Dokumentpakke produktsertifikat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumentpakke produktsertifikat"

Transkript

1 KUNDE ADRESSE POSTNR/STED REFERANSE Sertifikat nr: Ordre nr: FORTØYNINGSSYSTEM FRA ERLING HAUG AS Dokumentpakke produktsertifikat Brukerhåndbok kan lastes ned fra vår hjemmeside eller ved hjelp av QR-koden under. Erling Haug AS P.O.Box 6200 Sluppen, 7486 Trondheim, Norway Phone: Fax: Dokumentnummer E-04-0 Revisjonsdato Versjon 1 Godkjent av Knut Steen 1

2 Innholdsfortegnelse EH Anker... 3 EH Ankerkjetting... 6 EH Kauser... 7 EH Supertec trosse... 8 Cipax bøyer LAB og CB... 9 Gunnebo fjellbolter Gunnebo kjetting Gunnebo løkker Gunnebo sjakler Kjættingfabrikken kjetting Kjættingfabrikken løkker og ringer Kjættingfabrikken FRAM MP Kjættingfabrikken FRAM MP Cotesi Megahold/Megasteel

3 Brukerhåndbok for Anker Ref. Nytek forskriften og NS 9415: Produsent: Erling Haug AS Vestre Kanalkai Trondheim Produktinfo: Dette omhandler følgende anker: 1.EH Megahold 35 2.Ploganker 350 kg 3 tonn I fortøyningssystem levert fra Erling Haug AS benyttes i hovedsak Figur 1: EH Megahold 35 ploganker type EH Megahold 35 eller ploganker i størrelsene fra 350 kg til 3000 kg. EH Megahold 35 er testet med holdekraft på 35 t under optimale forhold.. Denne holdekapasiteten er satt basert på egne og andres erfaringsdata, verifisert av DNV. Ved dimensjonering av vanlige ploganker anker antas en holdekapasitet på 20 ganger ankervekt. Erling Haug AS anbefaler å gjennomføre funksjonstest for å Figur 2: EH ploganker verifisere holdekapasitet for anker. Transport og lagring Anker setter ingen spesifikke krav til pakking og transport. Montering EH Megahold levers flatpakket i to hoveddeler (plate og arm) og 6 bolter (4 stk M30, 2 stk M20), og skal monteres med egnet verktøy. EH ploganker må påmonteres stabilisatorstang med medfølgende bolt. For å installere ankere på en sikker måte, må båt være utstyrt med følgende: Kran med løftekapasitet tilsvarende ankervekt eller mer Vinsj med nok trommelkapasitet til opphalertau Ankeret skal fires ned på havbunnen etter opphalertau. Installasjon og montering skal foretas av kvalifisert personell. Funksjonsprøvinger I forbindelse med holdekapasitet av bunnfester anbefaler Erling Haug AS å gjennomføre prøvebelastninger. Et eksempel på hvordan dette kan gjennomføres for EH ploganker er beskrevet nedenfor. 3

4 Installering Ankeret senkes ned ved hjelp av opphaler. Situasjonen under nedsenking er som vist i figur 1. Figur 1: EH ploganker under nedsenking Når ankeret er nede på bunnen økes strekk i fortøyningsline. Ankeret vil da begynne å grave seg ned som vist i figur 2. Figur 2: EH ploganker i startfase av strekktest Etter hvert vil ankeret være nedgravd som vist i figur 3. Figur 3: EH ploganker delvis nedgravd Ved å øke strekket i fortøyningsline gradvis gir en bedre posisjonering av ankeret. Det er i denne posisjonen ankeret jobber i et fortøyningssystem. For å kunne utføre en ankertest med store nok strekk i ankerliner, for eksempel 20 tonn, benyttes oppsett som vist i figur 4. 4

5 Figur 4: Oppsett for ankertest Strekk i fortøyningsline er regulert ved å benytte vinsj. Strekkmåler monteres i fortøyningsline forut. Fortøyningsline akter går inn på vinsj. Dette sikrer en situasjon for ankeret som ved en reel situasjon. Ved å benytte oppsett som vist i figur 4 er begrensning for hvor stor strekk som kan tilføres fortøyningsliner kapasitet på vinsj. Økningen av strekk i fortøyningsline bør skje gradvis. For et 1000 kg EH ploganker/eh Megahold kan test foregå på følgende måte: Installere anker og sikre god posisjon Øke strekk til 5 tonn Stoppe vinsj og vent i 10 minutter og noter strekkraft Øk strekk i fortøyingsline til 10 tonn Stoppe vinsj og vent i 10 minutter og noter strekkraft Øk strekk i fortøyingsline til 15 tonn Stoppe vinsj og vent i 10 minutter og noter strekkraft Øk strekk i fortøyingsline til 20 tonn Stoppe vinsj og vent i 30 minutter og noter strekkraft Avslutt test Dersom ønsket holdekraft ikke oppnås, vil det være nødvendig med endringer i utforming av fortøyningsline. En løsning er å øke antall lås med ankerstolpekjetting. Erling Haug AS skal underrettes dersom det ikke oppnås ønsket holdekapasitet. Grensesnitt mot andre hovedkomponenter Bruk fortøyningssjakkel fra 40 t 150 t, alternativt tilsvarende løftsjakkel. Vi anbefaler bruk av ett lås ankerkjetting i forkant av ankeret. Antall lås med kjetting i forkant av anker kan variere i forhold til vertikale krefter i linen. Drift og vedlikehold Utskifting av anker gjøres med følgende prosedyre: 1. Heis opp anker ved å benytte opphalertau og vinsj 2. Løft anker opp på dekk med kran 3. Skift ut anker 4. Installer nytt anker ved å fire ned ankeret etter opphalertau. Anker har en levetid på 10 år. Vi anbefaler årlig ettersyn. Kassasjonskriterie: deformasjon i plate, arm, stokk, sveis og innfestningshull. Korrosjon/slitasje 10 % reduksjon av godstykkelse. 5

6 Brukerhåndbok for Ankerkjetting Ref. Nytek forskriften og NS 9415: Produsent: Erling Haug AS Vestre Kanalkai Trondheim Produktinfo Erling Haug AS leverer ankerkjetting i kvalitetene K2, K3 og K4 med sertifikater fra godkjente klassifiseringsselskaper. I våre fortøyningssystem benytter vi følgende typer ankerkjetting: Ankerstolpekjetting grad K2 med DNV/Loyd s sertifikat Ankerkjetting stolpeløs grad K2 med DNV/Loyd s sertifikat Kjettingen leveres normalt i lås, dvs. i lengder á 27.5 m. Kjettingen er merket i begge ender i den åpne endeløkken med batchnummer. Hovedkomponent og dens bestanddeler Ankerkjetting med stolpe og åpen endeløkke (Open End Link) er produsert av høykvalitet stål. Malt overflate. Kjetting skal kun belastes aksielt, dvs ikke koble på eksempelvis dødmann midt i kjettinglengden. Må ikke varmebehandles. Transport og lagring Det er ingen spesifikke krav til transport og lagring. Montering Installasjon og montering skal foretas av kvalifisert personell. Grensesnitt og andre hovedkomponenter Ankerkjettingen festes inn med fortøyningssjakler fra 40 t til 150 t, alternativt tilsvarende løftsjakkel mellom kjetting og anker eller fjellbolt. Videre opp imot fortøyningsline. Drift og vedlikehold Det skal foretas årlig inspeksjon av ankerkjetting. Ankerkjettingen inspiseres for å finne tegn på: Brekkasje Korrosjon Mekanisk slitasje som har ført til skader i overflaten. Deformasjon fra overbelastning Kjetting i overflate sone har en forventet levetid på 5 år. For kjetting plassert på sjøbunn med dybder over 15 meter er forventet levetid 10 år. Kassasjonskriterier: korrosjon/slitasje 10 % reduksjon av diameter og deformasjon. 6

7 Brukerhåndbok for Kauser Ref. Nytek forskriften og NS 9415: Produsent: Erling Haug AS Vestre Kanalkai Trondheim Produktinfo: Erling Haug AS benyttes følgende kause i sine fortøyningssystem: Kause ekstra solid Kausen er merket på innsiden med batchnummer. Hovedkomponenter og dens bestanddeler Kause ekstra solid er produsert av høykvalitetsstål og er galvaniserte. Kauser benyttes for å forhindre mekanisk slitasje på tauet og for å opprettholde bruddstyrke i spleis. Må ikke utsettes for syrer eller slag som ødelegger galvanisering. Må ikke varmebehandles. Transport og lagring Normale regler for transport og lagring gjelder. Ved mottak og før bruk må en kontrollere at produktet er i orden og samsvarer med dokumentasjon fra produsent. Montering Kausen legges inn i tauet og spleises/bendsles. Det er viktig at det blir valgt riktig kause i forhold til dimensjon på tau. Kausen beskytter tauet fra slitasje. Påse at tauet er godt spleiset inn i kausen. For å unngå kontakt mot bunn, kan trålkuler benyttes. Installasjon og montering skal foretas av personell med minst 2 års erfaring med installasjon og operasjon av fortøyningssystem Grensesnitt mot andre komponenter Tauer må være tilpasset kausen, som igjen må være tilpasset enten løkke eller sjakkel for å unngå gnag. Drift og vedlikehold Det skal foretas årlig inspeksjon av kauser. Kauser inspiseres for å finne tegn på: Korrosjon Mekanisk slitasje som har ført til skader i galvanisering Deformasjon fra overbelastning Kauser har en forventet levetid på 10 år. 7

8 Brukerhåndbok for Supertec, 8-slått trosse Ref. Nytek forskriften og NS9415: Leverandør: Erling Haug AS, Vestre Kanalkai 24, 7010 Trondheim Produktinfo: Trosse med høy bruddstyrke i forhold til vekt. 23 % høyere bruddstyrke i forhold til andre PP tau med høy kvalitet. Høy UV-beskyttelse. Tau av polypropylen brukes på nær sagt alle områder. Materialet er resistent mot råte og de fleste syrer og alkalier. Tauet leveres i lengder på 110- og 220 meters lengde og med dimensjoner fra 24mm-120mm. Polypropylen (PP): Egenvekt: 0,91 g 3, smeltepunkt: C. cm Hovedkomponent og dens bestanddeler Det finnes tre ulike typer polypropylen: Splittfiber: Polypropylengranulat smeltes og ekstruderes ut til en film som bearbeides slik at garn og tauvirke blir spesielt mykt og behagelig, samt at et gir godt grep. Tauvirkets struktur gjør at det ikke glir i knuter og spleiser. Dette tauverket anvendes blant til fortøyning, i fiskerinæringen, til lastenett og som surringstau. Monofilament: Materialet ekstruderes ut som endeløse tråder med minimum 0,1 mm diameter. Trådene tvinnes til garn som det blir laget tauvirke av. Monofilament gir et produkt som er noe glattere enn splittfiber, men anvendelsesområdet er stort sett det samme. Multifilament: Dette er endeløse tråder med diameter som er mindre enn 0,1 mm. Transport og lagring Pakkes i kveiler og med beskyttende dekke. Unngå eksponering for sollys. Oppbevares tørt. Montering Spleising foretas av kvalifisert personell. Grensesnitt og andre hovedkomponenter Tauet spleises i tilegnet dimensjonert kause i forhold til tauet. Innfestes med sjakkel med riktig dimensjon i forhold til bruddstyrke. Drift og vedlikehold Det skal foretas årlig inspeksjon av tauet. Tauet inspiseres for å finne tegn på brekkasje, gnag og andre ytre påvirkninger som kan redusere tauets egenskaper. Tau som benyttes på overflaten har en forventet levetid på 5 år, mens tau som benyttes ned mot sjøbunnen med dybde over 15 meter har forventet levetid på 10 år. Kassasjonskriterier: Skal kasseres ved tegn til gnag eller andre ytre skader på tauet. 8

9 Brukermanual Oppdriftsbøyer til fiskeoppdrett LAB og CB Revisjon 2.0 9

10 Brukermanual oppdrettsbøyer, Cipax AS 2 Innholdsfortegnelse 1 Produsent og produktidentifikasjon Kort om Cipax AS Plassert Kontakt Produktidentifikasjon Krav til endringer og ombygginger Kontroll ved mottak av bøyer Avvik Reklamasjon Hovedkomponenten og dens bestanddeler Bøyer Sporbarhetsopplysninger Forutsetninger og begrensinger i bruken av utstyret Prosedyre for transport av bøyer til oppdretter Transport og ankomst av bøyer Lossing og eventuell lagring av bøyer Prosedyre for montering av bøyer i forankringssystem Forberedelser før montering av bøyer Krav til monteringspersonell Selve monteringen av bøyene Etter montering av bøyer Oppdatert brukerhåndbok Grensesnitt mot ekstrautstyr og andre hovedkomponenter Montering av ekstrautstyr Grensesnitt mot andre hovedkomponenter Krav til drift av bøyer Krav til loggføring under drift Fremgangsmåte for vanligste drifts- og vedlikeholdsoppgaver

11 Brukermanual oppdrettsbøyer, Cipax AS 3 8 Vedlikehold og ettersynsprogram Sjekklister LAB-serien Sjekklister CB-serien Risikotabell Personalsikkerhet Logg Vedlegg Produktinformasjon LAB serien Produktinformasjon CB serien

12 Brukermanual oppdrettsbøyer, Cipax AS 4 Tittel: 1 Produsent og produktidentifikasjon Side 4 av 31 Utarbeidet av: DT/TMA Godkjent av: DT Internt dokument Revisjon: 2.0 Dato: Kort om Cipax AS Cipax AS er én av fire rotasjonsstøpebedrifter i Cipax Industri AB. Cipax Industri AB er heleid ab Xano Industri som er et børsnotert selskap. Xano konsernet består av i alt 13 bedrifter, der 8 av disse er plastprodusenter. Cipax AS i Norge har 45 ansatte og produserer i hovedsak båter (Pioner og Steady), Industriprodukter og Marine produkter som bøyer og pongtonger. 1.2 Plassert Cipax AS ligger på Bjørkelangen i Aurskog-Høland kommune ca 60km øst for Oslo. 1.3 Kontakt Kontakt følgende for informasjon: Produktinformasjon: Båt: Bøyer: Jo Erling Riise (Salgsansvarlig b\båt) Dag Eirik R. Thomassen (Adm. dir) Kundespesifikt: Carl Fredrik Kleppe, (Produktsjef) Industri: Christian Kaas Bredal (Produktansvarlig Industri) 1.4 Produktidentifikasjon Alle Cipax bøyer er merket med et Cipax logoskilt samt navnet på bøyen. Dersom merkingen er skadet/slitt bort, kan produktdatabladene i kapittel 9.1 brukes for å hjelpe til å identifisere bøyetypen. Alle bøyer har et eget serienr som er preget inn i bøyekroppen på toppen av bøyen nær armaturplaten. Nøyaktig plassering av serienr avhenger av bøyetype. 12

13 Brukermanual oppdrettsbøyer, Cipax AS Krav til endringer og ombygginger Alle endringer og eventuelle ombygginger må gjøres i samråd med produsent. 1.6 Kontroll ved mottak av bøyer Kontroll av varer skal skje umiddelbart ved mottak Undersøk mengde mot faktura/pakkliste/fraktbrev Se etter ytre skader på emballasjen som kan indikere skade på eller tap av innhold Kontroller container for skade og dennes plomber 1.7 Avvik Når mangler konstateres må bevis sikres, og meddelelse skal gis til Cipax AS uten ugrunnet opphold. Send melding (fax) til transportør/fraktfører samme dag. Tilkall transportør og påvis mangelen. Påfør mottakskvitteringen transportørens eksemplar av fraktbrevet eller kjøreseddelen de mangler som er funnet tilkall samtidig forsikringsselskapet eller dennes representant til besiktigelse 1.8 Reklamasjon Reklamer skriftlig til Cipax AS, transportøren eller dennes agent. Send omgående reklamasjon til Cipax AS, transportøren eller agenten Reklamasjon må være sendt innen følgende frister: Sjøtransport innen 3 dager Landtransport innen 7 dager Lufttransport 14 dager Skadeoppgjør Sørg for at en sorterer forsendelsen slik at skadede varer blir liggende for seg selv. Hvis skade ved henting av en vare, må skade, eventuell manko anmerkes på fraktdokument/utleveringskvittering. Mottager må straks sende skriftlig reklamasjon til transportøren med krav om å holdes skadesløs. Forsikringsselskapet underrettes straks slik at besiktigelse kan foretas sammen med representant for transportøren. Hvis skade/manko ikke oppdages ved henting, foreldes et eventuelt krav mot transportøren hvis ikke skriftlig reklamasjon blir sendt innen 3 dager (ved sjøtransport) og 7 dager (ved landtransport) etter mottagelse av varen. Før bestigelse skal mottager så langt som mulig sortere partiet slik at skadede varer blir liggende for seg selv. 13

14 Brukermanual oppdrettsbøyer, Cipax AS Dokumentasjon: Følgende dokumenter må sendes til forsikringsselskapet: Skriftlig krav om erstatning spesifisert med verdiangivelse. B/L (konnossement) - fraktbrev. Originalfaktura Utleveringskvittering med påført manko/skade samt kopi av skriftlig reklamasjon. Eventuell korrespondanse med transportøren eller andre som kan tenkes å komme i ansvar for skaden (speditør o.l.) 14

15 Brukermanual oppdrettsbøyer, Cipax AS 7 Tittel: 2 Hovedkomponenten og dens bestanddeler Side 7 av 31 Utarbeidet av: DT/TMA Godkjent av: DT Revisjon: 2.0 Dato: Bøyer Cipax produserer følgende typer bøyer til fiskeoppdrett: CB260 CB440 CB680 CB1100 CB1800 LAB380 LAB650 LAB975 LAB1250 LAB2100 LAB Definisjoner Bøyekropp: Plastkroppen i gul farge. Skum: Hvitt fyll av ekspandert polystyren, EPS. (Isopor/Styropor) Armatur: Gjennomgående galvaniserte stålkomponenter Tegninger Montering LAB serien Montering ny CB serie uten svivel Montering gammel CB serie med svivel (utgående) 15

16 Brukermanual oppdrettsbøyer, Cipax AS Sporbarhetsopplysninger Bøyen er merket med eget ID nr, se punkt 1,4 for detaljer om plassering av ID merke. Cipax har register over alle bøyer produsert etter Dataene lagres i minimum 5 år. 3.3 Forutsetninger og begrensinger i bruken av utstyret Forutsetninger Hovedfunksjonen til bøyer i er forankringssystem er å dempe effekten av strekkrefter. Et oppdrettsanlegg utsettes for krefter fra bølger og strøm. For å redusere slitasje på koblingspunkter og det totale systemet, benyttes bøyer som dempere og til oppdrift av det totale fortøyningssystemet. Bøyene monteres i koblingsplatene mellom rammefortøyning og ankerline å unngå vertikal krefter inn mot flytekrage. Vinkelen på ankerlinen endres og bøyen trekkes vertikalt ned når lasten fra strøm og bølger øker. Bøyene i anleggets ytterkanter kan/skal påmonteres godkjent lys og radarreflektor. Bøyene skal ha en grunnbelastning slik at minimum 30% av bøyen er under vann. Begrensninger Bøyen skal ikke brukes som en kraftførende del av fortøyningslinen. Bøyen er ikke beregnet for løft. Ved løft av koblingsplate skal prosedyren lenger ned i brukermanualen benyttes. Bøyen skal ikke være konstant neddykket Last og lastfordeling Det henvises til produktblader lenger ned i dette dokumentet. 16

17 Brukermanual oppdrettsbøyer, Cipax AS 9 Tittel: 4 Prosedyre for transport av bøyer til oppdretter Side 9 av 31 Utarbeidet av: DT/TMA Godkjent av: DT Revisjon: 2.0 Dato: Transport og ankomst av bøyer Bøyene sendes normalt på pall enkeltvis, to eller fire pr. pall. Lasten skal sikres ihht gjeldene forskrifter og håndteres av og på bil med bruk av truck. 4.2 Lossing og eventuell lagring av bøyer Lossing skal skje med bruk av egnet hjelpemiddel som truck, kran og lignende. Bøyene kan lagres utendørs. 17

18 Brukermanual oppdrettsbøyer, Cipax AS 10 Tittel: 5 Prosedyre for montering av bøyer i forankringssystem Side 10 av 35 Utarbeidet av: DT/TMA Godkjent av: DT Revisjon: 2.0 Dato: Forberedelser før montering av bøyer Kontroller at stålarmaturet er skikkelig forspent. Dette kontrolleres ved å påse at endeplater ligger inntil plastskallet og at skiver ikke ligger løst mellom mutter og endeplate. Hvis platene skulle være løse, kan armaturet etterstrammes ved hjelp av en muttertrekker. For ytterligere informasjon, kontakt Cipax AS. 5.2 Krav til monteringspersonell Montering av nye installasjoner skal gjøres av kompetent personell. Utskifting av bøyer i eksisterende anlegg kan gjøres av røktere, men kun i henhold til denne håndboken. 5.3 Selve monteringen av bøyene Utstyrs- og plassbehov ved montering av bøye Bøyene settes i sjø med bruk av kran og egnet skrev. Gjerne asymmetrisk Beskyttelseslag etter montering av bøyer Stålarmaturet er varmgalvanisert og PE-skallet er gjennomfarget. Ingen av disse trenger ytterligere behandling før disse settes i sjø Bøyen som kraftførende ledd i fortøyning For å sikre at bøyens funksjon er optimal, skal ikke bøyen brukes som et kraftførende ledd i fortøyningen. I stedet skal fortøyningen kun gå igjennom undersiden av bøyen, slik at bøyen blir stående vertikalt i vannet Ufullstendig montering. Bøyer som har vesentlige mangler og/eller skader tillates ikke brukt Montasjeretning Bøyene har en gitt montasjeretning. På flere av bøyene er montasjeretning innpreget i bøyeskallet. Feil montasjeretning kan føre til skade på bøyen. Ved tvil om montasjeretning, kontakt fortøyningsleverandør eller Cipax direkte. 18

19 Brukermanual oppdrettsbøyer, Cipax AS Etter montering av bøyer Sluttkontroll etter montering Anlegget kontrolleres av akkreditert inspeksjonsorgan, som skal verifisere at bøyene er montert korrekt i henhold til brukerhåndbok. Dette er en forutsetning for at anleggssertifikatet kan utstedes. Det skal foretas en visuell kontroll av følgende: Sikring og posisjonering av sjakkel/koblingsløkke. At riktig ende av bøyen går ned i sjøen Riktig forspenning/neddykking av bøyen. Korrosjonsskader Slitasjeskader Fjerning av monteringshjelpemidler Etter endt montasje skal alle monteringshjelpemidler fjernes før bøyen tas i bruk. Dette gjelder også tau som er brukt under sleping av bøyen. 5.5 Oppdatert brukerhåndbok Sist oppdaterte brukerhåndbok kan til en hver tid lastes ned elektronisk på: handbok 19

20 Brukermanual oppdrettsbøyer, Cipax AS 12 Tittel: 6 Grensesnitt mot ekstrautstyr og andre hovedkomponenter Side 12 av 31 Utarbeidet av: DT/TMA Godkjent av: DT Revisjon: 2.0 Dato: Montering av ekstrautstyr Bøyene kan påmonteres lys, radarreflektor og tilhørende utstyr. I de fleste tilfeller egner det seg best at dette påmonteres etter at bøyen er fastmontert i anlegget. Dette for å unngå eventuelle skader på utstyret ved utsetting. Ekstrautstyret skal ikke påvirke bøyens oppførsel i sjøen. Ved tvil skal Cipax AS kontaktes. Noen av bøyene har ferdige løsninger for montering av lys. Cipax AS har også et utvalg av monteringsbraketter for lys, radarreflektor etc. 6.2 Grensesnitt mot andre hovedkomponenter Maksimal last fra fortøyningssystem beskrives i produktdatablad lenger ned i dette dokumentet Montering av sjakkel/kjetting: Cipax bøyer er laget for å kobles videre med galvanisert sjakkel og kjetting. Cipax anbefaler at sjakkelen monteres slik at bolten går igjennom kjettingen. Se illustrasjon. Montering LAB serien Montering ny CB serie uten svivel Montering gammel CB serie med svivel (utgående) 20

21 Brukermanual oppdrettsbøyer, Cipax AS 13 Tittel: 7 Krav til drift av bøyer Side 13 av 31 Utarbeidet av: DT/TMA Godkjent av: DT Ekster Revisjon: 2.0 Dato: Krav til loggføring under drift Kontroll og vedlikehold av bøyene skal gjennomføres og loggføres hver 6. måned. 7.2 Fremgangsmåte for vanligste drifts- og vedlikeholdsoppgaver Forspenning av stålarmatur Kontroller at armaturet er godt forspent. Strekk og temperaturvariasjoner kan føre til at armaturet må etterstrammes. Når bøyen er etterstrammet skal gjengene deformeres helt inntil mutteren(e) for å unngå at dette løsner Kontroll av PE skall Kontroller at PE skallet er helt og uten vesentlige deformasjoner. Begroing fjernes før bøyen settes tilbake i sjøen Is, snø og begroing Is og begroing påvirker bøyens oppdrift og skal fjernes. 21

22 Brukermanual oppdrettsbøyer, Cipax AS 14 Tittel: 8 Vedlikehold og ettersynsprogram Side 14 av 31 Utarbeidet av: DT/TMA Godkjent av: DT Revisjon: 2.0 Dato: Under er det spesifisert periodiske kontroller, kontroll etter uvær samt anbefalte kriterier for utskiftning av anleggsdel: Inspeksjon vil i all hovedsak være en visuell vurdering. Kontroller og lignende føres opp i egen Logg. Denne blir levert med hvert anlegg. 8.1 Sjekklister LAB-serien 1xU=1 gang pr uke, 1xM= 1 gang pr mnd, 2xÅ=2 gang pr år, EU=Etter uvær/uhell og lignende. Frekvens Anleggsdel LAB bøyer Armatur Armatur PE skall Sjekkpunkter Kontrolleres for skader og slitasje Kontrolleres for forspenning Kontrolleres for skader 1 x U 1 x M 2 x Å X X X E U Anbefalte utskiftingskriterier X Gravrust. Mekanisk slitasje i koblingsøye (>10% av bøylens opprinnelige diameter) X Slitte gjenger X Brudd, hull etc. Små skader kan repareres med ekstrudersveis, men slitasjebrudd som f.eks ved bunnplate vil kreve utskifting. 22

23 Brukermanual oppdrettsbøyer, Cipax AS Sjekklister CB-serien 1xU=1 gang pr uke, 1xM= 1 gang pr mnd, 2xÅ=2 gang pr år, EU=Etter uvær/uhell og lignende. Frekvens Anleggsdel CB bøyer Armatur Armatur PE skall Sjekkpunkter Kontrolleres for skader og slitasje Kontrolleres for forspenning Kontrolleres for skader 1 x U 1 x M 2 x Å X X X E U Anbefalte utskiftingskriterier X Gravrust. Mekanisk slitasje i koblingsøye (>10% av bøylens opprinnelige diameter) X Slitte gjenger X Brudd, hull etc. Små skader kan repareres med ekstrudersveis, men slitasjebrudd som f.eks ved bunnplate vil kreve utskifting. 8.3 Risikotabell Hovedkompo nent Flyteelement Stålarmatur Sannsynlighet for skade Liten Kan forekomme ved båtstøt og etter uvær. Liten Kan forekomme ved korrosjon og mekanisk slitasje Konsekvens Tap av oppdrift eller brudd Brudd i armatur Risiko Bøyen ligger dypere i sjøen. Ved brudd kan dette føre til skader eller videre havari på flytekrage og forankringsliner Brudd i stålkomponenter kan medføre skader eller videre havari på flytekrage og forankringsliner 23

24 Brukermanual oppdrettsbøyer, Cipax AS Personalsikkerhet Løfteøyet på bøyene er kun ment for å enkelt kunne hente bøyen ut av vannet. Bøyen skal ikke under noen omstendighet være en del av løftesystemet under kontroll, montering, service eller lignende. Det anbefales at det benyttes er asymmetrisk skrev når bøyen/anlegget skal kontrolleres. Den korte delen av skrevet kobles i toppen av bøyen når denne løftes ut av vannet. Den lange delen av skrevet kobles direkte på kjettingen når denne er tilgjengelig. Denne prosedyren skal alltid følges da armaturet inne i bøyen ikke kan kontrolleres visuelt. Se illustrasjon neste side. 24

25 Brukermanual oppdrettsbøyer, Cipax AS 17 Prosedyre for bytte/kontroll av bøyer. NB Spesial skrev benyttes for 2 stegs løft av bøye 1) Kroken med kortest lenke festes i løfteøye på topp av bøya. 2) Bøyen løftes så over vann, hvorpå den lengste lenken kobles til kjetting under bøyen. 3) Bøyen senkes så ned i vannet igjen. Øvre lenke løsnes, og lenken til nedre feste kobles på krankrok. 4) Bøyen kan nå løftes opp av vannet for videre inspeksjon. 25

26 Brukermanual oppdrettsbøyer, Cipax AS 18 Tittel: 9 Logg Side 18 av 31 Utarbeidet av: DT/TMA Godkjent av: DT Revisjon: 2.0 Dato: Utført handling Resultat etter utført handling Nødvendig oppfølging som konklusjon etter utført handling Dato Utførende person/institusjon Underskrift 26

27 Brukermanual oppdrettsbøyer, Cipax AS 19 Tittel: 10 Vedlegg Side 119 av 31 Utarbeidet av: DT/TMA Godkjent av: DT Revisjon: 2.0 Dato: Produktinformasjon LAB serien LAB bøyene består av ett eller to kvadratiske flyteelementer. Utformingen av stålkomponentene varierer mellom de ulike størrelsene. LAB380 leveres normalt med 1 stk gjennomgående bolt i M20. LAB 1250 leveres med 1 stk gjennomgående rør med 4 påsveisede gjengestenger. Resten av LAB serien har 4 gjennomgående bolter i ulike dimensjoner avhengig av bøyens størrelse. Skallet på LAB2100 og LAB4200 er en tett konstruksjon der gjennomføringen for boltene er en helstøpt gjennomgående profil. 27

28 Oppdrift: 380,0 kg Vekt: Høyde: 825 mm Lengde/Bredde:1000 mm Farge: Gul, rød, grå Brukermanual oppdrettsbøyer, Cipax AS LAB 380 Ytterskall: Rotasjonsstøpt polyetylen, PE-LLD 6-8 mm godstykkelse minimum 15 J/mm slagstyrke 20 Skum: Ekspandert polystyren, densitet 25 kg/m3 Oppdriftreduksjon maks 8% av neddykket volum Armatur: Varmgalvanisert gjennomgående stålarmatur Stålkvalitet: S 355 Varmgalvanisering: EN ISO 1461, 120 m tykkelse. Break load: 6,4 tonn Safe working load: Bøyen er ikke laget for løft. Dimensjoner: Gjennomgående bolt: Ø 24mm, M20 gjenger Bøyle bunn: Ø 28 mm Øye topp: Ø 28 mm Plate topp: Ø145 x 5mm Plate bunn: Ø145 x 5mm Forberedelser før montering av bøyer Kontroller at stålarmaturet er skikkelig forspent. Dette kontrolleres ved å påse at endeplater ligger inntil plastskallet og at skiver ikke ligger løst mellom mutter og endeplate. Krav til monteringspersonell Montering av nye installasjoner skal gjøres av kompetent personell. Utskifting av bøyer i eksisterende anlegg kan gjøres av røktere, men kun i henhold til Cipax brukerhåndbok. Montering av bøye Bøyene settes i sjø med bruk av kran og egnet skrev, gjerne asymmetrisk. Bøyene kan ikke være en del av selve fortøyningslinen, men må monteres via en koblingsplate etc. Beskyttelseslag etter montering av bøyer Bøyen trenger ingen behandling før den settes i sjøen. Ufullstendig montering. Bøyer som er ufullstendig montert eller har vesentlige mangler tillates ikke brukt. Sluttkontroll etter montering Monteringsansvarlig foretar sluttkontroll og fyller ut sluttkontrollskjema som både montør og kunde skal signere på. Det skal foretas en visuell kontroll av følgende: Sikring og posisjonering av sjakkel/koblingsløkke. Riktig forspenning/neddykking av bøyen. Korrosjonsskader Fjerning av monteringshjelpemidler Etter endt montasje skal alle monteringshjelpemidler fjernes før bøyen tas i bruk. Dette gjelder også tau som er brukt under sleping av bøyen. Etterkontrollsintervall Bøyen skal etterkontrolleres 2 ganger per år, samt etter større uvær/uhell og lignende. 28

29 Oppdrift: 650,0 kg Vekt: 110,0 kg Høyde: 1280 mm Lengde/Bredde:1000 mm Farge: Gul, rød, grå Brukermanual oppdrettsbøyer, Cipax AS LAB 650 Ytterskall: Rotasjonsstøpt polyetylen, PE-LLD 6-8 mm godstykkelse minimum 15 J/mm slagstyrke 21 Skum: Armatur: Ekspandert polystyren, densitet 25 kg/m3 Oppdriftreduksjon maks 8% av neddykket volum Varmgalvanisert gjennomgående stålarmatur Stålkvalitet: S 355 Varmgalvanisering: EN ISO 1461, 120 m tykkelse. Break load: 6,8 tonn Safe working load: Bøyen er ikke laget for løft. Dimensjoner: Gjennomgående bolter: Ø 20mm, M20 gjenger (4 stk) Bøyle bunn: Ø 28 mm Øye topp: Ø 28 mm Plate topp: 500x500x8mm Plate bunn: 500x500x8mm Forberedelser før montering av bøyer Kontroller at stålarmaturet er skikkelig forspent. Dette kontrolleres ved å påse at endeplater ligger inntil plastskallet og at skiver ikke ligger løst mellom mutter og endeplate. Krav til monteringspersonell Montering av nye installasjoner skal gjøres av kompetent personell. Utskifting av bøyer i eksisterende anlegg kan gjøres av røktere, men kun i henhold til Cipax brukerhåndbok. Montering av bøye Bøyene settes i sjø med bruk av kran og egnet skrev, gjerne asymmetrisk. Bøyene kan ikke være en del av selve fortøyningslinen, men må monteres via en koblingsplate etc. Beskyttelseslag etter montering av bøyer Bøyen trenger ingen behandling før den settes i sjøen. Ufullstendig montering. Bøyer som er ufullstendig montert eller har vesentlige mangler tillates ikke brukt. Sluttkontroll etter montering Monteringsansvarlig foretar sluttkontroll og fyller ut sluttkontrollskjema som både montør og kunde skal signere på. Det skal foretas en visuell kontroll av følgende: Sikring og posisjonering av sjakkel/koblingsløkke. Riktig forspenning/neddykking av bøyen. Korrosjonsskader Fjerning av monteringshjelpemidler Etter endt montasje skal alle monteringshjelpemidler fjernes før bøyen tas i bruk. Dette gjelder også tau som er brukt under sleping av bøyen. Etterkontrollsintervall Bøyen skal etterkontrolleres 2 ganger per år, samt etter større uvær/uhell og lignende. 29

30 Oppdrift: 975,0 kg Vekt: 135,0 kg Høyde: 1650 mm Lengde/Bredde:1000 mm Farge: Gul, rød, grå Brukermanual oppdrettsbøyer, Cipax AS LAB 975 Ytterskall: Rotasjonsstøpt polyetylen, PE-LLD 6-8 mm godstykkelse minimum 15 J/mm slagstyrke 22 Skum: Ekspandert polystyren, densitet 25 kg/m3 Oppdriftreduksjon maks 8% av neddykket volum Armatur: Varmgalvanisert gjennomgående stålarmatur Stålkvalitet: S 355 Varmgalvanisering: EN ISO 1461, 120 m tykkelse. Break load: 6,8 tonn Safe working load: Bøyen er ikke laget for løft. Dimensjoner: Gjennomgående bolter: Ø 19 mm, M20 gjenger (4 stk) Bøyle bunn: Ø 28 mm Øye topp: Ø 28 mm Plate topp: 500x500x8mm Plate bunn: 500x500x8mm Forberedelser før montering av bøyer Kontroller at stålarmaturet er skikkelig forspent. Dette kontrolleres ved å påse at endeplater ligger inntil plastskallet og at skiver ikke ligger løst mellom mutter og endeplate. Krav til monteringspersonell Montering av nye installasjoner skal gjøres av kompetent personell. Utskifting av bøyer i eksisterende anlegg kan gjøres av røktere, men kun i henhold til Cipax brukerhåndbok. Montering av bøye Bøyene settes i sjø med bruk av kran og egnet skrev, gjerne asymmetrisk. Bøyene kan ikke være en del av selve fortøyningslinen, men må monteres via en koblingsplate etc. Beskyttelseslag etter montering av bøyer Bøyen trenger ingen behandling før den settes i sjøen. Ufullstendig montering. Bøyer som er ufullstendig montert eller har vesentlige mangler tillates ikke brukt. Sluttkontroll etter montering Monteringsansvarlig foretar sluttkontroll og fyller ut sluttkontrollskjema som både montør og kunde skal signere på. Det skal foretas en visuell kontroll av følgende: Sikring og posisjonering av sjakkel/koblingsløkke. Riktig forspenning/neddykking av bøyen. Korrosjonsskader Fjerning av monteringshjelpemidler Etter endt montasje skal alle monteringshjelpemidler fjernes før bøyen tas i bruk. Dette gjelder også tau som er brukt under sleping av bøyen. Etterkontrollsintervall Bøyen skal etterkontrolleres 2 ganger per år, samt etter større uvær/uhell og lignende. 30

31 Oppdrift: 1250,0 kg Vekt: 165,0 kg Høyde: 2000 mm Lengde/Bredde:1000 mm Farge: Gul, rød, grå Brukermanual oppdrettsbøyer, Cipax AS LAB 1250 Ytterskall: Rotasjonsstøpt polyetylen, PE-LLD 6-8 mm godstykkelse minimum 15 J/mm slagstyrke 23 Skum: Armatur: Ekspandert polystyren, densitet 25 kg/m3 Oppdriftreduksjon maks 8% av neddykket volum Varmgalvanisert gjennomgående stålarmatur Stålkvalitet: S 355 Varmgalvanisering: EN ISO 1461, 120 m tykkelse. Break load: 6,8 tonn Safe working load: Bøyen er ikke laget for løft. Dimensjoner: Gjennomgående rør: Ø 219-6,3mm, M24 gjenger (4 stk) Bøyle bunn: Ø 30 mm Øye topp: Ø 30 mm Plate topp: 500x500x8mm Plate bunn: 500x500x8mm Forberedelser før montering av bøyer Kontroller at stålarmaturet er skikkelig forspent. Dette kontrolleres ved å påse at endeplater ligger inntil plastskallet og at skiver ikke ligger løst mellom mutter og endeplate. Krav til monteringspersonell Montering av nye installasjoner skal gjøres av kompetent personell. Utskifting av bøyer i eksisterende anlegg kan gjøres av røktere, men kun i henhold til Cipax brukerhåndbok. Montering av bøye Bøyene settes i sjø med bruk av kran og egnet skrev, gjerne asymmetrisk. Bøyene kan ikke være en del av selve fortøyningslinen, men må monteres via en koblingsplate etc. Beskyttelseslag etter montering av bøyer Bøyen trenger ingen behandling før den settes i sjøen. Ufullstendig montering. Bøyer som er ufullstendig montert eller har vesentlige mangler tillates ikke brukt. Sluttkontroll etter montering Monteringsansvarlig foretar sluttkontroll og fyller ut sluttkontrollskjema som både montør og kunde skal signere på. Det skal foretas en visuell kontroll av følgende: Sikring og posisjonering av sjakkel/koblingsløkke. Riktig forspenning/neddykking av bøyen. Korrosjonsskader Fjerning av monteringshjelpemidler Etter endt montasje skal alle monteringshjelpemidler fjernes før bøyen tas i bruk. Dette gjelder også tau som er brukt under sleping av bøyen. Etterkontrollsintervall Bøyen skal etterkontrolleres 2 ganger per år, samt etter større uvær/uhell og lignende. 31

32 Oppdrift: 2100,0 kg Vekt: 270,0 kg Høyde: 940 mm Lengde/Bredde:1800 mm Farge: Gul, rød, grå Brukermanual oppdrettsbøyer, Cipax AS LAB 2100 Ytterskall: Rotasjonsstøpt polyetylen, PE-LLD mm godstykkelse minimum 15 J/mm slagstyrke 24 Skum: Armatur: Ekspandert polystyren, densitet 25 kg/m3 Oppdriftreduksjon maks 8% av neddykket volum Varmgalvanisert gjennomgående stålarmatur Stålkvalitet: S 355 Varmgalvanisering: EN ISO 1461, 120 m tykkelse. Break load: 18,3 tonn Safe working load: Bøyen er ikke laget for løft. Dimensjoner: Gjennomgående bolter: Ø 28 mm, M27 gjenger (4 stk) Bøyle bunn: Ø 30 mm Øye topp: Ø 30 mm Plate topp: 800x800x8mm Plate bunn: 470x470x10mm Forberedelser før montering av bøyer Kontroller at stålarmaturet er skikkelig forspent. Dette kontrolleres ved å påse at endeplater ligger inntil plastskallet og at skiver ikke ligger løst mellom mutter og endeplate. Krav til monteringspersonell Montering av nye installasjoner skal gjøres av kompetent personell. Utskifting av bøyer i eksisterende anlegg kan gjøres av røktere, men kun i henhold til Cipax brukerhåndbok. Montering av bøye Bøyene settes i sjø med bruk av kran og egnet skrev, gjerne asymmetrisk. Bøyene kan ikke være en del av selve fortøyningslinen, men må monteres via en koblingsplate etc. Beskyttelseslag etter montering av bøyer Bøyen trenger ingen behandling før den settes i sjøen. Ufullstendig montering. Bøyer som er ufullstendig montert eller har vesentlige mangler tillates ikke brukt. Sluttkontroll etter montering Monteringsansvarlig foretar sluttkontroll og fyller ut sluttkontrollskjema som både montør og kunde skal signere på. Det skal foretas en visuell kontroll av følgende: Sikring og posisjonering av sjakkel/koblingsløkke. Riktig forspenning/neddykking av bøyen. Korrosjonsskader Fjerning av monteringshjelpemidler Etter endt montasje skal alle monteringshjelpemidler fjernes før bøyen tas i bruk. Dette gjelder også tau som er brukt under sleping av bøyen. Etterkontrollsintervall Bøyen skal etterkontrolleres 2 ganger per år, samt etter større uvær/uhell og lignende. 32

33 Oppdrift: 4200,0 kg Vekt: 450,0 kg Høyde: 1895 mm Lengde/Bredde:1800 mm Farge: Gul, rød, grå Brukermanual oppdrettsbøyer, Cipax AS LAB 4200 Ytterskall: Rotasjonsstøpt polyetylen, PE-LLD mm godstykkelse minimum 15 J/mm slagstyrke 25 Skum: Ekspandert polystyren, densitet 25 kg/m3 Oppdriftreduksjon maks 8% av neddykket volum Armatur: Varmgalvanisert gjennomgående stålarmatur Stålkvalitet: S 355 Varmgalvanisering: EN ISO 1461, 120 m tykkelse. Break load: 41,0 tonn Safe working load: Bøyen er ikke laget for løft. Dimensjoner: Gjennomgående bolter: Ø 30 mm, M30 gjenger (4 stk) Bøyle bunn: Ø 40 mm Øye topp: Ø 40 mm Plate topp/bunn: 470x470x10mm Plate midt: 470x470x6mm Forberedelser før montering av bøyer Kontroller at stålarmaturet er skikkelig forspent. Dette kontrolleres ved å påse at endeplater ligger inntil plastskallet og at skiver ikke ligger løst mellom mutter og endeplate. Krav til monteringspersonell Montering av nye installasjoner skal gjøres av kompetent personell. Utskifting av bøyer i eksisterende anlegg kan gjøres av røktere, men kun i henhold til Cipax brukerhåndbok. Montering av bøye Bøyene settes i sjø med bruk av kran og egnet skrev, gjerne asymmetrisk. Bøyene kan ikke være en del av selve fortøyningslinen, men må monteres via en koblingsplate etc. Beskyttelseslag etter montering av bøyer Bøyen trenger ingen behandling før den settes i sjøen. Ufullstendig montering. Bøyer som er ufullstendig montert eller har vesentlige mangler tillates ikke brukt. Sluttkontroll etter montering Monteringsansvarlig foretar sluttkontroll og fyller ut sluttkontrollskjema som både montør og kunde skal signere på. Det skal foretas en visuell kontroll av følgende: Sikring og posisjonering av sjakkel/koblingsløkke. Riktig forspenning/neddykking av bøyen. Korrosjonsskader Fjerning av monteringshjelpemidler Etter endt montasje skal alle monteringshjelpemidler fjernes før bøyen tas i bruk. Dette gjelder også tau som er brukt under sleping av bøyen. Etterkontrollsintervall Bøyen skal etterkontrolleres 2 ganger per år, samt etter større uvær/uhell og lignende. 33

34 Brukermanual oppdrettsbøyer, Cipax AS Produktinformasjon CB serien De sylindriske bøyene har prinsipielt lik utforming uavhengig av størrelse, men de har ulike dimensjoner på endeplater og gjennomgående bolt. 34

35 Oppdrift: Vekt: Diameter: Lengde: Farge: Skum: 260,0kg 30,5kg 550 mm 1580 mm Gul, rød eller Grå Brukermanual oppdrettsbøyer, Cipax AS CB 260 Ytterskall: Rotasjonsstøpt polyetylen, PE-LLD 6-8 mm godstykkelse minimum 15 J/mm slagstyrke Ekspandert polystyren, densitet 25 kg/m3 Oppdriftreduksjon maks 8% av neddykket volum 27 Armatur: Varmgalvanisert gjennomgående stålarmatur Stålkvalitet: 8.8 Varmgalvanisering: EN ISO 1461, 120 m tykkelse. Break load: 6,4 tonn Safe working load: Bøyen er ikke laget for løft. Dimensjoner: Gjennomgående bolt: Ø 24 mm, M20 gjenger Bøyle bunn: Ø 28 mm Øye topp: Ø 28 mm Plate topp: Ø 145 x 5 mm Plate bunn: Ø 145 x 5mm Forberedelser før montering av bøyer Kontroller at stålarmaturet er skikkelig forspent. Dette kontrolleres ved å påse at endeplater ligger inntil plastskallet og at skiver ikke ligger løst mellom mutter og endeplate. Krav til monteringspersonell Montering av nye installasjoner skal gjøres av kompetent personell. Utskifting av bøyer i eksisterende anlegg kan gjøres av røktere, men kun i henhold til Cipax brukerhåndbok. Montering av bøye Bøyene settes i sjø med bruk av kran og egnet skrev, gjerne asymmetrisk. Bøyene kan ikke være en del av selve fortøyningslinen, men må monteres via en koblingsplate etc. Beskyttelseslag etter montering av bøyer Bøyen trenger ingen behandling før den settes i sjøen. Ufullstendig montering. Bøyer som er ufullstendig montert eller har vesentlige mangler tillates ikke brukt. Sluttkontroll etter montering Monteringsansvarlig foretar sluttkontroll og fyller ut sluttkontrollskjema som både montør og kunde skal signere på. Det skal foretas en visuell kontroll av følgende: Sikring og posisjonering av sjakkel/koblingsløkke. Riktig forspenning/neddykking av bøyen. Korrosjonsskader Fjerning av monteringshjelpemidler Etter endt montasje skal alle monteringshjelpemidler fjernes før bøyen tas i bruk. Dette gjelder også tau som er brukt under sleping av bøyen. Etterkontrollsintervall Bøyen skal etterkontrolleres 2 ganger per år, samt etter større uvær/uhell og lignende. 35

36 Oppdrift: Vekt: Diameter: Lengde: Farge: Skum: 440,0kg 45,5kg 757mm 1580mm Gul, rød eller Grå Brukermanual oppdrettsbøyer, Cipax AS CB 440 Ytterskall: Rotasjonsstøpt polyetylen, PE-LLD 6-8 mm godstykkelse minimum 15 J/mm slagstyrke Ekspandert polystyren, densitet 25 kg/m3 Oppdriftreduksjon maks 8% av neddykket volum 28 Armatur: Varmgalvanisert gjennomgående stålarmatur Stålkvalitet: S355 Varmgalvanisering: EN ISO 1461, 120 m tykkelse. Break load: 14,8 tonn Safe working load: Bøyen er ikke laget for løft. Dimensjoner: Gjennomgående bolt: Ø 24 mm, M27 gjenger Bøyle bunn: Ø 28 mm Øye topp: Ø 28 mm Plate topp: Ø 300 x 6 mm Plate bunn: Ø 300 x 6mm Forberedelser før montering av bøyer Kontroller at stålarmaturet er skikkelig forspent. Dette kontrolleres ved å påse at endeplater ligger inntil plastskallet og at skiver ikke ligger løst mellom mutter og endeplate. Krav til monteringspersonell Montering av nye installasjoner skal gjøres av kompetent personell. Utskifting av bøyer i eksisterende anlegg kan gjøres av røktere, men kun i henhold til Cipax brukerhåndbok. Montering av bøye Bøyene settes i sjø med bruk av kran og egnet skrev, gjerne asymmetrisk. Bøyene kan ikke være en del av selve fortøyningslinen, men må monteres via en koblingsplate etc. Beskyttelseslag etter montering av bøyer Bøyen trenger ingen behandling før den settes i sjøen. Ufullstendig montering. Bøyer som er ufullstendig montert eller har vesentlige mangler tillates ikke brukt. Sluttkontroll etter montering Monteringsansvarlig foretar sluttkontroll og fyller ut sluttkontrollskjema som både montør og kunde skal signere på. Det skal foretas en visuell kontroll av følgende: Sikring og posisjonering av sjakkel/koblingsløkke. Riktig forspenning/neddykking av bøyen. Korrosjonsskader Fjerning av monteringshjelpemidler Etter endt montasje skal alle monteringshjelpemidler fjernes før bøyen tas i bruk. Dette gjelder også tau som er brukt under sleping av bøyen. Etterkontrollsintervall Bøyen skal etterkontrolleres 2 ganger per år, samt etter større uvær/uhell og lignende. 36

37 Oppdrift: Vekt: Diameter: Lengde: Farge: Skum: 680,0kg 50,5kg 910mm 1580mm Gul, rød eller Grå Brukermanual oppdrettsbøyer, Cipax AS CB 680 Ytterskall: Rotasjonsstøpt polyetylen, PE-LLD 6-8 mm godstykkelse minimum 15 J/mm slagstyrke Ekspandert polystyren, densitet 25 kg/m3 Oppdriftreduksjon maks 8% av neddykket volum 29 Armatur: Varmgalvanisert gjennomgående stålarmatur Stålkvalitet: S 355 Varmgalvanisering: EN ISO 1461, 120 m tykkelse. Break load: 14,8 tonn Safe working load: Bøyen er ikke laget for løft. Dimensjoner: Gjennomgående bolt: Ø 28 mm, M27 gjenger Bøyle bunn: Ø 28 mm Øye topp: Ø 30 mm Plate topp: Ø 300 x 6 mm Plate bunn: Ø 300 x 6mm Forberedelser før montering av bøyer Kontroller at stålarmaturet er skikkelig forspent. Dette kontrolleres ved å påse at endeplater ligger inntil plastskallet og at skiver ikke ligger løst mellom mutter og endeplate. Krav til monteringspersonell Montering av nye installasjoner skal gjøres av kompetent personell. Utskifting av bøyer i eksisterende anlegg kan gjøres av røktere, men kun i henhold til Cipax brukerhåndbok. Montering av bøye Bøyene settes i sjø med bruk av kran og egnet skrev, gjerne asymmetrisk. Bøyene kan ikke være en del av selve fortøyningslinen, men må monteres via en koblingsplate etc. Beskyttelseslag etter montering av bøyer Bøyen trenger ingen behandling før den settes i sjøen. Ufullstendig montering. Bøyer som er ufullstendig montert eller har vesentlige mangler tillates ikke brukt. Sluttkontroll etter montering Monteringsansvarlig foretar sluttkontroll og fyller ut sluttkontrollskjema som både montør og kunde skal signere på. Det skal foretas en visuell kontroll av følgende: Sikring og posisjonering av sjakkel/koblingsløkke. Riktig forspenning/neddykking av bøyen. Korrosjonsskader Fjerning av monteringshjelpemidler Etter endt montasje skal alle monteringshjelpemidler fjernes før bøyen tas i bruk. Dette gjelder også tau som er brukt under sleping av bøyen. Etterkontrollsintervall Bøyen skal etterkontrolleres 2 ganger per år, samt etter større uvær/uhell og lignende. 37

38 Oppdrift: Vekt: Diameter: Lengde: Farge: 1100,0kg 69,0kg 1160mm 1580mm Gul, rød eller Grå Brukermanual oppdrettsbøyer, Cipax AS CB 1100 Ytterskall: Rotasjonsstøpt polyetylen, PE-LLD 6-8 mm godstykkelse minimum 15 J/mm slagstyrke 30 Skum: Armatur: Ekspandert polystyren, densitet 25 kg/m3 Oppdriftreduksjon maks 8% av neddykket volum Varmgalvanisert gjennomgående stålarmatur Stålkvalitet: S 355 Varmgalvanisering: EN ISO 1461, 120 m tykkelse. Break load: 14,8 tonn Safe working load: Bøyen er ikke laget for løft. Dimensjoner: Gjennomgående bolt: Ø 28 mm, M27 gjenger Bøyle bunn: Ø 28 mm Øye topp: Ø 30 mm Plate topp: Ø 300 x 6 mm Plate bunn: Ø 300 x 6mm Forberedelser før montering av bøyer Kontroller at stålarmaturet er skikkelig forspent. Dette kontrolleres ved å påse at endeplater ligger inntil plastskallet og at skiver ikke ligger løst mellom mutter og endeplate. Krav til monteringspersonell Montering av nye installasjoner skal gjøres av kompetent personell. Utskifting av bøyer i eksisterende anlegg kan gjøres av røktere, men kun i henhold til Cipax brukerhåndbok. Montering av bøye Bøyene settes i sjø med bruk av kran og egnet skrev, gjerne asymmetrisk. Bøyene kan ikke være en del av selve fortøyningslinen, men må monteres via en koblingsplate etc. Beskyttelseslag etter montering av bøyer Bøyen trenger ingen behandling før den settes i sjøen. Ufullstendig montering. Bøyer som er ufullstendig montert eller har vesentlige mangler tillates ikke brukt. Sluttkontroll etter montering Monteringsansvarlig foretar sluttkontroll og fyller ut sluttkontrollskjema som både montør og kunde skal signere på. Det skal foretas en visuell kontroll av følgende: Sikring og posisjonering av sjakkel/koblingsløkke. Riktig forspenning/neddykking av bøyen. Korrosjonsskader Fjerning av monteringshjelpemidler Etter endt montasje skal alle monteringshjelpemidler fjernes før bøyen tas i bruk. Dette gjelder også tau som er brukt under sleping av bøyen. Etterkontrollsintervall Bøyen skal etterkontrolleres 2 ganger per år, samt etter større uvær/uhell og lignende. 38

39 Oppdrift: Vekt: Diameter: Lengde: Farge: Skum: 1800,0 kg 123,0 kg 1150 mm 2300 mm Gul, rød eller Grå Brukermanual oppdrettsbøyer, Cipax AS CB 1800 Ytterskall: Rotasjonsstøpt polyetylen, PE-LLD 6-8 mm godstykkelse minimum 15 J/mm slagstyrke Ekspandert polystyren, densitet 25 kg/m3 Oppdriftreduksjon maks 8% av neddykket volum 31 Armatur: Varmgalvanisert gjennomgående stålarmatur Stålkvalitet: S 355 Varmgalvanisering: EN ISO 1461, 120 m tykkelse. Break load: 14,8 tonn Safe working load: Bøyen er ikke laget for løft. Dimensjoner: Gjennomgående bolt: Ø 28 mm, M27 gjenger Bøyle bunn: Ø 30 mm Øye topp: Ø 30 mm Plate topp: Ø 400 x 6 mm Plate bunn: Ø 400 x 6mm Forberedelser før montering av bøyer Kontroller at stålarmaturet er skikkelig forspent. Dette kontrolleres ved å påse at endeplater ligger inntil plastskallet og at skiver ikke ligger løst mellom mutter og endeplate. Krav til monteringspersonell Montering av nye installasjoner skal gjøres av kompetent personell. Utskifting av bøyer i eksisterende anlegg kan gjøres av røktere, men kun i henhold til Cipax brukerhåndbok. Montering av bøye Bøyene settes i sjø med bruk av kran og egnet skrev, gjerne asymmetrisk. Bøyene kan ikke være en del av selve fortøyningslinen, men må monteres via en koblingsplate etc. Beskyttelseslag etter montering av bøyer Bøyen trenger ingen behandling før den settes i sjøen. Ufullstendig montering. Bøyer som er ufullstendig montert eller har vesentlige mangler tillates ikke brukt. Sluttkontroll etter montering Monteringsansvarlig foretar sluttkontroll og fyller ut sluttkontrollskjema som både montør og kunde skal signere på. Det skal foretas en visuell kontroll av følgende: Sikring og posisjonering av sjakkel/koblingsløkke. Riktig forspenning/neddykking av bøyen. Korrosjonsskader Fjerning av monteringshjelpemidler Etter endt montasje skal alle monteringshjelpemidler fjernes før bøyen tas i bruk. Dette gjelder også tau som er brukt under sleping av bøyen. Etterkontrollsintervall Bøyen skal etterkontrolleres 2 ganger per år, samt etter større uvær/uhell og lignende. 39

40 Brukerhåndbok for fjellbolter Ref. Nytek forskriften og NS 9415: Produsent: Gunnebo Anja Industrier AS 5282 LONEVÅG Produktinfo: Denne brukerhåndboken omhandler følgende fjellbolter. 1. Type Øyebolt. Kobles med sjakkel i øye. 2. Type T-bolt. Kobles med sjakkel rundt legg. Begge er spesialdesignet til førtøyning av oppdrettsanlegg. Merket med produsent, unikt spormerke og minste bruddlast (MBL) Hovedkomponent og dens bestanddeler Våre fjellbolter er produsert av høykvalitet stål, seigherdet og varmgalvanisert. Til innfesting i fjell, er det riller for gysing og kilspor for medfølgende kile 6 x70. Transport og lagring Normale regler for transport og lagring gjelder. Ved mottak og før bruk må en kontrollere at produktet er i orden og samsvarer med dokumentasjon fra produsent. Må ikke utsettes for syrer, slag som ødelegger galvanisering. Må ikke varmebehandles. Montering Borrdiameter tilsvarende leggdiameter bolt +4 mm. Vi anbefaler å gyse alle bolter med gysemasse godkjent til dette formål. Gysemasse skal ha minimum lik styrke som bolt. Følg anvisning fra leverandør av gysemasse. Øyebolt monteres med øye ned til fjell. T-bolt monteres maks 2 x leggdiameter fra fjell til T. Grensesnitt mot andre hovedkomponenter Sjakkel må være tilpasset fortøyningsbolt. Vær spesielt oppmerksom på at «anodeeffekt» kan oppstå om materialer med forskjellig materialkvalitet brukes. Drift og Vedlikehold Det skal foretas regelmessig inspeksjon av fjellbolt. Nedenfor oppgitte verdier er anbefalte verdier. Intervall må bestemmes ut fra lokale forhold av strøm, saltinnhold i vann, vind osv. Bruker som kjenner dette har ansvar for å sette endelig kontrollintervall. For bolter montert i overflatenivå og ned mot ca 10 m, anbefales kontrollintervall min 2 ganger pr år. For bolter montert dypere anbefales kontrollintervall 1 gang pr år. Følgende skal kontrolleres: At bolt er riktig montert. At bolt ikke er deformert som følge av f.eks. skeivbelastning. Slitasje, maks 10% av areal. ((d1+d2)/2)*0,9. Rustangrep / korrosjon. Maks 10%. Bolter i overflatesone har en forventet levetid på 5 år. For bolter plassert på sjøbunn med dybder over 15 meter er forventet levetid 10 år. Dersom bolten vurderes til ikke å fullt ut å oppfylle sin funksjon fram til neste kontroll, skal den byttes. 40 Brukerhåndbok fjellbolter Utskrift 9 September 2013 Rev / 00

41 Brukerhåndbok for kjetting Ref. Nytek forskriften og NS 9419:2013 Produsent Gunnebo Industrier Produktinfo Denne brukerhåndboken omhandler følgende kjetting LLZ KJETTING GALV (langlenket kjetting varmgalvanisert Hovedkomponent og dens bestanddeler Vår kjetting er produsert av høykvalitet stål, seigherdet og varmgalvanisert. Transport og lagring Normale regler for transport og lagring gjelder. Ved mottak og før bruk må en kontrollere at produktet er i orden og samsvarer med dokumentasjon fra produsent. Må ikke utsettes for syrer, slag som ødelegger galvanisering. Må ikke varmebehandles. Montering Påse at kjetting etter montering kan bevege seg fritt og ikke låses slik at skjevbelastning oppstår. Påse at kjetting ikke vil ligge og gnage mot skarpe kanter. Grensesnitt mot andre hovedkomponenter Kjetting kobles mot stropper, liner, fortøyningsbolter, koblingsplater osv. med bruk av f.eks. sjakler. Vær spesielt oppmerksom på at «anodeeffekt» kan oppstå om materialer med forskjellig materialkvalitet brukes. Drift og Vedlikehold Det skal foretas regelmessig inspeksjon av kjetting. Nedenfor oppgitte verdier er anbefalte verdier. Intervall må bestemmes ut fra lokale forhold av strøm, saltinnhold i vann, vind osv. Bruker som kjenner dette har ansvar for å sette endelig kontrollintervall. For kjetting montert i overflatenivå og ned mot ca10 m, anbefales kontrollintervall min 2 ganger pr år. For kjetting montert dypere anbefales kontrollintervall 1 gang pr år. Følgende skal kontrolleres: At kjetting er riktig montert. At kjetting ikke er deformert som følge av f.eks. skjevbelastning. Slitasje, maks 10% av areal. ((d1+d2)/2)*0,9. Rustangrep / korrosjon. Maks 10%. Kjetting i overflatesone har en forventet levetid på 5 år. For løkker plassert på sjøbunn med dybder over 15 meter er forventet levetid 10 år. Dersom kjetting vurderes til ikke å fullt ut å oppfylle sin funksjon frem til neste kontroll, skal den byttes. 41 Brukerhåndbok kjetting Utskrift 9 September 2013 Rev /00

42 Brukerhåndbok for løkker Ref. Nytek forskriften og NS 9415: Produsent Gunnebo Anja Industrier AS 5282 LONEVÅG Produktinfo Denne brukerhåndboken omhandler følgende løkker. 1. Type som er spesialdesignet til førtøyning av oppdrettsanlegg. Er merket med produsent og unikt spormerke. Hovedkomponent og dens bestanddeler Våre løkker er produsert av høykvalitet stål, seigherdet og varmgalvanisert. Transport og lagring Normale regler for transport og lagring gjelder. Ved mottak og før bruk må en kontrollere at produktet er i orden og samsvarer med dokumentasjon fra produsent. Må ikke utsettes for syrer, slag som ødelegger galvanisering. Må ikke varmebehandles. Montering Påse at løkke etter montering kan bevege seg fritt og ikke låses slik at skjevbelastning oppstår. Påse at løkke ikke vil ligge og gnage mot skarpe kanter. Grensesnitt mot andre hovedkomponenter Løkker brukes som koblingspunkt mellom kjetting, fortøyningsbolter, sjakler osv. Vær spesielt oppmerksom på at «anodeeffekt» kan oppstå om materialer med forskjellig materialkvalitet brukes. Drift og Vedlikehold Det skal foretas regelmessig inspeksjon av løkker. Nedenfor oppgitte verdier er anbefalte verdier. Intervall må bestemmes ut fra lokale forhold av strøm, saltinnhold i vann, vind osv. Bruker som kjenner dette har ansvar for å sette endelig kontrollintervall. For løkker montert i overflatenivå og ned mot ca10 m, anbefales kontrollintervall 1 gang pr år. For løkker montert dypere anbefales kontrollintervall hver 2 år. Følgende skal kontrolleres: At løkka er riktig montert. At løkka ikke er deformert som følge av f.eks. skjevbelastning. Slitasje, maks 10% av areal. ((d1+d2)/2)*0,9. Rustangrep / korrosjon. Maks 10%. Løkker i overflatesone har en forventet levetid på 5 år. For løkker plassert på sjøbunn med dybder over 15 meter er forventet levetid 10 år. Dersom løkka vurderes til ikke å fullt ut å oppfylle sin funksjon frem til neste kontroll, skal den byttes. 42 Brukerhåndbok løkker Utskrift 9 September 2013 Rev /00

43 Brukerhåndbok for sjakler Ref. Nytek forskriften og NS 9415: Produsent: Gunnebo Anja Industrier AS 5282 LONEVÅG Produktinfo: Denne brukerhåndboken omhandler følgende sjakler. 1. Type 852 er spesialdesignet til førtøyning av oppdrettsanlegg. Sjakkelen er merket med produsent, unikt spormerke og minste bruddlast (MBL) 2. Type 855 brukes òg til løft, og er derfor merket ihh til dette. Sjakkelen er merket med produsent, unikt spormerke og arbeidslast (WLL). Hovedkomponent og dens bestanddeler Alle våre sjakler er produsert av høykvalitet stål, seigherdet og varmgalvanisert. Sjakkel består av bøyle, bolt, mutter og ekstra låsing. Transport og lagring Normale regler for transport og lagring gjelder. Ved mottak og før bruk må en kontrollere at produktet er i orden og samsvarer med dokumentasjon fra produsent. Må ikke utsettes for syrer, slag som ødelegger galvanisering. Må ikke varmebehandles. Montering Ved montering av sjakkelen må en forsikre seg om at bolt, mutter og splint er riktig montert. Bolt monteres ovenfra, slik at mutter monteres på underside av koblingsplate. Til dobbeltlåsing av bolt kan kunde velge mellom saksesplint, plastklips, plastbelagt kobberstreng eller plastbelagt stålstreng. Her må utsetter ta et valg ut fra erfaring og lokale forhold. Grensesnitt mot andre hovedkomponenter Sjakler brukes som koblingspunkt mellom kjetting, koblingsplater, fortøyningsbolter osv. Vær spesielt oppmerksom på at «anodeeffekt» kan oppstå om materialer med forskjellig materialkvalitet brukes. Drift og Vedlikehold Det skal foretas regelmessig inspeksjon av sjakler. Nedenfor oppgitte verdier er anbefalte verdier. Intervall må bestemmes ut fra lokale forhold av strøm, saltinnhold i vann, vind osv. Bruker som kjenner dette har ansvar for å sette endelig kontrollintervall. For sjakler montert i overflatenivå og ned mot ca10 m, anbefales kontrollintervall min 2 ganger pr år. For sjakler montert dypere anbefales kontrollintervall 1 gang pr år. Følgende skal kontrolleres: At sjakkelen er riktig montert. At alle komponenter er på plass og at dobbelt sikring er i orden. At sjakkelen ikke er deformert som følge av f.eks. skjevbelastning. Slitasje, maks 10% av areal. ((d1+d2)/2)*0,9. Rustangrep / korrosjon. Maks 10%. Sjakler i overflatesone har en forventet levetid på 5 år. For sjakler plassert på sjøbunn med dybder over 15 meter er forventet levetid 10 år. Dersom sjakkelen vurderes til ikke å fullt ut å oppfylle sin funksjon fram til neste kontroll, skal den byttes. 43 Brukerhåndbok sjakler Utskrift 9 September 2013 Rev

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Oppsummering... 3 Krefter på anlegg... 4 Årsakssammenheng ved rømmingene... 5 Svakheter i dagens anlegg...

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Oppsummering... 3 Krefter på anlegg... 4 Årsakssammenheng ved rømmingene... 5 Svakheter i dagens anlegg... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn...3 2 Oppsummering...3 3 Krefter på anlegg...4 4 Årsakssammenheng ved rømmingene...5 4.1 Oppsummering av medvirkende årsak til rømmingene...5 4.2 Vurdering av faktorer

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ MAXI 31, MAXI 32, MAXI 34-serien MAXI 38 og MAXI 40 Engbo MAXI kan tilpasses de fleste båtmodeller. Rev.6 2008-05-23 NS-EN ISO 9001:2000 FCC ID: R78-RC-01 R78-MCU-01 Innhold

Detaljer

KRANER I SMÅBÅTHAVNER

KRANER I SMÅBÅTHAVNER Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS UNDERVISNINGSPROSJEKT HØSTEN 2006 Vedlikehold og kontroll av kraner i småbåthavner, Larvik kommune Gruppe F1-02-06 KRANER I SMÅBÅTHAVNER

Detaljer

Bruksanvisning for sikker bruk av: Kjettingstropper Kjettingforløper 1 og 2 part kjettingslings 3 og 4 part kjettingslings

Bruksanvisning for sikker bruk av: Kjettingstropper Kjettingforløper 1 og 2 part kjettingslings 3 og 4 part kjettingslings Bruksanvisning for sikker bruk av: Kjettingstropper Kjettingforløper 1 og 2 part kjettingslings 3 og 4 part kjettingslings Dokument nr CS-BR-02 rev. 0 Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt

Detaljer

Håndbok Beste praksis Forebygging av Fallende Gjenstander

Håndbok Beste praksis Forebygging av Fallende Gjenstander Håndbok Beste praksis Forebygging av Fallende Gjenstander rev. 02 www.samarbeidforsikkerhet.no Forkortelser / begrep HMS Helse, miljø og sikkerhet. FG Fallende gjenstand, dvs. en gjenstand som beveger

Detaljer

NORSK STANDARD NS 9415

NORSK STANDARD NS 9415 NORSK STANDARD NS 9415 1. utgave august 2003 ICS 65.150; 67.260 Søkeord: fiskeoppdrett, oppdrettsanlegg, tekniske krav, utførelse, drift Descriptors: fish farming, fish farms, technical specification,

Detaljer

AQUACULTURE NOTLIN OPPDRETTSPOSER FORTØYNING AVLUSNINGSPRESENNING TAKNETT ORKASTNOT SERVICE OG IMPREGNERING KONSULENTTJENESTER DATABASER FOU

AQUACULTURE NOTLIN OPPDRETTSPOSER FORTØYNING AVLUSNINGSPRESENNING TAKNETT ORKASTNOT SERVICE OG IMPREGNERING KONSULENTTJENESTER DATABASER FOU AQUACULTURE P R O D U K T K ATA L O G NOTLIN OPPDRETTSPOSER FORTØYNING AVLUSNINGSPRESENNING TAKNETT ORKASTNOT SERVICE OG IMPREGNERING KONSULENTTJENESTER DATABASER FOU TRADISJON FOR INNOVASJON Mørenot Aquaculture

Detaljer

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. MERDBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Merdbasert Akvakultur

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. MERDBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Merdbasert Akvakultur MERDBASERT AKVAKULTUR 2014/2015N Merdbasert Akvakultur 2014 2015 AKVA groupcage FarmingN08.11 www.akvagroup.com Your Aquaculture Technology and Service Partner c o n t e n t s Din akvakultur teknologi

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

2011-03-08 2001-79 -01 Vår saksbehandler/referanse Deres dato Deres referanse Britt Stokke Lønaas / Hilde Aarefjord

2011-03-08 2001-79 -01 Vår saksbehandler/referanse Deres dato Deres referanse Britt Stokke Lønaas / Hilde Aarefjord Møtereferat 1 av 2 Vår dato Arkivnr 2011-03-08 2001-79 -01 Vår saksbehandler/referanse Deres dato Deres referanse Britt Stokke Lønaas / Hilde Aarefjord Til deltagere på møtet, Referat møte om krav til

Detaljer

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT Original instruksjonshåndbok - 2015 I samsvar med EU direktiv: 2006/42/EC, Vedlegg I 1.7.4.1 Produsent: Orkel Direkte AS Johan

Detaljer

Instruksjonsmanual & Monteringsveiledning

Instruksjonsmanual & Monteringsveiledning Instruksjonsmanual & Monteringsveiledning Jets vakuumtoalett-system Vacuum On Demand (VOD ) Type Standardsystem Issue A- August 2013 TM Sanitary Systems made to please Innhold NB: Illustrasjoner i manualen

Detaljer

PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE.

PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. En spesiell navneplate er montert på maskinen og inneholder uslettelig informasjon i samsvar med CE-merking. Dersom CE MERKET skulle bli

Detaljer

NORSOK STANDARD Utgave 1, juni 2007. Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land

NORSOK STANDARD Utgave 1, juni 2007. Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land NORSOK STANDARD R-005N Utgave 1, juni 2007 Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land Denne NORSOK-standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i

Detaljer

Vedlegg 4 Historikk Materiellhåndboken F/NLF

Vedlegg 4 Historikk Materiellhåndboken F/NLF 2015 Vedlegg 4 Historikk Materiellhåndboken F/NLF Dette vedlegg inneholder tre kapittel fra forrige versjon MHB. Dette er kapitlene Reserveskjerm, Elevutstyr og Nødåpner & instrumenter. Vedlegget er ment

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Vicass HD BRUKERMANUAL. C 18.03.14 Div. korreksjoner, revisjon C EBL BP B 11.10.13 Revisjon B EBL BP Rev Date Issued Issued by Approved

Vicass HD BRUKERMANUAL. C 18.03.14 Div. korreksjoner, revisjon C EBL BP B 11.10.13 Revisjon B EBL BP Rev Date Issued Issued by Approved BRUKERMANUAL Vicass HD C 18.03.14 Div. korreksjoner, revisjon C EBL BP B 11.10.13 Revisjon B EBL BP Rev Date Issued Issued by Approved Document no.: DC10000573 Project no.: 88073-01 Side 1 av 49 For en

Detaljer

ELEKTRISKE ANKERSYSTEMER

ELEKTRISKE ANKERSYSTEMER ELEKTRISKE ANKERSYSTEMER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR ENGBO ELEKTRISKE ANKERVINSJER TYPE 31 TAU/KJETTING TYPE 32- TAU/KJETTING TYPE 33 KJETTING TYPE 34 TAU/KJETTING TYPE 40 TAU/KJETTING Side 2 01.01.02

Detaljer

Grey Water Treatment Plant, Ecomotive A02

Grey Water Treatment Plant, Ecomotive A02 Grey Water Treatment Plant, Ecomotive A02 Product No. GWTP902 Issued 2013-11-22 Rev 2.0 Tekniske data Outside Dimensions... 1.840 x 1.840 x 1.445 m (LxWxH) Freight Height... 1.5 m Weight... 490 kg Diameter...

Detaljer

BYGGEANVISNING. Virginia Thermopool

BYGGEANVISNING. Virginia Thermopool BYGGEANVISNING Virginia Thermopool PLASSERING AV BASSENGET Plassering av bassenget Plasser bassenget ihht til kommunale lover og regler. Vi anbefaler at det alltid søkes om byggetillatelse for basseng.

Detaljer

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD www.ruukki.no STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD RUUKKI RD PELEVEGG 2 RD-pelevegg Ekspertise innenfor stål og fundamenteringsløsninger Ruukki er en av de ledende leverandørene av fundamenteringsløsninger

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

Kvalitetssikringshåndbok for NRS Finnmark AS

Kvalitetssikringshåndbok for NRS Finnmark AS Kvalitetssikringshåndbok operativ del Kvalitetssikringshåndbok for NRS Finnmark AS operativ del Revidert August 2012 Inger Lise A. Bølgen Kvalitetssikringshåndbok operativ del Innhold 1. Produksjon...

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Nye regler, sikrere havbruk?

Nye regler, sikrere havbruk? Nye regler, sikrere havbruk? Benny Kristian Kilhavn Marin teknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Harald Ellingsen, IMT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for marin teknikk TMR

Detaljer

Tavlesjekken. Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler. En håndbok fra. Forfatter: Kjell Ytterdal E N

Tavlesjekken. Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler. En håndbok fra. Forfatter: Kjell Ytterdal E N Tavlesjekken Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler Forfatter: Kjell Ytterdal N L E GE N TAV En håndbok fra I FO REN Innholdsfortegnelse Forord....3 Definisjoner 4 Referanser...5

Detaljer

BRUKERVEILEDNING OG DELELISTER FOR SCORPION ELEKTRISK - DREVET MAGNET KJERNEBORMASKIN MED REVERS AGENT/ ENEIMPORTØR

BRUKERVEILEDNING OG DELELISTER FOR SCORPION ELEKTRISK - DREVET MAGNET KJERNEBORMASKIN MED REVERS AGENT/ ENEIMPORTØR BRUKERVEILEDNING OG DELELISTER FOR SCORPION MODELL NR. CM500-3 ELEKTRISK - DREVET MAGNET KJERNEBORMASKIN MED REVERS AGENT/ ENEIMPORTØR Sagveien 8-1890 Rakkestad - Norge Tlf. 69 227060 Fax. 69 227061 E-post

Detaljer