller. Luftputesystem. Vannsekker livbåt. Containere UTLEIEKATALOG er Klumpvekter Veieceller Kito taljer er livbåt IKM Kran og Løfteteknikk AS har et bredt og godt utvalg av utleieprodukter! Containere Luftputesystem Ta kontakt i dag for konkuransedyktige

Detaljer

TRANSPORT LAGER LOGISTIKK

TRANSPORT LAGER LOGISTIKK GC RIEBER SALT AS TRANSPORT LAGER LOGISTIKK LOGISTIKKLØSNINGER LANGS KYSTEN GC Rieber Salt AS tilbyr logistikkløsninger fra Fredericia i Danmark og langs hele norskekysten til Hammerfest. På de fleste

Detaljer

AQUACULTURE NOTLIN OPPDRETTSPOSER FORTØYNING AVLUSNINGSPRESENNING TAKNETT ORKASTNOT SERVICE OG IMPREGNERING KONSULENTTJENESTER DATABASER FOU

AQUACULTURE NOTLIN OPPDRETTSPOSER FORTØYNING AVLUSNINGSPRESENNING TAKNETT ORKASTNOT SERVICE OG IMPREGNERING KONSULENTTJENESTER DATABASER FOU AQUACULTURE P R O D U K T K ATA L O G NOTLIN OPPDRETTSPOSER FORTØYNING AVLUSNINGSPRESENNING TAKNETT ORKASTNOT SERVICE OG IMPREGNERING KONSULENTTJENESTER DATABASER FOU TRADISJON FOR INNOVASJON Mørenot Aquaculture

Detaljer

PRISLISTE 2013 - BEST PÅ PE-DELER. Sertifiserte plast rør sveisere

PRISLISTE 2013 - BEST PÅ PE-DELER. Sertifiserte plast rør sveisere Sertifiserte plast rør sveisere 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLSFORTEGNELSE 2. OM STADPIPE 3. SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER 4. TEORETISK VANNMENGDER 5. FLENSEBORINGER 6. BEND 0-30 7. BEND 31 60 8. BEND

Detaljer

Usertifisert jernvare Industrial hardware

Usertifisert jernvare Industrial hardware Usertifisert jernvare 9 Usertifisert jernvare Usertifisert jernvare I dette kapittelet vil du fi nne en rekke usertifi serte jernvarer. Disse brukes blant annet innen industri, bygg og anlegg, kai- og

Detaljer

PM 2.7 Spyling av not i sjø.

PM 2.7 Spyling av not i sjø. Fareområde PM2 Matfisk-vekst PM 2.7 Spyling av not i sjø. Dato: 17.11.2015 Kontaktperson: Berit Johansen Eksempel på beltegående vaskerobot. (Foto: MPI) Vaskerigg som håndteres med kran (Foto: Akvagroup)

Detaljer

UTLEIEKATALOG UTLEIEKATALOG. Vannsekker. Klumpvekter. Kito taljer. Veieceller. Verktøycontainere. Luftputesystem.

UTLEIEKATALOG UTLEIEKATALOG. Vannsekker. Klumpvekter. Kito taljer. Veieceller. Verktøycontainere. Luftputesystem. UTLEIEKATALOG Vannsekker Klumpvekter Veieceller Kito taljer Vannsekker livbåt IKM Kran og Løfteteknikk AS har et bredt og godt utvalg av utleieprodukter! Verktøycontainere Luftputesystem Ta kontakt i dag

Detaljer

SPERREMATERIELL Mobile gjerder - Grinder - Dekkduker - Tilbehør

SPERREMATERIELL Mobile gjerder - Grinder - Dekkduker - Tilbehør SPERREMATERIELL Mobile gjerder - Grinder - Dekkduker - Tilbehør BYGGEGJERDER Rosings Smartpanel Med et Rosings Smartpanel er du sikret et solid kvalitetsgjerde. Gjerdene har bøyd stål i overkant og rør

Detaljer

8093 Kjerringøy 16.oktober Rapport

8093 Kjerringøy 16.oktober Rapport Kjerringøy Båtforening Co/ Åge Andersen Kjerringøyveien 1436 8093 Kjerringøy 16.oktober 2016 Rapport Vi,, utførte i perioden 28. september 4. oktober 2016 inspeksjon av fortøyningene på deres flytebryggeanlegg

Detaljer

KRANKONTROLLEN AS ING. L. GILINSKY

KRANKONTROLLEN AS ING. L. GILINSKY ING. L. GILINSKY Ås kommune Ås Kinoteater 1431 Ås Nordahl Bruns gt. 12 2004 Lillestrøm FNR :966636718 MVA Bankgiro :6205.05.16909 Telefon :64 84 62 10 Telefax :64 84 62 11 post@krankontrollen.no Deres

Detaljer