Tabell 1 Kortfattet beskrivelse av resultatene fra B-undersøkelsen ved lokaliteten URANESET N i Stranda kommune AUGUST 2019.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tabell 1 Kortfattet beskrivelse av resultatene fra B-undersøkelsen ved lokaliteten URANESET N i Stranda kommune AUGUST 2019."

Transkript

1

2 Tabell 1 Kortfattet beskrivelse av resultatene fra B-undersøkelsen ved lokaliteten URANESET N i Stranda kommune AUGUST Side 1 av 15

3 INNHOLD 1 INNLEDNING FAGLIG PROGRAM OG METODIKK UTSTYR UNDERSØKELSESOMRÅDET STASJONSPLASSERING PRODUKSJONSDATA RESULTATER DISKUSJON/KONKLUSJON LITTERATUR VEDLEGG VEDLEGG 1. PRØVERAPPORT FRA B-UNDERSØKELSEN VEDLEGG 2. STASJONSFOTO Rapporten kan kun gjengis i sin helhet. Gjengivelse av deler av rapporten (tekst, figurer, tabeller osv.) er kun tillatt etter skriftlig samtykke fra STIM Miljø Bergen. Side 2 av 15

4 1 INNLEDNING Denne B-undersøkelsen er utført av STIM Miljø Bergen (Fishguard Miljø Bergen på undersøkelsestidspunktet) på oppdrag fra Norsk Sjømat Oppdrett AS (heretter NSO) i forbindelse med en søknad om ny lokalitet ved URANESET N i Stranda kommune (Figur 1), august Formålet med B-undersøkelsen er å dokumentere miljøtilstanden i den omsøkte lokalitetens anleggssone i henhold til Norsk Standard 9410: Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg. Prøvetaking av bunnsediment for biologisk, kjemisk, fysisk og geologiske analyser, samt faglige vurderinger og fortolkninger er utført akkreditert under akkrediteringsnummer Test 157. En kortfattet oppsummering av resultater fra B-undersøkelsen er vist i Tabell 1. Det har ikke tidligere vært utført B-undersøkelse ved omsøkt lokalitet. Det ble utført en C- undersøkelse som del av forundersøkelsen på samme tokt som denne B-undersøkelsen, resultatene fra denne var ikke klar på rapporteringstidspunktet for B-undersøkelsen. Side 3 av 15

5 2 FAGLIG PROGRAM OG METODIKK B-undersøkelser er trendovervåking av bunnforholdene i anleggssonen til oppdrettsanlegg i sjø. Alle lokaliteter som er i bruk skal regelmessig overvåkes i henhold til Akvakulturforskriften 35 etter metodikk beskrevet i den til enhver tid gjeldende NS9410. Ved søknad om ny lokalitet skal det også utføres undersøkelser, og denne B-undersøkelsen er utført som en del av forundersøkelsen i forbindelse med søknad om ny lokalitet. Undersøkelsen er gjennomført i henhold til gjeldende standard (NS9410:2016). Et gitt antall stasjoner undersøkes med hensyn på tre grupper sedimentparameter; Gruppe I: Forekomst eller fravær av dyr (krepsdyr, børstemark, pigghuder, snegler, skjell) større en 1 mm i sedimentet. Kun dyr som lever nede i sedimentet (gravende dyr, infauna) er gjeldende. Gruppe II: Kjemisk undersøkelse omfatter måling av surhetsgrad (ph) og redokspotensialet (E h) i sedimentet. Gruppe III: Sensorisk undersøkelse av sediment prøvene omfatter registrering av gassbobler, farge, lukt, konsistens, grabbvolum og slamtykkelse. Parameterne gis poeng (skala 1-4) etter hvor mye sedimentet er påvirket av organisk stoff, der høy poengsum indikerer sterk påvirkning og lav poengsum indikerer liten påvirkning. Se vedleggsskjema 2 og 3. Antall prøvestasjoner bestemmes av omsøkt lokalitets MTB, og snitt av poengsum for alle prøvene angir lokalitetstilstand. Lokalitetstilstanden avgjør videre overvåkingsnivå for anlegg som er i bruk (Tabell 2). Tabell 2: Undersøkelsesfrekvens for B-undersøkelser i forhold til lokalitetstilstand iht. NS9410:2016. Lokalitetstilstand Overvåkingsfrekvens for B-undersøkelser iht. NS9410: Meget god Ved neste maksimale belastning 2 - God Før utsett og igjen ved maksimal belastning 3 - Dårlig Før utsett Dersom undersøkelsen før utsett gir: - tilstand 1 - undersøkelse utføres ved neste maks belastning - tilstand 2 - undersøkelse utføres ved halv maksbelastning og ved maks organisk belastning - tilstand 3 - undersøkelse utføres ved halv maks belastning og ved maks belastning. I forhold til neste produksjonssyklus planlegges tiltak Dersom noen av undersøkelsene viser tilstand 4, vil det være overbelastning 4 - Meget dårlig Overbelastning. Myndighetene beslutter tiltak. Side 4 av 15

6 2.1 Utstyr Følgende utstyr ble anvendt i undersøkelsen: Tabell 3: Utstyr anvendt i undersøkelsen. Elektrodene for ph/eh ble kontrollert og kalibrert 21. august Utstyr Beskrivelse Grabb Størksen grabb (0,025m 2 ) #XV Sikt m/runde hull 1mm Sikt #XI ph-måler SevenGo TM ph/e h meter (Mettler Toledo), FG#3, electrode #E2 Eh-måler SevenGo TM ph/e h meter (Mettler Toledo), FG#3, electrode #ER4. Redokspotensialet ble målt med Ag/AgCl-redokselektrode (InLab Redox) fylt med 3M KCl løsning. Utstyr for koordinatfesting av stasjoner Garmin etrex10 GPS FG#05, dybder registrert ved Juksamaskin #2 Kamera Olympus FG#04 Hvit plastbalje, hevert, nummerlapper, desinfeksjonsmidler, Ellers elektrodeoppsats, linjal, Juksa 2.2 Undersøkelsesområdet Omsøkt lokaliteten ligger på østsiden av Storfjorden, nord for Uraneset ved Knurrestøa (Figur 1 - Figur 3). Det var ingen anlegg på lokaliteten på undersøkelsestidspunktet. Bunnen under anlegget skrår bratt ned fra land mot midtre del av fjorden hvor det flater ut på omtrent 670 m dyp. Dybden under anlegget går fra 22 m i nordøstlig del til 150 i sørvestlig del (iht. Olex). Figur 1 Sjøkart som dekker minst 10 km rundt det omsøkte anlegget. Sort firkant viser tenkt plassering av lokalitet URANESET N. Kartkilde: Fiskeridirektoratet. Side 5 av 15

7

8 10 Figur 3 Tredimensjonalt kart med inntegnede prøvestasjoner fra B-undersøkelsen ved lokalitet URANESET N. Lilla pil viser retning nord. Kartkilde: Olex. 2.4 Produksjonsdata Anlegget omsøkes til en MTB på 780 tonn. Det har tidligere vert produksjon av torsk like ved den omsøkte lokaliteten denne lokaliteten ble slettet i 2011 (iht. Fiskeridirektoratet). Planlagt størrelse på omsøkt anlegg er 2 ringer på 120 m i diameter. 2.5 Avvik Ingen avvik Side 7 av 15

9 3 RESULTATER Undersøkelsen ble gjennomført 20. august 2019 av Silje Hadler-Jacobsen fra STIM Miljø Bergen. Båten «Anna» fra Sandsøy Servicebåt AS ble leid inn for oppdraget med båtfører Ole Martin Bringsvor og mannskap Vebjørn Grimstad. Det ble forsøkt samlet prøver fra 10 stasjoner på lokaliteten (Figur 2 og 3, Tabell 5 og Vedlegg1). På samtlige stasjoner ble det registrert fjellbunn. Gruppe I: Det ble ikke registrert dyr i prøvene fra bløtbunnsstasjonene pga. fjellbunn. Gruppe II: Det lot seg ikke utføre kjemiske målinger (ph og E h) ved B-undersøkelsen pga. fjellbunn uten akkumulering av organisk materiale. Samlet indeks for bløtbunnsstasjonene ble 0. Dette tilsvarer tilstandsklasse 1 for gruppe II. Gruppe III: Det lot seg ikke undersøke sensoriske parametere, da alle grabber var tomme pga. fjellbunn uten akkumulering av organisk materiale. Samlet indeks ble 0. Dette tilsvarer tilstandsklasse 1 for gruppe III. Samlet middelverdi for gruppe II og III ble 0 (samtlige stasjoner var hardbunnsstasjoner). Dette gir samlet Lokalitetstilstand 1. Tabell 5 Resultat fra klassifiseringen av antatt anleggssone ved omsøkt lokalitet URANESET N, AUGUST 2019 Parameter Type parameter Indeks Tilstand Gruppe II ph/eh 0 1 Gruppe III Sensorisk 0 1 Gruppe II+III Middelverdi 0 1 Lokalitetstilstand 1 4 DISKUSJON/KONKLUSJON B-undersøkelsen utført ved den omsøkte lokaliteten Uraneset N august 2019 er utført før etablering av anlegg, og vil derfor fungere som en grunnlagsundersøkelse for anleggsområdet. Prøvetakingen viser et anleggsområdet som består av sterkt skrånende fjellbunn. Resultatene fra undersøkelsen gir Lokalitetstilstand 1 Meget god, ut fra vurderingskriteriene i NS9410:2016. Neste B-undersøkelse skal utføres på første maksimale belastning (NS9410:2016) etter oppstart av anlegg. Side 8 av 15

10 5 LITTERATUR Forskrift om drift av akvakulturanlegg 35 og 36 ISO :2004 Guidance on sampling of marine sediments Norsk Standard NS Miljøovervåkning av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg. Norges Standardiseringsforbund. Torvanger, R Strømmålinger ved Uraneset N, juli/august STIM Miljø Bergen Rapport , 26 s. Side 9 av 15

11 6 VEDLEGG Vedlegg 1. Prøverapport fra B-undersøkelsen Side 10 av 15

12 Side 11 av 15

13 Side 12 av 15

14 Vedlegg 2. Stasjonsfoto Stasjon 3 Stasjon 2 Stasjon 1 Side 13 av 15

15 4 Stasjon 6 Stasjon 5 Stasjon 4 Side 14 av 15

16 Stasjon 10 Stasjon 9 Stasjon 8 Stasjon 7 Side 15 av 15

17

B-undersøkelse ved lokalitet Silda,

B-undersøkelse ved lokalitet Silda, Fishguard Miljø Notat nr: 8-2017 Bergen, 24.05.2017 B-undersøkelse ved lokalitet Silda, Vågsøy kommune, april 2017 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. MATERIALE OG METODE... 4 3. UNDERSØKELSESOMRÅDET... 5 4.

Detaljer

SAM Notat nr. 13-2014

SAM Notat nr. 13-2014 SAM Notat nr. 13-2014 Uni Research Miljø Bergen, 02.09.2014 MOM B-undersøkelse ved Uføro i Stord kommune August 2014 Torben Lode Uni Research Miljø Thormøhlensgt. 55, 5008 Bergen Tlf. 55 58 43 41 Side

Detaljer

SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 08.12.2014 MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune Oktober 2014 Torben Lode Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt. 55, 5008

Detaljer

SAM Notat nr Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 31-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen 03.10.13 MOM B-undersøkelse ved Langavika i Hjelmeland kommune September 2013 Henrik Rye Jakobsen Trond E. Isaksen Uni Miljø, SAM-Marin

Detaljer

Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013

Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013 Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning SAM Notat nr. 47-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 03.12.2013 MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013 Torben Lode

Detaljer

SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 06.01.2014 MOM B-undersøkelse ved Store Teistholmen i Sandnes kommune November 2013 Einar Bye-Ingebrigtsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

MOM B-undersøkelse ved Hestholmen i Kvitsøy kommune, august 2015

MOM B-undersøkelse ved Hestholmen i Kvitsøy kommune, august 2015 SAM Notat nr: 22-2015 Bergen, 31.08.2015 MOM B-undersøkelse ved Hestholmen i Kvitsøy kommune, august 2015 Miljø, SAM-Marin Side 2 av 18 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. MATERIALE OG METODE... 4 3. UNDERSØKELSESOMRÅDET...

Detaljer

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 07.08.13 MOM B-undersøkelse ved Dale i Rennesøy kommune Juni 2013 Henrik Rye Jakobsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt. 55, 5008

Detaljer

Lokalitet: Urda 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand

Lokalitet: Urda 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Urda 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 1.01.11 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C

Detaljer

Edelfarm AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Juni Øksengård i Saltdal kommune

Edelfarm AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Juni Øksengård i Saltdal kommune Edelfarm AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Juni 2017 11272 Øksengård i Saltdal kommune Oppdragsgiver Tittel Organisasjonsnummer 918 901 566 Edelfarm AS v/ Sven Inge Skogvoll MOM - B, Lokalitetsundersøkelse,

Detaljer

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen Bergen 12. mai 2010 MOM-B undersøkelse ved Trommo April 2010 Amir E. Y. Amin og Per-Otto Johansen Varaldsøy Trommo

Detaljer

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen Bergen 1. oktober 2009 MOM-B undersøkelse ved Trommo september 2009 Erling Heggøy Varaldsøy Trommo SEKSJON FOR

Detaljer

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Skysselvika Vest i Fauske

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Skysselvika Vest i Fauske Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember2015 11273 Skysselvika Vest i Fauske Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Wenberg Fiskeoppdrett

Detaljer

Lokalitet: Kjerstad 0-prøve Tilstand : 1 Beste tilstand

Lokalitet: Kjerstad 0-prøve Tilstand : 1 Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Kjerstad 0-prøve Tilstand : 1 Beste tilstand Dato: 10.07.2010 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

Nye NS9410:2016. Miljøseminar Florø Pia Kupka Hansen

Nye NS9410:2016. Miljøseminar Florø Pia Kupka Hansen Nye NS9410:2016 Miljøseminar Florø 2016 10.02.16 Pia Kupka Hansen Norsk Standard NS9410 Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg Primært påvirkning av organisk utslipp Første utgave

Detaljer

Akvafarm AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Februar Sørfjord i Dyrøy

Akvafarm AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Februar Sørfjord i Dyrøy Akvafarm AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Februar 2016 13946 Sørfjord i Dyrøy Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Akvafarm AS v/ Odd Steinar Olsen MOM - B, Lokalitetsundersøkelse,

Detaljer

MOM - B Lokalitetsundersøkelse HUNDHOLMEN Wenberg Fiskeoppdrett AS

MOM - B Lokalitetsundersøkelse HUNDHOLMEN Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM - B Lokalitetsundersøkelse 27856 HUNDHOLMEN 30.11.2017 Wenberg Fiskeoppdrett AS Oppdragsgiver Wenberg Fiskeoppdrett AS Org. nr. 937 504 446 Kontaktperson Ørjan Wenberg Lokalitetsnummer 27856 Lokalitetsnavn

Detaljer

B-Undersøkelse. Tilstand 1 «0-prøve» Rapportdato Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda

B-Undersøkelse. Tilstand 1 «0-prøve» Rapportdato Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda B-Undersøkelse Lokalitet Drevflesa Tilstand 1 «0-prøve» Rapportdato 28.11.14 Dato for feltarbeid 10.11.14 Oppdragsgiver Rapportansvarlig SalMar Farming AS Dagfinn Breivik Skomsø Havbrukstjenesten 7260

Detaljer

MOM - B Lokalitetsundersøkelse BREIVIK Salten Smolt AS

MOM - B Lokalitetsundersøkelse BREIVIK Salten Smolt AS MOM - B Lokalitetsundersøkelse 13811 BREIVIK 25.10.2017 Salten Smolt AS Oppdragsgiver Salten Smolt AS Org. nr. 982 671 809 Kontaktperson Børge Andreassen Lokalitetsnummer 13811 Lokalitetsnavn Breivika

Detaljer

Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS Utfôret mengde Fra til 0 tonn. Antall grabbskudd Antall på fjell

Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS Utfôret mengde Fra til 0 tonn. Antall grabbskudd Antall på fjell Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Troll Fish AS Vurdering av lokaliteten Kvitelv i Lebesby kommune Lok. nr.: 13813 Dato for prøvetaking: 16.06.2010 Rapport ferdig:

Detaljer

MOM B-undersøkelse ved lokalitet nr Skatleia i Bø kommune Nordland

MOM B-undersøkelse ved lokalitet nr Skatleia i Bø kommune Nordland VFH-Rapport: 00516 MOM B-undersøkelse ved lokalitet nr. 19635 Skatleia i Bø kommune Nordland April 2016 Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side 2 Rapporttittel MOM B-undersøkelse ved lokalitet

Detaljer

Lokalitet: Djupvika 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand

Lokalitet: Djupvika 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Djupvika 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 20.09.2006 Innholdsfortegnelse Side Forside, metodikk, firmaopplysninger

Detaljer

Grieg Seafood Finnmark

Grieg Seafood Finnmark Miljøundersøkelse type B Jernøya, april 2017. Akvaplan-niva AS Rapport: 8840.01 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Tromsø Tlf:

Detaljer

Nova Sea AS Vurdering av lokaliteten Hestholmen i Gildeskål kommune

Nova Sea AS Vurdering av lokaliteten Hestholmen i Gildeskål kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Nova Sea AS Vurdering av lokaliteten Hestholmen i Gildeskål kommune Lokalitetsnummer: 13006 Dato for prøvetaking: 25.11.2015

Detaljer

Wilsgård Fiskeoppdrett AS

Wilsgård Fiskeoppdrett AS Wilsgård Fiskeoppdrett AS MOM -B, Lokalitetsundersøkelse Oktober 2013 22495 Værnes itorsken Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Wilsgård Fiskeoppdrett AS v/fredd

Detaljer

Lokalitet: Fjordprakken

Lokalitet: Fjordprakken HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Fjordprakken Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 30.10.2009 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

Lokalitet: Håbranden 0-prøve Tilstand 1, beste tilstand

Lokalitet: Håbranden 0-prøve Tilstand 1, beste tilstand HAVBRUKS TJENES TEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Håbranden 0-prøve Tilstand, beste tilstand Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Oppsummering

Detaljer

SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 05.11.2012 MOM B-undersøkelse ved Koløy i Fitjar kommune Oktober 2012 Trond Einar Isaksen Tone Vassdal Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

NRS Finnmark AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse November Store Kvalfjord i Alta

NRS Finnmark AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse November Store Kvalfjord i Alta NRS Finnmark AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse November 2015 10281 Store Kvalfjord i Alta Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 NRS Finnmark AS v/ Kåre Aas MOM

Detaljer

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Storvika i Bodø

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Storvika i Bodø Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember 2015 32397 Storvika i Bodø Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Wenberg Fiskeoppdrett AS v/ørjan

Detaljer

MOM-B - undersøkelse lokalitet Kornstad

MOM-B - undersøkelse lokalitet Kornstad Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda E-post: arild@havbrukstjenesten.no/ christian@havbrukstjenesten.no Mobil nummer: 9092055/92658599 Org. nummer:963 55 052 MOM-B - undersøkelse lokalitet Kornstad Tilstand

Detaljer

MOM - B Lokalitetsundersøkelse FINNVIKA SØR NRS Troms AS

MOM - B Lokalitetsundersøkelse FINNVIKA SØR NRS Troms AS MOM - B Lokalitetsundersøkelse 11433 FINNVIKA SØR 2 3.0 2. 2018 NRS Troms AS Oppdragsgiver NRS T roms AS Org. nr. 924 882 212 Kontaktperson Leif - V erner Ri chardsen Lokalitetsnummer 11433 Lokalitetsnavn

Detaljer

AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1

AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1 MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1 Dato: 23.09.11 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata D Oppsummering

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS B-undersøkelse 27176 Jennskarbotn, februar 2018. Brakk Akvaplan-niva AS Rapport: 9306.03 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296

Detaljer

Resipientundersøkelse

Resipientundersøkelse \j^ék^y^ Resipientundersøkelse MOM-B Lokalitet Uføro Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Eystein Hansen Telefon: Org.no 982 932 9 mva Sgvat Skaldsveg 12 Telefaks: 5518 Haugesund Mobil: 9873636 email: gy;hgi)9d

Detaljer

Nova Sea AS Vurdering av lokaliteten Blikvær i Rødøy kommune

Nova Sea AS Vurdering av lokaliteten Blikvær i Rødøy kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Nova Sea AS Vurdering av lokaliteten Blikvær i Rødøy kommune Lokalitetsnummer: Forundersøkelse Dato for prøvetaking: 30.11.2015

Detaljer

Edelfarm AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse November Daumannsvika i Saltdal

Edelfarm AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse November Daumannsvika i Saltdal Edelfarm AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse November 2016 15455 Daumannsvika i Saltdal Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Edelfarm AS v/sven - Inge Skogvoll MOM

Detaljer

SalMar AS. B-undersøkelse, Ersvikneset2016. Akvaplan-niva AS Rapport:

SalMar AS. B-undersøkelse, Ersvikneset2016. Akvaplan-niva AS Rapport: B-undersøkelse, Ersvikneset2016 Akvaplan-niva AS Rapport: 8012.02 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Tromsø Tlf: 77 75 03 00,

Detaljer

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1 HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand Dato: 2.. Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Dato for prøvetaking: 24.06.15 Dato for

Detaljer

Miljøundersøkelse ved lokalitet nr Vindhammeren i Bø kommune - Nordland

Miljøundersøkelse ved lokalitet nr Vindhammeren i Bø kommune - Nordland VFH-Rapport: 01515 Miljøundersøkelse ved lokalitet nr. 11252 Vindhammeren i Bø kommune - Nordland September 2015 Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side 2 Rapporttittel Miljøundersøkelse ved lokalitet

Detaljer

B-undersøkelse ved Barøya i Namsos kommune, januar 2017

B-undersøkelse ved Barøya i Namsos kommune, januar 2017 2017 Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg B-undersøkelse ved Barøya i Namsos kommune, januar 2017 SalMar Farming AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Hundholmen i Fauske

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Hundholmen i Fauske Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember 2015 27856 Hundholmen i Fauske Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Wenberg Fiskeoppdrett AS v/ørjan

Detaljer

Lokalitet: Kornstad 2 0-prøve

Lokalitet: Kornstad 2 0-prøve HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Kornstad 2 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 01.03.2012 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

Firma Sinkaberg Hansen as Vurdering av lokaliteten Hindholmen i Vikna kommune

Firma Sinkaberg Hansen as Vurdering av lokaliteten Hindholmen i Vikna kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Sinkaberg Hansen as Vurdering av lokaliteten Hindholmen i Vikna kommune Dato for prøvetaking: 27.10.15 Dato for rapport:

Detaljer

Grieg Seafood Finnmark AS

Grieg Seafood Finnmark AS Miljøundersøkelser type B, Laholmen oktober 2013 Akvaplan-niva AS Rapport: 6632.01 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Tromsø

Detaljer

MOM B ved Meløysjøen, Meløy kommune

MOM B ved Meløysjøen, Meløy kommune 2016 Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg MOM B ved Meløysjøen, Meløy kommune Nova Sea Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS 231-12-16B TEKSMONA Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse :

Detaljer

NRS - Finnmark AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Oktober 2014 Danielsvik i Kvalsund

NRS - Finnmark AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Oktober 2014 Danielsvik i Kvalsund NRS - Finnmark AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Oktober 2014 Danielsvik i Kvalsund MOM B UNDERSØKELSE, DANIELSVIK, KVALSUND KOMMUNE Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911

Detaljer

MOM-B - undersøkelse lokalitet Rokset

MOM-B - undersøkelse lokalitet Rokset Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda E-post: arild@havbrukstjenesten.no/ christian@havbrukstjenesten.no Mobil nummer: 9092055/92658599 Org. nummer:963 55 052 MOM-B - undersøkelse lokalitet Rokset Tilstand

Detaljer

Wenberg Fiskeoppdrett AS

Wenberg Fiskeoppdrett AS Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM B undersøkelse September 2013 19098 Leivsethamran, Fauske kommune Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for ferdigstilling: 11.09.2013

Detaljer

Wenberg Fiskeoppdrett AS

Wenberg Fiskeoppdrett AS Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM B undersøkelse September 2013 Lokalitet 27856 Hundholmen, Fauske kommune Grevlingveien 73 Tlf. 91 39 51 43 Firmapost: yngve@ypk.no 9017 Tromsø 2 Dokumentets status Foreløpig

Detaljer

Grieg Seafood Finnmark

Grieg Seafood Finnmark Miljøundersøkelse type B - sedimentundersøkelse Utslippspunkt Simanes Slakteri, februar 2017 Akvaplan-niva AS Rapport: 8720.01 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr:

Detaljer

B-undersøkelse ved Kvalvika, Rødøy kommune, mai 2017

B-undersøkelse ved Kvalvika, Rødøy kommune, mai 2017 2017 B-undersøkelse ved Kvalvika, Rødøy kommune, mai 2017 Marine Harvest Nord Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 Rapportens tittel: B-undersøkelse ved Kvalvika, Rødøy kommune, mai 2017 Dato for rapport:

Detaljer

Wenberg Fiskeoppdrett AS

Wenberg Fiskeoppdrett AS Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM B undersøkelse September 2013 32397 Storvika, Bodø kommune Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for ferdigstilling: 17.09.2013 Antall

Detaljer

MOM - B Lokalitetsundersøkelse STORVIKA I SKJERSTADFJORDEN Wenberg Fiskeoppdrett AS

MOM - B Lokalitetsundersøkelse STORVIKA I SKJERSTADFJORDEN Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM - B Lokalitetsundersøkelse 32397 STORVIKA I SKJERSTADFJORDEN 25.10.2017 Wenberg Fiskeoppdrett AS Oppdragsgiver Wenberg Fiskeoppdrett AS Org. nr. 937 504 446 Kontaktperson Ørjan Wenberg Lokalitetsnummer

Detaljer

NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune

NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for ferdigstilling: 28.01.2011 Antall sider totalt

Detaljer

Cermaq Norway AS. Svartfjell, B-undersøkelse Juli Drift. Akvaplan-niva AS Rapport:

Cermaq Norway AS. Svartfjell, B-undersøkelse Juli Drift. Akvaplan-niva AS Rapport: Cermaq Norway AS Svartfjell, B-undersøkelse Juli 2015. Drift Akvaplan-niva AS Rapport: 7771.01 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret

Detaljer

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Leivsethamran i Fauske

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Leivsethamran i Fauske Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember 2015 19098 Leivsethamran i Fauske Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Wenberg Fiskeoppdrett AS

Detaljer

MOM-B - undersøkelse MH Jøstenøya

MOM-B - undersøkelse MH Jøstenøya Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda E-post: arild@havbrukstjenesten.no/ Mobil nummer: 9092055 Org. nummer:963 55 052 MOM-B - undersøkelse MH Jøstenøya Tilstand 1 Dato: 21.11.201 Innholdsfortegnelse A.

Detaljer

Nord Norsk Smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse mars 2010 Hasvik Havn, Hasvik kommune

Nord Norsk Smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse mars 2010 Hasvik Havn, Hasvik kommune Nord Norsk Smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse mars 2010 Hasvik Havn, Hasvik kommune Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for ferdigstilling 08.03.2010 Antall

Detaljer

Lokalitet: Hogsneset Nord

Lokalitet: Hogsneset Nord HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Hogsneset Nord Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 07.03.2012 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

MOM - B, Lokalitetsundersøkelse

MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Edelfarm AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse September 2013 11272 Øksengård, Saltdal kommune Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for ferdigstilling: 12.09.2013

Detaljer

Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012

Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012 Seksjon for anvendt miljøforskning SAM Notat nr. 18-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen 18. juni 2012 MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012 Stian Ervik Kvalø Trond

Detaljer

Salten smolt AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desmber Breivika i Bodø

Salten smolt AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desmber Breivika i Bodø Salten smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desmber 2015 13811 Breivika i Bodø Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Salten smolt AS v/børge Andreassen MOM -

Detaljer

Forundersøkelse ved Brakstadsundet i Fosnes kommune, august 2017

Forundersøkelse ved Brakstadsundet i Fosnes kommune, august 2017 2017 Forundersøkelse ved Brakstadsundet i Fosnes kommune, august 2017 Namdal Settefisk AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 Aqua Kompetanse AS Lauvsneshaugen 7 7770 Flatanger Mobil: 905 16 947 E-post:

Detaljer

MOM B ved Hjartøya, Brønnøy kommune, oktober 2016

MOM B ved Hjartøya, Brønnøy kommune, oktober 2016 2016 Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg MOM B ved Hjartøya, Brønnøy kommune, oktober 2016 Akva Future AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS 185-10-16B Hjartøya Aqua Kompetanse

Detaljer

B-forundersøkelse ved Lønngrunnen, Bjugn kommune, mars 2017

B-forundersøkelse ved Lønngrunnen, Bjugn kommune, mars 2017 2017 B-forundersøkelse ved Lønngrunnen, Bjugn kommune, mars 2017 Marine Harvest ASA avdeling Midt Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 68-3-17B LØNNGRUNNEN Rapportens tittel: B-forundersøkelse ved Lønngrunnen,

Detaljer

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Langstein Fisk Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Dato for prøvetaking: 25.6.2010 OPPSUMMERING FRA PRØVETAKINGEN:

Detaljer

Knive Laks Vardø AS. B-undersøkelse, desember 2018 Bussesundet. Akvaplan-niva AS Rapport:

Knive Laks Vardø AS. B-undersøkelse, desember 2018 Bussesundet. Akvaplan-niva AS Rapport: Knive Laks Vardø AS B-undersøkelse, desember 2018 Bussesundet Akvaplan-niva AS Rapport: 60700.01 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret

Detaljer

SalMar Settefisk AS Avd. Follafoss.

SalMar Settefisk AS Avd. Follafoss. HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN SalMar Settefisk AS Avd. Follafoss. Tilstand, Beste tilstand Dato: 02.02.202 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Slokkholmen Øst. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Slokkholmen Øst. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Slokkholmen Øst 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Miljøbygget, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett:

Detaljer

Lokalitet: Storskogøya

Lokalitet: Storskogøya HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Storskogøya Tilstand 1 Maks produksjon Dato: 06.12.10 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C

Detaljer

Revisjon av NS 9410: 2007 Miljøovervåkning av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg

Revisjon av NS 9410: 2007 Miljøovervåkning av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg MILJØSEMINAR FOR AKVAKULTURNÆRINGA 13.-14. februar 2013 Florø Revisjon av NS 9410: 2007 Miljøovervåkning av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg Arne Ervik Overvåkning: Kostnadseffektiv innsamling

Detaljer

B-undersøkelse ved Svinvær i Rødøy kommune, august 2017

B-undersøkelse ved Svinvær i Rødøy kommune, august 2017 2017 B-undersøkelse ved Svinvær i Rødøy kommune, august 2017 Nova Sea AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 Aqua Kompetanse AS Lauvsneshaugen 7 7770 Flatanger Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

Cermaq Norway AS. Gammelveggen, B-undersøkelse Juli Drift. Akvaplan-niva AS Rapport:

Cermaq Norway AS. Gammelveggen, B-undersøkelse Juli Drift. Akvaplan-niva AS Rapport: Gammelveggen, B-undersøkelse Juli 2015. Drift Akvaplan-niva AS Rapport: 7771.02 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Tromsø Tlf:

Detaljer

Mainstream AS. Flehammer B-undersøkelse Akvaplan-niva AS Rapport: D

Mainstream AS. Flehammer B-undersøkelse Akvaplan-niva AS Rapport: D Mainstream AS Flehammer B-undersøkelse 2008 Akvaplan-niva AS Rapport: 4070 - D Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Polarmiljøsenteret 9296 Tromsø

Detaljer

Cermaq Norway AS. Miljøundersøkelse type B Hjartøy Ø, Juni Akvaplan-niva AS Rapport:

Cermaq Norway AS. Miljøundersøkelse type B Hjartøy Ø, Juni Akvaplan-niva AS Rapport: Miljøundersøkelse type B 13931 Hjartøy Ø, Juni 2017 Akvaplan-niva AS Rapport: 8981.01 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Tromsø

Detaljer

Lokalitet: Seiskjæret Maks produksjon Tilstand 1: Beste tilstand

Lokalitet: Seiskjæret Maks produksjon Tilstand 1: Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Seiskjæret Maks produksjon Tilstand : Beste tilstand Dato: 0.0.20 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

Lofoten Sjøprodukter AS

Lofoten Sjøprodukter AS Heldalen 32737 B-undersøkelse. April 2016. Brakk Akvaplan-niva AS Rapport: 8134.02 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Tromsø

Detaljer

Miljøovervåkni ng av mari ne oppdrettsl okal iteter

Miljøovervåkni ng av mari ne oppdrettsl okal iteter Miljøovervåkni ng av mari ne oppdrettsl okal iteter B-undersøkelse LOKALITET: Breivika LOKALITETS TILSTAND: 2 BREIVIKA 17. november2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Metode og utstyr... 3.

Detaljer

B-undersøkelse ved Storvika i Meløy kommune, august 2017

B-undersøkelse ved Storvika i Meløy kommune, august 2017 2017 B-undersøkelse ved Storvika i Meløy kommune, august 2017 Nova Sea AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 Aqua Kompetanse AS Lauvsneshaugen 7 7770 Flatanger Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

Firma Namdal Settefisk AS Vurdering av lokaliteten Saltbuodden i Namdalseid kommune

Firma Namdal Settefisk AS Vurdering av lokaliteten Saltbuodden i Namdalseid kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 910 Firma Namdal Settefisk AS Vurdering av lokaliteten Saltbuodden i Namdalseid kommune Dato for prøvetaking: 12.12.11 OPPSUMMERING

Detaljer

Lerøy Vest AS Miljøundersøkelse type B, Stolane Februar 2019

Lerøy Vest AS Miljøundersøkelse type B, Stolane Februar 2019 Lerøy Vest AS Miljøundersøkelse type B, Stolane Februar 2019 Informasjon oppdragsgiver Tittel: B-undersøkelse på oppdrettslokalitet Stolane Rapportnummer (s): 0125/19 Lokalitetsnavn: Stolane Lokalitetsnummer:

Detaljer

B-undersøkelse for lokalitet Ruggstein

B-undersøkelse for lokalitet Ruggstein B-undersøkelse for lokalitet Ruggstein NS 9410:2016 Tilstand 1 Dato for feltarbeid 05.08.16 Oppdragsgiver SalMar Farming AS Tabell 1. Informasjon fra oppdragsgiver og oppsummering av resultater fra B-undersøkelsen.

Detaljer

Lerøy Vest AS Miljøundersøkelser type B, Hestabyneset Mars 2016

Lerøy Vest AS Miljøundersøkelser type B, Hestabyneset Mars 2016 Lerøy Vest AS Miljøundersøkelser type B, Hestabyneset Mars 2016 Informasjon oppdragsgiver Tittel : B-undersøkelse på oppdrettslokalitet Hestabyneset Rapportnummer (s): 6966-2016 Lokalitetsnavn: Hestabyneset

Detaljer

B-undersøkelse ved Saltkjelvika i Namsos kommune, januar 2017

B-undersøkelse ved Saltkjelvika i Namsos kommune, januar 2017 2017 Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg B-undersøkelse ved Saltkjelvika i Namsos kommune, januar 2017 SalMar Farming AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

Cermaq Norway AS. Statusrapport forundersøkelse, juli 2017, Gammelveggen. Akvaplan-niva AS Rapport:

Cermaq Norway AS. Statusrapport forundersøkelse, juli 2017, Gammelveggen. Akvaplan-niva AS Rapport: Statusrapport forundersøkelse, juli 2017, 31297 Gammelveggen. Akvaplan-niva AS Rapport: 9019.02 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Flatøyfjorden. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Flatøyfjorden. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Flatøyfjorden Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Strandaveien, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

Cermaq Norway AS. B-undersøkelse, februar Oksøy Forundersøkelse. Akvaplan-niva AS Rapport:

Cermaq Norway AS. B-undersøkelse, februar Oksøy Forundersøkelse. Akvaplan-niva AS Rapport: Cermaq Norway AS B-undersøkelse, februar2018 11320Oksøy Forundersøkelse Akvaplan-niva AS Rapport:10021.03 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS B - undersøkelse 14678 Uvåg, mai 2017. Høyeste belastning. Akvaplan - niva AS Rapport : 8919.01 Akvaplan - niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret

Detaljer

B-undersøkelse ved Isbergan i Meløy kommune, juli 2017

B-undersøkelse ved Isbergan i Meløy kommune, juli 2017 2017 B-undersøkelse ved Isbergan i Meløy kommune, juli 2017 Nova Sea AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 Aqua Kompetanse AS Lauvsneshaugen 7 7770 Flatanger Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

Forundersøkelse ved Håvær i Rødøy kommune, juni 2017

Forundersøkelse ved Håvær i Rødøy kommune, juni 2017 2017 Forundersøkelse ved Håvær i Rødøy kommune, juni 2017 Marine Harvest ASA Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 ENDRINGSRAPPORT Rapportens tittel: Forundersøkelse ved Håvær i Rødøy kommune, juni 2017 Rapport

Detaljer

Forundersøkelse og alternative undersøkelser

Forundersøkelse og alternative undersøkelser Forundersøkelse og alternative undersøkelser Miljøseminar Florø 07.02.2017 Pia Kupka Hansen Miljøundersøkelser av oppdrettslokaliteter NS9410:2016 Forundersøkelse Hvorfor gjøre en forundersøkelse Hvor

Detaljer

B-undersøkelse ved Kalvøya, Lurøy kommune, mai 2017

B-undersøkelse ved Kalvøya, Lurøy kommune, mai 2017 2017 B-undersøkelse ved Kalvøya, Lurøy kommune, mai 2017 Nova Sea AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 Aqua Kompetanse AS Lauvsneshaugen 7 7770 Flatanger Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

Vedlegg 6. MOM-B resultat på matfisklokaliteter i Sør- og Nord - Trøndelag for vår - og høstgenerasjon 2012

Vedlegg 6. MOM-B resultat på matfisklokaliteter i Sør- og Nord - Trøndelag for vår - og høstgenerasjon 2012 Vedlegg 6 MOM-B resultat på matfisklokaliteter i Sør- og Nord - Trøndelag for vår - og høstgenerasjon 2012 Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda Telefon: 72 44 93 77 Internett: www.havbrukstjenesten.no E-post:

Detaljer

Lokalitet: Hogsneset sør

Lokalitet: Hogsneset sør HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Hogsneset sør Tilstand, beste tilstand Dato: 6.2.09 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

MOM B ved Husby, Nesna kommune, juni 2016

MOM B ved Husby, Nesna kommune, juni 2016 2016 Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg MOM B ved Husby, Nesna kommune, juni 2016 Kystinkubatoren AS og Tomma Steinbit AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS Aqua Kompetanse A/S

Detaljer

Cermaq Norway AS. B-undersøkelse, januar Anevik Forundersøkelse. Akvaplan-niva AS Rapport:

Cermaq Norway AS. B-undersøkelse, januar Anevik Forundersøkelse. Akvaplan-niva AS Rapport: Cermaq Norway AS B-undersøkelse, januar2018 30156Anevik Forundersøkelse Akvaplan-niva AS Rapport:10020.02 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret

Detaljer

B-undersøkelse for lokalitet Rundreimstranda

B-undersøkelse for lokalitet Rundreimstranda B-undersøkelse for lokalitet Rundreimstranda NS 9410:2016 Tilstand 2 Dato for feltarbeid 07.09.2016 Oppdragsgiver Marine Harvest Norway AS Tabell 1. Informasjon fra oppdragsgiver og oppsumering av resultater

Detaljer

Leppefisk.com AS. B-undersøkelse november Akvaplan-niva AS Rapport:

Leppefisk.com AS. B-undersøkelse november Akvaplan-niva AS Rapport: AS B-undersøkelse november 2017 Akvaplan-niva AS Rapport: 8856.02 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Tromsø Tlf: 77 75 03 00,

Detaljer