2011 Kulturårbok for Bergen Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2011 Kulturårbok for Bergen Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett"

Transkript

1 Kulturårbok for Bergen Kulturårbok for Bergen Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Bergen.kommune.no/kultur Postboks Bergen 8

2

3 2 Kulturårbok for Bergen Innhold 3 Innhold Innledninger 4 DEL 1 ØKONOMI, POLITIKK OG PUBLIKUM Publikum og brukere Kulturøkonomi Kulturpolitikk 20 DEL 2 KULTURFELTENE Markeringer og jubileer Amatør og frivillig Barn og ungdom Mangfold Tverrestetisk Visuell kunst Scenekunst Musikk Kulturnæring Litteratur og bibliotek Museer og arkiv Frivillig kulturvern 94 Kulturårboken oppsummerer resultater og utvikling for kulturbyen Bergen og er et bidrag til en felles kulturoffentlighet. Kulturårboken produseres av Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke i Bergen kommune bl.a. på grunnlag av 500 e- poster fra aktørene, muntlige og andre kilder. Sektoren er mangfoldig og hvordan det telles og rapporteres er ulikt tall og resultater må sammenlignes med forsiktighet. Redaktør er spesialrådgiver William Hazell. Arbeidet ble avsluttet i juni Kulturårbøkenes form reflekterer bredden i Bergens designmiljøer: Tidligere årbøker er designet av Roast (2005), Tibe Republic (2006), Grom (2007), Luftmensch (2008), Haltenbanken (2009) og Konvoi (2010). Årets kulturårbok er designet av Grandpeople. Vi har forsøkt å lage en funksjonell og ryddig katalog med vekt på lesbarhet og oversikt. Hvert kapittel har fått en illustrasjonsserie som bidrar til variasjon og forundring for leseren. De abstrakte illustrasjonene er fri utforskning og kombinasjoner av teknikker som Grandpeople har utviklet for diverse kulturaktører gjennom mange år, og som vi føler står godt til et så bredt spekter av innhold som Kulturårboken representerer en miks av fotografi, håndtegning og digitale elementer som ikke er ment å DEL ARENA, OPPLÆRING OG INTERNASJONALT 165 Arena 102 Opplæring og utdanning 112 Internasjonal 120 kommentere innholdet i katalogen direkte, men som heller kan stå på egne ben og oppmuntre til fortolkning.

4 4 Kulturårbok for Bergen Innledninger 5 Byråd Gunnar Bakke Kunst og kultur er så integrert i våre liv at det kan være vanskelig å få øye på hvor viktig det er, og hvor krevende det er å holde produksjonen og kreativiteten oppe. Som byråd er det min oppgave å bidra til at byrådet, bystyret og andre politiske nivåer er bevisst på behovene og mulig hetene til denne spennende sektoren, og at denne bevisstheten følges opp med gode rammer og nødvendige bevilgninger. Vi registrerer at det har oppstått en ny type utfordringer, skapt av storting og regjering. Det er kommet flere nye offen tlige regler, som sannsynligvis er laget i beste mening, men som har eller vil få uheldig effekt for kunst- og kultur liv. Som eksempel kan vi nevne moms som har blitt mer komplisert, det er vedtatt vaktregler som vil øke kostnader for festivaler og arrangører, og det er pålagt er i frekvensområder som innebærer omkostninger for alle som bruker trådløst lydutstyr. Politikere i alle partier og på alle nivåer må i fremtiden har klarere blikk, på konsekvensene for frivillig og profesjonell kunst- og kultur når man endrer lov og regulering. Som ny byråd for kultur, har jeg hatt gleden av å besøke mange aktører, organisasjoner, enkeltkunstnere, institusjoner og festivaler innen kunst og kultur, og gjennom dette har jeg fått økt kompetanse og forståelse. Selv om jeg som ordfører fikk nyte godt av byens kunst- og kulturliv, så har jeg blitt enda mer inspirert og enda mer imponert når jeg nå har hatt mulighet å gå i dybden på dette fagfeltet som kulturbyråd. På vegne av hele byen vil jeg med glede takke våre kunstnere og kulturarbeidere for alt det fantastiske som gjøres. Dere gjør alle en kjempejobb! Kunst og kultur er en del av kjernen i det gode livet, i Bergen som i resten av verden. Det inngår i hverdagen som møtesteder, aktiviteter og opplevelser, og er en del av høydepunktene og høytidene som markerer året og samfunnets milepæler. Det skal vi sammen ta vare på. La meg avslutte med å sitere den tyske forfatteren Jean Paul: «Kunsten er ikke livets brød, men dets vin». Gunnar Bakke Byråd for kultur, næring, idrett og kirke, Bergen kommune

5 6 Kulturårbok for Bergen Innledninger 7 Komiteleder Tor A. Woldseth Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen Bergen skal bygge videre på de styrkene kulturårboken dokumenterer, for kunst og kultur er viktig for alle i byen og i regionen og da må kommunen og bystyret være med å sikre både høy kvalitet og at alle får være med. Det er viktig med kultur for sin egen del: Egenverdien er det som driver alle de frivillige og profesjonelle som skaper godene, og egenverdien og høy kvalitet er kjernen i alle de opplevelsene som publikum og deltagere får. I tillegg har kultur «spinnoff» effekter: Det skaper arbeidsplasser og synliggjør Bergen og bergenske næringer nasjonalt og internasjonalt. Det er dokumentert at kultur har helseeffekt, og vi vet at den kan løfte voksne og barn med svake levekår fordi kultur skaper kompetanse, nettverk og selvtillit. En advarsel hører med: Det må ikke reduseres på kvalitet, da blir det ingenting igjen som er verdt å satse på. Bergen tek mål av seg til å vere ein av Nordens leiande kulturbyar, og Hordaland fylkeskommune profilerer seg som eit leiande kulturfylke. Bergen treng regionen som arena og publikum, og regionen treng Bergen med all den spisskompetansen byen representerer. Samspel i høve til strategiar, satsingar og verkemidlar vil skape ein vinn- vinn situasjon, også når ressurssituasjonen krev prioritering. Ikkje minst er det spennande med samarbeid innan film, media og samtidskunst. Med befolkningsvekst krevst ei bevisst haldning til dei bygde omgjevnadene våre. Stadutvikling og arkitektur er viktige tema for kulturpolitikken. Kulturen har sin klare eigenverdi, men kultur skaper også meirverdi, både direkte som følgje av arrangement og aktivitetar, og som grunnlag for nyskaping i skjæringspunktet mot næring og i den generelle samfunnsutviklinga. Tor A. Woldseth Komite for kultur, næring og idrett, Bergen bystyre Tom-Christer Nilsen Fylkesordfører i Hordaland Kst. kommunaldirektør Bodil Bye Stavang Mange i kunst- og kulturlivet mangler lokaler eller har nedslitte lokaler. Fyllingsdalen og Åsane er blant områdene med lite arenaer, kunstnere må produsere utenbys, og flere miljøer svekkes fordi BIT Teatergarasjen er uten hus, USF er stengt for oppgradering og Grieghallen er preget av alderen. Vi går derfor inn i en periode der arenaene må prioriteres. Takk til alle som har bidratt til årets kulturårbok. Vi er bevisst at dette er en tilleggsoppgave i en travel hverdag. Årboken er likevel viktig fordi den bidrar til en felles kulturoffentlighet, som igjen opprettholder en bred legitimitet for sektoren. Takk også til rådgiver William Hazell i min stab som igjen har vært en utmerket redaktør for årboken. Bodil Bye Stavang Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke, Bergen kommune Leder i kultur og ressursutvalet Anne Beth Njærheim Det er spennande å sjå kultursatsinga i Hordaland fylkeskommune saman med Bergen kommune si leiande rolle som kulturby. Det er imponerande med den kontinuiteten byen har vist gjennom meir enn to tiår med oppbygging av både infrastruktur og aktivitetar. Eg vil her peike på to viktige arbeidsfelt for eit utvida samarbeid: For det første inkludering av våre nye landsmenn i kulturlivet, både i eigne fleirkulturelle organisasjonar og ikkje minst ved dialog, Det kanskje fremste kunstprosjektet eg veit om som er eit kunstprosjekt, men som også fremjer inkludering, er Fargespill. For det andre vil eg ta til orde for eit bredt samarbeid innan folkehelse. Skal samhandlingsreforma lukkast innan førebygging er det avgjerande å ha folkehelseperspektivet høgt framme ikkje berre innan idrettog friluftsliv, men og innan heile kunst- og kulturfeltet. Anne Beth Njærheim Kultur og ressursutvalet Hordaland fylkesting Fylkeskultursjef Anne Elisa Tryti Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune har arbeidd saman med å få fram den nye museumsplanen for Hordaland og forslaget til ABM plan for Bergen. Prosessen er eit eksempel på korleis kommune og fylkeskommune skal arbeide med felt der begge har interesser, med tett kontakt, med deltaking i kvarandre sine ressursgrupper og klargjering av roller. Vi har no ein sams strategi når det gjeld ei god utvikling for institusjonane og større engasjement fra staten. Og vi har ei felles oppfatning av ressurssituasjon og utfordringar. Dei to forvaltningsnivåa samarbeider om mange felt, dei siste åra har film og kulturarena vore på dagsorden. Eg ser frem til at vi kan utvikle eit enda tettare samarbeid mellom fylkeskommune og kommune, og mellom bysenter og alle samfunn i vår felles Hordaland. Utarbeiding av ny regional kulturplan er ein invitasjon til utvikling av sams strategiar. Anna Elisa Tryti Fylkeskultursjef i Hordaland fylkeskommune

6 8 Kulturårbok for Bergen Økonomi, politikk og publikum

7 10 Kulturårbok for Bergen Publikum og brukere Utviklingsglimt Etter Norsk publikumsutviklings nordiske konferanse var det en føljetong i BT om publikumsutvikling. Generalsekretæren i det europeiske kulturparlamentet mente at skolen sviktet, medieprofessor Jostein Gripsrud at mediene sviktet, kultursosiolog Tiffany Jenkins at jaget etter de unge ga tilpasset og mindre interessante tilbud, og musiker Ole Hamre vektla at tilbud ikke «dummes ned». Temaet er i vinden, også som følge av at kulturministeren gir den høy politisk prioritet. Telemarksforskning rapporterte at de sosiale ulikhetene i kulturbruk i Norge fortsatt består. Forsøk på å bygge ned sosiale skillelinjer ved å tilby høykultur til folk flest, har liten effekt. Det som har lykkes, er å øke kvalitets forbruk i alle sosiale grupper. Amatør- og fritidskultur er oppvurdert, uten en nedvurdering av tradisjonelle kulturaktiviteter. Gjennomsnittsalderen på festspillpublikumet har siden 2008 sunket fra 52 til 46 år, blant annet som følge av en satsing på studenter. Bergen filharmoniske orkester hadde i salen i dette er ny rekord og flere enn Oslo- filharmonien for andre år på rad. Snittet per konsert for BFO er mot 978 for OFO. Tar man vekk turneene ( på europaturneen for BFO) er snittet i Grieghallen 978, med 78 konserter i salen mot 67 året før. «Size matters» på Kunstmuseene i Bergen var en vri på «Glimt fra samlingene» og fikk stort publikum og god kritikk: Tommy Olsen i Kunstkritikk.no sa bl.a. «Samtidig er det noe Publikum og brukere Publikumsutvikling er i vinden kulturministeren og kommunen har det på dagsorden, institusjonene har igangsatt prosjekter, og amatørkulturrådet har det på dagsorden. typisk at dette fungerer så godt i Bergen, når det nesten garantert ville bety fullstendig katastrofe i Oslo. Noe som selvfølgelig har en del å gjøre med at Museet for samtidskunst allerede har resirkulert lageret sitt i årevis i en rekke utstillinger gjerne med eksakt samme arbeider. Men også fordi det ville møte en helt annen type konservativ kritikk, av en helt annen intensitet, hvis man trakk frem ting fra noen hundre år tilbake innenfor et format av denne typen. Jeg mener, spør Sune Nordgren hva som skjer hvis du prøver deg på noe slikt i Oslo.» SSB ser fallende interesse for radio, mens bransjens tall ser annerledes ut: I følge SSB var andelen av unge som hørte radio falt fra 67 % (og 109 min. daglig) i 1991 til 46 % (og 55 minutter daglig) i Radiokanalen P4s tall viser imidlertid at 3,1 mill. mellom år lyttet daglig i (67 %), og viste til sterk vekst i de kommersielle kanalene som har en markedsandel på 45 %. Kommunal publikumsutvikling Blant ungdom er jenter er mindre aktive utøvere og mer publikum. Noe endret adferd fulgte av egne kurs, informasjon og prosjekter som LipstickMusic fra bydelskulturkontorene. I Bergenhus og Årstad gikk jenteandelen i Kjapt svar opp fra 8,5 % til 29,5 % fra 2010 til Vekt på tilbud til familier ga økende oppslutning og etterspørsel etter lørdags- og søndagsarrangement, konserter og Generalforsamling Kvarteret Høst Foto: Ole-Christian Bjarkøy forestillinger. Det er økende oppmerksomhet fra minoritetsmiljøer til tilskuddsordningene, med unntak av Kjapt svar. Tilrettelagte tilbud for mennesker med psykiske helseplager øker gruppens delaktighet innen aktiviteter og opplevelser. Gode tall rapporteres fra avdeling psykisk helses aktivitetshus i bydelene og fra institusjoner som DNS. Sistnevnte opplever markant pågang ved redusert billettpris til generalprøver via det kommunale Kunst, kultur og psykisk helse. Bergen kulturskole gjennomførte levekårstiltak med ekstraordinær finansiering: Skoletid og SFO: Kjøkkelvik skole teaterprosjekt, Sædal skole billedkunstprosjekt, Slettebakken, Fri dalen, Ny Krohnborg og Møhlenpris (skolene med flest innvandrerbarn) besøk av musikere, billedkunstner, danser og teaterpedagog. Community Art prosjekt: Samarbeid med Toppe dagsenter, Åsane kulturkontor og Nygaard skole for jenter og kvinner og Helse og sosial for unge innvandrergutter. Billedkunstundervisning i samarbeid med Nygård skole for fremmedspråklige elever og med Mottaks og kompetansesenter for flyktninger og innvandrere. I skoletid: Samarbeid med NMF og 5 skoler i Loddefjord på blåse- og slagverk, med skole og SFO i Fyllingsdalen om kulturfag 2. trinn og BIT 20 ensemblet om komposisjonsprosjekter på 2 skoler. Teatergruppe og jentekor på Gimle ungdomsskole i samarbeid med kulturkontoretet. Bydelskulturkontorene vektla levekårsområder, med vekt på barn og ungdom: Fyllingsdalen og Laksevåg: Kulturverksted Seljedalen skole FAU med tegne- og gitarkurs, Kulturverksted Sælen oppveksttun med tegning, gitarkurs og matlagning, Baby- og småbarnsang, Sommerkunstskole Sommer i Bergen Vest med tegning, skulptur, grafikk og Kulturverksted Loddefjord skole med gitar, matlagning og foto. Kursene var i hovedsak semesterlange med 203 deltagere pluss 10 familier. Fana og Ytrebygda: Konserter og forestillinger i Fana kulturhus og Ytrebygda kultursenter for barnefamilier, Nam-Nam matverksted og andre workshops: Kulturkort i samarbeid med sosial- og barnevernskontor med rabatt, reduserte egenandelen på ordinære tilbud. Bergenhus og Årstad: Filmklubb for jenter, XN-triQ Hiphopshelter drevet av ungdom, DJ og andre kurs med AKKS på Ulriken bydelssenter. I Støpeskjeen var det rockeverksted 6 dager, breakdancekurs to ganger og hiphopverksted ukentlig, kurs i freestyling, skriving og graffitiworkshop. Møhlenpris hadde ukentlige kurs i breakdance- og musikk med AKKS, kurs i fanzine, graffiti, og film for jenter og sommerkurs i drama. Kulturkontor, 2gether og Møhlenpris skole samarbeidet om ukentlig lavterskel kultur- og leksehjelp. Arna og Åsane: Flaktveit: Kurs i graffiti/dekorasjoner på Rolland og Flaktveit, Filmkurs for Flaktveit Legolag, støttet Nærlyder Flaktveit (samarbeid med skole, kulturskole og Bergen byspill). Mjølkeråen: Community Art-prosjekt med kulturskolen og Toppe Dagsenter, Breistein: Teatersommerleir på Hylkje, tilskudd til flere musikkgrupper i Haukås Rockeakademi. Ytre Arna: tilrettelegging i Kulturhuset sentrum og tilskudd til reetablering av Ytre Arna historielag sin samling hos Oleana. Publikumstallene Det er vekst i publikum i de fleste grupper og Bergen hadde et totalt publikum på 8,2 millioner i, hvorav 3,3 mill. var barn eller ungdom. Årets tabell skiller mellom innenbysbesøk og besøk til bergenske tilbud ellers i Norge eller i utlandet. 7,8 mill. besøkende til film produsert med støtte fra Fuzz er største gruppe. Det var publikummere på forestillinger og utstillinger fra Bergen på turne i inn- og utland.

8 12 Kulturårbok for Bergen Kulturøkonomi Den registrerte kulturøkonomien utgjør totalt 2,2 milliarder kr. med kr, 352 millioner kr, i kommunalt tilskudd i bunn. Publikum 2009 besøk 2010 besøk besøk besøk utenbys besøk barn & unge antall arrangem. Arena % Events % Kulturnæring % Tverrestetisk % Visuelt % Scenekunst % Musikk % Litteratur og bibliotek % Museer % Arkiv % Kystkultur % Frivillig byhistorie % Barn og unge - rene tiltak % Amatør og frivillig - voksne % Studentkultur % Seniorkultur % Mangfold og solidaritet % Undervisning og forskning % TOTALT % Deltagelse søker å synliggjøre aktiviteten i frivillig sektor. Det er anslått et tall for deltagelse per medlem i forhold til typen kultur eksempelvis at et kor på 10 som øver ukentlig og holder noen konserter i året, får 400 deltagelser (10 medlemmer ganger 40 oppmøter). Dette synliggjør 1,4 mill. årlige deltagelser fra ca medlemmer, hvorav er barn eller ungdom. Mange har ikke svart på denne delen av undersøkelsen slik at tallene er for lave. Medlemmer og deltagelse antall B&U totale deltagelser Arena ,2 % 0 0 Kulturnæring ,8 % Visuelt ,6 % 0 0 Scenekunst ,0 % 32 0 Musikk ,3 % Museer ,3 % 50 0 Kystkultur ,1 % Frivillig byhistorie ,9 % Barn og unge - rene tiltak ,2 % Amatør og frivillig - voksne ,5 % Studentkultur ,0 % Seniorkultur ,3 % 0 0 Mangfold og solidaritet ,5 % 10 0 Undervisning og forskning ,8 % TOTALT ,5 % Privat konsum Hver norske familie bruker nesten kr. årlig på abonnementer, telefon, TV, bredbånd, aviser, bøker, DVD, CD, kino, tidsskrifter og applikasjoner. Flertallet venter ingen er i forbruket, og av de som venter er, er forventet reduksjon litt vanligere enn økning. Fordelt på husstandstyper går forbruket fra kr i året for enpersonshustander til kr årlig for de som er 5 eller flere. Familier med tenåringer bruker mest. TNS Gallup avdekket også vilje til å betale mer for tilpassede tilbud som Wimp og Spotify. Undersøkelser i mange vestlige land over tid viser at flertallet ønsker tilskudd også til tilbud de ikke bruker. Dette fordi folk ser en «opsjonsverdi» (potensiale for fremtidig bruk fordi interesser endrer seg gjennom livet), en kulturell verdi for samfunnet eller de ønsker at kompetanse eller gjenstander går videre til senere generasjoner. Borgerne er villige til å betale for velferdsøkonomiske verdier med kulturell-, opplysnings- og kunnskapsbetydning og sosiale verdier som identitet og felleskap. En samfunnsøkonomisk verdi for kunst og kultur kan defineres som markedsverdi pluss ikke-markedsverdi, der det siste er størst og fokus for kulturpolitikken. Lønn for strevet Lønnsveksten i Norge 2010 til var i snitt 4,1 % men bare 2,9 % innen kultur, underholdning og fritid, og følger opp tidligere års utvikling. Den lave lønnsutviklingen reflekterer at tilskudd vokser relativt lavt, og at utgiftene har økt i sektoren. Over tid kan dette svekke sektorens evne til å levere som følge av talent- og erfaringsflukt. Grunnlaget for kulturnæring Telemarksforskning har utviklet en «attraktivitetspyramide» for å forklare steders vekst: Bedriftsattraktivitet fokuserer på produksjon av varer og tjenester som kan eksporteres. Besøksattraktivitet på arbeidsplasser der kunden må møte opp, som reiseliv, handel og kultur. Bostedsattraktivitet er en ny attraktivitet for steder der folk bor men ikke arbeider. For kulturårboken er besøksattraktivitet relevant fordi denne inkluderer reiseliv og regional bruk av blant annet kultur. Er man svak på besøksattraktivitet vil stedet ha en «handelslekkasje» der befolkningen handler og deltar i kultur aktiviteter andre steder. Hordalands vekst i besøksnæringene var 18,9 %, mot 14,1 % i Norge som helhet. Regionen falt likevel i rangeringen fra 10 til 11 plass fra 2000 til Antall arbeidsplasser innen overnatting, har sunket de siste ti årene i Norge, handel og servering vokser noe, mens aktivitetsnæringene vokser med 55 %. Dette avspeiler en dreining fra tradisjonell overnatting til aktiviteter, kultur og underholdning. Regionalt er det store forskjeller: Voss er den tredje største besøksregionen i Norge. Bergensregionen er på 10. plass, men på 56. plass i vekst. Hardanger er en middels besøksregion, de øvrige regioner i Hordaland er under middels med Osterfjorden som dårligste region i Norge. Bergen kommune er på 3. plass i Hordaland og på 64. plass nasjonalt i andel av sysselsetning i besøksnæringer. Ser vi nærmere på tallene på kommunenivå, er det en nedgang i andel arbeids plasser knyttet til handel og overnatting, fordi butikktilbudet desentraliseres over hele landet. Bergen har vekst innen servering og aktivitet. Samlet tegnes et bilde med et svakere utgangspunkt for Bergen og Hordaland enn for Norge for øvrig innen kulturturisme, opplevelsesnæringer og kulturelle tjenester, samtidig som det er betydelig vekst. Dette kan tolkes slik at Bergens regionen ikke tar ut sitt fulle potensial.

9 14 Kulturårbok for Bergen Kulturøkonomi 15 Volt Kristin Nordhøy Works in situ på Bergen kjøtt Foto: Brynjar Vik Bergens kulturøkonomi Økonomi 2009 inntekter 2010 inntekter inntekter resultat tilskudd Arena Events Kulturnæring Tverrestetisk Visuelt Scenekunst Musikk Litteratur og bibliotek Museer Arkiv Kystkultur Frivillig byhistorie Barn og unge - rene tiltak Amatør og frivillig - voksne Studentkultur Seniorkultur Mangfold og solidaritet Undervisning og forskning TOTALT Inntektsgrupper Tilskudd per hode Omsetning per hode Private inntekter per hode % tilskudd av inntekter Arena ,2 % Events ,3 % Kulturnæring ,0 % Tverrestetisk ,8 % Visuelt ,4 % Scenekunst ,8 % Musikk ,6 % Litteratur og bibliotek ,4 % Museer ,1 % Arkiv ,0 % Kystkultur ,4 % Frivillig byhistorie ,4 % Barn og unge ,6 % Amatør voksne ,9 % Studentkultur ,3 % Seniorkultur ,0 % Mangfold og solidaritet ,9 % Undervisning og forskning ,5 % TOTALT ,7 % Kulturfinansiering er finmasket offentlig politikk. Neste tabell viser hvor mange som mottok tilskudd innen de ulike genrer, fra de tre forvaltningsnivåene totalt. Ca tilskudd ble gitt i 2012, hvor kommunen sto for Tilskudd skjuler både tresifrede millionbeløp til statlige institusjoner og en tusenlapp til Kjapt svar ungdommen hos kommunen. De ulike tilskuddsordningen har dekning for 20 til 40 % av omsøkte beløp, for enkelthets skyld kan det anslås her at ca søknader får avslag. Selv de minste prosjektene vil involvere 4 til 6 personer, de fleste omfatter institusjoner, kor og korps og andre sammenslutninger. Det er rimelig å anta at til skuddene igangsetter bidrag hos minst en tiendedel av befolkningen hvert år, fra dirigenten til Harmonien til dugnadsgjengen rundt skoleorkesteret. Antall mottakere Stat Kommune Events Amatør voksne Barn og unge Mangfold Tverrestetisk Visuelt Scenekunst Musikk Kulturnæring Litteratur og bibliotek Museer Arkiv 1 1 Frivillig kulturvern Arena Opplæring Internasjonalt Totalt Neste tabell viser total tilskudd slik det er avdekket i listene fra de offentlige kulturmyndighetene. Kultursektoren henter finansiering også fra andre offentlige kilder slik at oppgitt tilskudd fra mottagersiden, se tabell om økonomi over, vil være høyere. Det store statlige tilskuddet henger sammen med at dette inkluderer høyskolene og arkivverket. Fylkeskommune Tilskudd totalt Stat Fylkeskommune Kommune Totalt Events Amatør voksne Barn og unge Mangfold Tverrestetisk Visuelt Scenekunst Musikk Kulturnæring Litteratur og bibliotek Museer Arkiv Frivillig kulturvern Arena Opplæring Internasjonalt Totalt I følge SSB utgjorde statlige tilskudd til kultur totalt 7,9 milliarder i 2010, kommunenes tilskudd var totalt 8,5 milliarder og fylkeskommunenes 1,1 milliard. Til tross for kulturløftet øker det kommunale tilskuddet mer enn det statlige. Sammenlignet med tallet over, er statens tilskudd her ca. 500 mill. og noe over befolkningsandelen. Statsbudsjettet I Statsbudsjettet for kom Bergen ut med litt mer enn de 4,7 % som statlig kultur økte med. Drakraften kom fra to nye tiltak, Norsk publikumsutvikling og USF, samt økninger til Bergen kunsthall (+22 %), Bymuseet i Bergen (+ 11 %) og BIT Teatergarasjen (+ 10 %). Osloteatrene økte 4 % mot 3 % for DNS, Oslo-filharmonien gikk opp 9 % mot 3 % for BFO, BEK holdt fortsatt ikke følge med NOTAM, og Vestnorsk Jazzsenter er fortsatt skjevfordelt mot andre jazzsentre. Triennale omtales uten penger. Statsbudsjettforslaget for 2012 var tilbake på normalen: Totalt økte tilskuddet til bergenske mottakere med 4,2 % i et departement som økte med 4,6 % og hvor kunst og kulturformål økte med 5,2 %. De som ble styrket var Bergen kunsthall drift (+ 29 %) og investeringer, Museum Vest (+ 10 %), Hordaland teater ( %) og Vestnorsk filmsenter (+ 14,4 %). Blant de politiske signalene var økt kontroll og styring, økt måling av resultater og effekter, økt vekt på forskning på kulturfeltet, er i Rikskonsertenes oppgaver, mangfold, og nye utredninger om statlig kulturpolitikk. Hordaland fylkeskommune Fylkeskommunens brutto driftsutgifter til kultur og idrett var 265,3 mill. kr, noe som utgjør en liten nedgang fra % er utbetaling av spillemidler, mens 37 % gikk til kulturvern, museum og regionale kulturhus. Her var det en økning på kr. 13,3 mill. kr fra året før, bl.a. til Arena USF og Grieghallen. Kulturelt utviklingsprogram KUP hadde 81 søknader om totalt kr. 54 mill. til tilgjengelige midler på kr. 6 mill. KOSTRA fylkeskommuner og regioner Hordaland fylkeskommune kommer tredje sist i utgifter per innbygger, kommunene i Hordaland, inkludert Bergen, nest sist per hode, og totalt er Hordaland med Bergen tredje sist. Det offentlige grunnlaget for kultur er svakere enn i de fleste andre regioner, stordriftsfordeler vil kun i begrenset grad veie opp for avstanden opp til toppregionene. Alle tall fra SSB. Netto driftsutgifter i 1000 kr. Per hode kr. Fylkeskommuner 2009 Troms Romsa FK Sør-Trøndelag FK Vest-Agder FK Rogaland FK Buskerud FK Hordaland FK Akershus FK Oslo FK Netto driftsutgifter i 1000 kr. Per hode kr. Alle kommuner i fylke 2009 Rogaland Vest-Agder Sør-Trøndelag Akershus & Oslo Troms Hordaland Buskerud Netto driftsutgifter i 1000 kr. Per hode kr. Både fylker og kommuner 2009 Rogaland Vest-Agder Troms Sør-Trøndelag Hordaland Buskerud Oslo og Akershus

10 16 Kulturårbok for Bergen Kulturøkonomi 17 KOSTRA storbyer Bergen bevilger nest minst per hode av de regionale storbyene. Endringstabellen viser at veksten i alle storbyer, unntatt Tromsø, er redusert, og at veksten i Bergen er tredje lavest. Tabellene er hentet fra SSB og viser regnskapstall ifølge KOSTRA (Kommune til Stat Rapportering), som er et organisasjonsuavhengig regnskapssystem. Netto drift Kr. per hode 1000 kr. totalt Kultur totalt Stavanger Kristiansand Tromsø Oslo kommune Bergen Trondheim Netto drift % % % % per hode per hode i kr. i kr. Kultur totalt Tromsø 3,3 % 11,9 % 4,7 % 13,4 % Oslo kommune 22,8 % 4,2 % 25,4 % 6,7 % Stavanger 4,4 % 3,7 % 6,2 % 4,9 % Bergen 3,7 % 2,6 % 5,2 % 3,9 % Kristiansand 10,3 % 1,8 % 11,8 % 2,8 % Trondheim 1,5 % 0,9 % 3,0 % 2,5 % Vekst må sees på bakgrunn av at lønnsveksten i Norge 2010 til var totalt 4,1 %. Ser vi på type utgifter ser vi at Bergen er nest høyest på kunstformidling, midt på treet med barn og unge (og antagelig sterkere da deler går over kunstformidling) men ellers lavt på tabellen over storbyenes nettobevilgninger. Kor. brutto drift Kr. per hode I 1000 kr. % endr. per hode % endr. i kr. Kommunale kulturskoler Tromsø ,9 % 15,3 % Trondheim ,3 % 1,3 % Stavanger ,4 % -8,3 % Kristiansand ,6 % 2,7 % Bergen ,8 % 12,3 % Oslo kommune ,8 % 4,1 % Netto drift Kommunale kulturskoler (f. 383) Kr. per hode I 1000 kr. % endr. per hode % endr. i kr Tromsø ,1 % 17,6 % Trondheim ,8 % -1,2 % Stavanger ,8 % -20,8 % Kristiansand ,1 % 5,2 % Bergen ,8 % 16,2 % Oslo kommune ,0 % 5,4 % Netto drift Aktivitetstilbud barn og unge (f231) Kr. per hode I 1000 kr. % endr. per hode % endr. i kr Oslo kommune ,5 % -1,3 % Kristiansand ,0 % 8,2 % Stavanger ,4 % 7,6 % Bergen ,1 % 4,4 % Trondheim ,0 % -6,4 % Tromsø ,2 % 17,7 % Drammen ,8 % -20,5 % Netto drift Andre kulturaktiviteter (f. 385) Kr. per hode I 1000 kr. % endr. per hode % endr. i kr Oslo kommune ,5 % -1,3 % Stavanger ,6 % 25,1 % Kristiansand ,4 % -9,4 % Tromsø ,8 % 13,2 % Bergen ,3 % 4,6 % Trondheim ,6 % 39,8 % Netto drift Kommunale kulturbygg (f386) Kr. per hode I 1000 kr. % endr. per hode % endr. i kr Tromsø ,3 % 23,9 % Kristiansand ,3 % 0,7 % Stavanger ,0 % -34,2 % Oslo kommune ,9 % 106,6 % Bergen ,1 % -3,9 % Trondheim ,6 % 141,5 % Netto drift Kr. per hode I 1000 kr. % endr. per hode % endr. i kr. Kunstformidling (f. 377) Stavanger ,7 % -5,6 % Bergen ,9 % 4,2 % Kristiansand ,0 % 9,1 % Tromsø ,5 % 6,9 % Trondheim ,0 % -12,5 % Oslo kommune ,7 % 121,2 % Netto drift Kr. per hode I 1000 kr. % endr. per hode % endr. i kr. Muséer (f. 375) Stavanger ,3 % -9,3 % Kristiansand ,6 % 6,7 % Oslo kommune ,7 % 6,1 % Bergen ,2 % 1,5 % Tromsø ,1 % 8,5 % Trondheim ,0 % 100,0 % De ti største byene Det gjøres årlige analyser i regi av Kommunenes sentralforbund, dette er det som kalles ASSS-tall. Tabellen viser Bergens innsats i ulike kategorier opp mot snittet for de 10 største byene som er den vannrette streken. Punktene viser henholdsvis høyeste og laveste innsats, eller hvor stor sprik det er i innsats mellom byene. Som det fremgår ligger Bergen 80 %, over snittet for kunstformidling, dette dokumenterer resultat av politisk prioritering gjennom 15 år. I samtlige andre kulturkategorier ligger Bergen lavere enn de andre byene. Både Stavanger, Kristiansand og Tromsø ligger generelt betydelig over Bergen, Oslo på samme nivå og Trondheim noe bak. ASSS tall: Utgifter per innbygger, ti største byene Bergen kommunes utgifter Tabellen viser økt tilskudd på 35 % siden 2005, men at det er store forskjeller innen ulike deler av kulturlivet. Økningen på andre kulturaktiviteter reflekterer Kultur hus Fana (kr. 8 mill. årlig), Amatørkulturplanen, nye tiltak som Kunst, kultur, helse og Den kulturelle spaser stokk. Det minst prioriterte har vært museer, og hakket over Bibliotek. Nettotilskudd i 1000 kr Endring 07 til 11 Endring 07 til 11 Barn og unge % Kr Andre kulturaktiviteter % Kr Bibliotek % Kr Museer og kulturvern % Kr Kunstformidling % Kr TOTALT % Kr Neste tabell viser regnskap for kommunal produksjon, og hvor stor del av inntektene på enhet som er fra henholdsvis brukere og andre (som statlig tilskudd) og fra momsrefusjon. Kulturenhet Brutto regnskap Inntekter moms Netto regnskap Resultat Bergen Offentlige Bibliotek Bergenhus og Årstad kk Arna og Åsane kulturkontor Fyllingsdalen og Laksevåg kk Fana og Ytrebygda kulturkontor Barnas kulturhus Bergen kulturskole Bergen byarkiv Kunst Kultur og Psykisk Helse Den kulturelle skolesekken Den kulturelle bæremeisen Den kulturelle spaserstokk

11 18 Kulturøkonomi Kulturårbok for Bergen Arkiv Stat F.kommune Kommune Total Antall 1 Total kr Arkiv Stat F.kommune Kommune Total Antall Total kr Museer Stat F.kommune Kommune Total Antall Total kr Musikk Stat F.kommune Kommune Total Antall Total kr Scenekunst Stat F.kommune Kommune Total Antall Total kr Amatør voksne Stat F.kommune Kommune Total Barn og unge Stat F.kommune Kommune Total Antall Total kr Arena Stat F.kommune Kommune Total Antall Total kr Husleie kommunalebygg Kulturnæring Stat F.kommune Kommune Total Antall Antall Tverrestetisk Stat F.kommune Kommune Total Events Stat F.kommune Kommune Total Antall Total kr Antall Total kr Antall Antall Total kr Antall Total kr Total kr Total kr Barn og unge Stat F.kommune Kommune Total Total kr Visuelt Stat F.kommune Kommune Total Litteratur og bibliotek Stat F.kommune Kommune Total Antall Total kr Antall Total kr Frivillig kulturvern Stat F.kommune Kommune Total Internasjonalt Stat F.kommune Kommune Total

12 20 Kulturårbok for Bergen Kulturpolitikk 21 Kunnskapstørke Rapporter om kultursektoren og kulturøkonomi har dels motstridende analyser og det ligger begrensete ressurser bak. Det er bred enighet om at sektoren har lite forskning, og at det er behov for betydelig mer kunnskap som grunnlag for publikumsutvikling, ny teknologi eller endrede konjunkturer. Kulturdepartementet varslet en økt satsing. Offentlige krav Offentlige krav fører til økte byrder for både profesjonelle og frivillige: Krav om profesjonelt vakthold vil skade store frivillige aktører som Kvarteret, momsreglement og refusjon gir økt administrasjon. I tok Skatteetaten til orde for at frivillige på festivaler skal skatte av festivalpass, mat og andre gjenytelser, og at festivalene skal betale arbeidsgiveravgift for sine frivillige. Frivillighet Norge kompliserte debatten med ønske om at bare kommersielle festivaler måtte skattes for sine frivillige. Kulturministeren lovet å se på regelverket. Offentlighet under debatt Bypolitikere og BT mente at fylkeskultursjefen tok for store friheter knyttet til uttalelser om litteraturhuset. Tryti svarte at hun arbeidet i et formannskapssystem der roller er annerledes enn i parlamentarismen, og at BT søkte å begrense en rolle som er avklart med arbeidsgiver. Det var debatt om kommunale fag- og institusjonslederes anledning til å uttale seg offentlig. Byrådsleder presiserte 1.3 Kulturpolitikk Publikumsutvikling, nye statlige utredninger, benchmarking mellom kommuner og regioner og erkjennelse av at sektorene har lite forskning, preget den kulturpolitiske debatten. at disse gjerne må bidra med kompetanse i den offentlige diskusjonen. På initiativ fra BRAK og andre kulturaktører, tok byrådet til orde for en innstramming av innsynsretten i søknader fra kulturlivet. Loven er vanskelig å praktisere, og pressen får et innsyn som innebærer at kunstneren kan miste kontroll på lansering, kan få prosjekt- og verksskisser publisert, og kan komme i kontraktstrøbbel som juniorpartner i et prosjekt, som når et band er support for en størrelse i utlandet. Pressen var skeptisk til en innstramming. Norsk kulturindeks Telemarksforskning etablerte det som skal bli en årlig oversikt over kulturtilbud og -aktivitet i kommuner, regioner og fylker: Gloppen kommune kom best ut, fulgt av Bø i Telemark. Indeksen ble møtt med kritikk for sammensetningen av delindekser og at den primært måler relative styrker fordelt på innbyggere. Det var ingen storbyer blant de 20 beste innen 6 av ti indikatorer. BRAK sin kritikk av musikkindeksen kan stå som eksempel: Tallene sa ingenting om kvalitet, undervurderer det profesjonelle og er generelt urettferdig ovenfor de store byene. Indeksen kan brukes til å se på storbyenes relative posisjoner til hverandre. Indeksene måler fagmiljøer, aktivitet og publikum per innbygger: Bergen kom som nr. 2 innen kunstnere, nr. 1 innen scene kunst og nr. 2 i sentrale støtteordninger. Totalt var storbyrekkefølgen (plass totalt) Kristiansand (11), Oslo (14), Trondheim (15), Bergen (17), Stavanger (19). Fylkesregiontallene ga første plass til Sør-Trøndelag, fulgt av Oslo og Troms, med Hordaland på 5. plass totalt, Vest Agder på 6. plass og Rogaland på 13. plass. Hordaland er svak på kulturskole/dks, kino og museum, men bedre enn sin plassering innen scenekunst, statlige tildelinger, kunstnere og kultursysselsatte. Rekkefølgen for årets kulturregion er Oslo, Vest- Telemark, Midt- Telemark, Lofoten og med Bergen på 5. plass, Trondheimsregionen på 6. plass, Kristiansandregionen på 10. plass og Tromsøregionen på 14. plass. Bergensregionen har sin styrke innen kino, kunstnere, kultursysselsatte, scenekunst og statlige tildelinger. Nasjonal politikkutvikling Kulturministeren nedsatte et utvalg som skal levere en NOU i 2012 om fremtidig kunstpolitikk (Kulturut redningen 2014). Av 13 medlemmer er Ingrid Røynesdal (leder Troldhaugen) og Marit Eikemo (journalist) basert i Bergen. Kultur departementet oppnevnte et FoU-utvalg som skal gi råd om hvordan forskning og utvikling kan bidra til politikk utforming og forvaltning på kulturområdet som grunnlag for en FoU-strategi. Departementet arbeider med en stortingsmelding om visuell kunst, ny tilskuddsordning for utenlandsturneer og en strategi for norsk dansekunst. Statsbudsjettet varslet økt vekt på kontroll og styring, økt måling av resultater og effekter, mer forskning på kulturfeltet og mer mangfold. Riksrevisjonens undersøkelse om sikring og gjøre tilgjengelighet for arkiv i kommunal sektor var kritisk, oppfølgingen vil bli ytterligere intensivert. En stortingsmelding om kultur og integrering ønsker at norsk kulturliv skal gjenspeile det nasjonale mangfoldet. Nye tiltak vil være en aspirantordning der minoriteter vil prioriteres, «Den kulturelle nistepakken» for kulturopplevelser i arbeidslivet, opplevelseskort for barn og unge i lavinntektsfamilier, kulturskoletilbud på barnetrinnet, økt samarbeid mellom bibliotek og frivillig sektor og et systematisk arbeid med publikumsutvikling. Det kom kritikk mot regjeringens krav om at både de som skaper og de som opplever kultur må komme fra alle grupper. Flere mente at praktisering av kravet går på tvers av prinsipp om armlengdes avstand og kunstnerisk frihet, og at det ikke kan være et mål at alle må med på alt. Kulturministeren foreslo at støtten til innkjøp av nye norske CD-utgivelser til bibliotekene på kr. 20 mill. overføres til produksjon og publisering av musikk. Vidar Lønn-Arnesen i Seniorsaken mente «dette er seniorfiendtlig, på linje med å fjerne bøkene fra bibliotekene fordi en kan laste de ned på Ipad». Andre pekte på at ordningen er til for publikum, ikke produsenter, og publikum mister tilbud. CD-utlån fra bibliotek gikk ned 18 % fr 2009 til 2010, men bibliotekene poengterte at mange låner fortsatt og at ikke alle har tilgang til nedlasting. Fylkeskommunal politikk Hordaland fylkeskommune vedtok ny museumsplan, ny strategi for bibliotek og sluttet seg til hovedlinjene i Bergen kommunes filmmelding. Kulturpolitikk i bystyret De ble stilt 2 muntlige spørsmål om kultur i bystyret; Helen G. Wathle Kongshavn (FrP) stilte spørsmål om rekruttering av kulturledere til Bergen og om å gjenoppføre Ekserserhuset som del av ny BIT Teatergarasjen. Bystyret behandlet følgende kultursaker i : Ny statlig politikk for oppnevning av styremedlemmer i større kulturinstitusjoner, der det ble vedtatt at Bergen kommune skal ha styreplasser i tråd med gjeldende praksis. Det er ønskelig med økt samarbeid med fylkeskommunen om sammensetningen av styre plasser, bl.a. med tanke på å oppnevne nasjonale og internasjonale kapasiteter. Tiltaksplan for Bergen kulturskole til 13 med mer formidling og økt kompetanse på barnekunst, kulturformidling og innovasjon. BKS sitt ansvar overfor byens kulturliv vektlegges og vil gi er i tjenestetilbudet. Rullering av kulturarenaplan. Etablering av Bergenstriennalen AS. Forlengelse av avdragsfrihetsperiode for lån til Vil Vite Bergen Vitensenter AS. Plan for Graffiti og gatekunst til 15. ASSS rapport om 2010 som sammenligner kultursektorene i de 10 største norske byer. Kulturårbok for Bergen for 2010, med vedtak «Bergen bystyre takker alle i kunst og kulturlivet i Bergen for deres bidrag til å gjøre Bergen til en god by å bo og arbeide i.» Trekker man fra saker der også kultur inngår (protokoller, budsjetter, rapporter, regnskap, årsmelding, valg mm) utgjør kultur ca. 4 % av sakskartet i bystyret. Ny komite Etter valget vedtok bystyret å videreføre den eksisterende komitestrukturen. Ny komité for kultur, idrett og næring for perioden 2015 ble valgt som følgende: Charlotte Spurkeland (H), Trude H. Drevland (H), Tore Hordnes (H), Siw-Anita Lien (A), Kjetil Vevle (A), Siavash Mirghafari (A), Emelin dos Santos Dias (A), Tor A. Woldseth (FrP) Leder, Åsta Årøen (V), Rebekka Rossland (KrF) og Oddny Irene Miljeteig (SV) Nestleder.

13 22 Kulturårbok for Bergen Kulturpolitikk 23 Kulturpolitikk i byrådet Av de 567 saker byrådet besluttet i var 28 kultursaker. Bl.a.: Skjenkesaker av betydning knyttet til kulturlivet omfattet Hulen, Kulturhuset USF, Det Akademiske Kvarter, Campus & Klubben NHH, Apollon Platebar og Vil Vite. Retningslinjer for tilskudd til Lokal kulturaktivitet, Kjapt Svar, «Rask Respons» for internasjonale prosjekter, for større kunstgaver til Bergen, banner oppheng på Grieghallens fasader og strategi for ulovlig graffiti og tagging. Høringsutkast ABM plan for Bergen. Etablering av Bergenstriennalen AS, Senter for Griegforskning, Tall Ships Races 2014, Stiftelsen Fargespill og Grieg internasjonale pianokonkurranse i Bergen. Høringssvar om statlige midler til regionale filmsentre og om nasjonal mediestøtte. Fordeling av tilskudd til Den Kulturelle Skolesekken og frivillighetssentraler, utleie av plasser til kulturformål og 14 tilleggsbevilgninger til kultur. Innstilling til fylkeskommunens Tilskudd til lokale kulturbygg, oppgradering av Troldsalen, tomt til Åsane kulturhus og prosess for Kulturhus i Fyllingsdalen. Status Bergen kommunes planer Festspillutstillingen åpner. Foto: Bergen Kunsthall År Startår kr kr. Mål økning % oppnådd % tid gått Amatørkulturplan ,9 % 50,0 % Kunstplan ,2 % 50,0 % Kunstformidlingsplan for barn ,0 % 50,0 % Internasjonal plan ,0 % 50,0 % Kulturplan utviklingshemmede ,0 % 50 % Graffitiplan for Bergen ,4 % 50,0 % Filmplan ,2 % 25,0 % Vulcanus på slipp i, med solide dimensjoner på dyseror og propell. John Audun Hauge og Roar Mørkeset driver dugnad og bunnsmører. Foto Egil Sunde Trykkeriet, trykking av tresnitt for Annette & Caroline Kierulf som stilles ut på Bergen Kunsthall mars 2012 Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sammen med elever i de nye undervisningslokaler på RAFTO- Huset Foto: Liv-Randi Lind og Oddmund Lunde

14 24 Kulturårbok for Bergen Kulturfeltene

15 26 Kulturårbok for Bergen Markeringer og jubileer Fana og Ytrebygda nevner 3 bydelssafari (familiearrangement), konsert og utstilling under Ung 11, 2 felles konserter for og med psykisk utviklingshemmede. Kulturkontoret er medarrangører for markeringer i regi av andre som Siljustøldagene, Lokalhistoriske dager, Kulturparken/ Fana Amfi, 17.mai på Nesttun. Selve kulturuken i oktober hadde besøkende. Arna og Åsane så økt samarbeid mellom arrangører (særlig i Arna). I tillegg til organisasjonene er flere privatpersoner også viktige som arrangører eller utstillere. Dans er populært, noe prosjektet Siljes Street-dance med gruppen Ubuntu viste under Kulturfest Åsane. UNG 11 var en stor felles markering av ungdomskulturelle uttrykk på Festplassen. Markeringer og jubileer Flaggskipet var Håkonshallens 750 års jubileum som bl.a. brakte middelalderen tilbake til Bergenhus, ellers var det bred aktivitet utendørs og innendørs innen events. Fremtidige markeringer Det ble etablert organisasjon for Nordsteam Byrådet bevilget midler til at Festspillene markerer sine 60 år i 2012 med European Festival Assosiations jubileumskonferanse. Bergen er vert for Tall Ships Races i Bergen i Byrådet nedsatte hovedkomite for TSR 2014 i Bergen og ansatte prosjektleder. Landbruksavdeling hos Fylkesmannen har ansvar for Matfestival - Bønder i byd n. Jubileer Landmark feiret 10 år som arena for nye medier. Hordaland kunstsenter feiret 35 år. HKS var Norges første kunstnersenter og feiret med et program som utforsket historie(r) og fremtid(er), dokumentert i Retrospektiv Katalog. Norges handelshøyskole markerte 75 år og Bergen arkitekthøyskole var 25 år. BAS ble etablert i 1986 på tvers av departementale planer, med målet om en mer demokratisk og vestnorsk skole. Musikklinjen på Langhaugen var 25 år. Både klassiske utøvere og Pogo pops, Datarock og Magnet er tidligere elever. Enslaved var 20 år, Jan Eggum 60, begge hadde kulturarrangement. 150 års jubileet for Fridtjof Nansen var nasjonal, i Bergen var det utstilling på Bryggens museum, arrangementer knyttet til klima og arktisk forskning og menneskerettigheter. «Kunst, kultur og psykisk helse» og Amalie Skrams hus markerte begge 10 års drift. Håkonshallen feiret 750 år med bl.a. riddere til hest i fulle rustninger og lanser i kamp på Koengen i samarbeid med Bergenhusdagene, internasjonal konferanse, kulturnattsaktiviteter, forestillinger i hallen, lyssetting av bygningene utendørs og en regjeringsmiddag. Bymuseet var koordinator for jubileet. Andre hendelser Kulturnatten var igjen en suksess tross vanskelig vær, Kystsogevekene hadde 200 arrangement i 20 kommuner åpnet i i Os og «Hjertefred i Nygårdsparken 6. november videreførte et landsomfattende tiltak. Gjennom kunstneriske uttrykk hjelpes mennesker i sorg å søke sammen og finne nye veier videre. En rekke større arrangementer knyttet andre sektorer inneholder mye kultur: 17. mai er den største og samler «halve byen». Bergen sentrum arrangerte 2 Bylørdager, 1 Bynatt og mindre arrangementer. Over så Pepperkakebyen, mange var på månedlige Bondens marked som også vitaliserer Bryggen, kommunens klimafestival har utendørsprogram og Forskningsdagene og BTs lysfestival bruker Festplassen for å nevne noen. Bergen matfestival fylte Bryggenområdet med boder og aktiviteter, bl.a. veteranskip med program langs kaien, kokkekurs, familiearrangementer og bransjetreff. Arrangøren mente at dette var Norges største lokalmatfestival og bidrar til å styrke Vestlandet som produksjons- og reiselivsområde. Bergenhusdagene, ruinfestivalen, kulturnatten og Bergen matfestival ble arrangert samtidig i september. De har familieprofil og et potensial til å bli en større årlig fellesmarkering. Lokale kulturdager Det var rekordstore Løvstakkdager, nyskapingen Åsanedagen regnet noe vekk, men ungdom var i media og sa dagene var viktig fordi «Åsane ikke har så mye sånt» og arrangørene mente at Parkdagen i Nygårdsparken var særlig viktige i et år med mye negativt fokus på parken. Kulturdager og markeringer Besøk 09 Besøk 10 Besøk 11 Kulturdager i Arna Kulturfest Åsane Bergenhus og Årstad 17 strøksmarkeringer Fana og Ytrebygda Kulturdager og markeringer Fyllingsdalen og Laksevåg Kulturdager Totalt Kulturkontorene så følgende tendenser i : Laksevåg og Fyllingsdalen melder om økt lokalt engasjement, spesielt for familiedag på Alvøen der flere lokale kunstnere, organisasjoner og kulturskole var involvert. Det var generelt publikumsvekst på lokale markeringer. Nedgangen skyldes at 5071 Alle til Lodde fjord ikke ble arrangert. Bergenhus og Årstad hadde 17 strøksmarkeringer i, besøket er stabilt rundt , med få nye markeringer og stor grad av væravhengighet. Bergen kommune har støttet festivalen siden oppstarten og er positive til dens profilering av hav- og landbruksprodukter fra Sogn og Fjordane og Hordaland. De siste to årene er det arbeidet med å utvide festivalen, men Bergen kommune vil ikke bidra med ytterligere støtte. Institusjoner Kulturnatten falt sammen med 750 års-jubileet til Håkonshallen og Bergenhusdagene, som ga økt publikum i byrom som Bryggen, Koengen og festningsområdet. Tross pent vær, kunne flere av museene i byen melde om publikumsrekorder - og mange rapporterte nye venner på mailinglistene. Kystsogevekene hadde 200 arrangement i 20 kommuner over 5 uker. Håkonarspelet ble satt opp på Seim i Lindås for første gong siden I Bergen var Bergenhusdagene, Hordamuseets Gøy på landet, Sandviksdagene og Torgdagene i Salhus med. Av totalt publikummere var i Bergen. Større arrangement utenfor Bergen omfattet Havsportveko i Austrheim, Håkonarspelet og Knarvikmila på Lindås, Radøy, kystsogedagene på Meland, Havfestivalen på Fjell, Periferifestivalen på Sund, Kysthelg i Bekkjarvik og kystsogedager og Kanaldager på Bømlo mai komiteen melder om at det var lite nytt på 17. mai - fordi det er poenget med 17. mai. Det var bra vær og

16 28 Kulturårbok for Bergen Markeringer og jubileer 29 Kulturfest Åsane bidro med 95 enkeltarrangementer, bl.a. 4 ulike teaterforestillinger, Astroshow, Manger Musikklag, Linda Eide, strikkeprosjektet «En rød tråd gjennom Åsane» og «Nærlyder fra Flaktveit». Loddepaloza: Årlig rockefestival for ungdom i Loddefjord på kultursalen på Vannkanten. På scenen står lokale band. I deltok 9 band og 110 besøkende. Arrangør Loddefjord Musikkforum består av musikere som øver på Elvetun. Nærmiljødager i Arna og Åsane: Som et ledd i ungdomsprosjektet «ShowOff Åsane» ble familiefestivalen «Åsanedagen» avholdt for første gang. I tillegg ble Hordvikdagen avholdt som en del av Kulturfest Åsane. Damsgårdsdagene: En helg i begynnelsen av juni med under holdning og aktivitet i og rundt Laksevågparken. I opplevde publikummere tilbud skapt av 25 lokale lag og organisasjoner og 10 private aktører. Kulturdagene i Fyllingsdalen og Laksevåg: 9 dager i oktober, med arrangement, utstillinger og konserter i lokalmiljø i begge bydeler. Mye i kirkene og på skoler da særlig Fyllingsdalen mangler kulturlokaler. Antall arrangement økte fra med 11 til 106 og publikum med 480 til organisasjoner sto bak tilbudet. Bjørgvin marknad på plenen på Hordamuseet med Langskipet Håkon Håkonsen på fjorden bak Foto Olav von Tangen Ludvigsen Kultursafari i Alvøen: besøkende opplevde familiearrangement 13. mars i Alvøen Kulturhavn med åpne verksteder, besøk fra Bymuseet i Alvøen Hovedgård, åpen ridehall og skoleprosjekter. Bak sto 10 aktører og kulturkontoret. Nøkkeltall H.C. Giljes live videoverk på Håkonshallens gavlvegg, i regi BEK og bymuseet. Foto Anne Marthe Dyvi mye folk men en regnbyge førte at mange gikk relativt tidlig hjem. Graving betydde at prosesjonsrutene måtte legges om. Pepperkakebyen ble sett av over på 350 m2 med 1650 byggverk og 1380 bidragsytere (mot henholdsvis 1630 og 1320 i 2010). Bergen sentrum AS arrangerte Bylørdag to ganger, en Bynatt og mindre arrangementer. Fokuset er aktivitet i byen, med mange ulike kulturinnslag, f.eks i september med bl.a. korfestival, tegnefestival og møte med figurer fra barne-tv serien Vennebyen. Matfestival - Bønder i byd n omfattet 300 utstillere og anslagsvis besøkende i løpet av festivaldagene på Bryggen. Klimauken og klimafestivalen er både publikumsarrangement og fagprogram. Det var internasjonal konferanse om klimatilpassing, diskusjonsarrangement, skole og barnehagetilbud og arrangement på Festplassen. Klimafestivalen i oktober bød på utstilling, filmsamarbeid med BIFF, redesign på Torgallmenningen og vannfestival på akvariet. nevnes Sydnes og Nøstet Solfest, Støletorget St. Hans, Mulen St. Hans, Nabodagen Møhlenpris, Nabodagen Løvstakken, Aktivitetsdager Møhlenpris, Nymark Adventsarrangement, 2 arrangementer i Fjeldets Vel, Jægerminde Vel og Finnemannsplass gatemarked. 2 markeringer på Nymark. I var det en familiedag på Kronstad Hovedgård i samarbeid med Stiftelsen Kronstad Hovedgård, Kronstad musikk- og teaterforening og alle fire kulturkontorene (under paraplyen «BydelsSafari»). Kulturdagene i Fana og Ytrebygda hadde nærmere besøkende, 91 enkeltarrangement og 34 medarrangører en svak nedgang fra fjoråret. Lokale nærmiljødager Fana og Ytrebygda er i regi av lokalmiljø og frivillig sektor, og støtten fra kulturkontoret varierer fra kun økonomisk tilskudd til aktivt samarbeid. Av nærmiljødager i nevnes: Krokeidedagen, Eventyrdag på Fanaseteren, Sykkeldagen i Ytrebygda, Setersprell på Helgeseter, Gøy på Landet på Hordamuseet, Familiedag ved Nordåsvannet, Internasjonal Eldredag på Søreide, Familiedag på Siljustøl. I tillegg kommer arrangement som FanaRock, Mobyrock, flere jubileumskonserter og lokale kulturkvelder. Økonomi 2009 inntekter 2010 inntekter inntekter resultat tilskudd 17. komiteen Kulturnatt Pepperkakebyen Bergen sentrum arrangement Kystsogevekene Ole Bull SUM EVENTS Publikum 2009 besøk 2010 besøk besøk besøk utenbys besøk barn & unge antall arrangem. Deltagere kulturdager % komiteen Halve byen Halve byen Halve byen BTs Lysfest % Kulturnatt % Pepperkakebyen % Festspillene ute % Kystsogevekene % Nordisk Panorama Landsfestivalen for kor Ole Bull SUM EVENTS % Tilskudd Markeringer Stat Fylkeskommune Kommune Antall tilskudd Total tilskudd Bergenhus og Årstad strøksmarkeringer: De største «dagene» er Sandviksdagene, Løvstakkdagene og Parkdagen i Nygårdsparken hit kommer publikum fra hele byen. LandåsFesten trekker også mye folk. Strøkene foretrekker å ha sine egne «dager» eller små festivaler, som Wergelandsfestivalen og Grevehagen Mikrofestival. I tillegg kan Kulturdagane i Arna ble arrangert for 20. gang med 64 arrangementer av 36 arrangører. 8 utstillinger viste bredden innen kunst og kulturhistorie i bydelen, ArnaRocken mønstret 24 band, andre sangere, dansere, korps og andre musikere bidro til en bred mønstring av Arnakulturen. Nytt var atelierbesøk, åpent brannmuseum, og Silje Nergård konsert. Hordaland fylkeskommune kr Håkonshallen 750 år kr Verdensarvforum og Nordisk verdenarvmøte kr Bergen kommune events kr Kulturnatt kr Tall Ships Race 2008 kr Bergen kommune prosjekter kr Arkitekturens år utstilling kr Bergen Filmklubb 50-års jubileum kr Bergen Sentrum AS Pepperkakebyen kr FiB European Festival Associations i Bergen kr Hjertefred kr Hordaland Seilkrets Jubileumsbok kr Håkonshallen 750 år kr Laksevåg forlag jubileumsarr. og serietreff kr Matfestivalen i Bergen - Bønder i byd n kr NHH 75 års jubileum kr Radio Tamil Bergen 20-års jubileum kr Tidsskriftet Fett lokal forankring og 8.mars kr Tvivl TILLIT Tvivlsdagen kr

17 30 Kulturårbok for Bergen Amatør og frivillig Amatør og frivillig Bred aktivitet, flere tilbud og mer variert tilbud. Forskning viser at selv om det er fall i antall organisasjoner og frivillig engasjement, så går dette lite utover kulturorganisasjonene. Heder Eikanger-Bjørsvik ble norgesmester i NM Brass. 4 av 5 divisjonsvinnere var fra Hordaland, Tertnes Skoles Musikkorps gikk til topps i øverste divisjon i NM Skolekorps. Alle 3 divisjonsvinnere var fra Hordaland, Manger Musikklag ble Europamestere i brassband, Den 4. Grieg Internasjonale Korfestival ble arrangert i Grieghallen i oktober. Vokalensemblet Skrik fra Bergen tok to 2.-plasser og var også Grand Prix-finalist. Kommunale kulturpriser: Kulturprisen i Arna: John Berg (Ådnatun Museum) Kulturprisen i Åsane: Åsane Bygdeboknemnd, ved Marie Fossen Kulturpris for Bergenhus: Kari Ramstad, Møhlenpris Vel. Kulturpris for Årstad: Sverre Tretteberg, Slettebakken menighets kulturutvalg. Kulturpris for Fana og Ytrebygda: Johannes Møllerup Kulturprisen i Fyllingsdalen og Laksevåg: Helge Farestveit for hans engasjement ved Damsgårdsdagene, Laksevågparken, områdeutviklingen på Indre Laksevåg mm. Noen jubileer: Bergen filmklubb markerte 50 år med et historisk program. Radio Tamil Bergen var 20 år, Salhus Musikklag 100 år, Fana Mannskor 70 år og Bergen Operakor 30 år. Utvikling Blant trendene som er meldt inn er: Stadig flere mennesker med minoritetsbakgrunn søker tilskudd til kulturaktivitet. Sentrumsnære kirker har ambisjoner om å fremstå som kulturkirker. Sentrum er fortsatt attraktivt som arrangementssted for aktører fra hele kommunen. Hordaland musikkråd viser til at 50 % av timetallet i det statlige voksenopplæringstilskudd går til musikkopp læring. Ordningen skulle være et spleiselag mellom stat, fylke og kommune. Musikkrådet minner om at Bergen kommune ikke bidrar her. Musikkrådet merker seg også mangelen på gode lokaler til øving og konserter. Svært få lokaler er tilpasset den musikken de fylles med (i motsetning til idrettsanlegg, som er spesifisert i detalj). I samarbeid med Standard Norge jobbes det med å utvikle en nasjonal NSnorm for akustikk innen Amatørkulturrådet økte til 162 medlemsorganisasjoner som har enkeltmedlemmer. AMK var samarbeidspart for konferanse for Frivillig kulturliv i mars og gjennomførte den andre Amatørkulturdagen med 900 deltakere og publikummere. Fyllingsdalen kulturråd arbeidet for å realisere Fyllingsdalen kulturhus, i tillegg arrangerte de markering for Dag Hammarskjöld i samarbeid med minnesmerkekomitéen i Fyllingsdalen og FN-sambandet i Bergen/Hordaland. Åsane Kulturråd var arrangør av Kulturfesten og arbeidet med nytt kulturhus for Åsane. Kontaktutvalget for Musikk i Fana og Ytrebygda KOMFY var en viktig samarbeidsaktør for kulturkontoret ved musikkarrangement og konserter, og på produksjons- og arrangørsiden i Fana kulturhus. Kor, korps og orkester Medlemsantallet i korpsene i Bergen holder seg stabilt. Innen Norges musikkkorpsforbund er det 65 korps i Bergen fordelt på 40 amatørkorps og 25 skolekorps. Utfordringen for skolekorpsene ligger i å holde på medlemmene i det de når tenårene. Medlemstallet i Norges korforbund Hordaland var stabil også i. I løpet av året var det 4 kor som meldte seg ut, mens 5 nye kor kom til. Av 127 medlemskor i Hordaland er 78 hjemmehørende i Bergen. I mer enn 35 år har studenter fra Griegakademiet holdt gratiskonsertserien Stikk innom i Festspilltiden. I år fant rekordmange 4269 veien til de 36 konsertene, eller 60 % flere enn året før. I tillegg hadde jazz-studentene 500 besøkende på eksamenskonserter på USF Verftet. Kultur i kirkene Den Norske Kirke ved menighetene er en viktig bergensk kulturaktør med både et stort profesjonelt drevet tilbud og et mangfoldig lokalt amatørkulturliv. De 27 menighetene hadde totalt 4421 frivillige, som er noe flere enn de 4385 som meldte seg i De frivillige arbeider med gudstjenester, barne- og ungdomsarbeid, diakonalt arbeid, dugnad og komite- og utvalgsarbeid. De fikk også 75 kurs og 20 fester for strevet. Den Norske Kirkes menigheter har totalt 39 kor for voksne med 947 medlemmer til sammen. I tillegg kommer 61 barneog ungdomskor med knappe 1500 medlemmer. Det ble holdt 202 konserter for publikummere i kirkene og 70 andre arrangement for i menighetenes eget regi, i tillegg kommer besøkende i de profesjonelle konsertene i sentrumskirkene. I andres regi, og her omfatter også en rekke profesjonelle arrangement, var det 95 konserter for og 10 andre kulturarrangement for 935.

18 32 Kulturårbok for Bergen Amatør og frivillig 33 BSTV - Bergen Student TV i arbeid Foto: Ole-Christian Bjarkøy Studentkultur Det Akademiske Kvarter fikk et underskudd, men har etter gjenåpningen likevel blitt Norges mest aktive studentkulturhus med totalt gjester og besøkende på arrangement (+15 %) og 1350 arrangement (+20 %). Studentersamfunnet i Bergen og BT inngikk samarbeid om felles debatter. Fokus blir saker som angår Bergen eller Vestlandet. BT ser nytten av å samarbeide med byens største debattarrangør og studentene får inngang til et bredere publikum. Bergen filharmoniske orkester har i mange år sponset studentersamfunnet og har fått tilgang til et studentpublikum. Hulen fikk kr. 1,4 mill. av den statlige musikkutstyrsordningen til oppgradering av monitorer, lyspult og PA anlegg. Bergensstudentenes dansekompani - Terpsichore ble opprettet i Bydelskulturkontorene 14 lokale kommunale kulturtilskuddsordninger ble slått sammen til 2 til prosjektstøtte og 2 til driftsstøtte. Sammenslåingen ga enklere orientering for brukerne, kortere saksbehandling og bedre ressursutnyttelse. Nye og nedlagte tilbud: Fyllingsdalen og Laksevåg etablerte et seniorteater med 9-12 deltakere og en pensjonert skuespiller som instruktør. Bergenhus og Årstad: 2 nye organisasjoner innen musikk. Ny teatergruppe som samarbeidstiltak for barn og unge. Nye musikk/teatertilbud innen KKPH. Fana og Ytrebygda: Nytt av året er familiearrangement i Fana kulturhus og Ytrebygda kultursenter, knyttet til helger. Arna og Åsane: I er 14 nye organisasjoner startet, hvorav 7 i levekårsområder og 10 innen teater og musikk. Samlet økt deltakertall er ca Kulturkontorenes vurdering av status Lokale kulturkontor merket at omlegging av antall tilskuddsordninger fra 14 til 4 gir større fleksibilitet samt enklere og raskere saksbehandling. Manglende ferdigstilling av program vare for elektroniske søknader betyr at planlagt ressurs- og tidsbesparelse ikke er oppnådd. Nye planer (Signatur II) ble finansiert via lokale tilskuddsordninger. I bybudsjettet for var utvikling av teater og musikkorganisasjoner og tilbud vektlagt. Det resulterte i økt andel av tilskudd og økt aktivitet i alle bydeler innen disse genrer, men der hoveddelen av satsingen var innen barn og unge og særskilte grupper. Status vurderes som følgende: Fyllingsdalen og Laksevåg: Aktiviteten er markant større i Laksevåg enn i Fyllingsdalen, mangel på kulturarena er hovedårsaken. Bergenhus og Årstad: Bergenhus er den mest ettertraktete bydelen, og det gjør at arena er presset. Aktivitetstilbudet er rimelig fordelt i både Årstad og Bergenhus, men Sandviken er kanskje svakeste kulturstrøk. Arna og Åsane: Mange spennende lokale initiativ tas, men begrensningen ligger i egnede lokaler i bydelene. Andre kommunale tilskudd Byrådsavdeling for helse og sosial ga kr til organisasjoner og lag med byomfattende sosial formål og kr til byomfattende eldreformål. Institusjoner Amatørkulturrådet arrangerte Amatørkulturdagen for andre gang. Over 70 organisasjoner deltok. Medlemstallet i Amatørkulturrådet øker stadig og organisasjonen er blitt mer synlig som en interessegruppe for amatørkulturen. Kartlegging av tilgjengelige kulturlokaler ble påbegynt og en oversikt over tilskuddsordninger laget. Hordaland musikkråd viser til at Bergen kommune ikke bidrar med voksenopplæringstilskudd, arbeider med en nasjonal NS-norm for akustikk. Åsane kulturråd arbeidet med nytt kulturhus i Åsane og gjennomføring av vellykkede Kulturfest Åsane. 49 organisasjoner fra kulturlivet i Åsane er medlem av kulturrådet. NMF Hordaland ble egen region fra 1. januar og det er ansatt en daglig leder i regionen. Det satses på prosjekter innen dirigentutvikling, sommerkurs og opplæring av unge tillitsvalgte. NMF er også arrangør av den populære konkurransen Hordablæsten som i ble vunnet av Smørås Skoles Musikkorps. Elitekorps: Sandvikens ungdomskorps. Tertnes Brass. Dragefjellets musikkorps. Krohnengen Brass Band. NM for brassband i Grieghallen. Etter at konge pokalen i NM janitsjar i mange år har vandret mellom Lillestrøm Musikkorps og Dragefjellets Musikkorps, var Sandviken Ungdomskorps de hevet trofeet i, med en knepen seier med 95 poeng foran Dragefjellets på 2. plass med 94,5 poeng. Krohnengen Brass Band kom på en 4. plass i elite divisjon i NM for Brass band, mens Tertnes Brass etter flere år i elite divisjonen stilte i 1. divisjon og er usikker på fremtiden sin som organisasjon. NM i Brassband arrangeres av NMF Hordaland. I var det 75 deltakende korps, på 5 divisjoner og en åpen klasse, med ca deltakere. Kapasiteten i 4. divisjon er sprengt og 2012 opprettes 5. divisjon. Konkurransen fikk stor oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt. Vinneren av elitedivisjon representerer Norge i EM Brassband påfølgende år. Bergen kommune deler ut en pris til hver divisjonsvinner, kr i elitedivisjonen, kr i 1. divisjon, kr i 2. divisjon og 3. og 4. divisjon kr hver. Norges korforbund Hordaland sitt år begynte med Nyttårskonsertene, hvor 62 kor deltok fordelt på 9 kirker. I samarbeid med Festspillene var det «Kor under kuppelen» øverst på Galleriet kjøpesenter. I Håkonshallens 750-års jubileum var fem kor del av en jubileumskonsert. I løpet av året har forbundet ellers blant annet arrangert sangerstevne i Fana kulturhus, korcruise med Hurtigruten fra Bergen til Bodø og jevnlige dirigenttreff. Bjørgvin kirkesang forbund hadde 31 medlemskor med 600 sangere, 14 av korene er i Bergen. Det var ellers Landsmøte i Bergen, liturgisk verksted, kirkemusikkplan, og forarbeid til Rikskirkesangfesten i Bergen Forbundet var uenig i at Bergen kommune mente at deres kor ikke kunne få driftstilskudd siden de ikke har kantorene som dirigent. Grieg International Choir Festival hadde konkurranser i profan musikk, sakral musikk og folkemusikk, konserter på Troldhaugen, Grieghallens foaje, Korskirken og en felleskonsert i Grieghallen. Det kom færre kor en ventet, flere som hadde planlagt å komme, meldte avbud med finanskrise som begrunnelse. Dette er en generell utfordring å få kor til å reise til Norge grunnet avstand og økonomi. Collegiûm Mûsicûms kor og orkester holdt fire konserter i Korskirken, medvirket i prosjekter med FiB og BFO. Økonomien er fortsatt vanskelig. Kirkens Bymisjon som drifter Korskirken krever leie for øvelser og konserter. Musikalsk er det fremgang og et i både kor og orkester har stabilisert seg. Som andre kor, sliter også CM noe med rekrutteringen av herrestemmer. Bergen Spillfestival gjennomførte Spillfestival om sommeren og Spillpåske, begge for 15 gang. Nytt av var samarbeid med Norges Scrabble forbund. Fantastisk vær på festivalen ga fulle spill hele dagen. Festivalen drøfter økt profesjonalisering kontra å fortsette som uformell arena. BUL Ervingen hadde et aktivt år i alle grupper med folkedans- og folkemusikkframsyninger laget av både barn og voksne. Rekrutteringa av felespillere i Bergen juniorspelmannslag er god. Arna sogelag overførte driften av museumsdelen av Ådnatun til Museumssenteret i Hordaland. Sogelaget hadde 80 års jubileum, kulturformidling for 5. klasse og juleverksteder for barn sammen med andre organisasjoner, deltok med program på kulturdagene, holdt 5 kulturkafeer og utga Mål og Miljø sammen med Arna mållag. Hyperion Vest er paraplyen for 23 spill-organisasjoner i regionen med 1634 medlemmer. var et overgangsår med liten aktivitet. Det Akademiske Kvarter ga rom for 1300 arrangementer, et snitt på 5 pr. dag. I var det flere som brukte lokalene, og aktivitetsnivået økte hos både nybegynnere og de mer profesjonelle. Det var negativt økonomisk resultat, noe som fordrer økte inntekter. Studentersamfunnet i Bergen hadde et godt år med økt. Samarbeid med andre organisasjoner og medier økte antall medieoppslag. Adecco var en av samfunnets sponsorer og dette førte til debatt i kjølvann av Addecos brudd på arbeidsmiljøloven. Det ble inngått avtale med BT om felles debattarrangementer. NHHS hadde et godt år. Det er fremdeles svært populært å påta seg frivillige verv på handelshøyskolen. har et noe lavere aktivitetsnivå, grunnet at UKEN arrangeres hver partallsår. I var det 46 annonserte arrangementer med et besøk på Hulen hadde et bra år musikalsk og økonomisk, tross hard konkurranse, med besøk av bl.a. Ida Maria, Honningbarna, Rubik (FIN), Daniel Norgren (S), Blood Command og Jonas Alaska, og oppsving i besøk på DJ-konseptet. Økonomien er bedret gjennom kostnadskutt og økte inntekter. Det er en varig utfordring å få besøket til ønsket nivå. Aktive studenters forening fokuserte på å bygge opp kompetanse og egenkapital som godt grunnlag for videre utvikling. Realistforeningen hadde 96 arrangement i spennet fra Up and Coming til Valkyrien Allstars og Taake. Studentteateret Immaturus er ett av Nordens største amatørteater med vel 100 medlemmer, 4 til 6 større oppsetninger i året, Åpen scene og fra samarbeid med BIT Teatergarasjens Prøverommet for de beste bidrag fra egne arrangementer. Anne Franks dagbok var en kritiker suksess og ble spilt på Mini Midi Maxi, det var to urpremierer og ansvar for en studentteaterfestival under Meteor. Terpsichore dansekompani meldte seg inn i Brønnøysundregistrene, fikk styre, vedtekter og fast medlemsavgift. Årets høyder var forestilling på Verftet og små opptredener på Prøverommet og Dansens Dag. Det er

19 34 Kulturårbok for Bergen Amatør og frivillig 35 krevende å finne treningssted med ledig sal flere ganger i uken. Phonofestivalen tok pause og kommer tilbake i Studentavisen StudVest økte annonseinntektene og videreutviklet nettsidene. Nøkkeltall Økonomi 2009 inntekter 2010 inntekter inntekter resultat tilskudd Amatørkulturrådet Åsane kulturråd Bydelskulturkontorer Voksne Arna sogelag/ Ådnatun til Bergen Spillfestival Hyperion Vest Hordaland musikkråd Bjørgvin kirkesangforbund Norges korforbund Hordaland Grieg int choir festival Norges Musikkorpsforbund H Collegium Musicum Dragefjellet musikkkorps Krohnengen Brass Band Sandvikens Ungdomskorps Bergen ungdomslag Ervingen SUM AMATØR Økonomi 2009 inntekter 2010 inntekter inntekter resultat tilskudd Det Akademiske Kvarter NHHS Studentersamfunnet i Bergen Stiftelsen Hulen Bergen Realistforening Aktive Studenters Forening Terpsichore Dansekompani Studentteateret Imaturus StudVest Studentradioen i Bergen Bergen Student-TV SUM STUDENTKULTUR Publikum 2009 besøk 2010 besøk besøk besøk utenbys besøk barn & unge antall arrangem. Amatørkulturrådet % 2 Arna sogelag/ Ådnatun til % Bergen Spillfestival % Hordaland musikkråd % Grieg int choir festival % 9 Norges Musikkorpsforbund H % Collegium Musicum % n/a 50 5 Dragefjellet musikkkorps Krohnengen Brass Band % Sandvikens Ungdomskorps Bergen ungdomslag Ervingen % SUM AMATØR % Publikum 2009 besøk 2010 besøk besøk Studentradioen i Bergen var på luften hver dag hele året, produserte mer radio, mer på nett og nådde flere lyttere og doblet besøket på nett. Det var sommerkurs for ungdom. Bergen Student-TV: BSTV utviklet seg positivt som organisasjon og TV-selskap. Det ble produsert mer og bedre TV enn før, i flere genre, med flere medarbeidere, men med mindre penger. besøk utenbys besøk barn & unge antall arrangem. Det Akademiske Kvarter kulturarr % NHHS Studentersamfunnet i Bergen % 99 Stiftelsen Hulen % 116 Bergen Realistforening % Aktive Studenters Forening Terpsichore Dansekompani Studentteateret Imaturus % SUM STUDENTKULTUR % I tillegg kommer lyttere til daglige sendinger i Studentradioen, lesere av StudVest sin ukentlige utgivelse og på nett og seere av nettsendinger til StudentTV. Medlemmer og deltagelse antall B&U bruk per medl. totale deltagelser Amatørkulturrådet ,8 % Åsane kulturråd Andre organisasjoner anslag ,0 % Bydelskulturkontorer Voksne 0 Frivillige Den Norske Kirke ,4 % Bergen husflidslag ,3 % Arna sogelag ,4 % Bergen Spillfestival 40 Hyperion Vest Hordaland musikkråd ,0 % Voksne kor i Den norske k ,3 % Bjørgvin kirkesangforbund ,0 % Norges korforbund H ,6 % Grieg int choir festival 405 Collegium Musicum ,0 % Dragefjellet musikkkorps ,8 % Krohnengen Brass Band ,2 % Sandvikens Ungdomskorps Voksenkorps NMF - H ,2 % Bergen ungdomslag Ervingen ,4 % SUM AMATØR ,5 % Medlemmer og deltagelse bruk per medl. totale deltagelser totale deltagelser Det Akademiske Kvarter ,0 % x Aktive i studentorganisasjoner ,0 % Studentersamfunnet i Bergen ,0 % Stiftelsen Hulen ,0 % Bergen Realistforening ,0 % 0 Aktive Studenters Forening Terpsichore Dansekompani Studentteateret Imaturus ,5 % StudVest ,0 % Studentradioen i Bergen ,3 % Bergen Student-TV ,5 % SUM STUDENTKULTUR ,0 % Tilskudd Amatør voksne Stat Fylkeskommune Kommune Antall tilskudd Total tilskudd Norsk kulturråd Arrangører kr Aktive studenters forening konserter kr Stiftelsen Hulen konsertvirksomheten kr Stiftelsen Hulen Rock Out kr Stiftelsen Hulen Zoom del-finaler kr Hordaland fylkeskommune kr Bergen filmklubb prosjekt kr Grieg intern. Korfestival /Nina Grieg barnekorfest. Kr Hordaland korforbund kr Norges Musikkorpsforbund Hordaland kr Norsk Musikkråd Hordaland kr Bergen kommune drift kr tilskudd totalt kr Amatør drift sentrale midler kr Amatørkulturråd kr Bergen Musikkteater kr Bergen Spillfestival kr Collegium Musicum kr Elitekorps: Krohnengen, Sandviken, Tertnes, Dragefjellet kr Eliteskolekorps kr Bergen kommune fellestiltak amatørkultur kr Grieg int. choir festival kr Informasjon og markedsføring amatørkultur kr NM I brass kr Raptus - Bergen tegneserie festival kr Skolekorps, øremerket vinner av Junior-NM i Brass og Janitsjar. kr Amatørkulturkonferansen kr Cornerteatret- innredning kr Fellesverksted- amatørmalere kr Katalog registrering kr Stoler Cornerteatret kr Utredning driftsmodell -Åsane Kulturhus kr Amatørkulturdagen kr Danseprosjekt Bul Ervingen kr Du verden- litteratur og flerkulturell kr Handikapforbundet - Funkis kr Frivillighetssentraler kr Arna frivillighetssentral kr Frivillige tjenester i Fyllingsdalen kr Frivillighetssentralen Vitalitetssenteret kr Frivillighetssentraler tilskudd kr Salem Nærmiljøsenter kr Ytrebygda frivillighetssentral kr Bergen kommune Bergenhus Årstad KK kr Bergen Sandviken speidergruppe kr Alvøens Musikkforening kr Bergen kamera klubb kr Bergen kammerkor kr Bergen unge kammerorkester kr Bergen videoamatører kr Bergenhus Entusiastkor kr Bjørn Kristian Berge kr Den Francophoni foren. i Hord. kr Dragefjellets Musikkorps kr Dragens venner kr FN-sambandet kr Global relief Somali Foundation kr Hege Rognøy Fossåskaret kr IL Varegg kr Jentekoret Kalliope kr Jentekoret Kalliope kr Kammerkoret Gneis kr Katrine Meisfjord kr Katrine Meisfjord kr Konsonans kr Koret Alt for damene kr Koret Alt for damene kr Koret Divisi kr Koret Divisi kr KORFUH kr KORFUH kr KORFUH kr Kronstad teater og musikkforening kr Kronstad teater og musikkforening kr Kurt Wiemann kr Laksevåg Pensjonistforening kr Løvstakksiden menighet kr Maria Vocalis kr Marit Kjeksrud Amundsen kr Musikk i fengsel og frihet kr Møhlenpris velfor kr NFU bergen lokallag kr Paradur kr Paradur v/gro Olderøy kr Proffene kr Proffene kr Proffene kr Roland Ebob Tabot kr Sandviken kulthistoriske forening kr Sandviken kulturhistoriske forening kr Sapfonia kr Seraf kr Seraf kr Slettebakken menighet kr Sola Fide kr Storbandet Blæst kr Svartediket Vel kr Universitetets symfoni ork. kr Universitetets symfoniorkester kr Universitetets symfoniorkester kr Vokalensemblet Skrik kr Vokalgruppen KVINS kr Vokalgruppen YR kr

20 36 Kulturårbok for Bergen Amatør og frivillig 37 Bergen kommune Fana og Ytrebygda KK kr Aktiv Kunst Utstilling kr Aktivitetshuset Milde, Utstilling og konsert kr Bergen Pipeband Fana Tattoo kr Birkeland menighet Forestilling kr Birkeland Menighet konsert kr BUL Ervingen Folkedansforestilling kr Damekoret Korall Julekonsert kr Fana Historielag Årsskrift for kr Fana Historielag Årsskrift kr Fana Jazzklubb Konsertserie kr Fana Kyrkjekor Konsert kr Fana Mannskor 70-årsjubileumskonsert kr Fana Mannskor Sangerstevne kr Fana menighet Konsert Julie og David Coucheron kr Fana menighet Konsert kr Fana menighet konsert Kristuslegender kr Fana Musikk 3 klassiske matinéer kr Fana Musikk Matinéserie klassisk kr Fana Musikk/Fana tillegg konsertrekker kr Fana Musikklag Jubileumskonsert kr Fana Ungdomslag Bygdakveld kr Fana Ungdomslag franske folkedansere kr Fana Ungdomslag Hefte om Fanabunaden kr Fanajazz konsertrekke kr Gallery Forrest Markedsføring kr Gallery Forrest markedsføring kr Gi Lyd-komitéen, Bedehuset Karmel konserten kr Grethe Modahl Hjellestad utstilling kr Helgeseter Setersprell kr Jeanette Andrea Falbach Produksjon av Kulturkoppen kr JJ - Jakub Jarebica Utstilling Ytrebygda skole kr Johannes Møllerup Kulturprisen kr Klasse II Konsert Troldsalen kr KOMFY 17. maikonsert kr Kontaktutvalget på Krokeide Krokeidedagen kr Kor É Vi Konsert kr Kulturutvalget i Fana menighet Konsert kr Kunstnersamfundet i Bergen, Utstilling kr Laksevåg Blandet Kor Konsert Troldsalen kr Laksevåg Musikkforening Konsert kr Nesttunhallen Seniordans instruktør kr Pia Tømmernes/Jazzspinneriet konsertserie kr Sandsliveien bofellesskap Sandslifestivalen kr Sesam Frivillighetssentral Kulturkveld kr Signe Haugen Utstillingsvakt kr Skjold Nesttun Janitsjar Før NM-konsert kr Skjold Nesttun Janitsjar Høstkonsert kr Skjold Nesttun Janitsjar Nyttårskonsert kr Storetveit menighet konsert Fantoft stavkirke kr Storetveit menighetsråd Konsert kr Sydvestkoret konsert nordisk musikk kr Søreide menighet Konsert Kulturdagene kr Søreide Seniorsenter Utstyr til skrivegruppe kr. 700 The Bergen Pipeband Fana Tattoo kr Volve Vokal Konsert kr Bergen kommune Laksevåg og Fyllingsdalen KK kr Bønes menighet kr Bønes menighet kr Bønes menighet kr Credokirken kr Credokirken kr Franklin Sydow kr Frimalernes forening kr Fyllingsdalen historielag tilskudd kr Fyllingsdalen historielag tilskudd kr Fyllingsdalen historielag tilskudd kr Fyllingsdalkoret kr Galleri allmenningen as kr Haugatunkoret kr Helge Farestveit kr Hjelpende hender kr Laksevåg blandet kor - tilskudd kr Laksevåg blandet kor - tilskudd kr Laksevåg forlag kr Laksevåg kulturhistoriske forening kr Laksevåg musikkforening kr Loddefjord idrettslag Jubileumsbok kr Loddefjord sangforening kr Loddefjord sangforening kr Mauricio Taipe kr Mauricio Taipe kr Olsvik menighet/kunst og kultur kr Stiftelsen Damsgårdsdagene kr Sælen menighet tilskudd kr Bergen Kommune Arna og Åsane KK kr Arna Arbeidarpartilag kr Arna Kyrkjes Kammerkor kr Arna Kyrkjes Kammerkor kr Arna Kyrkjes Kammerkor kr Arna Rotary kr Arna Sogelag kr Arna Sogelag kr Arna sokneråd kr Arna/Bergen Fråhaldslag kr Arnadagene ved Ørjan Thunes kr Arnaringen kr Arne Musikkforening kr Arne Musikkforening kr Arne Sangforening kr Arne Sangforening kr Audun Hanstveit kr Bergen Handelssamfunds Sangforening kr Bergen Mannskor kr Bergen Mannskor kr Bergen Nord Kammerkor kr Bjørgvin DPS kr Bl.a.ck Rose kr Breistein Mannskor kr Båtlaget Kystliv kr Eidsvåg kirkes prosjektkor kr Eidsvåg kirkes prosjektkor kr Eidsvågringen kr Espeland Fangeleirs venneforening oppstart kr Hageselskapet Arna kr Haukås Musikklag kr Hordvik Musikklag kr Korinor kr Korness kr Korskolen Åsane kirke kr Korskolen Åsane kirke kr Løekoret kr Norsk Trikotasjemuseum kr Salhus Musikklag kr Salhus Revy og teater kr Salhushallen kr Thomas Valeur kr Voksendansen i Eidsvåg kulturhus kr Ytre Arna historielag kr Ytre Arna sokneråd kr Åsane Bygdeboknemnd kr Åsane folkehøgskole kr Åsane Folkehøgskole kr Åsane Historielag kr Åsane Historielag kr Åsane Historielag kr Åsane Historielag kr Åsane Kulturråd kr Åsane Kulturråd kr Åsane Kulturråd kr Åsane Kulturråd kr Åsane Kulturråd kr Åsane Kunstforening kr Åsane Musikklag kr Bergen dansesenter arrangerte dansens dag på festplassen Foto Line Fredriksdatter

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL 2 Bakside omslag 3 Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 5 6 Forord 7 Innledning Forord Kultur byråden Med denne rulleringen

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Kultur. roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland. rapport 3/2013 ideas2evidence

Kultur. roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland. rapport 3/2013 ideas2evidence Kultur roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland Malin Dahle Jostein Ryssevik Asle Høgestøl Simon Musgrave rapport 3/2013 ideas2evidence JOSTEIN

Detaljer

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo ARRANGERT AV DU STORE VERDEN! I SAMARBEID MED COSMOPOLITE Strategier for publikumsarbeid Kjenner vi publikumsgruppene

Detaljer

Kulturkunnskap i en kunnskapskultur

Kulturkunnskap i en kunnskapskultur Kulturkunnskap i en kunnskapskultur Evaluering av forsøk med Den kulturelle skolesekken i videregående skole HEIDI HAUKELIEN OG BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 254 2009 TF-rapport Tittel: Kulturkunnskap i en

Detaljer

godt lokalt kulturarbeid

godt lokalt kulturarbeid INNLEDNING Side 3 TRONDHEIM KOMMUNE Norges kulturkommune 2013 Side 6 Fra skolesekk til spaserstokk Side 8 Fritidsklubb for alle Side 11 kunst ute, kunst inne Side 14 HAMMERFEST KOMMUNE Side 16 Verdens

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2013: 4. Kulturutredningen 2014

NOU. Norges offentlige utredninger 2013: 4. Kulturutredningen 2014 NOU Norges offentlige utredninger 2013: 4 Kulturutredningen 2014 NOU Norges offentlige utredninger 2013: 4 Kulturutredningen 2014 NOU Norges offentlige utredninger 2013: 4 Kulturutredningen 2014 Norges

Detaljer

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar På oppdrag fra Oslo kommune, Byrådsavdeling for kultur og næring

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008

BERGEN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 2008 BERGEN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 Foto forside: Eivind Senneset Denne side, fra v. : Magnus Skrede, Lujza H. Olsen, Eivind Senneset, Kirsten Boye Sætre, Kristin Hauge Klemsdal bergen kommune ÅRSMELDING

Detaljer

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010 Virkemidler for kulturnæringene To mål to midler Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene Mars 2010 Forfatter: HB Sist lagret: 12.03.2010 11:29:00 Sist utskrevet: 12.03.2010 11:29:00 O:\Aktive

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316 Hver gang vi møtes Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 316 2013 Tittel: Hver gang vi møtes Undertittel: Kulturelle møtesteder i Oppegård TF-rapport nr: 316 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER REGNSKAP 2012 BERGEN KOMMUNE

HOVEDOVERSIKTER REGNSKAP 2012 BERGEN KOMMUNE 1 HOVEDOVERSIKTER REGNSKAP 2012 ÅRSMELDING2012 BERGEN KOMMUNE 42 48 58 70 78 88 94 102 108 4 Byrådets forord 12 Kommentarer til regnskapet 28 Likestilling og mangfold 34 Nærvær og HMS 36 Etikk 38 Klima

Detaljer

Kommunedelplan for kultur

Kommunedelplan for kultur Kommunedelplan for kultur 2011-2023 Innhold 1. Innledning 2. Kulturbegrepet 3. Kommunens kulturinnsatser 4. Kultur og næring 5. Regionale samarbeidsområder 6. Fredrikstadsamfunnet i dag 7. Utfordringer

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 300 342. Inntektskapitler: 3300 3342

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 300 342. Inntektskapitler: 3300 3342 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 Innhold Del I Innledning... 9 1 Kulturløftet gjennomføres... 11 2 Forslag til kultur- og kirkebudsjett...

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen RAPPORT 4/2007 Kultur - Retur Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling Markus M. Bugge og Arne Isaksen NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren Fra Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet DET MULIGES KUNST Råd til

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

Masteroppgave i skoleledelse

Masteroppgave i skoleledelse Merete Aadnøy KULTURSKOLETIMEN - EN VEIVISER? Å lede utvikling og endring i kulturskolen Masteroppgave i skoleledelse NTNU 2014 ii Forord «Kulturskoletimen sto på scenen, lykkelig for den varme mottakelsen,

Detaljer

Gjennomgang av Norsk kulturråd

Gjennomgang av Norsk kulturråd Gjennomgang av Norsk kulturråd Til Kulturdepartementet Kulturdepartementet nedsatte i desember 2013 en utredningsgruppe som fikk i oppdrag å gjennomgå Norsk kulturråd. Utredningsgruppen legger med dette

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Gladmat trenger ny giv

Gladmat trenger ny giv Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 4 2013 årgang 20 Kultur er butikk Morten Abel, Kaizers Orchestra og Kvammen og Sægrov Produksjoner er de eneste som driver kultur som næring i Stavanger, ifølge Pål

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

lan for kultur i nordområdene

lan for kultur i nordområdene es landsdel - Handlingsplan lan for kultur i nordområdene Mulighetenes landsdel - handlingsplan for kultur i Nordområdene Kart over det baltiske området. Cartographer/Designer Philippe Rekacewicz, UNEP/GRID-Arendal

Detaljer