Christiansborg i 'det land Guinea': Fra den danske epoke i Ghanas historie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Christiansborg i 'det land Guinea': Fra den danske epoke i Ghanas historie"

Transkript

1 1 Per Hernæs Christiansborg i 'det land Guinea': Fra den danske epoke i Ghanas historie Politikk i Danmark drives som kjent på Christiansborg i København. Og politikk i Ghana langt borte i Afrikas land drives også på Christiansborg. Hvordan kan nå dette henge sammen? Jo, det er et faktum at like siden Ghanas uavhengighet i 1957, da Kwame Nkrumah kunne sende den britiske guvernør hjem for godt, har hovedsetet for regjeringen i Ghana ligget på Christiansborg Castle i bydelen Osu i Accra. The Castle, som det heter på folkemunne, har vært et maktens symbol gjennom århundreder, og det har hatt skiftende "borgherrer". I kolonitiden var det residens for den britiske guvernør. Men før britene overtok, var Christiansborg et dansk domene, faktisk i en periode på 190 år, fra omkring og frem til 1850, med visse avbrudd. Dermed representerer borgen et gedigent dansk fodaftryk i Afrika. Nuværende Christiansborgs eldre deler representerer en felles kulturarv og en felles historie mellom Danmark og Ghana. Beveger man seg i dag inn i "det aller helligste", forbi de bistre soldater i vakten og inn til det gamle gårdsrum, kan man fornemme historiens vingesus: den gamle cisterne med dansk inskription, den brede trappe opp til den danske guvernørs kvarterer, den trange nedgang til de famøse slavekjellere. Se, vi skal nu ta en tur tilbake til "dansketiden" på Christiansborg. Min tanke var å gi til beste noen korte glimt av festningens brogete historie fra den gang en streben etter gull og slaver trakk til seg tusinder av europeiske skip, deriblant noen hundrede som seilte under dansk flagg. Vi skal tilbake til årene omkring 1660 og følge fortet frem til 1850, da Dannebrog ble senket for siste gang og det britiske flagg gikk til topps på flaggmasten.

2 2 Den allerførste europeiske festning på Gullkysten stammer fra da portugiserne bygde festningen Saõ Jorge da Mina som et sentrum for en lukrativ handel med gull. De dominerte gullhandelen frem til slutningen av 1500-tallet da de nordeuropeiske nasjoner kom på banen, og ca 1640 kom det så vidt at portugiserne tapte sitt gamle fort til hollenderne, som nu fikk sitt hovedkvarter på borgen som de kalte Elmina. Engelskmennene opererte også på Gullkysten, de etablerte sitt hovedkvarter på Cape Coast Castle i 1660-årene. Det første egentlig danske fort i "Det Land Guinea", som de gamle kilder taler om, ble Fort Fredriksborg (eller Fredriksberg) som ble oppført "paa det Bierg Amanfroe", et høydedrag tett på Cape Coast, ca Kort tid efter dette tok de danske kystmenn initiativet til å bygge en handelsstasjon i Accra: I 1661 sluttet man en traktat med Kong Okai Koi i det dengang eksisterende Accra-kongedømmet, som åpnet for byggingen av Christiansborg fort i Osu. En meget beskjeden begynnelse var det, og det lille fort imøteså en usikker skjebne. I den første tid ser det ut til å ha vært en del handel. Men så ser vi at danske skip kom kun sporadisk til kysten, og på fortene falt moralen. Indre kiv og splid hørte til dagens orden. Ingen forbedringer av Christiansborg skjedde før i perioden Ironisk nok var dette ikke danskenes verk for i 1679 sviktet Kiøbmand Peter Bolt sin troskapsed og gikk hen og solgte Christiansborg til portugiserne for 36 pund gull. Den portugisiske Fidalgo, Julian de Campo, utbygde fortets forsvarsverk og holdt en guarnison på opp til 80 mann, så det var ikke mulig for danskene å gjenerobre fortet. Først i 1683 lykkedes det ad diplomatisk vei å få Christiansborg tilbake på danske hender. Og dette viste seg å være en lykke, for kun et par år etter tapte danskene sitt hovedfort. Dårlige tider gjorde at Fredriksberg ble satt i pant til engelskmennene på Cape Coast Castle. Lånet ble ikke innfridd og 16 april 1685 dukket den engelske guvernør opp med et føige på 150 mann og overtok fortet. Den danske stab måtte fortrekke til Christiansborg som fra nu av ble det nye danske hovedkvarter. Det var ikke siste gang Christiansborg var på fremmede hender i denne turbulente tid. Det skjedde på ny i juni 1693, og denne gang var det ikke europeiske rivaler som tok over kontrollen. En lokal afrikansk stormann under navn Assemoni trolig med full støtte av sin egen konge inntok fortet under dramatiske omstendigheter. Pga guvernørens "slette tilsiun og anstalt", som det heter i en kilde, " ble [fortresset] overmandit og indtagit, de Christne ilde medhandlet, fengslet og ihjelslagit, hvoriblant var kiøbmanden som de barbarisk parterte led for led...". Varer til en påstått verdi av 80,000 rigsdaler gikk tapt. Assemoni var herre over Christiansborg i nærmere et år, hvor han da drev handel direkte med europeiske skip. Da danske skip omsider kom til unnsetning, kunne de observere et nytt flagg vaie over Christiansborg: "et blaat flag, med en sort Morian, og en huggert udi haanden". Ved forhandlinger og utbetaling av en større løsesum oppnådde man så å få festningen tilbake. Og nu forblev Christiansborg i dansk besittelse frem til Denne episoden er et nokså talende uttrykk for maktforholdet mellom europeere og afrikanere på 16- og 1700-tallet. Afrikanerne var "herrer i eget hus". Europeernes makt var begrenset til et kanonskudds avstand fra festningene. Selv forsvar av festningene kunne svikte, som dette danske eksempel viser oss, og selv om festningene sjelden ble erobret, var de alltid sårbare under lengre tids beileiringer. Dette betød at europeerne alltid måtte søke å forhandle seg frem til løsninger, og de måtte underkaste seg en rekke krav fra lokale afrikanske herskere, blant annet måtte de betale faste avgifter pr mnd som en slags grunnskyld for festningene. Hva kunne de ellers gjøre, med max et snes soldater til disposisjon slik situasjonen var på Christiansborg.

3 3 Christiansborg var et handelsfort. De første par decennier var gull den mest attraktive vare. Men fra 1690-årene ble slaver den absolutt viktigste "vare". Gjennom hele 1700-tallet fungerte Christiansborg således som hovedsentral for den danske slavehandel på Gullkysten. Lenge forblev Christiansborg det eneste danske fort på kysten. Når den danske guvernør fra tårnet på sin festning i Osu, også kalt "Dansk Accra", speidet etter danske seilskip som kom så altfor sjeldent, kunne han vende kikkerten mot vest og der se sine europeiske kolleger. Det lå nemlig et hollandsk og et engelsk fort tett på, omgivet av sine respektive afrikanske byer, gjerne kalt "Hollandsk Accra" og "Engelsk Accra" i de gamle kilder. Dette betød skarp konkurranse med de europeiske rivaler og deres forbundsfeller. Bl.a. av denne grunn følte danskene behov for å bygge handelsstasjoner mot øst. I 1736 begynte man så å bygge et lite fort, Fredensborg, i landsbyen Ningo, og i den kommende tid etablerte man handelslosjer på begge sider av Volta-floden. Midt i årene ble disse til Fort Kongensteen ved Ada, og til Fort Prindsensteen i Keta, på den anden side av Volta opp mot Slavekysten (som man dengang kalte dagens Togo og Benin) årene blir gerne kalt "den florrisante tid" innen dansk slavehandel. Og Christiansborg var da på toppen av sin karriere som dansk hovedkvarter. Aktivitetsnivået var høyt. Christiansborg alene eksporterte ca slaver i denne periode. Samlet sett utskipet de 4 danske forter med tilliggende handelslosjer ca slaver i tiden Slavekaravane etter karavane trakk ned mot de danske forter. Trafikken til sjøs og til lands mellom disse stasjoner var stor. Flyten av varer, slaver, og fødevarer slavene skulle jo ha noe å spise var på sitt høyeste. En god indikator på den økte aktivitet var antallet av såkalte "kompagnislaver" eller fortslaver som listes opp i Christiansborgs regnskapsmateriale. Dette var slaver som ikke ble eksportert. De ble beholdt som arbeidskraft ved festningen. Tallet var oppe på over 400 individer i vår aktuelle periode: menn, kvinner og barn.

4 4 I slavehandelsepoken ble etter hvert disse fortslaver den avgjort mest tallrike gruppe innen det man kunne kalle det danske "fortsamfunn", dvs blant det personell som var knyttet til Christiansborg. Som slaver var de så avgjort på bunnen av det hierarki som fortsamfunnet utgjorde: På toppen av pyramiden satt selvsagt guvernøren og hans embedsmenn, handelsbetjenter og offiserer. Under dette toppsjiktet finner man guarnisonen, eller soldatene. Disse var i utgangspunktet utsendt fra "fader land", men siden "de Blanke"(hvite) alltid tok seg "Sorte koner" fikk man etter hvert en voksende gruppe "mulattedrenge" som rekrutterte guarnisonen. En stab på 20-30, kanskje opp til 40, mulattsoldater, samt etter hvert en gruppe av såkalte "mulattekiøbmænd" og deres familier, kom således til å utgjøre et sosialt midter-sjikt, mellom de hvite herrer og de sorte slaver i bunnen av pyramiden. Dette "fortsamfunn", som formet seg på og omkring Christiansborg, utgjorde så danskenes egentlige maktbasis. Absolutt ikke imponerende i størrelse, men på mange måter en slags "stat i staten" i det komplekse politiske landskap på kysten, og nøkkelfaktor i sosiale og økonomisk relasjoner med de afrikanske samfunn. De fysiske grenser for det danske fortsamfunn gikk ikke ved festningens mure. Både frie og ufrie hadde tette forbindelser til den lokale by, Osu. De fleste bodde der. Endog embedsmenn satte opp sin "casse" (hus) i byen for å huse sine "afrikanske familier", selv om de hadde sine kvarterer på festningen. Mulattene hadde vokst opp hos sine mødre, og var på mange måter integrert i byens liv. Fortslavene bodde i et eget kvarter i Osu. En rapport fra 1777 viser at dette kvarter lå mot Nord-Ost, et kort stykke fra de andre kvarterer i byen. Forholdet mellom fortet og den lokale by var hva vi må kunne kalle for et "symbiotisk" forhold. Christiansborg hadde stor nytte av byens diverse tjenester i sin handel, og i krigssituasjoner kunne byen være en nyttig militær alliert. På den annen side var byens utvikling knyttet til fortets virksomhet som sentrum for den atlantiske handel med alt hva dette innebar av muligheter. Og under angrep kunne byens befolkning søke beskyttelse på fortet og nyte godt av Christiansborgs kanoner. Dette betød ikke at konflikt mellom fort og by var aldeles fraværende. Det var ikke alltid man hadde sammenfallende interesser. Økonomisk kunne striden stå om rettigheter til landets naturressurser, fx retten til å hugge brenne til fortets bruk. Dette var en viktig inntektskilde for "det unge Mandskab" i Osu. I København trodde man at udgiften kunne spares, man kunne da bare sende fortslavene i marken for å samle "brendetræ"! Slike forsøk ble konsekvent avvist av de lokale og kunne føre til heftig strid, endog utvikle seg til beleiring av fortet som avskar all handel og tvang Christiansborg til å makke rett. Parolen var: "... nok haver de Blanke retten til at råde over fortet. Men Landet og Landets produkter tilhører os". Kravet var altså full suverenitet over egne ressurser. Politisk kunne også partene strides. Dette hadde gjerne sammenheng med at Christiansborg, såvel som de øvrige europeiske fort, var nødt til å involvere seg i et skiftende spill av allianser med mektige kongedømmer inne i landet som i tur og orden kom til å utøve et slags overherredømme over kystområdet. Et godt forhold til disse større makter var et "must" for Christiansborg, både sikkerhetsmessig og for handelens skyld, men dette kunne komme på tvers av de lokale byers interesser. Vi har sett at Christiansborgs etablering skjedde etter avtale med kong Okai Koi. Han var overhode for det såkalte "Accara kongedømmet" som var en samlet politisk enhet for den folkegruppe som kalles Ga, og som kom til å befolke de kystbyer som senere skulle gå under navnet Accra. Opprinnelig var Accra-kongedømmet også et innlandsrike. Men i løpet av 1670-årene gikk det i oppløsning, og Ga-folket som samlet seg i flere mindre byer på kysten, ble så underlagt en serie overherrer som følge av skiftende maktkonstellasjoner i innlandet. Det er tale om tre mektige kongedømmer: Først Akwamu, som rådde i perioden frem til 1730.

5 5 Så fulgte Akyem i perioden frem til 1742, og deretter var kystbyene formelt underlagt det mektige Asanteimperiet, selv om Asante i lange perioder utøvde en nokså lemfeldig kontroll med kystområdet, noe som ga et visst spillerom for manøvre blant mindre politiske aktører, deriblant de europeiske fort som også ble en integrert del av det komplekse politiske system. Handel og politikk fulgtes ad. Christiansborg førte vel en slags "sidde- på-hegnet-og-vente" politikk i forhold til de avgjørende maktskift i innlandet. De avventet situasjonen og tilpasset seg så de nye "herrer". Så var det "business as usual". Men, som sagt, dette kunne føre til lokal konflikt. Et godt eksempel er situasjonen i 1730, da Akwamus makt ble tilintetgjort. Foranledningen her var nemlig at gjentatte overgrep fra Akwamu hadde ført til at Accra-byene under det hollandske og engelske fort gjorde opprør og søkte alliansepartnere i innlandet. Akyem ble den sterkeste forbundsfelle og knuste Akwamu i et avgjørende slag. Christiansborg holdt lenge på feil hest, og forsøkte å forhindre Osu i å slutte seg til sine Ga-brødre i nabobyene og delta i opprøret. Resultatet var åpent fiendskap og isolasjon. Men da danskene etter hvert maktet å bygge opp et godt forhold til den nye "overherre" Akyem, gikk krisen over. Hvis vi går frem til slutten av 1770-årene kan vi også finne en drabelig konflikt med naboene i Accra. Denne gang var det dog som følge av en strid med de hollandske rivaler på fortet Creve Coeur i "Hollandsk Accra". Hollenderne hadde forsøkt å utfordre danskenes handelsmonopol i Volta regionen mot øst. Danskene hadde arrestert inntrengerne. Det utviklet seg til full krig. Kanonene drønet fra begge fortene. I 1777 ble Christiansborg angrepet og beleiret av flere tusen mann fra "Hollandsk Accra". Osu hadde ved denne anledning valgt å være lojal med danskene, med den følge at byen nu ble plyndret og nedbrent. Situasjonen var kritisk, men danskene vant en god alliert i kong "Attjambo" som regjerte over bjergfolkene i Akuapem, noen mil inne i landet. Da han kom til assistanse gikk krigen i stå, og det endte med våpenhvile. Var dette kun en krig mellom europeere? Nei, de involverte afrikanere fulgte også sine egne interesser. "Hollenderkrigen" er et godt eksempel på hvordan europeere og afrikanere brukte hverandre i forsøk på å fremme egne mål. Når vi taler om slavehandelstiden vil jeg karakterisere forholdet mellom europeere og afrikanere på Gullkysten som et strategisk "spill" med skiftende allianser og manøvre for å fremme egen gevinst, og det var et spill hvor egentlig ingen av partene hadde makt til å definere spillereglene. Så lenge slaver var den handelsvare europeerne var ute etter hadde de egentlig intet ønske om å beherske og kontrollere noe territorium, fidusen var å sikre adgang til handelen. Eventuell innflytelse svingte med handelskonjunkturene. Og med en uhyre spinkel militær makt til disposisjon sa det seg selv at det var umulig å etablere noen form for europeisk dominans. Dette bildet skifter dog i tiden etter de europeiske forbud mot slaveeksport fra kysten, og kommer vi noen tiår inn på 1800-tallet ser vi at koloniale ambisjoner om å kontrollere territorier begynner å gjøre seg gjeldende, fra dansk side og ikke minst fra engelsk side. Det danske slavehandelsforbud ble bebudet allerede i 1792, men slavehandlerne ble gitt en tiårig "grace periode", og forbudet trådte først i kraft i I denne periode skiftet Christiansborg rolle fra handelsfort til mer å fungere som administrasjonssenter. Handelen ble privatisert: de danske embedsmenn, tidligere fortpersonell som slo seg ned i Osu som såkalte "frihandlere", og Osu-baserte mulattkjøpmenn alle disse var det som nu drev slavehandelen. Man kunne si det på den måte at det var det danske "fortsamfunn" som nu trådte i karakter og fikk en ledende rolle i den økonomiske aktivitet. En prosess tok nu fart hvor nettopp dette "samfunn" i byen utenfor murene ble et slags brohode for danske koloniale ambisjoner. De danske kjøpmenn bygde sine varehus og boliger i Osu og grunnla afro-europeiske

6 6 dynastier, familier som kunne bruke sin danske forbindelse i handel og vandel. Denne gruppe ble en sentral faktor bak Christiansborgs fortsatte eksistens selv om dens interesser ikke alltid samstemte med de tanker man hadde i København. Den var således involvert i aktiv, og nu etter januar 1803 illegal, slavehandel, i hvert fall frem til årene. Ved slavehandelens forventede opphør begynte man å søke økonomiske alternativer for de danske besiddelser. Et tidlig forsøk på å bygge en plantasjekoloni i Akuapem falt i fisk, men ved århundreskiftet og videre tok man opp igjen ideen om å utvikle plantasjer for dyrking av kaffe og bomull for eksport til Europa. Noen spede forsøk ble gjort, med en beskjeden statsstøtte fra Danmark. Men slik plantasjedrift, basert på samme system med slaver som arbeidskraft som i Vestindien, utgjorde aldri noen alternativ økonomisk basis for Christiansborg. Sant å si sto nu det danske fort på meget vaklende føtter. I 1796 ville man faktisk nedlegge Christiansborg for å spare denne utgift for kongens kasse. Beslutningen ble dog ikke realisert. Men så kom Napoleonskrigene som Danmark ble viklet inn i, og forbindelsen til Gullkysten blev meget sporadisk. De danske besiddelser hadde magre tider. Som vi vet kollapsede statsøkonomien i Danmark som følge av krigen, og dette førte til at man i slutningen av 1816 vedtok å legge ned alle de danske fort på Gullkysten unntatt Christiansborg. Det var nu klart at hvis Christiansborg skulle ha noen fortsatt eksistensberettigelse måtte det være som sentrum for utviklingen av et dansk kolonistyre over den østlige del av Gullkysten. Vi ser da også tendenser til en revitalisering og hevding av danske interesser i de kommende tiår. I 1833 nedsatte man i København den såkalte Guinea-kommisjon som skulle utrede grunnlaget for en dansk koloni. Christiansborg søkte om enn nokså sporadisk å hevde en form for dansk overhøyhetsrett over afrikansk territorium, og man ser eksempler på at det danske guvernement forsøkte å håndheve dansk jurisdiksjon.

7 7 Noen materielle tiltak ser man også, bl.a. en veiforbindelse med innlandet, nye forsøk med plantasjer, og en vindmølle som skulle male maismel for eksport til Vestindien. Men det var småting. Maismøllen ble en fiasko. Plantasjevesenet skrantet. Man vant heller ikke kontroll over den økende produksjon og eksport av palmolje som utviklet seg fra 1830-årene av. I det hele må man kunne si at dette danske koloniale prosjekt var meget spinkelt. Det fikk også økende konkurranse fra sin europeiske rival Storbrittania. Den danske guvernør kunne konstatere at den engelske innflytelse i hele kystområdet, Accra inkludert, var stadig økende. Med ubetydelige ressurser til rådighet for å hevde danske interesser, og med etter hvert manglende politisk vilje i København, gikk koloniprosjektet sin undergang i møte. I 1850 ble så de danske besiddelser solgt til britene for , og Danebrog forsvant fra Christiansborg. Hva skjedde så videre med Christiansborg og -ikke minst- folkene i det danske fortsamfunn? De siste gled inn som en integrert del av det engelske system og ble mer eller mindre "anglifisert". Det er dog interessant å bemerke at de lokale folk, mange år etter, atter hentet frem det danske flag som de marsjerte under i protest mot britenes forsøk på å gjennomtrumfe en skatt. I 1862 ble Accra utsatt for et jordskjelv, og Christiansborg ble så pass ødelagt at den britiske guarnison måtte flytte ut av fortet en overgang. Fremdeles hadde britene sitt hovedkvarter på Cape Coast Castle. Men etter at britene formelt erklærte Gullkysten som koloni i 1874, valgte de å flytte sitt hovedkvarter til Accra. Christiansborg ble restaurert, og fra 1877 fungerte den gamle danske borg som hovedsete for den britiske koloniadministrasjon. Men det er jo en helt annen historie...

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

HI Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat 7017 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 01/06-2016 - generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 HI-116

Detaljer

17. mai 1814. -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union

17. mai 1814. -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union 17. mai 1814 -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union Viktige hendelser Norsk selvstendighet Norge i union med Danmark (1380-1814) Kielfreden 14. januar 1814: Norge gis til

Detaljer

Koloniene blir selvstendige

Koloniene blir selvstendige Koloniene blir selvstendige Nye selvstendige stater (side 92-96) 1 Rett eller feil? 1 I 1945 var de fleste land i verden frie. 2 Det var en sterkere frihetstrang i koloniene etter andre verdenskrig. 3

Detaljer

KØBENHAVN-OSLO. En mann på to hjul, den 9.9.09

KØBENHAVN-OSLO. En mann på to hjul, den 9.9.09 KØBENHAVN-OSLO En mann på to hjul, den 9.9.09 Trase: Køben.-Helsingør-Helsingborg- Gøteborg-Kungelv-Lilla Edet-Dals Ed- Nøssemark-grensen-Aremark-Ørje- Hemnes-Fetsund-Korsvoll. Distanse: 70.2 mil Løypa:

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Konstitusjonen av 1789

Konstitusjonen av 1789 Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup Filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 5. juni 2004 Konstitusjonen av 1789 Det første som måtte bestemmes når den franske nasjonalforsamling

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

FRANK AAREBROT 200 ÅR PÅ. En kavalkade gjennom Norges historie etter 1814

FRANK AAREBROT 200 ÅR PÅ. En kavalkade gjennom Norges historie etter 1814 FRANK AAREBROT 200 ÅR PÅ 200 SIDER En kavalkade gjennom Norges historie etter 1814 2014 Kagge Forlag AS Layout: Gisle Lyng-Vagstein Omslagsillustrasjon: Bilde av Eidsvoll: Nasjonalbiblioteket, bilde av

Detaljer

Tenkeskriving fra et bilde

Tenkeskriving fra et bilde Tenkeskriving fra et bilde Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen

Detaljer

Sammenligning av Amerika og India som kolonier

Sammenligning av Amerika og India som kolonier Sammenligning av Amerika og India som kolonier Skrevet av: Arne A. Andreassen 7. desember 2009 fag: Nyere Historie Bodin VGS, Arne A. Andreassen, Historie 2, arnealex@me.com, tlf: 91744012 Innhold Innledning

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

THOMAS BERNHARD. Fortellinger. Oversatt fra tysk av Sverre Dahl

THOMAS BERNHARD. Fortellinger. Oversatt fra tysk av Sverre Dahl THOMAS BERNHARD GOETHE DAUER Fortellinger Oversatt fra tysk av Sverre Dahl GOETHE DAUER Om formiddagen den toogtyvende, under mitt besøk hos Goethe som var fastsatt til halv to, minnet Riemer meg på å

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Medlemskap eller handelsavtale?

Medlemskap eller handelsavtale? Medlemskap eller handelsavtale? EN ORIENTERING FRA UTENRIKSDEPARTEMENTET Storbritannia På hvilke måter kan Norge bli knyttet til EF? Det heter i Roma-traktatens artikkel 237 at alle europeiske land kan

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Ex. Phil wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Oppgave 3 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

notebook. January 09, onsdag

notebook. January 09, onsdag onsdag 8. januar 2014 1 Hva gjør nordmenn om vinteren? Hva er typisk for vinteren i Norge? Hva gjør man i Afrika om vinteren? Hva er typisk for vinteren i Afrika? 2 3 TEST vinterklær 4 Forhandler om fred

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

Møte for lukkede dører onsdag den 21. juni 1950 kl. 10. President: J ohan Wiik.

Møte for lukkede dører onsdag den 21. juni 1950 kl. 10. President: J ohan Wiik. Dagsorden: Møte for lukkede dører onsdag den 21. juni 1950 kl. 10. President: J ohan Wiik. Innstilling 1 fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter fra 1. juli 1950 (budsjett-innst. S. nr. 258) Etter

Detaljer

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening:

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: 1 Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: Velkommen til en viktig konferanse! Konferansen er viktig som et ledd i å få realisert byggingen av

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 1

Glenn Ringtved Dreamteam 1 Glenn Ringtved Dreamteam 1 Mot nye mål Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Økonomi. mandag 29. april 13

Økonomi. mandag 29. april 13 Økonomi Penger erstatter tidligere byttehandel Skiller mellom privatøkonomi og offentlig økonomi Økonomi består av inntekter, utgifter og prioriteringer Inntekter I 2004 var 76% av arbeidsstokken ansatt

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

Det frie menneske og samfunnet

Det frie menneske og samfunnet Som individer har vi bestemte rettigheter og plikter. Vi har for eksempel rett til å leve i trygghet, få grunnskole og videregående opplæring, og få behandling når vi blir syke og mange andre ting. Vi

Detaljer

VANDRERNE ØYBYGGERENS HÅNDBOK

VANDRERNE ØYBYGGERENS HÅNDBOK VANDRERNE ØYBYGGERENS HÅNDBOK DIN EGEN ØY «Land i sikte!» Kapteinens stemme skar gjennom lufta på dekk. Seilskuta vår gynget forsiktig i de svake bølgene, og jeg gikk frem for å se selv. Og der, gjennom

Detaljer

HI Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat 6868 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 01/06-2016 - generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 HI-116

Detaljer

India juvelen i kronen. Matrix s 107-112

India juvelen i kronen. Matrix s 107-112 India juvelen i kronen Matrix s 107-112 Solen går aldri ned i det britiske imperiet Britenes viktigste koloni India ble britisk koloni i 1858 Juvelen i kronen viktigste og mest verdifulle koloni Dagens

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Forestillingen om herrefolket. vei ble gjennomført.

Forestillingen om herrefolket. vei ble gjennomført. Forestillingen om herrefolket Ofrene for Holocaust ble myrdet fordi nazistene så på dem som underlegne mennesker og samtidig en trussel mot sin egen folkegruppe. Nazistene mente selv at de tilhørte et

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen

RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen Rhododendron ferrugineum på ca 2050 m i Stubeital, Tirol. Etter mange år med Syden-turer fant kona og jeg i år ut at vi ville gjøre noe annet i ferien. Valget

Detaljer

REISE TIL KAMBODSJA I JANUAR 2014:

REISE TIL KAMBODSJA I JANUAR 2014: REISE TIL KAMBODSJA I JANUAR 2014: Aktive Fredsreiser forsøker å arrangere en reise til Kambodsja hvert år. Vi ønsker å fokusere på folkemordet og forbrytelsene mot menneskeverdet i det tidligere Røde

Detaljer

Statsbudsjettet som skapte det moderne

Statsbudsjettet som skapte det moderne 1 For nøyaktig 200 år siden ble Norges første statsbudsjett lagt frem for Stortinget. Landet var et konkursbo, fattig, nedkjørt, med pengekaos og et havarert næringsliv. Budsjettet var en djerv plan som

Detaljer

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke 1 Kort historikk om Barken Eva Under vises et bilde 1 av Barken Eva. Skipet kom i skipsreder Herman Skougaards eie i 1902. Eva

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

TUR TIL ITALIA FRA DEN 30. SEPTEMBER TIL DEN 7. OKTOBER 2007 SAN ZENO DI MONTAGNA

TUR TIL ITALIA FRA DEN 30. SEPTEMBER TIL DEN 7. OKTOBER 2007 SAN ZENO DI MONTAGNA TUR TIL ITALIA FRA DEN 30. SEPTEMBER TIL DEN 7. OKTOBER 2007 SAN ZENO DI MONTAGNA Dette var en tur som Anne Berit vant fra bladet Nytt & Nyttig. De kalte det tur til Verona. Jeg kunne være med hvis jeg

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging

HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging Kandidat-ID: 2032 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 Generell informasjon Dokument Automatisk poengsum Levert 2 spørsmål om bruk

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen

Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen hans. Osiris var herskeren over dødsriket. Anubis med sjakalhode var balsameringens

Detaljer

Referent Frode Bygdnes, bilder Frode Bygdnes, Hilde Holthe og Sandsøy Fort.

Referent Frode Bygdnes, bilder Frode Bygdnes, Hilde Holthe og Sandsøy Fort. Tur til Sandsøy Det var en flott vårtur Harstad historielag hadde til Sandsøy 10.mai. Deltagerne var heldige med været og programmet. Deltagerne tok seg selv frem til Fenes fergeleiet og satte bilene igjen.

Detaljer

Kunnskaper og ferdigheter

Kunnskaper og ferdigheter Kunnskaper og ferdigheter 7 Organisasjoner er viktige i demokratiske land fordi de sørger for at det er noen til å forsvare medlemmer som er arrestert. at myndighetene har flere muligheter til å kreve

Detaljer

Bergljot Solberg. Jernalderen i Norge. Ca. 500 f.kr.-1030 e.rr. Cappelen Akademisk Forlag

Bergljot Solberg. Jernalderen i Norge. Ca. 500 f.kr.-1030 e.rr. Cappelen Akademisk Forlag Bergljot Solberg Jernalderen i Norge Ca. 500 f.kr.-1030 e.rr. Cappelen Akademisk Forlag Innhold Forord 11 1. Innledning 13 2. Kilder og metoder 16 Materiell kultur som kildemateriale 16 Natur og naturhistorisk

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Lewis Carroll Alice i eventyrland Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Om forfatteren: LEWIS CARROLL (1832 1898) het egentlig Charles Lutwidge Dodgson, og var både matematiker og fotograf.

Detaljer

Kart over Malta, Gozo, Comino og noen småøyer. Det er bare de tre største som er bebodd.

Kart over Malta, Gozo, Comino og noen småøyer. Det er bare de tre største som er bebodd. MALTA 11. - 15. JUNI 2011 Dag 2 Da reiste vi med bussen bort til Mdina. Vi bodde i Gzira Dagstur til Mdina Kart over Malta, Gozo, Comino og noen småøyer. Det er bare de tre største som er bebodd. Mdina

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Cecilia Gaathe Leo Bast Une Flaker Egon Perlen pensjonat

Cecilia Gaathe Leo Bast Une Flaker Egon Perlen pensjonat Cecilia Gaathe bor på Perlen pensjonat sammen med faren sin, Alan W. Gaathe, som eier og driver stedet. Moren Iselin Gaathe druknet på mystisk vis i Skutebukta forrige sommer. Leo Bast har nettopp flyttet

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

Sårbare stater - hva er det og hvorfor bør vi bry oss? Morten Bøås

Sårbare stater - hva er det og hvorfor bør vi bry oss? Morten Bøås Sårbare stater - hva er det og hvorfor bør vi bry oss? Morten Bøås Hva er en sårbar stat? Vi kan følge Max Weber og etterfølgere og da blir en sårbar stat definert utfra hva den ikke er eller ikke har

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

UTSAGNSTYPER TILGANGSGIVENDE UTSAGN FRA TERAPEUT INTRODUKSJON

UTSAGNSTYPER TILGANGSGIVENDE UTSAGN FRA TERAPEUT INTRODUKSJON INTRODUKSJON Hensikten med de tilgangsgivende utsagn fra terapeut er å gi klienten tilgang til det psykiske materialet som skal endre eller anvendes i endringsarbeidet De tilgangsgivende utsagn er en av

Detaljer

Flernivåstaten og det norske statsapparatet. Morten Egeberg og Jarle Trondal

Flernivåstaten og det norske statsapparatet. Morten Egeberg og Jarle Trondal Flernivåstaten og det norske statsapparatet Morten Egeberg og Jarle Trondal Plan: Hva er administrativ suverenitet? Ideen om flernivåforvaltning Flernivåforvaltningens realitet: Empiriske observasjoner

Detaljer

Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Verdenserklæringen om menneskerettigheter Verdenserklæringen om menneskerettigheter Innledning Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Byen og regionen Et vanskelig samliv

Byen og regionen Et vanskelig samliv Byen og regionen Et vanskelig samliv Tor Selstad Professor i samfunnsgeografi og planlegging Høgskolen i Lillehammer Norsk planmøte Bergen22. 23. oktober Svake regionale tradisjoner? Nei! Gamle len ble

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Torsdag den 23. juli 2009

Torsdag den 23. juli 2009 Torsdag den 23. juli 2009 Denne dagen skulle vi videre til Tallin som var siste stoppested før det bar tilbake til Norge. Tallins flagg Tallins byvåpen Estlands flagg Estlands riksvåpen Estlands plassering

Detaljer

KYPROS VINTER 2013 2014

KYPROS VINTER 2013 2014 KYPROS VINTER 2013 2014 Den 26. mars kjørte vi opp i fjellene vest for Kyrenia. De ligger i den fjellkjeden som går langsetter hele nordkysten og kalles Kyreniafjellene. Her oppe ligger en borg, St. Hilarion

Detaljer

Innføring av Allmenn verneplikt i Norge

Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innledning 2014 er et år av stor historisk betydning i norsk sammenheng. For 200 år siden fikk Norge sin egen grunnlov, og med den ble prinsippet om verneplikt fastsatt.

Detaljer

KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER

KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER Kefallinia, også kalt Cephallenia, Cephallonia, Kefalonia eller Kefallonia, er den største av De joniske øyene i Hellas med et areal på 688,8 km². Øya fikk navnet sitt fra

Detaljer

Odd W. Surén Den som skriver

Odd W. Surén Den som skriver Odd W. Surén Den som skriver OM BOKEN Det er bare én av gangen som kan ha tittelen den som skriver. Slik har det vært siden den første Boken ble skrevet i Blokk, der Byggerne bor, mellom Mørket og de uutgrunnelige

Detaljer

Norske nazister på flukt

Norske nazister på flukt Norske nazister på flukt Anne Kristin Furuseth Norske nazister på flukt Jakten på et nytt hjemland i Argentina Anne Kristin Furuseth: Norske nazister på flukt Jakten på et nytt hjemland i Argentina Schibsted

Detaljer

Innledning. (C) Torbjørn Lien. Kopiering ikke tillatt uten etter avtale.

Innledning. (C) Torbjørn Lien. Kopiering ikke tillatt uten etter avtale. Innledning (C) Torbjørn Lien. Kopiering ikke tillatt uten etter avtale. Historisk har det kamiske samfunn nesten alltid vært et klanssamfunn, der storfamilien står helt sentralt. Uansett hvordan samfunnet

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

MALTA 11. - 15. JUNI 2011 Dag 2 Da reiste vi med bussen bort til Hagar Qim. Vi tok fergen herfra. Vi tok fergen hit. Hagar Qim og Mnajdra

MALTA 11. - 15. JUNI 2011 Dag 2 Da reiste vi med bussen bort til Hagar Qim. Vi tok fergen herfra. Vi tok fergen hit. Hagar Qim og Mnajdra MALTA 11. - 15. JUNI 2011 Dag 2 Da reiste vi med bussen bort til Hagar Qim. Vi tok fergen herfra Vi tok fergen hit Hagar Qim og Mnajdra Hagar Qim og Mnajdra ble bygget flere århundrer før Stonehenge og

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

En orientering fra Utenriksdepartementet. 10 Skips farten. De Europeiske Fellesskap

En orientering fra Utenriksdepartementet. 10 Skips farten. De Europeiske Fellesskap En orientering fra Utenriksdepartementet 10 Skips farten De Europeiske Fellesskap EF Utenriksdepartementet har fastsatt følgende betegnelser og forkortelser. (Den engelske forkortelse er gjengitt i parentes):

Detaljer

Sør-og Vestlandet. Verktøy: image. Skriv ut bildet Last ned bildet

Sør-og Vestlandet. Verktøy: image. Skriv ut bildet Last ned bildet Sør-og Vestlandet image Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet Region Sør-og Vestlandet Utvalget av bygninger og restene etter Forsvarets virksomhet på Sør- og Vestlandet som er tatt med i Landsverneplan

Detaljer

Det skambelagte skjules

Det skambelagte skjules SÅRBARHET OG SKAM Det skambelagte skjules Hva har vi behov for å skjule? Hvordan skjuler vi oss? Hvordan kommer vi bak det som skjuler seg? Hvilke fantasier får vi som behandlere? Hva skal vi tro og ikke

Detaljer

SIMON SCARROW ØRNEN OG ULVENE. Oversatt av Ragnhild Aasland Sekne

SIMON SCARROW ØRNEN OG ULVENE. Oversatt av Ragnhild Aasland Sekne SIMON SCARROW ØRNEN OG ULVENE Oversatt av Ragnhild Aasland Sekne Front Forlag AS, 2012 Originaltittel: The Eagle and the Wolves Copyright Simon Scarrow 2003 Først publisert i 2003 av Headline Books Publishing

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa.

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Escola superior de enfermagem de Lisoa BY: Lisboa LAND: Portugal UTVEKSLINGSPERIODE: 22/09/2014-12/12/2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Ja DITT

Detaljer

Månedsbrev for Grønt team

Månedsbrev for Grønt team Månedsbrev for Grønt team September Da var enda en herlig måned over her på grønt team! Det er godt å se at alle barna er på plass. De nye barna har blitt godt tatt imot av gruppen og har funnet trygghet

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Fag: Samfunnsfag År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 8abc Lærer: Perdy Røed, Andreas Reksten, Sveinung Røed Medbøen Uke Hovedtema Kompetansemål Delmål Metode

Detaljer

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Inger Skjelsbæk Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Stemmer 6 Om forfatteren: Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

(1453) Slutten på Romeriket og starten på Det Osmanske Riket. Innlevering i eldre historie 2. Termin Levert: 19. januar 2007.

(1453) Slutten på Romeriket og starten på Det Osmanske Riket. Innlevering i eldre historie 2. Termin Levert: 19. januar 2007. FALLET AV KONSTANTINOPEL (1453) Slutten på Romeriket og starten på Det Osmanske Riket. Innlevering i eldre historie 2. Termin Levert: 19. januar 2007 Øystein Bjørndal 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 2

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Gåten Regine Olsen //]]]]> // ]]>

Gåten Regine Olsen //]]]]> // ]]> Gåten Regine Olsen // //]]]]> // ]]> INTERVJU: Hun ble Søren Kierkegaards store og håpløse kjærlighet, en avgjørende figur i forfatterskapet hans. Men hvem var egentlig Regine Olsen? Og hva skjedde med

Detaljer

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer.

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer. Kapittel 1 Nattmannen Cecilia Gaathe våknet av en lyd. Hun visste ikke hva hun hadde hørt, bare at det var noe som vekket henne. Det var mange lyder i et gammelt hus som dette. Treverk som knirket, vann

Detaljer