Foreningen 2 Foreldre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreningen 2 Foreldre"

Transkript

1 Besøk oss år Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Foreningen 2 Foreldre Medlemsblad nr. 3 - Desember Årgang 25 God jul og godt nytt år! Nyttige temamøter i Oslo/Akershus Side 4 Den gode samtalen Side 6 Kvinnene kommer Side 8

2 Leder Innholdsregister Leder: Don t give up NR Medlemsbladet F2F ÅRGANG 25 UTGIS AV: Foreningen 2 Foreldre ISSN Leder Side 2 Nyttige temamøter i Oslo/Akershus Side 4 Den gode samtalen Side 6 Kvinnene kommer Side 8 Innhold På denne tiden av året mottar jeg som vanlig mange telefoner og mye e-post fra fortvilte foreldre som ikke har sett eller får se sine barn så ofte som de gjerne vil. Mange av disse skjebnene er virkelig tragiske, og det er trist å registrere hvor mye vondt voksne mennesker kan gjøre mot både sine barn og hverandre etter et samlivsbrudd. Dagbladet skrev nylig at mange barn gruer seg til jul. Dette er noe som vi i Foreningen 2 Foreldre vet svært mye om. Som tillitsvalgte i F2F råder vi alltid våre medlemmer til å sette barna i fokus, og vi må også ofte fortelle disse fortvilte fedrene eller mødrene at det ikke hjelper å bli sint, selv om kanskje sinne er den mest naturlige menneskeliige reaksjon når urettferdigheten rammer som hardest. God Jul og Godt nyttår! Kommunikasjon mellom mennesker er vanskelig, og som vår egen tillitsvalgte advokat Erik Mørch i Oslo/Akershus nylig sa i et åpent møte om dette temaet, så vil alltid mennesker som kan kommunisere godt også lettere kunne oppnå det de virkelig ønsker. Derfor er det viktig å fokusere konstruktivt fremover og alltid være oppmerksom på hva man selv kommuniserer underveis mot det som er målet. Mørch understreket i sitt foredrag at det er fullt mulig for alle mennesker å bli bedre på kommunikasjon hvis man øver på dette. Roger Sollied Johansen Leder Foreningen 2 Foreldre Våre tillitsvalgte råder ofte de som kontakter F2F til å vise tålmodighet og ikke gi opp hvis man virkelig ønsker endringer som er til barnets beste. Derav den engelske tittelen på dette innlegget fra min side nå i førjulstiden (som også minner meg om låten til Peter Gabriel og Kate Bush fra min egen ungdomstid på åttitallet). Som regel løser selv mange av de vanskeligste sakene vi får inn i F2F seg over tid, men dette krever altså at man gjør sitt beste, også når virkeligheten ser som svartest ut. Et skikkelig fokus på barnet sitt i stedet for å bruke all sin kraft på å finne feil hos sin ekspartner vil i alle tilfeller også være et godt råd. Dette gir etter min mening (og egen erfaring) nesten alltid en fordel når man ønsker å bli trodd. Med evnen til både å gi og ta, samt en virkelig konsentrasjon rundt og forståelse av nøkkelbegrepene trygghet og forutsigbarhet, så har man uansett utfall i egen sak virkelig gjort sitt beste for å oppnå det man ønsker for seg selv og sine nærmeste. POSTADRESSE: Foreningen 2 Foreldre Postboks Trondheim VEiledning: Mandag-torsdag kl Telefon: Kontakt oss: Kontortid: E-post: Telefon: Hjemmeside: Redaktør: Ketil Petersen Ansvarlig redaktør: Roger Sollied Johansen Redaksjonen: Rune Rækken Peter Meidell Layout: Ketil Petersen Trykk: United Press, 2011, Latvia. Vil du annonsere i medlemsbladet? Kontakt oss på E-post: Annonsørinfo Be om mediaplan. Opphavsrett til signerte artikler beror hos forfatteren. Usigneret artikler står for redaksjonens regning. Tips oss: E-post: Neste nummer: Februar 2012 F2F informerer Side 10 Kryssord Side 12 Vitser og sudoku Side 13 F2F informerer Side 14 Dingser og sånt Side 16 F2F svarer på dine spørsmål Side 19 Kvinnene kommer Side 8 F2F veiledningstelefon: Buskerud: Mandag Alle dager: Hordaland: Vakt: Torsdag Den gode samtalen Side 6 Dingser og sånt Side 16 Oslo/Akershus: Tirsdag Rogaland: Tlf.: Vakt Onsdag Trøndelag: Tlf.: Troms/Finnmark: Tlf.: Vestfold: Tlf.: Østfold: 2 F2F medlemsblad nr. 3/2011 F2F medlemsblad nr. 3/2011 3

3 F2F Oslo/Akershus F2F Oslo/Akershus Oslo/Akershus: Nyttige temamøter Hver måned inviterer fylkeslaget i Oslo Akershus til medlemsmøter med interessant temaer med stor verdi om man er fersk som medlem etter reorganisering av familien, eller om det er flere år siden situasjonen oppsto. Tekst: Sølvi Leander Det blir alltid åpnet for spørsmål og kommentarer, og diskusjonen går ivrig en times tid i etterkant av foredragene. I god F2F-ånd fremheves at begge foreldrenes nærvær i oppveksten er av viktig verdi for barna, uavhengig av personlighet, noe som oppleves godt å få bekreftet for mange av de som stikker innom oss. Sannheten er, uansett situasjonen som har oppstått, at begge de voksne i sin tid selv har valgt hverandre som forelder til sine barn. Bryt det dårlige mønsteret, skap tillit. Det er fundamentalt godt foreldreskap å sørge for at man har et godt forhold til barnet sitt. Noe annet tilsier at det vil være helt bortkastet å gå til domstolen. Dette er bare et eksempel på motivasjonen man har kunnet tilegne seg fra foredragsholdere denne sensommeren. Foredragene blir filmet og er tilgjengelig for alle på YouTube kort tid etter møtene (Link til videoene: watch?v=vud3pu0cvyq). Sakkyndig, den virkelige dommer? 7. juni var det spesialist i klinisk psykologi og sakkyndig Per Kaald som foredro om temaet «Sakkyndig, den virkelige dommer?» og opplevelser fra sine mange individuelle samtaler, parsamtaler, gruppeterapi og veiledning samt erfaring fra sakkyndig arbeid for retten i barnevern-, familie- og straffesaker. Til overraskelse for noen og en konstatering for andre foreldre med erfaringer fra barnefordelingssaker uttalte Per Kaald til dt.no i januar 2009; «I de første sakene mine tenkte jeg det må jo være slik etter å ha snakket med den ene parten, men så kom den andre parten med en helt annen fremstilling. Jeg har lært at du ikke må tro blindt på noen ting av det foreldrene sier. Det er veldig farlig å få sympatier for noen av foreldrene.» Det gjør godt å oppleve fagfolk med så realistiske opplevelser av situasjoner som kan være svært så reelle for mange. I møtet med F2F erne i sommer ga Kaald følgende påstand som nok overrasket mange; Når 68-generasjonen har abdisert, vil barna igjen kunne ha både mor og far. Her provoserer nok Kaald bevisst, men overrasket flere da han ga oss følgende refleksjon: Det er viktig å huske at det beste en far kan gjøre for sitt barn er å ta godt vare på dets mor. Vi gjør barna våre til ting ved å ta saken til retten. Barnet blir til et saksnummer. Normalt inngår i dag hele 50 prosent avtaler utover såkalt normalt samvær. Likevel ender mange i rettsapparatet før barnet får en forutsigbarhet i hverdagen, og gjennom et saksforberedende møte skal den sakkyndige bidra til fred, gjerne gjennom et forlik. Men, dessverre finnes advokater som kan opptre konfliktsøkende og dommere kan oppfatte advokatenes budskap uavhengig av egen innstilling. Det er cirka 10 prosent av sakene som ender i retten etter forberedende møter, noe i overkant av 2000 saker pr år fortalte den engasjerte psykologen videre. Alle barn trenger begge sine foreldre, nesten alltid, for vi vet at såkalte aleneforeldreskap veldig ofte fører til mangelsykdommer hos barn, sa psykologen. Den erfarne fagmannen understreket videre at sakkyndige hverken skal eller bør, ei heller må opptre som de er dommere i en barnesak. Det beste er når foreldre blir enige og samarbeider, for gjør ikke vi voksne jobben som foreldre, også etter samlivsbrudd, så blir barna skadelidende. De oppnår ofte ikke hva de ellers ville kunne ha ønsket seg, om de hadde fått beholde tryggheten og forutsetningene for å etablere og videreutvikle en god selvfølelse. Det er alltid anledning for de fremmøtte å stille spørsmål og kommentere temaene i foredraget. Saksbehandling På temamøtet 30. august var det vår egen fylkeslagsleder, advokat Erik Mørch, som delte av sine erfaringer om saksbehandling i barnefordelingssaker, herunder de sakkyndige i retten. Engasjerte medlemmer og en representant fra meklingsinstituttet hadde funnet veien for å høre om temaet som omhandlet hva man kan forvente, hva man kan kreve og om det finnes noen ødeleggende fallgruver man bør unngå. Saksbehandling i barnefordelingssaker og høring av barn ble belyst, og som alltid ble temaene satt på spissen av Mørch slik at vi bedre skulle kunne få mulighet til refleksjon. Mørchs klare budskap til forsamlingen var at man må ha flinke folk rundt seg, være åpen for innspill og andres meninger. Målet må alltid være barnets beste, sa han, du må tenke strategisk om hvordan du skal legge opp saken overfor sakkyndig, overfor dommer osv. Alle må ha en meglingsattest som sendes med et brev og varsel om rettsak, og en slik stevning med tilsvar er «visittkortet ditt», og det sendes rettskretsen der barnet har sin bopel. Hvem møter vi i retten? Trenden viser at 8 av 10 psykologistudenter er jenter, og det samme ser vi når det gjelder utdanningen av jurister. Kanskje må vi endre strategi i forhold til barnefordelingssakene før vi går til domstolen i fremtiden? Advokat og klient må uansett avklare hva de vil ha med i saken før rettsmøtet, aspektene for den må skape bakgrunnen, også hva angår saksfremlegget overfor dommeren. Du bestemmer selv din sak! Saksforberedende møte med sakkyndig til stede er helt vanlig, og her forholder dommeren seg til de sakkyndige. Partene skal ha medbestemmelse i valg av sakkyndig, for selv om meklingen er frivillig har dommeren interesse av at partene er fornøyde med de faglige personene i saken. Det er store forskjeller med tanke på holdninger og politikk her som overalt ellers i samfunnet, og det beste er om mest mulig er avklart på forhånd, selv om det ikke er alle sakkyndige som mener det er greit å snakke sammen i forkant. Inntil her er prosessen gratis, mens sakkyndiges erklæring raskt kan koste mellom kr Selvfølelse i oktober Da det igjen var invitert til temamøte i oktober var det selvfølelse, manipulering, narsissisme, psykopati og projisering som sto som punkter på agendaen. Mestrer man egentlig situasjonen hvor personlighetsforstyrrelser er sentralt, var spørsmålet. Det hjelper med påfyll av kunnskap om et vanskelig tema, og intensjonen med foredraget var tydelig å hjelpe foreldre og barna deres til å få det slik de helst ønsker å ha det. Situasjoner som kan oppleves svært utfordrende er hvis ekspartneren er psykisk ustabil, og det er garantert til hjelp med noen gode råd på veien, både med tanke på livet generelt og når det gjelder barna våre! Bekymret for ikke å bli trodd, behold roen, ikke gå i forsvar Igjen var det advokat Erik Mørch som fortalte om problemstillinger i forbindelse med utfordrende situasjoner som kan oppstå når foreldre ikke lengre bor sammen. Innledningsvis ble det understreket fra talerstolen: «Du må ta det med ro, ikke gå i forsvar». Ord-mot-ordproblematikk er ofte situasjonen, sa Mørch, og refererte blant annet til ulike saker fra media, hvor flere benytter denne taktikken for å bli trodd. Personlighetsforstyrrelser har ofte et mønster, og mange mennesker har dette, noe som berører andres livssituasjon svært mye. Det er viktig å være klar over at mange har dette uten at det går ut over andre, mens det er psykopater med manglende empati som ofte er et problem. Det er med andre ord graden som betyr noe for andre. Arv og miljø i kombinasjon er avgjørende. Eksempelvis kan 2 barn med samme oppvekst reagere helt forskjellig på de samme hendelsene i barndommen, men ofte ser man et mønster hos de som utvikler forstyrrelser i personligheten. Videre er det sjelden at behandling påvirker personlighetsforstyrrelser. De det gjelder forandrer seg sjelden fordi om noen forsøker å påvirke dem. Man kan dempe symptomene, men sjelden blir det helt bra. Mistro er ofte et trekk hos personer med personlighetsforstyrrelser. Dette er selvfølgelig ikke et symptom som bekrefter diagnosen, men mistro er ofte naturlige reaksjoner når man føler seg krenket. Det er viktig å forstå situasjonen og tolke den når noen forsøker å snu saker på hodet. Med andre ord må man sørge for å snu saken tilbake, uten å angripe. Mangel på empati gjør ofte psykopaten til en vellykket og populær person, nettopp fordi de er beregnende. De har en innside og en helt annen side utad. Ofte er dette mennesker med lav selvfølelse, og lav selvtillit. De søker rask profitt, noe som ofte er en drivkraft for dem, og det er viktig å skille mellom de åpne og de skjulte sidene deres. Stikkord for å gjenkjenne mennesker med personlighetsforstyrrelser er; Selvsikker, og fremstår ofte som et uskyldig offer. Forvirring av selvet og forakt for andre. Kronisk kjedsomhet, utspekulert, og det er ofte umulige å ha et godt samarbeid med en psykopat fordi de sjelden fikser motbør. De har en dyp mangel på ekte samvittighet og anger. Havner man bort i en psykopat er det viktig å huske for egen del at ingen har makt over meg, med mindre jeg selv tillater at de får makt over meg! Kvinnelige psykopater forlanger ofte å være midtpunktet i enhver sammenheng, men uansett er symptomene de samme uavhengig av kjønn. De som har narsissistiske personlighetstrekk viser seg ofte dominerende fordi de har en følelse av å være veldig spesielle og svært viktige. De har dårlig utviklete empatiske evner, det er kun egne behov som er viktige. Det er noe av de samme symptomene hos psykopater og narsissister, men det ofte skam som lurer under en usunn narsissisme. De tillegger ofte andre sine dårlige egenskaper, slik som for eksempel ved at den andre fremstilles som voldelig, mens det egentlig er de selv som utøver volden. De forsøker å snu saker på hodet slik at de selv skal bli trodd. De har ikke en egentlig virkelighetsforståelse, men de overlater ansvaret for situasjonene til andre. Det narsissistiske raseriet signaliserer at andre har feil. De klandrer og uttrykker nedsettende kritikk om andre. Den andre forelderen er kanskje veldig flink med barna, da overtolker narsissisten dette og fremstiller seg selv som den perfekte. Den andre fremstilles med dette å ha mange feil og mangler, alltid sterke overdrivelser. Det meste tar utgangspunkt i oppveksten hos oss alle Man må ikke gå i forsvar, da vil man stresse og gi andre overtaket. Fremstill situasjonen med fakta, og hold deg til saken! Vil du avkle psykopaten/narsissisten, så sørg for å fremføre fakta. Disse personlighetsforstyrrelsene kan karakteriseres ved å ha utydelige og dårlige grenser, og personene er ofte harde og nådeløse, noe som ofte er resultater fra opplevelser de hadde som barn. Jeg har rettigheter, og de andre har bare å sørge for å innfri mine rettigheter. Narsissistene er egosentriske, manipulative og innrømmer ikke feil. Det er derfor viktig at situasjonen fremvises så tydelig at andre f.eks. advokaten kan fremføre sannheten for domstolen. Ikke la deg distrahere når teknikken med usannheter brukes! Sarkasme og humor benyttes ofte for å distrahere, så vær på vakt. Se tingene fra utsiden. Indirekte eller direkte trusler, det å snakke stygt om, baksnakke deg eller andre, benyttes ofte for å få deg utestengt fra dine relasjoner. Dette er en tydelig form for manipulasjon. Andre ting du kan gjøre for å komme ut av garnet Andres respekt gir deg verdi, ergo viktig med selvfølelse som motstandskraft. Jobb med din selvfølelse, et godt selvbilde og sørg for en god selvtillit. Dette er sentrale stikkord fordi du da vil være vanskelig å få ut av balanse når psykopaten forsøker seg på deg. Har du dårlig selvfølelse er det enkelt for andre å få overtaket på deg fordi du blant annet vil ta alt som kritikk. Ta valg for egen skyld Moralen er at det er viktig å følge det man tror på, ikke hva som er i strid med tro og viten. Det finnes mye informasjon på internett om disse temaene, blant annet på finner du tips om hvordan du kan styrke selvfølelsen ved å konsentrere deg om 3 punkter hver dag. Lev som du lærer og vær tro mot deg selv, styrk selvfølelsen. Tør å si fra hvis det er noe Mange foreldre er for mye på tilbudssiden, og barna mister engasjementet og driven. For eksempel er det flere jenter som tar høyere utdannelse, noe som tidligere var guttenes arenaer. Har guttene blitt mer dovne fordi de har lavere selvfølelse i dag, og kan en av grunnene være fokuset på jentenes undertrykkelse, spurte Erik Mørch avslutningsvis. Vi må like oss selv og akseptere at vi er som vi er. Samtidig må vi legge listen på et realistisk nivå for ikke å bli et offer for andres styrke. Det er viktig å akseptere at virkeligheten er som den er, den er ikke perfekt. Avslutt de gamle illusjonene, lev nå og ikke i fortiden, og slutt å bekymre deg om hvordan fremtiden kan bli, lev nå. 4 F2F medlemsblad nr. 3/2011 F2F medlemsblad nr. 3/2011 5

4 Leserbrev: Den gode samtalen Leserbrev Leserbrev 19 år var gått og vi kom til det punktet der ekteskapet ikke fungerte for noen av partene. Ingen kunne egentlig si hvorfor, men vanen med å ikke snakke sammen var gått over i en slags anerkjent felles unnskyldning. Tekst: Nina Ofte er vi damer litt foran i faser og tanker og sånn var det for oss også. Jeg var så lei av at vi aldri klarte å få til en god samtale om hvordan vi hadde det og følte det og det sa til slutt stopp. Dette klarer jeg bare ikke. Det virket som om mannen min ikke hadde meninger om enkelte temaer og det er for meg helt uforståelig. Man må jo ha en eller annen form for mening om en sak, bl.a et ekteskap. Skilsmissepapirer hentes lett fra internett og disse ble fremlagt en kveld vi begge var i et ampert modus. Ikke bra, og det ble den store krangelen. Masse stygge anklager haglet mot hverandre og det endte i masse tårer. Men så fikk vi summet oss og tenkt en del og denne gangen var skilsmissepapirene på bordet noe som virkelig betyr alvor. Neste dag hadde vi roet ned og fikk til en konstruktiv samtale. Den endte i at vi ble enige om å søke hjelp. Det er den eneste utvei før vi eventuelt gir opp, og ingen ville egentlig gi opp. Det var tross alt mye som fungerte mellom oss. Barneoppdragelse, sex, pengebehandling og renslighet men bare ikke kommunikasjon. Familievernkontoret i Trondheim ble kontaktet pr telefon av min mann men han var meget skeptisk etter samtalen. Dette var ikke en stemme som han fikk noen god følelse av. Hva om denne personen er den samme som vi ville møte til timen vår? Vi var kjempenervøse foran første møte. Et kvarter forsinket og et halvgrinete ektepar senere, kommer en dame mot oss og beklager forsinkelsen. Vi hilser, takker ja til kaffe og vi merker med en gang hennes rolige vesen. Men vi er fremdeles spent på hva vi egentlig gjør her og jeg tenker nå kun på en ting; ikke begynn å grine under samtalen! Settingen er preget av vår nervøsitet og min store higen etter å holde maska. Heldigvis varer det ikke lenge. Damen med den tredje kaffekoppen viser seg å ha en datter på samme alder som vår tenåringsdatter og hjemme hos dem sliter de med de samme hverdagsutfordringene som vi gjør. Trivialiteter og bagateller blir plutselig stilt som spørsmål fordi hun faktisk lurer på ting i forhold til oss. Hun må jo bli litt kjent med oss og vi må svare. Eh... eh... Det var ikke så vanskelig allikevel. Vi blottlegger oss og erkjenner mange av våre egne feil og mangler. Vi kjenner jo oss selv best. Neste utfordring fra damen var om vi klarer å leve med disse sidene med hverandre. Joda jeg kan akseptere at han ligger på sofaen hver ettermiddag, bare jeg kan få holde på med mitt. Joda han kan aksepere at jeg henger i taklampa og skal fullføre ti prosjekter samtidig uten at han føler dårlig samvittighet. Vi skjønte at damen hadde gjort dette tidligere. Vi likte henne begge to. Det så faktisk ut som om hun trivdes med oss også. Iallefall fikk vi skryt av å ha kommet langt i prosessen på egen hånd og at vi erkjenner hva som fungerer og hva som ikke fungerer i ekteskapet. Min mann og jeg har ofte snakket om alt vi skal gjøre etter at barna flytter ut. Da skal vi reise, spise, være kulturell og sosial mm. Så kom det spørsmålet fra damen som egentlig var avgjørende for vår utfordring; så flotte planer, men hva med de årene frem til barna flytter? Noe manglet i dette relativt perfekte ekteskapet nemlig OSS, akkurat NÅ. Vi hadde rett og slett glemt «oss» i mellomtiden. Vi klarte ikke å snakke i nåtid, bare mimre eller planlegge om fem år. Så enkelt var det. En hyggelig dame på familievernkontoret som stilte de enkle spørsmålene og som foreløpig har reddet dette ekteskapet. Vi har rett og slett glemt å ta den gode praten om her og nå. Jeg er hyperkjerringa som fikk ham til å føle konstant dårlig samvittighet for ikke å strekke til og han var det tafatte og energiløse irritasjonsmomentet som fikk meg til å se rødt innimellom. Damen fikk oss på gli. Vi må tenke mer i nåtid og avverge en ny stor krise. Ja jeg liker å ha prosjekter på gang. Det gir meg styrke, men selvsagt trenger ikke mannen min ha dårlig samvittighet av den grunn. Ja, han sover om ettermiddagen men det er også for å få tilbake litt energi. Jobben suger så mye av ham at han trenger påfyll og jeg må akseptere dette nå som jeg vet hvorfor. Det handler også om respekt og aksept for hverandre. Vi må hele tiden jobbe med dette i ethvert forhold. Løsningen for oss var vi kommet frem til i fellesskap, vi tre. Trenger vi flere samtaler? Vi insisterte på en ny samtale da vi mente hun kunne være behjelpelig med små input, øvelser, selvfølgeligheter på hvordan vi bevarer løsningen. Vi hadde jo tross alt vært litt i ulage i 19 år. Samtale nr to tok vi etter at det var gått en måned. Den var like god men nesten unødvendig for den første samtalen var så forløsende for oss at det ble mest koseprat. Min mann og jeg kysset utenfor utgangsdøra til familievernkontoret og følte oss heldige. Vi fant løsningen for oss. Dette burde vært obligatorisk for alle parforhold? Tenk at vi satt med skilsmissepapirer for mindre enn to måneder siden. Det går faktisk an. Treffer man bare en personen som man får tillit til og som man føler en god kjemi med, så er det virkelig verd det. Det koster ingenting heller kun eget oppmøte. Vi gjorde det, og den gode praten var berget! Dette leserbrevet har også stått i disse medlemsbladene: F2F Medlemsblad S. 13 «Barne og ungdomsundersøkelse» F2F Medlemsblad S. 7 «Fortsatt familie» «Joda jeg kan akseptere at han ligger på sofaen hver ettermiddag.» (Ill.foto) Om Lysbakkens utspill: Pappaperm og barnets beste Tekst: Peter Meidell I kjølvannet av minister Lysbakkens utspill om amming sendte NRK en direktesending fra Litteraturhuset 27. oktober 2011 Selv om Lysbakken kanskje er en oratorisk begavelse er det mindre positivt at han i debatten taler med to tunger. At også far reserveres noen uker alene tidlig i barnets liv er viktig for barnets utvikling, god likestillingspolitikk og til barnets beste hevder Lysbakken. Hvis Lysbakken mener det er så viktig for barnet å ha tett kontakt med far det første leveåret, hvorfor mener han denne relasjonen er mindre viktig å beskytte ved senere samlivsbrudd mellom foreldrene? Altfor mange barn i Norge mister kontakten med far etter samlivsbrudd mellom foreldrene. Foreningen 2 Foreldre arbeider for å justere hovedregelen i barneloven slik at mor og far i utgangspunktet fortsetter som likestilte omsorgspersoner for barnet. Lovendringen ville sikret far/ barn-kontakten og dempe konfliktnivået mellom foreldrene. Loven ville da fremstå som et eksempel på god likestillingspolitikk og samtidig være til barnets beste. 6 F2F medlemsblad nr. 3/2011 F2F medlemsblad nr. 3/2011 7

5 F2F Rogaland: Kvinnene kommer! F2F Rogaland Annonse F2F blir fremdeles beskyldt for å være en mannsdominert forening. Dette stemmer ikke lenger, bare se på F2F styret i Rogaland! Tekst: Helene Gram I styret til F2F Rogaland sitt fylkeslag er det nå 4 menn og 3 kvinner. Siden 2008, da den første kvinnen ble rekruttert inn i styret, har lokallaget jobbet aktivt for å få flere kvinner til å engasjere seg i F2F. Hvorfor? -Vi fikk med Helene i 2008, og så kjapt hvilken verdi et kvinneperspektiv på de dilemmaene vi jobber med hadde. Jeg har også et inntrykk av at vi fremstår som mer troverdige utad ved at begge kjønn engasjerer seg i foreningen og sakene vi jobber med. Det handler jo i bunn og grunn om å være likestilte i forhold til ungene våre og da må både kvinner og menn gi og ta. I tillegg har Rita, Camilla og Helene svært forskjellige utgangspunkt og personlig motivasjon for å være medlemmer i foreningen. Og det er veldig interessant, sier leder for lokallaget Trond Martin Skjerpe. Rita Ingebretsen (45) begrunner sitt F2F engasjement på denne måten: «- F2F jobber for å likestille foreldre som omsorgspersoner. Har man først fått barn så vil man alltid være foreldre og det er viktig at barna får mulighet til å opprettholde et godt og nært forhold til begge foreldrene ved et brudd. Verken mor eller far skal ha lov til å «kapre» foreldrerollen. Som kvinne synes jeg det er trist å høre om alle de kvinner som nærmest oppfatter barna som sin eiendom. Det er også dessverre mye uvitenhet ute å går i forhold til hvilke rettigheter kvinner og menn har ved et samlivsbrudd som involverer barn. Jeg tok en avsjekk med mine mannlige kolleger og det overrasket meg at veldig mange trodde de automatisk får en 50/50 deling ved samlivsbrudd. Så informasjonsarbeid er kjempeviktig!» Rita er for øvrig lykkelig gift og har tre barn. Hun har vært medlem i F2F siden Helene Gram (42) er gift og har to barn. Mannen hennes har to barn fra et tidligere ekteskap. Dette er nå seks år siden de skilte lag. «-Med utgangspunkt i saken vår, som har gitt meg mange aha-opplevelser med hensyn til manglende rettigheter og lovgivning for barn som flyttes på, så var det viktig for meg å treffe likesinnede for å lufte ut frustrasjon og å engasjere meg for å prøve å gjøre noe i forhold til barns rettigheter for å sikre dem et godt og trygt forhold til mamma og pappa etter et samlivsbrudd.» Camilla Johansson (32) er selv skillsmissebarn, har to barn fra et tidligere ekteskap og et barn med sin nåværende samboer. Hun og eksmannen praktiserer delt bosted, en løsning som fungerer veldig fint for alle parter. De samarbeider godt om ordningen. Camilla har vært medlem i foreningen et års tid. «-Det jeg vil med engasjementet mitt i F2F er å vise at det går an å samarbeide godt om barna våre, til tross for samlivsbrudd og uenigheter. Foreldre som skiller seg må se forbi seg selv og bare tenke på barnas beste. Det viktigste er god kommunikasjon og et godt samarbeid. Jeg vil ha frem mer positive saker og prøve å få snudd om på fokus fra hvem som skal ha barna mest, og heller fokusere på hvordan kan barna få det best mulig i forhold til situasjonen vi voksne har satt dem i. Jeg ønsker trygge rammer for barn som lever i to hjem og jeg vil ha lover som fungerer i praksis.» Trond Martin Skjerpe understreker at styremøtene har forandret en del karakter siden kvinneinntoget. F2F styret i Rogaland Bak fra venstre: Trond Martin Skjerpe og Rita Ingebretsen. Foran fra venstre: Camilla Johansson, Eivind Turøy og Helene Gram. Ikke tilstede: Bjørn Forshei og Johannes Sørvang -Vi får input på en annen måte enn før og får skrellet av oss en del vedtatte sannheter fra et mannsperspektiv på en positiv og interessant måte. Miljøet har blitt tilført nye innfallsvinkler som er virkelig verdifullt. Vi jobber også aktivt gjennom ulike fora mot myndigheter og politikere og vi får kun positive tilbakemeldinger på at vi har kvinner med i styret vårt. Det skaper også større nysgjerrighet for arbeidet vårt på en annen måte enn før. 8 F2F medlemsblad nr. 3/2011 F2F medlemsblad nr. 3/2011 9

6 F2F informerer F2F informerer Spør oss om dine utfordringer i forbindelse med samlivsbrudd Advokatene Lill Hege Furulund Høimyr og Morten Engesbak vil hjelpe deg som har utfordringer, saker du lurer på eller juridiske spørsmål i forbindelse med dine barns rettigheter etter samlivsbrudd. Eller har du problemer i forbindelse med barn du aldri har levd sammen med? Alle saker som trykkes vil være anonyme. Våre advokater er spesialisert på barnelov og barnevernlov og har i god F2F-ånd alltid fokus på barnas rettigheter i forbindelse med foreldrenes samlivsbrudd. Send oss et brev eller en e-post og kanskje er det din sak vi belyser i neste nummer av F2F sitt medlemsblad. Adresse: Postboks 9924, 7479 Trondheim eller e-post til Bergen Advokat Marie Sølverud Mob.: Mail: Drammen Advokat Vidar Borgersen Tlf.: Mail: Oslo / Drammen Advokat Morten Engesbak Tlf.: Mob.: Mail: Oslo Advokatfirmaet Høimyr Advokat Lill Hege F. Høimyr Tlf.: Mob.: Mail: Oslo Advokat Erik Mørch Tlf.: Mail: Oslo Advokat Håvard E. Bjørnstad Tlf.: / Mob.: Mail: F2F trenger deg! Nedenfor ser du en oversikt over ulike aktiviteter du kan delta i for å bidra i F2F sitt viktige arbeid for barn med 2 hjem. Registrer dine ønsker ved å sende oss en mail - Personlig kontakt: Besøk Ringe til medlemmer Stå på stand Verve nye medlemmer til F2F Verve F2F partnere Aktiviteter du kan gjøre hjemmefra Leserinnlegg (må sendes via fylkeskontakt) Bidrag til hjemmesider (må sendes via webansvarlig) Distribuere løpesedler i nærområdet Praktisk arbeid i forbindelse med møter / arrangementer Organisere møter / arrangementer Steke vafler /Koke kaffe Underholdning Faglig deltagelse Annet - Kom med tips Økonomiske bidrag Støtte foreningen med månedlige bidrag Støtte foreningen med annonseinnrykk Annet - Kom med tips Rabatt på advokattjenester En rekke advokater har vært villig til å tilby våre medlemmer en svært god timepris, den samme som brukes ved fri rettshjelp: Kr. 890, + mva pr Ordinære timepriser ligger fra kr 1.100,- til kr 1.400,-, slik at dette innebærer en reduksjon på ca 40% i snitt! Et års medlemskap i F2F er dermed raskt tjent inn hvis behov for 1 times assistanse fra advokat. Husk å oppgi ditt medlemsnummer. Stavanger Advokatfellesskapet Torstrup & Grøsfjeld Advokat Tone Linn Thingvold Tlf.: Mail: Stavanger Advokatfellesskapet Torstrup & Grøsfjeld Advokat Berit Johannessen Tlf.: Mail: Trondheim Advokatfirmaet Nidaros DA Advokat Erik Widerøe Tlf.: Mob.: Mail: F2F hovedstyret Leder Roger Sollied Johansen, Oslo/Akershus Tlf.: E-post: Kasserer Sidsel Tallaksen, Trøndelag Tlf.: E-post: Styremedlemmer Nils Haugland, Hordaland Tlf.: E-post: Wenche Woldseht, Oslo og Akershus Tlf.: Mail: Perry Helmundsen, Agder Tlf.: Mail: Rune Harald Rækken, Oslo og Akershus Tlf.: E-post: Ketil Petersen, Trøndelag Tlf.: E-post: Varamedlemmer 1 Anders Gjerland, Sogn og Fjordane Tlf.: Mail: 2 Hans Tau Hatlestad, Hordaland Tlf.: Mail: Samlivsbrudd - Hva med barna? Snakk med oss først! Alle dager Mandag-torsdag også kl Besøk oss på Barnas ønskeliste Barnombud Reidar Hjermanns ønskeliste på vegne av barn som har opplevd samlivsbrudd. Bo i nærheten av hverandre. Vær venner. Ikke krangle i nærheten av meg. Spør meg om hva jeg mener, men ikke la meg bestemme hva som skjer. Ikke konkurrer om hvem som er den beste forelderen. Ikke betro deres følelser til meg. La meg beholde mitt gamle nærmiljø. Ikke bruk meg som budbringer. La meg få beholde mitt liv. Hva kan vi gjøre? Har du forslag til endringer som kan gjøre vår internettportal enda bedre? Er det noe på Hovedsiden, Medlemssidene, Aktuelt eller i Kunnskapsbasen som mangler? Er vår utvelgelse av dagens nyheter fra aviser/ magasiner god nok? Er det ellers noe dere ønsker å finne på sidene våre? Ønsker du å annonsere på våre sider kan dette gjøres for kr. 900,- pr. måned eller kr ,- pr. år. Ps. Sjekk at du har riktige data i din profil du må selv oppdatere denne. Logg deg inn med e-postadresse og passord. 10 F2F medlemsblad nr. 3/2011 F2F medlemsblad nr. 3/

7 Kryssordet Vitser Helt på kanten... Kryssordet N O R G E Rundens kryssord: Klarer du å finne ut hvilket ord vi skal fram til? De fleste av oss kunne vel tenkt seg dette opptil flere ganger i året, men vi må nok vente lenge på neste. Derimot starter mange planleggingen allerede nå... En ung mann ville kjøpe en gave til sin nye kjæreste. Da de ikke hadde kjent hverandre spesielt lenge, bestemte han seg for ett par hansker. Han mente at det ville være passende romantisk, men ikke for personlig. I selskap med kjærestens søster gikk han til et varehus og kjøpte et par hvite hansker. Søsteren kjøpte et par hvite truser til seg selv. Da ekspeditrisen pakket inn pakkene greide hun å forveksle pakkene. Uten å kontrollere pakken sendte den unge mannen gaven til sin nye kjæreste sammen med følgende tekst : Jeg valgte disse da du vanligvis ikke har noen på når vi går ut sammen. Hadde det ikke vært for din søster hadde jeg valgt en lengre modell med knapper, men hun bruker korte, som er lettere å ta av. Disse du får er i en lys farge, men damen som solgte dem til meg viste meg sine egne som hun hadde brukt i 3 uker. De var kun ubetydelig skitne. Jeg fikk henne til å prøve dine og de passet henne utmerket. Jeg skulle ønske at jeg kunne være der å sette dem på deg for første gang. Da det er høyst sannsynlig at mange andre kommer til å ta på dem før vi sees igjen! Husk å blåse luft i dem før du legger dem vekk, da de sannsynligvis kommer til å bli fuktige ved bruk. Tenk på hvor ofte jeg vil kysse dem gjennom året, og jeg håper du vil ha dem på for meg på fredag kveld. PS! Den siste mote er å ha dem nedrullet, med litt pels synlig En mann og hans kone sitter og spiser en bedre middag på en fasjonabel restaurant, da en strålende vakker og sexy ung dame kommer frem til bordet, bøyer seg ned og gir mannen et hett kyss på munnen. Hun sier noe om at de ses senere og går deretter sin vei. Kona ser forvirret på sin mann og spør: Hvem i HELVETE er det der?!!! Det er min elskerinne, svarer mannen. Nei vet du hva, roper kona! Det her er dråpen!! Nå har jeg fått NOK! Jeg forlanger skilsmisse! Det kan jeg i og for seg forstå, svarer mannen. Men da må du huske på at det ikke len- ger blir noen shoppingturer til Paris, ingen flere lange ferier på Barbados, ingen flere weekendturer med yachten og ingen BMW i garasjen. Du velger selv! I det samme han sier dette, kommer en mannlig bekjent av paret inn i restauranten sammen med en yppig og vakker brunette. Hvem er det Oscar har med seg?, spør kona. Det er hans elskerinne, svarer mannen. Vår er søtere!, sier konen. En mann ringer et mentalsykehus, og spør resepsjonisten om det er noen i rom 27. Hun går for å undersøke, og etter en liten stund kommer hun tilbake. Nei, det rommet er tomt... Flott, da har jeg virkelig greid å rømme! Alle fra cruiseskipet kan se den skjeggete og hårete mannen som hopper og skriker på den lille øya. Hvem er det, spør noen av passasjerene. Jeg har ikke peiling, svarer kapteinen. Hvert eneste år når vi passerer ham, blir han helt gal! Se flere vister på 6 7 Familie Venner Egg Valg Er Bosted Innehold Utdanning Bånd Norge Magasin Skape Effekt Print Vinner Kanaler Fakta Forbruker Papir Dialog Levetid Grasrot Internett Ekstrem Båt Sekund Flytte Døgn Vask Millioner Morgen Trening Benk Prosjekt Tolk Utvikle Fellesskap Dynamikk Sjel Få Kanal Mer Og Konsert Moderne Underveis Større Aktører Fly Bok Fattig Mat Tilrettelagt Lokal Vann Blomster Forskjell Rett Sunn Fire Pasta Tall Produkter Komet Ja Også Hva må vi vente lenge på? Sudoku Veldig lett, nr Fyll inn i brettet slik at hver rad, hver kolonne og hver 3x3 boks inneholder tallene 1 til 9. Det er bare 1 løsning for hver oppgave Vanskelig, nr Se flere Sudoku-oppgaver på F2F medlemsblad nr. 3/2011 F2F medlemsblad nr. 3/

8 Støtt F2F! Vi arbeider for en ny og bedre barnelov i Norge! Medlemskontingent F2F 2012 F2F opplever at behovet for foreningen er økende. Vi mottar henvendelser på telefon og e-post daglig, og siden F2F starter det nye året med hundre prosent frivillighet, skal alt betjenes gjennom våre tillitsvalgtes fantastiske innsats. Vi fortsetter påvirkningsarbeidet når politikerne skal bestemme lovteksten til ny barnelov. F2F ble av Barneog Likestillingsdepartementet bedt om å sitte i regjeringens barnelovsutvalg i Utvalget la frem forslag til ny barnelov (NOU ), og lovforslaget var ment å ta utgangspunkt i likeverdig for- eldreskap, slik F2F har kjempet for i alle år. Foreningens innsats preget forslaget, men den påfølgende politiske behandlingen resulterte dessverre i få lovendringer av betydning (Ot. prp. 104 ( )). I tillegg kan du gjennom ditt medlemskap bidra til at F2F fortsatt kan opprettholde og videreutvikle et godt rådgivningstilbud til alle de foreldre, besteforeldre og steforeldre som trenger hjelp. Gjennom F2F informerer et medlemskap i F2F, enten du velger fullt medlemskap eller støttemedlemskap, bidrar du til å sikre trygge familieforhold for barn med to hjem. F2F informerer Skattefradrag for gaver Skattytere kan kreve fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner. Foreningen 2 Foreldre er godkjent som en slik organisasjon. Gaver mellom kr. 500 til samlet pr. år kan trekkes fra på skatten. Merk din innbetaling med «Gave», og benytt kontonummer: (som ved betaling av medlemskontingent). ADVOKATFIRMAET SØLVERUD MNA John Lundsplass 1-3. etasje, 5007 Bergen E-post: Web: solverud.no Medlem av Advokatforeningen AdvokatMarie Sølverud. Advokatfullmektig Stig Nilsen Våre kontorer ADVOKATFIRMAET SØLVERUD Tlf.: Mob.: Fax: Advokatfirmaet Sølverud er et lite advokatfirma med høy kompetanse på sine fagområder. Firmaet har spesialisert seg innenforfølgende rettsområder: Barnerett/barnevern/ skiftesaker Daglig omsorg Foreldreansvar Saker i fylkesnemda Skifte arv/skillsmisse Forsikringsrett/ erstatningsrett Generell personskade yrkesskade Trafikkskade Arbeidsrett Drøftelsesmøter Forhandlingsmøter Erstatningssaker etter oppsigelse Firmaet tar også på seg oppdrag innen: - Fast Eiendom - Kontraktsforhold - Staffesaker - Husleieforhold - Bistandsadvokat - Psykisk helsevern - Familierett - Arverett - Ugift samliv - Trygderett - Utleningsrett - Skatt - Avgift Firmaet bistår klienter over hele Norge, og vektlegger en profesjonell og tett oppfølging av klient i enhver fase av saken. Firmaet har lang erfaring innenfor nevnte fagområder hva angår rådgivning og prosedyreerfaring. Ta kontakt for en uforpliktende samtale om din sak. Det vurderes alltid om du har krav på fri rettshjelp. Advokatfirmaet Sølverud har et stor uformelt nettverk av samarbeidspartnere innen de fleste juridiske områder. Org nr Kontonr Prisen for våre advokattjenster er kr 905,- pr./time + mva. Advokatfirmaet Sølverud har samarbeidet med Foreningen 2 Foreldre i 4 år. Som medlem får du også fordeler som: 1. F2F Medlemsblad 2. Tilgang til F2Fs kompetansebase på WEB, med aktuell forskning, nyheter, diskusjonsforum, veiledningshefte mm. 3. Opptil 40 prosent rabatt på advokattjenester, rimelig advokatmekling m/godkjent mekler, mm. 4. Gratis juridisk veiledning av rettshjelper Medlemskapstyper: Fullt medlemskap: Du får tilgang til alle medlemstilbud, rabatter osv, samt stemmerett på årsmøte, valgbarhet til verv i F2F og medlemsbladet F2F. Kr. 400,- pr år år Støttemedlemskap: Du støtter foreningen, får tilgang til medlemsweb og får medlemsblad, men får ikke øvrige medlemstilbud, rabatter, stemmerett osv. Kr 250,- pr år Familiemedlemskap: Fullt medlemskap for hovedmedlem og for hvert husstandsmedlem. Kr. 400,- for første medlem og kr 100,- pr husstandsmedlem pr år. fa miile rådhuset -samtalepartner når du trenger det Livet er ikke alltid enkelt og hvem har ikke behov for en nøytral konfidensiell samtalepartner fra tid til annen. Noen ganger kan det føles fint og bare snakke litt med en venn. Andre ganger når vanskelige avgjørelser skal tas så kan det være essensielt med en utenforstående som kan stille deg gode spørsmål slik at dine valgmuligheter blir tydeligere. For alle som vil ha noen å snakke med om livets små og store utfordringer Når skal du ta kontakt? Når du vil gjøre endringer i ditt liv Når du har problemer i parforhold, med venner eller i relasjoner på jobb Når du vil utforske egne mønstre som vedrører sjalusi, sinne, angst, tillit, trygghet, sorg Konkrete metoder og verktøy for å lede egne tankemønstre og kommunisere bedre, bidrar til at du blir bedre til å lede deg selv Tilbudet er for personer som ikke lider av alvorlige psykiske problemer. En coach kan arbeide med en som går i terapi, men erstatter aldri en psykolog / terapeut. Telefon: E-post: - Web: 14 F2F medlemsblad nr. 3/2011 F2F medlemsblad nr. 3/

9 Dingser og sånt Dingser og sånt Dingser og sånt 22» Full HD LED-TV med DVD & PVR Andersson LED225FDC DVD PVR er en 22» LED-TV, perfekt for deg som er på jakt etter en ekstra TV til kjøkken, soverom eller hytta. Den er lettplassert, har ny teknologi, er energivennlig og har et rent, enkelt design. Den innebygde DVD-spilleren gjør at du sparer plass på TV-benken. TVen er utstyrt med innebygd digital-tv-mottaker (MPEG2/4*) for DVB-T/C som gir mulighet for å se på TV uten behov for en ekstern digital-tv mottaker og flere fjernkontroller. Den har også en PVR-funksjon, som gjør at du kan ta opp TV-program rett til et tilkoblet USB-minne. LED225FDC DVD PVR kan drives med 12V-kabel, noe som gjør at den passer perfekt i f.eks en campingvogn/-bil, Alt du trenger er en kompatibel 12V-kabel (selges som tilbehør). (www.netonnet.no) MoshiMoshi 03 Curved w/bluetooth MoshiMoshi 03 leveres komplett med håndsett, basestasjon og silikon matte for beskyttelse av mobiltelefonen. MoshiMoshi 03 er utstyrt med førsteklasses mikrofon og høyttaler, og har i tillegg innebygget støyreduserende teknologi for maksimal lydkomfort. Reduserer inntil 95% av strålingen. (www.trenddistribution.no) Hvilestolen Eva Eva er full av overraskelser. Den er omfavnende, beskyttende og komfortabel. Innovativ bruk av tekstil gir muligheten for full sving og vipp i en stol som tilsynelatende er statisk. Den har allerede fått Designprisen 2010 fra NID og NTNU, og deltok på utstillingen «100 % Norway»-standen på London Design Festival i fjor. Design Anderssen & Voll. (www.hjelle.no) Cordless Warming Tray XXL Princess Varmeplate i fin design ( 20 x 40 cm). Brukes til å holde maten varm mens den står på bordet, eller for å varme tallerkener før servering. Varmes opp på 8 minutter og holder seg varm i 1 time etter frakobling. Med automatisk temperaturkontroll, indikatorlys og beskyttelse mot veroppheting. Effekt på 1400W. (www.euronics.no) Canon X MARK I MOUSE Fleksibel og praktisk 3-i-1-løsning. Nå kan du kombinere tre funksjoner i én genial enhet. X MARK I-musen er både en trådløs lasermus med høy ytelse (1200 dpi), en praktisk kalkulator med 10 sifre og valg av desimaler (F 0 2 3) og et registreringsverktøy for numeriske data for PC eler Mac. (www.canon.no) Såpedispenser Stilig såpedispenser fra Eva Solo. Passer perfekt til badet eller kjøkkenbenken. (www.himmeloghav.no) IM-010 Temptech isbitmaskin Maskinen lager 12 stk isbiter hvert minutt avhengig av størrelse Liten - Mellom - Stor. Veldig enkel å bruke, kun hell i vann, velg størrelse og trykk på start. Isbitene går automatisk over i oppsamlignsbegeret som har kapasitet for 1,3 kg isbiter. Når dette blir fullt går den automatisk over i vente modus (sensor styrt). Dette skjer også når den blir tom for vann. Etter påfyll eller tømming av isbiter starter den opp igjen automatisk. Ingen pipelyder. (www.temptech.no) Digital Zpen Skulle du ønske du kunne overføre alt du noterer på blokken din rett på PC en? Inkludert grafer og skisser? Digital Zpen 1GB er en innovativ, brukervennlig Flash Memory basert Digital Pen som gir deg følgende muligheter: SKRIV notater, lag tegninger, skisser og tabeller på hvilket som helst type papir! IMPORTER notatene, tegningene, skissene eller tabellene direkte til din PC (PC(Mac/Linux) for å lese dem på skjermen! FINN igjen nøkkelord eller tekst i dine håndskrevne notater/dokumenter takket være Note Search. Note Search er en høy teknologisk programvare, og en utrolig søkemotor! KONVERTER dine håndskrevne notater til Digital tekst ved hjelp av et eneste tastetrykk! (www.trenddistribution.no) KitchenAid vaffeljern KitchenAid 5KWB100EACer et moderne vaffeljern i robust design som lager to tykke belgiske vafler samtidig. Vaffeljernet roterer med konstant temperatur og har lokk på begge sider, dette fører til to perfekte gode vafler. Det er bare å helle i røren, snu jernet og fyll opp igjen for neste vaffel. Håndtaket er varmebestandig så du ikke brenner deg mens du lager vaflene. Med digital timer og termometer får du større kontroll over din vaffel-laging. Non-stick belegget gjør så at vaflene ikke sitter fast og gjør det enklere å rengjøre. (www.netonnet.no) 16 F2F medlemsblad nr. 3/2011 F2F medlemsblad nr. 3/

10 F2F på nett Se vår hjemmeside, meld deg inn og skaff deg den kunnskapen du trenger! Her finner du artikler, tidsskrifter, lover, regler og råd/veiledning. Spør oss Spør oss: F2F svarer på dine spørsmål Bidragsgjeld til barnet? Barnet har prøvebodd hos meg 1 år og ville gjerne fortsette med denne ordningen. Mor nedla imidlertid forbud og barnet flyttet tilbake til henne. Barnebidrag ble vedtatt av NAV for prøveåret og skulle betales til meg som mottaker. Mor betalte ikke og nå sier NAV at bidragsgjelden mor har til meg skal betales til barnet, eller der hvor barnet befinner seg. Mor slipper med andre ord å betale. Kan dette være riktig? Svar: Det er i prinsippet riktig at barnebidrag er til barnet. Når barnet er under 18 år er det imidlertid bostedsforelder som skal motta pengene på vegne av barnet. Problemet dukker nok opp fordi det ikke er vanlig at bidragsmottaker (i prøveåret) ikke er den nåværende bostedsforelder. Etter barneloven 30 ligger det i foreldreansvaret å gi forsvarlig oppdragelse og forsørgelse. Barneloven kap. 8 har reglene om foreldrenes plikt til å forsørge. Bestemmelsen i 66 er utgangspunktet, og stadfester at Foreldra skal bere utgiftene til forsyting og til utdanning av barnet, og videre etter 67 at dersom ein eller begge foreldra ikkje bur saman med barnet skal vedkommande betale faste pengetilskot til forsyting og utdanning. Tredje ledd sier at det er barnet som har rett til tilskotet. En naturlig forståelse av ordlyden tilsier at pengene skal komme barnet til gode, og derfor er også utgangspunktet at pengene skal betales til den av foreldrene som barnet bor sammen med. Hensynet bak bestemmelsen tilsier at det er du som i dette tilfellet har krav på å få penger utbetalt fra mor, all den tid du har brukt penger på å forsørge barnet. Du bør snarest mulig derfor klage til NAV. Barnebidrag til myndige barn? Vår sønn er fylt 18 år, går i 2. år på videregående, og bor hos sin mor. Skal jeg som far måtte betale bidrag selv om han nå er over 18 år og følgelig utenfor barnelovens regler om fostringsplikt? F2F sin jusstjeneste, ved registrert rettshjelper Peter Meidell, svarer på spørsmål. Skriv kort og konsis litt om din bakgrunn. Samlivetsform, barnets (barnas) alder, distanse mellom hjemmene, hvor lenge siden bruddet og evt. ønsket ordning. Hva fungerer ikke, eventuelle tidligere beslutninger av retten, samværsavtale osv.. Tjenesten er gratis. Som dere vet har F2F en telefontjeneste som svarer på spørsmål i kjølvannet av samlivsbrudd eller andre barnelovsrelaterte problemstillinger. Spørsmålene kan dreie seg om nær sagt alt, fra omsorgsordninger til hvem som skal betale for utgifter til konfirmasjon og tannregulering. Her er noen typiske gjengangere ; Svar: Bidragsproblematikk er en gjenganger i telefontjenesten til F2F. Mange bidragspliktige mener de betaler bidrag for lenge, utover fylte 18 år. Som vanlig er det ikke dumt å se hva barneloven selv sier om dette. Barnelovens kapittel 8 har tittelen Fostringsplikt, og 68, Kor lenge fostringsplikta varer, lyder Skyldnaden til foreldra etter 66 og 67 varer til barnet er 18 år når ikkje anna er avtala eller fastsett etter paragrafen her. Så kommer vi til det interessante for vårt spørsmål; Vil barnet etter fylte 18 år halde fram med slik skulegang som må reknast som vanleg, har det krav på pengetilskot for den tid skulegangen varer ved. Det skal fastsetjast ei tidsgrense for krav på tilskot etter denne regelen. Ordlyden sier altså her skulegang som må reknast som vanleg. Til grunn ligger lovgivers oppfatning at alle barn bør ha rett til tre års skolegang utover grunnskolen, (opplæringslovens 3-1) og at mange barn ikke begynner på videregående før de er år. Fullføring av videregående oppfattes klart som vanleg. Hva med dem som ikke fullfører videregående på normaltid? Som eksempel kan nevnes at 18% av dem som startet på videregående skole i 2001 ikke fullførte skolegangen i løpet av en femårsperiode. Lovens ordlyd skiller ikke mellom dem som tar videregående på normert tid og elever som skifter linje, stryker, tar et friår, eller av andre grunner bruker lenger tid. Forvaltningspraksis legger rimelighetskriterier til grunn i den konkrete sak. Et frivillig friår gir som hovedregel ikke rett til forlengelse av bidragsperioden, mens derimot skifte av linje kan gjøre det for ett år. Det er barnet selv som må søke om forlengelsen og som eventuelt skal motta bidraget, uavhengig om det bor hjemme eller på hybel. Dersom barnebidrag utover fylte 18 år innvilges for flere år, skal bidraget også løpe i sommerferier, uavhengig om det gjennomføres undervisning eller ikke. Tilbake til spørsmålsstilleren; du bør nok innstille deg på å betale bidrag til din sønn frem til fullført videregående. Dog kan momenter som du ikke har oppgitt (frivillig friår, flere linjeskift, skulking etc.) gjøre at din sak etter en helhetsvurdering vurderes annerledes av NAV. Det er uansett din sønn som skal ha bidraget, ikke moren. 18 F2F medlemsblad nr. 3/2011 F2F medlemsblad nr. 3/

11 B Économique B Returadresse: Foreningen 2 Foreldre Postboks Trondheim Ta kontakt med F2F før konflikten er et faktum, gjør det for barnas skyld! - Det er ikke skyhøy lønn som bestemmer betydningen av et arbeid. - Det er ingen timeliste som kan forklare hvor mye du har gitt av deg selv. - Den største jobben er nettopp den som ingen kan sette en prislapp på. - Den viktigste tiden du gir, er den du aldri målte. F2F er her for deg! Snakk med våre advokater og terapeuter på nettet de gir deg råd og veiledning til hvordan du kan løse juridiske eller personlige utfordringer. Tjenesten kommer snart, så følg med på diskusjonsforumet! Logg inn på din side med din e-postadresse og passord. Glemt passord, adresseendring eller behov for noen å snakke med, ta kontakt med oss på telefon eller send en e-post: Fornyet ditt medlemskap? Husk det er din kontingent som gjør F2Fs virksomhet mulig! Har du noe på hjertet? Send F2F-redaksjonen din historie på e-post: 25% av samlivsbruddene gir sykefravær! Ta kontakt for et bedriftsmedlemskap-/seminar! Mottar du ikke F2F? Oppdater din medlemsprofil på din side - Neste utgave: Februar 2012 Tar du bilder? Har du et godt bilde vi kan bruke på vår framside? Send oss det og bli med å sette ditt preg på bladet! Samarbeid om barna krever dialog Når samtalen med din eks er over, kan du oppsummere ved å stille deg selv noen spørsmål; - Fikk samtalen en god start og en god avslutning? - Var stemningen positiv? - Hvem styrte samtalen, og hvordan var taletiden fordelt? - Lyttet du aktivt? - Klarte vi å avslutte og konkludere i forhold til vårt felles ansvar for barna? - Var det tilløp til konflikt, og hvordan ble det i så fall håndtert? - Ble avtaler, planer og mål presist nok formulert? - Fikk jeg sagt det jeg ønsket på en måte som ble forstått? - Fikk jeg tak i hva min eks mente om samtalen? Tillit skaper samarbeid og det bygges i hverdagen Lykke til med samarbeidet, for barnas skyld!

Ny barnelov Et spill for galleriet. Foreningen 2 Foreldre. Side 7. Assistert befruktning av single kvinner. Side 12

Ny barnelov Et spill for galleriet. Foreningen 2 Foreldre. Side 7. Assistert befruktning av single kvinner. Side 12 Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Medlemsblad nr. 1 - Januar 2010 - Årgang 24 Ny barnelov Et spill for galleriet Side 7 F2F og Ekteskapsloven Side 5 Assistert befruktning av single kvinner.

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse.

TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse. TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse. Ketil Melhus I 1980 hadde en god bonde skikkelig greie på jordbruk. I dag må en god bonde også være en dyktig økonom.

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Gunhild Sandal Bastlien Veileder Solveig Sagatun Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet 9 2 POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet......................................................................

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

6TIPS ENDELIG STYRER JEG BARE MEG SELV. Slik blir livet som pensjonist: Eli, sol, golf (og bitte lite grann FrP), forteller Carl I. Hagen.

6TIPS ENDELIG STYRER JEG BARE MEG SELV. Slik blir livet som pensjonist: Eli, sol, golf (og bitte lite grann FrP), forteller Carl I. Hagen. Arveoppgjør Gjør livet lettere for den som blir igjen Helse og velvære Enkel oppskrift til et sunt og sterkt hjerte ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Pensjon Plasser pengene smartere, lev bedre HØSTNr.

Detaljer