"Hva med oss? " Ivaretakelse av personalet i en krevende hverdag med komplekse utfordringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""Hva med oss? " Ivaretakelse av personalet i en krevende hverdag med komplekse utfordringer"

Transkript

1 "Hva med oss? " Ivaretakelse av personalet i en krevende hverdag med komplekse utfordringer Håkon Augdal, sykehusprest ved Universitetssykehuset Nord Norge

2 Forfallet Det eneste som går helt uten vår hjelp er forfallet. Det kommer ubønnhørlig uten at vi har noen innvirkning på det. Vi kan bremse forfallet, men ikke stanse det. Vi går mot avgrunnen, enten vi vil eller ikke.

3 Hemlös Höstens färger går mot grått Din frånvaro finns i varje steg Oavbrutet är du inte her Hemlös är min lengtan Lars Bjørklund: Modet att ingen ting gjöra

4 INGEN Ingen vågar följa ändå in i sorgens dunkel Ingen vågar vara länge nog i smärtans tomhet Ingen vågar dela och dörrar slår igjen och stängs

5 Sjelens speil Det hører med til ens profesjonalitet å ha orden i eget liv. Vi ser oss i speilet mange ganger hver dag - Hvor ofte ser vi oss i sjelens speil?

6 Å komme tomhendt Det handler ofte om å komme tomhendt til en samtale, for å lytte med hele seg, uten at noe forstyrrer. Først da kan jeg lytte og ta imot. Er jeg fylt med forberedelser og oppfatninger og at jeg har noe å gi, har jeg ingen plass for det mennesket jeg møter. Bare den som kommer med tomme hender har evnen til å ta imot.

7 Livet blir till först när det berättas Kerstin. Ekman

8 ETT ER NØDVENDIG Ett er nødvendig - her i denne vår vanskelige verden av husville og heimløse: Å ta bolig i seg selv. Gå inn i mørket og pusse sotet av lampen. Slik at mennesker på veiene kan skimte lys i dine bebodde øyne. Hans Børli

9 Jeg tror vi kan påvirke våre indre faktorer slik at vi kan få bedre livskvalitet selv om ikke ytre betingelser alltid kan endres. Det går an å bli bedre kjent med sin egen personlighet, og påvirke seg selv i gunstig retning.

10 Time Manager International AS formulerer det slik: du kan lære å kontrollere din tid og ditt liv, i stedet for å la deg bli styrt av omgivelsene

11 Jobb: Ta fri når du har fri Relasjoner: Plei ekteskap / vennskap Fritid: Ha en hobby, vær sammen med folk fra andre yrkesgrupper og sammenhenger (f.eks. Idrettslag, litteraturgruppe, syklubb osv.) Bekymringer: Den største trusselen mot livskvalitet er kanskje bekymringer.

12 vår opplevelse av det livet møter oss med, er mer avhengig av vår egen tolkning enn av de ytre betingelsene.

13 Indre faktorer handler ikke om hvordan en har det, men mer om hvordan en tar det. Viktige indre faktorer kan være egen personlighet og ambisjonsnivå.

14 - Andre kan ta ansvar for enkelthendelser i livet mitt. Men selve livet mitt må jeg ta ansvar for selv

15 " Gi smerten ord! Den sorg som ikke taler, hvisker til det forpinte hjerte og ber det briste " Shakespeare i " Machbeth "

16 Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke, er ikke hovmodig. Den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten faller aldri bort. Så blir de stående, disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.

17 Livets skål Livet kan lignes med en skål: Lengst nede i skålen finnes de viktigste relasjonene: Min familie, mine venner, mine interesser. Lengre opp kan jeg se det som jeg kan være foruten, uten at livet mister sin mening, men som gir glede og livslyst.

18 Oppgaver Hvem er jeg. Hvor viktig er jobben for meg. Hvordan ser min avdeling ut. Formelle og uformelle grupper på min avdeling Synlige og usynlige verdier på min avdeling

19 Hva er belastende hendelser? Normale reaksjoner på unormal situasjon Handler om stress vi forsøker å mestre Tilpasningskrav Akutt overbelastning og ubehag Vi tvinges til å stå i situasjonen

20 Stressprosessen Stressor/ Situasjon Tolkning/ Opplevelse Reaksjon Helse Stressopplevelser: 1. Trussel mot liv, helse eller integritet Frykt 2. Tap av noe som er viktig for oss Sorg 3. Følelse av ansvar eller skyld Skyldfølelse og skam

21 Noen reaksjoner: I situasjonen Kroppslige Kvalme Urolig mage Skjelvinger Svettetokter/Fryseb yger Hurtig puls Ukoordinert bevegelse Tankemessige Uvirkelighet Forvirring Senket oppmerksomhet Hukommelsesproblem Konsentrasjonsprobl. Rigiditet i tankeevne Redusert tankekapas.

22 Noen reaksjoner: I situasjonen Følelsesmessige Overveldelse og motløshet Hjelpeløshet Frykt Sinne Tristhet Adferdsmessige Overaktivitet Underaktivitet Tilbaketrekking Overdreven humor Uvanlig aktivitet

23 Vanlige etterreaksjoner 1. Vedvarende gjenopplevelser: Alle sanser Minner, drømmer, gjenopplevelse, uro v/ assosiasjoner. Kan opptre uanmeldt. Søvn- og konsentrasj.problem 2. Unngåelse av det som minner om hendelsen: Unngåelse av tanker, følelser, aktiviteter, situasjoner som minner om opplevelsen. Svekket minne. 3. Vedvarende kroppslig aktivering: Hyperårvåkenhet, sterk kvepperefleks, rastløshet og uro, overreagering, irritabilitet og sinne, tretthetsfølelse.

24 Andre etterreaksjoner Vansker med å omstille til hverdagslige gjøremål Angst, svekket trygghetsfølelse Selvbebreidelse, selvransakelse og skyldfølelse Tristhet og sorg Endring i verdigrunnlag

25 Belastende hendelser og arbeidsmiljø Kan sees som muligheter for negative eller positive følger avhengig av om, og hvordan det håndteres. Kan endre/forsterke avdelingskultur Ivaretakelse av personell Internt samarbeid Forhold til informasjon Eget fag og egen avdeling Pasienters opplevelse Andre avdelingers inntrykk av vår avdeling

26 Forebygging Hva kan være til hjelp? Forberedelse: Gjennomgå mulige situasjoner og krav. Eks. intern-undervisning, diskusjoner Gode samarbeidsforhold: Roller og oppgaver Innhente informasjon: Fag, prosedyrer og rutiner Selv-forsterkende kommentarer: Hva sier vi til oss selv og til kolleger? Gode relasjoner og gruppestøtte: Pleie et godt arbeidsmiljø Humor: Skape litt avstand God allmenntilstand

27 Behov etter belastende hendelser Fordøyelse av inntrykk: Ta inn over seg og erkjenne hendelsen Skape mening og forståelse: Hva skjedde og hvorfor? Få oversikt over hendelsen: Krever dialog med de andre involverte. Nødvendig for forståelse. Lette på trykket: Svekke det indre emosjonelle presset Trygghet og aksept i omgivelser: Forutsetning for punktene over

28 Ikke psykiatri, men ivaretakelse av personalets normale reaksjoner på unormale situasjoner. Ikke noe nytt, men arbeid mot ordnede former (ansvarsfordeling og organisering) Ivaretakelse av enkeltansatte, avdelingen og pasientene. Veiledning skal være til hjelp, ikke et påbud

29 Firedelt ordning 1. Hvilke situasjoner snakker vi om. 2. Ventilering: Vaktleder avgjør behov for å samle involvert personale Samling før avslutning av vakta (må rydde tid) Tema: Hva var det som skjedde, og hvordan har folk det nå?

30 Hensikt: Innblikk i andres opplevelse av situasjonen, utlufting av noen tanker og følelser Bør gjøres ganske kort og enkelt. Taushetsplikt: Det som sies forblir i gruppa.

31 3. Bearbeiding/oppfølging Enkelte ganger er det ikke nok med ventilering. Gjelder enkeltpersoner eller hele gruppen Eksterne ressurspersoner Viktig at hver enkelt tar ansvar for seg selv, og bruker disse tilbudene hvis de føler at de trenger det. Taushetsplikt

32 4. Kjøreregler Hvordan forholder personalet seg (også de dette ikke berører) til slike situasjoner. Handler om: Forming av avdelingskultur Hvordan en selv kunne ønske seg at andre oppførte seg hvis en har vært involvert i en slik hendelse. Hvilket inntrykk en er med på å spre om egne kolleger

33 Oftest vet vi ikke akkurat hva som skjedde i situasjonen (selv om vi var med), blir derfor feil å kommentere bruddstykker og rykter. Hvilket inntrykk vi er med på å spre om avdelingen som helhet, som igjen slår tilbake på en selv. Avdelingsledelsen bør tidlig få en sjanse til å være orientert og evt. gjøre noe.

34 Det er ingen andre enn en selv som en kan forvente bryr seg. Dersom vi er heldige er det en leder eller en kollega som ser oss. Augdal 2010

PSYKOLOGISK INFORMASJON OG RÅD TIL PERSONELL SOM VAR I INNSATS ETTER 22/7. Ved psykolog Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi

PSYKOLOGISK INFORMASJON OG RÅD TIL PERSONELL SOM VAR I INNSATS ETTER 22/7. Ved psykolog Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi PSYKOLOGISK INFORMASJON OG RÅD TIL PERSONELL SOM VAR I INNSATS ETTER 22/7 Ved psykolog Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi Mange av dere som har vært engasjert som innsats- og hjelpemannskaper ved

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Brosjyren er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød med midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering. 2. opplag 2007 finansiert

Detaljer

SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS

SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS Fortunen 7, 5013 Bergen Tlf: 55 59 61 80 Faks: 55 59 61 90 E-post: email@krisepsyk.no Voldtekt Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Av psykolog Torkil Berge 1 Dersom du tenker etter, vil du sannsynligvis legge merke til at du stadig fører en indre samtale med deg selv. Du tenker over og ser for

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN Bakgrunn Senter for Krisepsykologi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et skriv om råd i forhold til rettsaken. Helsedirektoratet er opptatt av at alle rammede

Detaljer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Forord

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Hvordan Man Mediterer: En Nybegynner s Guide Til Fred

Hvordan Man Mediterer: En Nybegynner s Guide Til Fred Hvordan Man Mediterer: En Nybegynner s Guide Til Fred Yuttadhammo Bhikkhu Innholdsfortegnelse Kapittel En: Hva er Meditasjon?...1 Kapittel To: Sittende Meditasjon...6 Kapittel Tre: Gang Meditasjon...10

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

Hjelperens utfordringer i møte med vold og overgrep

Hjelperens utfordringer i møte med vold og overgrep Hjelperens utfordringer i møte med vold og overgrep RVTS-Ø, Fagteam vold og overgrep Av spesialrådgiver/psykologspesialist Trine Anstorp Det er ikke mer enn bare et par tiår siden at fortellinger om voksnes

Detaljer

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon.

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Gunnar Elstad: Et lite sjelesorgkurs. Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Herre, Du vet bedre enn jeg at jeg blir eldre, og at en vakker dag er jeg blitt

Detaljer

En Ny Jord Kjennetegn på økt bevissthet - Oppvåkning

En Ny Jord Kjennetegn på økt bevissthet - Oppvåkning I en fase hvor vi jobber med økt bevissthet, vil vi få visse fysiske reaksjoner på vår mentale og følelsesmessige oppvåkning. Listen under er ikke utømmelig, og kan absolutt ikke erstatte legetilsyn eller

Detaljer

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg Se meg lærer! Illustrasjonsfoto en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg 1 Innhold Hvorfor trengs en lærerveiledning? 3 I hvilke situasjoner kan det være aktuelt å bruke lærerveiledningen?

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS.

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS. HÅNDBOK OM STRESS Hva er stress? Et moderne liv er preget av travelhet, temposkift, deadlines, utfordringer og forandringer. Alt dette er forhold som vi i perioder kan oppleve som stressende, fordi de

Detaljer

Nytt svangerskap etter tap av barn. Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad

Nytt svangerskap etter tap av barn. Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad Nytt svangerskap etter tap av barn Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad www.lub.no www.etbarnforlite.no 3. opplag, 8000. Revidert i 2014. Første gang utgitt av Foreningen

Detaljer