OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.07.2011-24.07.2011"

Transkript

1 11/ Datert: Arkiv: Til: May-Judith Leinan Dervola Sak: fornying av festekontrakt til landbruksformål 32/1/10 (25) Dok: festekontrakt til underskrift og retur Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ Datert: Arkiv: 141 Til: Skiippagurra bygdelag Sak: søknad om grønne midler merking av skiløyper og turstier - skiippagurra bygdelag Dok: tildeling av grønne midler skiippagurra bygdelag - godkjenning av vilkår Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 10/ Datert: Arkiv: Til: Gaup Karen Anna Sak: søknad om boligtomt i cohkkadievva - karen anna gaup Dok: søknad om veitillatelse - orientering fra FeFo Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ Datert: Til: Finnmark fylkeskommune Sak: søknad om ny festekontrakt 17/ finnmark fylkeskommune v/lakselv videregåene Dok: Tilbud om feste gnr. 17/78 - Lakselv videregående skole Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ Datert: Til: Soelberg Ole-Chr. Saksbeh: 214 / pst Sak: søknad om erverv/kjøp av eiendom 4/ ole-chr.soelberg Dok: Utsatt frist til 15. september 2011 Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ Datert: Til: STATENS KARTVERK Sak: Oppsigelse av festetomt 8/1/234 i Nordkapp kommune - Miriann Karlsen Dok: Sletting av festeforhold - 8/1/ Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 Dato Side 1

2 11/ Datert: Til: Magne Andre Olaussen Sak: Overføring 11/ fra Thor Martin Stenhaug til Magne Andre Olaussen Dok: Bortfesters godkjenning - Overføring av festerett - 11/ Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 09/ Datert: Arkiv: Til: Hansen Per Sigbjørn Saksbeh: 214 / pst Sak: Søknad om hyttetomt nr Aksla hyttefelt - Hansen Per Sigbjørn Dok: Festekontrakt slettet - 13/1/ Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ Datert: Arkiv: Til: Jensen Ole Magnus Sak: Søknad om feste/kjøp gnr 11/ Ole Magnus Jensen Dok: betaling av behandlingsgebyr Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ Datert: Til: Hansen Åse-Berit Kalsnes Sak: Søknad om kjøp av 1/1/ Åse-Berit Kalsnes Hansen Dok: Tilbud om kjøp av boligtomt - 1/1/ Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ Datert: Til: Hansen Åse-Berit Kalsnes Sak: Søknad om kjøp - 1/1/ Hansen Åse-Berit Kalsnes Dok: Tilbud om kjøp av boligtomt - 1/1/ Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ Datert: Arkiv: Til: Alta kommune Sak: søknad om kjøp av tillegg til 24/ wisløff lilly og torfinn Dok: Rekvisisjon oppmåling Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 Dato Side 2

3 10/ Datert: Arkiv: Til: Ingebrigtsen Viggo Sak: uregistrert garasjebygg 48/1 - viggo ingebrigtsen Dok: Festekontrakt til underskrift og retur - 48/1/58 12 Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 07/ Datert: Arkiv: / JFE Til: Statens kartverk Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGG TIL Dok: Tinglysing av skjøte - 40/ Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ Datert: Arkiv: Til: Reinbeitedistrikt 13 v/per A. Gaup Sak: søknad om fritidsbolig 21/1 - kai brox Dok: Søknad om hyttetomt ved Leirbukta ved Ifjord - høring i hht finnmarksloven og Sametingets regningslinjer for endret bruk av utmark Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 10/ Datert: Arkiv: Til: Hammari Arnold Sak: søknad om nausttomt i kvitevika i alta - arnold hammari Dok: Tinglyst festekontrakt til utlevering - 47/1/14 12 Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ Datert: Til: Statens kartverk Sak: søknad om feste 21/1/ tor gunnar johansen Dok: Tinglysing av festekontrakt - 21/1/42 17 Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Arkiv: 141 Fra: Neiden og Omegn JFF Sak: søknad om grønne midler kurs i sjø-ørretfiske for jenter/damer - neiden og omegn jff Dok: Godkjenning av vilkår - søknad om grønne midler kurs i sjøørretfiske for jenter/damer - Neiden og omegn JFF Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 Dato Side 3

4 11/ i Datert: Arkiv: 141 Fra: Talvik Jeger- og Fiskerforening Sak: søknad om grønne midler gapahuk - talvik jeger og fiskerforening Dok: Godkjenning av vilkår - søknad om grønne midler gapahuk - Talvik jeger og fiskeforening Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Fra: Båtsfjord kommune Saksbeh: 214 / TMI Sak: Tinglysing av eksisterende festegrunn - 18/1/43 28 Dok: Brev til Statens Kartverk - Bekreftelse for tinglysing av eksisterende festegrunn 18/1/43 28 Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ Datert: Arkiv: Til: U&IL Klippen Sak: Utbedring av løypetrase i Seppoladalen Nordkapp kommune - U&IL Klippen Dok: grunneiers tillatelse til utbedring av skiløype Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Fra: Dahlen Marianne Sak: Sletting av festekontrakt gnr. 35/ Marianne Dahlen Dok: Sletting av festekontrakt gnr. 35/ Marianne Dahlen Lnr: /11 11/ i Datert: Arkiv: Fra: Alta kommune Sak: Høring - Mindre endring av reguleringsplan for Saga B11 Dok: Høring - Mindre endring av reguleringsplan for Saga B11 - Mindre revisjon av planbestemmelsene Lnr: /11 11/ i Datert: Arkiv: 712 Fra: Kolflaath Karina og Johnsen Geir Saksbeh: 213 / EJA Sak: Klage over Finnmarkseiendommens styrevedtak 34/ Regulering av småviljakt 2011 Dok: Brev til dep. - Klage over Finnmarkseiendommens styrevedtak 34/ Regulering av småviljakt 2011 Lnr: /11 Dato Side 4

5 11/ i Datert: Arkiv: Fra: Relacom As Sak: Gravemelding - Etablering av fiberforbindelse fra Berlevåg sentrum til Kjølnesaksla - Relacom AS Dok: Gravemelding - Etablering av fiberforbindelse fra Berlevåg sentrum til Kjølnesaksla - Relacom AS Lnr: /11 11/ i Datert: Arkiv: Fra: Relacom AS Sak: Gravemelding - Etablering av fiberkabel til Meham Lufthavn - Relacom AS Dok: Gravemelding - Etablering av fiberkabel til Meham Lufthavn - Relacom AS Lnr: /11 11/ i Datert: Fra: Johnsen Rolf Sak: overf. 7/1/87 03 fra johnsen arne til johnsen rolf Dok: Underskrevet festekontrakt Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Fra: Advokatselskapet Per A. Amundsen AS Sak: overf. gnr 16/97 i Porsanger kommune - Dag Rune Eide og Siv Anita Eide Dok: overf. gnr 16/ Dag Rune Eide og Siv Anita Eide Lnr: /11 11/ i Datert: Fra: Johnsen Bertil Sak: Søknad om kjøp av gnr. 36/1/30 i Tana kommune - Bertil Johnsen Dok: Søknad om kjøp av gnr. 36/1/ Bertil Johnsen Lnr: /11 10/ i Datert: Fra: Skifte Eiendom Saksbeh: 214 / pst Sak: bortfesters godkjenning ved deling av tomt 17/1/ Skifte Eiendom Dok: Mottatt dokumenter til signering - fradeling av en parsell fra gnr 17/1/14 20 Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 Dato Side 5

6 11/ i Datert: Fra: STATENS KARTVERK Sak: fornying av festekontrakt for landbruksareal 17/1/27 (25) - til uttalelse Dok: Retur av tinglyst festekontrakt - 17/1/27 25 Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 10/ i Datert: Fra: Skifte Eiendom Saksbeh: 214 / emd Sak: sletting av heftelser 31/ Dok: Sletting av heftelser fra gnr 31/ m.fl. Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ Datert: Arkiv: Til: Alstad Henning Saksbeh: 214 / OHS Sak: søknad om uttak av tømmer - halddeguolbba - henning alstad Dok: Tillatelse til hogst av furu - Henning Alstad - Karasjok kommune Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Fra: Båtsfjord kommune Sak: Høringsbrev - søknad om dispensasjon fra LNF sonen og 100 metersbeltet for oppføring av hytte gnr. 6/1/36 i Båtsfjord kommune Dok: Høringsbrev - søknad om dispensasjon fra LNF sonen og 100 metersbeltet for oppføring av hytte gnr. 6/1/36 28 Lnr: /11 11/ i Datert: Fra: DnB NOR Eiendom AS Sak: overf. gnr 29/1/87 i Alta kommune - fra Arvid Viken til Linn Knutsen og Tor-Erland Nilsen Dok: overf. gnr 29/1/87 i Alta kommune - fra Arvid Viken til Linn Knutsen og Tor-Erland Nilsen Lnr: /11 11/ i Datert: Fra: Vitikka Tommy Sak: overf. gnr. 19/1/39 12 fra Tommy Vittika m.fl. til Matti Antero Ruismäki Dok: overf. gnr. 19/1/39 12 fra Tommy Vittika m.fl. til Matti Antero Ruismäki Lnr: /11 Dato Side 6

7 11/ Datert: Arkiv: 141 Til: Porsanger kommune, Teknisk avdeling Sak: søknad om grønne midler gapahuk i tilknytning til skiløype - IL STIL Dok: Søknad om å sette opp gapahuk - tillatelse til behandling etter plan- og bygningsloven Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ Datert: Arkiv: Til: Avinor AS Sak: Søknad om å frigi to lyspunkter i forlengelsen av rullebanen i Båtsfjord kommune - Avinor AS Dok: Lyspunkter i forlengelsen av rullebanen i Båtsfjord Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ Datert: Til: Stiftelsen utleieboliger i Alta Sak: Søknad om fritak fra seksjonering av eiendommene 31/805 og 31/806 i Alta kommune Dok: Avseksjonering av eiendommene 31/805 og 31/806 i Alta kommune Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Arkiv: Fra: Sjøkvist Steinar Dervola Sak: Søknad om feste av nausttomt i Tusenvika i Sør-Varanger kommune - Steinar Dervola Sjøkvist og Trine Sjøkvist Dok: Søknad om feste av nausttomt i Tusenvika i Sør-Varanger kommune - Steinar Dervola Sjøkvist og Trine Sjøkvist Lnr: /11 11/ Datert: Arkiv: 141 Til: Måsøy JFF Sak: søknad om grønne midler gapahuk/benker/bålplass/levegger - måsøy jff Dok: Søknad om oppsetting av gapahuk - tillatelse til behandling etter plan- og bygningsloven Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ Datert: Til: Alta kommune Sak: søknad om jordbruksareal - 38/1/ Liv Unni Opgård Dok: søknad om jordbruksareal - 38/1/ ber om landbruksmessig vurdering Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 Dato Side 7

8 11/ i Datert: Arkiv: 141 Fra: Nordlysbyen Sykkel v/stig Misund Sak: Søknad om støtte til trimrittet "Bæskadesrittet" - Nordlysbyen sykkel v/stig Misund Dok: Søknad om støtte til trimrittet "Bæskadesrittet" - Nordlysbyen sykkel v/stig Misund Saksbeh: 215 / jhh Lnr: /11 11/ Datert: Arkiv: Til: Porsanger kommune, Teknisk avdeling Sak: Søknad om grunneiers tillatelse til å opprette gapahuk langs Lakselva i Porsanger - lakselv grunneierforening Dok: Søknad om etablering av to gapahuker - tillatelse til behandling etter plan- og bygningsloven Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ Datert: Arkiv: 2030/10/1/7 Til: Sør-Varanger kommune Sak: Feil fester i Infoland og Grunnboka - 10/1/7 30 Dok: Krav om retting - feil fester i Infoland og Grunnboka - 10/1/7 30 Saksbeh: 214 / pst Lnr: /11 11/ Datert: Til: Mathisen Geir Sak: søknad om bruk av bil mellom 34/185 og 34/1/ geir og evelyn mathisen Dok: saken tas ikke til behandling Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ Datert: Til: DnB NOR Eiendom AS Sak: overf. gnr 29/1/87 i Alta kommune - fra Arvid Viken til Linn Knutsen og Tor-Erland Nilsen Dok: Bortfesters godkjenning - Overføring av festerett - 29/1/87 12 Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Arkiv: Fra: Statens vegvesen Region nord Sak: Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet for strekningen Skaidi - Arisberget/Áresbákti i Kvaslund kommune - parsell 1 Dok: Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet for strekningen Skaidi - Arisberget/Áresbákti i Kvaslund kommune - parsell 1 Lnr: /11 Dato Side 8

9 11/ i Datert: Fra: Aleksandersen Aksel Henry Sak: overf. 5/1/10 24 fra Ruth Hammer Nilsen til Aksel Henry Aleksandersen Dok: Underskrevet festekontrakt Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ Datert: Arkiv: Fra: Kvalsund kommune Sak: søknad om oppføring av gapahuker i rapparfjorddalen - vestfinnmark jeger og fiskerforening Dok: Kopi av brev til Vestfinnmark Jeger og Fiskeforening - avventer behandling til søknad om tiltak foreligger Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Fra: Kristiansen Svenning E Sak: overf. 5/1/29 30 fra berg rolf til kristiansen svenning/thoresen kristin Dok: Underskrevet festekontrakt Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Fra: Kristensen Kristian Magnus Sak: fornyelse av feste 33/ kristensen kristian magnus Dok: Underskrevet festekontrakt Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ Datert: Arkiv: Til: MÅSØY KOMMUNE Sak: søknad om oppsett av bredbåndmast - marrenjarga - direct connect as Dok: Tilbud om areal til bredbåndsmast Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ Datert: Arkiv: Til: Relacom As Sak: Gravemelding - Etablering av fiberforbindelse fra Berlevåg sentrum til Kjølnesaksla - Relacom AS Dok: Ingen innvendinger til etablering av fiberforbindelse fra Berlevåg sentrum til Kjølnesaksla - Relacom AS Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 Dato Side 9

10 11/ Datert: Til: Advokatselskapet Per A. Amundsen AS Sak: overf. gnr 16/97 i Porsanger kommune - Dag Rune Eide og Siv Anita Eide Dok: Orientering om overføring av festerett - registrering av betalere - 16/97 20 Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Arkiv: Fra: Rambøll Sak: revisjon av reguleringsplan for Nedre Trangdalen Dok: Tilbud på omregulering Nedre Trangdal - Rambøll Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Fra: Thomassen Henry Morten Sak: søknad om feste 12/1/ henry morten thomassen Dok: Bet kr. 1340,- Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Arkiv: 141 Fra: Nasjonalforeningen Alta Helselag Sak: søknad om grønne midler gapahuk v/skogvannet - nasjonalforeningen alta helselag Dok: Bet kr. 1340,- Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Arkiv: Fra: Johnsen Grethe Sak: Søknad om opparbeidelse av vei mellom 18/121 og 18/ Grethe Johnsen Dok: Bet kr. 1340,- Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ Datert: Arkiv: Til: Relacom AS Sak: Gravemelding - Etablering av fiberkabel til Meham Lufthavn - Relacom AS Dok: Ingen innvendinger til etablering av fiberkabel til Meham Lufthavn - Relacom AS Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 Dato Side 10

11 07/ i Datert: Arkiv: Fra: Kvalsund kommune Sak: SØKNAD OM BASESTASJON - 5/1 I REPPARFJORDALEN Dok: Kopi av vedtak - innvilget med vilkår Saksbeh: 214 / JFE Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /10 10/ Datert: Arkiv: Til: Frode Rushfeldt Saksbeh: 214 / pst Sak: søknad om tillatelse til å sette opp skilt m.m ved skallelv bro - fellesstyret for skallelvvassdraget Dok: Forslag til omarrondering av eiendommer i Skallelv Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /10 11/ Datert: Til: Else Margrethe og Ulf Ballo Sak: fornying av festekontrakt for landbruksareal 17/1/27 (25) - til uttalelse Dok: Tinglyst festekontrakt til utlevering Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Arkiv: Fra: Finnmark elghundklubb v/asbjørn Guttorm Sak: Søknad om å arrangere NM-banhund på Fefos grunn Dok: Søknad om å arrangere NM-banhund på Fefos grunn Lnr: /11 10/ i Datert: Fra: Alta kommune Sak: registrering av trafokiosker på Elvebakken - Alta kommune - Alta kraftlag Dok: Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev - 31/ Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /10 11/ Datert: Arkiv: Til: Statens vegvesen Region nord Sak: Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet for strekningen Skaidi - Arisberget/Áresbákti i Kvaslund kommune - parsell 1 Dok: Ingen merknader til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet for strekningen Skaidi - Arisberget/ Áresbákti i Kvaslund kommune - parsell 1 Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 Dato Side 11

12 10/ i Datert: Fra: Alta kommune Sak: registrering av trafokiosker på Elvebakken - Alta kommune - Alta kraftlag Dok: Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev - 31/ Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 10/ i Datert: Fra: Alta kommune Sak: registrering av trafokiosker på Elvebakken - Alta kommune - Alta kraftlag Dok: Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev - 31/ Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Fra: Monsen Kjetil M. Saksbeh: 214 / EMD Sak: Anmodning om endring av fester i grunnboka i medhold av tinglysingsloven 38a - gnr 32 bnr 1 fnr 15 Dok: Oversender kopi av brev fra Statens kartverk - 32/1/15 30 Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ Datert: Til: Johnsen Bertil Sak: Søknad om kjøp av gnr. 36/1/30 i Tana kommune - Bertil Johnsen Dok: tilbud om kjøp 36/1/30 (25) Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ Datert: Arkiv: Til: Johnsen Grethe Sak: Søknad om opparbeidelse av vei mellom 18/121 og 18/ Grethe Johnsen Dok: Grunneiererklæring om veiadkomst - 18/87 25 Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ Datert: Til: Finnmark fylkeskommune Sentraladministrasjonen Saksbeh: 214 / pst Sak: oppsigelse av festekontrakt 9/1/ Dok: Orientering om saksgang - oppsigelse av festekontrakt 9/1/ Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 Dato Side 12

13 10/ Datert: Til: Skifte Eiendom Sak: bortfesters godkjenning ved deling av tomt 17/1/ Skifte Eiendom Dok: Fradeling av en parsell fra nytt hovedbruk (gl. gnr 17/1/14) - Porsanger kommune Saksbeh: 214 / pst Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Arkiv: Fra: Styret for reinbeitedistrikt 30C Østresone Saksbeh: 215 / aim Sak: Innspill til strategisk plan - Storviltjakt- Jakt på store rovdyr - adgang for tilreisende jegere - Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni v/miljøavd Dok: Uttalelse - Styret for reinbeitedistrikt 30C Østresone Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 07/ i Datert: Arkiv: / RKO Fra: Styret for reinbeitedistrikt 30C Østresone Saksbeh: 215 / AIM Sak: TILLATELSE TIL ELGJAKT I ØVRE ANARJOHKA NASJONALPARK Dok: Barmarkskjøring og felling av elg i Anarjohka nasjonalpark Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Arkiv: Fra: Bergheim Evy Sak: Søknad om feste til nausttomt i Sør-Varanger kommune Dok: Søknad om feste til nausttomt i Sør-Varanger kommune Lnr: /11 11/ i Datert: Arkiv: Fra: SØR-VARANGER KOMMUNE Sak: Offentlig ettersyn - endring av reguleringsplan for Hesseng bokollektiv og omsorgsboliger Dok: Offentlig ettersyn - endring av reguleringsplan for Hesseng bokollektiv og omsorgsboliger Lnr: /11 11/ i Datert: Arkiv: Fra: Bech Peter W. Sak: Søknad om oppsett av elektrisk strømgjerde i Mathisdalen - Peter W. Bech Dok: Søknad om oppsett av elektrisk strømgjerde i Mathisdalen - Peter W. Bech Lnr: /11 Dato Side 13

14 11/ Datert: Arkiv: Til: Ørnulf Dervola Olsen Sak: fornyelse av festekontrakt for landbruksarealb30/1/5 (25) Dok: festekontrakt til underskrift og retur Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Arkiv: 141 Fra: Kautokeino IL Sak: søknad om grønne midler turløype prosjekt - kautokeino il Dok: Godkjenning av vilkår - søknad om grønne midler sporsetter/sladd m.m. - Kautokeino IL Ski Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 07/ Datert: Til: Margrethe Harjo og Terje Ebeltoft Saksbeh: 214 / pst Sak: GRENSEREGULERING AV BOLIGTOMT Dok: Søknad om utvidelse av boligtomta gnr. 14/78 - Tana kommune Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Fra: DnB NOR Eiendom AS Sak: overf. 3/1/2 12 fra Wiggo Pettersen til Arne og Marita Moe Dok: overf. 3/1/2 12 fra Wiggo Pettersen til Arne og Marita Moe Lnr: /11 11/ i Datert: Fra: STATENS KARTVERK Saksbeh: 214 / EMD Sak: Overføring av festerett - registrering av ny fester - 31/ Dok: Retting av grunnboken - 31/ Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 09/ i Datert: Fra: Fornyings-, Administrasjon- og kirkedepartementet Sak: søknad om hyttetomt - Lakselv Grunneierforening Dok: Settefylkesmann - klage etter plan- og bygningsloven Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 Dato Side 14

15 11/ i Datert: Fra: Renovasjonstransport as Sak: oppsigelse 19/ renovasjonstransport as Dok: Innsendelse av festekontrakt/målebrev - 19/ Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Fra: Lampe Jo Tore Sak: fornyelse av feste 24/ jo tore lamp Dok: Underskrevet festekontrakt - 24/ Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Fra: Olaussen Jon Sak: Forespørsel om pris på kjøp av festet tomt - 11/ Kaia Olaussen Dok: Forespørsel om pris på kjøp av festet tomt - 11/ Kaia Olaussen Lnr: /11 11/ i Datert: Fra: Østby Øyvind Saksbeh: 214 / emd Sak: Frasigelse av festerett 11/ Øyvind Østby Dok: Frasigelse av festerett 11/ Øyvind Østby Lnr: /11 11/ Datert: Til: Olaussen Jon Sak: Forespørsel om pris på kjøp av festet tomt - 11/ Kaia Olaussen Dok: Tilbud om kjøp av festet tomt - 11/960 Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ Lnr: /11 13 Uoff: 13 11/ Lnr: /11 13 Uoff: 13 Dato Side 15

16 11/ Lnr: /11 13 Uoff: 13 11/ Lnr: /11 13 Uoff: 13 11/ Lnr: /11 13 Uoff: 13 11/ Lnr: /11 13 Uoff: 13 11/ Datert: Arkiv: Til: Berit Kirsten Holm Sak: fornying av festekontrakt for landbruk 7/1/49 (25) Dok: festekontrakt til underkrift og retur Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 09/ Datert: Til: Anti Lars Mathis og Anti Anne-Marit Eira Saksbeh: 214 / pst Sak: Oppsigelse av feste 21/ Anti Lars Mathis og Anne-Marit Eira Dok: Kjøp av målebrevet - saken avsluttet Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /09 11/ Datert: Til: Nils Pavelsen Varsi Sak: fornying av festekontrakt 7/1/6 (25) Dok: festekontrakt til underskrift og retur Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 Dato Side 16

17 11/ i Datert: Arkiv: Fra: Varanger Kraftnett as Sak: forelegging om tiltak vedr. nye 22 kv koblingsstasjoner med tilhørende høyspentkabler ved Svanvik Dok: Bet kr. 1340,- Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Fra: Johnsen Sandra Sak: overf. gnr. 27/1/16 22 fra Sandra Johnsen til Arne Skoglund Dok: overf. gnr. 27/1/16 22 fra Sandra Johnsen til Arne Skoglund Lnr: /11 11/ i Datert: Fra: Mathisen Rune Sak: overf. gnr. 16/1/12 19 fra Bernt Wagelid til Rune Mathisen og Elisabeth Nøstvold Dok: overf. gnr. 16/1/12 19 fra Bernt Wagelid til Rune Mathisen og Elisabeth Nøstvold Lnr: /11 11/ i Datert: Arkiv: Fra: Alta kommune Sak: søknad om utvikling av 32/1 til bolig/tett bebyggelse - T. Johansen Holding AS/R. Hammari Holding Dok: Svar - forespørsel om planstatus for boligutvikling på del av gnr. 32/1 Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Arkiv: Fra: Alta kommune Sak: søknad om utvikling av 28/1 til boligformål/veianlegg - t. johansen holding as/r. hammari holding Dok: Svar - forespørsel om planstatus for boligutvikling på gnr. 28/1 Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 09/ Datert: Til: Til lag og foreninger i Lebesby Sak: Festekontrakt for eiendommen 38/1/53 22 Dok: Tilbud på fjerning av falleferdig hytte - 38/1/53 22 Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 07/ Datert: Til: Dahl Inkasso AS Saksbeh: 214 / ING Sak: GRENSEREGULERING AV BOLIGTOMT Dok: Retur av betalingsoppfordring - utrettmessig krav Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 Dato Side 17

18 11/ Datert: Arkiv: Fra: Østsamisk museum Sak: Skjøtselsarbeid på Skoltebyen kulturmiljø i Neiden - Sør-Varanger kommune Saksbeh: 214 / JER Dok: Orientering om skjøtselsarbeid på Skoltebyen kulturmiljø i Neiden - Sør-Varanger kommune - ber om uttalelse Lnr: /11 11/ Datert: Arkiv: Til: Vadsø kommune Saksbeh: 214 / pst Sak: rapport - midlertidig byggverk - klubben i vadsø kommune Dok: Melding om ulovlig byggverk Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ Datert: Til: Aigin Berntebardni Bakken Sak: Fornyelse av festekontrakt 6/1/19 25 Dok: festekontrakt til underskrift og retur Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ Datert: Arkiv: Til: Svein Solberg Sak: fornying/ opphør av festekontrakt for landbruksareal luftjok - tana Dok: festekontrakt til underskrift og retur Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ Datert: Arkiv: Til: Kommunene i Finnmark fylke Saksbeh: 214 / pst Sak: Vannverksregister for Finnmark fylke Dok: Vannverksregister for Finnmark fylke Lnr: /11 11/ i Datert: Arkiv: 141 Fra: Sør-Varanger JFF Sak: søknad om grønne midler jakt- og fiskeskole - sør-varanger jff Dok: Godkjenning av vilkår - søknad om grønne midler jakt og fiskeskole - Sør-Varanger JFF Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 Dato Side 18

19 11/ i Datert: Arkiv: Fra: Wisløff Jan Eilif Sak: Søknad om kjøp av boligtomt i Alta kommune - 38/ Jan Eilif Wisløff Dok: Søknad om kjøp av boligtomt - 38/ Jan Eilif Wisløff Lnr: /11 11/ Datert: Arkiv: 700 Til: Nord-Troms Regionråd DA Saksbeh: 215 / ERK Sak: muligheter for jakt og fiske for innbyggerne fra nord-troms - nord-troms regionråd Dok: Muligheter for jakt og fiske for innbyggerne fra Nord-Troms - svar Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Arkiv: Fra: Norges jeger- og fiskerforbund Saksbeh: 215 / aim Sak: Innspill til strategisk plan - Storviltjakt- Jakt på store rovdyr - adgang for tilreisende jegere - Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni v/miljøavd Dok: Uttalelse - Norges jeger- og fiskerforbund Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Fra: Elvebakken Harry Sak: overf. gnr. 8/1/ fra Randi Elvebakken til Harry Elvebakken Dok: overf. gnr. 8/1/ fra Randi Elvebakken til Harry Elvebakken Lnr: /11 11/ i Datert: Fra: Elvebakken Randi Sak: overf. 16/1/52 19 fra elvebakken harry til elvebakken randi Dok: Mottatt rettet skjøte Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 08/ i Datert: Fra: STATENS KARTVERK Sak: Søknad om fritak for festeavgift - 32/1/ Jarfjord Ungdomslag Dok: Underskrevet slettelsesbegjæring - avlyst Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 Dato Side 19

20 11/ i Datert: Fra: DnB NOR Eiendom AS Sak: overf. gnr. 16/43 20 fra Eivind og Vera Meyer til Torsten og Andrea Abert Dok: overf. gnr. 16/43 20 fra Eivind og Vera Meyer til Torsten og Andrea Abert Lnr: /11 11/ i Datert: Fra: M25 Eiendomsmegling Sak: overf. gnr. 14/1/10 22 fra Audhild Elisabeth Wikerøy til Gabriel Elektro AS Dok: overf. gnr. 14/1/10 22 fra Audhild Elisabeth Wikerøy til Gabriel Elektro AS Lnr: /11 11/ i Datert: Fra: Jenssen Peder Julian og Wirkola Geir Sak: fornyelse av feste 24/1/2 22 Dok: Underskrevet aksept Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Fra: Evertsen Hilde K. og Eira Johan Isak J. Sak: tildeling av boligtomt 6/ hilde k. evertsen og johan isak j. eira Dok: Underskrevet festekontrakt Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Arkiv: Fra: STATENS KARTVERK Sak: søknad om kjøp av grunn 4/1 bugøynes - tillegg til 4/117 - søker sør-varanger kommune Dok: Retur av tinglyst skjøte Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ Datert: Arkiv: 141 Til: Langfjordnes Bygdelag Sak: søknad om grønne midler kultur og trivselstiltak/langfjordnesdagan - langfjordnes bygdelag Dok: tildeling av om grønne midler langfjordnes bygdelag - godkjenning av vilkår Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 Dato Side 20

21 11/ Datert: Arkiv: 141 Til: Fanasgietteguovllu gilisearvi - båteng og omegn bygdelag Sak: søknad om grønne midler fuobmá iezat lagas birrasa - Båteng og omegn grendelag Dok: tildeling av grønne midler Båteng og omegn grendelag - godkjenning av vilkår Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Arkiv: 141 Fra: Lions Club Nordkapp Sak: søknad om grønne midler forskjønnelse ved 71 grader nord - lions club nordkapp Dok: Bet kr. 1340,- Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Arkiv: 141 Fra: Tana og Nesseby Lions club Sak: søknad om grønne midler gapahuk v/smalfjordvann - tana og nesseby lions club Dok: Bet kr. 1340,- Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ Datert: Arkiv: 141 Til: Holmfjell og Gulbojok bygdelag Sak: søknad om grønne midler utebenker, bruer og infotavle i holmfjell - holmfjell og gulbojok bygdelag Dok: grunneiers tillatelse til utbedring av turvei Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Arkiv: Fra: Fylkesmannen i Finnmark Saksbeh: 215 / aim Sak: Innspill til strategisk plan - Storviltjakt- Jakt på store rovdyr - adgang for tilreisende jegere - Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni v/miljøavd Dok: Uttalelse - Fylkesmannen i Finnmark Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Arkiv: 141 Fra: Gamvik Norkyn Utvikling KF Sak: søknad om grønne midler kultur og trivselstiltak/langfjordnesdagan - langfjordnes bygdelag Dok: Tillatelse til å sette opp utedo - Langfjord Bygdelag Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 Dato Side 21

22 11/ i Datert: Arkiv: Fra: Sjursen Håvard Sak: søknad om opparbeiding av parkeringsplass - kvithellan - håvard sjursen Dok: Klage/anke på sak om etablering av parkeringsplass på Kvithellan Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Arkiv: 141 Fra: Vadsø kommune Sak: søknad om grønne midler etablering av bro vinikkabekken - vadsø skiklubb Dok: Ingen invendinger på etablering av bro Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ Datert: Arkiv: 141 Til: Hamningberg bygdelag Sak: søknad om grønne midler arrangement og rydding/bålplass/turkasseordning - hamningberg bygdelag Dok: Ettersendingsfrist for tilleggsopplysninger er Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ Datert: Arkiv: 141 Til: U & IL Klippen Sak: søknad om grønne midler tilrettelegging og oppgradering av friluftsområde - u & il klippen Dok: Tilleggsopplysninger til søknad om grønne midler U&IL Klippen Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Arkiv: 141 Fra: U & IL Klippen Sak: søknad om grønne midler tilrettelegging og oppgradering av friluftsområde - u & il klippen Dok: Tilleggsopplysninger - grunneiers tillatelse fra Fefo Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ Datert: Arkiv: 141 Til: Vardø Røde Kors Sak: søknad om grønne midler tilrettelegging av uteareal for rullestolbrukere - vardø røde kors Dok: Ettersendelsesfrist til 15. august for tillatelser Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 Dato Side 22

23 11/ Datert: Til: Kristiansen Svenning E Sak: overf. 5/1/29 30 fra berg rolf til kristiansen svenning/thoresen kristin Dok: Festekontrakt til utlevering - 5/1/29 30 Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Arkiv: 141 Fra: Svanvik Utvikling Sak: søknad om støtte - ferdigstillelse av helsesportanlegg - svanvik utvikling Dok: Godkjenning av vilkår - søknad om grønne midler ferdigstillelse av helsesportanlegg i Loken - Svanvik utvikling Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Arkiv: Fra: Nygård Silje Kristin Sak: Kjøp av hyttetomt gnr. 23/1 i Loppa kommune - Silje Kristin Nygård og medsøker Dok: Kjøp av hyttetomt gnr. 23/1 i Loppa kommune - Silje Kristin Nygård og medsøker Lnr: /11 11/ i Datert: Fra: Løvberg Kjell Egil Sak: overf. gnr. 7/1/11 15 fra Kjell Tommy Johnsen til Kjell Egil Løvberg og Kristin Olsen Dok: overf. gnr. 7/1/11 15 fra Kjell Tommy Johnsen til Kjell Egil Løvberg og Kristin Olsen Lnr: /11 11/ Lnr: /11 13 Uoff: 13 11/ i Datert: Fra: STATENS KARTVERK Sak: fornying av festekontrakt 14/1/19 25 Dok: Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 Dato Side 23

24 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Statens vegvesen Region nord Sak: E105 Elvenes-Storskog - varsel om oppstart av reguleringsarbeid Dok: Utsatt svarfrist til 15. august 2011 Saksbeh: 213 / taa Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Arkiv: Fra: Jenssen Ådne Hesenget Sak: overføring av hytte v/holmvannet vest for langvasseid - ådne hesenget jenssen Dok: Underskrevet aksept Lnr: /11 Forrige lnr. i saken: /11 Dato Side 24

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012 09/00071-008 Datert: 27.03.2012 Til: Gilli AS Sak: Søknad om kjøp 3/654 11 - Gilli AS Dok: Tilbud om kjøp av 3/644 11 Saksbeh: 214 / spa Lnr: 002515/12 Forrige lnr. i saken: 002290/12 12/00136-006 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.03.2010-04.04.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.03.2010-04.04.2010 10/00362-002 Datert: 26.03.2010 Arkiv: 441.1 Til: Josefsen John F. Sak: søknad om garasjetomt - tillegg til 9/1/44 19 - Josefsen John F. Dok: Avslag på søknad om garasjetomt - tillegg til 9/1/44 19 - Josefsen

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10/01878-001 Datert: 29.12.2010 Arkiv: 731.4 Til: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Sak: Søknad om unntak fra plikt til å utstede fiskekort Dok: Unntak fra plikt til å utstede fiskekort

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.07.2010-01.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.07.2010-01.08.2010 09/00081-023 Datert: 26.07.2010 Til: Ruan Pierre de Flamingh Sak: Festekontrakt for 3/1/91 23 Dok: Festekontrakt til underskrift - gnr 3 bnr 1 fnr 91 - Gamvik kommune Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 005090/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.06.2011-19.06.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.06.2011-19.06.2011 11/00730-004 Datert: 10.06.2011 Arkiv: 611.1 Til: Heitmann Geir Sak: blåfall as - søknad om bygging av sivertelva kraftverk i alta kommune Dok: Eiendomsforholdene knyttet til Sivertelva kraftverk i Alta

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.07.2010-25.07.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.07.2010-25.07.2010 08/00168-015 Datert: 19.07.2010 Arkiv: 651.4 Til: SØR-VARANGER KOMMUNE Sak: SKOGSBILVEIENE I PASVIK- SØR- VARANGER KOMMUNE Dok: Søknad om midler til opprustning av skogsbilveier i Pasvik Saksbeh: 214 /

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.08.2010-08.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.08.2010-08.08.2010 08/00152-006 Datert: 02.08.2010 Arkiv: 441.1 Til: STATENS KARTVERK Sak: SØKNAD OM TILLEGG TIL BOLIGTOMT GNR 5-150 KISTRAND (GAMMEL SAK 04/1370) Dok: Skjøte sendt til tinglysing Lnr: 005290/10 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/493-3 Sakstittel Dok.dato 27.03.2015 jordskiftesak 2012-0014 nakken i hammerfest Avsender Nord-Troms jordskifterett 1-ARKIVKODE-412.1; Innkalling til rettsmøte mandag 22.06.2015

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.06.2010-13.06.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.06.2010-13.06.2010 10/00836-003 i Datert: 31.05.2010 Arkiv: 442.1 Fra: Mjøen Ronald Sak: søknad om hyttetomt i olderfjorddalen - ronald mjøen Dok: aksept - tildeling av hyttetomt Lnr: 004225/10 Forrige lnr. i saken: 003975/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.08.2011-28.08.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.08.2011-28.08.2011 11/00764-009 Datert: 25.08.2011 Til: Johansen Tor Gunnar Sak: søknad om feste 21/1/42 17 - tor gunnar johansen Dok: tinglyst festekontrakt til utlevering - 21/1/42 17 Lnr: 005827/11 Forrige lnr. i saken:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.08.2011-21.08.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.08.2011-21.08.2011 11/00321-005 Datert: 15.08.2011 Til: STATENS KARTVERK Sak: fornying av festekontrakt 7/1/6 (25) Dok: festekontrakt sendt til tinglysning Lnr: 005924/11 Forrige lnr. i saken: 005911/11 11/01246-001 i Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.07.2012-29.07.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.07.2012-29.07.2012 12/00698-002 Datert: 24.05.2012 Arkiv: 412.1 Til: Finnmark jordskifterett Sak: jordskiftesak 17/2012 - tillegg til fjellstrand i porsanger Dok: Krav om jordskifte - avvisning Lnr: 004291/12 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.08.2012-12.08.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.08.2012-12.08.2012 11/00745-003 Datert: 02.08.2012 Til: Nilsen Ellen og Trond Sak: søknad om tillegg til 6/1/63 19 - ellen og trond nilsen Dok: Ber at ny søknad innsendes Lnr: 005987/12 Forrige lnr. i saken: 003430/11 12/00032-005

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 31.01.2011-06.02.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 31.01.2011-06.02.2011 11/00052-002 Datert: 19.01.2011 Til: Nytun Terje og Vedø Randi M Sak: overf. 13/1/34 30 fra nytun turid til nytun terje og vedø randi Dok: Ny festekontrakt til underskrift og retur Saksbeh: 214 / tmi Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.07.2012-05.08.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.07.2012-05.08.2012 12/00732-004 Datert: 01.08.2012 Arkiv: 611.3 Til: Finnmark fylkeskommune Sentraladministrasjonen Sak: Høring - Regional vindkraftplan for Finnmark Dok: Regional vindkraftplan for Finnmark - høringsuttalelse

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.08.2010-22.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.08.2010-22.08.2010 06/00648-024 Lnr: 004132/10 13 Uoff: 13 09/01165-008 i Datert: 12.08.2010 Fra: Sør-Varanger kommune Saksbeh: 214 / jer Sak: Utbedring av sti til hytte 25/182 30 - Schultz Britt Dok: Ikke søknadspliktig

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.12.2009-20.12.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.12.2009-20.12.2009 09/01580-008 Datert: 07.01.2010 Arkiv: 442.1 Til: Malin Arne Sak: Tildelt hyttetomt nr. 18 - Vuorasjávri Dok: Festekontrakt gnr 6/1/207 (11) til tinglysing Lnr: 000186/10 Forrige lnr. i saken: 008562/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014 14/00517-001 Datert: 11.04.2014 Til: Sparebank 1 Nord-Norge Sak: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Dok: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Saksbeh: 214 / hrk Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.10.2010-31.10.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.10.2010-31.10.2010 08/01606-013 Datert: 26.10.2010 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om nausttomt 6/60 24 - Betten Svein-Erik Dok: Festekontrakt til tinglysing Lnr: 002911/10 Forrige lnr. i saken: 002839/10 09/01617-009

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.02.2012-26.02.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.02.2012-26.02.2012 06/00520-011 Datert: 09.01.2012 Arkiv: 442.1 214 / JFE Til: Statens kartverk Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKN OM HYTTETOMT I RUSSELV HYTTEFELT- TOMT NR. 33 Dok: Tinglysing av festekontrakt - 21/1/68 17 Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.01.2013-06.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.01.2013-06.01.2013 12/01758-003 i Datert: 31.12.2012 Arkiv: 741.9 Fra: Vadsø beitelag Saksbeh: 214 / pst Sak: søknad om tillatelse til oppsett av flyttbar jaktbu for jerv - vadsø kommune - Vadsø beitelag Dok: klage på betaling

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08/01716-002 Datert: 14.01.2009 Arkiv: 512.1 Til: Kimberlitt AS Saksbeh: 213 / taa Sak: Søknad om eksklusiv rett til diamantprospektering - 3 områder i Sør-Varanger - Søker Kimberlitt AS Dok: Ber om ytterligere

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.01.2012-15.01.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.01.2012-15.01.2012 12/00003-001 Datert: 03.01.2012 Til: Sør-Varanger kommune Sak: Flytting av punktfeste gnr 3/1/87 (30) Saksbeh: 214 / JER Dok: Søknad om fllytting av punktfeste gnr 3/1/87 (30) - tillatelse til behandling

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.12.2011-18.12.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.12.2011-18.12.2011 08/00377-013 Datert: 05.12.2011 Arkiv: 442.0 Til: Norsk Hytteutvikling AS Sak: SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FEFO OG NORSK HYTTEUTVIKLING AS Saksbeh: 213 / taa Dok: Overføring av samarbeidsavtale om Holmfoss

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.10.2012-21.10.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.10.2012-21.10.2012 12/00933-009 Datert: 01.10.2012 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om kjøp 1/1/242 28 - Stig Åge Hansen Dok: Tinglysing av skjøte - 1/212 28 Lnr: 007344/12 Forrige lnr. i saken: 007330/12 12/01268-003 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.02.2010-07.02.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.02.2010-07.02.2010 08/00581-013 Datert: 01.02.2010 Arkiv: 421.1 Til: Larsson Roger Sak: SØKNAD OM JORDBRUKSAREAL - SOKELMA Dok: Festekontrakt til underskrift og retur Lnr: 000334/10 Forrige lnr. i saken: 000298/10 10/00054-002

Detaljer

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 31.01.2011 Tor-Alfred tsi, Reinbeitedistrikt 7 - Søknad om godkjenning

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09/00154-007 Datert: 14.05.2009 Til: Varsi Arvid Saksbeh: 214 / PST Sak: Søknad om tilleggsfjord i Sirma - Tana kommune - søker Arvid Varsi (gammel sak 97/325) Dok: Oversendelse av festekontrakt - konsesjonspliktig

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.04.2011-24.04.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.04.2011-24.04.2011 11/00279-003 Datert: 13.04.2011 Til: John N. Andersen Sak: fornying av festekontrakt 14/1/19 25 Dok: oppsigelse av festekontrakt Saksbeh: 214 / akx Lnr: 002781/11 Forrige lnr. i saken: 002698/11 11/00071-009

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.12.2009-31.12.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.12.2009-31.12.2009 09/01646-005 Datert: 20.12.2009 Fra: Jakobsen Tor Magnar Saksbeh: 214 / tmi Sak: Overf. 5/1/37 28 fra Olsen Bjørnar Jørgen og Grindstein Margott til Jakobsen Tor Magnar Dok: Mottatt underskrevet festekontrakt

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.08.2014-10.08.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.08.2014-10.08.2014 13/01470-015 Datert: 31.07.2014 Arkiv: 421.1 Til: Porsanger Anbjørg Hill og Hans Ole Sak: søknad om feste 7/140 og 7/1/4 25 - leif erik varsi Dok: Ny saksbehandling - 7/140 25 Lnr: 005522/14 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.10.2011-09.10.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.10.2011-09.10.2011 10/00140-013 Datert: 15.09.2011 Til: Statens kartverk Sak: registrering av trafokiosker på Elvebakken - Alta kommune - Alta kraftlag Dok: Tinglysing av skjøte - 31/838, 31/839, 31/940 12 Lnr: 006813/11

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.01.2012-29.01.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.01.2012-29.01.2012 10/00298-002 Datert: 24.01.2012 Arkiv: 462.2 Til: Meteorologisk institutt Sak: areal til værradar på Skuzucohka vest for Gednje i Berlevåg kommune - Meteorologisk institutt Dok: festekontrakt til underskrift

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2600-4 Sakstittel Dok.dato 07.12.2015 Opsjon på kjøp - ny tollstasjon Øvre Neiden Mottaker Statsbygg 1-ARKIVKODE-411.2; Uttalelse - Varsel om oppstart av regulering - Neiden tollstasjon

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.07.2009-19.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.07.2009-19.07.2009 08/01990-002 Datert: 10.07.2009 Arkiv: 141 Til: Vest-Finnmark JFF Saksbeh: 214 / sch Sak: Søknad om midler til reparering av laksetrapp i Repparfjordvassdraget - Vest-Finnmark JFF Dok: Søknad om midler

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.10.2012-07.10.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.10.2012-07.10.2012 08/01525-005 Lnr: 006567/12 13 Uoff: 13 12/01317-001 Datert: 14.09.2012 Arkiv: 721.1 Til: Barenssport Saksbeh: 215 / erk Sak: Avtale om salg av jaktkort og fiskekort - Barenssport, Kirkenes Dok: Avtale

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 11/01052-002 Datert: 02.08.2011 Arkiv: 651.3 Til: Eliassen Kenneth Sak: søknad om kjøp av bjørk på rot - Kenneth Eliassen Dok: Tillatelse til hogst av bjørk - Latnjavann - Porsanger kommune Saksbeh: 214

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.02.2011-27.02.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.02.2011-27.02.2011 11/00181-002 Datert: 14.02.2011 Arkiv: 411.2 Til: GTI Eiendom AS Sak: søknad om opsjon på område - tømmerneset vest-pulkneset - gti eiendom Dok: Opsjonsavtale for Pulkneset, Sør-Varanger kommune Saksbeh:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.01.2013-20.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.01.2013-20.01.2013 12/01201-009 Datert: 11.01.2013 Arkiv: 412.4 Til: BERLEVÅG KOMMUNE Sak: rapport - ulovlig byggverk - berlevåg kommune Dok: Vedrørende avslag på søknad om legalisering av byggverk Saksbeh: 214 / jej Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.05.2011-15.05.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.05.2011-15.05.2011 09/00226-024 Datert: 07.04.2011 Fra: Vardø kommune v/teknisk Sak: Festekontrakt 3/1/42 02 - Arthur Jørgen Grøttums dødsbo Dok: Mottatt bilder - bekreftelse på byggets tilstand - 3/1/42 02 Saksbeh: 214

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 05.03.2012-11.03.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 05.03.2012-11.03.2012 11/00258-007 Datert: 17.02.2012 Arkiv: 651.9 Til: INNOVASJON NORGE Sak: flisfyringsprosjekt i svanvik - sør-varanger kommune Dok: Anmodning om utbetaling av innvilget tilskudd Saksbeh: 214 / ohs Lnr: 000663/12

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.07.2009-26.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.07.2009-26.07.2009 07/01648-012 Datert: 19.06.2009 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: SØKNAD OM HYTTETOMT, LANGVANNET Dok: Festekontrakt til tinglysing Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 004262/09 Forrige lnr. i saken: 004259/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.03.2009-22.03.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.03.2009-22.03.2009 07/01566-010 Datert: 05.03.2009 Arkiv: 411.2 Til: Statens kartverk Sak: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGG TIL BOLIGTOMT 25-67 12 Dok: skjøte sendt for tinglysning Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 000899/09 Forrige lnr.

Detaljer

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 03.11.2011 Sør-Varanger kommune - Søknad om dispensasjon for tilknytning

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.07.2013-28.07.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.07.2013-28.07.2013 06/00415-010 Datert: 23.07.2013 214 / jer Til: Utsi Karen Ellen Marie Sak: SØKNAD OM KJØP 3-1-185 (nå 3/689) Dok: Kjøpekontrakt og skjøte til underskfift gnr 3 bnr 689 Lnr: 005373/13 Forrige lnr. i saken:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.07.2009-12.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.07.2009-12.07.2009 07/02278-011 Datert: 07.07.2009 Arkiv: 416.1 Til: Adresseliste Sak: ANG REGULERINGSPLAN FOR LEIRBOTNVANN NORD Dok: Ber om tilbud på prosjektering av parkeringsplasser Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 003813/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.09.2013-15.09.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.09.2013-15.09.2013 13/01076-004 Datert: 10.09.2013 Til: Kristiansen Ulf Sak: søknad om kjøp - 1/1/275 28 - Kristiansen Ulf Dok: Kjøpekontrakt og skjøte til underskrift og retur - betaling av gebyrer - 1/217 28 Saksbeh: 214

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.06.2014-15.06.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.06.2014-15.06.2014 13/00795-006 Datert: 28.05.2014 Arkiv: 411.2 Til: Alta IF Sak: avtale om fefo grunn 28/1 engsethskogen/aronnes - alta rideklubb Dok: Veiadkomst og opsjonavtale med Alta idrettspark Lnr: 004154/14 Forrige

Detaljer

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.12.2011 nnhold: SØKNAD OM GODKJENNNG AV GJETERHYTTE Nils Johannes

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.03.2013-31.03.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.03.2013-31.03.2013 12/00987-006 Datert: 13.03.2013 Til: Hammari Magnus Sak: Søknad om feste av boligtomt - 38/1/10 i Alta - Hammari Magnus Dok: akseptbrev for underskrift og retur Saksbeh: 214 / jfe Lnr: 001976/13 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1755-4 Sakstittel Dok.dato 20.08.2015 Overføring av festerett - 2024/12/1/52 Mottaker Elisabeth Schanche 1-MATRIKKEL-2024/12/1/52; Skjøte sendt til tinglysing 2-KOMMUNE-2024;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013 13/01493-002 Datert: 03.10.2013 Arkiv: 471.2 Til: Tana kommune Sak: etablering av BMX bane i tana bru - ved 13/299 - tana kommune Dok: Betaling av saksbehandlingsgebyr - Nærmere beskrivelse av tiltaket

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.08.2012-19.08.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.08.2012-19.08.2012 07/00656-013 Datert: 16.07.2012 Arkiv: 411.2 214 / JFE Til: Statens kartverk Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL I JORDBRUK Dok: Tinglysing av skjøte - 46/160 12 Lnr: 005651/12 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.01.2014-02.02.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.01.2014-02.02.2014 12/00461-029 Datert: 23.01.2014 Til: Inger Hanne Bredahl Sak: overf. 10/1/18 28 fra bredahl johan dødsbo til bredahl inger hanne Dok: Tinglyst festekontrakt til utlevering - 10/1/18 28 Saksbeh: 214 / vkn

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.01.2014-12.01.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.01.2014-12.01.2014 07/01260-012 Datert: 02.01.2014 Til: Tana kommune Sak: SØKNAD OM FRILUFTSOMRÅDE VED HARREVANN - TANA KOMMUNE Dok: Høringsuttalese - forslag til detaljreguleringsplan for Harrevann friluftsområde Saksbeh:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.08.2011-04.09.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.08.2011-04.09.2011 10/01679-007 Lnr: 004865/11 13 Uoff: 13 10/01670-012 Lnr: 004870/11 13 Uoff: 13 11/01016-002 Datert: 30.06.2011 Arkiv: 412.4 Til: Eriksen Inger Sak: uregistrert naust på 53/1 12 - inger eriksen Dok: Tilbud

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.09.2010-26.09.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.09.2010-26.09.2010 08/01294-056 Datert: 12.01.2010 Arkiv: 521.2 Til: Nikoma Arnfinn Sak: Massetak i Porsanger Dok: festekontrakt for gnr 33/1/27 - Porsanger kommune - retting av benevning Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 000289/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.04.2012-15.04.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.04.2012-15.04.2012 12/00140-006 Datert: 10.04.2012 Arkiv: 441.1 Til: Gamvik kommune Sak: søknad om boligtomt - tonje kristiansen og jo eirik iversen Dok: søknad om boligtomt til behandling etter plan- og bygningsloven Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.11.2010-07.11.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.11.2010-07.11.2010 10/01128-002 Datert: 25.10.2010 Til: Forsvarsbygg Sak: revidering av festeavgift - 16/1/10 - Forsvarsbygg Dok: Fastsettelse av festeavgift gnr 16/1/10 (20) Lnr: 007434/10 Forrige lnr. i saken: 005577/10

Detaljer

Journaldato: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: 518.

Journaldato: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: 518. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.05.2010 NNHENTNG AV OPPLYSNNGER Amund P. Anti og Karen Magga Anti

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.04.2009-26.04.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.04.2009-26.04.2009 09/00474-001 Datert: 06.04.2009 Til: I Sak: Oppsigelse av festekontrakt for eiendommen 15/1/44 Dok: Oppsigelse av festekontrakt for eiendommen 15/1/44 Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 002254/09 09/00474-002 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.11.2014-09.11.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.11.2014-09.11.2014 14/01269-004 Datert: 05.11.2014 Arkiv: 412.4 Til: Lebesby kommune, Teknisk sektor Sak: uregistrert naust v/storvann - lebesby kommune Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning 33/1 22 Lnr: 006700/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.11.2011-20.11.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.11.2011-20.11.2011 11/00635-002 Datert: 30.05.2011 Arkiv: 141 Til: Máze Hearggit Saksbeh: 215 / erk Sak: søknad om grønne midler 2011 - opprydding av og rundt fiske- og rasteplasser - máze hearggit Dok: Ber om tilleggsopplysninger

Detaljer

Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30

Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30 Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30 Faste medlemmer som møtte: Egil Kalliainen Marit Kirsten Anti Gaup Ivar Per Smuk Funksjon Leder

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.12.2012-16.12.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.12.2012-16.12.2012 12/01169-002 Datert: 12.12.2012 Til: Hanssen Lene Sak: overf. 31/1/8 20 fra hanssen hans til hanssen lene Dok: Godkjent overdragelse til utlevering - 31/1/8 20 Lnr: 007913/12 Forrige lnr. i saken: 006250/12

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1350-7 Sakstittel Dok.dato 09.09.2015 Søknad om hyttetomt samt flytting av tomten - Mottaker Deanu Gielda / Tana kommune 2025/37/1/10 1-PROSJEKT-20200100; Søknad etter plan- og

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.03.2014-16.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.03.2014-16.03.2014 14/00332-002 Datert: 13.03.2014 Til: Olsen Alfon Sak: overf. 12/1/21 24 fra westberg marion til olsen alfon Dok: Godkjent skjøte sendt til tinglysing - 12/1/21 24 Lnr: 001621/14 Forrige lnr. i saken: 001461/14

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.03.2014-23.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.03.2014-23.03.2014 11/00860-024 Lnr: 001349/14 13 Uoff: 13 13/01559-006 Datert: 19.03.2014 Arkiv: 752.1 Til: Gamvik kommune Saksbeh: 214 / inw Sak: Høring - endring av skuterløypenettet i Gamvik kommune Dok: Høringsuttalelse

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.07.2014-27.07.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.07.2014-27.07.2014 14/00952-004 Datert: 21.07.2014 Til: Hammerfest kommune Sak: tilbud om kjøp - 15/1/5 04 - Hammerfest kommune Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 15/1/5 04 - Hammerfest kommune Lnr: 005302/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 11.04.2011-17.04.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 11.04.2011-17.04.2011 11/00180-001 Datert: 10.02.2011 Arkiv: 720.2 Til: Adr. liste Sak: Avtale om salg av jakt- og fiskekort f.o.m sesongen 2011 Dok: Tilbud om avtale om salg av jakt- og fiskekort f.o.m sesongen 2011 Saksbeh:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.10.2009-02.11.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.10.2009-02.11.2009 08/00424-004 Datert: 26.01.2009 Arkiv: 041 Til: Statsarkivet i Tromsø Saksbeh: 214 / BLW Sak: AVLEVERING AV ARKIV VED OMORGANISERING TIL STATSARKIVET I TROMSØ Dok: Oversendelse av etterlyst arkivmateriale

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16512-6 Sakstittel Dok.dato 12.03.2015 søknad om jordbruksareal i lebesby kommune Mottaker Wibeke Slåtsveen 1-ARKIVKODE-421.1; Tinglyst festekontrakt 2022/24/19 til utlevering

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 04.04.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 10.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.06.2009-14.06.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.06.2009-14.06.2009 09/00510-004 Datert: 04.06.2009 Til: Johansen Bertha Torbjørg Sak: Overføring 11/1/10 25 fra Guttorm Marianne til Johansen Bertha/Trane Ingmar Dok: Registrert overført festerett 11/1/10 25 Saksbeh: 214

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.09.2014-07.09.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.09.2014-07.09.2014 14/01072-002 Datert: 01.09.2014 Til: NRS Finnmark AS Sak: overf. 12/1/1 15 fra cermaq norway til nrs finnmark as Dok: godkjent overf. av festerett - skjøte til utlevering - 12/1/1 15 Lnr: 005360/14 Forrige

Detaljer

Journaldato: 12.12.2011-18.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 12.12.2011-18.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 18.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.12.2011 Sør-Varanger kommune, gnr 16 bnr 3 - Søknad om tillatelse til

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.10.2014-26.10.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.10.2014-26.10.2014 13/01753-009 Datert: 15.09.2014 Arkiv: 412.1 Til: Nord-Troms jordskifterett Sak: Jordskiftesak 2000-2013-0021 Haldimo i Karasjok kommune Dok: Fullmakt til Jim-Einar Roska sak 2000-2013-0021 Haldimo Saksbeh:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/493-5 Sakstittel Dok.dato 19.11.2015 jordskiftesak 2000-2012-0014 Nakken i Avsender Nord-Troms Jordskifterett Hammerfest kommune 1-ARKIVKODE-412.1; Forkynning av rettsbok 2-KOMMUNE-2004

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.09.2010-03.10.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.09.2010-03.10.2010 09/01873-007 Datert: 21.09.2010 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: søknad om hyttetomt i oksevåg - lisbeth mikkelsen Dok: festekontrakt sendt til tinglysning Lnr: 006485/10 Forrige lnr. i saken: 006433/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.03.2010-14.03.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.03.2010-14.03.2010 09/01900-010 Datert: 08.03.2010 Til: STATENS KARTVERK Sak: søknad om feste 21/42 og 21/1/30 12 - Romsdal Jørn Vidar Dok: Festekontrakter til tinglysing - 21/1/30 Saksbeh: 214 / tmi Lnr: 001067/10 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.06.2009-28.06.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.06.2009-28.06.2009 07/01159-006 Datert: 17.06.2009 Arkiv: 411.2 214 / JFE Til: Hammerfest kommune Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM KJØP AV AREAL I BAKSALEN Dok: Kjøpekontrakt for underskrift og retur Lnr: 003449/09 Forrige

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 08.08.08 10.08.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 08.08.08 10.08.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/00957-002 U Datert: 07.08.08 Arkiv: U63 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Stigen Vertshus Sak: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ SOLHOV 28.08.08 Dok: SVAR ANG. SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKESTEDET 28.08.08

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 31.03.2014-06.04.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 31.03.2014-06.04.2014 14/00460-002 Datert: 26.03.2014 Til: Skjerve-Nielssen & Co Advokatfirma Sak: overf. 3/1/13 25 Dok: godkjent overf. av 3/1/13 25 til Bjarne A Olsen og Anne-Katrine Roer Lnr: 002325/14 Forrige lnr. i saken:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.10.2011-16.10.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.10.2011-16.10.2011 11/00747-002 Datert: 12.10.2011 Til: Statens kartverk Sak: oppsigelse av feste 27/1363 12 - skifte eiendom Dok: Sletting av tinglyst festekontrakt - 27/1363 12 Lnr: 003488/11 Forrige lnr. i saken: 003160/11

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-1 Sakstittel Dok.dato 16.03.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Advokatfirmaet Hjort DA Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Oversendelse fra Utmarksdomstolen

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.09.2010-19.09.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.09.2010-19.09.2010 10/01194-002 Datert: 07.09.2010 Til: Henrik I Eira og Randi Anita A S Eira Sak: gjenoppretting/oppsigelse av feste - 17/34 11 - Buljo Nils Jørgensen Dok: Festerett til av feste - 17/1/87 og 17/34 11 Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.05.2014-18.05.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.05.2014-18.05.2014 12/01262-018 Datert: 12.05.2014 Arkiv: 462.2 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om etablering av basestasjon på gnr 33 bnr 1 i Alta kommune, Kaiskuro Dok: Tinglysing av festekontrakt - 33/1/5 12 Lnr: 002957/14

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.01.2011-23.01.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.01.2011-23.01.2011 09/01008-004 Datert: 10.01.2011 Til: Torhild Gjølme Sak: Vegatkomst til gnr. 16/141 i Vadsø kommune Dok: Tilbud om kjøp av tileggsareal til gnr 16/79 03 Lnr: 000176/11 Forrige lnr. i saken: 008070/10 09/00324-022

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok

Čoahkkingirji/Møtebok Čoahkkingirji/Møtebok ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Kirkenes, Thon Hotel Dáhton/Dato: 27.10.2011 Áigi/Tid: 10.00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egil

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.10.2013-13.10.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.10.2013-13.10.2013 11/00017-002 Datert: 11.10.2013 Til: Vassvik Torstein Sak: søknad om kjøp 5/1/54 23 - torstein vassvik Dok: Kjøpekontrakt for underskrift og retur Lnr: 000117/11 Forrige lnr. i saken: 000114/11 13/01432-001

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.01.2012-05.02.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.01.2012-05.02.2012 08/01585-033 Lnr: 000392/12 13 Uoff: 13 11/01301-007 Datert: 16.01.2012 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: søknad om hyttetomt i leirbotnvann nord - jarl-andre bongo Dok: Tinglysing av festekontrakt

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.08.2012-26.08.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.08.2012-26.08.2012 09/01218-003 Lnr: 004915/12 13 Uoff: 13 11/00846-004 Datert: 25.06.2012 Til: STATENS KARTVERK v/einar Nordengen Sak: Fornying/opphør av festekontrakt for landbruksformål - 3/1/249 11 Dok: Anmodning om

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00184-006 U Datert: 20.10.08 Arkiv: 85/2-19 L33 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Magnar Fjellstad Sak: 85/2-19 LYNGEN KOMMUNE - SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN Dok: FORESPØRSEL OM SKJØTE OG FRADELING

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2151-1 Sakstittel Dok.dato 24.09.2015 Vurdering om kontrakt er gyldig for 2012/34/315 Mottaker Alta kommune 2-MATRIKKEL-2012/34/315/0; Utkast - FeFo sitt forslag til møte ref

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.03.2009-08.03.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.03.2009-08.03.2009 08/01977-006 Datert: 02.03.2009 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: Tildelt hyttetomt nr. 3 - Cahppirjohka Dok: festekontrakt sendt for tinglysning Lnr: 000411/09 Forrige lnr. i saken: 000353/09 09/00178-002

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2481-2 Sakstittel Dok.dato 04.01.2016 Oppretting av matrikkelen 2020/15/75 Mottaker Porsanger 10-MATRIKKEL-2020/15/75; Svar - oppretting av matrikkelen for gnr 15/75, Soldatholmen

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.07.2014-20.07.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.07.2014-20.07.2014 14/00359-002 Datert: 16.07.2014 Arkiv: 141 Til: Vardø friluftsforening Saksbeh: 214 / lkr Sak: grønne midler 2014 - benker, bord og levegger ved skagen friluftsrom - vardø friluftsforening Dok: grønne

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 17.01.08 17.01.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 17.01.08 17.01.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 05/01530-019 U Datert: 16.01.08 Arkiv: 116/25 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Alfred Ersfjord Sak: 116/3 - SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Dok: SVAR ANG. 116/3 - SVAR ANG. NY OPPMÅLING/UTSKILLING AV

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.05.2010-16.05.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.05.2010-16.05.2010 10/00364-004 Datert: 28.04.2010 Til: Olsen Agnar Charles Sak: søknad om boligtomt 7/139 25 - Olsen Agnar Charles Dok: tildeling av boligtomt 7/139 25 Lnr: 002516/10 Forrige lnr. i saken: 002425/10 09/00225-002

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15.08.2013 Inngående brev

Offentlig journal Periode: 15.08.2013 Inngående brev Offentlig journal Periode: 15.08.2013 Inngående brev 2013/00668-008 I Datert: 15.08.2013 Arkiv: 416 Saksans: SERVICEKONTOR/KIH Fra: Lisbeth Mogen U.off: U. OFF.: Offentleglova 25 Grad: U Sak: Ansettelsessak

Detaljer