- læring som offentlig rom i suburbia. Grete Kristin Hennissen og Trine Kvaal Leren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- læring som offentlig rom i suburbia. Grete Kristin Hennissen og Trine Kvaal Leren"

Transkript

1 R E : F O R M læring som offentlig rom i suburbia Grete Kristin Hennissen og Trine Kvaal Leren

2 B a k g r u n n F o k u s S t u d i e r U t p r ø v i n g T i l s l u t t

3 B a k g r u n n F o k u s S t u d i e r U t p r ø v i n g T i l s l u t t

4 Læring blir viktigere Antall elever og studenter i Norge (2000) (1975) (1955) Utdanningseksplosjon

5 [Læring er] en integrert prosess som alltid inbefatter både en kognitiv, psykodynamisk, og sosial og samfunnsmessig dimensjon - professor i Livslang læring, Knud Illeris ( Læring - akutell læringsteori i spenningsfeltet mellom Piaget, Freud og Marx )

6 Læring som felles plattform Skolens potensial

7 Vi entrer suburbia Groruddalen 1900 Groruddalen 2008

8 Funksjonell suksess Urban uten urbanitet Livet mellom husene

9 Athens Agora Suburbias Agora

10 Hvordan kan man bruke læring til å tilrettelegge for inkluderende møteplasser i suburbia?? e

11 LÆRING + SUBURBIA - Disse to tendensene danner bakgrunnen for diplomoppgaven vår - Vi diskuterer læring i suburbia gjennom konkrete eksempler - Vi velger Groruddalen fordi det er et aktuelt utviklingsområde med store transformasjonsområder - Vi ønsker å diskutere hvordan læringsarenaer kan inkluderes på nye måter for å bli en en viktigere del av felleskapets offentlig rom - Vi fokuserer på den læringen som foregår innenfor den utadrettede og aktive delen i en utdanningsinstitusjon

12 INTENSJON - strategisk - ta suburbias premisser seriøst - struktur over objekt, omdefinere eksisterende system - undersøke nye muligheter for offentlig rom i suburbia - bruke læring i blanding med andre funksjoner som offentlig rom - nytt programmatisk innhold og enkle endringer i fysisk struktur kan føre til nye muligheter for offentlig rom

13 METODE - Mulighetsstudie - To hovedfaser: 1. undersøkende / kartleggende 2. konkret strategi og fysiske eksempler -Generell overføringsverdi til typiske drabantbyområder - Et innlegg i Groruddalssatsinga

14 B a k g r u n n F o k u s S t u d i e r U t p r ø v i n g T i l s l u t t

15 Groruddalen Groruddalen i Oslo Nordmarka Groruddalen i Norge Sentrum Østmarka Oslofjorden

16

17 Plankontoret for Groruddalen Vi skal jobbe mot at skolen skal bli kunnskapssenter og inkluderende møteplass! Per-Øystein Lund Vi vil komme med et faglig innspill til skolesatsinga i vår diplom!

18 Groruddalssatsinga - samarbeid mellom Staten og Oslo kommune for å bedre miljø- og leveforholdene i Groruddalen - partene har inngått en intensjonsavtale om et langsiktig samarbeid i Groruddalen for perioden hovedmålet er en bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprustning samt bedre livskvalitet og levekår for beboerne - fem byrådsavdelinger og åtte departement vil delta i satsingen - stat og kommune vil spleise på innsatsen gjennom fire programområder: 1. Miljøvennlig transport 2. Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø 3. Bolig-, by- og stedsutvikling 4. Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering I Groruddalssatsinga er det programområde 4 som tar for seg læring. Målet i denne skolesatsinga er: skolen som kunnskapssenter og inkluderende møteplass.

19 Steder og pilotskoler Satsingsområde: Romsås Pilotskoler: Bjøråsen, Svarttjern og Tiurleiken Satsingsområde: Veitvet Pilotskole: Veitvet Satsingsområde: Haugenstua Pilotskole: Rommen - ligger ikke i satsingsområdet Trondheimsveien (RV4) Jernbanen T-bane, linje 5 Østre Aker vei E6 Satsingsområde: Furuset Pilotskole: Gran T-bane, linje 2

20 Vi arrangerer workshop Mette Gaarder - prosjektleder Utdanningsetaten Katrin Meløy - prosjektleder Veitvet skole Anne H. Kresse - prosjektleder Rommen skole Anna Kristina Knudsen - prosjektleder Romsåsskolene Mari Hørstad - prosjektleder Gran skole

21 Infrastruktur Trondheimsveien (RV4) Jernbanen T-bane, linje 5 Østre Aker vei E6 T-bane, linje 2

22 Infrastruktur i dalsnittet Lillomarka Østmarka T-bane, linje 5 Trondheimsveien Østre Aker vei Jernbanen T-bane, linje 2 E6

23 Sonedeling i dalsnittet Marka Drabantbyene Bilbasert næring Drabantbyene Marka Romlig struktur: Romlig struktur: Romlig struktur: Romlig struktur: Romlig struktur:

24 Funksjoner Næring Læring T-banestasjoner Shopping Rekreasjon Bolig

25 Intensjon: friksjon Læring som verktøy for å skape friksjon og møtesteder LÆRING

26 Problem: skole er i dag en lukket institusjon, adskilt fra samfunnet Elevbaser 47% Spesialrom 26% Idrettshall 14% Helsestasjon 4% Personalavdeling 9% Pilotskole Samfunnet

27 Vårt grep: dele opp skolen... KJERNEVIRKSOMHET...og blander skole og samfunn

28 Blandinger Alternativ 1 Annen funksjon inn i læringsarenaer Læringsarenaen er hovedfunksjon. Alternativ 2 Læringsarenaer inn i annen funksjon. Læringsarenaen er sekundærfunksjon. Alt Sp fu Alternativ 2: Putte skolen inn i andre funksjoner Alternativ 3 Samle læringsarenaer med flere andre funksjoner. Alle funksjoner likestilt.

29 VI VELGER Vi velger å jobbe med alternativ 2: læring inn i annen funksjon. Vi mener dette er det alternativet med størst potensial til å ta i bruk eksisterende strukturer og funksjoner i suburbia. Vi ønsker å jobbe med suburbia på dets egne premisser og ikke bruke den tradisjonelle byens prinsipper. Vi mener løsningen for nye muligheter i suburbia ikke ligger i at man kun lager nye objekter og ny logikk, men heller utnytter potensialet i suburbias eksisterende strukturer.

30 Blandinger Alternativ 1 Læring Rekreasjon Alternativ 2 Læring Persontrafikk Alternativ 3 Læring Bilbasert næring Alternativ 4 Læring Bolig Alternativ 5 Læring Shopping

31 VI VELGER - vi velger å jobbe med alternativ 3, 4 og 5 - læring blandet med næring, bolig og shopping.dette er de tyngste programmene i Groruddalen, og som representerer store brukergrupper - vi velger vekk læring blandet med persontrafikk da dette ikke er en destinasjon, men en funksjon kjennetegnet av transit,og vi ønsker å jobbe med funksjoner som er et sted - vi velger vekk rekreasjon som hovedfunksjon. Derimot ser vi rekreasjon som en form for læring, og vil derfor inngå i prosjektene Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 Læring Bilbasert næring Læring Bolig Læring Shopping

32 B a k g r u n n F o k u s S t u d i e r U t p r ø v i n g T i l s l u t t

33 shopping

34 Kjøpesenteret - et viktig møtested

35 Offentlig // Tilgjengelig - Gir inntrykk av offentlighet, men er privat - Kommersielt - Tilgjengelighet gir suksess OFFENTLIGHET TILGJENGELIGHET

36 Utfordring - Kan oppfattes som offentlig ved at det er svært tilgjengelig, men er privat - Eierinteresser, målet er alltid økt konsum. Alt er lagt opp for å få brukerne til å legge igjen penger - Strukturen i sentrene er slik at innholdet må være salgbart og tilgjengelig, mens læringsarenaer ofte trenger avskjerming Potensial - Viktig møtested for befolkningen. Aktiviteten her, shopping, er noe de fleste bedriver - Strukturen i sentrene er slik at innhold lett kan utskiftes, så lenge den logiske trafikkflyten opprettholdes - Mange interessenter ønkser å legge innsats i utbygging og utvikling - Mange kjøpesentre har allerede kommunale servicefunksjoner som kan bygges videre på - De fleste er trafikale knutepunkt, ved at de har t-banestasjon, busstopp og store gratis parkeringsplasser tilknyttet

37 Typisk snitt Typisk snitt kjøpesenter Felles arena

38 Kjøpesenter Størrelse: m2 Åpningsår: 1958 T Etasjer med shopping: 1, første etasje Bydelsadministrasjon: Nei, ligger på Linderud senter Veitvet Tilknytning til infrastruktur: Vetivet t-banestasjon, Trondheimsveien, Østre Aker vei Størrelse: m2 Åpningsår: 1975 (sist utbygd i 2004) Etasjer med shopping: 1, første etasje T Bydelsadministrasjon: Nei, har vært her men er fl yttet til Ammerud Romsås Tilknytning til infrastruktur: Romsås t-banestasjon, Trondheimsveien Størrelse: m2 Åpningsår: 1982 (planlagt utbygging i 2008) T Etasjer med shopping: 2, første etasje og underetasje Bydelsadministrasjon: Ja, ligger her Furuset Tilknytning til infrastruktur: Veitvet t-banestasjon, E6

39 VI VELGER: Furuset senter - det er et senter som fungerer bra og omsetningen er stor - det har blitt påbygd flere ganger og skal utvides videre i det representerer et viktig møtested på Furuset - det ligger mellom Furuset idrettshall og piloskolen, Gran skole. Denne plasseringen gjør det interessant å jobbe med

40 B a k g r u n n F o k u s S t u d i e r U t p r ø v i n g T i l s l u t t

41 PREMISSER Bruke satsingsstedene som case for utprøving Bruke pilotskolene som utgangspunkt for areal og program Velge sted og funksjon med størst potensial for offentlig rom Gå inn i valgte funksjoners eksisterende strukturer Læring er sekundærfunksjon Funksjonen vi legger læring til er hovedfunksjoner

42 + æring + shopping

43 FURUSET

44 Ungdommen henger på senteret uten å ha noe å gjøre. Sånt blir det fort bråk av. 3. september 2007 FIELD TRIP - FURUSET Folk på Furuset stiller opp når det skjer noe. Det var sikkert 200 her på åpninga av Frivillighetssentralen

45 Gransdalen Situasjonsplan: før Gransparken Gran skole, grendeskolen Gran skole, hovedbygg Idrettshall Gran skole, industripaviljong Furuset senter T TAXI Bibliotek Furuset Forum T.-bane linje 5 E6 E6 til Trondheim E6 til Oslo N

46 Læring vi bruker Bydelsbibliotek 730m2 Deichmanske bibliotek Furuset fi lial er 730m2. Biblioteket tilbyr foruten bøker, minoritesrådivere for innvandrere og fl yktinger, Bydel Alna Informasjonssenter, Internett og en nyhetssone. Vi bruker dette arealet og fordeler i Furuset senter. Gran skole 6200m2 Gran skole er delt i tre bygg med et samlet areal på 6200m2. Vi bruker dette arealet og fordeler i Furuset senter.

47 AKTIVT MØTESTEDED! OFFENTLIGGJØR SHOPPINGARENA SENTERET SOM FORBINDELSE

48 Konsept

49

50

51

52

53 VI GJØR: Vi deler opp skolen og SPRER i læring inn i senteret Situasjon i dag: Skolen Gran skole er en barne- og ungdomsskole, og en møteplass for elever i skolealder. Har en stor utfordring i å engansjere foreldrene og få de til å møte opp. VI GJØR: Vi putter LÆRING inn i senteret + Situasjon i dag: Senteret Furuset senter med shopping og offentlige servicefunksjoner. Den viktigste møteplassen på Furuset. Har blitt påbygd og utvidet mange ganger de siste ti årene. Situasjon i dag: Biblioteket Biblioteket på Furuset er en viktig og gratis læringarena med mange brukere. Det er imidlertid fysisk delt fra senteret og veien er en barriere mellom de to viktige møtestedene. VI GJØR: Vi deler opp biblioteket og SPRER i læring inn i senteret Situasjon i dag: Idrettshall og ny moské Furuset Forum er en viktig institusjon og idrett har en lang historie på Furuset. Idrettshallen ligger like over veien på senteret og snart kommer det en moské ved siden av VI GJØR: Vi legger ut et sammenhengende dekke og danner et PLASSROM mellom senteret, moskéen og hallen

54 Situasjonsplan: etter Gransparken Eldresenter T TAXI Furuset Forum Ny moske N = læring

55 A k Personal Base/teori A Arbeidsrom Base/teori Garderobe C +144,50 C +142,50 Elevbase C +144,50 C +146,50 Skatepark Tak idrettshall Lek C +148,65 Infovegg Idrettshall Infovegg Sykkelparkering Handlevogner Postkasser Eldresenter Matvarebutikk Posten Læreboks Lesesone Nyhetssone Uteservering Restaurant Leseboks Lunsjbord Leseboks Klær Auditorium (104 seter) Tenkeboks Kantine Varemottak Gavebutikk Bibliotek barn Samlekrok Auditorium Biblioteksone Sportsbutikk Megler Avslapning Åpent ned Heimkunnskap Dyrebutikk Helsekost Interiør Åpent opp Grønnsakshandel Atrium, ute Vann Resepsjon Spa Juice bar Lounge Behandling Varme Renseri Lesestasjon Helsestasjon Diskusjonssone Pc-stasjon Felles kommunikasjon Apotek Kiosk Lesestasjon Diskusjonssone PC-stasjon Garderobe Garderobe C +0.5 Innvandrerhjelpen Nødutgang Lager Leksehjelp Skolefritids Lek Musikkrom/ musikkskole Sidescene/ lager Øve Scene Teknisk Klær Øve Drop-in æring Datahjelp Øve Brillebutikk Fotobutikk Klær Frisør Klær Senter- og biblioteksinfo Barneutstyr og -klær T-bane Ned til t-bane Internett Kiosk Galleri Ned til t-bane T Nyhetssone Interiør Infotavler Bydelsinfo C+1.1 C +0.0 Tegning, form og farge Grupperom Magasiner Pc-er Elevutsalg Felles kommunikasjon Print shop Klær Parfymeri Parkering Plan underetasje N Parkering Lekeplass Barnehage Bokhandel og café Felles kommunikasjon Kjøreskole Bakeri Hovedinngang Lærepaviljong Trapp fra p-kjellerer Plan hovedetasje A N Læring Shopping Program Læring vi tilfører: Shopping: T-banestasjon: A m m m2 Eksisterende Nytt

56 Hovedinngang Sosial- og barnevernkontor BUP Furuset idrettshall Vei Parkering Parkering Grupperom Bydelsinfo Senterinfo Klær Drop-in læring SFO T-bane Teknisk Lager Legesenter Diskusjonssone Lesestasjon Teori/avslapning Auditorium Eldresenter Avis lounge Inngang Inngang Lek Idrettshall Treningssenter Svømmehall Skatepark Treningssenter Svømmehall Fritidsklubb Park Snitt A-A

57 Brukere Pendlere med t-banen Skolebarn Seminardeltakere Shopper Folk som skal på postkontoret Biblioteksgjengere Foreldre med barn i barnehage Jobbsøkere Program og åpningtider T-bane Off. service Shopping Læring Bibliotek Åpent Peak hour

58 Middelaldrende pakistansk ektepar tar en pause på en benk før de kjøper grønnsaker Endelig har jentene friminutt! Foredragsholder i auditoriet diskuterer opplegg med kollega Kvinne leter etter den nyeste boka til Dan Brown i bibliotekshyllen Ansatt ved NAV er ferdig med lunsjhandelen for jobben Eldre dame på tur til postkontoret fra eldresenteret i andre etasje Far har nettopp hentet sønnen i barnehagen, men sønnen vil ikke hjem! Jente på tur til formgivingssalen i 2. etasje Perspektiv sett fra hovedinngang i underetasje shopping

59 B a k g r u n n F o k u s S t u d i e r U t p r ø v i n g T i l s l u t t

60 T a k k f o r o p p m e r k s o m h e t e n!

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Servicedesign av Nye Deichman

Servicedesign av Nye Deichman Servicedesign av Nye Deichman Kjerneinnsikter fra brukerstudiet Reinert Mithassel Lavrans Løvlie Gunnar Bothner-By Are Hovland Nielsen Deichmanske bibliotek 2010 live work nordic AS www.livework.no Introduksjon

Detaljer

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 t kumen o d s g Hørin 1 2 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Høringsdokument

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

FRILUFTSLIV I ENDRING

FRILUFTSLIV I ENDRING www.nina.no 38 NINA Temahefte FRILUFTSLIV I ENDRING Felles strategisk instituttprogram 2004-2008 r FRILUFTSLIV I ENDRING Felles strategisk instituttprogram 2004-2008 Skogen, K. & Jonsson, B. (red.). 2009.

Detaljer

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning Kommunedelplan for Horten sentrum Planbeskrivelse og konsekvensutredning Side 1 Forord Horten kommune legger med dette fram forslag til ny kommunedelplan for Horten sentrum. Planen består av et plankart,

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

«Bor det noen gamle her a»

«Bor det noen gamle her a» «Bor det noen gamle her a» Eldreliv i fire kommuner KIRSTEN DANIELSEN & ADA ENGEBRIGTSEN notat nr 10/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring «Bor det noen gamle her a» Eldreliv

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn...

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn... ? # Forord... Brukeratferd i storbybibliotek..innledning...8. FORMÅLET MED UNDERSØKELSEN...8..Oppsummert..... Hovedfunn..... Metode.... OBSERVASJON.... ETISKE SPØRSMÅL.... O BSERVATØRENE.... HVORDAN BLE

Detaljer

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Oslo sykkelstrategi 2015-2025 Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Bestiller Oslo kommune Kontaktperson bestiller Rune Gjøs, Sykkelprosjektet Medvirkende konsulenter Linda Kummel, Spacescape (ansvarlig)

Detaljer

Masteroppgave i produktdesign ved avdelingen for produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2009 PDMK 5900. Leselounge. For

Masteroppgave i produktdesign ved avdelingen for produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2009 PDMK 5900. Leselounge. For Masteroppgave i produktdesign ved avdelingen for produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2009 PDMK 5900 Leselounge Elin Scott Sofiesgate 9, 0170 Oslo +47 99 38 84 25 scott.elin@gmail.com Av Sarah

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

Omsorgspolitikk for morgendagens eldre - 7 gode råd

Omsorgspolitikk for morgendagens eldre - 7 gode råd Omsorgspolitikk for morgendagens eldre - 7 gode råd Norsk Form i samarbeid med tverretatlig nettverk fra 13 kommuner. Omsorgspolitikk for morgendagens eldre Tverretatlig kommunenettverk Innhold Omsorgspolitikk

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

rom eiendom årsrapport 2013

rom eiendom årsrapport 2013 Årsrapport 2013 SAMFUNNSANSVAR Samfunnsansvar i praksis rom eiendom årsrapport 2013 2 3 Innhold Innhold Året som gikk 6 Dette er Rom 8 Innledning 12 14 samfunnsoppdraget 24 boligutvikling 32 knutepunktsutvikling

Detaljer

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!!

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 INNHOLD 1. TENK NYTT STEM GRØNT Våre kjernesaker 2015-2019 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO En nullutslippsby En mangfoldig storby En aktiv samferdselspolitikk 3. EN SAMFERDSELSPOLITIKK

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07.

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07. LINDESNES KOMMUNE - et fyrtårn for helse og trivsel Foto: Rolf Dybvik Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07 Kommuneplan 2007 2018 De nye veiene Eventyr fra virkeligheten i Lindesnes

Detaljer

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen Rom for historie Rom for historie Charlotte Lande Andersen 2 3 Innholdsfortegnelse 6 Innledning 78 10 Bakgrunn 82 8 12 14 15 16 17 20 22 28 33 35 39 41 48 50 53 55 56 58 63 65 67 70 73 74 4 Byggene Prosjektets

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen 1 2 3 Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019 Innstilling fra programkomiteen Innhold 1. TENK NYTT STEM GRØNT!...4 Våre kjernesaker 2015-2019...4 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO...5 En by uten klimagassutslipp

Detaljer