Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN"

Transkript

1 2014 Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN

2 Innhold Innledning av daglig leder Interimstyret Administrasjonen Styrets beretning: MFO OOF Verdi av offentlig og Privat in-kind bidrag Aktiviter og utvalg 2014 / 2015: Medlemsmøter (Frokost, Lunsj og BI monthly) Oslo Maritime Week (OTC, Innovasjon og kompetansedag) Oslo Innovation Week / Maritime innovation day Oslo Shipping Exchange Politisk aktiviteter Prosjekter 2014/ 2015 Ocean Industries står sterkt i vår region Samhandling Resultatregnskap og Balanse MFO OOF Revisjonsberetning MFO Gode grunner til å bli medlem Forsidefoto: Anna-Julia Granberg Nok et spennende år er passert siden forrige års rapport. Det er med glede at vi i år kan presentere en felles rapport for de to klyngene MFO og OOF som på ekstraordinært årsmøte i november i 2014 besluttet å fusjonere til ett forum med arbeidstittel Maritimt & Offshore Forum Oslofjord. Dette ble allerede sett på som et skritt på veien mot å kunne identifisere oss med begrepet Ocean Industries, som den nye superklyngen som vi ser det fokuseres på. Derfor har styret fremmet forslag til årsmøtet i 2015 om å endre navn til Ocean Industry Forum Oslofjord. Vårt strategiarbeid, vår handlingsplan og aktiviteter vil ta hensyn til denne endringen. Årets rapport vil naturligvis være en gjennomgang av hva som har skjedd i 2014 men vel så viktig blir det et blikk inn i hva vi ønsker å gjøre i Jeg er sikker på at dette året blir minst like spennende som året vi har lagt bak oss. Mitt håp er at vi sammen vil kunne bidra til at vår næring og bedriftene i vår region skal komme styrket ut av dette året som begynte trått, med lav oljepris og et Europa som fortsatt sliter med å komme ut av sitt økonomiske uføre. Og ikke minst, at vi skal kunne ha spennende og inspirerende møteplasser for våre medlemmer, oppleve positive ringvirkninger. Vi håper at dere skal føle at vi er her for våre medlemmer og leverer nyttige og verdifulle bidrag slik at dere kan lykkes i deres arbeid. Daglig leder 2 Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden

3 Interimstyret Felix Tschudi* Styreleder Tschudi Shipping Company Ole Kristian Bærvahr Shippingdirektør Wilh. Wilhelmsen ASA Jon Rysst Senior Vice President Regional Manager Norway, Finland, Russia and the Baltics, DNV GL Maritime Torger Reve Professor Handelshøyskolen BI Peter Martin Anker Adm. Direktør RS Platou Shipbrokers AS Christine Rødsæther Partner Simonsen Vogt Wiig Kristin H. Holth Executive Vice President Shipping, Offshore & Logistics DNB Birgit Marie Liodden Daglig leder Liodden Prosjekt Hans Sande Direktør Norsk Sjøoffisersforbund Geir Håøy Adm. Direktør Kongsberg Maritime AS Gunnar Ekeberg* Manager Oslo Necon AS Johan Hauge Completion Manager Aker Solutions Bjarne T. Jensen General Sales Manager Force Technology Lars O. Nordal Director Asker Næringsråd Marius Voigt Dir. Sales and Marketing Citec Per Ingvar Olsen Associate Professor Norwegian School of Management *Styrets ledere Administrasjonen Knut L. Arnesen Daglig leder Kathrine Schultz Project manager Marija Jokubaviciute Project manager Direktør Knut L. Arnesen var i 2014 ansatt i Wilh. Wilhelmsen og utleid til MFO. Han ble pensjonist fra 1. januar 2015 og vil fortsatt være engasjert i en 50%-stilling. Arnesen er utdannet sivilingeniør fra NTH innen skipsteknikk. Han arbeidet seks år i DNV, det meste av tiden som surveyor på diverse stasjoner rundt i verden. Deretter var han ca. 10 år hos Bergesen hvor han arbeidet med design og nybygg. Siden da har han vært ansatt hos Wilh. Wilhelmsen. Han ledet Barber Marine Consultants i 15 år, hvoretter han arbeidet med innovasjon og forskning & utvikling. I to år arbeidet han som sjef på Malta for WWs skipseiende selskaper der. Knut er engasjert 50% av tiden som daglig leder av MOF. Kathrine Schultz ble i 2014 leder i OOF etter at Farshad Tehrani gikk bort i fjor vår. Kathrine Schultz har høyere utdanning fra England med en BA/Joint Honours degree i Jus. og Politikk fra Bristol Law School og tar nå sin andre grad med en BSc Honours Degree i Business and Management fra London School of Economics and Politics. Kathrine har også erfaring fra FN og begynte å jobbe for Oslofjord Offshore Forum som prosjekt administrator i juni Hun var Oslofjord Offshore Forums fungerende daglig leder frem til 31 desember 2014 og er nå prosjekt leder for Maritimt og Offshore Forum etter sammenslåingen av de to organisasjonene. Marija Jokubaviciute var i 2014 prosjektleder for MFO. Hun har en bachelorgrad i juss fra Litauen med semesterutveksling til Universitetet i Lund, Sverige. Hun kom til Norge i 2010 for å ta en mastergrad i sjørett ved Nordisk Institutt for Sjørett (NIFS). Før det jobbet hun som jurist i Litauen i et advokatfirma. Hun startet arbeidet i MFO 13. mai Marija er i barselspermisjon fra April og resten av året. Hun erstattes av Elin. Elin Jeanette Barstad fullfører sin bachelorgrad I Skipsfart og Logistikk ved Høgskolen I Buskerud og Vestfold I mai Hun har fra før studietiden mange års erfaring fra Sjøforsvaret der hun har tjenestegjort i Kysteskadren, primært på fregatt og undervannsbåt. Under studietiden har hun vært aktivt med på å organisere studentguider under Ocean Talent Camp, bidratt til å starte studentorganisasjonen HBV Shipping og deltatt i et prøveprosjekt for utveksling i bedrift. Hun tilbragte sitt 5. semester hos Tschudi Logistics i Rotterdam. Administrasjonen. Fra venstre: Elin Jeanette Barstad (vikar for Marija Jokubaviciute), Knut L. Arnesen og Kathrine Schultz. Foto: MFO Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden 3

4 Styrets beretning 2014 Maritimt Forum Oslofjorden Virksomhetens art og lokalisering. Foreningen Maritimt Forum Oslofjorden (MFO) er en interesseorganisasjon som dekker hele den maritime klyngen i Oslofjordregionen - Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus og Østfold. I 2012 omsatte de maritime selskapene for over 140 milliarder kroner, sysselsatte over og stod bak en verdiskaping på 45 milliarder. Med unntak av skipsbygging er det maritime miljøet i hovedstadsområdet tilnærmet komplett. Rederiene er den dominerende aktørgruppen og den naturlige kjernen i miljøet. Til sammen står de bak 55 prosent av verdiskapingen i regionen. Foruten rederiene består miljøet i Oslofjordregionen av banker, forsikringsselskap, skipsmeglere, klasseselskaper, skipsdesignere, utstyrsprodusenter, grossister, advokater og havner. MFO er ett av åtte forum i Maritimt Forum som tilsammen dekker hele Norge. Foreningen leier kontor i Norges Rederiforbunds bygg i Rådhusgaten 25 i Oslo og er samlokalisert med Shipping and Offshore Network, Oslo Rederiforening, Norsk Skipsmeglerforbund og Youngship, Vi ser på dette som en viktig bidrag til økt klyngesamarbeid. Det er et mål for oss at aktiviteter skal lokaliseres slik at de samler d sentrale maritime bedrifter i hele regionen og gjerne i samarbeid med disse. Oslo Maritime Week ble arrangert på Norsk Maritimt Museum på Bygdøy fra mai og inkluderte både Innovasjonsdag, kompetansedag og Ocean Talent Camp. I april arrangerte vi et møte mellom maritime bedriftsledere og stortingsbenkene fra regionen hos Wilh. Wilhelmsen på Lysaker, og i november arrangerte vi et høringsmøte med toppene i næringen og Næringsminister Monica Mæland og hennes stab om regjeringens nye maritime strategi. Videre var vi med og arrangerte Oslo Shipping Exchange og hadde frokostmøte sammen med Oslofjorden Offshore Forum hos DNV GL på Høvik. Vi har som mål å engasjere oss i prosjekter som fremmer kompetanse og verdiskapning for våre medlemmer. Foreningen har tatt initiativet til å starte et klyngeprosjekt sammen med åtte av de ledende bedriftene innen de maritime og offshore næringene i Oslofjordregionen som en del av det nasjonale klyngeprogrammet. Videre koordinerer vi også et prosjekt som ser på etableringen av et maritimt kompetansesenter i Horten sammen med ti bedrifter i regionen og er engasjert i et inter-kommunalt samarbeid med fylkeskommunene i Göteborg - Oslo regionen. Foreningen leder et prosjekt for å vurdere grunnlaget for et Maritimt kompetansesenter i tilknytning til Høyskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og sjøredningsskolen i Horten og et prosjekt som vurderer grunnlaget for et klyngeprosjekt rundt dette?? Denne årsrapporten inneholder også rapporter fra våre to utvalg og om de respektive enkeltaktivitetene. Strategi og målsetning Vår strategi er: MFO skal styrke og synliggjøre regionens posisjon som det mest innovative senter for maritime tjenester, gjennom de høyeste standarder for maritim kvalitet og kommersielle løsninger. Maritimt Forum Oslofjorden fokuserer på følgende Tre hovedområder: Omdømmebygging / Synliggjøring Innovasjon og næringsutvikling Rekruttering og kompetanseheving Innenfor disse områdene er vi initiativtaker til en rekke aktiviteter som er omtalt i denne årsrapporten. MFO har formalisert strategisk samarbeid på en rekke arenaer og med en rekke organisasjoner og Institusjoner. Dette er omtalt nærmere lenger bak i årsrapporten under «Samhandling». Styret er godt fornøyd med det arbeidet som gjøres gjennom MFO. Det er spesielt tilfredsstillende å gå inn i det nye året med ett nytt og spennende sammenslått forum Maritimt Offshore Forum Oslofjorden. Mye er oppnådd, men samtidig har vi ambisjoner om å komme enda lenger ved å styrke og synliggjøre hele Ocean Industry superklyngen i vår region ytterligere i tiden fremover. Styre og administrasjon Styrets sammensetning og arbeidsform har fungert godt. Styret har i løpet av 2014 hatt 5 møter. November-møtet ble dedikert til sammenslåing av MFO og OOF. Begge styrene hadde styremøte og ekstraordinært årsmøte på samme dag der det ble besluttet å slå de to foraene sammen til Maritimt Offshore Forum Oslofjorden (MOF). Knut L. Arnesen har vært Daglig leder. I tillegg har Marija Jokubaviciute jobbet som Prosjektleder i MFO. Fra nyttår har vi hatt gleden av også å inkludere Kathrine Schultz (Prosjektleder) fra OOF i staben. Arbeidsmiljø og likestilling. Arbeidsmiljøet anses som godt. Det har ikke vært rapportert om skader eller ulykker knyttet til vår drift. Foreningen har som mål å være en arbeidsplass der det råder likestilling mellom kvinner og menn, samt etnisk bakgrunn. Det skal følgelig ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn eller etnisk bakgrunn. Foreningens styre består av 3 kvinner og 7 menn. Administrasjonen bestod av en mann og en kvinne, og ble styrket med ytterligere en kvinne fra 1. januar. Det ytre miljø. Foreningens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Årets resultat og vurdering om fortsatt drift. Årets resultat viser et overskudd på kr mot et overskudd på i Balansen viser en totalkapital på kr mot kr i Foreningen hadde pr. årsskiftet kr innestående på bankkonto mot i Etter styrets mening gir foreningens årsregnskap, balanse og noter en fyllestgjørende og rettvisende oversikt over utviklingen av foreningens virksomhet og av dens stilling. Årsregnskapet for 2014 er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. For å øke medlemsgrunnlaget og dermed bedre det langsiktige finansiersgrunnlaget, arbeider MFO kontinuerlig med å verve medlemmer. Oslo, 31. desember 2014 / 20. april 2015 Felix Tschudi Styreleder Jan Kvålsvold Ole Kristian Bærvahr Torger Reve Peter M. Anker Christine Rødsæther Kristin H. Holth Birgit M. Liodden Hans Sande Geir Håøy 4 Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden

5 Styrets beretning 2014 Oslofjord Offshore Forum Virksomhetens art og lokalisering. Oslofjord Offshore Forum (OOF) er en medlemsorganisasjon og et kunnskapsnettverk innen petroleumsbransjen på Østlandet, med tilhold i Asker, Bærum og medlemmer fra Oslo og Akershus. OOF bidrar til å fremme samarbeidet innen industrien, mellom industrien, kommunale og fylkeskommunale organisasjoner og høyere læringsinstitusjoner, og med ambisjoner om å utvikle en fullstendig næringsklynge. OOF legger særlig vekt på samhandling for at medlemmene skal kunne utvikle sin teknologi, sine fortrinn og sin virksomhet generelt, og dermed bidra til både teknologisk og kommersiell innovasjon. I tillegg legge til rette for økt synlighet, deling av bransjeinformasjon og felles myndighetskontakt. OOF legger opp til samarbeid med nettverk og institusjoner i hele Oslofjordregionen, og har som mål å styrke medlemmene i sin internasjonale utvikling. OOF har som visjon at OOF skal være kunnskapsnavet i Petroleumsnæringen på Østlandet og utvikle et regionalt kraftsenter for hele verdens offshoremiljø. Nettverket skal være åpent, transparent og inkluderende og planlegger å samarbeide med alle aktører med tilknytning til næringen. Vi arrangerer månedlige møter for våre medlemmene. I 2014 arrangerte vi 4 Bi-monthly seminarer og 4 lunsj møter og hadde 2 frokostmøte sammen med Maritimt Forum Oslofjorden hos DNV GL og Statoil. Vi vil styrket samarbeid og samhandling mellom våre medlemmer, og gi informasjon om offshore og petroleumsvirksomhet i Oslofjordregionen. Vi ønsker å skape møteplasser der våre medlemmer kan utveksle informasjon, skape verdier og bygge nettverk. Vi øsnker å skape et for a der våre medlemmer kan utvikle sine ferdigheter, kunnskap og forbedre tjenestene. Denne årsrapporten inneholder også enkeltrapporter fra våre to utvalg og om de respektive aktivitetene. OOFs strategi: Å være et samarbeids arena for offshore- og petroleumsindustrien, Samarbeide med andre foreninger, klynger, utdanningsinstitusjoner, offentlige institusjoner og etater, bedrifter og organisasjoner der detter er hensiktsmessig. OOFs mål: Vår mål for Oslofjord Offshore Forum er å ha 100 medlemmer innen utgangen av 2014, for å være selvfinansiert innen 2016, for å være en komplett klynge innen 2018 og være en ledende global kunnskapsnav. Det var et dypt savn da vår daglige leder Farshad Tehrani gikk bort i fjor vår. Hans utrettelige energi og pågangsmot var en viktig årsak til at OOF hadde den utviklingen som vi har sett. Etter hans bortgang så har Kathrine Schultz tatt over ansvaret og på en flott måte og klart å styre OOF videre. Styret er godt fornøyd med det arbeidet som både Farshad og Kathrine gjorde gjennom OOF. Med denne vanskelige situasjonen så er det spesielt hyggelig å gå inn i det nye året med ett nytt og spennende sammenslått forum Maritime & Offshore Forum Oslofjorden. Mye er oppnådd, men samtidig så har vi ambisjoner om å komme enda lenger. Og målet om å styrke og synliggjøre hele Ocean Industry Superklyngen i vår region står sterkt. Styre og administrasjon Styrets sammensetning og arbeidsform har fungert godt. Styret har i løpet av 2014 hatt 5 styremøter. November-møtet ble dedikert til sammenslåing av MFO og OOF. Begge styrene hadde styremøte og ekstraordinært årsmøte på samme dag der det ble besluttet å slå de to foraene sammen til Maritime & Offshore Forum Oslofjorden (MOF). Fra nyttår er det en glede å ha på plass en styrket administrasjon, med Knut L. Arnesen (MFO) som daglig leder og Kathrine Schultz og Marija Jokubaviciute (MF) begge som Prosjektledere. Arbeidsmiljø og likestilling. Arbeidsmiljøet anses som godt. Det har ikke vært rapportert om skader eller ulykker knyttet til vår drift. Foreningen har som mål å være en arbeidsplass der det råder likestilling mellom kvinner og menn, samt etnisk bakgrunn. Det skal følgelig ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn eller etnisk bakgrunn. Foreningens styre består av 6 menn. Administrasjonen bestod av én kvinne og den ble styrket med ytterligere en mann og en kvinne fra Litauen fra 1. januar Det ytre miljø. Foreningens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Årets resultat og vurdering om fortsatt drift. Årets resultat viser et overskudd på kr mot et overskudd på i Balansen viser en totalkapital på kr mot kr i Foreningen hadde pr. årsskiftet kr innestående på bankkonto mot i Etter styrets mening gir foreningens årsregnskap, balanse og noter en fyllestgjørende og rettvisende oversikt over utviklingen av foreningens virksomhet og av dens stilling. Årsregnskapet for 2014 er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. For å øke medlemsgrunnlaget og dermed bedre det langsiktige finansiersgrunnlaget, arbeider OOF kontinuerlig med å verve medlemmer. Oslo, 31. desember 2014 / 20. april 2015 Gunnar Ekeberg Styreleder Johan Hauge Bjarne T. Jensen Lars O. Nordal Marius Voight Per Ingvar Olsen Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden 5

6 Verdi av offentlig og privat in-kind bidrag Bidragsyter Sum Knut L. Arnesen subsidiert utleie fra Wilh. Wilhelmsen kr Utvalgenes medlemmer kr Styrets medlemmer kr Utvalg-, arbeids-, styre- og Årsmøte kr Sum prosjektarbeid (in-kind) kr Aktiviteter og utvalg 2014 / 2015 Innovasjonsutvalget Utvalget har bestått av følgende personer med førstnevnte som leder: MFO Innovasjon 2013 *) Leder av Kompetanseutvalget Fornavn Efternavn Tittel Selskap / Organisasjon Per Ingvar Olsen* Førsteamanuensis Handelshøyskolen BI Nils Erik Skarsgård Forretningsutvikler Connect Østlandet Erik Henriksen Seniorrådgiver Innovasjon Norge Marius Imset Prosjektleder Høgskolen i Buskerud og Vestfold Per Magne Einang Forskningssjef Marintek Erik Dyrkoren Marut Sek / Maritim 21 ansv Marintek Bernt Olav Christensen Seniorrådgiver We Care Øystein Goksøyr Leder for avdeling på Sikkerhetstjenester til maritime industry DNV GL Per Arne Brinchmann Vice President Technical WW ASA Wilh. Wilhelmsen ASA Kevin Gallagher Blue-C Tor Øiseth VP Business Development Wilhelmsen Marine Service Knut L. Arnesen Daglig leder Maritimt & Offshore Forum Oslofjorden Innovasjonsutvalget har hatt 4 møter hvor planlegging av Maritim Innovasjon Day under Oslo Maritime Week den 22. mai og Maritim Innovation Day under Oslo Innovation Week den 17. oktober har vært de viktigste oppgavene. I tillegg så har utvalgets leder vært sterkt involvert i arbeidet med å sondere grunnlaget for et klyngeprosjekt i vår region. Innovasjonsutvalget arbeider bra, både hva faglig innhold og samarbeidsforhold angår. Det drives også kartleggingsarbeid for å få bedre oversikt over innovasjonsprosjekter i vår region og i samarbeid med HBV undersøkes hvordan innovativ samhandling oppleves i regionen. Som det fremgår av listen så er utvalget nå styrket med medlemmer fra olje / gass sektoren. 6 Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden

7 Kompetanseutvalget Utvalget har bestått av følgende personer med førstnevnte som leder: MOF Kompetanse 2015 *) Leder av Kompetanseutvalget Fornavn Etternavn Tittel Selskap / Organisasjon Jan Peder Myklebost* Head of Operations Höegh Autoliners Tine Viveka Westerberg Studieleder Høgskolen i Buskerud og Vestfold Kaja Braathen Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund Cecilie Ihlebæk DNV GL Cathrine Bjune Førstelektor Handelshøyskolen BI Kaja Administrasjonskonsulent Maritimt Kompetansesenter Sørøst Norge Hege Larsen Wilhelmsen Ship Management Knut L. Arnesen Daglig Leder Maritimt & Offshore Forum Oslofjorden Jill Breisnes Department Manager Omega Kompetanseutvalget har hatt 4 møter hvor strategier for arbeidet, planlegging av aktiviteter, rekruttering og utdanning har vært sentrale temaer. I tillegg har det arbeidet med rekruttering til næringen med fokus på Ocean Talent Camp 2014 som en del av Oslo Maritime Week. Utvalgets leder har også vært aktiv i etablering av grunnlag for et mulig maritimt kompetansesenter i Horten. Utvalget arbeider bra, både hva faglig innhold og samarbeidsforhold angår. Som det fremgår av listen så er utvalget nå styrket med medlemmer fra olje / gass sektoren. Profileringsutvalget Vi har også til hensikt å introdusere et profileringsutvalg i 2015 som skal arbeide med omdømme og profilering i samarbeid med informasjonsmedarbeidere hos medlemmene. Extraordinært årsmøte 2014 hvor det ble enighet om sammenslåing av MFO og OOF. Fra venstre: Gunnar Ekeberg, Christian Nygaard og Felix Tschudi. Foto: MFO Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden 7

8 Medlemsmøter (Frokost, lunsj og BI monthly) Som medlemsorganisasjon tilbyr vi månedlige møter for våre medlemmer. Disse møtene fokusere på industriprosjekter som er i gang, prosjekter som kommer, samt teknologiutvikling og andre temaer relatert for bransjen. Vi har delt medlemsmøtene i to grupper: Bi-Monthly møter hvor en medlemsbedrift og en bedrift eller institusjon holder foredrag. I 2014 har vi hatt foredrag fra Olje- og energi departmentet, Kongsberg Oil and Gas, DNV GL. Vi har ca 5 bi-månedlige møter i året, og alle er holdt på Engineerium hos Aker Solutions. Den andre gruppen er fokusmøter som er enten lunsj eller frokostmøter, hvor en bedrift eller institusjon gir en omfattende og helhetlig presentasjon til alle medlemmene i nettverket og dette avholdes hos selskapet som presenteres. Disse medlemsmøter er mer inngående om et prosjekt eller om selskapet for eks. investeringer, strategi osv Vi har hatt to frokostmøter og 4 lunsjmøter i Vi har holdt to møter hos Statoil i år ett frokost med temaet Arktiske utfordringer og et lunsjmøte med temaet Johan Sverdrup hvor over 45 mennesker var tilstede. Vi har også hatt lunsjmøter med Lundin, Technip, og Kværner. Disse møtene har vært en stor suksess for våre medlemmer, og vi vil fortsette med dette formatet også i Statoils lunjsmøte Foto: MFO 8 Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden

9 Oslo Maritime Week (OTC, Innovasjon & Kompetansedag) Ocean Talent Camp 2014 I løpet av tre vårdager, mai, gikk Ocean Talent Camp Bygdøy av stabelen med MFO som arrangør. Arrangementet fant sted på Norsk Maritimt Museum som en del av Oslo Maritime Week. Ordfører Fabian Stang åpnet arrangementet og 1600 ungdoms- og videregåendeskole elever, hovedsakelig fra Oslo og Akershus, var innom. De fikk møte rollemodeller fra bedrifter, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner knyttet til de havbaserte næringene. Maritime studenter fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold var frivillige under arrangementet og sørget for å gi informasjon, aktivisere og guide elevene. Norsk Maritimt Museum feiret sitt 100 års jubileum i 2014, og hadde i den forbindelse gått gjennom en omfattende fornyelse og ombygging. Museet hadde fått et betydelig løft i form av moderne og interaktive utstillinger, noe som falt i svært god jord hos elevene. Ti av regionens bedrifter bidro med stander inne på museet. Aktiviteter på utstillerne sine stander, samt opplevelsene og utstillingene på museet, sørget for å skape en skoledag og karrieremønstring utenom det vanlige. Det var arrangert med gratis transport og fri adgang til de andre museene samme dag. En spørreundersøkelse viste at både bedriftene og skolene var svært begeistret for arrangementet. Planer for 2015 er i full gang. I år er det Nor-Shipping som står for arrangementet og MOF er aktiv bidragsyter til å få til et nytt og spennende opplegg. Årets arrangement faller sammen med Nor- Shipping uka og OTC skal skje på rådhusplassen og vi regner med ca elever i løpet av uka. Maritime Innovation Day 2014 Maritime innovation day våren 2014 ble gjennomført den 22. mai i Røylen på Norsk Maritimt Museum med museet som vertskap. Hovedfokus for dagen, presentert av Kongsberg maritime: How can Oslo fjord region become world leading within the area of demanding, complex and efficient maritime operations? Presentation of two cases: The SITUMAR R&D project, Thor Hukkelås, Principal Engineer Marine Operations The SESAME R&D project, Siddi Wouters, Chief Technology Officer Technology integration in maritime operations: How to increase quality of testing through collaboration between research and industry by Arnaud Gotlieb, Leader of the Certus Centre, Simula Research Laboratory and Merethe Gotaas, Offshore Product & Development Manager, Kongsberg Maritime. MFO har samarbeidet med CONNECT Norge om innovasjon og entreprenørskap i mer enn fem år ved å arrangere, Maritime CONNECT Springboards. Mer enn 25 vellykkede selskaper har blitt presentert på MFO s Innovasjonsdager. MFO og Connects nettverk har der kunnet gi uvurderlig assistanse til selskaper om videre utvikling gjennom korte presentasjoner etterfulgt av engasjerte paneldiskusjoner. Nils Erik Skarsgård og Gjert Vander Lippe, gjennomførte deretter parallelle sesjoner av Springbrett på to spennende bedrifter: Fabian Stang åpnet Ocean Talent Camp på Bygdøy. Foto: MFO Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden 9

10 CONNECT Springboard - Reach Technologies AS Selskapet har designet InRange Emergency and critical situations. Location of people. CONNECT Springboard - Stormfjord Oil & Gas AS Selskapet har designet Scope XP Begge selskapene fikk verdifull feedback i sitt videre arbeid fra forsamlingen. Maritime Innovation day våren 2015 Maritime Innovation day våren 2015 ble arrangert sammen med Maritime Battery Forum og BI i BI s lokaler i Nydalen 14. april. Hovedtema for dagen var: Opportunities and challenges for bringing hybrid/electric and other climate friendly solutions to the maritime and offshore industries Invitation to review and discuss the economic and financial challenges Presentasjonene ble fulgt av interessante paneldebatter Maritime Competence Day 2014 Maritime Competence day våren 2014 ble gjennomført den 21. mai i Røylen på Norsk Maritimt Museum med museet som vertskap. Hovedfokus for dagen var to tema: MARITIME COMPETENCE SEEN FROM A HISTORICAL, BUSINESS AND EDUCATIONAL PERSPECTIVE: World s leading maritime nation how did we get there? by Per Norseng, Senior Curator at the Norwegian Maritime Museum The cluster s contribution to the competence society by Erik W. Jakobsen, Managing Partner at Menon Business Economics AS What do we need in order to become world leading in Maritime Services in 15 years time? by Rune Torhaug, Director of Strategic Research & Innovation at DNV GL How can educational institutions contribute to the competence development in the region? by Tine V. Westerberg, Program Manager at Buskerud and Vestfold University College HUMAN CAPITAL THE CORE OF MARITIME SERVICES: Maritime services in our region world leading and future oriented by Knut L. Arnesen, General Manager at Maritime Forum Oslo fjord Shippingcluster: a global network and LinkedIn for the maritime industry by Eirik Fosse, CEO at Shippingcluster AS Maritime Trainee before, during and after by Jens-Julius Nygaard, CEO at Awilco AS (Trainee on Group 1, ) Global Maritime Knowledge Hub Human factors by Kjell Ivar Øvergård, Buskerud and Vestfold University College Maritime competence development the Governments ambitions by Torbjørn Røe Isaksen, Minister of Education and Research Det ble en svært vellykket dag som ble avsluttet med et innlegg av kunnskapsministeren.planen er å arrangere en maritime competence day også i 2015 og kompetanseutvalget er godt i gang med planleggingen. Utsikten var det ingenting å si på. Foto: MFO Mingling og god mat under dagene. Foto: MFO 10 Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden

11 Oslo Innovation Week/Maritime Innovation Day Som vanlig så ble Maritime Inovation Day 2014 gjennomført siste dag i Oslo Innovation Week som hevdes å være Europas største innovasjonskonferanse. Samarbeidet med Oslo Innovation Week er med å løfte kvaliteten og markedsføringen av denne dagen. Arrangementet gikk av stabelen den 17. oktober på BI i Nydalen. Rundt 60 deltagere hørte på spennende presentasjoner fra foredragsholderne; Nils Erik Skarsgård, gjennomførte deretter et forberedende CONNECT Pre-Springbrett pitch på selskapet Kolberg Caspary Lautom AS, og prosjektleder Jarle Kabbe meldte tilbake at han hadde stor nytte av tilbakemeldingene han fikk. Også i 2015 har vi til hensikt å delta i Oslo Innovation Week. Hovedtema: - How can innovation and advanced ICT be a game changer in maritime operations and services? Engasjerte deltagere Som vanlig ble dagen avholdt som den siste dagen i Oslo Innovation Week, Europas største innovasjonskonferanse. Rundt 80 deltagere hørte på spennende presentasjoner fra foredragsholderne; Dag Schjerven, President og CEO for Wilhelmsen Maritime Services AS, Tore Longva, Principal Consultant, International Regulatory Affairs, DNV, og Erik Dyrkoren, Programme Manager for Maritim21, som alle presenterte forskjellige aspekter om dagens tema som er veldig aktuelt for den maritime næringen. Knut L. Arnesen ønsket velkommen til dagen og programmet ble etterfulgt av temaene: Traffic monitoring & Control: Challenges in the high north Legal challenges in Arctic operation Building the Maritime and Offshore cluster: complex operations Ocean Industries Concept Lab Oslo Maritime Week Marija Jokubaviciute og Knut L. Arnesen. Foto: MFO Oslo Shipping Exchange 2014 Maritim Forum Oslofjorden sto som medarrangør av Oslo Shipping Exchange sammen med Oslo Rederiforening, Norsk Skipsmeglerforbund, YoungShip Oslo og Shipping & Offshore Network. Dette er et populært arrangement som er ment å favne alle aldre men som nok appelerer mest til de unge. Konseptet Oslo Shipping Exchange skal legge til rette for en aktiv debatt mellom paneldeltagerne og publikum i en mer uformell atmosfære enn tradisjonelle konferanser. De fem organisasjonene som står bak konferansen, gjøre dette på en non-profit basis. Målet er å samle kolleger i alle aldre, på alle nivåer og fra alle segmenter av den maritime næringen til en pris som alle har råd til. Det gir juniorer og traineer anledning til å debattere med skipsredere og direktører om fremtidens shipping. Vi ser dette i seg selv som et viktig skritt i å bygge fremtidens maritime næring. Årets tema: On the radar transforming into a visible industry Konferansen var lagt til The View, Cort Adelers gate den 3. september og ble avholdt i praktfullt høstvær med Birgit Liodden fra Youngship som moderator. Til programmet hadde vi klart å få høyt profilerte foredragsholdere som: Roberto Giorgi, President, V.Ships, Elisabeth Grieg, Grieg Group Vidar Pederstad, Director, Nor-Shipping Foredragene ble etterfulgt av servering av sen-sommerlige retter og godt drikke sponset av DNV GL og Danske Bank Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden 11

12 Politiske aktiviteter Høringsmøte med Næringsmimisteren Som et ledd i regjeringens nye maritime stategi så ble MFO bedt av Næringsminister Monica Mæland (Nærings- og Fiskeridepartementet) om å arrangere et høringsmøte med et utvalg av toppene i den maritime sektoren om å bli med på en diskusjon om temaene tjenester og uteapparatet. Næringsministeren ledet møte og innledet med hva som var formålet med møtet. Innledning til de to temaene ble holdt av Astrid Prestnes Nordtorp DNB (tjenester) og Jan Kvålsvold fra DNV GL (uteapparatet). I tillegg hadde vi forberedt en skriftlig presentasjon av alle deltagerne der de også hadde formulert sine viktigste tanker og innspill som ble overlevert til deltagerne. 17 topper fra næringen møtte et tilsvarende antall fra NFD til et frokostmøte i lokalene til Wilh. Wilhelmsen på Lysaker den 20. november. Vi fikk meget gode tilbakemeldinger på innholdet og kvaliteten på diskusjonene under møtet og håper kommentarene er tatt tilbørlig hensyn til når strategien nå skrives. Møte med stortingsbenkene i regionen Den 23. april, arrangerte vi, i samarbeid med Norges Rederiforbund et toppmøte der stortingsbenkene i vår region fikk møte toppene i den maritime næringen i Wilh. Wilhelmsens lokaler på Lysaker. Politikerne ble servert siste nytt fra næringen der vil beskrev hvor vi står og hva vi er opptatt av: Thomas Wilhelmsen ønsket velkommen som vert for arrangementet og fortalte om aktivitetene og mangfoldet i Wilhelmsen-gruppen Nye verdiskapingstall for vår region ble presentert av Knut L. Arnesen MFO. Offshore vokser sterkest i Oslofjordregionen av Odd Strømsnes Adm. Direktør Technip Norge Nærskipsfart og konkurranseutfordringer av Trond Kleivdal Adm. Direktør Color Line Internasjonal skipsmegling med base i Oslo av Peter Anker, Adm. Direktør R S Palatou Verdensleder innen maritime tjenester; sikkerhet, innovasjon og miljø av Knut Ørbeck-Nilssen, president DNV GL-Maritim. Størst innen skipsfinansiering Gunn Værsted, Executive Vice President Nordea Spesialist innen Sjøforsikring Helle Hamme, Adm. Direktør CEFOR Den formelle delen ga en oppsummering og dialog med politikerne der Sturla Henriksen, Adm. Direktør i Norges Rederiforbund var moderator. Møtet ble avsluttet med Tapas og mingling. Vi fikk mye positiv tilbakemelding, og det var et sterkt ønske om at vi må gjenta suksessen i Planen er å få arrangert en ny samling rett etter sommeren. Høringsmøte hos Wilh. Wilhelmsen på Lysaker. Foto: MFO Deltagere på Ocean Talent Camp Foto: MFO 12 Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden

13 Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden 13

14 Prosjekter 2014 / 2015 Ocean Talent Camp Ocean Talent Camp er nå en veletablert nasjonal aktivitet med to gjennomførte arrangement i Ålesund, ett i Bodø og to i Oslo med deltakelse fra over elever, og mer enn 2000 lærere. Planlegging av Ocean Talent Camp i Oslo, Ålesund og Bergen i 2015 er godt i gang, og i tillegg jobbes det konkret med å få tilsvarende aktivitet i Trondheim og Bodø i løpet av 2015 eller Nor-Shipping, Maritimt Forum og Blue Maritime Cluster har etablert foreningen Ocean Industry Council som eier og forvalter Ocean Talent Camp verktøy og verdier på vegne av næringene. Ocean Talent Camp er derfor blitt en veldig viktig aktivitet, og en god mulighet til å markedsføre de blå næringene overfor norsk ungdom. Enda viktigere er dette arbeidet i 2015 hvor vi må motvirke alle negative signaler med å styrke troen på at Norge alltid vil få en viktig del av sin verdiskapning fra de havbaserte næringene. MFO hadde ansvaret for arrangementet på Bygdøy i 2014 og samarbeider tett med Nor-Shipping og Doxacom om arrangementet på Rådhusplassen i Dette innebærer også at vi søker etter forbedring og nyskapning av konseptet, og at vi skaper et bra fundament for at alle elever skal få tilbud om å møte vår fantastiske Ocean Industry ved å få besøke en Ocean Talent Camp også i årene fremover. Klyngeprosjekt for Osloregionen. Maritimt kompetansesenter på Bakkenteigen: Et forprosjekt ledet av Menon ble gjennomført i Her ble rederienes ønsker og opplevde behov for simulatorbasert opplæring og kompetanseutvikling undersøkt. På Bakkenteigen er det allerede i dag infrastruktur og fasiliteter for simulatorbaserte aktiviteter, og det foregår relevant forskning, utdanning og kursvirksomhet, både i regi av HBV og Redningsselskapet. Dette gjør Bakkenteigen til et naturlig lokaliseringsvalg for et maritimt kompetansesenter i Oslofjordregionen. Kompetansesenteret bør bygge videre på og forsterke de fasiliteter og aktiviteter som allerede eksisterer. Å etablere et nært samarbeid mellom HBV og Sjøredningsskolen blir viktig for en optimal utnyttelse og videreutvikling av senteret. Basert på spørreundersøken, intervjuer, konkurrentkartleggingen og diskusjoner i arbeids- og styringsgruppen er det en foreløpig konklusjon at senterets kjerne skal være kunnskaps-, teknologi- og tjenesteutvikling, samt skreddersydde kurs og samhandlingsprosesser. Det er naturlig at det også tilbys STCW-kurs (The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) og andre standardiserte opplæringsprogrammer dels for å fylle ledig kapasitet og dels fordi rederier trolig vil foretrekke å få alle typer simulatortjenester på samme sted. Sjøredningsskolen leverer standardiserte kurs allerede, så tilgjengeligheten av denne typen tjenester er allerede ivaretatt på Bakkenteigen. I det videre arbeidet vil de fire kjerneelementene i senteret konkretiseres, og det bør utformes klare mål og strategier for hvordan senteret skal bidra til økt konkurranseevne og verdiskaping i det maritime miljøet i Oslofjorden. Videreutvikling av Global Maritime Knowledge Hub (MarHub): Global Maritime Knowledge Hub (MARHUB) ble lansert som initiativ i 2008 for å fremme maritim kompetansebygging i norsk maritim næring. Initiativtakere til GMKH var Oslofjorden Maritime Nettverk, forløperen til Maritimt Forum Oslofjorden og Norges Rederiforbund. Siden oppstarten har MARHUB bidratt til å bygge opp flere av de maritime utdanningsmiljøene i Norge gjennom å finne industrielle sponsorer av professorater, som så fungerer som en bærebjelke for forskningsprogrammer/ prosjekter og oppbygging av vitenskapelig personell. Se tabell for utdanningsinstitusjoner som har fått finansiert professorat gjennom GMKH. MARHUB arbeider videre med fokus på å fasilitere og stimulere samhandling mellom de etablerte miljøene for å få flere avtaler mellom industrien og utdanningsinstitusjonene, og for å etablere arenaer hvor resultatet av satsningene kan synliggjøres og diskuteres. For å kunne tiltrekke de talenter som kreves for ytterligere oppbygging av den maritime klyngen er synliggjøring av denne unike satsningen, og industrien den representerer, en viktig oppgave. Göteborg Oslosamarbeidet Oslo Kommune og Akershus fylkeskommune leder en arbeidsgruppe med maritimt og offshore fokus innenfor Göteborg - Oslo-samarbeidet. For å sikre framdrift i arbeidet, har Akershus fylkeskommune kontaktet Kjeller Innovasjon og bedt om assistanse knyttet opp mot prosjektledelse. Formålet er å få frem mulige konkrete samarbeidsprosjekter. MOF samarbeider med fylkene om å øke verdiskapningen i regionen gjennom å etablere grensesprengende prosjekter innen regionen. Det vil i 2015 bli arrangert seminar og workshops der målsetningen er å etablere konkrete industridrevne prosjekter med deltagelse fra universitet og høgskoler og hvor støtte fra EU s Horizon 2020 program er aktuelt. Konkrete fokusområder er logistikkutfordringer i Oslofjordregionen, mer miljøvennlige sjøgående transportløsninger, For eksempel elektrisk drevne ferger, multimodale simuleringsmodeller samt kompetansebasert tjeneste og produktutvikling. Maritimt kompetansesenter Foto: MFO 14 Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden

15 Følgende utdanningsinstitusjoner har fått finansiert professorat gjennom GMKH: SPONSOR PROFESSOR CONTACT PERSON NTNU Harald Ellingsen Kongsberg Maritime AS Roger Skjetne Lars Erik Hilsen Det Norske Veritas Bjørn Egil Asbjørnslett Øivind Endresen Det Norske Veritas Marilena Greco Øivind Endresen Det Norske Veritas Knut Vilhelm Høyland Øyvind Endresen Marintek Svein Sævik Oddvar Aam NHN / NSA Sören Ehlers Trond Giske Stiftelsen KGJ Stein Haugen Kåre Rommetveit Rolls-Royce Marine Sverre Steen Rune Garen Det Norske Veritas Arnulf Hagen Øyvind Endresen Leif Höegh & Co AS Svein Pedersen ÅLESUND UNIVERSITY COLLEGE Hans Petter Hildre Olympic Stig Remøy Vilmar Æsøy STX Roy Reite Ulstein Group AS Henrique Gaspar Tore Ulstein Sparebanken Møre Erik Nesset Sparebanken Møre NCE Maritime Houxiang Zhang Per Erik Dalen Farstad Shipping Karl Johan Bakken Havila Shipping Njål Sævik Komandur Sashidharan Island Offshore Håvard Ulstein Det Norske Veritas Fredrik Hessen BI Jens P. Tøndel Wilh. Wilhelmsen Group ASA Torger Reve Knut L. Arnesen STORD - HAUGESUND UNIVERISTY COLLEGE ResQ Knutsen OAS Shipping Trygve Seglem Østensjø Rederi Helle Oltedal Johan Rokstad Eidesvik Offshore Jan Fredrik Mehling Solstad Offshore Lars Peder Solstad UNIVERSITY OF AGDER Geir Hovland NODE Kjell O. Johannessen NHH Frode Steen Bergen Shipowners Association Roar Ådland Øystein Meland BUSKERUD AND VESTFOLD UNIVERSITY COLLEGE Lars Christian Iversen Kongsberg Maritime AS Kjell Ivar Øvergård Paal Aamaas A. Wilhelmsen Foundation Knut L. Arnesen CENTER FOR HIGH NORTH LOGISTICS Tschudi Shipping, UD, DNV Felix Tschudi Jon Edvard Sundnes Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden 15

16 Ocean Industries står sterkt i vår region Maritimt Forum står bak utgivelsen av en ny Verdiskapningsbok for den maritime næringen for I 2013 omsatte de maritime selskapene for over 140 milliarder kroner, sysselsatte over og stod bak en verdiskaping på 45 milliarder. Med unntak av skipsbygging er det maritime miljøet i hovedstadsområdet tilnærmet komplett. Rederiene er den dominerende aktørgruppen og den naturlige kjernen i miljøet. Til sammen står de bak 60 prosent av verdiskapingen i regionen. Det som kan være overraskende for noen er at offshorerederiene nå er like betydningsfulle som deepsea-aktørene i regionen. Foruten rederiene består miljøet i Oslofjordregionen av banker, forsikringsselskap, skipsmeglere, klasseselskaper, skipsdesignere, utstyrsprodusenter, grossister, advokater og havner. Selv om regionen består av fem fylker er den maritime virksomheten sentrert langs kysten mellom Oslo og Horten. Over 80 prosent av regionens verdiskaping kommer fra de tre kommunene Oslo, Asker og Bærum. Det andre store regionale senteret finnes mellom Kongsberg og Horten med verdensledende utstyrsprodusenter som Kongsberg Maritime. På flere av områdene er Oslo-selskapene blant verdens ledende. Det nye selskapet DNV GL har til sammen klassifisert en fjerdedel av verdensflåten, og hovedkontoret blir værende i Bærum. DnB og Nordea er verdens to største tilretteleggere av skipsfinansiering, og begge har sitt hovedkontor for shipping i Oslo. Oslo Børs er også en viktig aktør i den maritime klyngen. Shippingindeksen til Oslo Børs har 25 selskaper med en samlet markedsverdi på nesten 200 milliarder kroner. Av 19 nye noteringer i 2013 var syv maritime bedrifter. Verdiskapningen økte med 8% i 2013 mot 23% i Også selskapenes driftsmargin har vist en positiv trend. Næringens verdiskaping i Oslofjordregionen fordelt på hoved- og undergrupper (2013). Kilde: Menon Utvikling i omsetning og driftsmargin for Oslofjordregionen ( ). Kilde: Menon/Bisnode Petroleumsrelatert virksomhet sysselsetter over personer i vår region hvorav ca kommer fra Oslo og Akershus, der Asker, Bærum og Oslo utgjør den største andelen. (Rapport IRIS /031). Sysselsetningen fordeler seg mellom Operatørselskap, Olje service, verksteder, verft og installasjonsselskaper samt selskap som leverer avanserte tjenester. Spesielt tekniske tjenester. Alt sammen er leveranser basert på avansert og spesialiserte kunnskaper. Og selv om hjemmemarkedet er stort så er også mye rettet mot eksport. 16 Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden

17 Samhandling Norges Varemesse / Norshipping: Nor-Shipping er den kanskje viktigste aktør til å vise omfanget av den maritime virksomheten i Norge ved å arrangere store arrangement med ca besøkende som deltar på ulike møter, konferanser og sosiale aktiviteter. MOF har et formalisert strategisk samarbeid med Nor-Shipping om gjennomføring av Ocean Talent Camp og Oslo Maritime Week. Begge bidrar til økt rekruttering og skaper positiv oppmerksomhet om næringen i samfunnet. Innovasjon Norge Vi har samarbeidet om møte med uteapparatet og møter med delegasjon fra Sør Afrika. I samarbeid med Innovasjon Norges og initiativet «Drømmeløftet», mobiliserte vi næringslivet og andre aktører i alle regioner og næringer til å diskutere innovasjon og omstilling. Vi etablerte en satsing der skaperkraften i norsk næringsliv diskuterte de store utfordringene som ligger foran oss. Et dialogmøte med Innovasjon Norge hos Wilh. Wilhelmsen den 10 april hadde som tema å komme opp med nyttige forslag til mulige innovasjonspolitiske tiltak som våre medlemmer kan være med på å fremme. Shipping and Offshore Network: Gjennom vårt kontorfellesskap så samarbeider vi med Shipping and Offshore Network i praktiske gjøremål og har som intensjon å søke samarbeid også om prosjekter og møteplasser. Norges rederiforbund og Oslo rederiforening: MOF leier lokaler hos Norges Rederiforbund og har tett samarbeid på en rekke områder, både når det gjelder arrangementer, generell assistanse og bruk av Rederiforbundets møtefasiliteter. Vi har også stor nytte av kontorfellesskapet med Oslo rederiforening der vi hjelper hverandre og prøver å ha felles arrangementer når det passer. Vi planlegger blant annet å arrangere møter mellom næringstopper og stortingsbenkene i vår region sammen med dem etter sommeren. MarHub Global maritime Knowledge Hub ble etablert i samarbeid mellom Oslo Maritime Nettverk (MOFs forløper) og Norges Rederiforbund. Sammen så utgjør vi i dag sekretariat for MarHub og sitter også i styret. Connect I løpet av de siste 5 årene har MOF, i samarbeid med CONNECT Østlandet, arrangert fire springbrett hvert år som har hjulpet mer enn 25 ny-startende bedrifter med verdifull assistanse. Youngship Oslo MOF har et tett samarbeid med Youngship, blant annet med å arrangere Oslo shipping Exchange. Vi har etablert en ordning der alle medlemmer i Youngship som går av for aldersgrensen ved fylte 35 år, får tilbud om gratis medlemskap i MOF de første to årene. I samarbeid med Innovasjon Norges og initiativet «Drømmeløftet», mobiliserte vi næringslivet og andre aktører i alle regioner og næringer til å diskutere innovasjon og omstilling. Drømmeløftet. dialogmøte med Innovasjon Norge hos Wilh. Wilhelmsen den 10. april. Begge foto: MFO Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden 17

18 Resultatregnskap MARITIMT FORUM OSLOFJORDEN Org. nr.: Resultatregnskap Periode: 1. januar desember 2014 Driftsinntekter Offentlige tillskudd Kontingent Tilskudd Norges Rederiforbund Prosjektinntekter Ocean Talent Camp Prosjektinntekter Oslo Maritime Week Prosjektinntekter Maritimt kunnskapssenter Prosjektinntekter klyngeprosjekt Sekretariat Maritime Knowledge Hub Annen inntekt Sum annen driftinntekt Pr Pr Fra OOF til strategiarbeid Driftskostnader Lønnskostnader Annen driftskostnad Honorarer til staben Honorarer eksterne Maritime workshop/springbrett Andre arrangement Ocean Talent Camp Prosjektutgifter Oslo Maritime Week Prosjektutgifter Oslo Innovation Week Prosjektutgifter Maritimt kunnskapssenter Prosjektutgifter Klyngeprosjekt Andre administrative driftskostnader Sum driftskostnader Springbrett inkludert i OMW & OIW Driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter Sum finansresultat Ordinært resultat Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden

19 Balanse MARITIMT FORUM OSLOFJORDEN Org. Nr.: Balanse Dato: 31. desember 2014 Eiendeler Omløpsmidler Kundefordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Kundefordringer Bankinnskudd Bank Sum Bankinnskudd Sum Omløpsmidler Sum Eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Annen egenkapital Annen egenkapital Resultat Sum Annen egenkapital Sum Egenkapital Gjeld Sum Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Skyldig MVA Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Sum Sum Gjeld Egenkapital og gjeld Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden 19

20 Resultatregnskap OSLOFJORD OFFSHORE FORUM Org. nr.: Resultatregnskap Periode: 1. januar desember 2014 Driftsinntekter Offentlige tillskudd Kontingent Salgsinntekter med MVA Salgsinntekter avgiftsfrie Sum driftinntekter Pr Pr Driftskostnader Lønnskostnader Annen driftskostnad Konsulenttjenester med MVA Konsulenttjenester avgiftsfrie Revisjon og regnskapsutgifter Økonomisk & juridisk bistand Møter & kurs Andre administrative driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter Sum finansresultat Ordinært resultat Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi Handlingsplan 2012 www.maritim21.no I 2012 skal Maritim21 stimulere til forskningssamarbeid innen kompetanseområder med stor verdiskapingshøyde for

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN 2007

DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN 2007 DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN 2007 DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN, 2007 1 DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN BÆRUM OSLO ASKER DRAMMEN KONGSBERG HORTEN MOSS TØNSBERG SARPSBORG FREDRIKSTAD SANDEFJORD

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007

Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap 2007 Omdømmeprosjektet Åpning av Papirbredden Medlem nr 700 LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Innholdsfortegnelse Styrets beretning for 2007 s 3 STYRET Daglig

Detaljer

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle ÅRSRAPPORT 2014 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser.

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Bergen. Kunnskapsbyen. Dobler stillinger i traineeprogram. Forsker på oljeproduksjon. Utveksler kunnskap i ny medieklynge. // TEma

Bergen. Kunnskapsbyen. Dobler stillinger i traineeprogram. Forsker på oljeproduksjon. Utveksler kunnskap i ny medieklynge. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2013 // TEma Kunnskapsbyen Bergen Dobler stillinger i traineeprogram Forsker på oljeproduksjon Utveksler kunnskap i ny medieklynge www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig INFO 5 Nr. 2004 www.bergen-chamber.no TEMA INNOVASJON Bedre frem entreprenørskap! Modig, men ikke dumdristig Rydd opp i jungelen Bergen klar for Leverandørbedriftene retter blikket utover s 4 s 4 s 8 s

Detaljer

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Årsrapport 2005 Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Resultatregnskap side 16 Balanse side 17 Noter

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

1Sep 13 4TIPS TIL INNOVASJON OG SKAPERKRAFT. Åpen, integrert, strategisk. og kundedrevet. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.

1Sep 13 4TIPS TIL INNOVASJON OG SKAPERKRAFT. Åpen, integrert, strategisk. og kundedrevet. et godt navn er gull verdt www.nameabrand. Vi tilrettelegger for innovasjon og nyskapning i et av Norges fremste forsknings- og teknologimiljø! www.kunnskapsbyen.no DETTE TEMAMAGASINET ER EN ANNONSE FRA Mediaplanet Number 1Sep 13 INNOVASJON OG

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4 Erfar ringsnotat fra Greaterr Stavanger 2008-2010 Notatets bakgrunn og innhold Greater Stavanger fikk høsten 2010 gjennomført en ekstern evaluering av virksomheten

Detaljer

DET NORSKE OLJEEVENTYRET. - og det er her vi er virkelig gode. www.subseavalley.com

DET NORSKE OLJEEVENTYRET. - og det er her vi er virkelig gode. www.subseavalley.com Et annonsebilag utgitt av Subsea Valley. Distribuert med Dagens Næringsliv i mars 2015 og på Subsea Valley Conference 2015 DET NORSKE OLJEEVENTYRET HAR NÅDD BUNNEN - og det er her vi er virkelig gode.

Detaljer

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Design: Trykk: Årsmelding 2014 Innhold Styrets beretning 05 Visjon og roller 08 Prosjekter og aktiviteter 2014 09 Raff Designuke 2014 Your Street Kompetansehevende tiltak Nettsamfunnet

Detaljer

info tema: Entreprenørskap NR.6 2006 www.bergen-chamber.no Bergen 5+ fra morgen gode idéer Connect har 150 Jobber for stor Ungdom utvikler

info tema: Entreprenørskap NR.6 2006 www.bergen-chamber.no Bergen 5+ fra morgen gode idéer Connect har 150 Jobber for stor Ungdom utvikler info www.bergen-chamber.no tema: Entreprenørskap 06 NR.6 2006 Ungdom utvikler Connect har 150 Jobber for stor Bergen 5+ fra morgen gode idéer frivillige eksperter forskningspark til kveld side 6 side 8

Detaljer

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus RAPPORT Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus Fra kunnskap og fakta til strategi og handling MENON- PUBLIKASJON NR. XX/2014 Januar 2014 av Anne Espelien, Leo A. Grünfeld, Rasmus Holmen og

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret?

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? FFI-rapport 2013/01252 En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? Kari Røren Strand, Steinar Gulichsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Årsberetning 2014. NHO Hordaland

Årsberetning 2014. NHO Hordaland Årsberetning 2014 NHO Hordaland STYRET I NHO HORDALAND Bak fra venstre: Regiondirektør Tom Knudsen Direktør Sturle Bergaas Adm. direktør Bjarte Hordnes Murmester Knut Ulveseth Adm. direktør Birte Nilsen

Detaljer

Jakten på kompetansen

Jakten på kompetansen 04 MERCUR 2014 Jakten på kompetansen Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Side 3 Leder Innhold Hva er kjernen i norsk vertskapsattraktivitet? 03 Leder Bjørn Arne Skogstad, programansvarlig for NCE Hvorfor har Kongsberg Automotive

Detaljer

TREFF prosjektet Møter Forskningsrådets virkemidler de globale utfordringene?

TREFF prosjektet Møter Forskningsrådets virkemidler de globale utfordringene? Rapport TREFF prosjektet Møter Forskningsrådets virkemidler de globale utfordringene? Create Innovation AS www.create.no 2 FORORD Denne utredningen fra Create Innovation AS er et innspill i Innovasjonsdivisjonens

Detaljer