Adrian Skumsrud. Kandidatavhandling UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Adrian Skumsrud. Kandidatavhandling UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING"

Transkript

1 Kandidatavhandling Adrian Skumsrud UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING - Helhetsplanlegging av MikroVerkstedets online markedskommunikasjonsstrategi Veileder: Tino Bech- Larsen ITKO ASB Aarhus School of Business Dato: 2. august 2010

2 Innledning...5 Om MikroVerkstedet, det norske markedet og den politiske situasjon i Norge...8 Metode Kvalitative og kvantitative metoder...11 Søkemaskinoptimering...14 Søkemaskinmarketing marketing...19 Google verktøyer...21 Google Analytics...21 Google AdWords...22 Teori Ottesen, O. (2005) Strategisk ledelse av virksomhetens markedskommunikasjon...24 Markedstilbudet...25 Markedskommunikasjon...27 Kommunikasjonsvirkemidler...32 Kjøperinitiativ...33 Helhetsplanlegging...34 MBO strategi og selgerinitiativgapet...39 Oppgavediagnose...40 Prioritering av kjøpere og valg av målgrupper...43 Innholdsstrategien...46 Mediestrategien...50 Utformingsstrategien...54 Informasjonskilder og informasjonsbruk...56 Chaffey, D. (2009) E-business and E-commerce Management - Strategy, implementation and practice...57 De åtte strategiske valg...57 E- environment...60 Sosiale og juridiske faktorer...61 Teknologiske faktorer...64 E- Marketing...64 E- marketing planlegging...67 Situasjonsanalyse...68 Målsetninger...69 Strategi...70 Taktikk...71 Handlinger og kontroll...74 CRM - Customer Relationship Management...74 E- CRM...76 Permission marketing...77 Kundetilegnelse...77 Kundefastholdelse...82 Helhetsplanlegging av Mikroverkstedets online markedskommunikasjonsstrategi Planleggingsforutsetninger...84 Markedstilbudet...84 Avtaleprodukter...84 LEGO

3 CD- ORD...84 Situasjonsanalyse...85 Etterspørselsanalyse...87 Konkurrentanalyse...88 Politiske forutsetninger...89 Målsetninger...90 Strategi...92 Kundetilegnelse...93 Taktikk...94 MBO strategi...95 E- environment...97 Brand perception og kjennskap til produktene...99 Handlinger (actions) og kontroll Oppgavediagnose Potensial for kjøperinitiativ hos de potensielle kjøpere De åtte strategiske valg E- business kanal prioritering Markeds- og produktutviklingsstrategier Posisjonerings- og differensieringsstrategier Business, service og omsetningsmodeller Restrukturering av markedet Supply- chain management muligheter Interne vitendelingsmuligheter Organisasjonens ressurser og muligheter Målgrupper Lærere Skolebyråkrater Kommuner/stat Foreldre Andre målgrupper Kundetilegnelse og kundefastholdelse CRM Prioritering av målgruppene Kommunikasjonsinnhold Annonseinnhold Avtaleprodukter LEGO CD- ORD Hjemmesideinnhold Kommunikasjonsoppgaver Strategisk innholdsplattform Design og planlegging av eventuelle løsninger og endringer på hjemmesiden CRM SEO Brukervennlighet og innhold Mediestrategi Kjøperinitiativmedier Search engine marketing Permission marketing Medievirkemidler E- marketing og branding Utformingsstrategi Funksjonene på hjemmesiden Hjemmesiden generelt Nettbutikken

4 AdWords annonser Video og annen media Nyhetsbrev Egne brukerområder Utformingsvirkemidler SEO Brukervennlighet og utforming Konklusjon Resumé in English Litteraturliste

5 Innledning Oppgaven er utarbeidet i tett samarbeid med Per Jørgen Ødegaard, daglig leder, og Unni Skumsrud, assisterende daglig leder og pedagog i MikroVerkstedet i Norge som en Kandidatavhandling på ITKO studiet ved ASB Aarhus School of Business. Poenget med oppgaven har vært å assistere MikroVerkstedet i arbeidet med å få laget en ny hjemmeside. Hjemmesiden vil ikke være ferdig før en stund etter at denne oppgaven er ferdig så det vil være både tid og anledning til å inndra oppgaven i utformingen av hjemmesiden. Grunnet liten teknisk innsikt og erfaring med hjemmesider har det vært et ønske fra MikroVerkstedet om at oppgaven skal ta for seg så mange grunnleggende oppgaver tilknyttet hjemmesiden som mulig. Innledningsvis vil det være en kort presentasjon av MikroVerkstedet, det norske markedet de opererer i og den politiske situasjonen i Norge. Deretter følger et metodeavsnitt som tar for seg kvalitative og kvantitative metoder, søkemaskinoptimering og søkemaskinmarketing, marketing og de gratis verktøyene fra Google som MikroVerkstedet vil bruke i arbeidet med den nye hjemmesiden. Etter metodeavsnittet følger et teoriavsnitt som presenterer Otto Ottesen sin helhetsplanleggingsteori for markedsføringsstrategier og Dave Chaffey sin teori for e-business og e- marketing. Etterfølgende vil teoriene bli brukt på MikroVerkstedet, bygget opp rundt helhetsplanleggingen av markedsføringsstrategien og inndelt etter de faser man går igjennom i arbeidet med den. Fokuset ligger på å identifisere målgrupper og de tilknyttete kommunikasjonsoppgaver samt komme med forslag til innholdet og utformingen av hjemmesiden. Til sist kommer det en konklusjon på hvordan det vurderes at potensialet til MikroVerkstedet sin hjemmeside kan utnyttes best mulig i forbindelse med online markedsføring. Metodene som er beskrevet i metodeavsnittet er de som er tiltenkt å brukes av MikroVerkstedet i arbeidet med deres nye hjemmeside. Søkemaskinmarketing og e-post marketing vil være de to primære online markedsføringstiltakene som MikroVerkstedet ønsker å benytte seg av. 5

6 Kvalitative og kvantitative metoder brukes i forbindelse med kundeundersøkelsen som er gjennomført for oppgaven. Teorien som er brukt i oppgaven er valgt fordi de to utfyller hverandre godt med tanke på online marketing. Ottesen gir et generelt grunnlag for marketing og Chaffey retter det mer spesifikt mot hjemmesider og online aspektet. Det passer godt å bygge oppgaven opp rundt Ottesens helhetsplanlegging av markedskommunikasjonsstrategien fordi MikroVerkstedet er midt i prosessen med å fornye hjemmesiden sin og bygge en ny helt fra bunnen av. Disse teoriene støttes opp av annen litteratur ellers i oppgaven, men arbeidet fokuseres rundt disse to teorier. Illustrasjonene som er brukt er hentet fra de samme to teorier. Oppgaven har fokus på markedsføringsdelen og innholdet og utseendet på hjemmesiden og går i mindre grad inn på de tekniske løsningene. Det er flere grunner til dette, blant annet at MikroVerkstedet har bestemt seg for å bruke et CMS system til å bygge opp den nye hjemmesiden der mange funksjoner er innebyggd som moduler i forveien. Av den grunn kommer ikke den norske avdelingen av MikroVerkstedet til å ha noe særlig med de tekniske løsningene på hjemmesiden, men kun innholdet. Oppgavens problemstilling er: Utnyttelse av potensialet til hjemmesiden til Mikroverkstedet Norge i forbindelse med online marketing Helhetsplanlegging av MikroVerkstedets online markedskommunikasjonsstrategi. Denne problemstillingen er interessant for MikroVerkstedet fordi de har arbeidet litt med online PR og søkemaskinmarketing tidligere, men aldri brukt nevneverdige ressurser på det slik at arbeidet har blitt litt halvhjertet og oppfølgningen har vært dårlig. Dessuten vet MikroVerkstedet lite eller ingenting om deres kunders bruk av hjemmesiden, noe som vil være 6

7 interessant og nyttig å vite noe om når man skal utarbeide markedsføringskampanjer, både online og offline. Det forventes at oppgaven vil være en støtte i arbeidet med den nye hjemmesiden og at det vil føre til flere besøkende når den med tiden blir ferdig og publisert. Hjemmesiden til MikroVerkstedet finnes på: 7

8 Om MikroVerkstedet, det norske markedet og den politiske situasjon i Norge MikroVerkstedet i Norge er en del av et nordisk samarbeid for læremidler innen IKT og teknologi - fra småskolen til høyere utdanning 1. MikroVerkstedet i Norge har 4 ansatte og er et datterselskap til den danske virksomheten MikroVærkstedet. MikroVerkstedet leverer pedagogiske softwareløsninger som selges som abonnementsavtaler, primært til utdanningssektoren. Den norske avdelingen står for salg, distribusjon, opplæring og service for produktene i Norge, men deltar også i utviklingen av nye produkter, et arbeid som primært foregår i hovedkvarteret i Odense i Danmark. MikroVerkstedet regnes for å være en av de ledende leverandører av pedagogiske it-produkter i Skandinavia med programmer og løsninger for undervisning i norsk, matematikk, fremmedspråk samt spesialundervisning og støtte for personer med nedsatt syn eller lese- og skrivevansker. MikroVerkstedets visjon er, Vi inspireres av mennesker - store som små - for sammen å skape nye veier til kommunikasjon og læring for alle 2. Et produkteksempel er Skoleavtalen som gir skolene anledning til å skaffe seg MikroVerkstedets beste programmer samlet i en pakke til en svært overkommelig pris. I avtaleproduktene leveres dessuten den siste utgave av hvert program til enhver tid. Også kommuner kan kjøpe Skoleavtalen som da leveres til alle skolene i kommunen. Samt til skolens elever for å brukes hjemme i arbeidet med bredere IKT-bruk. Skoleavtalen brukes i dag på over 600 skoler rundt omkring i Norge og inneholder blant annet programmer innen kjerneområder som norsk, engelsk og matematikk samt programmet CD-ORD som er et revolusjonerende hjelpemiddel til støtte til lesing og skriving

9 I tillegg til egne programmer er MikroVerkstedet eneforhandlere av materialer fra LEGO Education i Norge og i Danmark dessuten også Microsoft Gold Certified Partner og har et samarbeid med Adobe om å forhandle Microsoftog Adobelisenser til undervisningsinstitusjoner. I Norge har man i dag den politiske situasjonen at det er en sosialdemokratisk regjering som har et ønske om å satse på skolen, og som også lytter til skolens egne ønsker med tanke på forandring. Skolen i Norge ønsker ro fra reformer, men det er nedsatt komiteer for å gjøre skolen mer praktisk igjen. Særlig den videregående skolen er blitt for teoretisk, samtidig med at man har et problem med mye fravær hos elevene 4, at lærerne bruker veldig mye tid på annet enn undervisning og at så mange som 30% ikke fullfører videregående utdanning 5. Det er også en tendens i Norge til at mindre skoler blir lagt ned og slått sammen til større sentralskoler, noe både skolen og regjeringen vurderer til å ha hatt en gevinst. Mangel på lærere spås også å bli et stort problem i fremtiden og lærere oppfordres til å bli værende lenger i jobb, og man håper at satsning på it-hjelpemidler kan bidra til å øke lysten til å bli værende i læreryrket lenger 6. Digital kompetanse er i Norge innført i skolen på lik linje med lese- og skrivekompetanse, muntlig kompetanse og regnekompetanse og økningen av antallet personer med bredbåndsforbindelse til internett har vært stor. Dette gir den norske skolen et godt utgangspunkt for bruk av IKT i skolen og man ser konturene av en døgnåpen skole der læringsplatformer og nye kommunikasjonsmønstre bryter med de tradisjonelle grenser mellom skole, fritid og hjemmet 7. Dog er det stadig stort forbedringspotensial i kommunikasjonen mellom skole og hjemmet, det er noe MikroVerkstedet er 4 opplaring/frafall- i- videregaende- opplaring.html?id= frafall/

10 oppmerksomme på og ønsker å gripe fatt i samtidig med å hjelpe til med å legge til rette slik at tiltak for elever med spesielle behov blir satt inn tidlig 8. I Oslo-skolen har de en satsning som heter Early Years, et engelsk undervisningssystem som er en type stasjonsundervisning hvor flere av MikroVerkstedets produkter kunne være aktuelle 9. Norsk Digital Læringsarena (NDLA 10 ) er et fylkeskommunalt innkjøpssamarbeid for læringsmidler til videregående opplæring. En av MikroVerkstedets utfordringer er å etablere en kontakt og dialog med NDLA, samt læringsplatformene Fronter og Its Learning for å profilere produkter. Disse plattformene fungerer samtidig som konkurrenter for MikroVerkstedet fordi de tilbyr noe pedagogisk innhold gratis på nettet til sine brukere, noe brukerne alltid setter pris på. Andre konkurrenter er forlagenes satsninger på digitalt innhold, men de har fortsatt en vei å gå med tanke på kvaliteten og omfanget av innholdet de tilbyr. Det er et stigende behov for individuelle, tilpassede løsninger og det kan presse MikroVerkstedet til å endre sin nåværende forretningsmodell med bruk av faste avtalepakker. Gode resultater og forskning om bruk av støttende verktøy blir derfor viktig å formidle på MikroVerkstedets hjemmeside. MikroVerkstedet har også en mulighet til å markere seg i forbindelse med IKT og læring ved å satse på opplæring av brukere i programmer fra MikroVerkstedet eller bruk av IKT i undervisning generelt. En mulig løsning i fremtiden for MikroVerkstedet med hensyn til det stigende behovet for individuelle løsninger og de store infrastrukturelle utfordringene som er knyttet til skole-it er en profesjonell cloudbasert 11 infrastruktur for skolene. Dette er en løsning som i Danmark blir vurdert fra flere hold og som har stor støtte i kommunene. En slik løsning vil antakelig også bli godt mottatt

11 i Norge da det senker kravene til ytelse på datamaskinene som står rundt på skolene og på den måten sparer skolene for store utgifter i forbindelse med oppgradering av hardware, samtidig med at arbeidet med å vedlikeholde software blir enklere. Metode Kvalitative og kvantitative metoder Kvalitative og kvantitative metoder er to forskjellige undersøkelsestilganger som ikke skal sees på som motsigende, men snarere som to ulike metoder som utfyller hverandre og egner seg til ulike typer forskning (Ritchie & Lewis, 2006). I forbindelse med denne oppgaven er det gjennomført en kvantitativ undersøkelse i form av et spørreskjema som er sendt ut til MikroVerkstedets kunder, supplert med et kvalitativt dybdeintervju med daglig leder i MikroVerkstedet Norge Per Jørgen Ødegaard. Kvalitative undersøkelser er rike på data, går i dybden med et tema og har høy presisjon, og de brukes når man vil undersøke adferd eller erfaringer, ukjente fenomener og prosesser fremfor strukturer 12. Den måten folk som blir studert forstår og tolker sin sosiale virkelighet er et av de sentrale motivene bak kvalitativ forskning (Ritchie & Lewis, 2006). Ritchie & Lewis forklarer også at vår kunnskap om verden er basert på en forståelse som kommer gjennom å tenke over det som skjer, ikke bare ved å oppleve det, og dessuten at de fleste moderne kvalitative forskere mener at den sosiale verden er regulert av retningsgivende forventninger og felles forståelse og at lovene derfor ikke er uforanderlige (Ritchie & Lewis, 2006). Kvantitative undersøkelser brukes for å sette tall på eller måle noe, kvantifisere, konkretisere eller presisere, og brukes hvis det er mulig å stille 12 Slides fra undervisning i Kvalitative og kvantitative metoder, Introduksjon, slide 7 11

12 opp en simplifiserende modell for å forklare deler av virkeligheten 13. Ritchie & Lewis ser på kvantitative metoder som verktøy til å undersøke verden på en måte som etterligner den vitenskapelige metoden som brukes i naturvitenskapen, med fokus på testing av hypoteser, begrunnende forklaringer, generalisering, prognoser og forutsigelser (Ritchie & Lewis, 2006). Med hensyn til helhetsplanlegging av en marketingstrategi så er systematiske undersøkelser, enten kvalitative eller kvantitative, en svært god, men kostbar informasjonskilde som Ottesen prioriterer lavt med hensyn til kostnadseffektiviteten (Ottesen, 2005). Samtidig er den generative forskningen man kan skaffe gjennom kvalitative undersøkelser vanskelig å gjenskape på andre måter for å produsere nye ideer eller stimulere virksomhetens policy (Ritchie & Lewis, 2006). Evalueringsundersøkelser handler om hvor godt noe fungerer, et spørsmål som også er sentralt i forbindelse med virksomhetens policy og til slike undersøkelser er kvalitative og kvantitative metoder spesielt godt egnet til å kombineres med hverandre. Det er fordi det er bruk for en måte å måle utfallet på, (kvantitative metoder) fulgt opp av en undersøkende prosess (kvalitative metoder) (Ritchie & Lewis, 2006). Typiske eksempler på kvalitative undersøkelser er intervjuer, enten personlige eller over telefon, deltagende observasjon eller fokusgrupper med mange åpne spørsmål. Kvantitative undersøkelser er som oftest observasjon eller standardiserte spørreundersøkelser der de fleste spørsmål er lukkede og presise. Problemet med observerende undersøkelser er at man ikke lærer noe om de underliggende faktorer for den oppførselen man observerer, heller ikke motiver eller forklaringer (Ritchie & Lewis, 2006). 13 Slides fra undervisning i Kvalitative og kvantitative metoder, Introduksjon, slide 8 12

13 Spørreundersøkelser er et uvurderlig verktøy når det skal samles inn primære data om mennesker, deres oppførsel, holdninger, meninger og bevissthet om spesifikke temaer (Flowerdew & Martin, 2005). For å lette gjennomføringen av slike undersøkelser bruker man ofte et tilfeldig utvalg blant de man ønsker å studere, slik utvelgelse sparer tid og penger, men det er alltid avveining mellom å redusere størrelsen på utvalget og risikoen for feil som gjør at utvalget ikke er representativt for hele populasjonen (Flowerdew & Martin, 2005). Det er samtidig viktig å sørge for at deltagerne er bevisste om at deltagelse er frivillig, et spørsmål som er særlig aktuelt der hvor forskningen gjennomføres av personer som samtidig har et profesjonelt forhold til utvalgte deltagere, noe som kan gjøre at de føler seg presset til deltagelse (Ritchie & Lewis, 2006). Spørreundersøkelser er med på å avdekke faktorer som bidrar til vellykket eller mislykket levering av en tjeneste og informasjonen kan samtidig brukes til å studere kravene fra forskjellige grupper innenfor målgruppen (Ritchie & Lewis, 2006). Et ettertenksomt designet spørreskjema bruker flere typer spørsmål for å sørge for forskjellige sjanser til å finne ut noe som er interessant for forskningen, men å velge riktig spørsmålsteknikk er også viktig for å sikre seg at folk svarer på undersøkelsen (Flowerdew & Martin, 2005). Det er ifølge Flowerdew & Martin også en rekke feilkilder i forskning der det brukes spørreundersøkelser, for eksempel at det tilfeldige utvalget som deltar i undersøkelsen ikke er representativt for hele populasjonen, spørsmål som er uklare og kan bli misforstått, uklare svar, press fra omgivelser til å gi et bestemt svar, samt at personer som velger å ikke delta kan ha grunner for det som ville vært verdifulle å vite om (Flowerdew & Martin, 2005). For spørreundersøkelser gjennomført på internett eller via e-post kan man heller aldri være helt sikker på hvordan undersøkelsen vil se ut visuelt for deltageren, noe som kan påvirke svarene de avgir (Flowerdew & Martin, 2005). 13

14 Å lage en undersøkelse online er en lett og effektiv metode for å samle informasjon om kunder og kundenes oppfatning av virksomheten, og både Rosen og Amor anbefaler, for å få flere til å svare på undersøkelsen, å tilby en eller annen form for gave eller tjeneste gratis som takk for deltagelsen (Rosen, 2000). I tillegg til å lage generelle undersøkelser om nettsiden bør man en gang i blant gjennomføre undersøkelser om spesielle temaer eller funksjoner på nettsiden (Amor, 2000), noe som også har den ekstra fordelen at alle svar automatisk er kodet i en form som er maskinlesbar når undersøkelsen er gjennomført (Flowerdew & Martin, 2005). E-post tilbyr dessuten et kostnadseffektivt alternativ til tradisjonell formidling og utdeling av spørreskjemaer og følger i stor grad de samme hensyn til design og utvelgelse av stikkprøver som vanlige spørreskjemaer (Flowerdew & Martin, 2005). Chaffey presiserer også viktigheten av å benytte seg av de mulighetene nettet gir til markedsundersøkelser og til å samle feedback gjennom spørreundersøkelser for å forbedre fremtidige tjenester (Chaffey, 2009). Spørreundersøkelsen som ble gjennomført i forbindelse med denne oppgaven ble sendt til kundene på e-post og for å få flere til å delta ville man som en takk for deltagelsen være med i trekningen av en LEGO Education pakke levert av MikroVerkstedet. Spørsmålene gikk på kundens bruk av og kjennskap til Mikroverkstedets hjemmeside og spørreskjemaet i sin helhet og resultatene fra undersøkelsen kan sees i bilag A og B. Søkemaskinoptimering Søkemaskinoptimering, eller Search Engine Optimization (SEO), handler om hvordan din side blir funnet på internett. Duffy beskriver det som prosessen med å forbedre og øke mengden og kvaliteten på trafikken hjemmesiden får gjennom søkemaskinene (Duffy, 2009). For en virksomhet handler søkemaskinoptimering også om å tiltrekke leads av høy kvalitet og kjøpere som er klare til å gjøre en handel (Kooser, 2009). SEO er et viktig 14

15 satsningsområde for MikroVerkstedet i forbindelse med forbedringen av hjemmesiden. Søkemaskiner, som Google, Yahoo! eller Bing, er den vanligste måten for folk å lete etter informasjon på internett på. SEO involverer, ifølge Chaffey, en strukturert tilgang brukt til å forbedre en virksomhet eller et produkts posisjon i en søkemaskins naturlige, eller organiske resultatlister for utvalgte nøkkelord (Chaffey, 2009). Undersøkelser har vist at over 80 prosent av søkegenerert trafikk stammer fra de naturlige søkeresultater (Wilson, 2008), og da det samtidig finnes forskning som sier at dersom en virksomhet ikke dukker opp blant de første resultater for dets sektor eller nøkkelord så vil trafikken være minimal (Osborne, 2009), så er det tydelig at SEO kan ha stor betydning for antallet besøkende på en nettside. Etter hvert som konkurransen blir tøffere og tøffere, og fler og fler virksomheter får SEO inn som et viktig punkt i deres internettmarkedsføringsstrategi, jo vanskeligere blir det å få topplassering i søkemaskinene, hvilket fører til at nettsider som ikke er søkemaskinoptimerte vil være så godt som tapt i verdensrommet og er nærmest verdiløse fra et marketingperspektiv (Duffy, 2009). Lazkani trekker frem forskning som sier at så mange som 62 prosent av søkemaskinbrukere velger resultater fra den første siden (Lazkani, 2009). Korper & Ellis forklarer at søkemaskiner og online registre, som begge er svært kostnadseffektive, er de mest populære marketingmulighetene på internett (Korper & Ellis, 2001). Siden millioner av mennesker bruker søkemaskiner til å finne informasjon og nettsider så vil det å maksimere synligheten din være en kraftig og kostnadseffektiv del av din marketingplan. Søkemaskiner er til å stole på og er i bunn og grunn en billig mulighet for å tiltrekke besøkende til din nettside (Duffy, 2009). Algoritmene som søkemaskinene bruker for å rangere sider er blitt mer og mer avanserte. Google bruker for eksempel over 200 kriterier for å rangere sider i sin algoritme (Duffy, 2009), og samtlige søkemaskiner gjennomskuer i 15

16 dag skitne triks, eller Black hat SEO, og vil bannlyse siden fra sine søkeresultater dersom dette oppdages (Kooser, 2009). Typiske eksempler på denne typen juks er overdreven gjentatt bruk av nøkkelord, overskrifter eller flere kopier av identiske sider. Det viktigste kriteriet for Google sin algoritme er dog en sides tillitt, som vurderes ut i fra hvor mange andre uavhengige sider som linker til din side, samt hvor høyt rangert disse sidene er. Om man ikke har noen linker til sin side får man ikke Google sin tillitt og siden blir plassert langt ned på resultatlisten (Wilson, 2008). Selv om overdreven bruk av skitne triks gjennomskues er det samtidig på de samme områdene man i første omgang kan gjøre store forbedringer med tanke på SEO. Titteltagen er spesielt viktig, både fordi den vektlegges mest av søkemaskinen, men også fordi det er den som vises for brukeren, og påvirker i stor grad om linken blir klikket på eller ikke (Spencer, 2009). SEO er i stor grad teknisk av natur, det kombinerer programmering av kildekode, nettsidearkitektur, visuell presentasjon, business marketing og overtalelsesevner i hele strukturen av nettsiden, og det kreves at utvikleren forstår hvordan søkemaskinene fungerer (Duffy, 2009). Innholdet på siden har også alt å si for SEO, noe det kjente uttrykket i SEO- og webutviklingslitteraturen content is king er et bevis på (Kooser, 2009). Wilson viderefører den tanken ved å anbefale at man begrenser seg til at hver internettside kun handler om ett nøkkelord eller ett enkelt produkt, man bør altså undersøke og bestemme seg for nøkkelord og lage bestemte sider for hver ord slik at hver side anses som mer relevant av søkemaskinene (Wilson, 2008). Chaffey kommer med et annet godt tips, som dessuten forbedrer sidens tilgjengelighet, nemlig å sørge for at alle bilder og illustrasjoner har en alternativ tekst som passer med nøkkelordene for siden (Chaffey, 2009). Til å begynne med anbefales det av både Kooser (Kooser, 2009) og Wilson (Wilson, 2008) å satse på å komme høyt opp på Google sine resultatsider siden Google er den største og mest brukte søkemaskinen, noe som i de fleste tilfeller medfører en høy plassering i andre søkemaskiner også. Google 16

17 tilbyr dessuten, i likhet med flere av de andre store søkemaskinene, en rekke gratis verktøy for SEO, de viktigste av disse blir forklart nærmere litt senere. For å lykkes med SEO er det viktig at man har god opplæring og teoretisk bakgrunn fra søkemaskinoptimering, samtidig som man tar i bruk alle de verktøy som finnes (Spencer, 2009). Det er viktig å ha tålmodighet når det kommer til SEO og ikke forvente altfor gode resultater over natten. Det er derfor viktig å starte arbeidet tidlig, ettersom det kan ta opp til et halvt år å påvirke resultatene for enkelte nøkkelord med stor konkurranse, og fordi internett er et medie i konstant endring der det hele tiden vil være bruk for små justeringer og forbedringer (Kooser, 2009). Brukerne stoler dessuten på søkemaskinene i større og større grad, samtidig som at antallet brukere som søker online, og den tiden de bruker online, fortsetter med å stige (Duffy, 2009). Spencer foreslår faktisk at man skal se på SEO som er rekke med eksperimenter der man gjør gradvise små endringer for å finne ut hva som fungerer best og gir flest besøkende til siden (Spencer, 2009). En virksomhets online renommé kan ha stor innflytelse på, og være et nyttig verktøy i SEO. Internett har gitt forbrukeren mye mer makt enn tidligere, og det skal lite til for en kunde å poste et negativt innlegg om en virksomhet eller et produkt på nettet (Lazkani, 2009). Slik negativt innhold kan heldigvis motarbeides med de samme verktøy og den samme teknologi, og kanskje til og med utnyttes. Det er nemlig her Lazkani foreslår at man bruker en søkemaskinoptimert pressemelding, inneholdende links til hjemmesiden og relevante nøkkelord, til å presse de negative innleggene lenger ned på resultatlisten til Google (Lazkani, 2009). Annet innhold som artikler, blogger, forum eller YouTube videoer kan brukes på samme måte til å presse negativ omtale nedover resultatlistene og skaffe noen gode, høyt rangerte sider til å linke til ens egen side (Kooser, 2009). All online PR ledes tilbake til SEO på grunn av de linker som genereres, dette kalles viral marketing (Chaffey, 2009). 17

18 Søkemaskinmarketing Søkemaskinmarketing, eller Search Engine Marketing (SEM), er en måte å betale for å gjøre ens side mer synlig på resultatsidene til søkemaskinene. Denne typen reklame er den mest populære formen for internettmarkedsføring og Google sin tjeneste, AdWords, er den klart største av sitt slags (Colwell, 2010). Når Google viser resultatene fra et søk vil betalte reklamer vises som en liste av små tekster i høyre side, tydelig markert som betalte linker. Systemet fungerer på den måten at man velger hvilke nøkkelord man ønsker at ens reklame skal dukke opp for og så vises linken når brukerne søker på nettopp det nøkkelordet. Man kan betale for dette på to måter, enten per 1000 visninger eller per klikk på ens link (Colwell, 2010). For populære søkeord er det mange som ønsker å ha sponsede linker på siden og man skal derfor i mange tilfeller legge inn et bud som er høyere enn konkurrentene for hvor mye man ønsker å betale per klikk på ens link. I tillegg til hvem som er høystbydende rangerer Google også linkene etter hvilke som blir klikket på flest ganger og som den anser som mest relevante (Chaffey, 2009). SEM har den fordelen at man i motsetning til vanlige marketingmetoder ikke betaler for visninger, men for resultater (Kickham, 2009). I kombinasjon med SEO er SEM det viktigste marketingtiltaket MikroVerkstedet planlegger for å bringe flere besøkende til hjemmesiden. Oppgaven vil bruke Google AdWords som det viktigste SEM verktøy. Osborne forteller at det er både veldig lett å tjene penger gjennom SEM, men også veldig lett å miste dem (Osborne, 2009). Uansett hvilken bransje man tilhører vil SEM kunne ha en positiv effekt og det som kjennetegner gode annonser er klare målsetninger, som for eksempel flere besøk til hjemmesiden, økt salg eller begge deler, og man skal huske på at hver målsetning krever en litt forskjellig tilgang (Osborne, 2009). Ideen er at Google kun viser annonsen til personer som har søkt på nøkkelordet og man får på 18

19 den måten rettet reklamen kun mot interesserte søkere. Mer spesifikke nøkkelord, som for eksempel inneholder stedsnavn, blir enda mer målrettede og er som regel billigere (Colwell, 2010). Med internett, all teknikken og de hjelpemidler som er tilgjengelig i dag så har marketing som fag endret seg fra å være en kunst til å bli en vitenskap (Kickham, 2009). Den aller viktigste fordelen med SEM er at resultatene er målbare umiddelbart (Osborne, 2009). Det at det er mulig gjør det også nødvendig å følge opp på hvor gode resultater ditt marketingtiltak leverer (Kevany, 2010). I dårlige tider bør online marketing være et nøkkelelement nettopp fordi det er kostnadseffektivt og målbart (Kevany, 2010). Verktøyer som Google Analytics gjør det svært lett å måle sine marketingtiltak, da det samtidig er et gratis verktøy er det ingen unnskyldning for ikke å dra nytte av det (Kickham, 2009). Amor nevner sidevisninger, treff, besøk, antall unike besøkende, reklamevisninger og reklameklikk som mulige måleenheter for suksessen av en SEM kampanje (Amor, 2000). En av grunnene til at internettreklamer er mer målrettet og gir bedre feedback enn andre medier er på grunn av interaktiviteten som websurfing medfører allerede filtrerer publikum til de som har interesse for informasjon knyttet til din virksomhet (Rosen, 2000). En fare ved SEM er falske klikk, hvilket vil si at konkurrenter sørger for å klikke mange ganger på en annen virksomhets link uten å kjøpe noe og på den måten påføre konkurrenten større kostnader. I Norge er dette ikke noe stort problem da søkemotorene gjenkjenner og filtrerer ut gjentatte klikk fra samme IP adresse, men på verdensbasis for de nøkkelord med størst konkurranse er det forekommet at virksomheter har betalt personer rundt om i verden for å klikke på konkurrenters linker (Chaffey, 2009). marketing marketing har to sider, utgående e-post, som nyhetsbrev, spesialtilbud og lignende virksomheten sender til sine kunder, og innkommende e-post fra 19

20 kunder som for eksempel supporthenvendelser og ordrer (Chaffey, 2009). Oppgaven vil også undersøke Mikroverkstedets muligheter for marketing til sine eksisterende kunder for å utnytte krysskommunikasjonsmuligheten og sørge for gjenkjøp av abonnementsavtaler. E-post er et utmerket medium for å drive direkte markedsføring til gjentagende kunder, men Korper & Ellis legger frem noen viktige retningslinjer for e-post reklame (Korper & Ellis, 2001): 1. Man skal ikke belønne kundene for å registrere e-post adressen sin med å spamme dem. 2. Man skal behandle informasjonen som kunden legger igjen på nettsiden din som konfidensiell. 3. Be om tillatelse fra kunden til det du har tenkt å bruke informasjonen til, for eksempel om du tenker å selge eller gi den videre til tredjepart. 4. Bruk e-post til å følge opp på salg av et produkt eller en tjeneste. 5. Husk å inkludere URL adressen til siden din flere ganger i hver utsendelse. En av de største online marketing misforståelsene er ifølge Kevany at man tror at er gratis (Kevany, 2010). Selve handlingen ved å sende ut en e- post koster ingenting, men det krever store ressurser å innsamle kunders e- postadresser da det stadig kommer nye lover som beskytter forbrukerne fra uønsket e-post. I de aller fleste land skal man i dag ha tillatelse fra kunden innen man sender dem personlig tilpasset e-post reklame, også kalt opt-in e- mail eller permission marketing (Chaffey, 2009). Permission marketing lar seg gjøre i mange typer medier, men er spesielt godt egnet til internett som muliggjør billig, hurtig og målrettet interaktiv kommunikasjon (Chen, 2005). Undersøkelser viser at omtrent 80 prosent av alle e-post som blir sendt på verdensbasis er spam, men marketing har likevel god gjennomslagskraft (Chaffey, 2009), og muligheten for en-til-en marketing og kommunikasjon mellom den enkelte kunden og virksomheten er i ferd med å 20

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER www.meet-agency.no 1 INNLEDNING Jeg vil med dette takke for at du laster ned denne boken, og håper den kan være en god innledning i din videre prosess innenfor

Detaljer

VI HJELPER KUNDENE Å FINNE DEG

VI HJELPER KUNDENE Å FINNE DEG VI HJELPER KUNDENE Å FINNE DEG BRANDING REFERANSER: EMAIL MARKETING WEB DESIGN SOCIAL MEDIA SEARCH ENGINE MARKETING VIDEO PRODUCTION CONTENT MARKETING NATIVE MARKETING SEO PROGRAMMATIC CANVAS ADWORDS SOCIAL

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen DIAGNOSERAPPORT B&W Caravan DA www.bwcaravan.no Utført av: Jan Erik Iversen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med

Detaljer

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Søkemotorer - en guide for en bedre rangering Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Innledning Har du endelig fått deg et nettsted med bra design og oppdatert innhold MEN så oppdager

Detaljer

Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål

Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål 2 3 Hva var vårt utgangspunkt? Mange meninger internt Ingen klare retningslinjer Flere som utførte samme handling Mange forskjellige beslutningstakere/byråer

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Annonsering gjennom Google AdWords - tilbud til skolene

Annonsering gjennom Google AdWords - tilbud til skolene Til IF folkehøgskolene v/ rektor Annonsering gjennom Google AdWords - tilbud til skolene For et par uker siden sendte IF ut en spørreundersøkelse til alle skolene der vi spurte hva skolene ønsket at IF

Detaljer

Gå til neste side her En digital strategi

Gå til neste side her En digital strategi Gå til neste side her En digital strategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebook-siden

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. Utført av: Jon Petter Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. Utført av: Jon Petter Hellesvik DIAGNOSERAPPORT Utført av: Jon Petter Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor synlig siden

Detaljer

H V O R DAN GENERERE LEADS F RA DITT NETTSTED W W W. E B S. N O

H V O R DAN GENERERE LEADS F RA DITT NETTSTED W W W. E B S. N O H V O R DAN GENERERE LEADS E N LEADSGUIDE F RA DITT NETTSTED F R A EURO BUSINESS SCHOOL W W W. E B S. N O Hvordan generere leads fra ditt nettsted En leadsguide fra Euro Business School Bakgrunn De aller

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

WebOn - for din lønnsomhet. Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver

WebOn - for din lønnsomhet. Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver Bakgrunn Vestlandsforsking: Forsker 1999-2007 WebOn: Senior Rådgiver fra 2007 Måle suksess Hvorfor webanalyse? Selge mer Viser hvordan

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer

SOSIALE MEDIER ADVANCED

SOSIALE MEDIER ADVANCED SOSIALE MEDIER ADVANCED Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online AGENDA «Facebook Advanced» Planlegging Facebook-annonsering Analyse Case: «Fra 0 til 1.000 likere» YouTube Snapchat

Detaljer

SEO. Erlend Nilsen Senior rådgiver Seo og Content Marketing

SEO. Erlend Nilsen Senior rådgiver Seo og Content Marketing SEO Erlend Nilsen Senior rådgiver Seo og Content Marketing Erlend Ansatt: Jamba Gmbh(Samwer brødrene bak Zalando og My city deal/groupon) Mobildelen til Funcom ( Plutolife AS) Egne oppstarter Refero AS

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Velkommen! Praktisk info Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Mål for dagen Danne et godt utgangspunkt for å bruke digitale kanaler på en målrettet måte som skaper

Detaljer

REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP

REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP Dette er meg! Thomas Flogstad 38 år Gift - 2 barn Spiller i 2 band Bor i Hovenga Holdt på med internett siden ca. 1994 REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP Strategi Merkevarebygging Profil / identitet

Detaljer

Google AdWords Basic 15.05.2015 GOOGLE ADWORDS BASIC 1

Google AdWords Basic 15.05.2015 GOOGLE ADWORDS BASIC 1 Google AdWords Basic AV DATASERVICE RJUKAN AS FOR TELEMARKONLINE.NO 2015 15.05.2015 GOOGLE ADWORDS BASIC 1 Velkommen Kort om meg Trond Botnen, DataService Rjukan AS, 920 49 001 Mål for dagen Innledning

Detaljer

Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy?

Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy? Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy? WebOn Spesialist på e-handel Helhetlig leverandør Rådgivning Google Produkt Verktøy Webmaster Tools AdWords Analytics

Detaljer

Vår forretningsidé. Kort om Edison Wolfram. er å få andres til å vokse!

Vår forretningsidé. Kort om Edison Wolfram. er å få andres til å vokse! Vår forretningsidé Kort om Edison Wolfram er å få andres til å vokse! Vår forretningsidé er å få andres til å vokse! Strategi Kommunikasjon Design Teknologi Merkevarestrategi Digitalstrategi Grafisk design

Detaljer

NORSKE MUSEER. Google Plus Local / Google Local. Agnete Tøien Pedersen Head of SEO. Copyright 2011, iprospect, Inc. All rights reserved.

NORSKE MUSEER. Google Plus Local / Google Local. Agnete Tøien Pedersen Head of SEO. Copyright 2011, iprospect, Inc. All rights reserved. NORSKE MUSEER Google Plus Local / Google Local Agnete Tøien Pedersen Head of SEO GOOGLE LOCAL / GOOGLE PLUS LOCAL Kjært barn har mange navn... Hvorfor? Hvordan ta eierskap til en eksisterende oppføring?

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. Arne Fallrø AS. www.fallro.no. Utført av: Jan Erik Iversen

DIAGNOSERAPPORT. Arne Fallrø AS. www.fallro.no. Utført av: Jan Erik Iversen DIAGNOSERAPPORT Arne Fallrø AS www.fallro.no Utført av: Jan Erik Iversen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato: Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato: Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:15112012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK 2017 SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK MyCity.no DIN BY PÅ NETT 2017 MyCity ønsker, og skal være kanalen for nyheter om varer og tjenester for lokalhandel. MyCity er en stabil plass å

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen For å nå frem med budskapet ditt er det avgjørende å virkelig forstå målgruppens situasjon. De fleste

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. Pris kr 1 890,- eks MVA. for. Dato:21.09.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. Pris kr 1 890,- eks MVA. for. Dato:21.09.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:21.09.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Pris kr 1 890,- eks MVA Innholdsfortegnelse Forord...3 Generell synlighet (pagerank)... 4 Sideranking... 4 Rangering på søkeord.... 5 Relevante

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene.

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Hvordan fylle dine kurs og workshops med de rette kundene som gjerne betaler det hva koster? Det har aldri før vært

Detaljer

EN INNFØRING I SØK - EN INNFØRING I SØK BRANSJENYTT FAG OG VERKTØY BRANSJEKALENDER JOBB OG KARRIERE LEVERANDØRGUIDE OM INMA

EN INNFØRING I SØK - EN INNFØRING I SØK BRANSJENYTT FAG OG VERKTØY BRANSJEKALENDER JOBB OG KARRIERE LEVERANDØRGUIDE OM INMA - EN INNFØRING I SØK EN INNFØRING I SØK Foto: Yodel Anectodal, Flickr.com(CC) Innhold: Introduksjon Noen definisjoner Nøkkeltall Bruken av søk Søkemotormarkedsføring Strategisk bruk av søk Introduksjon:

Detaljer

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014 Bli synlig på nett Hvem er jeg? Jobbet med digitale kanaler i 12 år webredaktør i SpareBank 1 Nord-Norge rekrutteringsrådgiver ved UiT

Detaljer

6 TEKNISK - MOBIL Teknisk stand mobil-versjonen av nettsiden. 7 TEKNISK - DATAMASKIN Teknisk stand på desktop-versjonen av nettsiden.

6 TEKNISK - MOBIL Teknisk stand mobil-versjonen av nettsiden. 7 TEKNISK - DATAMASKIN Teknisk stand på desktop-versjonen av nettsiden. SIDE FORBEDRINGSPOTENSIALE 2 SEO - INNLEDING 3 INNHOLD Forklaringer og status. 4 SØKEORDSANALYSE Søkeord, konkurranse og din posisjon. 5 URL ER, TITLER, META BESKRIVELSER Oversikt over status på alle undersider

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

7 trinn for å starte et affiliate program

7 trinn for å starte et affiliate program 7 trinn for å starte et affiliate program Affiliate markedsføring er en Internett basert salgskanal, der såkalte publisister (også kjent som "affiliates" eller " publishers ") formidler besøkende til en

Detaljer

Google AdWords Basic Telemark Online

Google AdWords Basic Telemark Online Google AdWords Basic Telemark Online Litt om Mediaeffekt Hva er AdWords? Innstillinger Struktur Annonsegrupper Annonsetekst Søkeord Konverteringer Annonseutvidelser Agenda Startet i nov 2010 Stian Redisch

Detaljer

- - Telefon nøkler til suksess på nett

- - Telefon nøkler til suksess på nett 12 nøkler til suksess på nett Lag deg en Google konto En digital verktøykasse Tilgang til kraftfulle verktøy helt gratis. Evt. valgfritt med e-post adresse. bit.ly/laggooglekonto Og mye mer Google Business

Detaljer

Hva er det med internett, hvorfor satse på det?

Hva er det med internett, hvorfor satse på det? Webkurs 5 mai Innledning hvem er jeg? Dere i fokus men litt teori først Internett Markedsføring og synlighet (distribusjon). Mer konkret produkter og leverandører og svindlere (misforståelser) Hva er en

Detaljer

Kurs. Høgskolestudier. Kurspakker. Programvarekurs. Skreddersyr bedriftsinterne kurs. Hel- og deltid 30 studiepoeng

Kurs. Høgskolestudier. Kurspakker. Programvarekurs. Skreddersyr bedriftsinterne kurs. Hel- og deltid 30 studiepoeng Kurs Programvarekurs Kurspakker Skreddersyr bedriftsinterne kurs Høgskolestudier Hel- og deltid 30 studiepoeng Konferanser 2015 Making Design konferansen, 9-10. juni MakingWeb_2.15, 14-15. oktober Magasindesignkonferansen,

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Trygg bruk av nye medier Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Hvem er vi? - Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt jobber for trygg bruk av nye digitale medier for barn og unge i sær nett og mobil

Detaljer

SØK som en del av mediemixen

SØK som en del av mediemixen SØK som en del av mediemixen veien til dine varer og tjenester! 20. november 2008 Ingrid Støver Jensen - Kvasir Hvem er jeg? Ingrid Støver Jensen Leder Kvasirs produktavdeling Flyttet fingrene fra tangentene

Detaljer

Sense Kommunikasjon AS

Sense Kommunikasjon AS Sense Kommunikasjon AS Stiftet 15. mars 2015 7 ansatte Vi er spesialister på sosiale medier og leverer rådgivning, kampanjer, annonsering, innhold og drift etter sensemetoden - som bygger på en sosial

Detaljer

Responsiv design Skalering av siden trenger å gjøres noe med, slik at den er tilpasset de fleste skjermstørrelser.

Responsiv design Skalering av siden trenger å gjøres noe med, slik at den er tilpasset de fleste skjermstørrelser. Oppgave 1 1) Analyse av bedriften (målsetting, kundegrupper, produkter, konkurrenter, salgskanaler osv, osv. ) Oppgave 1 er gjort i samarbeide med Håvard Ramstad. Nettadressen til websiden er http://7smaarom.no/.

Detaljer

Høydepunkt fra seminaret. Bli bedre på søk. i regi av Den norske dataforeningen 30/8 2007. Siv Fjellkårstad sivaf@usit.uio.no

Høydepunkt fra seminaret. Bli bedre på søk. i regi av Den norske dataforeningen 30/8 2007. Siv Fjellkårstad sivaf@usit.uio.no Høydepunkt fra seminaret Bli bedre på søk i regi av Den norske dataforeningen 30/8 2007 Siv Fjellkårstad sivaf@usit.uio.no Foredragsholdere Fredrick Marckini gründeren av amerikanske iprospect og regnet

Detaljer

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5%

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% Sjekkliste for Konvertering besøkende Bounce 30-70% Kikkere 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% kunder Crevita Marketing AS Kanalveien 62, N-5068 Bergen Tel +47 55 55 77 40 @: kontakt@crevita.no

Detaljer

NÅ KOMMER NYE YAHOO! SPONSORED SEARCH

NÅ KOMMER NYE YAHOO! SPONSORED SEARCH NÅ KOMMER NYE YAHOO! SPONSORED SEARCH MER AV DET DU BA OM. Enkel administrering Et nytt og bedre kontrollpanel som er enkelt å navigere, og som gjør det lettere å se hva som fungerer bra i kampanjen, og

Detaljer

2015 - FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS FORHANDLING & KOMMUNIKASJON

2015 - FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS FORHANDLING & KOMMUNIKASJON SALG ER PROSESS DE 12 SALGS - SUKSESS KRITERIENE GODE RESULTATER DIN EVNE TIL Å KOMMUNISERE FORHANDLING & KOMMUNIKASJON Bli en profesjonell forhandler Dette 2 dagers kurset i Salg, forhandling & kommunikasjon

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

for å lykkes med e-handel? WebOn - for din lønnsomhet

for å lykkes med e-handel? WebOn - for din lønnsomhet Hvorfor er måling viktig for å lykkes med e-handel? Bakgrunn Vestlandsforsking: Forsker / utvikler - 1999 WebOn: Rådgiver - 2007 Butikk Trafikk Hvorfor de kommer Hvem og hvor mange handler Hva handler

Detaljer

Realisere gevinster gjennom e-handel

Realisere gevinster gjennom e-handel Realisere gevinster gjennom e-handel Powered by Sven Bergland Capgemini Hvem er din kunde? Hvordan handler hun/han? Business to Consumer Copyright 2010 Capgemini. All rights reserved. 2 E-handel fordi

Detaljer

Kurs i digital markedsføring

Kurs i digital markedsføring Kurs i digital markedsføring Velkommen! Jørgen Hestås VÅ R T T E A M JØRGEN HESTÅS Se n io r D ig ita l R å d g iv e r ARNE HOLSEN Se n io r d ig ita l r å d g iv e r TONE LARSEN S osiale Medier SVENN

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

God morgen. kom i gang digital strategi. 15. desember 2016

God morgen. kom i gang digital strategi. 15. desember 2016 God morgen kom i gang digital strategi 15. desember 2016 Organisasjonens strategi Digital strategi Forretningsmål Digital strategi Resultat før/etter skatt, omsetning og større markedsandel ved Salg Redusere

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING

HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING Hvorfor? Kjøpsprosessen til den moderne forbruker er noe helt annet enn hva den var før. Forbruker benytter seg sjeldnere av butikkpersonalets ekspertise, men søker seg frem

Detaljer

Det største møtestedet på nettet for skandinaver med utlengsel

Det største møtestedet på nettet for skandinaver med utlengsel Det største møtestedet på nettet for skandinaver med utlengsel Er firmaet ditt modent for noe annet enn en rubrikkannonse i avistillegg 4B midt på side 23? Eller en link i en søkemotor som dukker opp på

Detaljer

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Naturvitenskapen har vokst fram som følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens,

Detaljer

INNHOLDSKURS TELEMARK ONLINE MARS 2015

INNHOLDSKURS TELEMARK ONLINE MARS 2015 INNHOLDSKURS TELEMARK ONLINE MARS 2015 MÅL FOR DAGEN + Litt tryggere digitalt + Mer kompetent + Teori og fakta + Ingen fasit + Case + Tenke sjæl NORBRANDTEAMET @cakredalen @sirimorten OM NORBRAND > > MED

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Salg og markedsføring på internett. Børre Berglund 8.12.2009

Salg og markedsføring på internett. Børre Berglund 8.12.2009 Salg og markedsføring på internett Børre Berglund 8.12.2009 Det er mange gode tilbud, ikke alle når markedet Side 2 Børre Berglund 2005 Børre Berglund Reiselivsrådgivning (BBR) 2004 Divisjonsdirektør branding,

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

Digitale ferdigheter og digital dømmekraft Voksenopplæring Buskerud 16. august 2016

Digitale ferdigheter og digital dømmekraft Voksenopplæring Buskerud 16. august 2016 Digitale ferdigheter og digital dømmekraft Voksenopplæring Buskerud 16. august 2016 Min plan for dagen Hva er digital kompetanse og hvorfor er det så viktig? Digitale verktøy og ressurser Digital klasseledelse

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver Kurskatalog 1 Innhold 2 Tjenester vi tilbyr 3 Administrative kurs 4 Grunnleggende pedagogisk bruk 5 Pedagogisk superbruker 6 Planlegging og vurdering 7 Vurdering i itslearning 8 Småtrinnet 9 Skoleledelse

Detaljer

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering Midtun skoles Plan for helhetlig vurdering Oppdatert 2010 Vurdering Rett til vurdering Elevene i offentlig grunnskole har rett til vurdering etter reglene i kapittel 3 i forskriftene til opplæringsloven.

Detaljer

Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO

Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO Agenda Hvorfor skal vi måle? Suksesskriterier Hva skal vi måle? Og hvordan? Eks og øvelse Hvorfor er det så vanskelig, da? Hvorfor måler vi? Måling er et styringsverktøy

Detaljer

Shortsea - Kampanjen

Shortsea - Kampanjen Shortsea - Kampanjen Versjon 3.0 8. juni 2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Sammendrag... 1 Introduksjon... 2 Målsetning... 2 Omfang... 2 Målgruppe... 2 Budskap... 3 Kanaler... 3 Verktøy... 4

Detaljer

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse)

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) 3. Februar 2011 LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) En skoleomfattende innsats et skoleutviklingsprosjekt. Stimulere til mentalitetsendring som gjør det mulig å tenke nytt om kjente problemer

Detaljer

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Kristoffer.hjorth@markant.no Introduksjon til digital markedsføring Nettsiden Søk Google Sosiale medier

Detaljer

2.7 Egen markedsplan

2.7 Egen markedsplan 2.7 Egen markedsplan Målsetting med temaet: Markedsmål og salgsmål Markedsstrategi Markedsføringstiltak Markedsplan er en konkret beskrivelse av de markedsaktiviteter som en virksomhet skal iverksette

Detaljer

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler Helhetlig kommunikasjon Spesialiserte virkemidler Bent Ove Jørgensen Sandefjord 33 år Kommunikasjonsrådgiver 9 år Mobil og digitale tjenester AGENDA Hva er sosiale medier? Styrker og svakheter? Hvordan

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Oppsummering av Edison Wolframs seminar om digital strategi 20. og 21/1-2016

Oppsummering av Edison Wolframs seminar om digital strategi 20. og 21/1-2016 Oppsummering av Edison Wolframs seminar om digital strategi 20. og 21/1-2016 POST-modellen står sentralt når vi jobber med utvikling av digitale og sosiale strategier, men det er viktig å ha en god kommunikasjonsplattform

Detaljer

9 tips. Til å skrive en nettsidespesifikasjon

9 tips. Til å skrive en nettsidespesifikasjon 9 tips Til å skrive en nettsidespesifikasjon Hvorfor Vecora Vecora er et digitalt mediebyrå med bred kompetanse innen web, design, sosiale medier, synlighet og kommunikasjon. Vi har skrevet denne hjelpen

Detaljer

FORSKNING PÅ BRUK AV DIGITALE KANALER I ET INTERNASJONALT MARITIMT MARKED

FORSKNING PÅ BRUK AV DIGITALE KANALER I ET INTERNASJONALT MARITIMT MARKED FORSKNING PÅ BRUK AV DIGITALE KANALER I ET INTERNASJONALT MARITIMT MARKED VI SEL IKKJE BÅTAR PÅ NETT. UNNAMED CEO Prosjektetsmål: Måle effekt og kostnader av målrettet bruk av digitale kanaler, både organisk

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT Barnevaktnett tar ditt personvern veldig på alvor, og vil behandle og bruke informasjonen om deg på en sikker måte. For å sikre personvernet ditt vil Barnevaktnett alltid

Detaljer

REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP

REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP Dette er meg! Thomas Flogstad 38 år Gift - 2 barn Spiller i 2 band Bor i Hovenga Holdt på med internett siden ca. 1994 REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP Strategi Merkevarebygging Profil / identitet

Detaljer

Webforum 2013 Masterclass

Webforum 2013 Masterclass Webforum 2013 Masterclass Eivind Savio eivind.savio@halogen.no 915 56 285 Halogen AS Google Analytics Certified Partner Google Tag Manager Certified Partner Webanalyse går mot pensjon. Riv siloene. Digital

Detaljer

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

Usus vinterkonferanse HVORDAN MÅLE EFFEKT AV ONLINE MARKEDSFØRING v/digital rådgiver Bodil Sandøy Tveitan

Usus vinterkonferanse HVORDAN MÅLE EFFEKT AV ONLINE MARKEDSFØRING v/digital rådgiver Bodil Sandøy Tveitan Usus vinterkonferanse 2017 HVORDAN MÅLE EFFEKT AV ONLINE MARKEDSFØRING v/digital rådgiver Bodil Sandøy Tveitan AGENDA OG TAKE-AWAYS ü Hvorfor er måling viktig og hva kan det gjøre for deg" - Bedre forståelse

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON 2015 - SALG,FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS SALG ER PROSESS DE 12 SALGS SUKSESS KRITERIENE GODE RESULTATER DIN EVNE TIL Å KOMMUNISERE SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON Bli en profesjonell

Detaljer

Kampen om oppmerksomheten. Drammen

Kampen om oppmerksomheten. Drammen 1 Kampen om oppmerksomheten Drammen - 27.09.2017 2 Mediebilde i endring 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Internett; 90 TV; 72 Mobilt medieinnhold; 65 Papiraviser Radio TV Internett Blader/Magasiner Mobilt

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Bli en bedre bestiller Telemark Online 2017

Bli en bedre bestiller Telemark Online 2017 Bli en bedre bestiller Telemark Online 2017 Hva skal vi igjennom? - En litt mer komplisert verden - Mål/strategi/plan - metode - Den digitale verktøykassen - Case: finne rett kanalmiks - Gjøre selv eller

Detaljer

Romfartskarriereprosjektet 2016

Romfartskarriereprosjektet 2016 Romfartskarriereprosjektet 2016 Innledning I 2016 gjennomfører ESA-astronauten Tim Peake et lengevarende oppdrag på Den internasjonale romstasjonen (ISS). Oppdraget har fått navnet Principia. Astronauter

Detaljer

Digital og/eller analog skoledag?

Digital og/eller analog skoledag? Digital og/eller analog skoledag? Mitt navn er (som sagt) Odin Hetland Nøsen. Jeg er for tiden rådgiver hos skolesjefen i Randaberg, og har tidligere vært ITkonsulent på den gang Høgskolen i Stavanger,

Detaljer

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi Markedsplan I denne markedsplanen har det vært fokus på det som dreier seg om design og utforming av dette. Det er formulert to markedsmål, som er i tråd med briefen. I tillegg har det blitt benyttet SWOT-teori,

Detaljer