Året. Rainpower fikk kontrakt på fire vertikale peltonturbiner til kraftstasjonene Runatullo II og III for kunden GCZ i Peru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Året. Rainpower fikk kontrakt på fire vertikale peltonturbiner til kraftstasjonene Runatullo II og III for kunden GCZ i Peru"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Året 2012 Januar Hymatek ble utnevnt til Gaselle 2011 av Dagens Næringsliv Rainpower Switzerland AG ble etablert i Rheinfelden i Sveits Rainpowers første småkraftverk i Tyrkia ble satt i kommersiell drift ved Horu HEPP kraftverket. Hymatek leverte kontrollog reguleringssystemer Prøvedriften startet ved det rehabiliterte kraftverket Bagn. Kontrakten mellom Rainpower og Skagerak Kraft ble inngått i 2009 Februar Norconsult målte virkningsgrad ved Driva kraftverk hvor Rainpower har oppgradert francisturbinen. Målingene viste virkningsgrad over det som var garantert Kaplanturbin ble testet ved Vattenfalls laboratorium i Älvkarlaby i Sverige, resultatene var lovende Mars Rainpower fikk melding om at Agder Energi ville bestille Storm-turbin nummer to etter at den første ble levert høsten Den nye turbinen skal installeres i Skarg kraftstasjon Svartisen A1 ble satt i full prøvedrift. Statkraft var fornøyd og bestilte ytterligere løpehjul April Rainpower fikk kontrakt på fire vertikale peltonturbiner til kraftstasjonene Runatullo II og III for kunden GCZ i Peru Forsidebilde: Fra turbinlaboratoriet i Trondheim 2

3 Mai Rainpower fikk to nye kontrakter på småkraftverk i Tyrkia til kraftstasjonene Cakmak I, Cakmak II og Sogutlu HEPP Kostnadsreduserende tiltak iverksatt, blant annet reduksjon av antall ansatte i administrasjon/stab Juni Den oppgraderte turbinen ved Haaverstad kraftstasjon viste virkningsgrad over det Rainpower hadde garantert Juli E-CO Energi målte virkningsgrad over garanti ved Bagn kraftstasjon etter at Rainpower hadde oppgradert to francisturbiner Selskapet ble tilført 10 millioner kroner i ny egenkapital fra eier Samling/fusjonering av flere operative selskaper i Norge til Rainpower Norge AS for å oppnå effektivisering i prosjektgjennomføring og leveranser samt kostnadsreduksjoner. Fusjonen bidro også til at selskapet framstår som ett rainpower overfor eksisterende og potensielle kunder September Rainpower fikk oppgraderingskontrakt fra Røldal & Suldal kraft Hymatek inngikk avtale med Arendals Fossekompani om levering av ny turbinregulator for Bøylefoss kraftverk Oktober Rainpower inngikk avtale med Kraftwerke Hinterrhein i Sveits om rehabilitering og oppgradering av tre francisturbiner ved Ferrera kraftverket November Rainpower og Statkraft inngikk avtale om levering av turbinutstyr for Nedre Røssåga A7 kraftstasjon Virkningsgraden ble målt ved Binga-anlegget på Filippinene som tilhører SN Aboitiz. Virkningsgraden lå over garantien, og kunden er godt fornøyd med leveransene fra Rainpower Testløpehjulene for Cheves prosjektet ble godkjent Desember Hymatek fikk utmerkelsen Gaselle 2012 av Dagens Næringsliv Rainpower ble tildelt to nye kontrakter i British Columbia, Canada Småkraftverket Draura ble satt i drift. Dermed var alle de fire småkraftverkene Rainpower har levert til Tussa Energi, på nett Ferdigstilling av omfattende restruktureringsprogram som startet i juli reduksjon i antallet ansatte, flytting av maskinparken på Sørumsand til mindre lokaler Ny administrerende direktør ble ansatt Selskapet ble tilført ytterligere 10 millioner kroner fra eier Rainpower vant sak mot Andritz i Sverige. Andritz anket dommen Rainpower årsrapport

4 Innhold Konsernsjefen har ordet... 5 Styrets beretning for Dette er Rainpower Egenutviklet turbinteknologi Service og oppgradering Kontroll-og regulatorsystemer Resultater

5 Konsernsjefen har ordet Teknologibedrift med stort potensial periode de siste par årene. Dette gir utfordringer som krever fokusering og konsolidering. For i større grad å gjøre framragende teknologi om til klingende mynt, har vi strammet inn vår strategi. Vi skal konsentrere oss om det vi kan best! Rainpower vil ha tre satsingsområder framover: turbiner, service og oppgradering samt kontroll- og reguleringssystemer. På disse områdene har vi de beste forutsetningene og den største tilliten. Spisset strategi innebærer at noe må velges bort. Et slikt område er generatorer. Rainpower vil ikke lenger satse på egenutvikling av generatorer, men i stedet samarbeide med de beste i bransjen når det er behov for det. I oppgraderingsmarkedene ligger det et betydelig potensial, både nasjonalt og internasjonalt. Norge kan øke sin strømproduksjon med rundt ti prosent gjennom modernisering av gamle kraftverk. Som et eksempel vil jeg nevne opp graderingen som Rainpower er i ferd med å gjennomføre for E-CO Energi ved Solbergfoss kraftverk. Dette prosjektet resulterer i betydelig produksjonsvekst og god lønnsomhet uten naturinngrep. Det er behov for bedre finansieringsordninger som setter flere kraftverk i stand til å bytte ut gammel teknologi. I fjor høst fikk jeg et spennende tilbud som jeg ikke kunne takke nei til. Jeg ble tilbudt stillingen som konsernsjef i vannkraftteknologibedriften Rainpower. Etter nær ti år i SN Power kjente jeg bransjen og selskapet godt fra kundesiden og visste at bedriften hadde sine utfordringer. Gründeren i meg våknet. Jeg har ikke angret på at jeg aksepterte tilbudet. Det som møtte meg, var som ventet et selskap med økonomiske og finansielle utfordringer, men også et kompetansemiljø med en faglig tyngde som forbauset meg. Røtter tilbake til Kværners produksjon av vannkraftturbiner i Lodalen, et moderne turbinlaboratorium og sterkt engasjerte og høyt utdannede ingeniører og fagarbeidere gjør at Rainpower er i verdensklasse når det gjelder vannkraftturbiner, spesielt høy- og mellomtrykks applikasjoner. I tillegg har Rainpowers datterselskap Hymatek utviklet egen kontroll- og reguleringsteknologi som er sterkt etterspurt i vannkraftmiljøet både i og utenfor Norge. Denne kombinasjonen av 160 år med industritradisjoner og moderne teknologisk spisskompetanse er det som for meg gjør Rainpower til et helt unikt selskap. Rainpower opererer i dag i et inter nasjonalt marked hvor konkurransen er hard. Selskapet har også vært gjennom en krevende Markedene ute vokser, spesielt i land med topografi som kan sammenliknes med den norske. Vi satser med egne kontorer i Sverige, Sveits, Nord-Amerika, Latin-Amerika, Kina og Tyrkia. Det er i slike områder vår teknologi er aller best egnet til å gi oss et konkurranse fortrinn. Vi ser nå resultater av satsingen utenfor Norge ved at en stadig større del av ordreinngangen kommer fra våre internasjonale prosjekter. Markedet for kontrollsystemer i Norge har vist betydelig vekst. Hymatek har lykkes svært godt i å ta sin del av veksten, og våre kontrollsystemer har en markedsandel på rundt 70 prosent i Norge. Vi ser et interessant potensial knyttet til økt internasjonalt salg av kontrollsystemer. For at Rainpower skal lykkes framover, er vi avhengige av våre lojale og engasjerte medarbeidere. Gjennom krevende omstillingsprosesser viser de en innsatsvilje jeg er stolt av. Våre medarbeideres kompetanse og gjennomføringsevne gjør at jeg ser spennende utviklingsmuligheter for Rainpower. Rainpower er avhengig av at våre kunder fortsetter å kjøpe våre turbiner, kontrollsystemer og tjenester. Store og viktige kunder som Statkraft, Eidsiva, E-CO, Vattenfall, E.ON, GDF Suez og andre viser oss tillit i en krevende omstillingsfase. Vi i Rainpower skal vise oss tilliten verdig! Nils M. Huseby Konsernsjef Rainpower årsrapport

6 Styrets beretning for var et hendelsesrikt år for Rainpower. Selskapet har hatt en akseptabel omsetning og ser positive resultater av investeringene i utekontorene. Et økende antall av Rainpowers egenutviklede turbiner er å finne i norske og internasjonale kraftverk, og de kan vise til god resultatoppnåelse. I tillegg opplever selskapet en solid vekst innenfor styrings- og magnetiseringssystemer. sine unike fortrinn og styrke konkurranseevnen innenfor disse. Rainpower skal satse der selskapet har forutsetninger for å være best og minimere ressursbruk på andre områder. Selskapet fokuserer og konsoliderer en bærekraftig plattform med tre spissede hovedsatsningsområder. Rainpower skal fortsette å videreutvikle og satse internasjonalt på sin verdensledende høy- og mellomtrykks turbinteknologi Rainpower skal befeste sin sterke posisjon i det norske markedet for kontroll- og reguleringssystemer, samt ekspandere i utvalgte nye markeder Rainpower skal befeste sin posisjon i det norske service- og oppgraderingsmarkedet Høyres fraksjon i Energi- og miljøkomiteen besøker Rainpower på Sørumsand Den pågående reorganiseringen har som mål å styrke Rainpowers konkurransekraft innenfor disse utvalgte områdene, ivareta selskapets teknologiutvikling, samt forbedre kundefokus og prosjektgjennomføringsevne. Vi ønsker at Rainpower skal kjennetegnes ved fleksibilitet, kvalitet og punktlighet, og at dette skal utgjøre selskapets konkurransefortrinn i markedet. Samtidig har 2012 vært et utfordrende år for Rainpower. Den kraftige ekspansjonen i 2010 og 2011 førte til en sterk økning i selskapets kostnader og investeringsnivå, samtidig som ordreinngangen og inntjeningen ikke har blitt som forventet. Rainpower har besluttet å innstille utviklingen av egen generatorteknologi og har i den forbindelse foretatt avskrivninger i I tillegg har selskapet tatt et vesentlig tap i forbindelse med Svartisen-prosjektet. Dette har utgjort en betydelig utfordring som nå har blitt løst, og prosjektet er ferdigstilt. Styret besluttet i 2012 å foreta kostnadstilpasninger for å styrke konkurranseevnen og gjennomførte endringer i selskapets ledelse, i tillegg til en betydelig omstrukturering av virksomheten ved Sørumsand verksted. Rainpower påbegynte ved utgangen av 2012 arbeidet med en fokusert, markedsorientert strategi. Selskapet vil enda tydeligere fokusere på Konsernet var pr i brudd med gjeldende lånebetingelser. Selskapet har etter at bruddet ble identifisert, hatt pågående forhandlinger med bank og eier, og ny waiveravtale ble inngått i juni Den nye waiverlåneavtalen innebærer at konsernets eksisterende kredittfasiliteter opprettholdes, og at konsernet tilføres egenkapital og likviditet. Selskapet har i løpet av første kvartal 2013 gjennomført ytterligere tiltak for å redusere konsernets kostnadsnivå, inkludert reduksjon av ansatte og øvrige driftskostnader. 6

7 Styret har sterk tro på at Rainpower vil komme styrket ut av en utfordrende situasjon for selskapet, og at grepene som er tatt, vil endre situasjonen. Med iverksatte kostnadsreduksjoner forventer vi at selskapet vil oppnå lønnsom drift. Betydelige investeringer er gjort de senere årene, både innenfor utviklingen av egen teknologi og i etablering av utekontorer i strategisk viktige markeder for Rainpower. Dette vil selskapet kapitalisere på i tiden framover, og vi forventer fortsatt vekst i omsetningen. Vi har stor tiltro til selskapets nye ledelse, og vi opplever vilje til å ta nødvendige grep og et sterkt ønske om å lykkes blant de ansatte. Styret takker alle ansatte og samarbeidspartnere for stor innsats gjennom året. Virksomheten Rainpower-konsernet har moderne produksjonsanlegg på Sørumsand og turbinlaboratorium i Trondheim. På Kjeller og i Oslo ligger avdelingene med ansvar for salg, prosjektering og ingeniørtjenester. Serviceaktivitetene ligger på Sørumsand og i Rauland. Konsernet er etablert med salgs-, engineering- og prosjektkontor i Kristinehamn i Sverige. Rainpower har også et engineering- og innkjøpsselskap i Hangzhou i Kina. De seneste årene har Rainpower etablert salgs- og prosjektstøtteselskaper i Lima (Peru), Istanbul (Tyrkia), Ontario (Canada) og Baden (Sveits). Rainpowers medarbeidere har en unik kompetanse på turbinteknologi. De ansatte har vært involvert i noen av de største og mest prestisjefylte prosjektene i verden som Three Gorges-prosjektet ved Yangtze-elva i Kina, Guri-prosjektet i Venezuela og pumpekraftutbygginger som for eksempel Tianhuangping, Yixing i Kina og Aurland 3 i Norge. Selskapet deltar aktivt i Energi21 programmet som ble lansert av regjer ingen i 2008 for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av energiløsninger. Konsernets årsregnskap Rainpower ASA har fra og med 1. januar 2008 avlagt konsernregnskapet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS). Selskapsregnskapet for Rainpower ASA avlegges etter regnskapslovens regler og god regnskapsskikk for store foretak i Norge. Resultat 2012 Konsern: Rainpower ASA hadde som konsern en omsetning på 662,1 millioner kroner i 2012 (2011 : 576,4 millioner kroner). Driftskostnadene utgjorde 687,0 millioner kroner (2011 : 605,7 millioner kroner), hvorav lønn utgjorde 234,4 millioner kroner (2011 : 202,8 millioner kroner) og andre driftskostnader 94,1 millioner kroner (2011 : 106,3 millioner kroner). Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) -6,5 millioner kroner (2011: -15,7 millioner kroner). Driftsresultatet ble dermed -25,0 millioner kroner (2011 : -29,2 millioner kroner). Endring i markedsverdi på finansielle eiendeler og derivater hadde en resultateffekt på 4,0 millioner kroner (2011 : -4,7 millioner kroner). Resultatet etter skatt ble -13,2 millioner kroner (2011 : -26,4 millioner kroner). Ikke kontrollerende eierinteressers andel av årsresultatet er 2,1 millioner kroner (2011 : 2,7 millioner kroner). Konsernets bokførte egenkapital er 234,5 millioner kroner, hvorav ikkekontrollerende eierinteressers utgjør 7,2 millioner kroner. Netto kontantbeholdning i konsernet var 49,4 millioner kroner (2011 : 35,1 millioner kroner). Diderik Børsting Schnitler Styreleder Diderik Børsting Schnitler har utstrakt ledererfaring fra oljebransjen som administrerende direktør i Saga Petroleum. Han har også lang erfaring fra industrien gjennom sin rolle som direktør i Kværner ASA, hvor han var leder for Kværner Skipsbygging og styreleder for Kværner Energy. Tidligere var han administrerende direktør for EB Anker Sønnak og for Kaldnes AS. Schnitler har også hatt en rekke offentlige verv, som statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet og president i NHO. Han har lang erfaring som styremedlem i en lang rekke ledende selskaper. Han er blant annet styreleder i Ard Group AS og i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA. Schnitler er utdannet sivilingeniør fra NTNU (NTH). Konsernet driver aktiv utvikling av ny vannkraftteknologi. I 2012 ble 10,4 millioner kroner (2011 : 23,8 millioner kroner) aktivert som produktutvikling. Konsernets forsknings- og utviklingsprogram relaterer seg til utvikling av ny Rainpower årsrapport

8 fasiliteter opprettholdes og ny egenkapital og likviditet tilføres selskapet. Forutsatt en fortsatt stabil markedsutvikling for konsernet, anser styret at forutsetningene for framtidig lønnsom og positiv inntjening er vesentlig styrket. Fri egenkapital Selskapet har ikke fri egenkapital pr Konsernsjef Nils M. Huseby presenterer norsk vannkraftkompetanse på NHOs Årskonferanse 2013 Foto: Per Thrana Finansiell risiko Konsernets kredittrisiko anses som liten som følge av etablerte kundeforhold samt garantistillelser. Konsernets rente bærende gjeld er til flytende rente, og en endring i rentenivået vil påvirke netto rentekostnad/-inntekt. Konsernets risikostyringspolicy er å sikre mellom 75 og 100 prosent av forventede transak sjoner (hovedsakelig eksportsalg og kjøp av varer) i hver hovedvaluta over kon traktenes levetid. Konsernets likviditets reserve bestående av lånefasilitet og kontantekvivalenter blir overvåket løpende basert på forventet kontantstrøm. Det henvises til note 16 og 28 i konsernregnskapet for ytterligere informasjon om lånevilkårene. De større norske kundene blir ikke kredittvurdert ved kontrakts inngåelse. Mindre kunder og nye kunder blir kredittestet ved hjelp av Dun & Bradstreets kredittvurderingssystem. teknologi innen vannkraft. Hoveddelen av dette består i å lage og teste turbinmodeller i vannkraftlaboratoriet i Trondheim. Det innbærer også utvikling av nye magnetiserings systemer og elektronikk-software, blant annet. Konsernets samlede kontantstrøm fra driften var -63,0 millioner kroner (2011 : 5,9 millioner kroner). Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var 90,0 millioner kroner (2011 : -11,5 millioner kroner). Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet var på 12,8 millioner kroner (2011 : - 30,7 millioner kroner). Netto endring i likviditet var 14,3 millioner kroner (2011 : -36,4 millioner kroner). Konsernets likviditetssituasjon var krevende ved utgangen av året Dette skyldes hovedsakelig en lavere likvidi tetsreserve på grunn av at årets inntjening ble lavere enn budsjettert. Egenkapitalen var 36 prosent ved utgangen av 2012 (2011: 35 prosent). Det henvises til noteopplysningene for nærmere redegjørelse. Selskap: Rainpower ASA hadde som selskap en omsetning på 19,0 millioner kroner i 2012 (2011 : 31,5 millioner kroner). Driftskostnadene utgjorde 34,0 millioner kroner (2011: 29,7 millioner kroner), hvorav lønn utgjorde 15,0 millioner kroner (2011: 12,9 millioner kroner). Driftsresultatet var på -15,0 millioner kroner (2011: 1,7 millioner kroner). Årsresultatet etter finansielle poster var på -29,1 millioner kroner (2011 : -0,6 millioner kroner). Årets underskudd foreslås dekket ved overføring av 0,6 millioner kroner fra annen egenkapital og 28,5 millioner kroner fra overkursfond. Fortsatt drift Forutsetning for fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Konsernet har i løpet av 2012 og 2013 gjennomført en rekke tiltak som innebærer at framtidig kostnadsnivå vil være betydelig redusert sammenlignet med Videre er låneavtalen med banken reforhandlet, eksisterende kreditt Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om framtidige hendelser som anses å være sannsynlige under nåværende omstendigheter. Ansatte Det har vært gjennomført en betydelig restrukturering av arbeidsstokken i 2012 og begynnelsen av 2013, i hovedsak ved virksomhetene i Norge. Rainpowerkonsernet hadde 312 ansatte ved utgangen av Av disse er 241 ansatte i Norge og 71 ved utenlandskontorene. Av våre tekniske ansatte er rundt halvparten ingeniører, sivilingeniører eller sivilingeniører med doktorgrad. Av de 66 ansatte operatørene i verkstedet er nesten alle fagarbeidere innen områdene platearbeid, sveising, NDT og maskin. Øvrige ansatte er knyttet til funksjoner innen økonomi, administrasjon og tekniske funksjoner. 8

9 Helse, miljø og sikkerhet Rainpower har et helse-, miljø- og sikkerhets system (HMS) som er basert på ISO 14001:2004 tilpasset de lokale arbeidsforholdene. Det er utarbeidet en håndbok som kombinerer kvalitetssikring og helse, miljø og sikkerhet fordi det ikke er mulig å oppnå god kvalitetssikring uten gode arbeidsforhold og et godt miljø. Mål for sikkerhetsarbeidet Selskapet har følgende mål for sitt arbeid med helse og sikkerhet. skade på mennesker er ikke aksep tabelt ledelsen skal sammen med de ansatte arbeide for å unngå risiko og skade Viktigste miljømål levere miljøvennlige produkter og tjenester til våre kunder overholde alle lover og regler som gjelder for vårt område unngå all skade på naturressurser sikre effektiv utnyttelse av ressursene i våre produksjonsanlegg og på våre installasjonssteder fokusere på preventive tiltak og kontinuerlig forbedring av vårt arbeid for naturvern Alle helse-, miljø- og sikkerhetsprosedyrer blir revidert og gjennomgått hvert andre år, og beredskapsøvelser blir gjennomført med jevne mellomrom. Uønskede hendelser og skader på mennesker eller miljø blir rapportert, og rapportene blir behandlet i ledergruppen en gang i måneden. Styret har ikke fått rapportert tilfeller av forurensing av det ytre miljøet. Konsernet har prosedyrer som ivaretar gjeldende utslippstillatelser. Rainpower Norge AS har gyldige EE-avtaler for returordning vedrørende import av elektriske komponenter. Rainpower Sørumsand Verksted AS er sertifisert etter ISO standarden og har høy fokus på det ytre miljøet. Verkstedområdet har vært grundig undersøkt uten at vesentlig forurensing ble funnet. Helse og sikkerhet Rainpower-konsernet arbeider kontinuerlig med å forbedre sine HMS-aktiviteter. Risikovurdering av arbeidsoppgaver og anlegg tillegges stor vekt. Det ble registrert 3 skader med fravær i 2012 (2011: 1). Det ble registrert 15 skader uten fravær i 2012 (2011: 20). Oppfølging av sykefravær er høyt prioritert i konsernet. Det totale sykefraværet i konsernet var i 2012 på 4,3 prosent. Konsernets korttidsfravær (1-16 dager) utgjorde 2 prosent mens langtidsfraværet (over 16 dager) utgjorde 2,3 prosent. Likestilling Kvinnelige arbeidstakere utgjorde ved utgangen av ,5 prosent (2011: 13 %) av konsernets ansatte. Av styrets fem medlemmer var to kvinner. Bedriften arbeidet også i 2012 aktivt for å øke kvinneandelen i forbindelse med rekruttering. Kvinneandelen i konsernet har økt, men det er fortsatt registrert få kvinnelige søkere til de ledige stillingene. Det skilles ikke på kvinnelige og mannlige arbeidstakere i noen sammenhenger. Arbeidet med å få en jevnere fordeling mellom kjønnene vil fortsette også i Bedriften legger også opp til en rettferdig lønnspolitikk slik at diskriminering og forskjellsbehandling ikke finner sted. Selskapet har ikke igangsatt spesielle tiltak i henhold til formålene i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, men vil ha fokus på dette fremover. Eierskap Rainpower ASA er 100 % kontrollert av Ard Group AS. 11. juni, 2013 Mette Krogsrud Børre Nordheim-Larsen Diderik Børsting Schnitler Styremedlem Styremedlem Styreleder Marianne Lie Helge Havskjold Nils Morten Huseby Styremedlem Styremedlem Konsernsjef Rainpower årsrapport

10 Dette er Rainpower Rainpower leverer produkter og komplette elektromekaniske systemløsninger til store og små vannkraftanlegg. Våre hovedsatsingsområder er vannkraftturbiner, service og oppgradering samt kontroll- og reguleringssystemer. Rainpower er en internasjonalt anerkjent teknologileverandør for produksjon av ren og fornybar energi. I Rainpowers produktspekter inngår totale løsninger både for nye kraftanlegg og utstyr for oppgradering og rehabilitering av eksisterende anlegg. Rainpower er Norges ledende leverandør av kontrollog reguleringssystemer med en markedsandel på 70 prosent. For å kunne levere komplette elektromekaniske anlegg samarbeider vi med anerkjente internasjonale leverandører av generatorer, elektriske anlegg og automasjon samt lokale installasjonsselskaper. Leveransene fra Rainpower dekker hele verdikjeden fra utvikling av teknologiske løsninger til idriftsettelse av vannkraftanleggene. Selskapets virksomhet er konsentrert om produktutvikling, ingeniørtjenester og produksjon av turbiner og elektromekaniske systemløsninger for produksjon av fornybar energi. Vi har lang erfaring med å lede store og små vannkraftprosjekter i inn- og utland. Et selskap i Ard Group Rainpower er en del av den norske Ard Group (tidligere NLI). Ard er et privateid investeringsselskap med virksomheter innen olje og gass, vannkraft, fornybar energi, landanlegg, eiendom, helsekost og fiskeutstyr. Ard har røtter tilbake til 1946 og har siden den gang vokst betydelig både når det gjelder omsetning, størrelse og kompetanseområder. I dag har gruppen nær 1700 ansatte i 12 land. I 2007 kjøpte selskapet (NLI) GEs vannkraftvirksomhet i Norge og etablerte Rainpower for å ta vare på og videreutvikle den unike norske vannkraftkompetansen som er utviklet gjennom generasjoner. Med røtter i Kværner Rainpower representerer mer enn 160 år med norsk vannkraftkompetanse og viderefører en stolt industrihistorie med røtter tilbake til Kværners første turbin som ble produsert i Lodalen i Våre ansatte har deltatt i prosjekter som Yixing i Kina, Guri-kraftverket i Venezuela, kraftverkene Three Gorges og Tianhuangping i Kina, men også i store hjemlige vannkraftanlegg som Aurland og Svartisen. Da Rainpower ble etablert, var strategien klar fra dag én. Vi skulle utvikle egne turbiner med en teknologi som kunne markedsføres og selges over hele verden. Hittil har vi brukt over 80 millioner kroner på produktutvikling, og vi har i dag egenutviklede turbiner i verdensklasse. NEBB, ABB og Alstom Ved NEBB, ABB og Alstom i Norge ble det utviklet og produsert turbinregulatorer, spenningsregulatorer og magnetiseringssystemer. Gjennom en fusjon av kraftvirksomhetene i ABB og Alstom ble mye av produktansvaret flyttet ut av Norge. I 2003 startet en gruppe bestående Fra verkstedet på Sørumsand av de ansatte i Alstoms regulatorvirksomhet en egen virksomhet Hymatek, som siden 2008 har vært en del av Rainpowerkonsernet. Organisasjon Rainpower har moderne anlegg for produksjon og service på Sørumsand og et turbinlaboratorium i Trondheim. På Kjeller ligger avdelingene med ansvar for salg, prosjektering og ingeniørtjenester, og i Oslo ligger Hymatek som utvikler og leverer kontroll- og reguleringssystemer. Rainpower har også engineering- og innkjøpsselskap i Hangzhou i Kina. Kontoret skal nå også videreutvikles til å drive salgs- og prosjektaktiviteter i det lokale markedet. Det er etablert salgs- og prosjektkontorer i 10

11 Aslancik-prosjektet Kristinehamn i Sverige, i Lima i Peru, i Istanbul i Tyrkia, i Ontario i Canada og i Baden i Sveits. Våre viktigste markeder Opprinnelig fokuserte Rainpower på det norske markedet og på markedet for turbinløsninger for høyt trykk i Europa. Når selskapet skulle ekspandere, var det naturlig å gjøre det i markeder med tilsvarende topografi. Tyrkia pekte seg dermed ut som et interessant marked. I 2010 vant Rainpower betydelige kon trakter i Peru, og dette førte til en satsing i Sør- Amerika med hovedfokus på Peru og Chile. Et annet viktig kriterium for selskapets markedsposisjonering er teknologi for oppgradering av eldre anlegg. Vektleggingen på Europa og Nord-Amerika har ført til etablering både i Sverige, Sveits og Canada. Når Rainpower først går inn i et marked, er det ønskelig å tilby hele porteføljen i dette markedet. Det har ført til at både småkraftverk og kontroll- og reguleringssystemer har funnet nye markeder utenfor Norge. Rainpower ønsker å være lokal Rainpower ønsker å være lokal i de markedene der selskapet opererer. Førsteklasses teknologi er utgangspunktet, og gjennom lokal forståelse tilpasser selskapet seg de standarder og regler som gjelder i det enkelte marked. Lokal verdiskaping finner sted gjennom bruk av lokale verksteder og installasjonsselskap. Rainpowers kontorer utvides stadig med ansatte som har hatt sin utdanning eller som har sin erfaring fra den regionen der selskapet opererer. Slik kombinerer vi avansert teknologi med lokal forståelse for kultur og prosjektgjennomføring. Markedet i Norge Uansett hvor internasjonal Rainpower blir, er det helt klart at hovedsatsingsområdet framfor noe fortsatt vil være Norge. Norge er vårt hjemmemarked, og vi vil fortsette å befeste vår sterke markedsposisjon her. Det felles sertifikatmarkedet som Norge og Sverige har satt i drift, vil stimulere til Rainpower årsrapport

12 Norge er en av verdens største vannkraftprodusenter, og fortsatt investeres det i nye anlegg. økte investeringer i vannkraft i Norge i de nærmeste åtte til ti år. Norge er en av verdens største vannkraftprodusenter, og fortsatt investeres det i nye anlegg. Noen få av anleggene er store, mens det investeres i et stort antall småkraftverk. I tillegg vokser det fram et betydelig service- og oppgraderingsmarked som Rainpower fokuserer på. Vi er godt posisjonert med svært gode referanseanlegg og modelltester for hele spekteret av turbintyper. Etter at Rainpower ble etablert, har vi igjen satt fokus på dette forretningsområdet. Vi har et klart mål om å være den ledende og foretrukne leverandøren innen rehabilitering og oppgradering av vannkraftverk i Norge. Rainpower har i løpet av de siste par årene fått godt fotfeste i revisjons- og servicemarkedet i Norge. Kundene har vist oss tillit, og vi har levert prosjekter av høy kvalitet og med korte nedetider. At vi er de eneste som har komplett kompetanse og tilstedeværelse i Norge, gjør at vi kan gjennomføre tekniske utbedringer lokalt. Dette er en stor fordel når vi avdekker skader og må ta raske og riktige beslutninger for å holde leveringstiden. Vår avdeling på Kjeller har stor kompetanse på francis- og peltonanlegg. Medarbeiderne ved Oslo-kontoret har spisskompetanse innenfor kontroll- og reguleringsutstyr for alle typer vannkraftanlegg. Vår internasjonale satsing Sverige Rainpower etablerte seg i Sverige i 2010, da kontoret i Kristinehamn ble åpnet. Fokus for satsingen i Sverige er i stor grad på service og oppgradering av eksisterende vannkraftanlegg. På samme måte som for Norge ser vi at det felles sertifikatmarkedet vil gi et betydelig aktivitetsnivå i de nærmeste årene. Rainpower har i tillegg et kontor i Västerås som ble etablert i forbindelse med satsingen på generatorutvikling. Dette kontoret vil imidlertid bli lagt ned da det i 2013 er besluttet ikke å videreføre denne satsingen. Sveits Rainpower har vært til stede i Sveits gjennom prosjekter siden På samme måte som Norge har Sveits bygd ut store deler av sine vannkraftressurser. Landet, som likner mye på Norge topografisk sett, trenger en type vannkraftteknologi som Rainpower har omfattende erfaring med fra den nasjonale arena. På det nåværende tidspunkt er det rundt 15 GW installert effekt i landet, og ytterligere utbygginger er planlagt. Rainpower fikk nylig en kontrakt på to nye 10,5 megawatt peltonturbiner fra Romande Energie. Turbinene skal erstatte gamle turbiner i Les Farettes-kraftverket. Ordren vil styrke Rainpowers posisjon i Sveits ytterligere, et krevende marked der høy kvalitet blir verdsatt. Nord-Amerika Vi etablerte oss i Toronto i Canada i 2011 for å markedsføre Rainpowers teknologi og tjenester knyttet til nye vannkraftverk og til oppgradering av eksisterende anlegg i det vestlige Canada og USA. Rainpowers peltonløsninger passer særdeles godt i dette markedet. På servicemarkedet har vi fokus på levering av nye løpehjul og oppgradering av kontrollsystemer både i Canada og USA. Målet er å bringe kjerneteknologi som blant annet turbiner og ventiler til det nordamerikanske markedet og utvikle lokal produksjon gjennom partnerskap med verksteder og generatorleverandører. Slik vil vi sikre høyt lokalt innhold i våre leveranser. Våre første prosjekter etter etableringen er prosjektene Jamie Creek og Skookum i British Columbia, Canada, hvor vi skal levere to peltonturbiner av typen Rainpower Blizzard til hvert av anleggene. Latin-Amerika Med utgangspunkt i det potensialet vi så i det latinamerikanske markedet og kontraktene knyttet til vannkraftverkene Quitaracsa og Cheves i Peru, etablerte vi i 2010 et kontor i Lima, Peru som skal dekke hele Latin-Amerika, med fokus på Andes-regionen. Mange av landene i denne regionen har en topografi hvor Rainpowers teknologi er optimal. Dette gjelder spesielt francis- og peltonturbiner for middels og høyt fall. Erfaringene fra Kværner og GE Hydro har også gitt våre ansatte omfattende erfaring med gjennomføring av kompliserte prosjekter i Latin-Amerika. Markedet for store og små kraftverk i Latin-Amerika er enormt, og mange av landene har investert lite i vannkraftverk de siste årene. Derfor finnes det også et stort marked for service og oppgradering av eksisterende kraftverk. Kina Rainpowers vel etablerte virksomhet i Kina Rainpower Hangzhou skal først og fremst drive med engineering og innkjøpsstøtte til andre deler av Rainpower. 12

13 Aslancik-prosjektet Hovedoppgaven til ingeniøravdelingen i Hangzhou er å lage tegninger for produksjon av Rainpowers produkter samt innkjøp av komponenter fra kinesiske underleverandører. Våre kinesiske ingeniører har inngående kunnskap om Rainpowers løsninger og designkriterier både når det gjelder turbiner og ventiler. Konseptkonstruksjon utføres i Norge med ingeniører fra Kina til stede i siste fase. Rainpowers kinesiske ingeniører har en viktig rolle i forbindelse med kvalitetskontroll av produktene som leveres fra Kina og deltar ofte i de avsluttende testene hos leverandørene. Vi har nå også opprettet et salgskontor i Hangzhou. Vår forgjenger, Kværner, har levert et stort antall turbiner og ventiler i Kina og har opparbeidet seg et godt rykte i landet. Rainpower har nå utviklet teknologi som igjen er velegnet for dette markedet. Tyrkia Sterk økonomisk vekst gjør at Tyrkia trenger mer energi, og landet ser ut til å bli et av de mest dynamiske vannkraftmarkedene i Europa de nærmeste årene. Et liberalt marked kombinert med en investorvennlig politikk gjør at mange investorer også norske er interesserte i å satse på utbygging av tyrkisk vannkraft. Rainpower har hittil hatt stor suksess i Tyrkia. Vi har vunnet kontrakter både på store kraftverk og småkraftverk. I 2012 fikk vi kontrakter på komplette elektromekaniske leveranser for fire vertikale peltonturbiner og tre horisontale francisturbiner for kraftverkene Cakmak I, Cakmak II og Sogutlu HEPP. Rainpower er i ferd med å gjennomføre ett av sine største internasjonale prosjekter i Tyrkia. Vi skal levere to komplette nye vertikale francisturbiner på 60 MW av typen Rainpower Storm til kraftverket Aslancik HEPP. Prosjektgjennomføring Rainpower er en totalleverandør av elektromekanisk utstyr til både store og små kraftverk. Vi har et stort geografisk nedslagsfelt med hard konkurranse i alle markeder og segmenter. Kravene til organisasjonen varierer sterkt ut fra størrelsen på prosjektene, geografi, samarbeid med internasjonale eller lokale leverandører og andre forhold. Disse varierende rammebetingelsene stiller store krav til prosjektstyring og prosjektgjennomføring. Rainpower har derfor bygd opp en fleksibel gjennomføringsmodell, og vi har lagt vekt på å utvikle bred kompetanse innen prosjektstyring. I 2012 gjennomførte vi et omfattende opplæringsprogram innen prosjektstyring. Denne opplæringen har gitt gode resultater og en plattform for vekst. Rainpower tror at nærhet til kundene er viktig for å gjennomføre prosjektene med suksess. I 2012 vant vi viktige kontrakter i Sveits, Peru og Canada. Vi har valgt å plassere prosjektledelsen nær kunden og utbyggingen for å følge prosjektene tett. Derfor har vi etablert salgs- og prosjektstøttekontorer i disse landene. Rainpower årsrapport

14 Egenutviklet turbinteknologi Rainpower er en relativt ung leverandør av vannkraftteknologi, bare litt over fem år gammel. Men selskapet har en lang og rik vannkrafthistorie i ryggen. Våre røtter går tilbake til 1853 da Kværner Brug ble etablert i Lodalen i Oslo og startet arbeidet med vannkraftteknologi. Da Rainpower ble etablert høsten 2007, hadde vi med oss generasjoners erfaring og kompetansen til våre ansatte. Fra dag én var vår strategi klar: vi skulle utvikle egne turbiner med ledende teknologi som kunne markedsføres og selges over hele verden. 14

15 Kavitasjon fra Svartisen inn- og utland og har i slike sammenhenger fungert som en viktig markedsfører av Rainpowers teknologi. Dynamikk i løpehjul et utviklingssamarbeid mellom E-CO, Statkraft og Rainpower Norge har vært et foregangsland i utviklingen av vannkraftverk for store fallhøyder. Dette har naturligvis sammenheng med våre naturgitte forutsetninger, og magasinkraftverk med pelton- og francisturbiner har stått sentralt i norsk vannkraftproduksjon. I utviklingen av francisturbiner for store fallhøyder har design av løpehjul i turbinen vært nøkkelen til utnyttelsen av stadig høyere vannfall i stadig større aggregater. Teknologiske grenser har hele tiden blitt flyttet i denne utviklingen. Fra turbinlaboratoriet i Trondheim Utvikling av nye turbiner I arbeidet med å utvikle egen turbinteknologi har det vært sentralt å etablere en gjennomgripende designfilosofi som er konsistent i hele den aktuelle turbinklassen. Av erfaring vet vi at tidligere referanser og designunderlag i for stor grad har skapt begrensninger i å tenke nytt, og dette har hemmet evnen til å ta ut potensialet i ny design. Vår tekniske innsikt har utfordret etablerte sannheter og gitt nye svar og en ny designfilosofi. Rainpowers turbinlaboratorium, som ble bygd i 1985, har spilt en stor og viktig rolle for utviklingen av nye turbindesign. Fem år etter oppstarten har Rainpower allerede kommet langt i utviklingen av ny teknologi. En ny generasjon Rainpowerturbiner med ytelser i verdensklasse er introdusert i markedet. Turbinlaboratoriet i Trondheim Rainpowers turbinlaboratorium i Trondheim har en sentral rolle i testing og utvikling av nye turbiner. De gode resultatene fra laboratoriet har sammenheng med at staben har høy kompetanse og lang erfaring innen vannkraftteknologi. Det tekniske utstyret ved laboratoriet er også meget bra, og Rainpower er stolt over å ha et laboratorium i verdensklasse. Tilbakemeldinger fra kunder under avsluttende modellprøver har uten unntak vært svært positive både når det gjelder kvaliteten på selve testene og gjennomføringen av dem. Turbinlaboratoriet har hatt besøk av flere delegasjoner både fra Utbyggingen av store høytrykksanlegg med francisturbiner skjøt fart på 60-tallet, og helt siden den gang har dynamiske påkjenninger med tilhørende tilfeller av driftsavbrudd vært et tilbakevendende problem. Utfordringen har vært å forstå de dynamiske karakteristikkene i konstruksjonen og deres interaksjon med vannstrømningen fullt ut. Alle anerkjente leverandører av francisturbiner for store fallhøyder har helt fram til i dag hatt uhell med løpehjulsleveranser. Dette er bakgrunnen for at Rainpower har inngått et samarbeid med Statkraft og E-CO, som begge har et betydelig antall aggregater med francisturbiner for høyt fall, for å utvikle metoder til å forstå dynamikken bedre. Utviklingsprogrammet omfatter numeriske analyser av dynamisk belastning og respons samt måleprogrammer som skal verifisere analysene. Arbeidet tar sikte på å bedre designmetodene slik at det i framtiden blir mulig å unngå feil og driftsavbrudd som skyldes uheldig dynamikk i konstruksjonene. Rainpower årsrapport

16 Quitaracsa-prosjektet i Peru Francisturbiner Rainpower har hatt som mål å kunne levere en ny generasjon vannkraftturbiner bygd på velprøvd teknologi og lang erfaring. En av de nye turbinene vi har utviklet, er Rainpower Storm, som er en francisturbin for lavt og middels trykk. Med denne turbinklassen har vi brakt ytelsene til et nytt nivå. Målrettet arbeid har gitt oss virkningsgrader som i dag ligger 0,5 til 1,5 prosentpoeng høyere enn det de gjorde for 15 år siden da Kværner tok patent på den såkalte X-bladedesignen for verdens største kraftverk Three Gorges ved Yangtze-elva i Kina. Det er foretatt virkningsgradsmålinger for kraftverk som Binga, Haaverstad, Bjelland, Bagn, Solbergfoss og Martigny- Bourg, og turbinene har bekreftet sin konkurransedyktighet på dette området. Rainpower er også i ferd med å utvikle en ny generasjon francisturbiner for høyt trykk Rainpower Hurricane. Laboratorie testene for den første referansemodellen var lovende. Målinger som ble gjort i forbindelse med turbinen til Svartisen prosjektet, var over forventningene. Også Driva-turbinen har målt virkningsgrad som ligger over det vi har garantert. Peltonturbiner Peltonturbiner er best egnet ved høyt trykk og lav vannføring og blir oftest brukt på steder med fallhøyder på mer enn 300 meter. Rainpower har utviklet en turbinserie Rainpower Blizzard - som har ytelser i verdensklasse. Blant annet modelltestene som er gjort i forbindelse med Chevesprosjektet i Peru, viser dette. Alle garantiene ble oppfylt med god margin. To nye typer peltonturbiner er klare for markedet. Kaplanturbiner Rainpower arbeider med å utvikle kaplanturbiner. Den nye teknologien går under navnet Rainpower Gale. Den hydrauliske designen er fullstendig basert på Rainpowers design filosofi for kaplanturbiner, og alle komponentene er optimaliserte ved bruk av CDF for at vi skal kunne levere teknologi av fremste kvalitet når det gjelder alle viktige driftsegenskaper. Modelltester fant sted i Vattenfalls hydrauliske forskningslaboratorium i Älvkarleby i Sverige tidlig i Ytelsen er dokumentert og turbintypen er klar for markedet. Reversible pumpeturbiner For fallhøyder på mellom 50 og 700 meter kan Rainpower levere pumpeturbiner som er skreddersydde for hvert enkelt kraftverk. Denne typen kraftverk er i dag den mest økonomiske og fleksible måten å lagre store mengder overskuddsenergi på. Vi har startet arbeidet med å utvikle vår egen teknologi for pumpeturbiner. Disse vil bli markedsført under navnet Rainpower Tornado. Aktuelle prosjekter Enersurs kraftverk Quitaracsa Prosjektet Quitaracsa var det første oppdraget Rainpower fikk i Peru. Her skal vi levere to Rainpower Blizzard peltonturbiner på 56 MW med stengeventil og to 66 MVA generatorer samt tilhørende utstyrspakker. Rainpower er konsortieansvarlig og skal sammen med det italienske selskapet STE Energy levere 16

17 all elektromekanisk utrustning til kraftstasjon, dam og vannvei. Kunden er Enersur Energia del Sur SA, et selskap i GDF SUEZ-gruppen. Installasjon av turbinen skal starte i juli i år. Første milepæl var installasjon av kranene til kraftstasjonen som fant sted i mai. Alt utstyret som skal leveres fra Rainpower, er produsert og sendt i henhold til avtale. SN Powers kraftverk Cheves Empresa de Generatión Elétrica Cheves S.A. (SN Power Peru) har gitt Rainpower i oppdrag å levere utstyr til kraftverket Cheves, som ligger nordøst for Lima. Oppdraget omfatter prosjektledelse, design, innkjøp og montasje samt to 87 MW peltonturbiner med løpehjul av Rainpowers egen design Blizzard, to kuleventiler, to turbinregulatorer og magnetiseringsutstyr av typen Hymatek. Dessuten skal Rainpower levere kjølevannsystem og annet mekanisk utstyr. Rainpower samarbeider i dette prosjektet med ABB i Canada og med det franske selskapet Jeumont Electric, som leverer generatorer til anlegget. Det er gjennomført modelltester for Cheves-prosjektet med kunden til stede i turbinlaboratoriet i Trondheim, og alle garantiene ble oppfylt. Modellen viser verdier i verdensklasse. Første milepæl i prosjektet var installasjon av kranene for kraftstasjonen som fant sted i august i fjor. Arbeidet med å installere turbinene skal starte i juli i år. Alt utstyr som skal leveres fra Rainpower, er produsert og sendt i henhold til plan. Skookum Creek Rainpower har fått i oppdrag å levere to peltonturbiner på 25 MW av typen Rainpower Blizzard med tilhørende generator og mekanisk utstyr. Byggingen av anlegget er i gang, og kraftproduksjonen skal etter planen starte sent i Kunden er Sea to Sky Power Corporation, et heleid datterselskap av Run of River Power, som er en framstående utvikler av prosjekter for ren og fornybar energi i British Columbia. Småkraftverk i Norge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) anslår at Norge har et gjenværende potensial for utbygging av småkraft på rundt 25 TWh. Det ble i 2012 produsert 8,2 TWh ved norske småkraftverk. Småkraftverk er de siste årene satt på agendaen fordi disse kraftverkene kan bidra vesentlig til å øke den bærekraftige energiforsyningen. Produksjonen av kraft fra slike små anlegg kan også bidra positivt til verdiskapingen i distriktene. Den norske energiloven gir nå fri adgang til distribusjonsnettet for alle uavhengige kraftprodusenter, og dette har økt interessen for småkraft. Innføringen av grønne sertifikater fra 2012 vil også bidra vesentlig til økning i antallet nye småkraftprosjekter. NVE ga i fjor konsesjon for utbygging av 504 GWh i småkraftverk. I fjor mottok direktoratet 220 konsesjonssøknader for småkraftverk. Det store antallet konsesjoner gjør det norske småkraftmarkedet til et av Europas største. Dette har ført til at det finnes mange konkurransedyktige aktører i markedet, både nasjonale og internasjonale. De første småkraftverkene fra Rainpower er i drift. Blant disse er Litlebø, Rekvatn, Deveggåe, Standal, Dalegjerdet og Viddal i Norge. Nye småkraftverk i Tyrkia Rainpower er tildelt kontrakter for å levere småkraftverk til prosjektene Cakmak I, Cakmak II og Sogutlu HEPP i Tyrkia. Kunden er ATASER ELEKTRIK ÜRETIM VE INŞAAT og SU-EN ELEKTRIK ÜRETIM. Disse kontraktene består av komplett elektromekanisk leveranse for fire vertikale peltonturbiner på til sammen 10 MW og tre horisontale francisturbiner for totalt 9 MW. Produksjonen ved disse kraftverkene i Tyrkia skal starte i løpet av Småkraftverk fra Rainpower er i drift også i Romania og Portugal. Rammeavtale med Clemens Kraft I 2009 signerte Rainpower og Clemens Kraft en fireårig rammeavtale om levering av elektromekanisk utstyr til småkraftverk. Avtalen har en opsjon på forlengelse. Clemens Kraft er et selskap eid av Opplysningsvesenets Fond. Det første småkraftverket som ble levert i henhold til denne rammeavtalen, var Hynna kraftverk i Trøndelag. Etter det har Rainpower levert to til tre kraftverk til Clemens Kraft i året. Nye prosjekter i Canada Rainpower har vunnet to kontrakter i British Columbia, Canada. Cheves-prosjektet i Peru Jamie Creek I samarbeid med en lokal partner skal Rainpower levere en «water-to-wire» løsning med to turbin- og generatorsett og tilhørende mekanisk utstyr. Turbinene er basert på Rainpowers egen design Blizzard og har en total effekt på 22 MW. Byggingen av kraftstasjonen Jamie Creek er i gang, og den skal være ferdig tidlig i Prosjektet er utviklet sammen med The St át imc Nation. Kunden er Boralex, en kraftprodusent som satser på å utvikle og drive kraftverk med fornybar energi. Kraftverket har en 40-års salgsavtale med BC Hydro. Rainpower årsrapport

18 Oppgraderings- og revisjonsprosjekter stiller ekstra store krav til gjennomføringsevne og leveringspresisjon hos leverandøren. Gode planer og forutsigbarhet er avgjørende fordi nedetid og tilgjengelighet på turbin er viktige for en sikker og økonomisk kraftproduksjon i Norge. Driftsforholdene ved et kraftverk kan endre seg over tid, og kundens mål for kraftproduksjon kan endre seg i pakt med vannføring i vassdrag, marked, prisbilde og beredskap. Nedetid i forhold til økt virkningsgrad eller økt effekt kan avgjøre om en oppgradering er lønnsom eller ikke. Et oppgraderings- eller revisjonsprosjekt starter med at vi foretar en tilstandsvurdering av anlegget og en klargjøring av kundens prioriteringer og mål. Deretter utarbeider vi en optimal design. Rainpower legger stor vekt på å ivareta turbinens egenskaper samtidig som til gjengelige teknologi benyttes. Da får vi en turbin som leverer oppimot det maksimale av det som er mulig med dagens teknologi, samtidig som turbinens egenskaper og driftssikkerhet ivaretas. I dette arbeidet er det viktig å kommunisere med kunden slik at vi får så god oversikt over aggregatets tilstand som mulig. Fullstendig oversikt er det ikke mulig å få før aggregatet er demontert, sandblåst og inspisert. Ramsele-prosjektet i Sverige Service og oppgradering EUs fornybardirektiv innebærer at Norge innen 2020 må hente minst 67,5 prosent av sitt energiforbruk fra fornybare energikilder. Norge har i dag med smått og stort rundt 1400 kraftverk som til sammen utgjør over 90 prosent av vår fornybare energiforsyning. En modernisering og oppgradering av de største og eldste kraftverkene kan gi en produksjonsøkning på mer enn 10 prosent uten at nye fosser legges i rør. Hver turbin Rainpower leverer er skredder sydd for det kraftverket den skal stå i. Det er en rekke ytre forhold som påvirker designen og turbinens egenskaper. Kjøremønster, vannføring og beste driftspunkt er ofte parameter som påvirker turbinens design. Oppgradering av eksisterende vannkraftanlegg består stort sett i å kombinere ny og gammel teknologi og få de to til å spille sammen. En ny og moderne turbin i et eldre anlegg kan øke virkningsgraden i anlegget med flere prosent. Rainpower har svært konkurransedyktig teknologi og har levert vellykkede prosjekter med meget gode virkningsgrader. Verkstedet på Sørumsand Rainpowers verksted på Sørumsand har lange tradisjoner og erfaring som et rendyrket vannkraftverksted og spiller en sentral rolle i service- og oppgraderingsmarkedet spesielt fordi alle funksjoner kan utføres under samme tak. Verkstedet er organisert med alle relevante fag 18

19 Fra Solbergfoss kraftverk. Foto: E-CO Energi disipliner for platearbeid, sveising, overflatebehandling, maskinering, kontroll og montasje. Dette muliggjør en sikker og effektiv turbinrevisjon hvor Rainpower kan følge opp og påvirke alle prosesser. Nærheten mellom teknologi og utvikling, anleggsoppfølging, planlegging og prosjektledelse gjør at vi kan ta raske og riktige avgjørelser i forhold til de utfordringene som kan dukke opp i et revisjonsprosjekt. Produksjon av kjerneteknologi Verkstedet på Sørumsand har de siste årene gjennomgått betydelige endringer og er igjen blitt et tilnærmet rent vannkraftverksted, både for service og produksjon av kritiske turbinkomponenter. Våre norske kunder etterspør i økende grad norsk produksjon av kritiske komponenter, både fordi de lettere kan følge opp produksjon i Norge, og fordi de verdsetter den kvaliteten som leveres fra verkstedet på Sørumsand. Hver turbin Rainpower leverer er skredder sydd for det kraftverket den skal stå i. Produksjonskompetansen som vedlikeholdes og videreutvikles ved verkstedet, benyttes til revisjon og videreutvikling av våre produkter. Denne kompetansen er også avgjørende for Rainpowers evne til å lykkes med etablering av konkurransedyktige produksjonsmiljøer i land med lavere produksjonskostnader. Produksjonen av løpehjul ble startet opp igjen allerede i 2010, og hittil er det levert 25 løpehjul fra verkstedet. Aktuelle prosjekter Oppgradering av Solbergfoss I Solbergfoss kraftstasjon, som er eid av E-CO Energi, ligger i Glomma nedenfor utløpet av Øyeren. De første aggregatene ble satt i drift i Stasjonen var ferdig utbygd med 13 aggregater og en kapasitet på 108 MW i Etter at Solbergfoss II ble satt i drift i 1985, er stasjon I hovedsakelig brukt til produksjon ved stor vannføring om våren, sommeren og høsten. Revisjonsarbeidene startet i 2004 og fortsatte med overhaling av én turbin hver vinter. I alt sju revisjoner ble gjennomført fram til I 2010 ble det satt i gang en studie for å estimere potensialet for økt energiproduksjon gjennom økning av den generelle turbinvirkningsgraden og gjennom økt effekt på turbinene. Analysene viste at det var mulig å øke den maksimale effekten på hvert aggregat med 1,4 MW til maksimalt 9 MW. Virkningsgraden på turbinene kunne økes med over 3,5 prosent i beste driftspunkt og med over åtte prosent ved maksimal ytelse. Etter at seks aggregater var revidert, besluttet E-CO Energi at de gamle løpehjulene skulle erstattes med større løpehjul med moderne design. Rainpowers Rainpower årsrapport

20 Fra verkstedet på Sørumsand Storm-turbin, som er en francisturbin for lavt og middels trykk, har vist seg å passe godt inn på Solbergfoss. E-CO Energi har nå besluttet å bygge om alle aggregatene, også de som har vært revidert de siste årene, og hvor det gamle løpehjulet er montert inn igjen. I åpen konkurranse har Rainpower vunnet fram med sin løsning for Solbergfoss I, og løpehjul nummer to av totalt seks ble satt i drift i mai i år. Det er inngått en intensjonsavtale om levering av ytterligere fem løpehjul. Virkningsgradsmålinger utført av Norconsult viser at Rainpower har oppnådd de garanterte virkningsgradene. Ramsele-prosjektet i Sverige Selv om Solbergfoss I bare er i drift deler av året, er investeringene til E-CO Energi tilbakebetalt i løpet av to til tre år for enkelte av aggregatene. Når alle turbinhjulene er skiftet ut, vil det gi en total gevinst på rundt 25 GWh i året og en effektøkning på 15 MW. 20

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Presentasjon for Rådet for miljøteknologi 28. august 2013 Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower ASA MW Europeisk vannkraftutbygging

Detaljer

RAINPOWER Norsk teknologi for ren energi

RAINPOWER Norsk teknologi for ren energi RAINPOWER Norsk teknologi for ren energi HISTORIE 1873: Kværner produserer sin første turbin 1908: Kværner eksporterer den første vannkraftturbinen til New Zealand 90 % av alle vannkraftturbiner i Norge

Detaljer

FoU for turbiner til vannkraft

FoU for turbiner til vannkraft FoU for turbiner til vannkraft CleanTuesday 16. september 2014 Dr.ing. Steinar Faanes Teknologidirektør Rainpower AS Innhold: Historie Hva er typisk norsk vannkraftkompetanse Norsk turbinkompetanse på

Detaljer

ÅRET. Rainpowers kontorer NORGE SVEITS NORD-AMERIKA PERU. Forside: Anleggsbesøk Standal Kraftverk eid av Tussa.

ÅRET. Rainpowers kontorer NORGE SVEITS NORD-AMERIKA PERU. Forside: Anleggsbesøk Standal Kraftverk eid av Tussa. Årsrapport 2011 Rainpowers kontorer NORGE Kjeller Hovedkontor og teknologisenter for turbinprosjekter tilpasset middels og stor fallhøyde Trondheim Turbinlaboratorium Sørumsand Fabrikasjon & service Oslo

Detaljer

Forvitrer norsk vannkraftkompetanse? Dr.ing. Steinar Faanes Konserndirektør service og produksjon

Forvitrer norsk vannkraftkompetanse? Dr.ing. Steinar Faanes Konserndirektør service og produksjon NTNVA møte 19. oktober 2011 Forvitrer norsk vannkraftkompetanse? Dr.ing. Steinar Faanes Konserndirektør service og produksjon Innhold: Historie Hva er typisk norsk vannkraftkompetanse Norsk turbinkompetanse

Detaljer

1000 mnok. 935 mnok. 888 mnok. 800 mnok. 600 mnok. 450 mnok. 400 mnok. 200 mnok

1000 mnok. 935 mnok. 888 mnok. 800 mnok. 600 mnok. 450 mnok. 400 mnok. 200 mnok 1000 mnok 800 mnok 888 mnok 935 mnok 600 mnok 400 mnok 450 mnok 200 mnok 2008 2009 2010 Konsernsjefen har ordet Styrets beretning Rainpower satser på egenutviklet teknologi Internasjonal satsing Nye energiløsninger

Detaljer

Innovativ vannkraft teknologi. Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower AS

Innovativ vannkraft teknologi. Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower AS Innovativ vannkraft teknologi Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower AS Om Rainpower Rainpower: er en ledende leverandør innen vannkraft utvikler egen teknologi har egen produksjon i Norge leverer utstyr

Detaljer

Småkraftseminar, Målselv 2. juni 2010. Eivind Tvedt og Arild Klette Steinsvik

Småkraftseminar, Målselv 2. juni 2010. Eivind Tvedt og Arild Klette Steinsvik Småkraftseminar, Målselv 2. juni 2010 Eivind Tvedt og Arild Klette Steinsvik Etablert i 1998 Eies av Eivind Tvedt, Rune Hansen, Paul Hovda og Energi og Miljøkapital AS Omsetning 2009 ca. 50 mill. NOK Ordrereserve

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Takk for at vi fikk anledning til å gi Aker Kværners synspunkter i paneldebatten den 26. januar. Vårt innlegg

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Veileder om elsertifikater ved oppgradering og utvidelse av vannkraftverk Innhold

Veileder om elsertifikater ved oppgradering og utvidelse av vannkraftverk Innhold Veileder om elsertifikater ved oppgradering og utvidelse av vannkraftverk Innhold 1 Generelt... 2 1.1 Elsertifikatberettigede tiltak... 2 1.2 Søknaden... 2 2 Data som skal oppgis... 3 3 Hvordan beregne

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Oppgradering Hol I kraftverk

Oppgradering Hol I kraftverk Oppgradering Hol I kraftverk Eirik Bøkko Hans Aunemo E-CO Vannkraft Sweco 15. mar. 2010 1 15. mar. 2010 2 Hol I kraftverk Hol I kraftverk er det eldste av i alt ti kraftverk E-CO har i Hallingdal og Hemsedal.

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

MULIGHETER FOR GRØNN VERDISKAPING KONSERNSJEF CHRISTIAN RYNNING-TØNNESEN VINTERKONFERANSEN, 7. APRIL 2011, WIEN

MULIGHETER FOR GRØNN VERDISKAPING KONSERNSJEF CHRISTIAN RYNNING-TØNNESEN VINTERKONFERANSEN, 7. APRIL 2011, WIEN MULIGHETER FOR GRØNN VERDISKAPING KONSERNSJEF CHRISTIAN RYNNING-TØNNESEN VINTERKONFERANSEN, 7. APRIL 2011, WIEN 2 Statkraft presentation STATKRAFTS ANLEGG I DRIFT STATKRAFT Land Vannkraft Gasskraft Vindkraft

Detaljer

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO Fjerde kvartal 2015 Sverre Valvik CEO 1 Aksjen AFK oversikt AFK børsutvikling vs Oslo Børs indeks 10 år AFK pr 31.12.2015 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Aktuelle prosjekter i Innlandet Hva mener en vannkraftaktør om 2020-målene? Hva blir utfordringene

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Innhold Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s. 10-17 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q3 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Kesko Food LTD

Detaljer

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund ASA Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet Generalforsamling 5. mai 2003 Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund på rett vei Gamle Hafslund - 100 års historie - Konsolidering & restrukturering

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

Eiermøte i Agder Energi

Eiermøte i Agder Energi Eiermøte i Agder Energi 26. september 2014 Styreleder Lars Erik Torjussen Perspektiver på bransjen Et hovedinntrykk fra gårsdagens konferanse, er dette: I et lengre perspektiv vil fornybar energi styrke

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011 A STRATEGISK PLAN 2008-2011 Tar samfunnsansvar styrker omdømmet Strategiplanen for 2008-2011 slår fast at Nortura vil ta samfunnsansvar. Å ta samfunnsansvar skal styrke Norturas langsiktige posisjonen

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 212 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.kvartal var MNOK 33,8 en vekst på 6 % i forhold til samme kvartal i fjor Konsernets driftsresultat i kvartalet var MNOK 4, i forhold

Detaljer

Solid drift og styrket egenfinansiering

Solid drift og styrket egenfinansiering F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005 Oppsummering Omsetning på NOK 115,6 mill. mot NOK 56,3 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 14,3 mill. mot NOK - 94,2 mill. i fjor. Kontantstrøm

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Synnøve Finden ASA Presentasjon fjerde kvartal 2007 God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomi- og finansdirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 4. kvartal

Detaljer

VEKST MED REN ENERGI - TIL HAVS KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN LERCHENDAL-KONFERANSEN, 13. JANUAR 2010

VEKST MED REN ENERGI - TIL HAVS KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN LERCHENDAL-KONFERANSEN, 13. JANUAR 2010 VEKST MED REN ENERGI - TIL HAVS KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN LERCHENDAL-KONFERANSEN, 13. JANUAR 2010 NORGES UTGANGSPUNKT Naturgitte fortrinn i form av store vann-, vind-, og havenergiressurser Industrielle

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

Forretningsområde Energi

Forretningsområde Energi Forretningsområde Energi Konsernstruktur i Agder Energi AS Konsernsjef Økonomi/ Finans Organisasjon Informasjon FO Energi FO Nett FO Marked FO Tjenester - AE Produksjon AS - AE Varme AS - Norsk Varme-

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Agder Energi - Vannkraft. Presentasjon Kristiansand 15.02.2010

Agder Energi - Vannkraft. Presentasjon Kristiansand 15.02.2010 Agder Energi - Vannkraft Presentasjon Kristiansand 15.02.2010 Innhold. Kraftsituasjonen i Europa og Norge Agder Energis eksisterende vannkraftaktiva Reinvesteringer i eksisterende anlegg Agder Energis

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk. SOM NORGES NEST

Detaljer

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Tromsø 8. september 2011 Kristian A. Johansen Handelssjef, Nordkraft Produksjon AS Nordkraft AS Kort om konsernet Aksjonærer: kommune 50,01 % Troms Kraftforsyning

Detaljer

Norsk kraftproduksjon

Norsk kraftproduksjon 1 Norsk kraftproduksjon Årlig vannkraftproduksjon ca.130 TWh Småkraftverk utgjør Vindkraft Termisk og bioenergi 8.2 TWh 1.3 TWh 4.7 TWh Vannkraft har; - Stor leveringssikkerhet - Stor magasinkapasitet

Detaljer

Første kvartal 2016. Sverre Valvik CEO

Første kvartal 2016. Sverre Valvik CEO Første kvartal 2016 Sverre Valvik CEO 1 Aksjen AFK oversikt AFK børsutvikling vs Oslo Børs indeks AFK pr 31.03.2016 AFK Antall aksjer Aksjekurs Markedsverdi Netto renteb gjeld Enterprise value (EV): 2,2

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

NVKS-ekskursjon for vannkraftstudenter høsten 2016

NVKS-ekskursjon for vannkraftstudenter høsten 2016 NVKS-ekskursjon for vannkraftstudenter høsten 2016 Høsten 2016 ble det arrangert og gjennomført en ekskursjon for masterstudenter ved NTNU. Ekskursjonen var åpen for studenter som skriver oppgave om vannkraft.

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt.

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. FØRSTE KVARTAL 2008 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. Medi-Stims utstyr er valgt til kvalitetssikring i klinisk utprøvning. God bildekvalitet med

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi

Exense - vår kunnskap gir verdi Exense - vår kunnskap gir verdi Andre kvartal Første halvår 2006 Adm.dir. Roar Aasvang 7. juli 2006 Agenda Resultat for andre kvartal og første halvår 2006 Exense Consulting Presentasjon og resultater

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Innledning: Guard Systems har hatt en fin vekst i omsetningen i kvartalet. Veksten er på 37,64 % sammenliknet med 2006. Dette er i tråd med forventningene. Leveringsproblematikken

Detaljer

Innovasjoner. Verdensledende tekniske løsninger for skogs- og anleggsmaskiner

Innovasjoner. Verdensledende tekniske løsninger for skogs- og anleggsmaskiner Innovasjoner Verdensledende tekniske løsninger for skogs- og anleggsmaskiner VELKOMMEN TIL INDEXATORS VERDEN Indexator er verdensledende varemerke på to tekniske områder: rotatorer og tiltrotatorer for

Detaljer

AF Gruppen 1. kvartal 2015 13. mai 2015

AF Gruppen 1. kvartal 2015 13. mai 2015 AF Gruppen 1. kvartal 2015 13. mai 2015 B-11 plattformen 1. kvartal 2015 Oppsummering God start på 2015 Omsetning MNOK 2 534 (2 295) Driftsresultat MNOK 134 (84) Kontantstrøm fra drift MNOK 493 (-130)

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

INDUSTRIELLE OG FINANSIELLE AKTØRER STÅR R BAK CLEANPOWER AS.

INDUSTRIELLE OG FINANSIELLE AKTØRER STÅR R BAK CLEANPOWER AS. INDUSTRIELLE OG FINANSIELLE AKTØRER STÅR R BAK CLEANPOWER AS. CleanPower s eiere er: Sparebank 1 Nordvest Bølgen Invest AS Norpropeller AS Elmarin AS Heinsa Mek. Verksted AS Industrial Development Group

Detaljer

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Tredje kvartal 2010: Fortsatt svakt marked forventer oppgang utover i 2011 Viktige kontrakter vunnet

Detaljer

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2:

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2: Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme og delta på dette næringsseminaret i forkant av den offisielle åpningen

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

ØKT PRODUKSJON OG BEDRE MILJØ

ØKT PRODUKSJON OG BEDRE MILJØ ØKT PRODUKSJON OG BEDRE MILJØ Vassdragsseminar, SRN, 16 april 2013 Vegard Pettersen Innhold Statkraft Fornybar kraftproduksjon og klima Økt produksjon og bedret miljø, eksempler Vilkårsrevisjoner bedre

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal.

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. FØRSTE KVARTAL 2009 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. 88,3 % vekst i resultat før skatt til MNOK 12,0. Dette er det beste resultatet noen gang for et kvartal.

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA

Kongsberg Gruppen ASA 1 Kongsberg Gruppen ASA 2. kvartal 2002 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 Agenda Hovedhendelser Resultat Styrket krone og uro i finansmarkedet Strategiske posisjoner Utsikter 2002

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Om rapporten 7

Detaljer

Investering i fornybar energi. Vinn-vinn for utviklingslandenes fremtidsutsikter og norsk vannkraftkompetanse?

Investering i fornybar energi. Vinn-vinn for utviklingslandenes fremtidsutsikter og norsk vannkraftkompetanse? Investering i fornybar energi. Vinn-vinn for utviklingslandenes fremtidsutsikter og norsk vannkraftkompetanse? Av Kristin Aase, prosjektleder Energi og utvikling Store forskjeller på afrikanske land Kilde:

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

FLUMILL TIDEVANNSKRAFT. TEKNA KONFERANSEN 14.06.12 Jon Inge Brattekås, Teknisk Direktør Flumill as

FLUMILL TIDEVANNSKRAFT. TEKNA KONFERANSEN 14.06.12 Jon Inge Brattekås, Teknisk Direktør Flumill as FLUMILL TIDEVANNSKRAFT TEKNA KONFERANSEN 14.06.12 Jon Inge Brattekås, Teknisk Direktør Flumill as OFFSHORE PRODUKTER 2 Hvorfor Fornybar Energi? Vi (og Norge) trenger flere ben å stå på etter oljen tar

Detaljer

Rammevilkår for en ny næring

Rammevilkår for en ny næring Rammevilkår for en ny næring Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Offshore Vind Lyse Produksjon AS Styremedlem ARENA NOW Vindseminar Bergen 8.mars 2010 Innhold Lyse Produksjons satsning på offshore

Detaljer

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Presentasjon etter første kvartal 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Økt ordreinngang for Scana Økt ordreinngang og økt tilbudsaktivitet i alle markedssegmenter

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016 Eidsiva Energi AS Presentasjon til Hedmark fylkesting. april 6 Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Norges femte største energiselskap Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 3 millioner kroner i utbetaling

Detaljer

Produksjonsteknisk konferanse 2013

Produksjonsteknisk konferanse 2013 Produksjonsteknisk konferanse 2013 Oppgradering og modernisering av Øvre Vinstra kraftverk - Med fokus på det maskinfaglige Presentert av: Vidar Nylund Eidsiva Vannkraft Øvre Vinstra kraftverk Eier: Opplandskraft

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Innhold: 1. Presentasjon av Umoe 2. Tilbudet 3. Vedlegg

Innhold: 1. Presentasjon av Umoe 2. Tilbudet 3. Vedlegg & Innhold: 1. Presentasjon av Umoe 2. Tilbudet 3. Vedlegg Introduksjon Umoe eier i dag 35% av aksjene i Unitor ASA Umoe vil ta et sterkere strategisk grep i Unitors fremtidige utvikling Har god tro på

Detaljer

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 22. september 2005 kl. 1300 i selskapets forretningslokaler i Oksenøyveien 80, 1326

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Energi Norge, Bodø 27.9.2012 Kristian A. Johansen Vilje til vekst? Ja Nordkraft har vokst kraftig siden midten av 90-årene Har ambisjoner

Detaljer

Miljøvennlig produksjon: 42 TWh* 35% av Norges kraftproduksjon 12% av Nordisk kraftproduksjon 1% av Europas kraftproduksjon

Miljøvennlig produksjon: 42 TWh* 35% av Norges kraftproduksjon 12% av Nordisk kraftproduksjon 1% av Europas kraftproduksjon Industriens PA-Messen 11.10.2007 Sverre Gotaas, Statkraft Kort introduksjon til Statkraft STATKRAFT 2007 Miljøvennlig produksjon: 42 TWh* 35% av Norges kraftproduksjon 12% av Nordisk kraftproduksjon 1%

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Produksjonsteknisk konferanse 5. mars 2013 IEA Hydro Annex XI Renewal and Upgrading of Hydro Power Plants Mål med arbeid og eksempler så langt Kjell Erik Stensby (kest@nve.no)

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 13-14. august 2009 Godt resultat etter andre kvartal for Scana 2 Omsetning 618

Detaljer

Photocure ASA Rapport for første kvartal 2009

Photocure ASA Rapport for første kvartal 2009 Photocure ASA Rapport for første kvartal 2009 Hovedpunkter (2008 tall i parentes) Salgsinntektene økte 36% til kr. 29,1 millioner (kr. 21,4 millioner) Driftsresultatet ble forbedret med kr. 16,7 millioner

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer