Forprosjektdokument. Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk. Geir Øverby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjektdokument. Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk. Geir Øverby"

Transkript

1 Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk Tilgjengelig JA NEI Referanse Revisjon 2 Dato Antall sider vedlegg Forprosjektdokument Dokument historie Revisjon Dato Godkjent Antall sider Geir Øverby Jørn Tharaldsen Ivana Novotna Godkjent: Dato Godkjent: Dato Oddny Ra Signatur Alexander Farstad Signatur Asgeir Ryen Torgeir Usland

2 Dokumentendringer Dette er tredje utgave Kapittel Dato Endringer alle Generell rettskriving Opprettet nytt kapittel om involverte i systemet Vedlegg Budsjettet er ferdig og godkjent Forside Logo er lagt til Copyright 20 00, gruppe DV Side 2 av 33

3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Om ez systems Om dette dokumentet Generell imformasjon Prosjektgruppe Veiledere og sensorer Oppdragsgiver Prosjektomgivelser Prosjektbeskrivelse Konseptuelt nivå Mer detaljert nivå Teknisk nivå Programmeringsspråk HTML PHP Databasespråk MySQL Web-server Apache Hvordan virker systemet Relaterte prosjekter Funksjonelle krav Databasens funksjoner Grensesnitt Kommunikasjon m/databaser Analyse av problemer og begrensninger Kunnskap og modningstid Tidsbegrensninger Upløyd mark Dersom lisenser uteblir Kommunikasjon Kommunikasjon med ez systems Intern kommunikasjon Konklusjon Løsningsforslag Forslag Modul 1, Pålogging Modul 2, Brukerkontroll Modul 3, Søke etter data Modul 4, Presentasjon av data Modul 5, Opplasting av dokumenter Forslag Modul 1, Pålogging Modul 2, Brukerkontroll Modul 3, Søke etter data Copyright 20 00, gruppe DV Side 3 av 33

4 6.2.4 Modul 4, Treffliste Modul 5, Presentasjon av data Modul 6, Opplasting av registrerte data Forslag Modul 1, Pålogging Modul 2, Legge inn data Modul 3, Endre eksisterende data Modul 4, Slette data Modul 5, Søke etter data Modul 6, Presentasjon av søk Modul 7, Presentasjon av valgte treff fra søk Modul 8, Enkel presentasjon av innlagte data Modul 9, Opplasting av dokumenter Analyse av utviklingsmodeller Vannfallsmodellen DOD Vannfallsmodellen med tilbakemelding DOD-2167a Evolusjonær utvikling Inkrementell utvikling Prototyping: Kast og lag ny utviklingsmetode Spiral Top down Grunnlinje styring (Baseline management) Objektorientert prosjektmodell Hacking modellen (Adhoc) Unified Process Konsekvensanalyse Konsekvenser ved å starte prosjektet Konsekvenser ved ikke å starte prosjektet En oppdeling i hoved aktiviteter, med målformuleringer for hver aktivitet Hovedaktiviteter Målformuleringer Grov aktivitetsfordeling Prosjektidéfasen Forstudiefasen Spesifikasjonsfasen Planleggingsfasen Konstruksjonsfasen Realiseringsfasen Etteranalysefasen Ressurser som prosjektet vil kreve Prosjektidé Forstudie Spesifikasjon Planlegging Konstruksjon Realisering Etteranalyse Budsjett Copyright 20 00, gruppe DV Side 4 av 33

5 10 Tidsplan med hovedmilepæler Gantt diagram med ressursallokering Ansvarskart Ordforklaringer Konklusjon Referanser/Kilder Copyright 20 00, gruppe DV Side 5 av 33

6 1 Innledning 1.1 Om ez systems ez systems et et lite software firma som holder til i Kongsberg og Skien. De leverer software løsninger til små og mellomstore bedrifter. Firmaet er delt opp i to avdelinger: Avdeling for systemutvikling: Denne avdelingen lager programvare som kan kjøres på multiplatform (Linux og Windows miljø). Avdeling for Web: Denne avdelingen designer skreddersydde internett løsninger. ez systems visjon er: Enkle (teknisk), brukervennlige, stabile og raske systemer. Produkter: ez time lanseres nå i Januar/Februar Fakta om ez systems: Hovedkontor: Kverndalsgate 8 Skien 4 ansatte 1.2 Om dette dokumentet Forstudiet skal inneholde en beskrivelse av målet med prosjektet, løsningsanalyse, konsekvenser ved å enten starte eller ikke starte prosjektet, utredning av utviklingsmetoder og verktøy, en fastlegging av milepæler og en kartlegging av ressurser som kreves. Copyright 20 00, gruppe DV Side 6 av 33

7 2 Generell imformasjon 2.1 Prosjektgruppe Navn: Geir Øverby, Prosjektleder Utdannelse: Høgskoleingeniør i optometri Adresse: Frogsvei 4, 3600 Kongsberg E-post: Telefon: Navn: Jørn Tharaldsen Utdannelse: Høgskole ingeniør i elektronikk Adresse: Hans Becksvei 2, 3600 Kongsberg E-post: ; Telefon: , (mobil) Navn: Asgeir Ryen Utdannelse: Sivil ingeniør fra tekniske fag, NLH Fordypning i næringsmiddel Adresse: Holbergvei 9, 3679 Notodden E-post: ; Telefon: Navn: Ivana Novotna Utdannelse: Sivil ingeniør i kjemi Adresse: Meinsgate 7, 3600 Kongsberg E-post: ; Telefon: Navn: Utdannelse: Adresse: E-post: Telefon: Torgeir Usland Høgskoleingeniør i flyteknikk, HIA Kløversvingen 53, 3600 Kongsberg ; , (mobil) Copyright 20 00, gruppe DV Side 7 av 33

8 2.2 Veiledere og sensorer Intern veileder: Navn: Oddny Ra E-post: Ekstern veileder: Navn: Aleksander Farstad E-post: Intern sensor: Navn: E-post: Øyvind Eek Jensen Ekstern sensor: TBA 2.3 Oppdragsgiver ez systems Hovedkontor: Kverndalsgate 8 Skien 4 ansatte Copyright 20 00, gruppe DV Side 8 av 33

9 3 Prosjektomgivelser 3.1 Prosjektbeskrivelse Konseptuelt nivå Prosjektet går ut på å lage en applikasjon som skal kommunisere med en database. Denne kommunikasjonen skal sørge for manipulering av databasen. Applikasjon Informasjon Bruker Fig Mer detaljert nivå Informasjonen skal gjøres tilgjengelig for brukeren via bedriftens intranett. Brukeren har et sett med muligheter for hva han/hun vil gjøre med informasjonen. Intranett Applikasjon Informasjon Bruker Fig Teknisk nivå Bruker benytter en nettleser for å aksessere databasen der informasjonen er lagret. Applikasjonen som ligger på en Apache web-server kommuniserer med databasen, og sørger for at bruker får den informasjonen han/hun ønsker. Nettleser HTML Apache web-server PHP Database MySQL Bruker Fig 3.3 Bruker benytter en nettleser for å : Aksessere database Redigere databasen Applikasjon: Kommuniserer med database Genererer HTML ut fra database Copyright 20 00, gruppe DV Side 9 av 33

10 3.2 Programmeringsspråk Programmeringsspråk, databasespråk og aktuell web-server ble fastsatt av vår oppdragsgiver ez systems. Derfor følger det kun en kort presentasjon av de aktuelle språk HTML Hypertext Markup Language er en samling plattform uavhengige stiler, som vha såkalte tagger (<Tagger>) definerer de forskjellige komponentene i et WWW dokument. Selv om de fleste på gruppa ikke har programmert noe særlig inen HTML regner vi ikke med at dette skal bli noe problem PHP3 PHP, Hypertext PreProsessor, er et server -side skript språk. PHP koden skrives inn mellom <Tagger> i HTML koden, noe som gjør det mulig å hoppe inn og ut av PHPmodus. Mye av PHP koden er en kombinasjon av Perl, Java og C. Syntaks strukturen er veldig likt C. Et eksempel beskriver bedre. <html><head><title>example</title> <body> <?php echo Hei, jeg er et php script! ;?> </body></html> Det som skiller PHP fra såkalte client-side skript språk, som javascript, er at koden blir eksekvert på web-serveren. Blandingen av HTML og PHP lagres på serveren med etternavnet.php3. På det mest grunnleggende kan PHP gjør alt det ethvert annet CGI (Common Gateway Interface) program kan, som samle inn data, generere dynamiske deler av en side, eller sende og motta cookies. Men PHP s kanskje sterkeste side er at det støtter en rekke ulike database typer. I dette prosjektet er det bestemt av oppdragsgiver at det skal benyttes MySQL. PHP kan også benytte seg av en rekke andre protokoller som IMAP, SNMP, NNTP, POP3 og HTTP. Ettersom PHP låner veldig mye av syntaks strukturen til C er ikke dette et helt ukjent programmeringsspråk. Men det er en helt klar utfordring for prosjektgruppa å skulle løse oppgaven i dette språket. Copyright 20 00, gruppe DV Side 10 av 33

11 3.3 Databasespråk Databasespråket som skal benyttes i oppgaven ble bestemt av vår oppdragsgiver ez systems MySQL Databasen skal bygges vha MySQL på en Apache server. MySQL er en flerbruker, flerprosess SQL database server. SQL er det mest brukte og best standardiserte databasespråket i verden i dag. Følgende kvaliteter blir fremhevet for MySQL: Mulighet for å tjene et uendelig antall samtidige brukere. Kapasitet på oppføringer. Rask eksekvering av kommandoer, muligens den raskeste på markedet. Enkel og effektiv. MySQL er for UNIX og OS/2 gratis, mens det må betales lisens dersom den skal kjøres på en av Microsofts operativsystemer. 3.4 Web-server Apache Apache er den helt klart ledende web-serveren som finnes på markedet i dag, med en andel på ca 60%. Det sies at den er stabil og har bra ytelse. Kildekoden er fritt tilgjengelig, noe som gjør at det stadig kommer forbedringer/forbedringsforslag fra brukere overalt i verden. Apache har en mengde funksjoner tilgjengelig bl.a. en PHPmodul, som skal benyttes i dette prosjektet. Web-serveren kan benyttes av Windows NT og UNIX. På det nåværende tidspunkt vil vi bruke UNIX X-terminaler for oppkobling mot serveren. Copyright 20 00, gruppe DV Side 11 av 33

12 3.5 Hvordan virker systemet Her følger en beskrivelse av hvordan HTML, PHP, MySQL og Apache samarbeider for at brukerne skal se resultatet i sin nettleser. 3 PHP script 2 5 Apache 1 6 Web side i nettleser MySQL Database server 4 PHP Fig 3.4 Scenarioet er som følger: Brukeren skal via en web-side hente informasjon ut av en database. Brukeren adresserer web-siden vha en nettleser. Da brukeren får kontakt med webserveren kaller denne et PHP script som kjøres vha PHP preprocesssoren, som igjen henter den aktuelle informasjonen ut av databasen. Informasjonen som blir hentet blir behandlet av den gjenstående koden i PHP scriptet, og gjort om til HTML. Det siste HTML resultatet blir sent tilbake til brukerens nettleser. Steg for steg vil det foregå omtrent som dette (følg nummereringen på figuren): 1. Bruker klikker på en link i nettleseren sin, nettleseren sender en forespørsel til en internettadresse, for eksempel 2. Apache får forespørselen for foofoo.php3. Denne vet at.php3 filer blir behandlet av PHP preprocessoren, og gir beskjed til PHP at denne får ta seg av dette. 3. foofoo.php3 er et PHP script som inneholder forskjellige kommandoer. En av disse kommandoene er å etablere en kommunikasjonskanal til en database og hente noen data. PHP vet hvordan den skal kommunisere med databasen. 4. Dataene kommer tilbake fra databasen, og foofoo.php3 formaterer disse dataene. Typisk vil dette være hvordan dataene skal presenteres i HTML. 5. HTML koden kommer tilbake til apache. 6. Apache sender HTML koden tilbake til til brukerens nettleser som en respons på hans forespørsel. Brukeren ser nå en fin web-side med noe informasjon fra databasen. Copyright 20 00, gruppe DV Side 12 av 33

13 3.6 Relaterte prosjekter Prosjektgruppe D har også et prosjekt hos ez systems, og benytter de samme programmeringsspråk og utviklingsverktøy. Men fra tidligere år er det ingen prosjekter å sammenligne med. Copyright 20 00, gruppe DV Side 13 av 33

14 4 Funksjonelle krav 4.1 Databasens funksjoner Det skal utvikles en kunde database som skal innholde relevant informasjon for alle kundene til ez systems. Det bør også være mulighet for å registrere eventuelle notater angående firma/person. Informasjonsflyt (dokumenter) mellom ez systems og kunde bør også kunne lastes opp via web. Denne databasen skal ha et Web-grensesnitt som skal benyttes på ez systems intranett. Her skal det være mulig å søke etter eksisterende, legge til, endre eller slette kunder fra databasen. Det skal også utvikles en modul som presenterer en oversikt over registerte kunder i databasen. Systemet skal selvsagt ikke kunne aksesseres av alle, så det må utvikles et påloggingssystem. 4.2 Grensesnitt Ingen spesielle krav om utseende er stilt, bortset fra at det skal være et enkelt og lettfattelig. Det skal utvikles vha HTML og PHP. 4.3 Kommunikasjon m/databaser Utvikling av webgrensesnittet skal gjøres vha HTML og PHP. PHP delen av grensesnittet tar seg av kommunikasjonen mot databasen som skal være avtypen MySQL. HTML PHP Database server MySQL Fig 4.1 Copyright 20 00, gruppe DV Side 14 av 33

15 5 Analyse av problemer og begrensninger 5.1 Kunnskap og modningstid Siden dette er en forholdsvis stor og krevende oppgave og ingen av gruppas medlemmer har noen videre erfaring innen programmering og prosjektarbeid, vil det selvsagt bli en del utfordringer. En av de første utfordringene vi vil møte, er å få en god forståelse av selve oppgaven. Her tenker vi blant annet på faktorer som oppbygning av databasemiljøet som er basert på multiplatform og hvordan dette skal implementeresinn i et lett forståelig brukergrensesnitt som er kompatibelt med databasen. Noe som vil dukke opp ganske tidlig, er den manglende kunnskapen innen UML, databaser og PHP/html. Siden vi ikke tidligere har hatt noen erfaring med hverken MySql og PHP vil dette selvsakt kreve en del ekstra jobb fra gruppaens side, men det er noe som vi ser på som en ekstra utfordring. 5.2 Tidsbegrensninger En annen utfordring er tiden. Dette semesteret inneholder både vinterferie og påskeferie, men da tiden er knapp, har deler av disse feriene blitt satt av til jobbing med prosjektet (jfr. Vedlegg 1). 5.3 Upløyd mark Software-prosjekt er i utgangspunktet en prosjekttype som ingen av gruppas medlemmer har vært borti før. Her ligger det en klar utfordring i gjennomføringen av prosjektet. 5.4 Dersom lisenser uteblir En manglende tilgang på planlagte utviklingsverktøy, vil medføre forandringer i planene. Copyright 20 00, gruppe DV Side 15 av 33

16 5.5 Kommunikasjon Kommunikasjon med ez systems For å kunne få et brukbart resultat, stilles det krav til en god kommunikasjon mel lom prosjektgruppas medlemmer og ez systems kontaktpersoner. Det er veldig positivt at ez systems tar prosjektet seriøst, og at tilstrekkelig med hjelp, informasjon, tid og ressurser er til rådighet, da dette er en nødvendighet for å få prosjektet i havn.hvis deler av dette bortfaller, vil dette kunne forsinke prosessen. Av Vedlegg 1, kommer det tydelig fram at forsinkelser vil medføre store utfordringer for gruppa for å få gjennomført prosjektet til angitte frister. En manglende kommunikasjon eller forståelse av ez systems krav/ønsker under utviklingen av Kravspesifikasjonen, kan gi et produkt som blir annerledes enn det bedriften ønsker seg. Derfor er det bedre å spørre en gang for mye, enn en gang for lite Intern kommunikasjon. En god intern kommunikasjon er minst like viktig. Den interne kommunikasjonen går både på forholdet mellom prosjektgruppas medlemmer og intern veileder. En manglende kommunikasjon kan medføre forsinkelser i forhold til angitt tidsplan, men også nye utfordringer som misforståelser, dobbeltarbeid og konflikter innad i gruppa. 5.6 Konklusjon Dette kommer til å bli et veldig interessant og lærerikt prosjekt på mange måter. Her vil vi få prøvd ut evnen til å utvikle en database med tilhørende brukergrensesnitt, komme med ideer til løsninger, tenke brukervennlighet, tilegne oss masse kunnskap på egenhånd, i tillegg til selve prosjektgjennomføringen. Vi er nødt til å tenke i nye baner; på kunden og dens ønsker, skolens krav og forventninger, og det å jobbe flere personer mot ett og samme mål. Det blir viktig å tenke samhold og progresjon. Vi er alle innstilt på å gjøre vårt beste, slik at vi kan få et produkt som vi kan være stolte av, våre forutsetninger tatt i betraktning. Copyright 20 00, gruppe DV Side 16 av 33

17 6 Løsningsforslag 6.1 Forslag Modul 1, Pålogging Av sikkerhetsmessige hensyn ønskes det en påloggingsmodul med brukernavn og passord. Det er også meningen at forskjellige brukere har forskjellige rettigheter. For eksempel at den som legger inn data om et firma eller en person eier denne Modul 2, Brukerkontroll Modul for å legge inn, endre eller slette data fra databasen Modul 3, Søke etter data Modul for å søke etter visse kriterier i databasen Modul 4, Presentasjon av data Oversiktelig presentasjon av registrerte data Modul 5, Opplasting av dokumenter Informasjonsflyten mellom ez Systems og kunde ønskes lagret i databasen. 6.2 Forslag Modul 1, Pålogging Av sikkerhetsmessige hensyn ønskes det en påloggingsmodul med brukernavn og passord. Det er også meningen at forskjellige brukere har forskjellige rettigheter. For eksempel at den som legger inn data om et firma eller en person eier denne Modul 2, Brukerkontroll Modul for å legge inn, endre eller slette data fra databasen. Copyright 20 00, gruppe DV Side 17 av 33

18 6.2.3 Modul 3, Søke etter data Modul for å søke etter visse kriterier i databasen. Resultatet av søket legges inn i modul 4, slik at bruker kan velge dersom det er flere treff Modul 4, Treffliste Treffliste med resultater fra søk i databasen Modul 5, Presentasjon av data Oversiktelig presentasjon av registrerte data Modul 6, Opplasting av registrerte data. Informasjonsflyten mellom ez Systems og kunde ønskes lagret i databasen. 6.3 Forslag Modul 1, Pålogging Av sikkerhetsmessige hensyn ønskes det en påloggingsmodul med brukernavn og passord. Det er også meningen at forskjellige brukere har forskjellige rettigheter. For eksempel at den som legger inn data om et firma eller en person eier denne Modul 2, Legge inn data Egen modul der bruker kan legge inn nye data i databasen Modul 3, Endre eksisterende data Modul for å endre eksisterende data i databasen Modul 4, Slette data Modul for å slette data fra databasen Modul 5, Søke etter data Modul for å søke etter data i databasen. Copyright 20 00, gruppe DV Side 18 av 33

19 6.3.6 Modul 6, Presentasjon av søk Modul som viser resultat av søk i databasen Modul 7, Presentasjon av valgte treff fra søk Det valgte treffet fra søket presenteres. Her kan det være valgmuligheter for hva som ønskes å gjøre med dataene Modul 8, Enkel presentasjon av innlagte data Oversiktelig presentasjon av registrerte data Modul 9, Opplasting av dokumenter Informasjonsflyten mellom ez Systems og kunde ønskes lagret i databasen. Dette er kun en foreløpig oversikt over antatte moduler i systemet. Disse vil kunne bli delt opp i mindre funksjonelle moduler etter hvert som vi får en bedre oversikt over hva som er mest hensiktsmessig. Copyright 20 00, gruppe DV Side 19 av 33

20 6.4 Analyse av utviklingsmodeller Det finnes i dag en rekke forskjellige utviklingsmodeller for gjennomføring av prosjekter. Vi skal i denne delen av forstudiet se på en del eksempler, og gjøre vurderinger av hver modell. Det som er viktigst for oss, er å finne en prosjektmodell som samsvarer best med prosjektgruppens oppgave, dead-line og kvalifikasjoner Vannfallsmodellen DOD-2167 Dette er den klassiske utviklingsmodellen, og den ble utviklet for det amerikanske forsvardepartementet. Dette er en sekvensiell modell. Her blir hvert steg i prosessen gjrt helt ferdig, og muligheten for redesign er ikke til stedet. Fig Vannfallsmodell Definering av krav Planlegging Utvikling av testspek Design Realisering Systemtest Bruk og vedlikehold Kommentar: Denne modellen er veldig grei og forholde seg til (teoretisk), og den er konkret. Problemet er at vi i prosjektgruppen skal bevege oss inn på ukjent territorium. Muligheten for eventuell redesign av de forskjellige fasene er derfor et krav vi stiller til utviklingsmodellen. Samtidig så er vi avhengige av at alle på gruppen har noe å gjøre fra starten av, og går ikke med denne modellen. Copyright 20 00, gruppe DV Side 20 av 33

21 6.4.2 Vannfallsmodellen med tilbakemelding DOD-2167a Det som er spesielt i denne modellen, er du kan gjøre tilbakeløp i en hvilke som helst fase i modellen. Dette betyr at du kan gå tilbake og redesigne f.eks kravspesifikasjen hvis det skulle vise seg å være nødvendig. Definering av krav Planlegging Utvikling av testspek Design Realisering Systemtest Bruk og vedlikehold Fig Vannfalsmodell med tilbakeløp Antall blokker som er med i diagrammene kan var iere mye. Kommentar: Her står man veldig fritt. Fordelen er at man kan redsigne når og hvor som helst. Ulempene blir derfor at spesielt planlegging kan bli slapp, og at graden av frihet kan medføre at prosjektet ikke blir ferdig i tide. Copyright 20 00, gruppe DV Side 21 av 33

22 6.4.3 Evolusjonær utvikling Denne metoden går ut på å lage en enkel versjon av produktet. Denne versjonen blir så brukt i det videre arbeidet. Dette finnes to typer utviklingsmodeller for hvordan dette enkle produktet skal utvikles videre Inkrementell utvikling I denne modellen så bygges et og et modul av gangen, helt fram til konstruksjonsfasen. Når man kommer hit, så er det vanlig å realisere de viktigste/vanskeligste kravene først og teste disse. Når dette er gjort, så går man tilbake og gjentar syklusen med noen flere krav (med lavere prioritet) helt til man er ferdig. ProsjektIdé Forstudie Spesifikasjon Planlegging Konstruksjon Realisering Systemtest Ferdig? Etteranalyse Kommentar: Vedlikehold Fig Inkrementel modell Dette er en modell som på veldig mange områder samsvarer med vår prosjektoppgave. Implementasjon av noen få krav om gangen vil gjøredet letter for oss å fokusere på det vi driver med (får delt opp kravene i mindre mengder). Muligheten for tilbakeløp i konstruksjonsfasen er også en fordel. Copyright 20 00, gruppe DV Side 22 av 33

23 Prototyping: Kast og lag ny utviklingsmetode Kort forklart så går denne modellen med at du lager en enkel kravspesifikasjon. Deretter lages en prototype som er basert på kravspesifikasjonen. Lærdommen som vi nå har skaffet oss brukes til å lage en ny og (forhåpentligvis) bedre kravspesifikasjon som blir til et enda bedre produkt. Slik forsetter en til en er fornøyd. ProsjektIdè Forstudie Spesifikasjon Planlegging Konstruksjon Realisering Systemtest Ferdig? Etteranalyse Vedlikehold Fig Prototyping Kommentar: Dette virker i utgangspunktet som en tidskrevende prosess da man gjennomgår hele prosjektet flere ganger. Med tanke på den fastsatte dead-linen vi har, så vil dette være en vanskelig løsning. Det positive her, er at muligheten for å ende opp med et bra sluttprodukt er stor. Copyright 20 00, gruppe DV Side 23 av 33

24 6.4.4 Spiral Spiralmodellen bygger på at risikoanalyse skal gjennomføres med jevne mellomrom i løpet av prosjektet. Modellen tegnes som en spiral som består av fire kvadranter. 1. Planlegging Kartlegge alternative løsninger og finne begrensninger. 2. Risikoanalyse Analysere løsninger og gjøre valg. 3. Jobbe Konstruere, realisere og teste den delen av prosjektet som vi nå har planlagt. 4. Evaluere Evaluering av neste produktnivå. Fig Spiralmodell Kommentar: Ligner mye på Prototyping,. Copyright 20 00, gruppe DV Side 24 av 33

25 6.4.5 Top down Denne modellen deler opp aktivitetene i prosjektet i et hierarki. Når man har gjort dette, så gjør man først ferdig de underordnede aktivitetene. Når dette er gjort, så vil også den overordnede aktiviteten være gjort. Et annet poeng er at det er viktig å alltid gå løs på de vanskeligste aktivitetene/problemene først, og ta de lette til slutt. For vær aktivitet som gjennomføres (d.v.s aktiviteter på nederst nivå i hierarkiet), gjøres det slik: Krav Konstruksjon Realisering Test. Kommentar: Kan bli litt vanskelig å identifisere hvor de største utfordringene ligger da en del av det vi skal bruke av verktøy foreløpig er nytt for oss Grunnlinje styring (Baseline management) Grunnlinje modellen er basert på bruk av f.eks vannfallsmodellen. Man tar så å deler prosjektet opp i deler, og kontrolerer at disse aktivitetene blir gjennomført. Hvis vi har de fire fasene Krav, Konstruksjon, Realisering og Test så skal følgende gjøres. 1.Etablere på slutten av hver av de fire delene over Milepæler Dokumenter Gjennomganger 1. Etablere en grunnlinje med periodisk intervall. 2. Bruke konfigurasjonsstyring for å kontrollere grunnlinjen Objektorientert prosjektmodell Det finnes mange objektorienterte prosjektmodeller, og felles for dem alle er at de deler opp problemområdene i klasser og objekter. I en slik modell er det vanlig å gjenomgå en rekke punkter for hver iterasjon. 1. Kravanalyse Jobber sammen med kunden for å finne ut hva det ferdige systemet skal gjøre. Bruker use case r for å gjøre kommunikasjon med kunde lettere. 2. Analyse Finne ut hvilke klasser og objekter som er i problemområdet. Du skal vise og forstå sammenhengen mellom disse klassene. Copyright 20 00, gruppe DV Side 25 av 33

26 3. Design Gjøre analysen om til en teknisk løsning. Komme fram til en detaljert spesifikasjon av klassene og objektene. 4. Konstruksjon Klassene skal gjøres om til kode i et objektorientert programmeringsspråk. 5. Test Skal her sjekke at alle kravene er oppfylt Hacking modellen (Adhoc) Denne modellen blir som regel brukt på små og ukompliserte prosjekter som en liten laboppgave eller et regnestykke. Med andre ord så begynner man rett på oppgaven uten å forberede seg. Kommentar: Prosjektstyringsdelen er 50% av prosjektet, og det har vi ikke råd til å kaste bort. Copyright 20 00, gruppe DV Side 26 av 33

27 6.4.9 Unified Process Dette er en utviklingsmodell som bruker UML som modelleringsverktøy. Unified Process (UP) er Iterativ og incrementel Use case basert Arkitektur sentrert UP er en modell der mange av fasene (analyse, design etc) overlapper hverandre i tid. Det betyr at man så godt som hele tiden vil få en videreutvikling av f. eks kravspesifikasjonen.. På denne måten blir de forskjellige fasene i prosjektet automatisk oppdatert av hverandre slik at man for en gjevn og stabil utvikling i prosjektet. Core Workflows Requirements Analysis Iterations and Workflow Phases Inception Elaboration Construction Transition An Aniteration in inthe elaboration phase Design Implementation Test Test P re relim limin ina ry ry Ite Itera ratio tion (s) (s) iter. iter. # 1 ite iter. r. # 2 ite iter. r. # n ite iter. r. # n ite iter. r. # n iter. iter. # m ite iter. r. #m #m IIte tera ratio tions ns Figur Unified Process Som figuren viser så har vi fire faser langs tidsaksen. 1. Inception Phase (start fasen) Definenerer mål og visjon for prosjektet. Vil prosjektet lønne seg? Skal prosjektet startes eller ikk startes 2. Elaboration Phase (forarbeid fase) Planlegge fremtidige aktiviteter Spesifisere krav Definere høyest Software arkitektur Copyright 20 00, gruppe DV Side 27 av 33

28 3. Construction phase (konstruksjon) Delt opp mange iterasjoner Koding og testing av produkt 4. Transition Phase (overgangs fase) Forbruker overtar produktet Slipp av mk I, mk II utgaver etc. Fasen er over når forbruker er fornøyd med produktet Kommentar: Da vi lærer om UML paralellt med starten av prosjektet, så er dette en fordel. Samtidig så gjør Unified Process det mulig for samtlige på gruppen til å begynne å arbeide med sine respektive ting med en gang. Parallelliteten vil også tvinge gruppen til å jobbe mere sammen for å få de forskjellige fasene samkjørt. 6.5 Konsekvensanalyse Konsekvenser ved å starte prosjektet Vi vil få kjennskap til UML, databaser (MySQL), og intranett programering (PHP, HTML). Vi vil få erfaring med å utvikle et software-prosjekt for en kunde, og dokumentering av dette. ez systems vil få et produkt som vil kunne forbedre kundekontakten. ez systems vil få et program som vil holde rede på kundekontakter og interne notater om kunden. ez systems vil få en oversikt over hvem som har arbeidet med en problemstilling iforhold til en kunde Konsekvenser ved ikke å starte prosjektet Dersom prosjektet ikke startes, er det for sent å begynne på et nytt prosjekt. ez-systems vil ikke få den applikasjonen de ønsker fra oss. Vi vil gå glipp av mye kunnskap og erfaring i forbindelse med prosjektstyring, se problemstillinger, komme med ideer, tenke brukervennlighet, modellering av design og realisere et software-prosjekt. Copyright 20 00, gruppe DV Side 28 av 33

29 7 En oppdeling i hoved aktiviteter, med målformuleringer for hver aktivitet 7.1 Hovedaktiviteter Vi har valgt en inkrementell og iterativ modell med unntakav vedlikeholdsfasen, da denne ikke er en del av et studentprosjekt. Her følger fasene i prosjektet, samt de dokumenter som vil utarbeides i hver enkelt fase: Prosjektidé ProsjektIdeDokument Forstudie Forstudiedokument Spesifikasjon Kravspesifikasjonsdokument, Testspesifikasjonsdokument Planlegging Prosjektplan Konstruksjon KonstruksjonsDokument Realisering RealiseringsDokument Etteranalyse EtteranalyseDokument 7.2 Målformuleringer Grov aktivitetsfordeling Tidspunkt når de forskjellige fasene skal være gjennomført er angitt i Gantt diagrammet i Vedlegg Prosjektidéfasen Prosjektidéfasen har som mål å utarbeide et prosjektidédokument. Dette dokumentet inneholder blant annet målet med prosjektet, og i korte trekk hva prosjektet går ut på Forstudiefasen Forstudiefasen har som mål å utarbeide et forstudie dokument. Dette dokumentet inneholder blant annet en analyse av prosjektet, en ikke-detaljert plan for hele prosjektet, og en delvis detaljert plan for spesifikasjonsfasen og planleggingsfasen Spesifikasjonsfasen Spesifikasjonsfasen har som mål å utarbeide et kravspesifikasjons dokument og et testspesifikasjons dokument. Det første dokumentet inneholder krav til systemet, og det andre dokumentet inneholder beskrivelse av tester som skal bevise om kravene i kravspesifikasjonen er nådd eller ikke. Copyright 20 00, gruppe DV Side 29 av 33

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

Hensikten med denne delen av kurset. Objektets egenskaper. Objektorientering hva er det? Best practises ved programvareutvikling. Kravspesifikasjonen

Hensikten med denne delen av kurset. Objektets egenskaper. Objektorientering hva er det? Best practises ved programvareutvikling. Kravspesifikasjonen Hensikten med denne delen av kurset Objektorientert systemutvikling Rational Unified Process (RUP) Gurholt og Hasle kap. 6 UML Distilled kap. 2 Å lære modellerings- og designprinsipper og øve opp teknikker

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

Kap. 2 Prosessen. Utviklingsmodeller -2. Utviklingsmodeller. Utviklingsmodeller -4. Utviklingsmodeller - 3. Software Engineering - definisjoner

Kap. 2 Prosessen. Utviklingsmodeller -2. Utviklingsmodeller. Utviklingsmodeller -4. Utviklingsmodeller - 3. Software Engineering - definisjoner Software Engineering - definisjoner Kap. 2 Prosessen Utviklingsprosessen Modeller for utvikling Bauer: Etablering og bruk av gode ingeniørmessige prinsipper for å fremskaffe økonomisk programvare som er

Detaljer

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive,

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive, 1. Last ned og installer XAMPP. 2. Sjekk at alt fungerer. 3. MySQL. Vi begynner med databaseserveren, MySQL. Gå til DOS klarmelding eller ledetekst (finnes under tilbehør på startmenyen om du ikke som

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet.

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Produktrapport Forord Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Dataansvarlig eller supporter trenger informasjon om

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004

PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004 PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004 VERSJON: PROSJEKTPLAN (1.0) 24. SEPTEMBER, 2004 prosjektplan.doc GRUPPE 12 PROSJEKTPLAN: PROSJEKTLEDELSE: USE CASE: KVALITETSSIKRING: ANDRÉ

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n S y s t e m d o k u m e n t a s j o n Monitorering av produksjonsløyper ved Nasjonalbiblioteket - Project BAKE Utarbeidet av: Einar Wågan Kristian Akerhei Studium: Informasjonssystemer Innlevert: 26.5.2015

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

Visjonsdokument PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Visjonsdokument PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Visjonsdokument PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

Kjøre Wordpress på OSX

Kjøre Wordpress på OSX Kjøre Wordpress på OSX Alt etter hva du ønsker å bruke Webserveren til er det flere måter å gjøre dette på. Ønsker du kun en side som skal dele sider du lager manuelt, med PHP, GD etc eller med server

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

Båtforening på nett. Produktrapport

Båtforening på nett. Produktrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, Rade Vuckovic & Frode Sørensen Produktrapport 1 Sammendrag Denne rapporten er en del av Hovedprosjektet

Detaljer

Forprosjektrapport. Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02. Dr.Klikk. Gruppe 25. Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681

Forprosjektrapport. Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02. Dr.Klikk. Gruppe 25. Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681 Forprosjektrapport Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02 Dr.Klikk Gruppe 25 Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681 Innholdsfortegnelse PRESENTASJON... 2 SAMMENDRAG... 2 OM BEDRIFTEN... 2 DAGENS SITUASJON...

Detaljer

F O R P RO S J E K T R A P P O R T

F O R P RO S J E K T R A P P O R T A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G F O R P RO S J E K T R A P P O R T Dato for levering: 01.02.2008 Versjon Nr. 1,72 Gruppe: 08-18 Webside: http://student.iu.hio.no/~s135462/hovedprosjekt/

Detaljer

Brukermanual. Studentevalueringssystem

Brukermanual. Studentevalueringssystem Brukermanual Studentevalueringssystem 1 Forord 1.1 Forord Denne brukermanualen innholder beskrivelse av systemets funksjonalitet og introduserer systemet for brukeren. Brukermanualen er delt inn i tre

Detaljer

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93 90 Testrapport Forord Dette dokumentet er testrapporten for hovedprosjektet, og skal gi en oversikt over all testing utført på systemet under og etter ferdigstilling, samt feil og løsninger gruppen har

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand Web fundamentals Webdesign 17. januar 2008 Monica Strand Webdesign 17. januar 2008 1 Web design Fagområdet Web design inneholder flere disipliner Grafisk design Informasjonsdesign Brukergrensesnittdesign

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Sist endret: 2004-12-01 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 NYTTEVERDI WEBHOTELLTJENESTER FRA TELENOR... 3 2 FUNKSJONALITET... 4 2.1 INNHOLD

Detaljer

Oppfølgingsdokument. Kode 009 29. januar 2004 GymPack. D01-2004 Oppfølgingsdokument. Periode 009 Forfatter. Hanne Johnsen

Oppfølgingsdokument. Kode 009 29. januar 2004 GymPack. D01-2004 Oppfølgingsdokument. Periode 009 Forfatter. Hanne Johnsen Periode 009 Forfatter Hanne Johnsen www.multipro-skien.no www.kiprod.com www.prosjekt.kiprod.com 1 av 7 Oppgaver for D01-2004: I denne perioden har vi konstruert infokiosken, detaljert use caser, og begynt

Detaljer

1. SQL server. Beskrivelse og forberedelse til installasjon

1. SQL server. Beskrivelse og forberedelse til installasjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag SQL server. Beskrivelse og forberedelse til installasjon Stein Meisingseth 15.10.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IDRI2001 Drift av

Detaljer

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av:

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av: Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem Hovedprosjekt våren 2007 31.01.07 Skrevet av: Anders Hartvoll Ruud Christian Årving Leif Martin Næss Sahdia Fayyaz Moghal 1 Sammendrag Prosjektittel:

Detaljer

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Prosessrapport for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535)

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser på tvers av touchenheter

Detaljer

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon 24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes

Detaljer

Oppfølgingsdokument. Kode 004 14. november 2003 GymPack. D01-2004 Oppfølgingsdokument. Periode 11.11.2003 Forfatter. Lars Erik Nordengen

Oppfølgingsdokument. Kode 004 14. november 2003 GymPack. D01-2004 Oppfølgingsdokument. Periode 11.11.2003 Forfatter. Lars Erik Nordengen Periode 11.11.2003 Forfatter Lars Erik Nordengen www.multipro-skien.no www.kiprod.com www.prosjekt.kiprod.com 1 av 11 Kodestandard Ansvar: Hanne Kodestandaren er ferdig. Hanne ønsker fortsatt tilbakemelding

Detaljer

Revisjonshistorie Dato Revisjon Endret av 03.05.2004 1 (opprettet) SH

Revisjonshistorie Dato Revisjon Endret av 03.05.2004 1 (opprettet) SH Dokument id: IR4_2004_05_03_V1_SH Tilgjengelig: Ja Antall Sider: 8 Revisjonshistorie Dato Revisjon Endret av 03.05.2004 1 (opprettet) SH Multipro (Erik Hagen) Kiprod (Rune Andersson) Ekstern sensor (Kjell

Detaljer

Forelesning 23/9-08 Webprog 1. Tom Heine Nätt

Forelesning 23/9-08 Webprog 1. Tom Heine Nätt Forelesning 23/9-08 Webprog 1 Tom Heine Nätt Kursinfo Tom Heine Nätt E-post: tom.h.natt@hiof.no Mobil: 92012120 MSN: thnatt@hotmail.com All nødvendig info (forhåpentligvis) finnes på kursets webside: http://www.it.hiof.no/webprog1

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 11 Michael Pande, Petter L. Olsen, Diego A. Pasten 23.01.2015 Presentasjon Vi er en gruppe på tre dataingeniørstudenter som har tatt på oss oppgaven

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik Ansattportal - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse INSTALLERE ANSATTPORTAL... 3 TEKNISKE KRAV (WINDOWS OG WEB)... 3 SERVERE OG NETTVERK... 3 MICROSOFT.NET RAMMEVERK 4.0 MÅ VÆRE INSTALLERT...

Detaljer

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2. TILGANG TIL PORTALEN... 4 3. TILGJENGELIGE TJENESTER/MODULER... 5 3.1 ADMIN... 5 3.2 NORDIC CONNECT/IP VPN... 5 3.3 INTERNETT INFORMASJON...

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Innhold. Innledning... 15. Del 1 En vei mot målet

Innhold. Innledning... 15. Del 1 En vei mot målet Innledning.............................................. 15 Del 1 En vei mot målet Kapittel 1 Utviklingsarbeidet.............................. 22 1.1 Systemutviklerens arbeid...............................

Detaljer

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR INF 1050 UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR Oppgave 1 a) Foranalyse: Foranalysen kan med fordel gjøres i to trinn. Den første er å undersøke finansiering og øvrige

Detaljer

Eksamen 2012 INF1050 Lars- Martin Hejll Universitetet i OSLO

Eksamen 2012 INF1050 Lars- Martin Hejll Universitetet i OSLO Eksamen 2012 INF1050 Lars- Martin Hejll Universitetet i OSLO Høgskolen i Telemark 2 Lars- Martin Hejll Høgskolen I Telemark Oppgave 1 Spørsmål fra pensum (20%) 1. Nødvendige aktiviteter i systemutvikling:

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

2. Beskrivelse av mulige prosjektoppgaver

2. Beskrivelse av mulige prosjektoppgaver Avanserte databaser (øving 9, 10, 11 & 12) Tore Mallaug 25.01.2008 Opphavsrett:Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO326D Avanserte Databaser INNLEVERINGSFRISTER (Obligatorisk

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Å lage Noark 4 uttrekk selv. Thomas Sødring thomas.sodring@jbi.hio.no 22452610/99570472

Å lage Noark 4 uttrekk selv. Thomas Sødring thomas.sodring@jbi.hio.no 22452610/99570472 Å lage Noark 4 uttrekk selv Thomas Sødring thomas.sodring@jbi.hio.no 22452610/99570472 Prosjektet IKA Kongsberg / HiOA Kan vi lage et Noark 4 uttrekk for en av IKA Kongsbergs kommuner? Uformell samarbeid

Detaljer

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PRESENTASJON 2. SAMMENDRAG 3. DAGENS SITUASJON 4. MÅL OG RAMMEBETINGELSER 5. LØSNINGER \ ALTERNATIVER 6. ANALYSE AV

Detaljer

Innføring i bruk av CGI4VB

Innføring i bruk av CGI4VB Innføring i bruk av CGI4VB Her kommer en enkel innføring i bruk av modulen CGI4VB som kan benyttes for å lage CGI programmer i Visual Basic. CGI er en forkortelse for Common Gateway Interface den kommunikasjonsprotokollen

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

P L A N I A 8 S Y S T E M K R A V PLANIA 8 SYSTEM KRAV. Plania 8 Systemkrav.docx 27.04.2015 1 av 8

P L A N I A 8 S Y S T E M K R A V PLANIA 8 SYSTEM KRAV. Plania 8 Systemkrav.docx 27.04.2015 1 av 8 PLANIA 8 SYSTEM KRAV Plania 8 Systemkrav.docx 27.04.2015 1 av 8 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1-3 1.1 Generell beskrivelse... 1-3 1.1.1 Plania DESKTOP og Plania WEB... 1-3 2 SYSTEMKRAV... 2-4 2.1 Krav til ulike

Detaljer

Innføring i bruk av CGI4VB

Innføring i bruk av CGI4VB Innføring i bruk av CGI4VB Her kommer en enkel innføring i bruk av modulen CGI4VB som kan benyttes for å lage CGI programmer i Visual Basic. CGI er en forkortelse for Common Gateway Interface den kommunikasjonsprotokollen

Detaljer

kan flere studenter falle av underveis, da det er vanskelig for faglærer å se hvem som kan ha nytte av å følges opp ekstra.

kan flere studenter falle av underveis, da det er vanskelig for faglærer å se hvem som kan ha nytte av å følges opp ekstra. Visjonsdokument 1 Introduksjon Dette prosjektet er gitt av Svend Andreas Horgen, og gjennomføres som en prosjektoppgave i faget TDAT3022-A 14H Systemutviklingsprosjekt ved HiST, AiTEL. Hensikten med dette

Detaljer

Funksjonskravene er delt opp i to deler, krav til spillsekvens og generelle funksjonskrav.

Funksjonskravene er delt opp i to deler, krav til spillsekvens og generelle funksjonskrav. Kravspesifikasjon I dette kapittelet foreligger kravspesifikasjonen som ble utformet tidlig i prosjektprosessen. Dette er den opprinnelige kravspesifikasjonen. Det har igjennom prosjektprosessen vært naturlig

Detaljer

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 2012 Presentasjon Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 1 Innledning Denne innledningen inneholder informasjon om gruppen, samt bakgrunn og mål for oppgaven og en introduksjon til temaet. 1.1 Gruppen Vår

Detaljer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer Kravspesifikasjon Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011 Gruppemedlemmer Adeel Yousaf Khan s141459 Mats Klingenberg Naustdal s148155 Nur M. Ahmed s148108 Thomas Wiborg s161335

Detaljer

Nettside, Webshop og Beregningsmodell. Hovedprosjekt våren 2009

Nettside, Webshop og Beregningsmodell. Hovedprosjekt våren 2009 Nettside, Webshop og Beregningsmodell Hovedprosjekt våren [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

Kvalitetskrav til løsninger

Kvalitetskrav til løsninger Prosjektoppgaven Kvalitetskrav til løsninger Noen retningslinjer for å styre beslutningene deres finnes i form av hva brukere forlanger av software (og hardware): Brukbarhet. - Produktet skal være selvforklarende

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

PRESENTASJON. Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Jone Tveitane Dato: 17.12.2006

PRESENTASJON. Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Jone Tveitane Dato: 17.12.2006 PRESENTASJON Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Elev: Jone Tveitane Dato: 17.12.2006 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPGAVESTILLER... 3 2 PROBLEMSTILLING... 3 3 HVORFOR DENNE OPPGAVE... 3 4 HVORDAN

Detaljer

Vedlegg Side 83 av 155

Vedlegg Side 83 av 155 4 Side 83 av 155 Innholdsfortegnelse 1 Kravspesifikasjon... 86 2 Kravspesifikasjon 2.0... 92 3 Domenemodell... 98 4 UseCase Diagram Oversikt... 102 6 Detaljert beskrivelse av UseCase Diagram... 106 Webapplikasjon...

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

IT-strategi -95. Kartlegging av kompetanse for. IT-tekniske fagfolk

IT-strategi -95. Kartlegging av kompetanse for. IT-tekniske fagfolk Versjon fra 10.10.95 IT-strategi -95 Kartlegging av kompetanse for IT-tekniske fagfolk 1 Formål Dette skjemaet skal kun benyttes til å kartlegge IT-kompetansen til edb-ansvarlige og andre personer som

Detaljer

Faculty of Technology and Maritime Sciences Kongsberg Institute of Engineering HØYSKOLEN I SØRØST-NORGE BØYE & TORSJONS MÅLEVERKTØY. PROSJEKTPLAN v1.

Faculty of Technology and Maritime Sciences Kongsberg Institute of Engineering HØYSKOLEN I SØRØST-NORGE BØYE & TORSJONS MÅLEVERKTØY. PROSJEKTPLAN v1. Faculty of Technology and Maritime Sciences Kongsberg Institute of Engineering HØYSKOLEN I SØRØST-NORGE BØYE & TORSJONS MÅLEVERKTØY Fagkode: SFHO3201 År: 2016 PROSJEKTPLAN v1.0 Utarbeidet ved Gruppe Kongsberg

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006 Forstudierapport Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Introduksjon 3 2 Bakgrunn for prosjektet 3 2.1 Beskrivelse av problemer og behov........................... 3 2.2 Kort om dagens systemer................................

Detaljer

AirDog Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2009

AirDog Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2009 2 1 Innledning Vi har jobbet i en iterativ utviklingsprosess og hver funksjon i applikasjonen har blitt fortløpende testet før den har blitt godkjent i Pivotal Tracker. Testene i denne rapporten er utført

Detaljer

Prosjektstyring med Projectfronter (En innføring i grunnleggende Projectfronter-funksjonalitet)

Prosjektstyring med Projectfronter (En innføring i grunnleggende Projectfronter-funksjonalitet) Olav Dæhli: 06.10.05 Prosjektstyring med Projectfronter (En innføring i grunnleggende Projectfronter-funksjonalitet) Fronters systemer består av tre sentrale moduler, Classfronter, Teamfronter og Projectfronter

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA Innhold 1. Forord... 2 2. Definisjoner... 3 3. Innledning... 4 3.1 Bakgrunn og formål... 4 3.2 Målsetting og avgrensninger... 4 4. Detaljert beskrivelse... 8 4.1 Funksjonelle

Detaljer

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ )DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU 3RVWERNV 6NLHQ ΑΒΒ ,QQOHGQLQJ FastPlan er laget for å kunne brukes på PCer med Windows 95/98/2000 og NT operativsystem. FastPlan er tenkt som et verktøy

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

Windows eller Linux. i MinButikk

Windows eller Linux. i MinButikk Windows eller Linux i MinButikk Windows eller Linux Scenario Jeg har startet matbutikken MinButikk og er medlem av ToppKjeden Kjeden har ingen krav til personalsystem så jeg kan fritt velge system selv.

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 2008-18 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05

Detaljer

Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no

Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no Hovedprosjekt 2008 av Audun M. Solheim, student HIST/BAIN, audun@c2i.net Oppdragsgiver:Bjørg Minnesjord Solheim, bjorg@midt-svartdal.no

Detaljer

Ulike typer prosessmodeller. Systemutvikling. Utviklingsmodeller. Prosessmodell - faser

Ulike typer prosessmodeller. Systemutvikling. Utviklingsmodeller. Prosessmodell - faser 1 Ulike typer prosessmodeller Systemutvikling Oppsummering av hovedområdene i kurset LO 135A Kirsten Ribu 19.05.2004 De røde er viktige i kurset: Evolusjonær (prototyping) Inkrementell (RUP) XP fossefall

Detaljer

Kravspesifikasjon. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort. Bacheloroppgave vår 2014. Høgskolen i Oslo og Akershus. Charlotte Sjøthun s180495

Kravspesifikasjon. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort. Bacheloroppgave vår 2014. Høgskolen i Oslo og Akershus. Charlotte Sjøthun s180495 Charlotte Sjøthun s180495 Nanna Mjørud s180477 Anette Molund s181083 Kravspesifikasjon Android app for aktivering av jakt- og fiskekort Bacheloroppgave vår 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Forord Hensikten

Detaljer

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005 1. Generelt 1.1. Innledning Det skal utvikles en databasert løsning for å lette arbeidet rundt tilskudd til kompletterende undervisning i fagene norsk, samfunnsfag og kristendomskunnskap med religions-

Detaljer

Styringsdokumenter. Forord

Styringsdokumenter. Forord 8 Styringsdokumenter Forord Dette er en samling av samtlige styringsdokumenter gjennom hele prosjektperioden. Styringsdokumentene er satt opp i rekkefølge i forhold til leveringsfrister Dokumentene ble

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installasjon av JBuilder Foundation på Linux (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Mandrake Linux 10.0, men distribusjon vil gjøre liten eller

Detaljer

SPPR Software Project Progress Report Uke 38-39

SPPR Software Project Progress Report Uke 38-39 SPPR Software Project Progress Report Uke 38-39 Heiskontrollsystem Gruppe 7 Gunhild Kristiansen, Arne Enger Hansen, Cecilie Vådahl, Kristian Vågen, Magnus Asbjørnsen, Martin Stenmark Høgskolen i Østfold

Detaljer

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Instituttsider og personlige hjemmesider som ligger på HFs egen webserver skal nå fases ut.dette innebærer at alle som fortsatt har hjemmesider der,

Detaljer

Innhold Forord...3 Begreper og akronymer...4 Systembeskrivelse...5 Generelt...5 Funksjonelle krav...7 Ikke-Funksjonelle krav...9 Prioritering...

Innhold Forord...3 Begreper og akronymer...4 Systembeskrivelse...5 Generelt...5 Funksjonelle krav...7 Ikke-Funksjonelle krav...9 Prioritering... Innhold Forord...3 Begreper og akronymer...4 Systembeskrivelse...5 Generelt...5 Funksjonelle krav...7 Ikke-Funksjonelle krav...9 Prioritering...9 2 Forord Denne kravspesifikasjonen har blitt utviklet i

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48 Ansattportal Versjon 3.3.48 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.48... 2 2 Timer Registrere/Masseregistere... 5 3 Tilgjengelige lønnsarter under Min profil... 5 4 Timer Registrere pr uke... 6 5 Laste opp dokumenter...

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A )

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S P R O S J E K T R A P P O RT S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) H Ø S T 2011 GRUPPE 24:

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

Oppsummering : IMT2243 Systemutvikling. Hensikt med kurset. Innfallsvinkel : Tom Røise 30.04.2007. IMT2243 : Systemutvikling 1

Oppsummering : IMT2243 Systemutvikling. Hensikt med kurset. Innfallsvinkel : Tom Røise 30.04.2007. IMT2243 : Systemutvikling 1 Oppsummering : IMT2243 Systemutvikling Målformuleringen i emnebeskrivelsens : Studentene skal ha forståelse for grunnleggende administrative og teknologiske aspekter ved spesifisering, utvikling, innføring

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer