Fritt behandlingsvalg - hovedskjema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fritt behandlingsvalg - hovedskjema"

Transkript

1 Skjemaet sender du til: Helfo Postboks Tønsberg Fritt behandlingsvalg - hovedskjema Virksomheter bruker dette skjemaet for å søke Helfo om godkjenning til å yte spesialisthelsetjenester under ordningen fritt behandlingsvalg, jf. forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten. Veiledning til utfylling av skjema ligger på helfo.no 1. Opplysninger om virksomheten som søker om godkjenning Organisasjonsnummer for foretaket (juridisk nummer) Navn på foretaket Telefonnummer Kontonummer E-postadresse NB! Virksomhetsnummer skal ikke føres opp på dette skjemaet. Det skal føres opp på vedlegg som definerer tjenestene det søkes om. Virksomheten skal sende inn ett vedlegg for hvert behandlingssted den søker godkjenning for. Det er fullt mulig å søke om godkjenning for flere behandlingssteder i samme søknad. Hvis du er usikker på forskjellen på organisasjonsnummer og virksomhetsnummer, les «Veiledning til søknadsskjema med vedlegg for FBV-leverandører» på helfo.no. 2. Andre opplysninger om virksomheten 2a. Er virksomheten under tilsyn av Helsetilsynet/Fylkesmannen? Ja Nei 2b. Har virksomheten åpne saker med Norsk pasientskadeerstatning? Ja Nei 2c. Er virksomheten under politietterforskning eller andre alvorlige forhold som kan ha konsekvenser for søknaden? Ja Nei 2d. Er det andre forhold som vil kunne ha betydning for søknaden? Ja Nei Hvis "ja" på 2a, 2b, 2c eller 2d, legg ved informasjon om dette, se punkt Internkontroll Helfo skal ha tilgang til virksomhetens internkontrolldokumentasjon. 3a. Innholdsfortegnelse for internkontrolldokumentasjon legges ved søknaden, se punkt 4. 3b. Det er ønskelig med elektronisk tilgang til virksomhetens internkontrolldokumentasjon. Kan virksomheten gi Helfo dette ved forespørsel? Ja Nei

2 4.Dokumentasjon virksomheten må legge ved søknaden Vedlagt huk av: Aktuell dokumentasjon Helsetjenesten(e) virksomheten søker godkjenning for. Innholdsfortegnelse for internkontrolldokumentasjon. Dokumentasjon på bemanning og kompetanse som virksomheten planlegger å ha for å kunne levere spesialisthelsetjeneste(r) det søkes godkjenning for. Utformes av virksomheten. Attest for skatt og merverdiavgift. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder. Legg ved redegjørelse hvis det er avvik på attesten. Underskrevet mønsteravtale. Eventuell dokumentasjon relatert til tilsyn eller lignende. Eventuelle andre forhold av betydning for søknaden. Vedlegg nr 1.1, 1.2. og/eller Kontaktpersoner i godkjenningsprosessen Navn (med blokkbokstaver) Stilling i virksomheten E-postadresse Telefonnummer Navn (med blokkbokstaver) Stilling i virksomheten E-postadresse Telefonnummer Navn (med blokkbokstaver) Stilling i virksomheten E-postadresse Telefonnummer 6. Underskrift av person som forplikter virksomheten Navn (med blokkbokstaver) Underskrift Sted, dato

3 Document recno: 0 Vedlegg 1.1, 1.2, 1.3 og/eller 1.4. Helsetjeneste(r) det søkes godkjenning for Denne siden skal ligge som forside til vedlegg 1.1, 1.2, 1.3 og/eller 1.4. Version recno: 0 Vedlegg

4 Skjemaet sender du til: Helfo Postboks TØNSBERG Vedlegg 1.1 Psykisk helsevern Fritt behandlingsvalg I dette skjemaet oppgir virksomheten de spesialisthelsetjenestene den søker godkjenning for. Opplys også om tilbud som skal oppføres i Helsetjenestekatalogen. 1. Informasjon om behandlingssted * Navn på behandlingssted Virksomhetsnummer til behandlingstedet Besøksadresse Postnummer Poststed *Dersom virksomheten søker godkjenning for flere behandlingssteder, må den sende inn ett vedleggsskjema for hvert behandlingssted. 2. Informasjon knyttet til Helsetjenestekatalogen (HTK) Navn på ansvarlig for å oppdatere ventetider* E-postadresse Telefonnummer *Denne personen vil få tilsendt brukernavn og passord til HTK 3. Tjeneste(r) det søkes godkjenning for, og oppføring i HTK Tjeneste(r) det søkes godkjenning for Psykisk helsevern for voksne - døgnbehandling Oppføres i Helsetjenestekatalogen: Alvorlig angst, alvorlig depresjon og alvorlige traumelidelser Se side 2 for unntak. Angst, fobier, tvangslidelser, traumelidelser, voksne Depressiv lidelse, voksne Psykisk helsevern for voksne - døgnbehandling Alvorlige psykoselidelser, alvorlige bipolare lidelser, alvorlige personlighetsforstyrrelser, alvorlige spiseforstyrrelser, komplekse traumer og alderspsykiatri, samt alvorlige psykiske lidelser og samtidig omfattende rusmiddelproblemer (ROP-pasienter). Se side 2 for unntak. Alderspsykiatri Bipolar lidelse, voksne Personlighetsforstyrrelser, voksne Psykoselidelse, voksne Samtidige alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer, voksne Spiseforstyrrelser, voksne Komplekse traumer/dissosiative lidelser, voksne

5 Tjeneste(r) det søkes godkjenning for Oppføres i Helsetjenestekatalogen: Psykisk helsevern barn og unge Alvorlig depresjon eller bipolar lidelse, alvorlig atferds- og følelsesmessige forstyrrelser med samtidig alvorlig tilleggsproblematikk aggresjon/ vold/utagering/selvskading, alvorlig psykoselidelse, samtidige alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer, spiseforstyrrelser Se unntaksliste lenger ned på siden. Depressiv lidelse eller bipolar lidelse Atferds- og følelsesmessige forstyrrelser, barn og unge Psykoselidelse, barn og unge Samtidige alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer, barn og unge Spiseforstyrrelser, barn og unge 4.Underskrift av person som forplikter virksomheten Navn på person som forplikter virksomheten Underskrift Sted, dato Unntaksliste pr Tjenester som er omfattet av ordningen fremgår av forskriften 11. Her fremkommer også unntak. Følgende unntak gjelder pr : Innen psykisk helsevern for voksne har tjenestene alvorlige psykoselidelser, alvorlige bipolare lidelser, alvorlige personlighetsforstyrrelser, alvorlige spiseforstyrrelser, komplekse traumer og alderspsykiatri, samt alvorlige psykiske lidelser og samtidig omfattende rusmiddelproblemer (ROP-pasienter) følgende unntak: Pasienter med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet i kombinasjon med alvorlig somatisk sykdom som krever samtidig behandling fra flere deler av spesialisthelsetjenesten. Pasienter med lavfrekvente tilstander/ sjeldne tilstander som krever høyspesialisert utredning og behandling. Dette vil bl.a. omfatte nevropsykiatriske tilstander (epilepsi, Huntingtons sykdom, Parkinsons sykdom, multippel sklerose, Tourettes syndrom m. fl.) hvor psykiatrisk manifestasjon er en del av sykdomsbildet, alvorlige spiseforstyrrelser med livstruende lav vekt og psykisk utviklingshemning med sammensatt alvorlig problematikk Pasienter med tvang i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10 og psykisk helsevernloven kap. 3. Innen psykisk helsevern for barn og unge har tjenestene alvorlig depresjon eller bipolar lidelse, alvorlig atferds- og følelsesmessige forstyrrelser med samtidig alvorlig tilleggsproblematikk aggresjon/vold/utagering/selvskading, alvorlig psykose lidelse, samtidige alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer, spiseforstyrrelser følgende unntak: Barn under 13 år Alvorlig utviklingsforstyrrelser kombinert med alvorlig psykopatologi Alvorlige tvangstanker og/eller tvangshandlinger Alvorlig spiseforstyrrelse med kritisk lav vekt Alvorlig angstlidelser skal primært ha poliklinisk og ambulant behandling Pasienter med tvang i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10 og psykisk helsevernloven kap. 3.

6 Skjemaet sender du til: Helfo Postboks TØNSBERG 1. Informasjon om behandlingssted * Navn på behandlingssted Vedlegg 1.2 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Fritt behandlingsvalg I dette skjemaet oppgir virksomheten de spesialisthelsetjenestene den søker godkjenning for. Opplys også om tilbud som skal oppføres i Helsetjenestekatalogen. Virksomhetsnummer til behandlingsstedet Besøksadresse Postnummer Poststed * Dersom virksomheten søker godkjenning for flere behandlingssteder, må den sende inn ett vedleggsskjema for hvert behandlingssted. 2. Informasjon knyttet til Helsetjenestekatalogen (HTK) Navn på ansvarlig for å oppdatere ventetider* E-postadresse Telefonnummer *Denne personen vil få tilsendt brukernavn og passord til HTK. 3. Tjeneste(r) det søkes godkjenning for, og oppføring i HTK Tjeneste(r) det søkes godkjenning for Planlagt avgiftning som del av et behandlingsforløp Se side 2 for unntak. Behandling av pasienter med rusmiddelproblemer og samtidig psykisk lidelse (ROP-pasienter) Se side 2 for unntak. Ordinær døgnbehandling innen tverrfaglig spesialisert rusmiddelbehandling (TSB) Se side 2 for unntak. Oppføres i Helsetjenestekatalogen Alkoholproblemer, avrusning Illegale rusmidler, avrusning Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), avrusning Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP pasienter), avrusning Vanedannende legemidler, avrusning Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP pasienter) innleggelse korttid Alkoholproblemer innleggelse korttid Illegale rusmidler innleggelse korttid innleggelse langtid innleggelse langtid innleggelse langtid Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) innleggelse korttid innleggelse langtid Spilleavhengighet, rusmiddelbehandling innleggelse korttid innleggelse langtid Vanedannende legemidler innleggelse korttid innleggelse langtid

7 4.Underskrift av person som forplikter virksomheten Navn på person som forplikter virksomheten Underskrift Sted, dato Unntaksliste pr Tjenester som er omfattet av ordningen fremgår av forskriften 11. Her fremkommer også unntak. Følgende unntak gjelder pr : Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har tjenesten «planlagt avgiftning som del av et behandlingsforløp og behandling av pasienter med rus og samtidig psykisk lidelse (ROP-pasienter)» følgende unntak: Pasienter med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet i kombinasjon med alvorlig somatisk sykdom som krever samtidig behandling fra flere deler av spesialisthelsetjenesten. Pasienter med tvang i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10 og psykisk helsevernloven kap. 3. Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har tjenesten «ordinær døgnbehandling TSB» følgende unntak: Pasienter med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet i kombinasjon med alvorlig somatisk sykdom som krever samtidig behandling fra flere deler av spesialisthelsetjenesten. Pasienter med tvang i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10 og psykisk helsevernloven kap. 3. Brukerstyrte plasser.

8 Skjemaet sender du til: Helfo Postboks TØNSBERG 1. Informasjon om behandlingssted * Navn på behandlingssted Vedlegg 1.3 Somatiske tjenester Fritt behandlingsvalg I dette skjemaet oppgir virksomheten de spesialisthelsetjenestene den søker godkjenning for. Opplys om tilbud som skal oppføres i Helsetjenestekatalogen. Virksomhetsnummer til behandlingsstedet Besøksadresse Postnummer Poststed *Dersom virksomheten søker godkjenning for flere behandlingssteder, må den sende inn ett vedleggsskjema for hvert behandlingssted. 2. Informasjon knyttet til Helsetjenestekatalogen (HTK) Navn på ansvarlig for å oppdatere ventetider* E-postadresse Telefonnummer *Denne personen vil få tilsendt brukernavn og passord til HTK 3. Tjeneste(r) det søkes godkjenning for, og oppføring i HTK Tjeneste(r) det søkes godkjenning for Hjerte og kar Hjerteutredning hos spesialist, inkludert arbeids-ekg Hjerteutredning hos spesialist, inkludert ultralyd hjertet Hjerteutredning hos spesialist, inkludert arbeids-ekg og ultralyd hjertet Hjerteutredning hos spesialist, (inkludert andre undersøkelser enn arbeids-ekg og ultralyd hjertet som er indisert.) Ultralyd halskar Gynekologi Operasjon av genitalt fremfall Urinlekkasje Øye Grå stær Bevegelsesapparatet Hofteartrose behandling med totalprotese Kneleddsartrose behandling med protese Ganglion hånd Oppføres i Helsetjenestekatalogen Hjerteutredning, arbeids-ekg Hjerteutredning, ultralyd av hjertet Hjerteutredning, undersøkelse hos hjertespesialist Undersøkelse av blodforsyningen til hjernen (ultralyd av halskar) Operasjon av genitalt fremfall Dagbehandling Urinlekkasje, kvinne Dagbehandling Grå stær Dagbehandling Innleggelse Innleggelse Hofteleddsartrose (slitasjegikt): protese Innleggelse Kneleddsartrose (slitasjegikt): protese Innleggelse Hånd og håndledd, ganglion Dagbehandling Ganglion fot Fot, ganglion Dagbehandling Innleggelse

9 Tjeneste det søkes godkjenning for Fjerning av metall (ikke i nakke og rygg) Hallux valgus Hammertå Carpal tunnel syndrom Triggerfinger Oppføres i Helsetjenestekatalogen Fjerning av metall, innsatt etter brudd Arm/skulder Dagbehandling Hofte/kne/fot Dagbehandling Hallux valgus Dagbehandling Innleggelse Hammertå Dagbehandling Hånd og håndledd, karpal tunnel syndrom Dagbehandling Hånd og håndledd, triggerfinger Dagbehandling Inngrodd negl Fordøyelsessystemet Inngrodd negl - Dagbehandling Slitasje i tommelens rotledd Hånd og håndledd, Slitasje i tommelens rotledd Dagbehandling Interdigitalt nevrom i fot (inkl. Mortons metatarsalgi) Fot, nevrinom, Mortons metatarsalgi Dagbehandling Innleggelse Mage-tarm undersøkelser - koloskopi Mage-tarm undersøkelser - gastroskopi Mage-tarm undersøkelser - rektoskopi Mage-tarm undersøkelser - sigmoidoskopi Åpen brokkoperasjon hos voksne, lår og lyske Laparoskopisk brokkoperasjon hos voksne, lår og lyske Urologi, nyrer og urinveier Godartet forstørret prostata Trang forhud, voksne >15 Cystoskopi Hud og plastikkirurgi Brystreduserende operasjon, kvinne Brystreduserende operasjon, mann (gynekomasti) Koloskopi og sigmoidoskopi, undersøkelse Gastroskopi, undersøkelse Rektoskopi, undersøkelse Koloskopi og sigmoidoskopi, undersøkelse Lyskebrokk (åpen/kikkhull), voksne Dagbehandling Innleggelse Lyskebrokk ( åpen/kikkhull), voksne Dagbehandling Innleggelse Prostataproblem, godartet, operasjon (inkl. TUR-P) Dagbehandling Innleggelse Penis, operasjon av trang forhud (fimose), voksne Dagbehandling Blæren, undersøkelse (cystoskopi) Brystreduserende operasjon, kvinne Dagbehandling Innleggelse Brystreduserende operasjon, mann (gynekomasti) Dagbehandling Innleggelse 4.Underskrift av person som forplikter virksomheten Navn på person som forplikter virksomheten Underskrift Sted, dato

10 Skjemaet sender du til: Helfo Postboks TØNSBERG Vedlegg 1.4 Habilitering Fritt behandlingsvalg I dette skjemaet oppgir virksomheten de spesialisthelsetjenestene den søker godkjenning for. Opplys om tilbud som skal oppføres i Helsetjenestekatalogen. 1. Informasjon om behandlingssted * Navn på behandlingssted Virksomhetsnummer til behandlingsstedet Besøksadresse Postnummer Poststed *Dersom virksomheten søker godkjenning for flere behandlingssteder, må den sende inn ett vedleggsskjema for hvert behandlingssted. 2. Informasjon knyttet til Helsetjenestekatalogen (HTK) Navn på ansvarlig for å oppdatere ventetider* E-postadresse Telefonnummer *Denne personen vil få tilsendt brukernavn og passord til HTK 3. Tjeneste(r) det søkes godkjenning for, og oppføring i HTK Tjeneste(r) det søkes godkjenning for Oppføres i Helsetjenestekatalogen Intensiv habilitering av barn opp til og med 16 år med vesentlig nedsatt funksjonsevne som skyldes medfødt eller tidlig ervervet hjerneskade - poliklinisk behandling Intensiv habilitering, barn og unge - Gruppetilbud med individuell oppfølging 4.Underskrift av person som forplikter virksomheten Navn på person som forplikter virksomheten Underskrift Sted, dato

11 Prosedyre/beskrivelse av tjeneste Intensivt habiliteringstilbud som ytes poliklinisk (dagtilbud). Med intensiv habilitering menes habilitering som oppfyller vilkår i gjeldende regelverk for kode Z50.9 i innsatsstyrt finansiering, men i tillegg gjelder: Behandlingen skjer i grupper på 4-6 barn, med maksimalt 30 behandlingsdager i form av maksimalt 6 ukesamlinger. Dersom det er medisinsk begrunnet, kan antall behandlingsdager og antall ukesamlinger økes. Dersom det er nødvendig for gjennomføring, kan gruppestørrelsen reduseres til 2 barn. Hver behandlingsdag skal inneholde minimum 5 timers intensivt habiliteringsopplegg på dagtid. Behandlingen skal gjennomføres i en til en-forhold mellom behandler og barn/familie, dette gjelder selv om aktiviteten skjer i gruppe. Innsatsen skal rettes mot ulike sider hos barnet (motorikk, kommunikasjon, egenledelse) og være tilpasset det enkelte barns behov. Den skal være basert på anerkjent kunnskap fra forskning og klinisk erfaring, og må justeres i tråd med ny kunnskap om effektive metoder for læring og utvikling hos barn med funksjonsnedsettelser. Foreldrene skal inviteres til å ta aktivt del i planlegging og gjennomføring av det intensive programmet. Formålet er å gi foreldrene økt kompetanse om barnets funksjonsvansker og hvordan de kan bidra til god utvikling og mestring for barnet. Det bør også legges til rette for kontakt mellom foreldrene for samtaler og likemannsarbeid. Det intensive tilbudet er et supplement til det ordinære habiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten, og derfor skal lokale/kommunale tjenester involveres i planlegging og gjennomføring av programmet. Programmet må ikke være så intensivt at det reduserer barnas og familienes muligheter for normal sosial samhandling og livsutfoldelse.

12 Document recno: 0 Vedlegg 2 Innholdsfortegnelse internkontroll Denne siden skal ligge som forside til vedlegg 2. Version recno: 0 Vedlegg

13 Document recno: 0 Vedlegg 3 Dokumentasjon på bemanning og kompetanse Virksomheten skal dokumentere den bemanningen og kompetansen den planlegger med for å levere spesialisthelsetjenester. Denne siden skal ligge som forside til vedlegg 3. Version recno: 0 Vedlegg

14 Document recno: 0 Vedlegg 4 Attest for skatt og merverdiavgift Denne siden skal ligge som forside til vedlegg 4. Version recno: 0 Vedlegg

15 Document recno: 0 Vedlegg 5 Mønsteravtale Denne side skal ligge som forside til vedlegg 5. Version recno: 0 Vedlegg

16 Document recno: 0 Vedlegg 6 Dokumentasjon relatert til tilsyn Denne siden skal ligge som forside til vedlegg 6. Version recno: 0 Vedlegg

17 Document recno: 0 Vedlegg 7 Eventuelle andre forhold Denne siden skal ligge som forside til vedlegg 7. Version recno: 0 Vedlegg

1. Opplysninger om virksomheten som søker om godkjenning. 2. Andre opplysninger om virksomheten. 3. Internkontroll

1. Opplysninger om virksomheten som søker om godkjenning. 2. Andre opplysninger om virksomheten. 3. Internkontroll Skjemaet sender du til: Helfo Postboks 2415 3104 TØNSBERG Fritt behandlingsvalg - hovedskjema Virksomheter bruker dette skjemaet for å søke Helfo om godkjenning til å yte spesialisthelsetjenester under

Detaljer

Fritt behandlingsvalg - hovedskjema

Fritt behandlingsvalg - hovedskjema Skjemaet sender du til: Helfo Postboks 2415 3104 Tønsberg Fritt behandlingsvalg - hovedskjema Virksomheter bruker dette skjemaet for å søke Helfo om godkjenning til å yte spesialisthelsetjenester under

Detaljer

Fritt behandlingsvalg

Fritt behandlingsvalg Skjemaet sender du til: HELFO Postboks 2415 3104 TØNSBERG Fritt behandlingsvalg Virksomheter bruker dette skjemaet for å søke HELFO om godkjenning til å yte spesialisthelsetjenester under ordningen fritt

Detaljer

Prisfastsettelse for tjenester omfattet av ordningen Fritt behandlingsvalg per 1.11.2015

Prisfastsettelse for tjenester omfattet av ordningen Fritt behandlingsvalg per 1.11.2015 Prisfastsettelse for tjenester omfattet av ordningen Fritt behandlingsvalg per 1.11.2015 Følgende tjenester gir godkjente virksomheter rett til betaling fra staten: 1. Døgnbehandling innen psykisk helsevern

Detaljer

Tjenester i FBV per 1. januar 2016 med nye koder og tjenestebeskrivelse

Tjenester i FBV per 1. januar 2016 med nye koder og tjenestebeskrivelse v4-29.07.2015 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 15/5805-22 Saksbehandler: Lars Rønningen Dato: 11.12.2015 Tjenester i FBV per 1. januar 2016 med nye koder

Detaljer

Oversikt over ventetider for Lovisenberg Diakonale Sykehus januar 2016

Oversikt over ventetider for Lovisenberg Diakonale Sykehus januar 2016 Oversikt over ventetider for Lovisenberg Diakonale Sykehus januar 2016 Dette er de samme ventetidene som ligger på helsenorge.no, men her er alle ventetidene samlet for hele sykehuset. Aldersdemens ved

Detaljer

HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN

HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN Vedlegg til vedtak om godkjenning som leverandør i ordningen fritt behandlingsvalg (FBV) Dette vedlegget bekrefter at følgende behandlingssted er godkjent av Helfo til å levere spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Stortingets president Stortinget 0026 OSLO

Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Statsråden Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/3957-11.11.2015 Spørsmål nr 160 til skriftlig besvarelse - Hvilke vurderinger og utregninger ligger bak hver prissetting

Detaljer

Oversikt over ventetider for Lovisenberg Diakonale Sykehus februar 2017

Oversikt over ventetider for Lovisenberg Diakonale Sykehus februar 2017 Oversikt over ventetider for Lovisenberg Diakonale Sykehus februar 2017 Dette er de samme ventetidene som ligger på helsenorge.no, men her er alle ventetidene samlet for hele sykehuset. Aldersdemens ved

Detaljer

Behandlingsstedets besøksadresse: Sørkedalsveien 10 C, 0369 OSLO Organisasjonsnummer: 914 607 493 Godkjenningsdato: 10.12.15

Behandlingsstedets besøksadresse: Sørkedalsveien 10 C, 0369 OSLO Organisasjonsnummer: 914 607 493 Godkjenningsdato: 10.12.15 Vedlegg til vedtak om godkjenning som leverandør under ordningen fritt behandlingsvalg Dette vedlegget bekrefter at følgende behandlingssted er godkjent av HELFO for å levere spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Oversikt over ventetider for Lovisenberg Diakonale Sykehus februar 2018

Oversikt over ventetider for Lovisenberg Diakonale Sykehus februar 2018 Oversikt over ventetider for Lovisenberg Diakonale Sykehus februar 2018 Dette er de samme ventetidene som ligger på helsenorge.no, men her er alle ventetidene samlet for hele sykehuset. Aldersdemens ved

Detaljer

Behandlingsstedets besøksadresse: Harald Pedersens gate 9, 3182 HORTEN Organisasjonsnummer: Godkjenningsdato: 6.

Behandlingsstedets besøksadresse: Harald Pedersens gate 9, 3182 HORTEN Organisasjonsnummer: Godkjenningsdato: 6. Vedlegg til vedtak om godkjenning som leverandør i ordningen fritt behandlingsvalg (FBV) Dette vedlegget bekrefter at følgende behandlingssted er godkjent av Helfo til å levere spesialisthelsetjenester.

Detaljer

HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN

HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN Vedlegg til vedtak om godkjenning som leverandør i ordningen fritt behandlingsvalg (FBV) Dette vedlegget bekrefter at følgende behandlingssted er godkjent av Helfo til å levere spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten

Forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten Forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 29. oktober 2015 med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven

Detaljer

HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN

HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN Vedlegg til vedtak om godkjenning som leverandør i ordningen fritt behandlingsvalg (FBV) Dette vedlegget bekrefter at følgende behandlingssted er godkjent av Helfo til å levere spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Justering av tjeneste i FBV-ordningen

Justering av tjeneste i FBV-ordningen v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 19436420 Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Postboks 2415 3104 Tønsberg Deres ref.: Vår ref.: 15/5805-27

Detaljer

Prisfastsettelse for tjenester omfattet av ordningen Fritt behandlingsvalg per

Prisfastsettelse for tjenester omfattet av ordningen Fritt behandlingsvalg per Prisfastsettelse for tjenester omfattet av ordningen Fritt behandlingsvalg per 1.7.2017 Følgende tjenester gir godkjente virksomheter rett til betaling fra staten: 1. Døgnbehandling innen psykisk helsevern

Detaljer

Prisfastsettelse for tjenester omfattet av ordningen Fritt behandlingsvalg per

Prisfastsettelse for tjenester omfattet av ordningen Fritt behandlingsvalg per Prisfastsettelse for tjenester omfattet av ordningen Fritt behandlingsvalg per 1.1.2017 Følgende tjenester gir godkjente virksomheter rett til betaling fra staten: 1. Døgnbehandling innen psykisk helsevern

Detaljer

DEFINISJON AV TJENESTER

DEFINISJON AV TJENESTER DEFINISJON AV TJENESTER Norsk pasientregister publiserer gjennomsnittlig ventetid og median ventetid for et utvalg av tjenester. Data som benyttes er aktivitetsdata for somatiske fagområder. Tallene inkluderer

Detaljer

HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN

HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN Returadresse: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg, Norway HELFO Verden 24439086 Stiftelsen Fekjær Fekjær psykiatriske senter Fekjarvegen 110 3528 HEDALEN Dato: 4. september 2017 Oppfølgingsrapport 1. Bakgrunn

Detaljer

Vedlegg 2 Definisjonsliste for beregning av volumtall

Vedlegg 2 Definisjonsliste for beregning av volumtall Vedlegg 2 Definisjonsliste for beregning av volumtall Listen viser definisjoner av utvalgte behandlinger og undersøkelser som brukes i beregning av volumtall (antall behandlinger) til frittsykehusvalg.no.

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Pakkeforløp for psykisk helse og rus FagligprosjektlederTorhild T. Hovdal Fastlegeseminar Lovisenberg, klinikksjef NWI, Anne-Stine Meltzer, fagansvarlig pakkeforløp barn og unge Et utviklingsarbeid med

Detaljer

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016 Habilitering Seniorrådgiver Inger Huseby Steinkjer, 3.mars 2016 Hva skiller habilitering og rehabilitering Først og fremst målgrupper. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne

Detaljer

Høring tjenesten intensiv habilitering av barn i førskolealder inn i godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg

Høring tjenesten intensiv habilitering av barn i førskolealder inn i godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 22563805 HELSE MIDT-NORGE RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL Deres ref.: Vår ref.: 16/3741-46 Saksbehandler:

Detaljer

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for voksne Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for

Detaljer

Vedlegg 2: Definisjonsliste for beregning av volumtall for 2014

Vedlegg 2: Definisjonsliste for beregning av volumtall for 2014 Vedlegg 2: Definisjonsliste for beregning av volumtall for 2014 Listen viser definisjoner av utvalgte behandlinger og undersøkelser som brukes i beregning av antall behandlinger (volumtall) til Fritt sykehusvalg

Detaljer

Psykiatri for helsefag.book Page 5 Monday, March 2, 2009 3:23 PM. Innhold

Psykiatri for helsefag.book Page 5 Monday, March 2, 2009 3:23 PM. Innhold Psykiatri for helsefag.book Page 5 Monday, March 2, 2009 3:23 PM Innhold Innledning grunnlaget for en kunnskapsbasert psykiatri.... 13 Hva er psykiatri?.........................................................

Detaljer

Vedlegg 2 Definisjonsliste for beregning av antall behandlinger

Vedlegg 2 Definisjonsliste for beregning av antall behandlinger Vedlegg 2 Definisjonsliste for beregning av antall behandlinger Listen viser definisjoner av utvalgte behandlinger og undersøkelser som brukes i beregning av antall behandlinger (volumtall) til frittsykehusvalg.no.

Detaljer

Sammen om mestring. Tverrfaglig samarbeid. Reidar Pettersen Vibeto. Korus Sør

Sammen om mestring. Tverrfaglig samarbeid. Reidar Pettersen Vibeto. Korus Sør Sammen om mestring Tverrfaglig samarbeid Reidar Pettersen Vibeto Korus Sør 3 HOVEDFORLØP Hoved forløp 1; Milde og kortvarige problemer. Hovedforløp 1 Nyoppstått angst eller depresjon mild til moderat Selvskading

Detaljer

PSYKIATRI. Hver kandidat fyller ut ett skjema. Se målbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av innhold og praktisk gjennomførelse.

PSYKIATRI. Hver kandidat fyller ut ett skjema. Se målbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av innhold og praktisk gjennomførelse. PSYKIATRI Vedlegg til søknad om spesialistgodkjenning i psykiatri. Hver kandidat fyller ut ett skjema. Se målbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av innhold og praktisk gjennomførelse. Navn:... Født:...

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Veileder IS-1200 Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Publikasjonens tittel: Utgitt: Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten

Detaljer

HAVO 2016/2017: DEMOGRAFISKE opplysninger

HAVO 2016/2017: DEMOGRAFISKE opplysninger HAVO 2016/2017: DEMOGRAFISKE opplysninger Rapport laget: 09.jun.2017 Undersøkelsesperiode: 06.feb.2017-01.apr.2017 Grupper: Svar fra åpen undersøkelse Responsrate: 97 Skjema til: Skjema vil bli utlevert

Detaljer

FOREKOMST FOREKOMST FOREKOMST. Rusmisbruk. Nasjonal faglig retningslinje for ROP IS Anbefalinger om kartlegging

FOREKOMST FOREKOMST FOREKOMST. Rusmisbruk. Nasjonal faglig retningslinje for ROP IS Anbefalinger om kartlegging Rusmisbruk Samarbeid mellom og allmennmedisineren 20.november 2012 FOREKOMST Lars Linderoth Overlege Rehabiliteringspoliklinikken, Bærum DPS, Vestre Viken HF Faglig rådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Veileder IS-1200 Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Publikasjonens tittel: Utgitt: Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten

Detaljer

Byrådssak 274/17. Høringsuttalelse - Pakkeforløp for psykisk helse og rus ESARK

Byrådssak 274/17. Høringsuttalelse - Pakkeforløp for psykisk helse og rus ESARK Byrådssak 274/17 Høringsuttalelse - Pakkeforløp for psykisk helse og rus AUPE ESARK-03-201702068-15 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette fram sak for bystyret om Høring pakkeforløp for psykisk helse

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Pakkeforløp for psykisk helse og rus Utviklingsarbeid Et utviklingsarbeid basert på samarbeid med brukerorganisasjoner og fagmiljøer i alle deler av helsetjenesten 2 Pakkeforløpene er nasjonale normgivende

Detaljer

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2017 Hva er TSB Del av spesialisthelsetjenesten, på linje med psykisk helsevern og somatikk. Medisinsk-, psykolog- og sosialfaglig behandlingstilbud («tverrfaglig

Detaljer

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, i kraft 1.11.2015. Randi Lilletvedt, Juridisk avdeling randli@helse-sorost.no

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, i kraft 1.11.2015. Randi Lilletvedt, Juridisk avdeling randli@helse-sorost.no Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven,

Detaljer

Utvikling og utfordringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling -TSB

Utvikling og utfordringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling -TSB Utvikling og utfordringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling -TSB Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 20.09.10 22.09.2010 Arne Johannesen 1 Situasjonsbeskrivelse rusfeltet Forebygging og tidlig

Detaljer

Last ned Psykisk lidelse hos voksne personer med utviklingshemning. Last ned

Last ned Psykisk lidelse hos voksne personer med utviklingshemning. Last ned Last ned Psykisk lidelse hos voksne personer med utviklingshemning Last ned ISBN: 9788215013435 Antall sider: 234 Format: PDF Filstørrelse: 24.67 Mb Boka tar for seg psykososiale og biologiske behandlingsmetoder

Detaljer

NSH PSYKIATRI OG AVHENGIGHET RUS OG PSYKISK HELSEVERN BEST SAMMEN ELLER HVER FOR SEG

NSH PSYKIATRI OG AVHENGIGHET RUS OG PSYKISK HELSEVERN BEST SAMMEN ELLER HVER FOR SEG NSH PSYKIATRI OG AVHENGIGHET RUS OG PSYKISK HELSEVERN BEST SAMMEN ELLER HVER FOR SEG ORGANISERING I SPESIALISTHELSETJENESTEN HELSEFORETAKENE SOMATIKK RUS OG AVHENGIGET PSYKISK HELSEVERN SOMATIKK PSYK.

Detaljer

Statusrapport hjernehelse. Divisjonsdirektør Johan Torgersen Oslo, 9. februar 2017

Statusrapport hjernehelse. Divisjonsdirektør Johan Torgersen Oslo, 9. februar 2017 Statusrapport hjernehelse Divisjonsdirektør Johan Torgersen Oslo, 9. februar 2017 Agenda Oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet Hva er hjernehelse Hva er bra i dag? De viktigste utfordringene 10.02.2017

Detaljer

Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Fagspesifikk

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015)

Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015) Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015) Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015)

Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015) Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015) Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener

Detaljer

Utfordringer vedr. samarbeid om rus og psykiatri i fengselshelsetjenesten fra Spes. helsetjenesten

Utfordringer vedr. samarbeid om rus og psykiatri i fengselshelsetjenesten fra Spes. helsetjenesten Utfordringer vedr. samarbeid om rus og psykiatri i fengselshelsetjenesten fra Spes. helsetjenesten Ved Svein Oluf Pettersen Overlege/spes. i psykiatri Veilederen punkt.2.5 Tjenesten omfatter utredning,

Detaljer

- Frist for innspill: 15. mars Vennligst send skjemaet til med referanse 16/14625.

- Frist for innspill: 15. mars Vennligst send skjemaet til med referanse 16/14625. Skjema for Ekstern høring: Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom. Høringsinnspill: - Frist for innspill: 15. mars 2017 - Vennligst send skjemaet til postmottak@helsedir.no

Detaljer

Prioriteringsveileder psykisk helsevern for voksne

Prioriteringsveileder psykisk helsevern for voksne Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder psykisk helsevern for voksne Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

RUSMIDDELMISBRUK OG UTVIKLINGSHEMMING REGELVERK RETTIGHETER OG MULIGHETER

RUSMIDDELMISBRUK OG UTVIKLINGSHEMMING REGELVERK RETTIGHETER OG MULIGHETER RUSMIDDELMISBRUK OG UTVIKLINGSHEMMING REGELVERK RETTIGHETER OG MULIGHETER 18.10.16 1 2 Skulle si noe om: Rettigheter som utløses Konsekvenser for kommunale tilbud Tilgjengelighet av omsorgstjenester Bolig

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering (15.9.2015)

Forslag til nasjonal metodevurdering (15.9.2015) Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering (15.9.2015) Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Boligsosial konferanse Akershus

Boligsosial konferanse Akershus Boligsosial konferanse Akershus 20. og 21. mai 2014 Helse- og omsorgstjenesteloven 3-1 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester 3-1 første ledd: Kommunen skal sørge for at personer som oppholder

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR

Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR Klinikk for psykisk helsevern Seksjon for voksenhabilitering Nordmøre og Romsdal Helse Møre og Romsdal HF 6026 Ålesund Dykkar ref: Vår ref: kto Dato: 03.10.2014 Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre

Detaljer

Status for Fritt behandlingsvalg

Status for Fritt behandlingsvalg Rapport IS-2681 Status for Fritt behandlingsvalg Desember 2017 Publikasjonens tittel: Status for Fritt behandlingsvalg desember 2017 Utgitt: Desember 2017 Rapportnummer Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering ( )

Forslag til nasjonal metodevurdering ( ) Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015) Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg mellom 16 og 18 år IS-2132 1 RETT TIL Å FÅ HELSEHJELP Rett til øyeblikkelig hjelp Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har du rett til å få

Detaljer

Din referanse: Vår referanse: Dato: 1. september 2017

Din referanse: Vår referanse: Dato: 1. september 2017 Returadresse: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg, Norway HELFO Verden 24363198 12 Trinnsklinikken AS Fanafjellsvegen 101 5243 FANA Din referanse: Vår referanse: Dato: 1. september 2017 Oppfølgingsrapport

Detaljer

Høring om Helsehus gitt av avd for psykisk helse og rus Sortland kommune

Høring om Helsehus gitt av avd for psykisk helse og rus Sortland kommune Høring om Helsehus gitt av avd for psykisk helse og rus Sortland kommune Sortland 13.12.2016 Vi har sett mest på Alternativ 1 Helsehus i kultursamarbeid som vi ser på som en god løsning for Sortland kommune.

Detaljer

Kalfaret Behandlingssenter

Kalfaret Behandlingssenter Kalfaret Behandlingssenter 1 Innhold Illustrasjonsfoto: Thor Brødreskift Modeller: Aprilla Casting Bergen Design: Paper Plane Trykk: Molvik Grafisk Kalfaret Behandlingssenter Målgruppe Tjenester på ulike

Detaljer

Din referanse: Vår referanse: Dato: 5. september 2017

Din referanse: Vår referanse: Dato: 5. september 2017 Returadresse: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg, Norway HELFO Innland 24472668 KOA Psykisk Helse AS Avd. Rødbergodden Rødbergshavn 9300 Finnsnes Din referanse: Vår referanse: Dato: 5. september 2017

Detaljer

Attestasjonsskjema rus- og avhengighetsmedisin Obligatorisk vedlegg til søknad om spesialistgodkjenning

Attestasjonsskjema rus- og avhengighetsmedisin Obligatorisk vedlegg til søknad om spesialistgodkjenning Obligatorisk fra 1.12 2016 Attestasjonsskjema rus- og avhengighetsmedisin Obligatorisk vedlegg til søknad om spesialistgodkjenning Skjemaet er en loggbok for hele utdanningen. Det skal attesteres på ett

Detaljer

Dagsorden. Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene. Elektronisk

Dagsorden. Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene. Elektronisk anne.landheim@sykehuset-innlandet.noinnlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge Rusrelaterte

Detaljer

Innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus hvilke utfordringer er pakkeforløp ment å løse?

Innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus hvilke utfordringer er pakkeforløp ment å løse? Innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus hvilke utfordringer er pakkeforløp ment å løse? Nye metoder i pakkeforløp Seminar OUS 24. november 2017 Anne Beate Sætrang, avd.leder/prosjektleder Guri

Detaljer

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9. Presentasjon av spesialisthelsetjenesten.

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9. Presentasjon av spesialisthelsetjenesten. Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Ulstein 16.01, Ålesund 17.01, Molde 23.01 og Kristiansund 24.01 Presentasjon av spesialisthelsetjenesten. Seksjon for barnhabilitering, Kristiansund Seksjon for Voksenhabilitering

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Pakkeforløp for psykisk helse og rus Fagdag for praksiskonsulenter 2. november 2017 Prosjektleder Torhild T. Hovdal Leder for implementering Hanne Elisabet Strømsvik Hva er Pakkeforløp for psykisk helse

Detaljer

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN Fra en helsetjeneste som er stykkevis og delt til et helsetilbud som er sammenhengende og helt. Et helhetlig og forutsigbart behandlingstilbud krever: En oversiktlig og

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur April 2016 «Befolkningen i Innlandet skal tilbys det ypperste» Nytt styre med høye ambisjoner Forsering av idefasen Faglige utfordringer Mange mulige modeller Intern

Detaljer

Veien inn i rusbehandling (TSB) v / Tore Berge, RPS team

Veien inn i rusbehandling (TSB) v / Tore Berge, RPS team Veien inn i rusbehandling (TSB) v / Tore Berge, RPS team Vurderingsenheter - døråpnere PUT Stavanger OBS teamet PUT Sandnes LAR Helse Stavanger Rogaland A-senter Vurderingsenheter Vurdere rett til nødvendig

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg.

Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Helse Nord RHF har inngått ny avtale med Viken senter for psykiatri og sjelesorg gjeldende fra 1.1.2011 til 31.12.2014, med mulighet for

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune Psykiatri og rus tjenester i egen kommune May Trude Johnsen Ass. fylkeslege 05.02.16 Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Helsedirektoratet informerer

Helsedirektoratet informerer Helsedirektoratet informerer Seniorrådgiver Inger Huseby Tromsø,7. september 2016. Samdata Hjernehelse Retningslinje hørsel Hjerneslag Tilskudd 2016 Annen informasjon, Helsedirektoratet informerer 24.09.2015

Detaljer

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten PASIENT- RETTIGHETER Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter står i pasient- og brukerrettighetsloven. I brosjyren følger informasjon om de mest sentrale

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Prosjektdirektør Anne Hafstad Pakkeforløp for psykisk helse og rus Prosjektdirektør Anne Hafstad Oppdraget fra HOD «Helsedirektoratet gis i oppdrag i samarbeid med brukerorganisasjoner, regionale helseforetak/relevante fagmiljøer og

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Egenvurderingsskjema. Kompetanse og bygningsmasse i psykisk helsevern og TSB. Helgelandssykehuset

Egenvurderingsskjema. Kompetanse og bygningsmasse i psykisk helsevern og TSB. Helgelandssykehuset Egenvurderingsskjema Kompetanse og bygningsmasse i psykisk helsevern og TSB Helgelandssykehuset 1 Vurdering av faglig kompetanse i psykisk helsevern i Helse Nord Utviklingsplan for psykisk helsevern og

Detaljer

Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk

Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk Ingvar Bjelland Klinikkoverlege PBU Førsteamanuensis UiB Eiers (Helse- og sos-dpt.) forventning Tilbud til 5

Detaljer

Klinikk for psykisk helse og rus. Lokalt samhandlingsutvalg 14.02.13

Klinikk for psykisk helse og rus. Lokalt samhandlingsutvalg 14.02.13 Klinikk for psykisk helse og rus Lokalt samhandlingsutvalg 14.02.13 Klinikk for psykisk helse og rus Kirsten Hørthe Klinikkdirektør Torgeir Vethe Fagsjef Paul Møller FOU enhet Heidi Taksrud Psykiatrisk

Detaljer

Alkohol og psykisk uhelse. Svein Skjøtskift Overlege, Avd. for rusmedisin Haukeland universitetssjukehus

Alkohol og psykisk uhelse. Svein Skjøtskift Overlege, Avd. for rusmedisin Haukeland universitetssjukehus Alkohol og psykisk uhelse Svein Skjøtskift Overlege, Avd. for rusmedisin Haukeland universitetssjukehus Avgrensning Problemet samtidig sykelighet er sett fra TSB Fokus på alkoholavhengighet, ikke skadelig

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig psykisk lidelse og ruslidelse (ROP)

Nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig psykisk lidelse og ruslidelse (ROP) Nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig psykisk lidelse og ruslidelse (ROP) Oslo 26.oktober 2010 Lars Linderoth Vil nye retningslinjer for dobbeltdiagnoser

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Kalfaret Behandlingssenter. Kalfaret Behandlingssenter 1

Kalfaret Behandlingssenter. Kalfaret Behandlingssenter 1 Kalfaret Behandlingssenter Kalfaret Behandlingssenter 1 Kalfaret Behandlingssenter i hjertet av byen Et behandlingstilbud for unge mennesker som sliter med rusog avhengighetsproblemer. Institusjonen ligger

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010 Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Fastleger i Midt-Norge

Detaljer

Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) Sandnes

Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) Sandnes Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) Sandnes Ruspoliklinikk ung, Sandnes (fra våren -17) Psykologspesialist Geir Fiskå Disposisjon TSB Ungdom og rusbruk sett fra PUT Sandnes Tidligintervensjon for ungdom med

Detaljer

Ekstern høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser

Ekstern høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser Elektronisk tilbakemeldingsskjema Ekstern høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser Referanse: 16/32343 Tilbakemelding: Vær

Detaljer

Organisering må ivareta hele spesialisthelsetjenestens ansvar også tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Organisering må ivareta hele spesialisthelsetjenestens ansvar også tverrfaglig spesialisert rusbehandling Oslo universitetssykehus HF Postboks 4959 Nydalen 0424 Oslo Til Tlf: 469 59 791 e-post: tsb@ous-hf.no Avdeling rus- og avhengighetsbehandling Nasjonal kompetansetjeneste TSB Saksbeh.: Harwiss Dato: 28.02.17

Detaljer

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester.

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester. Vedlegg 3 b til samarbeidsavtalen Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester. 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig

Detaljer

Kommentarer tekst evt. konkret forslag til ny tekst 1.1.1

Kommentarer tekst evt. konkret forslag til ny tekst 1.1.1 HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN OG KOORDINATOR Kap 1 Tema: Om habilitering og rehabilitering Kommentarer tekst evt. konkret forslag til ny tekst

Detaljer

Tjenesteavtale 2. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 2. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE NOPCCA ll,, VERSiTE-ITAEL.OHCCEV ESSJ BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 2 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om retningslinjer for samarbeid

Detaljer

Pasientens helsetjeneste

Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Befolkning 2015: 5 167 475 2030 5 948 156 Utfordringsbildet Eldre 2015: 503 051 2030 794 873 Mangfold 2030 Hva lever vi med og hva dør vi av? Vi kan ikke bemanne oss ut av utfordringene

Detaljer

Sammenhengen mellom rusproblemer og psykiske helseproblemer- hva viser forskningen? Akan-dagene

Sammenhengen mellom rusproblemer og psykiske helseproblemer- hva viser forskningen? Akan-dagene Sammenhengen mellom rusproblemer og psykiske helseproblemer- hva viser forskningen? Akan-dagene 2016 anne.landheim@sykehuset-innlandet.no 1 Disposisjon Hvor vanlig er det med samtidig rusmisbruk og psykiske

Detaljer

ÅRSRAPPORT2010 SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD. Prehospital klinikk

ÅRSRAPPORT2010 SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD. Prehospital klinikk SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD Prehospital klinikk Traumesykehus Ambulansetjeneste Bil, fly, båt Nødnummer 113 Medisinsk nødhjelp Ambulanse Koordineres fra Bodø Ambulanse Koordineres fra Bodø Akuttmedisinsk

Detaljer

R E D A K S J O N S M O D E L L, D R I F T O G F O R VA LT N I N G H A U K E L A N D U N I V E R S I T E T S S J U K E H U S H E L S E V E S T

R E D A K S J O N S M O D E L L, D R I F T O G F O R VA LT N I N G H A U K E L A N D U N I V E R S I T E T S S J U K E H U S H E L S E V E S T HVORDAN LEVE LYKKELIGE SAMMEN ALLE WEBDAGER? R E D A K S J O N S M O D E L L, D R I F T O G F O R VA LT N I N G F R E D R I K L O R E N T Z E N H A U K E L A N D U N I V E R S I T E T S S J U K E H U S

Detaljer

Psykologi 2 Mennesket i gruppe og samfunn

Psykologi 2 Mennesket i gruppe og samfunn Figur side 317 Psykiske problemer Fysiske plager/ sykdom Psykiske problemer og fysiske plager eller sykdom henger sammen. Figur side 323 Fysisk aktivitet Fysisk virkning Velvære, avspennning Forebygger/reduserer

Detaljer