PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG"

Transkript

1 PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Representantskapet Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: kl. 11:00 18: kl. 09:00 13:00 Ved protokollen: Else Thorstensen REGISTRERING Til stede: Gunn Elin Flakne foretok opprop. Se vedlagte oversikt. Permisjoner: Grethe Ramsland søker permisjon fra kl. 11: VEDTAK: Permisjonen innvilget ÅPNING Fylkesleder ønsket velkommen og foretok åpning av representantskapsmøtet. Han kom inn på at 2013 blir ett år med mange store hendelser for Fagforbundet. Fylkeskonferansene for seksjonen og ungdoms og pensjonistutvalg februar Fylkesmøte mars LO s 33. ordinære kongress i mai Valgkamp til Stortingsvalget 9. september Tariffkonferanse og representantskapsmøte i oktober Fagforbundets 3. ordinære landsmøte i november I tillegg kom han inn på LO s medlemsdebatt, og oppfordret medlemmene til å fylle ut og sende inn sine prioriteringer. Alle streikene ble nevnt. KS streiken, med sitt store tillitsvalgtapparat, fungerte veldig bra i fylket. Mens forbundet sliter med å få tillitsvalgte i de små områdene og streik i disse områdene får ikke den oppmerksomheten. Forbundets gruppeforsikring blir mye forbedret fra 2013 og medlemmer som har reservert seg få tilbud om forsikringen igjen uten legeerklæring.

2 INNKALLING/DAGSORDEN Saksfremlegg: Innkallingen med dagsorden ble sendt ut 11. oktober 2012 Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. Representantskapets behandling: Følgende hadde ordet: Arne Jan Skjerdingstad REPRESENTANTSKAPETS VEDTAK: Innkallingen og dagsorden godkjennes. VALG AV REDAKSJONSKOMITEE Saksfremlegg: Fylkesstyret foreslår følgende til redasjonskomitee: Ole Roger Berg leder Britt Inger Aune Kurt Rønning Mari Ann Foss Tor Andreas Skagseth Representantskapets behandling: Følgende hadde ordet: Arne Jan Skjerdingstad REPRESENTANTSKAPETS VEDTAK: Redaksjonskomiteen enstemmig valgt FORRETNINGSORDEN Alle som ønsker ordet, taler fra talerstolen. Representantene har rett til ordet 2 ganger i samme sak, i henholdsvis 5 og 3 minutter. Dirigentene kan foreslå ytterlig begrensning av taletiden dersom det er nødvendig. Forslag skal leveres skriftlig til dirigentene, og være underskrevet med forslagsstillers navn. Etter at strek er satt, kan ingen forslag fremmes. I protokollen føres hvilke saker som behandles, hvem som har ordet, forslag som fremmes og vedtak som blir fattet.

3 Beslutninger som fattes avgjøres i henhold til vedtektene Representantskapet gir fylkesstyret fullmakt til å godkjenne møteprotokollen. Forslag til vedtak: Forslag på forretningsorden godkjennes. Representantskapets behandling: Følgende hadde ordet: Arne Jan Skjerdingstad Forretningsorden godkjent enstemmig RAPPORT FRA FAGFORBUNDETS BARNEBY I HUAMBO, ANGOLA Fagforbundets hovedkasserer Elin Veimo har sammen med 8 andre vært på besøk i barnebyen i september i år. Utviklingen i barnebyen fra grunnsteinen ble lagt ned i 2006 er formidabel. Barnebyens 12 hus er nå ferdig og tatt i bruk. Totalt bor det 96 barn med mødre i husene. Barnehagen hadde 17 barn i 2010, mens i 2012 er det ca. 100 barn der. Skolen er i full drift med ca 740 elever. For at alle skal få plass må skolen må skolen ha 2 skrift. SOS Barneby støtter i tillegg den offentlige skolen i Huambo. Familieprogrammet som ble startet i 2008, retter seg til alenemødre, familier som ledes av barn eller besteforeldre. Fokus på, hjelp til selvhjelp med startlån (microlån)med mål om at familien skal klare seg selv. Familiene får i tillegg rådgivning, hjemmebesøk, psykososial oppfølging, matvaresikkerhet, hiv og aids forebyggende tiltak. Totalt får ca 200 barn tilbud og barnehage og skole gjennom familieprogrammet. Nå er det mellom barn som får omsorg og skolegang i Huambo takket våre Fagforbundets medlemmer. GODT FAGFORENINGSARBEID Innleding ved organisasjonssekretær Tarje Leistad og Elin Veimo Veimo orienterte som bakgrunn for prosjektet og Leistad om hva vi har gjort i fylket. Innledning legges ved protokollen. Representantskapets behandling: Følgende hadde ordet: Edvin Helland, Roger Mogseth, Svein Olav Aarlott. Elin Veimo oppsummerte debatten

4 Tatt til orientering enstemmig SAK 1 Fylkesstyresak 93/12 SAMMENSETTING AV STYRER OG UTVALG I FYLKESKRETSEN FRA FYLKESMØTE 2013 Saksfremlegg: Fylkeskretsen har siden 2011 vært sammensatt med styrer og utvalg i trå med forbundets vedtekter slik: Fylkesstyret med 15 representanter og 2 vararepresentanter Seksjonsstyrene med 5 representanter og 2 vararepresentanter Ungdomsutvalg med 5 representanter og 2 vararepresentanter Pensjonistutvalg med 5 representanter og 2 vararepresentanter Kontroll og revisjonskomite med 3 representanter Valgkomite med 5 representanter og 2 vararepresentanter. I tillegg har alle 4 seksjoner, ungdomsutvalget og pensjonistutvalget sine egne valgkomiteer. Denne ordningen synes å fungere bra og med det er det liten grunn til endringer. Forslag til vedtak: Fagforbundet Sør-Trøndelag har følgende sammensetting av styrer og utvalg med virkning fra fylkesmøte 2013: Fylkesstyre 15 representanter og 2 vararepresentanter Seksjonsstyrene 5 representanter og 2 vararepresentanter Ungdomsutvalg 5 representanter og 2 vararepresentanter Pensjonistutvalg 5 representanter og 2 vararepresentanter Kontroll og revisjonskomite 3 representanter Valgkomite 5 representanter og 2 vararepresentanter Alle spesifikke verv i vedtektene skal ivaretas. Forelegges representantskapet for endelig godkjenning. Følgende hadde ordet: Arne Jan Skjerdingstad, Børge Tingstad FYLKESSTYRETS VEDTAK: Fagforbundet Sør-Trøndelag har følgende sammensetting av styrer og utvalg med virkning fra fylkesmøte 2013: Fylkesstyre 15 representanter og 2 vararepresentanter Seksjonsstyrene 5 representanter og 2 vararepresentanter

5 Ungdomsutvalg 5 representanter og 2 vararepresentanter Pensjonistutvalg 5 representanter og 2 vararepresentanter Kontroll og revisjonskomite 3 representanter Valgkomite 5 representanter og 2 vararepresentanter Valgkomiteer for ungdoms- og pensjonistutvalg og seksjonene med 3 representanter og 2 vararepresentanter Alle spesifikke verv i vedtektene skal ivaretas. Forelegges representantskapet for endelig godkjenning. Representantskapets behandling: Følgende hadde ordet: Fylkesleder Arne Jan Skjerdingstad innledet saken. Fylkesstyret forslag til vedtak: Fagforbundet Sør-Trøndelag har følgende sammensetting av styrer og utvalg med virkning fra fylkesmøte 2013: Fylkesstyre 15 representanter og 2 vararepresentanter Seksjonsstyrene 5 representanter og 2 vararepresentanter Ungdomsutvalg 5 representanter og 2 vararepresentanter Pensjonistutvalg 5 representanter og 2 vararepresentanter Kontroll og revisjonskomite 3 representanter Valgkomite 5 representanter og 2 vararepresentanter Valgkomiteer for ungdoms- og pensjonistutvalg og seksjonene med 3 representanter og 2 vararepresentanter Alle spesifikke verv i vedtektene skal ivaretas. Fagforbundet Sør-Trøndelag har følgende sammensetting av styrer og utvalg med virkning fra fylkesmøte 2013: Fylkesstyre 15 representanter og 2 vararepresentanter Seksjonsstyrene 5 representanter og 2 vararepresentanter Ungdomsutvalg 5 representanter og 2 vararepresentanter Pensjonistutvalg 5 representanter og 2 vararepresentanter Kontroll og revisjonskomite 3 representanter Valgkomite 5 representanter og 2 vararepresentanter Valgkomiteer for ungdoms- og pensjonistutvalg og seksjonene med 3 representanter og 2 vararepresentanter Alle spesifikke verv i vedtektene skal ivaretas.

6 SAK 2 Fylkesstyresak 94/12 FORDELING AV FRIKJØPSRESSURS I FYLKESKRETSEN MED VIRKNING FRA 1. APRIL 2013 Saksfremlegg: Fagforbundet Sør-Trøndelag har i dag overført midler tilsvarende 600 % frikjøp for Tillitsvalgte i fylkesstyret. Det er ingen signaler på at størrelsen på denne ressursen skal bli endret. Frikjøpsfordelingen inneværende fylkesmøteperiode: Fylkesleder 100 % Nestleder 100 % Organisasjonssekretær 100 % Opplæringsansvarlig 50 % Samlet seksjonene 200 % Ungdomstillitsvalgt 50 % I fylkesstyremøte september, sak 85/12 foretok fylkesstyret en evaluering av frikjøpsordningen, og fordelingen av den inneværende periode. I denne evalueringen var også synspunkter fra foreningene inkludert. Mye godt arbeid er lagt ned fra fylkesstyret sin side. Likevel kan det virke som den totale ressursen kunne vært enda bedre utnyttet. Årsakene til det kan sikkert være flere og det er lite konstruktivt å lete etter dette. Det viktige må være å få finne den optimale bruken av frikjøpsressursen til beste for den samlede fylkeskrets. Som et grunnlag for debatt i fylkesstyret ble det lagt fram 4 forskjellige alternativ for fordeling. Under debatten kom det fram at det er delte meninger om bruken. Videre kom det klart fram at det er ønskelig med 100 % frikjøp for opplæringsansvarlig, men vanskelig å tolke hvor denne økningen skal tas fra. Det er også signaler på at opprettelsen av vervet som organisasjonssekretær var riktig. Innspill på endringer her er at det tittelen burde endres til 2. nestleder. Under forrige fordeling av ressursen ble det vektlagt at seksjonene skulle tilgodeses med minst 50 % frikjøp til seksjonsleder. Det er gjort mye bra seksjonsarbeid, men samlet sett kan det se ut som denne økningen som helhet ikke har gitt ønsket effekt. Fylkesstyret har i løpet av perioden satt i gang et prosjekt for å få både fagforeninger og fylkeskrets til å fungere mest mulig optimalt, ut fra forbundets rammemodell og vedtekter. For å få dette til kreves det at alt hele organisasjon sees i sammenheng og mye oppsøkende virksomhet. En totalvurdering av situasjonen blir at for å få best mulig utnyttelse av ressursene vil det beste bli flest mulig 100 % stillinger. Det som kan være realistisk her er at det kan fordeles med % stillinger og 5 stillinger med 40 %. Med en slik løsning må en da ta 10 % fra seksjonslederne og ungdomstillitsvalgt for å få oppjustert opplæringsansvarlig til 100 %.

7 Skulle en slik fordelig komme til anvendelse må det legges føringer slik at opplæringsansvarlig vil få ansvaret også for den organisatoriske opplæringen innenfor seksjonene. Med det avlastes seksjonslederne noe fra dagens ansvarsområder. Å ta 10 % frikjøp fra ungdomstillitsvalgt er svært vanskelig. Dette først og fremst med tanke på at ungdomsutvalget har ansvaret for alle elever og studentmedlemmer i fylket. Ungdomsutvalget er i så måte å betrakte som et fagforeningsstyre for denne gruppen medlemmer. For å kunne opprettholde 50 % frikjøp for ungdomstillitsvalgt kan dette gjøres med at det settes av midler tilsvarende 10 % stilling innenfor fylkeskretsens egne rammer. Forslag til vedtak: Tittelen på vervet som organisasjonssekretær endres til 2. nestleder. Frikjøpsfordeling med virkning fra : Fylkesleder 100 % 1.nestleder 100 % 2. nestleder 100 % Opplæringsansvarlig 100 % Seksjonsleder SHS 40 % Seksjonsleder SKKO 40 % Seksjonsleder SST 40 % Seksjonsleder SKA 40 % Ungdomstillitsvalgt 50 % Inndekning av 10 % frikjøp til ungdomstillitsvalgt foretas i fylkeskretsens eget budsjett. Saken forelegges representantskapet for endelig godkjenning. Følgende hadde ordet: Arne Jan Skjerdingstad, Ole Roger Berg, Børge Tingstad, Roger Mogseth, Janne Kristin Bjørnerås, Gunn Elin Flakne, Tor Andreas Skagseth, Gunn Karin Olsen, Tarjei Leistad, Sonia Kvam Forslag fra Seksjon samferdsel og teknisk v/børge Tingstad: Frikjøpsfordelingen inneværende fylkesmøteperiode: Fylkesleder 100% Nestleder 100% Organisasjonssekretær 100% Opplæringsansvarlig 50% Samlet seksjonene 200% Ungdomstillitsvalgt 50% I løpet av neste periode evalueres om frikjøpsordningen fungerer i henhold til intensjonen i fylkeskretsens vedtak. Forslag fra Roger Mogseth: Punktet om at benevnelsen på vervet organisasjonssekretær til 2. nestleder trekkes ut og stemmes over som eget punkt.

8 FYLKESSTYRETS VEDTAK: Forslag fra Roger Mogseth bifalt. Avstemmingsresultatet ble: Benevnelsen organisasjonssekretær opprettholdes med 8 mot 3 stemmer. Sakens forslag til vedtak, med endring av benevnelsen 2. nestleder til organisasjonssekretær, settes opp mot forslag til Børge Tingstad. 8 stemmer for forslag til vedtak 2 stemmer for forslag fra Børge Tingstad 1 stemme blank Flertallsvedtaket: Frikjøpsfordeling med virkning fra : Fylkesleder 100 % 1.nestleder 100 % Organisasjonssekretær 100 % Opplæringsansvarlig 100 % Seksjonsleder SHS 40 % Seksjonsleder SKKO 40 % Seksjonsleder SST 40 % Seksjonsleder SKA 40 % Ungdomstillitsvalgt 50 % Inndekning av 10 % frikjøp til ungdomstillitsvalgt foretas i fylkeskretsens eget budsjett. Saken forelegges representantskapet for endelig godkjenning. Representantskapets behandling: Fylkesleder la fram fylkesstyret forslag til vedtak. Børge Tingstad la frem Seksjon samferdsel og teknisk forslag. Følgende hadde ordet: Sting M. Bergsrønning, Grete Mosand, Roger Mogseth, Kurt Rønning, Kristin Sæther, Ole Roger Berg, Tarjei Leistad, Stig M. Bergsrønning 2. gang, Grethe Ramsland, Roger Mogseth 2.gang, Børge Tingstad til forretningsorden, Kristin Sæther 2. gang, Janne K. Bjørnerås, Sonia Kvam, Svein Olav Aarlott, Gunn Elin Flakne, Ole Roger Berg 2. gang, Solfrid Løvseth, Børge Tingstad 2. gang, Tarjei Leistad 2. gang. Forslag fra Kristin Sæther: Tittelen organisasjonssekretær endres til 2. nestleder. Representantskapets vedtak: Forslaget avvises med 45 mot 36 stemmer Fylkesstyret forslag til vedtak: Frikjøpsfordeling med virkning fra : Fylkesleder 100 % 1.nestleder 100 % Organisasjonssekretær 100 % Opplæringsansvarlig 100 %

9 Seksjonsleder SHS 40 % Seksjonsleder SKKO 40 % Seksjonsleder SST 40 % Seksjonsleder SKA 40 % Ungdomstillitsvalgt 50 % Inndekning av 10 % frikjøp til ungdomstillitsvalgt foretas i fylkeskretsens eget budsjett. Forslag fra Seksjon samferdsel og teknisk v/børge Tingstad: Frikjøpsfordelingen inneværende fylkesmøteperiode: Fylkesleder 100% Nestleder 100% Organisasjonssekretær 100% Opplæringsansvarlig 50% Samlet seksjonene 200% Ungdomstillitsvalgt 50% I løpet av neste periode evalueres om frikjøpsordningen fungerer i henhold til intensjonen i fylkeskretsens vedtak. Fylkesstyrets forslag fikk 51 stemmer mot 29 stemmer, 1 stemme blank. Frikjøpsfordeling med virkning fra : Fylkesleder 100 % 1.nestleder 100 % Organisasjonssekretær 100 % Opplæringsansvarlig 100 % Seksjonsleder SHS 40 % Seksjonsleder SKKO 40 % Seksjonsleder SST 40 % Seksjonsleder SKA 40 % Ungdomstillitsvalgt 50 % Inndekning av 10 % frikjøp til ungdomstillitsvalgt foretas i fylkeskretsens eget budsjett. SAK 3 Fylkesstyresak 95/12 STRATEGIPLAN Saksfremlegg: Fylkesstyret behandlet forslag til fylkeskretsens strategiplan på fylkesstyremøte september Fylkesstyret kom til det resultat at det kun er nødvendig med små justeringer i forhold til gjeldende plan, og nye hovedprioriteringer. AU fikk i oppdrag å foreta disse justeringene og legge fram som ny sak i fylkesstyret.

10 Forslag til strategiplan for Fagforbundet Sør-Trøndelag for perioden følger vedlagt. Forslag til vedtak: Forslag til strategiplan for Fagforbundet Sør-Trøndelag for perioden godkjennes. Forelegges representantskapet for endelig godkjenning. Følgende hadde ordet: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Øivin Stav, Børge Tingstad, Ole Roger Berg, Roger Mogseth, Sonia Kvam, Tarjei Leistad, Gunn Karin Olsen, Grete Mosand FYLKESSTYRETS VEDTAK: Forslag til strategiplan for Fagforbundet Sør-Trøndelag for perioden godkjennes med ett nytt hovedpunkt Arbeide aktiv mot sosial dumping Forelegges representantskapet for endelig godkjenning. Representantskapets behandling: Nestleder Gunn Elin Flakne innledet saken. Følgende hadde ordet: Tarjei Leistad, Per Hjertås, Ragnar Grønås, Svein Olav Aarlott, Børge Tingstad, Edvin Helland, Gunn Elin Flakne. Forslag fra Svein Olav Aarlott: Nytt kulepunkt under overskriften Allianse og fagligpolitisk samarbeid Vi skal arbeide med å utvikle og stille krav til de politiske partiene: Representantskapet gir fylkesstyret fullmakt til å redigere forslaget inn i kulepunkt 3 Forslag fra Ragnar Grønås: Nytt kulepunkt under Helse og sosial Bidra til å styrke tilbudet innen rusomsorgen innen helseforetak og kommuner. Forslaget tas med som nytt kulepunkt under Helse og sosial Fylkesstyret forslag til vedtak: Forslag til strategiplan for Fagforbundet Sør-Trøndelag for perioden godkjennes med ett nytt hovedpunkt Arbeide aktiv mot sosial dumping Strategiplan godkjennes med vedtatte endringer.

11 KOMPETANSESENTERETS TIME Innledning ved rådgiver Bjørn Holmli. Tema: Samhandlingsreformen / medbestemmelse Frikjøp og organisering Lokale forhandlinger Aktuelle saker Innledningen legges ved protokoll. Representantskapet behandling: Følgende hadde ordet: Per Hjertås, Inger Mathisen, Gunn Karin Olsen Tatt til orientering DIVERSE INFO OG AKTUELLE SAKER Innledninger fra ungdomsutvalg og seksjonene. Ungdomstillitsvalgt Sonia Kvam: Hun orienterte om utvalgets arbeid og trakk frem følgende: Regionalt vervekurs for ungdom Lærlingpatruljen Fagdager for elever i barne- og ungdomsarbeiderfager Kampanjer retter mot studentmedlemmer Oppfordret tillitsvalgte å snakke om verving til studenter som er ute i praksis Oppfølging av ungdomstillitsvalgte i fagforeningene Seksjon kirke, kultur og oppvekst ved seksjonsleder Janne Kristin Bjørnerås: Hun trakk fram spesielt gjennomføring av det første fylkesmesterskapet for barne- og ungdomsarbeidere. Det deltok 3 lag, 2 fra Trondheim kommune og 1 fra Åfjord kommune. Det var laget fra Åfjord som ble Sør-Trøndelags første fylkesmestere i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Lager deltok også på NM i yrkesfag, men nådde ikke til finalen. Bjørnerås rettet en stor takk til alle som bidro til ett meget vellykket fylkesmesterskap. Følgende hadde ordet: Brit Ingeborg Hansen Seksjon samferdsel og teknisk ved styremedlem Stig Morten Bergsrønning: Bergsrønning orienterte om: Områdemøtene Arbeidsplassbesøk på Oppdal og Melhus

12 Kurs om plantevernmidler arrangeres i slutten av november Seksjonen måtte avlyse lederkonferanse november Det er ønskelig med forslag om tema og kandidater til seksjonens fylkeskonferanse i februar 2013 Oppfordrere fagforeningene til å følge opp sine seksjonsledere, samt påse at informasjon kommer ut til medlemmene Minner på om at årsmøtene for seksjonene skal gjennomføres som medlemsmøter, og ikke som styremøter. Seksjon kontor og administrasjon ved seksjonsleder Tor Andreas Skagseth: Seksjonsleder kom inn på følgende: SKA måtte også avlyse lederkonferanse i høst, men mange meldte forfall Styret ønsker handlingsplanene fra seksjonene lokalt Det er sendt ut debatthefter til den nasjonale seksjonskonferansen og ber om at seksjonsstyret engasjerer seg i dette Praksiskandidat prosjektet som Sør-Trøndelag deltok i er gjennomført og rapport sendt til seksjonen nasjonalt. Seksjonen vil fungere som en infokanal om veien til fagbrev for medlemmene Seksjon helse og sosial ved seksjonsleder Grete Mosand: Seksjonsleder orienterte om følgende: februar 2013 arrangeres felles fylkeskonferansen for alle seksjonene, ungdom og pensjonistutvalgene Hver fagforening kan delta med 1 representant fra hver seksjon, 1 ungdomsrepresentant og 1 pensjonistrepresentant Det blir felles program frem til kl. 1530, deretter blir det separate konferanser med vanlige årsmøtesaker og tema. Seksjonen har gjennomført fagdager for elever på helsefagarbeider Seksjonsleder har vært dommer under fylkesmesterskapet for helsefagarbeiderne På NM i yrkesfag deltok fylkesmesterne fra Rissa kommune, med nådde ikke opp til finalen. Steinar Brekken fra Røros deltok som fagperson under NM for ambulansefaget Steinar Brekken er foretakstillitsvalgt for ambulansene i Helse Midt Følgende hadde ordet: Solfrid Løvseth, Svein Olav Aarlott, Gunn Elin Flakne, Janne K. Bjørnerås Tatt til orientering REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Redaksjonskomiteens leder Ole Roger Berg la frem 3 forslag til uttalelser fra representantskapsmøtet. Uttalelsene legges ved protokollen.

13 Nei til utskilling av Trondheim kommunale feievesen Følgende hadde ordet: Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad Uttalelsen enstemmig vedtatt. Nei til privatisering av arvesølvet vårt! Følgende hadde ordet: Per Hjertås Uttalelsen enstemmig vedtatt. Vi godtar ikke sosial dumping av kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag Uttalelsen enstemmig vedtatt. Vedlegg til protokollen 1. Deltakerliste i protokollen 2. Innlegg Godt fagforeningsarbeid eget dokument 3. Kompetansesenteret time m/ maler og dom eget dokument 4. 3 uttalelser i protokollen

14 Representantskapsmøte Røros hotell, november 2012 Avd. Fagforening Representant 008 Fagforbundet 1. Knut Erik Elnæs Ingeniørvesenets Arbeiderforening 2. Tor Harald Johnsen 032 Fagforbundet Hemne 3. Randi S. Eli- forfall 4. Torhild Liabø - forfall 040 Fagforbundet Roar Fjeldsæther - forfall Renholdsverkets Arbeiderforening 5. Jan Morten Sumstad - vara 047 Fagforbundet BSF John- Peder Denstad forfall Buss-og sporveisbetjeningens forening 6. Bente Elshaug - vara 7. Per Erik Kufås 052 Fagforbundet Team verkstedforening 8. Andre Reppe 069 Fagforbundet Trondheim Kristin Sæther - forfall 9. Sigmund Midtbø - vara 10. Edvin Helland 11. Terje Hovde 12. Inger Mathisen 13. Grethe Ramsland 14 Julie Berg Wisløff 15. Trude Wanvik 16. Svein-Olav Aarlott 17. Per Hjertaas 18. Gøril Rosten 104 Fagforbundet Trøndelag Teater 19. Egil Buseth- forfall 126 Fagforbundet Tr.h. Brannkorpsforening 20. Lars Eirik Lunde - forfall 21. Roy Hveding 169 Fagforbundet STFK avd Øivin Stav - forfall Britt Asmussen forfall 23. Lorentz Brå - vara 178 Fagforbundet PH St.Olavs Hospital 24. Ulf Steen Normann Sandvik forfall 25. Toril Kielland - vara 186 Fagforbundet Midtre Gauldal 26. Brit Inger Aune 27. Kari M. Stensås - forfall 233 Fagforbundet Røros 28. Karen Thygesen 29. Steinar Brekkan forfall 1. dag 29. Frode Strickert vara 1. dag

15 307 Fagforbundet Tydal 30. Edel Kleiven 313 Fagforbundet Meldal 31. Britt Ingeborg Hansen 32. Bente Fagerli 314 Fagforbundet Selbu 33. Per Aunhaugen 34. Kari Krogstad 324 Fagforbundet Frøya 35. Mari-Ann Foss 36. Ann Kathrin Silseth 342 Fagforbundet Orkdal/Agdenes 37. Nina Blåsberg 38. Jorunn Ysland 39. Kari Mette Nilsen 349 Fagforbundet Melhus 40. Astrid Lislien 41. Trond Østeraas Solfrid A. Løvseth - forfall 42. Asbjørn Losen ikke møtt 360 Fagforbundet Malvik 43. Ole Einar Lysø 44. Kari Øwre 45. Torbjørn Sæterhaug 413 Fagforbundet Ørland 46. Ann Berit Nervik 47. Unni Torp Steen 418 Fagforbundet Oppdal 48. Jan Nøstberg Eli Anita Aalbu forfall 49. Monica Brøttemsmo - vara 429 Fagforbundet Holtålen 50. Kjell Magnar Hov 51. Kine S. Håkensen 432 Fagforbundet Vaktmesterfor. 52. Asgeir Tillerflaten 494 Fagforbundet St. Olavs Hospital John Olav Berdahl forfall 53. Mette Sætervold vara Sigmund H. Eidem - forfall 54. Unni Alsos Aasen - vara Solveig Nordli - forfall 55. Anton Stenhaug - vara 56. Torill Enge 535 Fagforbundet Hitra 57. Monica Hjertås 58. Arve Morten Glørstad - forfall 545 Fagforbundet Rennebu Gunhild Romsås Olsen forfall 59. Unni Storli - vara 598 Fagforbundet Rissa 60. Stig Erik Skaug 61. Audhild Sjøli 599 Fagforbundet Åfjord 62. Berit S. Iversen ikke møtt 600 Fagforbundet Osen og Roan 63. Fridtjov Kvernland 611 Fagforbundet Klæbu Ingvar Sund forfall 64. Tor Dahl - vara 65. Kari Neergaard forfall

16 612 Fagforbundet Skaun 66. Liv Brekken 67. Heidi Olsen 623 Fagforbundet Bjugn 68. Lisbeth Robertsen 69. Ragnar Grønås 679 Fagforening for rådmenn og 70. Jarle Øra - forfall andre ledere 71. Grete Underhaug - forfall 757 Fagforbundet Snillfjord 72. Grete Stolpnes Fylkesstyret Sør-Trøndelag 73. Arne Jan Skjerdingstad, leder 74. Gunn Elin Flakne, nestleder 75. Tarjei Leistad, org.sekretær 76. Grete Yri Auestad, oppl.ansv.- forfall 2. dag 77. Ole Roger Berg, styremedlem 78. Solfrid A. Løvseth, styremedlem 79. Kristin Sæther, styremedlem 80. Gunn Karin Olsen, styremedlem 81. Roger Mogseth, styremedlem 82. Sonia Kvam, ungdomstillitsvalgt 83. Ola-Erik Sivertsen, pensj.tillitsvalgtforfall 84. Grete Mosand, SHS 85. Børge Tingstad, SST forfall 2. dag 86. Janne K. Bjørnerås, SKKO 87. Tor Andreas Skagseth, SKA Seksjon helse og sosial Seksjon samferdsel og teknisk Seksjon kontor og administrasjon Seksjon kirke, kultur og oppvekst 88. Renate Enger 89. Frode Høiseth 90. Kurt Rønning 91. Marit Anita Jørstad 92. Heidi Samdal 93. Stig M. Bergsrønning 94. Eva Jenny Solbakken 95. Tor Ove Gaare - forfall 96. Wenche Sagøy 97. Ann Mari Larsen Eide 98. Unni F. Kvarnløff 99. Jorunn Alsethaug 100. Inger Strand 101. Bjørg Teie 102. Arne Stabursvik ikke møtt Forelesere/Gjester/Ansatte: Kompetansesenteret i Trondheim Fagforbundet nasjonalt Ansatte Ansatte Bjørn Holmli Elin Veimo Liv Reklev Bolme Else Thorstensen

17 Uttalelser: Nei til utskilling av Trondheim kommunale feiervesen Rådmannen i Trondheim har gjennom anbud engasjert konsulentfirmaet BDO for å utrede mulighetene for å skille ut feiervesenet i Trondheim kommune til det interkommunale selskapet Trøndelag brann og redningsvesen. Dette initiativet ble tatt av Trøndelag brann og redningsvesen IKS. Bystyret i Trondheim vedtok i 2006 å ikke skille ut feiervesenet da det interkommunalt selskapet ble vedtatt etablert fra Fagforbundet er mot utskilling av kommunal enheter og vil rekommunalisere utskilte virksomheter. Vår erfaring er at utskilte tjenester over tid vil få forringede lønns - arbeidsforhold. Bl. a sa styret i Trondheim kino AS opp den kommunale pensjonsavtalen. Trondheim havn IKS har sagt opp KS- avtalen. Kommuneloven regulerer på en god måte samarbeid mellom kommuner uten at det etableres selskaper som har en tendens til å bli markedslik. Fagforbundet sør Trøndelag forventer at Trondheim bystyre avviser en utskilling når dette blir tema i bystyret. Nei til privatisering av arvesølvet vårt Høyre og FRP ønsker å selge ut Norges viktigste naturressurs - Vannkrafta. En evigvarende forurensningsfri ressurs for framtida. Langt viktigere enn oljen. Dette er illevarslende signaler fra høyresiden i norsk politikk. Vi kan ikke godta at vannkrafta privatiseres gjennom å tillate private kan eie 100 % av kraftselskaper. Vi må også slå ring om hjemfallsretten, som sikrer at vannkrafta blir i offentlig eie. Dette må få konsekvenser for hvordan fagorganiserte stemmer ved stortingsvalget i Stem for å bevare Norges viktigste naturressurs som offentlig eiendom i framtida. Bevar hjemfallsretten!

18 Vi godtar ikke sosial dumping i kollektivtrafikken i ST Sør-Trøndelag fylkesting har gjennom politiske vedtak garantert for at lønns- og arbeidsvilkår ikke skal bli svekket gjennom bruken av anbud i kollektivtrafikken. Fagforbundet i S T ser nå med bekymring på det vi anser som en systematisk unnvikelse av de vedtak fattet rundt gjennomføring av anbud i kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag. AtB åpner for at underleverandører ikke trenger følge den landsomfattende bussbransjeavtalen som gjelder all kollektivtrafikk i Norge. Dette åpner for sosial dumping, da tilbyderne kan ta i bruk underleverandører som kjører på helt andre avtaler. Videre står det i anbudsgrunnlaget at det ikke blir kompensert for ekstra kostnader knyttet til pensjon og lokale avtaler, dersom det ikke blir en virksomhetsoverdragelse. En direkte konsekvens er at en operatør som kjører rutene i dag får et problem med å oppfylle eksisterende vilkår om den vinner anbudet. Resultatet at gjeldende lønns- og arbeidsvilkår IKKE videreføres. Slik oppfatter vi at anbudsgrunnlaget er et brudd med løfter fra fylkestingsvedtaket. Når det gjelder lokale særavtale står det nå i anbudene at disse kun vil bli kompensert frem til utløpet av særavtalen, og da bare for nye operatører. Dersom ikke operatøren er sikret kompensasjon for merkostnader knyttet til pensjon og lokale avtaler, vil disse raskt bli sagt opp av arbeidsgiver. Lokale avtaler knyttet til pensjon eller andre saker er et avgjørende punkt i forhold til at ansatte ikke skal komme dårligere ut etter anbud, fordi den sentrale bussbransjeavtalen er lik både før og etter anbud. Vi krever derfor: 1. Sør-Trøndelag fylkeskommune må presisere at gjeldende landsomfattende tariffavtale, BBA, også gjelder eventuelle underleverandører. 2. STFK må presisere at kompensasjon for videreførte pensjonsavtaler og andre lokale avtaler skal gjelde uansett hvem som vinner anbudet, slik for de første anbudene, og at kompensasjonen gjelder så lenge avtalene er i kraft. 3. STFK må presisere, om for de første anbudene, at gjeldende lokale særavtaler gjelder inntil partene blir enige om å endre eller si dem opp.

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør, Dronningens gt. 10, Trondheim Møtedato: 8. februar 2013 Tid: 13:00 14:20 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 4. mars 2013 Tid: 13:15 16:55 5. mars 2013 Tid: 09:00 09:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

PROTOKOLL. Sonia Kvam, Inger Strand, Ann-Mari Eide og Stig Bergsrønning

PROTOKOLL. Sonia Kvam, Inger Strand, Ann-Mari Eide og Stig Bergsrønning PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Vertshuset, Røros Møtedato: 26.08. 27.08.2013 Tid: 11:00-11:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad,

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler Møtedato: 13.12.2010 kl. 09:00-15:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad, Turid

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningens gt. 10, Trondheim Møtedato: 30. januar 2012 kl. 0900 1410 Til stede: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Hovde gård, Brekstad Møtedato: 17. 18. september 2012 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Røros Hotell, Røros Møtedato: 28. februar 2012 kl. 13:30 16:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningens gt. 10, Trondheim Møtedato: 16. januar 2012 kl. 0900 13:15 Til stede: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Fylkesstyret Møtested: Fylkeskontoret, Dronningensgate 10, Trondheim Møtedato: 26.03.2007 kl. 13:30-16:25 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler Møtedato: 18.01.2010 kl. 09:00-13:45 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad, Solfrid

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler Møtedato: 09.11.2009 kl. 09:00-14:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad, Solfrid

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningens gt. 10, Trondheim Møtedato: 18. juni 2012 kl. 0900 1500 Til stede: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

PROTOKOLL. Dessuten møtte: Besøk fra våre samarbeidspartnere i Russland ALSWU 4 stk

PROTOKOLL. Dessuten møtte: Besøk fra våre samarbeidspartnere i Russland ALSWU 4 stk PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Britannia hotell, Trondheim Møtedato: 25.-26.11.2013 Tid: 09:00-17:015 og 09:00 11:15 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin

Detaljer

PROTOKOLL. Grete Yri Auestad, Kristin Sæther, Janne K. Bjørnerås, Jan Nøstberg Inger Strand, Kurt Rønning, Turid Kvalø

PROTOKOLL. Grete Yri Auestad, Kristin Sæther, Janne K. Bjørnerås, Jan Nøstberg Inger Strand, Kurt Rønning, Turid Kvalø PROTOKOLL Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Skifer hotell, Oppdal Møtedato: 13. 14.06.2016 Tid: 10:00-18:00 og 09:00-14:00 Til stede: Forfall: Permisjoner: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin

Detaljer

PROTOKOLL. Dessuten møtte: Hanne Nordby frem til kl. 1100

PROTOKOLL. Dessuten møtte: Hanne Nordby frem til kl. 1100 PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningensgt. 10, Trondheim Møtedato: 29.09.2014 Tid: 09:00-13:15 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler Møtedato: 07.02.11 kl. 09:00-14:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne - permisjon fra kl. 11:00,

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE 39/15 RANHEIM ARBEIDERSAMFUNN - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 40/15 NORSK FOLKEHJELP - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE

PROTOKOLL SAKLISTE 39/15 RANHEIM ARBEIDERSAMFUNN - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 40/15 NORSK FOLKEHJELP - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Ørland Kysthotell, Brekstad Møtedato: 14.04.2015 Tid: 13:00-14:30 Til stede: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningensgt. 10, Trondheim Møtedato: 06.06.2011 - kl. 09:00-14:00 Til stede: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

PROTOKOLL. Margrethe Fossland, Kompetansesenteret i Trondheim. Ole Roger Berg, Børge Tingstad, Sonia Kvam og Janne Bjørnerås SAKLISTE

PROTOKOLL. Margrethe Fossland, Kompetansesenteret i Trondheim. Ole Roger Berg, Børge Tingstad, Sonia Kvam og Janne Bjørnerås SAKLISTE PROTOKOLL Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 18.01.2016 Tid: 09:00-14:00 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne,

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 7.-8. mai 2012 kl. 09:00 13:00 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder: Arne Jan Skjerdingstad

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningens gt. 10, Trondheim Møtedato: 12. desember 2011 kl. 0900 13:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør, Dronningens gt. 10, Trondheim Møtedato: 10. desember 2012 Tid: 09:00 13:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 15.12.2014 Tid: 09:00 13:00

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 15.12.2014 Tid: 09:00 13:00 PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 15.12.2014 Tid: 09:00 13:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad,

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler Møtedato: 17.01.2011 kl. 09:00-14:10 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Ved protokollen: Møteleder: Arne Jan Skjerdingstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Røros Hotell, Røros Møtedato: Tid: 13:30-17:30

PROTOKOLL. Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Røros Hotell, Røros Møtedato: Tid: 13:30-17:30 PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Røros Hotell, Røros Møtedato: 20.10.2014 Tid: 13:30-17:30 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Tarjei Leistad,

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: REPRESENTANTSKAPET - FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: Tid: 11:00-13:00

PROTOKOLL. Utvalg: REPRESENTANTSKAPET - FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: Tid: 11:00-13:00 PROTOKOLL Utvalg: REPRESENTANTSKAPET - FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 21. 22.10.2014 Tid: 11:00-13:00 Til stede: Vedlegg: Representantskapet se egen liste Kommunereformen

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler Møtedato: 14.12.2009 kl. 09:00-13:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad, Solfrid

Detaljer

PROTOKOLL. Judith Refsnæs, Børge Tingstad, Inger Strand, Turid Kvalø, Are Reiten, Kompetansesenteret i Trondheim SAKLISTE

PROTOKOLL. Judith Refsnæs, Børge Tingstad, Inger Strand, Turid Kvalø, Are Reiten, Kompetansesenteret i Trondheim SAKLISTE PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Frøya hotell, Sistranda Møtedato: 21.-22.09.2015 Tid: 11:00-17:30 og 09:00-13:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne,

Detaljer

PROTOKOLL. Ole Roger Berg, Sonia Kvam - vara møtte, Kompetansesenteret i Trondheim SAKLISTE 71/15 SAMLING FOR LEDERE OG HOVETILLITSVALGTE HØSTEN 2015

PROTOKOLL. Ole Roger Berg, Sonia Kvam - vara møtte, Kompetansesenteret i Trondheim SAKLISTE 71/15 SAMLING FOR LEDERE OG HOVETILLITSVALGTE HØSTEN 2015 PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningensgt. 10, Trondheim Møtedato: 31.08.2015 Tid: 09:00-13:30 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Elin Austmo, Tove Randi Olsen, Rigmor Haukø, Marie Jonsson, Janne K. Bjørnerås, Janne Wik SAKLISTE

PROTOKOLL. Forfall: Elin Austmo, Tove Randi Olsen, Rigmor Haukø, Marie Jonsson, Janne K. Bjørnerås, Janne Wik SAKLISTE PROTOKOLL Utvalg: 50 REGIONSTYRET TRØNDELAG Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 21.03.2017 Tid: 13:00-17:00 Til stede: Dessuten møtte: Arne Jan Skjerdingstad, Brit Gulli Rones, Gunn Elin Flakne, Gerd

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE 79/16 16/8631 ØKONOMISK OVERSIKT PR OKTOBER /16 16/8632 LO KONGRESSEN VALG AV REPRESENTANTER

PROTOKOLL SAKLISTE 79/16 16/8631 ØKONOMISK OVERSIKT PR OKTOBER /16 16/8632 LO KONGRESSEN VALG AV REPRESENTANTER PROTOKOLL Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 31.10.2016 Tid: 13:30-17:30 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei

Detaljer

PROTOKOLL. Tarjei Leistad, Janne K. Bjørnerås, Kristin Sæther, Solfrid Løvseth, Gunn Karin Olsen SAKLISTE

PROTOKOLL. Tarjei Leistad, Janne K. Bjørnerås, Kristin Sæther, Solfrid Løvseth, Gunn Karin Olsen SAKLISTE PROTOKOLL Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 14.12.2015 Tid: 09:00-13:45 Til stede: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Grete Yri Auestad, Grete Mosand, Nina

Detaljer

FAGFORBUNDET TRONDHEIM. Protokoll fra 3. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim. 15. februar 2011

FAGFORBUNDET TRONDHEIM. Protokoll fra 3. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim. 15. februar 2011 FAGFORBUNDET TRONDHEIM Protokoll fra 3. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim 15. februar 2011 kl. 18.00 i Nova kurs og Konferansesenter, 4 etg. Ved møtets start var det 3 inviterte gjester og 62 medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Representantskapet Møtested: Røros Hotell, Røros Møtedato: 25. mars 2014 kl. 11:00-18:00 26. mars 2014 kl. 09:00 13:00 Ved protokollen: Else

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 26. mars 2012 kl. 09:00 13:15 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne permisjon fra

Detaljer

FAGFORBUNDET TRONDHEIM. Protokoll fra 5. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim

FAGFORBUNDET TRONDHEIM. Protokoll fra 5. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim FAGFORBUNDET TRONDHEIM Protokoll fra 5. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim Dato: 29.01.13 Klokken: 18.00 Sted: Nova kurs og konferansesenter, 4 etg. Dagsorden: Årsberetninger. Regnskap. Innkomne

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Fylkesstyret Møtested: Fylkeskontoret, Dronningensgate 10, Trondheim Møtedato: 15.01.2007 kl. 08:30-11:30 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Dato: 5. oktober, 2010 kl. 16. 00 19.30 Sted: Munkegt. 17 Tilstede: Forfall: Kristin Sæther, Edvin Helland, Terje Hovde, Inger Mathisen, Svein Olav Aarlott,

Detaljer

PROTOKOLL. Gunnar Ludvigsen fra Kompetansesenteret i Trondheim

PROTOKOLL. Gunnar Ludvigsen fra Kompetansesenteret i Trondheim PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Ørland Kysthotell, Brekstad Møtedato: 07.04.2014 Tid: 09:45-18:00 08.04.2014 Tid: 09:00 14:00 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Arne

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Dato: 10. januar 2012, kl. 16.00-20.45 Sted: Tilstede: Edvin Helland, Inger Mathisen, Terje Hovde, Svein Olav Aarlott, Grethe Ramsland, Kari Engen, Frøydis

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: 50 FYLKESSTYRET TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Trøndelag, tjenestested Steinkjer Møtedato: Tid: 10:30-12:30

PROTOKOLL. Utvalg: 50 FYLKESSTYRET TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Trøndelag, tjenestested Steinkjer Møtedato: Tid: 10:30-12:30 PROTOKOLL Utvalg: 50 FYLKESSTYRET TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Trøndelag, tjenestested Steinkjer Møtedato: 30.-31.05.2017 Tid: 10:30-12:30 Til stede: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne,

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningensgt. 10, Trondheim Møtedato: 29.08.011 - kl. 09:00-14:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn

Detaljer

PROTOKOLL. Marius Granås, Liv Reklev Bolme til sak 61/14, Kristian Tangen til drøftingssak om LO fylkeskonferansen

PROTOKOLL. Marius Granås, Liv Reklev Bolme til sak 61/14, Kristian Tangen til drøftingssak om LO fylkeskonferansen PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningensgt. 10, Trondheim Møtedato: 01.09.2014 Tid: 09:00-14:30 Til stede: Dessuten møtte: Forfall:

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler, Dronningensgt. 10, Trondheim Møtedato: 10. april 2013 Tid: 09:00-14:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

PROTOKOLL. Børge Tingstad, Wenche Sagøy, Lorents Gåsvær, Stig Sæther og Birgit Samstad Flaten SAKLISTE

PROTOKOLL. Børge Tingstad, Wenche Sagøy, Lorents Gåsvær, Stig Sæther og Birgit Samstad Flaten SAKLISTE PROTOKOLL Utvalg: 50 SST TRØNDELAG Møtested: Levanger Brannstasjon Møtedato: 07.06.2017 Tid: 12:30-15:30 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Børge Tingstad, Wenche Sagøy, Lorents Gåsvær, Stig Sæther og

Detaljer

SAKLISTE 90/14 INNKALLING TIL STYREMØTE 91/14 GODKJENNING AV SAKLISTE

SAKLISTE 90/14 INNKALLING TIL STYREMØTE 91/14 GODKJENNING AV SAKLISTE PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 17.11.2014 Tid: 09:00-15:30 18.11.2014 09:00-12:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gun Elin

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør- Trøndelag Møtedato: Tid: 09:00-14:00

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør- Trøndelag Møtedato: Tid: 09:00-14:00 PROTOKOLL Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør- Trøndelag Møtedato: 09.05.2016 Tid: 09:00-14:00 Til stede: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Tarjei Leistad, Grete Yri Auestad

Detaljer

PROTOKOLL. Kristin Sæther, Gunn Karin Olsen, Elin Austmo, Hege Grande, Nanna Dyrendal, Nina Olsen, Leif-Ketil Lorentsen SAKLISTE

PROTOKOLL. Kristin Sæther, Gunn Karin Olsen, Elin Austmo, Hege Grande, Nanna Dyrendal, Nina Olsen, Leif-Ketil Lorentsen SAKLISTE PROTOKOLL Utvalg: 50 REGIONSTYRET TRØNDELAG Møtested: Quality Grand Hotell, Steinkjer Møtedato: 12.01.2017 Tid: 09:00-11:00 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne,

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 50 SST TRØNDELAG Møtested: Dronningensgt.10, 7011 Trondheim Møtedato: Tid: 10:00-16:30

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 50 SST TRØNDELAG Møtested: Dronningensgt.10, 7011 Trondheim Møtedato: Tid: 10:00-16:30 PROTOKOLL Utvalg: 50 SST TRØNDELAG Møtested: Dronningensgt.10, 7011 Trondheim Møtedato: 08.02.2017 Tid: 10:00-16:30 Til stede: Forfall: Børge Tingstad, Birgit S.Flaten, Stig Sæther, Are Reiten (forlot

Detaljer

PROTOKOLL. Tor Andreas Skagseth, Randi Holmli, Anita Pedersen, Anita Aalbu, Unni Kvarnløff og Kjell Arne Elgsæther SAKLISTE

PROTOKOLL. Tor Andreas Skagseth, Randi Holmli, Anita Pedersen, Anita Aalbu, Unni Kvarnløff og Kjell Arne Elgsæther SAKLISTE PROTOKOLL Utvalg: 50 SKA TRØNDELAG Møtested: Dronningensgt.10, 3.etg. 7011 Trondheim Møtedato: 07.02.2017 Tid: 10:00-17:00 Til stede: Forfall: Tor Andreas Skagseth, Randi Holmli, Anita Pedersen, Anita

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler, Dronningensgt. 10, Trondheim Møtedato: 10. juni 2013 Tid: 09:00-12:00 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

PROTOKOLL. Dessuten møtte: Fra Kompetansesenteret for Østlandet møtte Knut Arve Malvik. Fra de ansatte møtte: Bente Oppberget og Rabbia K. Hussain.

PROTOKOLL. Dessuten møtte: Fra Kompetansesenteret for Østlandet møtte Knut Arve Malvik. Fra de ansatte møtte: Bente Oppberget og Rabbia K. Hussain. PROTOKOLL Utvalg: 02 REPRESENTANTSKAPET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet, Keysers gate 15, Oslo Møtedato: 24.11.2016 Tid: 09:00-15:00 Til stede: 92 delegater var tilstede ved møtestart. Dessuten møtte:

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Dato: 18. mai 2010, kl. 17.00 20.30 Sted: Munkegt. 17/19 Tilstede: Forfall: Kristin Sæther, Edvin Helland, Terje Hovde, Inger Mathisen, Svein Olav Aarlott,

Detaljer

MØTEINNKALLING. seksjonsleder Børge Tingstad, tlf: eller e-post: SAKLISTE

MØTEINNKALLING. seksjonsleder Børge Tingstad, tlf: eller e-post: SAKLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: 50 SST TRØNDELAG Møtested: Dronningensgt.10, 7011 Trondheim : 08.02.2017 Tid: 10:00-16:00 Til stede: Forfall meldes til: Børge Tingstad, Birgit Samstad Flaten, Per Arne Hansen, Lorents

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Representantskapet Møtested: Røros Hotell, Røros Møtedato: 28. oktober 2015 kl. 13:00-18:00 29. oktober 2015 kl. 09:00 13:30 Ved protokollen:

Detaljer

AKTIVITETSPLAN. (Oppdatert 26.07.11)

AKTIVITETSPLAN. (Oppdatert 26.07.11) AKTIVITETSPLAN 2011 (Oppdatert 26.07.11) Fagforbundet Sør-Trøndelag arrangerer flere aktiviteter i løpet av året. Det er viktig at fagforeningene også har oversikt over fylkets aktiviteter slik at fagforeningene

Detaljer

. Protokoll styremøte, Fagforbundet Trondheim 07.juni 2016

. Protokoll styremøte, Fagforbundet Trondheim 07.juni 2016 Dato: Sted: 07.juni kl.16.00-19.30 Laugsand bydelskafe Tilstede: Edvin Helland, Terje Hovde, Svein Olav Aarlott, Sigmund Midtbø, Janne Bjørnerås, Per Hjertaas, Ismail Elmi Salad, Grethe Ramsland, Bente

Detaljer

MØTEINNKALLING. seksjonsleder Børge Tingstad, tlf: eller e-post: SAKLISTE

MØTEINNKALLING. seksjonsleder Børge Tingstad, tlf: eller e-post: SAKLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: 50 SST TRØNDELAG Møtested: Stiklestad Hotell : 07.06.2017 Tid: 13:30-16:00 Til stede: Forfall meldes til: Børge Tingstad, Birgit Samstad Flaten, Per Arne Hansen, Lorents Gåsvær,

Detaljer

AKTIVITETSPLAN. (Oppdatert 11.04.11)

AKTIVITETSPLAN. (Oppdatert 11.04.11) AKTIVITETSPLAN 2011 (Oppdatert 11.04.11) Fagforbundet Sør-Trøndelag arrangerer flere aktiviteter i løpet av året. Det er viktig at fagforeningene også har oversikt over fylkets aktiviteter slik at fagforeningene

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598 Årsberetning 2013 for Fagforbundet Rissa avd 598 Innledning... 3 Tillitsvalgte... 4 Valgkomité... 5 Revisorer... 5 Andre utvalg... 5 Klubber... Error! Bookmark not defined. Koordineringsledd... 5 Kontorforhold...

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Dato: 7. desember 2010, kl. 16. 00 19.15 Sted: Munkegt. 17/19 Tilstede: Kristin Sæther, Edvin Helland, Terje Hovde, Inger Mathisen, Svein Olav Aarlott, Grethe

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Representantskapet Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 02.11.11 kl. 14:00 18.00 03.11.11 kl. 09:00 13:00 Ved protokollen: Else Thorstensen

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen Buskerud fylkeskommune, avd. 457 PROTOKOLL ÅRSMØTET 2011 Rica Park Hotell, Drammen 25.01.2011 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Årsberetning for perioden 4. Regnskap 5. Budsjett/ Handlingsplan 6.

Detaljer

Protokoll fra til styremøte, Fagforbundet Trondheim

Protokoll fra til styremøte, Fagforbundet Trondheim Protokoll fra til styremøte, Fagforbundet Trondheim Dato: 9. mars 2010, kl. 16.00 19.30 Sted: Munkegt. 17/19 Tilstede: Forfall: Kristin Sæther, Edvin Helland, Terje Hovde, Inger Mathisen, Grethe Ramsland,

Detaljer

Vi tar forbehold om både avlysninger og endringer. Dette vil det i så fall bli varslet om fortløpende.

Vi tar forbehold om både avlysninger og endringer. Dette vil det i så fall bli varslet om fortløpende. AKTIVITETSPLAN 2011 Fagforbundet Sør-Trøndelag arrangerer flere aktiviteter i løpet av året. Det er viktig at fagforeningene også har oversikt over fylkets aktiviteter slik at fagforeningene kan ta hensyn

Detaljer

. Protokoll styremøte, Fagforbundet Trondheim 17.november 2015

. Protokoll styremøte, Fagforbundet Trondheim 17.november 2015 Dato: 17. november 2015, kl. 16.00-20.00 Sted: Laugsand bydelskafe Tilstede: Forfall: Kristin Sæther, Edvin Helland, Svein Olav Aarlott, Grethe Ramsland, Frøydis Gaare, Bente Elisabeth Hepsø Cornejo, Geir

Detaljer

Kristin Sæther, Gøril Rosten, Per Hjertaas og Janne Bjørnerås. Valg LO i Trondheim, Paroler 1.mai og Innspill til valgkomiteen:

Kristin Sæther, Gøril Rosten, Per Hjertaas og Janne Bjørnerås. Valg LO i Trondheim, Paroler 1.mai og Innspill til valgkomiteen: Dato: 01.04.14 kl. 16.00 20.00. Sted: Nova Kurs og konferansesenter, 4 etg. Tilstede: Edvin Helland, Terje Hovde, Inger Mathisen, Svein Olav Aarlott, Sigmund Midtbø, Bente Elisabeth Hepsø Cornejo, Geir

Detaljer

Årsmøte i Fagforbundet, Helse Stavanger HF, avdeling 211 i 2017

Årsmøte i Fagforbundet, Helse Stavanger HF, avdeling 211 i 2017 Protokoll Årsmøte i Fagforbundet, Helse Stavanger HF, avdeling 211 i 2017 Sted: Kantinen i Psykiatrisk klinikk, SUS Tid: Onsdag 25. januar 2017 kl. 18.30 Tilstede: 21 stemmeberettiget SAKLISTE: Konstituering

Detaljer

Protokoll styremøte Fagforbundet Trondheim Side 1! av 6!

Protokoll styremøte Fagforbundet Trondheim Side 1! av 6! Dato: 17.03.15 kl. 15.00 20.00. Sted: Nova kurs og konferansesenter, 4 retg Tilstede: Forfall: Sak 16/15 Kristin Sæther, Edvin Helland, Terje Hovde, Svein Olav Aarlott, Sigmund Midtbø, Janne Bjørnerås,

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598 Årsberetning 2016 for Fagforbundet Rissa avd 598 Innledning... 3 Tillitsvalgte... 4 Valgkomité... 5 Revisorer... 5 Andre utvalg... 5 Klubber... Feil! Bokmerke er ikke definert. Koordineringsledd... 5 Kontorforhold...

Detaljer

1-2 november representantskap Sør-Trøndelag, Røros, desember felles representantskapsmøte Nord og Sør-Trøndelag på Scandic Hell.

1-2 november representantskap Sør-Trøndelag, Røros, desember felles representantskapsmøte Nord og Sør-Trøndelag på Scandic Hell. Dato: 13 september kl.16.00-19.30 Sted: Laugsand bydelskafe Tilstede: Kristin Sæther, Edvin Helland, Svein Olav Aarlott, Sigmund Midtbø, Ismail Elmi Salad, Grethe Ramsland, Frøydis Gaare, Tone Aunmo, Fanny

Detaljer

SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON

SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON HANDLINGSPLAN FOR SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Fagforbundet Akershus 2017 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester

Detaljer

. Protokoll styremøte, Fagforbundet Trondheim 15.september 2015

. Protokoll styremøte, Fagforbundet Trondheim 15.september 2015 Dato: 15.september 2015, kl. 16.00-20.00 Sted: Laugsand bydelskafe Enkel servering Tilstede: Forfall: Kristin Sæther, Edvin Helland, Svein Olav Aarlott, Sigmund Midtbø, Gørild Rosten, Grethe Ramsland,

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Representantskapet Møtested: Røros Hotell, Røros Møtedato: 29.10.13 kl. 14:00-18:00 30.10.13 kl. 09:00 13:30 Ved protokollen: Else Thorstensen

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler, Dronningensgt. 10, Trondheim Møtedato: 13. mai 2013 Tid: 09:00-14:00 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal

Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal Til stede: Forfall: Alise Strøm Sørensen, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elise Holtan Pavall Årbogen, Eli Rishaug, Henrik

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Tariffkonferanse Møtested: Røros Hotell, Røros Møtedato: 28.10.13 kl. 11:00-18:00 29.10.13 kl. 09:00-13:00 Til stede: Ved protokollen: Registrering/opprop ved

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 30. mars 2011 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 30. mars 2011 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Hege Ugseth, Tonje Kollerud, Jan Erik Berdahl, Liv Ingunn Rønningen, Atle Sellæg, Ann-Mari Skomsvold

Detaljer

Protokoll styremøte Fagforbundet Trondheim Side 1! av 5!

Protokoll styremøte Fagforbundet Trondheim Side 1! av 5! Dato: 27.05.14 kl. 16.00 20.00. Sted: Nova Kurs og konferansesenter, 4 etg. Tilstede: Forfall: Edvin Helland, Inger Mathisen, Svein Olav Aarlott, Grethe Ramsland Bente Elisabeth Hepsø Cornejo, Geir Magne

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg prioriteringer for Arbeidsliv, tariff pensjon Konkurranseutsetting, privatisering sosial dumping Kommunereformen

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Quality Augustin Hotell, Trondheim Møtedato: Tid: 09:00-16:00

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Quality Augustin Hotell, Trondheim Møtedato: Tid: 09:00-16:00 PROTOKOLL Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Quality Augustin Hotell, Trondheim Møtedato: 03.10.2016 Tid: 09:00-16:00 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Tarjei Leistad,

Detaljer

VALG på årsmøtet 2017 i Fagforbundet Tromsø kommune, avd. 177.

VALG på årsmøtet 2017 i Fagforbundet Tromsø kommune, avd. 177. VALG på årsmøtet 2017 i Fagforbundet Tromsø kommune, avd. 177. Styret (vedtektene 11. 3) Årsmøtet velger styre og avgjør hvilke funksjoner som skal velges ved særskilt og antall styremedlemmer/varamedlemmer.

Detaljer

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Dato: Torsdag 28. januar 2010 67 fremmøtte Leder Marion Haave ønsker velkommen. 1 min stillhet for frafalne medlemmer, 20 personer i løpet av det siste

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 2: Konstituering Innsendte forslag Dagsordens punkt 2: Konstituering Side 2 Innhold 2.2 Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden... 3 Dagsorden:... 3 Forretningsorden:...

Detaljer

SEKSJONSKONFERANSEN FEBRUAR 2009 STRAAND HOTELL I VRÅDAL.

SEKSJONSKONFERANSEN FEBRUAR 2009 STRAAND HOTELL I VRÅDAL. Dato 10.03.09 J.nr. 198/09 Arkiv 144 SEKSJONSKONFERANSEN 17. 18. FEBRUAR 2009 STRAAND HOTELL I VRÅDAL. Venke Anny Nes åpnet konferansen for seksjon kontor- administrasjon (SKA). Alle 14 deltakerne presenterte

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598 Årsberetning 2015 for Fagforbundet Rissa avd 598 Innledning... 3 Tillitsvalgte... 4 Valgkomité... 5 Revisorer... 5 Andre utvalg... 5 Klubber... Feil! Bokmerke er ikke definert. Koordineringsledd... 5 Kontorforhold...

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 42 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE 2014 I FAGFORBUNDET ØYENE

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE 2014 I FAGFORBUNDET ØYENE 1 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE 2014 I FAGFORBUNDET ØYENE Årsmøtet ble avholdt 30.januar 2014 kl.18.00, på Hellagården, Nøtterøy. 51 medlemmer møtte, 51 medlemmer hadde stemmerett. Fylkesleder Merete Dahl var

Detaljer

Fagforbundet Vest-Agder skal være det riktige og beste fagligpolitiske alternativet for arbeidstakere innenfor de yrkene som forbundet organiserer.

Fagforbundet Vest-Agder skal være det riktige og beste fagligpolitiske alternativet for arbeidstakere innenfor de yrkene som forbundet organiserer. Vest-Agder Retningslinjer 2009-2011 omtanke solidaritet samhold MÅL: skal være det riktige og beste fagligpolitiske alternativet for arbeidstakere innenfor de yrkene som forbundet organiserer. Disse retningslinjene

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 02 FYLKESSTYRET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet Akershus, Storgata 33C, OSLO Møtedato: 06.06.2016 Tid: 09:00-14:30

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 02 FYLKESSTYRET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet Akershus, Storgata 33C, OSLO Møtedato: 06.06.2016 Tid: 09:00-14:30 PROTOKOLL Utvalg: 02 FYLKESSTYRET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet Akershus, Storgata 33C, OSLO Møtedato: 06.06.2016 Tid: 09:00-14:30 Til stede: Bente Stokker Knutsen, Gunn Korsbøen, Nina Simonsen, Erik

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Representantskapet Møtested: Røros Hotell, Røros Møtedato: 14.10.2009 kl. 14:00-18:00 15.10.2009 kl. 09:00-15:00 Ved protokollen: Elisabeth

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagfrbundets lkaler Møtedat: 10.05.2010 kl. 09:00-14:00 Til stede: Frfall: Ikke møtt: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Grete

Detaljer

Godt fagforeningsarbeid i Sør-Trøndelag. Representantskapsmøte november 2012

Godt fagforeningsarbeid i Sør-Trøndelag. Representantskapsmøte november 2012 Godt fagforeningsarbeid i Sør-Trøndelag Representantskapsmøte november 2012 Idè gjøre organisasjonen bedre Konkrete arbeidsoppgaver skal gjøre organisasjonen bedre. Følger tre satsingsområder: Yrkesfaglig

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG PROTOKOLL ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG KONFERANSESALEN, SKJEBERG ADMINISTRASJONSBYGG 30. JANUAR 2008 1. Åpning Eva Elisabeth Johansen ønsket velkommen. Alle reiste seg mens Eva leste navnene på de medlemmene

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 37 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

Gøril Rosten, Anne Lise Lien, Veronica Haugan og Bente Elisabeth Hepsø Cornejo. Finn Børge Dalen, enhetstillitsvalgt Fagforbundet forfall pga.

Gøril Rosten, Anne Lise Lien, Veronica Haugan og Bente Elisabeth Hepsø Cornejo. Finn Børge Dalen, enhetstillitsvalgt Fagforbundet forfall pga. Dato: 14.10.14 kl. 16.00 20.00. Sted: Laugsand Bydelskafe Tilstede: Kristin Sæther, Edvin Helland, Terje Hovde, Grethe Ramsland, Svein Olav Aarlott, Sigmund Midtbø, Janne Bjørnerås, Per Hjertaas, Geir

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Carina Okkenhaug Vang, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SEKSJON HELSE OG SOSIAL FAGFORBUNDET AKERSHUS

HANDLINGSPLAN FOR SEKSJON HELSE OG SOSIAL FAGFORBUNDET AKERSHUS HANDLINGSPLAN FOR SEKSJON HELSE OG SOSIAL FAGFORBUNDET AKERSHUS 2017 30.11.2016 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester

Detaljer