ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA - o v d j e -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA - o v d j e -"

Transkript

1 REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za gospodarstvo Klasa: /14-01/11 Ur.broj: 2196/ Vinkovci, 05. lipnja godine ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA - o v d j e - PREDMET: Informacija o izvršenoj obnovi i izgradnji komunalne infrastrukture u Vukovarsko-srijemskoj županiji u godini Poštovani, U privitku Vam dostavljamo Informaciju o izvršenoj obnovi i izgradnji komunalne infrastrukture u Vukovarsko-srijemskoj županiji u godini kako bi se o istoj raspravljalo na jednoj od narednih sjednica Županijske skupštine. S poštovanjem, P r o č e l n i k Zdenko Podolar, dipl.oec.

2 REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za gospodarstvo INFORMACIJA O IZVRŠENOJ OBNOVI I IZGRADNJI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI U GODINI Vinkovci, ožujak godine 1

3 U godini Upravni odjel za gospodarstvo pratio je obnovu i izgradnju komunalne infrastrukture na području županije. U svom radu Odjel je naišao na dobru suradnju jedinica lokalne samouprave te svih poduzeća (državnih, gradskih, općinskih) koja se bave infrastrukturom, kao i onih koji su ulagali sredstva u obnovu i izgradnju infrastrukture Vukovarsko-srijemske županije. Nastavno, daje se pregled ulaganja po infrastrukturnim sustavima i to, kako slijedi: I VODOVOD JAVNA VODOPSKRBA MJESTO Vukovar ,00 Vinkovci ,00 Županja ,00 SREDSTVA OSIGURALI Vodovod grada Vukovara, Hrvatske vode (HV), Grad Vukovar Grad Vinkovci, Vinkovački vodovod i (VVK) HV, Grad Županja, Komunalac Županja NOSITELJ INVESTICIJE Vodovod grada Vukovara Komunalac Županja Ilok ,00 HV, Grad Ilok, Komunalije Ilok Komunalije Ilok Otok ,00 Grad Otok Grad Otok Andrijaševci ,00 Općina Andrijaševci Općina Andrijaševci Babina Greda ,00 HV, VVK, Općina Babina Grda Cerić ,00 HV i Općina Nuštar Rajevo Selo ,00 HV, VVK, Općina Drenovci, MRRFEU Lovas ,00 Općina Lovas Općina Lovas Gradište ,00 Općina Gradište Općina Gradište Mohovo ,00 HV, Grad Ilok Komunalije Ilok Opatovac-Šarengrad ,00 HV, Grad Ilok Komunalije Ilok Tompojevci ,00 HV, Općina Tompojevci Vodovod grada Vukovara Nuštar ,00 HV i Općina Nuštar Vk. Banovci, Nijemci, Podgrađe, Apševci, Lipovac(RVIS) Sikirevci-Reginalni vodovod (vodocrpilište) ,00 HV, VVK, Općina Nijemci ,00, HV Stari Mikanovci ,00 Općina Stari Mikanovci Općina Stari Mikanovci Bršadin ,00 Općina Trpinja Vodovod grada Vukovara Općina Trpinja ,00 Općina Trpinja Vodovod grada Vukovara Retkovci-(RVIS)Regonalni vodovod Istočne Slavonije UKUPNO: , ,00 HV, VVK, Općina Ivankovo 2

4 Urađeno je slijedeće: Vukovar - sanacija i izgradnja vodoopskrbne mreže u ulicama : Antuna Branka Šimića, dr. Franje Tuđmana i u dijelu Županijske ulice uz šetnicu - izgradnja i rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda od Županijske ulice do ulice Bana J. Jelačića - obnova vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Vladimira Nazora - sanacija i obnova vodoopskrbnog cjevovoda u ulici SR Njemačke - sanacija i obnova vodoopskrbnog cjevovoda u Vatikanskoj ulici - sanacija i obnova vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Domovinskog rata - sanacija i obnova vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Bana Josipa Jelačića - izgradnja zamjenske transformatorske stanice na pogonu za obradu i distribuciju vode - izmještanje postojećih vodovodnih instalacija na obnovi državne ceste D57 Vukovar - Orolik - obnova vodoopskrbnog cjevovoda uz rijeku Vuku ( između ulice dr. Franje Tuđmana i Frankopanske ulice ) - obnova vodoopskrbnog cjevovoda u odvojku Zmajeve ulice Vinkovci - izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Sopot i priključenje na vodopskrbnu mrežu grada Vinkovaca Županja - rekonstrukcija (zamjena) azbestno cementnih cjevovoda sa PEHD-e cijevima, izgradnja zasunskih čvorišta i nadzemnih hidranata - izgradnja tranzitno distributivnog cjevovoda Županja Istok (PHD cijevi, čvorišta, hidranti) - izgradnja distributivne vodoopskrbne mreže u ulici I. Mažuranića - rekonstrukcija glavnih vodoopskrbnih cjevovoda vodoopskrbnog sustava grada Županje Ilok - izgradnja crpne stanice i priključak zdenca Z-3 na vodoopskrbni sustav Iloka - sanacija glavnog vodoopskrbnog cjevovoda do vodospreme Principovac Otok - dogradnja (proširenje) mreže u Ratarskoj ulici Mohovo - sanacija crpilišta - sanacija vodoopskrbnog cjevovoda - sanacija magistralnog vodooskrbnog cjevovoda Mohovo - Šarengrad Opatovac - Šarengrad - priključenje naselja Opatovac i Šarengrad na vodoopskrbni sustav Iloka Nuštar - dogradnja (proširenje) mreže u Frankopanskoj ulici - rekonstrukcija vodopskrbne mreže I faza Andrijaševci - sanacija crpilišta Gradište - dogradnja (proširenje) mreže 3

5 Retkovci - Regionalni vodovod Istočne Slavonije (RVIS), izgradnja vodospreme i crpne stanice Rajevo Selo - izgradnja vodovoda II faza Vinkovački Banovci, Nijemci, Podgrađe, Apševac, Lipovac - Regionalni vodovod Istočne Slavonije (RVIS), izgradnja magistralnog cjevovoda Vinkovački Banovci-Nijemci- Podgrađe-Apševci-Lipovac Babina Greda - rekonstrukcija i dogradnja vodopskrbne mreže u Savskoj ulici Sikirevci ( vodocrpilište RVIS ) - izgradnja zdenca ZS-5 Lovas - izrada Idejnog projekta za sanaciju (izgradnju) vodoopskrbne mreže Stari Mikanovci - izrada dokumentacije za dogradnju vodopskrbne mreže Tompojevci - rekonstrukcija glavnog vodoopskrbnog cjevovoda Bršadin - sanacija (izgradnja) vodoopskrbne mreže u Ribarskoj ulici Općina Trpinja - izgradnja hidranata u više naselja općine Trpinja Cerić - produžetak vodoopskrne mreže u ulici J.Runjanina i Branimirovoj Prateći stanje u javnoj vodoopskrbi ističemo da su u vodoopskrbu ulažu značajna financijska sredstva ( od godine do kraja godine uloženo je 336,4 mil. kuna), a što za rezultat ima zadovoljavajuću izgrađenost vodoopskrbnih sustava. Za Karadžićevo, jedino naselje u županiji koje nema vodoopskrbni sustav urađen je projekt za spojni cjevovod i vodoopskrbnu mrežu, te se očekuje izgradnja istih kada se Regionalni vodovod izgradi do Jarmine. Nadalje pripominjemo da voda u naselju Pačetin (lokalani vodopskrbni sustav imaju svoj bunar) nije za piće zbog previsoke koncentracije arsena, te žurno treba izgraditi spojni cjevovod Bobota Pačetin i izvršiti spajanje na vodoopskrbni sustav grada Vukovara. Veći broj projekata iz vodoopskrbe (zamjena azbestno-cementnih cjevovoda, rekonstrukcija i izgradnja mreže i hidranata, rekonstrukcija postrojenja za preradu vode, istrazivanja na crpilištima...) nominirana su za sredstva iz EU fondova. Ulaganja u javnu vodoopskrbu u godini su oko 33,6 mil. kuna, a u usporedbi s godinom ( 33,4 mil. kuna) su skoro identična ( razlika 0,2 mil. kuna ). 4

6 II KANALIZACIJA JAVNA ODVODNJA MJESTO Vukovar ,00 SREDSTVA OSIGURALI Hrvatske vode (HV), Grad Vukovar, Vodovod grda Vukovara NOSITELJ INVESTICIJE Vodovod grada Vukovara Vinkovci ,00 Grad VInkovci Grad VInkovci Županja ,00 HV, Komunalac Županja, Grad Županja Komunalac Županja Ilok ,00 HV, Grad Ilok, Komunalije Ilok Komunalije Ilok Otok ,00 Grad Otok, HV Bošnjaci ,00 Općina Bošnjaci, HV Komunalac Županja Cerna ,00 HV, Općina Cerna, VVK Gradište ,00 Općina Gradište, HV, IPARD, Komunalac Županja Ivankovo ,00 Općina Ivankovo, VVK Komunalac Županja Lovas ,00 Općina Lovas, HV, Komunalije Ilok Općina Lovas Nijemci ,00 Općina Nijemci, HV, VVK Nuštar ,00 VVK, Općina Nuštar Stari Jankovci ,00 VVK, Općina Stari Jankovci, HV Privlaka ,00 HV, VVK, Općina Privlaka Šarengrad - Bapska ,00 HV, Grad Ilok, Komunalije Ilok Komunalije Ilok Mohovo ,00 HV, Grad Ilok, Komunalije Ilok Komunalije Ilok Stari Mikanovci ,00 Općina Stari Mikanovci Općina Stari Mikanovci Tovarnik ,00 Općina Tovarnik, VVK Vođinci ,00 Općina Vođinci Općina Vođinci UKUPNO: ,00 Urađeno je slijedeće: Vukovar - izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekata sredstvima EU fondova - izrada projektne dokumentacije za sustav javne odvodnje naselja Sotin (idejni projekt završen, u tijeku je postupak javne nabave za izradu glavnog projekta ) - izrada idejnog i glavnog projekta javne odvodnje u ulici Brune Bušića - izrada idejnog i glavnog projekta javne odvodnje u ulici Petri skela (produžetak) - izrada idejnog i glavnog projekta Ograde oko grupe objekata javne odvodnje (crpne stanice Tri kućice i crpne stanice Borovo 1) - izgradnja javne odvodnje u Kolodvorskoj ulici - izgradnja javne odvodnje u Kudeljarskoj ulici 5

7 Vinkovci - izgradnja javne odvodnje u ulici J.Kozarca - izgradnja javne odvodnje u ulici G.Krkleca - izgradnja javne odvodnje u ulici R.Boškovića-odvojak - izgradnja javne odvodnje u ulici Š.Debelića Županja - izrada projektne dokumentacije za pročistač otpadnih voda Ilok - dogradnja javne odvodnje (kanalizacijska mreža) Otok - izgradnja javne odvodnje (kanalizacijska mreža) - izgradnja odvodnje u industrijskoj zoni Bošnjaci - izgradnja javne odvodnje II faza ( okončano ) Cerna - nastavak izgradnje kanalizacije V faza Gradište - izgradnja dijela II, III, i IV faze sustava odvodnje ( sabirni kolektori, revizijska okna, crpne stanice, tlačni cjevovod ) - izrada idejnog projekta za VI i VII fazu izgradnje sustava javne odvodnje Ivankovo - izgradnja javne odvodnje ( kanalizacijske mreže ) Lovas - izgradnja sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Lovas i Opatovac Nijemci - izgradnja javne odvodnje (kanalizacijske mreže) Nuštar - dovršetak izradnje javne odvodnje Stari Jankovci - izgradnja javne odvodnje II faza Privlaka - nastavak izgradnje sustava javne odvodnje Stari Mikanovci - izrada projektne dokumentacije za sustav javne odvodnje Šarengrad - Bapska - izrada projektne dokumentacije za sustav javne odvodnje Mohovo - izgradnja sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 6

8 Tovarnik - ishođenje potvrde glavnog projekta sustava odvodnje Vođinci - izrada idejnog projekta javne odvodnje Stanje u sustavu javne odvodnje značajno se poboljšalo u nekoliko zadnjih godina, a što je rezultat značajnih ulaganja ( od godine do kraja godine uloženo je oko 466,4 mil. kuna, a u godini 23,7 mil. kuna). Nadalje ističemo da nikakovog značajnijeg razvoja bez sustava javne odvodnje nema, a to su prepoznale i jedinice lokalne samouprave te svoja proračunska sredstva udružuju sa značajnim potporama države (Hrvatske vode, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU) i grade sustave odvodnje. Gradnja sustava javne odvodnje zahtjeva ogromna financijska sredstva tako da izgradnja u pravilu traje više godina. Gradovi i općine, uz pomoć Hrvatskih voda, izradili su projekte za sustave odvodnje i sa tim projektima su kandidirali za financijska sredstva iz EU fondova. Pojedini projekti su odobreni ( sustav odvodnje Borovo, projekt odvodnje Vukovar, uređaji za počišćavanje otpadnih voda ) te će realizacija započeti u godini. Ulaganja u odvodnju otpadnih voda u godini su oko 23,7 mil. kuna, a u usporedbi s godinom (87,5 mil. kuna ) su za 63,8 mil. kuna manja, odnosno 72,9 %. III ELEKTROENERGETSKI OBJEKTI a) Izgradnja objekata - financiranih od strane HEP-a, Elektra Vinkovci OBJEKT KOLIČINA I JEDINICA TRAFOSTANICA -TS 110/35/10 kv 1 kom ,00 TRAFOSTANICA -TS 10(20)/0,4 kv 2 kom ,00 TRAFOSTANICA -TS 35/10(20) kv 3 kom ,00 KABELSKA RASKLOPNA STANICA KRS 10(20)/0,4 kv 1 kom ,00 NISKONAPONSKA ZRAČNA MREŽA NA BETONSKIM STUBOVIMA (MRNN) 11,17 km ,00 NISKONAPONSKA KABELSKA MREŽA (KBNN) 14,52 km ,00 PODZEMNI KABELSKI DALEKOVOD KB 10 ( 20 )kv 0,48 km ,00 PODZEMNI KABELSKI DALEKOVOD KB 20 kv 1 km ,00 BROJILA - ZAMJENA (PODRUČJE ELEKTE VINKOVCI) ,00 PRIKLJUČCI NA PODRUČJU ELEKTRE VINKOVCI ,00 REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA ,00 POSLOVNA ZGRADA ELEKTRE -1 FAZA ,00 UKUPNO : ,00 7

9 Napravljeno je slijedeće: 1. trafostanice - izrada glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije trafostanice TS 110/35/10 kv Vinkovci 1 - izgradnja - rekonstrukcija stubne betonske tafostanice SBTS 10(20)/0,4 kv u gradu Otoku i izgradnja distributivne trafostanice DTS 10(20)/0,4 kv u gradu Vukovaru Borovska cesta 5 - rekonstrukcija trafostanice TS 35/10(20) kv u gradu Otoku, Drenovcima i Opatovcu, te zamjena svih glavnih vodova sa 10 kv na 20 kv napon 2. niskonaponska mreža - rekonstrukcija i izgradnja niskonaponske zračne mreže na betonskim stubovima u : Bršadinu 1000 m, Podrinju 1250 m, Rajevom Selu 400 m, Ostrovu 400 m, Gabošu 700 m, Babinoj Gredi 6500 m, Šarengradu 100 m, Mirkovcima 170 m, Veri 150 m, Bošnjacima 90 m i Lovasu 310 m - izgradnja kabelske niskonaponske mreže u : Gradištu 7200 m, Babinoj Gredi 1000 m, Vinkovcima 500 m, Mirkovcima 410 m, Županji 1380 m, Ivankovu 750 m, Vukovaru 720 m, Mohovu 330 m, Vođincima 1100 m i Starim Mikanovcima 320 m 3. dalekovodi - postavljanje podzemnog kabelskog dalekovoda 10(20) kv u Vinkovcima 480 m - postavljanje podzemnog kabelskog dalekovoda 20 kv za pročistač otpadnih voda u Iloku duljine 1000 m 4. izgrađena kabelska rasklopna stanica KRS 10(20)/0,4 kv u Vukovaru kod vodovoda b) Obnova i izgradnja javne rasvjete (JR) financirana je navećim dijelom sredstvima jedinica lokalne samouprave, a urađeno je slijedeće: REDNI BROJ NASELJE OBAVLJENI RADOVI INVESTITOR 1. Vukovar Izgradnja,rekonstrukcija i održavanje javne rasvjete ,00 Grad Vukovar, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2. Vrbanja Izgradnja javne rasvjete ,00 Općina Vrbanja 3. Gaboš Izgradnja javne rasvjete ,00 Općina Markušica 4. Borovo Produžetak javne rasvjete ,00 Općina Borovo 5. Vinkovci Izgradnja javne rasvjete ,00 Grad Vinkovci 6. Bošnjaci Izgradnja javne rasvjete ,00 Općina Bošnjaci 7. Tordinci Obnova javne rasvjete ,00 Općina Tordinci 8. Gradište Obnova javne rasvjete ,00 Općina Gradište 9. Nijemci Izgradnja i održavanje JR, električna energija za JR ,00 Općina Nijemci 10. Privlaka Izgradnja javne rasvjete ,00 Općina Privlaka 11. Bobota, Vera Izgradnja javne rasvjete ,00 Općina Trpinja 12. Bogdanovci Obnova javne rasvjete ,00 Općina Bogdanovci 13. Markušica Izgradnja javne rasvjete ,00 Općina Markušica 14. Županja Izgradnja javne rasvjete ,00 Grad Županja 15. Tovarnik Ugradnja LED žarulja ,00 Općina Tovarnik 8

10 16. Lovas Digitalni satovi za JR 6.085,00 Općina Lovas 17. Općina Tompojevci Obnova javne rasvjete 3.750,00 Općina Tompojevci 18. Andrijaševci Obnova javne rasvjete ,00 Općina Andrijaševci UKUPNO: ,00 Obnova i izgradnja elektroenergetskih objekata tekla je po planu HEP-a, Elektre Vinkovci, a javne rasvjete po planovima jedinica lokalne samouprave. Ukupno uložena sredstva u elektroenergetske objekte u godini iznose oko 31,6 ( , ,00 = ,00) mil. kuna, a u usporedbi sa godinom (37,8 mil. kuna) su za 6,2 mil. kuna manja, odnosno 16,4%. IV REDNI BROJ OBJEKTI POŠTE OBNOVLJENI ILI IZGRAĐENI OBJEKT OBAVLJENI RADOVI INVESTITOR 1. Poštanski ured Vukovar Rekonstrukcija grijanja ,00 Hrvatske pošte 2. Poštanski ured Soljani Uređenje ureda ,00 Hrvatske pošte 3. Poštanski ured Gunja Plinofikacija ,00 Hrvatske pošte U K U P N O : ,00 U rekonstrukciju i komunalno opremanje poštanskih ureda u Vukovarskosrijemskoj županiji u godini uloženo je 0,24 mil. kuna. V REDNI BROJ MOSTOVI OBNOVLJENI ILI IZGRAĐENI OBJEKT Mostovi na rijekama u VSŽ (županijske ceste) Most Bejli na rijeci Brežnici Pješački most preko rijeke Vuke u Vukovaru OBAVLJENI RADOVI Antikorozivna zaštita ograda na mostovima INVESTITOR ,00 Uprava za ceste VSŽ Sanacija mosta ,00 Uprava za ceste VSŽ Izgradnja mosta ,00 Grad Rijeka UKUPNO : ,00 U izgradnju i sanaciju mostova u godini uloženo je oko 1,2 mil. kuna. VI CESTE Korištene kratice u dolje navedenim tablicama su: ŽC - županijska cesta D - državna cesta LC - lokalna cesta 9

11 c) Državne ceste RED. BR. OBNOVLJENI ILI IZGRAĐENI OBJEKT OBAVLJENI RADOVI INVESTITOR 1. Državna cesta (D) D-55, Izvlaštenje, projektiranje, i istočna obilaznica Vinkovaca građenje državne ceste ,00 Hrvatske ceste d.o.o. 2. D 2, obilaznica Vukovara Projektiranje ,00 Hrvatske ceste d.o.o. 3. Srijemska transvezala Ilok - Izvlaštenje, projektiranje, i Lipovac građenje državne ceste ,00 Hrvatske ceste d.o.o. 4. Državne ceste u VSŽ Redovno održavanje ,00 Hrvatske ceste d.o.o. 5. Državne ceste u VSŽ Izvanredno održavanje ,00 Hrvatske ceste d.o.o. UKUPNO: ,00 b) Županijske ceste RED. BR. OBNOVLJENI ILI IZGRAĐENI OBJEKT OBAVLJENI RADOVI INVESTITOR 1. Županijske ceste (ŽC) Redovno održavanje ,00 Uprava za ceste VSŽ 2. ŽC, kružni tokovi, cestovno-pružni prijelazi, nadvožnjak preko pruge Geodetske usluge ,00 Uprava za ceste VSŽ 3. ŽC, upravna zgrada, autobusna stajališta, semafori Izrada projekata ,00 Uprava za ceste VSŽ 4. Semafori na županijskim cestama Redovno održavanje ,00 Uprava za ceste VSŽ 5. Brojači prometa Redovno održavanje ,00 Uprava za ceste VSŽ 6. ŽC 4172, doinica Šibovac Spačva Izgradnja ,00 Uprava za ceste VSŽ 7. LED treptač u Lovasu Ugradnja ,00 Uprava za ceste VSŽ 8. Semafor u Privlaci Izgradnja ,00 Uprava za ceste VSŽ 9. Semafor u Gradištu Izgradnja ,00 Uprava za ceste VSŽ 10. ŽC4196, nadstrešnica za autobusno stajalište Izgradnja ,00 Uprava za ceste VSŽ 11. ŽC4170, kroz Rokovce i Andrijaševce Sanacija ,00 Uprava za ceste VSŽ 12. Izmještanje autobusnog stajališta u Privlaci ŽC4193 i ŽC4172 Izgradnja ,00 Uprava za ceste VSŽ 13. ŽC 4172, doinica Šibovac Spačva, Semafor u Gradištu, Autobusno Građevinski nadzor ,00 Uprava za ceste VSŽ stajalište u Privlaci 14. Vertikalna signalizacija na ŽC Investicijsko održavanje ,00 Uprava za ceste VSŽ UKUPNO: ,00 10

12 c) Lokalne ceste RED. BROJ MJESTO 1. Vukovar OBAVLJENI RADOVI Projekti za ceste,održavanje, rekonstrukcija i sanacija cesta SREDSTVA OSIGURALI ,00 Grad Vukovar 2. Vinkovci Izgradnja i rekonstrukcija cesta ,00 Grad Vinkovci 3. Županja Izgradnja i rekonstrukcija cesta ,00 Grad Županja 4. Jarmina Sanacija cesta ,00 ZUC i Općina Jarmina 5. Borovo Izgradnja i rekonstrukcija cesta ,00 Općina Borovo 6. Bošnjaci Sanacija cesta ,00 Općina Bošnjaci 7. Drenovci Rekonstrukcija cesta ,00 Općina Drenovci 8. Račinovci Izgradnja cesta ,00 ZUC i Općina Drenovci 9. Markušica Sanacija cesta ,00 Općina Markušica 10. Nijemci Rekonstrukcija cesta ,00 Općina Nijemci 11. Nuštar Izgradnja cesta ,00 Općina Nuštar 12. Privlaka Održavanje cesta ,00 Općina Privlaka, MRRFEU 13. Stari Jankovci Rekonstrukcija cesta ,00 Općina Stari Jankovci 14. Stari Mikanovci Sanacija cesta ,00 Općina Stari Mikanovci 15. Tordinci Sanacija cesta ,00 Općina Tordinci 16. Vođinci Sanacija cesta ,00 Općina Vođinci 17. Vrbanja Izgradnja cesta ,00 Općina Vrbanja 18. Lovas Sanacija cesta ,00 Općina Lovas 19. Tovarnik Dokumentacija za izgradnju cesta 20. Babina Greda Izgradnja cesta ,00 U K U P N O: , ,00 Općina Tovarnik Općina Babina Greda, MRRFEU Ukupno uložena sredstava u ceste su : RED. BROJ CESTE 1. Državne ,00 2. Županijske ,00 3. Lokalne ,00 U K U P N O: ,00 Ukupno uložena sredstva u izgradnju i obnovu cesta u godini su oko 93,0 mil. kuna, a u usporedbi s godinom (104,5 mil. kuna) uloženo je 11,5 mil. kuna manje, odnosno 11,0 %. 11

13 VII PRUGE RED. BR. OBNOVLJENI ILI IZGRAĐENI OBJEKT 1. Pruge na X koridoru (Vinkovci) 2. Željeznički kolodvor Vinkovci 3. Željezničko čvorište Vinkovci 4. Željeznički kolodvor Vinkovci 5. Postrojenja za napajanje električne vuče (Andrijaševci, Vinkovci, Jankovci, Đeletovci) 6. TD kabeli i PEHD cijevi Propusti na pruzi Vinkovci - Županja Željeznički kolodvori (Vukovar- Borovo, Cerna, Gradište, Županja, Rokovci) 9. Pruga Vinkovci - Osijek 10. Sigurnosni uređaji na prugama Vinkovci-Drenovci i Vukovar Erdut Državna granica 11. Pruga Vinkovci -Vukovar 12. Pruga Vinkovci -Vukovar OBAVLJENI RADOVI Obnova nosivih konstrukcija kontaktne mreže Izgradnja nadstrešnica ( III peron završen, II se radi) Ugrađene skretnice PK57ab i 59 ab Ugrađeno plinsko centralno grijanje Modernizacija postrojenja i prključenje na optički kabel Polaganje PEHD cijevi za optiku i pružnog napojnog kabela na pruzi Vinkovci Borovo Dalj Erdut - Državna granica INVESTITOR ,00 HŽ-Infrastruktura ,00 HŽ-Infrastruktura ,00 HŽ-Infrastruktura HŽ-Infrastruktura ,00 HŽ-Infrastruktura ,00 HŽ-Infrastruktura Zamjena propusta km ,00 HŽ-Infrastruktura Završno uređenje površina u kolodvorima Obnova energetike i vanjske rasvjete Izrada tehničke dokumentacije za ugradnju SS uređaja osiguranja Izrada tehnička dokumentacija za rekonstrukciju i elektrifikaciju pruge Vinkovci - Vukovar Definiranje situacije minski sumljivog prostora UKUPNO: , ,00 HŽ-Infrastruktura ,00 HŽ-Infrastruktura ,00 HŽ-Infrastruktura ,00 HŽ-Infrastruktura ,00 HŽ-Infrastruktura Ukupno uložena sredstva za obnovu, rekonstrukciju i modernizaciju pruga u godini su oko 33,8 mil. kuna, a u usporedbi s godinom (9,2 mil. kuna) su za 24,6 mil. kuna veća odnosno 268,4 %. VIII LUKE I PRISTANIŠTA U godini nije bilo investicijskog ulaganja u luke i pristaništa. IX RED. BR. PLINOOPSKRBA OBNOVLJENI ILI IZGRAĐENI OBJEKT 1. Plinski prikljuci OBAVLJENI RADOVI Izgradnja kućnih i priključak za poduzeća UKUPNO : ,00 INVESTITOR ,00 Prvo plinarsko društvo 12

14 Plinofikacija Vukovarsko-srijemske županije uglavnom je završena, tako da gotovo sva naselja županije imaju plinsku mrežu. U godini radilo se na izgradnji plinskih priključaka. Ukupno uložena sredstva za izgradnju plinskih građevina u godini su oko 0,4 mil. kuna, a u usporedbi sa godinom (1,7 mil. kuna) su za 1,3 mil. kuna manja odnosno 325%. X TOPLINSKI SUSTAVI U godini nije bilo investicijskog ulaganja u toplinske sustave. XI ODLAGALIŠTA OTPADA Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu pod odlaganjem komunalnog otpada razumjeva se obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagališta komunalnog otpada te saniranje i zatvaranje odlagališta na temelju posebnih propisa. Republika Hrvatska je donijela Strategiju gospodarenja otpadom u kojoj je među ostalim predviđena sanacija i zatvaranje postojećih službenih i divljih odlagališta te otvaranje Regionalnih odlagališta komunalnog otpada. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ( FOND) zajedno sa županijom i svim jedinicama lokalne samouprave Vukovarsko-srijemske županije provodi Program sanacije službenih i divljih odlagališta komunalnog otpada, te sudjeluje i u drugim programima zaštite okoliša u Vukovarsko-srijmskoj županiji.fond takođe sudjeluje i u izgradnji županijskog centra za gospodarenje otpadom Stari Jankovci. Program sanacije službenih odlagališta komunalnog otpada provodi se uz privremeno korištenje istih do konačnog zatvaranja, a divlja odlagališta se saniraju i odmah zatvaraju. Ulaganja u odlagališta komunalnog otpada su, kako slijedi: a) Službena odlagališta komunalnog otpada RED. BR OBNOVLJENI ILI IZGRAĐENI OBJEKT Odlagalište komunalnog otpada Petrovačka Dola Vukovar Službeno odlagalište otpada Papuk u Vinkovcima Reciklažno dvorište u Novim Jankovcima OBAVLJENI RADOVI Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju odlagališta SREDSTVA OSIGURALI ,00 Grad Vukovar Sanacija odlagališta ,00 FOND i Grad Vinkovci Izgradnja reciklažnog dvorišta UKUPNO: , ,00 Općina Stari Jankovci b) Divlja odlagališta komunalnog otpada RED. OBNOVLJENI ILI SREDSTVA OBAVLJENI RADOVI BR. IZGRAĐENI OBJEKT OSIGURALI Divlja odlagalište otpada 1. Sanacija odlagališta ,00 Općina Tordinci općine Tordinci Divlja odlagalište otpada Šarviz i Gajić u općini Bogdanovci Divlje odlagalište otpada uz prugu, općina Borovo Sanacija odlagališta ,00 Općina Bogdanovci, FOND Sanacija odlagališta ,00 FOND i Općina Borovo 13

15 4. Divlja odlagalište otpada općine Vrbanja Sanacija odlagališta ,00 Općina Vrbanja UKUPNO: ,00 c) Odlagališta opasnog otpada lokacije visoko onečišćenog okoliša RED. BR OBNOVLJENI ILI IZGRAĐENI OBJEKT Vukovar, Petrovačka dola, kazeta za otpad koji sadrži azbest Spalionica bolničkog otpada u Vinkovcima OBAVLJENI RADOVI Preuzimanje i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest Uređaj za kontinuirano praćenje emisaije plinova ,00 FOND ,00 FOND UKUPNO: ,00 INVESTITOR Ukupno uložena sredstava u odlagališta otpada: RED. BROJ ODLAGALIŠTE OTPADA 1. Službena odlagališta komunalnog otpada ,00 2. Divlja odlagališta komunalnog otpada ,00 3. Odlagališta opasnog otpada ,00 U K U P N O: ,00 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i jedinice lokalne samouprave uložili su u prethodnom razdoblju značajne napore i financijska sredstva u sanaciju odlagališta komunalnog otpada, a rezultat je da su skoro sva divlja odlagališta sanirana i da se na službenim odlagalištima sa otpadom postupa po propisima. Također se sa pažnjom i odgovorno pristupa svakom potencijalnom odlagalištu opasnog otpada kako bi se isto identificiralo i neškodljivo uklonilo ili saniralo. Ukupno uložena sredstva za sanaciju odlagališta u godini su oko 2,9 mil. kuna, a što je za 0,4 mil. kuna više nego u godini (2,5 mil. kuna), odnosno 16 %. XII OSTALO Pored navedenog, jedinice lokalne samouprave su svoja proračunska sredstva, a pojedine i uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Hrvatskih voda, Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, Ministarstva poduzetništva i obrta, Uprave za ceste Vukovarsko srijemske županije, te drugih, ulagale u infrastrukturu glede poduzetničkih zona, izgradnju nogostupa, izgradnju parkirališta, infrastrukturno uređenje grobalja, izgradnju autobusnih ugibališta i stajališta, komunalno opremanje višenamjenskih objekata, izradu projekata za objekte komunalne infrastrukture, nabavu komunalne opreme, žaštitu od štetnog djelovanja voda u Vukovarsko-srijemskoj županiji i drugo. Ukupno uložena sredstva za gore navedeno u godini su oko 67,4 mil. kuna ( ,00 kn), a u usporedbi s 2012 godinom ( 27,6 mil. kuna ) veća su su za 39,8 mil. kuna, odnosno 144,2%. 14

16 REKAPITULACIJA ULOŽENIH SREDSTAVA U OBNOVU I IZGRADNJU INFRASTRUKTURE U GODINI INFRASTRUKTURNI SUSTAV STRUKTURA U % ZA GODINU INDEX 2013./ I Vodovod , ,00 11,7 100,5 II Kanalizacija , ,00 8,2 27,1 III Elektroenergetski , ,00 11,0 83,6 IV Pošta , ,00 0,1 46,8 V Mostovi , ,00 0,4 35,4 VI Ceste , ,00 32,3 89,0 VII Pruge , ,00 11,7 368,4 VIII Luke i pristaništa IX Plinoopskrba , ,00 0,1 25,5 X Toplinski sustavi XI Odlagališta otpada , ,00 1,1 115,4 XII Ostalo , ,00 23,4 244,2 U K U P N O: , ,00 100,0 93,4 Kao što je razvidno iz tabelarnog pregleda tijekom godine u obnovu i izgradnju infrastrukture uloženo je oko 287,9, mil. kuna, a što je u usporedbi sa godinom (308,1 mil. kuna) 20,2 mil. kuna manje, odnosno 6,6 %. Najviše je uloženo u ceste i to 93,0 mil. kuna, odnosno 32,3 %, potom u ostalo ( izgradnju poduzetničkih zona, nogostupa, parkirališta, infrastrukturno uređenje grobalja, izgradnju autobusnih ugibališta i stajališta, komunalno opremanje višenamjenskih objekata, izradu projekata za objekte komunalne infrastrukture, nabavu komunalne opreme, žaštitu od štetnog djelovanja voda u Vukovarsko-srijemskoj županiji i drugo ) 67,4 mil. kuna, odnosno 23,4 %, pruge 33,8 mil. kuna, odnosno 11,7 %, vodovod 33,6 mil. kuna, odnosno 11,7 %, elektroenergetske objekte 31,6 mil. kuna, odnosno 11,0 %, kanalizaciju 23,7 mil. kuna, odnosno 8,2 %. Navedena ulaganja su zasigurno dobar osnov za gospodarski razvoj, te stvaraju primjerenije uvjete za življenje na ovim prostorima. Za istaknuti je da su ulaganja u obnovu i izgradnju komunalne infrastrukture od do konca godine iznosila gotovo 5,4 mlrd.kuna, a od toga u razdoblju od do godine uloženo je više od polovine iznosa, odnosno preko 3,7 mlrd. kuna. Iz informacije je razvidno da jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), kao i jedinica područne samouprave (županija) ne raspolažu dostatnim financijskim sredstvima za izgradnju i obnovu komunalne infrastrukture koja je u njihovoj nadležnosti. To se prvenstveno odnosi na lokalne ili regionalne (županijske) sustave, kao što su vodoopskrba, odvodnja otpadnih i oborinskih voda, izgradnja sustava za pročišćavanje otpadnih voda, izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, pješačkih staza kao i uređenja ostalih javnih površina, te saniranje i izgradnja deponija za odlaganje komunalnog otpada. Ministarstva, uprave, državna poduzeća i EU uložili su značajna sredstva za obnovu i izgradnju komunalne infrastrukture u županiji, a koja su dio državnih sustava, kao što su županijske ceste, elektroopskrba, pruge, mostovi itd. Građena je i obnavljana infrastruktura u nadležnosti ovih institucija, a značajno su sufinancirani i projekti na lokalnoj razini. 15

17 S obzirom na značaj komunalne opremljenosti, koja je važan čimbenik ne samo gospodarskog nego i svekolikog drugog razvoja, županija u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave će i nadalje posebnu pozornost posvetiti što kvalitetnijem rješavanju ove problematike. 16

18 REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za gospodarstvo Klasa: /14-01/08 Ur. broj: 2196/ Vinkovci, 05. lipnja 2014.godine ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA - o v d j e - PREDMET: Informacija o izvršenoj obnovi stambenih zgrada i objekata javne namjene u godini Poštovani, U privitku Vam dostavljamo Informaciju o izvršenoj obnovi stambenih zgrada i objekata javne namjene u godini kako bi se o istoj raspravljalo na jednoj od narednih sjednica Županijske skupštine. S poštovanjem, P R O Č E L N I K Zdenko Podolar, dipl.oec.

19 REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za gospodarstvo I N FO R M A C I J A o izvršenoj obnovi stambenih zgrada i objekata javne namjene u godini Vukovar, travanj godine

20 I OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA IV., V., I VI STUPNJA OŠTEĆENJA Stupanjem na snagu Zakona o obnovi (NN 24/96) osnovne radove obnove i radove unutarnjeg uređenja predviđeno ovim Zakonom organizira Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, koje svake godine donosi Program obnove sukladno raspoloživim sredstvima iz Državnog proračuna. PROGRAM OBNOVE 2014./2015. Godišnji program obnove 2014./2015. od IV-VI stupnja oštećenja, donijela je Predstojnica Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, na temelju Pravilnika o prioritetima obnove i potpori za opremanje obiteljskih kuća i stanova čl. 6. (NN 68/00) a odvija se po istom principu kao i dosadašnji programi. Program obnove 2014./2015. započeo je u rujnu godine i njime je obuhvaćeno 6 obiteljskih kuća na području Vukovarsko-srijemske županije. Navedeni broj kuća nije točno određen, jer se provedenom provjerom kao i verifikacijom novih rješenja, kuće uvode u obnovu do iskorištenja financijskog limita obnove. Po obavljenom natječaju za poslove projektiranja i nadzora nad izvođenjem radova na obnovi obiteljskih kuća u Vukovarsko- srijemskoj županiji sa Državnim uredom, ugovor je sklopio SO-RA-ING d.o.o., Sisak. Ovim programom je obuhvaćeno za obnovu 6 obiteljskih kuća od IV- VI stupnja oštećenja u gradu Vukovaru i one se nalaze u fazi projektiranja. Po izvršenom projektiranju navedenih kuća, raspisati će se natječaj za izvoditelja radova, odabrati najpovoljnijeg izvoditelja, te sa njim sklopiti ugovor za poslove izvođenja radova. Pripominjemo da je do kraja 2013.godine prema dosad realiziranim programima obnove, ukupno obnovljeno 9190 kuća. II POPRAVAK I OPREMANJE OBITELJSKIH KUĆA I., II., I III. STUPNJA OŠTEĆENJA (NOVČANE POTPORE) Člankom 13. Zakona o obnovi predviđeno je da popravak i opremanje obiteljskih kuća i stanova I., II. i III. stupnja oštećenja organiziraju i provode vlasnici, odnosno zaštićeni najmoprimci u stanu NOVČANIM POTPORAMA, i to: 1. potporom za popravak oštećenja i 2

21 2. potporom za opremanje. Potpora za opremanje u pravilu se odobrava u najnužnijim predmetima kućanstva koje nabavlja Državni ured, putem javnog natječaja, pri čemu će kod odabira, pri približno jednakim uvjetima cijene i kvalitete, prednost imati robe i usluge domaćih tvrtki. Člankom 14. istog Zakona predviđeni su iznosi novčanih potpora za popravak oštećenja koji se odobravaju korisniku prava na obnovi ovisno o stupnju oštećenja obiteljske kuće, odnosno stana, i to: 1. stupanj I 5.500,00 kn 2. stupanj II ,00 kn 3. stupanj III ,00 kn Izvješćem Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje o isplaćenim potporama od I-III stupnja oštećenja po naseljima za područje Vukovarsko-srijemske županije u godini ukupno je isplaćeno 14 novčanih potpora za što je ukupno utrošeno iz Državnog proračuna RH ,00 kn. Do kraja 2013.godine ukupno je isplaćeno 4017 potpora u ukupnom iznosu od 61,2 milijuna kuna. Isplaćeni broj novčanih potpora od I-III stupnja oštećenja po gradovima, općinama i naseljima u godini prikazan je u priloženoj tabeli: GRAD, OPĆINA I NASELJE BROJ IZNOS SREDSTAVA (kn) Borovo ,00 Borovo ,00 Tovarnik ,00 Tovarnik ,00 Trpinja ,00 Bršadin ,00 Markušica ,00 Markušica ,00 Vinkovci ,00 Vinkovci ,00 Otok ,00 Komletinci ,00 3

22 Vukovar ,00 Vukovar ,00 Županja ,00 Županja ,00 U K U P N O: ,00 U najvećem broju slučajeva visina sredstava nije dostatna za sanaciju svih oštećenja nastalih ratnim djelovanjima, pogotovo ako je riječ o velikim objektima kao i o starim objektima koji nisu građeni čvrstim materijalom, a naročito zbog činjenice da Zakon takvom isplatom nije predvidio završne radove, tj., radove unutarnjeg uređenja koji se odnose na bojenje zidova i stropova, postavljanje zidnih keramičkih pločica u sanitarnim prostorijama, postavljanje podova u stambenim prostorima, žbukanja i bojenja vanjskih zidova ( pročelja ) kao ni toplinska zaštita zgrada. Zakonom o obnovi određeno je da... se obnavljanjem osigurava stambena površina nužna za stanovanje... (čl.23. st.1.) tako da je isti princip i kod organizirane obnove obiteljskih kuća IV-VI stupnja oštećenja kada su u pitanju završni radovi. Izuzetak su hrvatski ratni vojni invalidi koji su po posebnim propisima ostvarili pravo i na završne radove, kako bi bili dovedeni u ravnopravan položaj s onima koji su stambeno zbrinjavani u izgrađenim višestambenim zgradama i obiteljskim kućama. III POVRAT VLASTITO ULOŽENIH SREDSTAVA U 2013 godini na području Vukovarsko-srijemske županije nije bilo povrata vlastito uloženih sredstava. IV OBNOVA VIŠESTAMBENIH OBJEKATA U godini nastavljena je aktivnost glede obnove u višestambenim zgradama i uglavnom se odnosila na grad Vukovar i Borovo naselje. Na području grada Vukovara i Borova naselja aktivnostima obnove bilo je obuhvaćeno 98 stanova, pri čemu je obnovljen 24 stana, dok se radovi izvode na 74 stana. Za obnovu navedenog broja stanova u godini utrošeno je ukupno ,89 kn. 4

23 Od ukupnog stambenog fonda u Vukovarsko-srijemskoj županiji koji sadrži 6209 stanova ( 5857 u Vukovaru i 352 u ostalim naseljima ) do kraja 2013.godine obnovljeno je ukupno 4983 a u fazi obnove je 74 stana. Pripominjemo da jedan dio stanova nije bio oštećen (416 stanova ) a jedan dio neće biti obnavljan zbog novih situacija u prostornim planovima ili nekih drugih razloga. V STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI Zakonom o području posebne državne skrbi (NN RH br. 26/03) omogućeno je stanovništvu uz prethodno ispunjenje zakonskih uvjeta, stambeno zbrinjavanje kao poticaj za povratak, ostanak, te naseljavanje ovog područja. Navedeno zbrinjavanje stanovništva u nadležnosti je Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Služba za provedbu stambenih programa, Odjel za dodjelu stanova, kuća, građevinskog materijala i zemljišta. Predviđeno je 5 oblika stambenog zbrinjavanja i to: 1. model "A" - davanje u najam obiteljske kuće u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi 2. model "B" - davanje u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu na područjima od posebne državne skrbi i darovanje osnovnog materijala za obnovu iste 3. model "C" - davanje u najam stana u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi 4. model "D" - darovanje građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na područjima od posebne državne skrbi i osnovnog građevinskog materijala izgradnju obiteljskih kuća 5. model "E" - darovanje osnovnog građevinskog materijala za popravak, obnovu ili izgradnju obiteljske kuće 1. model "A" - davanje u najam obiteljske kuće u državnom vlasništvu na područjima od posebne državne skrbi Putem ovoga programa Agencija za promet nekretnina (APN) vrši otkup obiteljskih kuća, za potrebe stambenog zbrinjavanja na područjima od posebne državne skrbi. 5

24 Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje prikuplja zahtjeve te donosi rješenje o davanju u najam obiteljskih kuća u državnom vlasništvu. Ukupan broj zaprimljenih zahtjeva po ovom modelu stambenog zbrinjavanja je 1260 od čega je pozitivno riješeno 575 a negativno 129 zahtjeva. S tim u vezi ovaj Ured u godini nije izdao niti jednu suglasnost. 2. model "B" - davanje u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu na područjima od posebne državne skrbi i darovanje osnovnog materijala za obnovu iste Ukupan broj zaprimljenih zahtjeva po ovom modelu je 123, izdano je 88 suglasnosti a negativno je riješeno 8. Po ovome modelu Ured u godini nije izdao niti jednu suglasnosti. 3. model "C" - davanje u najam stana u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi Najveći stambeni fond nekada društvenih stanova na području posebne državne skrbi u Vukovarsko-srijemskoj županiji nalazi se u Vukovaru. Ukupan stambeni fond na području posebne državne skrbi iznosi 6209 stanova. Ukupan broj zaprimljenih zahtjeva za dodjelu stana u najam je 8308.Od toga broja pozitivno je riješeno (izdate suglasnosti) 5014, dok je 820 zahtjeva negativno riješeno. U godini Ured je izdao 7 suglasnosti za davanje u najam stanova u državnom vlasništvu ( 7 Vukovar ). 4. model "D" - darovanje građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na područjima od posebne državne skrbi i osnovnog građevinskog materijala za izgradnju obiteljske kuće Ukupan broj zaprimljenih zahtjeva po ovom modelu stambenog zbrinjavanja je 326. Izdano je 64 suglasnosti ( 62 za Grad Otok i 2 za Grad Vukovar ). Po ovom modelu u godini Ured nije izdao niti jednu suglasnost. Osnovni uzrok malog broja izdanih suglasnosti leži u činjenici što jedinice lokalne samouprave nisu osigurale građevinsko zemljište. Pripominjemo da su jedino Grad Vukovar i Grad Otok u svrhu stambenog zbrinjavanja po ovom modelu darovali RH građevinsko zemljište. 6

25 5. model "E" - darovanje osnovnog građevinskog materijala za popravak, obnovu ili izgradnju obiteljske kuće Ukupan broj zaprimljenih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje po ovom modelu je 3654 pri čemu je pozitivno riješen 1871 zahtjev, 786 podnositelja zahtjeva ne ispunjavaju potrebne uvjete, dok su ostali (997) u postupku rješavanja. U Vukovarsko-srijemskoj županiji u godini nije izdana niti jedna suglasnost za stambeno zbrinjavanje darovanjem osnovno građevinskog materijala za popravak (izgradnju) obiteljskih kuća. Po ovom modelu od ukupnog broja izdanih suglasnosti u 2013.godini realizirane su 23 suglasnosti za što je utrošeno ukupno ,83 kn. Pregled realizacije po gradovima i općinama u godini: Red. Broj realizacija u Općina/Grad broj godini 1. Općina Borovo 2 2. Općina Drenovci 1 3. Općina Nuštar 2 4. Općina Tovarnik 3 5. Općina Trpinja 1 6. Grad Vinkovci-Mirkovci 1 7. Grad Vukovar 6 8. Općina Babina Greda 1 9. Općina Gunja Grad Otok Općina Vođinci 2 UKUPNO: 23 Napomena: Građevinski materijal dodjeljuje se sukladno uvjetima i mjerilima iz Zakona o obnovi (NN 24/96,54/96,87/96,57/00,38/09,45/11). VI PROGRAM UKLANJANJA RUŠEVINA RATOM OŠTEĆENIH I UNIŠTENIH OBJEKATA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI U godini Grad Vukovar nastavio je provoditi Program raščišćavanja i djelomičnog uklanjanja ratom oštećenih objekata u gradu Vukovaru. 7

26 Na temelju odluke Ministarstva obrane o provedbi inženjerijske obuke pružanjem pomoći gradu Vukovaru, Oružane snage Republike Hrvatske sudjelovale su u provedbi navedenog Programa rašćišćavanja i djelomičnog uklanjanja ratom oštećenih objekata. U godini uklonjeno je 127 ruševina uz djelomično financiranje troškova ( sitni popravci) u iznosu od ,00 kn iz Proračuna Grada Vukovara, a ostale troškove goriva snosilo je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. Od 2010.godine do kraja godine, Grad Vukovar je prema navedenom programu uklonio ukupno 437 ruševina. VII OBNOVA I IZGRADNJA OBJEKATA SOCIJALNE INFRASTRUKTURE U 2013.godini izvođeni su radovi na obnovi izgradnji i opremanju slijedećih objekata socijalne infrastrukture: PROGRAM EIB-1 1. OBNOVA TEHNIČKE ŠKOLE U VUKOVARU - investitor MRRFEU - izvođeni su radovi za što je utrošeno ,31 kn ( do sada ukupno realizirano ,00 kn) - radovi završeni PROGRAM EIB-2 1. IZGRADNJA VIŠENAMJENSKE ZGRADE ZA SMJEŠTAJ VATROGASNOG DOMA, PROSTOR ZA UDRUGE I KOMUNALNI POGON OPĆINE U LOVASU - investitor MRRFEU i jedinica lokalne samouprave - izvođeni su građevinski radovi za što je utrošeno ,65 kn ( do sada ukupno realizirano ,80 kn ) - radovi završeni 2. IZGRADNJA DOMA KULTURE U BOGDANOVCIMA - investitor MRRFEU - izvođeni su radovi za što je utrošeno ,06 kn ( do sada ukupno realizirano ,17 kn) - radovi završeni 8

27 Za izvođenje radova i opremanje gore navedenih objekata socijalne infrastrukture, u godini utrošeno je ukupno ,02 kn. VIII OBNOVA I IZGRADNJA OBJEKATA SREDSTVIMA FONDA ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA VUKOVARA Pregled realizacije projekata u godini : PROJEKTI Plivalište Vukovar - projekti, izgradnja Državni arhiv - izgradnja Radnički dom - obnova zgrada Radničkog doma REALIZACIJA (u kn) , , ,09 UKUPNO: ,58 Za obnovu i izgradnju gore navedenih objekata na području Grada Vukovara, Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara u godini ukupno je utrošio ,58 kn. IX SAKRALNI OBJEKTI U godini na području Vukovarsko-srijemske županije nije bilo realizacije na obnovi i izgradnji sakralnih objekata koji se vode kao poseban program u MRRFEU. X SPOMENICI KULTURE PROJEKT "ILOK VUKOVAR VUČEDOL" U godini za realizaciju projekta «Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol «utrošeno je ukupno ,98 kn. 9

28 Pregled utrošenih sredstava u godini po projektu << Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol >> Segment projekta Isplaćeno u godini (u kunama) SPOMENIČKA BAŠTINA ILOKA ,60 KOMPLEKS DVORCA ELTZ I KURIJE ,91 BAROKNA JEZGRA U VUKOVARU ,18 IZGRADNJA MUZEJA VUČEDOLSKE ,29 KULTURE UKUPNO ,98 Naveden projekt, počevši od godine financiraju Vlada Republike Hrvatske (25%) i Razvojna banka Vijeća Europe (75%). Ukupna utrošena sredstva u godini za obnovu spomenika kulture iznose ,98 kn. TABELARNI PRIKAZ REALIZACIJE OBNOVE RED. BR. I II Obnova obiteljskih kuća IV,V i VI stupnja oštećenja Popravak i opremanje obiteljskih kuća I,II i III stupnja oštećenja (novčane potpore) IZNOS SREDSTAVA ( u kn) UDJEL U % ,00 0,18 III Povrat vlastito uloženih sredstava - - IV Obnova višestambenih objekata ,89 22,07 V Stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi po modelu E ,83 2,57 10

29 VI VII VIII Program uklanjanja ruševina ratom oštećenih i uništenih objekata u Gradu Vukovaru Obnova i izgradnja objekata socijalne infrastrukture Obnova i izgradnja sredstvima Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara ,00 0, ,02 7, ,58 24,20 IX Sakralni objekti - - X Spomenici kulture ,98 43,82 U K U P N O: ,30 100,0 Kao što je razvidno iz tabelarnog pregleda tijekom godine u obnovu stambenih zgrada te objekata javne namjene i spomenika kulture uloženo je ukupno 85 milijuna kuna, što je u odnosu na godinu manje za 37,7 milijuna kuna, odnosno 30,7%. Najviše sredstava je utrošeno u obnovu spomenika kulture i to 37,2 milijuna kuna ili 43,8%, te u obnovu višestambenih objekata u iznosu od 18,8 milijuna kuna ili 22,1%. Za istaknuti je kako je obnova obiteljskih kuća i ostalih objekata javne namjene gotovo završena. Što se tiče obnove obiteljskih kuća u postupku je rješavanja 19 žalbi upućenih od strane vlasnika, a obiteljske kuće vlasnika kojima se pozitivno riješi žalba uvoditi će se u Program obnove 2014./2015. Težište obnove se prenosi na obnovu višestambenih objekata i spomenike kulture. 11

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA S A D R Ž A J

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA S A D R Ž A J ISSN 1334-3769 SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA 2011. BROJ: 2 Godina XVIII Varaždin, 25. siječnja 2011. List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA 9. Odluka o izmjenama

Detaljer

Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 46

Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 46 Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 46 Na temelju lanka 45a. Zakona o prostornom ure enju (NN br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), lanka 17. Uredbe o ure enju i zaštiti zašti enog obalnog

Detaljer

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VIROVITIČKI PRSTEN ZA RAZDOBLJE

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VIROVITIČKI PRSTEN ZA RAZDOBLJE LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VIROVITIČKI PRSTEN ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. V6.0 OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Detaljer

ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VODICA (pročišćeni tekst)

ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VODICA (pročišćeni tekst) Na temelju članka 40. Statuta Grada Vodica ( Službeni vjesnik Šibensko -kninske županije, broj 09/09, 09/11-ispravak, 04/13, 09/13-pročišćeni tekst i 05/15), članka 19. Poslovnika Gradskog vijeća Grada

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALU. VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA AV 04.01-04.10...jer o tome mnogo ovisi... S C H W O L L E R - L U Č I Ć AL 400 AV 04.01 minijska vodilica za odjeljivanje

Detaljer

Izvještaj o poslovanju CGES-a za godinu

Izvještaj o poslovanju CGES-a za godinu Izvještaj o poslovanju CGES-a za 2010. godinu SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU 3 1. ORGANIZACIONA STRUKTURA DRUŠTVA 4 2. CILJEVI I USPJEŠNOST POSLOVANJA U GODINI 5 3. ELEKTROENERGETSKI PRENOSNI SISTEM

Detaljer

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof.

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte u RH Izradba topografskih karata srednjih i sitnijih mjerila bila je prije osamostaljenja Republike Hrvatske u nadležnosti saveznih

Detaljer

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE. Neka je f() = ln 4e 3 e. Odredite a) f b) D(f) i R(f) c) Odredite min f, inf f, ma f, sup f. 2. Odredite prirodnu domenu funkcije f() = ln (3e e 3 ) + 5 log 5 +3 + ( cos

Detaljer

STRATEGIJA LAG ZRINSKA GORA- TUROPOLJE

STRATEGIJA LAG ZRINSKA GORA- TUROPOLJE STRATEGIJA 2014.-2020. LAG ZRINSKA GORA- TUROPOLJE WYG Savjetovanje d.o.o. Zagreb, ožujka 2016. Naručitelj: Izrađivač: LAG Zrinska gora - Turopolje WYG savjetovanje d.o.o. Ulica Grada Vukovara 269 G/IV,

Detaljer

INVESTICIJE I IZGRADNJA.

INVESTICIJE I IZGRADNJA. INVESTICIJE I IZGRADNJA www.bomexholding.com www.bomexinzenjering.co.rs Funkcionalno - upravljačka šema: PREDSEDNIK BORDA DIREKTORA POTPREDSEDNIK BORDA DIREKTORA ZA STRATEŠKI RAZVOJ I INVESTICIJE BOMEX

Detaljer

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama.

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama. Projekat EUROWEB+ 1. Otvoren je Konkurs za novi program mobilnosti studenata i osoblja na Univerzitetu u Nišu EUROWEB+ Konkurs je otvoren do 15.02.2015. 2. Ko može da se prijavi? Ovim programom biće omogućen

Detaljer

Čujte naše glasove: Građani prije svega!

Čujte naše glasove: Građani prije svega! Čujte naše glasove: Građani prije svega! Europska konferencija samozastupnika 4. - 6.10.2013., Zagreb, Hrvatska Hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, PP 246, 10000 Zagreb Program konferencije Uz podršku:

Detaljer

Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Ivanska za godinu

Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Ivanska za godinu Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj 82/15) i članka 32. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik, br.1/13 i11/13), Općinskog vijeće Općine

Detaljer

P R A V I L A ZA FUNKCIONISANJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRI NE ENERGIJE I. OSNOVNE ODREDBE

P R A V I L A ZA FUNKCIONISANJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRI NE ENERGIJE I. OSNOVNE ODREDBE Na osnovu lana 91 stava 1 Zakona o energetici ( Sl.list CG broj 28/10) i lana 52 Statuta Elektoprivrede Crne Gore AD Nikši, Odbor Direktora Društva, na IV sjednici održanoj dana 27.07.2012. godine, donio

Detaljer

Naručitelj projekta Agenciji za ruralni razvoj Istarske županije d.o.o. (AZRRI) Šetalište pazinske gimnazije 1, Pazin

Naručitelj projekta Agenciji za ruralni razvoj Istarske županije d.o.o. (AZRRI) Šetalište pazinske gimnazije 1, Pazin Naručitelj projekta Agenciji za ruralni razvoj Istarske županije d.o.o. (AZRRI) Šetalište pazinske gimnazije 1, 52000 Pazin Izvršitelj Sveučilište u Zagrebu :: Agronomski fakultet Zavod za upravu poljoprivrednog

Detaljer

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENјE I REHABILITACIJU 36210 Vrnjačka Banja, Bul. Srpskih ratnika br. 18 Telefon i telefaks: 036/515-514-5 Broj: 01-3114/4 Datum: 25.07.2017.godine Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Detaljer

21000 SPLIT, POLJIČKA CESTA 32 tel.: 021 / , fax.: 021 / PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA

21000 SPLIT, POLJIČKA CESTA 32 tel.: 021 / , fax.: 021 / PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA aa@alfa-atest.hr 21000 SPLIT, POLJIČKA CESTA 32 tel.: 021 / 270 506, fax.: 021 / 270 507 ZAŠTITA NA RADU INSPEKCIJA DIZALA ISPITIVANJA ZAŠTITA OKOLIŠA ZAŠTITA OD POŽARA PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I

Detaljer

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN T O P L A

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN T O P L A INVESTITOR: OPŠTINA HERCEG NOVI DETALJNI URBANISTIČKI PLAN T O P L A - izmjene i dopune - OBRAÐIVAČI: KOTORPROJEKT a.d. K o t o r R&S ARHITEKTI d.o.o. Herceg-Novi juni 2009. godine DETALJNI URBANISTIČKI

Detaljer

ODLUKA O DODJELI UGOVORA

ODLUKA O DODJELI UGOVORA ODLUKA O DODJELI UGOVORA I IME I ADRESA NARU IOCA Naru ilac: Republi ki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Adresa: Vaka urovi a bb Grad: Podgorica Telefon: + 382 20 404 106; 404 116; 404 156 Elektronska

Detaljer

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA U LUCI BRČKO I POVEZIVANJA SA ŽELJEZNIČKOM STANICOM BRČKO NOVO I ZONOM RADA I INDUSTRIJE Banja Luka, septembar 2012. godine

Detaljer

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA 1. DOMAĆE PLATNE TRANSAKCIJE U DINARIMA (Ne obuhvataju transakcije plaćanja, naplate i prenosa u dinarima izmeďu rezidenata i nerezidenata, koje se izvršavaju u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

Detaljer

IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE OSOBE ZA GODINU. U Puli, siječanj 2017.

IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE OSOBE ZA GODINU. U Puli, siječanj 2017. DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA CASA PER ANZIANI ALFREDO ŠTIGLIĆ POLA Krležina ulica 33, Tel: 052/392-448; fax: 052/392-449 IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA ZA 2016.

Detaljer

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA GODINU

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA GODINU ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ СУБОТИЧКА ТОПЛАНА JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT 24000 SUBOTICA, Segedinski

Detaljer

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o.

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o. SMM RODA COMPANY d.o.o. BAŠTENSKI PROGRAM Proizvodnja creva obuhvata širok asortian proizvoda od plastike sa prieno u poljoprivredi / hortikulturi. Visok kvalitet creva po veoa konkurentni cenaa nas čini

Detaljer

ZAKLJUČAK o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2012

ZAKLJUČAK o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2012 Temeljem članka 4. Pravilnika o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati ("Narodne novine" RH br. 50/95) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ( Službene novine Grada Pule br. 7/09, 16/09

Detaljer

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Lærerveiledning Bosnisk, 2. og 3. trinn Lærerveiledning Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Priručnik za učitelje Ispitivanje sposobnosti čitanja 2. i 3. razred na bosanskom jeziku 2013

Detaljer

M.P.P»JEDINSTVO«A.D. SEVOJNO. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.god. Sevojno, mart 2012.

M.P.P»JEDINSTVO«A.D. SEVOJNO. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.god. Sevojno, mart 2012. M.P.P»JEDINSTVO«A.D. SEVOJNO IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.god. Sevojno, mart 2012. S obzirom da finansijski izveštaj predstavlja valorizaciju svih poslovnih aktivnosti u tekućoj godini kao i odraz tih

Detaljer

KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE

KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE KOMUNALAC SISAK d.o.o. 44 000 Sisak, Capraška ulica 8 Tel.: 044/525-777; Fax.: 044/525-788 MB 3340848, OIB:28236957305 e-mail: komunalac-sisak1@sk.t-com.hr IBAN HR31 2500 0091 1012 4932 9 DOKUMENTACIJA

Detaljer

TROŠKOVNIK RADOVA. 2. Izrada elaborata iskolčena. Obračun po kpl. Izvedenom elaboratu. kpl 1,00

TROŠKOVNIK RADOVA. 2. Izrada elaborata iskolčena. Obračun po kpl. Izvedenom elaboratu. kpl 1,00 radova TROŠKOVNIK RADOVA REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNE MREŽE U ULICI PUT VIDA 1. PRIPREMNI RADOVI 1. Iskolčenje trase vodoopskrbnog cjevovoda. Radovi obuhvadaju sva geodetska mjerenja kojima se podatci iz

Detaljer

Neprekidne funkcije nestandardni pristup

Neprekidne funkcije nestandardni pristup nestandardni pristup Predavanje u sklopu Teorije, metodike i povijesti infinitezimalnih računa fniksic@gmail.com PMF Matematički odsjek Sveučilište u Zagrebu 10. veljače 2011. Ciljevi predavanja Ciljevi

Detaljer

REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V 10 000 Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDE za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti za nabavu opreme za potrebe civilne zaštite GRUPA

Detaljer

BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA

BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA u Radio komunikacijama & Informacionim tehnologijama Projektovanje I Konsalting I Inženjering I Održavanje O Kompaniji KONSING GROUP čine: KONSING GROUP DOO BEOGRAD, Srbija,

Detaljer

glasnik Broj 4. listopad 2014.

glasnik Broj 4. listopad 2014. Broj 4. listopad 2014. glasnik Sadržaj Proslov 3 Uvodnik 4 Pregled aktivnosti HMRR-a 1.1.2014. - 16.10.2014. 6 Predstavljamo zaposlenike i volontere HMRR-a 9 Agro Ratar Agent 10 Deša Dubrovnik 11 DOOR

Detaljer

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD GODINE

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD GODINE CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD. 7. 203. GODINE Zagreb, lipanj 203. godine STAVKA I UNIVERZALNA USLUGA 2. 25 PISMOVNA POŠILJKA 2.. 25 PISMO bez -a 25 do 50 g kom 7,60 252 iznad

Detaljer

CJENIK OSTALIH USLUGA

CJENIK OSTALIH USLUGA CJENIK OSTALIH USLUGA Vrijedi od 1. 12. 2016. STAVKA 3 OSTALE USLUGE 3.1 4111 BRZOJAVI - UNUTARNJI PROMET 3.1.1 41111 Brzojavi koji se odnose na sigurnost ljudskih života (SVH) kom besplatno 3.1.2 41112

Detaljer

REGULATORNI KONTNI PLAN

REGULATORNI KONTNI PLAN REGULATORNI KONTNI PLAN Klasa 0 STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI 01- Nematerijalna sredstva 010 Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0100 Dugoročna ulaganja u razvoj proizvoda (izrada i testiranje prototipova

Detaljer

Obrađivač: MEDIX d.o.o. - Podgorica STRATEŠKA PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA DETALJNI URBANISTIČKI PLAN BUŠAT Radni tim: Prof. dr Darko Vuksan

Obrađivač: MEDIX d.o.o. - Podgorica STRATEŠKA PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA DETALJNI URBANISTIČKI PLAN BUŠAT Radni tim: Prof. dr Darko Vuksan STRATEŠKA PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA DETALJNI URBANISTIČKI BUŠAT Podgorica, jul 2011. godine Obrađivač: MEDIX d.o.o. - Podgorica STRATEŠKA PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA DETALJNI URBANISTIČKI

Detaljer

CRNA GORA OPŠTINA HERCEG NOVI

CRNA GORA OPŠTINA HERCEG NOVI CRNA GORA OPŠTINA HERCEG NOVI OPŠTINSKI PLAN ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE OD POPLAVA Herceg Novi, mart 2014.godine 1 Izradu ovog dokumenta je finansijski i tehnički podržao GIZ Njemačka medjunarodna saradnja,

Detaljer

Vaš partner za sva rješenja grijanja, pripreme potrošne tople vode i proizvodnje tehnološke pare

Vaš partner za sva rješenja grijanja, pripreme potrošne tople vode i proizvodnje tehnološke pare Vaš partner za sva rješenja grijanja, pripreme potrošne tople vode i proizvodnje tehnološke pare Za svakog točno odgovarajući proizvod Sveobuhvatna ponuda proizvoda Bosch toplinske tehnike, s markama Bosch

Detaljer

SLUŽBENI VJESNIK GRAD PETRINJA ISSN BROJ: 70 UTORAK, 24. PROSINCA GODINA LIX AKTI GRADONAČELNIKA. KOMUNALAC PETRINJA d.o.o.

SLUŽBENI VJESNIK GRAD PETRINJA ISSN BROJ: 70 UTORAK, 24. PROSINCA GODINA LIX AKTI GRADONAČELNIKA. KOMUNALAC PETRINJA d.o.o. ISSN 1334-4595 SLUŽBENI VJESNIK 2013. BROJ: 70 UTORAK, 24. PROSINCA 2013. GODINA LIX GRAD PETRINJA AKTI GRADONAČELNIKA 22. Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne

Detaljer

Prvi Hrvatski ruralni parlament Kako zadržati mlade u ruralnom prostoru?

Prvi Hrvatski ruralni parlament Kako zadržati mlade u ruralnom prostoru? Prvi Hrvatski ruralni parlament Kako zadržati mlade u ruralnom prostoru? Baranja, 2015. Što je to ruralni parlament? Posljednjih četvrt stoljeća jača spoznaja o tome da uspjeh ruralnog razvoja u velikoj

Detaljer

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE FRANKOPAN

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE FRANKOPAN V10.0 LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE FRANKOPAN 2014-2020 Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za poljoprivredni razvoj, Podmjera 19.1. Pripremna

Detaljer

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.13 FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Skriv ein kort tekst på 4 5 setningar der du svarer på spørsmåla nedanfor. Skriv

Detaljer

O D L U K U O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA POSEBNE NAMJENE NACIONALNOG PARKA "LOVĆEN"

O D L U K U O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA POSEBNE NAMJENE NACIONALNOG PARKA LOVĆEN 914. Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 3 Ustava Crne Gore i člana 47 stav 1 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ( Službeni list CG, br. 51/08, 34/11 i 35/13) Skupština Crne Gore 25. saziva, na

Detaljer

0.1. PREDMJER NABAVKE ROBA I ELEKTRO RADOVA JAKE I SLABE STRUJE ZA OPREMANJE CENTRA ZA ODBRANU OD POPLAVA U OKVIRU ISV-a

0.1. PREDMJER NABAVKE ROBA I ELEKTRO RADOVA JAKE I SLABE STRUJE ZA OPREMANJE CENTRA ZA ODBRANU OD POPLAVA U OKVIRU ISV-a 0. PREDMJER NABAVKE ROBA I ELEKTRO RADOVA JAKE I SLABE STRUJE ZA OPREMANJE CENTRA ZA ODBRANU OD POPLAVA U OKVIRU ISV-a r/b OPIS POZICIJE Jedin. Količ. Jed. cijena (KM) Ukup. cijena (KM) 0. ELEKTRO INSTALACIJE

Detaljer

VERTIKALNA POLARIZACIJA

VERTIKALNA POLARIZACIJA VERTIKALNA POLARIZACIJA Driver 433 MHz Driver 145 MHz AKTIVNI ELEMENTI U JEDNOJ RAVNI Aluminijumska zica precnika 4mm(obelezena crnom bojom)savija se u U oblik,zatim provuce kroz letvicu 20 x 20x600mm(obelezenu

Detaljer

TRAKTORI za 2015.godinu

TRAKTORI za 2015.godinu 1 JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 423/1 Dana: 30.06.2015. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA TRAKTORI za 2015.godinu U OTVORENOM POSTUPKU Redni broj javne nabavke: 50

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI Broj: 0601 52/16 6 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI NABAVKA USLUGA SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME, SA TONERIMA ZA POTREBE PRIRODNO MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

Detaljer

OSNOVNA ŠKOLA J.MATOŠA,VUKOVAR STROJARSKI RADOVI - REKAPITULACIJA STROJARSKI RADOVI - UKUPNO: Stranica 1 1. GRAĐEVINSKI RADOVI

OSNOVNA ŠKOLA J.MATOŠA,VUKOVAR STROJARSKI RADOVI - REKAPITULACIJA STROJARSKI RADOVI - UKUPNO: Stranica 1 1. GRAĐEVINSKI RADOVI Stranica 1 OSNOVNA ŠKOLA J.MATOŠA,VUKOVAR STROJARSKI RADOVI - REKAPITULACIJA 1. GRAĐEVINSKI RADOVI 2. PRIKLJUČAK PLINA I MRP 3. INSTALACIJA PLINA 4. INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA 5. VENTILACIJA STROJARSKI

Detaljer

Suva gradnja. CTP Ristid. Upotreba gips karton ploča

Suva gradnja. CTP Ristid. Upotreba gips karton ploča Suva gradnja CTP Ristid građevinski centar Upotreba gips karton ploča Gips i suva gradnja Brojni korisni saveti za upotrebu materijala i njihovo izvođenje pokazade Vam kako se gips sistemi pregradnih zidova,

Detaljer

STUDIJA OPRAVDANOSTI KORIŠĆENJA DRVNOG OTPADA U SRBIJI

STUDIJA OPRAVDANOSTI KORIŠĆENJA DRVNOG OTPADA U SRBIJI STUDIJA OPRAVDANOSTI KORIŠĆENJA DRVNOG OTPADA U SRBIJI Izrada ove studije omogućena je podrškom američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj studije ne mora neophodno

Detaljer

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Anex I MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Usluge preventivnog i interventnog servisa vozila i nabavka rezervnih dijelova:

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT Opšta bolnica Pirot 02-2292 22.08.2013.god. Pirot KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT Pirot, avgust 2013.

Detaljer

Aktivnost. 12 Demontaža RRU jedinice kom 9 Zamjena neispravne RRU jedinice na stubu, postojećem nosaču (po komadu RRU 13 jedinice) kom 6

Aktivnost. 12 Demontaža RRU jedinice kom 9 Zamjena neispravne RRU jedinice na stubu, postojećem nosaču (po komadu RRU 13 jedinice) kom 6 Prilog 1 : Predmjer opreme i spisak lokacija do 50km Lokalni javni tender za izbor izvođača za pružanje usluga montaže novih kao i održavanja postojećih antenskih sistema za potrebe Crnogorskog Telekoma

Detaljer

P L A N DETAQNE REGULACIJE "LAZAREV GRAD" U KRU[EVCU

P L A N DETAQNE REGULACIJE LAZAREV GRAD U KRU[EVCU Na osnovu ~l. 54, stav 1 Zakona o planirawu i izgradwi ("Sl.glasnik RS" br.47/03) i ~l. 27 Statuta op{tine Kru{evac ("Sl. list Op{tine Kru{evac" br. 7/98, 6/99) Skup{tina Op{tine Kru{evac na sednici Skup{tina

Detaljer

-PRIJEDLOG- REGULATORNOG KONTNOG PLANA

-PRIJEDLOG- REGULATORNOG KONTNOG PLANA -PRIJEDLOG- REGULATORNOG KONTNOG PLANA Klasa 0 STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI 01- Nematerijalna sredstva 010 Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0100 Dugoročna ulaganja u razvoj proizvoda (izrada i

Detaljer

REFERENC LISTA IZRAĐENE TEHNIČKE DOKUMENTACIJA

REFERENC LISTA IZRAĐENE TEHNIČKE DOKUMENTACIJA REFERENC LISTA LIST BR.1/1 I. INDUSTRIJSKI OBJEKTI REFERENC LISTA IZRAĐENE TEHNIČKE DOKUMENTACIJA 1. HLADNJAČA PODGORKA-AGRAR OSEČINA - Rekonstrukcija el.motornog pogona rashl.komora 2. HLADNJAČA PODGORKA-AGRAR

Detaljer

Termička izolacija od podruma do krova Izdanje Austrotherm termoizolacija. Austrotherm PPG Austrotherm XPS Austrotherm UNIPLATTE

Termička izolacija od podruma do krova Izdanje Austrotherm termoizolacija. Austrotherm PPG Austrotherm XPS Austrotherm UNIPLATTE Austrotherm termoizolacija Termička izolacija od podruma do krova Izdanje 2014. Austrotherm EPS Austrotherm EPS PLUS Austrotherm AMK Austrotherm PPG Austrotherm XPS Austrotherm UNIPLATTE To nikoga ne ostavlja

Detaljer

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke: Dana: 12/04/ :02:10

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke:  Dana: 12/04/ :02:10 Obrazac 9 Član 29 Zakona o javnim nabavkam CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad Podgorice u ime "Putevi" doo u stečaju, Broj 25-S/13 Mjesto i datum Podgorica 12/04/2013

Detaljer

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA T U Z L A IZVJEŠTAJ O RADU

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA T U Z L A IZVJEŠTAJ O RADU Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA T U Z L A IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA TUZLANSKOG KANTONA za 2010. godinu Tuzla,

Detaljer

POSJEDOVNI LIST. c)2p e LJ.V O O 0037/00. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton

POSJEDOVNI LIST. c)2p e LJ.V O O 0037/00. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Općina Lukavac Služba za urbanizam,prostorno planiranje, geodetske i imovinsko pravne poslove POSJEDOVN LST Broj: 85 Katastarska opština:

Detaljer

TOPLINSKA CRPKA ZRAK-VODA

TOPLINSKA CRPKA ZRAK-VODA UPUTE ZA KORIŠTENJE I UPRAVLJANJE KORISNIČKI TOPLINSKA CRPKA ZRAK-VODA UNUTARNJA JEDINICA - HYDROBOX GSH-IRAD H E A T P U M P S Prijevod originalnih uputa za korištenje BRZI VODIČ Opis upravljačke ploče

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE Redni broj postupka javne nabavke (šifra): M/67/2017

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 7-13/16 NABAVKA VODOVODNOG MATERIJALA ZA POTREBE RADA TEHNIČKE SLUŽBE DOMA ZDRAVLJA NIŠ NIŠ,

Detaljer

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI. (Roba široke potrošnje)

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI. (Roba široke potrošnje) OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI KLASA: 333-01/15-01/02 URBROJ: 2176-41-01-15-6 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE (Roba široke potrošnje) Lipovljani, ožujak 2015.godine

Detaljer

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715. Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.1119 Molimo da prvo pročitate ovo uputstva za upotrebu! Poštovani kupče,

Detaljer

Riješeni zadaci: Funkcije

Riješeni zadaci: Funkcije Riješeni zadaci: Funkcije Domena funkcije, kompozicija funkcija, invertiranje funkcije, parnost funkcije Domene nekih funkcija: f(x) = x D f = [0, f(x) = x D f = R \ {0} f(x) = log a x, a > 0, a D f =

Detaljer

M-BOX INTELIGHT Inteligentno osvetljenje

M-BOX INTELIGHT Inteligentno osvetljenje INTELIGHT Inteligentno osvetljenje Regulatori osvetljenja UVOD Zašto koristiti regulatore osvetljenja? Smanjenje potrošnje električne energije kako u javnim tako i u privatnim zgradama postalo je tema

Detaljer

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Tipovi datoteka Datoteke se mogu podeliti na binarne i tekstualne. Iako su na prvi pogled ova dva tipa veoma slična oni se suštinski razlikuju. Binarne

Detaljer

Komapnija br. 1 u Jugoistočnoj Evropi u razvoju, proizvodnji i dsitribuciji podkonstrukcija za fotonaponske panele - solarne elektrane

Komapnija br. 1 u Jugoistočnoj Evropi u razvoju, proizvodnji i dsitribuciji podkonstrukcija za fotonaponske panele - solarne elektrane Komapnija br. 1 u Jugoistočnoj Evropi u razvoju, proizvodnji i dsitribuciji podkonstrukcija za fotonaponske panele - solarne elektrane Alumil je najveća grupacija za ekstruziju aluminijumskih profila u

Detaljer

OS /5942. Broj: OS /5942. Predmet: Usluge video produkcije, izrade TV i radio spotova, upisa i sinkronizacije na TV spotove

OS /5942. Broj: OS /5942. Predmet: Usluge video produkcije, izrade TV i radio spotova, upisa i sinkronizacije na TV spotove Predmet: Usluge video produkcije, izrade TV i radio spotova, upisa i sinkronizacije na TV spotove - Zahtjev za prikupljanje ponuda Postupak: Nabava usluga iz Dodatka II. B. sukladno članku 43. stavak 3.

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL GOD. - P O P A R T I J A M A

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL GOD. - P O P A R T I J A M A JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2. www.vojvodinasume.rs Broj: 371-2 Dana: 15.06.2015. 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL 2015.

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI NABAVKA AKUMULATORA I ELEKTROINSTALACIJA. Broj strana (33)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI NABAVKA AKUMULATORA I ELEKTROINSTALACIJA. Broj strana (33) Naziv naručioca: JKP ČISTOĆA I ZELENILO Adresa: Beogradska 17, Zrenjanin Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora: Duško Zec, ing.poljoprivrede Internet stranica naručioca: www.jkpciz.co.rs Vrsta postupka:

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJE Broj: 15-7/14-2 Dana: 21.05.2014. godine Beograd, Ul. Savska br. 23 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA DOBARA POTROŠNOG MATERIJALA ZA APOTEKU I

Detaljer

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 9-7/17

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 9-7/17 D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 9-7/17 JAVNA NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA NEMEDICINSKIH APARATA I OPREME NIŠ, maj

Detaljer

E-18/10 - II NOSILAC PROJEKTA: MESTO: AD FABRIKA ŠEĆERA TE TO SENTA

E-18/10 - II NOSILAC PROJEKTA: MESTO: AD FABRIKA ŠEĆERA TE TO SENTA NOSILAC PROJEKTA: MESTO: AD FABRIKA ŠEĆERA TE TO SENTA NAZIV: STUDIJA O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANJA KOMPLEKSA AD FABRIKA ŠEĆERA TE - TO SENTA NA ŽIVOTNU SREDINU IZMENA I DOPUNA BROJ PROJEKTA: E-18/10

Detaljer

Neko kao ti. Sara Desen. Prevela Sandra Nešović

Neko kao ti. Sara Desen. Prevela Sandra Nešović Neko kao ti Sara Desen Prevela Sandra Nešović 4 5 Naslov originala Sa rah Des sen So me o ne Li ke You Copyright Sarah Dessen, 1998 All rights reserved including the right of reproduction in whole or in

Detaljer

Sustavi za rad u stvarnom vremenu

Sustavi za rad u stvarnom vremenu SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Skripta iz predmeta Sustavi za rad u stvarnom vremenu Leonardo Jelenković

Detaljer

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca OBRAZAC 3 Doo Vodovod i kanalizacija Herceg Novi Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 02(05-803/16 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 07,15,18 Mjesto i datum: Herceg Novi, 22.03.2016.g Na onovu

Detaljer

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 2 IZDAVAČ: ZA IZDAVAČA: UREDNIK: RECENZENTI: LEKTOR I KOREKTOR: NASLOVNA STRANA: SLOG I PRELOM: ŠTAMPA: ZA ŠTAMPARIJU: TIRAŽ:

Detaljer

Prije uporabe Sigurnost...1 Važne napomene...1. Tablet FISKAL1... 2

Prije uporabe Sigurnost...1 Važne napomene...1. Tablet FISKAL1... 2 Sadržaj Prije uporabe... 1 Sigurnost...1 Važne napomene...1 Tablet FISKAL1... 2 Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1... 2 Izgled tableta FISKAL1... 3 Tablet FISKAL1 GO... 4 Sadržaj pakiranja

Detaljer

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o.

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Paromlinska 57, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Telefon: 658-038, 616-101, 641-051, 710-270, 611-766; Fax: 656-812, 654-480, 643-966 E-mail: jkpradsa@bih.net.ba;

Detaljer

Likovna umjetnost umjetnost, matematika i algoritmi

Likovna umjetnost umjetnost, matematika i algoritmi Likovna umjetnost, matematika i algoritmi Vlatko Čerić Sadržaj Kratak pregled povijesti veze umjetnosti i matematike Matematika i računalna tehnologija u likovnoj umjetnosti Algoritamska umjetnost Neki

Detaljer

Poštovani poslovni partneri,

Poštovani poslovni partneri, April 2017 2 Poštovani poslovni partneri, pred vama je cenovnik proizvoda programa dekorativnih premaza robnih marki Belinka, Helios, Zvezda, Duga, Chromoden, Kemostik, kao i autoreparaturnih premaza robnih

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA IZGRADNJA MRTVAČNICE U GORNJEM TAVANKUTU

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA IZGRADNJA MRTVAČNICE U GORNJEM TAVANKUTU REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA GRAD SUBOTICA GRADONAČELNIK KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA IZGRADNJA MRTVAČNICE U GORNJEM TAVANKUTU JN P 24/15 Subotica, avgust 2015. godine

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Zimska oprema Pripremite se za snijeg i mraz

Zimska oprema Pripremite se za snijeg i mraz AKCIJA ZIMA 2012. Zimska oprema Pripremite se za snijeg i mraz SKROBACZKA WIELOFUNKCYJNA Strugalica za led s metlicom, DUGA, namijenjena za kombije, kamione, autobuse i slično. SKROBACZKA MALA SKROBACZKA

Detaljer

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15 D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15 NABAVKA CRP ANALIZE ZA APARAT NYCOCARD RIDER II NIŠ, maj, 2015. GODINE 1 DOM ZDRAVLjA

Detaljer

HRVATSKI. LCD televizor UPUTE 0516MTH-VT-VT

HRVATSKI. LCD televizor UPUTE 0516MTH-VT-VT HRVATSKI LCD televizor UPUTE 0516MTH-VT-VT Poštovani korisniče, Ovaj uređaj proizveden je u skladu s važeći europskim direktivama i standardima u vezi s elektromagnetskom sukladnošću i električnom sigurnošću.

Detaljer

1 - Prvi deo upitnika

1 - Prvi deo upitnika Copyright! All rights reserved www.anestesi.no 2010- Serbo-Kroatisk side 1 av 6 Serbia Kroatia osnia Språk: Serbo-Kroatisk Oversatt av: Ivan uljovcic to: Juni 2010 1 - Prvi deo upitnika Del 1 Spørreskjema:

Detaljer

SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM...

SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM... 2 SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM... Table za pisanje sa kredom su najbolji način da ostavite željenu poruku Vašim posetiocima i gostima. Područja primene

Detaljer

U PUTSTVO ZA PRIMJENU PUBLIKACIJE "MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA"

U PUTSTVO ZA PRIMJENU PUBLIKACIJE MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA U PUTSTVO ZA PRIMJENU PUBLIKACIJE "MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA" U Predgo voru i u Pro spektu je nazna~eno {ta sadr`i Pub lika cija "MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA", a sam sadr`aj u Pub lika ciji tako er poma`e

Detaljer

HRVATSKI. LCD televizor UPUTE 0716MTH-VT-VT

HRVATSKI. LCD televizor UPUTE 0716MTH-VT-VT HRVATSKI LCD televizor UPUTE 0716MTH-VT-VT Poštovani korisniče, Ovaj uređaj proizveden je u skladu s važeći europskim direktivama i standardima u vezi s elektromagnetskom sukladnošću i električnom sigurnošću.

Detaljer

Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek. Mreže računala. Vježbe 04. Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević

Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek. Mreže računala. Vježbe 04. Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek Mreže računala Vježbe 04 Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević Klijent / Server paradigma internet daje infrastrukturu koja omogućava komunikaciju

Detaljer

Primena računara u fizičkoj hemiji. Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović

Primena računara u fizičkoj hemiji. Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović Primena računara u fizičkoj hemiji Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović Literatura i ispit: Literatura: 1. Predavanja 2. Internet 3. Knjige Ocenjivanje 1. aktivnost u toku predavanja

Detaljer

OLE for Process Control

OLE for Process Control OPC OLE for Process Control OPC novi koncept sustava automatizacije Nove tehnologije pridonose progresu u automatizaciji i upravljanja u industrijskim procesima koji se iz godine u godinu ubrzava. Zahtjevi

Detaljer

DRUGI HRVATSKI RURALNI PARLAMENT

DRUGI HRVATSKI RURALNI PARLAMENT DRUGI HRVATSKI RURALNI PARLAMENT Spa Golfer LifeClass Termi Sveti Martin, Izvorska 3, Toplice Sveti Martin TERENSKA RADIONICA NA TEMU KONCEPT NULA KILOMETARA: LOKALNA HRANA NA LOKALNOM STOLU Mjesto održavanja

Detaljer

Objektno orijentisano programiranje 2. Tipovi podataka u C#

Objektno orijentisano programiranje 2. Tipovi podataka u C# Objektno orijentisano programiranje 2 Klasifikacija tipova Osnovna podela na: vrednosne (value) tipove ukazane (reference) tipove Vrednosni tipovi: jednostavni tipovi (kao što su npr. byte, int, long,

Detaljer

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt)

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Ord og begreper Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Få Dobiti Mange Mnogo Venstre Lijevo Høyre Desno Øverst Iznad Nederst Niže Lite Malo Mye Mnogo Flest Vecina Færrest Najmanje Oppe Gore Nede Dole Mellom

Detaljer