Søknad om rammetillatelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om rammetillatelse"

Transkript

1 Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven 20-3, jf Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Hurum Gnr. 38 Bnr. 295 Andre Gnr/bnr 38/290 Adresse Blåveisskogen, 3480 FILTVET Tiltakets art Søknadstype Rammetillatelse Tiltakstype Nytt bygg - Boligformål Parkeringsplass Næringsgruppekode X Bolig Anleggstype andre Bygningstypekode 121 Formål bolig Tiltakshaver Partstype foretak Navn OSCARSBORG PARK AS Adresse Oscars gate 63, 0256 OSLO Organisasjonsnummer Telefon e-postadresse Ansvarlig søker Navn SIV.ING. GJERMUND STUVØY AS Organisasjonsnummer Adresse Åsveien 9, 3475 SÆTRE Kontaktperson Gjermund Stuvøy Telefon Mobiltelefon e-postadresse Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere Følgebrev Det søkes om tillatelse til å bygge 5 tomannsboliger, hver bolig på 65 m2. Det søkes om dispensasjon for følgende: 1.Fritak for krav om bebyggelsesplan 2.Mindre enn to parkeringsplasser pr bolig. 3.Øke utnyttelsesgrad fra BYA 30 % til 32%. Se vedlagt følgebrev Forhåndskonferanse Forhåndskonferanse er avholdt Dispensasjonsøknad Plan-og bygningsloven Kapittel 19 Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:komm. vedtekter til plan- og bygningsloven, Arealplaner Begrunnelse for dispensasjon: Se vedlagt følgebrev Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 1 av 4

2 Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven 20-3, jf Arealdisponering Planstatus mv. Type plan Reguleringsplan Navn på plan Reguleringsplan for Kaltenbakk Reguleringsformål Boligformål Beregningsregel angitt i gjeldende plan %BYA Grad av utnytting iht. gjeldende plan 30% Tomtearealet Byggeområde/grunneiendom 1839,00 m² - Ev. areal som trekkes fra iht. beregningsregler 0,00 m² = Beregnet tomteareal 1839,00 m² Bebyggelsen Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan 551,70 m² Areal eksisterende bebyggelse 0,00 m² - Areal som skal rives 0,00 m² + Areal ny bebyggelse 396,00 m² + Parkeringsareal 198,00 m² = Sum areal 594,00 m² Grad av utnytting Beregnet grad av utnytting 32,30 Plassering av tiltaket Høyspent kraftlinje er ikke i konflikt med tiltaket. Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket. Bygningsopplysninger m² BYA m² BRA Antall bruksenheter Bolig Annet I alt Bolig Annet I alt Eksisterende bebyggelse 0,00 0,00 0,00 0, Ny bebyggelse 396,00 650,00 0,00 650, Av dette åpne arealer 0,00 0,00 0,00 0, Sum 396,00 650,00 0,00 650, Antall etasjer etter at tiltaket er gjennomført: 2 Krav til byggegrunn Flom Byggverket skal IKKE plasseres i flomutsatt område Skred Byggverket skal IKKE plasseres i skredutsatt område Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 4

3 Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven 20-3, jf Andre natur- og miljøforhold (plan- og bygningsloven 28-1) Det foreligger IKKE fare eller vesentlig ulempe som følge av andre natur- og miljøforhold. Tilknytning til veg og ledningsnett Adkomst Tiltaket gir ny/endret adkomst. Tomta har adkomst til kommunal veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel.avkjørselstillatelse er gitt. Vannforsyning Tomta er tilknyttet privat vannverk Beskrivelse av annen privat vannforsyning: Filtvet vannverk. Avløp Tomta er tilknyttet offentlig avløpsanlegg Ikke relevant Overvann Takvann/overvann føres til terreng Løfteinnretninger Løfteinnretninger Det er IKKE løfteinnretninger som omfattes av TEK i bygningen Det planlegges IKKE en slik innretning Vedlegg Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Hvordan oversendes vedlegget? Kvittering for nabovarsel C Vedlagt søknaden Situasjonsplan D Vedlagt søknaden Tegning ny plan E Fasader, plan, snitt og perspektiv Vedlagt søknaden Redegjørelse - ras- og flomfare F E-postveksling med NVE. Innhenta etter pålegg fra kommunen. Beskrivelse F Følgebrev. Begrunnelse for dispensasjonssøknad mm. Vedlagt søknaden Vedlagt søknaden Søknad/erklæring om ansvarsrett G Gjennomføringsplan, erklæring om ansvarsrett og samsvarserklæring Vedlagt søknaden Annet Q Tillatelse til tilknytning til Filtvet vannverk. Innhenta i samsvar med kommunens pålegg. Annet Q Referat fra forhåndskonferanse med oppfølgende e-postmelding fra kommunen Vedlagt søknaden Vedlagt søknaden Annet Q Boligspesifikasjon Vedlagt søknaden Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 3 av 4

4

5 Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Hurum Gnr. 38 Bnr. 295 Andre Gnr./Bnr. 38/290 Adresse Blåveisskogen, 3480 FILTVET Eier/fester OSCARSBORG PARK AS Det varsles herved om Søknadstype rammetillatelse Anleggstype andre Formål bolig Tiltakstype Nytt bygg - Boligformål Parkeringsplass Næringsgruppekode X Bolig Bygningstypekode 121 Tomannsbolig, vertikaldelt Dispensasjonsøknad etter Plan-og bygningsloven Kapittel 19 Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:komm. vedtekter til plan- og bygningsloven, Arealplaner Begrunnelse for dispensasjon: Se vedlagt følgebrev Arealdisponering Planstatus mv. Gjeldende plan Reguleringsplan Navn på plan Reguleringsplan for Kaltenbakk Nabovarselet gjelder Det søkes om tillatelse til å bygge 5 tomannsboliger, hver bolig på 65 m2. Det søkes om dispensasjon for følgende: 1.Fritak for krav om bebyggelsesplan 2.Mindre enn to parkeringsplasser pr bolig. 3.Øke utnyttelsesgrad fra BYA 30 % til 32%. Se vedlagt følgebrev Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel Ansvarlig søker navn SIV.ING. GJERMUND STUVØY AS Kontaktperson navn Gjermund Stuvøy e-postadresse Telefon Mobiltelefon Søknaden kan ses på hjemmeside: Merknadene sendes: Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for eventuelle endringer. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 1 av 2

6

7

8

9 HC 1 HC Tegning type: FORELØPIG TEGNING Tiltaksahver: BRAKKEINVEST AS RIB: Prosjekt: Sevjedammen, Kaltenbakk Nye rekkehus Gnr. 38 bnr. 295 HURUM KOMMUNE SITUASJONSKART Målestokk: Prosjekt ansv. Tegnet. av: R. Mikkelsen R. Mikkelsen 1 : 500 Fag: Dato Bygg Prosjektnr. 216 Tegning.nr KO2 Rev. COPYRIGHT ARKITETKSTUA MIKKELSEN AS

10 3 HC 1 HC Tegning type: FORELØPIG TEGNING Tiltaksahver: BRAKKEINVEST AS RIB: AVFALL Prosjekt: Sevjedammen, Kaltenbakk Nye rekkehus Gnr. 38 bnr. 295 HURUM KOMMUNE Målestokk: Prosjekt ansv. Tegnet. av: R. Mikkelsen R. Mikkelsen 1 : 200 Fag: Dato Bygg Prosjektnr. 216 Utomhusplan Tegning.nr K03 Rev. COPYRIGHT ARKITETKSTUA MIKKELSEN AS

11 11.63 m Stue /kj m² Stue /kj m² Bod 3.0 m² Bod 3.0 m² 6.53 m Sportsbod 5.0 m² Sportsbod 5.0 m² Tegning type: FORELØPIG TEGNING Tiltaksahver: BRAKKEINVEST AS RIB: Aealer: BYA OPA BTA BRA 1. etg 38,0 m ,0 m2 32,5 m2 2. etg ,0 m2 32,5 m2 Areal pr leilighet 38,0 m2 0,0 m2 76,0 m2 65,0 m2 Areal pr tomannsbolig: 76,0 m2 0,0 m2 152,0 m2 130,0 m2 Prosjekt: Sevjedammen, Kaltenbakk Nye rekkehus Gnr. 38 bnr. 295 HURUM KOMMUNE Målestokk: Prosjekt ansv. Tegnet. av: R. Mikkelsen R. Mikkelsen 1 : 100 Fag: Dato Bygg Prosjektnr. 216 PLAN 1. etg Tegning.nr Rev. COPYRIGHT ARKITETKSTUA MIKKELSEN AS

12 Sov 6.2 m² Sov 6.2 m² Sov 11.2 m² Gang 9.1 m² Gang 9.1 m² Sov 11.2 m² Bad / vask. 4.7 m² Bad/vask 4.7 m² Tegning type: FORELØPIG TEGNING Tiltaksahver: BRAKKEINVEST AS RIB: Prosjekt: Sevjedammen, Kaltenbakk Nye rekkehus Gnr. 38 bnr. 295 HURUM KOMMUNE Målestokk: Prosjekt ansv. Tegnet. av: R. Mikkelsen R. Mikkelsen 1 : 100 Fag: Dato Bygg Prosjektnr. 216 PLAN 2. etg Tegning.nr Rev. COPYRIGHT ARKITETKSTUA MIKKELSEN AS

13 Loft ikke måleverdig gulv ca 22 m2 Loft ikke måleverdig gulv ca 22 m2 Tegning type: FORELØPIG TEGNING Tiltaksahver: BRAKKEINVEST AS RIB: Prosjekt: Sevjedammen, Kaltenbakk Nye rekkehus Gnr. 38 bnr. 295 HURUM KOMMUNE PLAN LOFT Målestokk: Prosjekt ansv. Tegnet. av: R. Mikkelsen R. Mikkelsen 1 : 100 Fag: Dato Bygg Prosjektnr. Tegning.nr. Rev COPYRIGHT ARKITETKSTUA MIKKELSEN AS

14 m 9.00 m 1.89 m Tegning type: FORELØPIG TEGNING Tiltaksahver: BRAKKEINVEST AS RIB: Prosjekt: Sevjedammen, Kaltenbakk Nye rekkehus Gnr. 38 bnr. 295 HURUM KOMMUNE Målestokk: Prosjekt ansv. Tegnet. av: R. Mikkelsen R. Mikkelsen 1 : 100 Fag: Dato Bygg Prosjektnr. 216 SNITT Tegning.nr Rev. COPYRIGHT ARKITETKSTUA MIKKELSEN AS

15 Tegning type: FORELØPIG TEGNING Tiltaksahver: BRAKKEINVEST AS RIB: Fasade Nord 1 : 100 Prosjekt: Sevjedammen, Kaltenbakk Nye rekkehus Gnr. 38 bnr. 295 HURUM KOMMUNE Målestokk: Prosjekt ansv. Tegnet. av: R. Mikkelsen R. Mikkelsen 1 : 100 Fag: Dato Bygg Prosjektnr. 216 FASADE Tegning.nr Rev. COPYRIGHT ARKITETKSTUA MIKKELSEN AS

16 Tegning type: FORELØPIG TEGNING Tiltaksahver: BRAKKEINVEST AS RIB: Fasade Vest 1 : 100 Prosjekt: Sevjedammen, Kaltenbakk Nye rekkehus Gnr. 38 bnr. 295 HURUM KOMMUNE Målestokk: Prosjekt ansv. Tegnet. av: R. Mikkelsen R. Mikkelsen 1 : 100 Fag: Dato Bygg Prosjektnr. 216 FASADE Tegning.nr Rev. COPYRIGHT ARKITETKSTUA MIKKELSEN AS

17 Fasade Øst 1 : 100 Tegning type: FORELØPIG TEGNING Tiltaksahver: BRAKKEINVEST AS RIB: Prosjekt: Sevjedammen, Kaltenbakk Nye rekkehus Gnr. 38 bnr. 295 HURUM KOMMUNE Målestokk: Prosjekt ansv. Tegnet. av: R. Mikkelsen R. Mikkelsen 1 : 100 Fag: Dato Bygg Prosjektnr. 216 FASADE Tegning.nr Rev. COPYRIGHT ARKITETKSTUA MIKKELSEN AS

18 Tegning type: FORELØPIG TEGNING Tiltaksahver: BRAKKEINVEST AS RIB: Fasade Sør 1 : 100 Prosjekt: Sevjedammen, Kaltenbakk Nye rekkehus Gnr. 38 bnr. 295 HURUM KOMMUNE Målestokk: Prosjekt ansv. Tegnet. av: R. Mikkelsen R. Mikkelsen 1 : 100 Fag: Dato Bygg Prosjektnr. 216 FASADE Tegning.nr Rev. COPYRIGHT ARKITETKSTUA MIKKELSEN AS

19 Tegning type: FORELØPIG TEGNING Tiltaksahver: BRAKKEINVEST AS RIB: Prosjekt: Sevjedammen, Kaltenbakk Nye rekkehus Gnr. 38 bnr. 295 HURUM KOMMUNE Målestokk: Prosjekt ansv. Tegnet. av: R. Mikkelsen R. Mikkelsen Prosjektnr. 216 PERSPEKTIV Fag: Bygg Tegning.nr Dato Rev. COPYRIGHT ARKITETKSTUA MIKKELSEN AS

20 Tegning type: FORELØPIG TEGNING Tiltaksahver: BRAKKEINVEST AS RIB: Prosjekt: Sevjedammen, Kaltenbakk Nye rekkehus Gnr. 38 bnr. 295 HURUM KOMMUNE Målestokk: Prosjekt ansv. Tegnet. av: R. Mikkelsen R. Mikkelsen Prosjektnr. 216 PERSPEKTIV Fag: Bygg Tegning.nr Dato Rev. COPYRIGHT ARKITETKSTUA MIKKELSEN AS

21 Gjermund Stuvøy Fra: Hønsi Jan Eirik Sendt: 11. desember :48 Til: Gjermund Stuvøy Emne: Spørsmål i tilknytning til bygging av boliger på GBnr 38/295 - Kaltenbakk - Hurum kommune Viser til deres henvendelse under. Ut fra søk i kart kan jeg ikke se at den nevnte dammen er tilknyttet vassdrag med års sikker vannføring. Vi kan derfor ikke se at tiltaket trenger videre behandling etter vannressursloven. NVE har derfor ikke videre kommentarer til at dammen fjernes. I følge Løsmassekart utarbeidet av NGU, er område preget av marine avsetninger. Dette er ikke grove masser som antydet i deres mail. Marine avsetninger er leirmaterialer avsatt i saltholdig vann. Det er fare for at det dannes sprøbruddsmaterialer (kvikkleire) i slike marine avsetninger. Det må derfor utredes om området har tilfredsstillende sikkerhet for ny bebyggelse i henhold til TEK 10. Dersom det avdekkes sprøbruddsmaterialer innenfor byggeområdet, må områdestabilitet utredes i henhold til NVE veileder nr «Sikkerhet mot kvikkleiresekred» Viser for øvrig til kvikkleireskred ved Bjørnstadveien på Filtvet 10. Jun Mvh Jan Eirik Hønsi Senioringeniør Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Telefon: , mobil: E-post: eller direkte Web: Fra: Gjermund Stuvøy Sendt: 2. desember :24 Til: Region Sør Kopi: Atle Kr Almås Emne: Sprøsmål i tilknytning til bygging på regulert tom, Kaltenbakk i HJurum kommune. Til NVE region sør. Viser til hyggelig samtale med Jan Eirik Hønsi i dag og tillater meg å sende denne forespørselen på vegne av min oppdragsgiver Brakkeinvest AS var jeg og aktuell utbygger i møte med kommunen om bygging av boliger på gnr 38 bnr 295 i Hurum. Tomta er regulert til boligformål og i 2014 blei det gitt tillatelse til å bygge 5 eneboliger i rekke der. Disse er ikke bygget, men nå ønsker utbygger å søke om bygging av 10 småleiligheter innafor omtrent samme rammer. I den forbindelse hadde vi forhåndskonferanse med kommunen og da påpekte de at det er en dam på tomta og at da måtte saken antagelig til NVE for vurdering. Må innrømme at vi synes kanskje det er unødvendig, men nå sender jeg saken til NVE for å få en uttalelse. Dette er opprinnelig ikke noen dam. Inntil for få år siden var det stor skog der. Siden jeg bor i området vet jeg at det hele tida har vært et litt myraktig område. Noen ganger har grunnvannet kanskje stått litt over bakken. Dam blei det først for noen få år siden da en kreativ entreprenør fant ut at han skulle grave ut massene for å kunne bygge på området. Dette blei stoppa, men det blei stående et hull i bakken som da blei til en dam. Den er kanskje ca 1 m dyp 1

22 på det meste. Det er jo områdets grunnvannsspeil vi ser i denne dammen. På de nyeste karten er så denne dammen kommet med. I følge NGUs kart er det «Tykk strandavsetning» i området. Så vidt jeg husker er det forholdsvis mye grove masser. I forbindelse med prosjekteringen må en sørge for hensiktsmessige løsninger i forbindelse med bortledning av overvann. Nå ber jeg om en enkel vurdering fra NVE på om dere skal inn i bildet her på noe vis og om dere har noen kommentarer / bemerkninger i forbindelse med at området skal utbygges. Vedlegger kart som viser hvor tomta ligger. Vil dere ha oversikt over større område så anbefaler jeg Hurum kommunes utmerkede kart. Der kan dere også lettvint få fram gjeldende reguleringsplan. Ta gjerne kontakt om det er behov for flere opplysninger. Vennlig hilsen Gjermund Stuvøy 2

23 SIV.ING. GJERMUND STUVØY AS Hurum kommune Nordre Sætrevei Sætre Dato 30. mars 2016 Arkivreferanse: brev 01 Følgebrev til søknad om tillatelse til bygging av 5 tomannsboliger på gnr/bnr 38/295, Kaltenbakk i Hurum. Innledning Den gav Hurum kommune tillatelse til å bygge 5 eneboliger i rekke på denne eiendommen. Dispensasjonen var basert på en rammesøknad som ikke er blitt sluttbehandla i kommunen. Eierne har erfart at det ikke er særlig etterspørsel etter denne typen bolig i området og ønsker nå å bygge småleiligheter der. Det innebærer en høyere utnyttelse av området enn tidligere prosjekt. Dagens politikk synes å legge til rette for høyere utnytting av arealene enn før og dessuten å skaffe leiligheter til de mange små/oppdelte familier. I det følgende begrunnes søknader om dispensasjon fra planbestemmelsene og det redegjøres for noen punkter som kommunens saksbehandler tok opp på forhåndskonferanse , se referat som følger søknaden. Gjeldende planer: Reguleringsplan for Kaltenbakk, vedtatt 1981, med seinere revisjoner gjelder. Siste revisjon var i forbindelse med kommuneplanvedtak Dispensasjonssøknad Det søkes om dispensasjon for følgende: 1. Fritak fra krav om bebyggelsesplan 2. Mindre enn to parkeringsplasser pr bolig. 3. Øke utnyttelsesgrad fra BYA 30 % til 32%. Se vedlagt situasjonsplan. Begrunnelse for søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan Følgende bør kunne vektlegges: Dette gjelder ei enkelttomt som skal bebygges med ensarta boliger. Arealbruken går tydelig fram av vedlagte planer. Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS Org.nr: Samsonbygget Mobiltelefon: Åsveien 9, 3475 Sætre E-post:

24 2 Tidligere er det gitt tillatelse til å bebygge området uten bebyggelsesplan. Kommunen og utbygger sparer tid og ressurser ved å sløyfe bebyggelsesplan. Alle relevante tema belyses i byggesøknaden. Naboer får tilfredsstillende kunnskap om endringene gjennom nabovarsler. Begrunnelse for søknad om dispensasjon for redusert antall parkeringsplasser. Følgende bør kunne vektlegges: I utgangspunktet kreves det parkeringsplasser for 2 biler pr bolig. I bebyggelse der det er integrert en mindre boenhet (< 65 m 2 ) kan parkeringskravet for den ekstra enheten reduseres til 1. Her planlegges det 10 boliger på 65 m 2 (BRA). Så små leiligheter vil romme små familier og behovet for parkering ventes å kunne dekkes med 1,1 parkeringsplass pr bolig. Det er trygg og kort vei til bussholdeplass. Trygg og god gang- og sykkelvegforbindelse til Tofte og Filtvet. Begrunnelse for søknad om dispensasjon for øket utnyttelsesgrad. Følgende bør kunne vektlegges: Tomta er flat og er i sin helhet egna som uteoppholdsareal og tilfredsstiller kommuneplanens bestemmelser om uteoppholdsareal. Det skal opparbeides nærlekeplass på nord-vestenden av tomta. Området er i dag godt dekket med kvartalslekeplass og ballplass. I tillegg er det lett tilgang til friluftsområder. Tomta ligger gunstig til i forhold til eksisterende veg, gs-veg, og kollektivtilbud. Høy utnyttelse gir mulighet til å bygge mange små leiligheter til en overkommelig pris for kjøper. Om Sevjedammen vassdragsteknisk undersøkelse Dette er opprinnelig ikke noen dam. Inntil for få år siden var det stor skog der. Siden jeg bor i området vet jeg at det hele tida har vært et litt myraktig område. Noen ganger har grunnvannet kanskje stått litt over bakken. Dam blei det først for noen få år siden da en kreativ entreprenør fant ut at han skulle grave ut massene for å kunne bygge på området. Dette blei stoppa, men det blei stående et hull i bakken som da blei til en dam. Den er antagelig mindre enn 1 m dyp på det meste. Det er jo områdets grunnvannsspeil vi ser. På de nyeste kartene er så denne dammen kommet med. Den skreiv jeg til NVE og ba dem vurdere om de skulle inn i bildet her. NVE svarte bl.a. slik: «Ut fra søk i kart kan jeg ikke se at den nevnte dammen er tilknyttet vassdrag med års-sikker vannføring. Vi kan derfor ikke se at tiltaket trenger videre behandling etter vannressursloven. NVE har derfor ikke videre kommentarer til at dammen fjernes.» Det vil bli lagt drenering i området som kobles til overvannsledning øst på tomta. Denne ender i naturlig bekk. Høyden på dette avløpet vil være bestemmende for framtidig grunnvannstand under husa. Husa legges på kote 105 og vil dermed ligge mer enn 1 m over grunnvannsspeilet. Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS Org.nr: Samsonbygget Telefon: Åsveien 9, 3475 Sætre E-post:

25 3 Vannforsyning og avløp Ved e-post av bekrefter Filtvet vannverk at boligene kan tilkobles vannverket. Avløpet knyttes til offentlig kloakkledning. Overvann handteres lokalt og ved bortledning til eksisterende grøft/bekk. Grunnforhold Geotekniker er bestilt. Befaring etter når snøen og is er borte. Grunnen består av tykke marin avsetning ifølge NGUs kart. Det synes ikke være grunnforholda som er avgjørende for den beslutningen som skal tas i denne omgang. Foreslår derfor at myndighetene behandler saken og evt. setter et vilkår at uttalelse fra geoteknisk rådgiver skal følge søknad om igangsetting i neste omgang. Atkomst Det forutsettes at atkomst blir via Blåveisskogen. Parkering blir på fellesparkeringsplass med god gangforbindelse til boliginngangene for alle. Sykkelparkering forutsettes å være ved hver enkelt bolig, ved inngang eller gavlvegg. Gang- og sykkelforbindelse er god for området. Det er ca. 100m langs boligveien fram til gang-/sykkelveg i Skoglundveien. Derfra er det sammenhengende gang-/sykkelvei til Sagene på Tofte og til Tårnhuset på Filtvet. Se reguleringsplan og vedlagt situasjonsplan. Utnyttelse - uteoppholdsareal. Området er flatt og hele tomta vil slik sett kunne være egna uteoppholdsareal. Hvis en regner alt annet enn parkeringsplasser, bolig og søppelområde som egnet uteoppholdsareal blir det i alt ca m 2, dvs. 125 m 2 /bolig. Parkeringsplass er beregnet ut fra 11 plasser, hver på 18m 2. Noe av utearealet er trafikkareal som passer for sykling og lignende leik/aktivitet og må således kunne regnes med som uteareal. Hvis en ikke regner med dette arealet vil en likevel ha over 100 m 2 uteareal/bolig som er kommuneplanens minstekrav. Lekeplasser Behovet for lekeplasser er grundig vurdert i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Kaltenbakk og tilfredsstiller dagens normer. Kvartalslekeplass og ballplass for området er etablert i samsvar med reguleringsplanen. Utbygger vil opparbeide nærlekeplass på gnr/bnr 38/290 som eies av utbygger og er på 233 m 2. I tillegg til lekeplassene er det naturområder tett inntil tomta (<50m), som er sikra til det formålet i reguleringsplan. Med andre ord rikelige med tumleplass. Naturmangfold Ved oppslag i artsdatabanken kommer det ingen opplysninger om sårbare eller truede arter i området. Området er som nevnt i stor grad blitt endevendt. Vedlegg: Se vedleggsliste til søknaden. Vennlig hilsen Gjermund Stuvøy Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS Org.nr: Samsonbygget Telefon: Åsveien 9, 3475 Sætre E-post:

26

27

28

29

30 Gjermund Stuvøy Fra: Filtvet vannverk SA Sendt: 6. mars :28 Til: Gjermund Stuvøy Emne: SV: 10 nye leiligheter, gnr 38 bnr 295, Blåveisskogen, Filtvet i Hurum Hei Filtvet vannverk bekrefter herved at det kan tilkobles 10 stk leiligheter på vårt vann nett Gnr.38 Bnr.295 Blåveisskogen, Filtvet i Hurum Mvh Tofte og Filtvet vannverk SA Per Ole Justad daglig leder T: Fra: Gjermund Stuvøy Sendt: 1. mars :51 Til: vannverk.no Emne: 10 nye leiligheter, gnr 38 bnr 295, Blåveisskogen, Filtvet i Hurum Filtvet vannverk v/per Ole Justad Viser til telefonsamtale nylig om tilknytning av 10 leiligheter på nevnte tomt. Se vedlagte planer. Området er del av reguleringsplan for Kaltenbakk som blei vedtatt i Tidligere har jeg fått godtatt bygging her uten mer spørsmål og det gjelder nabotomtene også. På forhåndskonferanse nylig kom kommunen plutselig med en rekke krav om utredning som vi ikke har møtt her før. Blant annet vil de ha tinglyst erklæring om at vi får tilknytte oss privat vannverk. Dette synes mer omstendelig enn vi har gjort det i dette området tidligere. Nå ber jeg deg om en bekreftelse på at disse 10 nye leilighetene kan få knytte seg til Filtvet vannverks nett og bli abonnenter. Tinglysing synes unødvendig og uhensiktsmessig så det lar vi være. Kommer heller tilbake om det likevel blir nødvendig. Vennlig Hilsen Gjermund Stuvøy 1

31 HURUM KOMMUNE Plan og bygg Gjermund Stuvøy Saksbeh: Dir.tlf.: Vår ref: Arkivkode: Vår dato: Hallvard Lid /813 L Gnr 38 Bnr 295 Sevjedammen- Referat forhåndskonferanse Tilstede: Tiltakshaver, Atle Almås, Gjermund Stuvøy Søker Arkitektstua- (ikke til stede) Hurum kommune, bygg. Therese Aas Orientering om tiltaket fra søker: Det ønskes å søke om byggetillatelse for oppføring av 5 tomannsboliger, totalt 10 boenheter. Prosjektet er endret fra 2013, da prosjektet omhandlet 5 boenheter. Planstatus: Området omfattes av reguleringsplan for Kaltenbakk vedtatt 1981, som avsetter eiendommen til konsentrert småhusbebyggelse. Området omfattes av gjeldende kommuneplan for Hurum 2015, som avsetter eiendommen til nåværende boligformål. Gjensidig orientering: Krav om bebyggelsesplan. Søker ønsker å søke om dispensasjon fra kravet. Sjekkes ut etter møtet. Dispensasjoner- gitt dispensasjon fra BYA ved sak 13/38.Dispensasjon fra parkeringsplasser. Søker viser til kommuneplanens bestemmelser pkt 1.8 og ønsker å få tillatelse til færre plasser enn 2 per boenhet. Denne bestemmelsen er ment for eksisterende eneboliger i boligstrøk og Byggegrunn- Dam- dokumentere grunnforhold- NVE, krav til geotekniske undersøkelser/vassdragstekniske undersøkelser. Administrasjonen er skeptiske til plassering av boliger oppå Sevjedammen. Utearealer- skal være tilstrekkelig utearealer per boenhet. Kommuneplanen legger også føringer. Situasjonskart: Må vise parkering, avfallscontainere, ev. beplantning, lyssetting, frisiktsoner, lekeplasser m.v. Det kan komme andre krav dersom det innvilges dispenasjon fra plankravet- for eksempel utenomhusplan som viser alle detaljer i Hurum kommune Behandles av: Plan og bygg Nordre Sætrevei 1 Besøksadresse: Nordre Sætrevei Sætre Postadresse: Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre Tlf: / Faks: Telefon: / Faks: E-post adresse Org.nr.: Bankgiro:

32 prosjektet. Lekearealer- søker ønsker å opparbeide nærlekeplass. Vann/avløp: Avløpsanlegg- kommunalt, privat vannverk- behov for tinglyst erklæring. Overvannssystem- kreves plan for løsning hovedsakelig på egen tomt. Det ligger en overvannsledning syd på eiendommen. Energi må oppfylle TEK10. Det forutsettes ellers at prosjektet oppfyller kravene i TEK 10. Uavklarte spørsmål for oppfølging: Søker ønsker å søke om dispensasjon fra plankravet om bebyggelsesplan, etter dagens regler detaljert reguleringsplan. Saken er sjekket vider ut med planavdelingen som gir følgende tilbakemelding: Dere kan søke om dispensasjon fra plankravet (bebyggelsesplan). Det opplyses samtidig om at det sannsynligvis er mest forutsigbart for dere å utarbeide en detaljert reguleringsplan. Dere må sørge for at saken er tilstrekkelig opplyst før kommunen kan vurdere dispensasjon. Planavdelingen vil behandle evt. søknad om dispensasjon. Det anbefales å gå i dialog med planavdelingen for å avklare ytterligere behandling og krav til utredning. Følgende må dokumenteres (listen er ikke uttømmende): Utredning- Sevjedammen- Det er skepsis til plassering av boliger midt i dammen/svært nær dammen. Grunnforhold Kvartalslekeplass- dokumentere innenfor rekkevidden Gang-sykkelveg Naturmangfold- vi har ingen data for området. Vassdragsteknisk undersøkelser- Sevjedammen- Adkomst for boligene Utnyttelsesgrad kommuneplanens bestemmelser legges til grunn (prosjektet er endret fra 2013) Høyder Vann/avløp- privat vannledning- erklæring for tilknytning må innsendes. Dispensasjonen må nabovarsles og oversendes statlige myndigheter som eksempelvis fylkesmann, NVE og fylkeskommune. Generell informasjon: Partene har i dagens forhåndskonferanse gitt gjensidig informasjon og avklaring så langt det er praktisk mulig. Endringer ved f.eks. justering av tiltak, naboprotester, krav fra andre off. myndigheter og politiske vedtak etc. kan medføre endringer av tiltakets avklarte rammer og forutsetninger i forhåndskonferansen. Verken forhåndskonferansen eller referatet gir rettigheter i den senere saksbehandlingen. Mvh Therese Aas Referent Søker/tiltakshaver 2

33 Gjermund Stuvøy Fra: Therese Aas Sendt: 7. desember :53 Til: Gjermund Stuvøy Kopi: Hiwa.Suleyman Emne: behov for søknad om dispensajon for oppføring av støttemur Hei. Vi har hatt en drøfting og vi er kommet til at dere kan søke om dispensasjon fra plankravet (bebyggelses plan). Det opplyses samtidig om at det sannsynligvis er mest forutsigbart for dere å utarbeide en detaljert bebyggelsesplan. Dere må sørge for at saken er tilstrekkelig opplyst før kommunen kan vurdere dispensasjon. Planavdelingen vil behandle evt. søknad om dispensasjon. Det anbefales å gå i dialog med planavdelingen for å avklare ytterligere behandling og krav til utredning. Følgende må dokumenteres (listen er ikke uttømmende): Utredning Sevjedammen Det er skepsis til plassering av boliger midt i dammen/svært nær dammen. Grunnforhold Kvaltalslekeplass dokumentere innenfor rekkevidden Gang sykkelveg Naturmangfold vi har ingen data for området. Vassdragsteknisk undersøkelser Sevjedammen Adkomst for boligene Utnyttelsesgrad kommuneplanens bestemmelser legges til grunn (prosjektet er endret fra 2013) Høyder Vann/avløp privat vannledning erklæring for tilknytning må innsendes. Dispensasjonen må nabovarsles og oversendes statlige myndigheter som eksempelvis fylkesmann, NVE og fylkeskommune. Jeg oversender referatet i egen epost. Mvh Therese Aas Saksbehandler Byggesak 1

34 Boligspesifikasjon i Matrikkelen Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) nr kap 2 og kap 5 Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Hurum Gnr. 38 Bnr. 295 Andre Gnr/bnr 38/290 Adresse Blåveisskogen, 3480 FILTVET Boligspesifikasjon Bolignummer Bruksareal rom Kjøkkenkode bad WC Tilhørende adresse Tilhørende eiendom Etasjekode Løpenr. Navn nr. Bokstav Gnr. Bnr. Festenr. kode Seksjonsnr. H ,00 1 kjøkken H ,00 2 ikke kjøkken Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 1 av 1

Søknad om endring av gitt tillatelse

Søknad om endring av gitt tillatelse Søknad om endring av gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer 89/2015 Kommune Meland Gnr. 23 Bnr. 527 Adresse 5918 FREKHAUG Arbeidstilsynet Endringen

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 2-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Kvinnherad Gnr. 186 Bnr. 31 Rosendal, 5470 ROSENDAL Tiltakets art Søknadstype

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune

Detaljer

Situasjonskart. 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Zhilian Zhai. Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: Nei 184

Situasjonskart. 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Zhilian Zhai. Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: Nei 184 4 700 1,300 3,100 Situasjonskart Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Målebrev koordinatbestemt: Eiendommens areal (m²): Nei 184 Servicetorget 18.06.24

Detaljer

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder A I Søknad om tillatelse i ett trinn BYGCSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Søknad om tiltak uten ansvarsrett Søknad om tiltak uten ansvarsrett Plan- og bygningsloven 20-4 og SAK kap. 3 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg

Detaljer

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn Saksnr: 201408157-5 Side 2 av 2 VEDLEGG: Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn 1 Anmodning om uttalelse - 1_Anmodning om uttallelse - Fagerheimgata 2-11 Fagerheimgata 2-11 (Dette

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert i

Detaljer

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål Melding Nytt bygg under 70 m2 - ikke boligformål X Bolig 181 garasje

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål Melding Nytt bygg under 70 m2 - ikke boligformål X Bolig 181 garasje t4b(s(z, Søknad om tiltak uten ansvarsrett BYGCSOK.911 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsre

Søknad om tiltak uten ansvarsre Søknad om tiltak uten ansvarsre y Kvinnherad kommune 18 JUL;20- aksns /77.0 Saksbeh ' ij cff BYGGSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested Kommune Oslo Gnr. 102 Bnr.

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) SS 20-f Søknaden gjelder Saksnr Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.$ 21-7 annel ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt í søknad eller vedlegg til søknaden, herunder

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Bærum Tiltakets art nr. 82 Søknadstype Rammetillatelse Bnr. 7 Adresse Bjørnegårdsvingen

Detaljer

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. - Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Gnr.

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Rissa Gnr. 20 Bnr. 150 Adresse Eier/fester Det varsles herved om Søknadstype

Detaljer

Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW

Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW Opplysninger gitt i nabovarsel..,kvinnherad kommune Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW Saksnr-' H3 310 Saksbehf," Lb Kopi: U.off: Ved riving skal kreditorer

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven 20-3, jf. 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 26.03.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201403300-5 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Tone Christine

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 200 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Hurdal 13 Adresse Gransvegen 4, 2090 HURDAL Det varsles herved om Søknadstype Søknad om tiltak uten

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Oslo 191/ Korsvollbakken 2 / Maridalsvn.306, 0880 OSLO Det varsles herved om Søknadstype søknad i

Detaljer

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre.

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre. 12.08.2016 Til Ringsaker Kommune postkb@ringsaker.kommune.no Søknad om tilbygg Ref vedlegg listet til høyre. Undertegnede søker med dette om tillatelse til oppføring av tilbygg på eksisterende hytte: Gnr:

Detaljer

Sandvoll, GBNR 240/7 Søknad om fradeling av tomt til boligformål

Sandvoll, GBNR 240/7 Søknad om fradeling av tomt til boligformål Byggeadministrasjon Eiendomsrådgivning Reguleringsarbeid Taksering Prosjektering Bygg og eiendomsjuss Landmåling, kart og deling HMS arbeid www. skadberg.no Dato: 30.01.2015 Deres ref.: Vår ref.: 1154b11450.docx

Detaljer

Vedlegg nr. A- Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon Vedlegg til Byggblankett 5174 Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene, planbestemmelsene og planvedtak

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 21-3 Tiltak på eiendommen Eier/fester

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak på eiendommen

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Bergen Gnr. 166 Bnr. 1676 Ingen reg. adresser, 5015 BERGEN Andre Gnr/bnr

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK PÅ GNR 12/256 DUOVVIGEAIDNU 25 - OPPFØRING AV ENEBOLIG OG GARASJE

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK PÅ GNR 12/256 DUOVVIGEAIDNU 25 - OPPFØRING AV ENEBOLIG OG GARASJE BTEK DA Mádiijárbálggis 16 9730 Karasjok NO 915 450 733 MVA Deanu gielda Tana kommune Rådhusveien 24 9845 Tana postmottak@tana.kommune.no Dato: 18.5.2016 Våres ref:2025/16/05 Deres ref: Våres kontakt:

Detaljer

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune.

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune. Støylen Service AS www.stoylenservice.no Rada post@stoylenservice.no 6087 Kvamsøy Org.nr.: 916866267 Sula Kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 16.02.2017 Søknad om ignagsettingstillatelse Søker om igangsettingstillatelse

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Kvinnher3d kornrnune Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPF Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder o

Detaljer

. Søknad om tiltak uten ansvarsrett

. Søknad om tiltak uten ansvarsrett l. Søknad om tiltak uten ansvarsrett. Plan- og bygningsloven 20-4 og SAK kap. 3 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. -.. ' Opplysninger gitt i søknad eller

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 111/Bnr: 133/148/Kokstadflaten., 5257 Kokstad, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m2. Søknadstype: Rammetillatelse.

Detaljer

Qéasplan viak RISSA KOMMUNE OPPGRADERING TRAFIKKFORHOLD, STADSBYGD SKOLE SØKNAD OM RAMMETILLATELSE UL JAN ä RISSA K()M.\1LT.VF.

Qéasplan viak RISSA KOMMUNE OPPGRADERING TRAFIKKFORHOLD, STADSBYGD SKOLE SØKNAD OM RAMMETILLATELSE UL JAN ä RISSA K()M.\1LT.VF. Qéasplan viak ä RISSA K()M.\1LT.VF. UL JAN 2015 Saksnr.: Øl 8)' ø 2- RISSA KOMMUNE OPPGRADERING TRAFIKKFORHOLD, STADSBYGD SKOLE iii' f C RISSA KOMMUNE STADSBYGD SKOLE - OPPGRADERING TRAFIKKFORHOLD Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksbehandler: Ingvill Granodd Arkiv: GNR 15/2443 Arkivsaksnr.: 17/1281. Hovedutvalg teknisk og miljø Hovedutvalg teknisk og miljø

Saksbehandler: Ingvill Granodd Arkiv: GNR 15/2443 Arkivsaksnr.: 17/1281. Hovedutvalg teknisk og miljø Hovedutvalg teknisk og miljø SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingvill Granodd Arkiv: GNR 15/2443 Arkivsaksnr.: 17/1281 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø Hovedutvalg teknisk og miljø 15/2443 - JORUNDVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Sørum Gnr. 90 Bnr. Adresse trondheimsveien 577, 2016 FROGNER Det varsles herved om Søknadstype Søknad

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 121/Bnr: 624/Nordåshøgda 57., 5235 Rådal, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Nytt bygg - boligformål. Søknadstype: Ett trinns søknad. Bygningstypekode:

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad o tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det o dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/satykke/uttalelse fra annen

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på fasade- og snittegninger. Eksempel på situasjonsplan. Ferdigattest

Detaljer

S knad!om!rammetillatelse

S knad!om!rammetillatelse S knaden!gjelder Opplysninger gitt i s!knad eller vedlegg til s!knaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested Kommune Oslo Gnr. 228 Bnr.

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Ås Gnr. 73 Bnr. 192 Kroerveien, 1430 ÅS Tiltakets art Søknadstype Rammetillatelse

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 11/Bnr: 390/Nordre Nattlandsfjellet 14., 5098 BERGEN, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Endring av bygg bolig - utvendig tilbygg større enn 50 m2,

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Tiltaket skal prosjekteres og utføres i samsvar med TEK10, i henhold til overgangsbestemmelsen i TEK17 17-2. Opplysninger

Detaljer

Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven

Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven Opprettelse av ny grunneiendom Bortfeste Bodø Kommune Arealoverføring Byggesakskontoret

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf. 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad

Detaljer

Referat fra forhåndskonferanse - <gbnr>, <adresse>

Referat fra forhåndskonferanse - <gbnr>, <adresse> Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: Ved henvendelse vennligst oppgi referanse Referat fra forhåndskonferanse - , Tiltak Tiltakshaver

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 2-3 Tiltak på eiendommen

Detaljer

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153 SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett, Pbl 20 2 INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode. privatperson Ask, Øyvind Eplehagen 44, 5451 VALEN

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode. privatperson Ask, Øyvind Eplehagen 44, 5451 VALEN Y Kvinnherad kommune _ I5 SEPl. zms Søknad om tillatelse l ett trinn,.,, _ U O etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf. 20-1 G b ] 335?" i "grensa; SaksberT-F O Kopii Søknaden gjelder Vilkårene for

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 SYGGSOK Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil

Detaljer

Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3

Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak på eiendommen

Detaljer

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid Stempel etter plan og bygningsloven 8, 85, 86 a Til kommune: erører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal NR nr 577 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet Meldingen gjelder

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel t Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) BYGGSOK Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak

Detaljer

4111 Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere

4111 Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Detaljer

Viser til epost under vedrørende byggesøknad på Renndølsetra i Innerdalen, Sunndal kommune.

Viser til epost under vedrørende byggesøknad på Renndølsetra i Innerdalen, Sunndal kommune. Fra: Moen, Hege Sæther[fmmrheme@fylkesmannen.no] Dato: 20. apr 2017 15.01.00 Til: 'guro.dehli.sanden@mrfylke.no'; 'Toril.moltubakk@mrfylke.no'; 'post@mrfylke.no' Tittel: VS: Renndølsetra - nybygg Viser

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 2-3 Tiltak på eiendommen Frogn 33 Nesoddveien

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

KARIN L ROLVSJ ORD. Postmottak Meland

KARIN L ROLVSJ ORD. Postmottak Meland 2 6-November-201 5 Postmottak Meland Fra: Sendt: Til: Emne: Vedlegg: Karin Rolvsjord 25. november 201515:30 Postmottak Meland Gnr 51, bnr 64, Naustvika 35 Rive-/byggesøknaci

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Gnr.

Detaljer

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet beskriv Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven 81,85, 86 a Til kommune: Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Ja i:i Nei Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/13 Plan- og miljøutvalget 24.04.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/13 Plan- og miljøutvalget 24.04.2013 Søgne kommune Arkiv: 20/6 Saksmappe: 2013/540-12670/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 09.04.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet - Telekommunikasjonsmast - GB 20/6 - Årosveten

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 01.04.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201403666-4 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Roar Havdal Mortensen

Detaljer

Saksbehandler: Ingvill Granodd Arkiv: GNR 15/2320 Arkivsaksnr.: 16/1012. Hovedutvalg teknisk og miljø Hovedutvalg teknisk og miljø

Saksbehandler: Ingvill Granodd Arkiv: GNR 15/2320 Arkivsaksnr.: 16/1012. Hovedutvalg teknisk og miljø Hovedutvalg teknisk og miljø SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingvill Granodd Arkiv: GNR 15/2320 Arkivsaksnr.: 16/1012 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø Hovedutvalg teknisk og miljø 15/2320 - MYRDALVEGEN, ÅKRA - RIVING AV

Detaljer

Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer

Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer SJEKKLISTE / REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I BYGGESAKER I h.h.t. plan- og bygningsloven 21-1, jf. byggesaksforskriften 6-1, kan tiltakshaver eller plan- og bygningsmyndighetene

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget

Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 18.11.2016 Vår ref: 16/2357-13 - 16/41888 Arkivkode: GBNR - 02/1722 Saksbeh.: Durovic, Snezana Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget 29.11.2016

Detaljer

Møte vedrørende Rammesøknad gnr.61, bnr.56

Møte vedrørende Rammesøknad gnr.61, bnr.56 Deres ref.: Vår ref.:15/02796 Arkivnr: Dato:08. 09.2015 Møte vedrørende Rammesøknad gnr.61, bnr.56 Tiltak Tiltakshaver Ansvarlig søker Møtested Plasthall - tennishall på vinterstid Ås tennis Koda arkitekter

Detaljer

Østre Toten Kommune Postboks Lena

Østre Toten Kommune Postboks Lena Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pbl 20-1 m Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter pbl 20-1 m, eller oppmålingsforretning etter ml 33.

Detaljer

i y izvanlaiiéaega n Søknad om tillatelse i ett trinn l l Gili. 23:3 Søknaden gjelder Kvinnherad Uskedalsvegen 144, 5463 USKEDALEN fritidsbolig

i y izvanlaiiéaega n Søknad om tillatelse i ett trinn l l Gili. 23:3 Søknaden gjelder Kvinnherad Uskedalsvegen 144, 5463 USKEDALEN fritidsbolig i y izvanlaiiéaega n Søknad om tillatelse i ett trinn l l Gili. 23:3 etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf. 20-1 SHKS" U Ås,; uc" u

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3.

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3. tillatelse til tiltak etter plan og bygningsloven kapittel 20, 203. Kommunens stempel Saksnr / VA anlegg/ tekniske installasjoner sanitærabonnement Etttrinns søknadsbehandling. Oppfylles vilkårene for

Detaljer

SØKNAD OM RAMMETILATELSE, RESTAURERING NAUST, KLEPPFESKVIKA

SØKNAD OM RAMMETILATELSE, RESTAURERING NAUST, KLEPPFESKVIKA SØKNAD OM RAMMETILLATELSE; Restaurering naust i Kleppfeskvika 23.02.2015 Åfjord kommune 7170 Åfjord ARKITEKTKONTOR AS Trondheim, 23.02.15 SØKNAD OM RAMMETILATELSE, RESTAURERING NAUST, KLEPPFESKVIKA På

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for heving av tomt, underetasje, samt forstøtningsmur mot vei - GB 31/123 - Oftenesheia 17

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for heving av tomt, underetasje, samt forstøtningsmur mot vei - GB 31/123 - Oftenesheia 17 Søgne kommune Arkiv: 31/123 Saksmappe: 2012/3612-8370/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for heving av tomt, underetasje, samt forstøtningsmur

Detaljer

'Geir Enes' Hei. Bekrefterat vi har mottatt nabovarsel,det er heilt ok for oss. Mvh Josteinog RandiAlmås

'Geir Enes' Hei. Bekrefterat vi har mottatt nabovarsel,det er heilt ok for oss. Mvh Josteinog RandiAlmås Geir Enes Fra: Randi Almås Sendt: onsdag 27. januar 2016 22:45 Til: 'Geir Enes' Emne: SV:Nabovarsel, 131/3 Hei Bekrefterat vi har mottatt nabovarsel,det er heilt ok for oss Josteinog

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 102/99 Arkivsaksnr: 2011/3934-9 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 102/99, Husbyvegen 31A, 7500 Stjørdal - dispensasjon fra maksimal

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 20.06.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201301017-7 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Erland Per Volden

Detaljer

n Annet: Forlenge eksisterende antennemast fra dagens 12 m til 18 m. Flytte linkantenne opp i toppen.

n Annet: Forlenge eksisterende antennemast fra dagens 12 m til 18 m. Flytte linkantenne opp i toppen. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 I{ standard Byggesaksblankett 5153 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Vedlegg nr. C Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Pbl 21-3 DIREKTORATET FOR SYGGKVAL Tiltak på eiendommen: Seksjonsnr. Eiendommens adresse 36 67

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD:

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: SØKNADSPAKKEN for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: Blanketter: -Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153) -Søknadsskjema for ferdigattest (blankett 5167) -Nabovarsel

Detaljer

Søknadspakke. For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2

Søknadspakke. For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2 Søknadspakke For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2 1 Søknadspakken inneholder Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på fasade- og snittegninger.

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

Søknadom tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 'I i ggv;;;g;v5:;;. etterplan-og bygningsloven 20-2 H"

Søknadom tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 'I i ggv;;;g;v5:;;. etterplan-og bygningsloven 20-2 H flr~1- Søknadom tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 'I i ggv;;;g;v5:;;. etterplan-og bygningsloven 20-2 H" Søkesdetomdispensasjonfra plan-og bygningsloven, forskriftellerarealplan? Ja l:l Nei Er det

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 11668/13 GNR/B 32/524 13/107-7/ATBA ALTA, 12.07.2013

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/179 Arkivsaksnr: 2011/5071-37 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/179 - Stoksandvegen 15A, 7504 Stjørdal - dispensasjon fra

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) SS 20-1 Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder opp eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen.

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: 164/556/Harald Hårfagresgt 6, 5007 Bergen, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Endring av bygg bolig - utvendig tilbygg mindre enn 50 m2. Søknadstype: Rammetillatelse.

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

Søknadsblanketter finnes på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider: http://www.dibk.no/no/byggeregler/byggesoknader/byggesaksblanketter/

Søknadsblanketter finnes på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider: http://www.dibk.no/no/byggeregler/byggesoknader/byggesaksblanketter/ DOKUMENTASJONSKRAV VED SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Generelle krav til søknad og dokumentasjon er omhandlet i saksbehandlingsforskriften (SAK10) kapittel 5. Denne veilederen konkretiserer dokumentasjonskravet.

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Svein Høksaas AS Langåsen 2 4513 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/692-2 Eirik Skogstad Nilsen 160/164/L42 10.03.2015 Tiltakshaver:Marianne

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg

Detaljer

Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning

Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning jf. plan og bygningsloven 20-1 bokstav m og matrikkelloven kap. 3 og 7 1. Søknaden/rekvisisjonen gjelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Silje Leirvik og Bjørn Melum - Søknad om dispensasjon for tiltak på 28/024

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Silje Leirvik og Bjørn Melum - Søknad om dispensasjon for tiltak på 28/024 SAKSFRAMLEGG Arkiv: 28/024 Dato: 15.09.2017 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Petra Roodbol-Mekkes Silje Leirvik og Bjørn Melum - Søknad om dispensasjon for tiltak på 28/024 Vedlegg: 1 Søknad

Detaljer

Reguleringsplan for Hasselbakken

Reguleringsplan for Hasselbakken Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Hasselbakken Utarbeidet av Toten Tomteutvikling AS og BoligPartner Dato 25.01.2002 Lunner kommune - Utviklingsutvalget U/U-sak 11/02 av 18.04.2002 Vedtatt

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Søknad om tiltak uten ansvarsrett Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Oslo

Detaljer

TILLATELSE TIL DISPENSASJON Etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

TILLATELSE TIL DISPENSASJON Etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer