Gjeldende leveringsbetingelser produsentkorn. Kornguiden. sesongen 2015/16

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjeldende leveringsbetingelser produsentkorn. Kornguiden. sesongen 2015/16"

Transkript

1 Gjeldende leveringsbetingelser produsentkorn Kornguiden sesongen 2015/16

2 Kornguiden 2015/16 Redaksjonen avsluttet 30. juni I redaksjonen: Kristian Thunes Sigrid L. Horne Geir Inge Auklend Foto: May-Linda Schølberg, Felleskjøpet Rogaland Agder Design og trykk: GRØSET Med forbehold om trykkfeil og endringer. Innhold VELKOMMEN 2 PRISER 3 - Pris basiskvalitet 3 - Mottaksanlegg 3 KVALITETSKRAV - GENERELLE 4 - Basiskvalitet 4 - Hygienisk kvalitet minstekrav 4 - Vanninnhold og trekk for tørking 5 - Tørketabell 5 - Hektolitervektregulering 6 FÔRKORN - KVALITETSKRAV 7 - Proteinbetaling i fôrhvete 7 - Trekk for kvalitetsfeil i fôrkorn 7 ANLEGG OG LEVERING 8 - Innmelding 8 - Analysekostnader 8 OPPGJØR OG OPPGJØRSBETINGELSER 9 - Produsentnummer 9 - Omsetningsavgift 9 - Avregningskostnader 9 - Oppgjør 9 - Reklamasjon 10 - Driftskreditt 10 - KSL 10 Velkommen til Felleskjøpet Rogaland Agder sine mottaksanlegg 2015 Felleskjøpet Rogaland Agder vil i år ta i mot produsentkorn på fire mottaksanlegg: Kvalaberg i Stavanger Bryne Mølle Vanse Mølle Mjåvann ved Kristiansand. Mottaket på Mjåvann erstattar mottaket vi har hatt på Lagmannsholmen, der produksjonen av kraftfôr vart avslutta i FKRA leiger mottaket på Mjåvann av Ribe Betong AS, og vi samarbeider med Per Try AS om å veie og ta prøver av kvart parti. MBT vil transportere kornet vidare til Kvalaberg etter kort tids lagring. Vanse Mølle har hatt den same forma for mottak dei siste åra, og vi er trygge på at Mjåvann òg vil bli opplevd som eit effektivt mottak for produsentkorn lenger aust i Agderfylkene. Vi tar ikkje i mot produsentkorn på Varhaug Mølle i Nedgangen i kornmengda på Varhaug gjer at vi må vise til alternativa på Bryne eller Kvalaberg. Hugs før levering: Produsentnummer og -namn må bli oppgitt ved levering Kornlasta må dekkast med tett presenning for å unngå fare for spreiing av floghavre Ved levering på Mjåvann, Vanse og Kvalaberg: hugs å vege kjøredoning både med full last og etter tøming av lasta God kvalitet og låg fukt på kornet gir betre pris og grunnlag for eit godt fôr Hugs å oppgi korrekt bankkontonummer for utbetaling Geir Inge Auklend innkjøpsdirektør 2

3 Pris basiskvalitet Pris for basiskvalitet for de forskjellige kornartene på målprisstedene, settes ukentlig av Norske Felleskjøp. Denne prisen offentliggjøres løpende på Norske Felleskjøps nettside fk.no og i Bondebladet. Felleskjøpet Rogaland Agder fastsetter egne priser på korn av basiskvalitet ved levering til sine anlegg. Kornprisene publiseres på fkra.no. Mottaksanlegg i Felleskjøpet Rogaland Agder Alle mottaksanlegg tar i mot fôrkorn av bygg og havre. Fôrkveite tas i mot etter avtale med FKRA. Matkorn og økologisk korn blir tatt i mot og betalt som vanleg fôrkorn. Informasjon om prisar blir oppgitt i Bondevennen og på KVALABERG KORNMOTTAK Sandvikveien 33, 4016 Stavanger Telefon BRYNE MØLLE 4349 Bryne Telefon VANSE MØLLE A/S 4560 Vanse Telefon MJÅVANN KORNMOTTAK Mjåvannsvegen Kristiansand S Telefon

4 VILKÅR FOR KJØP AV NORSK KORN FRA PRODUSENT Kvalitetskrav generelle Basiskvalitet For korn og oljefrø gjelder følgende krav: Vareslag Vann% Hl-vekt Protein% i mathvete Falltall i matkorn Hvete 15, ,0 200 Rug 15, Bygg 15, Havre 15, Oljefrø 8,0 - - Hygienisk kvalitet minstekrav LEVERING KONTROLL Produsenten har ansvar for at varen som leveres oppfyller minstekravene. Ved mottaksanleggene er det etablert kontroll for å unngå at partier som ikke tilfredsstiller minstekravene kommer inn i beholdningene. Hvis et slikt parti likevel kommer inn på anlegget og varen går inn i beholdningene, vil produsenten ikke få betalt for partiet. Produsenten kan heller ikke regne med å få varen tilbake. HYGIENISK KVALITET Alt korn, oljefrø og andre råvarer som kjøpes skal ha tilfredsstillende hygienisk kvalitet. Varer med nedsatt hygienisk kvalitet kan gi skader på dyr og mennesker. I følge Mattilsynets anbefalte retningslinjer omfatter hygienisk kvalitet i denne sammenhengen: Kvalitetsvurdering av avvikende utseende, lukt og smak Bakteriologisk kvalitet Mykologisk kvalitet Mykotoksiner (giftstoffer produsert av muggsopp) Midd MUGG Felleskjøpet er ikke kjøper av korn med synlig mugg. Muggent korn skal avvises før tipping av lasset. Dersom slik vare likevel kommer inn på et mottaksanlegg vil oppgjør ikke bli utbetalt. Produsenten kan ikke regne med å få tilbake kornet. MYKOTOKSINER Felt- og lagersopper kan utvikle mykotoksiner som kan være giftige for dyr og mennesker. Toksiner som er dannet, lar seg normalt ikke fjerne ved etterbehandling. Korn med høye toksinverdier har redusert vareverdi. MJØLDRØYE Partier som inneholder mer enn 1 gram mjøldrøye pr kg korn vil bli avvist og oppgjør utbetales ikke. Dersom slik vare likevel kommer inn på et mottaksanlegg vil oppgjør ikke bli utbetalt. Produsenten kan ikke regne med å få tilbake kornet. PLANTEVERNMIDLER Korn som er behandlet med plantevernmidler i strid med forskrifter er ikke handelsvare og skal ikke brukes til mat eller fôr. Dersom slik vare likevel kommer inn på et mottaksanlegg vil oppgjør ikke bli utbetalt. Produsenten kan ikke regne med å få tilbake kornet. BEISET KORN Levering av beiset korn er forbudt. Dersom slik vare likevel kommer inn på et mottaksanlegg vil oppgjør ikke bli utbetalt. Produsenten kan ikke regne med å få tilbake kornet. RØYKGASSER Felleskjøpet kjøper ikke korn som er tørket på anlegg der røykgassen fra oljefyrte anlegg går gjennom kornet. FORURENSNINGER OG DÅRLIG LUKT Kornet skal ikke være forurenset av kjemikalier eller ha dårlig lukt. Korn med dårlig lukt betraktes som lagerskadd vare. Korn med lukt av diesel eller husdyrgjødsel/fjøs har dårlig lukt og betraktes som lagerskadd vare. FYSISK KVALITET Det kreves at korn, oljefrø, erter og åkerbønner skal ha en fysisk kvalitet som gjør det mulig å ta imot varen og behandle den på mottaksanlegget uten store vanskeligheter. Høyt vanninnhold, store groskader, frossen vare og vare med mye forurensninger kan medføre problemer for mottaksanlegget. Mottaksanlegget kan ta beslutning om å ikke ta imot vare med problematisk fysisk kvalitet. 4

5 Vanninnhold og trekk for tørking Analyseresultater for vanninnhold avrundes til nærmeste halve prosent i avregningen. Vanninnhold som analyseres til 17,8 % blir avrundet til 18,0 %. Vanninnhold avlest til 17,7 % blir avrundet til 17,5 %. I oppgjørsbrevet blir innveid kvantum ved levering omregnet kvantum ved basis vanninnhold. Omregnet kvantum = Levert kvantum x (100 - vann %) (100 - basis vann %) TILLEGG FOR TØRR VARE Alle tillegg og trekk i prisen blir beregnet på grunnlag av kvantum vare omregnet til basis vanninnhold. Partier som har vanninnhold under basis blir ikke omregnet. I stedet utbetaler Felleskjøpet et tillegg for tørr vare. Tillegget gjelder for bygg og havre med 14,5 % og 14,0 % vann. Partier som har vanninnhold under 14,0 %, blir betraktet som 14,0 % vare. Tilsvarende gjelder for oljefrø med 7,5 % og 7,0 % vann. Pristillegget beregnes på følgende måte: Tillegg for tørr vare = Noteringspris x (basis vann % - vann %) (100 - basis vann %) Tillegget tilsvarer ved 14 % vanninnhold ca. 1,2 % av kornprisen. Vare som har et høyere vanninnhold enn basis ved levering, blir trukket i oppgjøret for tørkekostnader. Korn lagret med for høyt vanninnhold kan nedsette den hygieniske kvaliteten. Tørketrekket økes etter 1. november for vare som leveres med høy vannprosent (16,5 % eller høyere). Tørketabell 2015/16 Satsene for tørketrekk belastes omregnet tørt kvantum KORN Vann% øre/kg t.o.m. 31. okt. KORN øre/kg f.o.m. 1. nov øre/kg t.o.m. 31. okt. ERTER øre/kg f.o.m. 1. nov OLJEFRØ Vann% øre/kg t.o.m. 31. okt. OLJEFRØ øre/kg f.o.m. 1. nov 15,0 0,00 0,00 0,00 0,00 8,0 0,00 0,00 15,5 3,40 3,40 4,30 4,30 8,5 3,40 3,40 16,0 4,50 4,50 5,60 5,60 9,0 4,50 4,50 16,5 5,50 6,60 6,90 8,30 9,5 5,50 6,60 17,0 6,70 8,70 8,40 10,90 10,0 6,70 8,70 17,5 8,10 14,60 10,10 18,20 10,5 8,10 14,60 18,0 9,50 17,10 11,90 21,40 11,0 9,50 17,10 18,5 11,00 20,90 13,80 26,20 11,5 11,00 20,90 19,0 12,60 25,20 15,80 31,60 12,0 12,60 25,20 19,5 14,20 28,40 17,80 35,60 12,5 14,20 28,40 20,0 15,80 36,60 19,80 44,60 13,0 15,80 36,60 20,5 17,40 39,80 21,80 48,60 13,5 17,40 39,80 21,0 19,00 43,00 23,80 52,60 14,0 19,00 43,00 21,5 20,70 46,40 25,90 56,80 14,5 20,70 46,40 22,0 22,30 49,60 27,90 60,80 15,0 22,30 49,60 22,5 24,00 53,00 30,00 65,00 15,5 24,00 53,00 23,0 25,80 56,60 32,30 69,60 16,0 25,80 56,60 23,5 27,50 60,00 34,40 73,80 16,5 27,50 60,00 24,0 29,30 63,60 36,60 78,20 17,0 29,30 63,60 24,5 31,10 67,20 38,90 82,80 17,5 31,10 67,20 25,0 32,90 70,80 41,10 87,20 18,0 32,90 70,80 25,5 34,70 74,40 43,40 91,80 18,5 34,70 74,40 26,0 36,60 78,20 45,80 96,60 19,0 36,60 78,20 26,5 38,50 82,00 48,10 101,20 19,5 38,50 82,00 27,0 40,40 85,80 50,50 106,00 20,0 40,40 85,80 27,5 42,30 89,60 52,90 110,80 20,5 42,30 89,60 28,0 44,30 93,60 55,40 115,80 21,0 44,30 93,60 28,5 46,30 97,60 57,90 120,80 21,5 46,30 97,60 29,0 48,30 101,60 60,40 125,80 22,0 48,30 101,60 29,5 50,40 105,80 63,00 131,00 22,5 50,40 105,80 30,0 52,50 110,00 65,60 136,20 23,0 52,50 110,00 30,5 I avregningen fortsetter tørketrekket I avregningen fortsetter tørketrekket 31,0 24,0 23,5 I avregningen fortsetter tørketrekket 5

6 Hektolitervektregulering HEKTOLITERVEKT BASISKVALITET Hektolitervekt (kg/hl) Hvete Rug Bygg Havre Rughvete Prisen på alt korn reguleres etter hektolitervekt. Hektolitervekten på et kornparti øker ved tørking. Både målt og korrigert hektolitervekt oppgis i oppgjørsbrevet. Det gis tillegg eller trekk på 0,25 % av kornprisen for hver kg/hl avviker fra basis hl.v. Maksimalt tillegg er 1 % og maksimalt trekk er 1,5 %. Det tilsvarer korrigert hektolitervekt på henholdsvis 4 kg over basis og 6 kg under basis. REGULERING AV HEKTOLITERVEKT ETTER VANNINNHOLD Tabellen viser økning i hektolitervekt i kg etter omregning til basis vanninnhold. Et hveteparti med hektolitervekt 78 kg og vanninnhold 18 % korrigeres i henhold til tabellen: 78 kg + 3 kg = 81 kg 81 kg er 2 kg over basis hektolitervekt for hvete. Vannprosent Hvete/Rug/ Rughvete Bygg/Havre 15,5 16, ,5 17, ,5 18, ,5 19, ,5 20, ,5 21, ,5 22, ,5 23, ,5 24, ,5 25, ,5 26, For vare med vann % lavere enn 15 % reguleres hektolitervekt tilsvarende med motsatt fortegn. 6

7 Fôrkorn kvalitetskrav Proteinbetaling i fôrhvete Felleskjøpet avregner fôrhvete etter proteininnhold. Dersom det ved levering velges forenklet prisgraderingsanalyse vil det ikke oppnås proteintillegg i fôrhvete. PROTEIN 12,0 % Basis PRISTILLEGG 12,5 % +1 øre/kg 13,0 % +2 øre/kg 13,5 % +3 øre/kg Trekk for kvalitetsfeil i fôrkorn Redusert vareverdi medfører trekk i kornoppgjør. Redusert vareverdi er skader som gir kornet lavere næringsverdi, som forringer varens tekniske egenskaper eller gir lavere holdbarhet. SKADE I VEKSTPERIODEN Skadet korn som godtas levert til fôr, kan trekkes 3 % eller 6 % av fôrkornprisen avhengig av skadens omfang. Skaden kan være forårsaket av sopp, insekter, bakterier, groing m.v. FORURENSNING/DÅRLIG RENSET VARE I partier hvor det påvises mer enn 1 vektprosent fremmedbestanddeler etter rens, som f.eks. agner, snerp, andre plantedeler, jord eller sand, blir det for den overskytende prosentandelen trukket direkte i kornprisen. På mottaksanlegg med bilbruvekt, foretas rensing av prøven ved prisgradering. Avrens blir veid og andel beregnet. Antall kg levert vare blir redusert for avrens før omregning til basis vanninnhold og beregning av eventuelle tillegg og trekk. INNBLANDING AV ANDRE ARTER Ved innblanding over 2 vektprosent, vil det for alt korn og oljefrø foretas trekk i oppgjør. Trekket utgjør 25 % av prisen for den arten avregningen gjelder og foretas på den prosentvise innblandingen som overstiger 2 %. LAGERSKADE Lagerskadd korn som ikke er større enn at partiet kan godtas som fôrkorn, trekkes 10 % eller 20 % av kornprisen. Lagerskade forårsakes oftest av stor biologisk aktivitet med påfølgende varmgang når korn lagres med høyt vanninnhold. FLOGHAVRE Inneholder avregningsprøven av partiet store mengder flog havre etter aspirasjonsrens, trekkes det i kornprisen etter følgende skala: >50 kjerner floghavre pr kg korn 50 % trekk i kornpris. PRISREDUKSJON VED HØYE DON-VERDIER I KORN Korn med høye toksinverdier har begrenset anvendelsesområde og dermed en lavere verdi som råvare i kraftfôr produksjonen. DON-verdi µg pr kg (målt verdi -10%) Prisreduksjon øre pr kg øre pr. kg øre pr. kg øre pr. kg øre pr. kg øre pr. kg > øre pr. kg 7

8 Anlegg og levering Innmelding Kornart og kvantum som ønskes levert skal oppgis. Dersom leverandøren etter levering mener at anlegget har registrert feil kvantum, kornart eller produsentnummer, må dette umiddelbart tas opp med betjeningen på mottaksanlegget. For å oppnå representativ prøve av partiet skal et parti ikke være over 40 tonn. For å unngå spredning av floghavre, plikter alle som transporterer leverer korn å dekke lasset med presenning og å benytte tette transportmidler jfr. Forskrift om floghavre. Som et ledd i kvalitetssikringen ved kornmottakene skal den som tar i mot kornet kontrollere lasset før innveiing. For å gjøre denne kontrollen smidig og sikre at kornet får korrekt behandling etter innveiing på mottaksstedet, oppfordres kornpro du senten til å ta ut en gjennomsnittsprøve under opplasting og forevise denne ved levering. Felleskjøpets kornmottak stenger for ordinært mottak 1. mai. Etter dette, og hvis behov, må avtale gjøres med det enkelte anlegg. Analysekostnader Krav til hvilke analyser og metoder som skal brukes på produsentkorn er fastsatt i retningslinjene for markedsordningen. Analysekostnadene vil som tidligere bli trukket i kornoppgjøret med en sum pr. avregnet parti. OVERSIKT OVER ANALYSER OG KOSTNADER PR. LEVERT PARTI: I oppgjørsbrev vises sum av avregningskostnad kr 65,- og analysekostnad. Kornart Protein Falltall Grunnanalyse Deklarasjonsanalyse DON Analysekostnad pr. parti Hvete X X X X X 403,- Fôrhvete X 128,- Förhvete m/protein X X 180,- Rug X X X 190,- Fôrrug X 128,- Bygg X 128,- Havre X X 290,- Rughvete X 128,- Erter X 128,- Oljefrø X 128,- *DON analyser i havre: Dersom resultatet etter innhøsting viser gjennomgående lave DON-verdier vil prisgraderingsanalyser i havre ved levering av lagringskorn kunne gjennomføres som grunnanalyse. 8

9 Oppgjør og oppgjørsbetingelser Produsentnummer For å kunne gjennomføre rett oppgjørsrutine er det påkrevet at riktig produsentnummer foreligger ved levering. Kornoppgjør vil ikke foreligge før gyldig produsentnummer er registrert. Omsetningsavgift Kostnader knyttet til markedsregulering og avsetningstiltak for norsk korn finansieres gjennom en omsetningsavgift for korn og fastsettes av Omsetningsrådet. Omsetningsavgiften blir for sesongen 2015/16 fastsatt 20. august. Avregning av korn skjer først når avgift er fastsatt. Avregningskostnader Hvert kornparti belastes med kr 65,- i avregningskostnader. Beløpet inngår på oppgjørsbrevet i sum for avregnings- og analysekostnader. Oppgjør Det vil normalt gå ca. 14 dager fra kornlevering til avregning blir sendt. I sesongen (august og september) må en regne noe lengre oppgjørstid, og første oppgjøret i sesongen blir vanligvis ikke kjørt før etter 25. august. Oppgjøret overføres bankkonto 2 dager etter at oppgjørsbrevet er sendt. Produsenter som ikke benytter seg av ordningen med direkte overføring til konto, vil få oppgjøret på utbetalingsanvisning. Dette medfører et gebyr på kr 100,-. Hvis feil i opplysninger fra produsenten fører til at urettmessig kornoppgjør blir utbetalt, eller dersom produsenten ved en feil fra vår side får utbetalt for stort beløp, vil differansen bli krevd tilbakebetalt eller avkortet i senere oppgjør. Blir beløpet etter skriftlig påkrav ikke tilbakebetalt, kommer Lov om morarente (lov nr. 100, 1976) til anvendelse. OPPGJØRET TILSENDT PÅ E-POST Mange av våre kornprodusenter får tilsendt oppgjørsbrevet på e-post. Det innrømmes en reduksjon i avregningskostnaden på kr 15,- pr. parti. Produsenter som ønsker oppgjørsbrevet på e-post, ta kontakt med FKRA, tlf eller Når oppgjøret utbetales mer enn 21 dager etter at kornet er levert og produsenten ikke kan lastes for forsinkelsen, blir det godskrevet rente tilsvarende Felleskjøpets rente ved forsinket betaling for den tiden som overstiger 21 dager. I tillegg til alle priser og prisjusteringer kommer 25 % merverdiavgift. 9

10 Reklamasjon Reklamasjon på kornoppgjør rettes til det telefonnummer som står oppgitt nederst på oppgjørsbrevet. Dette må gjøres innen 14 dager etter at oppgjør eller beskjed om avvisning er mottatt. Klage på vekt må framsettes til betjeningen på kornmottaket umiddelbart etter levering. Ved reklamasjon på kvalitetsavregning blir prøven(e) analysert på nytt. Viser den nye analysen verdier som ligger utenfor normalt analyseavvik, endres oppgjøret tilsvarende. Denne korrigeringen gjøres begge veier. Viser ny analyse at den første analysen var korrekt, vil analysekostnaden bli belastet produsent. Produsenten vil få skriftlig beskjed om utfallet av reklamasjonen. Avgjørelsen i en reklamasjonssak kan ankes til Reklamasjonsnemnda for korn. Saksomkostninger må påregnes. Anken må framsettes skriftlig til kornkjøper innen 3 uker etter mottatt svar på reklamasjon. Ved reklamasjoner gjelder følgende regler for analyseavvik: Vanninnhold: ±3 % relativt avvik fra opprinnelig målt vanninnhold. Falltall: ±20 sekunder fra opprinnelig målt verdi Hl-vekt: ±2 kg fra opprinnelig målt verdi Protein: ±0,5 % enheter fra opprinnelig målt verdi Skadde korn: ±0,5 % enheter fra opprinnelig målt verdi Innblanding andre arter: ±2 % enheter fra opprinnelig målt verdi. Driftskreditt Felleskjøpet er medlem av den samvirkebaserte driftskredittordningen. Innenfor gjeldende regelverk for ordningen kan Felleskjøpet gi garanti for driftskreditt basert på historiske eller framtidige kornleveranser. Tilbudet om driftskreditt gjelder for produsenter som ønsker å levere til anlegg der Felleskjøpet er kornkjøper. Ved spørsmål om ordningen kan kornprodusenten henvende seg til sin bankforbindelse eller til Felleskjøpet. KSL En meget stor andel av kornet kommer fra produsenter med godkjent egenrevisjon i KSL. Trekket på 2 øre/kg for korn og oljefrø opprettholdes for dem som ikke oppfyller minimumskravet med egenrevisjon eller er registrert med relevante avvik som ikke er lukket. Fra og med sesongen 2015/16 vil det være et krav at leverandører av matkorn skal ha oppfylt krav til egenrevisjon og lukking av avvik. Spørsmål vedrørende KSL status rettes til KSL - Matmerk. Det går omlag to uker fra innmeldt egenrevisjon/avvikslukking til riktig status er oppdatert i KSL-basen. Dersom nye analyser ved reklamasjon viser mindre avvik fra første analyse enn i regler for analyseavvik, vil oppgjør ikke bli endret. 10

11 1520(4) Kvalitetshengere fra Orkel Orkel-tilhengeren er et begrep i det norske markedet. Den har gjennom en årrekke vært klar markedsleder. Sitt unike renommé har den fått for sine funksjonelle løsninger og robuste konstruksjon. Kort sagt; en norskprodusert kvalitetshenger med et stort utvalg av tilleggutstyr. T51 snerten og allsidig. Stort utvalg av både hengere, lettdumpere og dumpere Kraftige Y- eller H-rammer i firkantrør, spesielt tilpasset hver modell Ekstra kraftige boggikasser gir kraftig akselinnfesting og riktig geometri for bedre framkommelighet og flytegenskaper Boggi med brems på alle 4 hjul (unntatt T85) Nyhet! TT, TX og DX med smalere drag smidigere kjøring Tett spantavstand under planet Kraftig tippsylinder og god tippvinkel Utvendige surrekroker på alle hengerne og innv. på enkelte modeller Ekstra god overflatebehandling Stort utvalg i tilleggsutstyr TT og GMV bestselgende allroundere. Norsk kvalitet mest kjøpt! DX profesjonell dumper for tøffe forhold. 11

12 Returadresse: FK Kundetjeneste, Postboks 344, 1402 Ski Utnytt avlingspotensialet i høsthveten digitalfabrikken.no For å oppnå stor avling med mathvetekvalitet bør man skreddersy dyrkingsteknikker, gjødsling, kalking og andre agronomiske tiltak til det enkelte skifte. Gjødsler du etter balanseprinsippet og tilpasser nitrogenet med delgjødsling, sikrer du deg det beste økonomiske resultatet. Delt gjødsling gir bedre kornkvalitet, redusert legderisiko og ofte mindre miljøbelastning. Gjødslingsanbefalinger høsthvete Delgjødsling for økt proteinnivå Delgjødsling for økt avlingsnivå Avlingsnivå Vårgjødsling Busking Strekningsfasen Aksskyting kg/daa YaraMila YaraMila YaraBela FULLGJØDSEL kg N/daa (P, K, S, Mg og B) FULLGJØDSEL 3-4 kg N/daa (P, K, S, Mg og B) OPTI-NS TM (4S) 3-5 kg N/daa YaraLiva KALKSALPETER TM 2-3 kg N/daa GRAMITREL 300 ml/daa THIOTRAC 500 ml/daa Hjelpemidler: Jordprøver, Yara Megalab bladprøver, Yara N-Sensor, Yara Tankmix Følg med på N-opptaket gjennom vekstsesongen. Meld deg på Gjødselaktuelt nyhetsbrev ved å scanne koden med din smarttelefon.

Kornguiden Sesongen 2011/12

Kornguiden Sesongen 2011/12 Kornguiden Sesongen 2011/12 Nytt for sesongen s. 8 og 10 Leveringsbetingelser produsentkorn Ny kornsesong VIKTIGE ENDRINGER I NY KORNSESONG Økte forekomster av fusariumsopp og ugunstige klimaforhold særlig

Detaljer

www.strandunikorn.no Korn og oljefrø 2015/2016

www.strandunikorn.no Korn og oljefrø 2015/2016 www.strandunikorn.no Korn og oljefrø 2015/2016 2 Korn og oljefrø 2015/2016 Så er vi godt i gang med vekstsesongen 2015/16. Etter en tidlig skuronn og gode innhøstingsforhold ble det sådd store arealer

Detaljer

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.fkra.no

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.fkra.no Korn og oljefrø 2 0 1 0 2 0 1 1 Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør K O R N 2 0 1 0 2 0 1 1 Velkommen til våre kornmottak i Rogaland og Agder Felleskjøpet Rogaland Agder samarbeider med Strand Unikorn

Detaljer

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.strandunikorn.no

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.strandunikorn.no Korn og oljefrø 2012 2013 Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør www.strandunikorn.no KORN OG OLJEFRØ 20122013 Korn og oljefrø 2 0 1 2 2 0 1 3 I n n h o l d 1. Innledning 3 2. Viktige endringer sesongen

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Bærekraftig intensivering. Mer oljevekster vil styrke norsk kornproduksjon. Fokus på god agronomi i Avlingskampen

Kunnskap gir vekst. Bærekraftig intensivering. Mer oljevekster vil styrke norsk kornproduksjon. Fokus på god agronomi i Avlingskampen Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2014 Bærekraftig intensivering SIDE 4 13 Mer oljevekster vil styrke norsk kornproduksjon SIDE 14 19 Fokus på god agronomi i Avlingskampen SIDE 20 27 Økt kunnskap om egne skifter

Detaljer

Nr. 2-2010 - 13. årgang. Styre og ansatte i KiO ønsker alle medlemmer ei god jul og et riktig godt nytt

Nr. 2-2010 - 13. årgang. Styre og ansatte i KiO ønsker alle medlemmer ei god jul og et riktig godt nytt Nr. 2-2010 - 13. årgang Styre og ansatte i KiO ønsker alle medlemmer ei god jul og et riktig godt nytt eder Leder - Korn i 2010 og fremover ndeinntekt igjen Nok et kornår med vanskelige innhøstingsforhold

Detaljer

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Innhold Kort om Felleskjøpene...2 Visjon for Norske Felleskjøp...3 Styrets melding 2012...4 Styrende organer...7 Markedsregulering...9 Opplysningskontoret for brød

Detaljer

Nordisk prosjekt om svinn i primærproduksjon av mat Svar på spørreundersøkelser om svinn for gulrot, løk, hvete og erter

Nordisk prosjekt om svinn i primærproduksjon av mat Svar på spørreundersøkelser om svinn for gulrot, løk, hvete og erter Forfatter: Erik Svanes, Østfoldforskning Rapportnr.: OR.28.14 ISBN: 82-7520-727-4 ISBN: 978-82-7520--727-0 Nordisk prosjekt om svinn i primærproduksjon av mat Svar på spørreundersøkelser om svinn for gulrot,

Detaljer

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Rundskriv Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Nr F-14/2010 03.november 2010

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon 1 FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Kort om KLP 5 Hovedprinsipper 6 Folketrygden og tjenestepensjon 6 Pensjonsnivå ved full opptjening 6 Samordning 6 Grunnbeløp (G) 7 Rett til attføringspensjon

Detaljer

Årsmelding 2013 for Norske Felleskjøp

Årsmelding 2013 for Norske Felleskjøp Årsmelding 2013 for Norske Felleskjøp Innhold Kort om Felleskjøpene...2 Visjon for Norske Felleskjøp...3 Styrets melding 2013...4 Styrende organer...7 Markedsregulering...9 Opplysningskontoret for brød

Detaljer

Prosjekt norsk korn i kraftfôr

Prosjekt norsk korn i kraftfôr Prosjekt norsk korn i kraftfôr Sluttrapport mars 2012 Norsk korn i kraftfôr Utviklingen i bruk av norsk korn i kraftfôr og de viktigste årsakene til endringene. 9.3.2012 Innhold Utviklingen i bruk av norsk

Detaljer

Oppdatering av modeller for areal- og avlingsestimering

Oppdatering av modeller for areal- og avlingsestimering Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 10 Nr. 49 2015 Oppdatering av modeller for areal- og avlingsestimering Sluttrapport Audun Korsæth Bioforsk Seksjon for Systemanalyse og Landbruksteknologi Hovedkontor/Head

Detaljer

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden.

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden. Egenrevisjonsskjema Skal oppbevares på garden Sjekkliste 1 Generelle krav til garden KSL-standard Versjon 7, oktober 2011 bokmål KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2011 Godt sal og krevjande omstilling I skrivande stund er det kort tid sidan fjoråret blei summert opp i alle media. Det er i alle høve to uhyggjelege og uverkelege hendingar dei

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Medlemsmøte 2013. Gjør bonden bedre

Medlemsmøte 2013. Gjør bonden bedre Medlemsmøte 2013 Program Effektiv og god dyrkingsplan Korntørking - økonomi og sortsvalg NM Havredyrking nyttige erfaringer Pause Grøfting - planlegging og tilskudd Nytt Regionalt miljøprogram (RMP) Nyheter

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00 FactoryOutlet Norge AS Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Innledning: Dette kjøpet er regulert av disse standardbetingelsene for forbrukerkjøp av varer over Internett slik

Detaljer

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011 Medlemsskriv Nr 4. 11. oktober - 2011 INNHOLD: INFO FRA DAGLIG LEDER... 4 KURS: BONDEN SOM BEDRIFTSLEDER... 5 AVLINGSSKADEERSTATNING... 8 UTFORDRING ETTER INNHØSTING... 8 SJEKK INNLØP, NEDLØPSKUMMER, AVSKJÆRINGSGRØFTER...

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Økt norsk kornproduksjon. Mindre fosfor i bondens gull. Presisjonsjordbruk del av løsningen. Gjødsling øker skogens verdi

Kunnskap gir vekst. Økt norsk kornproduksjon. Mindre fosfor i bondens gull. Presisjonsjordbruk del av løsningen. Gjødsling øker skogens verdi Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2011 Økt norsk kornproduksjon SIDE 4-10 Mindre fosfor i bondens gull SIDE 12-18 Presisjonsjordbruk del av løsningen SIDE 22-27 Gjødsling øker skogens verdi SIDE 28-33 2 YARA norge

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240 - mva www.drn.no

Detaljer

Nr. 33/34 21. august 2015. Håvar er klar for nye oppgåver på garden. Side 10

Nr. 33/34 21. august 2015. Håvar er klar for nye oppgåver på garden. Side 10 Nr. 33/34 21. august 2015 Håvar er klar for nye oppgåver på garden Side 10 DRØSET August 2015 Velkommen til FKRA sine kornmottak Jordbruksavtalen for 2015 ga ein auke av kornprisen til produsent: bygg

Detaljer

FORSØKSRINGEN AGDER Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket

FORSØKSRINGEN AGDER Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket FORSØKSRINGEN AGDER Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 6/2008 15.10.2008 Fagmøter og markdager Aktuelt om gjødsling Nytt fra styret Småplukk Økologisk Landbruk Faste tilbud i Fag

Detaljer

MEDLEMSSKRIV NR 6 2009. Østafjells

MEDLEMSSKRIV NR 6 2009. Østafjells MEDLEMSSKRIV Østafjells NR 6 2009 Innhold: Gode kollega s. 3 Gjødselplan - kvifor og korleis s. 4 Jordprøver - hvorfor og hvordan s. 5 Vi vet prisen frem til nyttår s. 7 Solbærsesongen 2009 s. 8 Eple-

Detaljer

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel)

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) 2012-10-12 Disse vilkårene ( Kjøpsvilkårene ) gjelder for samtlige kjøpsavtaler som du som forbruker inngår med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer