Nr. 6 desember NUKs adventsaksjon: Flyktninger i fokus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 6 desember 2006. NUKs adventsaksjon: Flyktninger i fokus"

Transkript

1 Nr. 6 desember 2006 NUKs adventsaksjon: Flyktninger i fokus

2 Leder K j æ r e l e s e r! Vi arbeider for å forandre verden, vi har samme mål, vi vil overvinne den urettferdigheten, fattigdommen og marginaliseringen som forhindrer halvparten av menneskehetens rett til fullverdig liv. Så vanskelig, og så enkelt er det. Dette oppdraget er inkludert i alt Caritas Norge arbeider med, enten vi deltar i nødhjelpsoperasjoner, gir mennesker muligheter for bedre levekår, arbeider for å forebygge hiv og aids, arbeider for fred, er talsmann for demokratibygging, økonomisk rettferdighet eller for likeverdighet mellom menn og kvinner. Det inkluderer mobiliseringen av landsbyskoler, menigheter, lokalsamfunn og gamle, unge og barn. Det er menneskene vi skal høre på, det er deres fremtid det dreier seg om. Å arbeide sammen med andre i partnerskap forblir grunnfjellet i arbeidet vårt, særlig gjennom Caritas-familien, som er det verdensomspennende globale nettverket av katolske bistandsorganisasjoner. Oscar Romero viser oss vårt felles formål når han sier: Dette er hva det dreier seg om. Vi planter frøene som en dag skal gro. Vi vanner frøene som allerede er plantet, vel vitende om at de ivaretar løftene for fremtiden. Vi legger fundamentet som muliggjør videre utbygging. Vi skaffer gjæren som skaper effekter som overgår vår egen dyktighet. Kjære leser, det er vi som skal være gjeterne på markene som holder nattevakt over flokken sin. Jeg ønsker dere en god jul og et godt nyttår og takker for all støtte, innsats og forbønn. Fred og alt godt. Vennlig hilsen I n n h o l d s f o r t e g n e l s e Verdens yngste nasjon i tumulter... side 3 Gull eller grønne skoger?... side 6 Fem gode grunner for å støtte Caritas... side 8 NUKs adventsaksjon... side 10 Julegaven som forandrer verden... side 11 Mot ny rekord i gaveinntekter... side 12 Forside: Størstedelen av befolkningen i Nord-Uganda bor stuet sammen i flyktningleirer. Dette har gjort oss til et umenneskeliggjort folk, sa erkebiskopen i Gulu i Nord-Uganda, John Baptist Odama til Caritas i september i år. (Foto: Caritas)

3 Bander tenner på det de finner, som her en bil. (Foto: Caritas) Verdens yngste nasjon i tumulter Et varelager brenner og svart røyk legger seg som en kåpe over hovedstaden Dili på Øst-Timor, mens svarte helikoptre flyr i lav høyde for å speide etter ildspåsettere. Utenlandske sikkerhetstyrker forsøker å holde brannen nede og folk unna samtidig som de ikke kan dy seg for å fotografere det som skjer. Fredelige lille Dili har blitt forvandlet til en blanding av militærbase og flyktningleir der redsel og usikkerhet råder. Freden har lenge vært skjør i verdens yngste nasjon. Det har vært ulmende konflikter mellom hæren og veteraner, mellom ulike grupper innad i hæren, og mellom hær og politi. Det stadig voksende gapet mellom folks forventninger til økonomisk utvikling på den ene side og de økonomiske og politiske realiter på den annen side, har de senere år skapt uro, misnøye, frustrasjon og aggresjon i befolkningen. I slutten av april demonstrerte oppsagte soldater fra vestlige distrikter som hevdet de ble diskriminert av folk fra østlige distrikter. Demonstrasjonen endte med voldelige opptøyer, fem drepte, flere sårede, mange brente hus, og titusener som rømte i panikk og søkte tilflukt i kirker og klostre. Caritas-nettverket startet øyeblikkelig hjelpearbeid. De etablerte mobile helseklinikker og hjalp syke og underernærte gjennom den vanskeligste tiden, mens ordinære helsesentre ble tømt for helsearbeidere på grunn av den økende volden. Også tuberkulosepasienter i herbergene som Caritas støtter rømte av redsel for den voldelige situasjonen, som bare ble verre fram mot slutten av mai. Da kollapset politistyrken i Dili etter en konfrontasjon med hæren, og daværende

4 Bildet til venstre: De siste månedenes uroligheter har gjort at mange østtimoresere nå bor i flyktningleirer. Bildet til høyre: Store deler av Dili er igjen i ruiner. Fienden er ukjent, sier biskopen i Dili, Ricardo da Silva. (Begge foto: Caritas) utenriksminister José Ramos Horta så seg nødt til å be om støtte fra utenlandske sikkerhetsstyrker. Det kom for en dag at innenriksminister Rogerio Lobato hadde distribuert våpen til sivile grupper for å knuse politisk motstand i forkant av valget som skal arrangeres i mai President Xanana Gusmao avsatte både innenriksminister Lobato og forsvarsminister Roque Rodriguez. Folket krevde også statsminister Mari Alkatiris avgang, da han ble mistenkt for å være delaktig i den illegale våpendistribusjonen. Etter hardt press gikk statsministeren av i slutten av juni, og José Ramos Horta, som fikk Nobels fredspris i 1996, ble innsatt som ny regjeringssjef i juli. En uavhengig FN-kommisjon ble nedsatt for å uttale seg om ansvarsforholdene rundt de uheldige hendelsene. De mistenkte tidligere ministrene ble satt i husarrest. Voldsnivået i landet senket seg etter at de utenlandske sikkerhetsstyrkene kom og ny regjering ble innsatt. Likevel foregår fremdeles daglige voldshandlinger. Volden organiseres av udemokratiske krefter som ønsker å destabilisere landet, og betaler ungdom for å true, drepe, brenne bygninger og drive mennesker på flukt. De forsøker også å true de utenlandske sikkerhetsstyrkene til å trekke seg ut. En ny konfliktsituasjon mellom folk fra østlige og vestlige deler av Øst-Timor har oppstått. Denne splittelsen virker sterkt inn på folks bevegelsesfrihet. Ettersom man ikke er helt sikker på hvem fienden er, og hvor volden kommer fra, eller hvem den rammer, er alle redd for alle. Biskop Ricardo da Silva i Dili hevder situasjonen i dag er verre enn den var Den gang var fienden kjent (indonesierne), og da de forlot landet kunne befolkningen som ble tilbake se fram til å bygge sin egen, lenge etterlengtede nasjon sammen. Nå er fienden overalt. Folks håp om fred, frihet og demokrati svinner. Fattigdommen øker. Antipatien og umoralen er i ferd med å overta. Regjeringen, som skal sitte fram mot valget i mai, gjør sitt beste for at situasjonen i landet skal normaliseres. Regjeringens mål er at de vel menneskene som har flyktet fra sine hjem skal kunne vende hjem før jul. Svært mange av Caritas Dilis ansatte har vært og er ofre for volden i Dili. Mange har fått husene robbet og nedbrent, og bor i telt i mottakssentre. Ikke desto mindre holder de et høyt trykk på hjelpearbeidet. Caritas Norge har fått 1,5 millioner norske kroner fra Utenriksdepartementet som går til nødhjelp og forsoningsarbeid i samarbeid med Caritas-organisasjoner på Øst-Timor.

5 Caritas bistår folk i flyktningleirene med blant annet mat. (Foto: Caritas) Fakta om Øst-Timor Innbyggere: Hovedstad: Dili Plass på HDI*: 140 Forventet levealder ved fødsel: 55 år Skrive- og leseferdighet blant voksne over 15 år: ikke oppgitt Spedbarnsdødelighet: 87 av 1000 levendefødte * Se side 11

6 Gull eller grønne skoger? Oktober var en travel måned for mennesker i sivilsamfunnsorganisasjoner som Caritas Norge. Det har gått av stabelen en rekke møter og konferanser som har hatt åpenhet og anti-korrupsjon som tema. Caritas Norge mener at mer åpenhet i både inntekter og utgifter for stater kan føre til at menneskene i landene kan stille sine politiske ledere til ansvar for økonomiske prioriteringer og eventuell manglende utvikling. I dag er det slik at mange land i Sør opplever at det ikke er noen nødvendig positiv sammenheng mellom det å være et ressursrikt land og det å oppleve framgang og utvikling. Snarere virker det som om det motsatte er tilfelle. Sør-Korea og Japan er to land som ikke kan skryte på seg mye naturressurser, likevel er disse landene ledende når det gjelder de siste års økonomiske framgang og utvikling. I fattige land som f.eks Honduras, El Salvador og Den demokratiske republikken Kongo er det slik at utvinningen av naturressurser som mineraler, diamanter og olje ikke kommer sivilbefolkningen til gode. Denne typen aktivitet er svært lukrativ, men kommer dessverre bare selskapene og statsledere til gode. På et seminar under globaliseringskonferansen 2006 (se bildet oppe til venstre) stilte Caritas Norge spørsmålet: Hvorfor er det slik, og enda mer viktig; trenger det være slik? Caritas-seminaret under globaliseringskonferansen hadde tittel: Gull eller grønne skoger? Seminaret hadde til hensikt å sette internasjonale gruve-selskaper på dagsorden. Det ble også stilt spørsmål om i hvilken grad spesielt gullutvinning var med på å redusere fattigdommen i Honduras, El Salvador og Den demokratiske republikken Kongo, og hvordan man kunne sikre at utvinningen kom befolkningen, og spesielt de fattige til gode. Til seminaret hadde Caritas Norge invitert tre innledere fra Caritas-nettverket. Claudia Torres fra Kommisjonen for rettferdighet og fred i El Salvador fortalte om den forsvinnende lille gevinsten lokalsamfunnene satt igjen med fra gullgruvedriften. Léonie Kiangu fra Kommisjonen for rettferdighet og fred og Publish What You Pay-kampanjen i Den demokratiske republikken Kongo understreket den negative innvirkningen gruvedriften hadde på miljøet, mens Anne Lindsay fra Cafod (Caritas England og Wales) fortalte om Cafods kampanje rettet mot internasjonale gruvelselskapers sosiale ansvar. Konklusjonen på seminaret ble at sjøl om gruvedrift kan skape jobber og inntekter, kan den også påføre lokalsamfunn og miljø varig skade. Gullgruvedrift har vært nært knyttet til konflikt, korrupsjon og sosiale problem. Utenlandske gruveselskapers interesser 6

7 Fakta om EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) * Fokus på økt åpenhet om pengene i oljeog gruveindustrien i utviklingsland. * Olje- og gruveindustrien som er svært sentral i mer enn femti utviklingsland er spesielt utsatt for korrupsjon. * Lansert av Storbritannias statsminister Tony Blair i * Støttes av myndigheter, oljeselskaper, industrisammenslutninger, investorer, samt multinasjonale og ikke-statlige organisasjoner. * Norge har sagt seg villig til å overta ansvaret for EITI-sekretariatet etter Storbritannia. Publish What You Pay-Norge med Caritas ønsker dette velkommen. Les mer på Fakta om Publish What You Pay (PWYP) * En global koalisjon med over 300 medlemsorganisasjoner fra det sivile samfunn. Cafod (Caritas England og Wales) og Caritas Frankrike har vært og er svært aktive i koalisjonen. Caritas Norge ble medlem i 2003, og sitter i styringsgruppen. * Jobber for at innbyggerne i ressursrike land i Sør skal kunne holde myndighetene ansvarlig for bruken av inntektene fra ressursutvinning. * Koordinerer det sivile samfunnets innsats i EITIarbeidet. * Egen PWYP-Norge fra Les mer på Globaliseringskonferansen 2006 * Norges sosiale forum er en del av en mangslungen internasjonal bevegelse som arbeider for en rettferdig verden og mot den nyliberale økonomien og politikken som dominerer i verden i dag. * Norges sosiale forum er en norsk avlegger av World Social Forum. * Globaliseringskonferansen 2006 ble arrangert fra oktober. Det ble avholdt over 60 møter, seminarer og fordrag, og ble besøkt av over 1750 deltakere. * Caritas Norge arrangerte ett seminar under konferansen: Gull eller grønne skoger? Internasjonale gruveselskaper på dagsorden. Les mer på

8 i ressursutvinningen forsterker ofte disse problemene. Det sivile samfunnet har en klar oppgave i å stille selskapene ansvarlig for sin framferd. Den katolske kirken Over hele verden har Den katolske kirken vokst til å bli en ledende kritisk stemme i den folkelige mobiliseringen mot den urettferdige og ødeleggende delen av gruvedrift. Kirken i Latin-Amerika er kjent for sin kamp mot diktatorer og for å fremme frigjøringsteologi og sosial rettferdighet. Den katolske kirken i Afrika har siden åttitallet vært sentral i kampen mot strukturell urettferdighet. I dette arbeidet har kirken vært talsmenn for demokratisering og folkelig deltakelse. Kirken har mange steder vært de eneste med mot og legitimitet til å snakke om at naturressursene tilhører folket, og at utvinningen må tilgodese de fattige. I tillegg understreker kirken at utvinningen av ressursene må skje i takt med respekten for menneskets ukrenkelige verdighet og miljøet. Caritas-organisasjoner i Nord Flere Caritas-organisasjoner har vært med på opprettelsen av den internasjonale kampanjen Publish What You Pay. Hensikten med kampanjen er å sette fokus på behovet for åpenhet i pengeoverføringer i ressursutvinningssektoren (olje, gass, gruver). Bare ved at menneskene i de samfunnene der det utvinnes ikke-fornybare ressurser får informasjon om pengeflyten fra internasjonale og nasjonale selskaper til staten, kan de begynne å kreve at disse pengene kommer folket til gode. Hva kan vi gjøre? Vi er alle solidarisk ansvarlig for hverandre. Som innbyggere i et rikt land har vi et ansvar for dem som ikke har vært like heldig som oss. Et lands ressurser tilhører folket, både dagens mennesker og framtidige generasjoner. Gjennom Publish What You Pay-kampanjen jobber Caritas med å åpne pengeflyten, slik at folket får innsyn i sine egne inntekter. Dette er bare én av mange måter man kan bidra i kampen om ressursene og mot korrupsjon. Vi tror at åpenhet gir det sivile samfunn muligheten til å holde sine politiske ledere ansvarlig for sine handlinger, og dette er med på å bygge demokrati og sikre en utvikling for alle. Fem gode grunner til å støtte Caritas I en flora av bistandsorganisasjoner og andre veldedige formål, er det ikke alltid lett å vite hvem eller hva man skal støtte. Skal man velge å støtte gode tiltak i Norge, eller skal man velge å støtte tiltak i fjerne himmelstrøk? Det er selvsagt opp til den enkelte å velge sjøl, men her er i hvert fall fem gode grunner for å velge å støtte nettopp Caritas arbeid. 1 Caritas er den katolske kirkes bistandsorganisasjon. Det innebærer at Caritas Norge er den katolske kirke i Norges bistandsorganisasjon. Caritas er et av kirkens redskap til å forandre verden. Caritas er også et av kirkens redskap i de troendes utøvelse av sin kristenplikt. Vi er forpliktet av kirken

9 og pave Benedikt XVI understreker dette til å gjøre noe med den urettferdige fordelingen i verden. Det er da ikke rettferdig at noen ganske få her oppe i Nord forbruker en altoverveiende andel av jordens ressurser, mens et flertall av jorden befolkning lever i nød? Kirken slår fast at dette er urettferdig. Og litt av urettferdigheten kan bøtes på ved å støtte Caritas arbeid. Det er derfor kirken har opprettet en bistandsorganisasjon, og fortsetter å støtte den. 2 Caritas Norge jobber gjennom det internasjonale nettverket Caritas Internationalis. Et spørsmål man selvsagt stiller seg er: Hvordan i all verden kan en liten organisasjon i Norge med sju ansatte kunne følge med på alle utfordringene som finnes i verden, og vite hva som skal gjøres, hvor og når? Til å hjelpe oss har vi det internasjonale nettverket eller konføderasjonen Caritas Internationalis. Som medlemmer i dette nettverket er vi en del av et av verdens største bistandsnettverk. Vi er tilstede, og kan både raskt og profesjonelt gjøre bistandsarbeid, og samordne hjelpen fra og til de ulike land og regioner. Enten det dreier seg om naturkatastrofer, menneskeskapte kantastrofer, eller langsiktig utviklingsarbeid, er nettverket en styrke for Caritas Norge. 3 Caritas finnes i lokalsamfunn over hele verden. Ved at vi er en del av Caritas-nettverket, er vi tilstede over hele verden. Nettverket omfatter 164 nasjonale Caritas-organisasjoner, og arbeider i over 200 land og territorier. Ved at vi er tilstede som Caritas overalt, kan vi arbeide i lokalsamfunnene med dem som bor der. Den katolske kirken er tilstede i hele verden, og i fattige land er det ofte bare kirkestrukturen som fungerer ut i lokalsamfunnene på landsbygden. Under mottoet; den vet best hvor skoen trykker, som har den på bruker vi kirken for å kunne nå ut til mennesker. Det er menneskene som bor i de ulike lokalsamfunnene og landene som er eiere av egen utvikling. Caritas Norge sender ikke sine eksperter til land i sør for å drive bistandsarbeid. Menneskene sjøl identifiserer sine problemer og sine løsninger. Kirken vektlegger dette subsidiaritetsprinsippet i all utvikling. 4 Caritas Norge er en profesjonell organisasjon, med mennesker som brenner for det de gjør. Caritas Norge har siden sekstitallet arbeidet med bistandsprosjekter i fattige land. I løpet av denne tiden har man utviklet Caritas til å bli en solid og profesjonell organisasjon. Norske myndigheter anerkjenner dette og støttet Caritas Norges arbeid med mer enn førtifem millioner kroner i Staben i Caritas Norge består av dyktige mennesker som både har utdannelse og erfaring i bistands- og kirkearbeid. I tillegg brenner de for jobben sin, og synes at det de gjør er viktig, ja nødvendig i verden i dag. Faktisk er det slik at man arbeider for å gjøre seg sjøl overflødig. Hvis verden hadde vært rettferdig hadde man ikke trengt Caritas, men all den tid den ikke er det, vil staben hos Caritas sammen med sine støttespillere ute i menighetene og hele Caritas-nettverket arbeide for å forandre verden. 5 Caritas Norge har svært lave administrasjonskostnader. I bistandsdebatten i Norge er det ofte fokus på at de ulike organisasjonene har høye administrasjonsutgifter. Man hører om administrasjonskostnader helt opp i 30 %. Det er viktig for giverne at så mye som mulig av bidraget går til utviklingsprosjekter, og ikke spises opp underveis av administrasjon. I 2005 brukte Caritas Norge 7,5 % av inntektene sine til administrasjon. Dette er et av de laveste tallene i Norge, og det er vi stolte av. Når det i tillegg er innført skattefradrag på gaver til Caritas og man vet at innsamlede midler i Norge utløser støtte fra norske myndigheter, er det svært mye godt bistandsarbeid man får ut av bidragene sine, hvis man gir dem gjennom Caritas Norge. Enhver menighet har tre bein å stå på: Liturgi; katekese; diakoni. Alle tre er like vesentlig, dropper man en av oppgavene blir det en amputeret menighet. Prinsippet gjelder ikke bare for en menighet, men også for en kristen familie og for enhver kristen: Liturgi/bønn; katekese/trosformidling; diakoni/tjeneste. Ved å støtte opp om Caritas arbeid bidrar man til å forandre verden, og man lever ut sin katolske tro.

10 NUKs adventsaksjon: Flyktninger i fokus Tema for NUKs adventsaksjon er flyktninger og rehabilitering, og innsamlede midler går til ulike fredsfremmende prosjekter ledet av Caritas i borgerkrigsrammede Nord-Uganda. I Nord-Uganda har befolkningen i 20 år lidd under en grusom geriljakrig ledet av opprørsbevegelsen Lord s Resistance Army. Krigen ble kalt klodens største glemte humanitære krise av FNs nødhjelpskoordinator, Jan Egeland. Dette er ingen krig der sivilbefolkningen primært rammes gjennom materiell skade det er en krig rettet direkte mot sivilbefolkningen, særlig barn. Du kan lese mer om situasjonen i Nord-Uganda og Caritas arbeid der i CaritasINFO 5/06. i Nord-Uganda. Caritas Norge samarbeider med Caritas i Nord-Uganda Caritas Gulu. Caritas Gulu har arbeidet med og sett krigens grusomheter på nært hold i mer enn 20 år. De har meget god erfaring med å yte nødhjelp og rehabilitering av mennesker rammet av konflikten. I 2005 startet Caritas Gulu et langsiktig utviklingsprogram med følgende tre hovedmålsetninger: * Arbeide for langsiktig fred, og fremme respekt for menneskerettigheter og verdighet i samfunnet. Adventsaksjonen er NUKs årlige solidaritetsaksjon, og foregår i samarbeid med Caritas. Den katolske kirke bygger sitt sosiale arbeid på sosiallæren. Kirkens sosiallære er den del av vår kirkes lære som omhandler alle sosiale og samfunnsmessige spørsmål, og fremmer kanskje først og fremst tanken om menneskerettighetene som et redskap for å beskytte menneskets ukrenkelige verdighet. Gjennom å støtte årets adventsaksjon kan du bidra til å hjelpe befolkningen som er rammet av krigen * Forebygge spredningen av hiv, og lindre effekten av hiv og aids i lokalsamfunnene. * Støtte lokale initiativer for å bidra til utvikling i lokalsamfunnene, samt gjenopprette lokalsamfunnenes tradisjonelle systemer som er fraværende etter år i flyktningleirer. Sammen med Norges Unge Katolikker ønsker Caritas Norge å utfordre deg til å bidra i innsatsen for befolkningen i Nord-Uganda. 10

11 Julegaven som forandrer verden Bestill årets vakre julegavekort, illustrert av billedkunstneren Liv Benedicte Nielsen, og gi en julegave som gir fattige og nødlidende mulighet til å skape seg et bedre liv. INFO Utgis av Caritas Norge Postboks 5254,Majorstua Oslo Tlf.: Faks E-post: Internett: Gavekonto: Ansvarlig redaktør: Kari-Mette Eidem Design & Layout: Gnizt as Trykk: Hegland Trykkeri AS Caritas Norges stab: Kari-Mette Eidem (generalsekretær) Petter Bruce (kontorleder) Ingrid Rosendorf Joys (kommunikasjonskonsulent) Dag Albert Bårnes (programkoordinator, Afrika) Sigrid Nagoda (programkoordinator, permisjon til 31/03-07 Elise Christensen (programkoordinator, Latin-Amerika) Kirsten S. Natvig (programkoordinator, Asia) Mau Don Thi (Betty) Nguyen (ledersekretær, engasjement til 30/04-07) Michel Beckers (engasjement for Fredsplattformen) Velg selv hvor mye du vil gi: Kr 100 bidrar til å holde en sulttruet familie i Eritrea med såkorn Kr 250 bidrar til å forsyne internt fordrevne i Øst-Timor med mat og nødvendighetsartikler Kr 500 bidrar til å styrke kvinners stilling i Honduras Kr 1000 bidrar til å gi hiv/aids rammede i Uganda et bedre liv Sett inn beløpet du vil gi på vår gavekonto , og merk innbetalingen med antall gavekort og formål (f.eks. 3 gavekort, Øst-Timor (750 kroner)). Vi sender deg gavekort og konvolutt, der du selv fyller inn mottakers navn og eventuelt en personlig hilsen. Beløpet du gir, framkommer ikke på gavekortet. Caritas Norge medlem av Innsamlingskontrollen * HDI er plassering på Human Development Index, en oversikt som rangerer land etter utviklingsgrad, basert på en rekke indikatorer. I rapporten fra 2005 inkluderer oversikten 177 land rangert fra mest utviklet (!) til minst utviklet (177). Kilde: UNDPs Human Development report Tallene gjelder for

12 Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men returneres til avsenderen med opplysning om den nye adressen B-PostAbonnement Returadresse: Caritas Norge Postboks 5254 Majorstua, 0303 Oslo Gode gaveinntekter til Caritas så langt i år Alt tyder på at Caritas Norge også i år får et godt innsamlingsresultat. Gaveinntektene har ligget høyt gjennom hele året, og passerte 10. november tre millioner kroner. Det betyr et rekordresultat ordinære gaver (altså ikke medregnet store testamentariske bidrag og den ekstraordinære situasjonen i forbindelse med flodbølgen i Det indiske hav) har aldri før passert tre millioner kroner i løpet av ett år. Og fremdeles gjenstår desember, som vanligvis er en av de månedene som medfører størst gaveinntekter. Caritas-søndag, som også i år ble gjennomført siste søndag i september, har gitt ca kroner i kollekter og andre innsamlingsaktiviteter det høyeste tallet noen sinne. Årets høstaksjon til inntekt for arbeidet mot hiv og aids har så langt (13. november) gitt ca kroner. Vi regner fortsatt med at det vil komme inn en del bidrag til høstaksjonen, så et resultat i nærheten av rekorden på kroner er slett ikke usannsynlig. Caritas Norge takker for alle gaver så langt i år. Behovene er store, og hver krone kommer godt med i arbeidet mot fattigdom og for et menneskeverdig liv for Caritas Norge Gavekonto: Postboks 5254 Majorstua 0303 Oslo Tlf: Faks:

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak I Det Gamle Testamente, 1. Mosebok, kan vi lese om hvordan jorden ble til og om alt det spennende som skjedde på jorden den første tiden etter at verden var skapt. Vi kan også lese om stamfedrene våre

Detaljer

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt 2011 RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt En palestinsk dame ser ut på to israelske soldater utenfor huset sitt i Hebron. BISTAND OG KONFLIKT Væpnet konflikt ødelegger samfunn, hindrer utvikling og gjør

Detaljer

Caritas Norges strategi 2013 2017

Caritas Norges strategi 2013 2017 Caritas Norges strategi 2013 2017 Del I. Caritas Norges identitet og verdier 1) Vår identitet Caritas Norge er katolikkenes hjelpeorganisasjon og har arbeidet i Norge i 60 år. Vi ønsker at alle mennesker

Detaljer

6/DESEMBER 2007. Adventsaksjonen 2007: Barn og unge i krig. Tre år etter tsunamien Krise i Kongo Karitativt arbeid i Norge

6/DESEMBER 2007. Adventsaksjonen 2007: Barn og unge i krig. Tre år etter tsunamien Krise i Kongo Karitativt arbeid i Norge Caritasinfo 6/DESEMBER 2007 Adventsaksjonen 2007: Barn og unge i krig Tre år etter tsunamien Krise i Kongo Karitativt arbeid i Norge leder Kjære leser For førti år siden skrev pave Paul VI i sin encyklica

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Fasteaksjonen 2006: Tro, solidaritet og forandring. Nr. 1 februar 2006

Fasteaksjonen 2006: Tro, solidaritet og forandring. Nr. 1 februar 2006 Fasteaksjonen 2006: Tro, solidaritet og forandring Nr. 1 februar 2006 Leder Kjære leser! Dette nummeret av CaritasINFO er viet fasteaksjonen, som i år har som tema: Tro, solidaritet og forandring. Vi kan

Detaljer

Utvikling det nye ordet for fred! Pave Paul VI

Utvikling det nye ordet for fred! Pave Paul VI Nr. 5 oktober 2006 Utvikling det nye ordet for fred! Pave Paul VI Leder K j æ r e l e s e r! Med formålet om å bygge og be om fred i verden, inviterte pave Johannes Paul II ledere for alle de store religionene

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Utviklingsfondet sår håp

Utviklingsfondet sår håp Utviklingsfondet sår håp Hvert år produseres det nok mat for å dekke ernæringsbehovet til alle som lever på jorda. Likevel sulter 850 millioner av de 6,3 milliarder menneskene som bor her. Til tross for

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Dette opplegget kan brukes som en del av katekesen i Adventstiden med 1.-3. klasse. Målgruppen er både

Detaljer

Caritasinfo. Utfordringer på Filippinene. Uganda DR Kongo Norge. 4/august 2012

Caritasinfo. Utfordringer på Filippinene. Uganda DR Kongo Norge. 4/august 2012 Caritasinfo 4/august 2012 Utfordringer på Filippinene Uganda DR Kongo Norge leder Kjære leser, Det er gått ett år siden jeg startet som generalsekretær i Caritas - ett år fylt av mange nye inntrykk og

Detaljer

Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred. Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo

Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred. Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo Caritasinfo 6/desember 2008 Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo leder Kjære leser, Vi lever i en tid med ufred og uro. Vi lever i en tid

Detaljer

4.-6. klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

4.-6. klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Dette opplegget kan brukes som en del av katekesen i Adventstiden med 1.-3. klasse. Målgruppen er både

Detaljer

Leger Uten Grenser MSF

Leger Uten Grenser MSF Leger Uten Grenser MSF 1969: Biafra-krigen i Nigeria. Humanitære organisasjoner nektes adgang til en befolkning i nød og bistand manipuleres 1971: Den uavhengige organisasjonen Leger Uten Grenser stiftes

Detaljer

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad.

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad. Foto: Morten Hvaal NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31 www.norad.no NORADs informasjonssenter Telefon: 22

Detaljer

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Innspill til Norges oppfølging av sikkerhetsrådsresolusjon 2250 SIKKERHETSRÅDS- RESOLUSJON 2250 FNs sikkerhetsråd skrev desember 2015 historie ved å vedta resolusjon

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

2/april Den katolske kirkes sosiallære. Honduras Sri Lanka Filippinene

2/april Den katolske kirkes sosiallære. Honduras Sri Lanka Filippinene Caritasinfo 2/april 2009 Den katolske kirkes sosiallære Honduras Sri Lanka Filippinene leder Kjære leser, Dette nummeret av CaritasINFO handler om menneskerettigheter, demokrati og fred, for demokratiet

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

CARITAS norge 2012. ÅrsRAPPORt

CARITAS norge 2012. ÅrsRAPPORt CARITAS norge 2012 ÅrsRAPPORt ÅRSRAPPORT 2012 KJÆRE CARITAS-VENN 2012 var et innholdsrikt år. Som du vil se av denne årsrapporten, har vi arbeidet godt på flere områder. Caritas Infosenter for arbeidsinnvandrere

Detaljer

CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig -

CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig - CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig - Foto: Paul Jeffrey / Caritas Internationalis Foto: Fajardo, Sara A. / CRS CARITAS NORGE BEKJEMPER SULT Å utrydde sult og ekstrem fattigdom er Caritas Norges

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 Redningstjeneste og førstehjelp Flyktning og integrering Utviklingssamarbeid Humanitær nedrustning Høringsdokument Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

Røde Kors - prinsippene

Røde Kors - prinsippene Røde Kors - prinsippene Røde Kors-prinsippene er kjernen i vårt verdigrunnlag, og legger rammene for all aktivitet i Røde Kors Ungdom. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

Detaljer

Årsberetning 2011. Styreleders innledning

Årsberetning 2011. Styreleders innledning Styreleders innledning Vi engasjerer oss i Caritas for å skape et bedre samfunn, og med sjenerøse gaver bidrar vi til at Caritas kan påvirke flere steder i verden. På vegne av Caritas Norge ønsker jeg

Detaljer

Kunnskaper og ferdigheter

Kunnskaper og ferdigheter Kunnskaper og ferdigheter 7 Organisasjoner er viktige i demokratiske land fordi de sørger for at det er noen til å forsvare medlemmer som er arrestert. at myndighetene har flere muligheter til å kreve

Detaljer

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN Kongeriket Norges regjering og Den islamske republikk Afghanistans regjering (heretter kalt «partene»), som

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET 1. SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å sikre barn omsorg og beskyttelse. 2. Ingen barn klarer seg alene. Likevel

Detaljer

KrFs utviklingspolitikk

KrFs utviklingspolitikk KrFs utviklingspolitikk 2013-2017 Programkomiteens førsteutkast april 2012 Per Kristian Sbertoli medlem av programkomiteen KrFs utviklingspolitiske seminar 27. april 2012 Programprosessen April: 1. høringsrunde

Detaljer

På en grønn gren med opptrukket stige

På en grønn gren med opptrukket stige Helgekommentar Moss Avis, 10. desember 2011 På en grønn gren med opptrukket stige Av Trygve G. Nordby Tirsdag denne uken våknet jeg til klokkeradioen som fortalte at oppslutningen om norsk EU medlemskap

Detaljer

PRINSIPPROGRAM

PRINSIPPROGRAM PRINSIPPROGRAM 2015 2019 SOLIDARITET I PRAKSIS Norsk Folkehjelp er en medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1939. Vi er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Grunnlaget for vår organisasjon

Detaljer

LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE

LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE Tom Sørensen Berit S. Øygard Andreas P. Sørensen I undersøkelsen som har vært foretatt i Hedalen og 11 andre lokalsamfunn i Valdres er det fokus på sosiale nettverk,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NORGES SAMARBEID MED ANGOLA 2006 2010

RETNINGSLINJER FOR NORGES SAMARBEID MED ANGOLA 2006 2010 GODKJENT AV : UTVIKLINGSMINISTER ERIK SOLHEIM 13. NOVEMBER 2006 RETNINGSLINJER FOR NORGES SAMARBEID MED ANGOLA 2006 2010 Sammendrag Etter borgerkrigens slutt i 2002, har den politiske og sikkerhetsmessige

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017

Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017 Statsråden «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2016/2337-3/FD V 2/ÅI 30.11.2016 Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017 Markeringen

Detaljer

PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK

PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK «Vi er nå en del av noe stort som forandrer livet til mange. Det er forebygging i praksis.» Per Kristian Heitmann, lokallagsleder i PF Nord-Trøndelag

Detaljer

Hvilke organisasjoner som driver med samarbeid mellom Norge og utviklingsland, og som IKKE driver nødhjelpsarbeid, kjenner du til eller har hørt om?

Hvilke organisasjoner som driver med samarbeid mellom Norge og utviklingsland, og som IKKE driver nødhjelpsarbeid, kjenner du til eller har hørt om? .. Hvilke organisasjoner som driver med samarbeid mellom Norge og utviklingsland, og som IKKE driver nødhjelpsarbeid, kjenner du til eller har hørt om? (N=506) Kjenner du til eller har hørt om Fredskorpset?

Detaljer

Politisk program for Juvente 2012-2014

Politisk program for Juvente 2012-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Politisk program for Juvente 2012-2014 1 Innledning Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom. Juventes visjon er en demokratisk verden basert

Detaljer

Nr. 2 april 2006. Hiv og aids et fattigdomsproblem

Nr. 2 april 2006. Hiv og aids et fattigdomsproblem Nr. 2 april 2006 Hiv og aids et fattigdomsproblem Leder K j æ r e l e s e r! Det er 19 år siden Caritas engasjerte seg i kampen mot hiv og aids i Uganda. Siden har innsatsen spredt seg til mange land på

Detaljer

Flyktninger i fokus. - adventsaksjonen 2006. norges unge katolikker

Flyktninger i fokus. - adventsaksjonen 2006. norges unge katolikker Flyktninger i fokus - adventsaksjonen 2006 norges unge katolikker 2 Flyktninger i fokus! I dag er mer enn 37 millioner mennesker i verden på flukt, hovedsakelig som følge av krig. Av disse er ca 24 millioner

Detaljer

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid NFUs internasjonale solidaritetsarbeid Tekst: Helene T. Strøm Rasmussen, NFU Myndigheter over hele verden svikter i arbeidet med å sikre at mennesker med utviklingshemning får oppfylt sine menneskerettigheter.

Detaljer

Posisjonsdokument Norske myndigheter må ta ansvar: Nasjonale retningslinjer og Ombudsmann for bedriftenes samfunnsansvar

Posisjonsdokument Norske myndigheter må ta ansvar: Nasjonale retningslinjer og Ombudsmann for bedriftenes samfunnsansvar Posisjonsdokument Norske myndigheter må ta ansvar: Nasjonale retningslinjer og Ombudsmann for bedriftenes samfunnsansvar Et stort antall norske bedrifter har virksomhet i land og områder der det foregår

Detaljer

OUR HEART FOR THE HOUSE

OUR HEART FOR THE HOUSE OUR HEART FOR THE HOUSE Søndag 29. oktober 2017 [Mulighet for å gi frem til 31. desember 2017] HEART FOR THE HOUSE [hahrt / fawr; th ee /houz] substantiv/ 1. Generøse mennesker som kobler sine hjerter

Detaljer

LA DE UNGE BYGGE FRED Adventsaksjonen 2014: La de unge bygge fred: Voldsforebygging for unge i Colombia

LA DE UNGE BYGGE FRED Adventsaksjonen 2014: La de unge bygge fred: Voldsforebygging for unge i Colombia LA DE UNGE BYGGE FRED Adventsaksjonen 2014: La de unge bygge fred: Voldsforebygging for unge i Colombia Dette opplegget kan brukes som en del av katekesen i Adventstiden med 4.-7. klasse. Målgruppen er

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

St.prp. nr. 8 ( )

St.prp. nr. 8 ( ) St.prp. nr. 8 (2001-2002) Om humanitær bistand i forbindelse med krisen i Afghanistan Tilråding fra Utenriksdepartementet av 12. oktober 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kap 191, 195 Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

Nussir er en internasjonal sak

Nussir er en internasjonal sak NRK Sápmi Folkefest for fjorden Nussir er en internasjonal sak Leder Lars Haltbrekken i Norges naturvernforbund tror det vil vekke oppsikt ellers i verden hvis Norge tillater et gruvedeponi i Repparfjorden

Detaljer

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering Periodeplan i Samfunnsfag,10.trinn - 2009/2010 (hvert fag har sin periodeplan) Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om Arbeidsmåter/ Læringsstrategier Evaluering / Egenvurdering

Detaljer

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet skal være ledende på FN informasjon i Norge. I snart 70 år har FN-sambandet vært en støttespiller og kilde til informasjon om FN, og en viktig bidragsyter til at

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

3/JUNI 2008. Caritas Norges årsberetning 2007. Nødhjelp Fredsarbeid Bistand

3/JUNI 2008. Caritas Norges årsberetning 2007. Nødhjelp Fredsarbeid Bistand Caritasinfo 3/JUNI 2008 Caritas Norges årsberetning 2007 Nødhjelp Fredsarbeid Bistand leder Kjære leser Å leve i solidaritet og partnerskap i Europa og i verden, det er hva Caritasbevegelsen ønsker å gjøre.

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Norsk Nødhjelps strategi 2014-2018

Norsk Nødhjelps strategi 2014-2018 Strategidokumentet inneholder de strategiske valgene Norsk Nødhjelp har satt for de neste fem årene. Dokumentet gjennomgås årlig. Norsk Nødhjelps strategi 2014-2018 Vedtatt av styret i Norsk Nødhjelp 10.02.14

Detaljer

Caritas Norges handlingsplan 2008-2012

Caritas Norges handlingsplan 2008-2012 Caritas Norges handlingsplan 2008-2012 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Hvem er vi?...1 1.1. Formål...1 Kapittel 2: Hva vil vi?...2 2.1. Visjon...2 2.2. Misjon...2 Kapittel 3: Hva tror vi på?...3 Kapittel

Detaljer

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen.

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. av Tonje Dyrdahl Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. Fakta Vann er livsviktig for alle organismer. Til tross for det blirvassdragene

Detaljer

Norske myndigheter bør øke støtten til rettighetsorganisasjoner av, med og for urfolk- og afroetterkommere.

Norske myndigheter bør øke støtten til rettighetsorganisasjoner av, med og for urfolk- og afroetterkommere. SAIH er studenter og akademikere i Norge sin egen solidaritets- og bistandsorganisasjon. Vi støtter lokale organisasjoner og utdanningsinstitusjoner i Latin-Amerika og det sørlige Afrika. Øk støtten til

Detaljer

!, fjs. sam fun nsf~g

!, fjs. sam fun nsf~g !, fjs Mette Jostein Haraldsen Ryssevik sam fun nsf~g Kapittel 3: Norsk mangfold 40 Deli Kultur og samfunn - ä leve sammen Typisk norsk? 41 Hvem er norsk? 43 Bade norsk og same 44 Norge - et kristent land?

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på det og venne oss til

God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på det og venne oss til Leif Johan Sevland: Nyttårstalen Ledaal - 1.01.2011 God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle samlingen på Ledaal på årets første dag. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Nr. 3 juni 2006 Avskaff fattigdommen! Caritas Norges årsberetning 2005

Nr. 3 juni 2006 Avskaff fattigdommen! Caritas Norges årsberetning 2005 Nr. 3 juni 2006 Avskaff fattigdommen! Caritas Norges årsberetning 2005 Leder K j æ r e l e s e r! Når vi i Caritas snakker om at vi vil forandre verden, mener vi at hver og en av oss har en utfordring

Detaljer

FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN

FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN 1 FAKTA Afganistan 4 099 452 Palestina 5 473 478 Sudan 3 856 158 Syria Colombia 6 617 581 11 718 429 MANGE PÅ FLUKT Aldri har det vært så mange mennesker på flukt i verden

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Strategi Amnesty International i Norge

Strategi Amnesty International i Norge Strategi 2017-2019 Amnesty International i Norge «Økt gjennomslag fordi flere tar brudd på menneskerettighetene personlig og blir med i Amnesty International» Innledning Amnesty International i Norges

Detaljer

Terje Tvedt. Norske tenkemåter

Terje Tvedt. Norske tenkemåter Terje Tvedt Norske tenkemåter Tekster 2002 2016 Om boken: er en samling tekster om norske verdensbilder og selvbilder på 2000-tallet. I disse årene har landets politiske lederskap fremhevet dialogens

Detaljer

FEMTILEKEN. Hva betyr dette symbolet?

FEMTILEKEN. Hva betyr dette symbolet? Fasit: 1. Miljøvennlig 2. Rettferdig handel 3. Økologisk produkt 4. Gjenbruk 5. 3) elektrisk avfall 6. 3) kylling 7. klare seg selv 8. Herre, din jord Speidersang nr. 43 9. Colaboks 10. 4) Vann fra bekken

Detaljer

GLOBAL WEEK OF ACTION ( September)

GLOBAL WEEK OF ACTION ( September) GLOBAL WEEK OF ACTION (12-18. September) Bakgrunn Den 19. september holdes et historisk viktig FN-møte. I forkant av FNs generalforsamling vil det være et høynivåmøte om flyktninger hvor verdens statsledere

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

GJØR EN FORSKJELL THE A21 CAMPAIGN AVSKAFFER URETTFERDIGHET I DET 21. ÅRHUNDRE

GJØR EN FORSKJELL THE A21 CAMPAIGN AVSKAFFER URETTFERDIGHET I DET 21. ÅRHUNDRE GJØR EN FORSKJELL THE A21 CAMPAIGN AVSKAFFER URETTFERDIGHET I DET 21. ÅRHUNDRE FAKTA MENNESKEHANDEL er organisert handel av mennesker, der formålet oftest er tvangsarbeid eller seksuelle tjenester. Som

Detaljer

Koloniene blir selvstendige

Koloniene blir selvstendige Koloniene blir selvstendige Nye selvstendige stater (side 92-96) 1 Rett eller feil? 1 I 1945 var de fleste land i verden frie. 2 Det var en sterkere frihetstrang i koloniene etter andre verdenskrig. 3

Detaljer

Du kan skape fremtidens muligheter

Du kan skape fremtidens muligheter Du kan skape fremtidens muligheter - gi en gave i ditt testament! Med sine røde avisannonser inspirerte pastor Olav Kristian Strømme nordmenn til å støtte misjons- og hjelpearbeid i store deler av den

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNNER Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

3/2012. Prosjektavtale 2012. Nordland Fylkeskommune. Tore Vånge, KUN Senter for kunnskap og likestilling. www.kun.nl.no

3/2012. Prosjektavtale 2012. Nordland Fylkeskommune. Tore Vånge, KUN Senter for kunnskap og likestilling. www.kun.nl.no 3/2012 Prosjektavtale 2012 Nordland Fylkeskommune Tore Vånge, KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Innhold Sammendrag... 1 Gjennomførte tiltak... 2 Tiltak 1 Forum for likestilling og

Detaljer

Det er en glede å ønske dere velkommen til Næringslivets Hus, og til

Det er en glede å ønske dere velkommen til Næringslivets Hus, og til Næringslivets Hovedorganisasjon Tale: 2. mars 2017 Taler: Adm. direktør Kristin Skogen Lund Tildelt tid: 10 min. Antall ord: 1000 Bærekraftsmål og forretningsmuligheter Åpningsinnlegg @ Næringslivets konferanse

Detaljer

Huldrebarn. Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015

Huldrebarn. Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015 Huldrebarn Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015 Gården Den lille gården er stor nok for dere. Det er mat på bordet. Mor og far er alltid i nærheten. Dere er små ennå, men

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? krisesentersekretariatet 2002 1 Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? 2 Myter om vold og overgrep Jenter lyver om vold og overgrep for å

Detaljer

MYSTISK FROST. - Ikke et liv for amatører

MYSTISK FROST. - Ikke et liv for amatører MYSTISK FROST - Ikke et liv for amatører HELSE 13 desember 2009 1 I en ideell verden bør vi stå opp og smile til den nye dagen som ligger foran oss. Men den verden vi lever i er dessverre ikke alltid like

Detaljer

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %)

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %) NARKOTIKABEKJEMPNING XY XY X X ETTERSPØRSEL TILBUD ( %) ( %) RUSMIDLER Med rusmidler forstås stoffer som kan gi en form for påvirkning av hjerneaktivitet som oppfattes som rus. Gjennom sin virkning på

Detaljer

Klimaendringer og naturkatastrofer

Klimaendringer og naturkatastrofer Nr. 2 april 2007 Klimaendringer og naturkatastrofer Leder K j æ r e l e s e r! I dette nummeret av CaritasInfo setter vi søkelyset på katastrofer og katastrofeberedskap, det er fordi dette området er et

Detaljer

STEMMER FRA GRASROTA INNLEDNING

STEMMER FRA GRASROTA INNLEDNING 12 Visjon INNLEDNING Den nye sosiale revolusjonen vil på sikt endre velferdsstatens politiske prioriteringer, arbeidsmåter, verdier og mål. De sosiale entreprenørene har en visjon og et indre behov for

Detaljer

FLYKTNINGESØNDAG. Forslag til gjennomføring av gudstjenesten: Flyktningesøndag

FLYKTNINGESØNDAG. Forslag til gjennomføring av gudstjenesten: Flyktningesøndag FLYKTNINGESØNDAG Forslag til gjennomføring av gudstjenesten: Flyktningesøndag (Dette kan også tilpasses og brukes på gudstjenester eller samlinger i andre kirkesamfunn. Bruk det som passer) 1.Inngang (preludium)

Detaljer

Skoleleder er leder og veiviser

Skoleleder er leder og veiviser Skoleleder er leder og veiviser Skolen er ikke et kollektivbruk hvor alle stemmer veier like mye. Skoleleders prioriteringer, vektlegginger og syn på hva som er viktig og mindre viktig i skolen, er avgjørende

Detaljer

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Anne Line Grimen Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hvorfor nabodag? Økende kulturelt mangfold i kommunale boliger; nær halvparten

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Fra Kongo til Melhus Nye muligheter i et nytt samfunn.

Fra Kongo til Melhus Nye muligheter i et nytt samfunn. Fra Kongo til Melhus Nye muligheter i et nytt samfunn. Ann-Magrit Austenå, assisterende generalsekretær Norges Røde Kors Verden i dag Internasjonal migrasjon doblet de siste 25 årene i dag 200 millioner

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer