1000 mnok. 935 mnok. 888 mnok. 800 mnok. 600 mnok. 450 mnok. 400 mnok. 200 mnok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1000 mnok. 935 mnok. 888 mnok. 800 mnok. 600 mnok. 450 mnok. 400 mnok. 200 mnok"

Transkript

1 1000 mnok 800 mnok 888 mnok 935 mnok 600 mnok 400 mnok 450 mnok 200 mnok

2 Konsernsjefen har ordet Styrets beretning Rainpower satser på egenutviklet teknologi Internasjonal satsing Nye energiløsninger Stor utbygging av småkraftverk Et vannkraftverksted i verdensklasse Med kompetanse og kultur for framtiden Resultater 2010 Rainpowers produktportefølje

3 Konsernsjefen har ordet Verdifulle dråper For 150 år siden lærte vi oss å ta vannkraften i bruk til næringsformål. For vel 100 år siden bygde vi våre første kraftverk, og vannkraftressursene åpnet for en kraftkrevende industri som har vært av uvurderlig betydning for landet. Også Norges husholdninger har fått og får sin strøm fra ren og fornybar vannkraft. Våre naboland i Europa har i stor grad hentet sin energiforsyning fra mer forurensende kilder som kull og olje, etter hvert også naturgass og atomkraft. Økt fokus på miljø og ren luft har ført til økt satsing på rene fornybare energibærere. I Europa pågår det i dag sterk utvikling og utbygging av energikilder som vind og sol. I Tyskland utgjør vindkraften allerede seks prosent av energiforsyningen. Men sol og vind kan ikke fungere alene. Vindkraftverkene produserer bare når det blåser, og solenergi blir det mest av i solskinn. Forbrukerne etterspør energi også når vinden har løyet. Vannkraften er den eneste fornybare energien som kan lagres, og som kan koples inn og ut på et øyeblikk når det er behov for effekt. På denne måten får vannkraften en ny rolle. Fra å være en basisleverandør av energi går den over til også å bli en effektleverandør som skrus på når de andre fornybare energikildene ikke dekker markedets behov. Vannkraften viser sin styrke når tilbudet av energi er lavest, behovet størst og prisene høyest. Rainpower har tatt konsekvensen av denne utviklingen og legger stadig større vekt på å utvikle turbiner som kan levere langt høyere effekt enn de gamle. Ved å skifte ut gamle turbiner med det mest moderne på teknologiområdet, kan vi øke effekten ved kraftverkene betydelig. Rainpower er i ferd med å bytte ut to turbiner i et kraftverk i Sveits uten å gjøre endringer i dam eller vannveier. Når begge turbinene er på plass, har vi økt effekten med hele 25 prosent uten nye naturinngrep. Antallet gamle vannkraftanlegg er stort, og Rainpower er godt rustet til å ta en stor andel av dette rehabiliteringsmarkedet. Basert på vår unike vannkraftkompetanse og markedsposisjon kan vi skape mange grønne miljøarbeidsplasser knyttet til eksport av teknologi for ren energi. Vannkraftens mulighet til å levere når prisene er høye, fremmer også utviklingen av vannkraftløsninger som pumpekraftverk. Når prisene er lave, pumpes vann opp i reservoarene, og når prisene er høye, produseres og selges effekt til markedet. Rainpower satser på å utnytte sin vannkraftkompetanse til å utvikle nye fornybare energiformer. Dette er bakgrunnen for at vi har etablert selskapet OWC Power sammen med NLI for å utvikle teknologiske løsninger for produksjon av bølgekraft. Vår sterke satsing på teknologi har i 2010 ført til et gjennombrudd også i det internasjonale markedet. Markedsmulighetene førte til etablering av datterselskaper både i Sverige, Peru og Tyrkia. Vannkraften blir mer og mer verdifull som partner for nye fornybare energikilder i nettet. I Rainpower har vi teknologi, kompetanse og vilje til å utnytte mulighetene! Svein Ole Strømmen Konsernsjef 7

4 Styrets beretning for 2010 Gjennombrudd i det internasjonale markedet Kontraktene vi fikk i 2010, omfattet både småkraftverk, store utbygginger, krevende oppgraderinger og moderne kontrollsystemer. Vi vant disse kontraktene på grunn av meget god teknologi, konkurransedyktige priser og vår evne til å gjennomføre komplekse prosjekter. Denne positive ordreinngangen viser at norsk vann-kraftteknologi generelt, og Rainpowers teknologi spesielt, verdsettes både på den hjemlige arena og i det internasjonale markedet. På denne måten spiller Rainpower en viktig rolle i den økende etterspørselen etter fornybar energi i verden. Rainpower er i dag en høykompetent og fleksibel virksomhet. Bedriftens viktigste satsingsområde er vannkraftprosjekter i inn- og utland. Forretningsideen er å utvikle og levere effektive, pålitelige og nyskapende energiløsninger basert på vann. Strategien er fortsatt organisk vekst, etablering i nye markeder, oppkjøp og kontinuerlig videreutvikling av produkter og tjenester til vannkraftkunder nasjonalt og internasjonalt. Konsernet har verdensledende teknologi for Francis-, Pelton- og pumpeturbiner, vannveisventiler med tilhørende styring, turbinregulatorer og magnetiseringsutrustning. Rainpower har en sterk posisjon innen service og rehabilitering av vannkraftverk og leverer slike tjenester både innen mekanisk og elektrisk utstyr og systemer. I 2010 etablerte Rainpower også et kompetansesenter for generatorteknologi i Västerås og et eget firma i Kristinehamn i Sverige som skal være ansvarlig for konsernets nye satsing på Kaplan-turbiner for lave fall. Konsernet er i betydelig vekst og etablerte i 2010 også egne selskaper i Tyrkia (Rainpower Hydro Enerji ve Ticaret Limited Sirketi) og i Peru (Rainpower Peru S.A.C.). Selskapene i Tyrkia og Peru er etablert for å støtte gjennomføringen av konsernets prosjekter i disse områdene og for å være salgsselskap i de lokale markedene. Selskapet i Peru skal være konsernets spydspiss inn i det svært lovende søramerikanske markedet. Det finnes en rekke spennende prosjektmuligheter i flere land i regionen. Rainpower ASA Rainpower ASA ble stiftet 4. september Rainpower-konsernet består i dag av følgende selskaper: Rainpower ASA, Rainpower Norway AS, Rainpower Services AS, Rainpower Technology AS, Rainpower Elektro AS, Rainpower Sørumsand Verksted AS, Rainpower Hymatek AS, Rainpower Hangzhou Company Ltd, Rainpower Small Hydro AS, Rainpower Business Support AS, Rainpower Sweden AB, Rainpower Kristinehamn AB, Rainpower Peru S.A.C. og Rainpower Hydro Enerji ve Ticaret Limited Sirketi. Rainpower ASA gikk i 2010 også inn som deleier (50 prosent) sammen med NLI AS i OWC Power AS, et selskap som driver med utvikling av bølgekraft i kombinasjon med havvindmøller. Virksomheten Rainpower-konsernet hadde ved årsskiftet 285 ansatte på Kjeller, i Trondheim, Sørumsand, Oslo, Västerås, Kristinehamn, Istanbul, Lima og Hangzhou. Konsernets virksomhet er konsentrert om produktutvikling, ingeniør-tjenester og produksjon av turbiner og elektromekaniske systemløsninger. Primært leverer vi flerfaglige produkter og tjenester, ingeniørtjenester, fabrikasjon, sammenstilling og testing innenfor området fornybar energi. Vi har lang erfaring med å lede store og små vannkraftprosjekter i inn- og utland. Selskapet har moderne produksjonsanlegg på Sørumsand og turbinlaboratorium i Trondheim. På Kjeller og i Oslo ligger avdelingene med ansvar for salg, prosjektering og ingeniørtjenester. Serviceaktivitetene ligger på Sørumsand og i Rauland. Konsernet er etablert med salgs-, engineering- og prosjektkontorer både i Västerås og Kristinehamn i Sverige. Rainpower har også et engineering- og innkjøpsselskap i Hangzhou i Kina. I 2010 ble det også etablert salgs- og prosjektstøtteselskaper i Lima, Peru og Istanbul, Tyrkia. Rainpowers medarbeidere har en unik kompetanse på turbinteknologi, og vi leverer turbiner i alle størrelser. Våre ansatte har vært involvert i noen av de største og mest prestisjefylte prosjektene i verden som Three Gorges-prosjektet ved Yangtze-elva i Kina, Guri-prosjektet i Venezuela og pumpekraftutbygginger som for eksempel Tianhuangping, Yixing i Kina og Aurland 3 i Norge. Vi har moderne teknologi både til turbiner for høyt og middels trykk, for pumpeturbiner samt komplett reguleringsutstyr for alle typer turbiner og 8

5 Rainpower har hatt en stabil og positiv utvikling i de tre årene selskapet har eksistert. Med utgangspunkt i tradisjonsrik vannkraftkompetanse har vi i denne perioden utviklet vår egen teknologi som nå vinner fram i markedet. Diderik Schnitler Styreformann Diderik Schnitler har utstrakt ledererfaring fra oljebransjen som administrerende direktør i Saga Petroleum. Han har også lang erfaring fra industrien gjennom sin rolle som direktør i Kværner ASA, hvor han var leder for Kværner Skipsbygging og styreleder for Kværner Energy. Tidligere var han administrerende direktør for EB Anker Sønnak og for Kaldnes AS. Schnitler har også hatt en rekke offentlige verv, som statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet og president i NHO. Han har lang erfaring som styremedlem i en lang rekke ledende selskaper. Han er blant annet styreleder i NLI AS og i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA. Schnitler er utdannet sivilingeniør fra NTH. Foto: Wilh. Wilhelmsen innløpsventiler. Gjennom våre etableringer i Sverige er vi også i ferd med å opparbeide oss ekspertise på turbiner for lavere trykk og generatorer. Vi er dessuten ledende innen magnetisering og turbinregulering samt automasjon for småkraftverk. Rainpower er Norges største eksportør av komplette småkraftverk. Rainpower fortsetter sin satsing på service til kraftverkene. Kompetente montører stiller opp på kort varsel når kraftverkene har behov for det. Det er etablert en egen servicetelefon som er betjent døgnkontinuerlig. Turbinlaboratoriet i Trondheim har i 2010 fortsatt arbeidet med å teste ut nye turbinmodeller. I 2008 ble Francisturbinen Rainpower Storm introdusert, og i 2010 ble den nye generasjonen høytrykks Francis-turbiner, Rainpower Hurricane, lansert. I 2010 har turbinlaboratoriet også lagt mye arbeid i å fullføre utviklingen av den nye Peltonturbinen, Rainpower Blizzard. Utviklingen av denne turbinen har vært svært vellykket. Rainpower har utviklet en Pelton-turbin med nytt design og meget høy toppvirkningsgrad og bredt driftsområde. Dette er spesielt interessant for maskiner som drives med varierende vannstrømming. Rainpower utnytter i dag også sin brede kompetanse innen vannkraftteknologi til å engasjere seg i utviklingen av ny fornybar energi basert på vann. Selskapet deltar aktivt i energi 21-programmet som ble lansert av regjeringen i 2008 for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av energiløsninger. Virksomheten i Kina har siden oppstart i 2008 vokst fra fire til 38 ansatte. Hovedansvaret til Rainpower Hangzhou Company er å gjennomføre detaljengineering, innkjøp og produksjonsoppfølging av mekanisk utstyr i leveransene fra Rainpower. Eierskap Rainpower ASA er eid av Børre Nordheim-Larsen. Historie Rainpower har sine røtter tilbake til Kværner Brug, som ble etablert i

6 Styrets beretning for 2010 Faksimile fra Romerikes Blad 14. januar 2011 av Oluf A Onsum i Lodalen i Oslo. I 1860-årene etablerte han et mekanisk verksted, og rundt 1870 bygde Kværner sin første vannkraftturbin. I tiden etter 1900 utviklet Kværner kraftturbiner til å bli et hovedprodukt med fokus på markedet i Norge, men med stor vekt på eksport. Kværner eksporterte den første vannkraftturbinen til New Zealand så tidlig som i I 1920-årene overtok Kværner majoriteten i Sørumsand Verksted, som ble etablert av Ingebret Böhn i I 1999 ble det opprinnelige Kværner, turbinproduksjonen i Lodalen i Oslo, nedlagt og løpehjulsproduksjonen overført til et nytt verkstedbygg på Sørumsand. Senere samme år ble resten av Kværner Energy solgt til General Electric. I 2005 kjøpte NLI-konsernet verkstedet på Sørumsand, og i 2007 kjøpte NLI vannkraftvirksomheten i Norge fra General Electric. Etter åtte år i utenlandsk eie var en av Norges kjernevirksomheter tilbake på norske hender kompetansen til å produsere ren energi basert på vann. Rainpower-konsernet er i dag et raskt voksende selskap med røtter i det brede og internasjonalt anerkjente norske kompetanseclusteret innen vannkraftteknologi. Vannkraften vil få en ny rolle i framtidens energisystem. I flere og flere markeder ser vi at vannkraften i økende grad blir effektleverandør i tillegg til å være en ren energikilde. Rollen som basisleverandør blir etter hvert overtatt av andre fornybare energibærere som ikke kan lagres, for eksempel vind og sol. Vannkraften er den eneste fornybare energiformen som kan lagres, og den vil derfor i økende grad bli benyttet til produksjon av effekt som raskt kan koples inn på nettet når de intermittente energikildene ikke kan produsere nok til å dekke markedets behov. Da vil prisene på vannkraft være så gode at de fremmer nye vannkraftløsninger som pumpekraftverk. Etterspørselen etter økt effekt gjør også at eldre vannkraftverk i stadig økende grad blir modernisert. Komplette elektromekaniske installasjoner byttes ut for å gi plass til større maskiner med høyere virkningsgrad som kan produsere mer energi. Slike moderniseringer kan gjennomføres uten at det gjøres vesentlige endringer i damanleggene, og de er derfor ukontroversielle, også fra et miljøvernsynspunkt. For en utstyrsprodusent som Rainpower betyr dette et voksende marked både på kort og lengre sikt. 10

7 Til Peru med nyutviklet Pelton-turbin. Konsernsjef Svein Ole Strømmen og utviklingsansvarlig Jan Otto Haugen ved Rainpowers turbinlaboratorium i Trondheim Styreformann Diderik Schnitler ønsker delegasjon fra Hangzhou velkommen til Kjeller Konsernets årsregnskap Rainpower ASA har fra og med 1. januar 2008 avlagt regnskapet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS). Resultat 2010 Konsern: Rainpower ASA hadde som konsern en omsetning på 509,7 millioner kroner i 2010 (2009: 459,8 millioner kroner). Økningen i omsetning skyldes sterk ordreinngang i 2009 som kom til omsetning i 2010, og som sammen med god ordreinngang også i 2010, vil gi omsetning også videre framover. Driftskostnadene utgjorde 496,6 millioner kroner (2009: 447,1 millioner kroner), hvorav lønn utgjorde 195,2 millioner kroner (2009: 171,7 millioner kroner) og andre driftskostnader 91,0 millioner kroner (2009: 91,5 millioner kroner). Økningen i driftskostnader skyldes økt vareforbruk grunnet høyere omsetning og en økning i antallet ansatte. Driftsresultatet ble dermed 13,2 millioner kroner (2009: 12,7 millioner kroner). Positiv endring i markedsverdi på finansielle eiendeler og derivater hadde en resultateffekt på 7,3 millioner kroner (2009: 22,7 millioner kroner). Hovedårsaken til endringen er svekkelse av NOK mot CHF. Resultatet etter skatt ble 1,8 millioner kroner (2009: 24,0 millioner kroner). Minoritetens andel av årsresultatet er 0,85 millioner kroner (2009: 0,15 millioner kroner). Konsernets bokførte egenkapital er på 254,8 millioner kroner, hvorav minoritetsinteresser utgjør 0,28 millioner kroner. Netto kontantbeholdning i konsernet var 71,5 millioner kroner (2009: 44,5 millioner kroner). Det foreligger kortsiktig gjeld på selskaps- og konsernnivå på henholdsvis 40,3 millioner kroner og 195,0 millioner kroner på balansedagen (2009: 177,3 millioner kroner). Hoveddriveren til økningen i kortsiktig gjeld er økning i forskudd fra kunder og endring i virkelig verdi på valutakontrakter. Konsernet driver aktiv utvikling av ny vannkraftteknologi. I 2010 ble 16,5 millioner kroner aktivert som produktutvikling. Konsernets forsknings- og utviklingsprogram relaterer seg til utvikling av ny teknologi innen vannkraft. Konsernets samlede kontantstrøm fra driften var 55,2 millioner kroner (2009 : 50,4 millioner kroner). Avviket mellom kontantstrøm fra driften og driftsresultatet skyldes hovedsakelig endring i 11

8 Kraftverksjef Terje Myklebust fra Tussa Energi og konsernsjef Svein Ole Strømmen i forbindelse med kontraktsinngåelse for småkraftverk arbeidskapitalen. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var -6,7 millioner kroner (2009 : - 7,5 millioner kroner). Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var på - 21,4 millioner kroner (2009 : - 22,1 millioner kroner). Netto endring i likviditet var 27,1 millioner kroner (2009 : 20,8 millioner kroner). Den positive utviklingen i likviditeten er et resultat av økningen i ordreinngang fra 2009 til 2010, med påfølgende effekt på arbeidskapitalen. Egenkapitalen var 52 prosent ved utgangen av 2010 (2009 : 54 prosent). Selskap: Rainpower ASA hadde som selskap en omsetning på 20,7 millioner kroner i 2010 (2009 : 17,8 millioner kroner). Driftskostnadene utgjorde 19,4 millioner kroner (2009 : 15 millioner kroner), hvorav lønn utgjorde 9,2 millioner kroner (2009 : 6,2 millioner kroner). Driftsresultatet var på 2,8 millioner kroner (2009 : 1,7 millioner kroner). Årsresultatet etter finansielle poster var på 0,6 millioner kroner (2009 : - 6,3 millioner kroner). Konsernets drift Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Årsresultat og disponering Styret foreslår at konsernets totalresultat på kroner disponeres som følger: avsatt til annen egenkapital kroner til minoritet kroner Selskapet har ikke fri egenkapital per Finansiell risiko Konsernets kredittrisiko anses som liten som følge av etablerte kundeforhold samt garantistillelser. Konsernets rentebærende gjeld er til flytende rente, og en endring i rentenivået vil påvirke netto rentekostnad/-inntekt. Konsernets risikostyringspolicy er å sikre mellom 75 og 100 prosent av forventede transaksjoner (hovedsakelig eksportsalg og kjøp av varer) i hver hovedvaluta over kontraktenes levetid. Konsernets likviditetsreserve bestående av kontantekvivalenter og lånefasilitet blir overvåket løpende basert på forventet kontantstrøm. De større norske kundene blir ikke kredittvurdert ved kontraktsinngåelse. Mindre kunder og nye kunder blir kredittestet ved hjelp av Dun & Bradstreets kredittvurderingssystem. Ansatte Rainpower-konsernet hadde 285 ansatte (272 årsverk) per , inkludert lærlinger. Selskapet Rainpower ASA hadde 5 ansatte (4 årsverk). Rainpower har lykkes med å beholde dyktige medarbeidere og rekruttere nye. Ansatte med høy kompetanse er 12

9 Styrets beretning for 2010 en forutsetning for at selskapet skal kunne gjennomføre den strategien som er lagt for utviklingen av selskapet. Av våre tekniske ansatte er 74 ingeniører og 63 sivilingeniører. 7 av sivilingeniørene har doktorgrad. Av de 68 ansatte operatørene i verkstedet er de fleste fagarbeidere innen områdene platearbeid, sveising og maskin. 7 medarbeidere er lærlinger. Øvrige ansatte er knyttet til økonomi, administrasjon og tekniske funksjoner. RainpowerAkademiet Rainpowers etter- og videreutdanning er organisert under paraplyen RainpowerAkademiet. Akademiet skal sørge for at de ansatte får den opplæringen og den kompetanseutviklingen som skal til for at konsernet skal kunne nå sine strategiske mål. Tilbud om kompetansehevende tiltak skal også bidra til at Rainpower beholder sine ansatte og tiltrekker seg nye ressurser. Helse, miljø og sikkerhet Rainpower har et helse-, miljø- og sikkerhetssystem (HMS) som er basert på ISO 14001:2004 tilpasset våre lokale arbeidsforhold. Vi har utarbeidet en håndbok som kombinerer kvalitetssikring og helse, miljø og sikkerhet fordi vi mener det ikke er mulig å oppnå god kvalitetssikring uten gode arbeidsforhold og et godt miljø. Uten et konsekvent kvalitetssikringssystem kan mennesker eller miljø komme til skade. Mål for sikkerhetsarbeidet Selskapet har følgende mål for sitt arbeid med helse og sikkerhet skade på mennesker er ikke akseptabelt ledelsen skal sammen med de ansatte arbeide for å unngå risiko og skade Viktigste miljømål levere miljøvennlige produkter og tjenester til våre kunder ved hjelp av vår spisskompetanse overholde alle lover og regler som gjelder på vårt område unngå all skade på naturressurser sikre effektiv utnyttelse av ressursene i våre produksjonsanlegg og på våre installasjonssteder fokusere på preventive tiltak og kontinuerlig forbedring av vårt arbeid for naturvern Alle helse-, miljø- og sikkerhetsprosedyrer blir revidert og gjennomgått hvert andre år, og beredskapsøvelser blir gjennomført med jevne mellomrom. Uønskede hendelser og skader på mennesker eller miljø blir rapportert, og rapportene blir behandlet i ledergruppen en gang i måneden. Styret har ikke fått rapportert tilfeller av forurensing av det ytre miljøet. Konsernet har prosedyrer som ivaretar gjeldende utslippstillatelser. Rainpower Norway AS og Rainpower Hymatek AS har gyldige EE-avtaler for returordning vedrørende import av elektriske komponenter. Rainpower Sørumsand Verksted AS er sertifisert etter ISO standarden og har høyt fokus på det ytre miljøet. Verkstedområdet på Sørumsand ble grundig undersøkt i Ingen vesentlig forurensing ble funnet. Helse og sikkerhet Vi arbeider kontinuerlig med forbedringer av våre HMS-aktiviteter. Risikovurdering av arbeidsoppgaver og anlegg tillegges stor vekt. Det ble registrert 1 skade med fravær i 2010 (2009 : 4). Skaden førte til 20 dagers fravær. Det ble registrert 18 skader uten fravær i 2010 (2009: 24). Oppfølging av sykefravær er høyt prioritert i konsernet. Det totale sykefraværet i konsernet var i 2010 på 2,9 prosent, mens det i selskapet Rainpower ASA ble registrert null sykefravær. Konsernets korttidsfravær (1-16 dager) utgjorde 1,1 prosent (720 arbeidsdager), mens langtidsfraværet (over 16 dager) utgjorde 1,8 prosent (1180 dager). Likestilling Kvinnelige arbeidstakere utgjorde ved utgangen av ,8 prosent av konsernets ansatte. Av styrets fem medlemmer var to kvinner. Bedriften har også i 2010 arbeidet aktivt for å øke kvinneandelen i forbindelse med rekruttering og innleie. Kvinneandelen i konsernet har økt noe, men det er fortsatt registrert få kvinnelige søkere til de ledige stillingene. Det skilles ikke på kvinnelige og mannlige arbeidstakere i noen sammenhenger. Arbeidet med en jevnere fordeling mellom kjønnene vil fortsette i Bedriften legger også opp til en rettferdig lønnspolitikk slik at diskriminering og forskjellsbehandling ikke finner sted. I 2010 ble det gjennomført en kartlegging av hvorvidt forskjeller har funnet sted ved lønnsregulering. Rainpower vil praktisere tilsvarende politikk i Etiske retningslinjer Rainpowers mål er å drive i henhold til god forretningsskikk. Derfor er det utarbeidet og implementert etiske retningslinjer som er gjort kjent for alle ansatte. De etiske retningslinjene bygger på seks sentrale verdier: 13

10 Styrets beretning for 2010 ærlighet, rettferdighet og pålitelighet respekt for alle relevante lover og regler i de områdene der Rainpower opererer en kultur preget av at ledelsen legger vekt på etisk opptreden og går foran med godt eksempel personlige interesser og arbeidsgivers interesser er ikke i konflikt arbeidskulturen preges av at rettferdighet gjelder for alle Rainpowers ansatte streben etter sikre arbeidsplasser og beskyttelse av ytre miljø Viktige hendelser i 2010 Av de viktigste enkelthendelsene i 2010 var etableringen av Rainpowers virksomheter i Sverige. Etter å ha lykkes med å reetablere norsk vannkraftindustri, fant selskapet at tiden var inne for å ekspandere og etablere datterselskaper i Kristinehamn og Västerås. Målet med etableringene var på den ene siden å vinne markedsandeler i det svenske vannkraftmarkedet, på den andre siden å utvikle ny teknologi, både på generator- og turbinsiden. Store og interessante kontrakter sammen med det vi vurderer å være gode framtidsmuligheter har gjort at Rainpower også har opprettet selskaper både i Tyrkia og Peru. Fokuset på ren og fornybar energi økte også i For Rainpower innebar økt vekt på klima en rekke interessante kontrakter både i inn og utland. Mange av kontraktene er knyttet til oppgradering og modernisering av allerede eksisterende kraftverk. Det ble også inngått avtaler om levering av nøkkelferdige småkraftverk, såkalte water to wire - systemer. Det sveitsiske energifirmaet Ofima SA installerte i 2010 den første av to Pelton-turbiner levert fra Rainpower. Turbinen er en dobbel Pelton-turbin og en av verdens største i sitt slag med en kapasitet på 41 MW ved en fallhøyde på 875 meter. Hele oppgraderingsprosjektet skal gjennomføres på 18 måneder, og det første aggregatet ble installert mens det andre var i drift. Turbineffekten på anlegget vil øke med hele 25 prosent når begge Rainpower-turbinene er på plass. Denne kontrakten er et godt eksempel på et europeisk moderniseringsprosjekt der vi øker effektproduksjonen betydelig uten å gjøre endringer i dam eller vannveier. Målet er å levere mer effekt på kort tid for å maksimere produksjonen når prisene i markedet er høye. Rainpower inngikk i 2010 også en avtale med Ofima SA om levering av pumpeturbiner og én Francis-turbin med utstyrspakke til kraftverket Robiei i Sveits. Leveransen vil innebære en total utskifting av det elektromekaniske utstyret ved kraftstasjonen og inkludere blant annet fire reversible pumpeturbiner tilpasset en fallhøyde på mellom 284 og 395 meter med en maksimalytelse på 41,3 MW og en Francis-turbin tilpasset en fallhøyde på mellom 270 og 390 meter med en maksimalytelse på 26,9 MW. Mot slutten av året inngikk Rainpower en kontrakt med Statkraft Energi AS om levering av åtte elektroniske turbinregulatorer og ni oljetrykksanlegg for sju Statkraft-anlegg. Kontrakten er en av de største som er inngått i Norge noensinne for levering av turbinregulatorer. Tussa Energi AS ga senhøstes Rainpower i oppdrag å levere turbiner og generatorpakker til fire småkraftverk som skal bygges i Ørsta kommune i Møre og Romsdal. Kraftverkene skal være i drift allerede våren 2012 og vil produsere nok elektrisk kraft til å forsyne om lag husstander. Leveransen består av fire vertikale Pelton-turbiner med innløpsrør, hovedstengeventiler og generatorer. Kraftverkene skal leveres til nye anlegg i Standal, Viddal, Dalegjerdet og Draura. Tussa Energi har våren 2011 også gitt Rainpower i oppdrag å levere apparatog kontrollanlegg til de samme kraftverkene. Dette er et gjennombrudd for Rainpower innenfor dette fagområdet. I desember måned inngikk Rainpower kontrakter for rundt 500 millioner kroner. De nye kontraktene omfattet kraftverkene til Tussa i Norge, men kom ellers fra utlandet. Prosjektet Quitaracsa var det første oppdraget Rainpower har hatt i Peru. Her skal selskapet levere to Rainpower Blizzard Pelton-turbiner på 56 MW med stengeventiler og to 66 MVA generatorer samt tilhørende utstyrspakker. Rainpower er konsortieansvarlig sammen med det italienske selskapet STE Energy og har ansvaret for all elektromekanisk utrustning til kraftstasjonen, dam og vannvei. Kunden er Enersur Energia del Sur SA, et selskap i GDF SUEZ-gruppen. Empresa de Generatión Eléctrica Cheves S.A. (SN Power i Peru) ga Rainpower i oppdrag å levere utstyr til kraftverket Cheves, som ligger nordøst for Lima. Oppdraget omfatter prosjektledelse, design, innkjøp og montasje samt to 87 MW Pelton-turbiner med 14

11 løpehjul av Rainpowers eget design Blizzard, to kuleventiler, to turbinregulatorer og magnetiseringsutstyr av typen Rainpower Hymatek. Dessuten skal Rainpower levere kjølevannssystemer og annet mekanisk utstyr. Rainpower samarbeider i dette prosjektet med ABB i Canada og med det franske selskapet Jeumont Electric, som leverer generatorer til anlegget. Det tyrkiske energiselskapet Aslancik Electrik Uretim Anonim Sirketi tildelte Rainpower en kontrakt på leveranser til kraftverket Aslancik, som ligger ved Svartehavet. Rainpowers leveranse omfatter prosjektledelse, design, innkjøp og montasje samt to 60 MW Francis-turbiner med løpehjul av typen Rainpower Storm, to spjeldventiler, to turbinregulatorer av typen Rainpower Hymatek, kjølevannssystemer og annet mekanisk utstyr. Rainpower er konsortieleder også i dette prosjektet som gjennomføres sammen med Koncar i Zagreb i Kroatia og Alstom Grid i Ankara, Tyrkia. Rainpower er i gang med gjennomføringen av prosjektet Rendalen 2 for Eidsiva Vannkraft AS. Turbinen vi skal levere, er på 100 MW og tilpasset en fallhøyde på 185 meter. Rainpower skal også levere hovedventil og turbinregulator og gjennomføre montasje og igangkjøring. For vannveien skal Rainpower levere 140 meter rørgate med en diameter på 3,8 meter, spjeldventil, sugerørsluke, tverrslagsport og ventil i klarekammer med rør. Leveransen skal være avsluttet i oktober Rainpower skal levere to småkraftverk til Tyrkia. Kunden er det spanske selskapet Gruppo Essentium som satser Montering av generator ved kraftverket Hol 1 på produksjon av miljøvennlig og fornybar energi. Leveringen har startet og vil pågå langt ut i Rainpower skal levere komplett elektromekanisk utstyr til de to kraftverkene. Leveransen omfatter turbiner komplett med mekanisk utrustning samt generatorer og elektrisk apparat- og kontrollanlegg. GIEK og Eksportfinans har bistått Rainpower og kunden aktivt i forbindelse med inngåelsen av denne kontrakten. Det norske virkemiddelapparatet har i dette tilfellet bidratt vesentlig til eksport av norsk teknologi. Rainpower og Clemens Kraft KS signerte i 2009 en fireårig rammeavtale om levering av teknologi til småkraftverk. Avtalen inneholder en opsjon på forlengelse om partene er fornøyde med samarbeidet. Clemens Kraft er et heleid kommandittselskap i Opplysningsvesenets Fond som forvalter hele den norske kirkens formue, og som eier en rekke prestegårder, festetomter og skogområder i hele landet. Selskapet kartlegger nå potensialet for småkraftverk på eiendommer de forvalter. Kraftverkene som planlegges, vil kunne levere strøm tilsvarende forbruket til norske eneboliger. Rammeavtalen innebærer også produksjon på verkstedet på Sørumsand. Vi er også godt i gang med å skifte ut 15

12 Styrets beretning for 2010 fire Francis-turbiner (57 og 53 MW) med hovedventil, turbinregulator og sikkerhetsventil i kraftverket Hol 1 tilhørende E-CO Vannkraft. Leveringen startet allerede i november 2009 og vil pågå fram til november Et viktig internasjonalt prosjekt er oppdraget med å revidere tre turbiner til Martigny-Bourg kraftverk i Sveits. Kunden er Forces Motrices Martigny-Bourg SA. Designet på turbinene er svært spesielt, med tre doble horisontale Francis-løpehjul, hvert på 7,8 MW. Rainpower skal også levere innløpsventil, turbinregulator, anleggsledelse og igangkjøring. Prosjektet skal ferdigstilles i august På Filippinene er Rainpower i ferd med å oppgradere turbiner for Binga-kraftverket. Kunden er SN-Aboitiz. Leveransen består av fire nye Francis-løpehjul, hvert på 33,1 MW, turbindeler, turbinregulator med oljetrykksanlegg, anleggsleder og virkningsgradsmåler. Rainpower skal også levere magnetiseringssystem til generatorene via ABB. Prosjektet skal være avsluttet i mai Rainpower arbeider fortsatt med leveransene til Svartisen kraftverk for Statkraft. I 2010 ankom løpehjulet til anlegget, og montasjen ble fullført. Dette er en av Norges største Francis-turbiner, og det er derfor knyttet stor oppmerksomhet til prosjektet. Planen er at anlegget skal settes i drift i løpet av sommeren Rainpower har for tiden reserveløpehjulet til dette anlegget under ferdigstillelse på Rainpower Sørumsand Verksted. Vi fikk en samleordre på løpehjul fra Statkraft i Flere av disse løpehjulene er nå i produksjon i verkstedet på Sørumsand. Statkraft er verkstedets største oppdragsgiver av løpehjul og totalt sett en svært viktig kunde for konsernet. Det var i 2010 Rainpower besluttet å starte opp igjen produksjonen av løpehjul i eget verksted på Sørumsand. Vi har sett en betydelig dreining i etterspørselen blant vesteuropeiske kunder når det gjelder produksjon av kritisk viktige komponenter. Kundene ønsker nå i større grad produksjon i Europa og i egne verksteder. Rainpower er i stadig sterkere grad aktive i utlandet og har derfor behov for å håndtere ulike valutaposisjoner. Samarbeidet med konsernets hovedbankforbindelse, SEB, har på dette området fungert meget bra i Det er etablert effektive og trygge valutasikringsrutiner, og vi har fått på plass et godt samarbeid om garantistillelser for konsernets økende oppdragsmengde i inn- og utland. Samarbeidet med SEB er meget godt, og bankrelasjonene er en viktig faktor i konsernets videre vekst. Framtidsutsikter Våren 2011 er markedssituasjonen preget av høy aktivitet i alle datterselskapene. Styret har stor tro på en god markedsutvikling og en positiv utvikling av konsernet framover. Det er behov for vesentlig økning av kraftproduksjonen i alle markeder og et økende fokus på fornybar energi. EUs direktiv, som er under implementering, vil endre EUs energiforsyning betydelig fram mot Direktivet vil medføre innfasing av ulike nye og fornybare energiformer på nettet, inkludert vannkraft. Kravet om økt andel fornybar energi vil også stimulere til oppgradering av den aldrende maskinparken både i Norge og i vårt nærområde Europa. Ved innfasing av energikilder som sol, vind og bølger får vannkraften også en viktig rolle gjennom sin evne til å lagre energi i magasiner. Dette åpner et voksende marked for Rainpower som leverandør av elektromekanisk utstyr og løsninger med teknologi i verdensklasse. Energiprisene forventes å holde seg høye. Markedet for ny vannkraft, ikke minst innenfor området småkraft og oppgradering/ombygging av eksisterende vannkraft, er i sterk vekst. Konsernet har en sterk posisjon i sine kjernemarkeder og arbeider aktivt for å utvide disse både geografisk og teknologisk. Konsernet vil utelukkende fokusere på markedet for fornybar energi framover. Fra 1. januar 2012 skal et norsk-svensk elsertifikatmarked tre i kraft. Ordningen skal fram mot 2020 etter planen generere 13 TWh fornybar kraft i de to landene, totalt 26,4 TWh. Dette tilsvarer strøm til 1,2 millioner husstander. Gjennom elsertifikatmarkedet får kraftprodusentene 24 øre i støtte for hver produserte kilowattime fornybar energi. Ordningen er teknologinøytral, og alle kraftanleggene som er større enn 3 MW, får rett til støtte gjennom ordningen. Det er grunn til å anta at dette vil føre til betydelig økte investeringer i fornybar energiproduksjon både i Norge og Sverige, og at det vil gi seg 16

RAINPOWER Norsk teknologi for ren energi

RAINPOWER Norsk teknologi for ren energi RAINPOWER Norsk teknologi for ren energi HISTORIE 1873: Kværner produserer sin første turbin 1908: Kværner eksporterer den første vannkraftturbinen til New Zealand 90 % av alle vannkraftturbiner i Norge

Detaljer

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Presentasjon for Rådet for miljøteknologi 28. august 2013 Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower ASA MW Europeisk vannkraftutbygging

Detaljer

FoU for turbiner til vannkraft

FoU for turbiner til vannkraft FoU for turbiner til vannkraft CleanTuesday 16. september 2014 Dr.ing. Steinar Faanes Teknologidirektør Rainpower AS Innhold: Historie Hva er typisk norsk vannkraftkompetanse Norsk turbinkompetanse på

Detaljer

ÅRET. Rainpowers kontorer NORGE SVEITS NORD-AMERIKA PERU. Forside: Anleggsbesøk Standal Kraftverk eid av Tussa.

ÅRET. Rainpowers kontorer NORGE SVEITS NORD-AMERIKA PERU. Forside: Anleggsbesøk Standal Kraftverk eid av Tussa. Årsrapport 2011 Rainpowers kontorer NORGE Kjeller Hovedkontor og teknologisenter for turbinprosjekter tilpasset middels og stor fallhøyde Trondheim Turbinlaboratorium Sørumsand Fabrikasjon & service Oslo

Detaljer

Året. Rainpower fikk kontrakt på fire vertikale peltonturbiner til kraftstasjonene Runatullo II og III for kunden GCZ i Peru

Året. Rainpower fikk kontrakt på fire vertikale peltonturbiner til kraftstasjonene Runatullo II og III for kunden GCZ i Peru Årsrapport 2012 Året 2012 Januar Hymatek ble utnevnt til Gaselle 2011 av Dagens Næringsliv Rainpower Switzerland AG ble etablert i Rheinfelden i Sveits Rainpowers første småkraftverk i Tyrkia ble satt

Detaljer

Innovativ vannkraft teknologi. Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower AS

Innovativ vannkraft teknologi. Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower AS Innovativ vannkraft teknologi Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower AS Om Rainpower Rainpower: er en ledende leverandør innen vannkraft utvikler egen teknologi har egen produksjon i Norge leverer utstyr

Detaljer

Småkraftseminar, Målselv 2. juni 2010. Eivind Tvedt og Arild Klette Steinsvik

Småkraftseminar, Målselv 2. juni 2010. Eivind Tvedt og Arild Klette Steinsvik Småkraftseminar, Målselv 2. juni 2010 Eivind Tvedt og Arild Klette Steinsvik Etablert i 1998 Eies av Eivind Tvedt, Rune Hansen, Paul Hovda og Energi og Miljøkapital AS Omsetning 2009 ca. 50 mill. NOK Ordrereserve

Detaljer

Oppgradering Hol I kraftverk

Oppgradering Hol I kraftverk Oppgradering Hol I kraftverk Eirik Bøkko Hans Aunemo E-CO Vannkraft Sweco 15. mar. 2010 1 15. mar. 2010 2 Hol I kraftverk Hol I kraftverk er det eldste av i alt ti kraftverk E-CO har i Hallingdal og Hemsedal.

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk. SOM NORGES NEST

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER

MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER Håkon Egeland 28. Oktober 2011 NORDISK VANNKRAFT TWh/uke 6 5 4 3 2 1 0 Årlig nyttbar energitilgang 206 TWh, +/-52 TWh Årlig kraftproduksjon

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

VIND I EUROPA - MULIGHETER FOR NORSK LEVERANDØRINDUSTRI

VIND I EUROPA - MULIGHETER FOR NORSK LEVERANDØRINDUSTRI VIND I EUROPA - MULIGHETER FOR NORSK LEVERANDØRINDUSTRI KONSERNSJEF CHRISTIAN RYNNING-TØNNESEN 7-FJELLSKONFERANSEN, 31. MARS 2011 STORE MULIGHETER I EUROPA EUs energi- og klimapakke innebærer omfattende

Detaljer

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter EnergiRike Haugesund, 10. August 2005 Fred. Olsen Tore Gulli En mulighet for Norge til å bli en global drivkraft innen bølgeenergi Nye løsninger

Detaljer

Egil Opsahl Daglig leder, CleanPower AS. Petropol 24. feb 2011, Petrosenteret Kristiansund

Egil Opsahl Daglig leder, CleanPower AS. Petropol 24. feb 2011, Petrosenteret Kristiansund Egil Opsahl Daglig leder, CleanPower AS Petropol 24. feb 2011, Petrosenteret Kristiansund CleanPower AS: Bakgrunn / historikk Pilotinstallasjon Hegsetdammen Konseptet Turbinator Turbin- og generatordesign

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Uttak av energi fra tidevann og havstrøm

Uttak av energi fra tidevann og havstrøm Uttak av energi fra tidevann og havstrøm Hvorfor energi fra havet? Tidevannets fortreffelighet Teknologikonsepter Vår teknologi Potensial Fremdrift våre planer Hvorfor energi fra havet? Verdens fokus på

Detaljer

Rehabilitering Nedre Røssåga sikker drift i 50 nye år SIDE 1

Rehabilitering Nedre Røssåga sikker drift i 50 nye år SIDE 1 Rehabilitering Nedre Røssåga sikker drift i 50 nye år SIDE 1 SIDE 2 Litt info og historikk om Nedre Røssåga. Nedre Røssåga kraftstasjon ligger i Vesterli (ca 3 km fra Korgen sentrum) Ca 7 km tilløpstunnel,

Detaljer

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund ASA Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet Generalforsamling 5. mai 2003 Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund på rett vei Gamle Hafslund - 100 års historie - Konsolidering & restrukturering

Detaljer

Finansieringsløsninger for offshore vind og miljøteknologi. Florø, Måløy og Ålesund, 30. november og 1. desember 2010

Finansieringsløsninger for offshore vind og miljøteknologi. Florø, Måløy og Ålesund, 30. november og 1. desember 2010 Finansieringsløsninger for offshore vind og miljøteknologi Florø, Måløy og Ålesund, 30. november og 1. desember 2010 Eksportfinans Markedet Løsninger 2 EKSPORTFINANS LÅNEPORTEFØLJE INKLUDERER LÅN I 50

Detaljer

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Energi Norge, Bodø 27.9.2012 Kristian A. Johansen Vilje til vekst? Ja Nordkraft har vokst kraftig siden midten av 90-årene Har ambisjoner

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011 Sigmund Kroslid, styreleder Historikk 2 Agder Energis virksomhet Øvrige konsernfunksjoner: Risiko og kontroll Internrevisjon Konsernsjef Økonomi

Detaljer

INNHOLD. Trondheim Energi Fjernvarme AS (TREF) Næringsutvikling. Hvorfor er vi med. Kort om TREF. Behov og muligheter. side 2

INNHOLD. Trondheim Energi Fjernvarme AS (TREF) Næringsutvikling. Hvorfor er vi med. Kort om TREF. Behov og muligheter. side 2 Næringsutviklingspotensialet - hvorfor er vi med Morten Fossum, Trondheim Energi Fjernvarme AS INNHOLD Trondheim Energi Fjernvarme AS (TREF) Kort om TREF Næringsutvikling Behov og muligheter Hvorfor er

Detaljer

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier.

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier. APS Norway Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri Selskapspresentasjon APS Norway AS Amiantit trading Flowtite GRP-rør GRP-rør til kraftverk GRP-rør til vann og avløp (VA)

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Innhold Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s. 10-17 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av!

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av! INDUSTRI TRATEC Tratec er et industrikonsern på Sørlandet som leverer Elektro, Automasjon og Mekanisk til industrien Tratec består av en rekke selskaper lokalisert på Sørlandet. Våre selskap har lang erfaring

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999.

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999. SENSONOR ASA FORELØPIG RESULTAT 2000 SensoNor ASA har gjennom 2000 hatt som hovedmål å sikre kontrakter/rammeavtaler mot store viktige kunder samt ferdigutvikle en bred produktportefølje mot markedet.

Detaljer

Vassdragsteknisk Forum, 7 sep 10. Egil Opsahl Daglig leder, CleanPower AS

Vassdragsteknisk Forum, 7 sep 10. Egil Opsahl Daglig leder, CleanPower AS Vassdragsteknisk Forum, 7 sep 10 Egil Opsahl Daglig leder, CleanPower AS CleanPower AS: Bakgrunn / historikk Pilotinstallasjon Hegsetdammen Konseptet Turbinator Hegsetdammen måleresultater Marked / anvendelser

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 OREEC 25. mars 2014 Det norske energisystemet mot 2030 Bakgrunn En analyse av det norske energisystemet Scenarier for et mer bærekraftig energi-norge

Detaljer

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q4 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Omsetningen

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Offshore vind Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Klimaforpliktelsene en sterk pådriver i Europa og i Norge EUs fornybardirektiv og Klimaforlik i

Detaljer

PTK 2013 Status Embretsfoss 4 Trygve Øderud siv.ing. maskin

PTK 2013 Status Embretsfoss 4 Trygve Øderud siv.ing. maskin PTK 2013 Status Embretsfoss 4 Trygve Øderud siv.ing. maskin Gardermoen 6. mars 2013 Kl. 9.30 til 10.00 1 Film 2 Eiere Drammen kommune Buskerud fylkeskommune v/vardar Produksjon Infrastruktur Tjenester

Detaljer

VEKST MED REN ENERGI. Statkraft Region Nord 2015 Prosjekter i Nord

VEKST MED REN ENERGI. Statkraft Region Nord 2015 Prosjekter i Nord VEKST MED REN ENERGI Statkraft Region Nord 2015 Prosjekter i Nord Vi leverer ren energi Vår ambisjon: Å styrke posisjonen som en ledende, internasjonal leverandør av ren energi Våre verdier: Kompetent

Detaljer

A B C D 1 1 Vannkraft 2 2 3 3 4 4 A B C D

A B C D 1 1 Vannkraft 2 2 3 3 4 4 A B C D Vannkraft Om Mannvit Mannvit ble etablert i 96 og sysselsetter rundt 00 medarbeidere. Vi leverer ingeniørtjenester for et bredt spekter av offentlige og private prosjekter. Siden tidlig på syttitallet

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Agder Energi - Vannkraft. Presentasjon Kristiansand 15.02.2010

Agder Energi - Vannkraft. Presentasjon Kristiansand 15.02.2010 Agder Energi - Vannkraft Presentasjon Kristiansand 15.02.2010 Innhold. Kraftsituasjonen i Europa og Norge Agder Energis eksisterende vannkraftaktiva Reinvesteringer i eksisterende anlegg Agder Energis

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Produksjonsteknisk konferanse 5. mars 2013 IEA Hydro Annex XI Renewal and Upgrading of Hydro Power Plants Mål med arbeid og eksempler så langt Kjell Erik Stensby (kest@nve.no)

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 KSU Seminaret 2014 NVE 5. November 2014 Rica Dyreparken Hotel - Kristiansand

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

Produksjonsteknisk konferanse 2013

Produksjonsteknisk konferanse 2013 Produksjonsteknisk konferanse 2013 Oppgradering og modernisering av Øvre Vinstra kraftverk - Med fokus på det maskinfaglige Presentert av: Vidar Nylund Eidsiva Vannkraft Øvre Vinstra kraftverk Eier: Opplandskraft

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Rammevilkår for en ny næring

Rammevilkår for en ny næring Rammevilkår for en ny næring Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Offshore Vind Lyse Produksjon AS Styremedlem ARENA NOW Vindseminar Bergen 8.mars 2010 Innhold Lyse Produksjons satsning på offshore

Detaljer

Kombinerte løsninger for småkraft. Instrumentation, Controls and Electrical. siemens.com/hydro

Kombinerte løsninger for småkraft. Instrumentation, Controls and Electrical. siemens.com/hydro Kombinerte løsninger for småkraft Instrumentation, Controls and Electrical siemens.com/hydro På vestkysten av Veroia på Thessaloniki i Hellas blir elven Aliakamon brukt til å produsere vannkraft Gjør vannkraft

Detaljer

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 RAPPORT 1. KVARTAL 2008 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2007) KONSERNRESULTAT Konsernresultatet før skatt og minoritetsinteresser pr 31.03

Detaljer

Investering i fornybar energi Biokraft Biobrensel EU

Investering i fornybar energi Biokraft Biobrensel EU Investering i fornybar energi Biokraft Biobrensel EU Byggeklart biokraftverk og produksjonsanlegg for biobrensel incentivert av Kroatia og EU Q&A knyttet til potensielle utfordringer med beskrivelse av

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

PRESENTASJON 3. september 2009

PRESENTASJON 3. september 2009 PRESENTASJON 3. september 2009 Historikk Narvik kommunale elektrisitetsverk etablert i 1913 med mål om å dekke Narviks behov for elektrisk kraft. 1995: Narvik Energi AS dannet. 1998-2001: Ekspansiv strategi

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q3 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Kesko Food LTD

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Styret for næringsfondet Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Brutto energiforbruk utvalgte land (SSB 2009) Totalt Per person Verden er fossil (80+ %) - Norge er et unntak! Fornybarandel av forbruk - EU 2010 (%)

Detaljer

Ta kraften i bruk Administrerende direktør Oluf Ulseth, PTK 2014

Ta kraften i bruk Administrerende direktør Oluf Ulseth, PTK 2014 Ta kraften i bruk Administrerende direktør Oluf Ulseth, PTK 2014 Ta kraften i bruk! Mer fornybar energi er nødvendig for å erstatte fossil energibruk Felles europeisk energimarked med norsk deltakelse

Detaljer

Hva betyr turbinen for inntekten?

Hva betyr turbinen for inntekten? 1 Hva betyr turbinen for inntekten? Torbjørn K. Nielsen Professor Institutt for energi- og prosessteknikk VANNKRAFTLABORATORIET WaterPower 2 Inntekt Forsvare investeringene + nogo attåt Sterkt avhengig

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

REN VERDISKAPING. Ren verdiskaping www.e-co.no

REN VERDISKAPING. Ren verdiskaping www.e-co.no REN VERDISKAPING Ren verdiskaping www.e-co.no ENERGI E-CO ENERGI. Vår visjon er å være Norges ledende leverandør av miljøriktige og lønsomme energiløsninger. Selskapet er i dag et av Norges ledende energikonsern.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

MULIGHETER FOR GRØNN VERDISKAPING KONSERNSJEF CHRISTIAN RYNNING-TØNNESEN VINTERKONFERANSEN, 7. APRIL 2011, WIEN

MULIGHETER FOR GRØNN VERDISKAPING KONSERNSJEF CHRISTIAN RYNNING-TØNNESEN VINTERKONFERANSEN, 7. APRIL 2011, WIEN MULIGHETER FOR GRØNN VERDISKAPING KONSERNSJEF CHRISTIAN RYNNING-TØNNESEN VINTERKONFERANSEN, 7. APRIL 2011, WIEN 2 Statkraft presentation STATKRAFTS ANLEGG I DRIFT STATKRAFT Land Vannkraft Gasskraft Vindkraft

Detaljer

Fagdag elektro. Konsernbygget, Kokstad

Fagdag elektro. Konsernbygget, Kokstad Fagdag elektro 02.11.2011 Konsernbygget, Kokstad Program Presentasjon av BKK-konsernet Trude Kremner, Organisasjonsstab, BKK AS Elektrofaget i BKK Christian Monsen, lærlingeansvarlig og Terje Strandtun,

Detaljer

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Tredje kvartal 2010: Fortsatt svakt marked forventer oppgang utover i 2011 Viktige kontrakter vunnet

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2012 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter Christine Haugland, BKK BKKs virksomhet» Norsk vannkraft produksjon» 32 vannkraftverk ca. 6,7 TWh årlig» Vannkraft

Detaljer

Verdiskaping, energi og klima

Verdiskaping, energi og klima Verdiskaping, energi og klima Adm. direktør Oluf Ulseth, 26. januar 2011 Vi trenger en helhetlig energi-, klima- og verdiskapingspolitikk En balansert utvikling av nett og produksjon gir fleksibilitet

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

LM-10. Endringsforslag, politiske uttalelser parallellsesjon 3: Uttalelse 20: Norge som Europas grønne batteri

LM-10. Endringsforslag, politiske uttalelser parallellsesjon 3: Uttalelse 20: Norge som Europas grønne batteri LM-10, politiske uttalelser parallellsesjon 3: Uttalelse 20: Norge som Europas grønne batteri 1 Side 104, linje 3 Forslag: Foregangsland for fornybar energi 2 Side 104, linje 3 Forslag: "Plusshus og grønne

Detaljer

Fjernvarme i Narvik. Narvik 24.10.2011. Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS

Fjernvarme i Narvik. Narvik 24.10.2011. Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS Fjernvarme i Narvik Narvik 24.10.2011 Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS Fakta om Statkraft Statkraft- størst i Europa på fornybar energi. Statkraft produserer: VANNKRAFT, VINDKRAFT, GASSKRAFT,

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden.

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden. Fordeler med solenergi Solenergien i seg selv er gratis. Sola skinner alltid, så tilførselen av solenergi vil alltid være til stede og fornybar. Å bruke solenergi medfører ingen forurensning. Solenergi

Detaljer

INDUSTRIELLE OG FINANSIELLE AKTØRER STÅR R BAK CLEANPOWER AS.

INDUSTRIELLE OG FINANSIELLE AKTØRER STÅR R BAK CLEANPOWER AS. INDUSTRIELLE OG FINANSIELLE AKTØRER STÅR R BAK CLEANPOWER AS. CleanPower s eiere er: Sparebank 1 Nordvest Bølgen Invest AS Norpropeller AS Elmarin AS Heinsa Mek. Verksted AS Industrial Development Group

Detaljer

Energi og vassdrag i et klimaperspektiv

Energi og vassdrag i et klimaperspektiv Energi og vassdrag i et klimaperspektiv Geir Taugbøl, EBL Vassdragsdrift og miljøforhold 25. - 26. oktober 2007 Radisson SAS Hotels & Resorts, Stavanger EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Detaljer