Kornguiden Sesongen 2011/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kornguiden Sesongen 2011/12"

Transkript

1 Kornguiden Sesongen 2011/12 Nytt for sesongen s. 8 og 10 Leveringsbetingelser produsentkorn

2 Ny kornsesong VIKTIGE ENDRINGER I NY KORNSESONG Økte forekomster av fusariumsopp og ugunstige klimaforhold særlig på Østlandet har de siste sesongene skapt store utfordringer i kornbransjen, både med dannelse av mykotoksiner og med skrumpne/mindreverdige korn i hvete. Forekomstene av mykotoksiner har vært størst i havre, men har til dels vært økende også i andre arter. Også fra kornsesongen 2010/2011 blir det overlagret korn til ny sesong under markedsordningen, men heldigvis noe mindre enn foregående år. Årsaken er at kraftfôrbransjen ikke har kunnet bruke hele volumet pga. for høyt innhold av mykotoksiner. I tillegg til overlagringen har toksinutfordringene medført store ekstrakostnader i form av utvidet analyseprogram for korn og ferdigvarer, samt urasjonell logistikk for å kunne bruke mest mulig norsk korn i kraftfôret. Det har i mange år vært arbeidet intenst innenfor forskning og kornbransjen i inn- og utland for å finne løsninger på mykotoksinproblemene. Årsaksforholdene er komplekse og varierende. Inntil man greier å finne effektive forebyggende tiltak, må korn- og kraftfôrbransjen utvikle praktiske tiltak som gjør at vi best mulig kan håndtere de varierende toksinnivåene. I årets jordbruksoppgjør ble den relative havreprisen ytterligere senket, slik at havrevolumet sannsynligvis vil bli ytterligere redusert etter hvert. I tillegg til dette har kornhandlerne i samarbeid med kornlaboratoriene greid å komme fram til en ordning som gjør det teknisk/økonomisk mulig å analysere samtlige havrepartier (anslagsvis partier) for mykotoksinet DON (deoxynivalenol) og innføre et gradert pristrekk for økende DON-innhold. Videre vil også analyse- og trekkregimet for skrumpne/mindreverdige korn i hvete bli endret. Siden andelen skrumpne/ mindreverdige korn i stor grad øker med synkende hektolitervekt, vil ordningen med visuell vurdering og telling av mindreverdige korn i ny kornsesong bli erstattet med en ordning der det innføres et ekstra trekk med synkende hektolitervekt. DON-ANALYSER I HAVRE Ordningen fra kornåret 2010/2011 med rabatt på havreanalyser ved framlegging av resultat fra Bioforsk sin beregningsmodell, bortfaller. Beregningsmodellen har ikke fullt ut svart til forventningene, men vil antagelig bli forbedret og kan fortsatt benyttes som hjelpemiddel for havredyrkere. Samtlige produsentpartier av havre vil nå bli analysert på kornlaboratoriet, og produsenten får et analysetrekk for dette på ca. kr 100 pr. parti. Ved toksinverdier under 2000 μg DON pr kg betales kornet med full pris. Ved målte verdier , og >8000 μg DON pr. kg trekkes henholdsvis 8, 13 og 23 øre/kg. En sikkerhetsmargin på 10 % av målte DON-verdier er fratrukket før avregning av kornet for å ta høyde for analyseusikkerhet. Dersom ordningen fungerer som planlagt, vil det f.o.m. kornsesongen 2012/2013 være aktuelt også å analysere andre arter (primært hvete). Mottaksanleggene vil som i siste sesong måtte bruke hurtiganalyser i stort omfang for å kunne sortere kornet best mulig etter DON-innhold på anlegget. KRAV TIL HL-VEKT I MATKORN Det innføres en forbedret rutine for skrumpne/mindreverdige korn i hvete og rug. Siden forekomsten av skrumpne/mindreverdige korn i stor grad øker med synkende hl-vekt, vil det fra ny kornsesong bli innført et trekk for hl-vekter på 78, 77 og 76 (79 er fortsatt basis). Hl-vekt på 75 og lavere gir avregning som fôrkorn. (NB! Unntak for hvete klasse 5 der hovedsort er Finans og minstekravet for hektolitervekt er 73 kg). Dette ser bransjen på som en svært positiv endring der en manuell/visuell analyse blir erstattet med en langt på vei 100 % objektiv analyse. En slik ordning vil heller ikke være fullgod som «korrekt» trekk for skrumpkorn, men trekkgrunnlaget mot produsent vil i alle fall være entydig. Videre vil sorteringen på mottaksanleggene bli mye enklere når man ikke lenger trenger å basere seg på en skjønnsmessig vurdering i mottaksøyeblikket for å vurdere om hveten holder mat- eller fôrkvalitet. LYKKE TIL MED INNHØSTINGEN Endringene som er beskrevet, realiseres etter et godt samarbeid i kornbransjen. Vi tror at dette vil bringe oss et langt skritt videre i retning av å kunne håndtere fusarium og mykotoksiner på en fornuftig måte. Når det gjelder generelle dyrkingsråd, viser vi til veilederen som er utgitt av Bioforsk. Nok en gang vil vi i Felleskjøpet Agri takke våre kornleverandører for godt samarbeid, og vi ønsker alle våre leverandører og samarbeidspartnere et godt kornår og ei god skuronn. Øivind Juel Felleskjøpet Agri vil i kommende sesong være kornkjøper ved 51 anlegg. Priser vil variere noe fra område til område. Informasjon om priser m.v. vil bli løpende oppdatert på under avsnittet «Kornhandel». Hele Kornguiden vil også være tilgjengelig på internett. I markedsordningen for korn har Norske Felleskjøp ansvaret for prisnotering og markedsregulering. Prisnoteringen gjelder for korn av basis kvalitet levert ved et målprisanlegg. Disse anleggene er Felleskjøpet Agri sine anlegg ved Oslofjorden (Kambo, Drammen, Holmestrand og Larvik), og Trondheim Kornsilo (gjeldende for bygg). Pris for basiskvalitet på andre mottaksanlegg, samt øvrige tillegg og trekk i kornprisen, fastsettes av den enkelte kornhandler. 2

3 Innhold Kornguiden 2011/12 Redaksjonen avsluttet 28. juni I redaksjonen: Øivind Juel Kristian Thunes Sigrid L. Horne Torstein Jensen Felleskjøpet Agri Foto: Oddrun Karlstad Eurofins Inge Olav Rosendal Håvard Simonsen Design og trykk: GRØSET Opplag: eks. Med forbehold om trykkfeil og endringer. NY KORNSESONG 2 KORN I JORDBRUKSOPPGJØRET 4 PRISER 4 - Målpriser og noteringspriser 4 - Økologisk korn 4 KVALITETSKRAV GENERELLE - Hygienisk kvalitet - minstekrav 5 - Vanninnhold og trekk for tørking 6 - Hektolitervektregulering 7 FÔRKORN - KVALITETSKRAV 7 - Proteinbetaling i fôrhvete 7 - Fôrverdi havre 7 - Fôrverdi bygg 7 - Trekk for kvalitetsfeil i fôrkorn 8 MATKORN - KVALITETSKRAV 9 - Deklarasjonsanalyser for matkorn 9 - Falltall i hvete og rug 9 - Protein i mathvete 9 - Krav til hl-vekt i matkorn (nyhet) 10 - Kvalitetsfeil i matkorn 11 KSL 12 FRAKTILSKUDD 12 ANLEGG OG LEVERING Innmelding 17 OPPGJØR OG OPPGJØRSBETINGELSER 17 - Produsentnummer 17 - Omsetningsavgift 17 - Analysekostnader 17 - Oppgjør 18 - Reklamasjon 18 - Driftskreditt 18 TRANSPORT - Containere og inntransport - Østlandet 20 - Containere og inntransport - Trøndelag 20 TILBUD FRA FKA 22 FAGKONSULENTER KORN 22 3

4 Korn i jordbruksoppgjøret Målpriser for kornsesongen 2011/12 er fastsatt i jordbruksoppgjøret. Målprisene for mathvete øker med 16 øre pr. kg, målprisen for matrug øker med 15 øre pr. kg. Målprisen for bygg øker med 11 øre pr. kg, målprisen for havre øker med 8 øre pr. kg og målprisen for oljefrø øker med 17 øre pr. kg. Priser Målpriser og noteringspriser Målpriser for sesongen 2011/12 Mathvete 2,64 kr/kg Matrug 2,47 kr/kg Bygg 2,25 kr/kg Havre 2,03 kr/kg Oljefrø 5,04 kr/kg Felleskjøpet Agri setter egne priser på fôrhvete, fôrrug, rughvete, erter og åkerbønner. Prisene kunngjøres på og informeres om ved våre mottaksanlegg. FKA legger opp til følgende gjennomsnittspriser for varekvaliteter uten målpriser ved kystanlegg for sesongen Fôrhvete 2,33 kr/kg (prisløype som for bygg) Fôrrug 2,12 kr/kg (prisløype som for matrug) Rughvete 2,25 kr/kg (prisløype som for matrug) Erter 2,91 kr/kg (prisløype som for oljefrø) Åkerbønner 4,00 kr/kg (prisløype som for oljefrø) Norske Felleskjøp fastsetter en priskurve for basispriser som varierer gjennom mottakssesongen. Markedsregulator er gjennom jordbruksavtalen pålagt å sette basispriser for korn og oljefrø på en slik måte at volum x pris gjennom hele sesongen i gjennomsnitt tilsvarer målpris satt av myndighetene. Pris for basiskvalitet for de forskjellige kornartene på målprisstedene, settes ukentlig av Norske Felleskjøp. Denne prisen offentliggjøres løpende på Felleskjøpets nettsider og i Bondebladet. Prisen for basiskvalitet på andre mottaksanlegg til Felleskjøpet Agri, både på Østlandet og i Trøndelag, bygges normalt opp med en differanse til den som gjelder ved målprisanleggene. Denne differansen kalles stedskorrigering. De enkelte anleggs stedskorrigering vises på Felleskjøpets nettsted og oppgis ved henvendelse til det enkelte anlegg. Dette gjelder både FKA og samarbeidende anlegg på kornsektoren. Se anleggsoversikten på side 14 og 15. Egne kornhandlere som FKA samarbeider med, setter selv prisen for basiskvalitet til produsent. I kommende sesong gjelder dette Østfoldkorn i Halden og Sarpsborg og Follebu Bruk, Gausdal. Gjeldende pris får du ved henvendelse til anleggene. Økologisk korn Felleskjøpet Agri kjøper i kornsesongen 2011/12 økologisk korn fra produsentene. Det blir mottak av økologisk vare ved 5 anlegg på Østlandet og 4 anlegg i Trøndelag. Østlandet: FKA Gran, Rakkestad FKA Østre Romerike, Bjørkelangen FKA Eidsvoll FKA Eiker Mølle, Hokksund FKA Lena FKA Eidsvoll er åpent i innhøstingsperioden. Levering til de andre anleggene kan skje fra ca. 1. oktober og ut sesongen etter avtale. Trøndelag: FKA Melhus Kornsilo (Bygg, havre. Mathvete etter 15. oktober) FKA Verdal Kornsilo (Bygg. Mathvete og erter etter 15. oktober) FKA Frosta (Bygg og havre. Fôrhvete etter 15. oktober) HOFF Sundnes (Havre) Felleskjøpet Agri produserer økologisk kraftfôr ved FKA Lena og FKA Frosta. Statlig frakttilskudd ytes for frakt av økologisk korn fra produsent til nærmeste mottaksanlegg som kan ta i mot den aktuelle arten (se side 13). PRISTILLEGG ØKOLOGISK KORN I tillegg til gjeldende basispris ved kyst og øvrige betingelser utbetaler Felleskjøpet Agri både på Østlandet og i Trøndelag følgende økotillegg for sesongen 2011/12: Mathvete Matrug Fôrhvete Fôrrug Bygg Havre Rughvete Erter Åkerbønner Oljefrø Spelthvete, mat Spelthvete, fôr kr 0,80 pr. kg kr 0,80 pr. kg kr 0,80 pr. kg kr 0,80 pr. kg kr 0,95 pr. kg kr 0,80 pr. kg kr 0,80 pr. kg kr 0,80 pr. kg kr 0,80 pr. kg kr 0,80 pr. kg kr 3,50 pr. kg kr 0,80 pr. kg Kontaktpersoner for økologisk korn i Felleskjøpet Agri: Kristian Thunes tlf / (Østlandet) Øivind Juel tlf / (Østlandet) Torstein Jensen tlf / (Trøndelag) 4

5 Kvalitetskrav - generelle Basis kvalitet For korn og oljefrø gjelder følgende krav: Vareslag Vann% Hl-vekt Protein% i mathvete Falltall i matkorn Hvete 15, ,0 200 Rug 15, Bygg 15, Havre 15, Oljefrø 8,0 - - Hygienisk kvalitet - minstekrav LEVERING KONTROLL Produsenten har ansvar for at varen som leveres oppfyller minstekravene. Ved mottaksanleggene er det også etablert kontroll for å unngå at partier som ikke tilfredsstiller kravene kommer inn i beholdningene. Hvis et slikt parti likevel kommer inn på anlegget og varen går inn i beholdningene, vil produsenten ikke få betalt for partiet. Produsenten kan heller ikke regne med å få varen tilbake. For kjøp av norsk korn og oljefrø er det fastsatt minstekrav til kvaliteten som står i forhold til generelle kvalitetskrav til råvarer for produksjon av matmel og kraftfôr. HYGIENISK KVALITET Alt korn, oljefrø og andre råvarer som kjøpes skal ha tilfredsstillende hygienisk kvalitet. Varer med nedsatt hygienisk kvalitet kan gi skader på dyr og mennesker. I følge Mattilsynets anbefalte retningslinjer omfatter hygienisk kvalitet i denne sammenhengen: Kvalitetsvurdering av avvikende utseende, lukt og smak Bakteriologisk kvalitet Mykologisk kvalitet (samlet vurdering ut fra totalt muggtall) Mykotoksiner (giftstoffer produsert av muggsopp) Midd PLANTEVERNMIDLER Korn som er behandlet med plantevernmidler i strid med forskriftene er ikke handelsvare og skal ikke brukes til mat eller fôr. Dersom analyser påviser slike rester av plantevernmidler, vil Felleskjøpet kreve trekk i oppgjøret. Produsenten kan ikke regne med å få tilbake kornet. Det vil årlig bli foretatt stikkprøvekontroll. BEISET KORN Levering av beiset korn er forbudt. Dersom det likevel blir funnet beiset korn i gjennomsnittsprøven fra et kornparti, blir produsenten pålagt å sende skriftlig forklaring til det enkelte Felleskjøp på hvordan innblandingen kan ha skjedd. Hvis produsenten kan gi en rimelig forklaring på innblandingen og denne samtidig er ubetydelig, vil partiet bli avregnet til halv fôrpris. RØYKGASSER Felleskjøpet kjøper ikke korn som er tørket på anlegg der røykgassen fra oljefyrte anlegg går gjennom kornet. FORURENSNINGER OG LUKT Kornet skal ikke være forurenset av kjemikalier eller lignende eller ha dårlig lukt. Korn med dårlig lukt betraktes som lagerskadd vare. FYSISK KVALITET Det kreves at korn og oljefrø skal ha en fysisk kvalitet som gjør det mulig å ta imot varen og behandle den på mottaksanlegget uten store vanskeligheter. Høyt vanninnhold, store groskader og mye forurensninger kan medføre problemer for mottaksanlegget. Vare med slike feil kan bli avvist. MUGG Felleskjøpet er ikke kjøper av korn med uakseptabel mengde mugg. Dette kornet skal avvises før tipping av lasset. Dersom slik vare likevel kommer inn på et mottaksanlegg og analyse viser for høye muggverdier, kan det føre til at oppgjør ikke utbetales. Produsenten kan heller ikke regne med å få igjen kornet. Ved tvilstilfelle sendes prøven til hygienisk analyse. MYKOTOKSINER Felt- og lagersopper kan utvikle mykotoksiner som kan være meget giftige. Toksinene kan skade forskjellige organsystemer og gi akutte eller mer kroniske effekter. Toksiner som er dannet, lar seg normalt ikke fjerne ved etterbehandling. Korn med høye toksinverdier har redusert vareverdi. BRUK AV VIPS (Varsling innen planteskadegjørere). Her finnes Bioforsks varslingsmodeller for sjukdommer i korn og oljevekster. I modellen kan det legges inn dyrkingsdata som kombineres med værdata fra aktuelle værstasjoner. Vi anbefaler kornprodusenter å benytte modellen. Dette vil kunne være til nytte for å finne kritiske dyrkingsfaktorer som bør tas hensyn til for å redusere angrep av fusariumsopper og problemet med dannelsen av soppgifter i korn. 5

6 Vanninnhold og trekk for tørking Analyseresultater for vanninnhold avrundes til nærmeste halve prosent i avregningen. Vanninnhold som analyseres til for eksempel 17,8 % blir avrundet til 18,0 %, mens vanninnhold avlest til 17,7 % blir avrundet til 17,5 %. I oppgjørsbrevet blir innveid kvantum ved levering omregnet til det kvantum partiet har ved basis vanninnhold. Omregnet kvantum = Levert kvantum x vann % basis vann % TILLEGG FOR TØRR VARE Alle tillegg og trekk i prisen blir beregnet på grunnlag av kvantum vare omregnet til basis vanninnhold. Partier som har vanninnhold under basis blir ikke omregnet. I stedet utbetaler FKA et tillegg for tørr vare. Tillegget gjelder for bygg og havre med 14,5 % og 14,0 % vann. Partier som har vanninnhold under 14,0 %, blir betraktet som 14,0 % vare. Tilsvarende gjelder for oljefrø med 7,5 % og 7,0 % vann. Pristillegget beregnes på følgende måte: Tillegg for tørr vare = Noteringspris x basis vann % - vann % basis vann % Dette tillegget tilsvarer ved 14 % vanninnhold ca. 1,2 % av kornprisen. Vare som har et høyere vanninnhold enn basis ved levering, blir trukket i oppgjøret for tørkekostnader. Det er brukt samme utregningsformel som tidligere år. Det lagres for mye korn med for høy vannprosent på gårdstørkene ut over vinteren. Dette kan nedsette den hygieniske kvaliteten og øker risikoen for muggdannelse. Tørketrekket økes derfor for vare som leveres med høy vannprosent (16,5 % eller høyere) etter 1. november og et ytterligere trekk hvis slik vare leveres etter 1. januar. Tørketabell 2011/12 Vare som har et høyere vanninnhold enn basis ved levering, blir trukket etter følgende tabell: KORN OG ERTER Vann% TØRKETREKK KORN TØRKETREKK ERTER OLJEøre/kg t.o.m. øre/kg f.o.m. øre/kg f.o.m. øre/kg t.o.m. øre/kg f.o.m. øre/kg f.o.m. FRØ 31. okt. 1. nov 1. jan 31. okt. 1. nov 1. jan Vann% TØRKETREKK OLJEFRØ øre/kg t.o.m. 31. okt. øre/kg f.o.m. 1. nov øre/kg f.o.m. 1. jan 15,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,0 0,00 0,00 0,00 15,5 3,30 3,30 3,30 4,10 4,10 4,10 8,5 3,30 3,30 3,30 16,0 4,30 4,30 4,30 5,40 5,40 5,40 9,0 4,30 4,30 4,30 16,5 5,30 6,40 13,40 6,60 7,90 14,90 9,5 5,30 6,40 13,40 17,0 6,50 8,50 15,50 8,10 10,50 17,50 10,0 6,50 8,50 15,50 17,5 7,60 13,70 20,70 9,50 17,10 24,10 10,5 7,60 13,70 20,70 18,0 8,80 15,80 22,80 11,00 19,80 26,80 11,0 8,80 15,80 22,80 18,5 10,20 19,40 I avregningen 12,80 24,30 I avregningen 11,5 10,20 19,40 I avregningen 19,0 11,60 23,20 fortsetter fortsetter fortsetter tørketrekket 14,50 29,00 tørketrekket 12,0 11,60 23,20 tørketrekket 19,5 13,10 26,20 16,40 32,80 12,5 13,10 26,20 20,0 14,60 34,20 18,30 41,60 13,0 14,60 34,20 20,5 16,10 37,20 20,10 45,20 13,5 16,10 37,20 21,0 17,60 40,20 22,00 49,00 14,0 17,60 40,20 21,5 19,20 43,40 24,00 53,00 14,5 19,20 43,40 22,0 20,70 46,40 25,90 56,80 15,0 20,70 46,40 22,5 22,30 49,60 27,90 60,80 15,5 22,30 49,60 23,0 23,90 52,80 29,90 64,80 16,0 23,90 52,80 23,5 25,50 56,00 31,90 68,80 16,5 25,50 56,00 24,0 27,20 59,40 34,00 73,00 17,0 27,20 59,40 24,5 28,80 62,60 36,00 77,00 17,5 28,80 62,60 38,10 I avregningen fortsetter 18,0 30,50 I avregningen fortsetter tørketrekket 25,0 30,50 I avregningen 25,5 32,40 fortsetter tørketrekket 40,50 tørketrekket 18,5 32,40 26,0 34,30 42,90 19,0 34,30 26,5 36,30 45,40 19,5 36,30 27,0 38,20 47,80 20,0 38,20 27,5 40,20 50,30 20,5 40,20 28,0 42,20 52,80 21,0 42,20 28,5 44,30 55,40 21,5 44,30 29,0 46,30 57,90 22,0 46,30 29,5 48,40 60,50 22,5 48,40 30,0 50,60 63,30 23,0 50,60 6

7 Hektolitervektregulering (se også krav til hl-vekt i matkorn side 10) HEKTOLITERVEKT BASISKVALITET Vareslag Hvete Rug Bygg Havre Rughvete Hektolitervekt (kg/hl) Prisen på alt korn reguleres etter hektolitervekt. Hektolitervekten på et kornparti øker ved tørking. Tabellen viser økning i hektolitervekt i kg etter omregning til basis vanninnhold. Både målt og korrigert hektolitervekt oppgis i oppgjørsbrevet. Det gis tillegg eller trekk på 0,5 % av kornprisen for bygg og 0,25 % av kornprisen for andre kornarter for hver kg korrigert hektolitervekt avviker fra basisverdi. Hvis korrigert hektolitervekt i bygg er 68 kg, er dette 4 kg over basis og pristillegget blir 2 % av aktuell byggpris. Hektolitervekt reguleres etter vanninnhold. Et hveteparti med hektolitervekt 78 kg og vanninnhold 18 % korrigeres i henhold til tabellen: 78 kg + 3 kg = 81 kg 81 kg er 2 kg over basis hektolitervekt for hvete. Tillegget skal være på 0,25 % av kornprisen for hver kg korrigert hektolitervekt over basis. Tillegget i oppgjøret blir i dette eksemplet 0,5 % av aktuell hvetepris. Vannprosent Hvete/Rug/ Rughvete Bygg/Havre 15,5 16, ,5 17, ,5 18, ,5 19, ,5 20, ,5 21, ,5 22, ,5 23, ,5 24, ,5 25, ,5 26, > 26, Fôrkorn kvalitetskrav Tillegg/trekk for ulike kvaliteter av fôrkorn vurderes kontinuerlig. Dette gjelder både proteinavregning i fôrhvete og fôrverdi i bygg og havre. Proteinbetaling i fôrhvete FKA avregner fôrhvete etter proteininnhold. Også i denne sesongen vil det bli gitt tillegg for protein over basis vare (12 prosent protein) etter følgende skala (se tabell). Det er proteinanalysene for vurdering av mathvete eller fôrhvete med proteinanalyse som blir brukt i beregningen av tillegget. Hvis det velges forenklet analyse, vil det ikke oppnås proteintillegg i fôrhvete. Dette må oppgis ved levering. 12,0 % Basis 12,5 % 1 øre/kg 13,0 % 2 øre/kg 13,5 % 3 øre/kg Fôrverdi havre I rapporter fra Bioforsk/Graminor til FKA fremgår det at innholdet av omsettelig energi er lite korrelert til hektolitervekt i havre. Fettinnhold og skallprosent er de to egenskapene som i følge litteraturen har størst sammenheng med innholdet av omsettelig energi. Begge disse egenskapene følger i stor grad sort, og dagens sortsdifferensiering er et bedre verktøy når det gjelder å heve kvaliteten i havre. Derfor beholdes dagens sortsbetaling i havre, men det er viktig at nye havresorter på markedet løpende blir vurdert og kommer inn i tabellen. Havresort må oppgis ved levering. Havre som leveres uten at sorten oppgis, betales som sort med lav fôrverdi. Det kan bli foretatt stikkprøvekontroll av sort. Viser denne kontrollen at det er oppgitt og levert havre i en for høy fôrverdiklasse, vil det bli trukket 10 % av basisprisen i oppgjøret. Sorter med høy fôrverdi Sorter med middels fôrverdi Sorter med lav fôrverdi + 2 øre pr. kg Basis havrepris 2 øre pr. kg Frode Belinda Biri Kapp Celsia Andre sorter Lena Bessin Svea Veli Roope Ingeborg Hurdal Nes Gere Gunhild Ringsaker Ivory Haga Odal Fôrverdi bygg utvidet betaling for hl-vekt Som det fremgår i avsnittet om hektolitervekt, har Felleskjøpet Agri i prisgraderingen lagt større vekt på betydningen av hektolitervekt for bygg. Tillegg/trekk for korrigert hektolitervekt ble doblet i bygg og erstattet sortsbetalingen f.o.m. kornsesongen 2010/11. Det gis tillegg eller trekk på 0,5 % av kornprisen for bygg for hver kg korrigert hektolitervekt avviker fra basisverdi. Hvis korrigert hektolitervekt i bygg er 68 kg, er dette 4 kg over basis og pristillegget blir 2 % av aktuell byggpris. Hvis hektolitervekt blir 4 kg under basis blir det tilsvarende et pristrekk på 2 % av aktuell byggpris. 7

8 Trekk for kvalitetsfeil i fôrkorn Det trekkes i oppgjøret når kornet har en redusert vareverdi. Redusert vareverdi er skader som gir kornet lavere næringsverdi, som forringer varens tekniske egenskaper eller gir lavere holdbarhet. Følgende kvalitetsfeil kan forekomme: SKADE I VEKSTPERIODEN Skadet korn godtas ikke som matkorn. Skadet korn som godtas levert til fôr, kan trekkes 3 % eller 6 % av fôrkornprisen avhengig av skadens omfang. Skaden kan være forårsaket av sopp, insekter, bakterier, groing m.v. FORURENSNING I partier hvor det påvises mer enn 1 vektprosent fremmedbestanddeler etter rens, som f.eks. agner, snerp, andre plantedeler, jord eller sand, blir det for den overskytende prosentandelen trukket direkte i kornprisen. På mottaksanlegg hvor prøve blir tatt ut før rensing, blir prøven renset. Antall kg levert blir trukket for avrens før omregning til basis vanninnhold og beregning av eventuelle tillegg og trekk. INNBLANDING AV ANDRE ARTER Ved innblanding over 2 vektprosent, vil det for alt korn og oljefrø foretas trekk i oppgjøret. Trekket utgjør 25 % av prisen for den arten avregningen gjelder og foretas på den prosentvise innblandingen som overstiger 2 %. OLJEFRØ Felleskjøpet er kjøper av fullverdig vare av oljefrø, definert som frø av normal form som ikke går gjennom sold med diameter 0,8 mm. Mindre frø og lettkorn, skolmer og lignende er avrens. LAGERSKADE Lagerskadd korn godtas ikke som matkorn. Dersom skadene ikke er større enn at partiet kan godtas som fôrkorn, trekkes 10 % eller 20 % av kornprisen. Lagerskade forårsakes oftest av stor biologisk aktivitet med påfølgende varmgang når korn lagres med høyt vanninnhold. MJØLAUKE Særlig rug kan inneholde mjølauke. Partier som inneholder over 0,2 vektprosent mjølauke vil bli avregnet som fôrkorn. Det trekkes i kornprisen etter følgende skala: 0,2-0,5 vektprosent mjølauke 3 % trekk i kornpris 0,5-1,0 vektprosent mjølauke 6 % trekk i kornpris Over 1,0 vektprosent mjølauke Partiet avvises FLOGHAVRE Inneholder varen floghavre etter aspirasjonsrens, trekkes det i kornprisen etter følgende skala: 1-9 kjerner floghavre/kg korn 2 % trekk i kornpris kjerner floghavre/kg korn 4 % trekk i kornpris kjerner floghavre/kg korn 12 % trekk i kornpris kjerner floghavre/kg korn 24 % trekk i kornpris Over 250 kjerner/kg korn Partiet avvises NYTT SESONGEN 2011/12 PRISTREKK I HAVRE VED HØYE DON-VERDIER. Det vil fra sesongen 2011/12 bli innført pristrekk i havre ved høyt innhold av mykotoksinet DON (deoxynivalenol). Havre med DON-verdier lavere enn μg pr kg vil ikke få prisreduksjon. Ved målte DON-verdier μg pr kg, μg pr kg og > μg kg trekkes henholdsvis 8, 13 og 23 øre/ kg. Korn med høye toksinverdier har begrenset anvendelsesområde og dermed en lavere verdi som råvare i kraftfôrproduksjonen. TABELL FOR PRISREDUKSJON VED HØYE DON-VERDIER I HAVRE DON-verdi μg pr kg (målt verdi -10%) Prisreduksjon øre pr kg øre pr kg øre pr kg > øre pr kg Målte DON-verdier reduseres med 10% før avregning. NB! Det gis ikke lenger rabatt i analysekostnader ved levering av utskrift av beregningsmodellen for DON fra VIPS. ENERGIKORN Hvis kornet ikke kan brukes til mat eller fôr tilbyr Felleskjøpet Agri en ordning på Østlandet med mottak og betaling etter energiverdi. Dette gjelder for korn som leveres etter 1. oktober. Energikorn vil denne sesongen avregnes med 50 øre/kg. 8

9 Matkorn - kvalitetskrav Deklarasjonsanalyser for matkorn Kvaliteten på matkorn skal som en hovedregel deklareres med et analysebevis før partiet leveres på et mottaksanlegg. Noen anlegg kan ta forhåndsanalyse av matkornet på anlegget. Det er en fordel hvis prøven kan leveres til analyse dagen før levering til anlegget. Anleggsoversikten viser hvilke anlegg dette gjelder. Også for disse anleggene vil vi oppfordre til å sende inn deklarasjonsanalyse på forhånd. Analysebeviset gir nødvendig informasjon til mottaksanlegget slik at kornet kan sorteres riktig etter kvalitet. Det er viktig at prøven som sendes inn til analyse representerer et gjennomsnitt av partiet slik at det er representativt for kvantumet som skal leveres. Sort må oppgis. Vanninnholdet i kornprøven må ikke overstige 20 % for at protein- og falltallsanalysen skal kunne utføres. Poser til å sende prøvene i fås ved henvendelse til kornmottakene. Prøveuttak skal skje etter den informasjonen som er gitt på prøveposen. Prøveposer sendes til Eurofins avdeling korn i Moss, eller leveres på kornmottaket. Skal matkvalitet oppnås, må hvete og rug leveres til et kornmottak som er godkjent for behandling av slik vare (se anleggsoversikten). Partier av mathvete og matrug må tilfredsstille minstekrav fra myndighetene når det gjelder innhold av mykotoksiner for å kunne avregnes som matkorn. Se kapittel - kvalitetsfeil i matkorn. Falltall i hvete og rug For at hvete og rug skal avregnes som mat, er kravet at falltallet skal være > 200 i hvete og > 120 i rug. Det er viktig å være klar over at relativt små mengder grodde korn kan redusere falltallet betydelig i et stort parti. Bland derfor aldri partier som kan ha store forskjeller i falltall. Ved innhøsting bør legdeflekker behandles og lagres for seg. Dersom innhøstingen av et felt blir avbrutt på grunn av dårlig vær, er det også grunn til å regne med at falltallet endres. Protein i mathvete MATHVETE - KVALITETSKLASSER KLASSE 1 STERK KLASSE 2 STERK KLASSE 3 STERK KLASSE 4 STERK KLASSE 5 SVAK Bastian (vårhvete) Bjarne (vårhvete) Zebra (vårhvete) Bjørke (høsthvete) Mjølner (høsthvete) Berserk (vårhvete) Demonstrant (vårhvete) Magnifik (høsthvete) Finans (høsthvete) Krabat (vårhvete) Olivin (høsthvete) Kuban (høsthvete) Elvis (høsthvete) I mathvete reguleres prisen etter proteinkvalitet og proteininnhold. Denne avregningen bygger i stor grad på et brukerstyrt forskningsprosjekt. Der har en sett på forholdet mellom protein kvaliteten og proteininnholdets betydning for bakeegenskapene. Forskningen viser at det er proteinkvaliteten som er viktigst for disse egenskapene. Proteinkvaliteten er sortsavhengig og kan påvirkes ved foredling. Sortene inndeles i to hovedgrupper - sterk og svak proteinkvalitet. Videre er sortene med sterk proteinkvalitet inndelt i fire klasser som vist i tabellen ovenfor. Eventuelle andre sorter som ikke er nevnt i tabellen, avregnes som sorter med svak proteinkvalitet. Kontroll av sort skjer primært gjennom opplysning fra produsent (deklarasjonsbevis). Produsenten må derfor alltid påføre sortens navn på deklarasjonsprøven. Det vil bli foretatt stikkprøvekontroll av sort ved elektroforese (kjemisk analysemetode). Dersom kontroll viser at produsenten har oppgitt sort som er berettiget høyere tillegg enn levert sort, vil det i oppgjøret bli trukket 20 % av basisprisen. Når det gjelder betaling etter proteininnholdet, vil sorter med sterk proteinkvalitet oppnå tillegg og trekk som vist i tabellen på side 10. Høyeste tillegg oppnås ved 13,5 % proteininnhold. For sorter med svak proteinkvalitet er det en helt nøytral prisgradering for proteininnhold. Hvis proteininnholdet er lavere enn 10 %, avregnes hvete som fôrhvete. Sorter med sterk proteinkvalitet både i klasse 1 og 2 gis et generelt pristillegg på + 5 øre/kg. Klasse 3 får ikke pristillegg eller trekk, mens klasse 4 får et pristrekk på 5 øre/kg. Klasse 5 (svak proteinkvalitet) får ikke pristillegg eller trekk. Betaling etter proteinmengde og proteinkvalitet foretas i samsvar med tabellen på neste side. 9

10 PROTEINBETALING TILLEGG OG TREKK PROTEIN% BASIS TØRRSTOFF SORTER MED STERK PROTEINKVALITET SORTER MED SVAK PRO- TEINKVALITET kl 1 sterk kl 2 sterk kl 3 sterk kl 4 sterk kl 5 svak øre/kg øre/kg øre/kg øre/kg øre/kg >13,5% (13,3) 12,92 12,92 7,92 2, ,0 (12,8-13,2) 10,28 10,28 5,28 0, ,5 (12,3-12,7) 7,64 7,64 2,64-2, ,0 (11,8-12,2) 5,00 5,00 0,00-5, ,5 (11,3-11,7) 5,00 5,00 0,00-5, ,0 (10,8-11,2) 2,36 2,36-2,64-7, ,5 (10,3-10,7) -0,28-0,28-5,28-10, ,0 (9,8-10,2) -2,92-2,92-7,92-12,92 0 <10 (<9,8) Fôrpris Fôrpris Fôrpris Fôrpris Fôrpris NYTT SESONGEN 2011/12 Korrigering for melutbytte i matkorn krav til hektolitervekt Fra og med sesongen 2011/12 vil vurdering av kornets evne til å gi godt melutbytte bygges på krav til hektolitervekt. Minstekrav til hl-vekt for mathvete i klasse 1, 2, 3 og 4 er satt til 76 kg. For svak hvete i klasse 5 der hovedsort er Finans vil minstekravet være 73 kg og for matrug er minstekravet satt til 69 kg. Målt hektolitervekt korrigeres til basis vanninnhold 15% vann før prisberegning. MINSTEKRAV TIL HL-VEKT I MATHVETE OG PRISTREKK ØRE/KG (%) Hvete mat Rug mat Hl-vekt Klasse 1 sterk Klasse 2 sterk Klasse 3 sterk Klasse 4 sterk Klasse 5 svak Hl-vekt 79 kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 kg 0,00 78 kg -7,92 (-3%) -7,92 (-3%) -7,92 (-3%) -7,92 (-3%) 0,00 71 kg -7,41 (-3%) 77 kg -15,84 (-6%) -15,84 (-6%) -15,84 (-6%) -15,84 (-6%) 0,00 70 kg -8,47 (-6%) 76 kg -21,12 (-8%) -21,12 (-8%) -21,12 (-8%) -21,12 (-8%) 0,00 69 kg -19,76 (-8%) 75 kg fôrkorn fôrkorn fôrkorn fôrkorn -7,92 (-3%) <68 kg fôrkorn 74 kg fôrkorn fôrkorn fôrkorn fôrkorn -15,84 (-6%) 73 kg fôrkorn fôrkorn fôrkorn fôrkorn -21,12 (-8%) 72 kg fôrkorn fôrkorn fôrkorn fôrkorn fôrkorn 10

11 Kvalitetsfeil i matkorn SKADE I VEKSTPERIODEN Skadet korn godtas ikke som matkorn. Skadet korn som godtas levert til fôr, kan trekkes 3 % eller 6 % av fôrkornprisen avhengig av skadens omfang. Skaden kan være forårsaket av sopp, insekter, bakterier, groing m.v. INNBLANDING AV ANDRE ARTER Det tillates inntil 2 vektprosent innblanding av andre kornarter i matkorn. Er innblandingen større, blir partiet avregnet til fôrpris. Samlet andel havre og erter i matkorn må ikke overstige 1 %. LAGERSKADE Lagerskadd korn godtas ikke som matkorn. SKADDE, BRUDNE OG GRØNNE KORN I MATKORN Trekk for skadde korn gjelder bare for matkorn. Skrumpne korn skal fanges opp av krav til hl-vekt i matkorn. Med skadde korn menes brudne, skadde, grønne og insektgnagde korn. Det godtas inntil 5 vekt% skadde korn i matkorn. Ved påvisning av 3-5 vekt% skadde korn, trekkes 4 % av matkornprisen. Hvete og rug med mer enn 5 % skadde korn avregnes som fôrkorn. SOPPGIFTER I MATKORN Grenseverdien for soppgiften DON i korn til mat er satt til μg pr kg korn. For havre til mat/gryn er grenseverdien satt til μg pr kg. Jfr. Forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Korn med målte DON-verdier høyere enn grenseverdier vil bli avregnet som fôrkorn. MJØLAUKE Særlig rug kan inneholde mjølauke. Partier som inneholder over 0,2 vektprosent mjølauke vil bli avregnet som fôrkorn. Mathvete av god kvalitet Fôrhvete Fuktighetsmåler for korn! Helelektronisk kornmåler med digital avlesing og automatisk temperaturkorreksjon. Meget enkel i bruk. Måleområde: 8-35%. Den har mikroprosessorstyrt høyfrekvens måler i kombinasjon med automatisk temperaturkompensasjon. Varierende fuktighet i kornet forandrer ikke måleverdien nevneverdig. Måleren beholder det sist målte kornslaget i minnet. Selges komplett med batteri og bæreveske. * 3.350; *Pris ekskl.mva Tlf.:

12 KSL En meget stor andel av kornet kommer fra produsenter med godkjent egenrevisjon i KSL. Trekket på 2 øre/kg for korn og oljefrø opprettholdes for dem som ikke oppfyller minimumskravet med egenrevisjon. Vi minner også om at alle som har avvik i forbindelse med revisjon, sørger for lukking av avviket innenfor tidsfristen. Produsenter som ikke innenfor fristen lukker registrerte avvik direkte knyttet til kornproduksjon, får også et trekk på 2 øre/kg. Det går omlag to uker fra innmeldt egenrevisjon/avvikslukking til riktig status er oppdatert i KSL-basen. Frakttilskudd Frakttilskudd ytes for frakt av korn og oljefrø av basiskvalitet (tørr vare) fra produsent på Østlandet til nærmeste transittanlegg ved Oslofjorden eller direkte til produksjonsanlegg på Vestlandet eller i Trøndelag. Kommunene på Østlandet er plassert i soner. Aktuell sone for den enkelte kommune er fastsatt av Statens Landbruksforvaltning med utgangspunkt i avstanden fra sentrum i kommunen til nærmeste transittanlegg ved Oslofjorden. Følgende soner og tilskuddsatser er uforandret fra i fjor: SONE AVSTAND I KM SONESATS I KR/TONN , , ,- Tilskudd for avstander over 150 km fastsettes individuelt av Statens Landbruksforvaltning. KOMMUNER PÅ ØSTLANDET I SONE 1 (21 50 KM): ØSTFOLD 11 Hvaler 18 Aremark 23 Spydeberg 24 Askim 25 Eidsberg 27 Skiptvet 28 Rakkestad 37 Våler 38 Hobøl AKERSHUS 11 Vestby 13 Ski 14 Ås 15 Frogn 16 Nesodden 26 Sørum 27 Fet 28 Rælingen 29 Enebakk 31 Skedsmo 33 Nittedal 34 Gjerdrum BUSKERUD 04 Kongsberg 12 Hole 24 Øvre Eiker 28 Hurum VESTFOLD 11 Svelvik 14 Hof 23 Tjøme 28 Lardal TELEMARK 06 Skien 11 Siljan 14 Bamble KOMMUNER PÅ ØSTLANDET I SONE 2 ( KM): ØSTFOLD 19 Marker 21 Rømskog 22 Trøgstad AKERSHUS 21 Aurskog-Høland 35 Ullensaker 36 Nes 37 Eidsvoll 38 Nannestad 39 Hurdal HEDMARK 02 Kongsvinger 03 Hamar 15 Løten 17 Stange 18 Nord-Odal 19 Sør-Odal 20 Eidskog 23 Grue 27 Elverum OPPLAND 02 Gjøvik 28 Østre Toten 29 Vestre Toten 32 Jevnaker 33 Lunner 34 Gran 36 Søndre Land 40 Sør-Aurdal BUSKERUD 05 Ringerike 15 Flå 21 Sigdal 22 Krødsherad 23 Modum 31 Flesberg 32 Rollag 33 Nore og Uvdal TELEMARK 07 Notodden 15 Kragerø 17 Drangedal 19 Nome 21 Bø 22 Sauherad 26 Tinn 27 Hjartdal 28 Seljord 29 Kviteseid 30 Nissedal 31 Fyresdal 12

13 Kommuner på Østlandet i sone 3 befinner seg generelt lenger fra Oslofjorden (over 150 km) enn kommuner som er plassert i sone 2. Produsenter i sone 3 som ønsker å kjøre direkte til transitthavn på Østlandet, må på individuell basis søke Statens Landbruksforvaltning på forhånd for å få frakttilskudd utover kr 42,- pr. tonn. Frakttilskudd tilsvarende kr 19,- og kr 42,- pr. tonn blir for sonene utbetalt i kornoppgjøret. Eventuelt ytterligere frakttilskudd i sone 3 ved >150 km blir utbetalt direkte av Statens Landbruksforvaltning. Frakttilskudd økologisk korn Det ytes tilskudd for frakt av økologisk korn fra produsent til nærmeste mottaksanlegg både på Østlandet og Trøndelag som kan ta i mot den aktuelle arten etter følgende satser: FRAKTSONE Avstand, km > 141 Sats kr/tonn 0,- 13,- 25,- 37,- 48,- 59,- 70,- 81,- Lønnsom tørking og lagring Flere og flere har oppdaget fordelene med å tørke og lagre sin egen kornavling. Start planlegging allerede nå! Felleskjøpet leverer sammen med Tornum komplette korntørkeanlegg, fra tilpassing i eksisterende bygg til helt nye anlegg. Høy kompetanse, lang erfaring og gode referanser er noe av det Felleskjøpet står for. Les mer på eller kontakt en av våre korntørkespesialister for mer informasjon, tlf I-mek Kompetanse Løsninger Produkter Montering Service Optimalisering 13

14 Kornmottak i Felleskjøpet Agri og samarbeidsanlegg på korn 1) ANLEGG TELEFON MATHVETE MATRUG 1) FÔRKORN OLJEFRØ ÅKERBØNNER ERTER/ ØKOLOGISK KORN/ERTER ÅKERBØNNER HJEMMESIDE ØSTFOLD FKA Gjøby X X X FKA Gran X X X X X X 3) X FKA Kambo X X X X*** X X FKA Spydeberg X X X X X FKA Askim X X X Kornoppkjøper for: Skiptvet Mølle X X X Egen kornkjøper: Østfoldkorn Halden X X X X X Østfoldkorn Sarpsborg X X X X X WEB-TIME- BESTILLING AKERSHUS FKA Enebakk* X FKA Kløfta** X X X X X FKA Sørum** X X X X FKA Østre Romerike X X X X X 3) X X FKA Eidsvoll X X X X X X FKA Årnes X X X X X X X Kornoppkjøper for: Vollaugdalen Mølle X HEDMARK FKA Dal* X X X FKA Eidskog X X FKA Elverum X X FKA Koppang* X FKA Stange X X X X X X FKA Grue X X X X Kornoppkjøper for: Norsenteret Kongsvinger X X X X OPPLAND FKA Fagernes* X FKA Frya* X FKA Hadeland* X X X X FKA Lena X X X X X X 3) X FKA Lillehammer* X FKA Otta* X X Kornoppkjøper for: Dokka Mølle og Kornsilo X Egen kornkjøper: Follebu Bruk X 14

15 BUSKERUD FKA Drammen X X X X X FKA Gol* X FKA Kongsberg X X X X FKA Modum X X X X X FKA Eiker Mølle X X X X X X 3) X VESTFOLD FKA Holmestrand 2) ) / X X X X*** X FKA Larvik X X X X X X FKA Nøtterøy* X X X TELEMARK FKA Bø X X X X FKA Skien X X X X SØR-TRØNDELAG FKA Hoel X X FKA Melhus Kornsilo X 5) X X 5) X 5) X 4) X FKA Trondheim Kornsilo X X FKA Selbu Mølle X X NORD-TRØNDELAG FKA Rindsem Mølle X X X FKA Verdal Kornsilo X 5) X 5) X X 5) X 5) X 4) X X FKA Ottersøy X FKA Stjørdal X X FKA Frosta X X 4) X FRA Hegra X X Kornoppkjøper for: Namdal Kornsilo og Mølle X Steinkjer Kornsilo X X X Hoff Sundnes X X 4) NORDLAND FKA Berg X X * Sesongbetjent. ** Ikke hvete til Kløfta i sesong - ikke havre til Sørum. *** Oljefrø tirsdag og torsdag. 1) Enkelte matkornanlegg krever forhåndsprøver. Følgende anlegg utfører analysen selv: Gjøby, Gran, Spydeberg, Askim, Kambo, Larvik, Sørum, Dal, Stange og Verdal. 2) Timebestilling i sesong. 3) Leveranse etter 1. oktober. 4) Se side 4 vedr. levering økologisk korn i Trøndelag 5) Avtale om leveranse etter 15. oktober 15

16 som anbefalt på tv2 god morgen norge Mye sunnere enn r e t e t o p g o a t s a p Bygg- og Hveteris Express er 100 prosent naturlig og kombinerer tradisjonelle råvarer med moderne matlaging. Det er superraskt å varme og passer kjempegodt som tilbehør til både kjøtt, fisk, grønnsaker og salat. Bygg- og hveteris er rike på kostfiber, og inneholder langsomme karbohydrater som brytes sakte ned i kroppen og gjør at du føler deg mett lenge. Fire forskjellige smaker gjør Bygg- og Hveteris Express til et spennende tilbehør som er mye sunnere enn pasta, ris og poteter. VELBEKOMME! Reaktor Foto:Bent René Synnevåg gladiatorene hadde helt rett! -Bygg var det viktigste kornslaget i alle de store, gamle kulturene. Gladiatorene i det gamle Romerriket spiste utelukkende brød basert på bygg. De mente at bygg var det kornslaget som ga mest energi, og derfor størst sjanse for å lykkes i de brutale kampene. Vi vet i dag at de hadde helt rett. Sammen med Møllerens har jeg vært med å utvikle Bygg- og Hveteris Express. Før måtte bygg bløtes på forhånd, nå er det ferdig på 90 sekunder i mikroen. mike reddington (46), chef og lidenskapelig golfer, stord To nye smaker! seks smaker som passer til det meste QFTUP t UPNBU CBTJMJLVN t UPNBU DIJMJ PH IWJUM L t UBDP t OBUVSFMM t UIBJ DVSSZ

17 Anlegg og levering Innmelding Aktuelle kornmottak som tar i mot de forskjellige kornartene er vist i anleggsoversikten. De fleste kornmottak praktiserer innmelding eller timebestilling i hele eller deler av kornåret. Det arbeides med at flere mottaksanlegg også skal tilby timebestilling på internett og løsninger her vil etter hvert komme på anleggenes hjemmesider (se anleggstabellen på side 14 og 15). Kornart og kvantum som ønskes levert, skal oppgis. Dersom leverandøren etter levering mener at anlegget har registrert feil kvantum, kornart eller produsentnummer, må dette umiddelbart tas opp med betjeningen på mottaksanlegget. For å oppnå representativ prøve av partiet skal et parti ikke være over 50 tonn. Mathvete og matrug må leveres til et anlegg som er registrert som matkornmottak (se anleggslisten). Mathvete og matrug som blir levert på andre anlegg, blir avregnet som fôrkvalitet. Av hensyn til faren for spredning av floghavre, plikter alle som leverer korn å dekke lasset med presenning og unngå spill fra utette transportmidler. Som et ledd i kvalitetssikringen ved kornmottakene skal den som tar i mot kornet kontrollere lasset før innveiing. For å gjøre denne kontrollen smidig og sikre at kornet får korrekt behandling etter innveiing på mottaksstedet, oppfordres kornprodusenten til å ta ut en gjennomsnittsprøve under opplasting og forevise denne ved levering. For mathvete og matrug skal det som hovedregel i tillegg fremlegges deklarasjonsbevis. (Se deklarasjon av matkorn.) FKAs kornmottak stenger for ordinært mottak 1. mai Etter dette, og hvis behov, må avtale gjøres med det enkelte anlegg. Følg med på eller i Bondebladet for oppdaterte basispriser. I løpet av en hektisk kornsesong ønsker FKA å hjelpe til i en vanskelig situasjon så langt det er praktisk mulig. Nøl derfor ikke med å ta kontakt med ditt lokale anlegg med eventuelle forespørsler. Oppgjør og oppgjørsbetingelser Produsentnummer For å kunne gjennomføre rett oppgjørsrutine er det påkrevet at riktig produsentnummer foreligger ved levering. Kornoppgjør vil ikke foreligge før gyldig produsentnummer er registrert. Omsetningsavgift Kostnader knyttet til markedsregulering og avsetningstiltak for norsk korn finansieres gjennom en omsetningsavgift for korn og fastsettes av Omsetningsrådet. Omsetningsavgiften blir for sesongen 2011/12 fastsatt 19. august. Avregning av korn skjer først når avgift er fastsatt. Analysekostnader Krav til hvilke analyser og metoder som skal brukes på produsentkorn er fastsatt i retningslinjene for markedsordningen. Analysekostnadene vil som tidligere bli trukket i kornoppgjøret med en sum pr. avregnet parti. Kostnaden for deklarasjonsanalyse for hvete og rug inngår i denne kostnaden, uansett om denne analysen tas ved et mottaksanlegg eller ved prisgraderingslaboratoriet. For hvete- og rugpartier som produsenten helt sikkert mener vil bli avregnet som fôrkorn, kan det utføres en forenklet analyse. Dette må oppgis ved levering. Partier med forenklet analyse kan aldri bli avregnet som matkorn og heller ikke bli avregnet med proteintillegg i fôrhvete. 17

18 OVERSIKT OVER ANALYSER OG KOSTNADER PR. LEVERT PARTI FOR DE FORSKJELLIGE KORNARTENE: Kornart Protein Falltall Grunnanalyse Deklarasjonsanalyse DON Kostnad pr. parti Hvete X X X X 230,- Fôrhvete X 115,- Rug X X X 170,- Fôrrug X 110,- Bygg X 110,- Havre X X 220,- Rughvete X 110,- Erter X 110,- Oljefrø X 110,- NB! Det gis ikke lenger rabatt i analysekostnader ved levering av utskrift av beregningsmodellen for DON fra VIPS. Oppgjør Det vil normalt gå ca. 14 dager fra kornlevering til avregning blir sendt. I sesongen (august og september) må en regne noe lengre oppgjørstid, og første oppgjøret i sesongen blir vanligvis ikke kjørt før ca. 20. august. Oppgjøret overføres bankkonto 2 dager etter at oppgjørsbrevet er sendt. Produsenter som ikke benytter seg av ordningen med direkte overføring til konto, vil få oppgjøret på utbetalingsanvisning. Denne oppgjørsformen tar lenger tid, er mindre effektiv og påfører Felleskjøpet Agri ekstra kostnader. Ved direkte utbetaling av kornoppgjør beregnes et gebyr på kr 100,-. Hvis feil i opplysninger fra produsenten fører til at urettmessig kornoppgjør blir utbetalt, eller dersom produsenten ved en feil fra vår side får utbetalt for stort beløp, vil differansen bli krevd tilbakebetalt eller avkortet i senere oppgjør. Blir beløpet etter skriftlig påkrav ikke tilbakebetalt, kommer Lov om morarente (lov nr. 100, 1976) til anvendelse. Hvert innveide kornparti vil bli belastet med kr 65,- for kostnader i tilknytning til oppgjøret. OPPGJØRET TILSENDT PÅ E-POST Stadig flere av våre kornprodusenter får nå tilsendt oppgjørsbrevet på e-post. Dette er mer kostnadseffektivt for Felleskjøpet. Det innrømmes derfor en fordel i avregningskostnaden på kr 15,- pr. parti. Produsenter som ønsker oppgjørsbrevet på e-post må registrere seg på internettsiden Kundeportalen eller kontakte FK Kundetjeneste. Internett Ved bruk av FKAs Kundeportal har du et utvidet tilbud som kornleverandør. Når du har registrert deg på vår hjemmeside og fått tilsendt passord, kan du se hvor langt i avregningsprosessen leverte partier har kommet, f.eks. om analysene for partiene foreligger. Du kan også gå inn og se på dine tidligere oppgjør, og det er mulighet til å skrive ut oppgjørsbrev hvis du ønsker det. godskrevet rente tilsvarende FKAs rente ved forsinket betaling for den tiden som overstiger 21 dager. I tillegg til alle priser og prisjusteringer kommer 25 % merverdiavgift. Reklamasjon Reklamasjon på kornoppgjør rettes til det telefonnummer som står oppgitt nederst på oppgjørsbrevet. Dette må gjøres innen 2 uker etter at oppgjør eller beskjed om avvisning er mottatt. Klage på vekt må framsettes til betjeningen på kornmottaket umiddelbart etter levering. Ved reklamasjon på kvalitetsavregning blir prøven(e) analysert på nytt. Viser den nye analysen verdier som ligger utenfor normale avvik, endres oppgjøret tilsvarende. Denne korrigeringen gjøres begge veier. Viser ny analyse at den første analysen var korrekt, vil analysekostnaden bli belastet produsent. Produsenten vil få skriftlig beskjed om utfallet av reklamasjonen. Avgjørelsen i en reklamasjonssak kan ankes til Reklamasjonsnemnda for korn. Anken må framsettes skriftlig til kornkjøper innen 3 uker etter mottatt svar på reklamasjon. Driftskreditt Felleskjøpet Agri er medlem av den samvirkebaserte driftskredittordningen. Innenfor gjeldende regelverk for ordningen kan Felleskjøpet gi garanti for driftskreditt basert på historiske eller framtidige kornleveranser. Dette gjelder for produsenter som ønsker å levere til Felleskjøpets anlegg eller samarbeidspartnere. Hvilke mottaksanlegg dette gjelder, framgår av anleggsoversikten. Ved spørsmål om ordningen kan kornprodusenten henvende seg til sin bankforbindelse eller til Felleskjøpet Agri. Første avregning om høsten regner vi med vil skje uke 34 i For korn som leveres i begynnelsen av januar, vil avregning skje uke 3 i Når oppgjøret utbetales mer enn 21 dager etter at kornet er levert og produsenten ikke kan lastes for forsinkelsen, blir det 18

19 Plantevern Til kvekeog rotugraskampen Les mer på Les alltid etiketten før bruk.

20 Transport Østlandet - containere og inntransport Henvendelse om transport kan gjøres til Nortransport, telefon eller , FK Kundetjeneste telefon og lokale FKA mottaksanlegg. FKA disponerer et større antall containere for bruk i kornsesongen og vil tilby utleie for korntransport til egne eller samarbeidende anlegg. Ta kontakt med mottaksanlegget eller våre produktkonsulenter for informasjon. Tilbudet vil også bli annonsert lokalt. Ved bruk av container er det viktig å følge regler om maksimal last, samt å merke lasset med nødvendig informasjon. Leveringsseddel skal være utfylt før levering. Ved ulovlig overlasting av containere, vil det måtte påregnes tilleggsavgift. I tillegg kan produsenter leie planbiler under selve kornhøsten og for lagringskornet. Både ved egentransport og leietransport er det viktig å minne om godt renhold av alt transportutstyr. Trøndelag container og inntransport Kornmottak Trondheim Kornsilo Rindsem/ Verdal Steinkjer Kornsilo Namdal Kornsilo og Mølle Fra område Trondheim (Ikke Byneset) Pris pr.tonn Fraktselskap/ Best.tlf. 131,- Isak D. Westgaard Malvik 131,- Selbu 206,- Stjørdal 170,- Meråker 220,- Byneset - Trondheim 131,- Ramlo Klæbu 131,- Transport Skaun 165,- Melhus 147,- Midtre Gauldal 174,- Levanger 129,- Roald Hallan Verdal 129, Inderøy 129,- Per Undlien Steinkjer 129, Osen 170,- Lunkan Namdalseid 130,- Transport Snåsa 135, Verran 153,- Asle Inderøy 129,- Andreassen Overhalla 129,- Retura Grong 146, / Høylandet 155,- Namsos 161,- Frosta Frosta 129,- Skarsbakk Transport NB! For containertransport redusert pris på kr 25,- pr. tonn i perioden t.o.m SUGEBIL (INGEN TIMEBESTILLING) Prisene er som containerprisene i de forskjellige områdene. (se skjema under containere) For sugebil gis ikke redusert pris i perioden t.o.m Trondheim Kornsilo, bestill transport på Trondheim Kornsilo Rindsem/Verdal, bestill transport til Rindsem Mølle Steinkjer Kornsilo, bestill transport til Steinkjer Kornsilo Namdal Kornsilo, bestill transport til Namdal Kornsilo Bolkan Frosta, bestill transport til Bolkan Frosta TIMEBESTILLING PÅ TELEFON OG INTERNETT Trondheim Kornsilo, Rindsem, Verdal, Steinkjer, Stjørdal, Hegra, Frosta, Hoff Sundnes og Namdal har timebestilling ved egenlevering. Ring telefonnr. oppgitt i anleggsoversikten s.15. Rindsem og Verdal har timebestilling på internett. Bruk link til denne tjenesten på kornmottak. For Steinkjer Kornsilo gjelder internettadresse: NB! Ikke benyttet eller avbestilt time blir her belastet med gebyr. BELASTNING AV FRAKT Minstesats ved fraktbelastning er 8 tonn. Alle våre hovedanlegg praktiserer direktetrekk av fraktbeløpet i kornoppgjøret når du har benyttet deg av vårt frakttilbud. LEVERINGSSEDDEL Fyll ut leveringsseddel som er vedlagt Kornguiden. Du sikrer da at opplysningene på kornoppgjøret blir riktige. (Flere leveringssedler får du også ved ditt lokale kornmottak). GÅRDSFORHOLD VED HENTING MED SUGEBIL Forholdene på gården skal være tilrettelagt slik at sjåførene ikke blir utsatt for helsefare. Alle som ønsker at FKA skal utføre oppdraget, må ha lagt opp rørsystem etter vedtatt bransjestandard. Hvis du er i tvil hvordan dette skal være, ta kontakt med aktuelt transportselskap eller ditt lokale kornmottak. LEVERING AV MATKORN I TRØNDELAG Alle som ønsker å levere matkorn må ta en forhåndsprøve for å avklare om kornet holder matkvalitet. Vi oppfordrer likevel alle til å sjekke med sitt lokale mottak av matkorn om lønnsomheten med å levere varen som matkvalitet kontra fôrkvalitet. 20

Kornguiden Sesongen 2012/13

Kornguiden Sesongen 2012/13 Kornguiden Sesongen 2012/13 Leveringsbetingelser produsentkorn Kornguiden 2012/13 Redaksjonen avsluttet 28. juni 2012. I redaksjonen: Kristian Thunes Sigrid L. Horne Jermund Vågen Geir Inge Auklend Foto:

Detaljer

Kornguiden. Sesongen 2013/14. Leveringsbetingelser produsentkorn

Kornguiden. Sesongen 2013/14. Leveringsbetingelser produsentkorn Kornguiden Sesongen 2013/14 Leveringsbetingelser produsentkorn Kornguiden 2013/14 Redaksjonen avsluttet 26. juni 2013. I redaksjonen: Kristian Thunes Sigrid L. Horne Svein Aure Geir Inge Auklend Foto:

Detaljer

Kornguiden Sesongen 2009/10

Kornguiden Sesongen 2009/10 Kornguiden Sesongen 2009/10 Leveringsbetingelser produsentkorn Innhold Kornguiden 2009/10 Redaksjonen avsluttet 19. juni 2009. I redaksjonen: Øivind Juel Aslak Hauge Sigrid L. Horne Torstein Jensen Felleskjøpet

Detaljer

Gjeldende leveringsbetingelser produsentkorn. Kornguiden. sesongen 2017/18

Gjeldende leveringsbetingelser produsentkorn. Kornguiden. sesongen 2017/18 Gjeldende leveringsbetingelser produsentkorn Kornguiden sesongen 2017/18 Kornguiden 2017/18 Redaksjonen avsluttet 30. juni 2017. I redaksjonen: Geir Inge Auklend Kristian Thunes Sigrid L. Horne Foto: May-Linda

Detaljer

Gjeldende leveringsbetingelser produsentkorn. Kornguiden. sesongen 2015/16

Gjeldende leveringsbetingelser produsentkorn. Kornguiden. sesongen 2015/16 Gjeldende leveringsbetingelser produsentkorn Kornguiden sesongen 2015/16 Kornguiden 2015/16 Redaksjonen avsluttet 30. juni 2015. I redaksjonen: Kristian Thunes Sigrid L. Horne Geir Inge Auklend Foto: May-Linda

Detaljer

Gjeldende leveringsbetingelser produsentkorn. Kornguiden. sesongen 2015/16

Gjeldende leveringsbetingelser produsentkorn. Kornguiden. sesongen 2015/16 Gjeldende leveringsbetingelser produsentkorn Kornguiden sesongen 2015/16 Innhold Tilbud fra Felleskjøpet 3 Å ta vare på kornavlingen Skal kornavlingen bli tatt vare på kreves et mottaksapparat. Felleskjøpets

Detaljer

VEILEDER I KORNHANDEL 2012/2013

VEILEDER I KORNHANDEL 2012/2013 VEILEDER I KORNHANDEL 2012/2013 Oppgjør og betingelser 2012/2013 for korn, oljefrø og erter En ny kornhøst står for døren. Etter at partene i jordbruksoppgjøret ble enige er leveringsbetingelser, kvalitetskrav

Detaljer

VEILEDER I KORNHANDEL 2013/2014

VEILEDER I KORNHANDEL 2013/2014 VEILEDER I KORNHANDEL 213/214 OPPGJØR OG BETINGELSER 213/214 FOR KORN, OLJEFRØ OG ERTER En ny kornhøst står for døren. Etter at partene i jordbruksoppgjøret ble enige er leveringsbetingelser, kvalitetskrav

Detaljer

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.fkra.no

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.fkra.no Korn og oljefrø 2 0 1 0 2 0 1 1 Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør K O R N 2 0 1 0 2 0 1 1 Velkommen til våre kornmottak i Rogaland og Agder Felleskjøpet Rogaland Agder samarbeider med Strand Unikorn

Detaljer

Korn og oljefrø 2 0 1 0-2 0 1 1. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør

Korn og oljefrø 2 0 1 0-2 0 1 1. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør Korn og oljefrø 2 0 1 0 2 0 1 1 Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør www.strandunikorn.no K O R N O G O L J E F R Ø 2 0 1 0 2 0 1 1 Korn og oljefrø 2 0 1 0 2 0 1 1 I N N H O L D 1. Innledning 3 2.

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Gjeldende leveringsbetingelser produsentkorn. Kornguiden. sesongen 2016/17

Gjeldende leveringsbetingelser produsentkorn. Kornguiden. sesongen 2016/17 Gjeldende leveringsbetingelser produsentkorn Kornguiden sesongen 2016/17 Kornguiden 2016/17 Redaksjonen avsluttet 30. juni 2016. I redaksjonen: Geir Inge Auklend Kristian Thunes Sigrid L. Horne Foto: May-Linda

Detaljer

Kvalitetskrav, leveringsbetingelser og oppgjør.

Kvalitetskrav, leveringsbetingelser og oppgjør. BONDENS TRYGGE VALG Kvalitetskrav, leveringsbetingelser og oppgjør. www.norgesfor.no VEKSTNÆRING - om jordbruk og utbytte Strategisk kommunikasjon og design: Storm Corp Forskning Produktutvikling Rådgivning

Detaljer

VEILEDER I KORNHANDEL 2015/2016

VEILEDER I KORNHANDEL 2015/2016 VEILEDER I KORNHANDEL 2015/2016 OPPGJØR OG BETINGELSER 2015/2016 FOR KORN, OLJEFRØ OG ERTER En ny kornhøst står for døren, og leveringsbetingelser, kvalitetskrav og priser for kommende sesong er klare.

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

Satsning på økologisk. - Hva gjør Felleskjøpet Agri

Satsning på økologisk. - Hva gjør Felleskjøpet Agri Satsning på økologisk - Hva gjør Felleskjøpet Agri FKA gjennomfører løft på økologisk mottak i sesong Økologisk korn i sesong: Lena Larvik Askim Eidsvoll Fra 1. oktober også mottak av økologisk korn ved:

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

Satsning på økologisk korndyrking. - Hva gjør Felleskjøpet Agri. ved Amund Dønnum Prosjektleder

Satsning på økologisk korndyrking. - Hva gjør Felleskjøpet Agri. ved Amund Dønnum Prosjektleder Satsning på økologisk korndyrking - Hva gjør Felleskjøpet Agri ved Amund Dønnum Prosjektleder FKA gjennomfører løft på økologisk mottak av korn i sesong Økologisk korn i sesong: Lena Larvik Askim Eidsvoll

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

Mer om økologisk korn

Mer om økologisk korn Mer om økologisk korn Omleggingskurs, 16. mars 2010 1 Einar Kiserud Forsøksringen SørØst Bygg 2 Spirer raskt, dekker godt tidlig Krever mye N tidlig, kun aktuelt med husdyrgjødsel Blir tynn ved lite næring

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Statistikksamling Markedsordningen for korn

Statistikksamling Markedsordningen for korn Statistikksamling Markedsordningen for korn Samling av aktuell statistikk Spesielt oppsummering av sesongen 2015/2016 Norske Felleskjøp 1 Statistikksamling 2015 Tabellnavn INNHOLD 1. Areal 1.1 Areal per

Detaljer

Gjeldende leveringsbetingelser produsentkorn. Kornguiden. sesongen 2016/17

Gjeldende leveringsbetingelser produsentkorn. Kornguiden. sesongen 2016/17 Gjeldende leveringsbetingelser produsentkorn Kornguiden sesongen 2016/17 Innhold Tilbud fra Felleskjøpet 3 Kornproduksjon for markedets behov Våre kunder i bakeindustri og fôrindustri endrer stadig sine

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Kornguiden. sesongen 2017/18. Gjeldende leveringsbetingelser produsentkorn

Kornguiden. sesongen 2017/18. Gjeldende leveringsbetingelser produsentkorn Kornguiden sesongen 2017/18 Gjeldende leveringsbetingelser produsentkorn Høstkorn fra Felleskjøpet 2017 Innhold Norsk kornproduksjon arealbruk og samvirke Norsk kornproduksjon er i stor grad en politisk

Detaljer

Statistikksamling Markedsordningen for korn

Statistikksamling Markedsordningen for korn Statistikksamling Markedsordningen for korn Samling av aktuell statistikk Spesielt oppsummering av sesongen 2014/2015 Norske Felleskjøp 1 Statistikksamling 2015 Tabellnavn INNHOLD 1. Areal 1.1 Areal per

Detaljer

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.strandunikorn.no

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.strandunikorn.no Korn og oljefrø 2 0 1 1 2 0 1 2 Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør www.strandunikorn.no K O R N O G O L J E F R Ø 2 0 1 1 2 0 1 2 Korn og oljefrø 2 0 1 1 2 0 1 2 I n n h o l d Side 1. Innledning

Detaljer

Lønnsom dyrking av matkorn Landbrukshelga Jan Stabbetorp NLR Øst

Lønnsom dyrking av matkorn Landbrukshelga Jan Stabbetorp NLR Øst Lønnsom dyrking av matkorn Landbrukshelga 2016 Jan Stabbetorp NLR Øst Behov for matkorn i Norge År Hvete, tusen tonn % norsk 2000 335 60 2005 325 75 2010 301 36 2014 279 43 År Rug, tusen tonn % norsk

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Hvordan styrke kvaliteten på norsk korn? Krav fra husdyrorganisasjonene. Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno

Hvordan styrke kvaliteten på norsk korn? Krav fra husdyrorganisasjonene. Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno Hvordan styrke kvaliteten på norsk korn? Krav fra husdyrorganisasjonene Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno Fakta Forbruk 1.800.000 t kraftfôr i norsk husdyrproduksjon -> verdi 6 milliarder/år 1% forbedring

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

www.strandunikorn.no Korn og oljefrø 2015/2016

www.strandunikorn.no Korn og oljefrø 2015/2016 www.strandunikorn.no Korn og oljefrø 2015/2016 2 Korn og oljefrø 2015/2016 Så er vi godt i gang med vekstsesongen 2015/16. Etter en tidlig skuronn og gode innhøstingsforhold ble det sådd store arealer

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. Foto: Tore Swenssen

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. Foto: Tore Swenssen Korn og oljefrø 2 0 1 1 2 0 1 2 Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør Foto: Tore Swenssen K O R N O G O L J E F R Ø 2 0 1 1 2 0 1 2 Velkommen til våre mottaksanlegg med ditt korn Felleskjøpet Rogaland

Detaljer

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg mandag 20. august kl. 09:00 (Møte nr. 9 2007) Møtet ble satt kl. 09:00 Til stede: Fra SLF: Ottar Befring (leder), Steinar Hauge, Harald

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg. tirsdag 12. august kl (Møte nr )

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg. tirsdag 12. august kl (Møte nr ) P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg tirsdag 12. august kl. 09.00 (Møte nr. 8 2003) Møtet ble satt kl. 09.00 Til stede: Fra SLF: Forfall: Ottar Befring (leder), Steinar Hauge,

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

P R O T O K O L L fra. Nina Strømnes Rodem og Øyvind Breen

P R O T O K O L L fra. Nina Strømnes Rodem og Øyvind Breen P R O T O K O L L fra møte i Arbeidsutvalget mandag 17. august 2009 kl. 10:00 (telefonmøte) (Møte nr. 7/2009) Møtet ble satt kl. 10.00 Til stede: Ottar Befring, Steinar Hauge, Nils T. Bjørke, Ole-Anton

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

P R O T O K O L L fra. mandag 20. august 2012 kl Bjørn-Ole Juul-Hansen (varamedlemmet kunne heller ikke møte)

P R O T O K O L L fra. mandag 20. august 2012 kl Bjørn-Ole Juul-Hansen (varamedlemmet kunne heller ikke møte) P R O T O K O L L fra telefonmøte i Omsetningsrådet mandag 20. august 2012 kl. 09.00 Møtet ble satt kl. 09.00 og ble hevet kl 09.20 Til stede: Forfall: Fra SLF: Ottar Befring, Vibeke Andersen, Nils T.

Detaljer

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking 73 Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking Mauritz Åssveen 1, Oddvar Bjerke 1 & Lasse Weiseth 2 1 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2 Bioforsk Midt-Norge Kvithamar mauritz.aassveen@bioforsk.no Det er ingen offisiell

Detaljer

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.strandunikorn.no

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.strandunikorn.no Korn og oljefrø 2012 2013 Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør www.strandunikorn.no KORN OG OLJEFRØ 20122013 Korn og oljefrø 2 0 1 2 2 0 1 3 I n n h o l d 1. Innledning 3 2. Viktige endringer sesongen

Detaljer

Dagsorden og innkalling Dagsorden og innkalling ble godkjent uten merknader.

Dagsorden og innkalling Dagsorden og innkalling ble godkjent uten merknader. P R O T O K O L L fra møte i Omsetningsrådet fredag 20. august 2010 kl. 09:30 (Møte nr. 5/2010) Møtet ble satt kl. 09:30 Til stede: Forfall: Fra SLF: Ottar Befring, Vibeke Andersen, Nils T. Bjørke, Ole-Anton

Detaljer

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg tirsdag 19. august kl. 09:00 (Møte nr. 6-2008) Møtet ble satt kl. 09:00 Til stede: Fra SLF: Ottar Befring (leder), Steinar Hauge, Fredmund

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Regionrådet

Regionrådet Regionrådet 26.02.16 Sør-Øst politidistrikt, Nordre buskerud region Sør Nordre Buskerud Ansatte i Region Nord Region Nord Antall politiansatte Sivile stillinger Gol & Hemsedal 12+ 1 UP 2 + 80% 2 Hol 6

Detaljer

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her.

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her. BUSKERUD Dagens kommunenavn Drammen Tidligere inndeling (Delinger og sammenslåinger. Kun enkelte grensereguleringer) Lier gnr 1-9 (Åssiden) til Drammen 1951 Lier gnr 10-13 til Drammen 1961 Skoger gnr 1-85

Detaljer

Forelesning i kurset Landbrukspolitikk NMBU, Korn- og kraftfôrpolitikken og markedsordningen for korn

Forelesning i kurset Landbrukspolitikk NMBU, Korn- og kraftfôrpolitikken og markedsordningen for korn Forelesning i kurset Landbrukspolitikk NMBU, 08.11. 2016 Korn- og kraftfôrpolitikken og markedsordningen for korn Kornproduksjonen i Norge Arealbruken Viktige utviklingstrekk Import Kraftfôrpolitikken

Detaljer

% andel innvandrergrupper pr SO i HSØ RHF. Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset Østfold HF. Sørlandet Sykehus HF. Totalt HSØ. Sykehuset Innlandet HF

% andel innvandrergrupper pr SO i HSØ RHF. Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset Østfold HF. Sørlandet Sykehus HF. Totalt HSØ. Sykehuset Innlandet HF Vedlegg Opptaksområde per 2009 Befolkningssammensetning etter HF/Sykehus sine opptaksområder Alle innvandrere i Norge; per 1.01.08-9,7% av befolkningen dvs 460 000 personer, hvorav 324 378 i HSØ 25, %

Detaljer

KORN OG OLJEFRØ 2014/2015. Korn og oljefrø 2014/2015. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.strandunikorn.no

KORN OG OLJEFRØ 2014/2015. Korn og oljefrø 2014/2015. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.strandunikorn.no Korn og oljefrø 2014/2015 Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør www.strandunikorn.no 1 Korn og oljefrø 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Innhold 1. Innledning 3 2. Viktige endringer sesongen 2014/2015 4 3. Prisfastsettelse

Detaljer

Rapport om analyse av mykotoksiner høsten 2010

Rapport om analyse av mykotoksiner høsten 2010 Rapport om analyse av mykotoksiner høsten 2010 Per Ove Leistad 25.10.2010 Sammendrag...3 1 Innledning...4 2 Metode...5 2.1 Kartlegging...5 2.2 Utvalg...5 2.3 Sortering av korn...5 2.4 Laboratorie utstyr...5

Detaljer

VEILEDER I KORNHANDEL 2016/2017

VEILEDER I KORNHANDEL 2016/2017 VEILEDER I KORNHANDEL 2016/2017 Godt gjort er bedre enn godt sagt. KORN ER VERDENS VIKTIGSTE MATVARE! Korn har til alle tider vært vår viktigste matressurs. Fiskå Mølle har siden 1873 vært opptatt av korn,

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, oppdatert 10:45 A-C 110-sentralen for Finnmark Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune Akershusbenken Stortinget Alarmsental brann Øst daglig leder Alarmsentral

Detaljer

Ole Julsrud, Eidsvoll Jordart: Siltig mellomsand, moldkl. 1 Gjødsling: 6.5.: 4 t grisemøkk 8.5.: 22 kg Soppsprøyting:

Ole Julsrud, Eidsvoll Jordart: Siltig mellomsand, moldkl. 1 Gjødsling: 6.5.: 4 t grisemøkk 8.5.: 22 kg Soppsprøyting: Kornarter og Økonomi KORNARTER OG ØKONOMI Vårkorn på ulike jordarter Sammenligning av kornarter I år var det havre som klarte seg best både på leirjorda og på siltjorda. På sandjord med vanning og soppsprøyting

Detaljer

P R O T O K O L L fra. mandag 26. august 2013 kl

P R O T O K O L L fra. mandag 26. august 2013 kl P R O T O K O L L fra telefonmøte i Omsetningsrådet mandag 26. august 2013 kl. 09.00 Møtet ble hevet kl. 09.15 Til stede: Forfall: Fra SLF: Bjørg Tørresdal, Vibeke Andersen, Nils T. Bjørke, Trond Reierstad,

Detaljer

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger Tilstandsvurdering av regionalnett 1 Hafslunds nettområder Hurdal Eidsvoll Luftledning totalt 12 200 km Nannestad Ullensaker Jordkabel 17 000 km Nittedal Gjerdrum Nes Nettstasjoner Transformatorstasjoner

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Forsøk med arter og sorter av høstkorn

Forsøk med arter og sorter av høstkorn 78 Forsøk med arter og sorter av høstkorn Mauritz Åssveen Bioforsk Landbruk mauritz.aassveen@bioforsk.no Bakgrunn Gjennom en årrekke har det vært gjennomført feltforsøk med sorter av høsthvete, høstrug

Detaljer

Digitalisering i kommunal sektor

Digitalisering i kommunal sektor Digitalisering i kommunal sektor Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver Digitaliseringsavdelingen «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Forstå innbyggerforventninger til forvaltningen: Tilbyr de

Detaljer

Kornsorter på Julemøte. Sørum 18. desember 2012

Kornsorter på Julemøte. Sørum 18. desember 2012 Kornsorter på Julemøte Sørum 18. desember 2012 Hva skjer i Landbruksrådgivinga? Nye kontorlokaler fra mars Vikar for Stine Vandsemb 2013: Kari Engmark Konkrete Rådgivingsprodukter Grupperådgiving økonomi

Detaljer

Optimalisering av økonomien i økologisk kornproduksjon. NLR Østafjells

Optimalisering av økonomien i økologisk kornproduksjon. NLR Østafjells Optimalisering av økonomien i økologisk kornproduksjon Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells silja.valand@lr.no l Hva kan vi gjøre noe med? Vekstskifte Arter og sorter med god økonomi Faste kostnader

Detaljer

Handtering av årets avling

Handtering av årets avling Mykotoksinar i norsk fôrkorn Handtering av årets avling Tiltak for neste sesong Uformell prognose for tilgang Tilgang korn (tonn) Gjennomsnitt 2004-08 2008 Prognose 2009 Prognose ifht Prognose ifht siste

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Fagforum Korn. Tabell 1. Forsøk med arter og sorter av høstkorn på Østlandet Hovedeffekt av art, sammendrag for 96 felt

Fagforum Korn. Tabell 1. Forsøk med arter og sorter av høstkorn på Østlandet Hovedeffekt av art, sammendrag for 96 felt Forsøk med arter og sorter av høstkorn Mauritz Åssveen Bioforsk Landbruk mauritz.aassveen@bioforsk.no Bakgrunn Gjennom en årrekke har det vært gjennomført feltforsøk med sorter av høsthvete, høstrug og

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Korn. Verdiprøvinger 2012-2014. Økonomi sortsvalg bygg. Nr. 26-2014 12.12.

Korn. Verdiprøvinger 2012-2014. Økonomi sortsvalg bygg. Nr. 26-2014 12.12. Nr. 26-2014 12.12. Korn Verdiprøvinger 2012-2014 På kornmøtene i høst har vi brukt foreløpige tall. Selv om ikke sortsvalgene blir annerledes nå, er det nyttig å se sammendragstallene. Bioforsk har sammenstilt

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2009/63 434.0 20.11.2009 I følge adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i

Detaljer

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane Organisasjonsnavn Antall vervet Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane (DS) 86 Leangen Travbane

Detaljer

KORN Utfordringer ved bruk av norsk korn og oljefrø. Lars Fredrik Stuve Adm. dir. Norske Felleskjøp

KORN Utfordringer ved bruk av norsk korn og oljefrø. Lars Fredrik Stuve Adm. dir. Norske Felleskjøp KORN 2017 Utfordringer ved bruk av norsk korn og oljefrø Lars Fredrik Stuve Adm. dir. Norske Felleskjøp Ny jordbruksmelding, Meld.St. nr. 11 (2016-2017) I kapittel 10.10 Korn heter det: Regjeringen vil:

Detaljer

Beregning av satser til private grunnskoler for 2015

Beregning av satser til private grunnskoler for 2015 Beregning av satser til private grunnskoler for 2015 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til private grunnskoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de kommunale grunnskolene, som rapporteres

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbukarlag

Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbukarlag Rundskriv 17/10 Nortura SA Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund Arne Magnussen AS Toten Eggpakkeri AS Jonas H. Meling AS Nødland & Gundersen Eftf. AS Kontaktperson: Jing Kjernsvik (tlf 24 13 11 04) og

Detaljer

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking 49 Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking Mauritz Åssveen 1, Oddvar Bjerke 1 & Lasse Weiseth 2 1 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2 Bioforsk Midt-Norge Kvithamar mauritz.aassveen@bioforsk.no Det er ingen offisiell

Detaljer

Høye nivåer av mykotoksiner i korn hva kan fôrprodusentene gjøre?

Høye nivåer av mykotoksiner i korn hva kan fôrprodusentene gjøre? Høye nivåer av mykotoksiner i korn hva kan fôrprodusentene gjøre? KARI LJØKJEL 1, RAGNA SVEIPE STENSETH 2 OG ÅSHILD HELENE RYAN 2 1 Felleskjøpet Fôrutvikling 2 Felleskjøpet Agri Innledning Fôrprodusentene

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Bedre utnyttelse av vårhvetesortenes resistens mot bladflekksjukdommer

Bedre utnyttelse av vårhvetesortenes resistens mot bladflekksjukdommer 128 Bedre utnyttelse av vårhvetesortenes resistens mot bladflekksjukdommer Unni Abrahamsen NIBIO Korn og frøvekster, Apelsvoll unni.abrahamsen@nibio.no I 2013 startet Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Korn, kraftfôr og markedsregulering i kornsektoren. Kontaktseminar NMBU-studenter

Korn, kraftfôr og markedsregulering i kornsektoren. Kontaktseminar NMBU-studenter Korn, kraftfôr og markedsregulering i kornsektoren Kontaktseminar NMBU-studenter 27.10.2015. Høye ambisjoner for norsk matproduksjon Stortingsmelding nr. 9 (2011-2012) vektlegger: Økt matproduksjon (1%

Detaljer

Prisliste 2015/2016. Gjelder fra 01.07.2015 (Erstatter prisliste av 01.07.2014) Det tas forbehold om trykkfeil

Prisliste 2015/2016. Gjelder fra 01.07.2015 (Erstatter prisliste av 01.07.2014) Det tas forbehold om trykkfeil liste 2015/2016 Gjelder fra 01.07.2015 (Erstatter prisliste av 01.07.2014) Det tas forbehold om trykkfeil Generelle betingelser Kvalitetspolicy Kimen Såvarelaboratoriet AS skal for kunden innebære garanti

Detaljer

Stormøte Korn Østfold/Akershus Bondelag. Askim, 01. mars 2017

Stormøte Korn Østfold/Akershus Bondelag. Askim, 01. mars 2017 Stormøte Korn Østfold/Akershus Bondelag Askim, 01. mars 2017 Markedsordningen for korn.. avgjørende for vekst og utnyttelse av kornarealene 2 Hvem er «kornkjøperen»? og hvem legger premissene for endring

Detaljer

Pristilskudd og avgifter for egg som er levert til listeført eggpakkeri

Pristilskudd og avgifter for egg som er levert til listeført eggpakkeri Rundskriv 2017-12 Listeførte eggpakkerier Kontaktperson: Ingeborg Seip Vår dato: 09.03.2017 Vår referanse: 17/1 Rundskriv erstatter: Pristilskudd og avgifter for egg som er levert til listeført eggpakkeri

Detaljer

Prognose for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2016/2017

Prognose for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2016/2017 Prognose for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2016/2017 20. september 2016 Tilgangsprognose Norske Felleskjøp har oppdatert prognosen for tilgang av korn til norsk matmjøl- og kraftfôrindustri for

Detaljer

Forsøksresultater 2016

Forsøksresultater 2016 Forsøksresultater 2016 Harald Solberg www.nlrinnlandet.no Aktivitet mot kornprodusenter i NLR Innlandet Kornforsøk lokalt viktig basis i rådgivinga E-nytt NLR Innlandet utenom sesong E-nytt korn hver uke

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

VEILEDER I KORNHANDEL 2017/2018

VEILEDER I KORNHANDEL 2017/2018 VEILEDER I KORNHANDEL 2017/2018 Godt gjort er bedre enn godt sagt. KORN ER VERDENS VIKTIGSTE MATVARE! KORN ER VERDENS VIKTIGSTE MATVARE! Korn har til alle tider vært vår viktigste matressurs. Fiskå Mølle

Detaljer

Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien?

Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien? Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien? Politisk rådgiver Sigrid Hjørnegård, Innlegg på Kornkonferansen 25 januar 2007 1 15 prosent av

Detaljer

Dale sjekket årsveksten

Dale sjekket årsveksten Dale sjekket årsveksten Nyhet Dato: 16.08.2016 Landbruks- og matdepartementet I forbindelse med at landbruks- og matminister Jon Georg Dale var invitert til å åpne messa Markens Grøde i Rakkestad benyttet

Detaljer

Sett pris på kornet!

Sett pris på kornet! Sett pris på kornet! - Hva er rett fôrkornpris og kan vi forbedre verdien på det norske kornet? Knut Røflo Felleskjøpet Fôrutvikling Oslo, Mandag 28. januar 13:00 13:30 Disposisjon Næringsinnhold i norsk

Detaljer

Korn og oljefrø 2017/2018.

Korn og oljefrø 2017/2018. Korn og oljefrø 2017/2018 www.strandunikorn.no 2 Korn og oljefrø 2017/2018 Sesongen 2016/2017 ga oss en bra vekstsesong med en totalavling på 1.272.000 tonn korn/erter/oljefrø og åkerbønner. Det ble en

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Vedlegg til 2015/2150-1 Adresseliste

Vedlegg til 2015/2150-1 Adresseliste Kommunene: Drammen kommune Flesberg kommune Flå kommune Gol kommune Hemsedal kommune Hol kommune Hole kommune Hurum kommune Kongsberg kommune Krødsherad kommune Lier kommune Modum kommune Nedre Eiker kommune

Detaljer

Betydelige utilsiktede virkninger av prisgraderingen av mjølutbytte etter hl-vekt? Jon Arne Dieseth Graminor AS

Betydelige utilsiktede virkninger av prisgraderingen av mjølutbytte etter hl-vekt? Jon Arne Dieseth Graminor AS Betydelige utilsiktede virkninger av prisgraderingen av mjølutbytte etter hl-vekt? Jon Arne Dieseth Graminor AS Skrump og Hektolitervekt God kornfylling Lågt forhold skall/frøhvite Høg utmalingsgrad Prisgradering

Detaljer