Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal"

Transkript

1 // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal Færre venter økning i antall ansatte Mindre mangel på arbeidskraft Stor mangel på helsepersonell og lærere/førskolelærere Post og besøksadresse: Gotfred Lies Plass 3 // 6415 Molde

2 Innhold Om NAVs bedriftsundersøkelse Oversikt over næringer og yrker. 4 Bakgrunnsinformasjon, helt ledige og tilgang stillinger 6 15 prosent av bedriftene venter flere ansatte..7 Rekrutteringsproblem...9 Utenlands rekruttering Mangel på arbeidskraft

3 Om NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Bedriftsundersøkelsen har som hovedmål å kartlegge bedriftenes etterspørsel etter arbeidskraft. Resultatene gir NAV nyttig informasjon om hvilke yrker det er mangel på og hvilke næringer som ikke greier å rekruttere ønsket arbeidskraft. Bedriftenes tro på fremtiden indikeres også ved at vi ser på hvilke næringer der bedriftene forventer flere eller færre ansatte. Innsamlingsmetode. De siste årene har vi sendt ut informasjon om hvordan bedriftene skal avgi svarene elektronisk, bedrifter som kun har en eller to ansatte er utelatt fra undersøkelsen, det vil si at den totale populasjonen er redusert fra omtrent til rett over Svarene i årets undersøkelse er samlet inn i februar og mars Omtrent 63 prosent av de drøyt 1000 spurte bedriftene har i år svart på undersøkelsen. Blant de bedriftene som har mellom 10 og 100 ansatte er svarprosenten 71, mens vi har fått inn svar fra over 90 prosent av bedriftene med over 100 ansatte. Spørsmålene. Hovedhensikten med bedriftsundersøkelsen er å kartlegge mangel på arbeidskraft. Vi spør vi om bedriftene har mislykkes i å rekruttere arbeidskraft de siste 3 månedene. I tillegg spør også om resultatet ble ingen ansettelse, eller om det ble ansatt noen med lavere/annen kompetanse og om grunnen var mangel på kvalifiserte søkere. På spørsmål knyttet til endring i antall ansatte spurte vi før om antall ansatte om et år, mens vi de tre siste årene bare spør om de forventer flere, like mange eller færre ansatte om ett år. Det kan gi noe utslag, men vi har på dette spørsmålet valgt å sammenligne med tidligere år. Spørsmålet om utenlands rekruttering er det ikke gjort endringer på. Spørsmålene er felles for hele landet, med unntak av spørsmålet om utenlands rekruttering. Hovedkonklusjoner i Møre og Romsdal. Det viktigste resultatet i bedriftsundersøkelsen er oversikten over hvilke yrker bedriftene har vanskeligheter med å rekruttere til. Årets undersøkelse viser at det har vært rekrutteringsforsøk der det ikke har blitt noen ansettelse eller ansettelse av personer med lavere/annen kompetanse, i de tre siste månedene før undersøkelsen ble besvart. Sammenlignet med fjorårets undersøkelse og undersøkelsen i 2013 er det betydelig mindre rekrutteringsvansker nå enn tidligere. I 2013 var det rekrutteringsforsøk som endte i ingen ansettelse eller ansettelse av noen men lavere/annen kompetanse og det tilsvarende tallet for i fjor var 1600, begge klart høyere enn årets tall på Blir det ingen rekruttering eller rekruttering av personer med lavere/annen kompetanse enn ønsket, og det skyldes ingen eller for få kvalifiserte søkere, blir det regnet som mangel på arbeidskraft. Undersøkelsen viser at det er stor mangel på helsepersonell og lærere/førskolelærere. Det er også mangel på ingeniører(men ikke så mye som for et par år siden) og håndverk som elektriker, tømrere/snekkere og rørleggere. Bedriftene i Møre og Romsdal er nå mindre optimistiske med tanke på utvikling av antall ansatte. Under 15 prosent av bedriftene venter en økning, klart ned fra fjorårets 22 prosent. Dette er det laveste forventningstallet på over 10 år. Andel bedrifter som sier det er aktuelt å rekruttere fra utlandet er svakt stigende fra 17 prosent i 2014 til 18 prosent nå, men fortsatt noe lavere enn de nesten 20 prosentene som var i 2012 og Usikkerhet. Resultatene i bedriftsundersøkelsen er basert på svarene fra et utvalg bedrifter og konklusjonen kan bli feil om ikke svarene er representative. Spesielt gjelder dette på region og næringsnivå der resultatene er basert på svarene fra færre bedrifter enn de resultatene som gjelder for hele fylket. 3

4 Næring og yrkessammensetting I år velger vi å gi en oversikt over hvor mange bedrifter og ansatte det er i de ulike næringene i Møre og Romsdal. Antall bedrifter er på bedriftsnummernivå, og bedrifter med en eller to ansatte er ikke med. Hadde bedrifter med en og to ansatte vært med ville både antall bedrifter og antall ansatte økt. Nåringsgruppe SN2007, 3 eller flere ansatte Antall bedrifter under 100 ansatte Antall bedrifter over 100 ansatte Andel ansatte i de ulike næringene Jordbruk, skogbruk og fiske ,2 % Bergverksdrift og utvinning ,4 % Nærings- og nytelsemidler ,6 % Tekstil- og lærvarer ,4 % Trevarer ,4 % Treforedling og grafisk prod ,2 % Petroleum og kjemiske prod ,0 % Prod. av annen industri ,3 % Prod. av metallvarer ,0 % Prod. av maskiner og utstyr ,4 % Prod. av elektriske og optiske produkter 9 3 0,8 % Elektrisitet, vann og renovasjon ,4 % Bygge- og anleggsvirksomhet ,1 % Varehandel, motorvognreparasjoner ,7 % Transport og lagring ,8 % Overnattings- og serveringsvirksomhet ,2 % Informasjon og kommunikasjon ,4 % Finansierings- og forsikringsvirksomhet ,4 % Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting ,4 % Offentlig forvaltning ,6 % Undervisning ,8 % Helse- og sosialtjeneste ,5 % Personlig tjenesteyting ,0 % Totalt ,0 % Tabell 1: Antall bedrifter og andel ansatte innen de ulike næringene Tabellen viser at det er stor variasjon på både antall ansatte og antall bedrifter innenfor de ulike næringene i Møre og Romsdal. Flest bedrifter finner vi innen varehandel og motorvognreperasjoner, mens det er bare 12 innen produksjon av elektriske og optiske produkter. Totalt er det rundt 120 tusen ansatte i bedriftene som danner populasjonen til bedriftsundersøkelse(alle bedrifter med minst 3 ansatte). Klart flest ansatte er det innen Helse og sosialtjeneste med en andel på nesten 25 prosent. 4

5 Tabellen under er laget for å gi en bedre forståelse av hva som skjuler seg bak de ulike næringene. For hver næring er det listet opp tre større bedrifter. Legg merke til at et selskap kan ha bedrifter innen flere ulike næringer. Eksempler på bedrifter innenfor de ulike næringsgruppene Jordbruk, skogbruk og fiske INDRE NORDMØRE LANDBRUKSTENESTER MARINE SAHARVEST NORWAY AS SALMAR FARMING AS Bergverksdrift og utvinning SUB SEA SERVICES AS HAUG OFFSHORE SERVICES AS STATOIL ASA Nærings- og nytelsemidler MARINE HARVEST NORWAY AS NORSK SJØMAT AS STABBURET AS Tekstil- og lærvarer FASADEPRODUKTER AS RAUMA ULLVAREFABRIKK AS DEVOLD OF NORWAY AS Trevarer MØRETRE AS RINDALSLIST AS NATRE VINDUER AS Treforedling og grafisk prod. POLARIS TRYKK ÅLESUND AS PETERSON PACKAGING AS HATLEHOLS AS Petroleum og kjemiske prod. HUSTADMARMOR AS STATOIL ASA PIPELIFE NORGE AS Prod. av annen industri EKORNES J E AS BRUNSTAD AS WONDERLAND AS Prod. av metallvarer HYDRO ALUMINIUM AS BRUNVOLL AS VIK ØRSTA AS Prod. av maskiner og utstyr KLEVEN VERFT AS NATIONAL OILWELL VARCO NORWAY STX AS OSV ELECTRO AS Prod. av elektriske og optiske produkter GLAMOX ASA ROLLS-ROYCE MARINE AS MØRE TRAFO AS Elektrisitet, vann og renovasjon NORDMØRE ENERGIVERK AS TAFJORD KRAFTNETT AS TUSSA NETT AS Bygge- og anleggsvirksomhet AURSTAD KA AS ELMO TEKNIKK AS RØSAND BRØDRENE AS Varehandel, motorvognreparasjoner GIØRTZ H I SØNNER AS COOP ORKLA MØRE SA KROHN DANCKERT AS Transport og lagring HAVILA SHIPPING ASA REM OFFSHORE ASA FARSTAD SHIPPING AALESUND AS Overnattings- og serveringsvirksomhet RICA PARKEN HOTEL UNION GEIRANGER HOTEL AS QUALITY HOTEL WATERFRONT Informasjon og kommunikasjon ELTEL NETWORKS AS INMARSAT SOLUTIONS AS SUNNMØRSPOSTEN AS Finansierings- og forsikringsvirksomhet SPAREBANKEN MØRE NORDEA BANK NORGE ASA SPAREBANK 1 NORDVEST Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting ISLAND OFFSHORE CREWING AS EASS EIENDOMSASSISTANSE AS AXESS AS Offentlig forvaltning KYSTVERKET REDERI STATENS VEGVESEN REGION MIDTSENTRALADMINISTRASJON Undervisning HØGSKOLEN I ÅLESUND BORGUND VIDAREGÅANDE SKOLEKRISTIANSUND VIDEREGÅENDE SKOLE Helse- og sosialtjeneste ÅLESUND SJUKEHUS MOLDE SJUKEHUS HELSE MØRE OG ROMSDAL Personlig tjenesteyting MOLDE FOTBALLKLUBB NOR TEKSTIL AS ATLANTEN IDRETTSPARK Tabell 2: Eksempler på bedrifter innen de ulike næringene. 5

6 Utvikling av helt ledige og tilgang stillinger Figurene og tabellen under viser utviklingen av arbeidsledigheten og utviklingen av tilgang stillinger på nav.no de siste årene. Vi ser av figur 1 og tabell 3 at ledigheten har økt de siste årene, og at økningen har vært sterkest i Størst økning i ledigheten målt i prosent finner vi blant ingeniør og IKT-fag, som har en økning i ledigheten det siste året på over 90 prosent. Figur 1: Utvikling helt ledige over til. Ledige april 2014 Ledige april 2015 Endring Endring prosent Praksis yrke grovgruppe Akademiske yrker % Barne- og ungdomsarbeid % Butikk- og salgsarbeid % Bygg og anlegg % Helse, pleie og omsorg % Industriarbeid % Ingeniør- og ikt-fag % Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt % Jordbruk, skogbruk og fiske % Kontorarbeid % Ledere % Meglere og konsulenter % Reiseliv og transport % Serviceyrker og annet arbeid % Undervisning % Totalt % Tabell 3: Endring i ledigheten basert på yrkesbakgrunn Vi ser av tabellen under at tilgangen av stillinger på nav.no har blitt redusert i perioden jan-april 2014 og 2015 sammenlignet med Tilgang av stillinger som etterspør ingeniører og ikt-fag er blant de som har gått mest ned, utviklingen er vist i figur 2. Figur 2: Tilgang Ingeniør og ikt stillinger Tilgang stillinger jan-april 2013 Tilgang stillinger jan-april 2014 Tilgang stillinger Endring jan-april Endring prosent, Tabell 4: Utvikling av tilgang stillinger over tid, fordelt på yrker Endring Endring prosent, Stilling yrke grovgruppe Akademiske yrker % % Barne- og ungdomsarbeid % % Butikk- og salgsarbeid % % Bygg og anlegg % % Helse, pleie og omsorg % % Industriarbeid % % Ingeniør- og ikt-fag % % Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt % 9 20 % Jordbruk, skogbruk og fiske % % Kontorarbeid % % Ledere % % Meglere og konsulenter % 0 0 % Reiseliv og transport % % Serviceyrker og annet arbeid % % Undervisning % % Totalt % % 6

7 15 prosent av bedriftene venter flere ansatte Ett år frem i tid er det nesten 15 prosent av bedriftene som venter flere ansatte, mens drøyt 12 prosent av bedriftene venter en reduksjon i antall ansatte. Dette er lavere forventninger enn de siste årene, spesielt nedgang i antall bedrifter som forventer flere ansatte om et år. Dette betyr at det er rundt 1000 bedrifter med 3 eller flere ansatte som forventer en økning i arbeidstokken neste år, mens det tilsvarende tallet i fjor var nesten Antall bedrifter som forventer nedgang er nesten 850, noe som er på samme nivå som i fjorårets undersøkelse. Figur 3: Andel bedrifter som forventer endring i arbeidsstokken et år fram i tid. Tjenesteområder. NAV Møre og Romsdal er inndelt i tre tjenesteområder som har noen fellesfunksjoner, som for eksempel markedskoordinator. Deler av bedriftsundersøkelsen er splittet opp på tjenesteområdenivå som består av følgende kommuner: TO-Nordmøre: Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Halsa, Rindal, Sunndal, Surnadal og Tingvoll TO-Romsdal: Aukra, Eide, Fræna, Midsund, Molde, Rauma, Vestnes og Nesset. TO-Sunnmøre: Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørskog, Ålesund, Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta. Figur 4: Bedriftenes forventninger om endring i arbeidstokken fordelt på tjenesteområder. Pessimisme i Romsdalen: Blant de 150 bedriftene i Romsdalen som har svart på undersøkelsen er det færre som venter økning i arbeidstokken sammenlignet med bedriftene på Nordmøre og på Sunnmøre. Frem til og med 2011 har vi spurt om ansatte i dag og antall ansatte om et år, og ut fra det sett om det er økning eller reduksjon. Etter det er det spurt om de venter flere, like mange eller færre ansatte om et år. Det er en endring som kan ha påvirket resultatet, likevel velger vi under å sammenligne resultatene med tidligere år. 7

8 Nettoendring. Differansen mellom andel bedrifter som venter økning i antall ansatte og bedrifter som venter reduksjon i antall ansatte kaller vi for nettoendring. Riket. Tabellen under viser nettoendringene fordelt på fylkene. Vi ser at forventningene i Møre og Romsdal på dette området nå er tredje lavest blant fylkene, bare Telemark og Sogn og Fjordane er mer pessimistiske. I fjor hadde bedriftene i Møre og Romsdal nesten de samme forventingene som i de andre fylkene, så dette er negativ utvikling det siste året. For hele landet er forventningene til antall ansatte noe lavere nå enn tilsvarende tall for et år siden. Figur 5: Bedriftenes forventninger om endring i arbeidstokken, fordelt på fylker. Næring. Tabellen under viser utvikling fordelt på næring. Vi ser at nettoendringen er stor i enkelte industrinæringer og i jordbruk, skogbruk og fiske(husk at alle bedrifter med to eller færre ansatte ikke er med). Legg merke til at Bergdrift og utvikling som omfatter oljeselskap har lave forventninger om økning i arbeidstokken, med en nettoendring på -34. Resultater i Møre og Romsdal Landet Næringsgruppering SN2007 Nedgang Uendret Oppgang Nettoøkning Nettoøkning Jordbruk, skogbruk og fiske Bergverksdrift og utvinning Industrien samlet Nærings- og nytelsemidler Tekstil- og lærvarer Trevarer Treforedling og grafisk prod Petroleum og kjemiske prod Prod. av annen industri Prod. av metallvarer Prod. av maskiner og utstyr Prod. av elektriske og optiske produkter Elektrisitet, vann og renovasjon Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjoner Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Finansierings- og forsikringsvirksomhet Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting Offentlig forvaltning Undervisning Helse- og sosialtjeneste Personlig tjenesteyting I alt Tabell 5: Bedriftenes forventninger om endring i arbeidstokken, fordelt på næring 8

9 Rekrutteringsproblem Bedriftene blir spurt om de har mislykkes i å rekrutterte arbeidskraft de tre siste månedene, altså om de ikke fikk ansatt noen i det hele tatt eller om de ansatte med lavere/annen kompetanse. Deretter ble de spurt om dette skyldes ingen/for få kvalifiserte søkere. Deretter spør vi om hvilke yrker og antall dette dreier seg om. 14 prosent av bedriftene svarer at de har hatt mislykkede rekrutteringer de siste 3 månedene, det vil si at de enten har mislykkes i å rekruttere noen i det hele tatt, eller de har måttet rekruttert personer med lavere eller annen kompetanse. 7 prosent av bedriftene har ikke ansatt noen til den ledige stillingen, mens 7 prosent har ansatt personer med lavere/annen kompetanse enn ønsket. 10 prosent av bedriftene svarer at den manglende rekrutteringen skyldes mangel på kvalifiserte søkere. Dette er en nedgang sammenlignet med de tre foregående årene der andelen av bedrifter som hadde rekrutteringsproblem grunnet for få kvalifiserte søkere var 13, 19 og 17 prosent i 2014, 2013 og Det stemmer bra med at det er flere ledige å ta av, samtidig som tilgangen av stillinger har gått noe ned. Figuren under viser at i Møre og Romsdal fortsatt er blant de fylkene der flest bedrifter ikke har greid å rekruttert ønsket kompetanse på grunn av for få kvalifiserte søkere. I år ligger vi omtrent som i fjor, mens det for to år siden var bedriftene i Møre og Romsdal som hadde klart størst vansker med å skaffe kvalifiserte søkere. Figur 6: Bedriftenes rekrutteringsproblem, fordelt på fylker. 9

10 Figuren under viser at de 136 bedriftene som ble spurt på Nordmøre svarer at de har hatt flere forsøk på å ansatte, der de enten ikke har fått ansatt i det hele tatt eller har måttet ansette noen med lavere kvalifikasjoner/annen kompetanse, sammenlignet med de andre tjenesteområdene i fylket. Figur 7: Bedriftenes rekrutteringsproblem, fordelt på tjenesteområde. Andel mislykkede rekruttering siste tre måneder fordelt på næring. I år er det innen undervisning at det har vært flest bedrifter som enten ikke har ansatt i det hele tatt, eller har ansatt med lavere/annen kompetanse. Møre og Romsdal Landet Ja, mislykket rekruttering siste 3 mnd Måtte ansette noen med lavere kvalifikasjoner Tabell 6: Bedriftenes rekrutteringsproblem, fordelt på næring. Nei, ingen rekrutteringsproblemer Rekrutteringsproblemene skyldes for få kvalifiserte søkere Rekrutteringsproblemene skyldes for få kvalifiserte søkere Jordbruk, skogbruk og fiske Bergverksdrift og utvinning Industrien samlet Nærings- og nytelsemidler Tekstil- og lærvarer Trevarer Treforedling og grafisk produksjon Petroleum og kjemisk produksjon Produksjon av annen industri Produksjon av metallvarer Produksjon av maskiner og utstyr Produksjon av elektriske og optiske produkter Elektrisitet, vann og renovasjon Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjoner Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Finansierings- og forsikringsvirksomhet Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting Offentlig forvaltning Undervisning Helse- og sosialtjeneste Personlig tjenesteyting I alt

11 Utenlands rekuttering NAVs rolle ved utenlands rekruttering. Eures er et europeisk arbeidsformidlingsnettverk som bistår arbeidsgivere og arbeidstakere i forbindelse med formidling av arbeidskraft innen EU, EØS og Sveits. NAV Eures har som mål å få til et mer fungerende arbeidsmarkedet gjennom å fremme mobiliteten i det europeiske arbeidsmarkedet. NAV Eures i Møre og Romsdal deltar på en rekke rekrutteringsmesser i utlandet og har gjennom et stort kontaktnett, både i Norge og resten av Europa, god mulighet for å finne aktuelle kandidater til bedrifter som søker denne type arbeidskraft. NAV i Møre og Romsdal vil derfor være et av flere naturlig kontaktpunkt for bedrifter som ønsker å rekruttere utenlandsk arbeidskraft. Stabil interesse. Andelen bedrifter som sier det er aktuelt å rekruttere fra utlandet har steget svakt fra i fjor opp til en andel på nesten 18 prosent. Dette er hørere enn i 2011, men lavere enn både i 2012 og Figur 8: Utvikling ja til utenlands rekruttering Figur 9: Ja til utenlands rekruttering, fordelt på tjenesteområde. I år er det størst andel av bedrifter som sier det er aktuelt å rekruttere fra utlandet innen produksjon av metallvare og innen nærings og nytelsesmiddel. Andel av bedrifter i Møre og Romsdal som oppgir at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet. Resultater i Møre og Romsdal Næringsgruppering SN2007 Ja Usikker Nei Ja 2014 Endring Jordbruk, skogbruk og fiske Bergverksdrift og utvinning Nærings- og nytelsemidler Tekstil- og lærvarer Trevarer Treforedling og grafisk prod Petroleum og kjemiske prod Prod. av annen industri Prod. av metallvarer Prod. av maskiner og utstyr Prod. av elektriske og optiske produkter Elektrisitet, vann og renovasjon Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjoner Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Finansierings- og forsikringsvirksomhet Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting Offentlig forvaltning Undervisning Helse- og sosialtjeneste Personlig tjenesteyting Totalt Tabell 7: Ja til utenlands rekruttering, fordelt på næring. 11

12 Mangel på arbeidskraft Vi har spurt bedriftene som ikke fikk ansatt, eller ansatte med lavere/annen kompetanse grunnet ingen/for få kvalifiserte søkere de siste tre måneder om hvor mange og hvilke yrker det dreier seg om. Dette antallet blir også kalt mangel på arbeidskraft. Dette er på mange måter det viktigste, og mest konkrete punktet i bedriftsundersøkelsen. Svarene på dette spørsmålet hjelper oss til å bedre skjønne hvilken kompetanse næringslivet mangler, noe vi kan bruke i vår kommunikasjon med arbeidssøkere og arbeidsgivere. Det har vært nesten mislykkede rekrutteringer de siste tre månedene i forkant av bedriftsundersøkelsen, hvorav i Møre og Romsdal. Det vil si at Møre og Romsdal, i forhold til størrelsen, har flere mislykkede rekrutteringer sammenlignet med landet som helhet. Bare de tre nordlige fylkene har relativt flere. I likhet med resten av landet er mangelen på arbeidskraft i Møre og Romsdal mindre i 2015 enn i Det ser samme utvikling som fra 2013 til Mangel på arbeidskraft i antall personer Fylke Endring Endring prosent Østfold % Akershus % Oslo % Hedmark % Oppland % Buskerud % Vestfold % Telemark % Aust-Agder % Vest-Agder % Rogaland % Hordaland % Sogn og Fjordane % Møre og Romsdal % Sør-Trøndelag % Nord-Trøndelag % Nordland % Troms % Finnmark % Totalt % Tabell 8: Mangel på arbeidskraft fordelt på fylker Figur 10: Mangel på arbeidskraft i prosent av arbeidsstyrke, fordelt på fylker 12

13 Næring. Det er innen Helse- og sosialtjeneste, som med en mangel på nesten 460 som har størst mangel på arbeidskraft målt i antall personer. Når vi ser på antall mislykkede rekrutteringer målt i prosent av antall ansatte er det innen Bygge- og anleggsvirksomhet vi har størst mangel. Næringsgruppe SN2007 Mangel på arbeidskraft Tabell 9: Mangel fordelt på næring i forhold til antall ansatte i Næringen Tabellen under viser at de fleste næringene opplever mindre mangel på kvalifisert arbeidskraft i år enn i fjor. Et unntak er helse og sosialtjenesten, som har noe større mangel i 2015 enn i Tabell 10: Mangel fordelt på næring, utvikling fra Totalt antall ansatte i disse bedriftene Mangel i prosent av antall ansatte Mangel hele landet Jordbruk, skogbruk og fiske ,4 % 150 Bergverksdrift og utvinning ,4 % 50 Industrien samlet ,4 % 900 Nærings- og nytelsemidler ,3 % 200 Tekstil- og lærvarer ,0 % 0 Trevarer ,4 % 100 Treforedling og grafisk produksjon ,0 % 0 Petroleum og kjemisk produksjon ,1 % 0 Produksjon av annen industri ,5 % 100 Produksjon av metallvarer ,3 % 200 Produksjon av maskiner og utstyr ,5 % 250 Produksjon av elektriske og optiske produkter ,3 % 50 Elektrisitet, vann og renovasjon ,3 % 50 Bygge- og anleggsvirksomhet ,2 % 2850 Varehandel, motorvognreparasjoner ,7 % 2450 Transport og lagring ,2 % 450 Overnattings- og serveringsvirksomhet ,8 % 1450 Informasjon og kommunikasjon ,5 % 500 Finansierings- og forsikringsvirksomhet ,1 % 100 Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting ,7 % 3400 Offentlig forvaltning ,3 % 450 Undervisning ,8 % 1400 Helse- og sosialtjeneste ,6 % 6100 Personlig tjenesteyting ,0 % 500 I alt ,1 % Næringsgruppe SN2007 Mangel 2015 Mangel 2014 endring endring prosent Jordbruk, skogbruk og fiske % Bergverksdrift og utvinning % Industrien samlet % Nærings- og nytelsemidler % Tekstil- og lærvarer % Trevarer % Treforedling og grafisk produksjon % Petroleum og kjemisk produksjon % Produksjon av annen industri % Produksjon av metallvarer % Produksjon av maskiner og utstyr % Produksjon av elektriske og optiske produkter % Elektrisitet, vann og renovasjon % Bygge- og anleggsvirksomhet % Varehandel, motorvognreparasjoner % Transport og lagring % Overnattings- og serveringsvirksomhet % Informasjon og kommunikasjon % Finansierings- og forsikringsvirksomhet % Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting % Offentlig forvaltning % Undervisning % Helse- og sosialtjeneste % Personlig tjenesteyting % I alt % 13

14 Fordelt på yrker. Tabellen under viser mangel på arbeidskraft i Møre og Romsdal og landet, det vil oversikt over yrker det ikke lykkes å rekruttere, eller ble ansatt med lavere/annen kompetanse grunnet ingen eller for få kvalifiserte i løpet av de siste tre månedene. Undersøkelsen viser at det er stor mangel på helsepersonell og lærere/førskolelærere. Det er fortsatt mangel på ingeniører, men mangelen er redusert fra over 350 for 2 år siden, via over 100 i fjor og under 100 i år. Yrke Mangel Avrundet Landet(avrundet) Sykepleiere Andre helseyrker Grunnskolelærere Legespesialister Førskolelærere Psykologer Elektrikere Universitetsog høyskolelektorer/-lærere Tømrere og snekkere Rørleggere og VVS-montører Lektorer mv. (videregående skole) Yrkesfaglærere Kokker Andre ingeniører Sveisere Anleggsmaskin- og industrimekanikere Andre håndverkere Spesialsykepleiere Vernepleiere Bygningsingeniører Servitører Automatikere Lastebil- og trailersjåfører Spesiallærere / spesialpedagoger Betongarbeidere Taktekkere Andre språklærere Elektronikkingeniører Sivilingeniører (bygg og anlegg) Frisører Platearbeidere Sum ingeniører Sum andre yrker Tabell 11: Mangel på yrker 14

Bedriftsundersøkelsen 2014 Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2014 Møre og Romsdal www.nav.no // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2014 Møre og Romsdal 22 prosent venter økning i antall ansatte 1 600 mislykkede rekrutteringer siste 3 måneder Stor mangel på helsepersonell og

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Sør-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2015 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2015 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold Bedriftsundersøkelsen 1 Østfold Resultater NAV Østfold. mai 1 Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft, etter næring og yrke, ved å spørre bedriften om de har mislyktes

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2017 Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2017 Møre og Romsdal // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2017 Møre og Romsdal 22 prosent av bedriftene venter økning i antall ansatte Økende mangel på arbeidskraft Mest mangel innen helserelaterte yrker Post og

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2016 Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2016 Møre og Romsdal // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2016 Møre og Romsdal 17 prosent venter økning i antall ansatte Færre bedrifter med rekrutteringsproblem Mangel på helsepersonell og lærere/førskolelærere

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 8/ 2015 28. august 2015 Vi er nå inne i ei utfordrande tid der arbeidsløysa stig raskt samtidig som delar av næringane i Møre og Romsdal har store utfordingar med å fylle ordrebøkene. Det gjer at

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Østfold 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV «Bedrift» i NAVs undersøkelsen defineres som en offentlig eller

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014 NAV Sør-Trøndelag, 27. mai 2014 Bedriftsundersøkelsen 2014 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2014 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

I landet er det 79 623 heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,4 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det 79 623 heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,4 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 9/ 215 2. oktober 215 Mindre auke i arbeidsløysa enn frykta Med tanke på utviklinga i arbeidsmarknaden hadde vi frykta ei større auke i arbeidsløysa enn det vi nå ser ved utgangen av september. Når

Detaljer

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme NAV i Sør- og Nord-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 201 viser: Trøndersk optimisme Agenda Hovedfunnene Sysselsetting i Trøndelag Pendling Forventninger etter næring Forventning etter regioner Rekrutteringsproblemer

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold 2016. NAV Østfold 3. mai 2016

Bedriftsundersøkelsen Østfold 2016. NAV Østfold 3. mai 2016 Bedriftsundersøkelsen Østfold 21 NAV Østfold. mai 21 2 Sammendrag Årets bedriftsundersøkelse viser at 2 prosent av virksomhetene i Østfold forventer økt sysselsetting de neste 12 månedene. Dette er en

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5 Bedriftsundersøkelsen 2015 Buskerud Side 1 av 5 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til 950, 450 færre

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud

Bedriftsundersøkelsen Buskerud 2017 Bedriftsundersøkelsen Buskerud NAV Buskerud April 2017 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen 2011 Årlig utvalgsundersøkelse (18. år på rad). Felles for hele landet. Gjennomføres februar-mars. Kartlegger bedriftenes forventninger i forhold

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen og 2014

Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen og 2014 Mangel på arbeidskraft i antall personer. 2014 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen. 2013 og 2014-5 0 5 10 15 20 25 Oslo Sør-Trøndelag

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016 Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016 // NAV Aust-Agder // Innhold Innledning... 1 1. Sysselsettingsforventninger... 2 1.1 Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder... 3 1.2 Sysselsettingsforventninger

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2016

Bedriftsundersøkelse Troms 2016 Bedriftsundersøkelse Troms 201 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2014

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2014 // NAV Aust-Agder Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 214 // Fagkompetanse - viktigere enn noen gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Hovedresultater... 4 Sysselsettingsforventninger... 4 Rekrutteringsproblemer...

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016

Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016 Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene fra årets bedriftsundersøkelse viser for Vest-Agder følgende: Hovedtrekk: - 19 prosent av bedriftene forventer oppgang i

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 // PRESSEMELDING nr 1/2013 Stabil ledighet i Sør-Trøndelag I januar sank arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag med 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 63 000 sysselsatte* 53 300 arbeidstakere* 1 850 arbeidsledige * arbeidssted i Nord-Tr.lag NAV, 31.10.2014 Side 1 3347 virksomheter i med 3 eller fler ansatte

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for NAV Finnmark 2015

Bedriftsundersøkelsen for NAV Finnmark 2015 for NAV Finnmark 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Om NAVs bedriftsundersøkelse... 4 3. Sysselsettingen det kommende året... 5 3.1 Sysselsettingsbarometer... 5 3.2 Forventninger til sysselsettingen...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland

Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland NAVs samfunnsoppdrag Vår oppgave er å bistå personer på veien til arbeid, samt å hjelpe virksomhetene med å rekruttere arbeidskraft For å lykkes med dette er det

Detaljer

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD Erfaringsseminar 2017 Askim, Sarpsborg, Moss ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD 31.5, 7. og 8.6.2017 Hege Aatangen Arbeidsmarkedet i Norge Arbeidsledigheten er i dag 2,6 %, bruttoledigheten er 3,3 % 93 100 mennesker

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

I årets undersøkelse oppgir 13 prosent av bedriftene at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet.

I årets undersøkelse oppgir 13 prosent av bedriftene at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet. 31. mai 2015 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 2016 viser langt høyere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 2015. 23 prosent av bedriftene forventer

Detaljer

\ $ kxej fdg\ `c^xe^ g b

\ $ kxej fdg\ `c^xe^ g b 0 10 20 30 40 50 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ledere Ingeniør- og ikt-fag Undervisning Akademiske yrker Helse, pleie og omsorg Barne- og ungdomsarbeid Meglere og konsulenter Kontorarbeid Butikk- og salgsarbeid

Detaljer

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012 BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 2. Hovedresultater... 2 Sysselsettingsforventninger... 2 Rekrutteringsproblemer... 3 Mangel på arbeidskraft... 5 3. Begrepsavklaringer...

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2017

Bedriftsundersøkelse Troms 2017 Bedriftsundersøkelse Troms 17 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... 4 Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland

Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland NAVs samfunnsoppdrag Vår oppgave er å bistå personer på veien til arbeid, samt å hjelpe virksomhetene med å rekruttere arbeidskraft For å lykkes med dette er det

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo - 2017 Av: Jon Otnes, Magnus Rynning Nielsen og Nevjard Guttormsen HOVEDKONKLUSJONER Årets bedriftsundersøkelse viser at 26 prosent av bedriftene i Oslo forventer å øke

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

// NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015

// NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015 // NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015 Innhold Innledning... 1 1. Sysselsettingsforventninger... 2 1.1. Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder... 2 1.2. Sysselsettingsforventninger

Detaljer

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE OM BEDRIFTSUNDERSØKELSEN ANALYSEDESIGN BEDRIFTENE ARBEIDSMARKEDSREGIONER FUNN OG RESULTATER FORVENTNINGER

Detaljer

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 28.09.2012 Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag I september økte antall nye stillinger registrert hos NAV Sør-Trøndelag med ni prosent sammenlignet med

Detaljer

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark // NOTAT NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark Positivt arbeidsmarked i Hedmark NAV gjennomfører årlig en landsomfattende bedriftsundersøkelse basert på svar fra et bredt utvalg av virksomheter, som gjenspeiler

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland

Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Hovedtema: Sysselsettingsutvikling det kommende året Rekrutteringsproblemer NAV Oppland Lillehammer, 14. mai 2013 1 Innhold:

Detaljer

Om tabellene. April 2016

Om tabellene. April 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Rogaland i dag høsten 2015 I arbeidsstyrken: 256 000 I utkanten av arbeidsstyrken og mottar livsoppholdsytelser: 22 000 Uførepensjon 9 000

Detaljer

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Av Johannes Sørbø og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Vi ser i denne artikkelen på hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering. Vi

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 24 990 1 136 11 Offentlig utlyst 15 537 706

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 29 958 1 110 11 Offentlig utlyst 19 309 715

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 10 345 690 4 Offentlig utlyst 6 667 444-3

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 17 346 1 020 4 Offentlig utlyst 11 593 682-2

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 21 884 1 094 3 Offentlig utlyst 15 159 758-2

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Helt ledige fordelt på fylke av arbeidsstyrken I alt 77 310 2,8 3 852 5 Østfold 4 872 3,4-357 -7 Akershus 7 585 2,4 147 2 Oslo 12 648 3,5-15 0 Hedmark 2 370

Detaljer

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015 // Rapport Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015 Innhold Forord... 2 1. Oppsummering og perspektiver... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Vurdering av fjorårets anslag... 5 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet...

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av august

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

// Notat 3 // Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

// Notat 3 // Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? // Notat 3 // 2017 Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? NAV August 2017 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St. Olavs plass 0130 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår e-post adresse

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Helt ledige fordelt på fylke av arbeidsstyrken I alt 85 362 3,1 5 715 7 Østfold 5 343 3,7-123 -2 Akershus 8 550 2,8 389 5 Oslo 13 567 3,7-90 -1 Hedmark 2 635

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 15 648 782 12 Offentlig utlyst 9 127 456 0

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 17 147 686 17 Offentlig utlyst 9 283 371 4

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 19 319 773 0 Offentlig utlyst 11 537 461-7

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland

Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Hovedtema: Sysselsettingsutvikling det kommende året Rekrutteringsproblemer NAV Oppland Lillehammer, 22. mai 2012 1 Innhold:

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå juni 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2013

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2013 Bedriftsundersøkelsen for 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. OM NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE... 4 3. SYSSELSETTINGEN DET KOMMENDE ÅRET... 5 3.1 SYSSELSETTINGSBAROMETER... 5 3.2 FORVENTNINGER TIL

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Telemark Bedriftsundersøkelsen 21. mai 21 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 21 viser lavere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 21. 1 prosent av bedriftene

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag NAVs bedriftsundersøkelse 1 Notat for Nord-Trøndelag Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft etter fylke og næring. Den lokale Bedriftsundersøkelsen dekker offentlige og

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 18/2012

// PRESSEMELDING nr 18/2012 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 21.12.2012 Nedgangen i ledighet stopper opp - For første gang på to år er det en økning i ledigheten sammenlignet med samme periode året før, sier Bente Wold Wigum,

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av januar

Detaljer

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016 // Rapport Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016 Innhold Forord... 2 1. Oppsummering og perspektiver... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Vurdering av fjorårets anslag... 6 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet...

Detaljer

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE OM BEDRIFTSUNDERSØKELSEN ANALYSENDESIGN I 2016 BEDRIFTENE ARBEIDSMARKEDSREGIONER FUNN OG RESULTATER

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i februar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 4 973 3,6 276 6 herav helt ledige permitterte 152 0,1-98 -39 Delvis

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009

Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av februar

Detaljer

Foto: Yngve Olsen Sæbbe. Troms

Foto: Yngve Olsen Sæbbe. Troms Foto: Yngve Olsen Sæbbe Troms Innholdsfortegnelse Forord... 3 OM NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE... 4 Sammendrag... 4 SYSSELSETTINGEN DET KOMMENDE ÅRET... 6 BRANSJENES SYSSELSETTINGSFORVENTNINGER... 6 REKRUTTERINGSPROBLEMER

Detaljer

Petropolen 18.02.2016. Analyse av ledigheten NAV sine virkemidler. Ragnhild Fausa NAV Kristiansund

Petropolen 18.02.2016. Analyse av ledigheten NAV sine virkemidler. Ragnhild Fausa NAV Kristiansund Petropolen 18.02.2016 Analyse av ledigheten NAV sine virkemidler Ragnhild Fausa NAV Kristiansund NAV, 19.02.2016 Side 2 Status Nordmøre LEDIGHETSPROSENT FYLKET (SAMLET FOR ALLE YRKER) Ledighetsprosent

Detaljer

Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser

Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser Fagdag; tema adresse Møre og Romsdal, 4. oktober 2012 Adressedag, Møre og Romsdal Agenda Vegadresseprosjektet Prosjektets mål Status i arbeidet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 2011 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra seksjon for Utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 6/2010

// PRESSEMELDING nr 6/2010 // PRESSEMELDING nr 6/2010 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 30.04.2010 Ledigheten går ned i Sør-Trøndelag Mens ledigheten i landet øker, går ledigheten ned i Sør-Trøndelag. Ved utgangen av april er

Detaljer

03.10.2011 08:50 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal

03.10.2011 08:50 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal Publisert fra 02.09.2011 til 23.10.2011 52 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Sula "NAV-kontor" = "NAV Sula" Filter på tid: 2 uker Fra 12.09.2011

Detaljer

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit Konjunkturseminar mars 2016 Lars E Haartveit Forbrukertillit Forbrukertillitsindeksen har vært negativ i lang tid Egen økonomi nå under null i februar og mars (mens egen økonomi 12 mnd frem fortsatt er

Detaljer