Kort om AKVA group. AKVA group er verdens mest anerkjente leverandør av teknologi med sine fire varemerker innen akvakultur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kort om AKVA group. AKVA group er verdens mest anerkjente leverandør av teknologi med sine fire varemerker innen akvakultur."

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 Kort om AKVA group AKVA group er verdens mest anerkjente leverandør av teknologi med sine fire varemerker innen akvakultur. Vi har 30 års erfaring med design og produksjon av stålmerder, plastmerder, fôringsanlegg, fôrflåter, sensorsystemer, programvare for fiskeoppdrett og nå også resirkuleringsanlegg. Vårt engasjement og fokus på videreutvikling sikrer at vi også i fremtiden vil ha de beste produktene og således bidra til kontinuerlig forbedring av våre kunders virksomhet. Vi er stolt over å kunne sikre at våre kunder over hele verden har de verktøy som trengs for å drive kostnadseffektivt og bærekraftig.

3 3 Høydepunkter Finansielle nøkkeltall 8 Konsernsjefen har ordet 10 Ledelsen 12 AKVA verden 14 AKVA group varemerker 16 Akvasmart Resirkulering 24 Styrets beretning 30 Strategi for produktportefølje 32 Styrets beretning 38 Regnskap konsern 44 Proforma resultatregnskap konsern 46 Noter konsern 70 Regnskap morselskap 76 Noter morselskap 87 Revisjonsberetning Selskapets vedtekter 89 Eierstyring og selskapsledelse 96 AKVA cares Elektronisk versjon av årsrapporten kan lastes ned på Høydepunkter 2007 De samlede proforma driftsinntektene for 2007 beløp seg til 932 MNOK, noe som representerer en vekst på 32% sammenlignet med Proforma driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) viste en liten økning fra 2006 til 2007 og endte opp på 90,7 MNOK. De samlede legale driftsinntektene for 2007 beløp seg til 861 MNOK, noe som representerer en samlet vekst på 142% sammenlignet med EBITDA-resultatet ble 86,8 MNOK, en økning på 94% sammenlignet med Det vellykkede oppkjøpet av Maritech, som ble sluttført i mai 2007, har styrket AKVA-konsernets stilling som den ledende leverandør av programvare for sjømatnæringen. En vellykket anskaffelse av UNI Aqua AS, Danmark, i annen halvdel av 2007 gjør at AKVA group har fått en ledende rolle i det sterkt voksende resirkuleringsmarkedet. De generelle utsiktene for første halvdel av 2008 er fortsatt gode til tross for en utfordrende situasjon knyttet til fiskehelse i Chile. Ordrebeholdningen ved utgangen av året var på 381 MNOK, det høyeste kvartalsbeløpet noensinne, og utgjør en økning på 59% sammenlignet med samme tidspunkt året før.

4 4 ÅRSRAPPORT 2007 Finansielle nøkkeltall (NOK 1 000) 2007* 2006* 2005* Inntjening Inntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Årsresultat Kontantstrøm fra driften ** EBITDA margin 9,7 % 12,0 % 6,2 % 9,6 % 7,5 % EBIT margin 7,1 % 9,0 % 2,5 % 5,1 % 2,9 % Avkastning på sysselsatt kapital 28,9 % 27,5 % 3,4 % 8,3 % 5,3 % Egenkapitalavkastning 17,0 % 20,3 % 2,0 % 6,6 % 3,8 % Finansiell posisjon Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Total egenkapital og gjeld Brutto rentebærende gjeld Kontanter og kontantekvivalenter Netto rentebærende gjeld Arbeidskapital Egenkapitalandel 49,1 % 56,3 % 46,5 % 34,4 % 40,2 % Gjeld/egenkapital ratio 37,1 % 19,2 % 45,0 % 109,9 % 77,3 % Aksje data Resultat pr aksje 3,11 3,26 0,23 0,10 0,03 Utvannet resultat per aksje 3,10 3,26 0,23 0,10 0,03 Resultat per aksje legale tall 3,02 2,84 0,03 0,10 0,03 Kontantstrøm pr aksje 4,71 4,99 1,07 0,30 0,22 Utbytte pr aksje 1, Aksjonærs egenkapital pr aksje 19,53 21,05 11,55 1,46 1,73 Aksjekurs pr årsslutt 38,90 35,00 n/a n/a n/a Markedsverdi pr årsslutt n/a n/a n/a Utestående aksjer pr årsslutt Gjennomsnitt utestående aksjer for året * proforma tall viser de konsoliderte tall fra AKVAsmart, Polarcirkel og Wavemaster som om fusjonen hadde funnet sted per 1. januar 2005 og som oppkjøpet av Maritech hadde funnet sted 1. januar ** Legale tall (ikke proforma)

5 ÅRSRAPPORT Kursutvikling etter børsintroduksjon NOK 60,0 50,0 40,0 30,0 20, Inntekt per land Inntekter Proforma 2007 Inntekter Proforma NORGE 48% Island 6% INTECH 56% OPTECH 44% INTECH 61% OPTECH 39% Andre 6% Middelh. 2% CHILE 25% UK 5% Kanada 8% Proforma tall Inntekter i NOK EBITDA i NOK Resultat per aksje i NOK ,00 3, ,00 1, Legale tall Inntekter i NOK EBITDA i NOK Resultat per aksje i NOK ,00 3, ,00 1,

6 For å nå toppen, skal vi gå i dybden.

7 AKVA group er på vei. Vi har siden vi startet på 1980-tallet hatt suksess og vi har bygd oss opp til det vi er i dag: Et konsern med flere hundre ansatte, virksomheter over store deler av verden og med produkter og tjenester som er etterspurt i et marked som har et enormt potensial.

8 8 ÅRSRAPPORT 2007 Opp av dammen og ut i havet mesteparten av denne veksten. I dag utgjør laksenæringen, som står for cirka 80% av våre driftsinntekter, kun 2,6% av den globale oppdrettsproduksjonen. Vi har utarbeidet en strategi som gjør at vi kan gå fra å være den klare leder innen laksenæringen til å bli den globale leder innen akvakulturteknologi. Knut Molaug, Konsernsjef I forrige årsrapport skrev jeg om vårt fokus på endring. I løpet av 2007 har vi nok en gang demonstrert vårt engasjement for å støtte opp under de pågående endringene i vår næring. Oppkjøpene av Maritech og UNI Aqua er tydelige tegn på dette. Samtidig har vi igangsatt interne forbedringsprosjekter og utviklingsprosjekter som vi tror vil få stor betydning for oss i årene som kommer. Den positive markedsutviklingen for AKVA group har fortsatt i 2007, og vi avsluttet året med en rekordstor ordrebeholdning. Når vi ser fremover i 2008, er de grunnleggende markedsforholdene for vår virksomhet fremdeles relativt gode både innenfor lakseoppdrett og oppdrett av andre fiskearter. Det er likevel en større grad av usikkerhet nå enn ved forrige årsskifte. En mer usikker markedssituasjon i et av våre hovedmarkeder, Chile, kombinert med en global finansuro, gjør at vi nå må opptre med større varsomhet. På tross av dette er de langsiktige utsiktene for den globale oppdrettsnæringen fortsatt svært gode. Oppdretts produksjonen har hatt en årlig vekst på omtrent 8% de siste 25 årene. Og det er produksjonen av fisk vår kjernevirksomhet - som står for Vi skal bevege oss fra fjorden og ut i havet. I 2015 skal 50% av våre driftsinntekter komme fra andre fiskearter enn laks. Vi vil nå våre mål ved fortsatt å holde fokus på laksenæringen, og i 2015 vil laksenæringen fremdeles være vår største kunde og 60% større enn den er i dag. Vi vil oppnå dette ved å inkludere flerartstenkning som en del av selve grunnlaget for våre produkter. Vi skal bygge organisasjoner i flere markeder, og har valgt tre nøkkelområder hvor vår vekst skal skje. Asia står for omtrent 90% av all oppdrettsproduksjon i dag slik at den asiatiske regionen er et selvsagt fokusområde. I 2007 hadde vi en sterk økning i våre aktiviteter rettet mot det asiatiske markedet, og vi vil fortsette å styrke dette markedsnettverket de kommende årene. Jeg føler meg trygg på at vår innsats vil gi god avkastning med gode resultater i årene fremover. På samme måte jobber vi hardt for å videreutvikle markedene i og rundt Middelhavet og i Latin-Amerika. Vår ambisjon er at de samlede driftsinntektene skal utgjøre 3,5 milliarder kroner innen Dette vil kreve omfattende endringer for hele organisasjonen. Vi mener at dette er mulig og nødvendig for å nå vårt siktemål om å overta den ubesatte stillingen som den globale leder innen akvakulturteknologi. Nå skal vi opp av dammen og ut i havet! Bryne, 31. mars 2008 Knut Molaug Konsernsjef

9 Vår ambisjon er at de samlede driftsinntektene skal utgjøre 3,5 milliarder kroner innen den globale leder innen akvakulturteknologi

10 finansdirektør: Rolf Andersen markedsdirektør: Trond Severinsen Konsernsjef: Knut Molaug Rolf Andersen (født 1968) har vært ansatt i AKVA group siden 2001, frem til 2007 som konsern kontroller og fra 2007 som finansdirektør. Han er siviløkonom og stats autorisert revisor fra Norges Handelshøyskole (NHH). Før han ble ansatt i AKVA group i 2001 jobbet han som manager i PricewaterhouseCoopers ( ). Andersen er norsk statsborger og bor på Bryne. Trond Severinsen (født 1964) har vært ansatt i AKVA group siden 1993, frem til 2003 som daglig leder for selskapets virksomhet i Canada og fra 2003 som markedsdirektør. Severinsen har tidligere jobbet for Sea Farm Trading (84-90 ) i forbindelse med etablering av selskapets kontor i Canada i 1987 og drev senere egen virksomhet frem til Han har jobbet med salg, markedsføring og utvikling av teknologi overfor havbruksnæringen siden Severinsen er norsk statsborger og bor på Klepp. Knut Molaug (født 1960) har vært ansatt i AKVA group siden 1983 og administrerende direktør siden Han har hatt mange stillinger innen havbruksnæringen, blant annet som leder for Norske leverandører til havbruksnæringen og som styremedlem i Norges forskningsråd for havbruk. Molaug har ingeniørutdannelse fra Rogaland Distriktshøyskole innen databehandling og automasjon. Molaug er norsk statsborger og bor på Bryne.

11 driftsdirektør: Jone Gjerde Jone Gjerde (født 1958) har vært ansatt i AKVA group siden Han var tidligere leder for FoU i AKVA group i perioden , og hans lederstillinger inkluderer Vice President R&D i både ABB Robotics og Laerdal Medical AS. Hans faglige bakgrunn er industriautomasjon, og han har omfattende bilindustrierfaring fra sitt mangeårige virke hos ABB. Jone Gjerde er norsk statsborger og bor på Bryne. Adm. Direktør AKVA group Chile: Morten Nærland Morten Nærland (født 1966) har vært daglig leder for den chilenske virksomheten siden Før dette var han finansdirektør i AKVA group fra Han har bakgrunn som finansanalytiker i Pareto Securities/Garde , porte føljeforvalter i Statoil og finanssjef i Scana Industrier Morten Nærland har bachelorgrad i økonomi og ledelse fra Bodø og høyere avdeling i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH). Nærland er norsk statsborger og bor i Puerto Montt, Chile. Adm. Direktør AKVA group North America: Patrick Dempster Patrick Dempster (født 1961) har vært ansatt i AKVA group siden 1999 og har også vært leder for den chilenske virksomheten. Han har jobbet i den chilenske lakseoppdrettsbransjen siden tidlig på 1990-tallet som produksjonsleder for Salmones Multiexport. Styremedlem i Salmones Multiexport Han har utdannelse i landbruksteknikk fra Catholic University of Chile og senere en mastergrad fra Stirling University of Scotland. Han er chilensk stats borger og bor nå i Campbell River, Canada. Han var i perioden teknisk direktør i AKVA group.

12 AKVA verden Blå prikker = våre kontorer. NB! Gjelder pr og vil forandres! satsningsområde: LATIN-AMERIKA Spennende markeder i en verdensdel hvor vi er på plass allerede. Mange har brent seg på etableringer, så det er viktig å bruke vår kunnskap og vårt nettverk på å gjøre det riktig. Verdens havbruksproduksjon 91,5% asia + stillehavsområdet 8,5% resten av verden

13 satsningsområde: asia Store og viktige regioner med enorme kulturelle forskjeller og varierende forretningsklima. Det er viktigere å knytte til seg de rette miljøene og menneskene, enn å etablere seg raskt. satsningsområde: MIDDELHAVSOMRÅDET Hele Middelhavsområdet, inkludert både Nord-Afrika og Midt-Østen har et stort potensial og krever vår oppmerksomhet. Den landbaserte industrien i området er dessuten et viktig marked, der vi skal få et godt fotfeste i årene fremover. Mesteparten av havbruksproduksjonen vil foregå i Asia og Stillehavsområdet.

14 14 ÅRSRAPPORT 2007 AKVA group våre varemerker dekker dine behov Polarcirkel er verdens ledende plastmerdvaremerke med mer enn merder levert siden vi oppfant plastmerden i 1974! Merdene er basert på mange tiår med erfaring fra hele verden og er laget av materialer som er særlig egnet for dynamiske belastninger i sjøen. Polarcirkel-merdene er særlig velegnet for utsatte steder hvor det er helt essensielt at merdene beveger seg med bølgene. Varemerket Polarcirkel inkluderer også Polarcirkel Rigid Buoyancy Boat (RBB), båter beregnet for maritim industriell bruk, redningstjenester, ekstremopplevelser i tillegg til ren og skjær fornøyelse. Det har blitt solgt over 1000 båter siden Det nye språket innen akvakultur ble innført i I 2007 fikk Fishtalk-familien enda et tilskudd, nemlig WiseFish fra Maritech som vil bli den nyeste generasjonen programvare for oppdrettsog sjømatsnæringen fra AKVA group. Dette konseptet vil integrere hele produksjonskjeden og inkludere ERP-løsninger, produksjonsplanlegging, budsjettering, biologisk produksjonskontroll, innhøsting, distribusjonslogistikk, dokumentasjon og sporbarhet. Programvaren samler inn og sammenstiller biologisk og beslutningskritisk informasjon i ett enkelt system og gjør det mulig å forstå og administrere komplekse produksjonsprosesser. Programvaren er tilgjengelig på flere språk og en rekke arter. Fiskeklekkeri produserer laksesmolt > > > > Smolt blir levert i brønnbåt til fiskeoppdrettsanlegg Laksen vokser til markedsstørrelse i flytende nettmerder Laksen spiser fôrpellet laget av naturlige ingredienser

15 ÅRSRAPPORT Fôringsanlegget AkvaMarina CCS Feed System er dagens industristandard for fôring av fisk. De første anleggene ble installert i 1980 og blir benyttet over hele verden og for et bredt spekter av arter. Anleggene er enten installert ombord i fôrflåter på sjøen eller i maskinrom for landbasert virksomhet. Anleggene kan integreres med Fishtalk-programvare, avanserte kamera- og sensorsystemer inklusiv pelletsensorer og miljøsensorer. Nytt i 2007 er resirkuleringsanleggene UNI Recirculation Systems for landbasert akvakultur. Disse gjør bruk av avansert vannbehandlingsteknologi for resirkulering (gjenbruk) av vann ved å regenerere en vannkvalitet som egner seg for akvakultur som dermed kan erstatte en kilde med ubehandlet vann. Vann vil bli en stadig mer verdifull ressurs i fremtiden, og denne teknologien vil muliggjøre kommersiell fiskeoppdrett med bruk av et minimum av vann i tillegg til at den har mange andre fordeler. Sikre og sterke stålmerder for folk og fisk! Verdens ledende varemerke for stålmerder med merder levert siden Disse merdene er en ideell plattform for å drive fiskeoppdrett i stor skala. Brede sklisikre gangveier med høyt fribord på alle sider av merdene sørger for sikker drift hele året. Dette bedrer fleksibiliteten og forenkler tilgangen mellom merdene. Dette er essensielt for god drift og letter vedlikeholdet. Wavemaster-merdenes kompakte design og forenklede forankringsutstyr gjør dem til et svært attraktivt valg for mange oppdrettere. AKVA group produserer merdene i vår egen fabrikk i Chile. Fôringsprosessen blir nøye overvåket under vann Dyktige operatører bruker Kameraer og programvare Laks høstes og behandles Forbrukeren får sikker > flere høyteknologiske > overvåker, kontrollerer og > i et hygienisk miljø > og sunn sjømat! verktøy for å optimalisere registrerer alle prosesser driften

16 16 ÅRSRAPPORT 2007 Resirkulering the new buzz word Resirkulering har blitt det siste nye innen dagens oppdrettsnæring. Hvorfor det, spør du kanskje? Vi skal forsøke å gi noen svar på det. Landbasert oppdrett spiller en viktig rolle for de fleste typer fiskeoppdrett i dag. Innen laksenæringen blir stamfisken ofte holdt i landbaserte anlegg for å unngå sykdom, i tillegg til at hele klekke- og førsmoltfasen (der fisken fysiologisk klargjøres for sjøvann) normalt også foregår i slike anlegg. For disse anleggene representerer det en utfordring å sikre tilgang til nok vann av god kvalitet. Et alternativ er dermed gjenbruk av vannet ved hjelp av resirkulering. Moderne resirkuleringsanlegg har mange viktige fordeler som bedre forutsigbarhet på fiskeproduksjonen, raskere produksjon, kontrollert miljø, lavere energiforbruk, flere årlige produksjonsrunder, sykdomsfritt miljø, kontroll med patogener, kontroll over miljørelaterte og biologiske forhold, forbedring av fiskens motstand mot eksponering gjennom selvforsvarsmekanismer, mulighet for badbehandling osv. I tillegg til denne utviklingen innen laksenæringen ser vi også en trend rundt om i verden mot bruk av resirkuleringsteknologi for en rekke andre arter. Vi forventer en kraftig vekst i inntektene knyttet til resirkulering de kommende årene fra oppdrett av både laks og andre fiskearter. AKVA group har i dag noen av verdens ledende eksperter på resirkuleringsteknologi for oppdrettsanlegg.

17 ÅRSRAPPORT Oksygenkontroll Dødfiskoppsamler Fôringsanlegg UNI pumpe UNI Biofilter UNI Partikkelfilter UNI UV-filter UNI Bypass sløyfe UNI CO 2 lufter Gram Erfarte vekstrater for piggvar: (Mnd fra 5g.) Resirkulering Gjennomstrømning mnd Gram Erfarte vekstrater for kveite: (Mnd fra 5g.) Resirkulering Gjennomstrømning mnd Gram Erfarte vekstrater for regnbueørret: (Mnd fra 5g.) Resirkulering Gjennomstrømning mnd

18

19 ÅRSRAPPORT Til syvende og sist er det våre kunder som betaler vår lønn. For å videreføre vår egen suksess og deres vilje til fortsatt å dekke vår lønn, er det helt avgjørende at vi sørger for at våre kunder er fornøyde. Vi må sørge for at vår virksomhet resulterer i en forbedring av våre kunders virksomhet.

20 Verdens ledende teknologileverandør innen havbruk. Verken mer eller mindre.

21 AKVA group er markedsleder innen den raskest voksende matnæringen i verden. Vi møter stadig mennesker og miljøer som anerkjenner arbeidet vi gjør. Over hele verden.

22 Alt ser større ut under vann. For vår del er det faktisk riktig.

23 Havbruk er verdens raskest voksende matindustri. De siste 25 årene har den økt med ca 8 prosent hvert eneste år. Den sterke veksten er det forventet skal fortsette i mange år fremover.

24 24 ÅRSRAPPORT 2007 Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi AKVA strategi 2015: Fortsatt være i det øverste sjiktet av vekstselskaper Styrke lønnsomheten i kjernevirksomheten of the core business Lede an i teknologiutviklingen Tiltrekke, motivere og beholde dyktige medarbeidere Lede an i konsolideringen blant verdens leverandører til oppdrettsnæringen

25 ÅRSRAPPORT Fram mot 2015 forventes laksenæringen å vokse med mer enn 60% vi skal vokse sammen med næringen i samme periode. I tillegg skal vår virksomhet rettet mot andre arter enn laks øke betydelig. Vår ambisjon er at i 2015 skal 50% av virksomhetens omsetning komme fra andre arter enn laks. Dette, kombinert med ytterligere oppkjøp, vil øke vår årlige omsetning til 3,5 milliarder kroner i Ta en kikk på grafen på side 23 en gang til. Nå er vi til stede over store deler av kloden, men dekker likevel bare 2-3% av markedet. Se hvilke fantastiske muligheter som finnes!

26 Opp av dammen og ut i havet.

27

28 28 ÅRSRAPPORT 2007 Vi skal sørge for at fisken kan gi sine eiere flest mulige fortrinn. Og vi skal ikke bare gjøre det der vi er nå vi skal sette kursen mot stadig nye farvann. Vi vil bli den foretrukne leverandøren av teknologi til oppdrettsnæringen. For å få det til, må vi også bli den foretrukne leverandøren av nyskapende og ledende teknologi til næringen. På den måten kan vi beholde vår posisjon i møtet med nye markeder og muligheter. AKVA group skal i årene framover jobbe enda mer med å gjøre produktene våre til en naturlig del av industrien. Vi skal gjøre fordelene våre produkter og tjenester gir kundene våre enda mer tydelige.

29 ÅRSRAPPORT Laksenæringen skal vi alltid ha i fokus, og det er kunnskap om laks og lakseoppdrett vi har som utgangspunkt for videre satsing. Men, for å bli verdens ledende teknologileverandør innen havbruk må vi utvide fiskekartet og bli kjent med resten av havet. Vi skal jobbe for å gjøre oppdrettsnæringen enda mer høyteknologisk kanskje særlig innen de tradisjonelt minst teknologiske delene av produksjonen. Vi skal jobbe for å synliggjøre fordelen med å levere produkter som er sammen satt slik at de griper gjennom hele verdikjeden. Vi skal synliggjøre verdiene og fordelene dette gir våre kunder.

30 Strategi for produktportefølje ProduKt type: ProduksjONSplanlegging & optimaliseringsprogramvare prosesskontroll programvare maskiner & sensorikk struktur & infrastruktur avl klekkeri tilvekst

31 Programvare: gjennom verdikjeden Andre produkter: den biologiske produksjonen AKVA groups produktstrategi ikke en del av AKVA groups strategi slakteri videre bearbeiding salg & logistikk verdikjede fiskeoppdrett

32 32 ÅRSRAPPORT 2007 Styrets årsberetning var nok et år med store endringer for AKVA group. I tillegg til en betydelig organisk vekst gjorde selskapet strategiske oppkjøp av Maritech International AS og UNI Aqua AS. De samlede proforma inntektene for selskapet utgjorde i 2007 MNOK 932, opp 32% i forhold til Proforma driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) var på MNOK 91, noe opp sammenlignet med Proforma resultat per aksje utgjorde NOK 3,11 i Det var en positiv markedssituasjon i hovedmarkedene gjennom hele 2007, men det chilenske markedet ble mer usikkert mot slutten av året. De generelle utsiktene for det kommende år er gode. AKVAs visjon er å bli den ledende leverandør av utstyr og teknologi til verdens havbrukssnæring. Med en sterk finansiell stilling og en egenkapital på cirka 50% er AKVA klar for ytterligere vekst. AKVA group Forretningsområdene AKVA group er verdens ledende leverandør av teknologi og utstyr til fiskeoppdrettsnæringen. Virksomheten inkluderer design, salg, innkjøp, sammenstilling, installasjon og service av selskapets produkter samt konsulenttjenester relatert til forretningsområdene og de enkelte produktene. AKVAs hovedkundebase er verdens lakseoppdrettsnæring. Leveransene til andre oppdrettsarter enn laks ble mer enn doblet i løpet av Selskapet deles inn i to forretningsområder: Operational Technology (OPTECH) og Infrastructure Technology (INTECH). Hovedproduktene innen OPTECH er sentralfôringsanlegg, sensorer, kameraer og systemer for estimering av biomasse som blir utviklet og sammenstilt på Bryne, programvaresystemer for hele verdikjeden utviklet ved våre anlegg i Trondheim, på Averøy og i Chile og resirkuleringssystemer som leveres fra Fredericia i Danmark. Med hjelp av disse produktene kan oppdrettsnæringen optimalisere og kontrollere produksjonen gjennom verdikjeden. INTECH-områdets hovedprodukter er oppdrettsmerder og fôrflåter. Polarcirkels polyetylenmerder blir produsert ved anlegget i Mo i Rana og er en av de ledende merkene innen plastmerder. Stålmerdene som selges under merkenavnet Wavemaster er de ledende stålmerdene i Chile, Canada og Storbritannia. Wavemasters hovedproduksjon foregår ved selskapets anlegg i Chile. Fôrflåtene står sterkt innen laksemarkedet og blir alltid levert med fôringsanlegg fra OPTECH. Produksjonen av fôrflåter har blitt satt ut til andre. Produktgruppen Polarcirkel inkluderer også båter produsert i polyetylen for en rekke formål, herunder fiskeoppdrettsselskaper samt rør og rørsystemer til en rekke formål. AKVAs hovedkontor er plassert på Bryne. Selskapet har også kontorer i Chile, Skottland, Canada, USA, Tyrkia, Island og Danmark i tillegg til å være representert i en rekke andre land over hele verden. Videre drift Selskapets regnskaper er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Godt marked i sterk utvikling Investeringsnivået i laksenæringen fortsatte å vokse i Den veksten ble drevet av den norske næringens omstrukturering av driften og investeringer for å senke produksjonskostnadene samt den chilenske næringens flytting inn i region XI. Oppdrett av andre arter enn laks er under utvikling og representerer derved et økende marked for leverandører av oppdrettsutstyr. De strukturelle endringene i næringen fortsatte på et høyt nivå også i AKVAs kunder blir større og dermed generelt mer krevende med fokus på hele verdikjeden. De strukturelle endringene i næringen fortsatte på et høyt nivå også i AKVAs kunder blir større og dermed generelt mer krevende og med fokus på hele verdikjeden. For AKVA har dette resultert i en betydelig vekst i omsetningsvolumet. Veksten relateres til sterk vekst i hele laksemarkedet, men det var det norske markedet som hadde den største veksten. Inntektene fra laksesegmentet i 2007 var på MNOK 727, opp 25% i forhold til Veksten i forretningsvolum innenfor de øvrige geografiske markeder og fiskeslag var større enn for leveransene til laksenæringen. Selskapets inntekter fra andre arter enn laks var på MNOK 104 i 2007, noe som utgjør en økning på 144% i forhold til Leveranser knyttet til andre arter representerte 11,1% av AKVAs inntekter.

33 AKVAs visjon er å bli den ledende leverandør av utstyr og teknologi til verdens oppdretts - næring. Med en sterk finansiell stilling og en egenkapital på ca 50% er AKVA klar for ytterligere vekst.

34 34 ÅRSRAPPORT 2007 Regnskap og oppkjøp I mai 2007 kjøpte AKVA selskapet Maritech International AS med datterselskaper. Etter oppkjøpet inkluderer de legale regnskapene i AKVA group ASA også Maritech International AS fra og med 1. mai. Proforma resultatregnskap viser selskapets resultater som om oppkjøpet hadde funnet sted 1. januar Alle kommentarer til resultatregnskapet i denne beretningen er basert på proforma tall dersom ikke annet er spesifisert. Alle andre kommentarer vedrørende regnskapet er basert på legale tall. 1. oktober 2007 ble selskapet UNI Aqua AS overtatt av AKVA. Dette selskapet er inkludert i konsernregnskapet fra oppkjøpsdatoen. AKVA har oppnådd den forventede strategiske vekst gjennom disse oppkjøpene av Maritech International AS og UNI Aqua AS. Det forventes at oppkjøpene vil bidra positivt til videreutvikling av konsernet. Tallene for 2006 er presentert i parentes etter tallene for 2007 i kommentarene til regnskapet dersom de er inkludert. Resultatregnskap (proforma) Driftsinntektene for AKVA utgjorde i 2007 MNOK 932,0 (703,8), en økning på 32% i forhold til Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) var på MNOK 90,7 (84,4). Den forholdsvis beskjedne økningen i EBITDA skyldes mangel på volumvekst i OPTECH og ved endring i produktmiks og konkurransepress i INTECH. Avskrivningene i 2007 utgjorde MNOK 24,2 (21,1). Driftsresultatet (EBIT) for 2007 utgjorde MNOK 66,4 (63,3). Netto finanskostnader utgjorde MNOK 0,9 (4,2) og resultatet før skatt var MNOK 65,6 (59,2). Beregnet skatt for 2007 er MNOK 11,9, hvorav MNOK 5,5 er endring i utsatt skatt og MNOK 5,6 i betalbar skatt. Årets resultat endte på MNOK 53,6 (45,7). INTECH oppnådde driftsinntekter på MNOK 517,5 (331,9) i 2007, en vekst på 56% i forhold til 2006, med et driftsresultat (EBITDA) på MNOK 51,2 (36,8). Denne bedringen skyldes i hovedsak volumøkningen ved hovedproduksjonsanleggene i Norge og Chile og en positiv marginutvikling for fôrflåter. OPTECH fikk driftsinntekter på MNOK 414,5 (371,8) i 2007, en vekst på 11% i forhold til 2006, med et driftsresultat (EBITDA) på MNOK 39,5 (47,6). Den reduserte marginen skyldes i hovedsak økte kapasitetsomkostninger, mindre volum enn forventet og valutasvingninger. Overskuddet per aksje utgjorde i 2007 NOK 3,11 sammenlignet med NOK 3,26 i Beregningen er basert på gjennomsnittlig utestående aksjer. Samlet antall utestående aksjer var ved utgangen av Overskuddet per aksje var på NOK 3,11 i 2007 sammenlignet med NOK 3,26 i Beregningen er basert på gjennomsnittlig utestående aksjer. Samlet antall utestående aksjer var ved utgangen av Resultatregnskap (legale tall) Driftsinntektene for AKVA i 2007 var på MNOK 860,8 (355,9), en økning på 142% i forhold til Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) endte på MNOK 86,8 (41,8). Avskrivningene i 2007 utgjorde MNOK 21,6 (9,9). Driftsresultatet (EBIT) for 2007 endte på MNOK 65,2 (31,9). Netto finanskostnader var MNOK 2,0 (1,4) og resultatet før skatt utgjorde MNOK 63,1 (30,6). Beregnet skatt for 2007 er MNOK 11,1, hvorav MNOK 5,5 er endring i utsatt skatt og MNOK 5,6 i betalbar skatt. Årets resultat utgjorde MNOK 52,0 (25,3). Overskuddet per aksje var NOK 3,02 i 2007 sammenlignet med NOK 2,84 i Beregningene for 2007 er basert på gjennomsnittlig utestående aksjer. Samlet antall utestående aksjer var ved utgangen av Utvannet resultat per aksje var NOK 3,01 i 2007 sammenlignet med NOK 2,84 i Balanse og kontantstrøm (konsern) Selskapets eiendeler utgjorde MNOK 684,8 (524,0) ved utgangen av 2007, herav utgjorde gjeld MNOK 348,3 (233,4) og egenkapital MNOK 336,4 (290,6), hvilket gir en egenkapitalandel på 49,5%. Arbeidskapitalen i konsernets balanse, definert som ikke rentebærende omløpsmidler minus ikke rentebærende kortsiktig gjeld, var på MNOK 109,4 ved utgangen av 2007, hvilket var en økning på MNOK 51,3 fra 1. januar Denne økningen er relatert til det økte

35 ÅRSRAPPORT aktivitetsnivået og oppkjøpene i Arbeidskapitalen vil normalt variere gjennom året relatert til løpende prosjekter, spesielt knyttet til prosjekter innen INTECH. Brutto rentebærende gjeld var MNOK 124,7 (56,7) ved utgangen av Kontanter og ubenyttede trekkrettigheter utgjorde MNOK 156,5. Foruten selskapets resultat for året er egenkapitalen påvirket av en endring i prinsippene for regnskapsføring av driftsinntekter. Se note 1.15 for mer detaljer. Samlet beregnet utsatt skattefordel beløp seg til MNOK 26,0 den 31. desember 2007, hvorav MNOK 20,8 var balanseført. Beløpet som er inkludert i balansen er i hovedsak relatert til den norske virksomheten. Kontantstrømsanalysen blir vesentlig påvirket av endringene i balansen på grunn av oppkjøpene av Maritech og UNI Aqua. Disse selskapene ble inkludert fra henholdsvis 1. mai 2007 og 1. oktober Kontantstrømsanalysen viser derfor ikke proforma endringer i kontantstrømmen for selskapene sett under ett. Netto underliggende investeringer i 2007 utgjorde MNOK 29,1 (23,6) inklusiv MNOK 10,5 (5,7) i aktiverte FoU-utgifter iht. IFRS. Risikofaktorer Oppdrettsnæringen er forbundet med en viss biologisk risiko og har historisk sett vært utsatt for syklikalitet. AKVA søker å redusere risikoen for denne type markedsrisiko gjennom diversifisering av produkter og teknologi tilpasset en rekke oppdrettsarter og geografiske områder. For AKVA group er den finansielle risikoen i hovedsak knyttet til valuta, rentenivå, kreditt og likviditet. Valutarisiko søkes redusert ved å matche kostnader og inntekter i samme valuta kombinert med bruk av terminkontrakter. Videre er konsernets egenkapital eksponert for endringer i valutakurser ved omregning av utenlandske datterselskapers egenkapital til norske kroner (NOK). Konsernet har historisk hatt lave tap på utestående fordringer. For større prosjekter er det som hovedregel forskuddsbetaling og løpende betaling i forhold til fremdriften av prosjektene slik at kredittrisikoen overfor kundene derved reduseres. AKVA er eksponert for risiko i forhold til prisutviklingen på enkelte råvarer som brukes i hovedproduktene. Denne risikoen blir søkt redusert gjennom generelt høy oppmerksomhet omkring forholdet og særlig fokus under fremforhandling av større kontrakter og ved å sikre prisingen av råvarene umiddelbart etter inngåelse av signerte kontrakter. Produktutvikling I 2007 investerte konsernet MNOK 19,4 i produktutvikling, hvorav MNOK 10,5 ble aktivert og MNOK 8,9 ble kostnadsført. Investeringene ble gjennomført for ytterligere å forbedre eksisterende produkter og utvikle nye produkter. Det faktum at AKVA har klart å styrke sin relative markedsposisjon de siste årene, kan blant annet henføres til suksess med vår målrettede produktutvikling. Selskapet arbeider kontinuerlig med å styrke kompetansen til de ansatte for å beholde posisjonen som den ledende teknologileverandøren til oppdrettsnæringen. Organisasjon og arbeidsmiljø AKVA group hadde 589 ansatte ved utløpet av I Norge hadde selskapet 166 ansatte. Kvinner utgjorde 19% av de norske ansatte. Selskapet er opptatt av at det skal være en rimelig fordeling mellom kjønnene på de ulike nivåene i organisasjonen. Selskapet arbeider kontinuerlig med å styrke kompetansen til de ansatte for å beholde posisjonen som den ledende teknologileverandør til oppdrettsnæringen. Gjennom rekruttering søker selskapet å ansette personer med høy kompetanse innen alle områder av virksomheten. Totalt sykefravær i AKVA group ASA utgjorde 2,72% i Korttidsfraværet utgjorde 2,15%. Det er ikke registrert skader eller ulykker ved bedriften i Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som tilfredsstillende og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i AKVA group og det ytre miljø Selskapet har i sin virksomhet iverksatt passende tiltak for å tilfredsstille gjeldende miljøregelverk. Selskapet har som eneste norske leverandør etablert et system for å motta og resirkulere brukte polyetylenmerder. Selskapets Akvasmart-produkter sikrer at fiskefôret kan utnyttes optimalt for derved å redusere fôrspill. På denne måten bidrar AKVAs produkter til å reduseres miljøpåvirkningene fra oppdrettsnæringen.

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

AKVA group er stolt av å kunne tilby sine kunder de verktøy som trengs for å drive oppdrett på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte verden over.

AKVA group er stolt av å kunne tilby sine kunder de verktøy som trengs for å drive oppdrett på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte verden over. Årsrapport 2008 Kort om AKVA group AKVA group er globalt ledende innen landbasert- og merdbasert akvakulturteknologi; fra enkle komponenter til bærekraftige totalleveranser verden over. Med fire kjente

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kort om AKVA group. Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi

Kort om AKVA group. Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi Kort om AKVA group Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi AKVA group er globalt ledende innen landbasert- og merdbasert akvakultur-teknologi; fra enkle komponenter til bærekraftige totalleveranser

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2006

Kvartalsrapport oktober - desember 2006 Kvartalsrapport oktober - desember 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal Resultat 1. kvartal 2008 Resultat hittil i 2008 Hovedtall i NOK mill. 2008 2007 Endring Driftsinntekter 87,7 124,0 (36,3) Driftsresultat (9,3) 4,9 (14,2) Resultat etter skatt (15,4) 1,0 (16,4) Driftsmargin

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt.

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. FØRSTE KVARTAL 2008 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. Medi-Stims utstyr er valgt til kvalitetssikring i klinisk utprøvning. God bildekvalitet med

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 4. kvartal 2008 Innhold 2008 sammendrag Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Oppkjøp av Bevesys Komplementær produktportefølje Økt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 Inntekter på 383,1 mill. kroner i 1. kvartal (366,3 mill. kroner i 1. kvartal 2003) Driftsresultat i 1. kvartal på 13,7 mill. kroner (6,3 mill. kroner)

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer