Lyngen kommune. Offentlig postjournal for felles Lyngen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngen kommune. Offentlig postjournal 17.01.08 17.01.08 for felles Lyngen kommune"

Transkript

1 J.nr: 05/ U Datert: Arkiv: 116/25 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Alfred Ersfjord Sak: 116/3 - SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Dok: SVAR ANG. 116/3 - SVAR ANG. NY OPPMÅLING/UTSKILLING AV NY TOMT PÅ EIENDOMMEN Lnr.: /08 Svar på lnr: 18 J.nr: 08/ U Datert: Arkiv: 421 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Skolenes Landsforbund v/åse M Vikten - Fagforbundet v/may Lise Brose - Naturviterforbundet v/even Kristiansen - Sykepleierforbundet v/eva Berglund - Utdanningsforbundet v/tone Magelssen - Utdanningsforbundet v/rakel Thorstensen - Fagforbundet v/turid Samuelsen Sak: PROSEDYRER/KRITERIER I FORBINDELSE MED NEDBEMANNING Dok: INNKALLING TIL MØTE - DRØFTINGER OMORGANISERING/NEDBEMANNING Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 443 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Fra: Hans-Petter Myrland Sak: KLAGE PÅ MOBBING Dok: KLAGE PÅ MOBBING Lnr.: /08 J.nr: 08/ U Datert: Arkiv: L83 Saksbeh.: TEK-TEK-KMD Til: Tom Willy Einebakken Sak: TILDELING AV BOLIGTOMT Dok: TILDELING AV BOLIGTOMT- BERGVEIEN 9 I FURUFLATEN Lnr.: /08 J.nr: 08/ U Datert: Arkiv: 410 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Leif Jarle Bårdsen Sak: SØKNAD OM JOBB Dok: DIN SØKNAD OM JOBB Lnr.: /08 Svar på lnr: 1 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 471 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Liss Elin Amundsen Sak: OPPSIGELSE AV STILLING Dok: OPPSIGELSE AV STILLING Lnr.: /08 Svar på lnr: 1

2 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Dok: PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET Lnr.: /08 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 433 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Svein Samuelsen og Tord Corneliussen Sak: SØKNAD OM ETTERUTDANNING I IT-FAG Dok: SØKNAD OM ETTERUTDANNING I IT-FAG Lnr.: /08 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: 403 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Lyngsdalen skole Sak: LÆRERNES ARBEIDSTIDSAVTALE Dok: UTVIKLINGSMÅL FOR LYNGSDALEN SKOLE Lnr.: /08 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 111/11 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Ernst Leo Pedersen Sak: 111/11 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Dok: SVAR ANG. 111/11 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Lnr.: /08 Svar på lnr: 1 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Dok: PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET Lnr.: /08 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 08/ U Datert: Arkiv: 92/1 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Øystein Fossmo Sak: 92/1 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Dok: SVAR ANG. GNR. 92/1 - MELDING OM TILTAK Lnr.: /08 Svar på lnr: 2

3 J.nr: 08/ U Datert: Arkiv: V84 Saksbeh.: ADMI-ADMI-TES Til: Troms fylkesskattekontor Sak: SKOGAVGIFTSREGNSKAPET 2007 DISTRIKT 6 - TROMS Dok: SKOGEIENDOMMER MED SKOGAVGIFT I DISTRIKT 6 - TROMS Lnr.: /08 J.nr: 08/ U Datert: Arkiv: [A4] Saksbeh.: [A4] Til: [A4] Sak: SKOGAVGIFTSREGNSKAPET 2007 DISTRIKT 6 - TROMS Dok: [A4] [A4] Lnr.: /08 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 443 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Fra: Plasstillitsvalgt på huset Ingunn Skreddehaug Sak: KLAGE PÅ MOBBING Dok: VEDR. TRAKASSEING AV KOMMUNALT ANSATTE I LYNGEN KOMMUNE Lnr.: /08 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: 112/253 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Fra: Statens Kartverk Eiendom Sak: 112/253 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Dok: 112/294 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Lnr.: /08 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: 112/253 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Fra: Statens Kartverk Eiendom Sak: 112/253 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Dok: 112/295 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Lnr.: /08 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 114/10 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Fra: Statens Kartverk Dok: 114/25 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Lnr.: /08

4 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 114/10 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Fra: Statens Kartverk Dok: 114/26 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Lnr.: /08 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 114/10 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Fra: Statens Kartverk Dok: 114/27 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Lnr.: /08 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 114/10 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Fra: Statens Kartverk Dok: 114/28 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: J81 Saksbeh.: TEK-TEK-HLH Fra: TosLab Sak: TOSLAB - ANALYSERESULTATER VANN Dok: ANALYSERESULTATER FOR Lnr.: /08 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: L12 &30 Saksbeh.: ADMI-SH Fra: Asplan viak as Sak: REGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE - NORDLENANGSNESET Dok: VARSEL OM UTVIDELSE AV REGULERINGSOMRÅDE Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 242 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Fra: Sparebankern Nord-Norge Sak: SPAREBANKEN NORD-NORGES NÆRINGSFOND 2008 Dok: SPAREBANKEN NORD-NORGES NÆRINGSFOND 2008 Lnr.: /08

5 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: X43 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Fra: Troms fylkes v/fylkesadvokaten Sak: VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER, LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE, SKJØNNSMENN OG JORDSKIFTEDOMMERE Dok: VEDR. SKJØNNSMANNSUTVALGET 2008 Lnr.: /08 J.nr: 08/ U Datert: Arkiv: V84 Saksbeh.: ADMI-ADMI-TES Til: Annfrid Trollvik - Aud Brøderud og O. Johnsen - Bjørn Ove Høiseth - Georg Robertsen - Gudveig Kristine Olsen - Haldor A. Olsborg - Hallvard Robertsen - Harald Heiskel - Harald Olsborg - Helle K. Hansen - Hilde Berg - Idar Pedersen - Ivar M. Heggelund - Jan Kåre Pedersen - Jens R. Robertsen - Jens Åge Næss - Karl H. Hansen - Kjellaug Hansen - Knut O. Figenschau - Kristen A. Figenschou - Kåre Heiskel - Marit Helene Nordeng - May-Kjellaug Pettersen - Per Kristian Monsen - Randi Rivertz Vatne - Rasmus R. Georgsen - Storfjord - Svein Figenschau - Svein Kåre Hansen - Tommy Hilbertsen - Wiggo Slettland - Åse Gausdal Sak: SKOGAVGIFTSREGNSKAPET 2007 DISTRIKT 6 - TROMS Dok: KONTROLLOPPGAVE SKOGAVGIFT 2007 Lnr.: /08 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: Saksbeh.: ADM-ADM-HOE Til: Sak: SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Dok: GODKJENNING SOM BRUKER AV PARKERINGSKORT Lnr.: /08 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: K01 Saksbeh.: VILT-VILT-JIL Fra: Kåfjord Sak: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV SNØSCOOTER UNDER ARBEID MED BESTANDSREGISTRERING AV GAUPE I NORD-TROMS VINTEREN 2008 Dok: TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSCOOTER Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 233 A10 Saksbeh.: ADM-ADM-IHI Fra: Fylkesmannen i Troms, utdanningsavd. Sak: STATSTILSKUDD BARNEHAGER 2008 Dok: FORSKUDDSUTBETALING AV STATSTILSKUDD TIL DRIFT AV BARNEHAGE I 2008 Lnr.: /08

6 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Fra: Oddvar Fagerborg Sak: SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET Dok: SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET Lnr.: /08 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 111/18 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Troms fylkes v/kulturetaten Sak: 111/18 - SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Dok: 111/18 - UTTALELSE OM KULTURMINNER Lnr.: /08 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 111/19 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Troms fylkes v/kulturetaten Sak: 111/19 - SØKNAD OM DELING Dok: 111/19 - UTTALELSE OM KULTURMINNER Lnr.: /08 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 114/10 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Nils Steinar Mortensen Dok: TINGLYSTE MÅLEBREV GNR. 114, BNR. 25, 26, 27 OG 28 Lnr.: /08 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 112/253 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Nils Steinar Mortensen Sak: 112/253 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Dok: TINGLYSTE MÅLEBREV, GNR. 112, BNR. 294 OG 295 Lnr.: /08 J.nr: 04/ U Datert: Arkiv: G00 Saksbeh.: ADM-ADM-MG Til: Troms Fylkes, Kulturetaten Sak: HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE I TROMS Dok: HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE I TROMS , FORLENGELSE AV PARTNERSKAPSAVTALE FOR 2008 Lnr.: /08

7 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Dok: PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET Lnr.: /08 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Dok: PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET Lnr.: /08 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Dok: PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET Lnr.: /08 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: 412 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Unni Johansen Sak: TILSETTING I PROSJEKTSTILLING INNEN RUS OG PSYKIATRI Dok: SØKNAD - TILSETTING I PROSJEKTSTILLING INNEN RUS OG PSYKIATRI Lnr.: /08 Off. loven 6.2a J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: Saksbeh.: LYNG-LYNG-KH Sak: TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2008 Dok: SØKNAD OM TRANSPORTTJENESTE Lnr.: /08 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: U63 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Anton Giæver AS Sak: SØKNAD OM UTVIDET SALGSTID FOR ØL Dok: SVAR ANG. SØKNAD OM UTVIDELSE AV SALGSTID FOR ØL, RUSBRUS OG LETTVIN Lnr.: /08 Svar på lnr: 6

8 Offentlig postjournal [FraDato] - [TilDato] for [JournalEnhet]