Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN"

Transkript

1 2014 Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN

2 Innhold Innledning av daglig leder Interimstyret Administrasjonen Styrets beretning: MFO OOF Verdi av offentlig og Privat in-kind bidrag Aktiviter og utvalg 2014 / 2015: Medlemsmøter (Frokost, Lunsj og BI monthly) Oslo Maritime Week (OTC, Innovasjon og kompetansedag) Oslo Innovation Week / Maritime innovation day Oslo Shipping Exchange Politisk aktiviteter Prosjekter 2014/ 2015 Ocean Industries står sterkt i vår region Samhandling Resultatregnskap og Balanse MFO OOF Revisjonsberetning MFO Gode grunner til å bli medlem Forsidefoto: Anna-Julia Granberg Nok et spennende år er passert siden forrige års rapport. Det er med glede at vi i år kan presentere en felles rapport for de to klyngene MFO og OOF som på ekstraordinært årsmøte i november i 2014 besluttet å fusjonere til ett forum med arbeidstittel Maritimt & Offshore Forum Oslofjord. Dette ble allerede sett på som et skritt på veien mot å kunne identifisere oss med begrepet Ocean Industries, som den nye superklyngen som vi ser det fokuseres på. Derfor har styret fremmet forslag til årsmøtet i 2015 om å endre navn til Ocean Industry Forum Oslofjord. Vårt strategiarbeid, vår handlingsplan og aktiviteter vil ta hensyn til denne endringen. Årets rapport vil naturligvis være en gjennomgang av hva som har skjedd i 2014 men vel så viktig blir det et blikk inn i hva vi ønsker å gjøre i Jeg er sikker på at dette året blir minst like spennende som året vi har lagt bak oss. Mitt håp er at vi sammen vil kunne bidra til at vår næring og bedriftene i vår region skal komme styrket ut av dette året som begynte trått, med lav oljepris og et Europa som fortsatt sliter med å komme ut av sitt økonomiske uføre. Og ikke minst, at vi skal kunne ha spennende og inspirerende møteplasser for våre medlemmer, oppleve positive ringvirkninger. Vi håper at dere skal føle at vi er her for våre medlemmer og leverer nyttige og verdifulle bidrag slik at dere kan lykkes i deres arbeid. Daglig leder 2 Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden

3 Interimstyret Felix Tschudi* Styreleder Tschudi Shipping Company Ole Kristian Bærvahr Shippingdirektør Wilh. Wilhelmsen ASA Jon Rysst Senior Vice President Regional Manager Norway, Finland, Russia and the Baltics, DNV GL Maritime Torger Reve Professor Handelshøyskolen BI Peter Martin Anker Adm. Direktør RS Platou Shipbrokers AS Christine Rødsæther Partner Simonsen Vogt Wiig Kristin H. Holth Executive Vice President Shipping, Offshore & Logistics DNB Birgit Marie Liodden Daglig leder Liodden Prosjekt Hans Sande Direktør Norsk Sjøoffisersforbund Geir Håøy Adm. Direktør Kongsberg Maritime AS Gunnar Ekeberg* Manager Oslo Necon AS Johan Hauge Completion Manager Aker Solutions Bjarne T. Jensen General Sales Manager Force Technology Lars O. Nordal Director Asker Næringsråd Marius Voigt Dir. Sales and Marketing Citec Per Ingvar Olsen Associate Professor Norwegian School of Management *Styrets ledere Administrasjonen Knut L. Arnesen Daglig leder Kathrine Schultz Project manager Marija Jokubaviciute Project manager Direktør Knut L. Arnesen var i 2014 ansatt i Wilh. Wilhelmsen og utleid til MFO. Han ble pensjonist fra 1. januar 2015 og vil fortsatt være engasjert i en 50%-stilling. Arnesen er utdannet sivilingeniør fra NTH innen skipsteknikk. Han arbeidet seks år i DNV, det meste av tiden som surveyor på diverse stasjoner rundt i verden. Deretter var han ca. 10 år hos Bergesen hvor han arbeidet med design og nybygg. Siden da har han vært ansatt hos Wilh. Wilhelmsen. Han ledet Barber Marine Consultants i 15 år, hvoretter han arbeidet med innovasjon og forskning & utvikling. I to år arbeidet han som sjef på Malta for WWs skipseiende selskaper der. Knut er engasjert 50% av tiden som daglig leder av MOF. Kathrine Schultz ble i 2014 leder i OOF etter at Farshad Tehrani gikk bort i fjor vår. Kathrine Schultz har høyere utdanning fra England med en BA/Joint Honours degree i Jus. og Politikk fra Bristol Law School og tar nå sin andre grad med en BSc Honours Degree i Business and Management fra London School of Economics and Politics. Kathrine har også erfaring fra FN og begynte å jobbe for Oslofjord Offshore Forum som prosjekt administrator i juni Hun var Oslofjord Offshore Forums fungerende daglig leder frem til 31 desember 2014 og er nå prosjekt leder for Maritimt og Offshore Forum etter sammenslåingen av de to organisasjonene. Marija Jokubaviciute var i 2014 prosjektleder for MFO. Hun har en bachelorgrad i juss fra Litauen med semesterutveksling til Universitetet i Lund, Sverige. Hun kom til Norge i 2010 for å ta en mastergrad i sjørett ved Nordisk Institutt for Sjørett (NIFS). Før det jobbet hun som jurist i Litauen i et advokatfirma. Hun startet arbeidet i MFO 13. mai Marija er i barselspermisjon fra April og resten av året. Hun erstattes av Elin. Elin Jeanette Barstad fullfører sin bachelorgrad I Skipsfart og Logistikk ved Høgskolen I Buskerud og Vestfold I mai Hun har fra før studietiden mange års erfaring fra Sjøforsvaret der hun har tjenestegjort i Kysteskadren, primært på fregatt og undervannsbåt. Under studietiden har hun vært aktivt med på å organisere studentguider under Ocean Talent Camp, bidratt til å starte studentorganisasjonen HBV Shipping og deltatt i et prøveprosjekt for utveksling i bedrift. Hun tilbragte sitt 5. semester hos Tschudi Logistics i Rotterdam. Administrasjonen. Fra venstre: Elin Jeanette Barstad (vikar for Marija Jokubaviciute), Knut L. Arnesen og Kathrine Schultz. Foto: MFO Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden 3

4 Styrets beretning 2014 Maritimt Forum Oslofjorden Virksomhetens art og lokalisering. Foreningen Maritimt Forum Oslofjorden (MFO) er en interesseorganisasjon som dekker hele den maritime klyngen i Oslofjordregionen - Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus og Østfold. I 2012 omsatte de maritime selskapene for over 140 milliarder kroner, sysselsatte over og stod bak en verdiskaping på 45 milliarder. Med unntak av skipsbygging er det maritime miljøet i hovedstadsområdet tilnærmet komplett. Rederiene er den dominerende aktørgruppen og den naturlige kjernen i miljøet. Til sammen står de bak 55 prosent av verdiskapingen i regionen. Foruten rederiene består miljøet i Oslofjordregionen av banker, forsikringsselskap, skipsmeglere, klasseselskaper, skipsdesignere, utstyrsprodusenter, grossister, advokater og havner. MFO er ett av åtte forum i Maritimt Forum som tilsammen dekker hele Norge. Foreningen leier kontor i Norges Rederiforbunds bygg i Rådhusgaten 25 i Oslo og er samlokalisert med Shipping and Offshore Network, Oslo Rederiforening, Norsk Skipsmeglerforbund og Youngship, Vi ser på dette som en viktig bidrag til økt klyngesamarbeid. Det er et mål for oss at aktiviteter skal lokaliseres slik at de samler d sentrale maritime bedrifter i hele regionen og gjerne i samarbeid med disse. Oslo Maritime Week ble arrangert på Norsk Maritimt Museum på Bygdøy fra mai og inkluderte både Innovasjonsdag, kompetansedag og Ocean Talent Camp. I april arrangerte vi et møte mellom maritime bedriftsledere og stortingsbenkene fra regionen hos Wilh. Wilhelmsen på Lysaker, og i november arrangerte vi et høringsmøte med toppene i næringen og Næringsminister Monica Mæland og hennes stab om regjeringens nye maritime strategi. Videre var vi med og arrangerte Oslo Shipping Exchange og hadde frokostmøte sammen med Oslofjorden Offshore Forum hos DNV GL på Høvik. Vi har som mål å engasjere oss i prosjekter som fremmer kompetanse og verdiskapning for våre medlemmer. Foreningen har tatt initiativet til å starte et klyngeprosjekt sammen med åtte av de ledende bedriftene innen de maritime og offshore næringene i Oslofjordregionen som en del av det nasjonale klyngeprogrammet. Videre koordinerer vi også et prosjekt som ser på etableringen av et maritimt kompetansesenter i Horten sammen med ti bedrifter i regionen og er engasjert i et inter-kommunalt samarbeid med fylkeskommunene i Göteborg - Oslo regionen. Foreningen leder et prosjekt for å vurdere grunnlaget for et Maritimt kompetansesenter i tilknytning til Høyskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og sjøredningsskolen i Horten og et prosjekt som vurderer grunnlaget for et klyngeprosjekt rundt dette?? Denne årsrapporten inneholder også rapporter fra våre to utvalg og om de respektive enkeltaktivitetene. Strategi og målsetning Vår strategi er: MFO skal styrke og synliggjøre regionens posisjon som det mest innovative senter for maritime tjenester, gjennom de høyeste standarder for maritim kvalitet og kommersielle løsninger. Maritimt Forum Oslofjorden fokuserer på følgende Tre hovedområder: Omdømmebygging / Synliggjøring Innovasjon og næringsutvikling Rekruttering og kompetanseheving Innenfor disse områdene er vi initiativtaker til en rekke aktiviteter som er omtalt i denne årsrapporten. MFO har formalisert strategisk samarbeid på en rekke arenaer og med en rekke organisasjoner og Institusjoner. Dette er omtalt nærmere lenger bak i årsrapporten under «Samhandling». Styret er godt fornøyd med det arbeidet som gjøres gjennom MFO. Det er spesielt tilfredsstillende å gå inn i det nye året med ett nytt og spennende sammenslått forum Maritimt Offshore Forum Oslofjorden. Mye er oppnådd, men samtidig har vi ambisjoner om å komme enda lenger ved å styrke og synliggjøre hele Ocean Industry superklyngen i vår region ytterligere i tiden fremover. Styre og administrasjon Styrets sammensetning og arbeidsform har fungert godt. Styret har i løpet av 2014 hatt 5 møter. November-møtet ble dedikert til sammenslåing av MFO og OOF. Begge styrene hadde styremøte og ekstraordinært årsmøte på samme dag der det ble besluttet å slå de to foraene sammen til Maritimt Offshore Forum Oslofjorden (MOF). Knut L. Arnesen har vært Daglig leder. I tillegg har Marija Jokubaviciute jobbet som Prosjektleder i MFO. Fra nyttår har vi hatt gleden av også å inkludere Kathrine Schultz (Prosjektleder) fra OOF i staben. Arbeidsmiljø og likestilling. Arbeidsmiljøet anses som godt. Det har ikke vært rapportert om skader eller ulykker knyttet til vår drift. Foreningen har som mål å være en arbeidsplass der det råder likestilling mellom kvinner og menn, samt etnisk bakgrunn. Det skal følgelig ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn eller etnisk bakgrunn. Foreningens styre består av 3 kvinner og 7 menn. Administrasjonen bestod av en mann og en kvinne, og ble styrket med ytterligere en kvinne fra 1. januar. Det ytre miljø. Foreningens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Årets resultat og vurdering om fortsatt drift. Årets resultat viser et overskudd på kr mot et overskudd på i Balansen viser en totalkapital på kr mot kr i Foreningen hadde pr. årsskiftet kr innestående på bankkonto mot i Etter styrets mening gir foreningens årsregnskap, balanse og noter en fyllestgjørende og rettvisende oversikt over utviklingen av foreningens virksomhet og av dens stilling. Årsregnskapet for 2014 er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. For å øke medlemsgrunnlaget og dermed bedre det langsiktige finansiersgrunnlaget, arbeider MFO kontinuerlig med å verve medlemmer. Oslo, 31. desember 2014 / 20. april 2015 Felix Tschudi Styreleder Jan Kvålsvold Ole Kristian Bærvahr Torger Reve Peter M. Anker Christine Rødsæther Kristin H. Holth Birgit M. Liodden Hans Sande Geir Håøy 4 Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden

5 Styrets beretning 2014 Oslofjord Offshore Forum Virksomhetens art og lokalisering. Oslofjord Offshore Forum (OOF) er en medlemsorganisasjon og et kunnskapsnettverk innen petroleumsbransjen på Østlandet, med tilhold i Asker, Bærum og medlemmer fra Oslo og Akershus. OOF bidrar til å fremme samarbeidet innen industrien, mellom industrien, kommunale og fylkeskommunale organisasjoner og høyere læringsinstitusjoner, og med ambisjoner om å utvikle en fullstendig næringsklynge. OOF legger særlig vekt på samhandling for at medlemmene skal kunne utvikle sin teknologi, sine fortrinn og sin virksomhet generelt, og dermed bidra til både teknologisk og kommersiell innovasjon. I tillegg legge til rette for økt synlighet, deling av bransjeinformasjon og felles myndighetskontakt. OOF legger opp til samarbeid med nettverk og institusjoner i hele Oslofjordregionen, og har som mål å styrke medlemmene i sin internasjonale utvikling. OOF har som visjon at OOF skal være kunnskapsnavet i Petroleumsnæringen på Østlandet og utvikle et regionalt kraftsenter for hele verdens offshoremiljø. Nettverket skal være åpent, transparent og inkluderende og planlegger å samarbeide med alle aktører med tilknytning til næringen. Vi arrangerer månedlige møter for våre medlemmene. I 2014 arrangerte vi 4 Bi-monthly seminarer og 4 lunsj møter og hadde 2 frokostmøte sammen med Maritimt Forum Oslofjorden hos DNV GL og Statoil. Vi vil styrket samarbeid og samhandling mellom våre medlemmer, og gi informasjon om offshore og petroleumsvirksomhet i Oslofjordregionen. Vi ønsker å skape møteplasser der våre medlemmer kan utveksle informasjon, skape verdier og bygge nettverk. Vi øsnker å skape et for a der våre medlemmer kan utvikle sine ferdigheter, kunnskap og forbedre tjenestene. Denne årsrapporten inneholder også enkeltrapporter fra våre to utvalg og om de respektive aktivitetene. OOFs strategi: Å være et samarbeids arena for offshore- og petroleumsindustrien, Samarbeide med andre foreninger, klynger, utdanningsinstitusjoner, offentlige institusjoner og etater, bedrifter og organisasjoner der detter er hensiktsmessig. OOFs mål: Vår mål for Oslofjord Offshore Forum er å ha 100 medlemmer innen utgangen av 2014, for å være selvfinansiert innen 2016, for å være en komplett klynge innen 2018 og være en ledende global kunnskapsnav. Det var et dypt savn da vår daglige leder Farshad Tehrani gikk bort i fjor vår. Hans utrettelige energi og pågangsmot var en viktig årsak til at OOF hadde den utviklingen som vi har sett. Etter hans bortgang så har Kathrine Schultz tatt over ansvaret og på en flott måte og klart å styre OOF videre. Styret er godt fornøyd med det arbeidet som både Farshad og Kathrine gjorde gjennom OOF. Med denne vanskelige situasjonen så er det spesielt hyggelig å gå inn i det nye året med ett nytt og spennende sammenslått forum Maritime & Offshore Forum Oslofjorden. Mye er oppnådd, men samtidig så har vi ambisjoner om å komme enda lenger. Og målet om å styrke og synliggjøre hele Ocean Industry Superklyngen i vår region står sterkt. Styre og administrasjon Styrets sammensetning og arbeidsform har fungert godt. Styret har i løpet av 2014 hatt 5 styremøter. November-møtet ble dedikert til sammenslåing av MFO og OOF. Begge styrene hadde styremøte og ekstraordinært årsmøte på samme dag der det ble besluttet å slå de to foraene sammen til Maritime & Offshore Forum Oslofjorden (MOF). Fra nyttår er det en glede å ha på plass en styrket administrasjon, med Knut L. Arnesen (MFO) som daglig leder og Kathrine Schultz og Marija Jokubaviciute (MF) begge som Prosjektledere. Arbeidsmiljø og likestilling. Arbeidsmiljøet anses som godt. Det har ikke vært rapportert om skader eller ulykker knyttet til vår drift. Foreningen har som mål å være en arbeidsplass der det råder likestilling mellom kvinner og menn, samt etnisk bakgrunn. Det skal følgelig ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn eller etnisk bakgrunn. Foreningens styre består av 6 menn. Administrasjonen bestod av én kvinne og den ble styrket med ytterligere en mann og en kvinne fra Litauen fra 1. januar Det ytre miljø. Foreningens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Årets resultat og vurdering om fortsatt drift. Årets resultat viser et overskudd på kr mot et overskudd på i Balansen viser en totalkapital på kr mot kr i Foreningen hadde pr. årsskiftet kr innestående på bankkonto mot i Etter styrets mening gir foreningens årsregnskap, balanse og noter en fyllestgjørende og rettvisende oversikt over utviklingen av foreningens virksomhet og av dens stilling. Årsregnskapet for 2014 er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. For å øke medlemsgrunnlaget og dermed bedre det langsiktige finansiersgrunnlaget, arbeider OOF kontinuerlig med å verve medlemmer. Oslo, 31. desember 2014 / 20. april 2015 Gunnar Ekeberg Styreleder Johan Hauge Bjarne T. Jensen Lars O. Nordal Marius Voight Per Ingvar Olsen Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden 5

6 Verdi av offentlig og privat in-kind bidrag Bidragsyter Sum Knut L. Arnesen subsidiert utleie fra Wilh. Wilhelmsen kr Utvalgenes medlemmer kr Styrets medlemmer kr Utvalg-, arbeids-, styre- og Årsmøte kr Sum prosjektarbeid (in-kind) kr Aktiviteter og utvalg 2014 / 2015 Innovasjonsutvalget Utvalget har bestått av følgende personer med førstnevnte som leder: MFO Innovasjon 2013 *) Leder av Kompetanseutvalget Fornavn Efternavn Tittel Selskap / Organisasjon Per Ingvar Olsen* Førsteamanuensis Handelshøyskolen BI Nils Erik Skarsgård Forretningsutvikler Connect Østlandet Erik Henriksen Seniorrådgiver Innovasjon Norge Marius Imset Prosjektleder Høgskolen i Buskerud og Vestfold Per Magne Einang Forskningssjef Marintek Erik Dyrkoren Marut Sek / Maritim 21 ansv Marintek Bernt Olav Christensen Seniorrådgiver We Care Øystein Goksøyr Leder for avdeling på Sikkerhetstjenester til maritime industry DNV GL Per Arne Brinchmann Vice President Technical WW ASA Wilh. Wilhelmsen ASA Kevin Gallagher Blue-C Tor Øiseth VP Business Development Wilhelmsen Marine Service Knut L. Arnesen Daglig leder Maritimt & Offshore Forum Oslofjorden Innovasjonsutvalget har hatt 4 møter hvor planlegging av Maritim Innovasjon Day under Oslo Maritime Week den 22. mai og Maritim Innovation Day under Oslo Innovation Week den 17. oktober har vært de viktigste oppgavene. I tillegg så har utvalgets leder vært sterkt involvert i arbeidet med å sondere grunnlaget for et klyngeprosjekt i vår region. Innovasjonsutvalget arbeider bra, både hva faglig innhold og samarbeidsforhold angår. Det drives også kartleggingsarbeid for å få bedre oversikt over innovasjonsprosjekter i vår region og i samarbeid med HBV undersøkes hvordan innovativ samhandling oppleves i regionen. Som det fremgår av listen så er utvalget nå styrket med medlemmer fra olje / gass sektoren. 6 Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden

7 Kompetanseutvalget Utvalget har bestått av følgende personer med førstnevnte som leder: MOF Kompetanse 2015 *) Leder av Kompetanseutvalget Fornavn Etternavn Tittel Selskap / Organisasjon Jan Peder Myklebost* Head of Operations Höegh Autoliners Tine Viveka Westerberg Studieleder Høgskolen i Buskerud og Vestfold Kaja Braathen Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund Cecilie Ihlebæk DNV GL Cathrine Bjune Førstelektor Handelshøyskolen BI Kaja Administrasjonskonsulent Maritimt Kompetansesenter Sørøst Norge Hege Larsen Wilhelmsen Ship Management Knut L. Arnesen Daglig Leder Maritimt & Offshore Forum Oslofjorden Jill Breisnes Department Manager Omega Kompetanseutvalget har hatt 4 møter hvor strategier for arbeidet, planlegging av aktiviteter, rekruttering og utdanning har vært sentrale temaer. I tillegg har det arbeidet med rekruttering til næringen med fokus på Ocean Talent Camp 2014 som en del av Oslo Maritime Week. Utvalgets leder har også vært aktiv i etablering av grunnlag for et mulig maritimt kompetansesenter i Horten. Utvalget arbeider bra, både hva faglig innhold og samarbeidsforhold angår. Som det fremgår av listen så er utvalget nå styrket med medlemmer fra olje / gass sektoren. Profileringsutvalget Vi har også til hensikt å introdusere et profileringsutvalg i 2015 som skal arbeide med omdømme og profilering i samarbeid med informasjonsmedarbeidere hos medlemmene. Extraordinært årsmøte 2014 hvor det ble enighet om sammenslåing av MFO og OOF. Fra venstre: Gunnar Ekeberg, Christian Nygaard og Felix Tschudi. Foto: MFO Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden 7

8 Medlemsmøter (Frokost, lunsj og BI monthly) Som medlemsorganisasjon tilbyr vi månedlige møter for våre medlemmer. Disse møtene fokusere på industriprosjekter som er i gang, prosjekter som kommer, samt teknologiutvikling og andre temaer relatert for bransjen. Vi har delt medlemsmøtene i to grupper: Bi-Monthly møter hvor en medlemsbedrift og en bedrift eller institusjon holder foredrag. I 2014 har vi hatt foredrag fra Olje- og energi departmentet, Kongsberg Oil and Gas, DNV GL. Vi har ca 5 bi-månedlige møter i året, og alle er holdt på Engineerium hos Aker Solutions. Den andre gruppen er fokusmøter som er enten lunsj eller frokostmøter, hvor en bedrift eller institusjon gir en omfattende og helhetlig presentasjon til alle medlemmene i nettverket og dette avholdes hos selskapet som presenteres. Disse medlemsmøter er mer inngående om et prosjekt eller om selskapet for eks. investeringer, strategi osv Vi har hatt to frokostmøter og 4 lunsjmøter i Vi har holdt to møter hos Statoil i år ett frokost med temaet Arktiske utfordringer og et lunsjmøte med temaet Johan Sverdrup hvor over 45 mennesker var tilstede. Vi har også hatt lunsjmøter med Lundin, Technip, og Kværner. Disse møtene har vært en stor suksess for våre medlemmer, og vi vil fortsette med dette formatet også i Statoils lunjsmøte Foto: MFO 8 Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden

9 Oslo Maritime Week (OTC, Innovasjon & Kompetansedag) Ocean Talent Camp 2014 I løpet av tre vårdager, mai, gikk Ocean Talent Camp Bygdøy av stabelen med MFO som arrangør. Arrangementet fant sted på Norsk Maritimt Museum som en del av Oslo Maritime Week. Ordfører Fabian Stang åpnet arrangementet og 1600 ungdoms- og videregåendeskole elever, hovedsakelig fra Oslo og Akershus, var innom. De fikk møte rollemodeller fra bedrifter, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner knyttet til de havbaserte næringene. Maritime studenter fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold var frivillige under arrangementet og sørget for å gi informasjon, aktivisere og guide elevene. Norsk Maritimt Museum feiret sitt 100 års jubileum i 2014, og hadde i den forbindelse gått gjennom en omfattende fornyelse og ombygging. Museet hadde fått et betydelig løft i form av moderne og interaktive utstillinger, noe som falt i svært god jord hos elevene. Ti av regionens bedrifter bidro med stander inne på museet. Aktiviteter på utstillerne sine stander, samt opplevelsene og utstillingene på museet, sørget for å skape en skoledag og karrieremønstring utenom det vanlige. Det var arrangert med gratis transport og fri adgang til de andre museene samme dag. En spørreundersøkelse viste at både bedriftene og skolene var svært begeistret for arrangementet. Planer for 2015 er i full gang. I år er det Nor-Shipping som står for arrangementet og MOF er aktiv bidragsyter til å få til et nytt og spennende opplegg. Årets arrangement faller sammen med Nor- Shipping uka og OTC skal skje på rådhusplassen og vi regner med ca elever i løpet av uka. Maritime Innovation Day 2014 Maritime innovation day våren 2014 ble gjennomført den 22. mai i Røylen på Norsk Maritimt Museum med museet som vertskap. Hovedfokus for dagen, presentert av Kongsberg maritime: How can Oslo fjord region become world leading within the area of demanding, complex and efficient maritime operations? Presentation of two cases: The SITUMAR R&D project, Thor Hukkelås, Principal Engineer Marine Operations The SESAME R&D project, Siddi Wouters, Chief Technology Officer Technology integration in maritime operations: How to increase quality of testing through collaboration between research and industry by Arnaud Gotlieb, Leader of the Certus Centre, Simula Research Laboratory and Merethe Gotaas, Offshore Product & Development Manager, Kongsberg Maritime. MFO har samarbeidet med CONNECT Norge om innovasjon og entreprenørskap i mer enn fem år ved å arrangere, Maritime CONNECT Springboards. Mer enn 25 vellykkede selskaper har blitt presentert på MFO s Innovasjonsdager. MFO og Connects nettverk har der kunnet gi uvurderlig assistanse til selskaper om videre utvikling gjennom korte presentasjoner etterfulgt av engasjerte paneldiskusjoner. Nils Erik Skarsgård og Gjert Vander Lippe, gjennomførte deretter parallelle sesjoner av Springbrett på to spennende bedrifter: Fabian Stang åpnet Ocean Talent Camp på Bygdøy. Foto: MFO Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden 9

10 CONNECT Springboard - Reach Technologies AS Selskapet har designet InRange Emergency and critical situations. Location of people. CONNECT Springboard - Stormfjord Oil & Gas AS Selskapet har designet Scope XP Begge selskapene fikk verdifull feedback i sitt videre arbeid fra forsamlingen. Maritime Innovation day våren 2015 Maritime Innovation day våren 2015 ble arrangert sammen med Maritime Battery Forum og BI i BI s lokaler i Nydalen 14. april. Hovedtema for dagen var: Opportunities and challenges for bringing hybrid/electric and other climate friendly solutions to the maritime and offshore industries Invitation to review and discuss the economic and financial challenges Presentasjonene ble fulgt av interessante paneldebatter Maritime Competence Day 2014 Maritime Competence day våren 2014 ble gjennomført den 21. mai i Røylen på Norsk Maritimt Museum med museet som vertskap. Hovedfokus for dagen var to tema: MARITIME COMPETENCE SEEN FROM A HISTORICAL, BUSINESS AND EDUCATIONAL PERSPECTIVE: World s leading maritime nation how did we get there? by Per Norseng, Senior Curator at the Norwegian Maritime Museum The cluster s contribution to the competence society by Erik W. Jakobsen, Managing Partner at Menon Business Economics AS What do we need in order to become world leading in Maritime Services in 15 years time? by Rune Torhaug, Director of Strategic Research & Innovation at DNV GL How can educational institutions contribute to the competence development in the region? by Tine V. Westerberg, Program Manager at Buskerud and Vestfold University College HUMAN CAPITAL THE CORE OF MARITIME SERVICES: Maritime services in our region world leading and future oriented by Knut L. Arnesen, General Manager at Maritime Forum Oslo fjord Shippingcluster: a global network and LinkedIn for the maritime industry by Eirik Fosse, CEO at Shippingcluster AS Maritime Trainee before, during and after by Jens-Julius Nygaard, CEO at Awilco AS (Trainee on Group 1, ) Global Maritime Knowledge Hub Human factors by Kjell Ivar Øvergård, Buskerud and Vestfold University College Maritime competence development the Governments ambitions by Torbjørn Røe Isaksen, Minister of Education and Research Det ble en svært vellykket dag som ble avsluttet med et innlegg av kunnskapsministeren.planen er å arrangere en maritime competence day også i 2015 og kompetanseutvalget er godt i gang med planleggingen. Utsikten var det ingenting å si på. Foto: MFO Mingling og god mat under dagene. Foto: MFO 10 Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden

11 Oslo Innovation Week/Maritime Innovation Day Som vanlig så ble Maritime Inovation Day 2014 gjennomført siste dag i Oslo Innovation Week som hevdes å være Europas største innovasjonskonferanse. Samarbeidet med Oslo Innovation Week er med å løfte kvaliteten og markedsføringen av denne dagen. Arrangementet gikk av stabelen den 17. oktober på BI i Nydalen. Rundt 60 deltagere hørte på spennende presentasjoner fra foredragsholderne; Nils Erik Skarsgård, gjennomførte deretter et forberedende CONNECT Pre-Springbrett pitch på selskapet Kolberg Caspary Lautom AS, og prosjektleder Jarle Kabbe meldte tilbake at han hadde stor nytte av tilbakemeldingene han fikk. Også i 2015 har vi til hensikt å delta i Oslo Innovation Week. Hovedtema: - How can innovation and advanced ICT be a game changer in maritime operations and services? Engasjerte deltagere Som vanlig ble dagen avholdt som den siste dagen i Oslo Innovation Week, Europas største innovasjonskonferanse. Rundt 80 deltagere hørte på spennende presentasjoner fra foredragsholderne; Dag Schjerven, President og CEO for Wilhelmsen Maritime Services AS, Tore Longva, Principal Consultant, International Regulatory Affairs, DNV, og Erik Dyrkoren, Programme Manager for Maritim21, som alle presenterte forskjellige aspekter om dagens tema som er veldig aktuelt for den maritime næringen. Knut L. Arnesen ønsket velkommen til dagen og programmet ble etterfulgt av temaene: Traffic monitoring & Control: Challenges in the high north Legal challenges in Arctic operation Building the Maritime and Offshore cluster: complex operations Ocean Industries Concept Lab Oslo Maritime Week Marija Jokubaviciute og Knut L. Arnesen. Foto: MFO Oslo Shipping Exchange 2014 Maritim Forum Oslofjorden sto som medarrangør av Oslo Shipping Exchange sammen med Oslo Rederiforening, Norsk Skipsmeglerforbund, YoungShip Oslo og Shipping & Offshore Network. Dette er et populært arrangement som er ment å favne alle aldre men som nok appelerer mest til de unge. Konseptet Oslo Shipping Exchange skal legge til rette for en aktiv debatt mellom paneldeltagerne og publikum i en mer uformell atmosfære enn tradisjonelle konferanser. De fem organisasjonene som står bak konferansen, gjøre dette på en non-profit basis. Målet er å samle kolleger i alle aldre, på alle nivåer og fra alle segmenter av den maritime næringen til en pris som alle har råd til. Det gir juniorer og traineer anledning til å debattere med skipsredere og direktører om fremtidens shipping. Vi ser dette i seg selv som et viktig skritt i å bygge fremtidens maritime næring. Årets tema: On the radar transforming into a visible industry Konferansen var lagt til The View, Cort Adelers gate den 3. september og ble avholdt i praktfullt høstvær med Birgit Liodden fra Youngship som moderator. Til programmet hadde vi klart å få høyt profilerte foredragsholdere som: Roberto Giorgi, President, V.Ships, Elisabeth Grieg, Grieg Group Vidar Pederstad, Director, Nor-Shipping Foredragene ble etterfulgt av servering av sen-sommerlige retter og godt drikke sponset av DNV GL og Danske Bank Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden 11

12 Politiske aktiviteter Høringsmøte med Næringsmimisteren Som et ledd i regjeringens nye maritime stategi så ble MFO bedt av Næringsminister Monica Mæland (Nærings- og Fiskeridepartementet) om å arrangere et høringsmøte med et utvalg av toppene i den maritime sektoren om å bli med på en diskusjon om temaene tjenester og uteapparatet. Næringsministeren ledet møte og innledet med hva som var formålet med møtet. Innledning til de to temaene ble holdt av Astrid Prestnes Nordtorp DNB (tjenester) og Jan Kvålsvold fra DNV GL (uteapparatet). I tillegg hadde vi forberedt en skriftlig presentasjon av alle deltagerne der de også hadde formulert sine viktigste tanker og innspill som ble overlevert til deltagerne. 17 topper fra næringen møtte et tilsvarende antall fra NFD til et frokostmøte i lokalene til Wilh. Wilhelmsen på Lysaker den 20. november. Vi fikk meget gode tilbakemeldinger på innholdet og kvaliteten på diskusjonene under møtet og håper kommentarene er tatt tilbørlig hensyn til når strategien nå skrives. Møte med stortingsbenkene i regionen Den 23. april, arrangerte vi, i samarbeid med Norges Rederiforbund et toppmøte der stortingsbenkene i vår region fikk møte toppene i den maritime næringen i Wilh. Wilhelmsens lokaler på Lysaker. Politikerne ble servert siste nytt fra næringen der vil beskrev hvor vi står og hva vi er opptatt av: Thomas Wilhelmsen ønsket velkommen som vert for arrangementet og fortalte om aktivitetene og mangfoldet i Wilhelmsen-gruppen Nye verdiskapingstall for vår region ble presentert av Knut L. Arnesen MFO. Offshore vokser sterkest i Oslofjordregionen av Odd Strømsnes Adm. Direktør Technip Norge Nærskipsfart og konkurranseutfordringer av Trond Kleivdal Adm. Direktør Color Line Internasjonal skipsmegling med base i Oslo av Peter Anker, Adm. Direktør R S Palatou Verdensleder innen maritime tjenester; sikkerhet, innovasjon og miljø av Knut Ørbeck-Nilssen, president DNV GL-Maritim. Størst innen skipsfinansiering Gunn Værsted, Executive Vice President Nordea Spesialist innen Sjøforsikring Helle Hamme, Adm. Direktør CEFOR Den formelle delen ga en oppsummering og dialog med politikerne der Sturla Henriksen, Adm. Direktør i Norges Rederiforbund var moderator. Møtet ble avsluttet med Tapas og mingling. Vi fikk mye positiv tilbakemelding, og det var et sterkt ønske om at vi må gjenta suksessen i Planen er å få arrangert en ny samling rett etter sommeren. Høringsmøte hos Wilh. Wilhelmsen på Lysaker. Foto: MFO Deltagere på Ocean Talent Camp Foto: MFO 12 Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden

13 Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden 13

14 Prosjekter 2014 / 2015 Ocean Talent Camp Ocean Talent Camp er nå en veletablert nasjonal aktivitet med to gjennomførte arrangement i Ålesund, ett i Bodø og to i Oslo med deltakelse fra over elever, og mer enn 2000 lærere. Planlegging av Ocean Talent Camp i Oslo, Ålesund og Bergen i 2015 er godt i gang, og i tillegg jobbes det konkret med å få tilsvarende aktivitet i Trondheim og Bodø i løpet av 2015 eller Nor-Shipping, Maritimt Forum og Blue Maritime Cluster har etablert foreningen Ocean Industry Council som eier og forvalter Ocean Talent Camp verktøy og verdier på vegne av næringene. Ocean Talent Camp er derfor blitt en veldig viktig aktivitet, og en god mulighet til å markedsføre de blå næringene overfor norsk ungdom. Enda viktigere er dette arbeidet i 2015 hvor vi må motvirke alle negative signaler med å styrke troen på at Norge alltid vil få en viktig del av sin verdiskapning fra de havbaserte næringene. MFO hadde ansvaret for arrangementet på Bygdøy i 2014 og samarbeider tett med Nor-Shipping og Doxacom om arrangementet på Rådhusplassen i Dette innebærer også at vi søker etter forbedring og nyskapning av konseptet, og at vi skaper et bra fundament for at alle elever skal få tilbud om å møte vår fantastiske Ocean Industry ved å få besøke en Ocean Talent Camp også i årene fremover. Klyngeprosjekt for Osloregionen. Maritimt kompetansesenter på Bakkenteigen: Et forprosjekt ledet av Menon ble gjennomført i Her ble rederienes ønsker og opplevde behov for simulatorbasert opplæring og kompetanseutvikling undersøkt. På Bakkenteigen er det allerede i dag infrastruktur og fasiliteter for simulatorbaserte aktiviteter, og det foregår relevant forskning, utdanning og kursvirksomhet, både i regi av HBV og Redningsselskapet. Dette gjør Bakkenteigen til et naturlig lokaliseringsvalg for et maritimt kompetansesenter i Oslofjordregionen. Kompetansesenteret bør bygge videre på og forsterke de fasiliteter og aktiviteter som allerede eksisterer. Å etablere et nært samarbeid mellom HBV og Sjøredningsskolen blir viktig for en optimal utnyttelse og videreutvikling av senteret. Basert på spørreundersøken, intervjuer, konkurrentkartleggingen og diskusjoner i arbeids- og styringsgruppen er det en foreløpig konklusjon at senterets kjerne skal være kunnskaps-, teknologi- og tjenesteutvikling, samt skreddersydde kurs og samhandlingsprosesser. Det er naturlig at det også tilbys STCW-kurs (The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) og andre standardiserte opplæringsprogrammer dels for å fylle ledig kapasitet og dels fordi rederier trolig vil foretrekke å få alle typer simulatortjenester på samme sted. Sjøredningsskolen leverer standardiserte kurs allerede, så tilgjengeligheten av denne typen tjenester er allerede ivaretatt på Bakkenteigen. I det videre arbeidet vil de fire kjerneelementene i senteret konkretiseres, og det bør utformes klare mål og strategier for hvordan senteret skal bidra til økt konkurranseevne og verdiskaping i det maritime miljøet i Oslofjorden. Videreutvikling av Global Maritime Knowledge Hub (MarHub): Global Maritime Knowledge Hub (MARHUB) ble lansert som initiativ i 2008 for å fremme maritim kompetansebygging i norsk maritim næring. Initiativtakere til GMKH var Oslofjorden Maritime Nettverk, forløperen til Maritimt Forum Oslofjorden og Norges Rederiforbund. Siden oppstarten har MARHUB bidratt til å bygge opp flere av de maritime utdanningsmiljøene i Norge gjennom å finne industrielle sponsorer av professorater, som så fungerer som en bærebjelke for forskningsprogrammer/ prosjekter og oppbygging av vitenskapelig personell. Se tabell for utdanningsinstitusjoner som har fått finansiert professorat gjennom GMKH. MARHUB arbeider videre med fokus på å fasilitere og stimulere samhandling mellom de etablerte miljøene for å få flere avtaler mellom industrien og utdanningsinstitusjonene, og for å etablere arenaer hvor resultatet av satsningene kan synliggjøres og diskuteres. For å kunne tiltrekke de talenter som kreves for ytterligere oppbygging av den maritime klyngen er synliggjøring av denne unike satsningen, og industrien den representerer, en viktig oppgave. Göteborg Oslosamarbeidet Oslo Kommune og Akershus fylkeskommune leder en arbeidsgruppe med maritimt og offshore fokus innenfor Göteborg - Oslo-samarbeidet. For å sikre framdrift i arbeidet, har Akershus fylkeskommune kontaktet Kjeller Innovasjon og bedt om assistanse knyttet opp mot prosjektledelse. Formålet er å få frem mulige konkrete samarbeidsprosjekter. MOF samarbeider med fylkene om å øke verdiskapningen i regionen gjennom å etablere grensesprengende prosjekter innen regionen. Det vil i 2015 bli arrangert seminar og workshops der målsetningen er å etablere konkrete industridrevne prosjekter med deltagelse fra universitet og høgskoler og hvor støtte fra EU s Horizon 2020 program er aktuelt. Konkrete fokusområder er logistikkutfordringer i Oslofjordregionen, mer miljøvennlige sjøgående transportløsninger, For eksempel elektrisk drevne ferger, multimodale simuleringsmodeller samt kompetansebasert tjeneste og produktutvikling. Maritimt kompetansesenter Foto: MFO 14 Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden

15 Følgende utdanningsinstitusjoner har fått finansiert professorat gjennom GMKH: SPONSOR PROFESSOR CONTACT PERSON NTNU Harald Ellingsen Kongsberg Maritime AS Roger Skjetne Lars Erik Hilsen Det Norske Veritas Bjørn Egil Asbjørnslett Øivind Endresen Det Norske Veritas Marilena Greco Øivind Endresen Det Norske Veritas Knut Vilhelm Høyland Øyvind Endresen Marintek Svein Sævik Oddvar Aam NHN / NSA Sören Ehlers Trond Giske Stiftelsen KGJ Stein Haugen Kåre Rommetveit Rolls-Royce Marine Sverre Steen Rune Garen Det Norske Veritas Arnulf Hagen Øyvind Endresen Leif Höegh & Co AS Svein Pedersen ÅLESUND UNIVERSITY COLLEGE Hans Petter Hildre Olympic Stig Remøy Vilmar Æsøy STX Roy Reite Ulstein Group AS Henrique Gaspar Tore Ulstein Sparebanken Møre Erik Nesset Sparebanken Møre NCE Maritime Houxiang Zhang Per Erik Dalen Farstad Shipping Karl Johan Bakken Havila Shipping Njål Sævik Komandur Sashidharan Island Offshore Håvard Ulstein Det Norske Veritas Fredrik Hessen BI Jens P. Tøndel Wilh. Wilhelmsen Group ASA Torger Reve Knut L. Arnesen STORD - HAUGESUND UNIVERISTY COLLEGE ResQ Knutsen OAS Shipping Trygve Seglem Østensjø Rederi Helle Oltedal Johan Rokstad Eidesvik Offshore Jan Fredrik Mehling Solstad Offshore Lars Peder Solstad UNIVERSITY OF AGDER Geir Hovland NODE Kjell O. Johannessen NHH Frode Steen Bergen Shipowners Association Roar Ådland Øystein Meland BUSKERUD AND VESTFOLD UNIVERSITY COLLEGE Lars Christian Iversen Kongsberg Maritime AS Kjell Ivar Øvergård Paal Aamaas A. Wilhelmsen Foundation Knut L. Arnesen CENTER FOR HIGH NORTH LOGISTICS Tschudi Shipping, UD, DNV Felix Tschudi Jon Edvard Sundnes Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden 15

16 Ocean Industries står sterkt i vår region Maritimt Forum står bak utgivelsen av en ny Verdiskapningsbok for den maritime næringen for I 2013 omsatte de maritime selskapene for over 140 milliarder kroner, sysselsatte over og stod bak en verdiskaping på 45 milliarder. Med unntak av skipsbygging er det maritime miljøet i hovedstadsområdet tilnærmet komplett. Rederiene er den dominerende aktørgruppen og den naturlige kjernen i miljøet. Til sammen står de bak 60 prosent av verdiskapingen i regionen. Det som kan være overraskende for noen er at offshorerederiene nå er like betydningsfulle som deepsea-aktørene i regionen. Foruten rederiene består miljøet i Oslofjordregionen av banker, forsikringsselskap, skipsmeglere, klasseselskaper, skipsdesignere, utstyrsprodusenter, grossister, advokater og havner. Selv om regionen består av fem fylker er den maritime virksomheten sentrert langs kysten mellom Oslo og Horten. Over 80 prosent av regionens verdiskaping kommer fra de tre kommunene Oslo, Asker og Bærum. Det andre store regionale senteret finnes mellom Kongsberg og Horten med verdensledende utstyrsprodusenter som Kongsberg Maritime. På flere av områdene er Oslo-selskapene blant verdens ledende. Det nye selskapet DNV GL har til sammen klassifisert en fjerdedel av verdensflåten, og hovedkontoret blir værende i Bærum. DnB og Nordea er verdens to største tilretteleggere av skipsfinansiering, og begge har sitt hovedkontor for shipping i Oslo. Oslo Børs er også en viktig aktør i den maritime klyngen. Shippingindeksen til Oslo Børs har 25 selskaper med en samlet markedsverdi på nesten 200 milliarder kroner. Av 19 nye noteringer i 2013 var syv maritime bedrifter. Verdiskapningen økte med 8% i 2013 mot 23% i Også selskapenes driftsmargin har vist en positiv trend. Næringens verdiskaping i Oslofjordregionen fordelt på hoved- og undergrupper (2013). Kilde: Menon Utvikling i omsetning og driftsmargin for Oslofjordregionen ( ). Kilde: Menon/Bisnode Petroleumsrelatert virksomhet sysselsetter over personer i vår region hvorav ca kommer fra Oslo og Akershus, der Asker, Bærum og Oslo utgjør den største andelen. (Rapport IRIS /031). Sysselsetningen fordeler seg mellom Operatørselskap, Olje service, verksteder, verft og installasjonsselskaper samt selskap som leverer avanserte tjenester. Spesielt tekniske tjenester. Alt sammen er leveranser basert på avansert og spesialiserte kunnskaper. Og selv om hjemmemarkedet er stort så er også mye rettet mot eksport. 16 Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden

17 Samhandling Norges Varemesse / Norshipping: Nor-Shipping er den kanskje viktigste aktør til å vise omfanget av den maritime virksomheten i Norge ved å arrangere store arrangement med ca besøkende som deltar på ulike møter, konferanser og sosiale aktiviteter. MOF har et formalisert strategisk samarbeid med Nor-Shipping om gjennomføring av Ocean Talent Camp og Oslo Maritime Week. Begge bidrar til økt rekruttering og skaper positiv oppmerksomhet om næringen i samfunnet. Innovasjon Norge Vi har samarbeidet om møte med uteapparatet og møter med delegasjon fra Sør Afrika. I samarbeid med Innovasjon Norges og initiativet «Drømmeløftet», mobiliserte vi næringslivet og andre aktører i alle regioner og næringer til å diskutere innovasjon og omstilling. Vi etablerte en satsing der skaperkraften i norsk næringsliv diskuterte de store utfordringene som ligger foran oss. Et dialogmøte med Innovasjon Norge hos Wilh. Wilhelmsen den 10 april hadde som tema å komme opp med nyttige forslag til mulige innovasjonspolitiske tiltak som våre medlemmer kan være med på å fremme. Shipping and Offshore Network: Gjennom vårt kontorfellesskap så samarbeider vi med Shipping and Offshore Network i praktiske gjøremål og har som intensjon å søke samarbeid også om prosjekter og møteplasser. Norges rederiforbund og Oslo rederiforening: MOF leier lokaler hos Norges Rederiforbund og har tett samarbeid på en rekke områder, både når det gjelder arrangementer, generell assistanse og bruk av Rederiforbundets møtefasiliteter. Vi har også stor nytte av kontorfellesskapet med Oslo rederiforening der vi hjelper hverandre og prøver å ha felles arrangementer når det passer. Vi planlegger blant annet å arrangere møter mellom næringstopper og stortingsbenkene i vår region sammen med dem etter sommeren. MarHub Global maritime Knowledge Hub ble etablert i samarbeid mellom Oslo Maritime Nettverk (MOFs forløper) og Norges Rederiforbund. Sammen så utgjør vi i dag sekretariat for MarHub og sitter også i styret. Connect I løpet av de siste 5 årene har MOF, i samarbeid med CONNECT Østlandet, arrangert fire springbrett hvert år som har hjulpet mer enn 25 ny-startende bedrifter med verdifull assistanse. Youngship Oslo MOF har et tett samarbeid med Youngship, blant annet med å arrangere Oslo shipping Exchange. Vi har etablert en ordning der alle medlemmer i Youngship som går av for aldersgrensen ved fylte 35 år, får tilbud om gratis medlemskap i MOF de første to årene. I samarbeid med Innovasjon Norges og initiativet «Drømmeløftet», mobiliserte vi næringslivet og andre aktører i alle regioner og næringer til å diskutere innovasjon og omstilling. Drømmeløftet. dialogmøte med Innovasjon Norge hos Wilh. Wilhelmsen den 10. april. Begge foto: MFO Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden 17

18 Resultatregnskap MARITIMT FORUM OSLOFJORDEN Org. nr.: Resultatregnskap Periode: 1. januar desember 2014 Driftsinntekter Offentlige tillskudd Kontingent Tilskudd Norges Rederiforbund Prosjektinntekter Ocean Talent Camp Prosjektinntekter Oslo Maritime Week Prosjektinntekter Maritimt kunnskapssenter Prosjektinntekter klyngeprosjekt Sekretariat Maritime Knowledge Hub Annen inntekt Sum annen driftinntekt Pr Pr Fra OOF til strategiarbeid Driftskostnader Lønnskostnader Annen driftskostnad Honorarer til staben Honorarer eksterne Maritime workshop/springbrett Andre arrangement Ocean Talent Camp Prosjektutgifter Oslo Maritime Week Prosjektutgifter Oslo Innovation Week Prosjektutgifter Maritimt kunnskapssenter Prosjektutgifter Klyngeprosjekt Andre administrative driftskostnader Sum driftskostnader Springbrett inkludert i OMW & OIW Driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter Sum finansresultat Ordinært resultat Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden

19 Balanse MARITIMT FORUM OSLOFJORDEN Org. Nr.: Balanse Dato: 31. desember 2014 Eiendeler Omløpsmidler Kundefordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Kundefordringer Bankinnskudd Bank Sum Bankinnskudd Sum Omløpsmidler Sum Eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Annen egenkapital Annen egenkapital Resultat Sum Annen egenkapital Sum Egenkapital Gjeld Sum Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Skyldig MVA Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Sum Sum Gjeld Egenkapital og gjeld Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden 19

20 Resultatregnskap OSLOFJORD OFFSHORE FORUM Org. nr.: Resultatregnskap Periode: 1. januar desember 2014 Driftsinntekter Offentlige tillskudd Kontingent Salgsinntekter med MVA Salgsinntekter avgiftsfrie Sum driftinntekter Pr Pr Driftskostnader Lønnskostnader Annen driftskostnad Konsulenttjenester med MVA Konsulenttjenester avgiftsfrie Revisjon og regnskapsutgifter Økonomisk & juridisk bistand Møter & kurs Andre administrative driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter Sum finansresultat Ordinært resultat Årsrapport 2014 Maritimt & offshore forum Oslofjorden

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Invitasjon til workshop

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Invitasjon til workshop En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Invitasjon til workshop Hva skal norsk maritim næring satse på fram mot 2020? Maritim21 holder fire regionale workshops for å diskutere og definere

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre MarSafe North 26/10/2011 1 Visjon Nøkkeldrivere mot 2020 Strategiske innsatsområder Implementeringsplan Kostnader Virkemidler

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Tone Røkenes, tone.rokenes@ncesubsea.no 1 The Future of Solutions Norwegian Centres of Expertise Spissatsing med begrenset antall sentre for å forsterke

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN 2009

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN 2009 MARITIME MARKET NETWORK PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN 2009 Tirsdag 10. februar kl. 16.00 17.00 Norges Rederiforbund, Oslo Til stede var 39 representanter fra i alt 29 medlemsbedrifter Til stede var

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23.11.2012 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Det er få som velger maritim utdannings og karrierevei.

Detaljer

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS. Velkommen. Tyholt, 9. oktober 2014

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS. Velkommen. Tyholt, 9. oktober 2014 Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS Velkommen Tyholt, 9. oktober 2014 Agenda 09.30 Velkommen/presentasjonsrunde Oddvar Eide, Adm.dir. MARINTEK 09.45 MARINTEK og erobringen av havrommet Jo Stein Moen,

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Maritimt Forum Stø kurs for norsk maritim næring? Hege Solbakken Foto: Solstad - Haakon

Detaljer

MARUT Et løft for maritim næring. Presentasjon på seminaret Sikker sjøtransport Forskningens utfordringer. 13. mars 2009

MARUT Et løft for maritim næring. Presentasjon på seminaret Sikker sjøtransport Forskningens utfordringer. 13. mars 2009 MARUT MARUT Et løft for maritim næring Presentasjon på seminaret Sikker sjøtransport Forskningens utfordringer 13. mars 2009 Egil Rensvik Daglig leder MARUT MARUT Struktur Nærings- og Handelsministeren

Detaljer

Maritim Marin - Ingeniør Helse Business & Marketing. Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK)

Maritim Marin - Ingeniør Helse Business & Marketing. Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) Høgskolen i Ålesund Maritim Marin - Ingeniør Helse Business & Marketing Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) ABF Forskning & Innovasjon Næringsog arbeidsliv AMO AHF AIR AIM Bachelor Bioingeniør, Bioteknologi

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg Maritime Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg have close to 1000 employees in Horten ~400 employees at Bekkajordet 320 related to Kongsberg Maritime - 250 related to Merchant

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Utdanning til yrker på havet videregående skole teknisk fagskole høgskoleutdanning etterutdanning og

Detaljer

GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005

GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005 GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005 Onsdag 6. april 2005 kl 15.30 Holmekollen Park Hotel Oslo Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer

Detaljer

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN Hva er Maritimt Forum? Stiftet 1990 Første organisering av næringsklynge 8 regionale forum og 750 medlemmer Rammevilkår Synliggjøring Rekruttering og kompetanse

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Velkommen til Ocean Talent Camp Bygdøy. Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

Velkommen til Ocean Talent Camp Bygdøy. Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy Velkommen til Ocean Talent Camp Bygdøy Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy 0 Film: MyWave - en Ocean Talent Camp-film Spill av fra internett (Høyreklikk på Spill av, velg Hyperkobling, deretter Åpne

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE satsingen Noen suksess observasjoner Bjørn Arne Skogstad, leder, NCE-programmet

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Buskerud Vestfold Telemark Velkommen til frokostmøte! Eierskiftealliansen i OSLOFJORD VEST i samarbeid med Kongsberg Næringsforening Kongsberg den 23. oktober 2014 06.08.2013 1 Buskerud Vestfold Telemark

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

KOMPETANSETILTAK I KLYNGEN

KOMPETANSETILTAK I KLYNGEN KOMPETANSETILTAK I KLYNGEN For å kunne være verdens ledende maritime nasjon skal norsk maritim næring til enhver tid ha medarbeidere på sjø og land med optimal kompetanse og til konkurransedyktig kostnad.

Detaljer

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media.

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media. ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2005/2006 1 Generelt om virksomheten 1.1 Styret har i perioden bestått av Elin Sande Herlovsen, Sarpsborg kommune, Styreleder Ole-Vidar Christensen, Steria AS, Nestleder Roar

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

Et kunnskapsbasert Norge: Hva skal vi leve av når oljen tar slutt?

Et kunnskapsbasert Norge: Hva skal vi leve av når oljen tar slutt? Et kunnskapsbasert Norge: Hva skal vi leve av når oljen tar slutt? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Arbeiderpartiets Næringspolitiske Forum Stortinget, 04.09.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden?

Detaljer

MARKOM2020. «NHD anser MARKOM2020 som den viktigste arenaen for arbeidet med å finne svar på utfordringene maritim utdanning står overfor.

MARKOM2020. «NHD anser MARKOM2020 som den viktigste arenaen for arbeidet med å finne svar på utfordringene maritim utdanning står overfor. MARKOM2020 «NHD anser MARKOM2020 som den viktigste arenaen for arbeidet med å finne svar på utfordringene maritim utdanning står overfor.» St. prop 1S 2013, 1.3.3 Gjennom MARKOM2020 er utviklingen av høyere

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

finansnæringens dag 24. mars 2015

finansnæringens dag 24. mars 2015 finansnæringens dag 24. mars 2015 Kloke penger framtidens verdiskaping Radisson Blu Plaza Hotel, Sonja Henies plass 3 Konferansen starter kl. 09.00, kaffe serveres fra kl. 08.15 #klokepenger velkommen!

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom OREEC og Handelshøyskolen BI HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment

Detaljer

OCEAN TALENT CAMP VELKOMMEN TIL RÅDHUSPLASSEN 2015. Huskeliste

OCEAN TALENT CAMP VELKOMMEN TIL RÅDHUSPLASSEN 2015. Huskeliste Huskeliste VELKOMMEN TIL OCEAN TALENT CAMP RÅDHUSPLASSEN 2015 Informasjonshefte med timetabell og oversikt over aktiviteter for elever og lærere, samt et oversiktskart over Ocean Talent Camp Rådhusplassen.

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

Finansieringsløsninger for offshore vind og miljøteknologi. Florø, Måløy og Ålesund, 30. november og 1. desember 2010

Finansieringsløsninger for offshore vind og miljøteknologi. Florø, Måløy og Ålesund, 30. november og 1. desember 2010 Finansieringsløsninger for offshore vind og miljøteknologi Florø, Måløy og Ålesund, 30. november og 1. desember 2010 Eksportfinans Markedet Løsninger 2 EKSPORTFINANS LÅNEPORTEFØLJE INKLUDERER LÅN I 50

Detaljer

Maritimt næringsliv skaper reinare miljø. Kva krav kan vi vente oss?

Maritimt næringsliv skaper reinare miljø. Kva krav kan vi vente oss? Maritimt næringsliv skaper reinare miljø. Kva krav kan vi vente oss? Quality Hotel Ulstein, 16.oktober Hanna Lee Behrens Principal consultant, DNV Maritime Solutions Leder Styringsgruppe for Forum for

Detaljer

Norge 2020 Hva skal vi leve av i fremtiden?

Norge 2020 Hva skal vi leve av i fremtiden? Norge 2020 Hva skal vi leve av i fremtiden? Innhold: Forord...side 4 Norge i Verden Innledning... side 10 Leila Hafzi... side 12 Kjersti Kleven... side 16 Inger Elise Ekornås... side 20 Jon S. von Tetzchner...

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2006/2007

ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2006/2007 ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2006/2007 1 Generelt om virksomheten 1.1 Styret har i perioden bestått av Styreleder: Elin Sande Herlovsen, Sarpsborg kommune Nestleder: Ole-Vidar Christensen, Steria AS Økonomileder:

Detaljer

Status, strategi og fokusområder

Status, strategi og fokusområder Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og fokusområder Åpent medlemsmøte 14.april 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over 130

Detaljer

«Kunnskapsbasert petroleumsnæring i alle landets fylker»

«Kunnskapsbasert petroleumsnæring i alle landets fylker» «Kunnskapsbasert petroleumsnæring i alle landets fylker» Atle Blomgren, seniorforsker Statoil Energiseminar Bergen, 23.05. 2013 Kilder: «Industribyggerne»: Kartlegging av norskbasert petroleumsnæring,

Detaljer

Velkommen Rektor Geirmund Oltedal

Velkommen Rektor Geirmund Oltedal FoU-seminar Ålesund 20-21 november 2008 Velkommen Rektor Geirmund Oltedal Høgskolens campus Høgskolen sitt oppdrag Utdanning for industri, næringsliv og helsevesen Anvendt forskning- og utvikling Spissa

Detaljer

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra Tidspunkt 08:30 Aktivitet Kaffe og registrering 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra 09:10 Betingelser, krav og forventninger

Detaljer

Rica Hotel Alta 4. og 5. september 2012

Rica Hotel Alta 4. og 5. september 2012 Rica Hotel Alta 4. og 5. september 2012 Finnmarkskonferansen AS Eiere Origo Nord AS 24 % Alta Kraftlag SA 24 % Ishavskraft AS 52 % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Snitt Omsetning 961 000 941

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon Politisk referansegruppe 29. august 2014 Prosjektleder Magnar Simensen Innhold Kort repetisjon av status Siden møtet 25.

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Asker Kommune 17.03.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden? Jens Stoltenberg (01.01.2010) Hverandres arbeid og hverandres

Detaljer

Ocean Space Centre. Forstudie. Framtidens marintekniske kunnskapssenter. Presentasjon for felles Formannskapsmøte

Ocean Space Centre. Forstudie. Framtidens marintekniske kunnskapssenter. Presentasjon for felles Formannskapsmøte Ocean Space Centre Forstudie Framtidens marintekniske kunnskapssenter Presentasjon for felles Formannskapsmøte Dr Atle Minsaas MARINTEK Trondheim, 5. mars 2010 Atle.Minsaas@marintek.sintef.no Skipsmodelltanken

Detaljer

Huskeliste. Velkommen til. Informasjonshefte med huskeliste, oversikt over aktiviteter, etasjeplan og kart.

Huskeliste. Velkommen til. Informasjonshefte med huskeliste, oversikt over aktiviteter, etasjeplan og kart. Huskeliste Velkommen til Informasjonshefte med huskeliste, oversikt over aktiviteter, etasjeplan og kart. FØR AVREISE TIL OCEAN TALENT CAMP: Få informasjon om reisedetaljer fra lærer. Alle gruppene skal

Detaljer

Kampflybase på Ørland og FoU-miljøenes rolle i en nasjonal og internasjonal konkurranse

Kampflybase på Ørland og FoU-miljøenes rolle i en nasjonal og internasjonal konkurranse 1 Kampflybase på Ørland og FoU-miljøenes rolle i en nasjonal og internasjonal konkurranse Johan Einar Hustad, prorektor for nyskaping og eksterne relasjoner, NTNU I samarbeid med SINTEF/HiST Stjørdal 07.12.12

Detaljer

Fjellkonferansen 2008

Fjellkonferansen 2008 Fjellkonferansen 2008 Velkommen til Radisson SAS Lillehammer Hotell Trenger vi en helhetlig fjellpolitikk? På hvilken måte kan dialogen mellom sentrale myndigheter og lokale og regionale myndigheter bedres?

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Presentasjon Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Trond Olsen, daglig leder NCE Subsea trond.olsen@ncesubsea.no Image: Aker Solutions/A5 reklame Bergen = Hordaland Norwegian Centres of Expertise

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON Årsberetning for 2002 HISTORIKK Norges forskningsråd bevilget i 1999 kr. 150 000 til et forprosjekt som skulle utrede mulighetene for å etablere et vitensenter i landsdelen. Forprosjektet, som også skulle

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer

Fremtiden ligger i havnæringene

Fremtiden ligger i havnæringene Fremtiden ligger i havnæringene Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Sjømatdagene Hell, 21.01.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå? Best og dyrest Motkraft nummer

Detaljer

Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen

Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen Maritimt Forum Bergensregionen Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum - Bergensregionen Representerer den maritime næringsklyngen i Bergensregionen 150

Detaljer

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Walter Qvam President and Chief Executive Officer Kongsberg Gruppen ASA WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE)

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) Kristin Guldbrandsen Frøysa Daglig leder NORCOWE Bergen Næringsråd 8. mars 2010 Slide 1 / 17-Mar-10 Miljøvennlig

Detaljer

Nyhetsbrev desember 2015

Nyhetsbrev desember 2015 Nyhetsbrev desember 2015 OPPSUMMERING AV HØSTSEMESTERET 2015 Verdi NTNU kan se tilbake på et svært positivt semester med mye godt arbeid, et godt sosialt miljø og vellykkede faglige og sosiale arrangementer.

Detaljer

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Velkommen til Mørekonferansen 2010 Vi har lykkes! Til tross for spådommen om industridød og krise i det regionale næringslivet, har

Detaljer

Olje- og gassnettverk Helgeland

Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT november 213 Olje- og gassnettverk Helgeland - Nettverkets samlede kapasitet, kompetanse og forventninger frem mot 217 Foto: Statoil Utarbeidet av Kunnskapsparken Helgeland Innhold Innledning...

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016 Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016 21.01.2016 Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Klyngeprogrammets formål og tilbud 3. Utlysningen for 2016: Krav og kriterier 4.

Detaljer

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Kjell O. Solbakken prosjektleder Hvorfor Exploria? Exploria skal styrke interessen blant ungdom til å velge realfagsutdanning

Detaljer

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Historia om ei sterk maritim klynge. Slik gjer vi det på Sunnmøre Fjerde nivå» Femte nivå Providing the most

Detaljer

Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv?

Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv? Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Næringskonferanse Buskerud Kongsberg, 21.08.2015 Hvordan drive næringsliv i et

Detaljer

Norwegian Seafood 2030 -Enabling seafood growth

Norwegian Seafood 2030 -Enabling seafood growth Norwegian Seafood 2030 -Enabling seafood growth Eventyret kan fortsette om vi vil Hvert år bidrar sjømatnæringen med 61 milliarder kroner til den norske økonomien, og den har en sysselsetting på i underkant

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Strategisk næringsplan Handlingsplan 2011

Strategisk næringsplan Handlingsplan 2011 Strategisk næringsplan Handlingsplan 2011 Møte Trondheimsregionen 04.03.11, Stjørdal Berit Rian, leder Næringsrådet for Trondheimsregionen Børge Beisvåg, prosjektdriver Strategisk næringsplan Hvorfor Strategisk

Detaljer

Program. 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania

Program. 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania Program 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania Foredragsholdere og tema Ronan Carr Vice President (European Equity Strategy) i Morgan Stanley. Han har vært en del av Morgan Stanleys topp rangerte

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

KLYNGER I VERDENSKLASSE

KLYNGER I VERDENSKLASSE KLYNGER I VERDENSKLASSE I NORD-NORGE kan vi klare det raskere? hva kreves? WORKSHOP ALTA 07 03 2016 FLERe NÆRINGSKLYNGER I verdensklasse i INNOVASJONSSYSTEMEt i troms, FINNMARK og nordland? WORKSHOPALTA

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS ÅRSBERETNING 2014 Styret har i 2014 bestått av: Leder: Morten Christoffersen C. Christoffersen AS Nestleder: Morten Paulsen Grenland Data AS Styremedlem: Øystein Isaksen ByPost Grenland Erik Christian

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden?

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Læringslivet NHO Hordaland Bergen, 27.03.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens

Detaljer

Avtale for deltakelse i HFC forum

Avtale for deltakelse i HFC forum Avtale nr: Avtale for deltakelse i HFC forum mellom... (Deltaker) og SINTEF Teknologi og Samfunn, Sikkerhet... (Sekretariat i HFC forum) vedrørende: Forum for Human Factors in Control Side 1 av 7 1 Formål

Detaljer

INNLEDNING. Årsberetning 2014 Side 2 av 8

INNLEDNING. Årsberetning 2014 Side 2 av 8 Årsberetning 2014 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført nok et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt fra 39 til 41, hvorav 8 var personlige medlemmer og 8 bedrifter

Detaljer

Maritim Verdiskapingsrapport 2015 Tord Dale, Maritimt Forum

Maritim Verdiskapingsrapport 2015 Tord Dale, Maritimt Forum Utvikling i verdiskaping Maritim Verdiskapingsrapport 2015 Tord Dale, Maritimt Forum Milliarder Utvikling i verdiskaping: Fra 2012 til 2013 økte omsetningen med 48 milliarder - 11 prosent 80 60 40 Endring

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer