Årsrapport RAM galleri. Camilla Luihn: The Cloud, the Wave and the Koi remix Foto: Øystein Thorvaldsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. RAM galleri. Camilla Luihn: The Cloud, the Wave and the Koi remix Foto: Øystein Thorvaldsen"

Transkript

1 Årsrapport 2013 RAM galleri Camilla Luihn: The Cloud, the Wave and the Koi remix Foto: Øystein Thorvaldsen

2

3 Innhold Innledning Nøkkeltall Utstillingsprogram Utstillinger Annen virksomhet i 2013 Styrets beretning og resultatregnskap 2013 Styrets beretning Resultatregnskap Revisjonsberetning

4 3 Sabina Jacobsson: Boxing Memories, stillbilde

5 Innledning RAM galleri er et visningssted for grenseoverskridende kunsthåndverk, billedkunst og arkitektur. Galleriet er finansiert via et årlig tilskudd fra Kulturdepartementet og prosjektmidler, og driver ikke-kommersielt. RAM legger tung vekt på formidling og vil være et møtested med lav terskel for alle publikumsgrupper. Nøkkeltall Utstillinger 7 Artist Talk / finissage / performances 8 Antall omvisninger for voksne grupper 53 Antall barneverksted 21 ( ca 300 barn) Antall kvelder med langåpent 4 Antall gallerirunder (Kunst i Kvadraturen) 7 Antall besøkende 3431 Innkjøp (Camilla Luihn, Erlend Leirdal) 3 4

6 Strategidokument for Strategidokumentet for perioden skal: - beskrive visjoner - definere målsetninger - definere verdier - tydeliggjøre prioriterte arbeidsoppgaver i grensesnittet mellom drift og prosjekter Rammebetingelsene for virksomheten ligger i Kulturdepartementets tildelingsbrev under post 78. SAMFUNNSROLLE RAM galleri skal være åpent og nyskapende. Vi skal nå flest mulig, skape diskusjon og begeistring rundt kunsten, og aktivt søke nye publikumsgrupper. DELMÅL RAM galleri skal produsere minimum 6 store utstillinger pr år. Galleriet skal arbeide for å kunne finansiere 8 utstillinger pr år innen 2012 Galleriet skal arrangere minimum 10 artist talks, seminarer, debatter årlig Galleriet skal holde introduksjoner for det åpne publikum hver helgedag, hele året POSISJON RAM galleri skal være et av Norges ledende gallerier, og være synlig på kunstarenaen. Vi skal være en nyskapende formidlingsinstitusjon av kunsthåndverk, billedkunst, arkitektur og genreblandinger innen norsk samtidskunst, spesielt til segmentet barn og unge. DELMÅL Vektlegge pressearbeidet for å oppnå medieeksponering i regionalt og nasjonalt. Utvide formidling på nett Oversette nettstedet til engelsk innen juni 2011 Deltakelse i ulike fagutvalg Deltakelse på relevante konferanser, symposier etc LØFTER OG VERDIER I møtet med omverdenen skal vi gjennom engasjement og nytenkning fremstå som interessante, imøtekommende og profesjonelle. FORMIDLING OG TILGJENGELIGHET Vi skal gi publikum økt estetisk kompetanse, kunsthistorisk kunnskap, forståelse for kreative prosesser og intellektuelle utfordringer. DELMÅL Ha et bredt formidlingstilbud Utvikle arbeidet med Kunstbanken Langsiktige tiltak for formidling ovenfor barn og unge Lage samarbeidsprosjekter med Kunst i Kvadraturen Metodisk utprøving av nye formidlingsformer

7 Videreutvikle samarbeidet med skolesektoren Videreføre arbeidet med å utvikle innholdet i Den kulturelle Skolesekken. Fortsette faste helgeintroduksjoner lørdag og søndag kl 15 Lage et program for Den Gyldne Spaserstokk (DKS for seniorer) FORSKNING RAM galleri skal gjennom sine prosjekter arbeide for at det drives forskning med tilknytning til galleriets virksomhet. I tillegg skal staben produsere tekster til artikler, pamfletter og andre publikasjoner som har en naturlig kanal mot virksomheten. DELMÅL Minimum 1 fagartikkel publisert i fagtidsskrift pr år Minimum 2 artikler publisert i utstillingskatalog pr år Aktivt søke deltakelse på fagseminarer og symposier FAGLIG OG ADMINISTRATIVT SAMARBEID RAM galleri skal fortsette samarbeidet med interesseorganisasjonene KORO, Norske Kunsthåndverkere og Norske Tekstilkunstnere. I tillegg skal samarbeidet med galleriene i bydelen Kvadraturen, styrkes og utvikles. KOMPETANSE Ledelsen skal utvikle rutiner og alle ansattes egenkompetanse slik at vi best mulig kan nå målsetninger innen prosjekter, utstillinger, formidling og samfunnsrolle. HELSE, MILJØ, SIKKERHET RAM galleri har gjennomført HMS-kurs, og opprettet et HMS-system som blir fulgt opp og kvalitetssikret. RAM galleri skal ha et godt arbeidsmiljø der medarbeidere skal ha mulighet til å utvikle seg menneskelig og faglig. Galleriets sykefravær skal være minimalt, og gode oppfølgingsrutiner skal gjelde. Ledelsen skal arbeide for god intern kommunikasjon og åpenhet. DELMÅL 2 årlige medarbeidersamtaler Arbeidsbeskrivelse for den enkelte ansatte Fortløpende evaluering og utvikling av rutiner og strukturer Utvikle hensiktsmessige rutiner også for utstillere og andre som i tidsbegrensede perioder arbeider i galleriet LOKALE RAM galleri skal målrettet arbeide for at de fysiske rammene styrker vår posisjon og formidlingsstrategi. Galleriet vil jobbe for å gjøre lokalene tilgjengelige for alle, eller flytte til et nytt lokale. DOKUMENTASJON Noen målsetninger er målbare, slik som besøk, publikasjoner, prosjekter, egeninntjening og samarbeidspartnere. Andre målsetninger må undersøkes gjennom for eksempel publikumsundersøkelser, utstilleres tilfredshet og arbeidsmiljø-undersøkelser.

8 5 Erlen Leirdal: Langs hver en vei Foto: Istvan Virag

9 Utstillingsprogram Camilla Luihn The Cloud, the Wave and the Koi remix Sabina Jacobsson Boxing Memories Erlend Leirdal Langs hver en vei Tales of Heroes Belgisk samtidsdesign/-kunsthåndverk Eva Kun Lysinstallasjon Kristin Bergaust Retouching Neil Forrest Hard Transits 6

10 7 Tales of Heroes. Belgisk samtidsdesign/-kunsthåndverk Foto: RAM galleri

11 Utstillinger 17. januar 17. februar Camilla Luihn: The Cloud, the Wave and the Koi remix Utstillingen var RAM galleri sitt bidrag til smykketriennalen From The Coolest Corner i Oslo januar april Camilla Luihns utstilling åpnet med over 600 gjester i galleriet. Suksessen fortsatte med offentlige innkjøp, varm publikumsmottakelse og utstillingsinvitasjon fra Gallery Artifact i New York i Utstillingen ble bredt omtalt og anmeldt: Dagbladet, KHverk, Art Aurea, Dagsavisen, Aftenposten og NRK Østlandssendingen. 1. mars 7. april Sabina Jacobsson: Boxing Memories Sabina Jacobsson er kjent for sine iscenesatte videoverk som tar opp i seg relasjonelle problemstillinger både i kunst og i forholdet kunst og samfunn. I videoverket i RAM galleri samtaler to innflyttede, brasilianske kunstnere i Norge om sine roller til tilhørighet og profesjon.sabina Jacobsson samarbeidet med Hannah Wozene Kvam om en performance under åpningen. Til utstillingen laget galleriet et pedagogisk opplegg for videregående skoler. 18. april 19. mai Erlend Leirdal: Langs hver en vei Leirdal ble invitert eksklusivt av RAM galleri til denne separatutstillingen som markerte et veiskille i et etablert kunstnerskap mot en ny skulpturtendens hos Leirdal. Utstillingen ble flittig besøkt av skolegrupper som i leridalsk ånd jobbet med treworkshops. Fra RAM galleri reiste utstillingen videre til Telemark Kunstforening og deres sommerutstilling. Utstillingen ble anmeldt og forhåndsomtalt i Adresseavisen og på nettstedet til Norske Kunsthåndverkere. 30. mai 23. juni Design Flandern: Tales of Heroes Utstillingen var et samarbeid med Design Flandern initiert av Norwegian Crafts. RAM galleri var tredje og eneste nordiske stopp på veien i en internasjonal turné av belgisk samtidsdesign satt i scene av Peter Boons. Galleriet inviterte Belgias ambassade til et formidlingssamarbeid og arrangerte tre ulike møter der ambassaden bragte inn ressurser for økt publikum og markedsføring. Belgias ambassadør til Norge, Michel Godfrind åpnet utstillingen. Utstillingen ble omtalt med en omfattende artikkel i tidsskriftet Husflid. 8

12 9 Eva Kun: Lysinstallasjon Foto: Øystein Thorvaldsen

13 22. august 29. september Eva Kun: lysinstallasjon (uten tittel) Utstillingen til Eva Kun ble åpnet av skribent og tekstilkunstner Anne Karin Jortveit. Installasjonen var møysommelig bygget opp av lyskabler i mange hundre meters lengde. Hun lager rom i rommet og er gjennom sitt undervisningsvirke ved Arkitekthøgskolen i Bergen, engasjert i forholdet kropp og rom. I det mørklagte RAM galleri kun opplyst av lysende labyrinter, opplevde vi publikums umiddelbare wow -reaksjoner. Utstillingen ble omtalt i Klassekampen. 10. oktober 17. november Kristin Bergaust: Retouching Kristin Bergaust viste fem videoanimasjoner som satte lys på portrettsjangeren og feministiske tolkninger av representasjon og kjønn i kunsten. Utstillingen var delikat løst i rommet, og det ble lagt ned et stort arbeid i utstillingsdesignen. Bergaust er professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og inviterte en rekke grupper studenter og kolleger inn til å oppleve utstillingen som case arrangerte galleriet en samtale i utstillingen mellom Bergaust og Stephanie von Spreter, leder av Fotogalleriet. Utstillingen ble omtalt på Høgskolen i Oslo og Akershus sitt tidsskrift og i Klassekampen. 28. november 20. desember Neil Forrest: Hard Transits Neil Forest ble invitert av RAM galleri til utstillingen som markerte hans første visning i Norge. Utstillingen bestod av fire monumentale, keramiske skip, der kanadisk og norsk polarhistorie tematiseres sammen med parallelle historiske begivenheter og tendenser som foregår på innsiden av skipene. Til utstillingen ble sju kolleger av Forrest invitert til å bidra med hvert sitt skip i en egen kuratert del av utstillingen. Utstillingen ble åpnet av dekan Jørn Mortensen ved Kunsthøgskolen i Oslo. Forrest holdt en rekke kunstnermøter og utstillingen vakte stor begeistring hos publikum. Utstillingen ble omtalt på KHiOs nettsted. 10

14 11 Kristin Bergaust: Retouching Foto: Kristin Bergaust

15 Virksomhet i 2013 KUNST I KVADRATUREN Kunst i Kvadraturen, som er et formidlingssamarbeid mellom ni gallerier i samme nabolag, er stadig mer kjent, og høster stor og god respons på vår felles formidlingsstrategi. Arbeidet omfatter ny design, annonsefelleskap, gjensidig fagutvikling/rådgivning, formidlingsstrategi og felles omvisningsrunder én gang i måneden, som et fordypende og gratis kvalitetstilbud til publikum. Det har vært stor og god respons på omvisningene hittil. PERFORMANCE Teater og videoperformance med Hannah Wozene Kvam og Sabina Jacobsson. OSLO KULTURNATT Det er blitt en tradisjon at RAM galleri og Galleri LNM samarbeider om Kulturnatten i Oslo. For å tiltrekke et stort publikum under kveldens harde konkurranse, inviterer vi med kunstquiz, kunstnermøter, servering og temporære gateutsmykkinger. UNDERVISNING RAM galleri har holdt undervisning for pedagogikkstudenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus i forbindelse med deres masterprogram. SAMARBEIDSPARTNERE Belgias ambassade From The Coolest Corner (internasjonal smykketriennale i Oslo januar-april 2013) Galleri FORMAT Kunsthøgskolen i Oslo Kunst i Kvadraturen (Galleri BOA, Galleri Format, Galleri LNM, Kunstverket, Nasjonalmuseet, Norske Grafikere, SOFT galleri, Tegnerforbundet) KORO Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design Norske Kunsthåndverkere Oslo Kulturnatt INNKJØP Det ble gjort 3 offentlige innkjøp fra RAM galleris utstillinger i 2013: KODE (Kunstmuseene i Bergen) kjøpte et verk fra Camilla Luihns utstilling The Cloud, the Wave and the Koi remix, Museene i Sør-Trøndelag kjøpte et verk fra Camilla Luihns utstilling The Cloud, the Wave and the Koi remix og Nasjonalmuseet for Kunst Arkitektur og Design kjøpte et verk fra Erlend Leirdals utstilling Langs hver en vei. FAGLIG UTVIKLING Kristine Fresvig og Gudrun Eidsvik deltok på symposiet From The Coolest Corner på Kunsthøgskolen i Oslo Kristine Fresvig deltok på det internasjonale fagseminaret om kunsthåndverk; Very Good på Kunstindustrimuseet

16 13 Neil Forrest: Hard Transits Foto: Øystein Thorvaldsen

17 Styrets beretning og resultatregnskap 2013 Styrets beretning Styret 2013 Styreleder: Steen Ory Bendtzen, oppnevnt av Kunst i Offentlige Rom, Styrerepresentanter: Synnøve Øyen, oppnevnt av Norske Tekstilkunstnere Trude Westby Nordmark, oppnevnt av Norske Kunsthåndverkere Johannes Vemren Rygh, oppnevnt av Norske Kunsthåndverkere Stab RAM galleri har en stab på 1,6 årsverk. I 2013 var staben slik: Gudrun Eidsvik, daglig leder 100% stilling. Kristine Fresvig, formidlingskonsulent 60 % stilling. Ingrid Askeland, formidlings- og monteringsmedarbeider (timebasis) Monica Hegre, formidlingsmedarbeider (timebasis) Julia Eszter Oláh, formidlings- og monteringsmedarbeider (timebasis) Styremøter I 2013 ble det avholdt 3 ordinære styremøter og 1 årsmøte. I tillegg ble det avholdt 2 ekstraordinære styremøter i forbindelse med ansettelse av ny daglig leder. De viktigste sakene har vært utredning av det nye åremålet som daglig leder, formidling, utstillingsprogram, publikumsutvikling og planlegging. Stillingen som daglig leder ble utlyst to ganger og det kom inn tilsammen 56 søknader. Det ble avholdt 2 runder med intevjuer. Styret valgte å ansette Madeleine Park som tiltrer i stillingen 1. januar Formidling RAM galleri legger stor vekt på differensiert formidling og lav terskel. Galleriet holder finissager der publikum møter kunstnere, arrangerer andre møter, og satser offensivt på barn og unge. RAM galleri lager skreddersydde pedagogiske opplegg til hver enkelt utstilling, i 2013 til sammen 5 opplegg. Til disse inviteres barnehager og skoleklasser. I galleriet møtes gruppene til dialog om utstillingene og de blir veiledet i et verksted relevant for prosjektet som vises. Sentralt i oppleggene er å plante nysgjerrighet og glede i møtet med kunst. Med stadig mer statistikkmålte skoleprestasjoner rundt oss, vil vi styrke barnas oppfatning om at vi møtes på like fot, og at kunstopplevelser er trening for både hjertet og hjernen. Samtidig utdanner og rekrutterer vi framtidens publikum. 14

18 15 Hannah Wozene Kvam og Sabina Jacobsson Alt er perfekt i paradis men hva skjer når flamingoene begynner å snakke!? Foto: RAM galleri

19 Regnskap Regnskapet utføres av autorisert regnskapsfører Tone Søfting, Kvalitetsregnskap AS, Asker. Revisor er Pål Stiansen, Stiansen & Co. AS, Oslo. Vederlag Det er utbetalt utstillingsvederlag fastsatt av Kulturdepartementet til samtlige vederlagspliktige utstillinger. Arbeidsmiljø & HMS Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. Det er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Virksomheten medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljøet. En HMS-plan er utarbeidet og fulgt opp. Daglig leder har deltatt på HMS-lederkurs. Sykefraværet i 2013 var på 0,6 %. Obligatorisk tjenestepensjon RAM galleri er i henhold til lov om tjenestepensjon pålagt å holde en slik pensjon for sine ansatte. RAMs ordning for dette tilfredsstiller lovens krav. Likestilling RAM tar sikte på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn. Av styrets fire medlemmer er to kvinner og to menn. Av virksomhetens faste ansatte i 2013 var alle kvinner. ØKONOMI. Det har vært et betydelig merforbruk i Dette skyldes i hovedsak økte lønns utgifter; daglig leders lønn ble økt etter flere år uten oppjusteringer, det har vært brukt vikar i galleriet ved ekstra behov, og styret fikk økte honorarer som godtgjørelse for betydelig ekstraarbeid i forbindelse med ansettelsen av ny daglig leder. Det har også vært økte annonseutgifter i forbindelse med utlysning av stilling som ny daglig leder. Styret mener at ekstrautgiftene som er påbeløpt i 2013 har vært nødvendige. Noen av disse, slik som økte annonseutgifter og styrehonorarer, vil ikke påløpe i Fortsatt drift Styret er klar over at egenkapitalen er negativt. I budsjettet for 2014 er det lagt inn kostnadsbesparelser og igangsatt tltak for å rette opp underbalansen. Styret mener at disse tiltakene er tilstrekkelige for å restituere egenkapitalen. Årsregnskapet for 2013 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede Årsberetningen er godkjent av styret Synnøve Øyen Danuta Haremska Gjertrud Steinsvåg styreleder styremedlem styremedlem Johannes Vemren Rygh styremedlem Madeleine Park daglig leder 16

20

21

22

23

24

25

26

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 ÅRSMELDING 2013 1 2 INNHOLD INNLEDNING s. 4 STYRETS ARBEID 2013 s. 5 STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6 VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 Utstillinger 2013 Andre arrangement Kunstformidling Markedsføring og kommunikasjon

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 LNM. Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014

ÅRSBERETNING 2013 LNM. Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014 1 ÅRSBERETNING 2013 LNM Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014 2 Innhold Innkalling / Dagsorden s. 3 Årsberetning s. 3-16 Revisors beretning s. 19 LNMs vedtekter s. 16-18 Årsregnskap 2013 s. 20-21 Arbeidsbudsjett

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD DIREKTØREN HAR ORDET... 2 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 3 VEST-AGDER-MUSEET IKS FORMÅL OG ORGANISASJONSFORM... 3 UTFORDRINGER... 6 TAKK TIL ANSATTE OG FRIVILLIGE...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015

ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015 ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015 Forside: Grande Boule, 2012 (blankpolerte stålkuler og en rødlakkert stålkule) Kunstnere: Mari Røysamb og Ole Rosèn Skjold leir Foto: Jenny-Marie Johnsen 2 Kunst i offentlige

Detaljer

2. Beretning og regnskaper

2. Beretning og regnskaper 1.5 GODKJENNING AV STATUS FOR OBSERVATØRER Følgende personer innvilges status som observatører på NBKs 11. ordinære landsmøte: 2. Beretning og regnskaper 2.1 STYRETS BERETNING FOR PERIODEN MAI 2009 TIL

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014

Årsberetning og regnskap 2014 Årsberetning og regnskap 2014 Del I STYRETS BERETNING Året som gikk og fremtidsutsiktene I 2014 var programmet i Tromsø Kunstforening (TKF) preget av stor variasjon og vi arbeidet i stor grad med å nå

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr. NO 964

Detaljer

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013 EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING VisitOSLO 2013 INNHOLD ÅRSBERETNING 2013 02 VISITOSLOS STRATEGISKE FUNDAMENT 04 REISELIVSÅRET 2013 05 HOTELLSTATISTIKKEN 13 TURISTINFORMASJONEN 14 WEB OG UTVIKLING 17

Detaljer

Årsrapport 2001. Bergen senter for elektronisk kunst

Årsrapport 2001. Bergen senter for elektronisk kunst Årsrapport 2001 Bergen senter for elektronisk kunst INNHOLD 1. INNLEDNING 1 2. DRIFT OG ORGANISASJON 2 2.1. Målsetting 2 2.2. Organisasjon 3 2.3. Økonomi 4 2.4. Informasjon 5 3. SAMARBEID 7 3.1. Utdanningsinstitusjoner

Detaljer

TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1

TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1 TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1 HVORFOR DETTE DOKUMENTET Begrepet Tou Visjonen ble lansert av Tou Scene 31.jan 09, sammen med en visjonstegning over Tou-anlegget. Dette dokumentet

Detaljer

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling Nytt system for dokumentasjon av formidling Innstilling fra UHRs Formidlingsutvalg til UFD Versjon: 30.06 2005 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Formidlingsutvalget nedsatt av Universitets- og

Detaljer

Årsmelding for SKINN 2007.

Årsmelding for SKINN 2007. ÅRSMELDING 2007 Foto: Stillbilder fra videoverk i SKINNs utstillingsproduksjon 2007, m² og tid- når solen treffer huset samtidig som det ringer på døren. Årsmelding for SKINN 2007. 1. SKINNs organer 1.1.

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

Museumsnytt. nr. 4 2005 årgang 53

Museumsnytt. nr. 4 2005 årgang 53 Museumsnytt nr. 4 2005 årgang 53 Tema: Museumsreise til Tromsø Nytt nasjonalt polarmuseum? Møt direktør Anne Aaserud Forskningsetisk utvalg går god for forskning på Schøyen- samlingen På besøk i London

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene

Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene Norsk Teknisk Museum har de siste årene hatt en betydelig vekst i publikumstilstrømningen. Etter i mange år å ha ligget relativt stabilt, har

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Statens lånekasse for utdanning Årsrapport 2013 Lånekassen Side 1 av 32 Innhold 1. Ledelsens årsberetning... 3 2. Introduksjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse Fakta om Norsk Helsenett SF... 2 Forord v/styreleder... 3

Innholdsfortegnelse Fakta om Norsk Helsenett SF... 2 Forord v/styreleder... 3 Årsrapport 2010 Innholdsfortegnelse Fakta om Norsk Helsenett SF... 2 Forord v/styreleder... 3 Organisering og styring... 4 Organisering av Norsk Helsenett SF... 5 Måloppnåelse 2010... 6 Etterord v/administrerende

Detaljer

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste 1 MAL VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplanen (VPL) har de senere år vist hvordan avdelingen tar sikte på å oppfylle målsetningene i kunst- og designhøgskolens strategiske plan 1 innenfor avdelingens budsjettramme.

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng Oslo, mars 2014 AL. 2013 Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge 3.2 Sekretariat 7 4.2 Ny generalsekretær 8 4.7 Crosswall 9 4.8 BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag 8 4.3 Ungdomssatsing 9 4.4 Nytt medlemssystem

Detaljer

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001 Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo tilbyr tjenester til alle studentene ved Universitetet i Oslo, Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole,

Detaljer

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst BEK - Bergen senter for elektronisk kunst 26. februar 2008

Detaljer

Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet

Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet Kvalitetsrapport 2010 Plan 2011 OM FAKULTETSRAPPORT og -PLAN I fakultetsrapport og -plan oppsummerer dekanen sentrale utfordringer og tiltak. Vurderinger om studieprogrammene

Detaljer

Arkivsaknr. 15/610. Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering.

Arkivsaknr. 15/610. Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering. Originalspråk: Norsk Ášši/Sak 003/15 Sametingets plenum / Sametingsrådets beretning Arkivsaknr. 15/610 I Dokumentliste Mielddus/Vedlegg Vedlegg 1 Innvilgede tilskudd Vedlegg 2 Spørsmål til sametingsrådet

Detaljer

Å R S R A P P O R T. KunstnerSenteret i Buskerud/Pilotgalleriet Union Scene, Grønland 60, 3045 Drammen. www.kibkunst.no

Å R S R A P P O R T. KunstnerSenteret i Buskerud/Pilotgalleriet Union Scene, Grønland 60, 3045 Drammen. www.kibkunst.no Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 Ingrid Larssen - Trachomeduse Arbeidet ble vist på KunstnerSenteret i Buskerud i tidsrommet 24. august 18. september 2011 KunstnerSenteret i Buskerud/Pilotgalleriet Union Scene,

Detaljer