PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Quality Augustin Hotell, Trondheim Møtedato: Tid: 09:00-16:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Quality Augustin Hotell, Trondheim Møtedato: Tid: 09:00-16:00"

Transkript

1 PROTOKOLL Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Quality Augustin Hotell, Trondheim Møtedato: Tid: 09:00-16:00 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Tarjei Leistad, Grete Yri Auestad, Tor Andreas Skagseth, Børge Tingstad, Grete Mosand, Janne K. Bjørnerås perm. mellom kl , Tina Paulsen Stenkløv, Judith Refsnæs, Kristin Sæther perm. fra kl. 1500, Ole Roger Berg, Solfrid Løvseth, Gunn Karin Olsen, Nina Blåsberg, Jan Nøstberg, Bjørn Holmli, Else Thorstensen Gunn Elin Flakne SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/16 GODKJENNING AV INNKALLING 68/16 GODKJENNING AV SAKSLISTE 69/16 RAPPORT FRA KONTROLL OG REVISJONSKOMITEEN /16 REPRESENTANTSKAPSMØTE NOVEMBER 2016 DAGSORDEN 71/16 REPRESENTANTSKAPSMØTE NOVEMBER 2016 REDAKSJONSKOMITEE 72/ , SPØRREUNDERSØKELSE 73/16 PROSJEKT NYE TRØNDELAG 74/16 MEDLEMSUTVIKLING 75/16 REFERATSAKER 76/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL

2 67/16 GODKJENNING AV INNKALLING Sammendrag: Innkalling til møte utsendt Forslag til vedtak: Innkallingen til møte godkjennes Følgende hadde ordet: Arne Jan Skjerdingstad VEDTAK: Innkallingen til møte godkjent. 68/16 GODKJENNING AV SAKSLISTE Sammendrag: Saksliste til møte utsendt Forslag til vedtak: Sakslisten til møte godkjennes Følgende hadde ordet: Arne Jan Skjerdingstad, Grete Mosand VEDTAK: Sakslisten til møte godkjent. 69/16 RAPPORT FRA KONTROLL OG REVISJONSKOMITEEN 2015 Sammendrag: I forbindelse med revisjon av regnskapet for 2015 fikk Fagforbundet Sør-Trøndelag overlevert en oppsummering etter revisjon av regnskapet. Oppsummeringen inneholder punkter der kontroll og revisjonskomiteen mener det bør endres rutiner i forbindelse med føring av regnskapet for fylkeskretsen. Fylkesleder har drøftet de forskjellige punktene med regnskapsfører og besvarelse på oppsummeringen kommer i form av forslag til vedtak i saken. Oppsummeringen følger vedlagt. Forslag til vedtak: Fylkesstyrets oppfølging av punktene i oppsummering fra kontroll og revisjonskomiteen: Side 2 av 21

3 Regnskap 2015 I forhold til spørsmålet om fjorårstall skal være med i årsregnskapet, er det slik at regnskapssystemet fylkeskretsen er pålagt å benytte fra forbundet nasjonalt ikke automatisk tillater dette. I og med at forbundet har valgt dette regnskapssystemet tolker fylkesstyret det slik at tallene fra forrige års regnskap ikke følger årets regnskap. Noteanvisninger har i alle år fulgt regnskapet, også i Disse var dessverre ikke ferdigstilt på det tidspunkt regnskapet ble revidert. Presentasjon av inntekter i regnskapet Dette punktet vil bli vurdert i forbindelse med sammenslåing av fylkeskretsene Sør og Nord- Trøndelag. Dette er et prosjekt som er igangsatt og etter planen skal foregå en sammenslåing med virkning fra Her vil det da bli nødvendig å se på alle rutiner begge nåværende fylkeskretser har, og ut fra det finne de beste løsninger. Rutinene er nok noe forskjellige i dag. Også punktet Leverandørgjeld uten reskontro tas inn i disse vurderingene. Reskontro Dette var en feilføring som ble rettet opp i forbindelse med kontoavstemming pr Reiseregningsskjema Her er det slik at fylkeskretsen må følge de skjema og rutiner som forbundet har vedtatt. Innspillene som framkommer er formidlet til forbundet nasjonalt, og det er nå kommet inn endringene i forbindelse med EL bil. Når det gjelder krav om innsending av program byr dette på store utfordringer i forhold til hvordan aktiviteten i forbundet legges opp. Likevel er det slik at det nå bestrebes å legge ved program for hvert enket tiltak som gjennomføres. Konto Solidaritetsfond Konto er opprettet. Kommunereformen Det forsikres at kommunereformen følges opp i forhold til strategiplan. Dette i første rekke med opprettelse av koordineringsledd, og ellers med nødvendig bistand til fagforeningene. Fullmaktstruktur til bank Dobbel elektronisk signatur er fortsatt ikke effektuert da det vil by på noen utfordringer i forhold til tid. Det er også slik at hverken banken eller forbundet stiller noen krav om dette. Dette vil være et naturlig innspill å ta med videre til det nye Fagforbundet Trøndelag. Følgende hadde ordet: Arne Jan Skjerdingstad, Børge Tingstad VEDTAK: Fylkesstyrets oppfølging av punktene i oppsummering fra kontroll og revisjonskomiteen: Side 3 av 21

4 Regnskap 2015 I forhold til spørsmålet om fjorårstall skal være med i årsregnskapet, er det slik at regnskapssystemet fylkeskretsen er pålagt å benytte fra forbundet nasjonalt ikke automatisk tillater dette. I og med at forbundet har valgt dette regnskapssystemet tolker fylkesstyret det slik at tallene fra forrige års regnskap ikke følger årets regnskap. Noteanvisninger har i alle år fulgt regnskapet, også i Disse var dessverre ikke ferdigstilt på det tidspunkt regnskapet ble revidert. Presentasjon av inntekter i regnskapet Dette punktet vil bli vurdert i forbindelse med sammenslåing av fylkeskretsene Sør og Nord-Trøndelag. Dette er et prosjekt som er igangsatt og etter planen skal foregå en sammenslåing med virkning fra Her vil det da bli nødvendig å se på alle rutiner begge nåværende fylkeskretser har, og ut fra det finne de beste løsninger. Rutinene er nok noe forskjellige i dag. Også punktet Leverandørgjeld uten reskontro tas inn i disse vurderingene. Reskontro Dette var en feilføring som ble rettet opp i forbindelse med kontoavstemming pr Reiseregningsskjema Her er det slik at fylkeskretsen må følge de skjema og rutiner som forbundet har vedtatt. Innspillene som framkommer er formidlet til forbundet nasjonalt, og det er nå kommet inn endringene i forbindelse med EL bil. Når det gjelder krav om innsending av program byr dette på store utfordringer i forhold til hvordan aktiviteten i forbundet legges opp. Likevel er det slik at det nå bestrebes å legge ved program for hvert enket tiltak som gjennomføres. Konto Solidaritetsfond Konto er opprettet. Kommunereformen Det forsikres at kommunereformen følges opp i forhold til strategiplan. Dette i første rekke med opprettelse av koordineringsledd, og ellers med nødvendig bistand til fagforeningene. Fullmaktstruktur til bank Dobbel elektronisk signatur er fortsatt ikke effektuert da det vil by på noen utfordringer i forhold til tid. Det er også slik at hverken banken eller forbundet stiller noen krav om dette. Dette vil være et naturlig innspill å ta med videre til det nye Fagforbundet Trøndelag. Side 4 av 21

5 70/16 REPRESENTANTSKAPSMØTE NOVEMBER 2016 DAGSORDEN Sammendrag: I forhold til fylkeskretsens aktivitetsplan for 2016 skal det avholdes møte i representantskapet november på Røros Hotell. Fylkesstyret må vedta en dagsorden for dette møte, der prosjekt Fagforbundet Trøndelag vil være et hovedtema. Videre planlegges det besøk fra Russland i forbindelse med samarbeidet med ALSWU. Med det vil det være riktig å sette av tid for å få fram innholdet i dette samarbeide, og at dette følges opp med et politisk tema som er aktuelt for begge parter. Forslag til vedtak: Dagsorden på møte i representantskapet november 2016: Åpning Valg av redaksjonskomite Prosjekt Fagforbundet Trøndelag Samarbeidsprosjekt med ALSWU, Russland Politisk tema med felles utfordringer i forhold til dette samarbeidet Kompetansesenterets time Redaksjonskomiteens innstilling Avslutning Følgende hadde ordet: Arne Jan Skjerdingstad, Ole Roger Berg, Tarjei Leistad VEDTAK: Dagsorden på møte i representantskapet november 2016: Åpning Valg av redaksjonskomite Prosjekt Fagforbundet Trøndelag Samarbeidsprosjekt med ALSWU, Russland Politisk tema med felles utfordringer i forhold til dette samarbeidet Kompetansesenterets time Redaksjonskomiteens innstilling Avslutning Side 5 av 21

6 71/16 REPRESENTANTSKAPSMØTE NOVEMBER 2016 REDAKSJONSKOMITEE Sammendrag: Det velges en redaksjonskomite som fremmer forslag til uttalelser i trå med møtets innhold Forslag til vedtak: Kristin Sæther, leder Tina Paulsen Stenkløv Ann Mari Eide Siri Evjen John Peder Denstad Mikael Gullikstad Følgende hadde ordet: Arne jan Skjerdingstad, Børge Tingstad VEDTAK: Kristin Sæther, leder Tina Paulsen Stenkløv Ann Mari Eide Siri Evjen John Peder Denstad Mikael Gullikstad 72/ , SPØRREUNDERSØKELSE Sammendrag: I sammenheng med utredningene i forhold til Fagforbundets egen organisasjon er det sendt ut en spørreundersøkelse til fagforeninger og fylkeskretser. Hensikten med undersøkelsen er å best mulig bakgrunn for å kunne vurdere en regionmodell i forhold til dagens modell. Fylkesstyre ønsker å bidra i dette arbeide og besvare de spørsmålene som stilles. Forslag til besvarelse følger vedlagt. Forslag til vedtak: Forslag til besvarelse godkjennes Følgende hadde ordet: Arne Jan Skjerdingstad, Bjørn Holmli, Ole Roger Berg, Tarjei Leistad, Grete Mosand, Tor Andreas Skagseth, Kristin Sæther, Børge Tingstad, Jann K. Bjørnerås VEDTAK: Forslag til besvarelse godkjent. Side 6 av 21

7 73/16 PROSJEKT NYE TRØNDELAG Sammendrag: Bakgrunn: Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommuner er vedtatt slått sammen fra , til Trøndelag fylkeskommune. Det får organisatoriske konsekvenser for Fagforbundet, da vedtektene til Fagforbundet tilsier at det skal være en fylkeskrets i hvert fylke. 13 i vedtektene om Fylkeskretsen sier: 13.1 Organisering Innen hvert fylke utgjør fagforeningene en fylkeskrets. Hvis en fagforening omfatter et geografisk område utover et fylke, tilsluttes denne én fylkeskrets etter vedtak i Forbundsstyret. Fylkeskretsens navn skal være Fagforbundet, fylkets navn. Fylkeskretsen er et organisatorisk mellomledd mellom fagforeningene og forbundet sentralt. Dette betyr at vi fra uansett er en fylkeskrets i Trøndelag. Gjør vi ingenting og beholder dagens organisering så betyr dette at fra er vi en fylkeskrets, med et fylkesstyre. Med dagens ressursfordeling i forbundet betyr dette at fylkeskretsen i Trøndelag ville blitt tilført ressurser til ca. 2,5 ansatte og ca. 600% frikjøpsressurs. Det vil bety en fylkeskrets med ca. halvering av ressursene enn hva de to fylkeskretsene har til sammen i dag. Landsmøte 2013 vedtok i forslag 1143 en omfattende utredning av forbundet, to punkter som i så tilfelle er relevante er: Gjennomgå forhandlingsvirksomheten og måten forbundet organiserer dette arbeidet på. Det gjelder kompetansesentrene og forhandlingsenheten sentralt sett i sammenheng med det politisk/organisatoriske ansvaret som er fordelt på tre nivåer i vårt forbund. Dette skal også omfatte Fagforbundets administrative organisering, herunder informasjonsvirksomheten i forhold til kompetansebehov og rekruttering. Gjennomføre tiltak i organisasjonsutvikling og vurdere organisasjonsstrukturer som kan bidra til at Fagforbundet skal være i stand til å løse sine oppgaver, både fagligpolitiske, yrkesfaglige og yrkespolitisk arbeid. Dette omfatter også en gjennomgang av den økonomiske fordelingen i forbundet. Det er viktig for et godt resultat at tiltakene forankres i hele organisasjonen. Det forutsettes at behov for eventuelle endringer i Vedtektene fremmes for Landsmøtet i I samme vedtak sa Landsmøte også noe om arbeidsmetoder forbundet skal arbeide ut ifra: Organisasjonen skal arbeide etter lærlingeprinsippet/håndledelse, overordnet organ må sikre gjennomføring i neste nivå. Dette betyr omlegging av arbeidsformene både i fylkeskretsene og i forbundet sentralt. Side 7 av 21

8 Med bakgrunn i organisasjonsprosjektet Godt fagforeningsarbeid ble det anbefalt at organisasjonen skulle videreutvikle egen arbeidsform i alle ledd for å sikre operasjonalitet og utvikling Forbundet har siden Landsmøte utarbeidet to rapporter som utreder nå situasjonen og ser på oppgaveløsinga i tre alternative organisasjonsstrukturer. Organiseringen av forhandlingsarbeidet fordelt politisk/organisatorisk på de tre nivåene nåsituasjonen Forhandlingsarbeidet og det politisk/organisatoriske ansvar fordelt på de tre nivåene prosjektgruppas rapport. Forbundsstyret har deretter bedt om en utredning av regionmodell B som alternativ til dagens organisering. I denne modellen legges det opp til at ressursene i fylkeskretsene beholdes, men samles i større regioner der halvparten går ut av verv og skal bidra direkte i oppgaveløsinga ut i fagforeningene. I tillegg legges kompetansesentrenes ressurser inn i regionene slik at en får en bedre samhandling og koordinering mellom tariff og organisasjon. I denne situasjonen ser de to fylkesstyrene i Sør- og Nord-Trøndelag en mulighet at fylkene kan prøve ut elementer i regionmodell B fram mot Landsmøte. Da beholder vi ressursene samlet sett i Trøndelag men organiserer oss på en litt annen måte. Vi må da i så fall gjøre dette tidlig nok slik at forbundet kan høste erfaringer av dette fram mot Landsmøte Forbundsstyret finner det interessant og gjør følgende vedtak: Et prosjekt basert på modell B kan gjennomføres fra 1. januar 2017 til 31. desember 2018 slik det skisseres i saken. Prosjektet skal ikke berøre fylkeskretsenes representasjon i nasjonale organer. Det lages ny sak der det legges fram organisering og framdrift av prosjektet og med forslag til nødvendige særvedtekter. På denne bakgrunn fremmes det derfor en sak til de to representantskapene i Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag om nedleggelse av de to fylkeskretsene og opprettelse av et forsøksprosjekt med en organisering basert på regionmodell B i perioden Deretter er det naturlig at vi organiserer oss i tråd med da gjeldende vedtekter. Det er viktig for de to fylkeskretsene at en går inn i et slikt prosjekt som like parter uavhengig medlemstall i de to fylkeskretsene. Ingen ansatte skal sies opp som følge av prosjektet. Forbundsstyret har også beskrevet en ivaretakelse av frikjøpte tillitsvalgte i saken sin: «De som ikke velges inn i ny ledelse vil i tråd med modell B bli en form for «regionadministrasjon» / «forbundssekretærgruppe» som velges/utpekes til et prosjektfrikjøp i perioden. Alle beholder i prosjektperioden sin frikjøpsprosent og godtgjørelse, men halvdelen vil altså få nye oppgaver ( )» Det betyr at alle dagens tillitsvalgte med frikjøp vil ivaretas videre i prosjektperioden om de ønsker det. Side 8 av 21

9 Saken videre vil omhandle hvordan dette skal organiseres, samt at det frammes forslag på nødvendige særvedtekter som følge av en annen organisering. Begreper: Som følge av at vi skal prøve ut elementer i regionmodell B er det nødvendig at en del begrep endres fra i dag. Da er det naturlig å se til forbundets utredninger om regionmodell B for å finne begreper vi bør bruke: Her brukes benevnelsene forbundsregion istedenfor fylkeskrets, regionstyret istedenfor fylkesstyret, regionmøte istedenfor fylkesmøte. De frikjøpte som skal arbeide i den nye administrasjonen er benevnt som organisasjonssekretærer eller forbundssekretærer. Avgjørende for alle begrepene er om vi kaller dette en forbundsregion eller en fylkeskrets. På bakgrunn av at det er nevnte regionmodell vi skal prøve ut vil det være riktig å bruke begrepet forbundsregion. Fylkeskrets er en betegnelse vi har i vedtektene i dag med de rammene det medfølger av både frikjøpsresurs og økonomi. Vi ønsker jo å lage noe annet for nettopp å kunne beholde både frikjøpsresurs og økonomisk ressurs. Det har også blitt diskutert om vi skal kalle de frikjøpte som går ut av verv og inn i en utvidet regionadministrasjon for organisasjonssekretærer eller forbundssekretærer. Avgjørende for det valget er at vi trenger en tittel som skiller seg fra ansatte, og som viser at dette er politisk valgte funksjoner. I arbeiderbevegelsen har begrepet sekretær vært en politisk rolle være seg partisekretær eller forbundssekretær. Organisasjonssekretærer er et begrep om en politisk valgt funksjon som begge fylkeskretsene har innarbeidet fra før. Forbundssekretær er et begrep som ble brukt i Norsk kommuneforbund og har mye historie bundet ved seg. Det synes fornuftig å gå for begrepet organisasjonssekretær. Eksisterende valg i fylkesmøteperioden Samtlige valgte i de to fylkeskretsene, er valgt frem til mars i Den nye forbundsregionen Trøndelag er foreslått med oppstart Hva som da vil skje med eksisterende valg i perioden må derfor avklares. Valgte i verv med frikjøp bør ha et ekstra vern da de har permisjon fra sine ordinære jobber frem til Valgte i verv uten frikjøp har ikke samme tilknytning og er lettere å gjøre noe med. Det er ikke hensiktsmessig å operere dobbelt opp med styrer og utvalg mellom januar og mars Derfor bør, som et utgangspunkt, alle valg gjort på Fylkesmøtene i 2015 opphøre fra Noen unntak er derimot nødvendig. Det bør være et unntak for de som er i frikjøp og ikke ønsker å fortsette. De bør få stå i frikjøpet ut permisjonstiden/valgperioden. Det vil fremdeles være et innstillende organ som kan avslutte 2016 med innstillinger på regnskap og beretning, som regionens representantskapsmøte i mars 2017 skal vedta. Det skal i tillegg innstilles og velges en landsmøtedelegasjon fra de to gamle fylkeskretsene. Derfor vil det være riktig at de to gamle fylkesstyrene fortsetter som innstillende organer for sin landsmøtedelegasjon, regnskap og beretning. Det samme gjelder seksjonstyrer, ungdoms- og pensjonistutvalg. De skal da innstille på beretning 2016 og delegasjoner til Landskonferansene. Organisasjonssekretærene i forbundsregionen: For å finne ut hvilken rolle og oppgaver organisasjonssekretærene skal ha kan vi se litt til forbundsstyresaken om dette prosjektet: Side 9 av 21

10 «Forbundsstyret har bestemt å utrede en organisasjonsmodell videre, den såkalte modell B som alternativ til dagens organisering. Denne modellen skal frigjøre menneskelige ressurser til en tettere oppfølging av fagforeningene, og skal sikre at det medlemsnære apparatet i fagforeningene og klubbene fungerer optimalt. Det er i klubben og fagforeningen medlemmene møter Fagforbundet.» «Hovedelementene som er kommet fram i møter med de to fylkeskretsene er: Modell B og vedtaket i 1143-forslaget er basis for prosjektet. Prosjektet skal teste ut effekten av at halvdelen av de valgte går inn i en «regionadministrasjon» / «forbundssekretærgruppe» som arbeider direkte overfor fagforeningene Prosjektet skal være et utviklingsprosjekt der medlemmer, plasstillitsvalgte, klubber og fagforeninger er i fokus.» «De som ikke velges inn i ny ledelse vil i tråd med modell B bli en form for «regionadministrasjon» / «forbundssekretærgruppe» som velges/utpekes til et prosjektfrikjøp i perioden. Alle beholder i prosjektperioden sin frikjøpsprosent og godtgjørelse, men halvdelen vil altså få nye oppgaver å være ute i fagforeningene og styrke dem i deres arbeid. Intensjonen til fylkeskretsene er at hele denne gruppa skal arbeide på oppdrag fra regionstyret, gjerne også på tvers av fagfelt.» Det beskrives også mer hva de frikjøpte i regionadministrasjonen skal gjøre om vi ser i konklusjonene fra prosjektet Godt fagforeningsarbeid. Konklusjonene derfra viser at fylkeskretsene må satse mer på trening av fagforeningsstyret og fagforeningens ulike tillitsvalgtroller. Arbeidsmetodene i Godt fagforeningsarbeid med håndledelse og veiledning av fagforeningene og tillitsvalgte, er senere vedtatt av Landsmøte og ligger til grunn for regionmodell B. Det er også klart at siden dette er et forsøksprosjekt kan rollebeskrivelsene og hvordan regionen bruker organisasjonssekretærene utvikle seg. Men en grunnleggende rollebeskrivelse kan være: Organisasjonssekretærene skal arbeide selvstendig og på oppdrag fra regionstyret på tvers av fagområder og saksfelt. De skal i hovedsak arbeide etter prinsippene fra Godt fagforeningsarbeid, og drive med håndledelse og veiledning av tillitsvalgte ute i fagforeningene og klubbene. Organisasjonssekretærene skal også kunne utføre noe saksbehandling til regionstyret. Det vil i klar tekst si at for eksempel en seksjonsleder som ikke lenger skal være seksjonsleder, men gå inn i «organisasjonssekretærgruppen», ikke kun skal være knyttet opp mot sin seksjon, men arbeide på tvers av alle fag og saksfelt. Hovedarbeidsoppgaven vil være kontakt og veiledning til fagforeningene. Organisasjonssekretærene skal i dette forsøksprosjektet være politisk valgte, og bør derfor ha en politisk myndighet. Av den grunn bør de gis en rolle i regionens øverste myndighet Regionmøte/Representantskapsmøtet. Derfor foreslås det at organisasjonssekretærene møter i Forbundsregionens representantskapsmøte/regionmøte med fulle rettigheter. Der det er hensiktsmessig i oppgaveløsinga vil de bli kalt inn til møter i regionstyret, seksjonsstyrene og ungdoms- og pensjonistutvalget. Side 10 av 21

11 Når det gjelder godtgjøringer er det et spørsmål hvordan disse skal godtgjøres/lønnes. Ut ifra forbundsstyrets vedtak må det bli slik at de i prosjektperioden beholder sin nåværende godtgjøring og følger justeringene som blir gjort for det aktuelle verv de befinner seg i dag. Kontorløsning: Fagforbundet Nord- og Sør-Trøndelag har pr i dag to separate kontorer med administrativ/politisk ledelse på begge kontorene. Begge kontorene har leiekontrakter på 6 år frem i tid. En av mulighetene har vært å kjøpe seg fri fra den ene leieavtalen, for å ha ett kontorlandskap, men det er lite realistisk med tanke på kostnadene det vil medføre. Det finnes også i dag faste ansatte ved kontorene som har tilknytning til arbeidsted, som vi må tenke på. Samtidig er det ikke heldig at vi fortsetter med to regionskontorer med forskjellige kulturer, når vi skal bli en region. Uansett lokalitetsløsning, så må vi ha tanke på et regionskontor som arbeider sammen. For å nå dette bør man operere med visjonen ett regionskontor, med to likeverdige tjenestested. Regionstyret med arbeidsutvalg: Det er vedtektenes som regulerer sammensettingen av et Fylkesstyre. Og selv om vi kaller dette et Regionstyre er det naturlig å følge vedtektene på dette punktet. Der står det listet opp alle verva som skal sitte i styret, utover det står det at man skal ha et nødvendig antall styremedlemmer. Det betyr at vi selv bestemmer hvor mange frie styremedlemmer vi ønsker. I de to fylkene har vi dessuten valgt å ha organisasjonssekretærer, det er ikke et vedtektsfesta verv, men noe som fylkene selv har valgt å ha. Det forslås å ha 2 nestledere istedenfor 1 nestleder og 1 organisasjonssekretær i det nye regionstyret. Dagens organisasjonssekretærer sine oppgaver blir fordelt på de nye organisasjonssekretærene i regionadministrasjonen, samt en nestleder. Fylkeskretsen i Sør-Trøndelag har pr i dag 15 styremedlemmer, 5 av de er frie styremedlemmer. I Nord-Trøndelag har fylkeskretsen 14 styremedlemmer, 4 av de er frie styremedlemmer. I tillegg har begge fylkene 8 varamedlemmer hver. Derav 2 frie vara. Det kan tenkes å være mest fornuftig å ha et ujevnt antall medlemmer i regionstyret, for å unngå at leder må ta i bruk sin dobbel stemme. I debatten som har gått har det kommet innspill om alt fra 15 til 19 styremedlemmer, med 3 frie varamedlemmer i tillegg til vara for seksjonsledere, ungdomstillitsvalgt og pensjonisttillitsvalgt. Opptegnet kan dette se slik ut: REGIONSTYRET 17 MEDLEMMER Regionleder Nestleder Nestleder Opplæringsansvarlig 4 seksjonsledere Ungdomstillitsvalgt Pensjonisttillitsvalgt 7 styremedlemmer 3 varamedlemmer 4 vara seksjonene Vara ungdom Vara pensjonist Side 11 av 21

12 For å få en ønsket effekt av en regionalisering med bedre samhandling i organisasjon mellom yrke, politikk, tariff og organisasjon foreslås det å etablere et Arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget består av leder, begge nestlederne og opplæringsansvarlig. For å sikre en større samhandling med lov og avtaleverk linja, foreslås det at kompetansesenterets leder tiltrer Arbeidsutvalget. Det er fornuftig at Kompetansesenteret tiltrer med samme rettigheter som ellers i organisasjonen, med tale og forslagsrett. AU Sammensetting seksjonstyrer, pensjonist- og ungdomsutvalg Seksjonsstyrene og ungdoms- og pensjonistutvalgene har i dag en sammensetting på 5 faste medlemmer og 2 vara. Det er vedtektenes 13.5 som regulerer sammensetting av seksjonsstyrer, og 13.6 som regulerer ungdoms- og pensjonistarbeid. I vedtektenes 13.5 står det at seksjonsstyrene skal bestå av minimum 3 medlemmer, det samme står om pensjonistutvalg i , mens i er det regulert at et ungdomsutvalg skal bestå av minimum 5 medlemmer. Det kan argumenteres med at de to fylkeskretsene her har en lik sammensetting av styrer og utvalg, således kan den også fortsette. På den andre siden kan det ved en slik organisasjonsendring være fornuftig å ha litt større utvalg og styrer for å ha større mulighet til å ivareta flere tillitsvalgte i dagens styrer og utvalg. Det er et viktig premiss for denne organisasjonsendringen at den skal frigjøre ressurser til et operativt arbeid ut mot fagforeninger, klubber og tillitsvalgte. I så måte vil det ikke være riktig å ha for store utvalg og styrer, da det kan gi et motsatt signal. Det har i debatten også blitt foreslått at organisasjonssekretærene som kommer fra seksjonslederverv skal være nestleder i sitt seksjonsstyre. Dette vil være en dårlig løsning som ikke harmonerer med elementene i regionmodell B. Poenget er jo nettopp å frigjøre frikjøpsressurs til operativt arbeid ut mot fagforeningene. Da vil det være motstridende å binde de opp i et verv i seksjonsstyret. Velger man derimot å tre ut av frikjøp er det ingen hindring i å fortsette som nestleder i seksjonsstyret eller ungdomsutvalget. Det foreslås at seksjonsstyrene, ungdoms- og pensjonistutvalget sammensettes med 7 faste medlemmer, i tillegg kommer 3 vara. Organisasjonssekretærene i regionadministrasjonen kan ikke ha verv i seksjonsstyrene, ungdoms- og pensjonistutvalg på regionsnivå. Side 12 av 21

13 Sammensetting av representantskap i regionen: Representantskapet er jf. vedtektene sammensatt av representanter fra fagforeningene og seksjonene. Det er vedtektenes paragraf som regulerer sammensettingen av et representantskap. Den har følgende fordelingsnøkkel: Inntil 200 medlemmer 1 representant medlemmer 2 representanter medlemmer 3 representanter medlemmer 4 representanter Deretter en representant pr påbegynte tusen medlemmer. Ved en sammenslåing av disse to fylkene vil naturlig nok representantskapet bli større. Bruker vi samme fordelingsnøkkel som vedtektene har i dag vil det medføre et totalt antall på 176 delegater, 25 fra seksjonene, fylkesstyret og organisasjonssekretærene. Da er spørsmålet om størrelsen blir håndterlig eller om det gjennom en endret representasjonsfordeling kan gjøres litt mindre. Hva som er en håndterlig størrelse er også et relativt spørsmål. For eksempel har et sammenlignbart fylke som Hordaland 146 representanter i sitt representantskap. Hordaland er antall medlemmer og har 46 fagforeninger. Et større representantskap koster også mer og setter større krav til hotellkapasitet, samtidig er det viktig å opprettholde demokratiet i organisasjonen og fagforeningenes innflytelse. I utredningen av den nye forbundsregionen i Trøndelag har det vært regnet på 3 alternative fordelingsnøkler til sammensetting av representantskap. Her har man prøvd å få til en fordelingsnøkkel som både ivaretar hensynet til små fagforeninger, og samtidig skal gi intensiver til sammenslåing, samt et mindre representantskap. Dette viser seg å være vanskelig å kombinere og i alternativene er det små og mellomstore fagforeninger som rammes mest. Det er også i seg selv ikke ønskelig at demokratiet nedenfra blir forringet ved å kutte fagforeningenes representasjon. Derfor anbefales det å følge dagens vedtekter i sammensetting av et nytt representantskap i Fagforbundet Trøndelag. Kontingentordninger: I dag har de to fylkeskretsene forskjellige ordninger som omhandler egenandeler og kontingentordning fra fagforeningene til fylket. For Sør-Trøndelags del er disse knyttet kun opp imot gjennomføringen av Fase2. For Nord-Trøndelags del dekker denne mye mer av kursog konferansevirksomheten. For Nord-Trøndelag dekker disse ordningene også reiseutgifter. Sør-Trøndelag har en egen reisefordeling for å utjevne fagforeningenes reisekostnader for andre kurs og konferanser som arrangeres. I kroner og øre ser ordningene slik ut: Sør-Trøndelag: Kontingentordning på 35 kr pr yrkesaktivt medlem. Egenandel på 3000 kr pr gjennomførte Fase 2 kurs. Nord-Trøndelag: Kontingentordning på 75 kr pr yrkesaktivt medlem Egenandeler på 400 kr for kurs av varighet på en dag, 600 kr for varighet på to dager, og 1000 kr for varighet over flere dager. Side 13 av 21

14 Fagforbundet Trøndelag må velge en måte å gjøre dette på. Det kan gjøres på flere måter, vi kan avvikle all kontingentordning, velge en av de gamle fylkenes ordninger eller lage en helt ny kontingentordning. Sammen med en kontingentordning må en også ta en beslutning vedrørende en fordeling av fagforeningenes reiseutgifter. Grunnleggende for hva vi skal velge er hvordan vi skal arbeide i den nye regionen. Med Nord- Trøndelags eksisterende modell så er kontingentandelen såpass høy at det kan forventes at regionen utøver og arrangerer mer på vegne av fagforeningene. Legger en Sør-Trøndelags ordning til grunn så er kontingentandelen lavere og beregnet til å dekke gjennomføringen av Fase2 på vegne av fagforeningene. Derfor vil det være behov for å diskutere hvordan en best skal ivareta fylkeskretsens/det regionale leddets «sørge for» rolle. Skal vi i regionen gjennomføre på vegne av fagforeningene eller skal vi jobbe med de slik at de selv blir i stand til å gjennomføre selv. I forbundsstyrets sak om vårt prosjekt står det følgende: Prosjektet skal være et utviklingsprosjekt der medlemmer, plasstillitsvalgte, klubber og fagforeninger er i fokus. Med dette i fokus og en større regionadministrasjon med organisasjonssekretærer dedikerte til arbeid ute i fagforeningene kan det gjøre at fagforeningene blir i stand til å gjennomføre mer av det som påligger dem enn det de i dag er i stand til. Når det gjelder Fase 2 vil det være både fornuftig og et behov for at dette fremdeles blir gjennomført av den nye forbundsregionen. Av den grunn vil det være behov for å sikre en finansiering av det, da det ikke følger av de nasjonale overføringene til fylkeskretsen/forbundsregionen. På siden av aktivitetskontingenten kommer også spørsmålet om reisekostnader. På noen kurs og konferanser det inviteres til er det fagforeningene selv som må ta reisekostnadene. Dette gjør at det blir langt dyrere for fagforeninger beliggende et stykke unna kursstedet kontra de som ligger nærmere kursstedet. Det rammer ofte mindre fagforeninger i utkantene, og oppfattes som urettferdig da disse ofte også har mindre økonomi. Dette løser fylkene i dag ved en reisefordeling i Sør-Trøndelag, der reiseutgiftene samles og utbetales av fylket. De totale reiseutgiftene deles på antall deltagere, så betaler fagforeningene ut ifra antall deltagere de hadde med. Dette gjør at utgiftene blir likt fordelt uansett hvor du reiser fra. I Nord-Trøndelag dekkes dette gjennom en egenandelsordning på 400, 600 eller 1000 avhengig av antall dager på kurs, samt kontingent på 75 pr yrkesaktivt medlem. Dette kan som sagt gjøres på flere måter, men om vi skal legge til grunn at fagforeningene blir støttet/veiledet i å arrangere mer selv, og at regionen skal begrense seg til å arrangere Fase 2 på vegne av fagforeningene bør det velges en ordning lik den Sør-Trøndelag har i dag. Valgkomite: På grunn av sammenslåingen vil ikke valgene som var berammet til fylkesmøte 2017 bli gjennomført. Valgene som skjer er en del av forhandlingene mellom de to fylkeskretsene for å bli enige om å lansere forbundsregionen Fagforbundet Trøndelag fra Ergo vil det ikke være bruk for de opprinnelige valgkomiteene som er oppnevnt for fylkesmøteperioden. Når det gjelder valgkomite til valgene på et Regionmøte i 2019 er det vanskelig å velge en ny valgkomite på ekstraordinært fylkesmøte i desember. Dette fordi Landsmøte i 2017 vil avgjøre ny organisering for forbundet i årene som kommer. Derfor er det ikke klart hva som eventuelt Side 14 av 21

15 skal velges. Valgkomite bør derfor nedsettes på et representantskapsmøte i regionen senest 3 måneder før Region/Fylkesmøte i 2019, jfr. vedtektenes Revisjons- og kontrollkomite Fylkeskretsene har pr i dag 3 medlemmer i revisjons- og kontrollkomiteen hver, altså totalt 6 medlemmer. Dette er regulert i vedtektene Revisjonstjenester kan også kjøpes av et godkjent revisjonsbyrå, men det vil medføre større kostnader. Derfor er det ønskelig å ha en egen komite. Det kan være greit i prosjektperioden å ha 4 eller 5 medlemmer i revisjons- og kontrollkomiteen, slik at det er flere enn 1 medlem fra hvert fylke. Det foreslås derfor en kontroll- og revisjonskomite på 4 medlemmer, ut over det følges vedtektenes Forslag til vedtak: 1. Dagens to fylkeskretser, Fagforbundet Nord-Trøndelag og Fagforbundet Sør-Trøndelag, legges ned og danner en ny forbundsregion med navnet Fagforbundet Trøndelag. 2. Det opprettes et forsøksprosjekt med forbundsregionen Fagforbundet Trøndelag i perioden Dette etter elementer av regionmodell B som en del av forbundets organisasjonsutviklingsarbeid. Etter prosjektets slutt, organiserer man seg etter de da gjeldende vedtekter i Fagforbundet. 3. De to fylkene går inn i prosjektet som likeverdige parter. Ingen ansatte skal sies opp, og alle frikjøpte tillitsvalgte ivaretas jfr. forbundsstyrets vedtak. 4. Forbundsregionen følger Fagforbundets vedtekter med forbundsstyrets vedtatte særvedtekter for forsøksprosjektet. 5. Alle eksisterende valg opphører fra , med følgende unntak: a) Frikjøpte tillitsvalgte som ikke blir med videre, fortsetter i sine frikjøp ut permisjonstid/valgperiode. b) De to eksisterende fylkesstyrene fortsetter som innstillende organ til årsberetning og regnskap for 2016, samt Landsmøtedelegasjon for sitt fylke. c) De eksisterende seksjonsstyrene, ungdoms- og pensjonistutvalg innstiller på egen årsberetning 2016 og innstiller delegasjon til sin Landskonferanse. 6. Det velges organisasjonssekretærer til frikjøp i forbundsregionen. De skal frigjøres fra verv i styrende organer, og arbeide yrkesfaglig, organisatorisk og etter oppdrag fra regionstyret, ut mot tillitsvalgte, fagforeninger og klubber. De møter i representantskapet med fulle rettigheter. 7. I prosjektperioden opererer forbundsregionen med et regionskontor fordelt på to likeverdige tjenestested, ett på Steinkjer og ett i Trondheim. 8. Regionstyret og Arbeidsutvalg: 8.1: Regionstyret sammensettes slik: Regionleder Side 15 av 21

16 Nestleder Nestleder Opplæringsansvarlig Seksjonsleder SKA Seksjonsleder SST Seksjonsleder SHS Seksjonsleder SKKO Ungdomstillitsvalgt Pensjonisttillitsvalgt Vara: Vara styremedlem Vara styremedlem Vara styremedlem Nestleder SKA Nestleder SST Nestleder SHS Nestleder SKKO Nestleder ungdomsutvalget Nestleder pensjonistutvalget 8.2 Det opprettes et arbeidsutvalg. Det skal bestå av regionleder, begge nestlederne og opplæringsansvarlig. Kompetansesenterets leder tiltrer arbeidsutvalget med tale og forslagsrett. 8.3 Fordeling av verv mellom fylkene: a) Leder, to nestledere og opplæringsansvarlig fordeles med to verv til hvert fylke. b) Seksjonslederverva fordeles med to verv til hvert fylke. c) Ungdomstillitsvalgt og pensjonisttillitsvalgt fordeles med en til hvert fylke. d) Fylkesstyremedlemmer fordeles med 4 fra Sør-Trøndelag og 3 fra Nord-Trøndelag e) De frie vara styremedlemmene fordeles med 1 fra Sør-Trøndelag og 2 fra Nord-Trøndelag 9. Seksjonsstyrer, pensjonist- og ungdomsutvalg sammensettes på følgende måte: Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem Side 16 av 21

17 Varamedlem Varamedlem 10. Representantskapet sammensettes etter dagens vedtekter og retningslinjer for sammensetting. Organisasjonssekretærene møter med fulle rettigheter. 11. Fagforbundet Trøndelag har en kontingentordning til gjennomføring av Fase 2, og en reisefordeling for å dekker reiseutgifter til øvrige kurs/konferanser. Fastsetting av kontingent avgjøres på første regionmøte i desember Eksisterende valgkomitéer opphører, innstilling til valg skjer som en del av en pakke som forhandles i forprosjektets styringsgruppe. 13. En valgkomite i forbundsregionen kan først nedsettes etter Landsmøte Dermed skjer oppnevning av en valgkomite på et representantskapsmøte i forbundsregionen etter Landsmøte i 2017, jfr. vedtektene. 14. Vi har i prosjektperioden 4 medlemmer i revisjons- og kontrollkomiteen. 2 fra Nord- Trøndelag og 2 fra Sør-Trøndelag. Det fremmes forslag til særvedtekter på dette. 15. For at dette vedtaket skal være gyldig kreves et likelydende vedtak i begge fylkeskretsene. Følgende hadde ordet: Tarjei Leistad, Arne Jan Skjerdingstad, Kristin Sæther, Ole Roger Berg, Børge Tingstad, Tor Andreas Skagseth, Gunn Karin Olsen, Janne K. Bjørnerås, Solfrid Løvseth, Judith Refsnæs, Grete Mosand VEDTAK: 1. Dagens to fylkeskretser, Fagforbundet Nord-Trøndelag og Fagforbundet Sør- Trøndelag, legges ned og danner en ny forbundsregion med navnet Fagforbundet Trøndelag. 2. Det opprettes et forsøksprosjekt med forbundsregionen Fagforbundet Trøndelag i perioden Dette etter elementer av regionmodell B som en del av forbundets organisasjonsutviklingsarbeid. Etter prosjektets slutt, organiserer man seg etter de da gjeldende vedtekter i Fagforbundet. 3. De to fylkene går inn i prosjektet som likeverdige parter. Ingen ansatte skal sies opp, og alle frikjøpte tillitsvalgte ivaretas jfr. forbundsstyrets vedtak. 4. Forbundsregionen følger Fagforbundets vedtekter med forbundsstyrets vedtatte særvedtekter for forsøksprosjektet. 5. Alle eksisterende valg opphører fra , med følgende unntak: d) Frikjøpte tillitsvalgte som ikke blir med videre, fortsetter i sine frikjøp ut permisjonstid/valgperiode. e) De to eksisterende fylkesstyrene fortsetter som innstillende organ til årsberetning og regnskap for 2016, samt Landsmøtedelegasjon for sitt fylke. Side 17 av 21

18 f) De eksisterende seksjonsstyrene, ungdoms- og pensjonistutvalg innstiller på egen årsberetning 2016 og innstiller delegasjon til sin Landskonferanse. 6. Det velges organisasjonssekretærer til frikjøp i forbundsregionen. De skal frigjøres fra verv i styrende organer, og arbeide yrkesfaglig, organisatorisk og etter oppdrag fra regionstyret, ut mot tillitsvalgte, fagforeninger og klubber. De møter i representantskapet med fulle rettigheter. 7. I prosjektperioden opererer forbundsregionen med et regionskontor fordelt på to likeverdige tjenestested, ett på Steinkjer og ett i Trondheim. 8. Regionstyret og Arbeidsutvalg: 8.1: Regionstyret sammensettes slik: Regionleder Nestleder Nestleder Opplæringsansvarlig Seksjonsleder SKA Seksjonsleder SST Seksjonsleder SHS Seksjonsleder SKKO Ungdomstillitsvalgt Pensjonisttillitsvalgt Vara: Vara styremedlem Vara styremedlem Vara styremedlem Nestleder SKA Nestleder SST Nestleder SHS Nestleder SKKO Nestleder ungdomsutvalget Nestleder pensjonistutvalget 8.2 Det opprettes et arbeidsutvalg. Det skal bestå av regionleder, begge nestlederne og opplæringsansvarlig. Kompetansesenterets leder tiltrer arbeidsutvalget med tale og forslagsrett. 8.3 Fordeling av verv mellom fylkene: f) Leder, to nestledere og opplæringsansvarlig fordeles med to verv til hvert fylke. g) Seksjonslederverva fordeles med to verv til hvert fylke. Side 18 av 21

19 h) Ungdomstillitsvalgt og pensjonisttillitsvalgt fordeles med en til hvert fylke. i) Fylkesstyremedlemmer fordeles med 4 fra Sør-Trøndelag og 3 fra Nord-Trøndelag j) De frie vara styremedlemmene fordeles med 1 fra Sør-Trøndelag og 2 fra Nord-Trøndelag 9. Seksjonsstyrer, pensjonist- og ungdomsutvalg sammensettes på følgende måte: Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem 10. Representantskapet sammensettes etter dagens vedtekter og retningslinjer for sammensetting. Organisasjonssekretærene møter med fulle rettigheter. 11. Fagforbundet Trøndelag har en kontingentordning til gjennomføring av Fase 2, og en reisefordeling for å dekker reiseutgifter til øvrige kurs/konferanser. Fastsetting av kontingent avgjøres på første regionmøte i desember Eksisterende valgkomitéer opphører, innstilling til valg skjer som en del av en pakke som forhandles i forprosjektets styringsgruppe. 13. En valgkomite i forbundsregionen kan først nedsettes etter Landsmøte Dermed skjer oppnevning av en valgkomite på et representantskapsmøte i forbundsregionen etter Landsmøte i 2017, jfr. vedtektene. 14. Vi har i prosjektperioden 4 medlemmer i revisjons- og kontrollkomiteen. 2 fra Nord- Trøndelag og 2 fra Sør-Trøndelag. Det fremmes forslag til særvedtekter på dette. 15. For at dette vedtaket skal være gyldig kreves et likelydende vedtak i begge fylkeskretsene. 74/16 MEDLEMSUTVIKLING Sammendrag: Det er pr 1. september medlemmer i Fagforbundet Sør-Trøndelag. Dette er en økning på 55 medlemmer siste måned, og 123 hittil i år. Det er yrkesaktive medlemmer, dette utgjør en økning på 19 medlemmer siste måned, og 68 hittil i år. Vi hadde 148 innmeldinger i august, og 106 utmeldinger. De fleste Side 19 av 21

20 utmeldingen finner vi i kode 5 (33) og kode 8 (45). Til sammen 88 stykker. Kode 5 er utmeldt og kode 8 er slettet av Fagforbundet. Det som er gledelig med august tallene er at vi nådde måltallet for innmeldinger ( 103 % ). Det virker som den fine trenden fortsetter. Tall i perioden 1. september 28. september viser følgende: Inn : 129, derav 72 under 31 år. Ut: 58, derav 23 under 31 år Analyse og endelig tall for september kommer vi tilbake til i neste styremøte. Vervegruppa kommer til å dele på seg fagforeningene og følge opp disse ved behov. Dette er tenkt gjort pr telefon. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering og nødvendig oppfølging. Følgende hadde ordet: Arne Jan Skjerdingstad, Solfrid Løvseth, Kristin Sæther, Bjørn Holmli, Ole Roger Berg, Judith Refsnæs VEDTAK: Saken tatt til orientering og nødvendig oppfølging. 75/16 REFERATSAKER Sammendrag: A. Protokoller fra styrer og utvalg - Protokoll fra pensjonistutvalget Protokoll fra Seksjon samferdsel og teknisk Protokoll fra Seksjon kontor og administrasjon Referat og høringsutkast fra koord.ledd for Helse Midt-Norge B. Kompetansesenteret C. Oppfølging av aktivitetsplan D. Andre aktuelle saker - Valg av delegater til LO kongressen 2017, sak neste møte - Deltakelse på konferanse for Fagligpolitisk samarbeid europeisk fagbevegelse, sak neste møte Forslag til vedtak: Referatsakene tas til orientering Følgende hadde ordet: Arne Jan Skjerdingstad, Bjørn Holmli, Grete Yri Auestad, Judith Refsnæs, Tina Paulsen Stenkløv, Børge Tingstad, Janne K. Bjørnerås, Tarjei Leistad, Grete Mosand, Tor Andreas Skagseth Side 20 av 21

21 VEDTAK: Referatsakene tatt til orientering. 76/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL Sammendrag: Protokollen refereres Forslag til vedtak: Fylkesstyreprotokoll godkjennes Følgende hadde ordet: Arne Jan Skjerdingstad, Else Thorstensen VEDTAK: Fylkesstyreprotokoll godkjent. Side 21 av 21

PROTOKOLL. Sonia Kvam, Inger Strand, Ann-Mari Eide og Stig Bergsrønning

PROTOKOLL. Sonia Kvam, Inger Strand, Ann-Mari Eide og Stig Bergsrønning PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Vertshuset, Røros Møtedato: 26.08. 27.08.2013 Tid: 11:00-11:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad,

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Røros Hotell, Røros Møtedato: Tid: 13:30-17:30

PROTOKOLL. Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Røros Hotell, Røros Møtedato: Tid: 13:30-17:30 PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Røros Hotell, Røros Møtedato: 20.10.2014 Tid: 13:30-17:30 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Tarjei Leistad,

Detaljer

PROTOKOLL. Margrethe Fossland, Kompetansesenteret i Trondheim. Ole Roger Berg, Børge Tingstad, Sonia Kvam og Janne Bjørnerås SAKLISTE

PROTOKOLL. Margrethe Fossland, Kompetansesenteret i Trondheim. Ole Roger Berg, Børge Tingstad, Sonia Kvam og Janne Bjørnerås SAKLISTE PROTOKOLL Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 18.01.2016 Tid: 09:00-14:00 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne,

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE 79/16 16/8631 ØKONOMISK OVERSIKT PR OKTOBER /16 16/8632 LO KONGRESSEN VALG AV REPRESENTANTER

PROTOKOLL SAKLISTE 79/16 16/8631 ØKONOMISK OVERSIKT PR OKTOBER /16 16/8632 LO KONGRESSEN VALG AV REPRESENTANTER PROTOKOLL Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 31.10.2016 Tid: 13:30-17:30 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE 39/15 RANHEIM ARBEIDERSAMFUNN - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 40/15 NORSK FOLKEHJELP - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE

PROTOKOLL SAKLISTE 39/15 RANHEIM ARBEIDERSAMFUNN - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 40/15 NORSK FOLKEHJELP - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Ørland Kysthotell, Brekstad Møtedato: 14.04.2015 Tid: 13:00-14:30 Til stede: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei

Detaljer

PROTOKOLL. Grete Yri Auestad, Kristin Sæther, Janne K. Bjørnerås, Jan Nøstberg Inger Strand, Kurt Rønning, Turid Kvalø

PROTOKOLL. Grete Yri Auestad, Kristin Sæther, Janne K. Bjørnerås, Jan Nøstberg Inger Strand, Kurt Rønning, Turid Kvalø PROTOKOLL Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Skifer hotell, Oppdal Møtedato: 13. 14.06.2016 Tid: 10:00-18:00 og 09:00-14:00 Til stede: Forfall: Permisjoner: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningens gt. 10, Trondheim Møtedato: 30. januar 2012 kl. 0900 1410 Til stede: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

PROTOKOLL. Dessuten møtte: Besøk fra våre samarbeidspartnere i Russland ALSWU 4 stk

PROTOKOLL. Dessuten møtte: Besøk fra våre samarbeidspartnere i Russland ALSWU 4 stk PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Britannia hotell, Trondheim Møtedato: 25.-26.11.2013 Tid: 09:00-17:015 og 09:00 11:15 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningensgt. 10, Trondheim Møtedato: 06.06.2011 - kl. 09:00-14:00 Til stede: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler Møtedato: 13.12.2010 kl. 09:00-15:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad, Turid

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningens gt. 10, Trondheim Møtedato: 16. januar 2012 kl. 0900 13:15 Til stede: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

PROTOKOLL. Dessuten møtte: Hanne Nordby frem til kl. 1100

PROTOKOLL. Dessuten møtte: Hanne Nordby frem til kl. 1100 PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningensgt. 10, Trondheim Møtedato: 29.09.2014 Tid: 09:00-13:15 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør, Dronningens gt. 10, Trondheim Møtedato: 8. februar 2013 Tid: 13:00 14:20 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Hovde gård, Brekstad Møtedato: 17. 18. september 2012 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin

Detaljer

PROTOKOLL. Judith Refsnæs, Børge Tingstad, Inger Strand, Turid Kvalø, Are Reiten, Kompetansesenteret i Trondheim SAKLISTE

PROTOKOLL. Judith Refsnæs, Børge Tingstad, Inger Strand, Turid Kvalø, Are Reiten, Kompetansesenteret i Trondheim SAKLISTE PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Frøya hotell, Sistranda Møtedato: 21.-22.09.2015 Tid: 11:00-17:30 og 09:00-13:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne,

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningens gt. 10, Trondheim Møtedato: 12. desember 2011 kl. 0900 13:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

PROTOKOLL. Kristin Sæther, Gunn Karin Olsen, Elin Austmo, Hege Grande, Nanna Dyrendal, Nina Olsen, Leif-Ketil Lorentsen SAKLISTE

PROTOKOLL. Kristin Sæther, Gunn Karin Olsen, Elin Austmo, Hege Grande, Nanna Dyrendal, Nina Olsen, Leif-Ketil Lorentsen SAKLISTE PROTOKOLL Utvalg: 50 REGIONSTYRET TRØNDELAG Møtested: Quality Grand Hotell, Steinkjer Møtedato: 12.01.2017 Tid: 09:00-11:00 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne,

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler Møtedato: 07.02.11 kl. 09:00-14:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne - permisjon fra kl. 11:00,

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler Møtedato: 18.01.2010 kl. 09:00-13:45 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad, Solfrid

Detaljer

PROTOKOLL. Tarjei Leistad, Janne K. Bjørnerås, Kristin Sæther, Solfrid Løvseth, Gunn Karin Olsen SAKLISTE

PROTOKOLL. Tarjei Leistad, Janne K. Bjørnerås, Kristin Sæther, Solfrid Løvseth, Gunn Karin Olsen SAKLISTE PROTOKOLL Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 14.12.2015 Tid: 09:00-13:45 Til stede: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Grete Yri Auestad, Grete Mosand, Nina

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Røros Hotell, Røros Møtedato: 28. februar 2012 kl. 13:30 16:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 4. mars 2013 Tid: 13:15 16:55 5. mars 2013 Tid: 09:00 09:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: 50 FYLKESSTYRET TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Trøndelag, tjenestested Steinkjer Møtedato: Tid: 10:30-12:30

PROTOKOLL. Utvalg: 50 FYLKESSTYRET TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Trøndelag, tjenestested Steinkjer Møtedato: Tid: 10:30-12:30 PROTOKOLL Utvalg: 50 FYLKESSTYRET TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Trøndelag, tjenestested Steinkjer Møtedato: 30.-31.05.2017 Tid: 10:30-12:30 Til stede: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne,

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler Møtedato: 14.12.2009 kl. 09:00-13:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad, Solfrid

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningens gt. 10, Trondheim Møtedato: 18. juni 2012 kl. 0900 1500 Til stede: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 15.12.2014 Tid: 09:00 13:00

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 15.12.2014 Tid: 09:00 13:00 PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 15.12.2014 Tid: 09:00 13:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad,

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 7.-8. mai 2012 kl. 09:00 13:00 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder: Arne Jan Skjerdingstad

Detaljer

PROTOKOLL. Ole Roger Berg, Sonia Kvam - vara møtte, Kompetansesenteret i Trondheim SAKLISTE 71/15 SAMLING FOR LEDERE OG HOVETILLITSVALGTE HØSTEN 2015

PROTOKOLL. Ole Roger Berg, Sonia Kvam - vara møtte, Kompetansesenteret i Trondheim SAKLISTE 71/15 SAMLING FOR LEDERE OG HOVETILLITSVALGTE HØSTEN 2015 PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningensgt. 10, Trondheim Møtedato: 31.08.2015 Tid: 09:00-13:30 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler Møtedato: 09.11.2009 kl. 09:00-14:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad, Solfrid

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør- Trøndelag Møtedato: Tid: 09:00-14:00

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør- Trøndelag Møtedato: Tid: 09:00-14:00 PROTOKOLL Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør- Trøndelag Møtedato: 09.05.2016 Tid: 09:00-14:00 Til stede: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Tarjei Leistad, Grete Yri Auestad

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Elin Austmo, Tove Randi Olsen, Rigmor Haukø, Marie Jonsson, Janne K. Bjørnerås, Janne Wik SAKLISTE

PROTOKOLL. Forfall: Elin Austmo, Tove Randi Olsen, Rigmor Haukø, Marie Jonsson, Janne K. Bjørnerås, Janne Wik SAKLISTE PROTOKOLL Utvalg: 50 REGIONSTYRET TRØNDELAG Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 21.03.2017 Tid: 13:00-17:00 Til stede: Dessuten møtte: Arne Jan Skjerdingstad, Brit Gulli Rones, Gunn Elin Flakne, Gerd

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør, Dronningens gt. 10, Trondheim Møtedato: 10. desember 2012 Tid: 09:00 13:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Fylkesstyret Møtested: Fylkeskontoret, Dronningensgate 10, Trondheim Møtedato: 26.03.2007 kl. 13:30-16:25 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 50 SST TRØNDELAG Møtested: Dronningensgt.10, 7011 Trondheim Møtedato: Tid: 10:00-16:30

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 50 SST TRØNDELAG Møtested: Dronningensgt.10, 7011 Trondheim Møtedato: Tid: 10:00-16:30 PROTOKOLL Utvalg: 50 SST TRØNDELAG Møtested: Dronningensgt.10, 7011 Trondheim Møtedato: 08.02.2017 Tid: 10:00-16:30 Til stede: Forfall: Børge Tingstad, Birgit S.Flaten, Stig Sæther, Are Reiten (forlot

Detaljer

PROTOKOLL. Gunnar Ludvigsen fra Kompetansesenteret i Trondheim

PROTOKOLL. Gunnar Ludvigsen fra Kompetansesenteret i Trondheim PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Ørland Kysthotell, Brekstad Møtedato: 07.04.2014 Tid: 09:45-18:00 08.04.2014 Tid: 09:00 14:00 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Arne

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler, Dronningensgt. 10, Trondheim Møtedato: 10. juni 2013 Tid: 09:00-12:00 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Fylkesstyret Møtested: Fylkeskontoret, Dronningensgate 10, Trondheim Møtedato: 15.01.2007 kl. 08:30-11:30 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

PROTOKOLL. Børge Tingstad, Wenche Sagøy, Lorents Gåsvær, Stig Sæther og Birgit Samstad Flaten SAKLISTE

PROTOKOLL. Børge Tingstad, Wenche Sagøy, Lorents Gåsvær, Stig Sæther og Birgit Samstad Flaten SAKLISTE PROTOKOLL Utvalg: 50 SST TRØNDELAG Møtested: Levanger Brannstasjon Møtedato: 07.06.2017 Tid: 12:30-15:30 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Børge Tingstad, Wenche Sagøy, Lorents Gåsvær, Stig Sæther og

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 26. mars 2012 kl. 09:00 13:15 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne permisjon fra

Detaljer

Landsmøte Innledning til egen organisasjon.

Landsmøte Innledning til egen organisasjon. Odd Haldgeir Larsen 12.11.2013 Landsmøte 2013. Innledning til egen organisasjon. Dirigenter, Landsmøte. Vi har nå kommet til debatten om vår egen organisasjon. Jeg vil med en gang vise til debatten vi

Detaljer

SAKLISTE 90/14 INNKALLING TIL STYREMØTE 91/14 GODKJENNING AV SAKLISTE

SAKLISTE 90/14 INNKALLING TIL STYREMØTE 91/14 GODKJENNING AV SAKLISTE PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 17.11.2014 Tid: 09:00-15:30 18.11.2014 09:00-12:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gun Elin

Detaljer

MØTEINNKALLING. seksjonsleder Børge Tingstad, tlf: eller e-post: SAKLISTE

MØTEINNKALLING. seksjonsleder Børge Tingstad, tlf: eller e-post: SAKLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: 50 SST TRØNDELAG Møtested: Stiklestad Hotell : 07.06.2017 Tid: 13:30-16:00 Til stede: Forfall meldes til: Børge Tingstad, Birgit Samstad Flaten, Per Arne Hansen, Lorents Gåsvær,

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler Møtedato: 17.01.2011 kl. 09:00-14:10 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Ved protokollen: Møteleder: Arne Jan Skjerdingstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Marius Granås, Liv Reklev Bolme til sak 61/14, Kristian Tangen til drøftingssak om LO fylkeskonferansen

PROTOKOLL. Marius Granås, Liv Reklev Bolme til sak 61/14, Kristian Tangen til drøftingssak om LO fylkeskonferansen PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningensgt. 10, Trondheim Møtedato: 01.09.2014 Tid: 09:00-14:30 Til stede: Dessuten møtte: Forfall:

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal

Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal Til stede: Forfall: Alise Strøm Sørensen, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elise Holtan Pavall Årbogen, Eli Rishaug, Henrik

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningensgt. 10, Trondheim Møtedato: 29.08.011 - kl. 09:00-14:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn

Detaljer

MØTEINNKALLING. seksjonsleder Børge Tingstad, tlf: eller e-post: SAKLISTE

MØTEINNKALLING. seksjonsleder Børge Tingstad, tlf: eller e-post: SAKLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: 50 SST TRØNDELAG Møtested: Dronningensgt.10, 7011 Trondheim : 08.02.2017 Tid: 10:00-16:00 Til stede: Forfall meldes til: Børge Tingstad, Birgit Samstad Flaten, Per Arne Hansen, Lorents

Detaljer

Fagforbundet Vest-Agder skal være det riktige og beste fagligpolitiske alternativet for arbeidstakere innenfor de yrkene som forbundet organiserer.

Fagforbundet Vest-Agder skal være det riktige og beste fagligpolitiske alternativet for arbeidstakere innenfor de yrkene som forbundet organiserer. Vest-Agder Retningslinjer 2009-2011 omtanke solidaritet samhold MÅL: skal være det riktige og beste fagligpolitiske alternativet for arbeidstakere innenfor de yrkene som forbundet organiserer. Disse retningslinjene

Detaljer

Godt fagforeningsarbeid

Godt fagforeningsarbeid Godt fagforeningsarbeid Konklusjoner og anbefalinger De to hovedmåla i prosjektet har i henhold til forbundsstyrets vedtak vært: å sikre at fagforeningene lykkes i sitt arbeid. Fagforeningene er det utførende,

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler, Dronningensgt. 10, Trondheim Møtedato: 10. april 2013 Tid: 09:00-14:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE 15/17 17/1469 UTNYTTELSE AV LEDIG FRIKJØPSRESSURS FRA 1. APRIL 2017

PROTOKOLL SAKLISTE 15/17 17/1469 UTNYTTELSE AV LEDIG FRIKJØPSRESSURS FRA 1. APRIL 2017 PROTOKOLL Utvalg: 50 FYLKESSTYRET TRØNDELAG Møtested: Dronningens gt 10, Trondheim Møtedato: 21.-22.02.2017 Tid: 11:00-12:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Brit Gulli Rones, Gunn Elin Flakne, Gerd

Detaljer

PROTOKOLL. Dessuten møtte: Fra Kompetansesenteret for Østlandet møtte Knut Arve Malvik. Fra de ansatte møtte: Bente Oppberget og Rabbia K. Hussain.

PROTOKOLL. Dessuten møtte: Fra Kompetansesenteret for Østlandet møtte Knut Arve Malvik. Fra de ansatte møtte: Bente Oppberget og Rabbia K. Hussain. PROTOKOLL Utvalg: 02 REPRESENTANTSKAPET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet, Keysers gate 15, Oslo Møtedato: 24.11.2016 Tid: 09:00-15:00 Til stede: 92 delegater var tilstede ved møtestart. Dessuten møtte:

Detaljer

AKTIVITETSPLAN. (Oppdatert 11.04.11)

AKTIVITETSPLAN. (Oppdatert 11.04.11) AKTIVITETSPLAN 2011 (Oppdatert 11.04.11) Fagforbundet Sør-Trøndelag arrangerer flere aktiviteter i løpet av året. Det er viktig at fagforeningene også har oversikt over fylkets aktiviteter slik at fagforeningene

Detaljer

AKTIVITETSPLAN. (Oppdatert 26.07.11)

AKTIVITETSPLAN. (Oppdatert 26.07.11) AKTIVITETSPLAN 2011 (Oppdatert 26.07.11) Fagforbundet Sør-Trøndelag arrangerer flere aktiviteter i løpet av året. Det er viktig at fagforeningene også har oversikt over fylkets aktiviteter slik at fagforeningene

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP).

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). Vedtekter for Statens vegvesens (SVP). Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998 (Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016) Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 1. Formål.

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler, Dronningensgt. 10, Trondheim Møtedato: 13. mai 2013 Tid: 09:00-14:00 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

Organisasjonsutviklingsprogrammet

Organisasjonsutviklingsprogrammet Organisasjonsutviklingsprogrammet 2013 2017 1 Bakgrunn Landsmøtet 2003 Rammemodelldokumentet Landsmøteperioden 2005-2009 Organisasjons- og evalueringsprosjektet Landsmøteperioden 2009 2013 Godt fagforeningsarbeid

Detaljer

PROTOKOLL. Tor Andreas Skagseth, Randi Holmli, Anita Pedersen, Anita Aalbu, Unni Kvarnløff og Kjell Arne Elgsæther SAKLISTE

PROTOKOLL. Tor Andreas Skagseth, Randi Holmli, Anita Pedersen, Anita Aalbu, Unni Kvarnløff og Kjell Arne Elgsæther SAKLISTE PROTOKOLL Utvalg: 50 SKA TRØNDELAG Møtested: Dronningensgt.10, 3.etg. 7011 Trondheim Møtedato: 07.02.2017 Tid: 10:00-17:00 Til stede: Forfall: Tor Andreas Skagseth, Randi Holmli, Anita Pedersen, Anita

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Vi tar forbehold om både avlysninger og endringer. Dette vil det i så fall bli varslet om fortløpende.

Vi tar forbehold om både avlysninger og endringer. Dette vil det i så fall bli varslet om fortløpende. AKTIVITETSPLAN 2011 Fagforbundet Sør-Trøndelag arrangerer flere aktiviteter i løpet av året. Det er viktig at fagforeningene også har oversikt over fylkets aktiviteter slik at fagforeningene kan ta hensyn

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Dato: 10. januar 2012, kl. 16.00-20.45 Sted: Tilstede: Edvin Helland, Inger Mathisen, Terje Hovde, Svein Olav Aarlott, Grethe Ramsland, Kari Engen, Frøydis

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598 Årsberetning 2013 for Fagforbundet Rissa avd 598 Innledning... 3 Tillitsvalgte... 4 Valgkomité... 5 Revisorer... 5 Andre utvalg... 5 Klubber... Error! Bookmark not defined. Koordineringsledd... 5 Kontorforhold...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: 50 SKA TRØNDELAG Møtested: Dronningensgt.10, 3.etg. 7011 Trondheim : 09.05.2017 Tid: 11:00-15:30 Til stede: Forfall meldes til: Styret i kontor og administrasjon Tor Andreas Skagseth

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 31. august 2016 kl 1530 på Grand Hotell, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 31. august 2016 kl 1530 på Grand Hotell, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 31. august 2016 kl 1530 på Grand Hotell, Steinkjer Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elise Holtan Pavall Årbogen, Jorunn

Detaljer

Vedtekter NMF Rogaland

Vedtekter NMF Rogaland Vedtekter NMF Rogaland -Godkjent Regionsting 27. mars 2011 1 ORGANISASJON a. Norges Musikkorps Forbund Rogaland, NMF R, stiftet i 1928 som Vesterlen Musikkforbund, er et organisatorisk ledd i NMF. b. Norges

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598 Årsberetning 2016 for Fagforbundet Rissa avd 598 Innledning... 3 Tillitsvalgte... 4 Valgkomité... 5 Revisorer... 5 Andre utvalg... 5 Klubber... Feil! Bokmerke er ikke definert. Koordineringsledd... 5 Kontorforhold...

Detaljer

MØTEINNKALLING. seksjonsleder Børge Tingstad, tlf eller e-post: SAKLISTE

MØTEINNKALLING. seksjonsleder Børge Tingstad, tlf eller e-post: SAKLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: 50 SST TRØNDELAG Møtested: Dronningensgt.10, 7011 Trondheim : 06.04.2017 Tid: 10:00-16:00 Til stede: Forfall meldes til: Styret i seksjon samferdsel og teknisk seksjonsleder Børge

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 20. april 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 20. april 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 20. april 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elise Holtan Pavall Årbogen, Eli Rishaug, Jorunn Oddny

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Carina Okkenhaug Vang, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug,

Detaljer

Vedtekter for Framfylkingen

Vedtekter for Framfylkingen Vedtekter for Framfylkingen Vedtatt på det 17.ordinære landsmøte På Ringsaker 19.-21. juni 2015 1 FORMÅL Organisasjonens formelle navn er Framfylkingen - LOs barne- og familieorganisasjon. Vi ser det som

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 37 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

FAGFORBUNDET TRONDHEIM. Protokoll fra 5. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim

FAGFORBUNDET TRONDHEIM. Protokoll fra 5. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim FAGFORBUNDET TRONDHEIM Protokoll fra 5. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim Dato: 29.01.13 Klokken: 18.00 Sted: Nova kurs og konferansesenter, 4 etg. Dagsorden: Årsberetninger. Regnskap. Innkomne

Detaljer

Protokoll styremøte torsdag 26. november 2015 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte torsdag 26. november 2015 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte torsdag 26. november 2015 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug, Jorunn Oddny Aarsbog,

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Kretsens formål er å samle forbundets

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

1-2 november representantskap Sør-Trøndelag, Røros, desember felles representantskapsmøte Nord og Sør-Trøndelag på Scandic Hell.

1-2 november representantskap Sør-Trøndelag, Røros, desember felles representantskapsmøte Nord og Sør-Trøndelag på Scandic Hell. Dato: 13 september kl.16.00-19.30 Sted: Laugsand bydelskafe Tilstede: Kristin Sæther, Edvin Helland, Svein Olav Aarlott, Sigmund Midtbø, Ismail Elmi Salad, Grethe Ramsland, Frøydis Gaare, Tone Aunmo, Fanny

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER MANDAG 23. JANUAR 2017 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER MANDAG 23. JANUAR 2017 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER MANDAG 23. JANUAR 2017 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 45 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 42 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Representantskapet Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 06.11.12 kl. 11:00 18:00 07.11.12 kl. 09:00 13:00 Ved protokollen: Else Thorstensen

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer