1000 mnok. 935 mnok. 888 mnok. 800 mnok. 600 mnok. 450 mnok. 400 mnok. 200 mnok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1000 mnok. 935 mnok. 888 mnok. 800 mnok. 600 mnok. 450 mnok. 400 mnok. 200 mnok"

Transkript

1 1000 mnok 800 mnok 888 mnok 935 mnok 600 mnok 400 mnok 450 mnok 200 mnok

2 Konsernsjefen har ordet Styrets beretning Rainpower satser på egenutviklet teknologi Internasjonal satsing Nye energiløsninger Stor utbygging av småkraftverk Et vannkraftverksted i verdensklasse Med kompetanse og kultur for framtiden Resultater 2010 Rainpowers produktportefølje

3 Konsernsjefen har ordet Verdifulle dråper For 150 år siden lærte vi oss å ta vannkraften i bruk til næringsformål. For vel 100 år siden bygde vi våre første kraftverk, og vannkraftressursene åpnet for en kraftkrevende industri som har vært av uvurderlig betydning for landet. Også Norges husholdninger har fått og får sin strøm fra ren og fornybar vannkraft. Våre naboland i Europa har i stor grad hentet sin energiforsyning fra mer forurensende kilder som kull og olje, etter hvert også naturgass og atomkraft. Økt fokus på miljø og ren luft har ført til økt satsing på rene fornybare energibærere. I Europa pågår det i dag sterk utvikling og utbygging av energikilder som vind og sol. I Tyskland utgjør vindkraften allerede seks prosent av energiforsyningen. Men sol og vind kan ikke fungere alene. Vindkraftverkene produserer bare når det blåser, og solenergi blir det mest av i solskinn. Forbrukerne etterspør energi også når vinden har løyet. Vannkraften er den eneste fornybare energien som kan lagres, og som kan koples inn og ut på et øyeblikk når det er behov for effekt. På denne måten får vannkraften en ny rolle. Fra å være en basisleverandør av energi går den over til også å bli en effektleverandør som skrus på når de andre fornybare energikildene ikke dekker markedets behov. Vannkraften viser sin styrke når tilbudet av energi er lavest, behovet størst og prisene høyest. Rainpower har tatt konsekvensen av denne utviklingen og legger stadig større vekt på å utvikle turbiner som kan levere langt høyere effekt enn de gamle. Ved å skifte ut gamle turbiner med det mest moderne på teknologiområdet, kan vi øke effekten ved kraftverkene betydelig. Rainpower er i ferd med å bytte ut to turbiner i et kraftverk i Sveits uten å gjøre endringer i dam eller vannveier. Når begge turbinene er på plass, har vi økt effekten med hele 25 prosent uten nye naturinngrep. Antallet gamle vannkraftanlegg er stort, og Rainpower er godt rustet til å ta en stor andel av dette rehabiliteringsmarkedet. Basert på vår unike vannkraftkompetanse og markedsposisjon kan vi skape mange grønne miljøarbeidsplasser knyttet til eksport av teknologi for ren energi. Vannkraftens mulighet til å levere når prisene er høye, fremmer også utviklingen av vannkraftløsninger som pumpekraftverk. Når prisene er lave, pumpes vann opp i reservoarene, og når prisene er høye, produseres og selges effekt til markedet. Rainpower satser på å utnytte sin vannkraftkompetanse til å utvikle nye fornybare energiformer. Dette er bakgrunnen for at vi har etablert selskapet OWC Power sammen med NLI for å utvikle teknologiske løsninger for produksjon av bølgekraft. Vår sterke satsing på teknologi har i 2010 ført til et gjennombrudd også i det internasjonale markedet. Markedsmulighetene førte til etablering av datterselskaper både i Sverige, Peru og Tyrkia. Vannkraften blir mer og mer verdifull som partner for nye fornybare energikilder i nettet. I Rainpower har vi teknologi, kompetanse og vilje til å utnytte mulighetene! Svein Ole Strømmen Konsernsjef 7

4 Styrets beretning for 2010 Gjennombrudd i det internasjonale markedet Kontraktene vi fikk i 2010, omfattet både småkraftverk, store utbygginger, krevende oppgraderinger og moderne kontrollsystemer. Vi vant disse kontraktene på grunn av meget god teknologi, konkurransedyktige priser og vår evne til å gjennomføre komplekse prosjekter. Denne positive ordreinngangen viser at norsk vann-kraftteknologi generelt, og Rainpowers teknologi spesielt, verdsettes både på den hjemlige arena og i det internasjonale markedet. På denne måten spiller Rainpower en viktig rolle i den økende etterspørselen etter fornybar energi i verden. Rainpower er i dag en høykompetent og fleksibel virksomhet. Bedriftens viktigste satsingsområde er vannkraftprosjekter i inn- og utland. Forretningsideen er å utvikle og levere effektive, pålitelige og nyskapende energiløsninger basert på vann. Strategien er fortsatt organisk vekst, etablering i nye markeder, oppkjøp og kontinuerlig videreutvikling av produkter og tjenester til vannkraftkunder nasjonalt og internasjonalt. Konsernet har verdensledende teknologi for Francis-, Pelton- og pumpeturbiner, vannveisventiler med tilhørende styring, turbinregulatorer og magnetiseringsutrustning. Rainpower har en sterk posisjon innen service og rehabilitering av vannkraftverk og leverer slike tjenester både innen mekanisk og elektrisk utstyr og systemer. I 2010 etablerte Rainpower også et kompetansesenter for generatorteknologi i Västerås og et eget firma i Kristinehamn i Sverige som skal være ansvarlig for konsernets nye satsing på Kaplan-turbiner for lave fall. Konsernet er i betydelig vekst og etablerte i 2010 også egne selskaper i Tyrkia (Rainpower Hydro Enerji ve Ticaret Limited Sirketi) og i Peru (Rainpower Peru S.A.C.). Selskapene i Tyrkia og Peru er etablert for å støtte gjennomføringen av konsernets prosjekter i disse områdene og for å være salgsselskap i de lokale markedene. Selskapet i Peru skal være konsernets spydspiss inn i det svært lovende søramerikanske markedet. Det finnes en rekke spennende prosjektmuligheter i flere land i regionen. Rainpower ASA Rainpower ASA ble stiftet 4. september Rainpower-konsernet består i dag av følgende selskaper: Rainpower ASA, Rainpower Norway AS, Rainpower Services AS, Rainpower Technology AS, Rainpower Elektro AS, Rainpower Sørumsand Verksted AS, Rainpower Hymatek AS, Rainpower Hangzhou Company Ltd, Rainpower Small Hydro AS, Rainpower Business Support AS, Rainpower Sweden AB, Rainpower Kristinehamn AB, Rainpower Peru S.A.C. og Rainpower Hydro Enerji ve Ticaret Limited Sirketi. Rainpower ASA gikk i 2010 også inn som deleier (50 prosent) sammen med NLI AS i OWC Power AS, et selskap som driver med utvikling av bølgekraft i kombinasjon med havvindmøller. Virksomheten Rainpower-konsernet hadde ved årsskiftet 285 ansatte på Kjeller, i Trondheim, Sørumsand, Oslo, Västerås, Kristinehamn, Istanbul, Lima og Hangzhou. Konsernets virksomhet er konsentrert om produktutvikling, ingeniør-tjenester og produksjon av turbiner og elektromekaniske systemløsninger. Primært leverer vi flerfaglige produkter og tjenester, ingeniørtjenester, fabrikasjon, sammenstilling og testing innenfor området fornybar energi. Vi har lang erfaring med å lede store og små vannkraftprosjekter i inn- og utland. Selskapet har moderne produksjonsanlegg på Sørumsand og turbinlaboratorium i Trondheim. På Kjeller og i Oslo ligger avdelingene med ansvar for salg, prosjektering og ingeniørtjenester. Serviceaktivitetene ligger på Sørumsand og i Rauland. Konsernet er etablert med salgs-, engineering- og prosjektkontorer både i Västerås og Kristinehamn i Sverige. Rainpower har også et engineering- og innkjøpsselskap i Hangzhou i Kina. I 2010 ble det også etablert salgs- og prosjektstøtteselskaper i Lima, Peru og Istanbul, Tyrkia. Rainpowers medarbeidere har en unik kompetanse på turbinteknologi, og vi leverer turbiner i alle størrelser. Våre ansatte har vært involvert i noen av de største og mest prestisjefylte prosjektene i verden som Three Gorges-prosjektet ved Yangtze-elva i Kina, Guri-prosjektet i Venezuela og pumpekraftutbygginger som for eksempel Tianhuangping, Yixing i Kina og Aurland 3 i Norge. Vi har moderne teknologi både til turbiner for høyt og middels trykk, for pumpeturbiner samt komplett reguleringsutstyr for alle typer turbiner og 8

5 Rainpower har hatt en stabil og positiv utvikling i de tre årene selskapet har eksistert. Med utgangspunkt i tradisjonsrik vannkraftkompetanse har vi i denne perioden utviklet vår egen teknologi som nå vinner fram i markedet. Diderik Schnitler Styreformann Diderik Schnitler har utstrakt ledererfaring fra oljebransjen som administrerende direktør i Saga Petroleum. Han har også lang erfaring fra industrien gjennom sin rolle som direktør i Kværner ASA, hvor han var leder for Kværner Skipsbygging og styreleder for Kværner Energy. Tidligere var han administrerende direktør for EB Anker Sønnak og for Kaldnes AS. Schnitler har også hatt en rekke offentlige verv, som statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet og president i NHO. Han har lang erfaring som styremedlem i en lang rekke ledende selskaper. Han er blant annet styreleder i NLI AS og i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA. Schnitler er utdannet sivilingeniør fra NTH. Foto: Wilh. Wilhelmsen innløpsventiler. Gjennom våre etableringer i Sverige er vi også i ferd med å opparbeide oss ekspertise på turbiner for lavere trykk og generatorer. Vi er dessuten ledende innen magnetisering og turbinregulering samt automasjon for småkraftverk. Rainpower er Norges største eksportør av komplette småkraftverk. Rainpower fortsetter sin satsing på service til kraftverkene. Kompetente montører stiller opp på kort varsel når kraftverkene har behov for det. Det er etablert en egen servicetelefon som er betjent døgnkontinuerlig. Turbinlaboratoriet i Trondheim har i 2010 fortsatt arbeidet med å teste ut nye turbinmodeller. I 2008 ble Francisturbinen Rainpower Storm introdusert, og i 2010 ble den nye generasjonen høytrykks Francis-turbiner, Rainpower Hurricane, lansert. I 2010 har turbinlaboratoriet også lagt mye arbeid i å fullføre utviklingen av den nye Peltonturbinen, Rainpower Blizzard. Utviklingen av denne turbinen har vært svært vellykket. Rainpower har utviklet en Pelton-turbin med nytt design og meget høy toppvirkningsgrad og bredt driftsområde. Dette er spesielt interessant for maskiner som drives med varierende vannstrømming. Rainpower utnytter i dag også sin brede kompetanse innen vannkraftteknologi til å engasjere seg i utviklingen av ny fornybar energi basert på vann. Selskapet deltar aktivt i energi 21-programmet som ble lansert av regjeringen i 2008 for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av energiløsninger. Virksomheten i Kina har siden oppstart i 2008 vokst fra fire til 38 ansatte. Hovedansvaret til Rainpower Hangzhou Company er å gjennomføre detaljengineering, innkjøp og produksjonsoppfølging av mekanisk utstyr i leveransene fra Rainpower. Eierskap Rainpower ASA er eid av Børre Nordheim-Larsen. Historie Rainpower har sine røtter tilbake til Kværner Brug, som ble etablert i

6 Styrets beretning for 2010 Faksimile fra Romerikes Blad 14. januar 2011 av Oluf A Onsum i Lodalen i Oslo. I 1860-årene etablerte han et mekanisk verksted, og rundt 1870 bygde Kværner sin første vannkraftturbin. I tiden etter 1900 utviklet Kværner kraftturbiner til å bli et hovedprodukt med fokus på markedet i Norge, men med stor vekt på eksport. Kværner eksporterte den første vannkraftturbinen til New Zealand så tidlig som i I 1920-årene overtok Kværner majoriteten i Sørumsand Verksted, som ble etablert av Ingebret Böhn i I 1999 ble det opprinnelige Kværner, turbinproduksjonen i Lodalen i Oslo, nedlagt og løpehjulsproduksjonen overført til et nytt verkstedbygg på Sørumsand. Senere samme år ble resten av Kværner Energy solgt til General Electric. I 2005 kjøpte NLI-konsernet verkstedet på Sørumsand, og i 2007 kjøpte NLI vannkraftvirksomheten i Norge fra General Electric. Etter åtte år i utenlandsk eie var en av Norges kjernevirksomheter tilbake på norske hender kompetansen til å produsere ren energi basert på vann. Rainpower-konsernet er i dag et raskt voksende selskap med røtter i det brede og internasjonalt anerkjente norske kompetanseclusteret innen vannkraftteknologi. Vannkraften vil få en ny rolle i framtidens energisystem. I flere og flere markeder ser vi at vannkraften i økende grad blir effektleverandør i tillegg til å være en ren energikilde. Rollen som basisleverandør blir etter hvert overtatt av andre fornybare energibærere som ikke kan lagres, for eksempel vind og sol. Vannkraften er den eneste fornybare energiformen som kan lagres, og den vil derfor i økende grad bli benyttet til produksjon av effekt som raskt kan koples inn på nettet når de intermittente energikildene ikke kan produsere nok til å dekke markedets behov. Da vil prisene på vannkraft være så gode at de fremmer nye vannkraftløsninger som pumpekraftverk. Etterspørselen etter økt effekt gjør også at eldre vannkraftverk i stadig økende grad blir modernisert. Komplette elektromekaniske installasjoner byttes ut for å gi plass til større maskiner med høyere virkningsgrad som kan produsere mer energi. Slike moderniseringer kan gjennomføres uten at det gjøres vesentlige endringer i damanleggene, og de er derfor ukontroversielle, også fra et miljøvernsynspunkt. For en utstyrsprodusent som Rainpower betyr dette et voksende marked både på kort og lengre sikt. 10

7 Til Peru med nyutviklet Pelton-turbin. Konsernsjef Svein Ole Strømmen og utviklingsansvarlig Jan Otto Haugen ved Rainpowers turbinlaboratorium i Trondheim Styreformann Diderik Schnitler ønsker delegasjon fra Hangzhou velkommen til Kjeller Konsernets årsregnskap Rainpower ASA har fra og med 1. januar 2008 avlagt regnskapet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS). Resultat 2010 Konsern: Rainpower ASA hadde som konsern en omsetning på 509,7 millioner kroner i 2010 (2009: 459,8 millioner kroner). Økningen i omsetning skyldes sterk ordreinngang i 2009 som kom til omsetning i 2010, og som sammen med god ordreinngang også i 2010, vil gi omsetning også videre framover. Driftskostnadene utgjorde 496,6 millioner kroner (2009: 447,1 millioner kroner), hvorav lønn utgjorde 195,2 millioner kroner (2009: 171,7 millioner kroner) og andre driftskostnader 91,0 millioner kroner (2009: 91,5 millioner kroner). Økningen i driftskostnader skyldes økt vareforbruk grunnet høyere omsetning og en økning i antallet ansatte. Driftsresultatet ble dermed 13,2 millioner kroner (2009: 12,7 millioner kroner). Positiv endring i markedsverdi på finansielle eiendeler og derivater hadde en resultateffekt på 7,3 millioner kroner (2009: 22,7 millioner kroner). Hovedårsaken til endringen er svekkelse av NOK mot CHF. Resultatet etter skatt ble 1,8 millioner kroner (2009: 24,0 millioner kroner). Minoritetens andel av årsresultatet er 0,85 millioner kroner (2009: 0,15 millioner kroner). Konsernets bokførte egenkapital er på 254,8 millioner kroner, hvorav minoritetsinteresser utgjør 0,28 millioner kroner. Netto kontantbeholdning i konsernet var 71,5 millioner kroner (2009: 44,5 millioner kroner). Det foreligger kortsiktig gjeld på selskaps- og konsernnivå på henholdsvis 40,3 millioner kroner og 195,0 millioner kroner på balansedagen (2009: 177,3 millioner kroner). Hoveddriveren til økningen i kortsiktig gjeld er økning i forskudd fra kunder og endring i virkelig verdi på valutakontrakter. Konsernet driver aktiv utvikling av ny vannkraftteknologi. I 2010 ble 16,5 millioner kroner aktivert som produktutvikling. Konsernets forsknings- og utviklingsprogram relaterer seg til utvikling av ny teknologi innen vannkraft. Konsernets samlede kontantstrøm fra driften var 55,2 millioner kroner (2009 : 50,4 millioner kroner). Avviket mellom kontantstrøm fra driften og driftsresultatet skyldes hovedsakelig endring i 11

8 Kraftverksjef Terje Myklebust fra Tussa Energi og konsernsjef Svein Ole Strømmen i forbindelse med kontraktsinngåelse for småkraftverk arbeidskapitalen. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var -6,7 millioner kroner (2009 : - 7,5 millioner kroner). Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var på - 21,4 millioner kroner (2009 : - 22,1 millioner kroner). Netto endring i likviditet var 27,1 millioner kroner (2009 : 20,8 millioner kroner). Den positive utviklingen i likviditeten er et resultat av økningen i ordreinngang fra 2009 til 2010, med påfølgende effekt på arbeidskapitalen. Egenkapitalen var 52 prosent ved utgangen av 2010 (2009 : 54 prosent). Selskap: Rainpower ASA hadde som selskap en omsetning på 20,7 millioner kroner i 2010 (2009 : 17,8 millioner kroner). Driftskostnadene utgjorde 19,4 millioner kroner (2009 : 15 millioner kroner), hvorav lønn utgjorde 9,2 millioner kroner (2009 : 6,2 millioner kroner). Driftsresultatet var på 2,8 millioner kroner (2009 : 1,7 millioner kroner). Årsresultatet etter finansielle poster var på 0,6 millioner kroner (2009 : - 6,3 millioner kroner). Konsernets drift Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Årsresultat og disponering Styret foreslår at konsernets totalresultat på kroner disponeres som følger: avsatt til annen egenkapital kroner til minoritet kroner Selskapet har ikke fri egenkapital per Finansiell risiko Konsernets kredittrisiko anses som liten som følge av etablerte kundeforhold samt garantistillelser. Konsernets rentebærende gjeld er til flytende rente, og en endring i rentenivået vil påvirke netto rentekostnad/-inntekt. Konsernets risikostyringspolicy er å sikre mellom 75 og 100 prosent av forventede transaksjoner (hovedsakelig eksportsalg og kjøp av varer) i hver hovedvaluta over kontraktenes levetid. Konsernets likviditetsreserve bestående av kontantekvivalenter og lånefasilitet blir overvåket løpende basert på forventet kontantstrøm. De større norske kundene blir ikke kredittvurdert ved kontraktsinngåelse. Mindre kunder og nye kunder blir kredittestet ved hjelp av Dun & Bradstreets kredittvurderingssystem. Ansatte Rainpower-konsernet hadde 285 ansatte (272 årsverk) per , inkludert lærlinger. Selskapet Rainpower ASA hadde 5 ansatte (4 årsverk). Rainpower har lykkes med å beholde dyktige medarbeidere og rekruttere nye. Ansatte med høy kompetanse er 12

9 Styrets beretning for 2010 en forutsetning for at selskapet skal kunne gjennomføre den strategien som er lagt for utviklingen av selskapet. Av våre tekniske ansatte er 74 ingeniører og 63 sivilingeniører. 7 av sivilingeniørene har doktorgrad. Av de 68 ansatte operatørene i verkstedet er de fleste fagarbeidere innen områdene platearbeid, sveising og maskin. 7 medarbeidere er lærlinger. Øvrige ansatte er knyttet til økonomi, administrasjon og tekniske funksjoner. RainpowerAkademiet Rainpowers etter- og videreutdanning er organisert under paraplyen RainpowerAkademiet. Akademiet skal sørge for at de ansatte får den opplæringen og den kompetanseutviklingen som skal til for at konsernet skal kunne nå sine strategiske mål. Tilbud om kompetansehevende tiltak skal også bidra til at Rainpower beholder sine ansatte og tiltrekker seg nye ressurser. Helse, miljø og sikkerhet Rainpower har et helse-, miljø- og sikkerhetssystem (HMS) som er basert på ISO 14001:2004 tilpasset våre lokale arbeidsforhold. Vi har utarbeidet en håndbok som kombinerer kvalitetssikring og helse, miljø og sikkerhet fordi vi mener det ikke er mulig å oppnå god kvalitetssikring uten gode arbeidsforhold og et godt miljø. Uten et konsekvent kvalitetssikringssystem kan mennesker eller miljø komme til skade. Mål for sikkerhetsarbeidet Selskapet har følgende mål for sitt arbeid med helse og sikkerhet skade på mennesker er ikke akseptabelt ledelsen skal sammen med de ansatte arbeide for å unngå risiko og skade Viktigste miljømål levere miljøvennlige produkter og tjenester til våre kunder ved hjelp av vår spisskompetanse overholde alle lover og regler som gjelder på vårt område unngå all skade på naturressurser sikre effektiv utnyttelse av ressursene i våre produksjonsanlegg og på våre installasjonssteder fokusere på preventive tiltak og kontinuerlig forbedring av vårt arbeid for naturvern Alle helse-, miljø- og sikkerhetsprosedyrer blir revidert og gjennomgått hvert andre år, og beredskapsøvelser blir gjennomført med jevne mellomrom. Uønskede hendelser og skader på mennesker eller miljø blir rapportert, og rapportene blir behandlet i ledergruppen en gang i måneden. Styret har ikke fått rapportert tilfeller av forurensing av det ytre miljøet. Konsernet har prosedyrer som ivaretar gjeldende utslippstillatelser. Rainpower Norway AS og Rainpower Hymatek AS har gyldige EE-avtaler for returordning vedrørende import av elektriske komponenter. Rainpower Sørumsand Verksted AS er sertifisert etter ISO standarden og har høyt fokus på det ytre miljøet. Verkstedområdet på Sørumsand ble grundig undersøkt i Ingen vesentlig forurensing ble funnet. Helse og sikkerhet Vi arbeider kontinuerlig med forbedringer av våre HMS-aktiviteter. Risikovurdering av arbeidsoppgaver og anlegg tillegges stor vekt. Det ble registrert 1 skade med fravær i 2010 (2009 : 4). Skaden førte til 20 dagers fravær. Det ble registrert 18 skader uten fravær i 2010 (2009: 24). Oppfølging av sykefravær er høyt prioritert i konsernet. Det totale sykefraværet i konsernet var i 2010 på 2,9 prosent, mens det i selskapet Rainpower ASA ble registrert null sykefravær. Konsernets korttidsfravær (1-16 dager) utgjorde 1,1 prosent (720 arbeidsdager), mens langtidsfraværet (over 16 dager) utgjorde 1,8 prosent (1180 dager). Likestilling Kvinnelige arbeidstakere utgjorde ved utgangen av ,8 prosent av konsernets ansatte. Av styrets fem medlemmer var to kvinner. Bedriften har også i 2010 arbeidet aktivt for å øke kvinneandelen i forbindelse med rekruttering og innleie. Kvinneandelen i konsernet har økt noe, men det er fortsatt registrert få kvinnelige søkere til de ledige stillingene. Det skilles ikke på kvinnelige og mannlige arbeidstakere i noen sammenhenger. Arbeidet med en jevnere fordeling mellom kjønnene vil fortsette i Bedriften legger også opp til en rettferdig lønnspolitikk slik at diskriminering og forskjellsbehandling ikke finner sted. I 2010 ble det gjennomført en kartlegging av hvorvidt forskjeller har funnet sted ved lønnsregulering. Rainpower vil praktisere tilsvarende politikk i Etiske retningslinjer Rainpowers mål er å drive i henhold til god forretningsskikk. Derfor er det utarbeidet og implementert etiske retningslinjer som er gjort kjent for alle ansatte. De etiske retningslinjene bygger på seks sentrale verdier: 13

10 Styrets beretning for 2010 ærlighet, rettferdighet og pålitelighet respekt for alle relevante lover og regler i de områdene der Rainpower opererer en kultur preget av at ledelsen legger vekt på etisk opptreden og går foran med godt eksempel personlige interesser og arbeidsgivers interesser er ikke i konflikt arbeidskulturen preges av at rettferdighet gjelder for alle Rainpowers ansatte streben etter sikre arbeidsplasser og beskyttelse av ytre miljø Viktige hendelser i 2010 Av de viktigste enkelthendelsene i 2010 var etableringen av Rainpowers virksomheter i Sverige. Etter å ha lykkes med å reetablere norsk vannkraftindustri, fant selskapet at tiden var inne for å ekspandere og etablere datterselskaper i Kristinehamn og Västerås. Målet med etableringene var på den ene siden å vinne markedsandeler i det svenske vannkraftmarkedet, på den andre siden å utvikle ny teknologi, både på generator- og turbinsiden. Store og interessante kontrakter sammen med det vi vurderer å være gode framtidsmuligheter har gjort at Rainpower også har opprettet selskaper både i Tyrkia og Peru. Fokuset på ren og fornybar energi økte også i For Rainpower innebar økt vekt på klima en rekke interessante kontrakter både i inn og utland. Mange av kontraktene er knyttet til oppgradering og modernisering av allerede eksisterende kraftverk. Det ble også inngått avtaler om levering av nøkkelferdige småkraftverk, såkalte water to wire - systemer. Det sveitsiske energifirmaet Ofima SA installerte i 2010 den første av to Pelton-turbiner levert fra Rainpower. Turbinen er en dobbel Pelton-turbin og en av verdens største i sitt slag med en kapasitet på 41 MW ved en fallhøyde på 875 meter. Hele oppgraderingsprosjektet skal gjennomføres på 18 måneder, og det første aggregatet ble installert mens det andre var i drift. Turbineffekten på anlegget vil øke med hele 25 prosent når begge Rainpower-turbinene er på plass. Denne kontrakten er et godt eksempel på et europeisk moderniseringsprosjekt der vi øker effektproduksjonen betydelig uten å gjøre endringer i dam eller vannveier. Målet er å levere mer effekt på kort tid for å maksimere produksjonen når prisene i markedet er høye. Rainpower inngikk i 2010 også en avtale med Ofima SA om levering av pumpeturbiner og én Francis-turbin med utstyrspakke til kraftverket Robiei i Sveits. Leveransen vil innebære en total utskifting av det elektromekaniske utstyret ved kraftstasjonen og inkludere blant annet fire reversible pumpeturbiner tilpasset en fallhøyde på mellom 284 og 395 meter med en maksimalytelse på 41,3 MW og en Francis-turbin tilpasset en fallhøyde på mellom 270 og 390 meter med en maksimalytelse på 26,9 MW. Mot slutten av året inngikk Rainpower en kontrakt med Statkraft Energi AS om levering av åtte elektroniske turbinregulatorer og ni oljetrykksanlegg for sju Statkraft-anlegg. Kontrakten er en av de største som er inngått i Norge noensinne for levering av turbinregulatorer. Tussa Energi AS ga senhøstes Rainpower i oppdrag å levere turbiner og generatorpakker til fire småkraftverk som skal bygges i Ørsta kommune i Møre og Romsdal. Kraftverkene skal være i drift allerede våren 2012 og vil produsere nok elektrisk kraft til å forsyne om lag husstander. Leveransen består av fire vertikale Pelton-turbiner med innløpsrør, hovedstengeventiler og generatorer. Kraftverkene skal leveres til nye anlegg i Standal, Viddal, Dalegjerdet og Draura. Tussa Energi har våren 2011 også gitt Rainpower i oppdrag å levere apparatog kontrollanlegg til de samme kraftverkene. Dette er et gjennombrudd for Rainpower innenfor dette fagområdet. I desember måned inngikk Rainpower kontrakter for rundt 500 millioner kroner. De nye kontraktene omfattet kraftverkene til Tussa i Norge, men kom ellers fra utlandet. Prosjektet Quitaracsa var det første oppdraget Rainpower har hatt i Peru. Her skal selskapet levere to Rainpower Blizzard Pelton-turbiner på 56 MW med stengeventiler og to 66 MVA generatorer samt tilhørende utstyrspakker. Rainpower er konsortieansvarlig sammen med det italienske selskapet STE Energy og har ansvaret for all elektromekanisk utrustning til kraftstasjonen, dam og vannvei. Kunden er Enersur Energia del Sur SA, et selskap i GDF SUEZ-gruppen. Empresa de Generatión Eléctrica Cheves S.A. (SN Power i Peru) ga Rainpower i oppdrag å levere utstyr til kraftverket Cheves, som ligger nordøst for Lima. Oppdraget omfatter prosjektledelse, design, innkjøp og montasje samt to 87 MW Pelton-turbiner med 14

11 løpehjul av Rainpowers eget design Blizzard, to kuleventiler, to turbinregulatorer og magnetiseringsutstyr av typen Rainpower Hymatek. Dessuten skal Rainpower levere kjølevannssystemer og annet mekanisk utstyr. Rainpower samarbeider i dette prosjektet med ABB i Canada og med det franske selskapet Jeumont Electric, som leverer generatorer til anlegget. Det tyrkiske energiselskapet Aslancik Electrik Uretim Anonim Sirketi tildelte Rainpower en kontrakt på leveranser til kraftverket Aslancik, som ligger ved Svartehavet. Rainpowers leveranse omfatter prosjektledelse, design, innkjøp og montasje samt to 60 MW Francis-turbiner med løpehjul av typen Rainpower Storm, to spjeldventiler, to turbinregulatorer av typen Rainpower Hymatek, kjølevannssystemer og annet mekanisk utstyr. Rainpower er konsortieleder også i dette prosjektet som gjennomføres sammen med Koncar i Zagreb i Kroatia og Alstom Grid i Ankara, Tyrkia. Rainpower er i gang med gjennomføringen av prosjektet Rendalen 2 for Eidsiva Vannkraft AS. Turbinen vi skal levere, er på 100 MW og tilpasset en fallhøyde på 185 meter. Rainpower skal også levere hovedventil og turbinregulator og gjennomføre montasje og igangkjøring. For vannveien skal Rainpower levere 140 meter rørgate med en diameter på 3,8 meter, spjeldventil, sugerørsluke, tverrslagsport og ventil i klarekammer med rør. Leveransen skal være avsluttet i oktober Rainpower skal levere to småkraftverk til Tyrkia. Kunden er det spanske selskapet Gruppo Essentium som satser Montering av generator ved kraftverket Hol 1 på produksjon av miljøvennlig og fornybar energi. Leveringen har startet og vil pågå langt ut i Rainpower skal levere komplett elektromekanisk utstyr til de to kraftverkene. Leveransen omfatter turbiner komplett med mekanisk utrustning samt generatorer og elektrisk apparat- og kontrollanlegg. GIEK og Eksportfinans har bistått Rainpower og kunden aktivt i forbindelse med inngåelsen av denne kontrakten. Det norske virkemiddelapparatet har i dette tilfellet bidratt vesentlig til eksport av norsk teknologi. Rainpower og Clemens Kraft KS signerte i 2009 en fireårig rammeavtale om levering av teknologi til småkraftverk. Avtalen inneholder en opsjon på forlengelse om partene er fornøyde med samarbeidet. Clemens Kraft er et heleid kommandittselskap i Opplysningsvesenets Fond som forvalter hele den norske kirkens formue, og som eier en rekke prestegårder, festetomter og skogområder i hele landet. Selskapet kartlegger nå potensialet for småkraftverk på eiendommer de forvalter. Kraftverkene som planlegges, vil kunne levere strøm tilsvarende forbruket til norske eneboliger. Rammeavtalen innebærer også produksjon på verkstedet på Sørumsand. Vi er også godt i gang med å skifte ut 15

12 Styrets beretning for 2010 fire Francis-turbiner (57 og 53 MW) med hovedventil, turbinregulator og sikkerhetsventil i kraftverket Hol 1 tilhørende E-CO Vannkraft. Leveringen startet allerede i november 2009 og vil pågå fram til november Et viktig internasjonalt prosjekt er oppdraget med å revidere tre turbiner til Martigny-Bourg kraftverk i Sveits. Kunden er Forces Motrices Martigny-Bourg SA. Designet på turbinene er svært spesielt, med tre doble horisontale Francis-løpehjul, hvert på 7,8 MW. Rainpower skal også levere innløpsventil, turbinregulator, anleggsledelse og igangkjøring. Prosjektet skal ferdigstilles i august På Filippinene er Rainpower i ferd med å oppgradere turbiner for Binga-kraftverket. Kunden er SN-Aboitiz. Leveransen består av fire nye Francis-løpehjul, hvert på 33,1 MW, turbindeler, turbinregulator med oljetrykksanlegg, anleggsleder og virkningsgradsmåler. Rainpower skal også levere magnetiseringssystem til generatorene via ABB. Prosjektet skal være avsluttet i mai Rainpower arbeider fortsatt med leveransene til Svartisen kraftverk for Statkraft. I 2010 ankom løpehjulet til anlegget, og montasjen ble fullført. Dette er en av Norges største Francis-turbiner, og det er derfor knyttet stor oppmerksomhet til prosjektet. Planen er at anlegget skal settes i drift i løpet av sommeren Rainpower har for tiden reserveløpehjulet til dette anlegget under ferdigstillelse på Rainpower Sørumsand Verksted. Vi fikk en samleordre på løpehjul fra Statkraft i Flere av disse løpehjulene er nå i produksjon i verkstedet på Sørumsand. Statkraft er verkstedets største oppdragsgiver av løpehjul og totalt sett en svært viktig kunde for konsernet. Det var i 2010 Rainpower besluttet å starte opp igjen produksjonen av løpehjul i eget verksted på Sørumsand. Vi har sett en betydelig dreining i etterspørselen blant vesteuropeiske kunder når det gjelder produksjon av kritisk viktige komponenter. Kundene ønsker nå i større grad produksjon i Europa og i egne verksteder. Rainpower er i stadig sterkere grad aktive i utlandet og har derfor behov for å håndtere ulike valutaposisjoner. Samarbeidet med konsernets hovedbankforbindelse, SEB, har på dette området fungert meget bra i Det er etablert effektive og trygge valutasikringsrutiner, og vi har fått på plass et godt samarbeid om garantistillelser for konsernets økende oppdragsmengde i inn- og utland. Samarbeidet med SEB er meget godt, og bankrelasjonene er en viktig faktor i konsernets videre vekst. Framtidsutsikter Våren 2011 er markedssituasjonen preget av høy aktivitet i alle datterselskapene. Styret har stor tro på en god markedsutvikling og en positiv utvikling av konsernet framover. Det er behov for vesentlig økning av kraftproduksjonen i alle markeder og et økende fokus på fornybar energi. EUs direktiv, som er under implementering, vil endre EUs energiforsyning betydelig fram mot Direktivet vil medføre innfasing av ulike nye og fornybare energiformer på nettet, inkludert vannkraft. Kravet om økt andel fornybar energi vil også stimulere til oppgradering av den aldrende maskinparken både i Norge og i vårt nærområde Europa. Ved innfasing av energikilder som sol, vind og bølger får vannkraften også en viktig rolle gjennom sin evne til å lagre energi i magasiner. Dette åpner et voksende marked for Rainpower som leverandør av elektromekanisk utstyr og løsninger med teknologi i verdensklasse. Energiprisene forventes å holde seg høye. Markedet for ny vannkraft, ikke minst innenfor området småkraft og oppgradering/ombygging av eksisterende vannkraft, er i sterk vekst. Konsernet har en sterk posisjon i sine kjernemarkeder og arbeider aktivt for å utvide disse både geografisk og teknologisk. Konsernet vil utelukkende fokusere på markedet for fornybar energi framover. Fra 1. januar 2012 skal et norsk-svensk elsertifikatmarked tre i kraft. Ordningen skal fram mot 2020 etter planen generere 13 TWh fornybar kraft i de to landene, totalt 26,4 TWh. Dette tilsvarer strøm til 1,2 millioner husstander. Gjennom elsertifikatmarkedet får kraftprodusentene 24 øre i støtte for hver produserte kilowattime fornybar energi. Ordningen er teknologinøytral, og alle kraftanleggene som er større enn 3 MW, får rett til støtte gjennom ordningen. Det er grunn til å anta at dette vil føre til betydelig økte investeringer i fornybar energiproduksjon både i Norge og Sverige, og at det vil gi seg 16

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Energi Årsrapport 2011

Energi Årsrapport 2011 Energi Årsrapport 2011 2 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Innhold // 2011 i korte trekk 02 2011 i korte trekk, Nøkkeltall 04 08 10 Organisasjonen 06 Visjon og verdier Administrerende direktør har ordet 22

Detaljer

Elsertifikater kan gi nytt Klondyke

Elsertifikater kan gi nytt Klondyke www.voltmag.no mars 2012 nr. 1 9 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Elsertifikater kan gi nytt Klondyke Les også: Gatelysbil for førerkort klasse B, Ett skritt videre,

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft.

Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft. Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft. Verdens beste kulisser Verdensmester tom stiansen forelsket seg i sima kraftverk. stålmenn i havgapet De tøffeste

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013 LYSE ENERGI AS Styrets melding til eierne 2013 Innhold 3 Forord 4 Lyse i et nøtteskall 6 Eierskap 7 Eiernes strategi 8 Strategi 2020: Strategiske hovedområder 9 Strategi 2020: Mål for perioden 10 Investeringsprogram

Detaljer

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a YARA Finansrapport 2013 Verdiskaping Creating impact v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / b Vokser i Amerika ekspanderer i Brasil Amerika er

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill.

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill. Årsrapport 2006 Nøkkeltall Resultat, mill. kroner 2006 2005 2004 2003* 2002* Salgsinntekter og andre tap/gevinster 21 679 8 695 7 828 9 300 7 228 Driftsresultat før avskrivninger 13 482 2 670 2 073 1 810

Detaljer

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580 Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto Årsrapport 2011 www.nokas.no TLF 02580 44 1 Nokas ble etablert i 1987 med tre ansatte. Siden etableringen har selskapet hatt en sterk vekst og er i

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Tilgang

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang.

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang. Årsrapport 2009 Innhold: Nøkkeltall og viktigste hendelser...3 Konsernsjefen...5 Geografisk plassering av virksomheten...6 Konsernledelsen...7 Verdier og strategi...8 Historie...10 Nytt hovedkontor...11

Detaljer

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport 2 ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD 3 VÅR VISJON OG VÅRE VERDIER 4 ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET 6 NØKKELTALL SIEMENS AS 7 NØKKELTALL SIEMENS-GRUPPEN

Detaljer

People. Krafteventyret & POWER

People. Krafteventyret & POWER People & POWER ENERGILØFT I INDIA Der solen alltid skinner GRØNN TANK Norsk skog blir biodrivstoff NR. 2 2015 VI LEVERER REN ENERGI Krafteventyret Det hele startet med en liten foss. 120 år senere leder

Detaljer

Årsrapport 2006. Gode rom

Årsrapport 2006. Gode rom Årsrapport 2006 Gode rom 1 Misjon Visjon Verdier Konsernsjefens kommentar MOELVENS MERKEVAREPLATTFORM Misjon: Gir folk gode rom Visjon: Det naturlige valget for folk som skal bygge og bo skandinavisk Verdier:

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

globale utfordringer lokale løsninger

globale utfordringer lokale løsninger globale utfordringer lokale løsninger Statoil og bærekraftig utvikling 2005 Nøkkeltall Finansielle data 1 2005 2004 2003 Driftsinntekter 393 398 306 218 249 375 Resultat før finans, andre poster, skatt

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Likviditet Likviditetsreserve ( 9 ) Mill. kr. 3 047 2 372 1 620 1 412 1 324 Kontantstrøm fra driften ( 10 ) Mill. kr. 1 095 1 449 648 1 461 845

Likviditet Likviditetsreserve ( 9 ) Mill. kr. 3 047 2 372 1 620 1 412 1 324 Kontantstrøm fra driften ( 10 ) Mill. kr. 1 095 1 449 648 1 461 845 ÅRSRAPPORT Bystyret 14.09.10 sak 104/10 vedlegg 3 Nøkkeltall for Lyse 2008 2007 2006 2005* Drift Driftsinntekter Mill. kr. 4 273 4 395 3 310 3 545 2 780 Driftsresultat Mill. kr. 1 637 2 445 1 201 1 752

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013

Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013 Offentlig Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: NFU-2012-1 Rapportnummer:

Detaljer

Gode historier. Hafslund årsrappport

Gode historier. Hafslund årsrappport Gode historier. Hafslund årsrappport ort Grønt er lønnsomt. «Hafslund tok et langt skritt framover i 2007. Vi har lagt et viktig grunnlag for det vi ønsker Hafslund skal bli mest kjent for i årene som

Detaljer