G I M N A Z I J A IZVJEŠĆE O RADU NA KRAJU ŠKOLSKE /2012. GODINE. Pula, 14. rujan 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "G I M N A Z I J A IZVJEŠĆE O RADU NA KRAJU ŠKOLSKE /2012. GODINE. Pula, 14. rujan 2012."

Transkript

1 G I M N A Z I J A P U L A IZVJEŠĆE O RADU NA KRAJU ŠKOLSKE /2012. GODINE Pula, 14. rujan

2 Sadržaj 1. UVOD OSNOVNI PODACI O ŠKOLI PROSTOR TEHNIČKI UVJETI EKO ŠKOLA ESTETSKO UREĐENJE ŠKOLE NASTAVNA OPREMA I POMAGALA ODGOJNO-OBRAZOVNI RADNICI PROMJENE U STRUKTURI STRUČNI SURADNICI UČENICI USPJEH REZULTATI NATJECANJA, SMOTRI I SUSRETA IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI UČENIKA IZLETI, EKSKURZIJE,TERENSKA NASTAVA OSTVARENJE GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA IZVJEŠĆE O RADU ŠKOLSKE KNJIŽNICE IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ DRŽAVNOJ MATURI IZVJEŠĆE O PROVEDBI PREVENTIVNIH PROGRAMA KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE PROJEKT SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA - IZVJEŠĆE

3 1. UVOD Izvješćem je obuhvaćena cjelokupna djelatnost škole u 2011./2012. školskoj godini. Rad u školi temeljen je na Godišnjem planu i programu rada i Školskom kurikulumu koji je i s uspjehom ostvaren. 2. OSNOVNI PODACI O ŠKOLI Naziv škole: Gimnazija Pula Adresa Pula, Trierska 8 Telefon: (052) , Telefax: (052) Ravnatelj: Branka Antunović-Piton, dipl. ing. mat. Tajnik: Rozela Šuran Psiholog: Lucija Modrušan, prof. Pedagog: Ančica Cetina, prof. Voditelj smjene: Marija Blažić, prof. Knjižničar: Vesna Stopar, prof. - pola radnog vremena Mirjana Mijić, prof. puno radno vrijeme Osnivač škole je Istarska županija na koju je Ministarstvo prosvjete i športa prenijelo osnivačka prava odlukom Klasa: /01-01/1088, Urbroj: 532/1-01 od 29. studenog Školu je osnovala Općina Pula svojom odlukom, Klasa: /92-01/219 od 9. srpnja Škola je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa od 21. siječnja Gimnazija Pula izvodi nastavni plan i program srednjeg školstva i to: - opće gimnazije, - prirodoslovno-matematičke gimnazije, - jezične gimnazije, na temelju rješenja Ministarstva prosvjete i športa Klasa: / , Urbroj: / od 2. prosinca U školskoj 2010./2011. godini Gimnazija je izvodila nastavu općeobrazovnih predmeta za učenike Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Pula, na temelju suglasnosti Ministarstva prosvjete i športa, Klasa:602-03/ , Urbroj: / od 10. srpnja

4 Na kraju školske godine 2011./2012. bilo je uposleno ukupno 83 djelatnika: - na neodređeno vrijeme 78 djelaznika, a od toga: - 67 djelatnika...vss - 1 djelatnik...všs - 2 djelatnika...sss - 3 djelatnika...kv - 5 djelatnika...nkv - na određeno vrijeme: - 4 djelatnika...vss - 1 vanjski suradnik...vss 2.1. PROSTOR Zgrada Gimnazije nalazi se u Trierskoj ulici broj 8 i raspolaže sa: - 14 učionica klasičnog tipa m2-3 specijalizirane učionice za fiziku, kemiju i biologiju - 3 kabineta za profesore (fizika-kemija, biologije, informatike) - 1 prostorija za strani jezik - 1 prostorija za ispitnog koordinatora za državnu maturu i DSD program - 2 specijalizirane učionice za nastavu informatike - školska knjižnica - dvorana za TZK s popratnim prostorijama (kabinet profesora, svlačionice za učenike, prostorija stolnog tenisa) - zbornica - ured ravnatelja - ured tajnika - ured pedagoginje i voditelja smjene - 1 prostor za psihologa - 1 prostor za administrativnu službu - 1 prostor za računovodstvo - 1 prostor za tehničko osoblje - 1 prostor spremišta za tehničko osoblje - 1 prostor domara-kotlovničara - prostor arhive - radionica za održavanje - prostor kotlovnice - sanitarne prostorije za djelatnike, za učenike - prostor podvornice Specijalizirana učionice kemije koristi se kao klasična učionica obzirom na stanje vodovodnih i plinskih instalacija. Učionice kemije i fizike dijele zajednički kabinet profesora. Učionica za strane jezike koristi se u nastavi prvog /drugog stranog jezika ili za fakultativnu nastavu stranih jezika. 4

5 Dvorana za tjelesnu i zdravstvenu kulturu veličine je oko 300 m² i koristi se samo za izvođenje nastave TZK naših učenika i učenika Glazbene škole. Škola ima i školsko igralište ukupne površine 2665m2, koje dijeli s Industrijsko-obrtničkom školom. Škola nema odgovarajući prostor za pohranu arhivskog gradiva, te je arhiva smještena djelomično u podrumu, a djelomično na II. katu TEHNIČKI UVJETI Sve učionice osvijetljene su prema normativima za škole. Osvjetljenje u potpunosti zadovoljava sve uvjete. Školski prostor grije se instaliranim centralnim grijanjem na plin. Svaka učionica ima 3-4 velika prozora s gornjim i donjim ventusom, što olakšava provjetravanje. Svi tehnički uređaji u školi su u dobrom stanju, te vodovodne, plinske i električne instalacije. Zgrada se nalazi u strogom centru grada, uz veoma prometne ulice, te vanjska buka ometa nastavu EKO-ŠKOLA Zelena zastava vijori na Gimnaziji Pula od godine kad je postala jedna od 19 škola 1.generacije Eko-škola Republike Hrvatske. Dana 13.svibnja potvrđen joj je zlatni status međunarodne Eko-škole. Ove školske godine aktivnosti Eko škole provodile su se kontinuirano kroz fakultativnu nastavu socijalne ekologije, fakultativnu nastavu biologije-šumski istraživači,dodatnu nastavu etike, izvannastavne aktivnosti i kroz nastavu društveno-humanističkih predmeta. Učenici su se uključili u projekte Zelene Istre, Šume, Imamo plan, projekt IDA-a razvojne agencije - Mladiekoin, zasadili su zelenu površinu pored igrališta, ozelenili školu novim biljkama i obilježili Dan mira, Dan planeta Zemlje i tjedan zdravlja s nizom predavanja i radionica. Voditelj je profesorica Teodora Beletić ESTETSKO UREĐENJE ŠKOLE O estetskom uređenju škole brine se tehničko osoblje i profesorice likovne umjetnosti. Zidovi na hodnicima su uredni, obogaćeni radovima učenika, te slikama iz povijesti našeg naroda, kao i zemljopisnim kartama naše države. Za potrebe obilježavanja značajnih datuma i događanja profesorice likovne umjetnosti s učenicima organiziraju izložbe radova na hodnicima škole. Ove su školske godine učenici sa svojim razrednicima, uz suradnju roditelja, obojali 8 učionica i time pridonijeli urednosti svog razreda i cijele škole. Uz školsku zgradu nalazi se školsko igralište i mali travnjak. 5

6 2.5. NASTAVNA OPREMA I POMAGALA Propisani udžbenici koriste se u svim predmetima, a profesori i učenici koriste i druge izvore informacija, časopise, brošure, tekstove. Nastavna sredstva i pomagala su u dosta dobrom stanju, maksimalno se koriste u nastavi. To su: 6 CD plejera, 6 grafoskopa, 7 televizora, 8 kompjutora (raspoređenih u zbornici te u 6 učionica ),7 prijenosnih računala, 2 DVD, 6 LCD projektora i 1 videokamera i 1interaktivna ploča. Sva postojeća nastavna sredstva i pomagala redovito se održavaju i u funkciji su. Nastavna oprema za provođenje nastave TZK je zastarjela te bi je trebalo obnovi i dopuniti. Potrebno je kontinuirano ulagati u osnovna nastavna sredstva i opremu. Imamo 2 informatičke učionice. Veća učionica za informatiku nalazi se na drugom katu, sa kabinetom profesora zauzima oko 72m², potpuno je uređena i opremljena s 16 PC kompjutora, serverom kojeg koristi i Strukovna škola, jednim laserskim printerom i LCD projektorom. Oprema za manju učionicu informatike,smještena je na drugom katu u prostor površine 40m², više nije u funkciji, obzirom na dotrajalost računala i koristi se za provođenje nastave drugih nastavnih Za potrebe nastave glazbene umjetnosti te djelatnosti školskog zbora oprema je školski pianino, bubnjevi, muzička linija. Kabinete bilogije, fizike i kemije potrebno je obnoviti nastavnim sredstvima i pomagalima za provođenje praktikuma tih nastavnih predmeta te riješiti vodovodnu i plinsku instalaciju. Školska knjižnica opremljena s knjižnim fondom od 6801 knjiga te 65 elektroničke i AV građe, a u tijeku 2011./2012. nabavili smo 27 novih naslova. Izvješće knjižnice u prilogu. 6

7 3. ODGOJNO-OBRAZOVNI RADNICI Na kraju školske godine 2011./2012. u školi je bilo uposleno ukupno 67 nastavnika i to: na neodređeno vrijeme 62 nastavnika, na određeno vrijeme 4 nastavnika i 1 vanjski suradnik. Redni Ime i prezime studijska grupa i nastavni broj profesora stupanj stručne spreme predmet 1. Đeni Blarežina -VII -tjelesnii odgoj TZK 2. Dražen Lugarić -VII -tjelesni odgoj TZK 3. Marko Simić - VII -tjelesni kultura TZK 4. Marija Blažić -VII -hrvatski jezik i književnost hrvatski -povijest umjetnosti jezik, likov. umjetnost, voditelj smjene 5. Ada Beletić -VII -hrvatski jezik i hrvatski jug. knjiž. jezik 6. Zlata Knez -VII -hrvatski j. i jug.knjiž. hrvatski -talijanski jezik jezik 7. Vesna Slacki -VII -jug. jezik i knjiž. hrvatski jezik -talijanski jezik 8. Nataša Tončić -VII -hrvatski jezik hrvatski jezik 9. Meri Šimunov -VII -hrvatski jezik i knjiž. hrvatski jezik 10. Filip Zoričić - VII -hrvatski jezik hrvatski j. -povijest povijest 11. Almasa Vidolin -VII -hrvatski jezik i hrvatsk i filozofija jezik filozofija, etika 12. Silvia Starčić - VII - hrvatski jezik hrvatski - talijanski jezik jezik 13. Mirela Vuković -VII -engleski jezik i engleski njemački jezik jezik 14. Jasna Filipović Stojanović -VII -engleski jezik i engleski latinski j. jezik 7

8 15. Dejan Pavlinović -VII - engleski j. i engleski njemački j. jezik 16. Iva Grahovac Jurkota -VII - engleski j. i engleski njem. j. jezik 17. Darling -VII - talijanski j. i francuski j. Pantelić-Strenja francuski j. talijanski j. 18. Martina Franković -VII - hrvatski jezik njemački njemački jezik jezik 19. Franka Tatalović -VII - hrvatski j., jug. njemački knjiž. i njem. j. jezik 20. Virna Buršić -VII - talijanski jezik i talijanski književnost jezik 21. Karin Bolković -VII - talijanski j. talijanski i knjiž. jezik 22. Ivana Bančić -VII - engleski jezik i engleski hrvatski jezik jezik 23. Tatjana -VII - engleski j. i knjiž. engleski Glavaš-Maras i talijanski j. jezik, koordinator drž. mature 24. Slavko Pavić -VII - njemački jezik i latinski j. latinski jezik njem. j. 25. Nika Kosanović -VII - latinski j. i latinski grčki j. jezik 26. Tomić Marijana -VII - engleski jezik engleski jezik 27. Fatima -VII - matematika i matematika Ferizović-Vujović fizika 28. Vera Bukša -VII - matematika matematika 29. Kristina Opatić - VII - matematika matematika 30. Irena Bratulić -VII - matematika matematika 31. Azra Vlačić -VII - matematika i matematika nacrtna geometrija 8

9 32. Marica Puh -VII - informatika informatika - satničar 33. Mirna Bastijanić -VII - informatika i matematika matematika 34. Eva Grujić -VII - pedagogija informatika -informatika 35. Eva Ravnić -VII - fizika i fizika politehnika 36. Aldo Nefat -VII - fizika i fizika pogonski strojevi 37. Ivan Popčević -VII - fizika fizika 38. Munib Behlulović -VII - biologija biologija 39. Ira Maslovar - VII - biologija biologija 40. Nerina Pauro-Korač -VII - biologija biologija 41. Marko Komparić -VII - agronomija biologija 42. Neven Iveša -VII - biologija biologija 43. Biljana Nikolić -VII - kemija kemija -biologija biologija 44. Jasna Sablić -VII - kemijski teh. kemija 45. Daniela Litar-Perković -VII - fizika i kemija kemija 46. Marija Komparić - VII - geografija povijest - povijest 9

10 47. Alen Tafra -VII - filozofija i povijest povijest filozofija 48. Željko Šek -VII - povijest povijest 49. Marija Belullo -VII - hrvatski jezik povijest - povijest 50. Ljiljana Milin -VII - geografija geografija 51. Željka Lakić -VII - geografija geografija latinski jezik 52. Tanja Černeka -VII - geografija geografija 53. Ivan Gambiroža -VII - geografija geografija 54. Teodora Beletić -VII - sociologija i etika 55. Tanja Carić -VII - sociologija sociologija, pol. i gosp., etika 56. Elizabeta Pavlović -VII - sociologija etika sociologija 57. Gorazd Ćosić - VII - pedagogija logika - filozofija etika filozofija 58. Daniela Bonassin -VII - psihologija psihologija 59. Jasmina Jurcan -VII - psihologija psihologija 60. Elda Duras -VII - glazbeni odgoj glazbena umjetnost 61. Mirjana Bakić -VII - glazbena kultura glazbena umjetnost 62. Sanja Vlačić -VII - glazbena kultura glazbena umjetnost 63. Julijana -VII - likovni odgoj i likovna Kocanović-Grubić likovna umjetnost umjetnost 64. Afrodita Široka-Spaqi -VII - pov. umjetnosti i lik.umjet. talijanski jezik talijan. j. 10

11 65. Kazimir Berljavac -VII - dipl. teolog vjeronauk 66. Vilim Grbac - VII - dipl. teolog vjeronauk 67. Esad Jukan - VII - dipl. teolog islamski vjeronauk Nastava je u 2011./2012. nastavnoj godini bila stručno zastupljena, osim djelomično nastava biologije PROMJENE U STRUKTURI 1. prof. biologije Munib Behlulović koristio bolovanje zamjena Neven Iveša, Marko Komparić, Ira Maslovar 2. prof. Željka Lakić koristila bolovanje, a zatim rodiljni dopust - zamjena Ivan Gambiroža 3. prof. fizike Denisu Grgoriniću, dipl. ing. elektrotehnike prestao ugovor o radu u radnom odnosu Ivan Popčević od prof. sociologije, filozofije i etike Teodora Beletić povremeno koristila bolovanje zamjena Nikola Vujačić 5. prof. Tatjana Glavaš-Maras imenovana ispitnim koordinatorom - zamjena Ivana Bančić od STRUČNI SURADNICI - psiholog prof. Laura Skomeršić-Dobrić - raskinula ugovor o radu zbog odlaska u mirovinu, a od u radnom odnosu Lucija Modrušan puno radno vrijeme na neodređeno vrijeme - pedagog prof. Ančica Cetina radi puno radno vrijeme na neodređeno vrijeme - knjižničar prof. Vesna Stopar pola radnog vremena na neodređeno vrijeme i prof. Mirjana Mijić puno radno vrijeme na neodređeno vrijeme - voditelj smjene Marija Blažić - prof. hrvatskog jezika i likovne umjetnosti 10 sati nastave, a ostatak radnog vremena voditelj smjene 11

12 4. UČENICI U redovnom obrazovanju u školskoj 2011./2012. godini u našoj školi nastavu je pohađalo 755 učenika (285 M, 470 Ž ) u 28 razrednih odjela. Tijekom školske godine nije došlo do promjene broja obzirom da se upisalo 6 učenika, a prestalo je pohađati školu 6 učenika. Tako je na kraju školske godine 755 učenik sa 280 M i 475 Ž. broj učenika za školsku godinu 2011./2012. usmjerenja razredni odjel početak kraj opća gimnazija Ia Ib Ic Id Ie Jezična gimnazija If Prirodoslovno-matematička Ig Ukupno prvi razredi Planirani upis opća gimnazija IIa IIb IIc IId IIe Jezična gimnazija IIf Prirodoslovno-matematička IIg Ukupno drugi razredi opća gimnazija IIIa IIIb IIIc IIId IIIe Jezična gimnazija IIIf Prirodoslovno-matematička IIIg Ukupno treći razredi IVa IVb opća gimnazija IVc IVd IVe Jezična gimnazija IVf Prirodoslovno-matematička IVg Ukupno četvrti razredi sveukupno

13 4.1. USPJEH Što se tiče prolaznosti učenika na kraju školske godine od 192 učenika prvih razreda 190 učenika pozitivno je ocijenjeno, što je 98,96% prolaznosti. Od 197 učenika drugih razreda pozitivno je ocijenjeno 196 učenika 99,49% prolaznosti. U trećim razredima od 198 učenika pozitivno je ocijenjeno 197 učenika 9,49% prolaznosti. U četvrtim razredima od 168 učenika prolaznost je 100%. Od ukupno 755 učenika na kraju godine pozitivno je ocijenjen 751 učenik ili 99,47% dok su 4 učenika upćena na ponavljanje školske godine. Tijekom školske 2011./2012. godine imali smo ukupno opravdana izostanka ili 80,88 izostanaka po učeniku i 1772 neopravdanih izostanka, odnosno 2,35 po učeniku. Broj izostanaka ove se školske godine, u odnosu na prošlu godinu smanjio ( za 31% neopravdani i 7% opradvani izostanci ).Odraz je to zajedničkog rada razrednika, roditelja, stručno-pedagoške službe i učenika. Na taj se način nastoji kod učenika i roditelja razvijati veća odgovornost prema obvezama. Ostvarena je suradnja sa Zavodom za zapošljavanje i Zavodom za javno zdravstvo školska medicina. Suradnja učenika, profesora i pedagoške službe je zaista dobra. Gimnazija nije završna škola, te naši učenici zbog odlaska na fakultete marljivo i uspješno rade i mišljenja smo da je to najjači motiv, kao i kreativnost i poticaji njihovih profesora. Nastavničko vijeće pohvalilo je učenike s postignutim odličnim uspjehom, učenike koji tijekom nastavne godine nisu imali izostanke, kao i učenike koji su osvojili zapažena mjesta ili sudjelovali na državnom, županijskom ili nekom drugom natjecanju, a nagradilo knjgama učenike koji su postigli odličan uspjeh s prosjekom ocjena 5,00. 13

14 4.2. REZULTATI NATJECANJA, SMOTRI I SUSRETA Na ovogodišnjim natjecanjima, susretima i smotri učenika obuhvaćeno je bilo 335 učenika koji su postigli izuzetno dobre rezultate. ŠKOLSKA NATJECANJA Na školskim natjecanjima sudjelovalo je 335 učenika i 48 mentora. LIDRANO, Pula, Dječji kulturni centar, 31. siječnja Pojedinačni nastup:u SAMOTNOJ SOBI /Miroslav Krleža :NOKTURNO / - kazivanje poezije, učenica: NINA IŠIĆ, 4. razred., mentor: Meri Šimunov Skupni nastup: SUPUTNIK /Ratko Bjelčić/ - učenici: Filip Lugarić, 1. raz., Petra Stanić, 2. raz., Diana Zrnić, 2. raz., Mateja Kurilić, 1. raz., Patrik Lazić, 2. razred, mentor: Filip Zoričić. HRVATSKI JEZIK, 2. veljače razredi 1 Tea Sinožić Ada Beletić,prof. 2 Daniel Čuturilo Ada Beletić,prof. 3 Melissa Kuralić Marija Blažićprof. 4 Arian Šajina Marija Blažić,prof. 4 Emanuela Plišić Ada Beletić,prof. 5 Iva Mikolić Marija Blažić,prof. 6 Tena Šplajt Ada Beletić,prof. 7 Dora Vojnić Marija Blažić,prof. 8 Erika Trbojević Ada Beletić,prof. 9 Petra Banković Ada Beletić,prof. 10 Petar Prenc Marija Blažić,prof. 2. razredi 1 Dora Gašparin Nataša Tončić,prof 2 Robert Režan Zlata Knez,prof. 3 Maja Gašpar Vesna Slacki,prof. 4 Gabriela Damjanić Vesna Slacki,prof. 5 Franjo Kišurek Nataša Tončić,prof. 5 Selma Elkasović Vesna Slacki,prof. 6 David Brajović Nataša Tončić,prof. 7 Petra Stanić Vesna Slacki,prof. 8 Franka Folo Vesna Slacki,prof. 3. razredi 1 Annie Kovač Vesna Slacki,prof. 2 Ivan Žufić Vesna SlackI,prof. 14

15 4. razredi 1 Doris Benčić Ada Beletić,prof. 2 Valentina Butković Ada Beletić,prof. 3 Zoran Krišto Ada Beletić,prof. ENGLESKI JEZIK, 24. siječnja Na školskom natjecanju iz engleskog jezika sudjelovalo je ukupno 36 učenika drugih razreda i 26 učenika četvrtih razreda. 2. razredi 1 Ukota Petra Pavlinović Dejan, prof. 2 Mirna Blašković Pavlinović Dejan, prof. 3 Lorencin-Petrović Kristian Bančić Ivana, prof. 4 Rački Antea Pavlinović Dejan, prof. 5 Kuftić Filip Glavaš-Maras Tatjana, prof. 6 Pavletić Filip Pavlinović Dejan, prof. 7 Režan Robert Tomić Marijana, prof. 8 Čulić Irma Tomić Marijana, prof. 9 Ribić Noemi Tomić, Marijana, prof. 10 Bilić Luka Tomić Marijana, prof. 4. razredi 1 Kajić Tara Lucija Pavlinović Dejan, prof. 2 Matijević Tiziana Pavlinović Dejan, prof. 3 Jurić Fedor Grahovac Jurkota Iva, prof. 4 Marku Thomas Tomić Marijana, prof. 5 Dadić Matija Grahovac Jurkota Iva, prof. 6 Lovrečić Beatta Pavlinović Dejan, prof. 7 Milanović Ivona Grahovac Jurkota Iva, prof. 8 Kvaranta Ksenija Tomić Marijana, prof. 9 Osmanović Enis Tomić, Marijana, prof. 10 Krišto Zoran Pavlinović Dejan, prof. NJEMAčKI JEZIK, 3. veljače PRVI STRANI JEZIK 1 Majama Ramun Miličević Slavko Pavić,prof. 2 Maja Ramba Miličević Slavko Pavić,prof. 3 Vanesa Šaša Martina Franković,prof. 4 Neven Milijić Slavko Pavić,prof. 15

16 5 Christina Isabel Jukić Slavko Pavić,prof. DRUGI STRANI JEZIK 1 Petra Jeromela Martina Franković,prof. 2 Nicol Ćaćić Martina Franković,prof. 3 Beate Lazarević Martina Franković,prof. FRANCUSKI JEZIK, 10. veljače Rang TALIJANSKI JEZIK, 10. veljače Učenik 1 Monika Stojadinov 1 Antonija Diković - početnik 2 Katja Božac 3 Tea Bešić 4 Nikolina Škalec 5 Antonela Grizila 6 Ingrid Blašković 7 Paula Mardešić 7 Ardijana Kajtazi 7 Marta Vujica 8 Nika Žakula 9 Manuela Hichri 10 Lara Osman-Grganja 10 Katja Bartulić 11 Valentina Deltin 12 Marku Thomas 13 Katarina Žužić 14 Adi Homoky Mentorica svim učenicima je prof. Darling Strenja. Rang Učenik Razred 1 Sara Šram IIIe 2 Fabiana Putina IIIc 3 Donna Luisa Del Bianco IIIe 4 Ana Mikelić IVd 5 Lea Lina Belić IIIc 6. Gaia Milanović IIIc 7 Elvis Božac IIId 8 Gabriella Ujčić IIIa 9 Ana Beljan IVd Mentorice prof. Darling Pantelić-Strenja, prof. Virna Buršić i prof. Karin Bolković. 16

17 LATINSKI JEZIK, 30. siječnja Dora Gašparini Slavko Pavić,prof. 2 Gabrijel Lazić Slavko Pavić,prof. 3 David Haber Zelante Slavko Pavić,prof. 4 Kristian Lorencin Petrović Slavko Pavić,prof. LOGIKA, 9. veljače Mentor svim učenicima je prof. Gorazd Ćosić. Rang Učenik 1 Teo Frgačić 2 Nina Išić 3 Ana Škifić 4 Sergey Te 5 Marko Vujčić 6 Dora Pliško FILOZOFIJA, 9. veljače Mentor svim učenicima je prof. Alen Tafra. Rang Učenik 1 Tiziana Matijević 2 Roni Nikolić MATEMATIKA, 14. veljače razred A razina ica 1 Lucija Fioretti Fatima Ferizović-Vujović,prof. 2 Ivan Lazarić Fatima Ferizović-Vujović,prof. 3 Arian Šajina Fatima Ferizović-Vujović,prof. 4 Dora Vojnić Fatima Ferizović-Vujović,prof. 5 Ivan Žufić Fatima Ferizović-Vujović,prof. 6 Damjan Perković Fatima Ferizović-Vujović,prof. 2. razred A razina ica 1 Sebastijan Dovičin Mirna Bastijanić,prof. 2 Vedran Gužvić Mirna Bastijanić,prof. 3 Ivan Bubić Mirna Bastijanić,prof. 4 Jelena Mandić Mirna Bastijanić,prof. 5 Nina Matsuno Mirna Bastijanić,prof. 17

18 3. razred A razina ica 1 Matea Prenc Vera Bukša,prof. 2 Luka Macan Vera Bukša,prof. 3 Anton Perkov Vera Bukša,prof. 4. razred A razina ica 1 Goran Čižmek Vera Bukša,prof. 2 Goran Rumin Vera Bukša,prof. 2. razred B razina ica 1 Kristijan Lorencin-Petrović Mirna Bastijanić,prof. 2 Anton Miljak Mirna Bastijanić,prof. 3 David Haber-Zelanto Mirna Bastijanić,prof. 4 Elvis Hadžić Mirna Bastijanić,prof. 5 Denis Andrić Mirna Bastijanić,prof. 6 Alen Kranjčević Mirna Bastijanić,prof. 7 Robert Režan Kristina Opatić,prof. 8 Helena Biberić Kristina Opatić,prof. 9 Marko Gabrovec Irena Bratulić,prof. 10 Gabriel Kekić Mirna Bastijanić,prof. 11 Lucija Šain Azra Vlačić,prof. 3. razred B razina ica 1 Dameo Ramić Kovačić Azra Vlačić,prof. 4. razred B razina ica 1 Bernard Blagajčević Kristina Opatić,prof. 2 Ivana Retkovac-Šešelja Vera Bukša,prof. FIZIKA, 25. siječnja Razred - Mentorica prof. Eva Ravnić. Rang Učenik 1 Ivan Lazarić 2 Lucija Fioretti 3 Matija Jurcan 4 Damjan Perković 5 Ivan Žufić 6 Tea Buršić 7 Ivor Perković 18

19 KEMIJA, 15. veljače Iva Mikolić 2. razred - Mentorica prof. Eva Ravnić. Rang Učenik 1 Dorian Jakov Štern-Vukotić 2 Nina Matsuno 3 Ivan Bubić 4 Filip Pavletić 3. razred mentor prof. Aldo Nefat Rang Učenik 1 Matea Prenc 2 Luka Macan 3 Marko Šegon 4 Anton Perkov 5 Toni Vitasović 4. razred, mentor prof. Aldo Nefat Rang Učenik 1 Goran Jelić-Čizmek 2 Goran Rumin 3 Filip Šain Rang 1. razred Učenik 1 Emanuela Plišić 2 Tea Buršić 3 Matija Jurcan 4 Jacgueline - Katrin Kranjčević 5 Filip Blažević 6 Melissa Kuralić 7 Maja Komazec 8 Dora Čerina 9 Andrej Del Treppo 10 Andrijana Tijanić Mentorice prof. Daniela Litar Perković i prof. Biljana Nikolić. 2. razred Rang Učenik 1 Dora Gašparini 2 Antea Rački 3 Dorijan Štern-Vukotić 4 Denic Andrić 5 Ana Dobrić 6 Jelena Mandić 19

20 7 Petra Smeh Mentorice prof. Jasna Sablić i prof. Daniela Litar Perković. 3. razred Rang Učenik 1 Antonio Marušić 2 Toni Vitasović Mentorice prof. Jasna Sablić i prof. Daniela Litar Perković. Rang BIOLOGIJA, 16. veljače razred Učenik 1 Ivona Milanović 2 Vedran Serentin 3 Filip Šain 4 Jure Josip Cicvarić Mentorice prof. Jasna Sablić i prof. Biljana Nikolić. 1. razred 1 Ivor Perković Biljana Nikolić,prof. 2 Maja Pamić Neven Iveša,prof. 3 Filip Marčeta Neven Iveša,prof. 4 Andrea Del Treppo Neven Iveša,prof. 5 Dora Čerina Neven Iveša,prof. 6 Roberta Osip Neven Iveša,prof. 7 Tereza Pehar Neven Iveša,prof. 8 Marco Ristić Neven Iveša,prof. 2. razred 1 Lucija Kanjer Ira Maslovar,prof. 1 Petra Maras Ira Maslovar,prof. 1 Mattea Živković Ira Maslovar,prof. 2 Gabriel Lazić Biljana Nikolić,prof. 3 Roberto Milić Ira Maslovar,prof. 4 Kristijan Lorencin-Petrović Ira Maslovar,prof. 4 Diana Zrnić Biljana Nikolić,prof. 5 Petra Smeh Nerina Pauro-Korać,prof. 6 David Haber-Zelanto Ira Maslovar,prof. 7 Ana Lučić Ira Maslovar,prof. 7 Antea Rački Ira Maslovar,prof. 8 Tihomil Pletikos Ira Maslovar,prof. 20

21 POVIJEST, 7. veljače Ivan Kodela Pacenti Ira Maslovar,prof. 9 Anton Miljak Ira Maslovar,prof. 10 Elvis Hadžić Ira Maslovar,prof. 3. razred 1 Maja Ploh Nerina Pauro-Korać,prof. 1 Nina Zupičić Nerina Pauro-Korać,prof. 2 Korina Ujčić Nerina Pauro-Korać,prof. 3 Andrija Tomljenović Nerina Pauro-Korać,prof. 4 Margo Miletić Nerina Pauro-Korać,prof. 5 Teo Frgačić Nerina Pauro-Korać,prof. 6 Anđela Vrljić Nerina Pauro-Korać,prof. 6 Elena Zahtila Ira Maslovar,prof. 7 Marinela Zlateska Nerina Pauro-Korać,prof. 8 Nina Išić Nerina Pauro-Korać,prof. 4. razred 1 Ana Terlević Biljana Nikolić,prof. 2 Marko Mihajlović Nerina Pauro-Korać,prof. 3 Vivien Mitrović Biljana Nikolić,prof. 4 Andrea Plec Nerina Pauro-Korać,prof. 5 Nicole Knapić Nerina Pauro-Korać,prof. 5 Zuzana Redžović Nerina Pauro-Korać,prof. 6 Ivan Bilić Biljana Nikolić,prof. 6 Angelo Kolveši Nerina Pauro-Korać,prof. 6 Lea Komel Nerina Pauro-Korać,prof. 6 Alisa Kupus Biljana Nikolić,prof. 7 Deni Lisjak Nerina Pauro-Korać,prof. 8 Toni Mohorović Nerina Pauro-Korać,prof. 6 Nina Išić Nerina Pauro-Korać,prof. 1. razred 1 Daniel Čuturilo Alen Tafra 2 Ana Čalić Alen Tafra 2 Mateo Vlačić Alen Tafra 3 Ivana Lovrić Alen Tafra 3 Ivan Budisavljević Marija Komparić 2. razred 21

22 1 Dora Gašparini Marija Komparić 1 Anđela Jurak Marija Komparić 2 Fran Dudaković Marija Komparić 3 Ivan Bubić Marija Komparić 3 Valentina Vrljić Marija Komparić 3. razred GEOGRAFIJA, 8. veljače David Zgrablić Filip Zoričić 2 Elvis Božac Željko Šek 2 Mateo Mandić Filip Zoričić 3 Ivan Gržetić Željko Šek 4 Dameo Ramić-Kovačić Željko Šek 4. razred 1 Dajana Bileta Alen Tafra 2 Filip Petrović Željko Šek 1. razred 1 Drandić Andi Ljiljana Milin 2 Marinković Daniel Željka Lakić 3 Žgrablić Luka Ljiljana Milin 2. razred 1 Režan Robert Ljiljana Milin 2 Roce Filip Ljiljana Milin 2 Žagrić Leonardo Ljiljana Milin 3 Stančić Luka Tanja Černeka 3. razred 1 Gržetić Luka Tanja Černeka 2 Mandić Mateo Tanja Černeka 3 Prenc Matea Tanja Černeka 4 Ramić Kovačić Dameo Tanja Černeka 5 Zgrablić David Tanja Černeka 6 Krčalić Ilija Tanja Černeka 4. razred 1 Krišto Zoran Željka Lakić 2 Thomas Marku Željka Lakić 22

23 INFORMATIKA I RAČUNARSTVO INFOKUP 2012., 23. siječanj Mentorica prof. Eva Grujić PROGRAMIRANJE -. I. podskupina - (I i II. razredi) ica 1 Ivan Lazarić Eva Grujić,prof. 2 Ivan Žufić Eva Grujić,prof. PROGRAMIRANJE - II. podskupina - (III. i IV. razredi) ica 1 Goran Rumin Eva Grujić,prof. 2 Mladen Gelemanović Eva Grujić,prof. 3 Filip Matijević Eva Grujić,prof. 4 Viran Ribić Eva Grujić,prof. 5 Vito Danevski Eva Grujić,prof. 6 Ines Krnjus Eva Grujić,prof. 7 Marko Šegon Eva Grujić,prof. Osnove informatike Rang Učenik Razred 1 Teo Frgačić III.G 2 Filip Matijević IV.G 3 Goran Rumin IV.G 4 Viran Ribić III.G 5 Đino Blašković IV.G 6 Mladen Gelemanović III.G 7 Vito Danevski IV.G 8 Marko Antanasković III.G 9 Ines Krnjus III.G 10 Daniel Bonašin III.G VJERONAUK, 8. veljače Mentori svim učenicima (natjecalo se 22) su Vlč. Vilim Grbac i prof. Kazimir Berljavac Rang Učenik 1 Daniel Čuturilo 2 Tima Redžović 3 Sara Pužar 4 Sebastian Dovičin 5 Mateja Šimunić 6 Ivana Klarić 7 Ana Čalić 8 Edi Orlić 9 Samanta Racan 23

24 10 Gabrijel Lazić.ASTRONOMIJA, 6. veljače Rang Učenik Bodovi 1 Matea Prenc Eva Ravnić,prof. 3 Anton Perkov Damir Šegon 4 Marko Šegon Damir Šegon Gradska natjecanja CRVENI KRIŽ,gradsko natjecanje Pula, 24. ožujka mjesto ekipa: Franka Folo IIF, Mei Doblanović IIC, Karla Kočar IIF, Ingrid Kovačić IIF, Dominik Rosmanith IG, Mateja Šimunić IIG 3.mjesto ekipa: Tima Redžović IIG,Hana Kadrić IIG, Luka Stančić IIG Tihomil Pletikos IIG, Anika Bevandić IF, Aljoša Kancijanić IIG ; mentorica prof.mirna Bastijanić ŽUPANIJSKA NATJECANJA Na županijskim natjecanjima sudjelovalo je 154 učenika/ca i 43 mentora. LiDraNo, Spomen-dom Pazin, 21. veljača Na Županijskom natjecanju LiDraNo pod vodstvom mentora prof. Meri Šimunov i prof. Filip Zoričića naši su učenici predloženi za nastup na Državnom natjecanju u ovim kategorijama dramskoscenskog stvaralaštva: Pojedinačni nastup:u SAMOTNOJ SOBI /Miroslav Krleža NOKTURNO / - kazivanje poezije, učenica: NINA IŠIĆ, 4. razred., mentor: Meri Šimunov Skupni nastup: SUPUTNIK /Ratko Bjelčić/ - učenici: Filip Lugarić, 1. raz., Petra Stanić, 2. raz., Diana Zrnić, 2. raz., Mateja Kurilić, 1. raz., Patrik Lazić, 2. razred, mentor: Filip Zoričić. HRVATSKI JEZIK, Rovinj, OŠ Vladimira Nazora, 2. ožujka razred 4 Tea Sinožić Ada Beletić,prof. 5 Daniel Čuturilo Ada Beletić,prof. 6 Melissa Kuralić Marija Blažić,prof. 8 Arijan Šajina Marija Blažić,prof. 9 Iva Mikolić Marija Blažić,prof. 12 Emanuela Plišić Ada Beletić,prof. 14 Tena Šplajt Ada Beletić,prof. 2. razred 1 Dora Gašparini Nataša Tončić,prof. 24

25 2 Robert Režan Zlata Knez,prof. 7 Maja Gašpar Vesna Slacki,prof. 8 Gabriela Damianić Vesna Slacki,prof. 4. razred 1 Doris Benčić Ada Beletić,prof. 4 Valentina Butković Ada Beletić,prof. ENGLESKI JEZIK, Pula, OŠ Tone Peruška, 28. veljače razred 1 Petra Ukota Dejan Pavlinović,prof. 2 Mirna Blašković Dejan Pavlinović,prof. 3 Kristijan Lorencin-Petrović Ivana Bančić,prof. 5 Antea Rački Dejan Pavlinović,prof. 6 Kuftić Filip Glavaš-Maras Tatjana,prof. 7 Filip Pavletić Dejan Pavlinović,prof. 8 Robert Režan Marijana Tomić,prof. 4. razred 2 Kajić Tara Lucija Pavlinović Dejan, prof. 3 Matijević Tiziana Pavlinović Dejan, prof. 5 Jurić Fedor Grahovac Jurkota Iva, prof. 5 Marku Thomas Tomić Marijana, prof. 8 Dadić Matija Grahovac Jurkota Iva, prof. 9 Lovrečić Beatta Pavlinović Dejan, prof. 11 Milanović Ivona Grahovac Jurkota Iva, prof. 15 Kvaranta Ksenija Tomić Marijana, prof. 15 Osmanović Enis Tomić, Marijana, prof. 15 Krišto Zoran Pavlinović Dejan, prof. NJEMAČKI JEZIK, Sv. Lovreč, OŠ Joakima Rakovca, 1. ožujka Kategorija SŠ IIA 2 Ćaćić Nicol Martina Franković,prof. 7 Petra Jeromela Franka Tatalović,prof. 25

26 Kategorija SŠ IB 1 Milićević Majama Slavko Pavić,prof. FRANCUSKI JEZIK, Pula, ŠTUT, 1. ožujka Kategorija SŠ IIA 1 Monika Stojadinov Darling Pantelić-Strenja,prof. Kategorija SŠ IB 1 Antonija Diković Darling Pantelić-Strenja,prof. 2 Tea Bešić Darling Pantelić-Strenja,prof. 3 Nikolina Škalec Darling Pantelić-Strenja,prof. TALIJANSKI JEZIK, Buje,OŠ Buje, 19. ožujka Sara Šram Karin Bolković,prof. 6 Fabiana Putina Virna Buršić,prof. 7 Donna Luisa Del Bianco Karin Bolković,prof. LATINSKI JEZIK, Pazin,Pazinski kolegij, 27. veljače Dora Gašparini Slavko Pavić,prof. 7 Gabrijel Lazarić Slavko Pavić,prof. MATEMATIKA, Pula, Gimnazija Pula, 13. ožujka razred A VARIJANTA 1 Ivan Lazarić Fatima Ferizović-Vujović,prof. 2 Lucija Fioretti Fatima Ferizović-Vujović,prof. 3 Ivan Žufić Fatima Ferizović-Vujović,prof. 4 Damjan Perković Fatima Ferizović-Vujović,prof. 5 Dora Vojnić Fatima Ferizović-Vujović,prof. 3.razred A VARIJANTA 2 Matea Prenc Vera Bukša,prof. 26

27 3 Luka Macan Vera Bukša,prof. 4. razred A VARIJANTA 2 Goran Rumin Vera Bukša,prof. 3 Goran Jelić-Čižmek Vera Bukša,prof. 2.razred B VARIJANTA 1 Robert Režan Kristina Opatić,prof. 2 Lucija Šain Azra Vlačić,prof. 3 Denis Andrić Mirna Bastijanić,prof. 3.razred B VARIJANTA 6 Dameo Ramić-Kovačić Azra Vlačić,prof. 4. razred B VARIJANTA 4 Bernard Blagajčević Kristina Opatić,prof. FIZIKA, Rovinj,SŠ Z. Črnje Rovinj, 29. veljače razred 1 Ivan Lazarić Eva Ravnić,prof. 4 Lucija Fioretti Eva Ravnić,prof. 7 Matija Jurcan Eva Ravnić,prof. 8 Damjan Perković Eva Ravnić,prof. 13 Ivan Žufić Eva Ravnić,prof. 16 Tea Buršić Eva Ravnić,prof. 18 Ivor Perković Eva Ravnić,prof. 22 Iva Mikolić Eva Ravnić,prof. 2. razred 1 Dorian Jakov Štern-Vukotić Eva Ravnić,prof. 3 Nina Matsuno Eva Ravnić,prof. 9 Ivan Bubić Eva Ravnić,prof. 10 Ivan Pavletić Eva Ravnić,prof. 3. razred 2 Matea Prenc Aldo Nefat,prof. 27

28 6 Luka Macan Aldo Nefat,prof. 7 Marko Šegon Aldo Nefat,prof. 8 Anton Perkov Aldo Nefat,prof. 9 Toni Vitasović Aldo Nefat,prof. 4. razred 1 Goran Jelić-Čižmek Aldo Nefat,prof. 3 Goran Rumin Aldo Nefat,prof. 9 Filip Šain Aldo Nefat,prof. KEMIJA,Labin,OŠ I.L.Ribar Labin, 15. ožujka razred 1 Emanuela Plišić Biljana Nikolić,prof. 2. razred 3 Dora Gašparini Daniela Litar Perković,prof. BIOLOGIJA, Pula, OŠ Veruda, 14. ožujka razred 3 Ivor Perković Biljana Nikolić,prof. 2. razred 1 Lucija Kanjer Ira Maslovar,prof. 3 Mattea Živković Ira Maslovar,prof. 5 Petra Maras Ira Maslovar,prof. 3. razred 2 Nina Zupičić Nerina Pauro-Korać,prof. 4 Maja Ploh Nerina Pauro-Korać,prof. Učenica Maja Ploh pozvana je na državno natjecanje u kategoriji praktičnih radova s radom Halifit. 4. razred 1 Ana Terlević Biljana Nikolić,prof. 2 Marko Mihajlović Nerina Pauro-Korać,prof. 28

29 GEOGRAFIJA,Buzet, OŠ V. Gržalje Buzet,6. ožujka razred 3 Andi Drandić Ljiljana Milin,prof. 2. razred 1 Robert Režan Ljiljana Milin,prof. 2 Leonardo Žagrić Ljiljana Milin,prof. 8 Roce Filip Ljiljana Milin,prof. 3. razred 1 Matea Prenc Tanja Černeka,prof. 2 Ivan Gržetić Tanja Černeka,prof. 4 Mateo Mandić Tanja Černeka,prof. 8 Dameo Kovačić- Tanja Černeka,prof. Ramić 4. razred 5 Zoran Krišto Željka Lakić,prof. POVIJEST, OŠ VODNJAN, Vodnjan, 7. ožujka razredi 1 Daniel Čuturilo Alen Tafra 3. razredi 2 David Zgrablić Filip Zoričić 5 Ivan Gržetić Željko Šek 6 Elvis Božac Željko Šek 7 Mateo Mandić Filip Zoričić 4. razredi 1 Dajana Bileta Alen Tafra Kategorija samostalnih istraživačkih radova Rang Naslov rada Učenici Mentor 2 Kronike jedinice civilne zaštite općine Pula Maja Ploh, Marko Šegon Željko Šek INFORMATIKA, PROGRAMIRANJE -. I. podskupina - (I i II. razredi) Rang Učenik 1 Ivan Lazarić 29

30 2 Ivan Žufić PROGRAMIRANJE - II. podskupina - (III. i IV. razredi) Rang Učenik 1 Goran Rumin 2 Mladen Gelemanović 3 Filip Matijević Osnove informatike Rang Učenik 1 Viran Ribić 2 Teo Frgačić 3 Filip Matijević 4 Goran Rumin ASTRONOMIJA, Višnjan, OŠ J.Šurana Višnjan, 8. ožujka razred 1 Matea Prenc Eva Ravnić,prof. 3 Anton Perkov Damir Šegon 4 Marko Šegon Damir Šegon VJERONAUK, Pazin, Pazinski kolegij, 21. veljače Rang Učenici Mentor 1 Mateja Šimunić Sara Pužar Tima Redžović Sebastian Dovičin FILOZOFIJA I LOGIKA, Rijeka, Gimnazija Andrije Mohorovičića, 12. ožujka razred - Filozofija 10 Tiziana Matijević Alen Tafra,prof. 10 Roni Nikolić Alen Tafra,prof. 3. razred - Logika Kazimir Berljavac,prof. 11 Teo Frgačić Gorazd Ćosić,prof. 14 Nina Išić Gorazd Ćosić,prof. 28 Ana Škifić Gorazd Ćosić,prof. 30

31 Međužupanijska natjecanja DEBATA, Rijeka, OŠ Podmurvice, 3. i 4.ožujka Članovi debatnog kluba Lumeni 3 ekipe koje su sudjelovale na međužupanijskom natjecanju debatnih klubova srednjih škola. Članovi ekipe 1 Majama R. Miličević ; Sara Šram; Luka Plec 2 Donna Luisa Del Bianco; Mateo Petrić; Minja Stevović 3 Milka Kukić,Tedi Banković,Tena Lovrić CRVENI KRIŽ, međužupanijsko natjecanje mjesto osvojila je ekipa: Franka Folo IIF, Mei Doblanović IIC, Karla Kočar IIF, Ingrid Kovačić IIF, Dominik Rosmanith IG, Mateja Šimunić IIG s mentoricom prof.mirna Bastijanić. Državna natjecanja Na državnim natjecanjima sudjelovalo je 31 učenika/ca i 12 mentora. LIDRANO: Pojedinačni nastup:u SAMOTNOJ SOBI /Miroslav Krleža, NOKTURNO / - kazivanje poezije, učenica: NINA IŠIĆ, 4. razred., mentor: Meri Šimunov HRVATSKI JEZIK: 6 Dora Gašparini Nataša Tončić,prof. 14 Robert Režan Zlata Knez,prof. ENGLESKI JEZIK: 7 Kristijan Lorencin-Petrović Ivana Bančić,prof. 1 Petra Ukota Dejan Pavlinović,prof. 3 Tara Lucia Kajić Dejan Pavlinović,prof. MATEMATIKA: 1 Ivan Lazarić Fatima Ferizović-Vujović,prof. 4 Lucija Fioretti Fatima Ferizović-Vujović,prof. 15 Matea Prenz Vera Bukša,prof. BIOLOGIJA: 11 Ana Terlević Nerina Pauro-Korać,prof. 4 Maja Ploh Nerina Pauro-Korać,prof. GEOGRAFIJA: 10 Robert Režan Ljiljana Milin,prof. ASTRONOMIJA: 7 Anton Perkov Damir Šegon INFORMATIKA-RAČUNALSTVO: 1 Ivan Lazarić Damir Blašković,Eva Grujić,prof. 3 Ivan Žufić Damir Blašković,Eva Grujić,prof. POVIJEST: 5 Dajana Bileta Alen Tafra,prof. VJERONAUK: 10 Mateja Šimunić Sara Pužar Kazimir Berljavac,prof Sebastian Dovičin, Tima Redžović 31

32 Sportska natjecanja u organizaciji Hrvatskos školskog sportskog saveza NAZIV NATJECANJA/ GRADSKO ŽUPANIJSKO ODBOJKA UČENICE MEĐUŽU- PANIJSKO DRŽAVNO ODBOJKA UČENICI 4. KOŠARKA Ž KOŠARKA M 1. i MALI NOGOMET M 5. RUKOMET Ž RUKOMET M 4. STOLNI TENIS Ž 4. STOLNI TENIS - M 4. ATLETIKA Ž ATLETIKA M 2. ATLETIKA Ž: 5. mjesto na državnom natjecanju Natjecale su se učenice: Ema Hošnjak, Lucija Šipura, Valentina Vuković, Martina Križanac, Ana Škifić, Lucija Šćur, Rea Škuflić, Alisa Kupus, Lucia Mrđen, Nika Todorović, Josipa Radetić,Alba Lukež i mentorica Đeni Blarežina,prof. Ostala natjecanja i smotre EUROPA U ŠKOLI: Literarni radovi: Likovni radovi: Elena Roce (Zlata Knez) Matea Prenc (Meri Šimunov) Klara Bakija Sara Matošević Antonija Borjana Agapito Vana Černeka Matejčić Barbara Komel Lea (Julijana Kocanović-Grubić) Petra Kolaš (Afrodita Shiroka-Spaqi) RADOST SLIKANJA UZ GLAZBU Mirela Rakić Ana Dobrić Noemi Ribić Stella Sabadi (Julijana Kocanović-Grubić) Nagrada za foto radove iz RH na temu Katastrofa i i snaga zaštite i spašavanja : Jelena Mandić IIg (Julijana Kocanović-Grubić). JAGODA TRUHELKA ZA KNJIŽEVNO, LITERARNO I NOVINARSKO STAVRALAŠTVO: 1. nagrada Monika Pothorski (najuspješniji esej-z.knez) 2. nagrada Paola Laginja i Raffaela Rančić (Z.Knez) 3. nagrada Robert Režan (Z.Knez) 32

33 Najuspješnija rap pjesma: Enis Osmanović (Z. Knez) Međunarodno matematematičko natjecanje Klokan bez granica Sudjelovale su 184 škole iz Hrvatske, u našoj školi 140 učenika plasirani su među 10% najboljih učenika. Skupina cadet ( 1. razred) 1. Ivan Žufić 2. Damjan Perković 9. Ivan Lazarić 10. Lucija Foiretti 19. Dora Vojnić 86. Daniel Marinković 161. Mateja Kurilić Skupina student (4.razred) 18. Lara Brmbolić Skupina junior ( 2. i 3. razred) 3. Paola Laginja 12. Helena Biberić 28. Petra Stanić 56. Denis Andrić 62. Kristijan Lorencin-Petrović Skupina junior-posebna lista 4. Luka Macan 25. Anton Perkov U sklopu FESTIVALA MATEMATIKE održalo se ekipno natjecanje srednjih i osnovnih škola na državnoj razini. Sudjelovalo je 49 srednjoškolskih ekipa, od kojih su tri bile iz Gimnazije Pula. Ekipa koju su sačinjavali Goran Rumin, Goran Jelić-Čižmek, Matea Prenc i Lucija Fioretti osvojila je četvrto mjesto, odnosno bila je najbolja istarska ekipa i za to osvojila posebno priznanje i nagradu.ostale dvije ekipe također su postigle visok broj bodova i zauzele 9. i 11. mjesto. Jednu ekipu sačinjavali su: Đino Blašković, Anton Perkov, Luka Macan i Ivan Lazarić. Drugu ekipu činili su Bernard Blagajčević, Luka Demarin, Ivan Žufić i Denis Andrić. U rezervi su bili (i također rješavali zadatke) Filip Šain, Toni Vitasović i Dora Vojnić. ŠKOLSKI LABORATORIJ Učenica Maja Ploh, IIIg razred, ušla je finale s radom Burza elektrona. 10 ŠKOLA 10 UMJETNIKA, muzejsko-edukativni projekt održan je u studenom u prostorijama Moderne galerije u Zagrebu - radne grupe: 3 učenika i jedan profesor - naša škola: Klaudia Benčak, IV.a, Lara Brmbolić, IV.c. Matea Janković, IV.e i prof. Julijana Kocanović-Grubić Projekt je obuhvaćao 10 gimnazija iz 10 hrvatskih gradova - Vukovar, Osijek, Našice, Varaždin, Zagreb, Rijeka, Pula, Zadar, Split, Dubrovnik. 33

34 Radilo se u radnim grupama od 3 učenika i 1 profesor. Grupe obrade temu u dogovoru i suradnji s Modernom galerijom te ju, pred svim okupljenim sudionicima projekta, prezentiraju putem Powerpoint prezentacija i raznih radionica. Učenici tako stječu nova znanja i razviju novi odnos prema materiji koju obrađuju i instituciji muzeja. Oni sami postaju istraživači i predstavljači svog projekta u kreatvnom postupku njegove organizacije. THINK EU- kreativno natjecanje koje provodi Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Prvo mjesto osvojila je grupa učenika sa zajedničkim radom Kugla mentorica prof. Franka Tatalović: Monika Mandić, Manda Papac i Nensi Peruško 34

35 4.3. IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI UČENIKA Mnogo učenika Gimnazije aktivno je u nizu sportskih, glazbenih i kulturnih društva,a mnogi od njih postigli su izvrsne rezultate na državnim, europskim i svjetskim natjecanjima. Tablica u prilogu. Svi učenici koji su se istakli svojim radom i uspjehom u šk.god.2011./2012. nagrađeni su knjigama i diplomama Gimnazije Pula, dana 9.svibnja na svečanosti obilježavanja Dana škole i Dana Europe IZLETI, EKSKURZIJE,TERENSKA NASTAVA 1. Jednodnevni izleti , Zagreb,68.zasjedanje u Europskom parlamentu mladih 3.razred , Zagreb, Sabor, 4.razredi , Zagreb - Klovićevi dvori Veliki majstori renesanse, 3.razred ,Rijeka Astronomski centar, Peek&poke, Rijeka, 1.razred , Karneval u Veneciji, 1.-4.razredi Zagreb-Footlose-2.razredi , Zagreb Banski dvori, HRT, Jutarnji list medijska kultura, 3.i 4.razred 2. Višednevni EU Parlament, 3.razredi Rim, Vatikan, Asisi 1-4.razreda Toscana 2.razred Pariz 1.f, 2.f. - 4/2012.-Graz,Postojna, 1.razredi 3. Maturalne ekskurzije Barcelona, Krakov, Amsterdam 35

36 5. OSTVARENJE GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA Radni tjedan u školi organiziran je tako da škola pet dana u tjednu radi u dvije smjene (jutro i popodne), a ponekad se radi i subotom ujutro nadoknada sati, kao i dio dodatne/dopunske/fakultativne nastave ili slobodnih aktivnosti učenika. U početku školske 2011./2012. godine stručna služba zajedno s ravnateljem izradila je Godišnji plan i program rada škole. Sa zadovoljstvom možemo zaključiti da je nastavni plan i program rada ostvaren, pa je od planiranih sati realizirano sati, odnosno 98,66%. Tablica u prilogu. Od planiranih 181 nastavnih dana u prvim, drugim i trećim razredima ostvareno je 177, a u završnim razredima od planirana 162 nastavna dana sva su i ostvarena. Realiziran je program izborne nastave: 1. Informatika IIb, II.a, IV.b, IV.e Engleski jezik IV.a Likovna umjetnost III.d Hrvatski jezik II.e Francuski jezik II.c Glazbena umjetnost IIIa,IVc,IVd, Geografija IIIc Sociologija IIIb Politika i gospodarstvo III e Etika II.d 70 Ukupno: 1020 sati Ove školske godine krenuli smo i s fakultativnom nastavom koja je uspješno realizirana te polučila velik interes kod učenika. Redni broj Predmet: Sati godišnje 1. Medijska kultura Talijanski jezik Povijest umjetnosti Astronomija Građanski odgoj Njemački jezik DSD Njemački jezik napredni Biologija šumski istraživači Socijalna ekologija Odbojka 70 Ukupno : 700 sati Dodatna i dopunska nastava realizirana je u potpunosti u skladu s godišnjim planom i programom u cilju pripreme učenika za državnu maturu, priprema za natjecanja, te pomoć učenicima koji imaju problem u savladavanju nastavnih sadržaja. 36

37 Posebno ističemo i rad sa darovitim učenicima od kojih su najbolji sudjelovali na županijskim, regionalnim i državnim susretima. Provodile su se slijedeće slobodne aktivnosti : - Zbor - Školski list - Dramska grupa - Recitatorska grupa - Kulturna događanja na razini škole - Književni jubileji - Crveni križ - Sociološka grupa - Školski sportski klub: Atletika, Stolni tenis, Rukomet, Nogomet, Odbojka, Košarka Stručno usavršavanje djelatnika permanentno se provodi tijekom godine, kroz seminare, savjetovanja, županijska stručna vijeća, seminare u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te ostalih društava i udruga, praćenjem stručne literature te suradnjom sa psihologom i pedagogom škole. Stručna služba, voditelj smjene i ravnatelj kontinuirano pregledavaju pedagošku dokumentaciju te upućuju profesore na promjene i potrebne dopune. Stručna služba (psiholog, voditelj, ravnatelj) u potpunosti je izvršila svoj plan i program, a bavi se i sljedećim poslovima: - planiranje i programiranje - razvojno pedagoškom djelatnosti u tijeku realizacije odgojno-obrazovnog rada - rad s učenicima - rad s nastavnicima - rad s roditeljima - profesionalno informiranje i usmjeravanje učenika (suradnja Zavoda za zapošljavanje, suradnja s liječnikom školske medicine), upisi, valorizacija odgojno-obrazovnog rada i postignutih rezultata - suradnja s vanjskim institucijama - stručno usavršavanje djelatnika pedagoško-razvojne službe - savjetodavni rad s učenicima, roditeljima i nastavnicima - permanentno, stručno usavršavanje nastavnika - rad u stručnim organima škole - rad s ravnateljem škole Što se tiče stručnosti nastave, Nastavničko vijeće, stručna služba kao i ravnatelj u cijelosti se slažu da je odgojno-obrazovni proces u 2011./2012. godini ostvaren i vrlo uspješan. 37

38 6. IZVJEŠĆE O RADU ŠKOLSKE KNJIŽNICE Školska knjižnica ima svoju povijest i u njoj su radile brojne knjižničarke. Smještena je u prizemlju škole i nekako je po strani, izolirana od svih. Pa ipak, ona je srce škole dnevno otvorena 9 sati. Dva dijela knjižnice zauzimaju oko 90 m2, a u novije vrijeme (ljeto godine) donji prostor preuređen je i stavljen u funkciju za učenike i nastavnike škole. Pored četiri nova stola, knjižnica je dobila i četiri nova računala, printer i fotokopirni uređaj za potrebe knjižnice i škole. Knjižnica se svojim cjelokupnim radom nastojala uklopiti u odgojno-obrazovni rad škole. U knjižnici smo radile na svim područjima i oblicima rada koji su određeni godišnjim planom i programom: od stručnog rada, odgojno-obrazovnog rada s učenicima, informacijske djelatnosti, kulturne i javne djelatnosti do suradnje s voditeljima stručnih aktiva, ravnateljicom, nastavnicima i ostalim djelatnicima škole. Što se tiče stručnog rada i nabave fonda, surađivale smo s voditeljima stručnih aktiva, osobito s aktivom hrvatskog jezika. Knjižnična građa stručno je obrađena, smještena i dostupna korisnicima za posudbu i korištenje u knjižnici. - Stanje knjižnog fonda je 6801 svezak - Stanje elektroničke i AV građe je 65 komada - Zbirka časopisa broji 12 naslova stručnih i popularno-znanstvenih časopisa - U godini (do 16. srpnja) nabavljeno je samo 27 primjeraka knjiga u vrijednosti 3562 kune (kupnjom i donacijama). Na području odgojno-obrazovnog rada, nastojale smo učenicima približiti knjižnicu kao izvor informacija na različitim medijima i pomoći im da postanu njeni korisnici (individualne konzultacije, savjeti, pomoć oko pretraživanja literature i slično). Pored redovite djelatnosti, knjižnica je radila i na području kulturne i javne djelatnosti. - Suradnja sa Sveučilišnom i Gradskom knjižnicom u Puli - Sudjelovanje u programu edukacije volontera SANJAČI KNJIGA (uključenjem učenika) - U Mjesecu hrvatske knjige ČITAJMO PJESNIKE - Sudjelovanje na pulskom festivalu knjige i autora - Izložba pisanih radova Mate Balote u knjižnici - Božić u knjižnici (radionica na engleskom jeziku za djecu iz vrtića) 38

39 Knjižnica je obilježila i važnije MEĐUNARODNE DANE na panou prigodnim izlošcima i materijalima. Knjižničarke su se stručno usavršavale, prisustvovale stručnim skupovima za školske knjižničare na županijskoj razini, a bile smo uključene u dežurstva na ispitima državne mature.u svom radu surađivale smo s nakladnicima i knjižarama. Stalno smo surađivale s ravnateljicom, razrednicima, nastavnicima, tajništvom, računovodstvom te osobljem škole. Uz dobru suradnju s ravnateljicom knjižnica je obavila svoje planirane zadatke i dobila smjernice za budući rad. U knjižnici je često bilo vrlo živo: gledanje filmova na TV, održavanje nastave, učenje, pisanje zadaća i šalabahtera, pripremanje prezentacija i projekata, rad na računalu, igranje igrica, rad nastavnika, buka, smijeh... U knjižnici se stalno nešto zbivalo i zato je ona srce škole! U Puli, 16.srpnja Knjižničarka Mirjana Mijić, prof 39

40 7. IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ DRŽAVNOJ MATURI Školsku 2011./2012. godinu upisalo je 169 učenika. Na kraju nastavne godine 168 učenika uspješno je završilo IV.razred, a 1 učenica upućena je na popravni ispit. Ispitu državne mature pristupila je i jedna prošlogodišnja maturantica koja lani nije polagala DM. Slijedom navedenog, ispitima državne mature u ljetnom roku pristupilo je 169 učenika i ostvarilo sljedeće rezultate za obvezne predmete: LJETNI ROK ISPIT BROJ PRISTUPNIKA BROJ PRISUPNIKA KOJI SU POLOŽILI ISPIT Hrvatski jezik - viša razina Hrvatski jezik niža razina Matematika viša razina Matematika niža razina Engleski jezik viša razina Engleski jezik niža razina Njemački jezik viša 6 6 razina Njemački jezik niža razina 4 3 Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da od ukupno 169 pristupnika u ljetnom roku maturu nije položilo dvoje učenika: 1 učenik nije položio hrvatski jezik (niža razina), 1 učenica nije položila matematiku (viša razina) te 1 učenik nije položio njemački jezik (niža razina) jer nije pristupio ispitu. Nakon provedenih ispita državne mature u ljetnom roku 127 naših maturanata upisalo je studije koji su bili njihov prvi izbor na listi prioriteta studijskih programa, 11 učenika upisalo je studije koji su im bili drugi na listi prioriteta, 8 učenika upisalo je fakultete koji su im bili treće izbor. U jesenskom roku ispitima državne mature pristupila je učenica koja je bila upućena na popravni ispit, dvoje učenika koji nisu prošli matematiku odnosno njemački i hrvatski jezik u 40

41 ljetnom roku mature te jedna učenica koja je položila maturu u ljetnom roku, ali je ponovno prijavila dva ispita zbog ostvarivanja boljih rezultata. U jesenskom su roku ostvareni slijedeći rezultati za obvezne predmete: JESENSKI ROK ISPIT BROJ PRISTUPNIKA BROJ PRISTUPNIKA KOJI SU POLOŽILI ISPIT Hrvatski jezik viša razina 1 1 Hrvatski jezik niža razina 1 1 Matematika niža razina 3 2 Engleski jezik viša razina 2 2 Njemački jezik viša razina 1 1 Iz tabličnih prikaza vidi se da samo jedan učenik nije položio ispit iz matematike u jesenskom roku. Pula, 12. rujna Tatjana Glavaš-Maras Ispitni koordinator Gimnazije Pula 41

42 8. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PREVENTIVNIH PROGRAMA Školski preventivni program Gimnazije Pula u tijeku prvog polugodišta školske godine 2011./2012. realiziran je različitim predavanjima, akcijama i projektima: 1. Suradnja sa Službom za prevenciju ovisnosti u Puli Gospodin Velimir Todorović, psiholog pri Službi za prevenciju ovisnosti u mjesecu listopadu održao je predavanje za roditelje prvih razreda, te za članove Nastavničkog vijeća Gimnazije Pula. Radi izrazitog interesa profesora Gimnazije Pula načelno smo dogovorili nastavak ciklusa predavanja u drugom polugodištu školske godine 2011./2012. U mjesecu prosincu ( ) u prostorima Sveučilišne knjižnice održan je okrugli stol razgovor grupe srednjoškolaca sa stručnjacima raznih profesija vezano za prevenciju ovisnosti o narkoticima. U pratnji pedagoginje sudjelovalo je deset učenica i učenika Gimnazije Pula s pripremljenim pitanjima za predstavnike MUP-a, Centra za izvanbolničko liječenje ovisnosti Pula, Centra za socijalnu skrb. 2. U suradnji s Udrugom ZUM i Obiteljskim centrom Istarske županije učenice trećih razreda uključile su se u projekt Prepoznaj svoju snagu. Akciji je prethodilo šest cjelodnevnih radionica koje su obuhvatile teme ovisnosti, učinkovitih preventivnih programa, socijalnih vještina, aktivnog sudjelovanja mladih u društvu i razvijanju socijalnih vještina. Sudionice su osmislile ključne poruke akcije, letke i majice na kojima su prenosili poruke vršnjacima i široj javnosti. Završnica cijele akcije odvijala se 8. prosinca godine u unutarnjem dvorištu Gimnazije Pula gdje su sudionice učenicima Gimnazije Pula predstavile svoje rezultate. Uz prigodan program u kojem je bilo pjesme i druženja akcija je rezultirala platnom na koje su učenici otiscima svojih dlanova u raznim bojama željeli prenijeti poruku svojim vršnjacima i široj javnosti: Prepoznaj svoju snagu (bez droge). Projekt i njegovi rezultati također su predstavljeni na Sajmu knjige u Puli 10. prosinca godine. 3. S Policijskom upravom istarskom u kinu Valli Pula 2. prosinca godine za učenike trećih i četvrtih razreda prezentiran je dokumentarni film Policija u zajednici čija je tema ovisnost, te nakon projekcije predavanje o utjecaju droge i alkohola na mlade vozače uz prikazivanje kraćih filmova. 4. Udruga Institut iz Pule nam je i ove godine ponudila suradnju vezano uz ŠPP, a vezano uz njihov projekt prevencije zlouporaba droga i širenja krvlju spolno prenosivih zaraznih bolesti s naglaskom na prevenciju infekcije virusom hepatitisa. Učenicima drugih razreda prezentirana su dva kratka dokumentarna filma Ostavljeni i Virus C.Nakon prikazanih filmova vodili su se razgovori na temu prevencije, virusa C, te maloljetničkog kriminala. Ista predavanja planirana su za učenike prvih razreda u drugom polugodištu šk. god /2012. Učenice Gimnazije Pula volontirale su 1. prosinaca na Trgu Portarata u sklopu obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a čiji je organizator Udruga Institut. Učenice su sudjelovale u dijeljenju materijala o prevenciji AIDS-a, a planirano je da svoja znanja i iskustva stečena u akciji prenesu svojim vršnjacima u školi. Voditelj ŠPP Gimnazije Pula Ančica Cetina,prof. - pedagoginja 42