Forbered deg i god tid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbered deg i god tid"

Transkript

1 Nr 05 / 2010 Avslutning av næringsleieforhold: Forbered deg i god tid Advokatene i Brækhus Dege har stor ekspertise på spørsmål rundt næringsleieforhold. Brækhus Dege Advokatfirma DA har stor ekspertise på blant annet eiendomsforvaltning og for øvrig alle rettsforhold tilknyttet fast eiendom. Her er noen nyttige tips for deg som skal avslutte et næringsleieforhold. I Brækhus Dege Advokatfirma DA opplever vi at utleiere i et svakt marked søker å utnytte de muligheter lov og kontrakt måtte gi dem ved et leieforholds avslutning. Det kan oppstå spørsmål om leiers vedlikeholdsplikt er oppfylt, og om lokalene er kvalitativt og formelt riktig tilbakelevert til riktig tid. Utgangspunktet for utleier er ofte at han ikke har noen ny leier klar til å overta straks leiekontrakten er utløpt. Han har derfor en periode foran seg med bare utgifter og ingen inntekter knyttet til det aktuelle leieobjektet. I tillegg er det i dag svært få som leier «as is», hvilket innebærer at utleier må «skreddersy» lokalene for ny bruker. Utleier vil derfor prøve å kompensere kostnader og inntektsbortfall ved leieforholdets avslutning gjennom å kreve betalt for anførte mangler eller forsinkelser. Vi ser derfor at tilbakeleveringsproblematikken nærmest er blitt et nytt «fag», med plass for både advokater og annen ikke-juridisk, teknisk kompetanse. Krever juridisk ekspertise Hvor leier har hatt plikt til innvendig vedlikehold og hvor plikten i leieperioden ikke fullt ut er etterlevet, har utleier krav på utbedring fra leiers side eller eventuelt erstatning for utbedringskostnadene. Verdsettingen av leiers forpliktelse i denne situasjonen vil partene ofte være uenige om. Hva betyr det i praksis at lokalene skal tilbakeføres til den stand de var i ved leiers tiltredelse? Det må som oftest søkes et skille mellom ansvarsbetingende manglende vedlikehold på den ene side, og «alminnelig slit og elde» på den annen, som vanligvis ikke skal erstattes/ utbedres. Partenes diskusjoner krever ikke sjelden innsats av både teknisk og juridisk ekspertise. Når leierforpliktelsen måtte være klarlagt via disse diskusjoner, kan leier i praksis velge om han vil betale seg ut av utbedringskravet eller om han vil utbedre i egen regi. Det siste har den fordel at han da har kontroll med kostnadene til utbedringen, mens det å kjøpe seg ut som regel vil være basert på takster og andre vurderinger. På den annen side har utleier på grunn av krav om «skreddersøm» som nevnt, hyppig større bruk for penger enn faktisk utbedring. Kan gi tvister Det som her er viktig er at leier forbereder avslutningen i god tid, gjerne flere måneder før leiekontrakten utløper. Har man for dårlig tid, kan valgmuligheten i realiteten være bortfalt, idet egenutbedring vil måtte forutsettes gjennomført etter kontraktsutløp. Dette siste er ofte ikke noe praktisk problem for utleier om han ikke har ny leier. I tilfeller hvor dette ikke er helt klart, vil det føre til diskusjoner og tvist. Det vil bli fremmet krav om erstatning for tapte leieinntekter fra ny leier. Hvis slikt tap ikke kan påvises, kan det til og med fremmes krav om vederlag for forsinket tilbakelevering, tilsvarende leien etter kontrakten. Et slikt krav bør imidlertid kunne avvises, idet leiers egenutbedring etter utløpsdato (med utleiers samtykke) representerer en avtale om mangelsutbedring og ikke forsinket tilbakelevering. Men også her kan det være rom for tvist både på juridisk og faktisk grunnlag. Søk bistand tidlig før tvisten er et faktum. // Alle rettigheter forbeholdes Konsulentfirmaet Henrik Meyn

2 LOS ledende leverandør av kraft til bedriftsmarkedet Kraftleverandøren LOS har på få år syvdoblet salgsvolumet og befestet sin posisjon som den ledende leverandøren av kraft til bedriftsmarkedet i Norge. Profesjonell kraftforvaltning med dokumenterte resultater for kundene kombinert med skreddersydde drifts- og faktureringsløsninger har vist seg å være en god resept for lønnsom vekst. Vi opplever stadig at LOS vinner konkurranser om levering av strøm til bedriftsmarkedet i Norge, og det er en god bekreftelse på at vi har attraktive produkter og leverer gode, dokumenterte resultater for kundene våre i kraftforvaltningen. Kundene ser at de oppnår en gunstig kraftpris med LOS som leverandør, sier markeds- og salgsdirektør i LOS, Geir Jørgensen. Mange store virksomheter har stort forbruk fordelt på mange anlegg. Disse kundene er blant annet opptatt av at leverandøren kan viderefakturere nettleien og sammenstille kraft og nettleie på samme faktura, og en faktureringsløsning skreddersydd eget økonomisystem. En rekke anbudskonkurranser har vist at LOS kan tilby bedre drifts- og faktureringsløsninger enn konkurrentene våre. Dette gjør at kundenes fakturahåndtering blir enklere, noe som gjør at de sparer tid og dermed også penger, sier Jørgensen. Om LOS AS: LOS er et heleid datterselskap av Agder Energi AS LOS leverer mer enn 5,5 TWh i det nasjonale bedriftsmarkedet LOS er også blant landets største kraftleverandører i privatmarkedet Har landets mest fornøyde strøm kunder ifølge Norsk Kundebarometer i ,0 milliarder kroner i omsetning i 2009 LOS satser stort på kraftforvaltning, og kontinuerlig overvåkning av kraftmarkedet bidrar til å sikre gunstige kraftpriser for kundene. Fra venstre kraftforvaltere Dag Eivind Vestbakke og Andreas Myhre, markeds- og salgsdirektør Geir Jørgensen og markedsanalytiker Anne Gjerden. LOS leverer nå mer enn 5,5 TWh til bedriftsmarkedet, og er i ferd med å inngå kontrakt med flere nye store kunder. Dette gjør at LOS sannsynligvis er den største leverandøren til bedriftsmarkedet i Norge, hvis man ser bort fra kraftkrevende industri som har inngått langsiktige avtaler med staten. Solid kompetanse og motiverte medarbeidere Jørgensen legger ikke skjul på at konkurransen i bedriftsmarkedet er tøff, og det er de beste leverandørene som vinner frem. For oppfylle ambisjonen om å være den beste kraftleverandøren i Norge må vi ha den beste kompetansen, og motiverte medarbeidere som står på for kundene. Resultatene vi har oppnådd og tilbakemeldingene vi får i kundeundersøkelser bekrefter at vi er på rett vei, sier Jørgensen, som er svært fornøyd med at LOS har landets mest fornøyde strømkunder i Norsk Kundebarometer. LOS satser stort på kraftforvaltning sammen med resten av Agder Energi-konsernet. Målet er å være blant de tre beste energiforvaltningsmiljøene i Norden. Konsernet har i dag over 40 ansatte som arbeider med energiforvaltning og handel. Gode analyser og medarbeidernes evne til å vurdere fremtidig prisutvikling skal bidra til at kundene oppnår lavest mulig kraftpris gitt den risiko og forutsigbarhet de ønsker. Fornøyde kunder gir vekst Den sterke veksten LOS har hatt de siste årene ser ut til å fortsette, men Jørgensen er opptatt av at nøkkelen til vekst er å levere det selskapet lover kundene: For å ha lønnsom vekst er det like viktig at vi beholder våre eksisterende kunder som å få nye. Derfor er vi svært opptatte av å oppfylle forventningene til kundene som har valgt LOS. Fornøyde kunder og dokumenterte resultater i forvaltningen som viser at kundene oppnår en gunstig kraftpris er det beste salgsargumentet overfor potensielle nye kunder. Fortsetter vi med det, vil veksten komme som et naturlig resultat, sier han. At LOS sin resept ser ut til å fungere vitner dagens kundeliste om. LOS er storleverandør til offentlig sektor med en rekke av landets største kommuner, Posten, Statsbygg, Politiets Sikkerhetstjeneste og Norges Bank som noen av kundene. LOS er også en betydelig leverandør til privat sektor med store og kjente kunder i alle bransjer. Gjennom leveranser til dagligvarehandelen, hvor både Rema 1000 og Coop er kunder, holder for eksempel en betydelig andel av landets dagligvarer riktig temperatur med strøm fra LOS. 2

3 Spartacus Forvaltning vinner terreng En kundeoptimal forretningsmodell gir Spartacus et forsprang på sine konkurrenter og i 2010 forventer selskapet en femdobling av omsetningen sammenliknet med året før. Vi har hatt en voldsom utvikling de siste årene, og vi forventer å omsette for nær 100 millioner i 2010, noe som er en femdobling sammenliknet med i fjor, sier daglig leder Steingrim Stegane. Han leder en bedrift med 38 ansatte som akkurat har flyttet inn i splitter nye lokaler på Helsfyr, og som opplever svært gode dager. Vi har funnet en forretningsmodell som alle de ansatte tror på og som kundene nyter veldig godt av, mener Stegane. Kort fortalt er Spartacus Forvaltning AS en avtaleforvalter av bedrifters sekundærtjenester og medlemmene er stort sett små- og mellomstore bedrifter, samt større konserner og kjeder. Vi har 2000 medlemmer og det gir oss et meget godt forhandlingskort ovenfor leverandørene. Vi forhandler på medlemsporteføljen vår, og jo flere medlemmer vi har, jo bedre priser får vi fra leverandørene, konstaterer Stegane. Ingen påslag Det som differensierer Spartacus fra sine Navn: Spartacus Forvaltning AS Bransje: Avtaleforvalter for næringslivet Stiftet: 2004 Antall ansatte: 38 Omsetning: Forventer å omsette for 100 millioner i 2010, noe som er en femdobling fra 2009 Kontakt: eller telefon Daglig leder Steingrim Stegane og salgssjef Gunhild Falla i Spartacus Forvaltning opplever gode tider og forventer å levere et godt resultat konkurrenter er at de ikke tar påslag på prisene de får fra sine leverandører. Vi tjener penger på medlemskontigenten. De prisene vi klarer å fremforhandle fra leverandørene går rett ut til medlemmene uten påslag, og dette synes vi er optimalt, sier salgssjef Gunhild Falla og fortsetter. Vi skiller oss fra våre konkurrenter på at vi leverer lave priser og at medlemmene våre betaler en medlemsavgift en gang i året, sier hun. De små- og mellomstores forkjemper Der Spartacus henter det meste av sin business er i det små- og mellomstore bedriftsegmentet. Det er ikke uvanlig at små-og mellomstore bedrifter blir skviset på pris av store leverandører og mange av disse har mye å tjene på å velge et medlemsskap hos oss, mener Stegane og utdyper. Vi har gode relasjoner med våre leverandører, men ikke bedre enn at vi bytter hvis vi ser klare fordeler for våre medlemmer. Halveres for eksempel strømprisen trenger man som medlem hos oss ikke å bekymre seg for bindinger til et strømselskap over flere år med en fast pris, forteller han. Etableres i Sverige Som et resultat av veksten er Spartacus allerede i ferd med å etablere seg hos vårt broderfolk i øst og Stegane håper man kan sette i gang allerede fra første kvartal i Vi etablerer oss i disse dager i Sverige og regner med å gjøre business der i Vi har allerede kommet i mål med en avtale på strøm og telefon, så vi er positive til at vi skal lykkes i et nytt marked, sier han. 3

4 Repant ASA: Repant Cosmos setter ny dagsorden for panteautomater Plast er byttet ut med elegant glass. Knapper er erstattet med lekker touch-skjerm. Maskinen tar unna fortere enn to kjappe ungdommer kan fôre den. Og betjeningen får sms-varsel i god tid før maskinen trenger tilsyn. Nyheten Repant Cosmos setter helt ny dagsorden for panteautomater, og er bygget for enkel bruk og drift. Verden ser til Norden når det gjelder panteautomater, og børstnoterte Repant ASA er utfordreren. Selskapet har hele maskiner i drift i inn- og utland. Adm. dir. Gudmund Larsen er mer enn synlig stolt av Repant Cosmos som nylig ble lansert. Lanseringen skjedde etter grundige analyser av hva både forbrukerne og butikkene ønsker seg av en panteautomat, og ikke minst av utviklingen i returemballasje som har gått fra glass som hovedvolum til engangsbokser og -plastflasker. Med Cosmos har vi gjort panteautomater stilige, raske og enkle å betjene for butikkenes kunder og medarbeidere, sier adm. dir. Gudmund Larsen i Repant som utvikler og leverer helhetlige panteløsninger for det europeiske markedet. Touch-skjermen er enkel å bruke for både kunder og kjøpmenn. Rask maskin som virker Butikkunder ønsker ikke maskiner som piper og blinker på grunn av feil. Det er bare pinlig. Kundene vil kort og godt bli kvitt emballasjen sin på en problemfri måte. De vil glede seg over Cosmos, sier Larsen. Et videosystem sørger for at Repant Cosmos kan fungere i krevende marked som for eksempel Tyskland som har flere tusen forskjellige flaskeformer. Varsler i god tid Vanligvis blir kunden stående med uforrettet sak når et sorteringskammer i maskinen er blitt fylt opp. Faren for dette er vesentlig redusert med Repant Cosmos som kan varsle betjeningen for eksempel med sms i god tid i forveien. Maskinen melder også i fra om gryende feil på sine egne komponenter. Service ivaretas av PSI som har et stort servicenettverk, call-center som holder åpent fra kl sju dager i uken og mange andre installasjoner i butikkene å ivareta. En måte å holde kostnadene nede på, sier Larsen, som forteller at fingernemme, lokale kjøpmenn kan gjøre noe service selv dersom de ønsker det. PSI står også for salg i Norge, slik at panteautomater kan ses i sammenheng med andre investeringer i butikk. Valgfritt design Larsen og hans kolleger mener sågar at en panteautomat skal være pen! Vi har byttet ut plastdører med front i herdet glass. Det gir et stramt og fint uttrykk, og kan dessuten spesialdesignes med dekorfolie på baksiden. Panteknappen er erstattet med touchskjerm som også kan ha veiledning på flere språk. Via Internett kan man enkelt forandre reklame som vises, hvem som skal nyte godt av pantedonasjoner m.m. Mange kjøpmenn er opptatt av lokal forankring. Med Cosmos får de mulighet til å vise dette gjennom at donasjoner fra pant kan gå til lokale formål for eksempel musikkorps. Larsen mener folk vil legge innkjøpene sine til butikker som støtter opp om lokalmiljøet. Like enkel som mobiltelefon For betjeningen skal det være like enkelt å bruke våre maskiner som siste nytt av brukervennlige mobiltelefoner, sier han. Tradisjonelt må kjøpmenn trykke forskjellige koder for å få ut rapporter og feilmeldinger. Med Cosmos kan de bare trykke på skjermen og lett forstå maskinens muligheter. Repant P.O. Box 720 Stromsø NO-3003 Drammen Telefon: E-post: 4

5 Nyheten TwoCards: SMB-kredittkort som sier suksess Terra Kortbank har snekret sammen et kredittkortkonsept som er uovertruffent for SMBsegmentet. Skill mellom privat og bedrift, men ha samme PIN-kode, få reiseregningsmodul inkludert og bonuspoeng i rene penger etter egne valg. Og er du stolt bedriftsleder, kan du bruke kortet som reklameplakat. TwoCards er av samme plastikk som de andre, men innholdet er helt nytt. Dette er fleksibilitet og brukervennlighet servert på sølvfat, og det er du som bestemmer hvordan ting skal være, sier Karl- Richard Floer, viseadministrerende direktør i Terra Kortbank AS. TwoCards er det første totale kredittkortkonseptet utformet med tanke på behovene i små og mellomstore bedrifter (SMB). I ett og samme kort får du kort for privatpersonen og «bedriftspersonen». Du slipper å holde styr på to PIN-koder til, og du trenger ikke bekymre deg så lenge du benytter riktig kort som kjøpet skal gå på: eventuell fordeling på Twocards Business kan du ordne på nett i ettertid. Enkelt å skille privat og bedrift I den brukervennlige nettportalen tilknyttet Two- Cards, har du full oversikt over all kredittkortbruk til enhver tid. Fra et bedriftssynspunkt er funksjonen for bilagsadministrasjon svært nyttig. Her kan du huke av hva som er utgifter i forbindelse med tjenestereise, andre utgifter som skal refunderes og eventuelle privatutgifter. TwoCards kommer Her får du bonuser nå: Easypark Temareiser Fredrikstad Hotels4u First Hotels NetTravel Kolberg Caspary Lautom (kcl.no) Færder båtutstyr Nordic Sportsmaster Inkexpress Spesialtilbud i sommer: Bonus på hoteller brukere vet det allerede: TwoCards er et av markedets aller mest fordelaktige, særlig om du er en av Norges stolte ledere av små og mellomstore bedrifter, forteller Thomas Langved (t.v.) og Karl-Richard Floer i Terra Kortbank AS. altså med egen reiseregningsmodul inkludert. Alle kjøp som er foretatt i utlandet føres dessuten i et skjema for MVA-refusjon. For å logge deg inn i portalen, benytter du din egen banks sikre Bank-ID. Dermed har du full tilgang til både fakturabetaling og dessuten sperring av alle dine kort, dersom lommeboka skulle ha blitt borte. Du kan også endre egen profil og valgene for hva du vil ha tilsendt av relevante nyhetsmeldinger. Fri, betydelig bonus I nettportalen velger du også hvilken av fem mulige kategorier du vil ha bonus i. Fire prosents bonus på kjøp av alle flyreiser uavhengig av destinasjon og flyselskap du kjøper av, er attraktivt. Og selvfølgelig er reise- og avbestillingsforsikringen inkludert når minst halvparten av reisen/hotelloppholdet er betalt med kredittkortet. Du kan alternativt velge deg tre prosents bonus på elektronikk, drivstoff, sportsutstyr eller klær og sko. Bonuskategoriene kan du endre når det måtte passe deg alt etter hva du skal kjøpe i nærmeste fremtid. Idet bonusen overstiger 100 kroner, kan du overføre beløpet til kredittkortet, forteller Thomas Langved, markedssjef i Terra Kortbank AS. Bruk av TwoCards åpner i tillegg for betydelige bonuser fra en stadig voksende partnerliste. Med på kjøpet får du et gratis Priority Pass som gir deg mulighet til å unngå overfylte avgangshaller på flyplasser verden rundt. Mot en inngangsavgift har du da tilgang til over 600 VIP lounger. Firmalogo på kortet? Valgfriheten stopper ikke med dette. Kredittkortets utseende kan du også bestemme selv. Er du gründer, er du sikkert stolt av virksomheten din. Derfor lar vi deg gjerne få firmalogo eller produktet du selger på forsiden, for eksempel. Så reklamerer du for bedriften hver gang du drar kortet, bemerker Floer. Kortet koster ingenting å anskaffe eller å ha. Så om du trenger et kredittkort, er dette et av markedets aller mest fordelaktige, mener Langved: TwoCards kan spare tid og penger for deg samtidig som det forenkler bedriftshverdagen ved å gi rutiner for regnskapsføringen. Mange har oppdaget fordelene allerede; nærmere bestemt ca

6 Skretting: Et lokomotiv i norsk oppdrett Da fôrprodusenten Skretting tente på idéen fiskefôr for snart 50 år siden, var fiskeoppdrett så nytt og ukjent at selgerne ble med ut til de få kundene og kurset dem i oppdrett og fôring. I dag leverer Skretting 1,3 millioner tonn fra tre fabrikker i Norge og 16 til spredd over hele verden. Skretting er et begrep i norsk oppdrett på grunn av fôret de produserer, på grunn av viljen til innovasjon og en lang først-med-liste. Og også fordi bedriften med hovedkontor i Stavanger har lang tradisjon for å ta ansvar og trå til i langt større grad enn rollen som fôrleverandør skulle tilsi. Utfordringene i oppdrettsnæringen har variert, fra lakseberg og overproduksjon til dagens Om Skretting: I år setter Skretting ny standard for bærekraftig råvarebruk i fôret, forteller administrerende direktør Viggo Halseth. (Foto: Jan Inge Haga) Skretting er verdens ledende produsent av fôr til oppdrettsfisk. Hovedkontor: Stavanger Fabrikker i 12 land 3 fabrikker i Norge: Stavanger, Averøy, Stokmarknes Ansatte: (verdensbasis) 243 (Norge) Omsetning 2009: MEUR (Skretting totalt), MNOK (Skretting Norge) Produksjon 2009: ca 1,3 millioner tonn (Skretting totalt), tonn (Skretting Norge) Skretting er verdens ledende fiskefôrprodusent med virksomhet i fem verdensdeler. I 2009 omsatte de tre fabrikkene i Norge fôr til laks, ørret og marine arter for 4,3 milliarder kroner. (Foto: Jan Inge Haga) lusesituasjon og langsiktig bærekraft. Lakseberget var det i sin tid vi som fikk solgt. Hvert andre år fra 1996 har vi samlet en hel oppdrettsverden til Aqua- Vision-konferansen. I fjor lanserte vi forebyggende lusefôr basert på biologiske metoder, og i år setter vi ny standard for bærekraftig råvarebruk i fôret, forteller administrerende direktør Viggo Halseth. Bærekraft eneste vei I fullskalaforsøk har Skrettingfôr allerede produsert fisk som har gitt mer fiskeprotein enn det som er brukt til råvarer i fôret. Netto fiskeproteinproduksjon fra oppdrett er en viktig milepæl. Det gir nye muligheter til bærekraftig vekst. På rimelig kort sikt tror vi det er mulig å bruke enda mindre fisk i fôret enn det vi gjør i dag. Vi forsker intenst på dette og gjør stadige framskritt. I fjor avdekket vi nye hemmeligheter i laksens ernæringssystem, og etter det gjennombruddet har fiskefôret rekordlavt innhold av marine råvarer, sier Halseth. De marine råvarene i fiskefôr er fiskemel, -olje og -avskjær. Fiskemel og -olje blir fremstilt av fiskearter som i hovedsak ikke er egnet til eller etterspurt som menneskemat, og av avskjær og overskuddsfangst som ikke går til konsum. Skretting bruker bare olje og mel som stammer fra regulerte fiskerier. Innovasjon i ryggraden Skretting har sin egen forskningsavdeling, Skretting Aquaculture Research Centre. Den er et av de ledende internasjonale miljøene for havbruksforskning med 60 ansatte og årlig FoU-budsjett på over 70 millioner kroner. Skretting er innovasjonsdrevet. Det er derfor vi har kunnet være med i toppen så lenge, slår Halseth fast. Utviklingen av fiskefôr er enorm. Skulle vi holdt oss til fôroppskriftene fra 1990-tallet, ville den samlede fôrregningen til norske oppdrettere i 2009 blitt 2,5 milliarder kroner høyere enn den er. Skrettings forskning og kunnskapsutvikling tilfører oppdrettsnæringen flere hundre millioner kroner i året når vi ser det på denne måten. Fra Jæren til Jorden 2000-tallet er Skrettings tredje hundreår. Bedriften med navn etter en gård på Jæren, startet i 1899 og har vært i sammenhengende drift siden, hele tiden som innsatsleverandør til matproduksjon. Det begynte med fôr og utstyr til landbruket. Det første fiskefôret kom på markedet i I 1990 ble landbruksdivisjonen solgt, og fiskefôr ble hovedsatsingen. På 1980-tallet ble Skretting en del av et internasjonalt selskap, først med BP som eneaksjonær, senere med Nutreco som eiere. Dagens eiere, nederlandske Nutreco, har gjort Skretting til merkenavn på all sin fiskefôrproduksjon gårdsnavnet fra Jæren er nå synonymt med markedsledende fiskefôr i alle de store oppdrettslandene og i hele underskogen av små. 6

7 Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL): Sjømat å være stolt av Langs Norges langstrakte kyst har mennesker livnært seg av fiske i uminnelige tider. Fortsatt er sjømatnæringen en av de viktigste bærebjelkene i mange lokalsamfunn fra Sørlandet til lengst øst i Finnmark. De seneste tiårene har havbruksnæringen spilt en stadig viktigere rolle for bosetting og næringsutvikling i kystnære områder, og næringen spiller også en stadig viktigere rolle for å forsyne verdens stadig økende befolkning. Havbruksnæringen har bidratt sterkt til at sjømat nå er Norges nest største eksportnæring. I 2009 eksporterte norske bedrifter sjømat for 44,7 milliarder kroner. En stadig større del av eksportinntektene kommer fra havbruk. I 2009 utgjorde laks og ørret fra oppdrett 58 prosent av sjømateksporten, tilsvarende en verdi på 25,7 milliarder kroner. FNs matvareorganisasjon mener verdens økende sjømatbehov utelukkende kan dekkes gjennom oppdrett. Mat i verdensklasse Nordmenn flest er kanskje ikke klar over hvilken anerkjennelse norsk oppdrettslaks har oppnådd over hele verden. Det er ikke tilfeldig Om FHL: Vi har all grunn til å være stolte av vår fiskerihistorie og av sjømatnæringen slik den fremstår i dag, sier styreleder Ole-Eirik Lerøy i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL). FHL er en medlemsstyrt organisasjon tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). FHL representerer ca 500 medlemsbedrifter med ansatte innen fiskeindustri, havbruk, fôrproduksjon og marin ingrediensindustri. Geir Andreassen er administrerende direktør, Ole-Eirik Lerøy er styreleder. Japanske elever tilbereder norsk laks. at 90 prosent av laksen japanske sushikokker serverer er foret opp i norske oppdrettsanlegg. Et bedre kvalitetsstempel er det vanskelig å oppnå. Forklaringen er enkel. Skal du servere kundene dine rå fisk, må du være hundre prosent sikker på at den holder topp kvalitet og er trygg å spise. Japanske sushikokker vet at norsk oppdrettslaks er sunn og frisk og av ypperlig kvalitet, kort sagt sjømat i verdensklasse, sier styreleder Ole-Eirik Lerøy i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL). Norske sjømatbedrifter selger i dag sine kvalitetsprodukter til 130 land, og hver dag spises det 35 millioner måltider norsk fisk. Målt i verdi er Norge blitt verdens nest største sjømateksportør. Store ringvirkninger Men det er ikke bare eksport som bringer inntekter til norsk sjømatnæring og det norske samfunnet. I 2008 bidro fiskeri- og havbruksnæringen med 36 milliarder kroner til landets brutto nasjonalprodukt. Av dette utgjorde ringvirkninger til andre næringer rundt 17,5 milliarder. Norske sjømatbedrifter sysselsetter årsverk, hvorav ringvirkningene utgjør rundt årsverk. Sjømat skaper liv og utvikling langs hele kysten. For hver million i ny verdiskaping i sjømatbedriftene, skapes det kroner i annet næringsliv. Forskning og teknologi De færreste er nok klar over hvor mye forskning og teknologi som ligger bak disse tallene. Det er vanskelig å lage et verdensledende produkt uten også å ha tilegnet seg verdensledende kunnskap. Ekspertise om laks og lakseprodukter, fiskehelse og livet i havet finnes i rikt monn i norske havbruksbedrifter og andre norske fagmiljøer. Grunn til å være stolte Vi har all grunn til å være stolte av vår fiskerihistorie og av sjømatnæringen slik den fremstår i dag. Det er vi også i høyeste i grad i FHL, sier Lerøy. FHLs rundt 500 medlemsbedrifter, alt fra små lokale familiebedrifter til internasjonale konsern, sysselsetter mennesker innen fiskeindustri, havbruk, fôrproduksjon og marin ingrediensindustri. I FHL arbeider vi for å ivareta disse medlemmenes interesser. Vi arbeider for at sjømatbedriftene skal ha rammebetingelser og utviklingsmuligheter som styrker konkurransekraft og lønnsomhet og gir gode og sikre arbeidsplasser. Vi arbeider for at produktene får tilgang til internasjonale markeder og vi arbeider for at Norge også i fremtiden skal være verdens fremste sjømatnasjon. Kort sagt gjør vi vårt ytterste for at sjømatelskere over hele verden skal kunne nyte et måltid med verdens beste produkter fra norske fjorder og havområder, sier Ole-Eirik Lerøy. 7

8 3M: Global leverandør innen olje og gass 3M er et av verdens mest innovative selskaper. Bare til olje og gassektoren tilbyr selskapet nær produkter. Mange blir overrasket når vi snakker om mikroskopiske glassbobler som kan tilsettes betong for å lette vekten, sier Irene Hynne Torstensrud i 3M. Det finnes knapt en bransje som ikke bruker noen av de ulike 3M-produktene, enten det dreier seg om helse, trafikksikkerhet, kontorprodukter, slipeprodukter eller lim for å nevne noe. Vår suksess henger sammen med vår evne til å knytte våre ulike teknologier med en endeløs strøm av kundebehov. Derfor brukes produktene av forskjellige faggrupper, fra elektrikere til sykepleiere og tannleger, fra kontorarbeidsplassen til offshorevirksomhet, sier Irene Hynne Torstensrud, ansvarlig for selskapets kommunikasjon til olje- og gassmarkedet. Olje og gass Olje og gass er et av de viktigste satsingsområdene for selskapet, som totalt sett har en omsetning på 25 mrd USD, ansatte og nærmere 200 salgskontorer i ulike land. 3M har levert produkter til olje og gassektoren i 50 år. Vi har en tydelig posisjon gjennom ulike produkter spesielt utviklet for sektoren, deriblant intercom, åndedrettsvern, tape, lim og produkter til overflatebehandling. Vi jobber tett med kundene for å identifisere problemområder innen leting, produksjon, transport og raffinering. Produktene gjør det mulig å jobbe på enda større dyp og å effektivisere bore- og brønnhullsprosessene med fokus på miljø, sier Knut A. Mo, salgsansvarlig for 3M Norge Olje & Gass. Innovasjon 3M setter årlig av 7 prosent av omsetningen på Nøkkelpersoner 3M Norge Olje & Gass: Knut A. Mo Salgs- og markedsansvarlig O&G Joar Jørum Teknisk ansvarlig O&G Irene Hynne Torstensrud Markedskoordinator O&G 3M har stått for en rekke betydelige produktutviklinger som har blitt standard innen olje og gass. Blant dem glassbobleteknologien, samt løsninger for filtrering, brannbeskyttelse og korrosjonsbeskyttelse. Fra venstre: Knut A. Mo, Irene Hynne Torstensrud og Joar Jørum. 25 mrd. USD til forskning. Forskningen har gjort selskapet ledende innen utviklingen av stadig nye teknologier, produkter og løsninger. Glassbobleteknologien har forandret mye i offshoresektoren. En av de store utfordringene med havkonstruksjoner er vekten. Sementkonstruksjoner kan bli så tunge at de kollapser eller synker ned i underlaget. Ved å støpe inn 3Ms glassbobler, som kan minne om hvetemel om du tar litt av det i hånden, reduseres vekten betydelig. Ulike typer glassbobler med forskjellige egenskaper er tilpasset ulike grader av undervannstrykk og andre forhold som spiller inn. Glassboblene ble opprinnelig utviklet som «coating» på veiskilt. Først senere har vi begynt å bruke dem i offshorebransjen, forteller Mo. Glassboblene har funnet en rekke bruksområder til havs, deriblant i overflatemiddelet på rørledninger, i rørisolasjon, og som en bestanddel i termotape. Filtrering og vedlikehold 3Ms avanserte filtreringsteknologi er mye benyttet i sektoren med bakgrunn i at kvaliteten på væsker er blant utfordringene. Det brukes mye væsker i ulike prosesser og de drar med seg mye urenheter som må filtreres og renses bort. Vi kan tilby komplette, solide løsninger kunden kan være trygg på, og ikke minst ekspertise og know-how, forteller Joar Jørum, teknisk ansvarlig for filtreringsproduktene i 3M. Torstensrud supplerer: Vi er også ledende innen markedsenheten MRO (Maintenance and Repair Operations). Du finner ikke mange håndverkere eller andre tekniske fagfolk som ikke bruker 3M-produkter. Vi har en enorm bredde, og flere av produktene er ATEX-godkjente og tilfredsstiller strenge krav offshore, sier hun og oppsummerer: 3Ms styrke er vårt enormt brede spekter av teknologier, godt testede produkter og ikke minst erfaringer fra andre land og verdensdeler i kraft av at vi er et globalt selskap. Vi kan trekke veksler på fagfolk uavhengig hvor de kommer fra, smiler hun. 3M Norge AS Hvamveien 6, 2013 Skjetten Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon: Fax:

9 Redpill Linpro: Fri programvare fra idealisme til business Skal du velge fri programvare, hvor du selv bestemmer retningen, eller foretrekker du lukket programvare hvor ITleverandøren sitter i førersetet? Stadig flere bedrifter velger det første alternativet, og blant annet mener VG at de over en tiårsperiode har spart millioner kroner på å bruke fri programvare på Norges største nettsted VG.no. Hvilke produkter skal vi satse på, hvilke markeder skal vi prioritere og hvilke mennesker trenger vi. Alt dette bestemmer bedriften selv. Men når det kommer til råderetten over IT-softwaren selve livsnerven i selskapet sverger mange bedrifter fortsatt til lukkede systemer, såkalt proprietær programvare. Med lukkede systemer er kildekoden hemmelig. Det betyr at du verken kan feilsøke eller gjøre endringer i programvaren. Med fri programvare, eller åpen kildekode som noen kaller det, får du full råderett over programvaren. Gjennom å studere kildekoden kan du skreddersy løsninger etter egne behov, eller du kan kjøpe de profesjonelle tjenestene du selv behøver for implementering, tilpassing, kurs, support og vedlikehold. Siden programvaren er åpen kan disse tjenestene leveres av ulike leverandører som kun konkurrerer på kvalitet, pris og service. Fri programvare gir deg dermed bedre produkter, større frihet, bedre service og lavere kostnader. Redpill Linpro leverer de fleste produkter et selskap er avhengig av; operativsystem, integrasjon, sikkerhet, infrastruktur, databaser, epost, gruppevare, web, dokumenthåndtering og CRM. Eksempler på tjenester selskapet leverer for å hjelpe kundene til å trygt implementere fri programvare, er konsulenttjenester, kurs, lokal support, applikasjonsforvaltning og drift. Redpill Linpro leverer, via et separat datterselskap, produktsupport for Varnish til bedrifter spredt verden over, i tillegg til utvikling av ytterligere skreddersydde løsninger. Redpill Linpro har 180 ansatte fordelt på syv kontorer i Norden. Det er du selv som kjenner bedriften best og vet hvilke behov dere har. Ikke IT-leverandøren. Er det ikke da smart å ta strategisk kontroll over de IT-programmer som dere skal bruke, og kunne kjøpe profesjonelle tjenester uten å være innelåst, spør Margrethe Gleditsch, administrerende direktør i selskapet Redpill Linpro. Pragmatisme, ikke idealisme Det sier Margrethe Gleditsch, administrerende direktør i selskapet Redpill Linpro. Selskapet har i år 15-årsjubileum og er resultatet av en sammenslåing mellom svenske Redpill og norske Linpro. Sammen er de Nordens ledende fagmiljø og leverandør av produkter og tjenester rundt åpen programvare. Gleditsch forteller hun ser en økende interesse i markedet for å velge åpen programvare. Selvsagt handler det ikke om idealisme. Frihet, kvalitet og service har stor nok verdi i seg selv. Bak beslutningen om velge åpen programvare ligger først og fremst strategiske og økonomiske vurderinger. Blant annet dreier det seg om å kunne videreutvikle bedriften gjennom nye innovative løsninger, og om å skape større forutsigbarhet rundt IT-kostnadene. Gikk fra 12 servere til én En bedrift som helt siden 1995 har benyttet åpen kildekode er mediehuset VG. Driftsansvarlig for VG Multimedia, Anders Berg, har anslått besparelser på anslagsvis millioner kroner over 10 år på å bruke fri programvare. Redpill Linpro har jobbet tett med VG i en årrekke, og blant annet har selskapene i fellesskap utviklet løsningen Varnish. Denne løsningen er fri programvare, kan fritt lastes ned fra Internett og brukes verden over i dag av hundrevis av Internettleverandører og nettsteder. Varnish mellomlagrer de mest leste nettsidene slik at disse kommer langt raskere opp i nettleseren på skjermen. Dette bedrer igjen lesernes brukeropplevelse og i tilegg reduseres serverbehovet med nærmere 90 prosent. For VG Nett som daglig leses av nesten 1,4 millioner nordmenn har Varnish bidratt til en enorm effektiviseringsgevinst. Mens VG-Nett tidligere kjørte på 12 servere finnes det i dag kun én server, forteller Anders Berg. Redpill Linpro leverer produktsupport for Varnish til bedrifter spredt verden over, i tillegg til utvikling av ytterligere skreddersydde løsninger. Store bedrifter først ute Varnish er bare ett eksempel på den produktportefølje Redpill Linpro leverer tjenester rundt. Selskapet har over de siste 15 årene bygd en kundebase på over 500 kunder, primært i Norden. Blant kundene finnes de fleste store telekomselskap, IT-intensive offentlige organisasjoner og bedrifter innen media, reiser og logistikk. Kundene våre som har vært med oss lengst er typisk store bedrifter med en tung IT-virksomhet, som tidlig så nytten ved å benytte fri programvare. Vi merker nå en løpende vekst innen SMB-markedet, hvilket tyder på at fri programvare spres enda raskere i takt med nye løsninger som interesserer en bredere kundebase, mener Gleditsch. 9

10 ScreenCancer: Kreftscreening oppdager kreft i tide Kreftscreening er mer enn en helsesjekk. Det er en unik mulighet for enkeltpersoner og bedrifter til å avklare sykdomsforhold rundt kreft. I 99% av tilfellene viser testen ikke indikasjoner på kreft, og følgene av en kreftscreening er trygghet, positivitet, større overskudd og effektivitet. Det handler om å skape solskinnshistorier rundt et tema som ofte er forbundet med negative følelser. Det er viktig å ha positivt fokus fordi folk kan få behandling tidsnok og bli friske, sier Mette Valeur i ScreenCancer. Hun leder et selskap hvis visjon er å redde liv gjennom å tilby ulike former for kreftscreening til bedrifter og privatpersoner. Selskapet samarbeider tett med bedriftshelsetjenester og gjennomfører prosjekter i samråd med dem. I Europa er kreftscreening i offentlig eller privat regi vanlig, og det viser seg at testing av mennesker i risikogrupper uten symptomer er en effektiv måte å påvise kreft i tidlig fase. Prognosene tilsier at halvparten av våre barn vil få en kreftdiagnose i løpet av livet. Forskning viser at jo tidligere kreft avdekkes, desto større er sjansen for å overleve. Samtidig vil behandlingen være lettere for kroppen å tåle, og kostnadene vil være betydelig mindre, sier hun. ScreenCancers testportefølje inneholder testing for tarmkreft, prostatakreft, blærekreft, lungekreft, hudkreft og brystkreft. Disse kreftformene står for over 60% av årlige nye krefttilfeller i Norge. Den enkelte får først kartlagt sin personlige Dette er ScreenCancer AS Tilbyr kreftscreening til bedrifter og privatpersoner Utfører tester for kreft i tarm, prostata, bryst, lunge, hud og blære Privateid norsk selskap etablert høsten 2007 Kontorer i Bergen og Stavanger Datterselskap med kontor i Boston, USA Kreftscreening satt i verk av arbeidsgiver fører til trygghet, lojalitet, effektivitet og glade medarbeidere. For den enkelte er det en uvurderlig avklaring, sier daglig leder Mette Valeur i ScreenCancer, her flankert av kreftlege og medisinsk direktør Dagfinn Øgreid. risikoprofil av ScreenCancer og får deretter anbefalt tester ut fra denne. Fokus hos norske myndigheter Det finnes per i dag to offentlige screeningprogrammer her til lands, livmorhalscelleprøve og mammografi. For noen år tilbake ble det avdekket i en undersøkelse fra 39 europeiske land at Norge er et av seks land som ikke har iverksatt offentlig screening eller pilot for tarmkreft-screening. Nå er saken igjen oppe til vurdering hos norske helsemyndigheter, noe ScreenCancer applauderer: Vi tror dette vil være positivt med hensyn til fokus på screening som et nyttig virkemiddel til å bekjempe kreft. Men det vil ta flere år før et eventuelt offentlig program er i gang, så vi oppfordrer selvsagt bedrifter til å tilby dette til ansatte allerede nå. Effektiv føflekkscanning ScreenCancer arrangerer gjerne «screening-dager» ute hos bedrifter. Her er deltakelsen høy og mange ansatte foretar tester de ellers sjelden ville oppsøkt lege for å foreta. Spesielt effektiv i denne sammenheng er et mobilt apparat for føflekkscanning. Ved hjelp av moderne teknologi lyser maskinen 2 millimeter ned i huden og gir klar informasjon til lege om føflekken er farlig eller ikke. Fordelen med et slikt apparat er at det er lett tilgjengelig. Hudlegen får også en riktigere prosentvis diagnostikk. Resultatet er at folk slipper å skjære vekk føflekker som ikke trengs å fjernes, forklarer kreftlege og medisinsk direktør i ScreenCancer, Dagfinn Øgreid. Enestående kompetanse ScreenCancer har over 40 års erfaring fra helsesektoren og kreftarbeid i og utenfor Norge. Selskapet er ledende i Europa når det gjelder sitt omfattende og tilrettelagte konsept for kreftscreening ute hos bedrifter. Valeur understreker at metodene og testene som benyttes er godt utprøvde og veldokumenterte. Hun peker også på merverdien av screening både for den enkelte og for arbeidsgiveren: De ansatte føler seg svært godt ivaretatt av arbeidsgiveren, noe som gir lojalitet og effektive medarbeidere. Man får f.eks. avklart om føflekken man har bør skjæres bort og man får ryddet av veien tvil og mørke tanker rundt sykdom. Samtidig benytter vi sjansen til å oppfordre folk til en sunn livsstil og informerer om hva hver enkelt kan gjøre for å forebygge ulike former for kreft. Dét lønner seg, avslutter Valeur. 10

11 ELCON/Santander Consumer Bank: Markedsfører leasing og biladministrasjon gjennom bilforhandlerne Hvem gir mest kvalifiserte råd om valg av ny bil? Kundene er entydige i sitt svar. De ønsker primært å snakke bil med forhandlere og ikke med finansieringsselskap. Derfor sitter forhandlerne i føringen i markedsføringen av ELCON Bilpartner. Det sier Karianne Laursen som er leder av ELCON Bilpartner. ELCON Bilpartner er merkenavnet Santander Consumer Bank bruker på sitt konsept for finansiell leasing med administrasjon. Betydelige administrasjonskostnader Én enkelt bil kan generere fakturaer i løpet av et år. Regner man forsiktig, er administrasjonskostnadene ca. 300 kroner per faktura. Da blir kostnadene raskt betydelige for hver eneste bil, sier Laursen. Med ELCON Bilpartner blir det langt enklere. Da kommer alle kostnadene på én månedlig faktura, uansett hvor stor bilparken måtte være. Bilene samstilles, slik at det er lett å se hvilke biler og sjåfører som er mest kostnadseffektive. Budsjettering blir dessuten langt greiere når bilholdskostnadene presenteres enkelt og oversiktlig. Forhandleren i førersetet Laursen og hennes kolleger er ikke alene om å markedsføre leasing med administrasjon. ELCON Bilpartner skiller seg imidlertid tydelig ut i fra sentraliserte administrasjonskonsepter hvor leasingselskapet kort fortalt bestemmer hvilken bilforhandler som skal levere ut nybilen og hvor service skal tas. Det kan utmerket godt være forhandlere og verksteder som ligger milevis unna kunden, noe som lett blir både upraktisk og kostbart. ELCON Bilpartner har derimot valgt et tett samarbeid hvor bilforhandleren sitter i førersetet. Vi kan finansiering og administrasjon. Bilforhandlerne kan bil. En landsdekkende undersøkelse vi nylig gjennomførte bekrefter med all mulig tydelighet at kundene ønsker å snakke bil og bilhold med eksperter og ikke med oss bankfunksjonærer, smiler Laursen. Derfor får hun sine kunder via samarbeidende bilforhandlere over hele landet. Kundene henvender seg til merkeforhandleren de selv foretrekker og får råd om valg av ny bil med tilhørende tilbud om utstyr, service osv. Ved hjelpe av dataverktøy kan forhandleren raskt beregne hva kostnadene tilknyttet leasing og biladministrasjon fra ELCON Bilpartner vil bli. Vi setter bilforhandlerne i førersetet i markedsføring av ELCON Bilpartner som kort fortalt innebærer leasing og administrasjon med kun én månedlig faktura for hele bilparken, sier leder Karianne Laursen i ELCON Bilpartner. Uten fordyrende mellomledd Kort og godt forholder bilkundene seg direkte til forhandleren sin hele veien, uten det fordyrende mellomleddet et sentralisert administrasjonsselskap er, sier Laursen. Hun legger til: Et annet viktig aspekt ved dette er at bilforhandlere i bunn og grunn bare har to ben å stå på: Privatmarkedet og bedrifts/ proffmarkedet. Uten begge disse bena så vil forhandleren vakle. Med andre ord bidrar ELCON Biladministrasjon til at bilforhandlere kan stå støtt i sitt lokalmarked. Det er viktig. Vi er godt vant i Norge med et godt utvalg av merkeforhandlere selv på relativt små steder. Forsvinner forhandlere må du reise langt for å få akkurat den bilen du er ute etter. Strandveien Lysaker Telefon:

12 Staples Norway AS: Spar penger på bedre innkjøpsrutiner Bedre innkjøpsrutiner kan gi store besparelser, men da må du vite hva du skal lete etter. Analyser og simuleringer kan til og med vise at kostnaden med å behandle én enkelt faktura kan overstige beløpet på selve fakturaen betydelig. Det forteller Hilde Kristoffersen, administrerende direktør i selskapet Staples Norway AS. Selskapet er Norges ledende leverandør av forbruksmateriell til privat og offentlig sektor og leverer alt en organisasjon trenger i hverdagen: kontorrekvisita, datarekvisita, herunder også hardware, renholds-og tørkeprodukter, kantineprodukter og emballasje. Å levere det kunden har bestilt «on time» er selvsagt viktig, men i tillegg anser vi oss som en alliansepartner på innkjøp, hvor vi blant annet tilbyr våre kunder å effektivisere sine innkjøpsprosesser. Det skal lønne seg å velge Staples, sier Kristoffersen. Staples Norway AS leverer forbruksmateriell direkte til næringsliv og offentlige virksomheter over hele Norge. Det være seg kontor- og datarekvisita, konferanseutstyr, emballasje, tørke- og renholdsprodukter, kantineartikler og skolemateriell. I tillegg er Staples representert med 24 stormarkeder i større byer i Norge, også kjent som Staples Butikk. Staples Norway AS omsetter for ca. NOK 1,1 mrd, har sentrallager på Karihaugen i Oslo samt 11 salgskontorer lokalisert over hele Norge. Selskapet har stolte tradisjoner tilbake til 1860-årene, og er resultat av sammenslåingen av Tybring-Gjedde ASA og Rich. Andvord AS. Staples Nordic har ca medarbeidere, en omsetning på ca. NOK 4 mrd og er markedsleder i Norden. Eierselskapet, Staples Inc., er verdens største leverandør av forbruksmateriell. Staples Inc. ble etablert i 1986, omsetter for $ 27 mrd, har ansatte og er representert i 27 land. ABC-analyse Staples gjennomfører årlig en ABC-analyse (Activity-Based Costing) hvor alle prosesskostnader settes under lupen. I en simuleringsmodell kan bedriften selv fylle inn egne tall og se innsparingspotensialet i en eller flere endringer: Hva koster det å behandle en faktura manuelt, hvor er de verste «flaskehalsene» i innkjøpsprosessen og hvor mye kan vi spare på å få integrerte elektroniske innkjøpsprosesser. Svarene vi får av simuleringen, basert på ABCanalysen, kan gi oss gode indikasjoner på tiltak og resultater. Det kan være tettere elektronisk integrasjon, færre og større ordrer, miljøbesparelser og CO 2 utslipp basert på transportdata, tidsbesparelser osv. Med færre leveranser sparer du både penger og miljøet, sier Kristoffersen. Staples tilbyr ikke bare Norges bredeste sortiment av forbruksmateriell. Vi har også høy kompetanse på elektronisk integrasjon som effektiviserer dine innkjøpsprosesser, sier Hilde Kristoffersen, administrerende direktør i selskapet Staples Norway AS. Svært god integrasjon Staples er opptatt av å se helheten i innkjøpsprosessen, hvor alt henger sammen; ordre, ordrebekreftelse, e-handel, lager, transport, fakturering, betaling osv. Høy IT-kompetanse internt i eget hus og gode integrasjonsløsninger er derfor like viktig som et bredt produktssortiment. Kristoffersen forteller at uansett hvilken innkjøpsløsning et selskap benytter, kan Staples tolke og konvertere data slik at alle kan integreres elektronisk, uten større utfordringer. Det tok oss kun to dager å fullintegrere et stort revisjonsselskap hvor hele ordre- og fakturaprosessen er elektronisk. Til sammenligning brukte revisjonsselskapets IT-leverandør tre uker på samme elektroniske knytning. Bedre kontroll gjennom nettbutikk Andre tjenester som kundene nyter godt av er selskapets døgnåpne nettbutikk, StaplesNetshop.no, der mulighetene for personifisering er stor. Her finner kundene elektroniske kataloger, innkjøpslister, bestillingsstatus og historikk. Systemet er «real-time» hvor alle kunder får eksakt informasjon om lagerstatus, antall, alternativer etc. Nettbutikken forenkler også innkjøpsprosessene, gir bedre styring og nøyaktighet i bestillingene og hjelper bedriften med å redusere kostnader. Her kan alle personer med innkjøpsansvar få personlig innlogging med tilgang i henhold til hva man skal kjøpe inn. Med dette får bedriften fordelt innkjøpsansvar i forhold til funksjoner og rettigheter på innkjøp. StaplesNetshop.no er svært brukervennlig, legger Hilde Kristoffersen til. 12

13 Jotne Gruppen: Søker interessante utviklingsprosjekter Investeringsselskapet Jotne Gruppen søker nå nye investeringsobjekter i ulike bransjer. Konsernet har i dag selskap innenfor data, industri og eiendom gjennom selskapene Jotne industrier, Jotne EPM Tecnology og Jotne Eiendom. Jotne Gruppens opprinnelige selskaper lever nå sitt eget liv. Konsernet vil derfor gjerne utvikle seg innenfor andre forretningsområder. Vi søker nå interessante investeringsobjekter innenfor ulike bransjer. Særlig er vi interessert i prosjekter som vi kan utvikle videre, sier adm. dir. Jon Aage Sørensen i Jotne Gruppen. Variert hos Jotne Industrier Jotne Industrier leverer både ingeniør- og verkstedstjenester. Hovedfokuset er ingeniør-, fabrikasjon eller komplette prosjektleveranser innenfor olje- og gassektoren på norsk sektor, samt til landbasert industri. Produktspekteret er vidt, og innbefatter løsninger innen både subseaområdet, og konvensjonelle produksjonsanlegg. Selskapet har cirka 200 ansatte og omsetter årlig for 200 millioner kroner. Jotne industrier leverer også til andre markedområder utover olje- og gassindustrien. Innenfor kommunal teknikk leverer vi løsninger for vann og avløpshåndtering. Flere kommunale renseanlegg står ovenfor betydelige oppgraderinger og Jotne er en sentral leverandør av miljøriktige løsninger. Innen samferdselsktoren yter vi konulenttjenester innen rullende materiell; til tog og trikk. Økt satsing på kollektivtransport står sentralt i vår virksomhet. Utover dette har vi også en virksomhet som leverer trapper, leidere og balkonger til boliger og yrkesbygg. Det er ingen tvil om at Jotne industrier spenner svært bredt, forteller adm. dir. Bjørn Johnsen i Jotne Industrier. Vekstambisjoner innenfor oljebransjen Jotne industrier har ambisjoner om å videreutvikle sine områder til å bli en enda sterkere totalleverandør med egne produkter og kompetanse. Nøkkelen til dette ligger i å kunne ta totalansvar i tillegg til å ha egne gode tekniske løsninger. Gjennom våre leveranser jobber vi kontinuerlig med produktutvikling. Vi er en kvalifisert leverandør som de siste årene har levert til blant annet Statoils Åsgårdfelt i Nordsjøen, opplyser Johnsen. Jotne Gruppen søker interessante investeringsobjekter i flere bransjer., forteller adm. dir. Jon Aage Sørensen (t.v.) i Jotne Gruppen. Her sammen med adm. dir. i Jotne Eiendom, Vibeke Sørensen, adm. dir. i Jotne EPM Technology, Erik Ihle og adm. dir. i Jotne Industrier, Bjørn Johnsen. Fremtidsrettet teknologi for fly-, romfarts- og byggbransjen Jotne EPM Technology er verdensledende i utviklingen av programvare basert på åpne industristandarder for å håndtere produktdata. Selskapet jobber opp mot prestisjetunge bedrifter som Lockheed Martin, SAAB og European Space Agency, ESA, for å nevne noen. I et prosjekt for Lockheed Martin utvikler selskapet et system for behandling av simuleringsdata til deres flyproduksjon. Sammen med ESA utviklet vi Concurrent Design Facility. I praksis går dette ut på at ingeniører som samarbeider om å designe komplekse satelitter samles i ett rom. Ved hjelp av vår teknologi kan de utveksle data. Store dataskjermer på veggene viser hva kollegene arbeider med, noe som forkorter designprosessen betraktelig, forteller Erik Ihle, adm. dir. i Jotne EPM Technology. Selskapet har også gjennom mange år vært med på å utvikle ISO-standarder for produkt- og vedlikeholdsdata. Dette forenkler prosessene når man skal forholde seg til mange ulike datasystemer. Standardene er viktige for kunder som Statsbygg, Helse Midt-Norge og Byggteknisk etat. De åpne standardene gjør at du til en hver tid får tak i og kan gjenbruke dataene dine uavhengig av systemene. Dette er særlig viktig i bransjer der produktene skal ha lang levetid, som i bygg- og flybransjen. Disse har behov for langvarig arkivering slik at dataene er tilgjengelig i år frem i tid, opplyser Ihle. Satser i Fredrikstad Jotne Eiendom eier og forvalter i dag en rekke eiendommer i både Oslo og Østfold. Eiendomsvirksomheten har vært en viktig del i utviklingen av konsernet de siste 15 årene. Vi ønsker å vokse innenfor eiendomsutvikling. Vi er særlig på utkikk etter eiendommer med utviklingspotensiale, sier adm. dir. Vibeke Sørensen i Jotne Eiendom. Selskapet eier i dag 140 mål av det gamle FMV området i Fredrikstad. Dette er et område med stort potensiale. Området har en attraktiv og sentral beliggenhet og ligger bare et steinkast unna den etablerte sentrumskjernen. Fredrikstad kommune har igangsatt arbeidet med ny kommunedelplan for byområdet i Fredrikstad, og vi kommer til å delta aktivt i denne planprosessen, opplyser Sørensen. Jotne Eiendom har også en del eiendommer i Østfold som i dag huser Jotnes industrivirksomhet. 13

14 Phonect: Tar bedrifts-norge inn i IP-alderen Phonect er en komplett teleoperatør med egen teknologi og tjenesteproduksjon. Med entusiasme og knallhard fokus på framtidens teleteknologi erobrer selskapet stadig nye markedsandeler. Det går så det griner! Det vil si, grine er det konkurrentene som gjør. Phonect er allerede en av Norges ledende produsenter av IP-telefoni til bedriftsmarkedet. Med høy kvalitet til en hyggelig pris er ordreinngangen nesten doblet på knapt ett år. Bare seks år etter at Phonect tok sine første tellerskritt, er selskapet lønnsomt og nærmer seg 100 millioner kroner i årlig omsetning. Tøffe krav Ingenting selger bedre enn et godt rykte. Vår IP-teknologi gir minst like god talekvalitet og stabilitet som tradisjonell ISDN-telefoni, sier Bjørn-Harald Skjevestad, administrerende direktør i Phonect. Han mener at den heftige omfavnelsen fra callsentermarkedet beviser nettopp det. Callsentrene er en kresen kundegruppe. De stiller knalltøffe krav til talekvalitet og oppetid. Og skulle uhellet først være ute, krever de rask og direkte håndtering av problemet. De velger sin teleleverandør med omhu, sier Skjevestad. Skjevestad hevder at høy kompetanse og engasjement blant de ansatte også er en viktig suksessfaktor. Jeg er stolt av å lede en energisk organisasjon som går tett på alle utfordringene vi står Leverandør av framtidens IP-telefonitjenester: Administrerende direktør Bjørn-Harald Skjevestad. ovenfor. At vi har så høy kundetilfredshet er kraftfullt med tanke på at vi har en relativt liten stab. I tillegg gir våre over 100 forhandlere landet rundt geografisk tilpassing og en fysisk nærhet til kundene. Totalleverandør Phonect leverer løsninger for de fleste telebehov: Fra den nyeste SIP-teknologien med Unified Communication-løsninger til unik teknologi som konverterer signalene i den gamle ISDN-telefonsentralen over til IP. De leverer fasttelefoni og mobiltelefoni, Internett og mobilt bredbånd. Takket være et tett samarbeid med kjente merkevareprodusenter som Aastra, Cisco og NEC, leverer våre forhandlere et bredt spekter av avanserte tjenester, som for eksempel videokonferanse og integrasjon med Outlook eller CRM-systemer. Å være kunde hos Phonect betyr reduserte kostnader. Kundene oppnår 25 til 40 prosent besparelse på trafikkostnadene sammenlignet med hva det koster i ISDN-nett. I tillegg får de gratis minuttpris mellom bedriftens mobiltelefoner og fasttelefoner. Gjennom personlig service, effektive leveranser og gunstige priser har vi bygget en stor og tilfreds kundebase med over brukere. IP-telefoni er framtidens teleteknologi den gir store fordeler. Mens tradisjonell ISDNtelefoni vil fases helt ut i løpet av noen år, kommer IP-teknologi til å utvikle seg videre i en spennende sameksistens med mobil- og datateknologi. I denne virkeligheten er Phonect et smart og trygt valg, hevder Skjevestad. «Gullrekka». Phonect leverer et tjenestespekter som dekker de fleste kommunikasjonsbehov. 14

15 Lease dine IKT-investeringer av 3 Step IT 3 Step IT, tidligere Fortis Lease Norge er spesialister innen leasing av IKT utstyr i Norge. I tillegg til leasing tilbyr selskapet en unik mulighet til å kunne ha full oversikt over alle aspekter av informasjon knyttet til bruk, kost og konfigurasjon gjennom et web-basert brukerverktøy. 3 Step IT er en Skandinavisk tjenesteleverandør innen leasing og aktiva administrasjon med fokus på IKT-markedet. 3 Step IT kjøpte de skandinaviske leasingselskapene til Fortis Lease i mars i år. Gjennom dette befester 3 Step IT sin posisjon som Nordens ledende uavhengige leasingtilbyder. Selskapet får også en bred plattform for videre vekst i Europa. 3 Step IT har rundt 200 ansatte i Skandinavia, Baltikum, Russland, England, Irland og Frankrike. Stein Gran (t.v.) leder 3 Step IT i Skandinavia, mens Peer William Velde er administrerende direktør i Norge. Med 3 Step IT som eiere er det klart for et nytt kapittel i historien for selskapet som har 13 års fartstid i Norge og som har vært ledet av Peer William Velde i en årrekke. Vi er glade for å få nye eiere som kjenner det nordiske markedet og bransjen godt. Vi blir med det nye eierskapet i stand til å tilby enda bedre tjenester innen aktiva administrasjon, sier Velde, administrerende direktør i 3 Step IT Norge, tidligere Fortis Lease Norge. Rent konkret vil selskapet nå kunne tilby et bredere sett av tjenester og valgmuligheter innenfor administrasjon av IT-utstyr og avtaler knyttet til dette. Rådgivende rolle 3 step ITs konsept består av 3 elementer. Først går vi gjennom kundens eksisterende utstyr. Dette kan vi selge for kunden gjennom vårt internasjonale nettverk, eller vi kan kjøpe det ut til bokført verdi og leie det tilbake for å frigjøre likvide midler. Deretter vil vi etablere den mest hensiktsmessige strukturen for nytt utstyr og leie det ut på 2 til 5 års avtaler. Kunden velger leverandør selv. I leieperioden kan kunden bytte, oppgradere eller gjøre tilleggsinvesteringer. Det tredje elementet er håndtering etter leasingavtales slutt. Kunden kan fortsette å leie, kjøpe ut eller levere tilbake. Alt utstyr som blir returnert blir enten renovert og solgt eller gjennvunnet på en miljømessig forsvarlig måte. I hele perioden sørger vi for at kunden har full kontroll over hvem som bruker hva og hvor, hva det koster både i anskaffelse og leie og hva slags konfigurasjon utstyret har. Vår rettesnor er å være de mest innovative og kvalitetsbevisste rådgiverne innenfor administrasjon av IT-aktiva. Vi har mange års erfaring med dette og vet å hjelpe kundene våre til skreddersydde finansierings- og administrasjonsløsninger som dekker akkurat deres behov. I motsetning til faste leasingperioder og ferdig oppgåtte kundespor tilbyr vil tilpassede løsninger. Vår administrasjonsløsning dekker også utstyr som kunden eier og eventuelt leaser fra andre. Vi er alene om å tilby en så god oversikt for kundene. Dette tror vi også offenlig virksomhet vil ha stor nytte av, sier Stein Gran som leder 3 Step ITs skandinaviske operasjoner. Det offentlige markedet blir et viktig kundesegment for 3 Step IT. De står for en vesentlig del av IKTinvesteringene i Norge, og har ikke på samme måte fått føle den finansielle krisen slik som private selskaper har. Vi skal satse på det offentlige markedet og har nå det beste utgangspunktet for videre vekst i Norge og Skandinavia, sier Gran. Miljøargument Det er ikke bare anskaffelseskostnaden som er viktig når en bedrift eller offentlig virksomhet skal vurdere finansieringsløsning. Også administrasjon under utstyrets levetid samt avhending eller gjenbruk er viktige faktorer. I motsetning til tradisjonelle leasingtilbydere vil 3 Step IT gjerne ha tilbake utstyret ved endt levetid, for så å jobbe aktivt med gjenbruk. Miljøaspektet er svært viktig. Vi tilbyr en klimanøytral utskiftning av IT-utstyret, med høy grad av gjenbruk og resirkulering. Vi gjenbrukte ca maskiner i fjor og resirkulerer mest mulig av det vi får inn. Resten demonteres og destrueres miljømessig forsvarlig. Kundene setter pris på at vi tar oss av denne delen av administrasjonen. Det er få virksomheter som har en god og effektiv plan for hvordan en utstyrspark på for eksempel 2000 bærbare maskiner skal avhendes sikkerhetsmessig og miljømessig riktig, sier Velde. 3 Step IT sørger også for at sensitive data og annen informasjon tilintetgjøres ved avhending. Telefon:

16 Vikar1: Kjapp og personlig 10-åring Bemannings- og rekrutteringsbransjen domineres av store aktører som langt på vei bestemmer priser og betingelser. Gjennom 10 år har Vikar1 utfordret «de store», og oppnådd gode resultater. Strategien er enkel: Skaff rett person på kortest mulig tid! Vikar1 er et nisjebyrå innenfor IT-bransjen. Administrerende direktør Trond Rasmussen forteller at av flere hundre oppdrag i året, kommer 90 prosent av omsetningen fra oppdrag innen dette IT-området. Vi har et svært godt omdømme innenfor IT-sektoren og har avtaler med de fleste store IT-selskaper. Det er naturlig at mesteparten av oppdragene kommer derfra, men vi har også oppdrag innen økonomi, regnskap, kundeservice og salg, sier han. Gaselle i 2007 og 2008 Vikar1 feirer i år 10-årsjubileum og Rasmussen forteller om jevn og god vekst i alle disse årene. Spesielt stolt er han over at selskapet både i 2007 og 2008 ble rangert som Gaselle-bedrift av Dagens Næringsliv og Dun & Bradstreet. En utmerkelse som viser at selskapet for andre år på rad har oppfylt svært strenge krav til vekst, struktur og resultat. Omsetningen hittil i år lover også godt; den er 25 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Mange norske selskaper har vært gjennom et par tøffe år med nedbemanninger, men til tross for lysere tider er markedet fortsatt preget av stor usikkerhet. Da kan konsulenter/ vikarer være et tryggere alternativ enn å binde selskapet opp til mange faste ansettelser. Svært ofte har bedrifter en syklus hvor noen perioder i året er mer hektiske enn andre. Vikarer kan avhjelpe bedriftene til å håndtere eventuelle «topper», sier Rasmussen. Vikar1 bemanner og rekrutterer til midlertidige og faste stillinger innenfor IT og administrasjon/økonomi. Vi våger påstanden at vi er annerledes, kjappere og mer personlige, og ønsker nye kunder velkommen til å prøve oss, sier Trond Rasmussen. Bak fra venstre på bildet: Jonas Jensen, Patrik Almstrøm, Liselott Ankarhoff og Hans J. Larsen. Foran fra venstre: Sonja Svendsen, Trond Rasmussen og Barbro Greaker. Vi vet hvem som er tilgjengelige Noen av de viktigste grunnene til at Vikar1 blir godt mottatt i markedet, tilskriver Rasmussen deres hurtighet og fleksibilitet. Selskapet har syv fast ansatte og er godt rustet til å handle raskt når kundene og forholdene krever det. Vikar1 sitt varemerke er rask, kvalitativ respons på forespørsler gjennom profesjonell evaluering av kandidater. En vesentlig faktor for å lykkes med et rekrutteringsoppdrag er ervervet kunnskap om kundenes behov, samt oversikt over hvor potensielle kandidater finnes. Svært mange av selskapets oppdrag kommer fra kunder som tidligere har benyttet vikar1, og de fleste av disse kundene vektlegger spesielt Vikar1s erfaring med bedriften, slik at veien til løsning blir kort, kvalitetssikret og effektiv. Ambisjon om etablering i flere byer Nå som selskapet har nådd milepælen å fylle 10 år, er det på tide å rette blikket fremover. Både etablering i flere norske byer står på planen, og i tillegg ser Rasmussen for seg at selskapet for å stå enda sterkere vil satse på ytterligere rekrutteringsområder. 16

17 Skandinavias største VISMA-forhandler: Sterk vekst for Amesto Solutions Amesto Solutions var et av få selskaper som satset ekspansivt i 2009 til tross for finanskrisen. Selskapet er Skandinavias største Visma-forhandler og den eneste Visma-forhandleren som opererer utenfor eget lands grenser. Amesto Solutions har vokst på å selge, implementere og drifte Visma sine økonomi- og logistikksystemer, og har de siste fem år vært Vismas største partner i Norge. Nå har de også skandinavisk slagkraft gjennom oppkjøp av flere selskaper. Strategien fremover er skandinavisk vekst fremfor økte resultater, sier konsernsjef Hugo Stellberg. Dette vil spesielt gavne kunder som er tilstede i flere skandinaviske land. Mange av disse opererer også ofte forretningsprosesser på tvers av landegrensene, og det er en fordel at også vi kan være med over grensene. Forhandler, men også programvareprodusent Amesto Solutions leverer systemer som dekker de fleste bedrifters administrative forretningsprosesser. I hovedsak innebærer dette løsninger innenfor økonomi, logistikk, salgsstøtte og lønn med tilhørende programvare, konsulenttjenester og brukersupport. Oppkjøpet av Exense-selskapene i august, med ca 60 ansatte i Norge og Sverige, fører Amesto Solutions inn i en ny og svært spennende bransje, forteller Stellberg. Amesto Solutions tilbyr nå også egenutviklet programvare for anbudshåndtering (Avantra), logistikk og MPS/produksjonsstyring (Sesam og Clockwork). Mens Avantra benyttes av større bedrifter og offentlig sektor for å kommunisere mellom tilbydere og tilbudsgivere, håndterer Sesam alle administrative rutiner for hjelpemiddelsentraler. Typisk fra en lege rekvirerer en ny rullestol til en bruker, helt til rollestolen skrotes i enden av sin livssyklus. Dette er en veldig anerkjent løsning i Sverige og vi har kapret 90 prosent av helsesveriges marked innen hjelpemiddelsentraler, kommenterer konsernsjefen. Clockwork benyttes i denne sammenheng som et rekvisisjons- og innkjøpssystem som benyttes av sykehus i både Norge og Sverige, eksempelvis Helse Sør-Øst, Helse Nord og Stockholm len sykehus (Karolinska sykehus). Karolinska er Skandinavias største sykehus med Clockworkbrukere. I tillegg brukes Clockwork som et komplett logistikk- og produksjonssystem i mange industribedrifter. Fantastisk utvikling Amesto Solutions fremstår altså i dag med to divisjoner: Vismadivisjonen, og den nye logistikkdivisjonen. Selskapet har nå totalt 170 ansatte, et budsjett Nils Bernhard Nilssen, salgssjef i Amesto Solutions AS i Norge og Nicklas Welding, salgssjef Amesto Solutions Logistics, bygger skandinavisk bro sammen med konsernsjef Hugo Stellberg. Gjennom oppkjøpene det siste året, vil Amesto Solutions kunne sørge for gode synergier for skandinaviske selskaper samtidig som vi vil ta nye markedsandeler, sier Stellberg. for 2010 på 210 millioner kroner og et resultatmål på ti prosent. Dette er en fantastisk utvikling tatt i betraktning at vi i 2009 hadde 100 ansatte og et budsjett på 115 millioner kroner, sier Stellberg, og fortsetter: Vi har fått på plass vår nye organisasjon som er blitt betydelig styrket og klar for et bedret marked. Brobyggingen mellom våre to divisjoner er godt i gang. Vismadivisjonen har et sterkt salgs- og leveranseapparat og logistikkdivisjonen har lang erfaring med programvareutvikling, så her skal vi få til mange synergier. En del av Amesto Group Amesto Solutions er en del av norskeide Amesto Group med totalt 520 ansatte og er representert i 32 byer i Skandinavia. I 2009 blir det omsatt for ca 500 millioner kroner innen outsourcing av økonomitjenester, rekrutteringstjenester, ERPløsninger og språktjenester. Telefon: E-post: 17

18 Proweb AS: Få flere kunder og mer ut av de du har Alle bedrifter lever av kunder utfordringen er å få flere av dem og/eller å beholde de man allerede har. Et vidt spekter av bedrifter benytter i dag webofficone CRM som sitt verktøy for salg og kundeoppfølging. Kraftige og brukervennlige salgsverktøy, tilgjengelig via både PC og mobil, kombinert med ubegrenset mulighet for deling av informasjon mellom medarbeidere, gir til sammen et viktig redskap for økt salg og økt kundetilfredshet. Knytter deg sterkere til kunden Hva vet du om kundene dine? Hvordan tar du vare på informasjon om kundene? Hvordan bruker du denne informasjonen? Ofte er det dessverre slik at SMB-bedrifter mister mye viktig kundeinformasjon fordi den kun befinner seg i hver enkelt medarbeider sin Outlook. Dette er informasjon som tilhører bedriften og som bedriften bør gjøre seg nytte av uavhengig av hva som skjer med den enkelte medarbeider og hans PC. I webofficeone er det svært enkelt å arkivere epost, dokumenter, notater, fakturainfo og hendelser på kundekortet. Denne informasjonen blir tilgjengelig for øvrige medarbeidere som skal ha adgang til den. Sagt på en annen måte, kundekortet står i sentrum, ikke innboksen i Outlook. I tillegg er det enkelt å kategorisere kunder og kontakter etter de kriterier som er ønskelig for bedriften, lage epostlister eller på annen måte benytte den informasjon man har samlet om kunden. Resultatet er bedre samarbeid og høyere kvalitet på kundearbeidet, og ikke minst økt salg. En komplett IT-plattform I tillegg til CRM/kundebehandling og salgsverktøy inneholder webofficeone alt av basis IT-funksjoner en bedrift trenger, som dokumentbehandling, epost, felles kalender, faktura, m.m. Tett integrasjon mellom de forskjellige modulene gir brukerne en enklere hverdag. Et godt system for salg og oppfølging av kunder er det viktigste for enhver bedrift. Webofficeone gir dine medarbeidere verktøyet de trenger for økt salg og god dialog med kundene, sier Bjørn Berntsen, adm. dir. i Proweb AS. Arbeide mobilt Vi stiller større og større krav til å ha informasjon tilgjengelig når vi er på farten. Svært mange har epost og kalender tilgjengelig på mobilen. Med webofficeone har du selvfølgelig epost og kalender, men i tillegg har du tilgang til kundekort i CRM, med tilknyttede kontakter, arkivert epost, etc., og du kan registrere arbeidsordre og/eller timeforbruk. Man har praktisk talt hele kontoret tilgjengelig på mobilen. Fremtidens løsning Moderne SMB-bedrifter ønsker ikke bruke av sin tid på drift og oppdatering av servere og programvare, ei heller ha en stab med IT-personell. De ønsker å fokusere på det de kan sin kjernevirksomhet. Webofficeone er et eksempel på SaaS (Sofware as a Service) eller cloud computing. Dette innebærer at ingenting må installeres lokalt, verken på arbeidsstasjonene eller på server på kontoret. Alt driftes fra serverparken som er lokalisert i et profesjonelt drevet driftssenter. Backup av data foregår kontinuerlig og brukersupport er inkludert i den månedlige leien. av det som er vanlig ved å bruke lokale servere eller servere dedikert for bedriften. Innovativ For å gi brukerne en effektiv hverdag og en god brukeropplevelse inneholder webofficeone mange innovative funksjoner og innovasjon er høyt prioritert. Et eksempel på dette er samarbeidet med Telenor om integrasjon av mobiletelefontjenester i webofficeone. Dette innebærer at man får sentralbordet for bedriftens mobiltelefoni integrert, kan sette opp mobilsamtaler, se tilgjengelighet, etc. direkte i webofficeone. Webofficeone er utviklet gjennom 8 år av Tønsberg-bedriften Proweb AS. Selskapet har ca 350 bedriftskunder som representerer ca 2000 brukere spredt over svært mange bransjer. De to siste årene har SMB markedet virkelig fått øynene opp for løsningen, noe som merkes godt på salgsutviklingen. Full tilgang til CRM, i tillegg til epost og kalender på mobilen, gjør deg produktiv når du er på farten. Det er dette som er grønn IT En web-basert løsning som webofficeone er ikke bare svært kostnadseffektiv i drift, men også svært miljøvennlig. Ved at mange brukere deler samme serverpark, utnyttes serverkapasiteten optimalt og strømforbruket per bruker reduseres til en brøkdel Proweb AS Postboks 6, 3108 Vear Telefon:

19 Saga Corporate Finance: Sikrer den beste avtalen ved salg av virksomheter Med flere potensielle kjøpere får selger en bedre avtale. Denne sammenhengen kjenner vi godt fra boligsalg, og den er like gyldig ved salg av virksomheter. Ivan Alver er partner i Saga Corporate Finance som bistår norske virksomheter med overdragelser, restruktureringer og rådgivning knyttet til eierskifter. Alver er også styreformann i det internasjonale corporate finance-partnerskapet Global M&A, der Saga er eneste norske partner. Global M&A er verdens ledende partnerskap innen rådgivning i anledning kjøp og salg av selskaper med kontorer i 40 land. Mange privateide selskaper i Norge står overfor et generasjonsskifte. Uten en naturlig arvtager til å videreføre driften vil et salg av virksomheten være det mest reelle alternativet for å realisere verdier og sikre kontinuitet i selskapets drift. I slike situasjoner ønsker eierne en god avtale som sikrer både verdier, arbeidsplasser og identiteten i selskapet. Ikke rent sjelden finner vi nye eiere til disse selskapene i utlandet, sier Alver. Vi bringer flere potensielle kjøpere til bords, slik at selger oppnår en god avtale og en bra pris for virksomheten sin, sier partner Ivan Ove Alver i Saga Corporate Finance. Saga skiller seg fra mange andre selskaper innen corporate finance ved partnerskapet med Global M&A og dermed tilknytningen til et stort og tungt internasjonalt nettverk. Når eieren eller eierne av et selskap vurderer salg eller delsalg av virksomheten kan de oppnå både høyere pris og en bedre avtale ved å inkludere mulige kjøpere også utenfor Norges grenser, forteller Alver. Da er vår tilstedeværelse i 40 land unik ettersom vi har lettere for å identifisere, kontakte og forhandle med de forskjellige interessentene. Selv om den endelige kjøperen kanskje blir et norsk selskap vil en slik prosess gi selgeren større forhandlingsstyrke. Vår erfaring med å gjennomføre internasjonale salgsprosesser sammen med våre Global M&A partnere er udelt positiv, sier han. Planlegg For eiere som ønsker å realisere selskapets verdier gjennom et salg av virksomheten kan det være lønnsomt å komme i dialog med Saga tidlig i prosessen, gjerne noen år før man ønsker å tre ut av eierrollen. Saga rådgir da eierne og ledelsen i forhold til hvordan bedriften kan oppnå en mest mulig fordelaktig avtale ved fremtidig salg, blant annet som samtalepartner rundt strategiske veivalg. Mange eiere opplever den forberedende salgsfasen sammen med en profesjonell rådgiver som verdiøkende, og et viktig ledd i å sikre en best mulig pris ved et eventuelt salg. Når man gjerne har brukt store deler av sitt yrkesaktive liv til å bygge opp en virksomhet sten for sten vil man naturlig nok ha en god løsning på eierskiftet også. Selve salget av virksomheten følger en velprøvd og anerkjent metode med flere faser inklusiv flere budrunder og due dilligence frem mot den endelige avtalen. Nettverket til Saga brukes til å finne aktuelle kjøpere i utlandet, og ofte dukker det opp finansielle eller industrielle aktører som ville vært utfordrende å finne uten lokal kunnskap i de enkelte landene. Saga har blant annet flere eksempler på selskaper som har hatt ambisjoner om å gå inn i nye markeder eller bransjer og som har fått realisert disse ved at Saga / Global M&A har presentert oppkjøpsmuligheter i Norge. Selgers ønsker Mange norske eiere er opptatt av å videreføre selskapet slik det fremstår. Alver og kollegene hans i Saga bruker mye tid sammen med selskapets eiere for å kunne være i stand til å formidle forventninger og ønsker til de nye eierne. Dette kan for eksempel være spørsmål om noen av eierne ønsker å være med videre i driften eller som deleier? Bør nøkkelmedarbeidere trekkes frem og tilbys lederstillinger og eierskap før salget? Hva skal skje med identiteten, eventuell merkevare, lokal tilhørighet, forhold til underleverandører, kunder og andre samarbeidspartnere? Det er mange forhold som bør klargjøres før man velger ny eier for at avtalen skal bli best mulig, også når det gjelder ikke-økonomiske forhold. Telefon: E-post: 19

20 Horton International: Lederrekruttering uten grenser Moderne lederrekruttering handler om å forstå bedriftens prosesser og så finne den rette personen, sier partnerne Jan-Petter Westlie og Bjørn Ågotnes i Horton International, ett av verdens ledende selskaper innen lederrekruttering. Med sin sterke internasjonale tilknytning og sitt sterke fokus på hva slags leder og ikke hvem kundene trenger, er Horton International en representant for moderne lederrekruttering. «Old school» lederrekruttering handlet for en stor del om hvem du kjente og at en leder kunne lede uansett hva virksomheten drev med, sier partner Jan-Petter Westlie i Horton International. Dette er helt avleggs i dag, i dag er det det forretningsmessige som er avgjørende. «New school», som vi bekjenner oss til, dreier seg om å forstå bedriftens strategi, organisasjonsform og prosesser, hele verdikjeden. Det er først når vi gjør det at vi er i stand til å finne den rette personen. Med våre internasjonale modeller og prosesser for analyse og lederutvelgelse, føler vi at vi er sterke på den delen, legger partner Bjørn Ågotnes til. I bransjen snakker man om vellykkede rekrutteringer. Uten å gå inn på de konkrete tallene, vet jeg at vi ligger svært høyt. Horton International: Etablert: USA i 1978 I Norge: 2000 Representasjon: 51 kontorer på fire kontinenter I Norge: Seks partnere og tre researchere, kontorer i Oslo og Trondheim Kjernevirksomhet: Rekruttering av toppledere og styremedlemmer Nøkkeltall Norge: Omsetning 19,7 mill. kr i 2008, 30% for norske kunder i utlandet Leter og finner: De seks norske partnerne i Horton International. Fra venstre Bjørn Ågotnes, Jan Gunnar Storli, Frode H. Johansson, Jan-Petter Westlie, Jo Temre og Lars Arnljot Sæbø. Foto: Tom W. Reiersen Norske bedrifter utenlands Med representasjon over så å si hele verden, har Horton International en sterk internasjonal profil. Vår egen organisasjonsmodell åpner for at kan utvikle egne lokaler rutiner, samtidig som vi kan trekke på et enormt nettverk, sier Jan- Petter Westlie. Et eksempel, internt har vi globale faggrupper innenfor for eksempel bank/finans, automotive, industry, media etc. Dette sikrer våre kunder direkte adgang til regionale og globale trender og erfaringer. Horton International arbeider med kjente norske og internasjonale selskaper. En faktor å ta hensyn til er at norsk bedriftskultur skiller seg fra internasjonal bedriftskultur. Samtidig er norsk næringsliv i økende grad på vei ut i verden. Vi ser at oppunder 30% av våre oppdrag er for norske bedrifter i utlandet. Jeg mener det er fordi vi har den rette blandingen av nasjonal forankring og internasjonal tilknytning, sier Bjørn Ågotnes. Rekrutterer styremedlemmer Rekruttering av styremedlemmer er et sterkt satsningsområde for Horton International. Og også her har metodikken endret seg sterkt de senere årene. Det blir stadig viktigere å finne de riktige styrerepresentantene; næringslivsledere som har den rette kompetansen og den rette bakgrunnen for den aktuelle virksomheten. Tiden da styremedlemmer ble rekruttert fra bekjentskapskretsen er definitivt forbi, sier Jan-Petter Westlie. I tillegg til rekruttering og utvelgelse, står vi bak møteplasser og fora for aktuelle styremedlemmer. Dette er arrangementer og konkrete aktiviteter rettet mot styrearbeid, bl.a. i samarbeid med våre samarbeidspartnere innenfor jus og revisjon. Det bidrar til å gjøre miljøet rundt styrearbeid mer profesjonelt, og det er bra, avslutter Jan- Petter Westlie. 20

Viser muskler i Norden

Viser muskler i Norden Nr 06 / 2008 Mirror Accouting: Viser muskler i Norden Lindorff Accounting skiftet i sommer navn til Mirror Accounting. Dette var et ledd i en større endringsprosess i firmaet. Mirror Accounting har vunnet

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Fersk kvalitetsmat til alle anledninger

Fersk kvalitetsmat til alle anledninger Nr. 7 / 2012 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Fazer Food Services AS: Fersk kvalitetsmat til alle anledninger Takket være faglærte kokker som setter sin ære i å lage god, nyskapende og

Detaljer

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide T E M A : O l j e / O f f s h o r e / E n e r g i Nr 8 / 2010 Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide Selskapet er en total leverandør innen HVAC og Elektro Instrument til oljeinstallasjonene

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Nr 4-2005 Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Lang og bred erfaring, spisskompetanse og gode rutiner gjør at Advokatfirmaet Brækhus Dege med datterselskaper

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Telefonmøter gjør hverdagen enklere

Telefonmøter gjør hverdagen enklere Nr 7-2004 Telefonmøter gjør hverdagen enklere Du sparer tusenvis av kroner på å ta møtet over telefon, fremfor å reise land og strand rundt. I tillegg sparer du mye tid og blir mer fleksibel. Stadig flere

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

Din guide til lønnsom e-business. nr.1 2003, Årgang 1. November 2003

Din guide til lønnsom e-business. nr.1 2003, Årgang 1. November 2003 nr.1 2003, Årgang 1 Din guide til lønnsom e-business November 2003 B2B på en enkel måte Senket terskel for ehandel Trenger du lokaler? Nå har du sjansen! Slik unngås leverandørfellene Web Services skaper

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats TRADEBROKERnytt nr. 1 april 2015 Pål Christoffersen (t.v.) bestemte seg tidlig for å forene alle gode krefter for å bli «Årets leverandør». Her ser vi ham sammen med (f.v.) Erling Pedersen, Bjørn Tore

Detaljer

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no Nr 09 / 2009 Internasjonal utvikling med Norconsult Norconsult har lang erfaring fra internasjonalt arbeid, med oppdrag i over 150 land de siste 50 årene. Nå styrkes satsingen med Young Professionals,

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

Tøffe tider rammer bedriftene forskjellig

Tøffe tider rammer bedriftene forskjellig Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet BeDriFtsØKOnOMi LEASING: KOMPETANSESTYRKING: FINANSKRISEN: Frigjør driftskapital og øker handlefrihet Ta dine styreverv på alvor 7. UTGAVe - NOVeMBeR 2008

Detaljer

Mot toppen. Suksesshistorier fra det bergenske næringsliv: INNHOLD:

Mot toppen. Suksesshistorier fra det bergenske næringsliv: INNHOLD: Nr 2-2005 Mot toppen Suksesshistorier fra det bergenske næringsliv: INNHOLD: Bergenseren har aldri manglet ambisjoner og stolthet. I Bedriftprofilen kan du lese om 22 stolte og ambisiøse bedrifter som

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE No.3/september 13 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bygg engasjement med julekalender Hans-Petter Nygård-Hansen: Customer Service is the new marketing! Bli mer effektiv med online kommunikasjonsløsninger

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

Nytt medlem med nytt navn: Mustadeier Ard nytt medlem i Tradebroker

Nytt medlem med nytt navn: Mustadeier Ard nytt medlem i Tradebroker TRADEBROKERnytt nr. 2 november 2012 Ard investerer i selskaper i ulike bransjer som har potensial til å bli ledende i et definert segment. Datterselskapet Rainpower har utviklet egen turbinteknologi i

Detaljer

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2012 Framtida er mobil DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank NY KOMPETANSE MED

Detaljer

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden.

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2015 Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. SIDE 24-27 Forenkling

Detaljer

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon FORNØYD MEDLEM: «Merker verdien av gode rabattordninger!» side 3 SMB magasinet Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Tjenester Medlemsblad ASB magasinet or SMB-tjenester for SMB Tjenester AS Nr. 1.

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET Betaling med kredittkort Reduser risikoen for tapte inntekter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Fokus på bemanning Med et felles IT-system får bedriften kontroll Skånsom inkasso Bruk en profesjonell

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer