MAGAGENDA. Stor-Oslo Nord. av Gjøvik. Selger boligdrømmen uten megler. Totalrenovering. OL-helt fant. gullplassen i Nittedal.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAGAGENDA. Stor-Oslo Nord. av Gjøvik. Selger boligdrømmen uten megler. Totalrenovering. OL-helt fant. gullplassen i Nittedal."

Transkript

1 MAGAGENDA Raufoss går under overflaten OL-helt fant gullplassen i Nittedal DolphiTech: Samarbeid med verdens største flyprodusent Selger boligdrømmen uten megler Totalrenovering av Gjøvik Stor-Oslo Nord Konkurranse: Vinn et gavekort på CC Gjøvik!

2 MAGAGENDA Gjøvik åpner sjøfronten til Mjøsa... 4 Næringsrådet som jobber for deg... 6 Flying start fra Raufoss... 7 Den fornøyde togpendleren... 8 Hadelands grønne fyrtårn... 9 Gull å bo i Nittedal Godt mottatt av kommunen Campus Gjøvik er i sterk utvikling Innovasjon på timeplanen Høyere utdanning for de praktisk anlagte. 13 Utvikler ny bydel i Gjøvik Samarbeid om gode løsninger Subsea på Innlandet Forskning og innovasjon Skifter til våtere beitemarker Passer på så du ikke går i nettfellen Lokalsuksess for kjøpesenter Resirkulerer eiendommer Kvalitetsbygger n fra Gjøvik Harestua en moderne stasjonsby Wurth har alt På jobb for et tryggere samfunn Bank kan gi deg fred og ro Har sverget til Nordea i 40 år Fra bøttekott til rekkehus Kupper de beste IT-hodene Hjertet banker for lokalsamfunnet Sentralt plassert langt på landet Trykk: Aller Trykk AS Opplag: Distribution: Dagens Næringsliv Forsidefoto: Sandbeck Magnet Media AS Redaktør Tlf.: Prosjektleder Finn Christian Larsen Tlf.:56 90 Journalister Janne G. Sørgulen Tlf.: Tore Friestad Tlf.: Bjørnhild Vigerust Tlf.: Grafisk utforming Stina Mari Haveland Tlf.: Pernille Jørgensen Tlf.: Mye ledig plass nord for Oslo Gjøvik, Toten, Land, Hadeland og Nittedal er klare til å ta en større del av befolkningsveksten på Østlandet. I dette magasinet får du vite om hvorfor folk trives i regionen Stor-Oslo Nord, og hvorfor du også kommer til å trives der om du er lei av storbyen. Regionen er i posisjon til å ta større del av befolkningsveksten i Osloregionen enn vi tradisjonelt har tatt, sier Næringsrådgiver i Gjøvikregionen Næringsråd, Gunn Mari Rusten. Stor-Oslo Nord består av kommunene Gjøvik, Østre- og Vestre Toten, Nordre- og Søndre Land, Gran, Lunner og Nittedal. Oktetten jobber for å utvikle og forbedre transportnettet i regionen og konsentrerer seg spesielt om Rv4 og Gjøvikbanen. Kommunene i Stor-Oslo Nord opplever vekst, Gunn Mari Rusten i Gjøvikregionen Næringsråd ønsker at Stor-Oslo Nord-samarbeidet mellom de forskjellige regionene på Innlandet skal føre til økt befolkningsvekt og flere bedrifter til regionene. samtidig som vi planlegger for mer. Vi ser på befolkningsveksten i hovedstadsområdet som en mulighet. Vi skal tilby potensielle tilflyttere god infrastruktur og lave kostnader, med gode og helhetlige løsninger for bolig, næring og transport. Hun legger til: Nord for Oslo er det godt med plass, rimelige tomter, flott natur, rikelig kulturmiljø og et godt oppvekstmiljø for barn og unge. Etter hvert blir det også flere og flere bedrifter som etablerer seg her. Vi har god plass. Årlig får vi flere tilflyttere enn dem som flytter ut, sier Gunn Mari Rusten. Dette skal ordførerne ta ansvar for: Vi har stilt ordførerne i Nittedal, Gjøvik og Gran kommuner spørsmål om hva de skal gjøre for å markedsføre sine kommuner i Stor-Oslo Nord. 1 Hvordan vil innbyggerne merke at dere bygger en ny merkevare?? 2 På hvilken måte jobber dere for å utvikle regionen? 3 Hvorfor er regionen et godt sted å være? Fordeler for bedrifter og private. 4 Hva er planene fremover? Hilde Thorkildsen, Nittedal Bjørn Iddberg, Gjøvik kommune Knut Lehre, Gran kommune 1 Folk vil kjenne igjen logoen, vite at dette handler om en spennende region, med utfordringer på samferdselssiden. Samtidig er det en region som har de kvaliteter mange av våre nye innbyggere har ønsket seg lenge. 2 Det viktigste er at vi nå står sammen om vårt budskap. Det er en enorm styrke når åtte kommuner fra to fylker står sammen om å tenke helhetlig og samtidig sette fokus på utfordringene rundt infrastruktur. Vi jobber for å påvirke både sentrale politikere i regjering og på Stortinget, vi jobber for å påvirke fagetatene og vi har etablert en meget god dialog med Oslo. I tillegg er vi selvfølgelig i tett dialog med fylkeskommunen. 3 Det er rik tilgang på gode, trygge boområder. Vi har nærhet til natur og friluftsliv og et variert og spennende kulturliv. I tillegg har vi et spennende og stadig voksende næringsliv i regionen. 4 Vi jobber med å utvikle et nytt sentrum som vi tror det vil gå gjetord om i syv prestegjeld. Vi er opptatt av alle Nittedølambassadørene ambassadølene som kan dele sine opplevelser med venner, familie og forretningsforbindelser. Det kan være kjente mennesker som bor i bygda, men like gjerne alle vi som er glade i bygda vår og som vet hvor god den er å bo i. Vi skal vise frem «det gode livet» i Nittedal. 1 Vi vil arbeide for at «Stor-Oslo Nord» fester seg som et offentlig brukt begrep om en viktig akse i Norge når det gjelder bosetting, næringsliv og samferdsel. Vi vil samarbeide bedre og bredere med arealplanlegging og felles framstøt for et bedret vei- og jernbanesystem. 2 Vi vil på kommunalt ledernivå sammen med Nittedal, Gjøvik og Hadelandsregionen lage felles dokumentasjons- og argumentasjonsmateriale som vi bruker i ulike typer møtevirksomhet mot sentrale beslutningstakere. I økende grad vil vi utvikle et tettere administrativt samarbeid når det gjelder samfunnsplanlegging. 3 Dette er en akse i Innlandet som har gode arealer for bolig- og næringsutvikling. Kommunene har gode offentlige tjenestetilbud, trygge oppvekstmiljøer for barn, rik tilgang på natur- og kulturopplevelser og gode treningsog aktivitetsmuligheter. Nærheten til Oslo er en fordel. 4 Vi er med i felles satsing for å gjøre hele Gjøvikregionen (Gjøvik sammen med Toten- og Landkommunene) mer kjent, og vi samarbeider med de andre Mjøsbyene med samme formål når det byens kvaliteter. 1 Holde fast på alliansen. Bruke begrepet i alle sammenhenger hvor det er naturlig. 2 Stor-Oslo Nord alliansen er først og fremst opprettet for å få mer oppmerksomhet og gjennomslag for samferdselsprosjekter fra Gjøvik til Oslo. I tillegg er formålet også å synliggjøre hvilke muligheter denne regionen har for å avlaste Oslo for den store veksten som vil komme der de nærmeste årene. 3 Vi er tett nok ved og langt nok unna Oslo. Vi har tilgjengelig gode og rimelige næringsog boligarealer. Vi har gode tilbud innenfor friluft, kultur, skole og så videre. Her er det meste enkelt. Tilgang på stabil kompetent arbeidskraft. 4 Holde fast ved alliansen Stor-Oslo Nord. Vi har gående prosjekter, som «Hadeland nært og naturlig.» Vi har ansatte som arbeider spesielt med å utvikle oss til å bli en god boog næringkommune. 2 MAGAGENDA stor oslo-nord Et annonsebilag fra Magnet Media 3

3 Gjøvik åpner sjøfronten til Mjøsa Etter 100 år i dvale åpner Gjøvik seg nå mot Mjøsa. Resultatet: Byen blir mer attraktiv med bystrand, parker, et sentrum lagt til rette for handel og opplevelser og minst 2000 nye boliger. Vi bygger byen på nytt, sier prosjektleder for byutvikling, Paul Berger. Gjøvik skal bli ny. Målet er selvsagt å tiltrekke seg flere folk, å gjøre byen til en naturlig by-konkurrent til blant annet Oslo, og regionen til et mer attraktivt sted å bo og jobbe. I dag bor det mennesker i Gjøvik. Innen 30 år kan tallet fort være det dobbelte. En ja-ånd over hele linjen Gjøvikregionen er i vekst, og et av tiltakene som var sårt tiltrengt, var å pusse opp byen, forteller Paul Berger. Det hersker en entusiastisk «ja-ånd» i Gjøvik. Og det er en deilig følelse å ha når man skal endre et bybildet. Etter flere år med planlegging for å gjøre sentrum til en attraktiv, levende og ikke minst en by hvor biler og myke trafikanter slipper å sloss om gatebildet, er de første fysiske tiltakene godt i gang for å bringe Gjøvik til nye høyder, sier prosjektlederen. Trekker i samme retning Vi har jobbet i flere år med å gi Gjøvik et løft som by. «Vi» er gode samarbeidspartnere fra kommunen, fylkeskommunen, Staten Vegvesen og sentrumsforeningen "Byen vår Gjøvik". Dermed er alle parter representert. Noe som har ført til et knirkefritt samarbeid hvor vi blir enige om by- og arealplanen for Gjøvik, sier Berger. Prosjektet med å gjøre Gjøvik til en bedre by er tverrpolitisk forankret. Slik sett er byplanleggingen i Gjøvik unik i norgessammenheng. Alle er enige om veien, visjonen og målet. I tillegg har vi entusiastiske gjøvikensere som heier på oss, forteller Berger. Dette er planene: Når man skal bygge om en by, er det mange kortsiktige og langsiktige tiltak som dukker opp. Her er noen av høydepunktene som er godt i gang: Opprusting av Storgata og Strandgata. Sistnevnte gjøres om til miljøgate hvor de myke trafikantene prioriteres. Det jobbes aktivt med å frigjøre områder i sentrum til boligbygging. Målet er 2000 nye boliger innenfor sentrumskjernen. Sjøfronten mot Mjøsa åpnes opp. Planen er å bygge rekreasjonsområder og boliger. I planene er det også tegnet inn en bystrand. En strand vil være et kjempeløft for byen. Bygging av ny skysstasjon med opprustning av parkanlegg. Unødvendig parkering skal bort fra gateplan og flyttes til parkeingshus. Spesielt det siste punktet er en kime til debatt, forteller Berger. La meg først og fremst få sagt det: Nei, vi skal ikke gjøre Gjøvik til en bilfri by. Jeg vet det er mange som er opptatt av bilen sin. Men vi skal tenke smartere og vi skal satse mer på parkeringshus. I dag skjemmes byen av rotete og midlertidige parkeringsplasser som burde vært brukt til gatetun eller bebyggelse til allmenhetens best, fastslår Paul Berger. 4 MAGAGENDA stor oslo-nord Et annonsebilag fra Magnet Media MAGAGENDA stor oslo-nord Et annonsebilag fra Magnet Media 5

4 Næringsrådet som jobber for deg Foto: Jonny Opstad For at en av landets største industriregioner skal bli bedre, jobber Gjøvikregionen Næringsråd tett sammen med industri, kommune og fylkeskommune. Sammen skal de trekke til seg flere folk og bedrifter. En annen viktig oppgave til næringsrådet er å profilere regionen utad, med den hensikt å hjelpe næringslivet og rekruttere unge mennesker med etterspurt kompetanse. Næringsrådgiver Gunn Mari Rusten har ansvar for å bistå næringslivet på dette området. All forskning viser at næringslivet søker dit hvor kunnskapen finnes, og slik har vi en unik posisjon i Innlandet, med kompetansemiljøer som Campus Gjøvik, NCE Raufoss, Bioforsk Apelsvoll, Raufoss Industripark og Mustad Næringspark. Vi har inngått et samarbeid med flere av disse miljøene om synliggjøring og rekruttering nettopp fordi vi trenger den beste kompetansen vi kan få. Par i etableringsfasen er en yndet målgruppe, sier han. Utviklingssjef ved DolphiTech, Eskil Skoglund, er spent på hvordan samarbeidet med verdens største flyprodusent Airbus vil utvikle seg. Flying start fra Raufoss DolphiTech fikk fart på utviklingen av sitt håndholdte Ultralydkamera da EADS - Airbus tok kontakt og ønsket hjelp. Det er ikke hver dag verdens største flyprodusent kontakter en liten Raufoss-bedrift, sier daglig leder Dag Rønsen. Den kontakten kan bli gull verdt, for å si det mildt. Og det viser at vi kan få til mye bra her fra Innlandet, sier Rønsen. nå utvikler. Kameraet vil fylle et tomrom i markedet, innen flere bransjer. Og først ut er flybransjen. Næringsrådgiver Gunn Mari Rusten og leder for Gjøvikregionen Næringsråd, Kai Hennning Glæserud. Gjøvikregionen Næringsråds oppgave er å ivareta og utvikle næringslivet i regionen, blant annet ved å være et idéskapende, initiativtakende og koordinerende organ for næringsinterssene i regionen og mellom næringslivet, kommunene, fylkeskommunen og virkemiddelapparatet.. Sammen finner vi de beste løsningene for regionen både på kort og lang sikt. Vi ser det som svært viktig at vi støtter opp under videreutviklingen av det etablerte næringslivet som er i regionen i dag, men samtidig at vi også har høy prioritet på å legge til rette for nyetablerer og nye bedrifter. Og som alle vet: Får vi nye bedrifter til regionen, får vi også flere innflyttere, sier leder Kai Henning Glæserud. En attraktiv region Å markedsføre en attraktiv region er et lagspill. Næringsrådet jobber med flere konkrete saker som vil gagne både næringslivet, og vanlige beboere i regionen. Vi jobber nå intensivt med å bedre infrastrukturen mot Stor Oslo Nord. Her er utbedring av Gjøvikbanen og riksvei 4 svært viktig for regionen. Vi er en region i vekst, og da må infrastrukturen utbygges og forbedres i takt med et økende næringsliv og flere innbyggere i regionen, sier Glæserud. Derfor må vi sørge for at ting er tilrettelagt for nettopp denne målgruppa. Vi må kunne tilby full barnehagedekning, gode oppvekstvilkår, tomter, boliger og fagmiljøer der nyetablerte får utviklet kompetansen sin og utnyttet kunnskapen de sitter med. Vi må synliggjøre de næringene vi er spesielt gode på, som vareproduserende industri, ITteknologi, landbruk og næringsmiddelindustri, transport og logistikk, samt kulturbasert næring. Næringslivet vokser Gjøvikregionen Næringsråd er en motor i næringsutviklingen. Vi er en av de største industriregionene i landet, og håper i framtiden på flere kompetansearbeidsplasser. Dette skal vi få til i godt og nært samarbeid med næringslivet, kommunene fylkeskommunen og virkemiddelapparatet. Jeg ser lyst på næringsutviklingen i regionen. Den er allerede i god vekst, og vår jobb er å legge til rette for en kommende konkurransekraftig næringsutvikling i regionen, sier Glæserud. Gjøvikregionen Næringsråd har i dag 170 medlemmer. Bedriftene i rådet er spredt i kommunene Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Norde Land og Søndre Land. Vi har god plass til nye medlemsbedrifter som vil jobbe for en god næringsutvikling i regionen, sier næringssjefen. Les mer på: «Gull verdt», sier DolphiTechs daglige leder, fordi flyprodusenten Airbus er kjent i markedet for å ha de strengeste kravene til sikkerhet. Dermed baner det vei for aktører innen bil- og offshore-industrien, som allerede har snust på DolphiTechs ultralydkamera. Sikkerhet til videre utvikling Samtidig vet både Rønsen og utviklingssjef Eskil Skoglund at selv om det håndholdte kameraet er klar for markedet, er flyindustrien svært gjennomregulert og det kan ta lang tid å få produktet sertifisert. Men motivasjonen hos Airbus er høy, og DolphiTech regner med å ha det sertifisert i løpet av høsten Først da kan det håndholdte ultralydkameraet på alvor kommersialiseres, og DolphiTech kan begynne å tjene penger. Luften de nå har fått under teknologi-vingene gir selskapet økt ro og enda mer søkelys på videre utvikling. De siste årene har vi hatt dyktige og trofaste investorer som har hatt god tro på oss som teknologiselskap. Det har selvsagt hjulpet på at produktene våre fortløpende har bestått tester, og at selskaper har vist interesse. Men selvsagt: En gang må vi begynne å tjene penger. Nå ser framtiden litt lysere ut for oss alle, sier Rønsen. Lett, men vrient å se skader Det finnes ingen ultralydkamera av det kaliberet DolphiTech Karbonfiber kan ha store skader på innsiden, selv om det ikke er synlige bulker på utsiden. Et bærbart ultralydkamera kommer til overalt, og er lett å ta med seg. For et flyselskap betyr det store besparelser å ta serviceapparatet nærmest ut på rullebanen, i stedet for å sette flyet på verksted. Apparatet er enkelt i bruk. Dermed slipper man sertifisert personell som må håndtere det, sier Skoglund. Rekrutteringshjelp fra kommunen At blant annet verdens største flyprodusent Airbus er mer interessert i DolphiTech enn konkurrentene General Electric og Olympus sine løsninger, er også en fjær i hatten for Raufossingene når det gjelder rekruttering. Nå kan de lete etter flere fagfolk som kan løfte selskapet videre. På det området har kommunen vært en god sparringpartner. Vi har fått god hjelp av Vestre Totens omstillingsprogram. De har hjulpet oss med markedsføring etter fagfolk i lokalmiljø. Et samarbeid vi setter stor pris på. Forhåpentligvis varer det ikke lenge til vi finner nye dyktige fagfolk som kan bidra til å gjøre oss og Raufoss mer kjent ute i verden, sier utviklingssjef Skoglund. Samtidig har vi mange gode sparringpartnere i Raufoss Industripark, hvor blant annet Høgskolen i Gjøvik, SINTEF Raufoss Manufacturing, Hapro, investeringsselskapet Komm-In og Innovasjon Norge er gode å ha med på utviklingslaget, sier han. 6 MAGAGENDA stor oslo-nord Et annonsebilag fra Magnet Media MAGAGENDA stor oslo-nord Et annonsebilag fra Magnet Media 7

5 Fornybar & bærekraftig Den fornøyde togpendleren fra Gran Hadelands grønne fyrtårn Hver arbeidsdag klokken 0539 togpendler Bente Nordhagen Berg fra Gran til Oslo. Hun kombinerer jobb i storbyen med landlige og gode opplevelser hjemme på Hadeland. Hver morgen, uken igjennom, står det en fin gjeng med pendlere på Gran stasjon. Bente har vært togpendler til Oslo i drøyt et år, og er godt fornøyd med ordningen. Gran kommune ligger syv mil nord for Oslo, og togturen med lokaltoget tar drøyt en time og femten minutter. Velger man regiontoget tar turen fem-ti minutter mindre tid. Tog goder i ett smekk Jeg er født og oppvokst på Hadeland, og stortrives her. Men i fjor fikk jeg et fristende jobbtilbud i Oslo, som gjorde at jeg ble togpendler. For min del ble det en tilværelse hvor jeg fikk både i pose og sekk; spennende jobb i Oslo, men samtidig bor jeg på et sted hvor jeg stortrives. Bente Nordhagen Berg stortrives som togpendler fra Gran til Oslo. Hun sier videre at det er hyppige togavganger både morgen og ettermiddag, så det å være togpendler med Gjøvikbanen er ikke noe stress. Mer et lite pusterom i hverdagen, forteller hun. Togturen er bare positiv. Jeg bruker enten tiden til å prate med kjente, lese, jobbe, eller sove i stillevogna. Å togpendle fungerer veldig fint for meg, og vi er mange fra Gran kommune og omegn som toger fram og tilbake til Oslo hver dag, sier hun. Ikke aktuelt med bilstress Det går både regiontog og lokaltog fra Gran, og det er jevnlige avganger. På morgenen har man for eksempel seks avganger å velge mellom og som er i Oslo senest klokken Det samme er det på ettermiddagen. Jeg kunne aldri tenke meg å bo et sted hvor jeg var avhengig av å pendle med bil. Rush dag inn og dag ut. Det er ikke noe for meg, smiler hun. Flott sted å bo For Bente var det heller ikke noe alternativ å flytte til Oslo. Hun synes det er gledelig at det satses på å få enda flere folk til å flytte til Hadeland. Hun mener regionen har mye å by på. Mange er opptatt av tid og distanse til Oslo og Gardermoen. Gran ligger landlig til, men det er kun 40 minutter med bil til Gardermoen, mens det til Oslo tar cirka en time. Men for min familie betyr det mest at vi har det godt i Gran. Småbarnsforeldre har bra barnehagetilbud, idrettslivet er rikt og variert og kulturlivet blomstrer. Tomte- og husprisene er langt lavere her enn i Oslo. I tillegg har vi også en flott natur å bevege oss ut i. Jeg kunne sikkert ramse opp mye mer positivt med Gran og Hadeland, men for meg koker det ned til én viktig ting: Gran og Hadeland er et godt sted å leve. Både for liten og stor, sier Bente. Som Norges eneste klimapådriver skal Kristin Molstad hjelpe kommuner, innbyggere og bedrifter på Hadeland til å satse grønt. Slik skal de bli en attraktiv region nær Oslo. Hadeland består av de tre kommunene Gran, Lunner og Jevnaker, og befinner seg innenfor Oslos entimesradius. Vi mener at Hadeland-regionen er den flotteste regionen i Norge. Med sjøene, skogen og kulturlandskapet side om side innbyr Hadeland til naturopplevelser og aktivt friluftsliv, sier klimapådriver Kristin Molstad fra Hadelands-regionen. Fra ord til handling Det er mange som ønsker å smykke seg med å være «grønne». Den største utfordringen er å komme seg fra ord til handling. Her har Kristin Molstad en unik rolle. Hun skal motivere og være en pådriver for at kommunene når målene i deres klima- og energiplaner, og at det oppnås langsiktige og bærekraftige løsninger for energieffektivisering, energiomlegging og reduksjon av klimautslipp på Hadeland. Grønne energikommuner Regionrådet hadde også en egen klimapådriver for de tre hadelandskommunene fra 2009 til De tre kommunene var de første pilotkommuner i den statlige satsingen «Grønne energikommuner», med mål om at regionen på sikt skulle bli en av Norges grønneste. Satsingen Hadeland har hatt på bioenergi, var bakgrunnen for at de ble invitert med på prosjektet. I regionen er det en rekke større og mindre biobaserte varmeanlegg, og det finnes et nasjonalt kompetansesenter for fornybar energi. En motivator og formidler Kunnskapsformidling og holdningsrettede tiltak blir viktige oppgaver for klimapådriveren. Dette vil styrke kompetansen og mobilisere for energi- og klimaarbeidet i kommunene, befolkningen og næringsliv. Den største utfordringen er å komme seg fra ord til handling når det gjelder å bedre miljøet, sier klimapådriver for Hadelands-regionen, Kristin Molstad Klimapådriveren er allerede i gang med veiledning om energi-sparekontrakter for kommunenes bygningsmasse. Det er mulig å se energi- og klimaarbeidet som en mulighet for fornying og verdiskaping, og jeg skal gjøre mitt beste for å formidle og motivere til nettopp det, forteller Molstad. Jeg håper også at jeg har satt noen tydelige spor i form av reduserte klimagassutslipp og mer miljøbevisste lokale samfunnsaktører når dette prosjektet avsluttes i 2015 Hadeland nært og naturlig Mange forbinder nok Hadeland som en region hvor de nære og naturlige verdiene står i fokus. Vi har stadig flere som vil flytte hit fra blant annet Oslo. For regionen er det viktig at framtiden blir bærekraftig. Vi skal ta vare på alle tilflyttere, og samtidig skal vi utvikle oss til å bli den mest attraktive bo- og etablererregionen på Østlandet for den som vil leve i takt med naturens bæreevne, sier Molstad. Les mer om klimapådriver og hvordan hun kan kontaktes på: no/klimapadriver-forhadeland/ 8 MAGAGENDA stor oslo-nord Et annonsebilag fra Magnet Media MAGAGENDA stor oslo-nord Et annonsebilag fra Magnet Media 9

6 Gull å bo i Nittedal Han har fem VM-gull og et OL-sølv. Nå har Odd-Bjørn Hjelmeset og familien funnet gullstedet på hjemmebane i Slattum i Nittedal. Odd-Bjørn Hjelmeset og familien har funnet roen i Nittedal. Med skiterreng rett utenfor stueveggen, kan den gamle verdensmesteren på ski få holdt seg i god form. Slattum er en tettbebyggelse i Nittedal kommune med om lag 7000 innbyggere. Deriblant Odd-Bjørn Hjelmeset med familie. Han tok med seg langrennsskiene og flyttet til tettstedet i 2006, og har ikke angret et sekund. Vi bodde i Øyer. Stort hus, hytte og garasje. Full pakke. Men jobben var i Oslo, så vi ønsket å flytte nærmere hovedstaden. Samtidig ønsket vi nærhet til naturen, romslig hus og stor nok garasje til alt treningsutstyret. For å få mest mulig valuta for pengene, valgt vi å slå oss til ro i Slattum i Nittedal kommune. Her fikk vi alt. I tillegg ligger det en lysløype 70 meter fra inngangsdøren, gliser Hjelmeset som ikke har tenkt å gjemme bort langrennsskiene innerst i garasjen ennå. Pendler til Oslo De fleste av innbyggerne i Slattum har sitt arbeid i Osloregionen. Det gjelder også Odd-Bjørn og hans kone Elisabeth. Vi bor på landet og jobber i byen. Når det ikke er mer enn 22 kilometer til Oslo sentrum er det en perfekt kombinasjon. Vi kan bruke all vår fritid på et sted med nydelig natur og gode turmuligheter, både sommer og vinter. Slik sett er det perfekt for å bo i Nittedal. Vi har tilgang til «gøy på landet», kombinert med en «kort treningstur» til mer sentrale strøk, mener Hjelmeset. Økt pågang av folk Familien Hjelmeset kom til Slattum for syv år siden. Siden den gang har han sett flere nye boligfelt sprette opp i nabolaget. Han synes det er veldig positivt at det blir flere naboer rundt seg, og at kommunen satser på å få flere tilflyttere til tettstedet. Slattum har svingt seg opp som et tilflyttertettsted de siste årene. Infrastrukturen blir stadig bedre, og mitt inntrykk er at Nittedal kommune legger til rette og tar godt i mot tilflytterne, sier Odd-Bjørn. En av de siste naboene til Odd-Bjørn er skilandslagets Øystein «Pølsa» Pettersen. Nå kan de to ha interne nabomesterskap om hvem som er best på ski. Godt sted å vokse opp At de voksne har det bra i Nittedal, er en ting. Men for mange er det vel så viktig at en kommune legger til rette for barn og unge. Hjelmeset er meget fornøyd med den biten også. Slattum og Nittedal kommune er et sted hvor man blir tatt vare på. Barnehagedekningen er bra. Skolene er gode og idretts-og kulturlivet er godt og voksende. Alt er lagt til rette for at man skal trives i kommunen, som har det positive fortegnet «innflytter-kommune». Det gjør opplevelsespakken Nittedal enda bedre, sier Odd-Bjørn. Arcus` produksjonsanlegg i Nittedal er blant verdens mest avanserte i sitt slag. I dag jobber om lag 400 ansatte i bedriften i Nittedal. Godt mottatt av kommunen Da ArcusGruppen skulle velge nytt hovedkontor i Norge, fikk de så god hjelp i Nittedal at de valgte å etablere seg der. Nå håper de at neste steg blir et enda bedre kollektivtilbud for selskapets over 400 ansatte på Gjelleråsen. ArcusGruppen er Norges største leverandør av vin og brennevin med sine 410 ansatte i Norge. For et par år siden var ArcusGruppen på jakt etter nytt hovedkontor, som også kunne romme deres høyteknologiske tappeanlegg for vin og brennevin, og den omfattende logistikkfunksjonen. Selskapet var på jakt etter sentralt sted på Østlandet. Kort vei til Gardermoen, men også gode forbindelser til alle kartretninger i landet. I Oslo kommune fant ikke ArcusGruppen det de lette etter, og følte at Oslo kommune ikke ønsket industri. Dermed så man på tomter litt nord for hovedstaden. Og for å gjøre en lang historie kort: Valget falt på Gjelleråsen i Nittedal kommune. Vi er veldig fornøyd med den korte avstanden til Gardermoen, samtidig som Nittedal ligger så sentralt plassert på Østlandet at det er effektivt å få varer ut nord, sør, øst og vest i landet. Vi ligger ideelt plassert, mener Per Bjørkum, kommunikasjonsdirektør i ArcusGruppen. Ble tatt vel i mot Bjørkum mener den lille kommunen Nittedal jobbet godt for å legge alt til rette for ArcusGruppen. Det er ikke kun private som trenger å føle seg velkommen i en kommune. Også bedrifter er avhengige av godt samarbeid, og at kommunen legger ting til rette. Hos Nittedal kommune ble vi tatt godt i mot. De har et effektivt apparat for rask saksbehandling, god kommunikasjon og en utpreget god samarbeidsevne med næringslivet. Det likte vi godt, og vi kom fort overens, sier Bjørkum. Byggesøknader ble håndtert profesjonelt og fleksibelt til det beste for ArcusGruppen. I dag er fabrikken, som ligger i Destilleriveien, en av verdens mest moderne innen produksjon og tapping av vin og brennevin, samt logistikk. Kollektivtilbudet kan bli bedre ArcusGruppen er en bedrift som tenker miljøforbedringer i alle ledd. Derfor håper selskapet at det skal bli slutt på at ansatte er avhengig av bilen for å komme på arbeid. Jeg er full av lovord om hvordan Nittedal kommune jobber for å gjøre sitt beste for bedriftene, men innen det kollektive transporttilbudet bør kommunen bli bedre. ArcusGruppen ligger et stykke utenfor hovedtransportårene, og busstilbudet ut til oss er for dårlig. Vi oppfordrer kommunen til å jobbe for å få opprettet bussforbindelse til anlegget. Så slipper vi alle å kjøre på jobb hver dag. Det er jo heller ikke gunstig for miljøet og jeg håper kommunen kan hjelpe oss også på dette området, sier Bjørkum. Arcus-Gruppen er en ledende nordisk aktør innen produksjon, import, salg og distribusjon av vin og brennevin Konsernet er representert i alle de nordiske landene, med datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland Det er over 400 ansatte i konsernet pr MAGAGENDA stor oslo-nord Et annonsebilag fra Magnet Media MAGAGENDA stor oslo-nord Et annonsebilag fra Magnet Media 11

7 Hos Fagskolen Innlandet på Gjøvik kan godt voksne mennesker bli videreutdannet innen praktiske fag. Skolen er en av de mest populære fagskolene i landet. Campus Gjøvik er i sterk utvikling Området Kallerud og Mustad Næringspark er i ferd med å bli regulert til flere hundre tusen kvadratmeter for utdanning og næring. Allerede er det igangsatt og vedtatt 750 millioner kroner i investeringer i nye bygg på Kallerud. Samtidig transformeres Mustad Næringspark fra et område for tradisjonell industri til å huse høyteknologisk virksomhet. Drivkraften i utviklingen er først og fremst Høgskolen i Gjøvik. Høgskolen kjennetegnes ved omfattende forskningsaktivitet, og det drives utstrakt samarbeid med næringslivet regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette preger også Fagskolen Innlandet, som driver fagutdanning i Oppland, Hedmark og Akershus. Den nyeste tilveksten til Campus Gjøvik er et nybygg for subsea-selskapet EAB Engineering, som vil stå klart for innflytting i februar Interesserte som vil vite mer om Campus Gjøvik kan kontakte Industribygg AS og Mustad Næringspark. Høyere utdanning for de praktisk anlagte Innovasjon på timeplanen Som første høgskole i landet har Høgskolen i Gjøvik (HiG) gjort innovasjon til et obligatorisk arbeidskrav i alle studier. Fra høsten 2012 har innovasjon vært obligatorisk for studentene ved Høgskolen i Gjøvik. Redaksjonen Høgskolen i Gjøvik (HiG) tilbyr et bredt spekter av studier innen fagområdene IT, media, teknologi, helse og økonomi og ledelse. Nå innfører skolen et introduksjonskurs i innovasjon for alle førsteårsstudenter og idékonkurransen Idélab-24 som obligatorisk for andreårsstudenter. Konkurrerer om beste idé Idékonkurransen starter med en konferanse der studentene får lære om innovasjon og kreative verktøy som setter dem i stand til å arbeide tverrfaglig med innovasjon. Deretter blir studentene satt sammen i tverrfaglige team og de har da to uker på å utvikle den beste løsningen på en samfunnsutfordring. Evnen til å kommunisere og samarbeide på tvers av fagområder er sentralt i alle sektorer og er avgjørende for å utvikle samfunnet, understreker rektor Jørn Wroldsen. Verdens letteste rulleski Fra før av samarbeider HiG med både det private næringsliv og offentlige aktører for å skape innovasjon. Noen studenter har laget rulleski av karbonfiber, mens andre har innhentet kunnskap selv og fått ulike bidrag fra lokalt næringsliv. Studentenes arbeid har blant annet resultert i seks par rulleski, som trolig er verdens letteste. Dette er innovasjon i praksis. Jeg er imponert, konkluderer rektor Wroldsen. Fagskolen Innlandet på Gjøvik tilbyr høyere utdanning for mennesker som er praktisk anlagt. Det er et skrikende behov for fagfolk med praktisk bakgrunn. Hos oss får du praktisk rettet yrkesutdanning som er gull verdt, sier rådgiver Thor-Åge Bergan. Et godt alternativ til høgskole Fagskolen Innlandet på Gjøvik er et alternativ til høgskolen for mennesker som har et fagbrev innen tekniske fag, landbruksfag, økonomifag, helse og oppvekstfag, eller har fem års relevant erfaring. Flertallet av studentene ved skolen har fast jobb, men ønsker å videreutdanne seg og dermed stå sterkere på arbeidsmarkedet. Bygger videre på fagbrevet Fagskolen Innlandet tiltrekker seg dyktige fagfolk fra bedrifter fra hele landet, forteller Thor-Åge Bergan. Fagbrev i tekniske fag, helse og oppvekstfag, økonomi og ledelse eller landbruksfag er vel og bra. Men dersom man har ambisjoner om lederstillinger, står man langt sterkere etter fullført videreutdanning hos oss. Studentene hos oss har god erfaring fra arbeidslivet, og vet hva som kreves av dem. Ofte tar våre studenter videreutdanning som et ledd i kompetanseheving i regi av arbeidsgiver, sier rådgiveren. Trenger ikke studiekompetanse Han legger til: Det mange som ikke vet at de ikke trenger studiekompetanse for å studere ved fagskolen. Dersom du mangler dette, men har et fagbrev eller relevant arbeidserfaring, er våre dører åpne, forteller Bergan. Uansett hvilket fag man velger, mener vi at en fagskoleutdanning er en solid investering i egen framtid. Etter to eller fire år står man langt sterkere på arbeidsmarkedet. Og ikke minst: De bedriftene som sender sine ansatte på videreutdanning hos oss, får et kompetanseløft som vil lønne seg på sikt, lover Bergan. Fagskolen Innlandet Skolen er på mange måter en konkurrent til høgkolene i Norge. Fagskolen Innlandet retter seg mot praktikerne blant oss. Studentene ved skolen kan enten ta et heltidsstudium over to år, eller nettstøttet studium over fire år. Skolen tilbyr fagutdanning innen tekniske fag, økonomi og ledelse, landbruk og helse og oppvekstfag. Felles for studentene er at de har fagbrev eller fem års relevant yrkeserfaring. Fagskolen Innlandet har til enhver tid drøyt 800 studenter. Studentene kommer fra hele landet. Å studere heltid på en fagskole er gratis. Les mer på: 12 MAGAGENDA stor oslo-nord Et annonsebilag fra Magnet Media MAGAGENDA stor oslo-nord Et annonsebilag fra Magnet Media 13

8 Terje Solheim ved den nye gangbroen som gir kort vei til kompetansemiljøet på Campus Gjøvik. Mustad Næringspark har store utviklingsplaner, og ønsker bedrifter som vil ha nærhet til kompetansemiljø velkommen til å bli med på eventyret. Mustad Næringspark er nesten for en egen bydel å regne, og kan by på gode lokaler i et attraktivt område rikt på historie, natur og muligheter. Cafe Kroken er et møtepunkt for bedrifter i parken, og her kan man fiske sin egen ørretlunsj i Hunnselva. Utvikler ny bydel i Gjøvik I 1832 startet et av Norges mest spennende industrieventyr der Mustad Næringspark nå ønsker å skape morgendagens kompetansemiljø. Tore Friestad Mustad Næringspark på Gjøvik ble etablert i 2004 Forretningsidé er å utvikle Mustad sine eiendommer på Gjøvik Eier kvm. bygg og cirka 200 mål tomt for utvikling Har i dag 64 leieforhold Mustad Næringspark skal tilrettelegge for samspill mellom høyskolemiljøet og næringslivet i Gjøvik. Vi ligger ideelt til for bedrifter som vil etablere seg i et kompetanserikt område, med Campus Gjøvik som nærmeste nabo, sier daglig leder Terje Solheim. Området Mustad Næringspark eier er på 200 mål og inkluderer kvadratmeter bygg. Her finner man blant annet leietakere som Telenor, Gjøvik Kunnskapspark, NAV, Curato, EG Retail AS, Didriksons Norge AS og en rekke andre spennende bedrifter. Høgskolesynergier Vi har gjennomført en mulighetsstudie som viser at vi har et utbyggingspotensiale på omtrent kvadratmeter, og jobber nå med å regulere dette. Vi satser først og fremst på utleie til kompetansebedrifter. Et av våre viktigste fortrinn der er nærhet til kompetansen som finnes ved Campus Gjøvik, sier Solheim og inviterer interesserte bedrifter til å ta kontakt. Han forteller at det i dag er flere IKT-bedrifter etablert i Mustad Næringspark som nyter godt av samspill med høgskolenaboen. Samtidig poengterer han at også bedrifter innen helsesektoren, infrastruktur, økonomi og ledelse og andre konsulentbedrifter kan finne en god samarbeidspartner ved Høgskolen. Høgskolen har blant annet etablert Norsk laboratorium for universell utforming her i Mustad Næringspark, og har en rekke interessante muligheter for synergier med næringslivet, påpeker Solheim. Gammelt og nytt Mustad Næringspark ligger i et område rikt på historie, og den er de opptatt av å ta vare på. Mustad hadde verdens største fiskekrokprodusent mot slutten av 1800-tallet, og fremdeles lages det fiskekroker på området. Vi ligger ved den idylliske Hunnselva hvor et av Norges mest spennende industrieventyr startet i 1832 med etablering av Brusveen Spiger & Ståltrådfabrik. Mye av denne industrien har nå blitt nedlagt eller flyttet til Kina, men vi tar vare på sjelen og den flotte arkitekturen, og skaper et godt, tiltrekkende arbeidsmiljø for kompetansebedrifter rundt dette. Slik blir det en transformasjon fra gammel industri til bærekraftig utvikling, beskriver Solheim. Det inkluderer en flott kantine, Cafe Kroken, som blir et møtepunkt for både bedriftene i næringsparken, studenter og andre besøkende. Vi kan selvsagt også tilby førsteklasses infrastruktur, utmerket offentlig tilgang og gode parkeringsmuligheter. I tillegg står vi for vaktmestertjenester som gjør at bedriftene som etablerer seg her kan ha fokus på sine gjøremål, mens vi sørger for at alt rundt er i tipp topp stand. I Mustad Næringspark er alt tilrettelagt for at bedrifter skal trives og vokse, sier Solheim. Telenor har etablert sin største lokasjon i Norge utenom Fornebu i Mustad Næringspark. I løpet av høsten vil de ha 500 ansatte her. 14 MAGAGENDA stor oslo-nord Et annonsebilag fra Magnet Media MAGAGENDA stor oslo-nord Et annonsebilag fra Magnet Media 15

9 Farverikvartalet skal bli et nytt handelsog boligtyngdepunkt i Gjøvik sentrum. Nybygg for EAB Engineering reiser seg. Høgskolen i Gjøvik i bakgrunnen. Kontur Arkitektur + Konstruksjon Samarbeid om gode løsninger Industribygg skal være en pådriver og samarbeidspartner for nærings- og samfunnsutvikling i Gjøvik. Målet er å skape eiendomsprosjekter som styrker kommunens posisjon og attraktivitet. EABs nye lokaler vil ha plass til 100 kontorplasser, nesten dobbelt så mange som selskapet har i dag. Nå skal vi knytte til oss enda flere flinke hoder, sier Pål Ligård, salgssjef i EAB Engineering. Subsea på Innlandet EAB har utviklet et eget rørkoblings-system og verktøy kvalifisert for 6-24 tommers koblinger. Tore Friestad Eiendomsselskap heleid av Gjøvik kommune, etablert i 1967 Portefølje: Passerer kvm. i løpet av Ytterligere cirka 3800 kvm. under oppføring Omsetning: Budsjettert i 2013 cirka 39 millioner kroner Våre arbeidsoppgaver blir styrt av ønsker og behov hos kunder og samarbeidspartnere. Det vi driver med er i stor grad skreddersøm. For tiden er vi blant annet involvert i å finne løsninger for bedrifter som ønsker nærhet til Campus Gjøvik, forteller Einar Amlie Karlsen, daglig leder i Industribygg. Løsningsverktøy Industribygg er et eiendomsselskap som er heleid av Gjøvik kommune. De jobber i hele verdikjeden i eiendomsbransjen. Fokus er ikke først og fremst på at Industribygg skal fungere som byggherre, men at våre samarbeidspartnere skal få hensiktsmessige løsninger på sine behov for lokaler. Vår rolle gjør at vi kan få til løsninger som kommunen selv ikke kan gjennomføre. Slik er selskapet et nyttig redskap for Gjøvik kommune, sier Amlie Karlsen. Campus-utvikler Industribygg har som særlig oppdrag å være kommunens pådriver og samarbeidsorgan med tanke på utvikling av Campus Gjøvik. Her eier selskapet allerede en bygningsmasse på kvadratmeter, og har et nybygg under oppføring. Høgskolen i Gjøvik er vår største leietaker på campus, men også Statped og kommunens læringssenter for fremmedspråklige elever er store leietakere. Nybygget på 3800 kvadratmeter vil huse EAB Engineering, som er del av Sclumberger-konsernet, forklarer Industribygg-lederen. Tilrettelegger for høyteknologi EAB Engineering er en subsea-bedrift, og Industribygg samarbeider nå med andre aktører for å tilrettelegge for mer av denne typen høyteknologivirksomhet i Innlandet. Det er en bransje som vil finne gode vilkår i regionen, med kompetente miljøer som gjør det attraktivt å etablere seg her. Vår oppgave er å bidra til samspill mellom bransjen og de ressursene som allerede er tilgjengelig i området, sier Amlie Karlsen. Ny fargeklatt i sentrum Industribygg er også, sammen med Gjøvik Eiendomsselskap og Felleskjøpet AGRI, sterkt involvert i den nye bydelen som skal skapes i Gjøvik; Farverikvartalet. Her planlegges handelsareal på kvadratmeter og kvadratmeter boliger, i tillegg til stort parkeringsanlegg og kulturbygg. Reguleringsplanen for dette prosjektet er til behandling i kommunen, og neste oppgave blir å finne riktige investorer. I løpet av to-tre år bør det være klart for utbygging, og det nye kvartalet sentralt i Gjøvik vil da virkelig begynne å ta form. Det vil gi et løft til handelsstrukturen, og gjøre Gjøvik til en enda triveligere by å bo i, fastslår Amlie Karlsen. Fra sine lokaler på Gjøvik leverer EAB Engineering subsea-utstyr til den andre siden av kloden. Nå ekspanderer selskapet i hjembyen for å møte den kraftige veksten i bransjen. EAB Engineering på Gjøvik har siden oppstarten i 1952 vokst fra å tilby generelle ingeniørtjenester, til å bli en solid leverandør av subsea-utstyr og -verktøy til hele verden. Ekspanderer EAB sin eier Framo Engineering er igjen heleid av Schlumberger. Sammen med Cameron etablerte nylig Schlumberger et fellesforetak med navnet OneSubsea, bestående av de to selskapenes subsea-divisjoner med totalt 6500 ansatte. Målet er å bli verdensledende systemleverandør i subseabransjen. Dette gir store muligheter også for EAB. Kompetansen vår har blitt stadig sterkere og mer bredspektret de siste årene. Derfor er det besluttet å bygge nytt kontorlokale, samt bygge et flunkende nytt verksted. Flere flinke folk og mer tumleplass vil gjøre oss godt rustet til å møte økt oppdragsmengde fra en bransje i enorm vekst, mener salgssjef Pål Ligård. Kan samarbeide med HiG Det nye 3000 kvadratmeter store kontorbygget vil gi EAB 100 kontorplasser nesten dobbelt så mange som de har i dag. Kontorbygget og testhallen bygges på campusområdet nær Høgskolen i Gjøviks (HiG) arealer, og skal stå innflytningsklart i februar Testhallen som integreres i nybygget er på 300 kvadratmeter, med 12 meters løftehøyde under taket og kraner som kan simulere offshore operasjoner. Her får vi mulighet til å utvikle, kvalifisere og teste utstyret vi lager. Plasseringen gjør at vi også kan utveksle ressurser og samarbeide med høgskolen, forklarer Ligård. Midt i smørøyet Selv om EAB har en solid kundeliste, og leverer utstyr til prosjekter både i Norge, Storbritannia, Australia, Afrika og Mexicogulfen, er forankringen i Gjøvik og Innlandet sterk. Det var her på Gjøvik eventyret vårt startet i sin tid, og det er en sterk lokasjon for oss. Distriktet i seg selv har utrolig mye å by på både av personell og utstyr, og her kan vi hente solide underleverandører. I tillegg er vi bare en time unna Gardermoen og halvannen time unna verdensmarkedet, som strekker seg fra Oslo til Kongsberg. Slik sett ligger vi midt i subsea-smørøyet, selv om vi er langt fra kysten, sier Ligård. Bjørnhild Vigerust EAB Engineering AS har de siste 20 årene spesialisert seg innen subsea-tjenester, og har navn som FMC Kongsberg Subsea, GE Oil&gas, Technip og Subsea7 på kundelisten. EAB tar på seg totalansvaret for design, utvikling og produksjon av subseastrukturer og verktøy for bruk i infrastrukturen i en subsea-utbygging. Typiske leveranser omfatter manifolder, rørkoblinger og verktøy for både installasjon og oppkobling av rør på havbunnen. Les mer på 16 MAGAGENDA stor oslo-nord Et annonsebilag fra Magnet Media MAGAGENDA stor oslo-nord Et annonsebilag fra Magnet Media 17

10 Forskning og innovasjon sammen med de beste NCE Raufoss er verdensledende på effektiv produksjon, og har samtidig som ambisjon å fylle rollen som det norske kraftsenteret for all vareproduserende industri. De over 20 medlemsbedriftene er lokalisert i Oppland med en kjerne i Raufoss Industripark, solid forankret i et av landets fremste og mest tradisjonsrike industriområder. Veien til verdensmarkedet er kort, og bedriftene har en eksportandel på over 85 prosent. Norwegian Centre of Expertise (NCE) 17 medlemsbedrifter Fem støttemedlemmer Nettverket omfatter i tillegg TotAl Gruppen med sine 41 medlemsbedrifter 4462 ansatte Omsetning: - Norge: 7,1 milliarder NOK - Globalt: 129 milliarder NOK 4 Gjøvik RAUFOSS Hamar Raufoss is the seat of over a hundred years of industrial development and its international reputation for excellence continues to grow. Forming the core of the Raufoss Industrial Park is a cluster of industries cooperating in the Norwegian government-appointed Norwegian Centre of Expertise NCE (2006). NCE-Raufoss boasts leading edge strengths in materials technology and automated production through cooperation among companies within the cluster. In addition they work with both national and global R&D partners alongside regional public contributors. RTIM, the centre s strongest integrating force, is managing the development process to promote efforts in innovation and R&D on a global scale. NCE-Raufoss is a collaboration of 14 companies and the TotAl consortium of small to medium-sized industries working mainly in light weight materials. Having over 3000 employees and a large network of partners at home and worldwide, turnover exceeds 4.5 billion Norwegian kroner with an export ratio of 85% Produksjonsoppstart på linjen for bremserørskoblinger hos Kongsberg Automotive på Raufoss. Missiloppskyting med komponenter produsert av Nammo Raufoss. Plastal presenterer seg på Scandinavian Luxury Show på Volvo. Jaren Raufoss is the seat of over a hundred years of industrial development and its international reputation for excellence continues to grow. Forming the core of the Raufoss Industrial Park is a cluster of industries cooperating in the Norwegian government-appointed Norwegian Centre of Expertise NCE (2006). NCE-Raufoss boasts leading edge strengths in materials technology and automated production through cooperation among companies within the cluster. In addition they work with both national and global R&D partners alongside regional public contributors. RTIM, the centre s strongest integrating force, is managing the development process to promote efforts in innovation and R&D on a global scale. NCE-Raufoss is a collaboration of 14 companies and the TotAl consortium of small to medium-sized industries working mainly in light weight materials. Having over 3000 employees and a large network of partners at home and worldwide, turnover exceeds 4.5 billion Norwegian kroner with an export ratio of 85%. Raufoss is the seat of over a hundred years of industrial development and its international reputation for excellence continues to grow. Forming the core of the Raufoss Industrial Park is a cluster of industries cooperating in the Norwegian government-appointed Norwegian Centre of Expertise NCE (2006). NCE-Raufoss boasts leading edge strengths in materials technology and automated production through cooperation among companies within the cluster. In addition they work with both national and global R&D partners alongside regional public contributors. RTIM, the centre s strongest integrating force, is managing the development process to promote efforts in innovation and R&D on a global scale. NCE-Raufoss is a collaboration of 14 companies and the TotAl consortium of small to medium-sized industries working mainly in light weight materials. Having over 3000 employees and a large network of partners at home and worldwide, turnover exceeds 4.5 billion Norwegian kroner with an export ratio of 85%. Raufoss is the seat of over a hundred years of industrial development and its international reputation for excellence continues to grow. Forming the core of the Raufoss Industrial Park is a cluster of industries cooperating in the Norwegian government-appointed Norwegian Centre of Expertise NCE (2006). NCE-Raufoss boasts leading edge strengths in materials technology and automated production through cooperation among companies within the cluster. In addition they work with both national and global R&D partners alongside regional public contributors. RTIM, the centre s strongest integrating force, is managing the development process to promote efforts in innovation and R&D on a global scale. NCE-Raufoss is a collaboration of 14 companies and the TotAl consortium of small to medium-sized industries working mainly in light weight materials. Having over 3000 employees and a large network of partners at home and worldwide, turnover exceeds 4.5 billion Norwegian kroner with an export ratio of 85%. Gardermoen Frøyanes Sr. på fiske etter dyphavstorsk på 2000 m. dybde i Antaktis, med utstyr fra Mustad Longline på Gjøvik. Propangassbeholder fra Hexagon Ragasco i bruk på truck fra Toyota. Benteler produserer støtfangere i aluminium til bl.a. Mercedes, Audi og BMW, her smeltes aluminium for videre foredling SINTEF Raufoss Manufacturing har forskere med ledende kompetanse innenfor materialteknologi og automatisert produksjon Elektronikkproduksjon hos Hapro, som leverer produkter til bransjer som telecom, offshore, medisin, forsvar og produksjonsindustri. Over vogntog er innom NCE Raufossbedriftene hvert år. Rv4 er hovedfartsåren for transporten. Oslo

11 Et annonsebilag fra Magnet Media Mange kommer langveisfra for å jobbe i Nammo! sandbeck.no Clamp for underavannsverktøy til Australia. Produsert av Intek for EAB Engineering as. EAB Connection system under produksjon hos INTEK. Bjørnhild Vigerust Faglig styrke Målet var å samle ni selvstendige bedrifter innen mekanisk produksjon, engineering, FoU og tilgrensende tjenester i Hedmark og Oppland. Sammen utvikler og produserer de tekniske løsninger for subsea-installasjoner og verktøy, i et underleverandørnettverk, blant annet til EAB Engineering. Dermed øker vi verdiskapningen i regionen, forklarer Mette Foss Dalseg, daglig leder i TotAl-gruppen. Distriktet er viden kjent for sine solide industrirøtter, med bedrifter med teknologikompetanse som er høyaktuell for produksjon til olje- og gassmarkedet. Flere av oss er derimot relativt små i verdenssammenheng, og det å ha et nettverk i ryggen styrker oss derfor enormt. Med hvert av medlemsbedriftenes respektive fagfelt, kan vi sammen levere komplette løsninger til kunder både i Norge og i utlandet, forklarer Dragerengen. To år senere begynner prosjektet å få godt fotfeste. Daglig leder Atle Dragerengen i Raufoss Offshore, ser lyst på fremtiden for Subsea EastNet. Han tror nettverket også kan inspirere andre til å få øynene opp for offshore-markedet. Rekrutteringsfordeler Salgs og Markedssjef Pål Ligård i EAB Engineering har stor tro på det egenutviklede connection systemet. Markedet har tatt godt EAB i mot løsningen. Designed by OveR Date Checked/Date Approved/Date Projection Scale Connection system Prosjekt Bilder 20 MAGAGENDA stor oslo - nord Sagvoll, N-2830 Raufoss Sheet Draft-number A2 Sheet nr:1 /1 Edition Intek Enterprise, som selv kan levere komplette løsninger på eget hus, kan melde om over 30 prosent økning i omsetningen fra ordre innen maritim og olje- og gass siden i fjor. Fabrikksjef Lennart Solli ser klare ringvirkninger av satsningen mot olje- og gass, som igjen vil komme både distriktet og bedriftene til gode. For å møte kravene som stilles til en leverandør til offshore- og subsea-segmentet, har vi satset sterkt på kompetanseheving internt. Kundemassen vår er styrket, og oppdragene er større enn før. Det gir behov for flere ansatte, og jeg tror nok at nettverksetableringen og de nye, spennende arbeidsplassene vil lokke både tilbakeflyttere og nyinnflyttere til distriktet, mener Solli. SINTEF Raufoss Manufacturing AS kompletterer nettverket med spisskompetanse innen materialteknologi, automatisering, produkt-/produksjonsutvikling og bistår ellers kunder i FoUarbeid rettet mot vareproduksjon og offentlig tjenesteyting. Protomek AS er en moderne maskineringsbedrift, med allsidig produksjon innen fresing og dreiing og høy kompetanse innen høylegerte materialer. Øvrige bedrifter i Subsea EastNet, lokalisert i Hedmark: CHSnor AS, Mjøsplast AS, Molstad Modell & Form AS og Thune Produkter AS. TotAl-gruppen Subsea EastNet eies og drives av TotAl-gruppen, en industriell nettverksorganisasjon som også er en del av industrikonsortiet bak NCE Raufoss. Leveranser til offshore er et av markedene som gruppens 43 medlemmer sikter mot. F U T U R E I 2011 så et nytt samarbeidsprosjekt, i regi av nettverksorganisasjonen TotAl-gruppen, dagens lys. Dette i tett samarbeid med EAB Engineering, et Gjøvik-basert selskap som har spesialisert seg på leveranser av delsystemer til subsealøsninger. Subsea EastNets medlemmer i Gjøvik-regionen T H E Den tradisjonelle industrien på Innlandet er i ferd med å transformeres. Nettverket Subsea EastNet skal få norsk og internasjonal olje- og gassindustri til å åpne øynene for leverandører i Hedmark og Oppland. S E C U R I N G Skifter til våtere beitemarker Nammo arbeider med høyteknologi for forsvar og romfart hvor vi følger produktet fra utvikling til ferdig produkt. Våre produkter er i særklasse når det gjelder krav om ytelse, presisjon og sikkerhet. Drømmejobb for enhver ingeniør! FORSVAR OG ROMFARTSUTVIKLING EKSTREM TEKNOLOGI EKSTREM YTELSE OG PRESISJON 670 DYKTIGE MEDARBEIDERE I NORGE 2000 MEDARBEIDERE FORDELT PÅ ÅTTE ULIKE LAND FANTASTISKE UTVIKLINGSMULIGHETER Performed by. Date Et annonsebilag fra Magnet Media nammo.com MAGAGENDA stor oslo - nord Et annonsebilag fra Magnet Media 21

12 Passer på så du ikke går i nettfellen Administrerende direktør i NorSIS, Tore Larsen Orderløkken. Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) har som mål at informasjonssikkerhet skal bli en naturlig del av hverdagen. De vil du skal tenke på dem som dataverdenens Trygg Trafikk. NorSIS er en del av regjeringens helhetlige satsing på informasjonssikkerhet i Norge. Vi jobber blant annet for at du og dine skal få en tryggere opplevelse foran pc-en eller Mac-en din, og at bedriftens IT-systemer er sikre. Kanskje har ikke alle hørt om oss, men det er blant annet vi som drifter nettstedet slettmeg.no, forteller administrerende direktør, Tore Larsen Orderløkken. Gratis hjelp NorSIS er ikke et konsulentselskap som tar betalt for sine gode nettråd. Tvert imot: De ønsker at flest mulig skal laste ned og hente råd og veiledning fra Vi skal bevisstgjøre private og næringsliv om informasjonssikkerhet. Fra våre hjemmesider kan man laste ned veiledninger og lese informative nettnyheter som angår mange. Alle samfunnsgrupper skal dra nytte av vår hjelp, sier Orderløkken. Godt miljø for sikkerhet Gjøvik-regionen er blitt landets hovedstad innen informasjonssikkerhet. NorSIS samarbeider blant annet med Cyberforsvaret og Høgskolen i Gjøvik. Vi har fått samlet noen av landets flinkeste på informasjonssikkerhet i regionen. Vi skal sammen hjelpe Norges befolkning til å bli enda flinkere til å tenke informasjonssikkerhet i framtiden. Kanskje blir informasjonssikkerhet om noen år like naturlig for alle som å feste setebelte ved bilkjøring, håper Orderløkken. Les mer på Christina Hopen (t.v) og medgründer Kristin Engelien er to av mange lokale gründere som har fått sjansen og lykkes på CC. Interiørbutikken hvittråd oppgraderte nylig til større lokaler. Lokalsuksess for kjøpesenter Vi er opptatt av å være mer enn en samling butikker, og jobber hardt for å gjøre CC til en interessant shoppingopplevelse, sier senterleder Vibeke Henriksveen. Den digitale budbringeren Vår satsing på lokale gründere gjør at vi har en unik butikkmiks som trekker kunder fra hele regionen, sier Vibeke Henriksveen om det hun omtaler som Gjøviks største turistattraksjon: CC Gjøvik. Tore Friestad Medieselskap fra Bergen 30 ansatte Produserer print,- og digitale magasiner som utgis i noen av Norges største nettaviser, samt på Google, LinkedIn og Facebook Selskapet lager også selvstendige digitale, redaksjonelle artikler som spres på nettet hvor kunden får mest mulig effekt Kåret til Gasellebedrift av Dagens Næringsliv i 2012 Daglig leder: Ronny Kvalvågnes Les mer på Magasinet du leser nå er laget av Magnet Media. Selskapet er blant de ledende i Norge innen innholdsmarkedsføring. Nytt av året er en storsatsing på digitale magasiner i noen av landets største nettaviser. Magnet Media bruker metoden «Content Marketing», eller innholdsmarkedsføring, som det ofte oversettes med. Selskapet har vært ledende i bransjen siden oppstart i Denne våren har selskapet lansert flere digitale magasiner på dagbladet.no, Facebook og andre sentrale nettkanaler som treffer selskapets kunder mest mulig effektivt. Effekten har vært utrolig positiv for våre kunder. Våre kunder er overrasket over hvor stor effekt innholdsmarkedsføring har. Vi tror at et redaksjonelt budskap i rett innpakning er den mest effektive måten å drive markedsføring på i dag, sier daglig leder i Magnet Media, Ronny Kvalvågnes. Budbringer i en digital jungel Redaktør i Magnet Media, Arvid Steen, lover flere gode digitale magasiner i løpet av ukene som kommer. Vår redaksjonelle stab hjelper våre kunder å bli hørt i jungelen av informasjon. Da er det viktig å være gode historiefortellere. Vi har journalister og magasindesignere som former budskapet for våre kunder. Det er en styrke sammenlignet med mange av våre konkurrenter, sier Steen. Redaksjonen Redaktør i Magnet Media mener at innholdsmarkedsføing i magasiner på print og digitalt er beste måten å markedsføre seg på. Vi har de kjedene man forventer å finne på et kjøpesenter av vår størrelse, som Cubus, Clas Ohlson, Eplehuset og Burger King, men skiller oss ut ved at nær 20 prosent av våre butikker er drevet av lokale gründere. Det gjør at vi har et vareutvalg man ikke finner andre steder, sier senterleder Henriksveen. Komplett handelstilbud Christina Holen er en av de lokale gründerne som har tilholdssted på CC Gjøvik, med sin interiør- og klesbutikk hvittråd. Vi startet opp i 2010, da jeg etter å ha flyttet tilbake til Gjøvik fra Oslo savnet det utvalget vi var vant til i hovedstaden. Jeg synes det er kjempebra at CC gir gründere sjansen og tør satse på oss i tillegg til kjedebutikker. Ved å kunne tilby kundene noe annerledes blir dette et mer spennende kjøpesenter, mener Holen, som i mars oppgraderte til større butikklokaler. Vi har en bevisst strategi med å satse på det lokale og unike. Det gir oss et komplett handelstilbud og er med på å gjøre Gjøvik til den beste handelsbyen på Innlandet. Vi får veldig positive tilbakemeldinger fra publikum, og ser at vårt konsept er en suksess, sier Henriksveen. Gjøviks største turistattraksjon Tre millioner besøkende i året og en omsetning på 1,3 milliarder kroner gjør CC Gjøvik til Norges 20. største kjøpesenter. Vi trekker til oss kunder fra hele regionen og langveisfra. Man kan altså argumentere for at vi er Gjøviks største turistattraksjon, sier Henriksveen, og fortsetter: Vi er opptatt av å være mer enn en samling butikker, og jobber hardt for å gjøre CC til en interessant shoppingopplevelse. Derfor har vi ofte aktiviteter og underholdning, som rallykjøring for barn, moteshow og konserter med lokale og nasjonale artister. Med over 70 arrangementer i året er CC Gjøvik et viktig kultursted for lokalbefolkningen, sier senterlederen. Gjør regionen attraktiv CC Gjøvik har fått flere nye butikker i vinter, og har store ambisjoner for fremtiden. Vi skal ikke hvile på laurbærene, men fortsette å utvikle senteret og Gjøvik som handelsby. Senteret skal være med på å gjøre det attraktivt for folk å bo og jobbe i regionen. Tilflyttere kan i hvert fall være sikre på at de får det de behøver hos CC, lover Henriksveen. Vinn! gavekort til en verdi av 500 kroner. Hvor mange besøkende har CC Gjøvik per år? Send svaret til innen 20. juni! 22 MAGAGENDA stor oslo-nord Et annonsebilag fra Magnet Media MAGAGENDA stor oslo-nord Et annonsebilag fra Magnet Media 23

13 Vind IL: Henning Røberg Johansen, Mathias F. Torsteinshaugen, Petter Eichler Jensen, Linus Hansen Torneby og Simen Langedrag Hvordan kan elva Dokka være til nytte for fotballspillerne på Gjøvik? sandbeck.no foto: Frank Holm Alt henger sammen. Eidsiva satser på fornybar energi og lager strøm av vannet som renner gjennom turbinene i for eksempel Dokka kraftverk. Eidsiva eies av 26 kommuner og Oppland og Hedmark fylkeskommuner, og sponser 180 lag og foreninger innen idrett og kultur i hele Innlandet. Når du betaler strømregningen din føres disse verdiene tilbake til der du bor. Slik er elva Dokka nyttig for fotballspillerne på Gjøvik. Les mer om Eidsivas satsing på idrett og kultur på eidsivaenergi.no/althengersammen Følg oss på facebook: facebook.com/eidsiva 24 MAGAGENDA stor oslo-nord Et annonsebilag fra Magnet Media MAGAGENDA stor oslo-nord Et annonsebilag fra Magnet Media 25

14 Blant Gjestvang Boligs mange prosjekter er også denne perlen ved Vikenstranda, like ved Mjøsa. Foto: Gjestvang Bolig Kvalitetsbygger n fra Gjøvik Resirkulerer eiendommer Bolig og tomteutvikleren Nordbohus selger rundt 60 eneboliger og flermannsboliger årlig. Store deler av husene prefabrikkeres. Dermed sparer man tid, samtidig som husene blir raskere tett. Janne G. Sørgulen Hans Christian Gjestvang kjøper, selger og pusser opp eiendommer med samme metode som bruktbilforhandleren selger biler. Megler bruker de ikke. Det gir en fornuftig pris til kundene. Nordbohus fra Gjøvik har vokst til å bli en av regionens største innen boligbygging. Egne tømrere og elementfabrikk sørger for kort byggetid. Det sparer kundene mye penger på. Hans Christian Gjestvang. Han arbeidet i Privatmegleren i seks år og ble i 2008 kåret til årets megler. Så ble han lei av stresset med telefoner, avtaler og de store papirbunkene. Da han sluttet, valgte han å starte opp sin egen bedrift: Gjestvang Bolig. På samme måte som en bruktbilbutikk eier vi de boligene vi selger. På kontoret vårt kan hvem som helst komme inn døren, enten de har en bolig de ønsker å selge til oss, eller de vil kjøpe noe vi akkurat har pusset opp, og som er klart til innflytting, sier Gjestvang. En intern skapertrang Det var blant annet erfaring fra å utvikle og selge et kjøpesenter i hjembygden Skreia på Toten som inspirerte han til å starte selskapet. Jeg begynte å tenke på alle som synes det virker så dyrt å selge boligen sin. Mange synes det er veldig greit å flytte inn i et hus eller en leilighet som er ferdig oppusset, sier odelsgutten og utdyper. Fra jordbruket er jeg vant til å se at noe fysisk skjer. Jeg ble veldig tent av tanken på å skape noe, se forandringer, slik jeg gjorde med kjøpesenteret. Spar kroner At Gjestvang Bolig ikke benytter seg av megler, men tar på seg alle oppgaver, fra kjøp til oppussing og visning, gjør sluttprisen for kjøperen lavere. Når vi har pusset opp eiendommen kan vi selge boligen billigere enn privatpersoner, som selger gjennom en megler. Disse må kanskje pusse opp dyrere, har større salgsomkostninger, og må sitte igjen med mer etter salget. Dermed tar de også en høyere pris, forklarer den tidligere megleren. Han anslår at kunder på denne måten kan spare rundt kroner i omkostninger. Kjøper dødsbo uten utvask Gjestvang Bolig har Gjøvik-regionen som primærområde, men er også aktiv i Oslo og Akershus. Selskapet kjøper alle typer boliger fra de som ønsker rask overgang til annen type bolig. De overtar også boliger uten at det ryddes og vaskes, som ofte er aktuelt ved dødsbo. I dødsbo dreier det seg ofte om eiendommer som kanskje ikke egner seg så godt på finn.no med det første. Hvis arvingene bare tar ut det de vil ha, så kan de bare la resten stå og gi nøkkelen til meg, og vi er ferdige. Det tror jeg mange vil sette pris på, sier han. Fremover vil selskapet i tillegg satse på nye eneboliger og tomannsboliger, og er dermed også interessert i kjøp av tomter. Les mer på gjestvangbolig.no Nordbohus er en nasjonal kjede, hvor medlemmene består av selvstendige selskaper. Et av dem ligger på Gjøvik, og opererer som tomteutvikler og boligbygger. Daglig leder Tor Atle Fuglerud kan fortelle at selskapet er i godt vekst. Fasiten er kombinasjonen av et godt, ærlig håndverk over tid, god kundeoppfølging, men også egen fabrikk som prefabrikkerer veggelementer. Tett på kort tid Kombinasjonen av å bygge et hus på kort tid, men samtidig ikke fire på kvalitetene, er noe vi tar alvorlig. Vi skiller oss ut fra våre konkurrenter med at vi prefabrikkerer deler av kundenes hus innendørs. Det har flere fordeler. Huset blir tett på få uker, og man slipper unna med kortere byggelån. Samtidig unngår man problemene med eventuelle fuktskader når huset blir raskere tett, sier Fuglerud til Stor-Oslo Nord-magasinet. Alt fra hus til leiligheter Nordbohus leverer rundt 60 boenheter årlig. Det siste året har trenden gått fra store eneboliger til mindre leiligheter, forteller Fuglerud. Jeg vil ikke si at salget av eneboliger har stanset opp, men fordi at det er blitt vanskeligere å få banklån, velger mange å gå for leiligheter. Vi selger mange leiligheter til førstegangskjøpere, samt eldre som er lei av å bo i større hus. Drøyt 80 prosent av alle boligene vi selger er egne prosjekter hvor vi også har kjøpt tomten, sier boligsjefen. Kunden kan endre mye selv Konseptet til de ulike modellene i Nordbo-familien er at mye kan endres fra originaltegningene. De fleste ønsker å endre en god del innvendig. Det være seg materialer så vel som planløsninger. Lite er hellig, og vi strekker oss langt for at kundene skal få hus som ikke er dusinvare om de ønsker det. Det er også fordelen med å bygge nytt, smiler Fuglerud. Bra driv i markedet Han regner med at Nordbohus vil selge rundt 60 eneboliger og flermannsboliger i inneværende år. Vi skal ikke bli så store at vi ikke kan ta godt vare på kundene våre. Vi er store nok til å ta på oss kompliserte byggeprosjekter, men liten nok til å ha god, personlig service. Den fasiten skal vi ikke rote med, sier Fuglerud. Han legger til: Kundene våre har også gitt oss tilbakemeldinger på at de verdsetter at vi har egne ansatte tømrer, 24 i slaget. Dermed har vi stabil arbeidskraft av beste kvalitet, sier han. Nordbohus Gjøvik AS Tomteutvikler og boligbygger Holder til i Gjøvik Bygger og utvikler i Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Ringsaker, Søndre Land, Nordre Land, Gran og Brandbu Kommune 42 ansatte 26 MAGAGENDA stor oslo-nord Et annonsebilag fra Magnet Media MAGAGENDA stor oslo-nord Et annonsebilag fra Magnet Media 27

15 Harestua en moderne stasjonsby GRAN E6 E16 GARDERMOEN HØNEFOSS NORDMARKA RV4 E6 E16 OSLO E18 Det gjøres en ufattelig god jobb for å tilrettelegge for at innbyggerne skal få være aktive. Vi har aktiviteter til både sommer og vinter, og mye å velge i. Samtidig jobber vi alltid med å utvikle tilbudet.,sier Terje Gundersen leder for Harestua idrettslag. En drøy halvtime utenfor Oslo i Lunner kommune, ligger tettstedet Harestua. I gangavstand til den nye stasjonen utvikles et nytt sentrum, med et variert tjeneste- og botilbud. Planen for utviklingen av Harestua inkluderer blant annet å sammen med investorer bygge ut i overkant av tusen leiligheter, noe som på sikt skal øke innbyggertallet på Harestua til over Tore Friestad Harestua, med ny stasjon og bebyggelse konsentrert opp mot stasjonen blir et av de mest attraktive kollektivknutepunktene på Gjøviksbanen. Området danner utgangspunktet for en stor utvikling, med utbygging av bolig, forretning og kontor. Dette inngår i den nasjonale satsingen «Framtidens bygder» og er pilotprosjekt for fremtidsrettet tettstedsutvikling, sier Bjørn Niklas Sjøstrøm, bestyrer i Lunner Almenning. I markagrensen Lunner Almenning forvalter en av Norges største eiendommer på nesten mål. Det inkluderer en stor andel av det nordlige området av Nordmarka rundt Oslo, og areal som brukes til jordbruk, skogbruk, viltforvaltning, turterreng, fiske og mye annet. I randsonen til marka driver vi eiendomsutvikling, og nå spesielt på Harestua, forklarer Sjøstrøm. «Fort dere å bli ferdig» Planen for utviklingen av Harestua inkluderer blant annet å sammen med investorer bygge ut i overkant av tusen leiligheter, noe som på sikt skal øke innbyggertallet på Harestua til over Pågangen er stor, og vi får mange tilbakemeldinger av typen «Fort dere å bli ferdig». Vi la i mars ut 37 eneboligtomter til salg, og etter to måneder er nesten to tredjedeler solgt. Det er meget sterkt. Og vi forventer at det vil gå enda raskere med leilighetene, siden det er en boligtype som nesten ikke finnes i kommunen i dag, forteller Sjøstrøm. Han mener at Harestua passer for de fleste som ønsker et godt sted å bo, og trekker frem de gode oppvekstvilkårene. Ungene går eller sykler til skolen og kveldstreninger uten at foreldrene føler seg utrygge. Korte avstander og mange fordeler Vi skal lage et sentrum rundt Sagparken der alt er i gangavstand fra togstasjonen. ved å plassere barnehager, skoler og butikker i gangavstand fra stasjonen, sparer innbyggerne mye tid. sier Sjøstrøm. Han får støtte fra Stein Are Johansen, som tok med seg kone og barn til Harestua for to år siden. Vi så på flere områder, men dette var området som tiltrakk oss mest, og det var før vi visste om utviklingsplanene. Nå vil det bli enda lettere å være pendler og familiefar. Jeg vil absolutt anbefale Lunner kommune og Harestua til beboere i hovedstaden som ser etter et behagelig prisnivå, utmerket fellesskap og gode oppvekstvilkår. Jeg vil også nevne bra infrastruktur som skal bli enda bedre og førsteklasses friluftsmuligheter, sier Johansen, og omtaler overgangen fra 60 kvadrat leilighet i Oslo til 162 kvadratmeter enebolig i Lunner som «drømmen». Urbane og tradisjonelle kvaliteter Nå starter detaljregulering for utviklingsplanene, men det er allerede klart for ny kommunal vei, ny barnehage, ny idrettshall og det er besluttet at Harestua skal få bibliotek. Vi skal legge godt til rette for flere innbyggere med et variert tjenestetilbud, og skal sørge for å gi området urbane kvaliteter ved å legge til rette for møteplasser. Samtidig er det viktig at vi beholder kvalitetene vi allerede har, for eksempel ved å legge til rette for et aktivt liv, sier Sjøstrøm, og påpeker at dagens innbyggere er svært aktive. Aktivt sted å bo Det kan Terje Gundersen skrive under på. Han er leder for Harestua idrettslag, og forteller at idrettslaget, som har syv ulike undergrupper, har omtrent 900 medlemmer. Det gjøres en ufattelig god jobb for å tilrettelegge for at innbyggerne skal få være aktive. Vi har aktiviteter til både sommer og vinter, og mye å velge i. Samtidig jobber vi alltid med å utvikle tilbudet. Ny idrettshall gjør at vi er klar til å ønske mange nye medlemmer velkommen på laget, sier Gundersen. Næringsparken blomstrer Aktører i næringslivet ønskes også velkommen til området. Harestua Næringspark holder hus like ved Riksvei 4, hvor et område på 60 mål allerede er ferdig regulert. I tillegg blir et areal på 120 mål ferdig regulert innen utgangen av Disse områdene kan enkelt tilpasses bedriftenes ønsker, enten de driver innen kontor, lager eller produksjon, og vil være klart til bygging om kort tid. Plassering kun fire mil fra Oslo og Gardermoen gir nærhet til viktige områder, og vi kan tilby god infrastruktur og et levelig kostnadsnivå, inviterer Almenning-bestyreren. Les mer på Sagparken.no 28 MAGAGENDA stor oslo-nord Et annonsebilag fra Magnet Media MAGAGENDA stor oslo-nord Et annonsebilag fra Magnet Media 29

16 Administrerende direktør Svein Oftedal forteller at Würth ved hovedkontoret på Nittedal har Norges flotteste kompetansesenter for håndverkere og mekanikere. På jobb for et tryggere samfunn Som ansatt i PDMT har Are Sundhaugen fått det han mener er drømmejobben. Etter fire år her, gleder jeg meg fremdeles til å gå på jobb hver dag, sier han. Har alt Ordfører Hilde Torkildsen, kunnskapsminister Kristin Halvorsen og administrerende direktør i Würth kunne 30. mai åpne salamanderparken Würthpytten til glede for store og små amfibieentusiaster. fra skruer til salamander Tore Friestad Würth Norge: Består av tre divisjoner: Auto, Metall og Bygg Er fordelt på 23 salgsregioner og 46 butikker over hele landet Kundegruppene er bilog karosseriverksteder, håndverkere, entreprenører, samt industri av alle størrelser Würth Norge AS lagerfører cirka artikler med en servicegrad på 98 prosent innen 24 timer. I tillegg har de tilgjengelighet på artikler fra konsernets hovedlager i Tyskland Omsatte i 2012 for omtrent 1,2 milliarder kroner Würth Norge er leverandør av forbruksmateriell til bil-, bygg- og håndverkerindustrien. Hvorfor åpner de da salamanderpark ved sitt hovedkontor på Holum skog? Vår visjon er ikke bare å være en av verdens fremste leverandører av skruer og annet forbruksmateriell. Vi ser på det som en svært viktig oppgave å gi noe tilbake til lokalsamfunnet, som blant annet salamanderparken Würthepytten, forklarer Svein Oftedal, administrerende direktør i Würth Norge. Kvalitet til kundene Oftedal og hans kollegaer skal dog ikke bli salamanderparkdrivere på fulltid. Levering av festemateriell, verktøy, kjemi, verneutstyr og verkstedutstyr til fagfolk i alle kategorier, er fortsatt kjernevirksomheten. Vi er opptatt av å levere kvalitet og kompetanse til kundene våre. Det, kombinert med lave enhetskostnader, har gjort at vi har blitt en suksesshistorie og en viktig internasjonal leverandør, sier Oftedal. Velvillig kommune Würth-direktøren beskriver samarbeidet med Nittedal kommune som svært godt. Da vi i 1999 skulle flytte, valgte vi å flytte internt i Nittedal. Det er en indikasjon på hvor fornøyd vi er med å ha en kommune som virkelig er positive til næringslivet. Vi møter mye velvillighet, og det er en av grunnene til at vi er opptatt av å gi noe tilbake til regionen, sier han. Salamandersamarbeid Kunnskapsminister Kristin Halvorsen kunne 30. mai erklære den nye salamanderparken for åpnet. Parken kom som et resultat av samarbeid mellom Würth, Nittedal kommune og Akershus fylkeskommune. Det er investert til sammen kroner for å sikre at disse utrydningstruede salamanderne får leve sitt normale liv i dette området. Jeg gleder meg stort over at barn og familier nå får se disse flotte dyrene ute i naturen på vår tomt, sier Oftedal. Picasso og skolearbeid Würths samfunnsansvar viser seg også i et eget galleri som ble åpnet i På Galleri Würth tilbyr vi flere utstillinger hvert år. Tidligere har vi vist alt fra elevarbeider til store navn som Picasso og Günter Grass. Galleriet er også en del av Den kulturelle skolesekken, noe som gjør at grunnskoleelever i regionen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag, forteller Oftedal. Jeg er stolt av å være med på å gjøre Norge tryggere, sier Are Sundhaugen. Han byttet en internasjonal pendlertilværelse med jobb i Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) på Jaren. Nå har han både spennende faglige utfordringer og tid til familien. PDMT er Politiets verktøykasse. Vi er et nasjonalt kompetanse- og servicesenter som leverer IKT-tjenester og sikrer effektiv vareanskaffelser til politiet og andre samarbeidende aktører, forteller Sundhaugen, som jobber som faggruppeleder kunde og logistikk ved PDMTs avdeling på Jaren på Hadeland. Fra våpen til viskelær Det vil si at PDMT er ansvarlig for anskaffelse av alt materiell som tjenestemenn i Norge bruker, fra uniformer, biler og våpen til kontorrekvisita. Bestillingene gjøres i en egen nettbutikk som har 300 unike besøk hver dag og over brukere. PDMT Nettbutikk har over 4500 produkter tilgjengelig for lovens lange arm. Det er en veldig interessant jobb for en gadget-interessert mann som meg. Vårt topp moderne lager skal sørge for at tjenestemenn har utstyret som trengs for å gjøre jobben sin. På den måten er vi med på å gjøre Norge tryggere, og det gjør dette til en spesiell jobb, sier Sundhaugen. Sosialt arbeidsmiljø Det finnes et bredt spekter arbeidsoppgaver i PDMT. De har i overkant av 300 ansatte. 70 av disse holder til på Jaren. Hos oss finner man alt fra lagerarbeidere og jurister til spesialister på våpen og krimteknisk utstyr. Vi har et suverent arbeidsmiljø som gjør mye sosialt sammen. Jeg har vært her i fire år og gleder meg fortsatt til å komme på jobb hver dag, forteller Sundhaugen. Drømmejobben Han jobbet i mange år med logistikk i IT-bransjen. De siste tre årene dagpendlet han mellom Gjøvik og Oslo, noe som gjorde at han ikke fikk nok familietid. Jeg gikk glipp av mye, spesielt med to sønner som er aktive innen skiskyting. Ved en tilfeldighet fant jeg stillingen i PDMT utlyst, og det var som hånd i hanske for meg med interessante arbeidsoppgaver og nærhet til hjemmet. Jeg er utrolig fornøyd med å ha funnet drømmejobben og kan sterkt anbefale PDMT som arbeidssted. Det søkes hele tiden etter dyktige folk, så jeg vil oppfordre folk til å følge med på nettsidene, sier Sundhaugen. Se ledige stillinger på Tore Friestad PDMT: Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) er et nasjonalt særorgan i den norske Politi- og lensmannsetaten.pdmt har avdelinger på Jaren på Hadeland og på Majorstuen i Oslo, samt regionkontorer i Tromsø, Bodø, Trondheim og Bergen. 30 MAGAGENDA stor oslo-nord Et annonsebilag fra Magnet Media MAGAGENDA stor oslo-nord Et annonsebilag fra Magnet Media 31

17 DNBs bank og eiendomskontor på Hadeland kan bistå lokalfolk, Oslo-folk og andre tilflyttere med finne en idyllisk tomt på Hadeland. Dem er det mange av. Motiv: Randsfjorden. Næringslivsvekst på Hadeland! Flytt din bedrift til Hadeland! Bank kan gi deg fred og ro På timesirkelen fra: Oslo Gardermoen Gjøvik Hønefoss Drømmer du om å starte bedrift på Hadeland? Eller kanskje nyte livet på et idyllisk småbruk? DNBs Marianne Bakken og banksjef Tor Haug kan fortelle at flere og flere drømmer om nettopp dette. Og banken kan hjelpe. DNB Eiendom og banken holder til i lokaler på Gran. Det er trivelig å være eiendomsmegler i DNB Eiendom Hadeland når de kan fortelle potensielle huskunder at de nesten får en fin enebolig på Hadeland for samme prisen som en trang toroms i Oslo sentrum. Trend å flytte ut fra storbyen Hadeland er blitt et knopsted både for private og næringsvirksomhet. Dette merker blant annet eiendomssmegler Marianne Bakken i DNB Eiendom og banksjef Tor Haug i DNB Flere og flere mennesker har skjønt det at det er mange fordeler å bo nord for Oslo. Vi ser at trenden er at flere og flere tar kontakt med oss. Mange av våre kunder kommer fra Oslo, og har lyst til å oppleve et nytt og mindre stressende liv på Hadeland, sier Marianne Bakken i DNB Eiendom. Sentralt, men landlig DNB Eiendom er blant de største i Norge. På Hadeland vil de først og fremst være din lokale partner som gir deg trygghet innen kjøp og salg av hus. DNB er store i Norge, men her på Hadeland er vi først og fremst en lokal aktør som skal hjelpe både private og bedrifter til et godt liv «på landet», sier hun. Hun kan reklamere med at på Hadeland er det 30 minutter til Gardermoen og en snau time til Oslo. Togene går regelmessig til Oslo, og gjør det enkelt å være pendler. Hadelendinger vil også trekke fram naturperlene som ligger rett utenfor stuedøren vår også. I flittig bruk sommer og vinter, sier Bakken. Godt for bedrifter Banksjef Tor Haug legger til: Det er også et pluss at det er langt rimeligere for små- og mellomstore bedrifter å etablere seg på Hadeland, enn for eksempel i Oslo hvor plassen er begrenset for næringsetablering, samt at prisen på næringseiendommer er langt høyere, sier han. Drømmen om et småbruk Det skjer mye på byggefronten på Hadeland. Kommunen åpner opp for leilighetsbygg, som blant annet er populært for førstegangskjøpere og eldre som vil ha et lettstelt sted å bo. Men så er det også flere enn før som drømmer om et idyllisk småbruk. Mange drømmer om å bo på et småbruk. Kanskje ha noen husdyr også. De finnes på Hadeland, og av og til legges de ut for salg. Da er det heftige budrunder med fullt hus på visning. DNB Bank og Eiendom kan hjelpe til med å få oppfylt småbrukdsdrømmen, smiler Bakken. Hjelp fra banken DNB Eiendom og banken holder til i samme lokaler på Gran. Banksjef Tor Haug har et godt samarbeid med eiendomsmegler Bakken. Privatmarkedet henger i hop med bedriftsmarkedet på små steder. Vår jobb som bank er å tilrettelegge for at også bedrifter skal få de beste betingelsene hos oss. Slik at de også vil trives på Hadeland. Derfor er det en stor styrke at banken og eiendomsavdelingen har et tett samarbeid, sier Tor Haug. Stabil arbeidskraft Konkurransedyktig lønnsnivå Gunstige tomtepriser Vi bidrar med kontakt og koordinering Tlf Eid av næringslivet og kommunene på Hadeland 32 MAGAGENDA stor oslo-nord Et annonsebilag fra Magnet Media

18 Har sverget til Nordea i over 40 år Fra venstre: Annbjørg Hylland; Nordea Bank, Ola Holmstad; Nordea Bank, markedsjef Arnfinn Gjestrum i Martinsen Transport, daglig leder Maarten Beck; Martinsen Transport, Odd Martinsen; gründer Martinsen Transport, Kari Malones; Nordea Finans. Svein Ole Owren. I Gran sentrum selger EiendomsMegler1 Hadeland attraktive leiligheter i Møllegården. Fremdeles er 12 leiligheter ledige. I Nittedal bygger NCC ettromsleiligheter for førstegangskjøpere og de som ønsker arealeffektive og moderne hjem. Vi får jevnlig tilbud om å bytte til andre banker, men er så godt fornøyde med Nordea at der blir vi værende, legger han til. Engasjert i kundens virke Nordeas bedriftskunder får en fast kunderådgiver eller blir ivaretatt av bedriftssenteret, som både gir råd, og har mulighet til å trekke inn fagspesialister for å skreddersy løsningene også på tvers av landegrensene. Fra bøttekott til rekkehus I Oslo-nære Nittedal bygger EiendomsMegler1 ettromsleiligheter for unge kjøpere. På Hadeland går flere eldre over fra store hus til mindre leiligheter. Uansett alder har meglerselskapet et hjem som passer deg. Bjørnhild Vigerust Les mer på Helt siden den første tankbilen trillet ut fra garasjen på Kapp, har Martinsen Transport benyttet Nordea som sin faste bank. Nordea Bank er Nordens største finanskonsern, Norges nest største bank, og er representert i 16 land med over ansatte. Global utbredelse til tross, Nordea glemmer ikke sine lokale relasjoner. 47 års gjensidig erfaring Det setter tanktransportør Martinsen Transport stor pris på, som har vært Nordeas faste kunde siden de selv ble etablert i Gründer Odd Martinsen fikk et godt kundeforhold med daværende Kreditkassen, som senere ble en del av Nordea. I snart 47 år har vi drevet med transport av blant annet drivstoff og kjemikalier, og har opparbeidet oss solide kunderelasjoner. Det at Nordea også har lang erfaring i sitt segment og har siden sin oppstart tenkt langsiktig er en stor fordel for oss, mener Arnfinn Gjestrum, markedssjef i Martinsen Transport AS. For oss har gode, lokale representanter, som har fulgt oss hele veien, stilt opp og fylt de behov vi har hatt innen banktjenester, betydd mye. Vår kundebehandler kjenner godt til vår virksomhet og jevnlige finansielle behov, og kan samtidig være beredt hvis vi skulle trenge noe ekstra, forklarer Gjestrum. Relasjonsstrategien er sterkt forankret i konsernet. Vårt mål med alt vi gjør i Nordea er å skape positive kundeopplevelser. Våre rådgivere setter kunden i sentrum, de er nysgjerrige og opptatt av å se bedriftens helhet samt muligheter, forteller Ola Holmstad, banksjef Vestoppland Bedriftsmarked. Flere fordeler Det å være en relasjonsbank gjelder også i aller høyeste grad for privatkundene. Nordea er en totalleverandør av finansielle tjenester, innen lån, sparing, forsikring og dagligbank. Vi tilbyr også kundeprogrammer som betyr at jo mer av tjenestene man samler hos oss, jo flere fordeler får man. Vi fokuserer på å ha en tett og god dialog med kunden, og inviterer jevnlig til møter. I møte med kunden bestreber vi oss på å finne riktige løsninger som passer den enkelte, enten det gjelder boliglån, sparing til pensjon eller økonomisk trygghet. Med dette håper vi å få til de gode kundeopplevelsene, forklarer Svein Ole Owren, leder for personmarked Nordea Vestoppland. Alt etter hvordan man reiser tar det mellom 20 og 30 minutter fra Nittedal til Oslo sentrum. Nærheten til hovedstaden og et større hjem for pengene gjør at stadig flere har fått øynene opp for området, sier daglig leder i EiendomsMegler1 Nittedal, Marit Wiik. Det er spesielt unge førstegangskjøperne på jakt etter ettromsleiligheter, og småbarnsfamilier som kjøper seg rekkehus, som finner veien til Nittedal. Høye boligpriser gjør at salget av ettromsleiligheter er så stort at vi har bedt byggebransjen om å prioritere å bygge flere i Nittedal. Etterspørselen er stor, sier Wiik. Åpner boligmarkedet for unge For øyeblikket selger megleravdelingen i Nittedal flere ettromsleiligheter i NCC-prosjektet som har fått navnet Nordmarksporten. Her kommer åtte leiligheter på rundt 40 kvadratmeter. Disse blir trolig revet raskt bort, ettersom det er mange unge som ellers ikke har muligheten til å komme seg på boligmarkedet, sier lederen. Midt i smørøyet Også på Hadeland satser de på mindre leiligheter. Per i dag er det få som bor i sentrum av regionsenteret Gran. Men ifølge daglig leder i EiendomsMegler1 Hadeland, Terje Heggen, ønsker kommunen å endre dette. Vi selger nå attraktive leiligheter i Møllegården, midt i sentrum. Hittil har vi solgt åtte av totalt 20 leiligheter, forklarer Heggen. Flere barnefamilier finner veien til Gran og Hadeland, men Heggen legger ikke skjul på at en blokk som Møllegården er et attraktivt bosted for eldre. Det bygges mye nytt i Gran, men mange av nybyggene blir plassert opp i skråninger som er tunge for de eldre å gå opp. Møllegården ligger derimot på gateplan, og man har kort vei til nærmeste butikk. Boligblokken har også en egen gjesteleilighet som alle beboerne kan benytte for tilreisende gjester. Et naturlig kommunesenter Med planer om blant annet et større kjøpesenter og nytt eldresenter i Gran kommune er det mye spennende som skjer fremover. Nylig ble det også bygget en ny videregående skole. Med mye aktivitet og utvikling i tiden fremover, kommer Gran til å bli det naturlige sentrum i kommunen. Å slå seg ned her burde dermed være interessant for mange, sier Heggen. Janne G. Sørgulen EiendomsMegler1 Er en del av SpareBank 1-alliansen Har 140 meglerkontorer og 760 ansatte Omsetter over eiendommer i året Har lokalkunnskap om området du selger og kjøper i Les mer på eiendomsmegler1.no 34 MAGAGENDA stor oslo-nord Et annonsebilag fra Magnet Media MAGAGENDA stor oslo-nord Et annonsebilag fra Magnet Media 35

19 Kupper de beste IT-hodene Totens Sparebank støtter lokale lag og foreninger. Statsråd Rigmor Aasrud åpnet Marcellos nye lokaler i fjor. Ble stiftet i 2001 med en visjon om å være en kompetanseorientert leverandør med fokus på kompetanse, fleksiblitet og gjennomføringskraft 70 ansatte Les mer på: www. marcello.no IT-selskapet Marcello har storkunder over hele verden. For å holde tritt med de beste innen bransjen er daglig leder Gunnar Gisleberg avhengig av landets klokeste IT-hoder. Noen av de kommer fra Gjøvik og Hadeland. Marcello AS er en kompetansebedrift som i over 10 år har vært engasjert i kritisk IT-drift for noen av de største kundene i Norge. Vi har jobbet med de største IT-prosjektene i Norden de siste årene, og er kjent for vårt gode arbeidsmiljø og evne til å takle utfordringer innen IT i Norge, så vel som i New York og Kualumpur. Det er stor kamp om de beste IT-hodene, men heldigvis velger mange å komme til oss, sier Gunnar Gisleberg. Henter de beste Marcello er et av landets raskest voksende IT-selskaper. 70 ansatte i dag, men i løpet av det neste året regner selskapet med å ha over 100 på lønningslisten. Gjennomsnittsalderen er kun 30 år. Et ungt og dynamisk miljø, med stadig flere kvinner. Mange nye prosjekter gjør at de ansatte tidlig får prosjekterfaring hos oss. Men vi vokser fort. Derfor trenger vi de beste i bransjen. Noen av de dyktigste IT-ingeniørene i Norge utdanner seg ved kunnskapsmiljøene i Innlandet. Derfor har vi et tett samarbeid med Høgskolen i Gjøvik. Vi har også lagt til rette for at man kan bo på bygda, og jobbe ved vårt hovedkontor i Oslo, sier daglig leder, Gunnar Gisleberg. Jobber med de største i bransjen Gaselle-bedriften Marcello har jobbet med noen av de største IT-prosjektene i Norge de siste årene. En av de siste, store kundene var Nordic Choice Hotels. Hotellkjeden har satt bort store deler av sin IT-virksomhet til Marcello. Outsourcing i sin opprinnelige form er gammeldags, forteller daglig leder Gunnar Gisleberg. Vårt konsept som IT-bedrift er enkelt: Vi tar vare på våre kunders IT-miljøer ved å tenke rightsourcing. Det betyr på godt norsk at våre kunder setter bort store deler av sin IT-virksomhet til oss, mens de beholder viktige prosjekter selv. Da sitter kundene på strategisk kunnskap i bedriften, mens Marcello tar seg av resten, sier Gisleberg. Effektiv drift Han kan fortelle at Marcello har jobbet med noen av de største selskapene i Norden innen bank, finans, telecom og shipping. Langsiktighet, dyktige folk og serviceinnstilling har ført til at selskapets kunder er lojale. Mange kaller oss «dataverdens Norwegian»; vi kuttet ned unødvendig administrasjon og salgskorps og prioriterer å ansette IT-ingeniører som er faglig dyktige, men som også kan jobbe som rådgivere og være gode ambasadører for selskapet, sier Gisleberg. Våre ansatte er kanskje litt «tekniske», men på en businessaktig måte. Det vil si at vi strekker oss langt for å være i forkant av markedet ved å bruke ressurser på innovasjon og utvikling. Satsingen fører til at vår kompetanse kan leveres til konkurransedyktige priser, sier Marcello-sjefen. Hjertet banker for lokalsamfunnet Totens Sparebank er ikke en hvilken som helst lokalbank. De har som misjon å gjøre Mjøsregionen til et bedre sted å bo og arbeide. I snart 160 år har Totens Sparebank bistått både privatpersoner og næringslivet i Mjøsregionen med store og små finansielle behov. I dag er Totens Sparebank den eneste børsnoterte virksomheten med hovedkontor i Oppland. Konsernet sysselsetter 150 personer som fordeler seg over ti kontorer i Østre og Vestre Toten, Gjøvik, Eidsvoll og Hamar. Gir millioner tilbake I tillegg til å tilby de tradisjonelle banktjenestene, som lån, sparing- og investering forsikring, har Totens Sparebank en spesiell misjon med arbeidet de gjør. Vi har sterk tro på at lokalbankens nærhet til kundene er en styrke i konkurransen med de store bankene. Det gjenspeiles i vår strategi at vi ønsker å gi det lille ekstra til lokalsamfunnet vårt. Vi har som mål at vi skal bidra til vekst og utvikling i regionen som gjør at den blir attraktiv som bo- og arbeidssted, forklarer Odd Fjellby, banksjef salg/marked i Totens Sparebank. Årlig gir Totens Sparebank sju millioner kroner tilbake i form av sponsoravtaler og gaver til allmennyttige formål, og prioriterer her tiltak som involverer barn og unge. Vi gleder oss stort over å se at det spirer og gror i kultur- og idrettsmiljøet i regionen vår. Vi har cirka 100 faste sponsoravtaler, og deler også ut midler hvert eneste år. I fjor delte vi i tillegg ut midler til 160 lokale idrettslag, klubber, korps, lag og foreninger, utdyper Fjellby. Suksess vil gi ringvirkninger Gjennom alle år har Totens Sparebank sett store endringer, både for enkeltmennesker, samfunnsliv og næringsliv gjennom alle disse årene. Banksjefen ser på etableringen av region Stor-Oslo Nord som et eksempel til etterfølgelse for banken. Nå når regionen er etablert, med den hensikt å skape vekst i regionen og god infrastruktur med god og helhetlige løsninger, er dette målsetninger som vi også er med å underbygge i våre egne strategiske mål, sier Fjellby. Han mener det er viktig for hele regionen at Stor-Oslo Nord lykkes med å skape de grunnleggende forutsetningene. Siden vi ble etablert i 1854 har vi vært en sentral samarbeidspartner både for enkeltmennesker og næringslivet i vår region. At Stor-Oslo Nord lykkes er igjen avgjørende for at vi også i fremtiden kan utvikle lokalsamfunnet videre, både for næringsvirksomhet og som et godt sted å bo for våre innbyggere. Vi gleder oss over utviklingen, samtidig som vi ser for oss en spennende og krevende fremtid med stadig skarpere konkurranse, legger han til. Les mer på Bjørnhild Vigerust 36 MAGAGENDA stor oslo-nord Et annonsebilag fra Magnet Media MAGAGENDA stor oslo-nord Et annonsebilag fra Magnet Media 37

20 Sentralt plassert godt på landet Tore Friestad / / Med slagordet «Tett ved langt nok unna» har nærings- og boligutvikling i Østre Toten løftet kommunen til en av de mest attraktive i regionen. Østre Toten kommune har de siste årene investert en god del for at både bedrifter og private skal etablere seg i kommunen. Nå begynner kommunen å se resultater. De siste årene har befolkningsveksten vært jevn på én prosent. Dermed kan totningene registrere høyest vekst i Oppland. Kommunen har planlagt økningen lenge, og barnehager, skoler og infrastruktur holder tritt med nykommerne som ønsker å bo i naturskjønne Østre Toten. Også næringslivet har gode premisser i området. Spennende næringsområder Vi er bra forspent med næringsareal i kommunen, blant annet i Bilitt Næringspark, Kraby Næringspark og Melkefabrikken på Kapp. Sistnevnte ligger idyllisk til ved Mjøsas vestside, og haret bredt spekter bedrifter i og rundt Kapp Næringshage. Næringshagen huser kunnskapsbaserte bedrifter og ligger vegg i vegg med en svært aktiv kulturskole og det ekspanderende Mjøsmuseet. Det gir en spennende krysning av nærings- og kulturmiljøer midt i et attraktivt fritids- og boligområde, forteller kommunalsjef Bjørn Bollum, og påpeker at det finnes svært gode muligheter for videre bedriftsetablering og næringsutvikling i området. Det finnes flere store kompetansemiljøer i området, spesielt innen landbruk og næringsmiddelindustrien. Bollum har registrert at flere bedrifter nå ønsker å etablere seg her. Vi legger godt til rette for bedrifter. Her er lite kommunebyråkrati, men en administrasjon som strekker seg langt for å yte ekstra god service og hurtig saksbehandling til nye bedrifter. Vi vet at nytenking og innovasjon skal drive oss fremover, og er derfor opptatt av å bistå med å tilrettelegge lokaler, tomter og næringsområder, sier han. En naturskjønn kommune som bryr seg Med kun 45 minutters kjøretid til Gardermoen, og mer prisvennlige tomter og hus enn Oslo, frister kommunens tilbud mange. Kommunalsjef Bollum forteller at hus- og tomteprisene er langt lavere enn i Oslo, og at også mange andre områder i regionen må se seg slått på pris av Østre Toten. Det er fullt mulig å sikre seg en enebolig innenfor et prisnivå på rundt to millioner kroner. Dermed frister også kommunen pendlere. I alt 45 prosent av kommunens innbyggere er yrkespendlere. Ikke alle reiser til Oslo. Mange velger også å jobbe i Gjøvik eller Raufoss, som kun ligger 20 minutters kjøretur unna. Lave priser og god plass Hos oss skal man få en god livskvalitet både på jobb og privat. Vi har et veldig godt bygdesamfunn som fungerer godt i alle ledd. Jeg tror de fleste av våre innbyggere trives veldig godt. Mange legger også vekt på kommunens naturskjønne omgivelser med tur og jaktterreng rett utenfor stuedøren, sier Bollum. Kommunen er i den heldige posisjonen at de har god plass. Tradisjonelt består Østre Toten hovedsakelig av vanlige eneboliger, men nå ønsker man også å satse på gode botilbud i tettstedene med en økt satsing på leiligheter. Dermed kan man også friste unge mennesker som er i ferd med å etablere seg for første gang. De siste årene har det vært stille på nybyggerfronten i kommunen, men nå gjøres det et løft på dette området for å gi et tilbud til innflyttere som ønsker leiligheter i stedet for store eneboliger. Nå satses det blant annet å bygge ut Kapp-området i kommunen med 150 boliger de neste to-tre årene, og med flott utsikt over Mjøsa. Bygger for familier Østre Toten er kjent for å være et flott og trygt sted for barnefamilier. Et stykke unna hverdagens mas og tjas og tidsklemme i storbyen, frister Østre Toten med korte avstander og et godt utbygd tilbud til juniorene blant oss. For seks-syv år siden oppgraderte Østre Toten sine barneog ungdomsskoler for nærmere 180 millioner kroner. I dag har kommunen syv barneskoler og to ungdomsskoler. Vi er stolte av vår barne- og ungdomssatsing, og har lagt til rette for barnefamilier. Kultur- og idrettslivet er rikt og allsidig, og småbarnsforeldre har et godt utbygd barnehagetilbud. På sommerstid er det et rikt tilbud innen kulturlivet, bl.a. med Norges største sommershow med Urbane Totninger på Kapp Melkefabrikk, hvor også Mjøsmuseet ligger. Vi legger vekt på de myke verdiene i kommunen. Det skal være godt å være barn og ungdom i Østre Toten. Slik har det vært i generasjoner slik skal det være også i tiden framover, sier Bollum. 1. Mat fra Toten. 2. Mjøsas hvite svane D/S Skibladner, bademuligheter og fritid. 3. Kulturarrangement på Peder Balkesenteret på Kapp. 4. Melkefabrikken Kapp et skjæringspunkt for næringsutvikling, kulturliv, bo- og fritidsmuligheter. 38 MAGAGENDA stor oslo-nord Et annonsebilag fra Magnet Media MAGAGENDA stor oslo-nord Et annonsebilag fra Magnet Media 39

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Presselansering 10. oktober 2012 Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Velkommen til presselansering av Stor-Oslo Nord v/ Hans Seierstad, leder i regionrådet for Gjøvikregionen

Detaljer

INNSPILL TIL FYLKESMANN

INNSPILL TIL FYLKESMANN INNSPILL TIL FYLKESMANN GJØVIKREGIONEN Gjøvikregionen består av kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land. Regionen er hjemsted for nesten 70.000 mennesker, og er den mest

Detaljer

Regionenes fortrinn og muligheter. Hovedfokus. Planseminar Oppland fylkeskommune Bjørn Iddberg

Regionenes fortrinn og muligheter. Hovedfokus. Planseminar Oppland fylkeskommune Bjørn Iddberg Regionenes fortrinn og muligheter Hovedfokus Planseminar Oppland fylkeskommune 091116 - Bjørn Iddberg Det er i regionene, i kommunene innbyggerne opplever om livet og samfunnsutviklingen er god egne behov

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget

Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget Utvalgets mandat Beskrive og vurdere næringsrelevante forhold for næringslivet i Innlandet. Kartlegge behov

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Mandat: Med bakgrunn i drøfting av status og dagens kompetansetilbud i regionen og sett i forhold til forventet utvikling i regionens

Detaljer

Midt i LEDIGE LOKALER BIRI - MIDT I. www.midti.no. For mer informasjon om ledige arealer, kontakt:

Midt i LEDIGE LOKALER BIRI - MIDT I. www.midti.no. For mer informasjon om ledige arealer, kontakt: Midt i BIRI - MIDT I For mer informasjon om ledige arealer, kontakt: LEDIGE LOKALER Tema Eiendom AS Ringveien 26 2815 Gjøvik Tlf: 61 13 70 90 www.temaeiendom.no eller se www.midti.no TRONDHEIM LILLEHAMMER

Detaljer

Velkommen til NY28 NY TID

Velkommen til NY28 NY TID Velkommen til NY28 NY TID NY28 det nye signalbygget i Nydalsveien 28 stammer fra en tid da kontoret var et sted du oppholdt deg når du jobbet. I dag er jobben en mental tilstand som langt på vei er uavhengig

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Mine erfaringsbaser og inspirasjonskilder Heddal Torkil Trondheim California Kongsberg Ser dere

Detaljer

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012/2013 5. Planlagte aktiviteter 2014 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Regional plan for Hadeland

Regional plan for Hadeland Regional plan for Hadeland 2014 2021 Behov for ny regional plan Siden tidligere planer er gamle, og handlingsprogram i stor grad gjennomført, har det i lengre tid vært behov for å oppdatere det regionale

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Fremtidens Vestfoldbyer Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Hvorfor finnes byen? NHOs visjon og oppdragsformulering "Styrker næringslivet. Former fremtiden." Ved politisk påvirkning, gjennomslag

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Dagens innlegg - Koblingen mellom forskning og industri - Hvorfor? Hvor ligger utfordringene? - Raufoss som eksempel - Etablering

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE satsingen Noen suksess observasjoner Bjørn Arne Skogstad, leder, NCE-programmet

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien Hva vil studentene møte? Torfinn Kildal Siv.øk / 1 / Min bakgrunn Siv.øk NHH 25 år operativ ledererfaring i norskbaserte internasjonale teknologi

Detaljer

Attraktive bomiljø - kommunal rolle

Attraktive bomiljø - kommunal rolle Attraktive bomiljø - kommunal rolle Buskerud fylke Krødsherad, Norefjell 21. -22. februar 2012 Svein Hoelseth, sjefarkitekt Husbanken 27. feb. 2012 1 Husbankens visjon er at Alle skal kunne bo godt og

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet.

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Bioøkonomi for Innlandet Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Vedtak i felles fylkesting (mars -15) Fylkeskommunene i Hedmark og

Detaljer

BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET. Thomas Breen

BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET. Thomas Breen BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET Thomas Breen Bioøkonomi er den nye økonomien hvor fornybare biologiske ressurser utnyttes med bioteknologi og andre teknologier for mat, helse, materialer, kjemikalier

Detaljer

Landlig og sentralt på én gang

Landlig og sentralt på én gang Om Eiendommen Vollsveien 19 Landlig og sentralt på én gang 1 /13 Type M² Byggeår Næring 541 1113 m² 1997 Et godt sted å jobbe Et godt arbeidsmiljø handler om mer enn en god planløsning og fine møbler.

Detaljer

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen?

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Røroskonferansen 11022011 Reidar Bye SINTEF Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Teknologi for et bedre samfunn TEMA 1. Regionen(e) 2. Globale trender - samfunnsutfordringene 3. Trøndelag

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Raufoss Ammunisjonsfabrikker

Raufoss Ammunisjonsfabrikker Prosjekter 2012 Raufoss Ammunisjonsfabrikker Målsettingen er å utnytte teknologi- og industrikompetansen i Raufossmiljøet til å bli en ledende internasjonal aktør innen avanserte våpensikringssystemer.

Detaljer

Ingar Vaskinn. Næringsrådgiver Kongsbergsberg komune. Samarbeid og strategi for vekst og utvikling

Ingar Vaskinn. Næringsrådgiver Kongsbergsberg komune. Samarbeid og strategi for vekst og utvikling Ingar Vaskinn Næringsrådgiver Kongsbergsberg komune Samarbeid og strategi for vekst og utvikling Kommunens forretningsidè Kongsberg 40.000 innbyggere Kongsberg med 40 000 innbyggere er en ambisjon som

Detaljer

Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen. Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012

Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen. Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012 Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012 Kunnskap trumfer alt Utvikle egen kunnskap Tilgang til andres kunnskap Evne til

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Saknr. 14/8792-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at det er behov for jobbe

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN LESSONS FROM THE FUTURE: Hvordan en klarte å tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser på Helgeland Erlend Bullvåg HHB-UIN UIN Norges mest kompakte campus + Universitetscampuser: Kunnskapssenteret på

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

02/11/17, Tone Jakobsen. Idéverksted Bodø vgs

02/11/17, Tone Jakobsen. Idéverksted Bodø vgs 02/11/17, Tone Jakobsen Idéverksted Bodø vgs Kunnskapsparkens arbeidsområder Kompetanse - Kurs og studier Konferanser Trainee Nettverk - Klynger Synliggjøre regionen Samfunnsbygging Innovasjon - Mobilisering

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold Buskeruds fortrinn Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold En internasjonal organisasjon Distriktskontor Lokalkontor

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Raufoss Water & Gas 1

Raufoss Water & Gas 1 Prosjekter 2011 Raufoss Water & Gas 1 Prosjektmål: "Kompetanseheving av de medarbeiderne som ble overtatt fra Raufoss Metall" RWG gjennomførte aktivitetene med suksess og sikret 17 medarbeidere i ca halvannet

Detaljer

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE ARBEIDSGLEDE På vår måte Sweco har som visjon å bli Europas mest respekterte kunnskapsbedrift innen teknikk, miljø og arkitektur. Som rådgivere ønsker vi å sette nye standarder i bransjen og videreutvikle

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Avantor presenterer. Nydalsveien 12

Avantor presenterer. Nydalsveien 12 Avantor presenterer Nydalsveien 12 Avantor presenterer Nydalsveien 12 I et av Nydalens mest karakteristiske bygg, Nydalsveien serveringssteder, samt et utvidet servicetilbud. 12, har vi nå et flott kontorlokale

Detaljer

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ett år på FFA ga meg drømmejobben! F redrikstad agakademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ann-Charlotte, Regnskap og økonomi Utdanningen fra FFA har gitt

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Vi får mye mer for pengene enn i Oslo

Vi får mye mer for pengene enn i Oslo Nå er vi klare til å innta Formtoppen, sier Amund Pettersen og Mina Sundhagen. Vi får mye mer for pengene enn i Oslo Perfekt beliggenhet kombinert med super størrelse, passelig pris og god planløsning

Detaljer

Innlandet i Norge og Verden - Globale utviklingstrekk å merke seg Innlandsutvalget - Hva tenker vi så langt! Sverre Narvesen NCE Raufoss/leder IU

Innlandet i Norge og Verden - Globale utviklingstrekk å merke seg Innlandsutvalget - Hva tenker vi så langt! Sverre Narvesen NCE Raufoss/leder IU Innlandet i Norge og Verden - Globale utviklingstrekk å merke seg Innlandsutvalget - Hva tenker vi så langt! Sverre Narvesen NCE Raufoss/leder IU VERDEN OG VI Norge og globalisering "Pris pr funksjon"

Detaljer

INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER

INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER KRONSTADPARKEN Bergen Business Cluster Kronstadparken er et stort og spennende byfornyinsprosjekt i Bergen, med en unik beliggenhet i den såkalte næringskorridoren,

Detaljer

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv?

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Bosetting Landstinget for LNK, Sand 28 april 2011 Knut Vareide Utvikling Bedrift Besøk Attraktivitetspyramiden Steder kan være attraktive på tre måter

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Næringsutvikling i Sauda

Næringsutvikling i Sauda Næringsutvikling i Sauda Verktøy for næringsdrivende og gründere med gode ideer i Sauda. Sauda Vekst AS har med støtte fra Innovasjon Norge utviklet flere nye virkemidler for lokal næringsutvikling. Sammen

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

Integra medlemsmøte og årsmøte 2013 onsdag 13. mai. Landets vareproduserende industriutfordinger

Integra medlemsmøte og årsmøte 2013 onsdag 13. mai. Landets vareproduserende industriutfordinger Integra medlemsmøte og årsmøte 2013 onsdag 13. mai Landets vareproduserende industriutfordinger og muligheter ved Ottar Henriksen Prosjektdirektør SINTEF Raufoss Manufacturing Globalisering med 3-deling

Detaljer

Om Sandnes. Visjon og verdier i Sandnes kommune

Om Sandnes. Visjon og verdier i Sandnes kommune Om Sandnes Visjon og verdier i Sandnes kommune Om Sandnes i dag Sandnes har passert 66 400 innbyggere Sandnes er Norges 8. største by Sandnes er en integrert del av Norges tredje største byområde Sandnes

Detaljer

Herøya Industripark, Porsgrunn. Ledig kontorareal i et mangfoldig fagmiljø med egen kantine, parkering, felles møterom, resepsjon, og security

Herøya Industripark, Porsgrunn. Ledig kontorareal i et mangfoldig fagmiljø med egen kantine, parkering, felles møterom, resepsjon, og security Oppdragsnummer: 3101050 Herøya Industripark, Porsgrunn Ledig kontorareal i et mangfoldig fagmiljø med egen kantine, parkering, felles møterom, resepsjon, og security Adresse: Herøya Industripark Bta: fra

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Innspillsmøte - Statens Kartverk, 17. november 2015 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Per R. Berger (Ordfører Hole kommune) Jørgen Moe Jr. (Daglig leder Ringerike Utvikling) Disposisjon

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Dovre er livskvalitet

Dovre er livskvalitet Eventyrlige Dovre Dovre er livskvalitet Du skal trives i Dovre Se for deg mektige, snøkledte fjell som representerer det evige, trygge og uforanderlige. Lukk øynene og tenk deg vind som rusker deg i håret,

Detaljer

Hvordan kan Visjon 2013 forsterkes ved etablering av Norwegian Centre of Expertise (NCE) i Telemark?

Hvordan kan Visjon 2013 forsterkes ved etablering av Norwegian Centre of Expertise (NCE) i Telemark? Hvordan kan Visjon 2013 forsterkes ved etablering av Norwegian Centre of Expertise (NCE) i Telemark? Vrådalskonferansen 2007 30.-31. oktober Knut Kr. Osnes Hva er NCE? Norwegian Centres of Expertise er

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

POWERHOUSE. brattørkaia

POWERHOUSE. brattørkaia POWERHOUSE brattørkaia INNHOLD Form følger miljø 11 Trondheims nye signalbygg 12 Kart 1 Om området 1 Powerhouse Brattørkaia 1 Møteromsenter, kantine og auditorium 20 Snittegning og arealtabell 21 Plantegninger

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3

VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER HVOR ER VI OG HVA HAR FRAMKOMMET SÅ LANGT I PROSJEKTET P R O S J E K T L E D E

Detaljer

Vekst for Innlandets næringsliv. Bjørn V.Kløvstad Prosjektleder Innlandsutvalget

Vekst for Innlandets næringsliv. Bjørn V.Kløvstad Prosjektleder Innlandsutvalget Vekst for Innlandets næringsliv Bjørn V.Kløvstad Prosjektleder Innlandsutvalget Utvalgets mandat Beskrive og vurdere næringsrelevante forhold for næringslivet i Innlandet. Kartlegge behov og rammebetingelser

Detaljer

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet Grilstad Marina utfordrer fantasien Det er ikke bare størrelsen som er oppsiktsvekkende en bydel på størrelse med hele Trondheim

Detaljer

Tekna-konferansen, 16. oktober 2014

Tekna-konferansen, 16. oktober 2014 Tekna-konferansen, 16. oktober 2014 Forskningsdrevet innovasjon i kommunesektoren (?) Ottar Henriksen, Prosjektdirektør SINTEF Raufoss Manufacturing AS Medlem av ledelsen i NCE Raufoss, Styreleder i Lean

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Bærekraftig treindustri, NTNU Gjøvik. Søknad om regional medfinansiering

Bærekraftig treindustri, NTNU Gjøvik. Søknad om regional medfinansiering Saknr. 16/11819-3 Saksbehandler: Øyvind Nordstrand Bærekraftig treindustri, NTNU Gjøvik. Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «bærekraftig treindustri»

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST. Store eneboligtomter i grønne omgivelser - uten byggeklausul

DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST. Store eneboligtomter i grønne omgivelser - uten byggeklausul DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST Store eneboligtomter i grønne omgivelser - uten byggeklausul Meiselen Ballplass Reguleringsplan Hallermoen Vest Badeplass Vannverksdammen Drammen Badeplass Vannverksdammen

Detaljer

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA.

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Idéen bygger på å utvikle Hamar som Mjøsby en by ved innsjøen hvor et mer aktivt forhold mellom by og vann skaper

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK - Oppsummering Forprosjekt og planer for Fase 1 FORMÅL: Å STYRKE KONKURRANSESITUASJONEN I INDUSTRIEN INNHOLD 1. Situasjon, utfordringer og status for Norsk og

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer