SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket)"

Transkript

1 SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) Vi ønsker å bli stadig bedre som kirke, og vil derfor gjerne ha tilbakemeldinger på måten vi arbeider på. Vi håper du vil hjelpe oss med dette ved å svare på følgende spørsmålene. Det vil ta deg ca. 5 min å svare. Nedenfor finner du noen utsagn om enkeltarrangementet du har deltatt på. Tenk gjennom utsagnet. I hvilken grad stemmer påstandene for deg? Er du eller u i det som står? Sett kryss for hvor eller u du er. Faktorer 1 Jeg setter pris på å ha bli invitert til dette arrangementet 1 Jeg ble ønsket velkommen av noen da jeg kom 1 Det var noen jeg ikke kjente som tok kontakt med meg 1 Jeg har snakket med nye mennesker i dag 1 Dersom jeg tar kontakt med kirken blir jeg møtt på en god måte 1 Jeg kan tenke meg å ta med noen jeg kjenner neste gang 1 Jeg møtte noen jeg kjente fra før 1 Jeg opplevde at det var en inkluderende stemning 1 Jeg kan tenke meg å delta på flere av mhetens arrangementer 1 Jeg er fornøyd med at kirken lager slike arrangementer 1 Det var god mat 1 Det var et hyggelig måltid 1 Det var fint at vi ba for maten 1 Det var fint at det var en andakt 1 Det var fint at vi sang noen salmer/sanger 1 Jeg føler at gudstroen min er næret 2 Jeg opplevde at noen syntes det var hyggelig at jeg var med på arrangementet 2 Jeg opplever at dette arrangementet bidrar til at jeg ønsker å være mer aktiv i lokalmiljøet 2 Jeg opplever at kirken tar ansvar i lokalmiljøet 2 Jeg gjorde mitt beste for at de andre skulle ha et hyggelig arrangement 2 Jeg har blitt spurt om å delta som frivillig medarbeider i mheten 2 Jeg kan tenke meg å bli spurt om å delta som frivillig medarbeider i mheten 3 Jeg synes det var fint å lære mer om klimaspørsmål 3 Jeg ble inspirert til å reflektere over eget forbruk 4 Jeg synes det var fint at vi samlet inn penger til fasteaksjonen 4 Jeg synes det var fint at vi fikk høre om mhetens misjonsprosjekt 4 Jeg synes det var fint å lære mer om rettferdig handel 5 Jeg opplevde at det var nok ledere tilstede på arrangementet 5 Jeg opplevde at det var trygt å delta 6 Jeg synes arrangementet var godt tilrettelagt 6 Jeg opplevde at arrangementet var godt tilpasset mine behov 6 Jeg opplevde at tidsrammen var god 6 Jeg opplevde at prisen var ok 7 Jeg fikk nok informasjon på forhånd 1 Jeg setter pris på å bli stilt disse spørsmålene u u Hvor fikk du vite om arrangementet/turen (sett kryss): I mhetsbladet..

2 Kunngjøringene i gudstjenesten.. I lokalavisen På plakat.. En bekjent spurte om jeg ville være med Internett/hjemmeside.. Annet. Jeg ble med på turen/arrangementet fordi: Om meg selv: Jeg er (sett kryss) mann kvinne Jeg var med for første gang ja nei

3 SPØRRESKJEMA BESØKSTJENESTE Vi ønsker å bli stadig bedre som kirke, og vil derfor gjerne ha tilbakemeldinger på måten vi arbeider på. Vi håper du vil hjelpe oss med dette ved å svare på følgende spørsmålene. Det vil ta deg ca. 5 min å svare. Nedenfor finner du noen utsagn når det gjelder ditt besøk fra mheten. Tenk gjennom utsagnet. Er du u eller i det som står? Sett kryss for hvor eller u du er. faktorer 1 Jeg opplever at jeg får besøk ofte nok 1 Jeg opplever at det er hyggelig å få besøk fra kirken 1 Jeg opplever at besøket fra kirken er et gode i hverdagen min 1 Jeg opplever at besøket fra kirken er givende 1 Jeg opplever at besøket fra kirken hjelper meg med praktiske oppgaver 1 Jeg opplever at jeg blir behandlet med respekt av den som besøker meg 1 Jeg opplever at besøket bidrar til at jeg holder kontakten med mheten 1 Jeg opplever at besøkene er positive for min tro 2 Jeg opplever at jeg betyr noe for den som besøker meg 2 Jeg opplever at besøket fra kirken har omsorg for meg 2 Jeg opplever at jeg kommuniserer godt med den som besøker meg 3 Vi har snakket om forbruk 4 Vi kan snakke om hvordan vi kan bidra til å gjøre verden mer rettferdig 4 Vi har snakket om det å handle rettferdige varer i butikken 5 Jeg opplever at jeg er trygg når jeg har besøk 5 Vi har snakket om hva vi skal gjøre når jeg har besøk 5 Jeg vet hvem jeg kan ta kontakt med i mheten dersom det er noe jeg ikke er fornøyd med i forhold til besøket. 5 Vi kan snakke om ting jeg er opptatt av 5 Jeg får beskjed i god tid dersom besøket må avlyses 5 Det er lett å få tak i den som besøker meg fra kirka dersom det er noe vi trenger å avtale nærmere 5 Jeg er trygg på at taushetsplikten overholdes 6 Jeg opplever at besøket er godt tilpasset mine behov 6 Jeg opplever at besøket kommer som avtalt u u Hvor fikk du vite om besøkstjenesten (sett kryss): I mhetsbladet.. Kunngjøringene i gudstjenesten.. En av kirkens ansatte anbefalte dette. I lokalavisen På plakat.. Annet. Om meg selv: Jeg er (sett kryss) mann kvinne

4 SPØRRESKJEMA GRUPPE (sett inn navn på tiltaket) Vi ønsker å bli stadig bedre som kirke, og vil derfor gjerne ha tilbakemeldinger på måten vi arbeider på. Vi håper du vil hjelpe oss med dette ved å svare på følgende spørsmålene. Det vil ta deg ca. 5 min å svare. Nedenfor finner du noen utsagn vedrørende din deltakelse i gruppa Tenk gjennom utsagnet. Er du u eller i det som står? Sett kryss for hvor eller u du er. Faktorer 1 Jeg har fått nye venner 1 Jeg synes det er fint at jeg ble invitert med 1 Jeg synes det er fint at vi har andakt 1 Jeg opplever at de andre i gruppa viser respekt for meg 1 Jeg opplever at andre hører på meg når jeg har noe å si 1 Jeg opplever at alle får mulighet til å komme til orde på møtene våre 1 Jeg opplever at jeg får hjelp i gruppa til å takle hverdagen min bedre 1 Jeg opplever at diakonen i gruppa er til hjelp for oss 1 Jeg opplever at det vi holder på med er til hjelp for meg i min tro 1 Jeg opplever at jeg kan være meg selv 1 Jeg er fornøyd med måten vi arbeider på 1 Jeg opplever at mine innspill blir tatt alvorlig 1 Jeg opplever at jeg gjennom gruppa får en sterkere tilknytning til mheten ¼ Jeg opplever at sosiale ulikheter ikke skaper avstand 2 Jeg føler at jeg betyr noe for andre 2 Jeg opplever at det jeg sier betyr noe for andre 2 Jeg opplever at andre i gruppa bryr seg om meg 3 Jeg opplever at gruppa har fått meg til å reflektere mer over mitt forbruk 3 Jeg opplever at vi i gruppa har blitt mer bevisste på vårt ansvar for skaperverket 4 Jeg opplever at jeg har fått mer håp om at det er mulig å endre på urettferdighet i verden 4 Gjennom selvhjelpsgruppa har jeg blitt mer bevisst på å handle økologiske og rettferdige varer 5 Jeg føler meg trygg når jeg er i gruppa 5 Jeg synes det er trygt at gruppa har en leder 6 Jeg opplever at arbeidet er tilrettelagt mine behov u u Hvor fikk du vite om gruppa (sett kryss): I mhetsbladet.. Kunngjøringene i gudstjenesten.. En av kirkens ansatte anbefalte dette. I lokalavisen På plakat.. En bekjent spurte om jeg ville være med Annet. Om meg selv: Jeg er (sett kryss) mann kvinne

5 SPØRRESKJEMA LEKSEHJELP (sett inn evt navn på leksehjelpen) Vi ønsker å bli stadig bedre som kirke, og vil derfor gjerne ha tilbakemeldinger på måten vi arbeider på. Vi håper du vil hjelpe oss med dette ved å svare på følgende spørsmålene. Det vil ta deg ca. 5 min å svare. Nedenfor finner du noen utsagn om opplevelser av leksehjelpen Tenk gjennom utsagnet. Er du u eller i det som står? Sett kryss for hvor eller u du er. Faktorer/ Hovedom råder 1 De som jobber i kirken er greie 1 Jeg har fått nye venner på leksehjelpen 1 Jeg møter venner på leksehjelpen 1 Jeg har fått god hjelp til leksene 1 Noen ganger får vi god mat på leksehjelpen 1 Jeg har vært med når vi er i kirken på leksehjelpen 1 Jeg synes det er fint å tenne lys i kirken 1 Det er fint at vi synger for maten 1 Jeg har opplevd at jeg kan hjelpe andre på leksehjelpen 1 På leksehjelpen har vi gjort ting som jeg synes er morsomt 2 Jeg har blitt kjent med noen i kirken som jeg kan ta kontakt med hvis jeg trenger hjelp 2 På leksehjelpen er det noen som kan hjelpe meg med leksene 3 Jeg synes det er fint at kirka er opptatt av å ta vare på miljøet 4 På leksehjelpen har jeg lært om rettferdighet i verden 5 Jeg har følt at jeg har kunnet si det jeg mente og at de andre har hørt på meg 5 Jeg har følt meg trygg når jeg har vært på leksehjelpen 5 Jeg har fått vite hvem jeg kan si i fra til hvis det skjer noe jeg blir sint eller lei meg for Jeg vet at jeg kan snakke med den personen om alt uten at det vi snakker om blir sagt videre 6 Jeg opplever at jeg har mulighet til å være med på det jeg har lyst til på leksehjelpen 1 Jeg synes det var fint å svare på dette skjemaet 7 Jeg har blitt fortalt om andre aktiviteter jeg kan være med på i kirka u u Hvor fikk du vite om leksehjelpen (sett kryss): På skolen.. Et brev vi fikk i posten.. En av foreldrene mine fortalte om det. En venn foreslo at jeg skulle være med På plakat.. Annet. Om meg selv: Jeg er (sett kryss) gutt jente

6 SPØRRESKJEMA FRIVILLIGE (sett inn navn på tiltaket det refereres til) Vi ønsker å bli stadig bedre som kirke, og vil derfor gjerne ha tilbakemeldinger på måten vi arbeider på. Vi håper du vil hjelpe oss med dette ved å svare på følgende spørsmålene. Det vil ta deg ca. 5 min å svare. Nedenfor finner du noen utsagn vedrørende din rolle som frivillig i mhetens arbeid Tenk gjennom utsagnet. Er du u eller i det som står? Sett kryss for hvor eller u du er. faktorer 1 Jeg er fornøyd med det arbeidet jeg er frivillig medarbeider i 1 Jeg har fått informasjon om mål og innhold for opplegget 1 Når jeg har spurt de ansatte om noe har jeg blitt møtt på en god måte 1 Når jeg har spurt andre frivillige om noe har jeg blitt møtt på en god måte 1 Jeg synes jeg blir satt pris på som medarbeider i mheten 1 Jeg opplever at mine innspill blir tatt alvorlig 1 Jeg opplever at jeg er med på å bestemme hva vi skal gjøre 1 Jeg er fornøyd med organiseringen av arbeidet 1 Jeg opplever at mitt arbeid bidrar i forkynnelsen om Gud 1 Jeg opplever at mitt arbeid bidrar til å skape et godt miljø i mheten 1 Jeg kan tenke meg å ta med en venn i mheten 1 Jeg har fått nye venner gjennom arbeidet i mheten 1 Jeg møter noen av mine venner i mheten u u 1 Jeg opplever at jeg får benyttet evnene mine i dette frivillige arbeidet 1 Jeg opplever en tilhørighet til mheten når jeg bidrar som frivillig 2 Jeg opplever at jeg har medansvar for de som kommer til kirken 2 Jeg opplever at jeg betyr noe for andre ved å være medarbeider i mheten 2 Jeg har blitt kjent med noen i mheten som jeg kan kontakte hvis jeg trenger råd og hjelp 2 Jeg vil gjerne fortsette å være medarbeider 3 Jeg er opptatt av at vi som mhet har medansvar for skaperverket 3 Jeg synes det er fint at vår mhet er grønn mhet/miljøfyrtårn 3 Jeg er bevisst mitt eget forbruk 4 Jeg tror at vi kan bidra til at verden blir mer rettferdig 4 Jeg synes det er fint at vi som mhet er engasjert i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 4 Jeg er opptatt av at vi som mhetsmedlemmer skal være aktive i lokalmiljøet 4 Jeg er opptatt av at vi som mhet skal stå opp for de som sliter i lokalsamfunnet vårt 4 Jeg skulle ønske at/ Jeg synes det er fint at vi bruker rettferdige (fairtrade) produkter i mhetens arrangementer 5 Jeg føler at det er trygt å være medarbeider i mheten 5 Jeg har fått nok informasjon/opplæring om det jeg skal gjøre som som medarbeider 5 Det er et passe antall frivillige medarbeidere i mheten 5 Jeg vet hvordan brannvarslingssystemet i kirken/mhetshuset fungerer 5 Jeg vet hvor brannslokkingsutstyret i kirken/mhetshuset befinner seg

7 5 Jeg vet at mheten har en beredskapsplan for håndtering av vold og seksuelle overgrep 5 Det er enkelt å bytte med en annen frivillig medarbeider hvis jeg ikke har anledning til å delta en gang 5 Jeg vet hva som er mitt ansvar hvis brannalarmen går 5 Det er samsvar mellom det jeg ble spurt om å gjøre av oppgaver og de oppgavene jeg faktisk har fått 5 Jeg får tilbakemelding på at jeg gjør en god jobb 6 Mhetens aktiviteter er godt tilpasset mine behov 6 Jeg opplever at jeg får passe med ansvar 6 Jeg tror at kirken har aktiviteter som er lagt til rette for folk med ulike funksjonshemminger 6 Jeg har vært med på at vi har snakket om hvordan mhetens arrangementer kan være tilpasset folk med ulike funksjonshemminger 5 Jeg kan til enhver tid slutte som frivillig medarbeider når jeg har behov for det, uten at det blir tatt i mot på en vanskelig måte Om meg selv: Jeg er (sett kryss) mann kvinne

8 SPØRRESKJEMA GRAVFERD I denne undersøkelsen henvender vi oss til deg fordi du har mistet noen som stod deg nær. Når noen dør møter de som står igjen store utfordringer og sterke følelser. Gjennom gravferden, begravelsen/bisettelsen, møter vi som arbeider i kirken dere. Vi ønsker at dette møtet skal bli så godt som mulig i den krevende situasjonen dere står oppe i. Nedenfor finner du noen utsagn som prøver å beskrive noe av det du kan ha opplevd i forbindelse med gravferd/begravelse/bisettelse i vår mhet. Vi håper du vil hjelpe oss med å svare på disse utsagnene, og på den måten bidra til å kvalitetsikre og utvikle tjenestene våre. Alle mennesker er ekstra sårbare i forbindelse med tap av sine nærmeste, og vi er som kirke opptatt av å bidra så godt som mulig i en vanskelig tid for de pårørende. Det er likevel ikke alltid vi strekker til, og trenger tilbakemeldinger for å bli stadig bedre. Vi håper du vil hjelpe oss til å bli bedre ved å svare på følgende spørsmål. Det vil ta deg ca. 5 min å svare. Nedenfor finner du noen utsagn vedrørende gravferd i vår mhet. Tenk gjennom utsagnet. Er du u eller i det som står? Sett kryss for hvor eller u du er. faktorer/ hovedområder Før begravelsen/bisettelsen Vi hadde et godt førstemøte med begravelsesbyrået Vi opplevde oss godt ivaretatt av begavelsesbyrået 7 Vi fikk den informasjonen vi trengte i møte med begavelsesbyrået 1 Når vi tok kontakt med kirken ble vi møtt med vennlighet og omsorg 7 Vi fikk den informasjonen vi trengte i møte med kirken 1 Vi ble møtt med respekt av de kirkelige ansatte Tidspunktet for begravelsen/bisettelsen ble bestemt i dialog med kirken Vi er fornøyde med det tidspunktet som ble valgt for begravelse/bisettelse 1/5 Det var fint at presten/diakonen kom hjem til meg/oss for å snakke om begravelsen/bisettelsen 1/5 Det var fint å møte presten/diakonen på mhetskontoret for å snakke om begravelsen/bisettelsen 1/5 Jeg fikk en god samtale med presten/diakonen om begravelsen/bisettelsen 1/5 Jeg fikk hjelp av presten/diakonen til å planlegge begravelsen/bisettelsen 5 Vi hadde en god dialog om min/vår rolle i begravelsen/bisettelsen 1 Mine innspill ble lyttet til 1 Musikken som ble valgt fungerte godt 1 Jeg opplevde at jeg fikk prege innholdet i begravelsen/bisettelsen Vi hadde en god dialog rundt hvem som skulle holde minnetalen ½ Vi hadde nok tid til å snakke om det vi hadde behov for i samtalen med presten/diakonen Vi fikk hjelp da det oppstod vanskeligheter i dialogen mellom oss familiemedlemmer Begravelsen/bisettelsen 1 Kirken/kapellet var pyntet som planlagt og forventet da vi kom 1 Jeg/vi ble møtt på en god måte av presten/diakonen da vi kom til kirken/kapellet 1 Jeg opplevde at musikken var med på å skape en god ramme, og gav et løft til seremonien 1 Presten/diakonen gjennomførte begravelsen/bisettelsen slik vi hadde u u

9 planlagt det 1 Presten/diakonen fremstilte avdøde på en verdig og respektfull måte 1 Salmene vi hadde valgt fungerte godt 1 Vi opplevde at de som kom deltok i salmesangen ½ Jeg opplevde at begravelsen ble en minneverdig og god stund/markering 6 Jeg opplevde at jeg ble godt ivaretatt i begravelsen/bisettelsen 6 Jeg opplevde en stor grad av trygghet i kirken 6 Alle som ønsket å være tilstede i begravelsen/bisettelsen fikk anledning til det Det var fint av presten/diakonen deltok i minnesamværet Det var viktig for oss at presten/diakonen ledet minnesamværet Minnesamværet ble en god markering av den vi hadde mistet Minnesamværet ble en god avslutning på begravelsen/bisettelsen Etter begravelsen/bisettelsen ½ Det opplevdes fint at presten/diakonen ringte noen dager etter begravelsen for å høre hvordan det var med meg 7 Jeg kunne tenke meg at prest/diakon tok kontakt med meg etter begravelsen 1 Det var bra at presten/diakonen tok kontakt etter begravelsen/bisettelsen ½ Samtaler med presten/diakonen har hjulpet oss i starten av sorgprosessen ½ Jeg kunne tenke meg å bli kontaktet om å være med i en sorggruppe 7 Jeg vil gjerne få en personlig invitasjon til allehelgensgudstjeneste Om meg selv: Jeg er (sett kryss) mann kvinne Alder:

10 SPØRRESKJEMA BABYSANG Til deg som har deltatt på Babysang i regi av vår mhet.. Vi ønsker å bli stadig bedre som kirke, og vil derfor gjerne ha tilbakemeldinger på måten vi arbeider på. Vi håper du vil hjelpe oss med dette ved å svare på følgende spørsmålene. Det vil ta deg ca. 5 min å svare. Nedenfor finner du noen utsagn vedrørende babysang. Tenk gjennom utsagnet. Er du u eller i det som står? Sett kryss for hvor eller u du er. faktorer 1 Jeg blir alltid ønsket velkommen på babysangen 1 Dette er et godt tilbud fra kirken 1 Jeg har fått informasjon om mål og innhold 1 Det er positivt å delta i ritualene som lystenning, nattverd etc 1 Det er bra at vi ber/synger for maten før vi spiser 1 Jeg har blitt kjent med nye her 1 Jeg liker sangene vi synger 1 Alt i alt er jeg fornøyd med opplegget på babysangen 1 Jeg har opplevd at mine meninger er lyttet til når jeg har foreslått endringer 1 Vi er i et egnet lokale på babysangen 2 Jeg opplever at jeg bidrar til et godt fellesskap på babysangen 2 Jeg har fått informasjon om at mheten samarbeider med organisasjoner som Kirkens familievern og Kirkens bymisjon 2 Jeg har blitt kjent med mennesker i kirken som jeg kan komme til hvis jeg har behov for å snakke om noe vanskelig 3 Jeg har opplevd at vi har snakket om forbruk på babysangen 3 Jeg synes det er fint at mheten er grønnmhet/miljøfyrtårn 4 Jeg opplever at mheten er engasjert i lokalmiljøet 4 Jeg har fått informasjon om fairtrade produkter 4 Jeg har fått informasjon om Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 4 Jeg har fått vite at mheten kan bidra med å hjelpe folk som er i en vanskelig situasjon. 2 Jeg opplever at kirken er til hjelp for meg/oss som foreldre 5 Jeg føler meg trygg når vi er på babysang 6 Jeg opplever at babysangen er godt tilrettelagt for meg og min baby 1 Jeg kan tenke meg å delta som leder av babysangen 7 Babysangen har gjort at jeg har oppsøkt andre arrangementer i kirken 7 Jeg kan tenke meg å delta på flere av kirkens arrangementer Vi har fått informasjon om at kirken tilbyr samlivskurs Vi har fått informasjon om kirkens tilbud til barn/småbarnsforeldre 1 Jeg har anbefalt dette til andre foreldre 1 Jeg setter pris på å blir spurt om dette u u.. Forslag til andre sanger vi kunne sunget:.. Forslag til andre endringer:

11 Hvor fikk du vite om babysangen (sett kryss): I mhetsbladet.. Kunngjøringene i gudstjenesten.. I lokalavisen På plakat.. En bekjent spurte om jeg ville være med Internett/hjemmeside.. På helsestasjonen.. Dåpssamtale. Annet. Om meg selv: Jeg er (sett kryss) mann kvinne

12 SPØRRESKJEMA SYKEHJEM Vi ønsker å bli stadig bedre som kirke, og vil derfor gjerne ha tilbakemeldinger på måten vi arbeider på. Vi håper du vil hjelpe oss med dette ved å svare på følgende spørsmålene. Det vil ta deg ca. 5 min å svare. Nedenfor finner du/dere noen utsagn om hvordan du opplever koblingen mellom sykehjem og lokalmhet Tenk gjennom utsagnet. Er du u eller i det som står? Sett kryss for hvor eller u du er. Kvalitetsfaktorer Utsagn 1/6 Det er fortsatt mulig å ha kontakt med lokalmheten ved å bo på sykehjemmet 1/6 Lokalmheten gir tilbud til beboerne på sykehjemmet 1/7 Lokalmheten har fellesskapsbyggende arrangement på sykehjemmet 6/7 Det er blitt informert om hvordan en kan komme i kontakt med lokal mhet 2 Prest/Diakon er tilgjengelig for samtale med beboere på sykehjemmet 5/1 Som pårørende kan jeg lett komme i kontakt med prest/diakon for samtale når jeg føler behov for det 6 Lokal mhet har tilbud om besøkstjeneste for beboere på sykehjemmet. 6 Lokal mheten har tilbud for beboere på sykehjemmet om skyss til gudstjenester i kirken. 1/6 Det blir gitt informasjon om at det er gudstjeneste på sykehjemmet og om når og hvor den holdes 1/7 Det er ofte nok gudstjenester på sykehjemmet 6 Lokalmheten har tilbud om følge fra eget rom til stedet der det holdes gudstjeneste på sykehjemmet. 6 Det blir gitt tilbud om å bli fulgt til gudstjenesten på sykehjemmet 6 Gudstjenestene/andakter på sykehjemmet er godt tilpasset målgruppen 1/2/7 Det er tilbud om nattverd på sykehjemmet i forbindelse med gudstjenester. 1/7 Beboer har mulighet til å få nattverd på sitt rom 7 Vi vet at det er mulighet til å få nattverd når det er ønske om det 5 Personalet på sykehjemmet respekterer behovet for trosutfoldelse. 1 Høytidene, jul/påske/pinse markeres på en god måte her på sykehjemmet 6 Det er fint å bli spurt om dette u u Vet ikke Om meg selv: Jeg er (sett kryss) Beboer Pårørende

Spørsmål: Hva var fint på trosopplæringen/i kirken? Sett en ting barna nevner i hver rute

Spørsmål: Hva var fint på trosopplæringen/i kirken? Sett en ting barna nevner i hver rute SKJEMA TIL BRUK VED SAMTALE MED BARN 4-9 ÅR i forbindelse med kvalitetsutvikling av trosopplæring. Skjemaet kan brukes ved samtale med ett eller en liten gruppe barn. Spørsmål: Hva gjorde dere på trosopplæringen/i

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Bruker og pårørendeundersøkelse

Bruker og pårørendeundersøkelse Bruker og pårørendeundersøkelse Institusjon og hjemmetjeneste 2015 Undersøkelsen Det har i 2015 vært mye fokus på manglende kvalitet ved sykehjem i Ringerike kommune. Kommunen har derfor engasjert AMBIO

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

KONF Foreldremøte ØRK

KONF Foreldremøte ØRK KONF. 2016 Foreldremøte 27.10.2015 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 100 konfirmanter Den norske kirke i Rælingen I gamle dager var det slik at konfirmanten bekreftet sin

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene

Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene Spørsmålene er om hvordan du du har det, hva som er viktig for deg, og behandlingen du har fått de siste 6 månedene. Vennligst

Detaljer

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM Hva mener vi med brukerinvolvering? Hvem er brukeren av sykehjemmet? Pårørendeveilederen, setter fokus på sterkere grad av pårørendeinvolvering. Kirkens Bymisjon

Detaljer

Brukerundersøkelse Kanvas 2012. Mølleplassen Totalt Antall svar (N): 23

Brukerundersøkelse Kanvas 2012. Mølleplassen Totalt Antall svar (N): 23 Brukerundersøkelse 2012 Mølleplassen Antall svar (N): 23 Utsagnene i brukerundersøkelsen Årets brukerundersøkelse for er basert på utsagnene på denne og neste side. Svarene på utsagnene, som ble stilt

Detaljer

Resultat svarprosent: TILTAK FUNKSJONS HEMMEDE PLEIE OG OMSORG BARNEHAGE. Utsendte skjema Svar Svarprosent 51% 47% 47%

Resultat svarprosent: TILTAK FUNKSJONS HEMMEDE PLEIE OG OMSORG BARNEHAGE. Utsendte skjema Svar Svarprosent 51% 47% 47% Brukerundersøkelser pr. april 008 Tre målgrupper: - pårørende til beboere i institusjon - foreldre/foresatte til barn i barnehage - hjelpeverger til funksjonshemmede beboere i botjenesten Resultat svarprosent:

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Totalt for Kanvas-barnehagene Antall innkomne svar: 2407 TNS Gallup 2013

Totalt for Kanvas-barnehagene Antall innkomne svar: 2407 TNS Gallup 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 78 20 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 76 22 98 97 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert om hvordan barnet mitt har det i barnehagen

Detaljer

Totalt for Rudshøgda Antall innkomne svar: 64 TNS Gallup 2013

Totalt for Rudshøgda Antall innkomne svar: 64 TNS Gallup 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 67 23 8 91 93 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 61 33 5 94 100 98 98 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert om hvordan barnet

Detaljer

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet IINNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

Brukerundersøkelse Kanvas 2013

Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 63 35 98 97 98 97 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 65 33 98 97 98 98 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

KONF Den norske kirke i Rælingen. To menigheter To sokneprester To kirker. Én kapellan Én kateket. 86 konfirmanter Inndeling etter skolene

KONF Den norske kirke i Rælingen. To menigheter To sokneprester To kirker. Én kapellan Én kateket. 86 konfirmanter Inndeling etter skolene KONF. 2017 Foreldremøte 01.11.2016 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 86 konfirmanter Inndeling etter skolene Den norske kirke i Rælingen 1 I gamle dager var det slik at

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

Oppfølging etter Idasaken Bup-ledere Fredrikstad, 25. oktober 2017

Oppfølging etter Idasaken Bup-ledere Fredrikstad, 25. oktober 2017 Oppfølging etter Idasaken Bup-ledere Fredrikstad, 25. oktober 2017 Ida: Dei forsto meg ikkje Utsatt for alvorlig omsorgssvikt og overgrep Barnevernet grep inn da hun selv bad om det, 15 år gammel Så fulgte

Detaljer

Resultat for brukerne. % besvarelse 54 69,2 38,5 54,5 Hvor fornøyd er du med tilbudet når det gjelder:

Resultat for brukerne. % besvarelse 54 69,2 38,5 54,5 Hvor fornøyd er du med tilbudet når det gjelder: Brukerundersøkelse pleie og omsorgsavdelingen 2012 (5 besvarelser) Institusjonsbaserte tjenester Pårørende Osen sykehjem Skala 6 best 1 dårligst Resultat for brukerne. % besvarelse 54 69,2 38,5 54,5 Hvor

Detaljer

Brukerundersøkelse Kanvas 2013

Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 80 18 98 100 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 80 20 100 98 98 98 Kommunikasjon 20132012 Kanv Reg. Personalet

Detaljer

Brukerundersøkelse Kanvas 2013

Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 79 17 97 100 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 83 14 97 96 98 98 Kommunikasjon 20132012 Kanv Reg. Personalet

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

Informasjon om foreldrekvelder og 10 fingerregler for hvordan foreldre kan støtte barna i forbindelse med samlivsbrudd, se

Informasjon om foreldrekvelder og 10 fingerregler for hvordan foreldre kan støtte barna i forbindelse med samlivsbrudd, se TIL FORELDRENE Helsesøster ønsker i samarbeid med å etablere en samtalegruppe for barn med to hjem. Vi vet at disse barna ikke nødvendigvis har større problemer enn andre barn, men at noen har det vanskelig

Detaljer

ORIENTERINGSNOTAT - BRUKERUNDERSØKELSER, PLEIE OG OMSORG I INSTITUSJON

ORIENTERINGSNOTAT - BRUKERUNDERSØKELSER, PLEIE OG OMSORG I INSTITUSJON Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Eldrerådet Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Fra: Rådmann Kopi: Dato: 09.01.2013 Sak: 13/75 Arkivnr : 033 ORIENTERINGSNOTAT

Detaljer

Rahmat - en overlever

Rahmat - en overlever Rahmat - en overlever Rahmat kom alene til Norge som 13 åring etter å ha vært innom 12 land og mange utfordringer på veien. Han vet mye om hvordan voksne må være for å bygge tillit og styrke de enslig

Detaljer

Vedleggsrapport. Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem Silurveien sykehjem

Vedleggsrapport. Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem Silurveien sykehjem Vedleggsrapport Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem 20 Silurveien sykehjem Innledning Denne vedleggsrapporten til rapporten «Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem 20» inneholder resultatene

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo

Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo Rett til tros- og livssynsutøvelse: Rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet, desember 2009: HOD ønsker med

Detaljer

Molde domkirke

Molde domkirke Molde domkirke 2014-2016 VISJONS FOR MOLDE DOMKIRKE Sammen i tro, håp og kjærlighet Vedtatt av Molde menighetsråd 18. juni 2014 PLAN FOR DIAKONI I MOLDE DOMKIRKE Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN SOKNDAL SKOLE BEREDSKAPSPLANEN ER UTARBEIDET AV: Anne Nesvåg, Kristhild Nuland, Asbjørg Saure Tengesdal og Bjørn Hultman. Helsesøster Randi Holmen og psyk. sykepleier Gunvor Stene har også vært involvert.

Detaljer

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt Alf Reiar Berge, seniorforsker, Rehab-Nor Tine Brager Hynne, avdelingsleder fagavdelingen, Signo Hilde Haualand, seniorrådgiver,

Detaljer

Utviklingshemmede og seksualitet

Utviklingshemmede og seksualitet Utviklingshemmede og seksualitet Anita Tvedt Nordal, avdelingsleder Marta Helland, vernepleier Artikkelen tar utgangspunkt i et foredrag vi holdt på en fagdag i regi av Bergen kommune der tema var utviklingshemmede

Detaljer

Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen

Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen Dette skjemaet viser hvordan spørreskjemaene for trosopplæring er utviklet og oppbygget for å være del av en systematisk

Detaljer

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Resultat frå brukarundersøking omsorg

Resultat frå brukarundersøking omsorg MELAND KOMMUNE Resultat frå brukarundersøking omsorg - Samanstilling gjeld 3 ulike målgrupper innan Meland sjukeheim og Meland heimeteneste Samordning av data v/helge Kvam 14.10. Innhald 1. Meland sjukeheim

Detaljer

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen Det forutsigbare uforutsette «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen 1 Utfordringen: ivareta mål for trosopplæringen og samtidig: - bygge en trygg og tillitsfull relasjon til barna som deltar.

Detaljer

Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg. Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark

Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg. Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark Kort historikk Oppstart Gruppe for ungdom og voksne Rekruttering Tverrfaglig samarbeid Utvikling over tid Struktur og

Detaljer

Råd fra proffer: om ansettelser i barnevernet

Råd fra proffer: om ansettelser i barnevernet Råd fra proffer: om ansettelser i barnevernet Verktøy i Mitt Liv Barnevernstjeneste Mai 2017 Innholdsfortegnelse Forord fra Proffene... 3 Hva mener vi at du bør se etter gjennom intervjuet?... 3 Forslag

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

INFO SMØRBLOMSTENE OKTOBER 2017

INFO SMØRBLOMSTENE OKTOBER 2017 INFO SMØRBLOMSTENE OKTOBER 2017 Tusen takk til dere som kom på foreldremøte. Det ble et godt møte hvor vi fikk belyst og diskutert et viktig tema: «mobbing i barnehagen.» Se vedlegg. Det kan virke unødvendig

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

Alle kan snakke med alle!

Alle kan snakke med alle! Alle kan snakke med alle! - en undersøkelse av hva elever opplever som bra på Bankgata ungdomsskole og hva voksne og elever gjør for å få til dette Utført av jentegruppa på skolen 1 Hvem har gjort undersøkelsen?

Detaljer

TIL DE ETTERLATTE. w/g/ /kvalitetshåndbok/informasjon til de etterlatte

TIL DE ETTERLATTE. w/g/ /kvalitetshåndbok/informasjon til de etterlatte TIL DE ETTERLATTE Tak ikkje gleda frå meg! Kle meg i kvite klede! Som steinar av gull på vegen, slik vil eg finne mi glede. Tak ikkje kjærleiken frå meg! Elskhug er livsens kjelde. Så godt å finne ei anna

Detaljer

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste:

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Lokal diakoniplan Sverresborg menighet Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Små grep bedrer eldreomsorgen. Resultater fra nesten tre år med «Appetitt på livet» Fagdirektør Anne Kristin Vie

Små grep bedrer eldreomsorgen. Resultater fra nesten tre år med «Appetitt på livet» Fagdirektør Anne Kristin Vie Små grep bedrer eldreomsorgen Resultater fra nesten tre år med «Appetitt på livet» Fagdirektør Anne Kristin Vie 2 Våre eldre fortjener bedre Halvparten av sykehjemmene overholder ikke nattfaste Mens 49

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2012-13. Høsten 2012: Sortland barneskole: 7A: 25 stk, 7B: 25 stk Lamarka skole: 7A: 19 stk, 7B: 20 stk Sigerfjord skole: 16 stk Våren 2013: Holand skole:

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell)

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) VELKOMMEN TIL VIK SKOLE Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) Samarbeidspartnere KPPT Helsestasjonen Barnevernet Kulturskolen 1. linje

Detaljer

Brukerundersøkelse 2014 LHH

Brukerundersøkelse 2014 LHH Brukerundersøkelse 2014 LHH Gjennomført Mai Juni 2014 I samarbeid med Lillehammer eldreråd Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 4. juni 30.08.2014 en brukerundersøkelse blant beboere og pårørende

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

2014 / 201 2014 / 20 5

2014 / 201 2014 / 20 5 Konfirmant i Moss 2014 / 2015 Kenneth Stensrud Alle 14-åringer i hele landet har fått heftet «Konfirmant 2015» i posten. Heftet inneholder generell informasjon om konfirmasjonstiden i Den norske Kirke.

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Å skape vennskap Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas beste. Å gi barn mulighet til å ta imot og gi omsorg er grunnlaget

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2016-2017 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid. På foreldremøtet snakket vi bl.annet om hvordan vi jobber med pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid, barnegruppa

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

TIL FORELDRENE. Jeg ønsker/ønsker ikke at min sønn/datter i klasse.. skal delta i gruppe for barn som. har to hjem ved... Skole.

TIL FORELDRENE. Jeg ønsker/ønsker ikke at min sønn/datter i klasse.. skal delta i gruppe for barn som. har to hjem ved... Skole. TIL FORELDRENE Helsesøster ønsker i samarbeid med å etablere en samtalegruppe for ungdommer med to hjem. Disse ungdommene har ikke nødvendigvis større problemer enn andre, men vi vet at noen har det vanskelig

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85% Barnehagerapport Antall besvarelser: 22 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 1. mars

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 51%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 51% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 148 BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Svarprosent: 51% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 216 OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvordan kan jeg møte Gud?

Opplegg til samling. Tema: Hvordan kan jeg møte Gud? Opplegg til samling Tema: Hvordan kan jeg møte Gud? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 62%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 62% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 172 BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Svarprosent: 62% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

Totalt for Den Blå Appelsin Antall innkomne svar: 49 TNS Gallup 2013

Totalt for Den Blå Appelsin Antall innkomne svar: 49 TNS Gallup 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 86 14 100 97 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 94 6 100 97 98 98 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert om hvordan barnet mitt

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39% Barnehagerapport Antall besvarelser: 28 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer