HMS i HD format. Aktuell. Widerøe vokser. Lys fremtid for intelligent industri. Norsk industri må våkne! Vi har mye å fare med, og ITSdirektivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS i HD format. Aktuell. Widerøe vokser. Lys fremtid for intelligent industri. Norsk industri må våkne! Vi har mye å fare med, og ITSdirektivet"

Transkript

1 Nr. 2 Juni årgang Magasin for Rogaland og Hordaland HMS i HD format Side 16 Widerøe vokser 1350 ansatte i Widerøe trives godt med at de ikke er størst. Vi er dyktige til å tilpasse oss ulike situasjoner og scorer svært høyt på blant annet kundetilfredshet og kvalitet, sier Fraktsjef Svein Visdal Lys fremtid for intelligent industri Norsk industri må våkne! Vi har mye å fare med, og ITSdirektivet åpner for et enormt marked ute i Europa, sier Trond Hovland (53), leder i ITS Norge. Side Side 24

2 2 Kom til Sokndal! Næringsvennlig kommune som ønsker flere arbeidsplasser, flere etablerere, flere innbyggere og flere besøkende. Sokndal kommune har byggeklar næringstomt til salgs på industriområdet Rekeland 1. Sokndal kommune har de siste årene gjort store investeringer i eldreomsorg, skole, idrettsanlegg med 3 kunstgrassbaner, uteområde m.v. Sokndal er den første kommunen som ble medlem av den internasjonale bevegelsen Cittaslow. Tanken er å bremse litt på jaget, skru ned tempoet og prioritere livskvalitet og det gode liv. I Sokndal er det lov å være annerledes og litt gal. Vi har begravd Janteloven. Vi har egen kjærlighetsuke (uke 39) og fokus på de nære ting. Vi har ingen turister bare gjester! Velkommen til det gode liv i Sokndal! Kontaktinformasjon: Mobil Epost: - det gode liv i Sokndal

3 - Vestlandets mest sentrale næringspark Langs E39 i Tysvær kommune, sentralt i en av vestlandets mest aktive regioner etableres Aksdal Næringspark. 3 Av: Jarle Tollaksen Næringsparken ligger i veikrysset mellom Bergen, Haugesund, Stavanger og Oslo. Utbygger er Aksdal Næringspark AS som er 60% eid av Aksdal Invest, og 40% av Tysvær kommune. Utbyggingen av næringsparken utføres av Risa og startet sommeren I første omgang er det byggetrinn 1 som prioriteres og dette området har en størrelse på kvadratmeter. Totalt har hele næringsparken en størrelse på kvadratmeter. Aksdal Næringspark ligger tett langs Europavei 39, ca 1 km sør for Aksdal sentrum. Dette er så og si i veikrysset mellom Bergen, Haugesund og Stavanger. Noen kilometer lenger nord forbindes E134 fra Oslo, og den samlede gjennomgangstrafikken i Aksdal er på over kjøretøy i døgnet. Etterspørselen etter næringsareal i området er stor og over halvparten av første utbygningsfase er allerede solgt. Det er også flere andre interesserte kjøpere på blokken. Bedrifter som allerede har kjøpt tomt er blant annet Stangeland Kran, Suldal Transport, Kvam Transport, Karsten Bjelland, Byggmester Nedreskår, Aktiv Partner og Aksdal Bil. Fakta Aksdal Næringspark Daglig leder i Aksdal Næringspark, Bent Jakobsen. Næringsparken utgjør m2, og bygges ut i tre faser. Alle tomter er grunnplanert med tilkomstvei, vnn, avløp og strøm Sentralt plassert midt i aktivenæringsområder Tett ved E39, 1 km sør for Aksdal sentrum Fakta Tett på det aktive Vestlandet Området mellom Bergen og Stavanger er blant Norges mest aktive næringsområder, med et konglomerat av ulike virksomheter. Bare innen den maritime næringen utgjør vestlandet over 60% av verdiskapningen i Norge. Daglig leder i Aksdal Næringspark, Bent Jakobsen, forteller at med de mange spennende veiprosjektene som foregår er dette en ypperlig plassering for industribedrifter, spedisjonsbedrifter eller andre firma med større plassbehov. - Hele området vil også bli tilrettelagt for mye tungtransport. Samtidig jobber vi med å få på plass en stopp plass for tungtransport med nødvendige fasiliteter, sier Jakobsen. Veiprosjekter T-forbindelsen er et pågående veiprosjekt for redusert kjøretid mellom Haugesund, Karmøy og Tysvær. Dermed vil Aksdal Næringspark bli knyttet enda nærmere Karmøy. Rogfast er et annet veiprosjekt som vil ha positiv effekt for næringsparkens beliggenhet. Rogfast er et fremtidig veiprosjekt for ferjefri trafikk mellom Stavanger og Haugesund. På samme måte skal Hordfast gi ferjefri trafikk fra nord og sør i Hordaland. Neste byggetrinn - Vi starter snart opp med å ta ut masser på byggetrinn 2 og 3, sier Jakobsen. Vi mener at Aksdal Næringspark har en ideell beliggenhet både nå, og ikke minst for fremtiden etterhvert som de planlagte veiprosjektene blir ferdigstilt. Og tomteprisen her er en god del lavere enn hva man f.eks må betale på Forus. Og i Aksdal ligger man midt i veikrysset mellom Bergen, Haugesund, Stavanger, og Oslo, avslutter Bent Jakobsen. Tomt nr.21 Byggetrinn 2 Tomt nr.20 Byggetrinn 3 Tomt nr.19 Tomt nr. 18 4,3 dekar Tomt nr. 13 4,5 dekar Tomt nr. 12 4,6 dekar Tomt nr. 17 5,0 dekar Tomt nr dekar << Haugesund gesund esund nd og og og Bergen B SOLGT Tomt nr. 6 5,3 dekar Tomt nr. 11 SOLGT Tomt nr.10 3,9 dekar SOLGT SOLGT 13 Byggetrinn 1 V N S SOL GT Tomt nr ,0 dekar Ø Stavanger a >> SOLGT SOLGT E39 Her ligger Europas største gassprosesseringsanlegg, en rekke skips- og offshoreverft, rederier, store kraftprodusenter, omfattende fiskerivirksomhet, landbruk, byggevirksomhet og mye mer. De siste 10 årene har området stått for 27% av befolkningsveksten i Norge.

4 4 AKAN kan hjelpe deg på vei Foto: (Fra venstre): Seniorrådgiver Hasle Løchen, AKAN-direktør Kjetil Frøyland og leder for økonomi og administrasjon Lill Johansen. Foto: Hans Kristian Gentz Mange arbeidsgivere møter ansattes rusproblemer eller spilleavhengighet med forståelse og innsats. Det viktigste er at man er åpen om sine utfordringer. Akan kompetansesenter kan hjelpe begge parter på vei og det meste av bistanden er gratis. Hans Kristian Gentz Undersøkelser viser at arbeidsgivere faktisk ønsker å bidra til å løse problemer knyttet til rus. De er ofte villige til å gå langt for å hjelpe ansatte ut av en dårlig trend. Utfordringene er ofte at det er vanskelig å komme i gang. Vite hva man skal si og hvordan. Det er her Akan kommer inn, med både gratis telefonkonsultasjon, personlig oppmøte i bedriften og hjelp fra start til mål. Den nødvendige samtalen Skyld og skam er ofte en del av livet til den som har rusproblemer, det gjelder også vedkommendes familie. Arbeidsgiver har ikke en plikt til å ordne i problemene, men en reell og i mange tilfeller en svært viktig mulighet til å gjøre en stor forskjell. Jobb er kjernen i de flestes liv og der man tilbringer mest tid. Akan er et samarbeid mellom LO, NHO og staten og tilbyr hjelp til arbeidsgivere og ansatte. En av hovedoppgavene er å gjøre ledere bedre rustet til å gripe fatt i problemene og samtidig oppmuntre ansatte til å ta tak i sine utfordringer på et så tidlig stadium som mulig. Riksdekkende assistanse Akan dekker hele landets arbeidsliv, gjennom telefonveiledning, bedriftsbesøk, kursvirksomhet, digitale verktøy og nettsider med god og fyldig informasjon rundt temaet rus og avhengighet. I tillegg gis det muligheter for bedriftsplanlegging i forhold til problemer som kan dukke opp i fremtiden, intern bevisstgjøring rundt en sunn rusmiddelpolitikk og man kan også delta på Akan sine egne kurs og seminarer. AKAN-modellen innebærer konkret at man på den ene siden arbeider systematisk med rusmiddelforebygging og det å få til en konstruktiv rusmiddelkultur på arbeidsplassen, og at på den andre siden at arbeidstakere med problemer gis en saklig håndtering, gode muligheter til endring og med bevaring av arbeidsforholdet som mål. Det er direkte knyttet til HMS-arbeidet i bedriften, som er lovpålagt. Dersom man ønsker ytterligere opplysninger har AKAN utarbeidet en rekke brosjyrer som tar for seg alle sider av problematikken. Et nytt, nettbasert system for alkoholvaner er også lansert BALANCE. Målet er at man ved å benytte programmet, som er gratis, vil kunne justere sine alkoholvaner. Kom i balanse Balance er det første i verden i sitt slag. Det ble opprinnelig lansert for et drøyt år siden, men er nå ute i ny drakt. Antall bedrifter og enkeltpersoner som benytter seg av det, øker daglig også dette er en tjeneste fra AKAN, som er gratis fram til 1. november. Det er langtfra et pekefinger - Frem til 1. november kan du prøve Balance gratis. program, men et lystbetont og likevel effektivt verktøy for å skape balanse i forhold til alkoholvaner, nytelse, jobb og trivsel. Programmet bygger på omfattende forskning og tar for seg både motivasjon, viljestyrke og forebygging av tilbakefall. Programmet består av en hurtigsjekk av alkoholvaner, som blir fulgt opp av en andre del, et program som strekker seg over 56 dager med støtte i forhold til å justere alkoholvanene sine. En avsluttende oppfølgingsperiode på ti måneder avslutter det hele.

5 Personalhuset et av Norges ledende rekrutterings- og bemanningsselskaper. Vi er landsdekkende med 25 kontorer med høyt kvalifiserte rådgivere som tilbyr tjenester innen rekruttering, utvelgelse, personalutleie, omstilling og rådgiving. Kontakt våre vestlandsavdelinger i Ålesund, Hareid, Bergen, Haugesund eller Stavanger, hvis du vil prate med en rådgiver eller ønsker mer informasjon. Registrer din CV eller søk våre utlyste stillinger på HRC personalhuset maritime er vår avdeling for jobber innen maritim virksomhet. Vi har kontor på Hareid, i Bergen og i Stavanger som hjelper deg. Se Registrer din CV på og følg linken for våre utlyste stillinger over hele verden. SMC har utviklet en modell for å akselerere kommers ialiseringen av spin-offs. Modellen bygger på prin sippet om åpen innovasjon og gjør tilgjengelig alle kritiske akseleratorer (innsatsfaktorer). Modellen sammenstiller prosesser, metoder og verktøy for innovasjonsledelse og godt entreprenørskap, med et nett - verk av sam arbeidspartnere og rekrut teringskanaler for riktig personell. SMC arbeider på tvers av bransjer med utviklingskanaler for it, ulik trådløs teknologi, telekommunikasjon, og metall. I tillegg til tett kontakt med forsknings - miljø for analyser, modellering, instrumen tering m.m. SMC arbeider på tvers av bransjer med utviklingskanaler for it, ulik trådløs teknologi, telekommunikasjon, og metall. I tillegg til tett kontakt med forskningsmiljø for analyser, modellering, instrumen tering m.m. Spin-off er etablering av ny virksomhet ut fra eksisterende virksomhet Alle kjenner historier hvor timingen sjoner, distribusjonskanaler, rik tig var kritisk. Studier utført ved ledelse og kapital. Harvard viser at lønnsomheten kan tredobles om et nytt produkt blir I forhold til andre nyeta bleringer, lansert 6 måneder før til svarende fra skapes fortrinnet til spin-offs i konkurrenten. Timing er kritisk ved miksen av eksterne og interne innsatsfaktorer fra morselskapet. kommersialisering! En ny forretningsmulighet i grense- på spin-offs, men en Det er liten forskning landet eksisterende undersøkelse utført av virksomhet (marked NIFU STEP i 2003 viser eller teknologi), har at spin-offs lykkes ofte større sannsynlighet for å lykkes som øvrige. Spin-offs har enda bedre enn selvstendig enhet. klare fortrinn med tanke på kritiske innsatsfaktorer (akselera torer) som ikke Det er liten forskning på spin-offs, men en under søkelse utført av NIFU i samme grad er tilgjengelig for STEP i 2003 viser at spin-offs lykkes andre nyeta bleringer. F.eks. enda bedre enn øvrige. Spin-offs im materielle rettig heter, teknologi, har klare fortrinn med tanke på bransjekunnskap, relasjoner, distri - kritiske innsatsfaktorer (akselera- busjons kanaler, rik tig led else og torer) som ikke i samme grad er kapital. F.eks. im materielle rettig - tilgjengelig for andre nyeta bler - heter, teknologi, bransjekunnskap, inger. F.eks. immaterielle rettig heter, relasjoner, distri busjons kanaler, rik - teknologi, bransjekunnskap, rela- tig led else. Prestanesbakken 36, 4262 Avaldsnes Telefon E-post: Fugesanden hvor ugresset ikke gror. Ord. pris 145,- Led vannet bort. Ord. pris 332,- Da Kjell Tore Rossland og Europris Åkrehamn sommeren 2007 flyttet til Kopervik Næringspark ved Bygnes, var det mange som ristet på hodet. Men skeptikerne ble gjort til skamme. 4 Mange nye bygg er planlagt i Kopervik Næringspark, men disse vil ikke bli bygget før ny rundkjøring er på plass. Investeringer for minst 100 millioner kan ut løses umiddelbart når dato for rund kjøringen er klar, og ytterligere 200 mil lioner kroner de påfølgende år Et av verdens største band, Status Quo, er endelig klare som det store trekkplasteret ved Kopervik Festival. Bandet med flere udødelige slagere på merittlisten, vil garantert sørge for god stemning under årets festival. 7 5 Industriens reklamebyrå Vi produserer annonser, hjemmesider, brosjyrer, kataloger, aviser etc. RGB Design utfører også logoutvikling og totalprofil. Vi kjenner markedet godt og har produsert en rekke trykksaker for bedrifter både lokalt og nasjonalt. Ta kontakt i dag for å høre nærmere hva vi kan gjøre for din bedrift! LØSNINGER FOR: Skiltmakeren Gull/sølvsmeden Elektroentreprenøren VVS installatøren Premieleverandøren Offshore/skipsbyggeren STILLAS NYTT INFORMASJONSMAGASIN FRA STILLASGRUPPEN AS - NR Ny og spennende jobb? Ta spranget i dag! May Liss Monsen: TØFF DAME SOM TRIVES I HØYDEN Side 5 Skal gjøre stillasyrket attraktivt Side 3 Side 5-6 På seilas med jobben Lyst på nye utfordringer? Større utfordringer? Større muligheter? Søker du jobb i den maritime industrien? TOP TEAM TOP A72 SKJÆRE, BORE OG GJENGE OLJE CUTTING, DRILLING & TAPPING FLUID Drivgass: Kullsyre MODELLEN: Akseleratoren Accelerate spin-offs! Timing er kritisk Fortrinnet til spin-offs skapes i miksen av innsatsfaktorer Strategic Management Consulting AS VÅRMARKED KAMPANJEPERIODE: 15. APRIL - 8. MAI DAN FUGESAND 25 KG Nå kr 278,- KAMPANJE- TILBUD Nå kr 118,- ANTIKKSTEIN GRÅMIX Lun og vakker belegningsstein, minner mye om brostein i granitt KAMPANJETILBUD Kr Ord. pris 188,- AVLØPSRENNE MEARIN KAMPANJE- TILBUD pr. m 2 KOPERVIK NÆRINGSPARK AVIS FOR BEDRIFTER I KOPERVIK NÆRINGSPARK MARS 2009 Kraftig økning i omsetningen Status Quo til Kopervik 30. mai! Ny rundkjøring vil skape verdiøkning Rask og presis levering av maskiner, utstyr og materialer for gravering. Tlf Bleikmyrvegen 1, 4276 Vedavågen Gravograph Norge AS Kobbervikdalen 63, 3036 Drammen tlf: fax: epost:

6 6 Beliggenhet. Beliggenhet. Beliggenhet. Aksdal Næringspark tilbyr prisgunstige næringstomter i veikrysset mellom Sunnhordland og Haugalandet. Selskaper innen transport, lager, logistikk og industri er under etablering. Den unike beliggenheten gjør at det er mulig å betjene hele Sunnhordland og Haugalandet fra parken. Kontakt oss for ytterligere informasjon. Telefon: , e-post:

7 7 Industriautomasjon med tradisjoner Salgssjef Jon Terje Larsen (t.v.) og styreformann Anders Næss-Ulseth. Foto Hecotron AS Hecotron Industriell Elektronikk AS har holdt fast på både filosofi, kunder og nisje siden oppstarten i Det har gitt gode kunderelasjoner, bred erfaring og ikke minst stor suksess. Av: Hans Kristian Gentz I starten leverte Hecotron sine produkter til tradisjonell norsk industri. Så kom offshoreindustrien for fullt på begynnelsen av 1990-tallet. Utviklingen gikk raskt. Likevel har Hecotron fortsatt å legge vekt på et nært forhold til kundene Det er i grunn litt trist at den gamle tradisjonelle industrien Norge var kjent for ikke er der lenger i så stor grad, men samtidig har det gitt oss helt nye muligheter, forteller Anders Næss-Ulseth. I dag leverer de til både maritim, offshore og landbasert industri i tillegg til en rekke andre formål. Heavy Duty Hecotron har et stort utvalg standardprodukter, men også serier med Heavy Duty produkter. - Veldig mange av våre produkter er utviklet etter kundens ønsker og behov og vi finner stadig nye løsninger, enten det gjelder et stort spekter sensorer, rotasjonsgivere eller kjølesystemer. Vi har også DNV-godkjenning på noen av produktene våre for å oppfylle kravene til våre maritime kunder forteller Næss-Ulseth. I tillegg har en rekke av Hecotrons produkter ATEX-sertifisering. Vi er i ferd med å lansere en ny serie Heavy Duty encodere hvor kunder har bidratt aktivt i utviklingen, hvor mekanisk robusthet og små byggemål har vært fokus. Målet i år er en omsetning på 30 millioner kroner. Tøffe forhold Produktene Hecotron leverer til marine og offshore skal fungerer under særdeles tøffe forhold og tåle det over tid. Vi blir svært ofte involvert tidlig i nye prosjekter og kommer sammen fram til det som fungerer best for kunden. Slik har vi også beholdt mange av våre kundeforhold fordi vi jobber så tett sammen, sier Næss-Ulseth. Hecotron sender jevnlig ut nyhetsbrev til eksisterende og potensielle kunder og deltar på messer i inn- og utland. Vi liker å kalle oss industriens problemløser og det syns jeg vi greier å være, avslutter Næss-Ulseth. Utgiver/produsent Trykk: Distribusjon: RGB design as Hardanger Folkeblad Posten Norge Adresse: Bleikmyrv. 1, 4276 Vedavågen Telefon: Salgssjef: Arve Andersen E-post:

8 8 Gaselle-bedrift med høy - Bygg & Industriservice (BIS) i Haugesund har hatt fin utvikling siden starten i Vi har hele tiden satset på å ha dyktige medarbeidere med høy kompetanse og det beste utstyret. Vi har gjort godt arbeid. Dette har gitt oss gode referanser innenfor vårt hovedområde, som er utendørs rehabilitering av betong- og murbygg, sier daglig leder og eier Einar Herstad. - Vi var Gaselle-bedrift både i 2008 og i Som resten av bransjen har også vi merket finanskrisen, primært ved at sikre oppdrag er blitt utsatt, sier han. Høy kompetanse BIS har i dag ni ansatte, som arbeider på flere spesialområder. Utvendig totalreparasjon av betong- og murbygg er det største - og omfatter betongrehabilitering, rengjøring, spesialcoating og maling av fasadene. Vanntetting av betong er også blitt et svært viktig arbeidsfelt. Bedriften er i tillegg kommet i gang med industriell overflatesliping av betonggulv, samt innvendig mur- og flisearbeid. - Vi er den eneste bedriften i distriktet som har kompetansebevis på betongrehabilitering fra det statlige Betongopplæringsrådet (BOR), som sammen med Tekna gir slik utdanning, sier Einar Herstad. Vanntett betong Vanntetting av betong er en ganske spesiell aktivitet. Bedriften er norsk eneimportør av produktet Penetron, som gjennom kjemisk reaksjon med vann gjør betong fullstendig vanntett. Dette skjer ved at kjemikaliene i Penetron trenger inn i betongens ørsmå kapillarrør og tetter dem helt. Med dette systemet kan vannlekkasjer gjennom betong tettes både mot og med vanntrykket. Tettingen skjer ved at kjemikaliene i Penetron reagerer med betongens salter når det er vann til stede. Da lages uoppløselige, vanntettende krystaller i betongens sprekker, porer og kapillærer. Betongen kan likevel puste, men slipper ikke gjennom en dråpe vann. - Penetron eldes ikke og forblir aktiv i betongen. Kjemikaliene ligger faktisk og venter på vannet - og reaktiveres ved eventuell ny vanninntrengning i hele betongens levetid. Penetron er også godkjent for bruk der det kommer i kontakt med drikkevann. Private kjellermurer kan for eksempel tettes innenfra. Da kan man unngå meget kostbar oppgraving rundt huset, sier Einar Herstad, som forteller at de mest typiske bruksområdene er vannreservoarer, industriell rehabilitering og reparasjon, i landbruket og i anleggsprosjekter. Et godt eksempel på det siste er at Penetron blandes i mørtelen ved støping. Da blir betongen helt vanntett med en gang. En annen stor fordel med Penetron i betongen er at ph-verdien høynes til Dette hindrer at armeringsjern ruster. De viktigste kundene på dette området er kraftlag, entreprenører, fiskeoppdrettere, industribedrifter, eiendomsselskaper, borettslag og private huseiere. Vedlikeholdsfrie betonggulv Bygg & Industriservice har spesialisert seg på sliping av betonggulv, mest for industrien. Enkelte oppdrag for private vil det også bli. Selskapet er godkjent for å kunne utføre såkalt HTC-sliping, som er blitt et kvalitetsbegrep. Slipingen foregår ved hjelp av lameller med industridiamanter. Dette skjer i flere steg; først med grove diamanter - deretter finere og finere. Gulvene blir skinnende blanke og støvfrie - og blir ekstra holdbare ved å bruke forskjellige tilsetningsstoffer. - Til industrigulv har vi også Ashford Formula, som er en betongforbedrer med unike egenskaper. Kundene får gulv de aldri mer trenger å behandle; de blir meget slitesterke uten slitasje, avskalling eller betongstøv. Oljeflekker setter seg heller ikke fast, men støv og skitt må vaskes bort som på andre bruksgulv, sier Einar Herstad. BIS er forhandler for Ashford Formula i Rogaland og Hordaland Produktet påføres for eksempel nystøpte gulv så snart man kan gå på det. Prosessen reduserer vanntapet i betongens herdefase slik at man slipper å bruke membranherder. Allerede her er de første kronene sparte. Resultatet etter herdingsprosessen er at millimeter av toppskiktet i betongen har fått en hardhet som tilsvarer betong klasse B55, ifølge tester utført av TÜV i Tyskland. Toppskiktet gir et permanent slite- og beskyttelseslag i betongens levetid, og er helt vedlikeholdsfritt. TÜV-testen viser også at Ashford Formula hindrer vanninntrenging og gir særlig høy bestandighet mot forvitring ved frysing/tining der salt er involvert. Produktet er derfor meget godt egnet i fiskerianlegg og i fryselagre, som ikke kan stenge og males med jevne mellomrom. Produktet er godkjent for bruk der det benyttes næringsmidler. Ashford Formula kan også benyttes for å oppgradere eksisterende betong, men den må da først rengjøres og eventuelt slipes. Innvendige mur/ flisearbeider BIS har i hovedsak arbeidet med utvendig rehabilitering av mur- og betongbygg. - Den siste tiden har vi på grunn av kalde og lange vintre også beveget oss mot innvendig mur- og flisearbeid. Der ser vi et interessant marked, sier Einar Herstad. Bedriften har ansatt tysk stukkatørmester Fakta Om bedriften Bygg & Industriservice AS har base i Haugesund med kontor i Kløverveien 28 og lager i Hasselgaten 31. Bedriften driver med utvendig rehabilitering av mur- og betongbygg, vanntetting av betong, gulvsliping og innvendige mur- og flisearbeider. Oppdragsgivere: Haugaland Kraft, Sunnhordland Kraft, Veidekke Haugesund, Veidekke Buskerud, Kruse Smith Entreprenør, Byggmesterkompaniet AS, GL Prosjektservice, Haubo, Rossabø BRL, Søre Skeisvann BRL, Ramsdalen BRL, Gina BRL, Skåre BRL, Saga Bygg AS, Math. Lande Eiendom AS, Berg Eiendom AS, Hydro Karmøy, Norzink Odda, Gilde Produksjon Sogndal og Norway Seafood Hammerfest.m.fl. Bygg og Industriservices største oppdrag nå er utvendig rehabilitering av Hauge skole i Haugesund. Jobben tar bortimot et halv år - og formann Stian Slørdahl har seks mann i arbeid her; seg selv inkludert.

9 9 kompetanse og to murere. Stukkatørmesteren har grunnutdannelse i vanlig murerfag med tillegg av stukkasje. Det er i dag et sjeldent yrke, som dreier seg om å utføre innvendige dekorasjonsarbeider i gips. - Vil være i tét Daglig leder Einar Herstad synes framtiden ser bra ut, men mener konkurransen er tøff. - Vi har gode referanser, dyktige medarbeidere og høy faglig kompetanse. Derfor vil vi absolutt være med i téten når det gjelder konkurranse om oppdragene som kommer. Vårt hovedmarked er Rogaland og Hordaland, men vi tar også oppdrag i andre landsdeler. Det vil vi fortsette med, sier han. Bygg og Industriservice rehabiliterte og overflatebehandlet Staalehuset i Haugesund i Det eies av H. J. Kyvik AS. Også de innvendige, bærende konstruksjonene ble rehabiliterte. Bygget ble oppført i og var da Nord-Europas største betongbygg. Einar Herstad er eier og daglig leder av Bygg & Industriservice i Haugesund. Det slås fast av både myndigheter og næringen selv: Skal Norge opprettholde sin sterke posisjon innen maritim sektor, må maritim kompetanse sikres og videreutvikles. Studiene og forskningsaktivitetene ved høgskolen i Vestfold er en del av løsningen. MARITIM UTDANNING I VESTFOLD Institutt for maritime fag ved Høgskolen i Vestfold tilbyr Bachelor i nautikk (Sjøkaptein) Bachelor i marinteknisk drift (Maskinsjef) Bachelor i skipsfart og logistikk (for landbaserte jobber innen maritim virksomhet) Inntakskrav: Generell studiekompetanse. Send søknad til Avdeling for maritime fag ved maritim fagskole Nautikk (Sjøkaptein) Skipsteknisk drift (Maskinsjef) Inntakskrav: Videregående opplæring i sjøfartsfag og fagbrev som matros eller motormann. Send søknad til Ny masterutdanning på vei Høgskolen i Vestfold introduserer nå et toårig mastergradsprogram i maritim ledelse. Programmet har kommersiell og teknisk spesialiseringsretninger. Dette er et tilbud for studenter som sikter mot jobber med stor grad av ledelsesinnhold innen maritim næring. For opptak kreves bachelorgrad innen økonomi og administrasjon, skipsfart og logistikk, maritime fag eller ingeniørfag. Forskning i tett samarbeid med næringslivet Høgskolen i Vestfold har de to siste årene styrket sine maritime forskningsaktiviteter betydelig. Et eksempel er SIMAR-prosjektet (Simulering av krevende maritime operasjoner), hvor formålet er å forbedre trening i maritime simulatorer ved økt fokus på instruktørens rolle og menneskelige faktorer. Prosjektet er et samarbeid mellom Kongsberg Maritime, Høgskolen i Vestfold, Universitetet i Oslo og Chalmers Tekniska Högskola i Sverige. Telefon: E-post: Adresse: Høgskolen i Vestfold, Raveien 197, Boks 2243, 3103 TØNSBERG

10 10 Hjul til alle behov SATSER PÅ HJUL. Salgsansvarlig i Norge, Alexandra Skjønhaug, viser fram noen få av modellene som Tente selger til ulike bransjer i det norske markedet. - Vi har hjul til alle behov. Innen vårt fag har vi alt, og kan alt, sier Alexandra Pujol Skjønhaug, salgsansvarlig i Norge for den prisvinnende hjulprodusenten Tente. Av: Anders Ildstad Sannsynligheten er stor for at du har sett eller benyttet deg av et Tente- hjul. Den tyske hjulprodusenten har nemlig produsert hjul siden 1923, og har fått en ledende posisjon på verdensmarkedet innen hjul til alt som ikke har motor. Nyskapende ideer og høy kvalitet har sikret Tente formidabel suksess, med kunder i over 100 land. Hjulprodusenten leverer blant annet hjul Fakta - Tente Omsetning 2010 i Norge: 3,8 millioner kroner Budsjettert omsetning 2011 i Norge: 6 millioner kroner Hjemmeside: til installasjoner innen offshore og annen industri, senger på sykehus, møbler og mobile installasjoner på teaterscenen, og produserer hjul som tåler tyngder fra alt fra noen kilo og opp til 11 tonn. Tente har over 1000 ansatte verden over, og satser mye på kompetanseutvikling i bedriften. De ansatte utvikler seg stadig gjennom utdanning og kurs. Erfarne designere og teknikere skaper innovative produkter ved hjelp av egenutviklede produksjonsteknikere, og hjulene har vunnet designpriser. Tente har hovedproduksjonen i Tyskland og Frankrike, og lager rundt om i hele Europa. Dette sikrer kort leveringstid til markedet. Siden 2007 har Tente hatt eget kontor i Fredrikstad. Alexandra Skjønhaug har flyttet hjem fra jobb innen Tente i Spania, og leder nå arbeidet mot markedet i Norge. Skjønhaug har tilsammen ni års erfaring innen bedriften. - I Tente legger vi vekt på mennesket i handelen. Det er en utrolig givende og utfordrende jobb. Og så får jeg jobbe med ting jeg kan ta på. Det liker jeg, sier Skjønhaug. Tente har to medarbeidere som jobber med å bygge merkevaren i Norge, og spesialiserer seg på behovet i det norske markedet. Hjulprodusenten leverer alt fra noen hjul til mengder som fyller hele lastebiler. Tente har blant annet levert hjul til Den Norske Opera og til teatre. - I Norge har vi hatt suksess med hjul til hjelpemidler. Det begynner også å ta av innen offshore, blant annet på møbler som trenger hjul. Og i Norge har vi merket et behov innen tunglast, sier Skjønhaug, som fremhever fleksibiliten og evnen til å tilpasse seg kundens behov som noen av bedriftens styrker. - Vi skal være der for kunden. Derfor besøker vi gjerne bedrifter rundt om i Norge med våre ingeniører. Vi strekker oss så langt det går på hjelpen vi kan gi og prisen vi kan tilby, forteller salgsansvarlig i Norge, Alexandra Pujol Skjønhaug.

11 11 bondura boj - en jærsk teknologi o Bondura er genial og enkel Selve e bolten har konisk form i begge ender. Hylser med motsvarende konisk form monteres og ekspanderer på bolten ved tiltrekning. Dermed er bolten låst til innfestningen. Bondura tar opp slark og ovalitet som kan ha oppstått etter slitasje sje og utbanking. Ved produksjon av nytt utstyr, kan det bli tatt høyde for teringsslark som forsvinner ved tilstramming av bolten. Dette gir en enklere montering av utstyret t og en meget fast forbindelse, der en unngår at slark utvikler seg. Bondura leveres es både innen olje & gass og anlegg & industri. mon- ww.boltnor.no

12 12 INDUSTRI MEKANIKK - vi bemanner VI HAR DE BESTE FAGARBEIDERNE HMS OG SIKKERHET I FØRSTE REKKE Industri Mekanikk AS tilbyr bemanning offshore og oljeindustrien. Vi leverer til de største norske aktørene, med de beste fagarbeiderne i bransjen. Erfaring og endring Industri Mekanikk AS ble etablert I 2000 solge bedriften sin egen maskinpark for CNC-styrt maskinering. I januar 2001 fikk Industri Mekanikk nye eiere, virksomheten ble deretter omorganisert og overført til nye markeder. Målrettet innsats Industri Mekanikk AS arbeider målrettet med bemanningsløsninger for verftsindustrien på både onshore og offshore-prosjekter. Vi har rammeavtaler med de store aktørene innen bransjen, og vi gjør alt for att våre kunder fortsatt skal være fornøyde kunder. Kontinuerlig perfeksjon Vi arbeider kontinuerlig med å perfeksjonere oss, og vi blir stadig bedre på vårt kjerneområde. Spesielle problemer krever spesielle løsninger, og vi setter alltid pris på slike utfordringer. Hovedkontor Industri Mekanikk AS Sandefjord Fokserødvn. 35, 3241 Sandefjord Tlf: Faks: E-post:

13 13 Kjærlighetsuka i Sokndal: - Skal det være en klem? Når kollegaen klemmer deg, du ser røde gensere overalt og hjerter med gode ord dingler fra busker og trær, da er det kjærlighetsuke i Sokndal. Av Ingvill Egeli Har du en grå dag, kan den fort bli rød og varm om du deltar i kjærlighetsuka. - Ideen er å ha litt tid til hverandre, tid til ettertanke, sier Nils Jacobsen, som er kontaktperson for det årlige arrangementet. De rundt 3300 som bor og lever i Sokndal lengst sør i Rogaland får hvert år varme seg på en happening som arrangeres for hygge og bedre fellesskap. Rød løper er rullet ut foran kommunehuset, man arrangerer klemmedag, rosenes dag, seniordag med markedsdag og seniordans, familiedag med kjærlighetsrebus som store og små kan løse sammen. For bare å nevne noe av det rikholdige programmet. Hele året Halvannen uke varer festlighetene, men Nils Jacobsen håper virkningen skal sitte i ennå lenger: - Effekten skal vare videre, mottoet er at kjærlighetsuka i Sokndal gir kjærlighet hele året, understreker han. Noe av poenget med arrangementet er å skape engasjement i befolkningen, få folk i bygda til å tenke litt ekstra på hverandre. Programmet inneholder oppfordringer for hver dag, som: «inviter noen på middag», «kle deg i rødt», «gi noen en klem». Det handler om å ta tid til hverandre, og vise at man bryr seg. Blant annet ble janteloven gravd ned i bygda for noen år siden. For å bekrefte og befeste den symbolske handlingen blir steinen med janteloven hvert år tråkket på under Sokndalsdagene hvert år. Fredsvarde Kjærlighetsuka ble første gang arrangert i 2004, og ble raskt en slager. Store deler av befolkningen er med, eller merker effekten. Bygdas barnehager og skoler lager kaker og selger. Barna henger opp hjerter med kjærlighetsdikt i butikkvinduer og trærne i parken. En av hovedattraksjonene er kulturell dialogkonferanse med spennende gjester, interessante tema, sang og musikk. Initiativtaker til kjærlighetsuken er friskusen Olav M. Lundø, som i 2003 mottok den nasjonale frivillighetsprisen som ivrig forkjemper for alt frivillig arbeid i Norge. Kjærlighetsuka rundes av med å tenne en fredsvarde som består av stein fra alle landets kommuner. Fredsvarden ble åpnet på fødselsdagen til den fredselskende italienske munken, Frans av Assisi. Det hele er helt i ånd med den italienske bevegelsen Cittaslow. Sokndal ble i 2003, som den første kommunen i Norden, medlem av den italienske bevegelsen Cittaslow. Det handler om å ta vare på den enkelte bys mangfold og særtrekk. Hovedmålet er å bedre innbyggernes livskvalitet og skape identitet til lokalsamfunnet. Da passer det perfekt med en hel uke i kjærlighetens navn. PS. I år arrangeres kjærlighetsuka fra 25. september til 4. oktober. NUSS: Dette paret feirer kjærlighetsuka og hverandre med et smask. (ALLE FOTO: SOKNDAL KOM- MUNE) FRISKUS: Olav M. Lundø, som tidligere har fått den nasjonale Frivillighetsprisen, er inititivtaker til Kjærlighetsuka. RØD DAG: Hjertene henger og dingler i parken, når det er rød dag er det tilbud på røde varer i butikkene og alle oppfordres til å kle seg i rødt.

14 14 Widerøe vokser 1350 ansatte i Widerøe trives godt med at de ikke er størst. Vi er dyktige til å tilpasse oss ulike situasjoner og scorer svært høyt på blant annet kundetilfredshet og kvalitet, sier Fraktsjef Svein Visdal Tekst: Hans Kristian Gentz Foto: Widerøe Selv om Widerøe er eid av SAS er de et eget selskap, med egen økonomi og eget ansvar og stor suksess. Vi har vært veldig flinke til å tilpasse oss endrede situasjoner og stadig nye krav til bransjen. Dessuten ligger det nedfelt i våre verdier at vi skal være folkelige. Vi tar kundene våre på alvor og tilpasser oss de ulike behovene ved at vi flyr på kryss og tvers mellom små steder og store byer i Norge og utenfor landegrensene. En betydelig transportaktør Widerøe har en moderne flyflåte, bestående av 32 Dash 8-fly, i tre ulike utgaver for å være tilpasset de forskjellige behovene i markedet. Rutenettet består av 44 destinasjoner og 380 daglige avganger. Widerøes satsing på frakt har utvilsomt båret frukter, og dette er et viktig tilskudd til selskapets inntekter. En av de største kundene er oljeindustrien, med landinger på alle de fem oljehovedstedene rundt Nordsjøen: Stavanger, Bergen, Kristiansund, Brønnøysund og Aberdeen. Nye direkteruter I fjor overlot SAS sine commuter-ruter på Vestlandet til Widerøe, en avtale markedet satte stor pris på. Rutene fikk Widerøes Dash 8-fly i stedet for Fokker 50 fra SAS, med langt bedre passasjerkomfort, i tillegg til en betydelig utvidet lastekapasitet mellom de store byene på Sør og Vestlandet. Den store kapasitetsøkningen på frakt, gjorde også at kundene kunne Fraktsjef Svein Visdal. Siden Widerøe tok over SAS sine commuterruter har frakten økt med 35 prosent på Sør- og Vestlandet.

15 15 spare mye ved å fly gods direkte mellom byene på Sør og Vestlandet, uten å måtte gå via Gardermoen. Stadig større krav Widerøes hovedbase er i Bodø, men Torp er også en viktig base og ruteknutepunkt, hvor hovedvedlikeholdet av de største flyene gjøres. Mange sier det var Widerøe som samlet Norge til ett rike, ikke Harald Hårfagre, smiler Svein Visdal ansatte holder hjulene i gang og flyene kontinuerlig på vingene. Og fremtiden ser lys ut. Transportbransjen generelt vil vokse på grunn av høykonjunktur. Vi har stor og god fremtidstro. Både miljøkrav og inntjeningsmulighetene strammes inn og jeg har stor tro på den oppskriften vi allerede følger, uten at vi vil kompromisse når det gjelder kundeservice, kvalitet og folkelighet. Tar miljøet på alvor - Miljøaspektet er også noe vi satser stort på. Vi er faktisk best på miljø og det kan vi bevise, sier fraktsjefen entusiastisk. Han viser blant annet til at flytypen selskapet benytter er verdens mest miljøvennlige og at selskapet jobber hardt for å bli enda mer miljøvennlig. Både vi og våre leverandører jobber kontinuerlig med teknologi, infrastruktur, operative grep og økonomiske tiltak for fortsatt å ligge i forkant miljømessig. Mange av våre ruter er høyst nødvendige, for eksempel frakt av pasienter, medisinske prøver eller post. Alle våre passasjerer kan dessuten enkelt kompensere for sin miljøpåvirkning direkte via vårt billettbestillingssystem, sier Visdal. At Widerøe ikke er størst, betyr lite for fraktsjefen. - Vi trives med ikke å være de største, men vi er større enn mange tror, sier en fornøyd Visdal. Båndlasting korter ned på tiden og gjør lastejobben enklere. Stor fraktkapasietet: Lastedørene på flytypen Widerøe benytter er hele 125 x 125 cm og kan frakte enkeltkolli på 300 kilo.

16 16 WOLDCAM Filmproduksjon tilbyr: HMS dokumentasjon og markedsføring i HD format Som en av Rogalands ledende filmproduksjonsselskap er Woldcam mest kjent for sitt HMS samarbeid med fylkets største aktører innenfor næringsliv og industri. At Woldcam også jobber tett med mindre bedrifter og at langt i fra alt som handler på film dreier som HMS er ikke like godt kjent. Det ønsker Woldcam og gjøre noe med. Av: Alf Magne Nystrøm Mangfold er bare ett av mange stikkord som kan beskrive vår virksomhet, sier daglig leder Rune Sørbø i Woldcam til Industri. Derfor er det også viktig for oss å få frem at ingen bedrifter er for store eller for små i forhold til det vi kan tilby innen filmproduksjon. Forskjellen på for eksempel Statoil og et mindre foretak er i mange tilfeller kun bevisstgjøring. Og å se nytten av å ha ting på film. En har jo for eks. det samme behovet til HMS dokumentasjon i små bedrifter. Woldcam har siden oppstarten i 1995 gjort dokumentasjonsopptak for alle typer næringsliv. Vi har derfor opparbeidet oss en unik kompetanse og lært mye om hvordan ønsker og krav fra kundene kan løses. Ingen innfallsvinkel skal stå uprøvd og alt er mulig, sier Rune Sørbø. Alt i alt handler det om oppdragets forutsetninger. Hva vil en med opptaket. Hvor profesjonelt vil en Fakta Referanseliste Stavanger Aftenblad Statoil Sola Strand Hotell Stavanger Forum ONS AARBAKKE Konsernfilm ha det. En kan bruke skuespillere eller egne ansatte. Stor eller liten produksjon. Vi fikser det meste, smiler Sørbø. Nordsjørittet og teambuilding Woldcam har med tiden blitt store med filmproduksjon rettet mot bedriftenes HMS arbeid, og det gjenspeiler det markedet vet om vår virksomhet, forklarer Sørbø. Vi har derfor mye å gjøre og store oppdrag knyttet til dette daglig. Vår markedsføring ligger like mye hos de ansatte som hos ledelsen. Vi jobber tett med de ansatte og vi produser god dokumentasjon rundt HMS. Vår erfaring ligger tett opp til resultatet kundene til slutt får presentert. I bedriftsmarkedet er HMS vårt flaggskip, sier Sørbø. Men som nevnt innledningsvis, det er ikke bare HMS Woldcam jobber med? Nei, det er helt riktig, sier Rune Sørbø. Vi gjør veldig mange forskjellige oppdrag for stadig mer kreative oppdragsgivere. Nylig filmet vi en stor kontingent ansatte som syklet Nordsjørittet på oppdrag fra arbeidsgiveren. Samme kveld, bare timer etter rittet, hadde bedriften fest hvor filmen av sykkel heltene var høydepunktet. Det var meget vellykket sier Sørbø. Som samtidig også understreker at det kreves mye av produksjonen når kvaliteten på det som skal leveres også har et meget stramt tidsskjema. Tiden spiller en stor og viktig rolle når det kommer til filmproduksjon. En overlever ikke hvis en ikke leverer tidsnok, sier Sørbø. Markedsføring og teambuilding Nordsjørittet er en god illustrasjon på hva en bedrift kan gjøre for å skape ett godt arbeidsmiljø og for å vise de ansatte at en bryr seg. Vi har også oppdrag som går på å filme teambuilding, morsomme eventer eller seriøse foredrag. I det hele tatt er spekteret stort, og vi i Woldcam kan være med hele veien. Uansett størrelse i produksjon. Hva med reklame og markedsføring? Her ligger det store muligheter, understreker Rune Sørbø. Ser en litt bort i fra tradisjonelle reklame kanaler så er lyd og bilde i dagens multimedia samfunn et helt annet hjelpemiddel. Har man en ide eller et budskap, eller bare rett og slett ønsker å markedsføre sin bedrift, så hjelper vi til med produksjonen fra ide til ferdig produkt. Når filmen er ferdig så ligger nettet der åpent, enten det er ordinær markedsføring eller andre godt brukte sosiale medier. Daglig leder Rune Sørbø i Woldcam presenterer sitt filmproduksjonsselskap for alle typer bedrifter og næringsliv. Enten det er HMS eller markedsføring en ønsker å feste til film.

17 17 Ønsker du flere prosjekter og samarbeidspartnere? e? Som medlem i ITS Norge blir du med i den ledende møteplassen for bruk av informasjons- teknologi innenfor transportsektoren. en. ITS Norge tilrettelegger møteplasser i inn- og utland og medlemmene mene i foreningen arbeider sammen om prosjekter. Fokus ligger på løsninger som bidrar til smartere, sikrere og renere transport. Les mere e om våre konferanser og arrangementerangementer og lær mer om hva foreningen kan tilby deg og din bedrift på For ytterligere informasjon, send en epost til eller ring ITS Norge bidrar med å: Være en interesseorganisasjon og møteplass for ITS - bransjen Ta en lederposisjon og være et talerør på vegne av medlemmene Spre kunnskap om bransjen til politikere, media og næringsliv Bidra til økt kompetanse, kurs/ seminarer blant medlemmene Stimulere til rekruttering og utdanningstilbud Styrke bransjens samarbeid, konkurranseevne og rammebetingelser i inn- og utland. Fremme entreprenørskap og innovasjon Være en non profit organisasjon Smartere, sikrere og renere transport

18 18 Maritimt i Vestfold Instituttleder ved maritime studier (IMAR), Oddvar Kristiansen, rektor Petter Aasen og Marius Imset, instituttleder maritim teknologi, drift og innovasjon, er stolt av satsningen på maritime utdanningsmuligheter ved Høgskolen i Vestfold. Foto: Vigdis Askjem Dahl I århundrer har Vestfold vært et viktig sjøfartsfylke i nasjonal og internasjonal sammenheng. Nå satser Høgskolen i Vestfold (Hive) sterkere enn noen gang på å utdanne morgendagens sjøoffiserer. Av: Vigdis Askjem Dahl I august starter landets første maritime mastergradsutdanning for sjøoffiserer. Av 40 studieplasser opplevde høgskolen å få bortimot 100 søkere. -Søkermassen viser at det er et marked for lederkompetanse innen maritim bransje, sier rektor Petter Aasen fornøyd. Profesjonsutdanningen går i hovedsak på å Maritime studier ved HiVe Forkurs for ingeniørutdanning og maritim utdanning Videre- og etterutdanninger for maritim bransje Bachelor i Nautikk Bachelor i Marinteknisk drift Bachelor i Skipsfart og logistikk Master i maritim ledelse Les mer på Studentene lærer samhandling menneske og maskin utdanne skipsoffiserer til dyktige ledere, og hvor det i fagsammenheng er lagt betydelig vekt på at studentene skal tilegne seg teknologisk og økonomisk forståelse. Masterstudiet rekrutterer studenter blant annet fra høgskolens bachelorutdanninger for skipsoffiserer på dekk eller i maskin. -Vi er svært stolte av satsningen og kvalitetsnivået ved de maritime utdanningsveiene styrkes gjennom forskningsbasert undervisning. Det gjør høgskolen attraktiv Visste du Fakultet for teknologi og maritime fag tilbyr Maritim Teknologi Drift og Innovasjon Maritime fag Teknologiske fag Mikro- og nanosystemteknologi for så vel studenter som arbeidsgivere, som utstyrsleverandører og rederier, sier Aasen. Aasen mener det er en styrke at de fire maritime utdanningsinstitusjonene på høgskolenivå i Norge har etablert samarbeidsprosjektet MARKOM 2020, som støttes av regjeringens maritime satsing Stø Kurs. Det bidrar til at man står sterkere i en meget internasjonal bransje. På sikt vil dette styrke Norge som fortsatt seiler som en av verdens ledende sjøfartsnasjoner. Det nye laboratoriet for maritim simulering og samhandling SIMSAM - vil være en sentral arena for pågående og fremtidige FoU-prosjekter. Laboratoriet er på 400 m2, og lokaliseres i den nye Forskningsparken ved høgskolen. Illustrasjon. Høgskolen i Vestfold

19 19 Mer gass med kompresjon på havbunnen Installering av undervannskompressor ved K-lab på Kårstø. (Foto: Kåre Spanne/Statoil) Statoil vil sammen med partnerne komprimere gass på havbunnen for å øke utvinningen. Nylig ble havbunnskompresjon valgt som konsept på Gullfaks. Gasskompresjon på havbunnen er et viktig teknologisprang, og Statoil går nok en gang i front for å utvikle ny teknologi. Dette er et av våre viktigste tiltak for å øke utvinningen fra eksisterende felt, sier Siri Espedal Kindem, teknologidirektør i Statoil. Siden 2008 har Statoil og partnerne samarbeidet med Framo Engineering om å utvikle teknologi for kompresjon av våtgass på havbunnen. Nå har Statoil besluttet å gå videre med konseptet på havbunnsfeltet Gullfaks Sør. Dette vil kunne øke produksjonen fra feltet med tre milliarder kubikkmeter gass, noe som betyr en økning i utvinningen med seks prosent, sier Ivar Aasheim, direktør for Feltutvikling på norsk sokkel. I dag er utvinningsgraden på feltet allerede på 62 prosent. Kombinasjonen av havbunnskompresjon og konvensjonell lavtrykksproduksjon i en seinere fase, vil kunne løfte den til 74 prosent. Dette vil også øke levetiden for Gullfaks C. Hvorfor kompresjon Etter hvert som et felt blir eldre, reduseres det naturlige trykket. Derfor er det nødvendig med kompresjon for å få opp mer gass, og for å få gassen fram til plattformen. Den vanlige løsningen er kompresjon på en plattform eller fra land, men jo nærmere brønnen kompressoren plasseres, jo mer gass får vi ut. Derfor ønsker Statoil å plassere kompressoren like ved brønnene, på havbunnen. Ikke bare Gullfaks Statoil jobber i dag med tre havbunnskompresjon-prosjekter i tidlig fase. På Åsgardfeltet er valgt konsept en havbunnsløsning som vil kunne bidra til å øke trykket fra reservoarene Mikkel og Midgard. Det vil kunne øke utvinningen med 28 milliarder kubikkmeter gass og 14 millioner fat kondensat. Vi jobber også, sammen med operatøren Shell, med en tilsvarende havbunnsløsning på Ormen Lange. Dette er bare begynnelsen, havbunnskompresjon kan øke utvinningen på flere små og mellomstore felt framover. Statoil har identifisert enda flere kandidater, sier Siri Espedal Kindem. Havbunnsfabrikker I dag kommer nær 50 prosent av Statoils produksjon fra til sammen 488 havbunnsbrønner. Statoils ekspertise i havbunnsoperasjoner er nøkkelen til mer effektiv produksjon og økt utvinning. I mange tilfeller gjør havbunnsanlegg det mulig å ta ut olje og gass det ellers ikke hadde vært lønnsomt å ta ut. Slik tar vi ansvar for økt utvinning fra norsk sokkel, sier Aasheim. Gasskompresjon på havbunnen er nok et skritt i retning havbunnsfabrikken, der det Illustrasjon av Åsgard-feltet i Norskehavet som i dag skjer på plattformer, blir flyttet ned på havbunnen. Prosessering på havbunnen og spesielt gasskompresjon er også svært viktig for å utvikle felt på dypt vann og i utsatte områder. Dette er et viktig teknologigjennombrudd, konkluderer Kindem.

20 20

Går så det gnistrer. Aktuell. Eikefjord Mekaniske Verksted AS: Måler krefter med de store

Går så det gnistrer. Aktuell. Eikefjord Mekaniske Verksted AS: Måler krefter med de store Nr. 3 Desember 2010 1. årgang Magasin for næringslivet i Rogaland og Hordaland Opplag 30.000 Eikefjord Mekaniske Verksted AS: Foto: David E. Antonsen. Går så det gnistrer Måler krefter med de store I høst

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Henter inn milliarder til Tromsø Takket være internasjonale selgere som Nina Soleng i KSAT, henter Tromsø

Detaljer

JOBB&NÆRING. Made in Haugesund NÆRINGSLIVSMAGASINET FOR HAUGESUNDREGIONEN OG SUNNHORDLAND AUGUST

JOBB&NÆRING. Made in Haugesund NÆRINGSLIVSMAGASINET FOR HAUGESUNDREGIONEN OG SUNNHORDLAND AUGUST JOBB&NÆRING NÆRINGSLIVSMAGASINET FOR HAUGESUNDREGIONEN OG SUNNHORDLAND AUGUST 2008 Made in Haugesund Rundt om i britiske hjem krabber 30 40 fornøyde smårollinger rundt etter at foreldrene i fjor dro til

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008 Relasjon Samfunnsansvar i naturområder. I Skanska skal vi være bevisste hvordan vår virksomhet påvirker våre omgivelser og vi må minimere de negative effektene. Her

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

Dette tror vi om 2014

Dette tror vi om 2014 Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2014 årgang 21 Dette tror vi om 2014 Ny all time high på norsk sokkel, lav, ledighet, lave renter og en svekket krone kurs som styrker eksportindustrien. Les hva

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Gladmat trenger ny giv

Gladmat trenger ny giv Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 4 2013 årgang 20 Kultur er butikk Morten Abel, Kaizers Orchestra og Kvammen og Sægrov Produksjoner er de eneste som driver kultur som næring i Stavanger, ifølge Pål

Detaljer

KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet

KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet Bli med inn i KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet Kunnskapsparken Et akvarium fylt med kompetanse? Brita Leiros i Alta Næringsforening: Jeg trives der «galskapen»

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen 4 år Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen juni 2010 Får aldri fri Tilgjengelighet via elektroniske medier gjør at vi stiller stadig tøffere krav til hver andre om å svare på henvendelser, også når vi

Detaljer

MONO. pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig

MONO. pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig MONO EN kanal for næringslivet 6/2013 pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig God service kan handle om å overleve eller ikke. Verden er full av varer, og da er service en betydningsfull

Detaljer

«Ukjent» suksessbedrift har nesten for mange oppdrag

«Ukjent» suksessbedrift har nesten for mange oppdrag NÆRINGSLIV Onsdag SEKSJON2 10. oktober 2012 «Ukjent» suksessbedrift har nesten for mange oppdrag Jarle og Jostein Omdal. Transport i generasjoner Side 6 og 7 Odd Henning Sirnes. Skiller væske for millioner

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

Rosenkilden. Det blir et skifte i 2015

Rosenkilden. Det blir et skifte i 2015 ROSENKILDEN ER 20 ÅR side 28 VI MÅ TA LÆRLINGEANSVAR side 65 2014 FRA A TIL Å side 24 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 1 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden Det blir et skifte i 2015 Næringslivet i Stavanger-regionen forbereder

Detaljer

MONO. Drømmer om ny flyplass. Side 8-12. En arbeidsplass, ti nasjonaliteter Ved Statens Innkrevingssentral

MONO. Drømmer om ny flyplass. Side 8-12. En arbeidsplass, ti nasjonaliteter Ved Statens Innkrevingssentral MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 1 / 2 0 0 7 En arbeidsplass, ti nasjonaliteter Ved Statens Innkrevingssentral behandles alle arbeidstakere likt, uansett nasjonalitet.. Side 20 Drømmer

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo OP MAGASIN 47. årgang Organ for Oslo politidistrikt nummer 3 n 2009 Navjot er politidistriktets minoritetsombud Side 4 kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Side 8 Barnehus åpnet i oslo

Detaljer