Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold. 5. juni 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold. 5. juni 2009"

Transkript

1 Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold 5. juni 2009

2 En visjon Vi gir lokale ideer globale muligheter

3 Ett fokus Ett fokus Utløse bærekraftige innovasjoner Utløse bærekraftige innovasjoner istockphoto/anrejs Zemdega 3 3

4 Tre arbeidsområder Entreprenørskap Tre arbeidsområder Vekst i bedrifter Innovasjonsmiljøer Entreprenørskap Vekst i bedrifter Innovasjonsmiljøer To dimensjoner: Innovasjon Internasjonalisering istockphoto/pawel Gaul 4 4

5 To dimensjoner 1. Innovasjon Utvikle et nytt produkt/ny tjeneste som ikke finnes i markedet i dag 2. Internasjonalisering Fra Norge og ut i verden Bistå norske bedrifter med å internasjonalisere sin virksomhet og øke sin verdiskaping gjennom eksport. Fra andre land til Norge Tilrettelegge for at internasjonale impulser og muligheter synliggjøres for norske bedrifter og blir et bidrag i deres løpende innovasjon, internasjonalisering og profilering. 3. Imperfeksjoner i markedet 4. Distriktsutvikling 5. Landbruket

6 Fem tjenestetyper Rådgivning Kompetanse Nettverk Profilering/omdømme Finansiering

7 Finansiering (bedriftsrettet) Lån Lavrisikolån Risikolån Betingede lån Garantier Skattefunn Tilskudd/stipend Etablerere Bygdeutvikl.midler Distriktsutv.midler Div. programmer Arena/Bio/Tre/Design/NyVekst/ Marint/Maritimt/Mat

8 IN satsingsområder 2009

9 Samfunnsansvar (CSR) IPR (Intellectual property rights) Kvinneandel Design Strategi 2009 Prioriterte områder Buskerud og Vestfold Entreprenørskap SMBer med internasj. vekstamb. Nettverksbasert innovasjon

10 Entreprenørskap - Gründer Øke kompetanse (FRAM E(10), kommers.kurs(20), etablererkurs) Øke fokus på IPR (intellectual property rights) og design (6) Øke kvinneandel (40% i 2013) - Entreprenørskapskultur Heve status / interesse: - Aktiviteter inn mot UE (videregående skole, høyskole) - Synliggjøring av suksesscases i media - Infrastruktur Bidra til et sømløst tilbud (Connect, Seed Forum, intern kompetanseheving, regionalt såkornfond)

11 Strategisk fokus 2009 Entreprenørskap Etablererstipend/Inkubatorstipend (IN) Etablereropplæring for E-stipendmottakere (IN) FRAM-Entreprenør (IN) Inkubatorer (f.eks. Sundland/PI) FORNY-programmet (NFR) Connect Norge Business Angels Network - BAN Såkornfond(div) - Etablerer- Toppetabl. Vekstetablerere IN: - Tilskudd 08: 6,8 mkr - 20% av søkn. Godkj kkr i snitt/søker 1. linjetjenesten: Kommunalt/regionalt Nettverkskreditt Regionale etablererkurs/skole Flerkulturelt ansvar Gründerskolen Ungt Entreprenørskap Oppfinnerprisen Skaperen (IN/TV2) Vanlige etablerere Mobilisering kompetanse Etablererne / Entreprenørskapskultur / Infrastruktur

12 SMBer med internasjonale vekstamb. og nettverksbasert innovasjon INs 9 prioriterte sektorer IN BuVes 6 prioriterte sektorer 12

13 Vekst i bedrifter/innovasjonsmiljøer Små og mellomstore bedrifter Energi og miljø Bioenergi/-drivstoff Økt bruk av bioenergi og utvikle næringsklynger Produksjon av andre generasjon biodiesel. Norske Skog og Xynergo i samarbeid med tyske CHOREN Industries Vannklynga Rent vann; in2cleanwater Arena vann forprosjekt Kobling til kompetansemiljøer Europa/Asia/Sørøst- Asia

14 Nedføringssystem Innovative masser Tildekking av forurenset sjøbunn med innovative tildekkingssystemer

15 Vekst i bedrifter/innovasjonsmiljøer Små og mellomstore bedrifter IKT og elektronikk in2ict, forprosjekt/flerbedriftsprosjekt Internasjonaliseringskonferanse m/fokus India NCE Nano og Mikroteknologi - Forsight Asia initiert gjennom VRI - Utfordring: Få i gang bedriftsrelaterte prosjekter NCE Systems Engeneering Leverandørutviklingsprosjektet (LUP)

16 Vekst i bedrifter/innovasjonsmiljøer Små og mellomstore bedrifter Helse Arena Helse & Lys Hovedutfordring: Prosjektet etablert på initiativ fra høyskole- og virkemiddelapparat Mangler deltagelse fra næringen som en aktiv del av prosjektet Andre helseprosjekter

17 Vekst i bedrifter/innovasjonsmiljøer Reiseliv / kulturnæringer

18 Vekst i bedrifter/innovasjonsmiljøer Reiseliv Kompetanseheving BuVe vha FRAM Reiseliv Samhandling Vestfold fylkeskommune for felles aktiviteter Destinasjonsutvikling Samarbeidsprosjekter NCE FJELL - søknadsprosess Innovativ Fjellturisme Arena avsluttes videreføring av aktiviteter Trillemarka mulig nytt Arena forprosjekt/nettverksprosjekt Deltagelse fylkesdelplan for reiseliv BFK

19 Vekst i bedrifter/innovasjonsmiljøer Kulturnæringer Begr.kapasitet IN BuVe prioriterer samhandling med FK Kartlegging, etablering av nettverk, kompetansetiltak, utviklingsprosjekter FRAM Kultur BuVe - videreføring VRI Vestfold skape møteplasser AKS konseptualisering og bruk av lokale kunstnere (Vfk) Kompetansesenter/Inkubator rytmisk musikk (Union Scene) Tiltak i strategi og handlingsplan for kulturnæringer i Bu 3-årig pilotprosjekt kobling kultur og næring

20 Vekst i bedrifter/innovasjonsmiljøer Landbruk og tilleggsnæringer

21 Vekst i bedrifter/innovasjonsmiljøer Landbruk i Bu/Ve LMD: Viktigste landbrukspolitiske instrument for utvikling av primærlandbruket Bakgrunn: Strategiske føringer og oppdragsbrev fra FM: Buskerud mangfold i ressursgrunnlag med fokus også på landbrukets samfunnsmessige oppgaver utover primærproduksjon Vestfold effektiv råvareproduksjon for næringsmiddelindustrien

22 Vekst i bedrifter/innovasjonsmiljøer Landbruk i Buskerud Tradisjonelt landbruk Tilby fullfinansiering i fremtidsrettede utbygginger innen melk-, storfe- og sauebruk Fremme landbruk i utsatte strøk, Numedal og midtfylket, og prioritere yngre brukere Kompetanseutvikling; tilby FRAM Agro for bønder og styrke 1. linjetjenesten Utviklingstiltak og tilleggsnæringer Stimulere utvikling av næringsklynger 1 samarbeidsprosjekt landbruk-kultur-reiseliv 5 skog- og trebasert prosjekt 10 mat-/reiselivsprosjekt

23 Vekst i bedrifter/innovasjonsmiljøer Landbruk i Bu/Ve Annet nettverks- og kompetanseprogram Veksthusbransjen utvikle til et bedriftsnettverk/arenamodell Gjennomføre in2vekstmat Gjennomføre Etablerergruppe bær- og fruktdyrking Etablere og gjennomføre in2organic

24 Hjemhenting av kunnskap Prosjekt igreen Hovedmål: Økt lønnsomhet vha. økt kunnskap om bedriftens internasj. rammebetingelser Økt kjennskap til internasjonale trender Utvikling gjennom samarbeid i gruppen Metodikk: Samlinger med faglig påfyll og erfautveksling Oppfølging av individuelle prosjekter Resultater: Eks. Vestfold: karveeksport fra Kjølsrød Eks. Buskerud: Sunn pakke fra Huseby Eks. Telemark: Etniske grønnsaker fra Hoppestad

25 Strategi 2009 Prioriterte områder Buskerud og Vestfold Entreprenørskap: - Etablererne - Entreprenørskapskultur - Infrastruktur SMBer med internasjonale vekstamb. og nettverksbasert innovasjon: -Energi& miljø -IKT& elektronikk -Helse -Kulturnæringer - Reiseliv - Landbruk/tilleggsnæringer Design Kvinneandel IPR (Intellectual property rights) Samfunnsansvar (CSR) Lønnsom forretningsutvikling i samarbeid med næringsliv og partnerskap

26 Budsjettrammer IN BuVe

27 Budsjettrammer IN BuVe 09 Motatt tildelinger i mill. kr: Fylkesmann i Buskerud (Bu-midler) 13,7 12,8 (Rentestøtte) 31,7 30,7 Buskerud Fylkeskommune (BU/Estip/Ny vekst/reiseliv) 12,4 11,8 Fylkesmann i Vestfold (Bu-midler) 9,3 8,6 (Rentestøtte) 22,4 21,4 Vestfold Fylkeskommune (etablererstipend) 2,5 2,5 Landsdekkende rammer/budsjetter: Landsdekkende innovasjonslån Lavrisikolån Landsdekkende etablererstipend OFU/IFU-kontrakter VSP-programmene

28 INs lokale kompetanse og kapasitet

29 Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold Mai 2009 Kontor i Drammen Kontor i Tønsberg Kirsten Gunvor Moen Konsulent Oppfølging lån Bjørn-Erik Sveberg Konsulent Oppfølging lån Tore Ø. Strømsodd Direktør Ann Elin Hattrem Ass. Direktør Ingunn Dahl Konsulent Admin. Mona Handeland Konsulent Admin. SME/entreprenørskap Landbruk / næringsmidler Reiseliv / kulturnæringer Team-koordinator Ann Elin Hattrem Ass. Direktør SMB m/int. vekstamb. Liv Jorunn Kristiansen Seniorrådgiver Entreprenørskap Team-koordinator Ole Bertil Grennæs Seniorrådgiver Mat og skogbruk Team-koordinator Toini H. A. Ness Seniorrådgiver Reiseliv Marit Skogli Seniorrådgiver SMB int.amb., kvinner Arne Borgersen Seniorrådgiver SMB int.amb. Henrik G. Fardal Seniorrådgiver Entreprenørskap Lars Thyholdt Senior rådgiver Entreprenørskap Ole Herman Oppen Seniorrådgiver Trad. landbruk Nils Olaf Kverneland Seniorrådgiver Trad. landbruk Arne Østreng Seniorrådgiver Kulturnæringer Lån Jan Egil Pedersen Seniorrådgiver SMB, OFU/IFU Stein Bøe Seniorrådgiver SMB Thron Soma Seniorrådgiver Næringsmidler Karl Martin Østbøll Seniorrådgiver Skattefunn Lina Aker Designrådgiver 3 fylker Einar Alme Seniorrådgiver Næringsmidler

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD

Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD Gründere og internasjonale muligheter i fokus Verden har store behov og det gir store muligheter. Innovasjon Norge hjelper norske bedrifter til å forstå markedet

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

HiG 17.02.2010. Truls Terje Hoel

HiG 17.02.2010. Truls Terje Hoel HiG 17.02.2010 Truls Terje Hoel INNHOLD 1. LITT OM INNOVASJON NORGE 2. PRINSIPPER FOR DELTAGELSE 3. VIRKEMIDLER - LÅN OG TILSKUDD - STIPEND 4. OFU/IFU 2 Prinsipper Vi går inn i prosjekter som gir økt innovasjon

Detaljer

Unge bønder Gargia 8. april 2013

Unge bønder Gargia 8. april 2013 Unge bønder Gargia 8. april 2013 En internasjonal organisasjon Kontorer i alle fylker Representert i over 30 land Innovasjon Norge Vårt hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Programnotat Utviklingsprogrammet -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Sist redigert 11. februar 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål og målgrupper... 3 3. Virkeområder... 3 3.1 Lokalmat...

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] Sammendrag av tiltak foreslått av temagruppene Innledning De fem temagruppenes forslag til tiltak i VINN Agder planen er samlet i dette dokumentet. (Temagruppenes

Detaljer

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING Tittel: Landbruk mer enn landbruk. Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Utgiver: Landbruks-

Detaljer

Nyskapingsguiden for Trøndelag

Nyskapingsguiden for Trøndelag Nyskapingsguiden for Trøndelag Gode muligheter i Trøndelag Har du en god forretningsidé som du ønsker å utvikle, eller kanskje du ønsker å starte egen bedrift? Da kan Trøndelag være stedet. Trøndelag er

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014.

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 0 Regionalt næringsprogram Sør-Trøndelag 2014 Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 1 Innhold 1. Nasjonale føringer... 3 1.1 Mål for landbruks og matpolitikken... 3 1.2 Bakgrunn for

Detaljer

Detaljrapporter. Vedlegg til Årsrapport 2010

Detaljrapporter. Vedlegg til Årsrapport 2010 2010 Detaljrapporter Vedlegg til Årsrapport 2010 Omslagsfoto: Yngve Ask/Innovasjon Norge. Innholdsfortegnelse 1. SATSINGER, PROGRAMMER OG TJENESTER I 2010... 4 2. INNOVASJON NORGES SATSINGER I 2010...

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer

Strategisk plan for DBC Næringshage AS

Strategisk plan for DBC Næringshage AS Sak 18/07, vedlegg 1 Strategisk plan for DBC Næringshage AS Strategisk plan for DBC Næringshage AS 2007-2009 Oktober 2006 DBC Næringshage AS 1 (11) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Næringshagesatsing

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006)

St.prp. nr. 1 (2005 2006) St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5609, 5613, 5625 og 5656 s budsjettproposisjon 2006 For å fremme

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE

INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE Foto: Arild Danielsen Foto: Arild Danielsen INNHOLD 1. Innledning...4. 1.1 Bakgrunn...4. 1.2 Formål...4. 1.3 Forankring...4. 1.4 Eksisterende

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport Rapport Forfatter(e) Steinar Normann, Erik W. Jakobsen, Anne Espelien, Frode R. Johansen, Synnøve Rubach, Gunnar Andersson Rapportnr.: OR 29.12 ISBN: 978-82-680-8 ISBN: 82-7520-680-4 Et kunnskapsbasert

Detaljer

Strategiplan for kulturnæringer

Strategiplan for kulturnæringer Samisk Kulturnæring Kulturarv musikk for kulturnæringer Trøndelag 2009 2016 Billedkunst, kunsthåndverk og håndverk arkitektur og design film Teater Festivaler og idrettsarrangement for kulturnæringer i

Detaljer

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2010-2013 Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 4.12.2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Status... 4 SWOT-analyse... 8 Visjon og mål... 9 Mål 1: Utvikle fem regionale næringsområder... 10 Mål 2:

Detaljer

Sluttrapport Agro Utvikling. 15.juni 2008 31.desember 2010

Sluttrapport Agro Utvikling. 15.juni 2008 31.desember 2010 Sluttrapport Agro Utvikling 15.juni 2008 31.desember 2010 Rapport nr 1/11 Hvam, 2165 Hvam www.agroutvikling.no www.agroutvikling.no Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og målsettinger... 5 2. Oppsummering...

Detaljer

Innovasjon Norge. OCC, OMT og NNN 7. mai 2013. Ole Johan Borge. ph.d., avdelingsleder helse og IKT

Innovasjon Norge. OCC, OMT og NNN 7. mai 2013. Ole Johan Borge. ph.d., avdelingsleder helse og IKT Innovasjon Norge OCC, OMT og NNN 7. mai 2013 Ole Johan Borge ph.d., avdelingsleder helse og IKT Agenda 1. Om IN 2. Hva skal til for åkvalifisere for INs tjenester 3. Tilskudd og lån 4. Rådgivning Victoria

Detaljer