Kort om AKVA group. AKVA group er verdens mest anerkjente leverandør av teknologi med sine fire varemerker innen akvakultur.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kort om AKVA group. AKVA group er verdens mest anerkjente leverandør av teknologi med sine fire varemerker innen akvakultur."

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 Kort om AKVA group AKVA group er verdens mest anerkjente leverandør av teknologi med sine fire varemerker innen akvakultur. Vi har 30 års erfaring med design og produksjon av stålmerder, plastmerder, fôringsanlegg, fôrflåter, sensorsystemer, programvare for fiskeoppdrett og nå også resirkuleringsanlegg. Vårt engasjement og fokus på videreutvikling sikrer at vi også i fremtiden vil ha de beste produktene og således bidra til kontinuerlig forbedring av våre kunders virksomhet. Vi er stolt over å kunne sikre at våre kunder over hele verden har de verktøy som trengs for å drive kostnadseffektivt og bærekraftig.

3 3 Høydepunkter Finansielle nøkkeltall 8 Konsernsjefen har ordet 10 Ledelsen 12 AKVA verden 14 AKVA group varemerker 16 Akvasmart Resirkulering 24 Styrets beretning 30 Strategi for produktportefølje 32 Styrets beretning 38 Regnskap konsern 44 Proforma resultatregnskap konsern 46 Noter konsern 70 Regnskap morselskap 76 Noter morselskap 87 Revisjonsberetning Selskapets vedtekter 89 Eierstyring og selskapsledelse 96 AKVA cares Elektronisk versjon av årsrapporten kan lastes ned på Høydepunkter 2007 De samlede proforma driftsinntektene for 2007 beløp seg til 932 MNOK, noe som representerer en vekst på 32% sammenlignet med Proforma driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) viste en liten økning fra 2006 til 2007 og endte opp på 90,7 MNOK. De samlede legale driftsinntektene for 2007 beløp seg til 861 MNOK, noe som representerer en samlet vekst på 142% sammenlignet med EBITDA-resultatet ble 86,8 MNOK, en økning på 94% sammenlignet med Det vellykkede oppkjøpet av Maritech, som ble sluttført i mai 2007, har styrket AKVA-konsernets stilling som den ledende leverandør av programvare for sjømatnæringen. En vellykket anskaffelse av UNI Aqua AS, Danmark, i annen halvdel av 2007 gjør at AKVA group har fått en ledende rolle i det sterkt voksende resirkuleringsmarkedet. De generelle utsiktene for første halvdel av 2008 er fortsatt gode til tross for en utfordrende situasjon knyttet til fiskehelse i Chile. Ordrebeholdningen ved utgangen av året var på 381 MNOK, det høyeste kvartalsbeløpet noensinne, og utgjør en økning på 59% sammenlignet med samme tidspunkt året før.

4 4 ÅRSRAPPORT 2007 Finansielle nøkkeltall (NOK 1 000) 2007* 2006* 2005* Inntjening Inntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Årsresultat Kontantstrøm fra driften ** EBITDA margin 9,7 % 12,0 % 6,2 % 9,6 % 7,5 % EBIT margin 7,1 % 9,0 % 2,5 % 5,1 % 2,9 % Avkastning på sysselsatt kapital 28,9 % 27,5 % 3,4 % 8,3 % 5,3 % Egenkapitalavkastning 17,0 % 20,3 % 2,0 % 6,6 % 3,8 % Finansiell posisjon Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Total egenkapital og gjeld Brutto rentebærende gjeld Kontanter og kontantekvivalenter Netto rentebærende gjeld Arbeidskapital Egenkapitalandel 49,1 % 56,3 % 46,5 % 34,4 % 40,2 % Gjeld/egenkapital ratio 37,1 % 19,2 % 45,0 % 109,9 % 77,3 % Aksje data Resultat pr aksje 3,11 3,26 0,23 0,10 0,03 Utvannet resultat per aksje 3,10 3,26 0,23 0,10 0,03 Resultat per aksje legale tall 3,02 2,84 0,03 0,10 0,03 Kontantstrøm pr aksje 4,71 4,99 1,07 0,30 0,22 Utbytte pr aksje 1, Aksjonærs egenkapital pr aksje 19,53 21,05 11,55 1,46 1,73 Aksjekurs pr årsslutt 38,90 35,00 n/a n/a n/a Markedsverdi pr årsslutt n/a n/a n/a Utestående aksjer pr årsslutt Gjennomsnitt utestående aksjer for året * proforma tall viser de konsoliderte tall fra AKVAsmart, Polarcirkel og Wavemaster som om fusjonen hadde funnet sted per 1. januar 2005 og som oppkjøpet av Maritech hadde funnet sted 1. januar ** Legale tall (ikke proforma)

5 ÅRSRAPPORT Kursutvikling etter børsintroduksjon NOK 60,0 50,0 40,0 30,0 20, Inntekt per land Inntekter Proforma 2007 Inntekter Proforma NORGE 48% Island 6% INTECH 56% OPTECH 44% INTECH 61% OPTECH 39% Andre 6% Middelh. 2% CHILE 25% UK 5% Kanada 8% Proforma tall Inntekter i NOK EBITDA i NOK Resultat per aksje i NOK ,00 3, ,00 1, Legale tall Inntekter i NOK EBITDA i NOK Resultat per aksje i NOK ,00 3, ,00 1,

6 For å nå toppen, skal vi gå i dybden.

7 AKVA group er på vei. Vi har siden vi startet på 1980-tallet hatt suksess og vi har bygd oss opp til det vi er i dag: Et konsern med flere hundre ansatte, virksomheter over store deler av verden og med produkter og tjenester som er etterspurt i et marked som har et enormt potensial.

8 8 ÅRSRAPPORT 2007 Opp av dammen og ut i havet mesteparten av denne veksten. I dag utgjør laksenæringen, som står for cirka 80% av våre driftsinntekter, kun 2,6% av den globale oppdrettsproduksjonen. Vi har utarbeidet en strategi som gjør at vi kan gå fra å være den klare leder innen laksenæringen til å bli den globale leder innen akvakulturteknologi. Knut Molaug, Konsernsjef I forrige årsrapport skrev jeg om vårt fokus på endring. I løpet av 2007 har vi nok en gang demonstrert vårt engasjement for å støtte opp under de pågående endringene i vår næring. Oppkjøpene av Maritech og UNI Aqua er tydelige tegn på dette. Samtidig har vi igangsatt interne forbedringsprosjekter og utviklingsprosjekter som vi tror vil få stor betydning for oss i årene som kommer. Den positive markedsutviklingen for AKVA group har fortsatt i 2007, og vi avsluttet året med en rekordstor ordrebeholdning. Når vi ser fremover i 2008, er de grunnleggende markedsforholdene for vår virksomhet fremdeles relativt gode både innenfor lakseoppdrett og oppdrett av andre fiskearter. Det er likevel en større grad av usikkerhet nå enn ved forrige årsskifte. En mer usikker markedssituasjon i et av våre hovedmarkeder, Chile, kombinert med en global finansuro, gjør at vi nå må opptre med større varsomhet. På tross av dette er de langsiktige utsiktene for den globale oppdrettsnæringen fortsatt svært gode. Oppdretts produksjonen har hatt en årlig vekst på omtrent 8% de siste 25 årene. Og det er produksjonen av fisk vår kjernevirksomhet - som står for Vi skal bevege oss fra fjorden og ut i havet. I 2015 skal 50% av våre driftsinntekter komme fra andre fiskearter enn laks. Vi vil nå våre mål ved fortsatt å holde fokus på laksenæringen, og i 2015 vil laksenæringen fremdeles være vår største kunde og 60% større enn den er i dag. Vi vil oppnå dette ved å inkludere flerartstenkning som en del av selve grunnlaget for våre produkter. Vi skal bygge organisasjoner i flere markeder, og har valgt tre nøkkelområder hvor vår vekst skal skje. Asia står for omtrent 90% av all oppdrettsproduksjon i dag slik at den asiatiske regionen er et selvsagt fokusområde. I 2007 hadde vi en sterk økning i våre aktiviteter rettet mot det asiatiske markedet, og vi vil fortsette å styrke dette markedsnettverket de kommende årene. Jeg føler meg trygg på at vår innsats vil gi god avkastning med gode resultater i årene fremover. På samme måte jobber vi hardt for å videreutvikle markedene i og rundt Middelhavet og i Latin-Amerika. Vår ambisjon er at de samlede driftsinntektene skal utgjøre 3,5 milliarder kroner innen Dette vil kreve omfattende endringer for hele organisasjonen. Vi mener at dette er mulig og nødvendig for å nå vårt siktemål om å overta den ubesatte stillingen som den globale leder innen akvakulturteknologi. Nå skal vi opp av dammen og ut i havet! Bryne, 31. mars 2008 Knut Molaug Konsernsjef

9 Vår ambisjon er at de samlede driftsinntektene skal utgjøre 3,5 milliarder kroner innen den globale leder innen akvakulturteknologi

10 finansdirektør: Rolf Andersen markedsdirektør: Trond Severinsen Konsernsjef: Knut Molaug Rolf Andersen (født 1968) har vært ansatt i AKVA group siden 2001, frem til 2007 som konsern kontroller og fra 2007 som finansdirektør. Han er siviløkonom og stats autorisert revisor fra Norges Handelshøyskole (NHH). Før han ble ansatt i AKVA group i 2001 jobbet han som manager i PricewaterhouseCoopers ( ). Andersen er norsk statsborger og bor på Bryne. Trond Severinsen (født 1964) har vært ansatt i AKVA group siden 1993, frem til 2003 som daglig leder for selskapets virksomhet i Canada og fra 2003 som markedsdirektør. Severinsen har tidligere jobbet for Sea Farm Trading (84-90 ) i forbindelse med etablering av selskapets kontor i Canada i 1987 og drev senere egen virksomhet frem til Han har jobbet med salg, markedsføring og utvikling av teknologi overfor havbruksnæringen siden Severinsen er norsk statsborger og bor på Klepp. Knut Molaug (født 1960) har vært ansatt i AKVA group siden 1983 og administrerende direktør siden Han har hatt mange stillinger innen havbruksnæringen, blant annet som leder for Norske leverandører til havbruksnæringen og som styremedlem i Norges forskningsråd for havbruk. Molaug har ingeniørutdannelse fra Rogaland Distriktshøyskole innen databehandling og automasjon. Molaug er norsk statsborger og bor på Bryne.

11 driftsdirektør: Jone Gjerde Jone Gjerde (født 1958) har vært ansatt i AKVA group siden Han var tidligere leder for FoU i AKVA group i perioden , og hans lederstillinger inkluderer Vice President R&D i både ABB Robotics og Laerdal Medical AS. Hans faglige bakgrunn er industriautomasjon, og han har omfattende bilindustrierfaring fra sitt mangeårige virke hos ABB. Jone Gjerde er norsk statsborger og bor på Bryne. Adm. Direktør AKVA group Chile: Morten Nærland Morten Nærland (født 1966) har vært daglig leder for den chilenske virksomheten siden Før dette var han finansdirektør i AKVA group fra Han har bakgrunn som finansanalytiker i Pareto Securities/Garde , porte føljeforvalter i Statoil og finanssjef i Scana Industrier Morten Nærland har bachelorgrad i økonomi og ledelse fra Bodø og høyere avdeling i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH). Nærland er norsk statsborger og bor i Puerto Montt, Chile. Adm. Direktør AKVA group North America: Patrick Dempster Patrick Dempster (født 1961) har vært ansatt i AKVA group siden 1999 og har også vært leder for den chilenske virksomheten. Han har jobbet i den chilenske lakseoppdrettsbransjen siden tidlig på 1990-tallet som produksjonsleder for Salmones Multiexport. Styremedlem i Salmones Multiexport Han har utdannelse i landbruksteknikk fra Catholic University of Chile og senere en mastergrad fra Stirling University of Scotland. Han er chilensk stats borger og bor nå i Campbell River, Canada. Han var i perioden teknisk direktør i AKVA group.

12 AKVA verden Blå prikker = våre kontorer. NB! Gjelder pr og vil forandres! satsningsområde: LATIN-AMERIKA Spennende markeder i en verdensdel hvor vi er på plass allerede. Mange har brent seg på etableringer, så det er viktig å bruke vår kunnskap og vårt nettverk på å gjøre det riktig. Verdens havbruksproduksjon 91,5% asia + stillehavsområdet 8,5% resten av verden

13 satsningsområde: asia Store og viktige regioner med enorme kulturelle forskjeller og varierende forretningsklima. Det er viktigere å knytte til seg de rette miljøene og menneskene, enn å etablere seg raskt. satsningsområde: MIDDELHAVSOMRÅDET Hele Middelhavsområdet, inkludert både Nord-Afrika og Midt-Østen har et stort potensial og krever vår oppmerksomhet. Den landbaserte industrien i området er dessuten et viktig marked, der vi skal få et godt fotfeste i årene fremover. Mesteparten av havbruksproduksjonen vil foregå i Asia og Stillehavsområdet.

14 14 ÅRSRAPPORT 2007 AKVA group våre varemerker dekker dine behov Polarcirkel er verdens ledende plastmerdvaremerke med mer enn merder levert siden vi oppfant plastmerden i 1974! Merdene er basert på mange tiår med erfaring fra hele verden og er laget av materialer som er særlig egnet for dynamiske belastninger i sjøen. Polarcirkel-merdene er særlig velegnet for utsatte steder hvor det er helt essensielt at merdene beveger seg med bølgene. Varemerket Polarcirkel inkluderer også Polarcirkel Rigid Buoyancy Boat (RBB), båter beregnet for maritim industriell bruk, redningstjenester, ekstremopplevelser i tillegg til ren og skjær fornøyelse. Det har blitt solgt over 1000 båter siden Det nye språket innen akvakultur ble innført i I 2007 fikk Fishtalk-familien enda et tilskudd, nemlig WiseFish fra Maritech som vil bli den nyeste generasjonen programvare for oppdrettsog sjømatsnæringen fra AKVA group. Dette konseptet vil integrere hele produksjonskjeden og inkludere ERP-løsninger, produksjonsplanlegging, budsjettering, biologisk produksjonskontroll, innhøsting, distribusjonslogistikk, dokumentasjon og sporbarhet. Programvaren samler inn og sammenstiller biologisk og beslutningskritisk informasjon i ett enkelt system og gjør det mulig å forstå og administrere komplekse produksjonsprosesser. Programvaren er tilgjengelig på flere språk og en rekke arter. Fiskeklekkeri produserer laksesmolt > > > > Smolt blir levert i brønnbåt til fiskeoppdrettsanlegg Laksen vokser til markedsstørrelse i flytende nettmerder Laksen spiser fôrpellet laget av naturlige ingredienser

15 ÅRSRAPPORT Fôringsanlegget AkvaMarina CCS Feed System er dagens industristandard for fôring av fisk. De første anleggene ble installert i 1980 og blir benyttet over hele verden og for et bredt spekter av arter. Anleggene er enten installert ombord i fôrflåter på sjøen eller i maskinrom for landbasert virksomhet. Anleggene kan integreres med Fishtalk-programvare, avanserte kamera- og sensorsystemer inklusiv pelletsensorer og miljøsensorer. Nytt i 2007 er resirkuleringsanleggene UNI Recirculation Systems for landbasert akvakultur. Disse gjør bruk av avansert vannbehandlingsteknologi for resirkulering (gjenbruk) av vann ved å regenerere en vannkvalitet som egner seg for akvakultur som dermed kan erstatte en kilde med ubehandlet vann. Vann vil bli en stadig mer verdifull ressurs i fremtiden, og denne teknologien vil muliggjøre kommersiell fiskeoppdrett med bruk av et minimum av vann i tillegg til at den har mange andre fordeler. Sikre og sterke stålmerder for folk og fisk! Verdens ledende varemerke for stålmerder med merder levert siden Disse merdene er en ideell plattform for å drive fiskeoppdrett i stor skala. Brede sklisikre gangveier med høyt fribord på alle sider av merdene sørger for sikker drift hele året. Dette bedrer fleksibiliteten og forenkler tilgangen mellom merdene. Dette er essensielt for god drift og letter vedlikeholdet. Wavemaster-merdenes kompakte design og forenklede forankringsutstyr gjør dem til et svært attraktivt valg for mange oppdrettere. AKVA group produserer merdene i vår egen fabrikk i Chile. Fôringsprosessen blir nøye overvåket under vann Dyktige operatører bruker Kameraer og programvare Laks høstes og behandles Forbrukeren får sikker > flere høyteknologiske > overvåker, kontrollerer og > i et hygienisk miljø > og sunn sjømat! verktøy for å optimalisere registrerer alle prosesser driften

16 16 ÅRSRAPPORT 2007 Resirkulering the new buzz word Resirkulering har blitt det siste nye innen dagens oppdrettsnæring. Hvorfor det, spør du kanskje? Vi skal forsøke å gi noen svar på det. Landbasert oppdrett spiller en viktig rolle for de fleste typer fiskeoppdrett i dag. Innen laksenæringen blir stamfisken ofte holdt i landbaserte anlegg for å unngå sykdom, i tillegg til at hele klekke- og førsmoltfasen (der fisken fysiologisk klargjøres for sjøvann) normalt også foregår i slike anlegg. For disse anleggene representerer det en utfordring å sikre tilgang til nok vann av god kvalitet. Et alternativ er dermed gjenbruk av vannet ved hjelp av resirkulering. Moderne resirkuleringsanlegg har mange viktige fordeler som bedre forutsigbarhet på fiskeproduksjonen, raskere produksjon, kontrollert miljø, lavere energiforbruk, flere årlige produksjonsrunder, sykdomsfritt miljø, kontroll med patogener, kontroll over miljørelaterte og biologiske forhold, forbedring av fiskens motstand mot eksponering gjennom selvforsvarsmekanismer, mulighet for badbehandling osv. I tillegg til denne utviklingen innen laksenæringen ser vi også en trend rundt om i verden mot bruk av resirkuleringsteknologi for en rekke andre arter. Vi forventer en kraftig vekst i inntektene knyttet til resirkulering de kommende årene fra oppdrett av både laks og andre fiskearter. AKVA group har i dag noen av verdens ledende eksperter på resirkuleringsteknologi for oppdrettsanlegg.

17 ÅRSRAPPORT Oksygenkontroll Dødfiskoppsamler Fôringsanlegg UNI pumpe UNI Biofilter UNI Partikkelfilter UNI UV-filter UNI Bypass sløyfe UNI CO 2 lufter Gram Erfarte vekstrater for piggvar: (Mnd fra 5g.) Resirkulering Gjennomstrømning mnd Gram Erfarte vekstrater for kveite: (Mnd fra 5g.) Resirkulering Gjennomstrømning mnd Gram Erfarte vekstrater for regnbueørret: (Mnd fra 5g.) Resirkulering Gjennomstrømning mnd

18

19 ÅRSRAPPORT Til syvende og sist er det våre kunder som betaler vår lønn. For å videreføre vår egen suksess og deres vilje til fortsatt å dekke vår lønn, er det helt avgjørende at vi sørger for at våre kunder er fornøyde. Vi må sørge for at vår virksomhet resulterer i en forbedring av våre kunders virksomhet.

20 Verdens ledende teknologileverandør innen havbruk. Verken mer eller mindre.

21 AKVA group er markedsleder innen den raskest voksende matnæringen i verden. Vi møter stadig mennesker og miljøer som anerkjenner arbeidet vi gjør. Over hele verden.

22 Alt ser større ut under vann. For vår del er det faktisk riktig.

23 Havbruk er verdens raskest voksende matindustri. De siste 25 årene har den økt med ca 8 prosent hvert eneste år. Den sterke veksten er det forventet skal fortsette i mange år fremover.

24 24 ÅRSRAPPORT 2007 Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi AKVA strategi 2015: Fortsatt være i det øverste sjiktet av vekstselskaper Styrke lønnsomheten i kjernevirksomheten of the core business Lede an i teknologiutviklingen Tiltrekke, motivere og beholde dyktige medarbeidere Lede an i konsolideringen blant verdens leverandører til oppdrettsnæringen

25 ÅRSRAPPORT Fram mot 2015 forventes laksenæringen å vokse med mer enn 60% vi skal vokse sammen med næringen i samme periode. I tillegg skal vår virksomhet rettet mot andre arter enn laks øke betydelig. Vår ambisjon er at i 2015 skal 50% av virksomhetens omsetning komme fra andre arter enn laks. Dette, kombinert med ytterligere oppkjøp, vil øke vår årlige omsetning til 3,5 milliarder kroner i Ta en kikk på grafen på side 23 en gang til. Nå er vi til stede over store deler av kloden, men dekker likevel bare 2-3% av markedet. Se hvilke fantastiske muligheter som finnes!

26 Opp av dammen og ut i havet.

27

28 28 ÅRSRAPPORT 2007 Vi skal sørge for at fisken kan gi sine eiere flest mulige fortrinn. Og vi skal ikke bare gjøre det der vi er nå vi skal sette kursen mot stadig nye farvann. Vi vil bli den foretrukne leverandøren av teknologi til oppdrettsnæringen. For å få det til, må vi også bli den foretrukne leverandøren av nyskapende og ledende teknologi til næringen. På den måten kan vi beholde vår posisjon i møtet med nye markeder og muligheter. AKVA group skal i årene framover jobbe enda mer med å gjøre produktene våre til en naturlig del av industrien. Vi skal gjøre fordelene våre produkter og tjenester gir kundene våre enda mer tydelige.

29 ÅRSRAPPORT Laksenæringen skal vi alltid ha i fokus, og det er kunnskap om laks og lakseoppdrett vi har som utgangspunkt for videre satsing. Men, for å bli verdens ledende teknologileverandør innen havbruk må vi utvide fiskekartet og bli kjent med resten av havet. Vi skal jobbe for å gjøre oppdrettsnæringen enda mer høyteknologisk kanskje særlig innen de tradisjonelt minst teknologiske delene av produksjonen. Vi skal jobbe for å synliggjøre fordelen med å levere produkter som er sammen satt slik at de griper gjennom hele verdikjeden. Vi skal synliggjøre verdiene og fordelene dette gir våre kunder.

30 Strategi for produktportefølje ProduKt type: ProduksjONSplanlegging & optimaliseringsprogramvare prosesskontroll programvare maskiner & sensorikk struktur & infrastruktur avl klekkeri tilvekst

31 Programvare: gjennom verdikjeden Andre produkter: den biologiske produksjonen AKVA groups produktstrategi ikke en del av AKVA groups strategi slakteri videre bearbeiding salg & logistikk verdikjede fiskeoppdrett

32 32 ÅRSRAPPORT 2007 Styrets årsberetning var nok et år med store endringer for AKVA group. I tillegg til en betydelig organisk vekst gjorde selskapet strategiske oppkjøp av Maritech International AS og UNI Aqua AS. De samlede proforma inntektene for selskapet utgjorde i 2007 MNOK 932, opp 32% i forhold til Proforma driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) var på MNOK 91, noe opp sammenlignet med Proforma resultat per aksje utgjorde NOK 3,11 i Det var en positiv markedssituasjon i hovedmarkedene gjennom hele 2007, men det chilenske markedet ble mer usikkert mot slutten av året. De generelle utsiktene for det kommende år er gode. AKVAs visjon er å bli den ledende leverandør av utstyr og teknologi til verdens havbrukssnæring. Med en sterk finansiell stilling og en egenkapital på cirka 50% er AKVA klar for ytterligere vekst. AKVA group Forretningsområdene AKVA group er verdens ledende leverandør av teknologi og utstyr til fiskeoppdrettsnæringen. Virksomheten inkluderer design, salg, innkjøp, sammenstilling, installasjon og service av selskapets produkter samt konsulenttjenester relatert til forretningsområdene og de enkelte produktene. AKVAs hovedkundebase er verdens lakseoppdrettsnæring. Leveransene til andre oppdrettsarter enn laks ble mer enn doblet i løpet av Selskapet deles inn i to forretningsområder: Operational Technology (OPTECH) og Infrastructure Technology (INTECH). Hovedproduktene innen OPTECH er sentralfôringsanlegg, sensorer, kameraer og systemer for estimering av biomasse som blir utviklet og sammenstilt på Bryne, programvaresystemer for hele verdikjeden utviklet ved våre anlegg i Trondheim, på Averøy og i Chile og resirkuleringssystemer som leveres fra Fredericia i Danmark. Med hjelp av disse produktene kan oppdrettsnæringen optimalisere og kontrollere produksjonen gjennom verdikjeden. INTECH-områdets hovedprodukter er oppdrettsmerder og fôrflåter. Polarcirkels polyetylenmerder blir produsert ved anlegget i Mo i Rana og er en av de ledende merkene innen plastmerder. Stålmerdene som selges under merkenavnet Wavemaster er de ledende stålmerdene i Chile, Canada og Storbritannia. Wavemasters hovedproduksjon foregår ved selskapets anlegg i Chile. Fôrflåtene står sterkt innen laksemarkedet og blir alltid levert med fôringsanlegg fra OPTECH. Produksjonen av fôrflåter har blitt satt ut til andre. Produktgruppen Polarcirkel inkluderer også båter produsert i polyetylen for en rekke formål, herunder fiskeoppdrettsselskaper samt rør og rørsystemer til en rekke formål. AKVAs hovedkontor er plassert på Bryne. Selskapet har også kontorer i Chile, Skottland, Canada, USA, Tyrkia, Island og Danmark i tillegg til å være representert i en rekke andre land over hele verden. Videre drift Selskapets regnskaper er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Godt marked i sterk utvikling Investeringsnivået i laksenæringen fortsatte å vokse i Den veksten ble drevet av den norske næringens omstrukturering av driften og investeringer for å senke produksjonskostnadene samt den chilenske næringens flytting inn i region XI. Oppdrett av andre arter enn laks er under utvikling og representerer derved et økende marked for leverandører av oppdrettsutstyr. De strukturelle endringene i næringen fortsatte på et høyt nivå også i AKVAs kunder blir større og dermed generelt mer krevende med fokus på hele verdikjeden. De strukturelle endringene i næringen fortsatte på et høyt nivå også i AKVAs kunder blir større og dermed generelt mer krevende og med fokus på hele verdikjeden. For AKVA har dette resultert i en betydelig vekst i omsetningsvolumet. Veksten relateres til sterk vekst i hele laksemarkedet, men det var det norske markedet som hadde den største veksten. Inntektene fra laksesegmentet i 2007 var på MNOK 727, opp 25% i forhold til Veksten i forretningsvolum innenfor de øvrige geografiske markeder og fiskeslag var større enn for leveransene til laksenæringen. Selskapets inntekter fra andre arter enn laks var på MNOK 104 i 2007, noe som utgjør en økning på 144% i forhold til Leveranser knyttet til andre arter representerte 11,1% av AKVAs inntekter.

33 AKVAs visjon er å bli den ledende leverandør av utstyr og teknologi til verdens oppdretts - næring. Med en sterk finansiell stilling og en egenkapital på ca 50% er AKVA klar for ytterligere vekst.

34 34 ÅRSRAPPORT 2007 Regnskap og oppkjøp I mai 2007 kjøpte AKVA selskapet Maritech International AS med datterselskaper. Etter oppkjøpet inkluderer de legale regnskapene i AKVA group ASA også Maritech International AS fra og med 1. mai. Proforma resultatregnskap viser selskapets resultater som om oppkjøpet hadde funnet sted 1. januar Alle kommentarer til resultatregnskapet i denne beretningen er basert på proforma tall dersom ikke annet er spesifisert. Alle andre kommentarer vedrørende regnskapet er basert på legale tall. 1. oktober 2007 ble selskapet UNI Aqua AS overtatt av AKVA. Dette selskapet er inkludert i konsernregnskapet fra oppkjøpsdatoen. AKVA har oppnådd den forventede strategiske vekst gjennom disse oppkjøpene av Maritech International AS og UNI Aqua AS. Det forventes at oppkjøpene vil bidra positivt til videreutvikling av konsernet. Tallene for 2006 er presentert i parentes etter tallene for 2007 i kommentarene til regnskapet dersom de er inkludert. Resultatregnskap (proforma) Driftsinntektene for AKVA utgjorde i 2007 MNOK 932,0 (703,8), en økning på 32% i forhold til Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) var på MNOK 90,7 (84,4). Den forholdsvis beskjedne økningen i EBITDA skyldes mangel på volumvekst i OPTECH og ved endring i produktmiks og konkurransepress i INTECH. Avskrivningene i 2007 utgjorde MNOK 24,2 (21,1). Driftsresultatet (EBIT) for 2007 utgjorde MNOK 66,4 (63,3). Netto finanskostnader utgjorde MNOK 0,9 (4,2) og resultatet før skatt var MNOK 65,6 (59,2). Beregnet skatt for 2007 er MNOK 11,9, hvorav MNOK 5,5 er endring i utsatt skatt og MNOK 5,6 i betalbar skatt. Årets resultat endte på MNOK 53,6 (45,7). INTECH oppnådde driftsinntekter på MNOK 517,5 (331,9) i 2007, en vekst på 56% i forhold til 2006, med et driftsresultat (EBITDA) på MNOK 51,2 (36,8). Denne bedringen skyldes i hovedsak volumøkningen ved hovedproduksjonsanleggene i Norge og Chile og en positiv marginutvikling for fôrflåter. OPTECH fikk driftsinntekter på MNOK 414,5 (371,8) i 2007, en vekst på 11% i forhold til 2006, med et driftsresultat (EBITDA) på MNOK 39,5 (47,6). Den reduserte marginen skyldes i hovedsak økte kapasitetsomkostninger, mindre volum enn forventet og valutasvingninger. Overskuddet per aksje utgjorde i 2007 NOK 3,11 sammenlignet med NOK 3,26 i Beregningen er basert på gjennomsnittlig utestående aksjer. Samlet antall utestående aksjer var ved utgangen av Overskuddet per aksje var på NOK 3,11 i 2007 sammenlignet med NOK 3,26 i Beregningen er basert på gjennomsnittlig utestående aksjer. Samlet antall utestående aksjer var ved utgangen av Resultatregnskap (legale tall) Driftsinntektene for AKVA i 2007 var på MNOK 860,8 (355,9), en økning på 142% i forhold til Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) endte på MNOK 86,8 (41,8). Avskrivningene i 2007 utgjorde MNOK 21,6 (9,9). Driftsresultatet (EBIT) for 2007 endte på MNOK 65,2 (31,9). Netto finanskostnader var MNOK 2,0 (1,4) og resultatet før skatt utgjorde MNOK 63,1 (30,6). Beregnet skatt for 2007 er MNOK 11,1, hvorav MNOK 5,5 er endring i utsatt skatt og MNOK 5,6 i betalbar skatt. Årets resultat utgjorde MNOK 52,0 (25,3). Overskuddet per aksje var NOK 3,02 i 2007 sammenlignet med NOK 2,84 i Beregningene for 2007 er basert på gjennomsnittlig utestående aksjer. Samlet antall utestående aksjer var ved utgangen av Utvannet resultat per aksje var NOK 3,01 i 2007 sammenlignet med NOK 2,84 i Balanse og kontantstrøm (konsern) Selskapets eiendeler utgjorde MNOK 684,8 (524,0) ved utgangen av 2007, herav utgjorde gjeld MNOK 348,3 (233,4) og egenkapital MNOK 336,4 (290,6), hvilket gir en egenkapitalandel på 49,5%. Arbeidskapitalen i konsernets balanse, definert som ikke rentebærende omløpsmidler minus ikke rentebærende kortsiktig gjeld, var på MNOK 109,4 ved utgangen av 2007, hvilket var en økning på MNOK 51,3 fra 1. januar Denne økningen er relatert til det økte

35 ÅRSRAPPORT aktivitetsnivået og oppkjøpene i Arbeidskapitalen vil normalt variere gjennom året relatert til løpende prosjekter, spesielt knyttet til prosjekter innen INTECH. Brutto rentebærende gjeld var MNOK 124,7 (56,7) ved utgangen av Kontanter og ubenyttede trekkrettigheter utgjorde MNOK 156,5. Foruten selskapets resultat for året er egenkapitalen påvirket av en endring i prinsippene for regnskapsføring av driftsinntekter. Se note 1.15 for mer detaljer. Samlet beregnet utsatt skattefordel beløp seg til MNOK 26,0 den 31. desember 2007, hvorav MNOK 20,8 var balanseført. Beløpet som er inkludert i balansen er i hovedsak relatert til den norske virksomheten. Kontantstrømsanalysen blir vesentlig påvirket av endringene i balansen på grunn av oppkjøpene av Maritech og UNI Aqua. Disse selskapene ble inkludert fra henholdsvis 1. mai 2007 og 1. oktober Kontantstrømsanalysen viser derfor ikke proforma endringer i kontantstrømmen for selskapene sett under ett. Netto underliggende investeringer i 2007 utgjorde MNOK 29,1 (23,6) inklusiv MNOK 10,5 (5,7) i aktiverte FoU-utgifter iht. IFRS. Risikofaktorer Oppdrettsnæringen er forbundet med en viss biologisk risiko og har historisk sett vært utsatt for syklikalitet. AKVA søker å redusere risikoen for denne type markedsrisiko gjennom diversifisering av produkter og teknologi tilpasset en rekke oppdrettsarter og geografiske områder. For AKVA group er den finansielle risikoen i hovedsak knyttet til valuta, rentenivå, kreditt og likviditet. Valutarisiko søkes redusert ved å matche kostnader og inntekter i samme valuta kombinert med bruk av terminkontrakter. Videre er konsernets egenkapital eksponert for endringer i valutakurser ved omregning av utenlandske datterselskapers egenkapital til norske kroner (NOK). Konsernet har historisk hatt lave tap på utestående fordringer. For større prosjekter er det som hovedregel forskuddsbetaling og løpende betaling i forhold til fremdriften av prosjektene slik at kredittrisikoen overfor kundene derved reduseres. AKVA er eksponert for risiko i forhold til prisutviklingen på enkelte råvarer som brukes i hovedproduktene. Denne risikoen blir søkt redusert gjennom generelt høy oppmerksomhet omkring forholdet og særlig fokus under fremforhandling av større kontrakter og ved å sikre prisingen av råvarene umiddelbart etter inngåelse av signerte kontrakter. Produktutvikling I 2007 investerte konsernet MNOK 19,4 i produktutvikling, hvorav MNOK 10,5 ble aktivert og MNOK 8,9 ble kostnadsført. Investeringene ble gjennomført for ytterligere å forbedre eksisterende produkter og utvikle nye produkter. Det faktum at AKVA har klart å styrke sin relative markedsposisjon de siste årene, kan blant annet henføres til suksess med vår målrettede produktutvikling. Selskapet arbeider kontinuerlig med å styrke kompetansen til de ansatte for å beholde posisjonen som den ledende teknologileverandøren til oppdrettsnæringen. Organisasjon og arbeidsmiljø AKVA group hadde 589 ansatte ved utløpet av I Norge hadde selskapet 166 ansatte. Kvinner utgjorde 19% av de norske ansatte. Selskapet er opptatt av at det skal være en rimelig fordeling mellom kjønnene på de ulike nivåene i organisasjonen. Selskapet arbeider kontinuerlig med å styrke kompetansen til de ansatte for å beholde posisjonen som den ledende teknologileverandør til oppdrettsnæringen. Gjennom rekruttering søker selskapet å ansette personer med høy kompetanse innen alle områder av virksomheten. Totalt sykefravær i AKVA group ASA utgjorde 2,72% i Korttidsfraværet utgjorde 2,15%. Det er ikke registrert skader eller ulykker ved bedriften i Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som tilfredsstillende og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i AKVA group og det ytre miljø Selskapet har i sin virksomhet iverksatt passende tiltak for å tilfredsstille gjeldende miljøregelverk. Selskapet har som eneste norske leverandør etablert et system for å motta og resirkulere brukte polyetylenmerder. Selskapets Akvasmart-produkter sikrer at fiskefôret kan utnyttes optimalt for derved å redusere fôrspill. På denne måten bidrar AKVAs produkter til å reduseres miljøpåvirkningene fra oppdrettsnæringen.

Kort om AKVA group. Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi

Kort om AKVA group. Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi Kort om AKVA group Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi AKVA group er globalt ledende innen landbasert- og merdbasert akvakultur-teknologi; fra enkle komponenter til bærekraftige totalleveranser

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

TRONDHEIM OSLO INNHOLDSFORTEGNELSE:

TRONDHEIM OSLO INNHOLDSFORTEGNELSE: ÅRSRAPPORT SALGSKONTORER UTVIKLINGSKONTORER PRODUKSJON TRONDHEIM OSLO SAN JOSE SEOUL TOKYO TSMC/ASE, TAIWAN HONG KONG AMKOR TECH., THE PHILIPPINES INNHOLDSFORTEGNELSE: SIDE Introduksjon...3 Konsernsjefens

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

Årsrapporten for Opera Software ASA består av følgende deler:

Årsrapporten for Opera Software ASA består av følgende deler: Årsrapport 2008 Opera Software ASA 1 operaårsrapport 2008 Årsrapporten for Opera Software ASA består av følgende deler: Brev fra administrerende direktør 5 Styrets beretning 8 Erklæring fra selskapets

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport. Publisert av: 24SevenOffice AS Strandpromenaden 9 0252 Oslo

Årsrapport. Publisert av: 24SevenOffice AS Strandpromenaden 9 0252 Oslo Årsrapport 2013 Publisert av: 24SevenOffice AS Strandpromenaden 9 0252 Oslo Investor Relations: Telefon: + 47 21548100 Faks: + 47 21548101 Epost: ir@24sevenoffice.com www.24sevenoffice.com Årsrapport 2013

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA

tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA -------------------------------- ------------------------- ------------------------------ --- tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA Leder 24Seven Technology Group ASA har i 2012 fått resultater

Detaljer

Nøkkeltall 2012-2014. antall ansatte. PSI Group ASA Årsrapport 2014

Nøkkeltall 2012-2014. antall ansatte. PSI Group ASA Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT Nøkkeltall 2012-1) Salgsinntekter Salgsinntektene for 2012 og 2013 inkluderer resultatandel fra tilknyttede selskap. 2) Egenkapitalgrad Egenkapital per 31 desemberx100 Totalkapital per 31 desember

Detaljer

Birdstep Technology ASA

Birdstep Technology ASA Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Innhold Dette er Birdstep Technology... 3 2009 i korte trekk... 4 Brev til aksjonærene... 5 Styrets beretning... 7 Økonomiske resultater... 7 Finansiell gjennomgang...

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Utdrag fra sentrale dokumenter Selskapets formål er formulert slik i 2 i vedtektene: «Selskapet, som skal være et allment aksjeselskap, har til formål å drive ambulansedrift,

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer