6/DESEMBER Adventsaksjonen 2007: Barn og unge i krig. Tre år etter tsunamien Krise i Kongo Karitativt arbeid i Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6/DESEMBER 2007. Adventsaksjonen 2007: Barn og unge i krig. Tre år etter tsunamien Krise i Kongo Karitativt arbeid i Norge"

Transkript

1 Caritasinfo 6/DESEMBER 2007 Adventsaksjonen 2007: Barn og unge i krig Tre år etter tsunamien Krise i Kongo Karitativt arbeid i Norge

2 leder Kjære leser For førti år siden skrev pave Paul VI i sin encyklica Populorum Progressio, folkenes utvikling: Gud har skapt verden og alt det den innholder slik at det skal tjene alle mennesker og alle folkeslag. Skapelsen er tiltenkt alle. Vi kan vel slå brutalt og ærlig fast at dette har ikke skjedd ennå. Men hvordan skal så utvikling mot dette målet skje? Utvikling betyr så mange forskjellige ting. For noen betyr det å slippe bort fra sult, fra fattigdom, fra sykdom og usynlighet. For andre betyr utvikling å dele til fulle av sivilisasjonens goder. Utvikling kan bety å se klarere hva som virkelig gjør et liv menneskelig, eller det kan bety at et helt folk setter i gang en prosess for modig å komme nærmere sitt eget potensial. Evangeliet har alltid lært oss at Kirkens plikt og oppgave er å tjene. Vi viser vår vitalitet gjennom bredden av vår nestekjærlighet. Det verste som kan skje er at vår kjærlighet blir svak. Vi må gjøre det mulig for de stemmeløse å få en stemme. Vi skal ikke bære dem på våre skuldre, men ta dem med oss i våre hjerter. Vi skal lytte til de sultne som roper om mat, og vi skal ikke bare lytte, vi alle mennesker av god vilje skal også handle. Kjære leser, vi nærmer oss jul, et lite barn blir født, et nytt håp blir tent, en ny begynnelse er mulig. La oss gripe muligheten til å handle. Jeg ønsker dere en god jul og et godt nyttår, og takker for all støtte, innsats og forbønn. Fred og alt godt, Kari Mette Eidem Generalsekretær Innhold Les også: Adventsaksjonen 2007: Barn og unge i krig... 3 Tre år etter tsunamien: Tilbake til hverdagen... 6 Karitativt arbeid i Norge...10 Kort og godt...12 Julegaven som forandrer verden...16 Forsiden: 2 Barn i flyktningleir for internt fordrevne i Nord-Uganda. (Foto: Radu Sigheti/Reuters courtesy

3 TEMA Uganda Foto: Radu Sigheti/Reuters - courtesy NUKs Adventsaksjon 2007: Barn og unge i krig Adventsaksjonen er Norges Unge Katolikkers (NUK) årlige solidaritetsaksjon. Aksjonen er et samarbeid i mellom NUK og Caritas, pengene som blir samlet inn går til et av Caritas prosjekter. Adventsaksjonen 2007 følger opp fjorårets aksjon, og pengene som blir samlet inn går til Caritas Gulu i Nord-Uganda. Temaet for årets aksjon er Barn og unge i krig. Den brutale 20 år gamle konflikten i Nord-Uganda (Acholiland), der Lord s Resistance Armys (LRA) herjinger i regionen har rammet hundretusenvis av barn og unge, blir av FN definert som en av verdens verste neglisjerte humanitære kriser. Konflikten har primært gått utover de sivile, spesielt barn. Mennesker har blitt slått Nattpendlere som søker tilflukt i byer i frykt for LRA. Foto: Radu Sigheti/Reuters - courtesy 3

4

5 og hakket til døde, fått lemmer, neser, ører og lepper skåret av barn er blitt kidnappet for å tjene som barnesoldater eller sexslaver. Uganda har mistet en hel generasjon i denne meningsløse konflikten. Siden august 2006 har det vært relativt stabilt i regionen, og i skrivende stund meddeler LRA-topper at en fredsavtale kan være aktuelt selv om de skulle bli stilt for retten i den internasjonale domstolen i Haag. LRA-toppers risiko for å bli stilt for denne domstolen er et av elementene som hindrer langvarig fred i Nord-Uganda. Men også etter en eventuell fred vil de tusenvis av barn som har lidd under konflikten fremdeles ha behov for hjelp, støtte og kjærlighet. Caritas Gulu har arbeidet med og vært vitne til krigens grusomheter på nært hold i 20 år. Organisasjonen har lang og god erfaring med nødhjelp og rehabiliteringsarbeid for mennesker som er rammet av konflikten. Som en del av landprogrammet til Caritas Uganda inngår rehabilitering av barna og ungdommene som er utsatt for krigen, også eks-barnesoldater og jenter som har blitt brukt som sexslaver. I Acholiland driver Caritas Gulu mottakssentere som skal avhjelpe nøden blant de unge. Her får de skolegang, helsetilbud og yrkesopplæring som skal hjelpe dem tilbake til hverdagen. Sammen med Norges Unge Katolikker ønsker Caritas Norge å utfordre deg til å bidra i inn satsen for de aller svakeste i Nord-Uganda. Støtt Adventsaksjonen 2007, ditt bidrag kan settes inn på konto , pengene går til barn som er rammet av krigen. n Innbyggere: 27,8 millioner Hovedstad: Kampala FAKTA om Uganda Plass på Human Development Index: 145 Forventet levealder ved fødsel: 48,4 år Skrive- og leseferdighet blant voksne over 15 år: 66,8 % Andel av befolkningen mellom 15 og 49 år som lever med hiv: 6,7 % Konflikten i Uganda n Over barn er kidnappet n Omtrent 1,2 millioner mennesker lever i flyktningleirer, nesten halvparten av disse er barn n Ved konfliktens høydepunkt i 2005 mistet 1000 mennesker livet hver uke som følge av den. Venstre: Barn ved Gulu Hospitals barneavdeling Foto: Radu Sigheti/Reuters - courtesy Adventsaksjonen er NUKs årlige solidaritetsaksjon, og foregår i samarbeid med Caritas. Caritas bygger sitt sosiale arbeid på sosiallæren. Kirkens sosiallære er en del av vår kirkes lære som omhandler alle sosiale og samfunnsmessige spørsmål, og skal være et redskap for å beskytte menneskets ukrenkelige verdighet. 5

6 6

7 REPORTASJE Tsunami Tre år etter tsunamien: Tilbake til hverdagen Det er nå nesten tre år siden flodbølgen i det indiske hav tok livet av mennesker og gjorde ytterligere 2 millioner hjemløse. Vi hører ikke så mye om det lengre, men Caritas har støttet sine partnere i India og på Sri Lanka med gjenoppbyggingen etter tsunamien frem til nå. Vi valgte disse landene fordi Den katolske kirkes sosiale nettverk der er svært godt utbygd og fordi vi allerede hadde god kontakt med Caritas-organisasjonene der, det var der vi i størst grad kunne bidra. Det var 26. desember, 2. juledag, 2004 et jordskjelv utenfor den indonesiske øya Sumatra som utløste den katastrofale bølgen. Katolikkenes respons i Norge lot ikke vente på seg. Caritas Norge mottok en rekke telefoner den samme uken fra folk som ønsket å gi penger til de flodbølgerammede, og allerede etter fem dager var det kommet inn over kroner til nødhjelpsarbeidet. Fra menighetene fikk vi inn kroner i kollekt. De katolske skolene og Norges Unge Katolikker holdt også arrangementer til inntekt for flodbølgeofrene. Alt i alt samlet Caritas Norge inn rundt 3,5 millioner kroner, og i tillegg fikk vi overført 10 millioner fra Utenriksdepartementet. På Sri Lanka ble deler av vestkysten og hele østkysten rammet mennesker mistet livet og nesten hus ble ødelagt, over mennesker sto nå uten et hjem. Caritas begynte sitt nødhjelpsarbeid allerede noen få timer etter flodbølgens ødelegginger. Dagen etter var nødhjelpsforsyninger på vei ut. Mat, drikkevann og medisiner ble delt ut. Medisinsk personell tok seg av fysiske og psykiske skader. Caritas delte ut telt og startet bygging av midlertidige boliger. Etter den akutte nøden fortsatte Caritas med distribuering av rent vann og mat til de mest trengende, og jobbet for å skaffe de rammede levebrød. I India ble delstatene Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala og Pondicherry på nord- og østkysten og øygruppene Nicobar og Andaman rammet. Over mistet livet og over mistet hjemmene sine. Fiskebåter gikk tapt, husdyr ble drept og dyrket jord ble ødelagt. Her var også Caritas raskt i gang med nødhjelpsarbeidet. De var med på å etablere rundt hundre nødhjelpsleirer i samarbeid med lokale bispedømmer. Dette hjalp mennesker med drikkevann, mat og hygieneartikler. Hvordan bygger man opp lokalsamfunn igjen etter så omfattende ødeleggelser? Hvordan har midlene blitt brukt og hvordan har man organisert og utført arbeidet? I første omgang ble det fokusert på øyeblikkelig nødhjelp. Caritas sørget for distribuering av mat og medisiner. Godt over mennesker på Sri Lanka fikk tildelt måltider og tørrmatrasjoner. Nødhjelpsprogrammet var stort sett fullført i juni Venstre: Fiskere i India kan fiske igjen. 7

8 Husbygging på Sri Lanka. Skal man få i gang samfunnet, må man få i gang næringene. Caritas kjøpte inn og delte ut arbeidsverktøy til blant annet fiskere, murere, snekkere og skreddere. Alt i alt fikk rundt mennesker på Sri Lanka hjelp til å starte opp igjen. Det ble kjøpt inn lærebøker og annet skoleutstyr til over barn i skolealder. Kanthi Wijeyalatha har fått hjelp av Caritas mikrokredittprogram. Hun var nær ved å gi opp sin virksomhet inntil hun fikk støtte av Caritas. Jeg vil takke de tiltaks- og forståelsesfulle arbeiderne til Caritas Anuradhapura- Sethsaviya for deres hjelp til organiseringen av et mikrokreditt-program, sier Kanthi Wijeyalatha. Over tid ble hjelpearbeidet mer orientert mot langsiktige mål. Leveforholdene måtte forbedres, hjem måtte bygges. I første omgang fikk Caritas satt opp midlertidige hjem, men fra juli 2005 startet programmet for å bygge hus og permanente hjem å virkelig vise resultater. Flere tusen hus er ferdigstilt eller under oppføring. Pradeepa Lakshanti (21), hennes to døtre på 2 og 5 år, og hennes mann ble alle sammen tatt av tsunamien. De overlevde på mirakuløst vis, men hadde mistet alt. Året etter bodde de i et Caritasbygd hus. - Lettelsen er overveldende. Jeg er Caritas utrolig takknemlig for å ha fått et slikt hus. Jeg er bare veldig glad, sier Pradeepa. I tillegg har man måttet gjenopprette infrastruktur, spesielt har man fokusert på tilgang til vann og reparering av kloakksystemet. Gjenoppbygging av skoler og kommunale bygg har også vært nødvendig for å få lokalsamfunn i gang etter katastrofen. Å oppleve en slik katastrofe er selvsagt svært traumatisk, så i tillegg til materiell støtte har Caritas sørget for psykologisk støtte til mange av ofrene. Dette har vært svært nødvendig for mange av barna, som har fått muligheten til å delta i en rekke sosiale aktiviteter. I India har man jobbet på samme måte. Fokuset var i begynnelsen orientert mot nødhjelp, over fikk tildelt mat. Etter hvert begynte man å tenke mer langsiktig, og det ble startet husbyggingsprosjekt og generering av inntektsskapende arbeid. Bygging og reparering av fiskebåter var viktig for å få i gang økonomien igjen. Tsunamien 8

9 fakta KINA PAKISTAN New Delhi NEPAL BHUTAN ARABIA HAVET INDIA BANGLADESH BENGAL BUKTA INDIAHAVET SRI LANKA Husoverrekkelse i India. ødela hele landsbyen vår. Den ødela båten min, og siden jeg er avhengig av fiske for å overleve forsvant livsgrunnlaget mitt. Jeg var desperat og ante ikke hvordan jeg skulle klare å forsørge familien min. Heldigvis fikk vi hjelp av Caritas til ny båt, jeg kan takke Caritas for at jeg fremdeles er i live, sier Yadukondalu. Caritas India står styrket tilbake etter arbeidet. Ikke bare lyktes de i sitt konkrete nødhjelpsarbeide, men de har også styrket organisasjonen. De har blitt bedre på budsjettering, planer og strategier, de har styrket sin autoritet i samtaler med myndighetene og de er blitt mer systematiske og kompetansesterke på rapportering av resultat. Egne nødhjelpsprogram er blitt opprettet der blant annet ris blir lagret for en måned av gangen i tilfelle en ny katastrofe. Etter en måned blir overskuddet solgt. På Sri Lanka viser også Caritas tsunamiprogram gode resultater. Familiene som ble rammet av tsunamien er flyttet inn i hus av høyere standard enn det de hadde før. Helsen til de rammede er bedre og kvaliteten på skolene i tsunamirammede områder er forbedret. Som i India har Caritas Sri Lanka startet programmer i tilfelle en ny katastrofe. Dette er et svært viktig arbeid i en tid da klimaforandringer øker sannsynligheten for at nye katastrofer vil komme. Forhåpentligvis går det lenge til vi igjen opplever en katastrofe av samme omfang som flodbølgen i Det indiske hav 26. desember n Innbyggere: 1 087,1 millioner Hovedstad: New Dehli Plass på Human Development Index: 126 Forventet levealder ved fødsel: 63,6 år Skrive- og leseferdighet blant voksne over 15 år: 61 % Andel av befolkningen mellom 15 og 49 år som lever med hiv: 0,9 % INDIA INDIAHAVET SRI LANKA Colombo Innbyggere: 20,6 millioner Hovedstad: Colombo Plass på Human Development Index: 93 Forventet levealder ved fødsel: 74,3 år Skrive- og leseferdighet blant voksne over 15 år: 90,7 % Andel av befolkningen mellom 15 og 49 år som lever med hiv: 0,1 %

10 tema Caritas Karitativt arbeid i Norge Caritas Norge ble grunnlagt i 1952 som Norsk katolsk flyktninghjelp og omstrukturert til Caritas Norge i Organisasjonen har altså lang fartstid bak seg, og i løpet av disse årene har den ikke bare hjulpet mange mennesker, men også opparbeidet seg et godt omdømme. Caritas Norge har lenge fokusert mest på bistandsarbeid i utlandet. Det arbeidet som vi kaller for karitativt arbeid i Norge, hjelp til mennesker i Norge, har hatt en noe underordnet rolle. Arbeidet har i større og mindre grad vært overlatt til enten ordenssøstre eller enkeltinitiativer i menigheter. Det har altså vært en del aktivitet, men det har skortet på kontinuiteten og strukturen i arbeidet. I tillegg har det karitative arbeidet stått i skyggen av utenlandsarbeidet. Kirkens virke hviler på tre søyler: liturgien, katekesen og det karitative arbeidet, kanskje er begrepet diakonalt arbeid mer kjent. For at Kirken skal framstå som helhetlig og sterk, må alle Norskundervisning for asylsøkere i Arendal. de tre søylene være like solide. Vi må være like opptatt av liturgien, det vil si messefeiringen og felles bønn, som av katekesen, det vil si forkynnelse og undervisning i troen, og det karitative arbeidet, det vil si hjelp til mennesker rundt oss og i verden. Dette er nødvendig for å opprettholde kirkens troverdighet. De siste årenes vekst i Den katolske kirken i Norge har understreket behovet for økt karitativ satsing i landet. Norges nye katolikker har hovedsakelig ankommet landet som flyktninger og arbeidsinnvandrere. Denne utviklingen stiller oss overfor nye utfordringer. Mange nye menighetsmedlemmer fra mange forskjellige land betyr et økt og mer variert pastoralt behov. Nyankomne medlemmer skal integreres, og de skal føle seg hjemme i menigheten. Menigheten på sin side skal klare å stille opp når det er behov for det. Spesielt den store innvandringen av polske arbeidere de siste par årene har avdekket store behov. Polakkene har i stor grad henvendt seg til Kirken for å få hjelp til det daglige, og det er ikke alltid Kirken har klart å stille opp. For mange nyankomne er Den katolske kirke det eneste kjente og fortrolige her i Norge, det eneste som kan gi dem en viss trygghet og stabilitet i en periode med mange og ofte uforutsette endringer. Dette gjelder også for Caritas som Kirkens hjelpeorganisasjon. I katolske land er Caritas en stor organisasjon som dekker det meste av sosiale behov, og ikke overraskende forventer mange katolikker at også Caritas i Norge kan stille opp med masse hjelp. Caritas Norge har bestemt seg for å ta denne utfordringen alvorlig og gjøre noe med den. I første omgang har vi forsøkt å kartlegge karitative menighetstilbud. Dette har vist at det gjøres en del veldedig arbeid i noen menigheter, men variasjonene er store, og ofte mangler det kontinuitet i arbeidet. Det er mange årsaker til det. Alt arbeid er basert på frivillig innsats, samtidig som det er klart at det ikke alltid er like lett å drive karitativt menighetsarbeid når det bor noen få hundre katolikker i deler av landet der avstandene er enorme. Det blir heller ikke lettere av at det 10

11 Kulturdag i Moss ofte mangler penger. For selv om menighetsarbeid er frivillig, så koster det litt. Vi er imidlertid nødt til å satse på dette arbeidet, da det til syvende og sist dreier seg om Kirkens og Caritas egen troverdighet. Hvordan skal vi gripe fatt i det, hvor skal vi arbeide og hvor skal arbeidet lede? Målet er at det skal være aktive og stabile Caritas-grupper i alle menigheter, og menighetene og prestene skal støtte opp rundt dette arbeidet etter beste evne. Caritas Norge skal på sin side bli en ressurs for alle som bidrar med frivillig arbeid. Hvis det dukker opp spørsmål eller problemer, så skal det føles naturlig å ringe til Caritas og spørre om råd, tips, eller besøk. Samtidig skal Caritashelgen en gang i året være et sted der frivillige medarbeidere kan utveksle erfaringer og få faglig påfyll fra inviterte foredragsholdere. Det er viktig å se hva andre menigheter gjør, hva noen lykkes med, og hva noen sliter med. Caritas Norges kan ikke bestemme hva Caritasgruppene skal jobbe med. Menighetene er forskjellige, og de vet som regel selv best hvor skoen trykker og hvor det må gjøres en innsats. En del ting er imidlertid felles for de fleste menigheter, noen eksempler skal nevnes her. Eldre, syke og ensomme finnes overalt, derfor vil besøkstjenester være aktuelt de fleste steder i landet. De fleste katolske menigheter har en høy andel innvandrere, og nyinnflyttede setter vanligvis pris på å bli tatt godt imot og å få følelsen av å bli tatt vare på. Mange vil også sette pris på å få norskhjelp. Det er ikke alltid like lett å forstå brevene man får fra myndighetene, og enda vanskeligere blir det å skrive. Det er ikke alltid slik at man som frivillig kan gi den nødvendige hjelpen, da gjelder det å henvise hjelptrengende til steder der det er god hjelp og kompetanse å motta. Kjennskap til lokale hjelpeapparater er altså viktig for arbeid i menighetsgrupper, og Caritas Norge vil selvfølgelig være behjelpelig på dette området. Listen av mulige aktiviteter for Caritas-grupper kan utvides, alt avhengig av behovene i menigheten. Uansett aktivitet eller satsingsområde må vi imidlertid understreke at karitativt arbeid ikke skal være en bortgjemt syssel. Karitativt arbeid er et helt sentralt kirkelig virkeområde, og skal derfor få den plassen det fortjener. CaritasINFO skal være med på å skape blest rundt det. Fra og med neste nummer av skal vi derfor ha bidrag om aktiviteter i Caritas-gruppene. Alle som gjør en innsats fortjener at deres arbeid skal synes. Samtidig ønsker vi å gi andre mulighet til å bli inspirert av det som gjøres rundt om i landet. Ikke minst skal det hjelpe oss å huske på at enhver katolikk kan se på seg selv som en medeier i Caritas. n 11

12 KORT & GODT Presidenten i Caritas Internationalis, kardinal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, besøker ansatte og frivillige i Caritas Peru. Effektivt hjelpearbeid etter jordskjelvet i Peru Caritas Perus katastrofeinnsats etter jordskjelvet som rammet landet i august har nådd fram til langt flere enn man opprinnelig hadde regnet med. Med støtte fra blant annet Norge har mer enn familier fått hjelp etter katastrofen. Dette er langt flere enn de ca Caritas Peru i utgangspunktet regnet med å nå fram til. På grunn av det katolske nettverket av bispedømme-caritas og menigheter, kunne Caritas Peru sette inn hjelpen raskt. Organisasjonen var på plass i de rammede byene Chincha, Ica og Pisco sør for Lima allerede dagen etter jordskjelvet. Mennesker som hadde mistet sine hjem kunne dermed få mat, telt, klær og rent vann. Caritas Peru har også tilbudt psykologisk støtte til sørgende og traumatiserte overlevende. Men fortsatt er det store utfordringer, særlig knyttet til oppryddings- og gjenoppbyggingsarbeidet. Nødhjelpsarbeidet framover vil konsentrere seg om 8000 av de mest sårbare familiene. Caritas Peru ser dessuten på gjenoppbygging av skoler som ekstra viktig, som et ledd i arbeidet for å redusere de psykologiske ettervirkningene for barn som opplevde katastrofen barn kan få skoleåret ødelagt hvis man ikke raskt får skolene i gang igjen. Dette kan igjen føre til at foreldre må bli hjemme for å passe barna sine, og dermed får reduserte inntekter. Et iøynefallende trekk i denne vanskelige perioden, er peruanernes solidaritet med hverandre. Caritas Peru mottok så mye klær til de jordskjelvrammede at de til slutt måtte takke nei til mer. Også her i Norge har peruanernes solidaritet vært tydelig. Kort tid etter jordskjelvet var representanter for peruanerne i Norge i kontakt med Caritas med tanke på å sette i gang en innsamlingsaksjon. Denne aksjonen pågår ennå. Caritas Norge har også støttet Caritas Perus nødhjelpsinnsats med 3 millioner kroner fra Utenriksdepartementet. n 12

13 KORT & GODT Fredskonferanse på Filippinene På Filippinene har det i mer enn tjue år pågått en væpnet kamp mellom regjeringen og grupper tilknyttet National Democratic Front. En rekke fredsinitiativ har blitt forsøkt, men siden 2004 har det vært stillstand i fredsprosessen. Kirkelig fredsplattform, hvor Norges Kristne råd, Kirkens Nødhjelp og Caritas er blant eierne, har sammen med en nyopprettet filippinsk økumenisk fredsplattform tatt initiativet til en økumenisk kirkelederkonferanse som ble holdt i Tagaytay på Filippinene november. Hovedtemaet for konferansen var For en rettferdig og varig fred. Diskusjonene dreide seg i hovedsak om hvordan partene skulle komme i gang med fredssamtalene igjen. Møtet var preget av bred representasjon, med ledere fra katolske, protestantiske og evangeliske kirker. Dessuten var både den filippinske regjeringen og National Democratic Front representert. Fra Norge deltok generalsekretæren i Caritas Norge, Kari-Mette Eidem; koordinatoren i Kirkelig fredsplattform, Daniela Rapispara; og den økumeniske rådgiveren p. Michel Beckers. Deltakerne ga en svært positiv evaluering av møtet, og de oppfordrer til en øyeblikkelig gjenopptagelse av fredssamtalene mellom den filippinske regjeringen og National Democratic Front. Gjennom sitt engasjement på Filippinene ønsker Kirkelig fredsplattform å bidra til at det bygges et nettverk for flerkirkelige fredsbyggende tiltak og aktiviteter. Det er viktig å engasjere både toppledere og representanter fra grasrotorganisasjoner, for å gjøre deltakelsen og eierskapet til fredsbyggingsinitiativet så bredt som mulig. Jo bredere deltakelsen er, jo større er sjansene for en varig fred. Med konferansen som ble gjennomført i november ser det ut til at man har lykkes i å skape en felles møteplass der kirkelige ledere kan møtes og fremme sitt engasjement for å få fredssamtalene mellom regjeringen og National Democratic Front i gang igjen. I en sluttuttalelse understreker konferansens deltakere viktigheten av at tidligere inngåtte avtaler overholdes, som den felles erklæringen inngått i Haag i 1992, og at menneskerettigheter og internasjonal menneskerett respekteres. n 13

14 KORT & GODT Borgerkrig skaper krise i Øst-Kongo Befolkningen i Butembo-Beniregionen i Nord-Kivu i de østlige delene av DR Kongo har igjen havnet i en krise som følge av krigshandlinger. Hovedårsaken er kampene mellom regjeringsstyrker og flere væpnede grupper med base i regionen. Kampene begynte i mai og tiltok voldsomt i august og september. Mange tusen rwandesiske flyktninger og lokale innbyggere er tatt som gisler. Alle gruppene beriker seg på regionens mineralforekomster og plyndring av avlingene til lokale bønder. Lokalsamfunn er blitt offer for drap og tortur, og nærmere mennesker har flyktet fra kampene. De fleste har reist nordover til områder ved byen Kanyabayonga, eller sørover til Lubero-området i Butembo- Beni. Disse internflyktningene er barn, kvinner og menn som er utsultet, dehydrert, utslitte og eiendomsløse. Lokale myndigheter og bispedømme-caritas i Butembo-Beni registrerer dem ved ankomst og tilbyr skolebygninger til midlertidig opphold, men har utover dette begrenset kapasitet til å bistå dem. Med støtte fra Caritas Norge har Caritas Butembo-Beni satt i gang et arbeid for å gi verdigheten tilbake til krigsflyktningene, og sikre dem et minimum av grunnleggende tjenester. Først og fremst ønsker man å nå 5000 familier, rundt personer, som man regner som svært sårbare. Dette innebærer at familier med gravide eller ammende kvinner, kronisk syke, eldre mennesker og underernærte barn vil bli prioritert. Arbeidet omfatter både distribusjon av nødhjelpsvarer som mat, nødvendighetsvarer og husly og støtte til to helsesentre slik at disse kan ustyres med nødvendige medikamenter. Utenriksdepartementet støtter tiltaket med to millioner kroner. n Internt fordrevne i Øst-Kongo 14

15 Caritas info Utgis av Caritas Norge Postboks 5254, Majorstua Oslo Tlf.: Faks E-post: Internett: Gavekonto: Ettertrykk anbefales med kildeangivelse Ansvarlig redaktør: Kari-Mette Eidem Redaktør: Peter Kristvik Risholm Loppemarked på St. Paul i forbindelse med SOS-festen. St. Paul skole i Bergen arrangerer SOS-fest Siden 1972 har St. Paul skole arrangert fest i anledning FNdagen. SOS-festen arrangeres hvert år i månedsskiftet oktober-november. På programmet utover dagen var det som vanlig underholdning og leker med og av elevene, salgsboder og marked med ting elever og foreldre har laget. Det var også utlodning og anledning til å smake på mat fra mange land. SOS-festen er et åpent arrangement og i år tok over tusen mennesker turen innom for en kopp kaffe, et kakestykke og et lodd. Årets overskudd går til u-landsforeningen Svalene, som driver en yrkesskole for unge jenter i Peru, og til Caritas. Elevene ved St. Paul samlet inn ,- kr hvorav ,- til Caritas. Kjempebra St. Paul! n Rekordstor innsamling på Caritas-søndag! For første gang ble det samlet inn mer enn kroner til Caritas Norges arbeid på Caritas-søndag. Etter at Caritas-søndag ble flyttet fra november til september i 2005, har resultatet av kollekter og andre innsamlingsaktiviteter denne dagen økt jevnt og trutt. Med årets resultat på ca kroner er det skjedd en dobling siden Også årets høstaksjon gir rekordresultat med ca kroner. Caritas Norge takker alle som har bidratt til disse gode resultatene, som betyr mye for vårt arbeidfor bekjempe fattigdom og nød, og bidra til fred og rettferdighet. n Foto: Caritas dersom ikke annet er angitt Design & Layout: Gnizt as Trykk: Bryne Offset AS Caritas Norges stab: Kari-Mette Eidem (generalsekretær) Petter Bruce (kontorleder/informasjonsmedarbeider) Dag Albert Bårnes (programkoordinator, Afrika) Sigrid Nagoda (programkoordinator, nødhjelp) Elise Christensen (programkoordinator, Latin-Amerika) Kirsten S. Natvig (programkoordinator, Asia) Philip Amenuku (regnskaps- og kontormedarbeider) Darko Wakounig (innenlandsmedarbeider) Peter Kristvik Risholm (informasjonskonsulent) Michel Beckers (engasjement for Fredsplattformen) Caritas Norge medlem av Innsamlingskontrollen Caritas Norge er Den katolske kirkes bistandsorganisasjon. Caritas Norge er tilsluttet det internasjonale Caritasnettverket- Caritas Internationalis 15 - som omfatter 162 nasjonale Caritas-organisasjoner og som er virksom i over 200 land og territorier.

16 Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen. B-PostAbonnement Returadresse: Caritas Norge Postboks 5254 Majorstua, 0303 Oslo Julegaven som forandrer verden Bestill Caritas vakre julegavekort, illustrert av billedkunstneren Liv Benedicte Nielsen, og gi en julegave som gir fattige og nødlidende mulighet til å skape seg et bedre liv. Velg selv hvor mye du vil gi: Kr 100 bidrar til å holde en sulttruet familie i Burundi med såkorn Kr 250 bidrar til å gi hiv- og aidsrammede i Vietnam et bedre liv Kr 500 bidrar til å styrke kvinners stilling i Honduras Sett inn beløpet du vil gi på vår gavekonto , og merk innbetalingen med antall gavekort og formål (f.eks. 3 gavekort, Vietnam (750 kroner)). Vi sender deg gavekort og konvolutt, der du selv fyller inn mottakers navn og eventuelt en personlig hilsen. Beløpet du gir, framkommer ikke på gavekortet. Caritas Norge Gavekonto: Postboks 5254 Majorstua 0303 Oslo Tlf: Faks:

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Dette opplegget kan brukes som en del av katekesen i Adventstiden med 1.-3. klasse. Målgruppen er både

Detaljer

Hjelpen kommer frem! Filippinene 1. desember 2013

Hjelpen kommer frem! Filippinene 1. desember 2013 Filippinene 1. desember 2013 Hjelpen kommer frem! ShelterBox Norway sender ut dette nyhetsbrevet til de som velvillig har bidratt med donasjoner. Forrige nyhetsbrev var datert 22. november. Dette er tilgjengelig

Detaljer

Caritasinfo. Utfordringer på Filippinene. Uganda DR Kongo Norge. 4/august 2012

Caritasinfo. Utfordringer på Filippinene. Uganda DR Kongo Norge. 4/august 2012 Caritasinfo 4/august 2012 Utfordringer på Filippinene Uganda DR Kongo Norge leder Kjære leser, Det er gått ett år siden jeg startet som generalsekretær i Caritas - ett år fylt av mange nye inntrykk og

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

4.-6. klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

4.-6. klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Dette opplegget kan brukes som en del av katekesen i Adventstiden med 1.-3. klasse. Målgruppen er både

Detaljer

Årsberetning 2011. Styreleders innledning

Årsberetning 2011. Styreleders innledning Styreleders innledning Vi engasjerer oss i Caritas for å skape et bedre samfunn, og med sjenerøse gaver bidrar vi til at Caritas kan påvirke flere steder i verden. På vegne av Caritas Norge ønsker jeg

Detaljer

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak I Det Gamle Testamente, 1. Mosebok, kan vi lese om hvordan jorden ble til og om alt det spennende som skjedde på jorden den første tiden etter at verden var skapt. Vi kan også lese om stamfedrene våre

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET 1. SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å sikre barn omsorg og beskyttelse. 2. Ingen barn klarer seg alene. Likevel

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

2/april Den katolske kirkes sosiallære. Honduras Sri Lanka Filippinene

2/april Den katolske kirkes sosiallære. Honduras Sri Lanka Filippinene Caritasinfo 2/april 2009 Den katolske kirkes sosiallære Honduras Sri Lanka Filippinene leder Kjære leser, Dette nummeret av CaritasINFO handler om menneskerettigheter, demokrati og fred, for demokratiet

Detaljer

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt 2011 RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt En palestinsk dame ser ut på to israelske soldater utenfor huset sitt i Hebron. BISTAND OG KONFLIKT Væpnet konflikt ødelegger samfunn, hindrer utvikling og gjør

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred. Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo

Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred. Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo Caritasinfo 6/desember 2008 Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo leder Kjære leser, Vi lever i en tid med ufred og uro. Vi lever i en tid

Detaljer

CRO MBALE. Gatebarna i Uganda. står lavt i kurs. Men noen ser dem. Og gir dem muligheten til å skape et bedre liv. På egen hånd.

CRO MBALE. Gatebarna i Uganda. står lavt i kurs. Men noen ser dem. Og gir dem muligheten til å skape et bedre liv. På egen hånd. CRO MBALE RAPPORT 2012 Gatebarna i Uganda står lavt i kurs. Men noen ser dem. Og gir dem muligheten til å skape et bedre liv. På egen hånd. PROSJEKTNAVN: Child Restoration Outreach Mbale LAND: Uganda SAMARBEIDSPARTNER:

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

SVALENE Norsk forening for utviklingsarbeid

SVALENE Norsk forening for utviklingsarbeid SVALENE Norsk forening for utviklingsarbeid Kjære medarbeidere: Bergen Desember 2012 gå i orden må Svalene ha givers personnummer. Nå på slutten av skoleåret i Peru avlegger Laila Frøyset et nytt besøk

Detaljer

En gave fra et liv til et annet Testamentariske gaver i Frelsesarmeen

En gave fra et liv til et annet Testamentariske gaver i Frelsesarmeen En gave fra et liv til et annet Testamentariske gaver i Frelsesarmeen Kjære leser Frelsesarmeen har i årenes løp hjulpet mange mennesker, blant annet takket være testamentariske gaver. For mange kan det

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Barne, Likestillings- og Inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Dato: 13.10.2011 Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Innledning Norges Kristne

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig -

CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig - CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig - Foto: Paul Jeffrey / Caritas Internationalis Foto: Fajardo, Sara A. / CRS CARITAS NORGE BEKJEMPER SULT Å utrydde sult og ekstrem fattigdom er Caritas Norges

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Du kan skape fremtidens muligheter

Du kan skape fremtidens muligheter Du kan skape fremtidens muligheter - gi en gave i ditt testament! Med sine røde avisannonser inspirerte pastor Olav Kristian Strømme nordmenn til å støtte misjons- og hjelpearbeid i store deler av den

Detaljer

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK Er du enig? i FATTIGDOM sett kryss ved riktig svar 1. Det er de fattiges egen skyld at de er fattige. 2. Det er umulig å hjelpe alle fattige barn. 3. Alle fattige barn er ulykkelige. 4. Alle barn skal

Detaljer

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne?

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? Evalueringsavdelingen i Norad Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? En studie Bilde av barn som går til skolen i Nepal (foto: Redd Barna Norge) Har norsk bistand inkludert personer

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Caritas Norges strategi 2013 2017

Caritas Norges strategi 2013 2017 Caritas Norges strategi 2013 2017 Del I. Caritas Norges identitet og verdier 1) Vår identitet Caritas Norge er katolikkenes hjelpeorganisasjon og har arbeidet i Norge i 60 år. Vi ønsker at alle mennesker

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

OUR HEART FOR THE HOUSE

OUR HEART FOR THE HOUSE OUR HEART FOR THE HOUSE Søndag 29. oktober 2017 [Mulighet for å gi frem til 31. desember 2017] HEART FOR THE HOUSE [hahrt / fawr; th ee /houz] substantiv/ 1. Generøse mennesker som kobler sine hjerter

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

CENTRO SAREPTA Ha tro til Gud!

CENTRO SAREPTA Ha tro til Gud! CENTRO SAREPTA Ha tro til Gud! Den verste fattigdom Det dypeste mørke Den tyngste byrde.. er et liv uten kjennskap til Jesus Kristus. Det største svik.. er å la mennesker leve og dø uten å få bli kjent

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved Julehilsen til seminarets venner fra St. Eystein presteseminar 2012 Advent 2012 Kjære venner av seminaret, Advent er en tid for håp. Det er en tid for å styrke vårt eget håp, men også for å gi håp til

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

4/august 2008. Nødhjelpsarbeidet i Burma. Kvinner i kirken Rådsmøte Tro kan flytte fjell

4/august 2008. Nødhjelpsarbeidet i Burma. Kvinner i kirken Rådsmøte Tro kan flytte fjell Caritasinfo 4/august 2008 Nødhjelpsarbeidet i Burma Kvinner i kirken Rådsmøte Tro kan flytte fjell leder Kjære Caritasvenn, Nok en sommer er på hell og jeg prøver som du å komme i gang igjen, jeg tar fatt

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Caritas Norge ÅRSREGNSKAP 2008. Rapporten inneholder: - Aktivitetsregnskap 2008 - Balanse pr 31/12-2008 - Noter 2008 m/prosjektliste

Caritas Norge ÅRSREGNSKAP 2008. Rapporten inneholder: - Aktivitetsregnskap 2008 - Balanse pr 31/12-2008 - Noter 2008 m/prosjektliste Caritas Norge ÅRSREGNSKAP 2008 Rapporten inneholder: - Aktivitetsregnskap 2008 - Balanse pr 31/12-2008 - Noter 2008 m/prosjektliste Årsregnskap 2008 1 20.03.2009 A KTIV ITETSREGNSKA P 2008 CA RITA S NORGE

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN

FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN 1 FAKTA Afganistan 4 099 452 Palestina 5 473 478 Sudan 3 856 158 Syria Colombia 6 617 581 11 718 429 MANGE PÅ FLUKT Aldri har det vært så mange mennesker på flukt i verden

Detaljer

Heltene. Damalie. Agnes

Heltene. Damalie. Agnes Heltene Vilje til endring Det er kvinnene i Afrika som er bærere av endring. De arbeider med jorda, og tar ansvar for sine barn og barnebarn. Og de arbeider for å bedre kvinners livsvilkår. Mange er enker,

Detaljer

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus.

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus. Be for de i nord-korea jongcheol Noen gatebarn (på folkemunne: vandrende svaler ) greier å flykte fra Nord-Korea. Jong-Cheol var 11 da han rømte til Kina. Åpne Dører ble kjent med ham, og han fikk bo hos

Detaljer

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon!

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Vi i Ny Generasjon sender deg søknadsskjema for Trainee/Team og vil gjerne invitere deg med på et livsforvandlende år. Det handler om å leve for noe større enn seg

Detaljer

3/JUNI 2008. Caritas Norges årsberetning 2007. Nødhjelp Fredsarbeid Bistand

3/JUNI 2008. Caritas Norges årsberetning 2007. Nødhjelp Fredsarbeid Bistand Caritasinfo 3/JUNI 2008 Caritas Norges årsberetning 2007 Nødhjelp Fredsarbeid Bistand leder Kjære leser Å leve i solidaritet og partnerskap i Europa og i verden, det er hva Caritasbevegelsen ønsker å gjøre.

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden PREKEN Fjellhamar kirke 10. april 2016 Markus 6, 30 44 KINDEREGGET TRE TING I EN Noen har alltid tre punkter i en tale. I dag har jeg også det. Fortellingen

Detaljer

FLYKTNINGESØNDAG. Forslag til gjennomføring av gudstjenesten: Flyktningesøndag

FLYKTNINGESØNDAG. Forslag til gjennomføring av gudstjenesten: Flyktningesøndag FLYKTNINGESØNDAG Forslag til gjennomføring av gudstjenesten: Flyktningesøndag (Dette kan også tilpasses og brukes på gudstjenester eller samlinger i andre kirkesamfunn. Bruk det som passer) 1.Inngang (preludium)

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK

PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK «Vi er nå en del av noe stort som forandrer livet til mange. Det er forebygging i praksis.» Per Kristian Heitmann, lokallagsleder i PF Nord-Trøndelag

Detaljer

Fasteaksjonen 2006: Tro, solidaritet og forandring. Nr. 1 februar 2006

Fasteaksjonen 2006: Tro, solidaritet og forandring. Nr. 1 februar 2006 Fasteaksjonen 2006: Tro, solidaritet og forandring Nr. 1 februar 2006 Leder Kjære leser! Dette nummeret av CaritasINFO er viet fasteaksjonen, som i år har som tema: Tro, solidaritet og forandring. Vi kan

Detaljer

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt Siste nyhetsbrev før Denne setningen gjelder for opptil flere hendelser som står for tur i vår lille familie. Så derfor setter vi i gang med en oppdatering på hva den lista inneholder. vi setter i gang

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN 1 MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN MÅNEDSBREVET BES DISTRIBUERT TIL ALLE ROTARIANERE! Et nytt år Det skjer hvert år. Så snart de siste julekakene er tørket ut, starter det nye året med ting som går

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Nr. 6 desember 2006. NUKs adventsaksjon: Flyktninger i fokus

Nr. 6 desember 2006. NUKs adventsaksjon: Flyktninger i fokus Nr. 6 desember 2006 NUKs adventsaksjon: Flyktninger i fokus Leder K j æ r e l e s e r! Vi arbeider for å forandre verden, vi har samme mål, vi vil overvinne den urettferdigheten, fattigdommen og marginaliseringen

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID nr. 2 2012 Sjømannskirkens ARBEID DIAKONI = nestekjærlighet i praksis DIAKONI = Omsorg sykebesøk Vaffelen åpner hjerter Vaffelen er så mye mer enn bare en vaffel for Sjømannskirken. Den åpner til den gode

Detaljer

2. Vi har hatt tre familiegudstjenester og flere nye foreldre har deltatt der sammen med barna. Noen av dem hadde aldri vært i kirken før de kom til

2. Vi har hatt tre familiegudstjenester og flere nye foreldre har deltatt der sammen med barna. Noen av dem hadde aldri vært i kirken før de kom til Nyttårsbrev 2013. Godt Nytt År! Her kommer det første nyhetsbrev fra Mustamäe i 2013. I senhøst og jula 2012 skjedde det mye bra og spennende hos oss. Jeg vil trekke fram spesielt tre ting som har lykkes

Detaljer

2/APRIL 2008. Med mat som våpen. Norge rundt Når utviklingen undergraves Humanitære katastrofer og matsikkerhet

2/APRIL 2008. Med mat som våpen. Norge rundt Når utviklingen undergraves Humanitære katastrofer og matsikkerhet Caritasinfo 2/APRIL 2008 Med mat som våpen Norge rundt Når utviklingen undergraves Humanitære katastrofer og matsikkerhet leder Kjære leser Caritas snakker om sitt engasjement for å forandre verden. Vi

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Innspill til Norges oppfølging av sikkerhetsrådsresolusjon 2250 SIKKERHETSRÅDS- RESOLUSJON 2250 FNs sikkerhetsråd skrev desember 2015 historie ved å vedta resolusjon

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Kjære venner og støttespillere!

Kjære venner og støttespillere! Stiftelsen Internasjonal Døvemisjon - (DMI-Norge) April 2006 Denne gang har vi valgt å sende dere en spesialutgave av Nevilles engelske nyhetsbrev for mars sammen med en norsk oversettelse. Håper dere

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Ituri-distriktet: Sør-Sudan: Innbyggere:4,2 millioner. Krigen 1998-2003 utryddet store deler av befolkningen. Areal: 65 658 kvadratkilometer

Ituri-distriktet: Sør-Sudan: Innbyggere:4,2 millioner. Krigen 1998-2003 utryddet store deler av befolkningen. Areal: 65 658 kvadratkilometer Ituri-distriktet: Innbyggere:4,2 millioner Krigen 1998-2003 utryddet store deler av befolkningen Areal: 65 658 kvadratkilometer Regntid: April-mai og juli-november CELPAs arbeid: 5 kirker og 4 utposter,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Søndagsbrev 4. juni 2017, St. Birgitta menighet.

Søndagsbrev 4. juni 2017, St. Birgitta menighet. Søndagsbrev 4. juni 2017, St. Birgitta menighet. OBLATKOMMUNITETEN I ØSTFOLD St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad Gunapala, Premanath Jagath O.M.I., sogneprest for Fredrikstad Mobiltelefon: 414 68740,

Detaljer

4/august 2009. Den demokratiske republikken Kongo. Rådsmøte Caritashåndboka Bergen

4/august 2009. Den demokratiske republikken Kongo. Rådsmøte Caritashåndboka Bergen Caritasinfo 4/august 2009 Den demokratiske republikken Kongo Rådsmøte Caritashåndboka Bergen leder Kjære leser Den vietnamesiske munken Thich Nhat Hanh, har sagt en gang: Smil, pust og beveg deg sakte.

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Anne Line Grimen Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hvorfor nabodag? Økende kulturelt mangfold i kommunale boliger; nær halvparten

Detaljer

Klimaendringer og naturkatastrofer

Klimaendringer og naturkatastrofer Nr. 2 april 2007 Klimaendringer og naturkatastrofer Leder K j æ r e l e s e r! I dette nummeret av CaritasInfo setter vi søkelyset på katastrofer og katastrofeberedskap, det er fordi dette området er et

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Det første møtet. Den globale arbeidsplassen. Hvem, hva, hvor. Diagram 2: Deltakerne reiste slik innen våre programmer:

Det første møtet. Den globale arbeidsplassen. Hvem, hva, hvor. Diagram 2: Deltakerne reiste slik innen våre programmer: Her møttes mennesker 2003 Diagram 1: Deltakerne i våre forskjellige programmer fordeler seg slik: 61 % hovedprogrammet (22-35 år) 26 % ung-programmet (18-25 år) 13 % sør-sør (22-35 år) Disse tegnene på

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2014 JULEFEIRING I FIRE AND HARVEST MANILA

NYHETSBREV JANUAR 2014 JULEFEIRING I FIRE AND HARVEST MANILA NYHETSBREV JANUAR 2014 JULEFEIRING I FIRE AND HARVEST MANILA En liten bildekavalkade over det som har skjedd i desember hos Fire and Harvest Ministries i Manila, Filippinene I noen land feires jul bare

Detaljer

OKTOBER Hva gjorde vi i september?

OKTOBER Hva gjorde vi i september? OKTOBER 2017 September har vært en fin måned på Romlingene. Vi har kost oss ute i godt vær og nytt å kunne leke i tynne klær. Vi har en fast gjeng på dissene som har det sosialt og kjekt sammen, men godt

Detaljer

CARITAS info 4/2013 ADVENTSAKSJONEN 2013. - Gi oss vårt daglige brød

CARITAS info 4/2013 ADVENTSAKSJONEN 2013. - Gi oss vårt daglige brød CARITAS info 4/2013 ADVENTSAKSJONEN 2013 - Gi oss vårt daglige brød LEDER KJÆRE CARITAS-VENN Vi går nå inn i adventstiden, og det nærmer seg jul. For noen er de neste ukene preget av stress, med juleforberedelser

Detaljer

Frivillig for Caritas Sri Lanka

Frivillig for Caritas Sri Lanka Frivillig for Caritas Sri Lanka "Hei! Vi heter Camilla Lucia Ramse og Kristoffer Markus Kopperud, og for tiden jobber vi som frivillige for Caritas Sri Lanka i Jaffna. Vi har tatt en pause i studiene våre

Detaljer

INNHOLD. Skap en Forandring

INNHOLD. Skap en Forandring INNHOLD MAGASINET Snuoperasjon...2 Å bygge framtiden...3 Den lille familien...4 Fadderbarn fikk muligheter..5 Child Care sentre...6 Fugleperspektiv...7 Skap en Forandring 01/16 Snuoperasjon Fattigdommen

Detaljer

JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT. - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start!

JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT. - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start! JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start! 1100 kvinner og barn blir voldtatt hver dag i Kongo Kilde: American Journal of Public Health 2010 Verden må reagere!

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Aktiviteter til tema Hiv og aids

Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktivitetene er hentet fra heftet Positiv, stempling, seksualitet, hiv&aids. Tveito, Hessellund (red.), Verbum Forlag 2005. Aktivitet 1: Nummerverdi Denne aktiviteten skal

Detaljer