PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG"

Transkript

1 PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Representantskapet Møtested: Røros Hotell, Røros Møtedato: 25. mars 2014 kl. 11:00-18: mars 2014 kl. 09:00 13:00 Ved protokollen: Else Thorstensen ÅPNING v/fylkesleder Arne Jan Skjerdingstad. Fylkesleder kom inn på følgende punkter i sitt åpningsforedrag: Landsmøtet Ga ros for ett meget godt arbeid fra delegasjonen Vi fikk igjennom 40 av 99 innsendte forslag Organisasjonsprosjektet videreføring av Godt fagforeningsarbeid Viktighet av godt vervearbeid vi øker medlemsmassen, men er blitt færre yrkesaktive medlemmer Strategiplan for 2015 Fagforbundets hovedpunkter Fagligpolitisk arbeid Solidaritets- og internasjonalt arbeid Tariff og konfliktberedskap Lykke til med møtet! REGISTRERING Registrering/opprop ved Gunn Eline Flakne. Til stede: Se vedlagte oversikt. Permisjoner: Permisjonssøknad fra Kjell Magnar Hov fra kl mars og ut møtedagen. Permisjon innvilget

2 DAGSORDEN PKT. 1 ÅPNING/KONSTITUERING INNKALLING Saksfremlegg: Innkallingen ble sendt ut til delegatene Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. Følgende hadde ordet: Arne Jan Skjerdingstad REPRESENTANTSKAPETS VEDTAK: Innkallingen godkjennes. DAGSORDEN Forslag til vedtak: SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. SAK 5 SAK 6. SAK 7. SAK 8. SAK 9. ÅPNING VALG AV REDAKSJONSKOMITE VEDTAKSSAKER A. ÅRSBERETNING 2013 B. REGNSKAP 2013 C. AKTIVITETSPLAN 2014 (ORIENTERINGSSAK) D. BUDSJETT 2014 E. VALG AV VALGKOMITE FOR FYLKESMØTE 2015 MEDLEMSUTVIKLING / VERVING FAGLIGPOLITISKE UTFORDRINGER KOMPETANSESENTERETS TIME INFO FRA SEKSJONER, UNGDOM OG PENSJONIST REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING AVSLUTTNING Følgende hadde ordet: Arne Jan Skjerdingstad REPRESENTANTSKAPETS VEDTAK: Dagsorden godkjennes.

3 DAGSORDEN PKT. 2 VALG AV REDAKSJONSKOMITE Fylkesstyrets forslag til vedtak: Roger Mogseth, leder Randi Eli Svein Olav Aarlott Kari M. Stensås Ingvar Sund Følgende hadde ordet: Arne Jan Skjerdingstad REPRESENTANTSKAPETS VEDTAK: Enstemmig valgt. DAGSORDEN PKT. 3 A STYRETS BERETNING Nestleder Gunn Elin Flakne innledet og gikk igjennom styrets beretning. Det ble åpnet for debatt. Følgende hadde ordet: John Peder Denstad flere ganger, Inger Mathisen, Mats Monsen, Per Hjertaas, Tarjei Leistad 2 ganger, Edvin Helland, Børge Tingstad, Grete Yri Auestad, Svein Olav Aarlott, Arne Jan Skjerdingstad 2 ganger, Ulf Steen, Geir Magne Skavern Beretningen vedlegges protokollen. REPRESENTANTSKAPETS VEDTAK: Enstemmig valgt. DAGSORDEN PKT 3B REGNSKAP 2013 Adm. sekretær Liv Reklev Bolme gjennomgikk regnskapet. Fylkesleder Arne Jan Skjerdingstad innledet om fordeling av overskudd og besvarte spørsmål fra salen. Medlem av revisjons- og kontroll komiteen Unni Kvarnløff leste opp Revisjonsberetningen.

4 Fylkesstyrets forslag til vedtak: Representantskapet godkjenner regnskap for Årsoverskudd på kr ,32 fordeles slik: Kr settes av til Landsmøte Kr settes av til alliansebygging Kr settes av til solidaritets- og internasjonalt arbeid Kr settes av til vervearbeid Kr settes av til ungdomsarbeid Kr settes av til 10 % frikjøp av ungdomstillitsvalgt Kr settes av til 10 % frikjøp til samhandlingsreformen Kr settes av til refusjonskrav godtgjøring 2013 Kr settes av til organisatorisk aktivitet Følgende hadde ordet: Grethe Ramsland, Arne Jan Skjerdingstad Årsoverskudd på kr ,32 fordeles slik: Kr settes av til Landsmøte Kr settes av til alliansebygging Kr settes av til solidaritets- og internasjonalt arbeid Kr settes av til vervearbeid Kr settes av til ungdomsarbeid Kr settes av til 10 % frikjøp av ungdomstillitsvalgt Kr settes av til 10 % frikjøp til samhandlingsreformen Kr settes av til refusjonskrav godtgjøring 2013 Kr settes av til organisatorisk aktivitet Regnskap for 2013 enstemmig vedtatt. DAGSORDEN PKT. 3 C AKTIVITETSPLAN 2013 Fylkesleder Arne Jan Skjerdingstad orientert om fylkeskretsens aktivitetsplan. Fylkesstyret forslag til vedtak: Representantskapet tar aktivitetsplan for 2014 til orientering. Følgende hadde ordet: Grete Yri Auestad

5 Aktivitetsplan tatt til orientering. Enstemmig vedtatt DAGSORDEN PKT. 3 D BUDSJETT 2014 RAMMEBUDSJETT 2014 Arne Jan Skjerdingstad la frem budsjettforslag for Forslag til vedtak: Representantskapet i Fagforbundet Sør-Trøndelag godkjenner fylkesstyrets forslag til rammebudsjett Følgende hadde ordet: Edvin Helland, Arne Jan Skjerdingstad REPRESENTANTSKAPETS VEDTAK: Representantskapet i Fagforbundet Sør-Trøndelag godkjenner fylkesstyrets rammebudsjett DAGSORDENS PKT. 3 E VALG AV VALGKOMITEE TIL FYLKESMØTE 2015 Saksfremlegg: Fagforbundets landsmøte 2013 vedtok endringer i vedtektene angående valgordningen og sammensetting av valgkomitee. Vedtektene For fylkeskretsen betyr dette at hele fylkesstyre med vara medlemmer skal velges på fylkesmøte. Dette innbefatter da seksjonsledere, ungdom og pensjonisttillitsvalgt med vara medlemmer. Det skal velges en valgkomitee der minimum en fra hver seksjon, ungdom og pensjonist skal være representert. Ut over dette står en fritt i å vedta totalt antall representanter. I vår fylkeskrets har de fleste avdelinger valgt sin egen valgkomitee etter de gamle vedtektene. Da vil da være riktig å ta hensyn til dette ved nytt valg, slik at minst en av dem valgte i den enkelte komitee også velges inn i den nye. Forslag til vedtak: Fagforbundet Sør-Trøndelag velger en valgkomitee til fylkesmøte bestående av 9 personer, uten vara medlemmer. Sammensettingen skal være slik at hver seksjon, ungdom og pensjonist skal ha minst 1 medlem i komiteen. Valgkomiteen velges på representantskapsmøte mars 2014.

6 Valgkomitee til fylkesmøte 2015: Grethe Ramsland leder avd. 069 Ingvar Sund avd. 611 John Olav Berdahl avd. 494 Toril Indergård SHS avd. 069 Marianne Rognmo SKA avd. 169 Rune Magnussen SST avd. 047 Beret Andreassen SKKO avd. 612 Thomas Albertsen Ungdom avd. 069 Kristine Fogderud Pensjonist avd. 069 Følgende hadde ordet: Svein Olav Aarlott, Ragnar Grønås, Arne Jan Skjerdingstad, Stig Bergsrønning Valgkomitee til fylkesmøte 2015: Grethe Ramsland leder avd. 069 Ingvar Sund avd. 611 John Olav Berdahl avd. 494 Toril Indergård SHS avd. 069 Marianne Rognmo SKA avd. 169 Rune Magnussen SST avd. 047 Beret Andreassen SKKO avd. 612 Thomas Albertsen Ungdom avd. 069 Kristine Fogderud Pensjonist avd. 069 Enstemmig vedtatt. DAGSORDEN PKT. 4 MEDLEMSUTVIKLING / VERVING Innledning ved organisasjonssekretær Tarjei Leistad. Representantskapet jobbet i grupper med følgende spørsmål: 1. Hvordan få bedre verving i fagforeningene? 2. Hvordan kan fylkeskretsen bidra? 3. Hvordan få opp engasjementet for vervearbeidet? Følgende hadde ordet: Stig Bergsrønning, Geir Magne Skavern, Per Hjertaas, Edvin Helland, Grete Mosand Tatt til orientering.

7 DAGSORDEN PKT. 5 FAGLIGPOLITISKE UTFORDRINGER Innledninger ved leder av samfunnspolitisk avd. i Fagforbundet Gunn Karin Gjul og nestleder Gunn Elin Flakne. Hvordan skal vi jobbe frem mot Fylkes- og kommunevalget i 2015 og Stortingsvalget i 2017? Gjul kom videre inn på den nye regjeringens politikk og våre utfordringer med dette. Arbeidstidsreformer Endringer i arbeidsmiljøloven Normalarbeidsdagen Midlertidige ansettelser Vi må jobber for å beholde den Norske Modellen som har: Gode velferdsordninger En stor og aktiv offentlig sektor Trepartssamarbeid i arbeidslivet som har gitt økonomisk vekst for landet, reallønnsvekst for arbeidstakerne og få arbeidskonflikter Små sosiale forskjeller sammenlignet med mange andre land. Fagforbundet er unikt med fagforeninger i alle landets kommune. Godt skolerte tillitsvalgte. Klare fagligpolitiske standpunkt. Vi har en unik mulighet å påvirke lokalsamfunn og regioner om Fagforbundets politikk. Følgende hadde ordet: Per Hjertaas, Grete Mosand, Kurt Rønning, Janne K. Bjørnerås, Steinar Brekkan, Svein Olav Aarlott, Børge Tingstad, Ole Roger Berg, Geir Magne Skavern. Tatt til orientering. DAGSORDEN PKT. 6 KOMPETANSESENTERETS TIME Innledning av rådgiver Knut Erik Soknes. Innledningene vedlegges protokollen. Følgende hadde orden: Per Hjertaas, Sigmund Eidem, Tarjei Leistad, Kurt Rønning,

8 Tatt til orientering. DAGSORDEN PKT. 7 INFO FRA SEKSJONENE, UNGDOM OG PENSJONIST Div. informasjon fra seksjonene og utvalgene Tatt til orientering. DAGSORDEN PKT. 7 REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Redaksjonskomiteen leder Roger Mogseth la forslag på fire uttalelser Tankesmia AGENDA Forstiller Per Hjertaas, Fagforbundet Trondheim Følgende hadde ordet: Gunn Elin Flakne, Per Hjertaas 2 ganger, Ole Roger Berg Endringsforslag fra Ole Roger Berg: Siste setning endres til: Fagforforbundet Sør-Trøndelag mener LO må sørge for at Agenda forankrer seg i fagbevegelsens verdigrunnlag ellers må LO trekke seg ut. Per Hjertaas trekker sitt forslag. Enstemmig vedtatt med endring av siste setning Kommunevalget 2015 Forslagsstiller Svein Olav Aarlott, Fagforbundet Trondheim Følgende hadde ordet: Svein Olav Aarlott, Gunn Elin Flakne Enstemmig vedtatt

9 Sosial dumping i regi av Trondheim kommune Forslagsstiller Ole Roger Berg, Fagforbundet Buss og sporveisarb.forening Følgende hadde ordet: Ole Roger Berg, Per Hjertaas Enstemmig vedtatt Tariffoppgjøret 2014 Forslagsstiller redaksjonskomiteen Følgende hadde ordet: Ole Roger Berg, Tarjei Leistad, Svein Olav Aarlott, Jarle Øra Forslag fra Ole Roger Berg: Forslaget deles i to, ett forslag som går på lønn og ett som går på pensjon Forslag fra redaksjonskomiteen: Redasjonskomiteen trekker sitt forslag. Forslag fra Tarjei Leistad, fylkesstyret Forslaget avvises Forslaget avvises med klart flertall Vedlegg til protokollen: Deltagerliste Vedtatte uttalelser

10 Presentasjon fra Tarjei Leistad Presentasjoner fra Knut Erik Soknes

11 Representantskapsmøte Røros hotell, mars 2014 Avd. Fagforening Representant 008 Fagforbundet Ingeniørvesenets 1. Knut Erik Elnæs forfall 1. Jan Mostervik - vara arbeider forening 2. Susanne M. Wold 032 Fagforbundet Hemne 3. Randi S. Eli 4. Elin Dromnes 040 Fagforbundet Renholdsverket 5. Tor Andreas Skagseth forfall 6. Sigmund Dreier forfall 6. Tomy Eggen - vara 047 Fagforbundet BSF 7. John-Peder Denstad- forfall Per Erik Kufås 9. Harald Sehm forfall 9. Trond Bolkan - vara 069 Fagforbundet Trondheim 10. Kristin Sæther forfall 10. Sigmund Midtbø - vara 11. Edvin Helland 12. Terje Hovde forfall 12. Øyvind Eklo - vara 13. Inger Mathisen 14. Geir Magne Skavern 15. Sebastian Sætheraas ikke møtt 16. Frøydis Gaare forfall 16. Grethe Ramsland - vara 17. Svein Olav Aarlott 18. Per Hjertaas 19. Gøril M. Rosten - forfall 104 Fagforbundet Trøndelag Teater 20. Egil Buseth 126 Fagforbundet Tr.h. Brannkorpsforening 21. Lars Erik Lunde ikke møtt 22. Roy Hveding - ikke møtt 169 Fagforbundet avd. 169 STFK 23. Øivin Stav forfall 23. Brit Asmussen vara 24. Trine Sinkaberg 178 Fagforbundet PH St.Olavs Hospital 25. Ulf Steen 26. Normann Sandvik- forfall 26. Andrea Haugnes - vara 186 Fagforbundet Midtre-Gauldal 27. Brit Inger Aune 28. Kari M. Stensås 233 Fagforbundet Røros 29. Karen Thygesen - forfall 29. Steinar Brekkan vara

12 30. Rene Holm 307 Fagforbundet Tydal 31. Ingrid Haugen forfall 313 Fagforbundet Meldal 32. Britt Ingeborg Hansen 33. Bente Fagerli 314 Fagforbundet Selbu 34. Jorid Dyrdal 35. Kari Krogstad 324 Fagforbundet Frøya 36. Olav Raanes 37. Ann Katrin Silset - forfall 342 Fagforbundet Orkdal/Agdenes 38. Nina Blåsberg 39. Jorunn Ysland 40. Kari Mette Nilsen 349 Fagforbundet Melhus 41. Astrid Lislien forfall 41. Rita Blokkum - vara 42. Trond Østeraas 43. Solfrid Anita Løvseth - forfall 43. Marit Seehuus - vara 360 Fagforbundet Malvik 44. Line Johnsen 45. Morten Sjaastad 46. Elin Refsnæs 413 Fagforbundet Ørland 47. Ann Berit Nervik 48. Unni Torp Steen 418 Fagforbundet Oppdal 49. Jan Nøstberg 50. Eli Anita Aalbu forfall Fagforbundet Holtålen 51. Kjell Magnar Hov 52. May Britt Aasen 432 Fagforbundet Tr.heim og omeng 53. Asgeir Tillerflaten Vaktmesterfor. 494 Fagforbundet St. Olavs Hospital 54. John-Olav Berdahl- forfall 54. Unni A. Aasen - vara 55. Mette Sætervold forfall 56. Sigmund H. Eidem 57. Torill Enge 535 Fagforbundet Hitra 58. Mari Ann Glørstad 59. Eldbjørg Broholm forfall 59. Wenche Lervold Helsø - forfall 545 Fagforbundet Rennebu 60. Gunhild Romsås Olsen- forfall 60. Unni Storli vara 61. Turid Buum 598 Fagforbundet Rissa 62. Audhild Sjøli 63. Elin Sunde 599 Fagforbundet Åfjord 64. Bjørg Markanes

13 600 Fagforbundet Osen og Roan 65. Fridtjov Kvernland 611 Fagforbundet Klæbu 66. Ingvar Sund 67. Kari Neergaard 612 Fagforbundet Skaun 68. Liv Brekken Kirkaune 69. Heidi Olsen 623 Fagforbundet Bjugn 70. Lisbeth Robertsen forfall 70. Tore Myhre - vara 71. Ragnar Grønås 679 Fagforening for rådmenn og 73. Jarle Øra andre ledere 74. Grete Underhaug forfall 757 Fagforbundet Snillfjord 75. Grete Stolpnes Fylkesstyret Sør-Trøndelag Seksjon helse og sosial Seksjon samferdsel og teknisk Seksjon kontor og administrasjon 77. Arne Jan Skjerdingstad, leder 78. Gunn Elin Flakne, nestleder 79. Tarjei Leistad, organisasjonssekretær 80. Grete Yri Auestad, oppl.ansvarlig 81. Ole Roger Berg, styremedlem 82. Solfrid A. Løvseth, styremedlem 83. Kristin Sæther, styremedlem - forfall 84. Gunn Karin Olsen, styremedlem- forfall 85. Roger Mogseth, styremedlem 86. Sonia Kvam, ungd.tillitsvalgt forfall 86. Mats Monsen- vara forfall Judith Refsnæs, pensj.tillitsv 88. Grete Mosand, SHS 89. Børge Tingstad, SST 90. Janne K. Bjørnerås, SKKO 91. Tor Andreas Skagseth, SKA 92. Kurt Rønning 93. Frode Høiseth 94. Veronica Larsen Haugan - forfall 94. Elisabeth Stokke - vara 95. Heidi Samdal 96. Marit Anita Jørstad 97. Stig M. Bergsrønning 98. Wenche Sagøy - forfall 99. Jan Morten Sumstad forfall 100. Are Reiten 101. Ann Mari Eide forfall 102. Christin Sleppen - forfall 103. Jorunn Alsethaug Seksjon kirke, kultur og oppvekst 104. Inger Strand 105. Randi Skare 106. Frode Strickert

14 Forelesere/Gjester/Ansatte: Kompetansesenteret i Trondheim Fagforbundet Revisjonskomiteen Fagforbundet Sør-Trøndelag Fagforbundet Sør-Trøndelag Fagforbundet Sør-Trøndelag Hanne Arntzen - forfall Knut Erik Soknes Gunn Karin Gjul Unni Kvarnløff Else Thorstensen Liv Reklev Bolme Line Jegtvik

15 Uttalelse 1: Tankesmia AGENDA Fagforbundet Sør-Trøndelag ber LO-leder Gerd Kristiansen om å ta initiativet til en ny gjennomgang av LOs forutsetninger for deltakelse i Tankesmia AGENDA AS. Begrunnelse: Fagforbundet Sør-Trøndelag mener det er uforsvarlig bruk av medlemskontingent på 12 millioner kroner når 60% av aksjekapitalen til Agenda kommer fra mangemilliardæren og markedsliberalisten Trond Mohn Trond Mohn er styreleder/styremedlem i nærmere 50 investor-, holding- og fondsforvaltingsselskaper, et miljø som er helt fremmed for fagbevegelsens medlemmer. Trond Mohn uttaler blant annet til Dagens næringsliv at lovlig arbeidskamp er utgått på dato. Et slikt utsagn er uforenlig med grunnlaget for fagbevegelsens eksistens. Fagbevegelsen har fra før Manifest analyse, De Facto, For Velferdsstaten og FAFO som stiller kritiske spørsmål på oppdrag fra fagbevegelsen. Nytilsatt daglig leder i AGENDA får 1,3 millioner kroner i årslønn, samtidig som hun uttaler at hun vil forandre velferdsstaten, i hvilken retning sies det lite om. Hun søkte selv denne jobben og da må hun selv ta ansvaret for at hun går ned i lønn i forhold til direktørstillingen i DNB. Troverdigheten til fagbevegelsen i egne rekker undergraves med slike lønnsnivå i egne organisasjoner. Vi Trenger ikke å kopiere høyresidas tankesmie CIVITA. Markedsliberalisme og høyrepolitikk overlater vi til Høyrepartiene. Fagforbundet Sør-Trøndelag mener at LO må sørge for at Agenda forankrer seg i fagbevegelsens verdigrunnlag ellers må LO trekke seg ut.

16 Uttalelse 2: Kommunevalget 2015 Fagforeningene i kommunene har styrke til å kunne bli den kraftigste krafta i lokalmiljøet. Ingen organisasjon kan mønstre så stor del av kommunes innbyggere når det trengs. Vår motpart næringslivsfolk og næringsforeninger har i kraft av sine eiendommer og kapital stor påvirkningskraft, mens vi har folk. Vi er de som betaler inn mesteparten av skatten, det er vi som skaper verdiene, pleier de som trenger det, holder rent og underviser og passer barna i kommuner, vi som brøytet snø og har mest behov for de tjenestene kommunen yter. Det skulle være en selvfølge at vi også skal utforme framtida der vi bor. Det er ikke nok at fagorganiserte bare skal bruke stemmeretten, vi må også legge premissene for hvordan kommunen vår skal utvikles. Dette kan vi gjøre på flere måter. Metoden med at fagforeningene går sammen i god tid før valget og stiller konkrete krav til partiene, der vi i ettertid oppfordrer våre medlemmer til å stemme på de partiene som støtter oss har vist seg å være en god modell. Dette er gjort i Trondheim og Fredrikstad med vellykka resultat. Representantskapet ber fylkesstyret i løpet av våren 2014, invitere de kommuneforeningene som ønsker å bruke Trondheimsmodellen lokalt til et seminar der erfaringene blir delt og planer for fremdrift blir lagt.

17 Uttalelse 3: Sosial dumping i regi av Trondheim kommune (TK) Nylig ble det lagt ut et anbud på arbeidskjøring for bevegelseshemmede og dagsenterkjøring for eldre, i 3 anbudspakker. Denne kjøringen har i mange år vært drevet av avdeling Flexibuss i Nettbuss Midt- Norge. Ved anbudet ble kjøringen vunnet av Trøndertaxi og Reistad buss. Da raseres en god og trygg arbeidsplass, med en skikkelig tariffavtale, faste ansatte og ordnede arbeidsforhold. I stedet får vi nå ansatte som kjører på taxitariff, som er en vesentlig dårligere tariffavtale med bl a prosentlønn. Og vi får sjåfører som kjører for et busselskap uten tariffavtale, som stort sett brukere innlede vikarer, uten organiserte arbeidstakere og med flat lønn. Heldigvis for de ansatte er de tilbudt fortsatt jobb i Nettbuss som ordinære bussførere. Like heldige er ikke brukerne av denne tjenesten. Mange av dem er veldig usikre på om de får den samme servicen som i dag. Flere tok til tårene da de ble fortalt at de skulle få helt nye folk å forholde seg til. Noen har allerede fått beskjed om at servicenivået vil bli dårligere. I kommunen eget innkjøpsreglement, som ble vedtatt i fjor, står det at reglementet stiller etiske og sosiale krav som knytter seg til arbeidstakerrettighet og motvirkning av sosial dumping. Videre står det at anbydere skal ha lønns og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av landsomfattende tariffavtaler eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Som et tillegg til reglementet vedtok flertallet i TK at reglementet skulle medvirke til ordnede arbeidsforhold og sikre ansatte medbestemmelse og medinnflytelse. Her bryter altså TK sitt eget reglement og sine egne vedtak. Anbudet starter opp 1.april. Vi krever at anbudsprosessen stoppes slik at dette anbudet kan få en politisk behandling.

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør, Dronningens gt. 10, Trondheim Møtedato: 8. februar 2013 Tid: 13:00 14:20 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: REPRESENTANTSKAPET - FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: Tid: 11:00-13:00

PROTOKOLL. Utvalg: REPRESENTANTSKAPET - FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: Tid: 11:00-13:00 PROTOKOLL Utvalg: REPRESENTANTSKAPET - FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 21. 22.10.2014 Tid: 11:00-13:00 Til stede: Vedlegg: Representantskapet se egen liste Kommunereformen

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 4. mars 2013 Tid: 13:15 16:55 5. mars 2013 Tid: 09:00 09:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

PROTOKOLL. Margrethe Fossland, Kompetansesenteret i Trondheim. Ole Roger Berg, Børge Tingstad, Sonia Kvam og Janne Bjørnerås SAKLISTE

PROTOKOLL. Margrethe Fossland, Kompetansesenteret i Trondheim. Ole Roger Berg, Børge Tingstad, Sonia Kvam og Janne Bjørnerås SAKLISTE PROTOKOLL Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 18.01.2016 Tid: 09:00-14:00 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne,

Detaljer

PROTOKOLL. Sonia Kvam, Inger Strand, Ann-Mari Eide og Stig Bergsrønning

PROTOKOLL. Sonia Kvam, Inger Strand, Ann-Mari Eide og Stig Bergsrønning PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Vertshuset, Røros Møtedato: 26.08. 27.08.2013 Tid: 11:00-11:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad,

Detaljer

PROTOKOLL. Dessuten møtte: Besøk fra våre samarbeidspartnere i Russland ALSWU 4 stk

PROTOKOLL. Dessuten møtte: Besøk fra våre samarbeidspartnere i Russland ALSWU 4 stk PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Britannia hotell, Trondheim Møtedato: 25.-26.11.2013 Tid: 09:00-17:015 og 09:00 11:15 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Røros Hotell, Røros Møtedato: 28. februar 2012 kl. 13:30 16:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler Møtedato: 07.02.11 kl. 09:00-14:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne - permisjon fra kl. 11:00,

Detaljer

PROTOKOLL. Dessuten møtte: Hanne Nordby frem til kl. 1100

PROTOKOLL. Dessuten møtte: Hanne Nordby frem til kl. 1100 PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningensgt. 10, Trondheim Møtedato: 29.09.2014 Tid: 09:00-13:15 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningens gt. 10, Trondheim Møtedato: 30. januar 2012 kl. 0900 1410 Til stede: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE 39/15 RANHEIM ARBEIDERSAMFUNN - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 40/15 NORSK FOLKEHJELP - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE

PROTOKOLL SAKLISTE 39/15 RANHEIM ARBEIDERSAMFUNN - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 40/15 NORSK FOLKEHJELP - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Ørland Kysthotell, Brekstad Møtedato: 14.04.2015 Tid: 13:00-14:30 Til stede: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningens gt. 10, Trondheim Møtedato: 18. juni 2012 kl. 0900 1500 Til stede: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

PROTOKOLL. Grete Yri Auestad, Kristin Sæther, Janne K. Bjørnerås, Jan Nøstberg Inger Strand, Kurt Rønning, Turid Kvalø

PROTOKOLL. Grete Yri Auestad, Kristin Sæther, Janne K. Bjørnerås, Jan Nøstberg Inger Strand, Kurt Rønning, Turid Kvalø PROTOKOLL Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Skifer hotell, Oppdal Møtedato: 13. 14.06.2016 Tid: 10:00-18:00 og 09:00-14:00 Til stede: Forfall: Permisjoner: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin

Detaljer

PROTOKOLL. Judith Refsnæs, Børge Tingstad, Inger Strand, Turid Kvalø, Are Reiten, Kompetansesenteret i Trondheim SAKLISTE

PROTOKOLL. Judith Refsnæs, Børge Tingstad, Inger Strand, Turid Kvalø, Are Reiten, Kompetansesenteret i Trondheim SAKLISTE PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Frøya hotell, Sistranda Møtedato: 21.-22.09.2015 Tid: 11:00-17:30 og 09:00-13:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne,

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningens gt. 10, Trondheim Møtedato: 16. januar 2012 kl. 0900 13:15 Til stede: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE 79/16 16/8631 ØKONOMISK OVERSIKT PR OKTOBER /16 16/8632 LO KONGRESSEN VALG AV REPRESENTANTER

PROTOKOLL SAKLISTE 79/16 16/8631 ØKONOMISK OVERSIKT PR OKTOBER /16 16/8632 LO KONGRESSEN VALG AV REPRESENTANTER PROTOKOLL Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 31.10.2016 Tid: 13:30-17:30 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Fylkesstyret Møtested: Fylkeskontoret, Dronningensgate 10, Trondheim Møtedato: 26.03.2007 kl. 13:30-16:25 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Røros Hotell, Røros Møtedato: Tid: 13:30-17:30

PROTOKOLL. Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Røros Hotell, Røros Møtedato: Tid: 13:30-17:30 PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Røros Hotell, Røros Møtedato: 20.10.2014 Tid: 13:30-17:30 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Tarjei Leistad,

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler Møtedato: 18.01.2010 kl. 09:00-13:45 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad, Solfrid

Detaljer

FAGFORBUNDET TRONDHEIM. Protokoll fra 5. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim

FAGFORBUNDET TRONDHEIM. Protokoll fra 5. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim FAGFORBUNDET TRONDHEIM Protokoll fra 5. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim Dato: 29.01.13 Klokken: 18.00 Sted: Nova kurs og konferansesenter, 4 etg. Dagsorden: Årsberetninger. Regnskap. Innkomne

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler Møtedato: 13.12.2010 kl. 09:00-15:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad, Turid

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 7.-8. mai 2012 kl. 09:00 13:00 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder: Arne Jan Skjerdingstad

Detaljer

PROTOKOLL. Ole Roger Berg, Sonia Kvam - vara møtte, Kompetansesenteret i Trondheim SAKLISTE 71/15 SAMLING FOR LEDERE OG HOVETILLITSVALGTE HØSTEN 2015

PROTOKOLL. Ole Roger Berg, Sonia Kvam - vara møtte, Kompetansesenteret i Trondheim SAKLISTE 71/15 SAMLING FOR LEDERE OG HOVETILLITSVALGTE HØSTEN 2015 PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningensgt. 10, Trondheim Møtedato: 31.08.2015 Tid: 09:00-13:30 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler Møtedato: 09.11.2009 kl. 09:00-14:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad, Solfrid

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Hovde gård, Brekstad Møtedato: 17. 18. september 2012 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør, Dronningens gt. 10, Trondheim Møtedato: 10. desember 2012 Tid: 09:00 13:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningens gt. 10, Trondheim Møtedato: 12. desember 2011 kl. 0900 13:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Fylkesstyret Møtested: Fylkeskontoret, Dronningensgate 10, Trondheim Møtedato: 15.01.2007 kl. 08:30-11:30 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Representantskapet Møtested: Røros Hotell, Røros Møtedato: 28. oktober 2015 kl. 13:00-18:00 29. oktober 2015 kl. 09:00 13:30 Ved protokollen:

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 15.12.2014 Tid: 09:00 13:00

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 15.12.2014 Tid: 09:00 13:00 PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 15.12.2014 Tid: 09:00 13:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad,

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningensgt. 10, Trondheim Møtedato: 06.06.2011 - kl. 09:00-14:00 Til stede: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler Møtedato: 14.12.2009 kl. 09:00-13:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad, Solfrid

Detaljer

PROTOKOLL. Tarjei Leistad, Janne K. Bjørnerås, Kristin Sæther, Solfrid Løvseth, Gunn Karin Olsen SAKLISTE

PROTOKOLL. Tarjei Leistad, Janne K. Bjørnerås, Kristin Sæther, Solfrid Løvseth, Gunn Karin Olsen SAKLISTE PROTOKOLL Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 14.12.2015 Tid: 09:00-13:45 Til stede: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Grete Yri Auestad, Grete Mosand, Nina

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler Møtedato: 17.01.2011 kl. 09:00-14:10 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Ved protokollen: Møteleder: Arne Jan Skjerdingstad,

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Representantskapet Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 06.11.12 kl. 11:00 18:00 07.11.12 kl. 09:00 13:00 Ved protokollen: Else Thorstensen

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 26. mars 2012 kl. 09:00 13:15 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne permisjon fra

Detaljer

PROTOKOLL. Gunnar Ludvigsen fra Kompetansesenteret i Trondheim

PROTOKOLL. Gunnar Ludvigsen fra Kompetansesenteret i Trondheim PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Ørland Kysthotell, Brekstad Møtedato: 07.04.2014 Tid: 09:45-18:00 08.04.2014 Tid: 09:00 14:00 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Arne

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningensgt. 10, Trondheim Møtedato: 29.08.011 - kl. 09:00-14:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn

Detaljer

SAKLISTE 90/14 INNKALLING TIL STYREMØTE 91/14 GODKJENNING AV SAKLISTE

SAKLISTE 90/14 INNKALLING TIL STYREMØTE 91/14 GODKJENNING AV SAKLISTE PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 17.11.2014 Tid: 09:00-15:30 18.11.2014 09:00-12:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gun Elin

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Elin Austmo, Tove Randi Olsen, Rigmor Haukø, Marie Jonsson, Janne K. Bjørnerås, Janne Wik SAKLISTE

PROTOKOLL. Forfall: Elin Austmo, Tove Randi Olsen, Rigmor Haukø, Marie Jonsson, Janne K. Bjørnerås, Janne Wik SAKLISTE PROTOKOLL Utvalg: 50 REGIONSTYRET TRØNDELAG Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 21.03.2017 Tid: 13:00-17:00 Til stede: Dessuten møtte: Arne Jan Skjerdingstad, Brit Gulli Rones, Gunn Elin Flakne, Gerd

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Dato: 10. januar 2012, kl. 16.00-20.45 Sted: Tilstede: Edvin Helland, Inger Mathisen, Terje Hovde, Svein Olav Aarlott, Grethe Ramsland, Kari Engen, Frøydis

Detaljer

FAGFORBUNDET TRONDHEIM. Protokoll fra 3. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim. 15. februar 2011

FAGFORBUNDET TRONDHEIM. Protokoll fra 3. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim. 15. februar 2011 FAGFORBUNDET TRONDHEIM Protokoll fra 3. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim 15. februar 2011 kl. 18.00 i Nova kurs og Konferansesenter, 4 etg. Ved møtets start var det 3 inviterte gjester og 62 medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. Marius Granås, Liv Reklev Bolme til sak 61/14, Kristian Tangen til drøftingssak om LO fylkeskonferansen

PROTOKOLL. Marius Granås, Liv Reklev Bolme til sak 61/14, Kristian Tangen til drøftingssak om LO fylkeskonferansen PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningensgt. 10, Trondheim Møtedato: 01.09.2014 Tid: 09:00-14:30 Til stede: Dessuten møtte: Forfall:

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler, Dronningensgt. 10, Trondheim Møtedato: 10. juni 2013 Tid: 09:00-12:00 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: 50 FYLKESSTYRET TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Trøndelag, tjenestested Steinkjer Møtedato: Tid: 10:30-12:30

PROTOKOLL. Utvalg: 50 FYLKESSTYRET TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Trøndelag, tjenestested Steinkjer Møtedato: Tid: 10:30-12:30 PROTOKOLL Utvalg: 50 FYLKESSTYRET TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Trøndelag, tjenestested Steinkjer Møtedato: 30.-31.05.2017 Tid: 10:30-12:30 Til stede: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne,

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør- Trøndelag Møtedato: Tid: 09:00-14:00

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør- Trøndelag Møtedato: Tid: 09:00-14:00 PROTOKOLL Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør- Trøndelag Møtedato: 09.05.2016 Tid: 09:00-14:00 Til stede: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Tarjei Leistad, Grete Yri Auestad

Detaljer

Kristin Sæther, Gøril Rosten, Per Hjertaas og Janne Bjørnerås. Valg LO i Trondheim, Paroler 1.mai og Innspill til valgkomiteen:

Kristin Sæther, Gøril Rosten, Per Hjertaas og Janne Bjørnerås. Valg LO i Trondheim, Paroler 1.mai og Innspill til valgkomiteen: Dato: 01.04.14 kl. 16.00 20.00. Sted: Nova Kurs og konferansesenter, 4 etg. Tilstede: Edvin Helland, Terje Hovde, Inger Mathisen, Svein Olav Aarlott, Sigmund Midtbø, Bente Elisabeth Hepsø Cornejo, Geir

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Dato: 5. oktober, 2010 kl. 16. 00 19.30 Sted: Munkegt. 17 Tilstede: Forfall: Kristin Sæther, Edvin Helland, Terje Hovde, Inger Mathisen, Svein Olav Aarlott,

Detaljer

PROTOKOLL. Kristin Sæther, Gunn Karin Olsen, Elin Austmo, Hege Grande, Nanna Dyrendal, Nina Olsen, Leif-Ketil Lorentsen SAKLISTE

PROTOKOLL. Kristin Sæther, Gunn Karin Olsen, Elin Austmo, Hege Grande, Nanna Dyrendal, Nina Olsen, Leif-Ketil Lorentsen SAKLISTE PROTOKOLL Utvalg: 50 REGIONSTYRET TRØNDELAG Møtested: Quality Grand Hotell, Steinkjer Møtedato: 12.01.2017 Tid: 09:00-11:00 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne,

Detaljer

. Protokoll styremøte, Fagforbundet Trondheim 07.juni 2016

. Protokoll styremøte, Fagforbundet Trondheim 07.juni 2016 Dato: Sted: 07.juni kl.16.00-19.30 Laugsand bydelskafe Tilstede: Edvin Helland, Terje Hovde, Svein Olav Aarlott, Sigmund Midtbø, Janne Bjørnerås, Per Hjertaas, Ismail Elmi Salad, Grethe Ramsland, Bente

Detaljer

PROTOKOLL. Børge Tingstad, Wenche Sagøy, Lorents Gåsvær, Stig Sæther og Birgit Samstad Flaten SAKLISTE

PROTOKOLL. Børge Tingstad, Wenche Sagøy, Lorents Gåsvær, Stig Sæther og Birgit Samstad Flaten SAKLISTE PROTOKOLL Utvalg: 50 SST TRØNDELAG Møtested: Levanger Brannstasjon Møtedato: 07.06.2017 Tid: 12:30-15:30 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Børge Tingstad, Wenche Sagøy, Lorents Gåsvær, Stig Sæther og

Detaljer

Protokoll styremøte Fagforbundet Trondheim Side 1! av 6!

Protokoll styremøte Fagforbundet Trondheim Side 1! av 6! Dato: 17.03.15 kl. 15.00 20.00. Sted: Nova kurs og konferansesenter, 4 retg Tilstede: Forfall: Sak 16/15 Kristin Sæther, Edvin Helland, Terje Hovde, Svein Olav Aarlott, Sigmund Midtbø, Janne Bjørnerås,

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Representantskapsmøte Møtested: Røros Hotell, Røros Møtedato: 30.03.2016 Tid: Kl. 11:00-18:30 31.03.2016 Tid: Kl. 09:00-13:45 Til stede: Deltagerliste: Ved

Detaljer

Protokoll fra til styremøte, Fagforbundet Trondheim

Protokoll fra til styremøte, Fagforbundet Trondheim Protokoll fra til styremøte, Fagforbundet Trondheim Dato: 9. mars 2010, kl. 16.00 19.30 Sted: Munkegt. 17/19 Tilstede: Forfall: Kristin Sæther, Edvin Helland, Terje Hovde, Inger Mathisen, Grethe Ramsland,

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 50 SST TRØNDELAG Møtested: Dronningensgt.10, 7011 Trondheim Møtedato: Tid: 10:00-16:30

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 50 SST TRØNDELAG Møtested: Dronningensgt.10, 7011 Trondheim Møtedato: Tid: 10:00-16:30 PROTOKOLL Utvalg: 50 SST TRØNDELAG Møtested: Dronningensgt.10, 7011 Trondheim Møtedato: 08.02.2017 Tid: 10:00-16:30 Til stede: Forfall: Børge Tingstad, Birgit S.Flaten, Stig Sæther, Are Reiten (forlot

Detaljer

. Protokoll styremøte, Fagforbundet Trondheim 17.november 2015

. Protokoll styremøte, Fagforbundet Trondheim 17.november 2015 Dato: 17. november 2015, kl. 16.00-20.00 Sted: Laugsand bydelskafe Tilstede: Forfall: Kristin Sæther, Edvin Helland, Svein Olav Aarlott, Grethe Ramsland, Frøydis Gaare, Bente Elisabeth Hepsø Cornejo, Geir

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Tariffkonferanse Møtested: Røros Hotell, Røros Møtedato: 28.10.13 kl. 11:00-18:00 29.10.13 kl. 09:00-13:00 Til stede: Ved protokollen: Registrering/opprop ved

Detaljer

PROTOKOLL. Dessuten møtte: Fra Kompetansesenteret for Østlandet møtte Knut Arve Malvik. Fra de ansatte møtte: Bente Oppberget og Rabbia K. Hussain.

PROTOKOLL. Dessuten møtte: Fra Kompetansesenteret for Østlandet møtte Knut Arve Malvik. Fra de ansatte møtte: Bente Oppberget og Rabbia K. Hussain. PROTOKOLL Utvalg: 02 REPRESENTANTSKAPET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet, Keysers gate 15, Oslo Møtedato: 24.11.2016 Tid: 09:00-15:00 Til stede: 92 delegater var tilstede ved møtestart. Dessuten møtte:

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Representantskapet Møtested: Røros Hotell, Røros Møtedato: 29.10.13 kl. 14:00-18:00 30.10.13 kl. 09:00 13:30 Ved protokollen: Else Thorstensen

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler, Dronningensgt. 10, Trondheim Møtedato: 10. april 2013 Tid: 09:00-14:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Tariffkonferanse Møtested: Røros Hotell, Røros Møtedato: 27.10.15 kl. 11:00-18:00 28.10.15 kl. 09:00-12:00 Til stede: Ved protokollen: Registrering/opprop ved

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen Buskerud fylkeskommune, avd. 457 PROTOKOLL ÅRSMØTET 2011 Rica Park Hotell, Drammen 25.01.2011 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Årsberetning for perioden 4. Regnskap 5. Budsjett/ Handlingsplan 6.

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Representantskapet Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 02.11.11 kl. 14:00 18.00 03.11.11 kl. 09:00 13:00 Ved protokollen: Else Thorstensen

Detaljer

Protokoll styremøte Fagforbundet Trondheim Side 1! av 5!

Protokoll styremøte Fagforbundet Trondheim Side 1! av 5! Dato: 27.05.14 kl. 16.00 20.00. Sted: Nova Kurs og konferansesenter, 4 etg. Tilstede: Forfall: Edvin Helland, Inger Mathisen, Svein Olav Aarlott, Grethe Ramsland Bente Elisabeth Hepsø Cornejo, Geir Magne

Detaljer

. Protokoll styremøte, Fagforbundet Trondheim 15.september 2015

. Protokoll styremøte, Fagforbundet Trondheim 15.september 2015 Dato: 15.september 2015, kl. 16.00-20.00 Sted: Laugsand bydelskafe Enkel servering Tilstede: Forfall: Kristin Sæther, Edvin Helland, Svein Olav Aarlott, Sigmund Midtbø, Gørild Rosten, Grethe Ramsland,

Detaljer

Gøril Rosten, Anne Lise Lien, Veronica Haugan og Bente Elisabeth Hepsø Cornejo. Finn Børge Dalen, enhetstillitsvalgt Fagforbundet forfall pga.

Gøril Rosten, Anne Lise Lien, Veronica Haugan og Bente Elisabeth Hepsø Cornejo. Finn Børge Dalen, enhetstillitsvalgt Fagforbundet forfall pga. Dato: 14.10.14 kl. 16.00 20.00. Sted: Laugsand Bydelskafe Tilstede: Kristin Sæther, Edvin Helland, Terje Hovde, Grethe Ramsland, Svein Olav Aarlott, Sigmund Midtbø, Janne Bjørnerås, Per Hjertaas, Geir

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Representantskapet Møtested: Røros Hotell, Røros Møtedato: 14.10.2009 kl. 14:00-18:00 15.10.2009 kl. 09:00-15:00 Ved protokollen: Elisabeth

Detaljer

MØTEINNKALLING. seksjonsleder Børge Tingstad, tlf: eller e-post: SAKLISTE

MØTEINNKALLING. seksjonsleder Børge Tingstad, tlf: eller e-post: SAKLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: 50 SST TRØNDELAG Møtested: Stiklestad Hotell : 07.06.2017 Tid: 13:30-16:00 Til stede: Forfall meldes til: Børge Tingstad, Birgit Samstad Flaten, Per Arne Hansen, Lorents Gåsvær,

Detaljer

MØTEINNKALLING. seksjonsleder Børge Tingstad, tlf: eller e-post: SAKLISTE

MØTEINNKALLING. seksjonsleder Børge Tingstad, tlf: eller e-post: SAKLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: 50 SST TRØNDELAG Møtested: Dronningensgt.10, 7011 Trondheim : 08.02.2017 Tid: 10:00-16:00 Til stede: Forfall meldes til: Børge Tingstad, Birgit Samstad Flaten, Per Arne Hansen, Lorents

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 2: Konstituering Innsendte forslag Dagsordens punkt 2: Konstituering Side 2 Innhold 2.2 Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden... 3 Dagsorden:... 3 Forretningsorden:...

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler, Dronningensgt. 10, Trondheim Møtedato: 13. mai 2013 Tid: 09:00-14:00 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

PROTOKOLL. Tor Andreas Skagseth, Randi Holmli, Anita Pedersen, Anita Aalbu, Unni Kvarnløff og Kjell Arne Elgsæther SAKLISTE

PROTOKOLL. Tor Andreas Skagseth, Randi Holmli, Anita Pedersen, Anita Aalbu, Unni Kvarnløff og Kjell Arne Elgsæther SAKLISTE PROTOKOLL Utvalg: 50 SKA TRØNDELAG Møtested: Dronningensgt.10, 3.etg. 7011 Trondheim Møtedato: 07.02.2017 Tid: 10:00-17:00 Til stede: Forfall: Tor Andreas Skagseth, Randi Holmli, Anita Pedersen, Anita

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Quality Augustin Hotell, Trondheim Møtedato: Tid: 09:00-16:00

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Quality Augustin Hotell, Trondheim Møtedato: Tid: 09:00-16:00 PROTOKOLL Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Quality Augustin Hotell, Trondheim Møtedato: 03.10.2016 Tid: 09:00-16:00 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Tarjei Leistad,

Detaljer

Jahn Harry Kristiansen, Malvik kommune, og Arnstein Trøite, Selbu kommune, ble valgt til å skrive under protokollen sammen med møteleder.

Jahn Harry Kristiansen, Malvik kommune, og Arnstein Trøite, Selbu kommune, ble valgt til å skrive under protokollen sammen med møteleder. Møteprotokoll - Representantskapet Møtedato/tid: 25.04.2016 kl 10:00 11:30 Møtested: Quality Hotel Panorama Møtende medlemmer: Kjell Inge Selbekk Berit Flåmo Jahn Harry Kristiansen Vibeke Mehlum Gunnar

Detaljer

Årsmøte i Fagforbundet, Helse Stavanger HF, avdeling 211 i 2017

Årsmøte i Fagforbundet, Helse Stavanger HF, avdeling 211 i 2017 Protokoll Årsmøte i Fagforbundet, Helse Stavanger HF, avdeling 211 i 2017 Sted: Kantinen i Psykiatrisk klinikk, SUS Tid: Onsdag 25. januar 2017 kl. 18.30 Tilstede: 21 stemmeberettiget SAKLISTE: Konstituering

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 30. mars 2011 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 30. mars 2011 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Hege Ugseth, Tonje Kollerud, Jan Erik Berdahl, Liv Ingunn Rønningen, Atle Sellæg, Ann-Mari Skomsvold

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 30.01.2013 ved Ole Vig videregående skole 1) Åpning Gerd Iren Bruås takket for serveringen ved Ole Vig videregående

Detaljer

1-2 november representantskap Sør-Trøndelag, Røros, desember felles representantskapsmøte Nord og Sør-Trøndelag på Scandic Hell.

1-2 november representantskap Sør-Trøndelag, Røros, desember felles representantskapsmøte Nord og Sør-Trøndelag på Scandic Hell. Dato: 13 september kl.16.00-19.30 Sted: Laugsand bydelskafe Tilstede: Kristin Sæther, Edvin Helland, Svein Olav Aarlott, Sigmund Midtbø, Ismail Elmi Salad, Grethe Ramsland, Frøydis Gaare, Tone Aunmo, Fanny

Detaljer

Dato: kl. 12:00 13:00 Arkivsak: 12/01205 Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra

Dato: kl. 12:00 13:00 Arkivsak: 12/01205 Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra PROTOKOLL Generalforsamling TrønderEnergi AS Dato: 09.03.2015 kl. 12:00 13:00 Arkivsak: 12/01205 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra Tilstede fra eierne: Kommune Andel Representant Agdenes

Detaljer

VALG på årsmøtet 2017 i Fagforbundet Tromsø kommune, avd. 177.

VALG på årsmøtet 2017 i Fagforbundet Tromsø kommune, avd. 177. VALG på årsmøtet 2017 i Fagforbundet Tromsø kommune, avd. 177. Styret (vedtektene 11. 3) Årsmøtet velger styre og avgjør hvilke funksjoner som skal velges ved særskilt og antall styremedlemmer/varamedlemmer.

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Dato: 18. mai 2010, kl. 17.00 20.30 Sted: Munkegt. 17/19 Tilstede: Forfall: Kristin Sæther, Edvin Helland, Terje Hovde, Inger Mathisen, Svein Olav Aarlott,

Detaljer

SEKSJONSKONFERANSEN FEBRUAR 2009 STRAAND HOTELL I VRÅDAL.

SEKSJONSKONFERANSEN FEBRUAR 2009 STRAAND HOTELL I VRÅDAL. Dato 10.03.09 J.nr. 198/09 Arkiv 144 SEKSJONSKONFERANSEN 17. 18. FEBRUAR 2009 STRAAND HOTELL I VRÅDAL. Venke Anny Nes åpnet konferansen for seksjon kontor- administrasjon (SKA). Alle 14 deltakerne presenterte

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal

Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal Til stede: Forfall: Alise Strøm Sørensen, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elise Holtan Pavall Årbogen, Eli Rishaug, Henrik

Detaljer

Fylkesstyrets beretning:

Fylkesstyrets beretning: Fylkesstyrets beretning: Innledning: 2016 har vært et mellomår og preget av at nye personer skal inn i nye roller, spesielt med en helt ny fylkestingsgruppe bestående av Rakel Trondal og Knut Fagerbakke.

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Dato: 7. desember 2010, kl. 16. 00 19.15 Sted: Munkegt. 17/19 Tilstede: Kristin Sæther, Edvin Helland, Terje Hovde, Inger Mathisen, Svein Olav Aarlott, Grethe

Detaljer

Komplett liste tillitsvalgte i Fagforbundet BSF 2014

Komplett liste tillitsvalgte i Fagforbundet BSF 2014 Komplett liste tillitsvalgte i Fagforbundet BSF 2014 Fagforeningsstyret: Leder 1.Nestleder 2. nestleder Trond Bolkan Sekretær John-Peder Denstad Kasserer Opplæringsansvarlig Ungdomstillitsvalgt Andreas

Detaljer

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPETS MØTE

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPETS MØTE AKERSHUS PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPETS MØTE 15/ 16. NOVEMBER 2011 PÅ SØRMARKA Fremmøte: 95 delegater tilstede. Forfall: 15 personer hadde meldt forfall, 3 personer hadde sykdomsforfall. Ikke møtt:

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 31. august 2016 kl 1530 på Grand Hotell, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 31. august 2016 kl 1530 på Grand Hotell, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 31. august 2016 kl 1530 på Grand Hotell, Steinkjer Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elise Holtan Pavall Årbogen, Jorunn

Detaljer

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 ADMINISTRASJONSUTVALG Formannskap + 3 fra arbeidstakerorganisasjonene. AP/SP: John Einar Høvik Line Stein Oddbjørn Ovesen KRF/V Per Rødøy BYS/FRP Solvår Johansen

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Tillitsvalgte i HLF Sør-Trøndelag 2015 (v01 15.03.2015)

Tillitsvalgte i HLF Sør-Trøndelag 2015 (v01 15.03.2015) HLF Sør-Trøndelag Et fylkeslag i Hørselshemmedes Landsforbund Din Hørsel vår sak) Tillitsvalgte i HLF Sør-Trøndelag 2015 (v01 15.03.2015) Fylkesstyret Verv Navn Adresse Telefon E-post Leder Alf Inge Fillingsnes

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole 1) Åpning Alise Sørensen åpnet årsmøtet med å takke for at vi fikk

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598 Årsberetning 2013 for Fagforbundet Rissa avd 598 Innledning... 3 Tillitsvalgte... 4 Valgkomité... 5 Revisorer... 5 Andre utvalg... 5 Klubber... Error! Bookmark not defined. Koordineringsledd... 5 Kontorforhold...

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Carina Okkenhaug Vang, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug,

Detaljer

Resultatkontroll foryngelse og miljø 2015

Resultatkontroll foryngelse og miljø 2015 Resultatkontroll foryngelse og miljø 2015 1601 TRONDHEIM Felt Awirkningspenode Virkesgruppe Utgàtt 0125 HALVARD GRØSETH 1 2012-5 33 87/1/0 KASTBREKKA 0221 SISSEL LANGØRGEN 277/3/0 HØSTADSANDEN 1 2012-8

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 13. januar 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 13. januar 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 13. januar 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Jorunn Oddny Aarsbog, Anne Haugan,

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagfrbundets lkaler Møtedat: 10.05.2010 kl. 09:00-14:00 Til stede: Frfall: Ikke møtt: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Grete

Detaljer

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Dato: Torsdag 28. januar 2010 67 fremmøtte Leder Marion Haave ønsker velkommen. 1 min stillhet for frafalne medlemmer, 20 personer i løpet av det siste

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG PROTOKOLL ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG KONFERANSESALEN, SKJEBERG ADMINISTRASJONSBYGG 30. JANUAR 2008 1. Åpning Eva Elisabeth Johansen ønsket velkommen. Alle reiste seg mens Eva leste navnene på de medlemmene

Detaljer