HIMA Hardware, Software og OPC

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HIMA Hardware, Software og OPC"

Transkript

1 TL 02, KG 03, KG 04, KG 05, CCG 05, TL 07, AS 08, 09 KG, 10KRS, 12 TIJE TTK4175 Instrumenteringssystemer Laboratorieoppgave HIMA Hardware, Software og OPC Oppgavetekst NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR TEKNISK KYBERNETIKK THE NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DIVISION OF ENGINEERING CYBERNETICS TRONDHEIM Utgave 5.6

2 Generelt Lokalisering: D252 Innlevering Dere skal levere en rapport på PDF-format, via It s Learning. Rapporten kan ha hvilken som helst struktur. Den skal dokumentere at dere har forstått hensikten med oppgaven og vise at dere har funnet en tilfredsstillende løsning. Den skal inneholde svar på eventuelle spørsmål og skjermbilder som dokumenterer deres løsning. Gi gjerne også tilbakemeldinger på oppgaven dersom dere har dette. Pålogging på PC: Ditt brukernavn og passord Oppgaver Del 1: HIMA Hardware (H51q-HS) HIMA-laben kjøres på et såkalt sikkerhets-system (Safety system). Bruk litt tid til å bli kjent med utstyret. Logg in på HIMA pc med brukernavn og passord på WIN-NTNU- NO domene. Informasjon finner dere i manualen Training, ELOP II (ligger lokalt på maskinen under Info om lab, og også på fagets hjemmeside). Det står noen tips til oppgavene i del 2 og 3 til slutt i oppgaveteksten under hvert av punktene, som kan hjelpe dere på vei. Regn med at laboppgaven tar ca. 6 timer a) H41q/ H51q seriene kalles ofte generelt for HIMA PES. Hva står PES for og hva er forskjellen mellom HIMA PES familien og Planar 4 systemer? Del 2: HIMA Software (ELOP II-NT) a) Utfør innholdet i dokumentet myexample_steg_for_steg (ligger lokalt på maskinen under Info om laben, og også på fagets hjemmeside) til å gjøre dere kjent med ELOP II-NT. myexample er et enkelt prosjekt som viser mange av de funksjonene dere trenger i e) og f). Dokumentet Create -Project er mer generelt og beskriver mange av basisfunksjonene i ELOP II-NT. b) Hvilken digital input-modul benytter myexample til input (angi modulnummer FXXXX, posisjon i rack og kanal nummer), og hvilken modul benytter myexample som output (angi modulnummer FXXXX, posisjon i rack og kanal nummer)? c) Hvordan fungerer programblokken i myexample? Beskriv innganger og utganger og logikken mellom disse d) Hva er BUSCOM?

3

4 e) Lag et eget prosjekt som inneholder 2oo3 analog votering av signaler. Signalene skal hentes i fra den analoge input modulen F6214 som står i posisjon 3 i subrack 1.1 (nederste rack). Følgende varsler skal gis: Singel feil: Skal gi alarmsignal (lysdiode på) Flere feil: Skal gi shutdownsignal (lysdiode på) Fremgangsmåte 1) Benytt kanal 1 og 2 til digital output modul F3236 i posisjon 1 i subrack ) Opprett programmet del2e som implementerer a2oo3 (se steg 9-14 i myexample ). 3) Opprett configuration del2econfig og implementer programmet del2e i denne (se steg i myexample ). 4) Test logikk med OFFLINE test (se steg 19 i myexample ) Tips: Analog votering er beskrevet i pensumlitteraturen og på fagets hjemmeside, samt i dokumentet 2oo3_analog_votering, som ligger i mappen info til HIMA-labben. Det er sterkt anbefalt at det lages funksjonsmoduler for følgende funksjonalitet: Median av tre analoge signaler (navn MEDIAN3), digital 2oo3 votering (navn d2oo3), sammenligning av to analoge signaler, der lik er angitt med en gitt toleranse (navn AE=Approximate Equal). Ved hjelp av disse modulene kan analog 2oo3 votering implementeres i en ny funksjonsmodul (navn a2oo3). Navnet på Resource- modulen (den blå trekanten) må være totalt 8 karakterer, der karakter 7 og 8 sammen må utgjøre et tall fra og med 01 til og med 64. Karakter 7 og 8 benyttes til å beregne IPadressen til HIMA PES, som er viktig senere i oppgaven (OPC). For enkelhets skyld anbefales det å bruke xxxxxx01 i navnet dere velger. Generelt bør ingen navn mer enn 8 karakterer. Alle endringer i objekter (programblokk, funksjon etc.) må lagres før kodegenerering startes. Hvis ikke, kommer det en feilmelding. f) Kombinasjon av testmodul HA-RTE-3 og analog 2oo3 votering (a2oo3) I denne oppgaven skal dere utvide prosjektet dere laget i e) ved å legge til hardware test modulen HA-RTE-3. Når analog input modul F6214 benyttes, kan HA-RTE-3 benyttes til test av denne. HA-RTE-3 kan oppdage feil på hver

5 enkelt av de fire kanalene i F6214. Blokken oppdager både hardwarefeil og hvis verdien på kanalen er utenfor tillatt verdiområde. Utfyllende informasjon om HA-RTE-3 finnes ved hjelp av pop-up- menyen for denne i ELOP II-NT (modulen ligger under Elop-lib, marker den og trykk F1 for pop-up ). Dere må se i hjelpen for å identifisere de rette inngangene og utgangene som skal benyttes. Fremgangsmåte 1) Opprett en programmet del2f. Legg til blokken HA-RTE-3 og definer nødvendige inngangsverdier (Context Menu Create Value Field ) til HA-RTE3-blokken ( Bus-No. Rack Pos, used Channels og 1=4..20mA, 0=0..20mA ). Benytt verdiutgangene ( Value 1 til Value 4 ) som innganger til den analoge 2oo3 voteringen implementert i e). 3) Opprett configuration del2fconfig og implementer programmet del2f i denne (se steg i myexample ). 4) Test logikk med ONLINE test. Dette krever at hardware konfigureres i henhold til de moduler som står i rackene (se steg i myexample ) Del 3: HIMA OPC Server Dere skal bruke programmet del2e som dere laget i del 2e), og eksportere inngangsog utgangsvariablene til en OPC- server. Dokumentet HIMA OPC Server manual (finnes på fagets hjemmeside og ligger på desktoppen på maskinen i mappen info om lab ) gir dere en del informasjon. Resten får dere her. Aktuelle punkter i manualen er 6.2, 14, 15, 16.1 og HIMA OPC Server er allerede installert og dere åpner den fra programmenyen i Windows, eventuelt fra skrivebordet. NB! Variabler kan ikke definerest som BUSCOM variabel og som en variabel på rack samtidig. Derfor er det viktig at dere fjerner tags for inngangsvariablene via Edit cabinet layout før dere går videre i oppgaven. Det vil la dere sette inngangsverdier via OPC i stedet for å styre disse fysisk fra racket. a) Opprett forbindelse mellom hardware og HIMA OPC- Serveren slik at input variabler kan leses fra og skrives til i OPC- serveren, og slik at outputvariabler kan leses. Fremgangsmåte 1) Kopier del2econfig til del3config. Dette gjøres ved å velge del2econfig Copy To Velg prosjektroten i prosjekttreet (navnet på prosjektet) og skriv inn del3config velg OK.

6 2) Konfigurér hardware for del3config (se steg i myexample ).Gå gjennom alle steg for her skal noen parametere settes opp på nytt. 3) Åpne program instansen del2e i resource modulen i del3config. Velg fanen VAR_INPUT og dobbelklikk på de variablene som skal eksporteres. Velg fanen BUSCOM i dialogen som åpnes og velg import/export for inngangene. Gjenta for variablene i fanen VAR_OUTPUT og velg her export. 5) Viktig: Generer kode og last ned til HIMA PES. Hvis dere glemmer dette vil ikke OPC serveren kunne lese/skrive til HIMA PES. 6) Høyreklikk på resource blokken i del3config Velg Documentation RES docu (generated) velg BUSCOM fanen i dialogen som åpnes marker ønskede variabler som skal eksporteres høyreklikk på merkede variabler velg Dump all to textfile lagre på et lurt sted, for eksempel i My Documents. 7) Åpne OPC-programmet HIMA OPC-Server og opprett nytt prosjekt. Høyre klikk på root velg Insert velg typen Buscom Resource. Angi navn på Buscom resource, for eksempel det samme navnet som resource modulen i del3config. Gjenta for OPC Server, Insert OPC Server Avslutt denne med OK 8) Høyreklikk på Buscom Resource noden under Root som du la til i punkt 7 velg Properties velg Node Id lik nummeret gitt av karakter 7 og 8 i resource block navnet i del3config Avslutt med OK. 9) Høyreklikk på OPC Server under Root som du la til i punkt 7 velg Properties Velg Node Id lik 107 Avslutt med OK. 10) Lagre OPC prosjektet: File Save as velg en lur plassering, for eksempel My Documents. Det vil nå bli opprettet flere filer i den valgte plasseringen, blant annet Root.txt og en fil med samme navn som navnet på Buscom Resource noden i OPC prosjektet. 11) Nå skal dere modifisere description-fila med samme navn som Buscom Resource noden i OPC prosjektet. Åpne denne filen og filen med de eksporterte variablene i fra punkt 6. Buscom Resource description-filen skal nå redigeres på samme måte vist i figuren under.. Målet er å ende opp med en fil som ligner på den nederste filen på bildet (gjøre samme endringer som er gjort fra øverste til nederste: fjerne stjerner og legge til komma etter hver kolonne).

7 Figur 1: Redigering av description fil 12) Lagre description-fila, og åpne prosjekt i HIMA OPC server på nytt. Den oppdaterte fila leses, og variablene skal komme frem i OPC-serveren. OPC serveren må nå startes, dette gjøres ved å velge Connect knappen på verktøyslinjen. Dere skal nå kunne både lese manipulere variablene via en OPC Client. Se punkt c) under. b) Hvordan beregner man IP adressen til kommunikasjonsmodulen F8625 (se HIMA OPC Server manual, søk etter F8625)? c) Bruk en OPC-client (Matrikon OPC Explorer er installert på maskinen) for å sjekke at variable kan leses fra og skrives til OPC-serveren. NB! Når du er koblet til med OPC Explorer skal du ikke legge til tags med Read eller write i tagnavn, disse fungerer ikke. Når du merker Buscom ressursen i OPC Explorer skal det dukke opp 5 tags nederst, bruk disse. Endre inngangsverdier og se om diodene lyser som de skal. Et tips kan være å kjøre ONLINE-test i ELOPII programmet samtidig. Da kan dere se tilstander til funksjonsmoduler, og inngangs- og utgangsvariabler ved hjelp av OLT felter. d) Hva er fordelen med bruk av en slik OPC server? (Kort)

8 Del 4: Evaluering Vi ønsker en tilbakemelding på laboratorieoppgaven. Vennligst svar på følgende spørsmål og lever til stud.ass. eller vit.ass. (papir/epost). a) Vurdering av oppgaveteksten Teoridel: For lite, for mye, for dårlig forklart? Arbeidsforskrift: For detaljert, annen rekkefølge? Trykkfeil: Fant dere noen? b) Helhetsvurdering Hva har dere lært? Noe dere savnet? Fungerte utstyret tilfredsstillende? Hvor lang tid brukte dere? Godkjenning og etterarbeid For å få laboppgaven godkjent kreves en kort rapport, som inkluderer: Svar på spørsmålene i del 1, 2, 3 og 4 Del 2 og del 3 dokumenteres med skjermbilder og forklaring

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner atens kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 1.5 Gjelder fra: Utarbeidet av: Magnus Karge, Knut Sælid Godkjent av: Sidenr: 1 av 39 St Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Uttrykk

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Dokumenthistorikk... 2 Innledning... 2 Installasjon av Extensor-databasen... 2 Systemforutsetninger database-server... 3 Installasjon av Microsoft SQL Server...

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no Manual Rev. 14.8 post@dorteknikk.no Innhold 1. Komme i gang... 3 1.1 Registrering som bruker... 3 1.2 Innlogging... 3 2 Prosjekter... 4 2.1 Tilgjengelige prosjekter... 4 2.2 Demoprosjekt... 4 2.3 Flere

Detaljer

1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren.

1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren. Oppdatering av MAB. Før dere begynner pass på følgende 1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren. 1 2. Viktig

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT. 10. Trondheim speidergruppe

BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT. 10. Trondheim speidergruppe BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT 10. Trondheim speidergruppe Innholdsfortegnelse. Nr. Moment Side 1.0 Velkommen 2 Brukerstøtte 2.0 Vårt viktigste arbeidsredskap 4 3.0 Innlogging 5 4.0 4.1

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Slik bruker du Episerver

Slik bruker du Episerver Slik bruker du Episerver Bruksanvisning for forfattere og redaktører i Gran kommune Versjon 1 01.02.13. 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Versjon 1 01.02.2013. 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Logge

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

>>12 Arbeide med MySQL

>>12 Arbeide med MySQL 106 Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS5 >>12 Arbeide med MySQL I dette kapittelet vil du lære hvordan du installerer MySQL Workbench å opprette prosjekter å lage tabeller hvordan du ser på innholdet

Detaljer