Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin."

Transkript

1 Brukerhåndbok

2 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene som følger med disse produktene og tjenestene. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. Tredje utgave: Mai 2014 Første utgave: November 2012 Dokumentets delenummer: Produktmerknad Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Du får tilgang til den nyeste brukerhåndboken ved å gå til og velge ditt land. Velg Drivere og nedlastinger, og følg veiledningen på skjermen. Vilkår for programvaren Ved å installere, kopiere, laste ned eller på annen måte bruke et programvareprodukt som er forhåndsinstallert på datamaskinen, samtykker du i vilkårene i HPs lisensavtale for sluttbrukere (EULA). Hvis du ikke godtar vilkårene i lisensavtalen, er ditt eneste rettsmiddel å returnere det ubrukte produktet (maskinvare og programvare) i sin helhet innen 14 dager og få kjøpesummen refundert i henhold til refusjonspolitikken på kjøpestedet. Ta kontakt med det lokale kjøpestedet (selgeren) for å få mer informasjon eller for å be om å få kjøpet av datamaskinen hevet.

3 Sikkerhetsadvarsel ADVARSEL: Reduser risikoen for varmerelaterte skader eller overoppheting av datamaskinen ved å unngå å sette datamaskinen i fanget eller dekke til datamaskinens luftespalter. Plasser datamaskinen på en fast, plan flate når du skal bruke den. Pass på at ingen annen hard flate, for eksempel en tilkoblet skriver, eller en myk flate, for eksempel puter eller tepper, blokkerer for luftstrømmen. La heller ikke strømadapteren komme i kontakt med hud eller myke flater som puter eller tepper, under bruk. Datamaskinen og strømadapteren overholder grenseverdiene for temperatur på brukertilgjengelige flater som er definert av den internasjonale sikkerhetsstandarden for IT-utstyr (IEC 60950). iii

4 iv Sikkerhetsadvarsel

5 Innhold 1 Starte på riktig måte... 1 Sikker bruk av datamaskinen... 1 Morsomme ting å gjøre... 1 Flere HP-ressurser... 2 Finne informasjon om maskinvare og programvare Koble til et nettverk... 4 Koble til et trådløst nettverk... 4 Om ikonene for trådløs status og nettverksstatus... 4 Bruke trådløskontrollene... 4 Bruke trådløsknappen... 4 Bruke operativsystemkontroller... 5 Bruke trådløse lokalnettverk... 5 Bruke en Internett-leverandør... 5 Konfigurere trådløse lokalnettverk... 6 Konfigurere en trådløs ruter... 6 Beskytte trådløse lokalnettverk... 6 Koble til trådløse lokalnettverk... 7 Bruke trådløse Bluetooth-enheter... 7 Koble til et kablet nettverk... 8 Koble til et lokalnettverk (LAN) Bruke underholdningsfunksjoner... 9 Bruke webkameraet... 9 Bruke lyd... 9 Koble til høyttalere... 9 Koble til hodetelefoner... 9 Koble til en mikrofon... 9 Kontrollere lyden Bruke video Koble til en VGA-skjerm eller -projektor DisplayPort Koble til en HDMI-TV eller -skjerm Konfigurere lydinnstillinger (med HDMI-TV) v

6 4 Bruke tastaturet og pekeenhetene Bruke handlingstastene Bruke styreputen Navigere Velge Bruke styreputebevegelser Horisontal rulling Kantrulling Strømstyring Slå datamaskinen av Angi strømalternativer Bruke strømsparingsmoduser Starte og avslutte Suspend (ventemodus) Starte og avslutte Hibernation (dvalemodus) og Hybrid Sleep (hybrid hvilemodus) (kun på enkelte modeller) Bruke Strøm-ikonet Bruke strøminnstillinger Vise gjeldende strøminnstillinger Endre gjeldende strøminnstillinger Bruke batteristrøm Fabrikkforseglet batteri (kun på enkelte modeller) Ta ut et brukerutskiftbart batteri (kun på enkelte modeller) Vise hvor mye strøm batteriet har igjen Lade batteriet Oppnå maksimal batteridriftstid Håndtere lavt batterinivå Fastslå lavt batterinivå Tiltak ved lavt batterinivå Tiltak ved lavt batterinivå med tilgang til en ekstern strømkilde Tiltak ved lavt batterinivå med tilgang til et ladet batteri Spare batteristrøm Oppbevare batterier Avhende brukte batterier Bytte batteri Bruke nettstrøm Teste en strømadapter Administrere og dele data Bruke USB-enheter Koble til USB-enheter vi

7 Fjerne USB-enheter Sette inn og ta ut digitale lagringskort Bruke optiske stasjoner Sette inn optiske plater Skufflasting Spaltelasting Ta ut optiske plater Skufflasting Når skuffen åpnes på vanlig måte Når skuffen ikke åpnes som normalt Spaltelasting Vedlikehold av datamaskinen Oppdatere programmer og drivere Rengjøre datamaskinen Rengjøringsprosedyrer Rengjøre skjermen (All-in-One-enheter og bærbare PCer) Rengjøre sidene og dekselet Rengjøre styreputen, tastaturet eller musen Reise med eller transportere datamaskinen Sikre datamaskinen og informasjon Beskytte datamaskinen Bruke passord Angi passord i operativsystemet Angi passord i Setup Utility (BIOS) Administrere administratorpassord Oppgi administratorpassord Administrere oppstartpassord Oppgi oppstartpassord Bruke Internett-sikkerhetsprogramvare Bruke antivirusprogramvare Bruke brannmurprogramvare Sikre det trådløse nettverket Sikkerhetskopiere programvare og data Bruke tyverisikringskabellås (tilleggsutstyr) Bruke Setup Utility (BIOS) og HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) Starte Setup Utility Bruke Setup Utility vii

8 Bytte språk i Setup Utility Navigere og velge i Setup Utility Vise systeminformasjon Gjenopprette standardinnstillingene fra fabrikk i Setup Utility Avslutte Setup Utility Bruke HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) Laste ned HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhet Sikkerhetskopiering, tilbakestilling og gjenoppretting Lage et gjenopprettingsdiskbilde Lage et gjenopprettingsdiskbilde på DVD-plater Lage et gjenopprettingsbilde på en USB-enhet Gjenopprette til den opprinnelige fabrikktilstanden Sikkerhetskopiere datafiler Gjenopprette datafiler Kundestøtte Kontakte kundestøtte Etiketter Spesifikasjoner Strømforsyning Driftsmiljø Elektrostatisk utlading Stikkordregister viii

9 1 Starte på riktig måte VIKTIG: Ubuntu-operativsystemet som er installert på denne datamaskinen, støtter ikke enkelte av funksjonene som er tilgjengelige i andre operativsystemer. Ubuntu støtter for eksempel kanskje ikke grafikkveksling eller dobbel grafikk, berøringsskjerm, WWAN, fingeravtrykkleser, Bluray, Trusted Platform Module, GPS og stasjoner som M.2 SSD og msata. Ubuntu støtter heller ikke Bluetooth fullt ut. Denne datamaskinen er et kraftig verktøy som er konstruert for forbedringer i arbeid og underholdning. For at du skal få mest mulig ut av datamaskinen, bør du lese dette kapittelet for å lære om sikker bruk av datamaskinen etter konfigurering, morsomme ting du kan gjøre med datamaskinen og hvor du kan få flere HP-ressurser. Sikker bruk av datamaskinen Når du har installert og registrert datamaskinen, anbefaler vi at du gjør følgende for å beskytte investeringen: Sikkerhetskopier harddisken ved å opprette gjenopprettingsplater eller en flashstasjon for gjenoppretting. Se Sikkerhetskopiering, tilbakestilling og gjenoppretting på side 43. Hvis du ikke har gjort det allerede, kobler du til et kablet eller trådløst nettverk. Se detaljer under Koble til et nettverk på side 4. Gjør deg kjent med datamaskinen og programvaren. Gå til Finne informasjon om maskinvare og programvare på side 3 og Bruke underholdningsfunksjoner på side 9 for å få mer informasjon. Oppdater eller kjøp antivirusprogramvare. Se Bruke antivirusprogramvare på side 38 for å få vite mer. Morsomme ting å gjøre Du vet kanskje at du kan se på YouTube-video på datamaskinen, men visste du at du også kan koble datamaskinen til en TV og se videoen på TV? Se Koble til en HDMI-TV eller -skjerm på side 12 for å få mer informasjon. Du vet kanskje at du kan lytte til musikk på datamaskinen, men visste du at du også kan strømme (direkteavspille) radio til datamaskinen og lytte til musikk- eller snakkeradio fra hele verden? Se Bruke lyd på side 9. Du vet kanskje at du kan lage slående presentasjoner med datamaskinen, men visste du at du også kan koble til en projektor for å dele ideene dine med en gruppe? Se Koble til en VGAskjerm eller -projektor på side 10. Sikker bruk av datamaskinen 1

10 Flere HP-ressurser Du har allerede brukt Installeringsveiledning til å slå datamaskinen på og finne denne håndboken. Du finner produktdetaljer, fremgangsmåter med mer i denne tabellen. Ressurs Innhold Installeringsveiledning Oversikt over datamaskinoppsett og funksjoner Ubuntu Desktop Guide (brukerhåndbok) For å få tilgang til denne håndboken, trykker du på F1- tasten. Sikkerhet og komfort Dobbeltklikk på ikonet HP Documents (HP dokumenter) på skrivebordet eller gå til for å få tilgang til denne håndboken. Verdensomspennende støtte Gå til wwcontact_us.html for å få støtte på ditt språk. Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø Dobbeltklikk på ikonet HP Documents (HP dokumenter) på skrivebordet for å få tilgang til denne håndboken. Begrenset garanti* Dobbeltklikk på ikonet HP Documents (HP dokumenter) på skrivebordet eller gå til for å få tilgang til garantien. Et bredt utvalg av fremgangsmåter og problemløsingstips Riktig oppsett av arbeidsstasjon Retningslinjer for arbeidsstillinger og arbeidsvaner for økt komfort og redusert risiko for skader Informasjon om elektrisk og mekanisk sikkerhet Chatte online med en HP-tekniker Få kundestøtte per e-post Finne telefonnumre til verdensomspennende kundestøtte Finne et HP-servicesenter Viktige merknader om forskrifter, inkludert informasjon om riktig avhending av batterier Spesifikk garantiinformasjon for denne datamaskinen *Du finner den aktuelle begrensede garantien fra HP som gjelder for produktet, i brukerhåndbøkene på datamaskinen og/ eller på CD/DVD-platen som følger med. I enkelte land eller regioner kan HP sørge for en trykt utgave av HPs begrensede garanti. I land eller regioner hvor garantien ikke følger med i trykt format, kan du be om å få et trykt eksemplar fra eller skrive til: Nord-Amerika: Hewlett-Packard, MS POD, Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA Europa, Midtøsten, Afrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/naviglio (MI), Italia Stillehavsområdet av Asia: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore Når du ber om en utskrift av garantien, må du passe på å inkludere produktdelenummeret, garantiperioden (finnes på serviceetiketten), navnet ditt og postadressen. VIKTIG: Ikke returner HP-produktet til adressene ovenfor. Gå til for å få kundestøtte i USA. Gå til for å få verdensomspennende kundestøtte. 2 Kapittel 1 Starte på riktig måte

11 Finne informasjon om maskinvare og programvare 1. Klikk på Systemmeny-ikonet lengst til høyre på øvre panel og deretter på System Settings (systeminnstillinger). 2. Velg Detaljer-ikonet under System. Da vises oversikten over alle enhetene som er installert på datamaskinen, inkludert optiske stasjoner, halvlederstasjoner (SSD) og en eventuell sekundær harddisk. Gjør følgende for å finne ut hva slags programvare som følger med datamaskinen: 1. Klikk på Ubuntu Software Center-knappen som er plassert på venstre side av skrivebordet i Launcher (programstarter), og klikk deretter på Installed (installert) øverst i vinduet for å vise programkategorier. 2. Klikk på en programvarekategori for å vise installert programvare i den kategorien. Finne informasjon om maskinvare og programvare 3

12 2 Koble til et nettverk Du kan ta med deg datamaskinen overalt hvor du drar. Men selv når du er hjemme, kan du utforske verden og få tilgang til informasjon fra millioner av nettsteder ved hjelp av datamaskinen og en kablet eller trådløs nettverkstilkobling. I dette kapittelet får du hjelp til å koble til denne verdenen. Koble til et trådløst nettverk Trådløs teknologi overfører data ved hjelp av radiobølger i stedet for ledninger. Datamaskinen kan være utstyrt med én eller flere av følgende trådløsenheter: WLAN-enhet (Wireless Local Area Network) Kobler datamaskinen til trådløse lokalnettverk (omtales vanligvis som Wi-Fi-nettverk, trådløse nettverk eller WLAN) på kontorer, hjemme og på offentlige steder som flyplasser, restauranter, kafeer, hoteller og universiteter. I et trådløst lokalnettverk kommuniserer den mobile trådløsenheten i datamaskinen med en trådløs ruter eller et trådløst tilgangspunkt. Bluetooth -enhet oppretter et trådløst områdenettverk (PAN) for å koble til andre Bluetoothaktiverte enheter, for eksempel datamaskiner, telefoner, skrivere, hodetelefoner, høyttalere og kameraer. I et trådløst områdenettverk kommuniserer hver enkelt enhet direkte med andre enheter, og enhetene må være plassert relativt nær hverandre vanligvis innenfor en avstand av 10 meter. Om ikonene for trådløs status og nettverksstatus Ikon Navn Beskrivelse Trådløst (tilkoblet) Angir at en eller flere trådløsenheter er på. Nettverkstilkobling (tilkoblet) Nettverkstilkobling (frakoblet) Angir at det kablede nettverket er tilkoblet og aktivt. Hvis både kablede og trådløse forbindelser er aktive, bruker operativsystemet den kablede forbindelsen fordi den er raskere. Angir et kablede og trådløse nettverk ikke er tilkoblet. Bruke trådløskontrollene Du kan styre trådløsenhetene på datamaskinen med en eller flere av disse funksjonene: Trådløsknapp, trådløsbryter, trådløstast eller flymodustast (alle benevnes som trådløsknapp i dette kapittelet, kun på enkelte modeller) Operativsystemkontroller Bruke trådløsknappen Avhengig av modell, kan datamaskinen ha en trådløsknapp, én eller flere trådløsenheter og én eller flere trådløslamper. Alle trådløsenhetene til datamaskinen er aktivert fra fabrikk, slik at trådløslampen lyser (hvitt) når du slår datamaskinen på. 4 Kapittel 2 Koble til et nettverk

13 Trådløslampen viser den generelle strømstatusen til trådløsenhetene, ikke statusen til enkeltenheter. Hvis trådløslampen lyser hvitt, er minst én trådløsenhet slått på. Hvis trådløslampen er gul, er alle trådløsenheter slått av. Trådløsenhetene er aktivert fra fabrikk, slik at du kan bruke trådløsknappen til å slå alle trådløsenhetene på eller av samtidig. Separate trådløsenheter kan styres ved å klikke på Nettverksmeny-ikonet lengst til høyre på øvre panel og deretter på Edit Connections (rediger tilkoblinger). Bruke operativsystemkontroller Slik aktiverer eller deaktiverer du en trådløs eller kablet nettverksenhet: 1. Klikk på Nettverksmeny-ikonet lengst til høyre på øvre panel. 2. Velg eller opphev merkingen av et av disse alternativene for å aktivere eller deaktivere en av disse enhetene: Enable Networking (slå nettverk på, alle nettverksenheter) Enable Wireless (slå trådløst på) Bruke trådløse lokalnettverk Med en WLAN-enhet har du tilgang til et trådløst lokalnettverk (WLAN) som består av andre datamaskiner og tilleggsutstyr som er koblet sammen ved hjelp av en trådløs ruter eller et trådløst tilgangspunkt. MERK: Når du oppretter en trådløs forbindelse eller gir brukere tilgang til et nettverk, blir du bedt om å oppgi rotpassordet. MERK: Begrepene trådløs ruter og trådløst tilgangspunkt brukes ofte om hverandre. Et stort trådløst lokalnettverk, for eksempel et stort bedriftsnettverk eller et offentlig nettverk, bruker vanligvis trådløse tilgangspunkter som kan håndtere et stort antall datamaskiner og tilleggsutstyr, og som kan skille ut kritiske nettverksfunksjoner. Et trådløst lokalnettverk for hjemmebruk eller småbedrifter bruker vanligvis en trådløs ruter, som gjør det mulig for flere trådløse og kabeltilkoblede datamaskiner å dele en Internett-forbindelse, en skriver og filer uten at det er nødvendig med flere maskin- og programvarekomponenter. Hvis du skal bruke WLAN-enheten i datamaskinen, må du opprette forbindelse med en WLANinfrastruktur (via en tjenesteleverandør, et offentlig nettverk eller et bedriftsnettverk). Bruke en Internett-leverandør Når du skal konfigurere Internett-tilgang hjemme, må du opprette en konto hos en Internettleverandør (ISP). Kontakt en lokal Internett-leverandør for å skaffe deg Internett-tjeneste og et modem. Internett-leverandøren vil hjelpe til med å konfigurere modemet, installere en nettverkskabel for å koble den trådløse datamaskinen til modemet og teste Internett-tjenesten. MERK: Internett-leverandøren vil gi deg en bruker-id og et passord for tilgang til Internett. Noter disse opplysningene og oppbevar dem på et trygt sted. Koble til et trådløst nettverk 5

14 Konfigurere trådløse lokalnettverk Hvis du skal konfigurere et trådløst lokalnettverk og koble datamaskinen til Internett, trenger du følgende utstyr: Et bredbåndsmodem (enten DSL eller kabel) (1) og en høyhastighets Internett-tjeneste kjøpt hos en Internett-leverandør En trådløs ruter (2) (kjøpes separat) En datamaskin med trådløst nettverk (3) MERK: Enkelte modem har en innebygd trådløs ruter. Forhør deg med Internett-leverandøren om hva slags modem du har. Illustrasjonen nedenfor viser et eksempel på en trådløs nettverksinstallasjon som er koblet til Internett. Etter hvert som nettverket vokser kan flere trådløse og kabelbaserte datamaskiner kobles til nettverket for å få tilgang til Internett. Se informasjonen som gis av ruterprodusenten eller Internett-leverandøren, for å få hjelp til å konfigurere et trådløst lokalnettverk. Konfigurere en trådløs ruter Se informasjonen som gis av ruterprodusenten eller Internett-leverandøren, for å få hjelp til å konfigurere et trådløst lokalnettverk. MERK: Det anbefales at du til å begynne med kobler den nye trådløse datamaskinen til ruteren ved hjelp av nettverkskabelen som følger med ruteren. Når datamaskinen er koblet til Internett, kan du koble fra kabelen og få tilgang til Internett via det trådløse nettverket. Beskytte trådløse lokalnettverk Når du konfigurerer et trådløst lokalnettverk eller bruker et eksisterende trådløst lokalnettverk, må du alltid aktivere sikkerhetsfunksjoner for å beskytte nettverket mot uautorisert tilgang. Trådløse lokalnettverk på offentlige steder (trådløse soner) som kaffebarer og flyplasser, har kanskje ingen sikkerhet i det hele tatt. Hvis du er bekymret for sikkerheten til datamaskinen i en trådløs sone, bør du begrense nettverksaktivitetene til epostmeldinger som ikke er fortrolig, og grunnleggende Internettsurfing. Trådløse radiosignaler spres utenfor nettverket, slik at andre WLAN-enheter kan plukke opp ubeskyttede signaler. Ta disse forholdsreglene for å beskytte det trådløse lokalnettverket: Bruk en brannmur. En brannmur kontrollerer både data og forespørsler om data som sendes til nettverket, og forkaster alle mistenkelige elementer. Brannmurer er tilgjengelig både som program- og maskinvare. Noen nettverk bruker en kombinasjon av begge typer. Ubuntu inkluderer ikke brannmurprogramvare, men du kan laste ned Gufw, et gratis brannmurverktøy fra Ubuntu. Hvis 6 Kapittel 2 Koble til et nettverk

15 du ønsker informasjon om hvordan du laster ned og installerer Gufw, kan du se Bruke brannmurprogramvare på side 38. Bruk trådløs kryptering. Trådløs kryptering bruker sikkerhetsinnstillinger til å kryptere og dekryptere data som sendes gjennom nettverket. Koble til trådløse lokalnettverk Følg denne fremgangsmåten for å koble til et trådløst lokalnettverk: 1. Kontroller at WLAN-enheten er på. Hvis enheten er på, lyser trådløslampen hvitt. Hvis trådløslampen er gul, trykker du på trådløsknappen. 2. Klikk på Nettverksmeny-ikonet lengst til høyre på øvre panel. Tilgjengelige trådløse nettverk er oppført under Wireless Networks (trådløse nettverk). 3. Klikk på det ønskede trådløse nettverket. Hvis nettverket er et trådløst lokalnettverk med sikkerhet aktivert, blir du bedt om å oppgi en sikkerhetskode for nettverket. Skriv koden og klikk på OK for å fullføre tilkoblingen. MERK: Hvis du vil koble til et nettverk som ikke automatisk registreres, klikker du på Nettverksmeny-ikonet og velger Connect to Hidden Wireless Network (koble til skjult trådløst nettverk). Oppgi ESSID-informasjonen og angi krypteringsparametere. MERK: Hvis det ikke vises noe trådløst nettverk og nettverket ikke er skjult, er du utenfor rekkevidden til en trådløs ruter eller et trådløst tilgangspunkt. Hvis du ikke ser nettverket du vil koble til, klikker du på Nettverksmeny-ikonet lengst til høyre på øvre panel og deretter på Edit Connections (rediger tilkoblinger). MERK: Den funksjonelle rekkevidden (hvor langt de trådløse signalene når) er avhengig av WLANimplementeringen, ruterprodusenten og støy fra andre elektroniske enheter eller bygningsmessige hindere som vegger og gulv. Bruke trådløse Bluetooth-enheter Datamaskinen kan ha en Bluetooth-enhet, men det avhenger av modellen. En Bluetooth-enhet sørger for trådløs kommunikasjon innenfor korte avstander som erstatning for fysiske kabeltilkoblinger som tradisjonelt er brukt til å koble sammen elektroniske enheter, som for eksempel: Datamaskiner (stasjonær, bærbar, PDA) Telefoner (mobil, trådløs, smarttelefon) Bildebehandlingsenheter (skriver, kamera) Lydenheter (hodetelefoner, høyttalere) Mus Bluetooth-enheter gir node-til-node-funksjonalitet, slik at du kan konfigurere et trådløst områdenettverk (PAN) med Bluetooth-enheter. Du finner informasjon om konfigurering og bruk av Bluetooth-enheter i hjelpen til Bluetooth-programvaren. Koble til et trådløst nettverk 7

16 Koble til et kablet nettverk Tilkobling til et LAN krever en 8-pinners RJ-45-nettverkskabel. ADVARSEL: Hvis du kobler en modem- eller telefonkabel til en RJ-45-nettverkskontakt, kan det medføre elektrisk støt, brann eller skade på utstyret. Koble til et lokalnettverk (LAN) Bruk en LAN-tilkobling hvis du vil koble datamaskinen direkte til en ruter hjemme (i stedet for å arbeide trådløst), eller hvis du vil koble den til et eksisterende kablet nettverk på arbeidsplassen. Følg denne fremgangsmåten for å koble til nettverkskabelen: 1. Koble nettverkskabelen til nettverkskontakten (1) på datamaskinen. 2. Koble den andre enden av nettverkskabelen til nettverkskontakten (2) eller ruteren. MERK: Hvis nettverkskabelen har støyreduksjonskretser (3) som hindrer støy fra TV- og radiosignaler, kobler du til kabelen med kretsenden mot datamaskinen. 8 Kapittel 2 Koble til et nettverk

17 3 Bruke underholdningsfunksjoner Bruk HP-datamaskinen som et underholdningssenter for å kommunisere med venner og kjente via webkameraet, nyte og organisere musikk og laste ned og se på filmer. Du kan også gjøre datamaskinen til et enda kraftigere underholdningssenter ved å koble til eksterne enheter som en skjerm, et TV-apparat, høyttalere, hodetelefoner og, på enkelte modeller, HD-enheter. Du kan også bruke webkameraet til programmer som Google Hangouts og Skype. Bruke webkameraet Bruke lyd Datamaskinen kan ha et integrert webkamera. Et webkamera er et nyttig verktøy som kan brukes til å kommunisere ansikt til ansikt med venner og kolleger som befinner seg i rommet ved siden av eller på andre siden av jordkloden. Med webkameraet kan du strømme (direkteavspille) video med direktemeldingsprogramvare, og ved hjelp av den forhåndsinstallerte programvaren, Cheese Webcam Booth, kan du ta opp og dele video og ta stillbilder. På HP-datamaskiner med optisk stasjon kan du spille musikk-cd-plater, laste ned og lytte til musikk, strømme (direkteavspille) lydinnhold fra Internett (inkludert radio), ta opp lyd eller mikse lyd og video for å skape multimedieinnhold. Koble til eksterne lydenheter som høyttalere eller hodetelefoner for å forbedre lytteropplevelsen. Koble til høyttalere Du kan koble kablede høyttalere til datamaskinen via USB-porter (eller lydutgangen) på datamaskinen eller en forankringsstasjon. Følg veiledningen fra produsenten for å koble trådløse høyttalere til datamaskinen. Hvis du vil koble HD-høyttalere til datamaskinen, kan du se Konfigurere lydinnstillinger (med HDMI-TV) på side 13. Før du kobler til lydenheter, må du passe på å regulere lydvolumet. Koble til hodetelefoner Du kan koble kablede hodetelefoner til hodetelefonutgangen på datamaskinen. Følg veiledningen fra produsenten for å koble trådløse hodetelefoner til datamaskinen. ADVARSEL: Demp lydvolumet før du tar på deg hodetelefoner, øreplugger eller hodesett, slik at du ikke risikerer å skade hørselen. Du finner mer informasjon om sikkerhet i Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø. Koble til en mikrofon Koble en mikrofon til mikrofoninngangen på datamaskinen når du skal ta opp lyd. Ved lydinnspilling får du best resultat når du snakker direkte inn i mikrofonen i omgivelser uten bakgrunnsstøy. Bruke webkameraet 9

18 Kontrollere lyden Følg denne fremgangsmåten når du skal kontrollere datamaskinens systemlyd: 1. Klikk på Systemmeny-ikonet lengst til høyre på øvre panel og deretter på System Settings (systeminnstillinger) > Lyd-ikonet. 2. Klikk på kategorien Sound Effects (lydeffekter) og velg deretter et av lydalternativene under Choose an alert sound (velg en varsellyd) for å teste hver lyd. Følg denne fremgangsmåten når du skal kontrollere datamaskinens innspillingsfunksjoner: 1. Klikk på Systemmeny-ikonet lengst til høyre på øvre panel og deretter på System Settings (systeminnstillinger) > Lyd-ikonet. 2. Klikk på katagorien Input (innsignal) og velg Line in (linje inn) eller Internal Microphone (intern mikrofon) fra panelet Record sound from (ta opp lyd fra) til venstre i vinduet. 3. Reguler inngangsvolumet ved å flytte glidebryteren Input volume (inngangsvolum) til ønsket innstilling. MERK: Ved lydinnspilling får du best resultat når du snakker direkte inn i mikrofonen i omgivelser uten bakgrunnsstøy. Klikk på Lydmeny-ikonet til høyre på øvre panel for å bekrefte eller endre datamaskinens lydinnstillinger. Bruke video HP-datamaskinen er en kraftig skjermenhet som gjør det mulig å strømme (direkteavspille) video fra favorittnettsteder og laste ned video og filmer som du kan se på datamaskinen, uten at du må ha tilgang til et nettverk. Hvis du vil forbedre seeropplevelsen, kan du bruke en av skjermportene på datamaskinen til å koble til en ekstern skjerm, projektor eller TV. De fleste datamaskiner har en VGA-port som kan brukes til tilkobling av analoge skjermenheter. Enkelte datamaskiner har en DisplayPort som brukes til å koble til en digital skjermenhet (tilleggsutstyr), for eksempel en spesiell monitor eller projektor. Noen datamaskiner har også en HDMI-port (High-Definition Multimedia Interface), slik at du kan koble til en HD-skjerm eller HD-TV. VIKTIG: Pass på at den eksterne enheten er koblet til riktig port på datamaskinen, og med riktig kabel. Se veiledningen fra produsenten hvis du har spørsmål. Koble til en VGA-skjerm eller -projektor Hvis du vil overføre bildet på dataskjermen til en ekstern VGA-skjerm eller projektor for en presentasjon, kan du koble en skjerm eller projektor til VGA-porten på datamaskinen. MERK: Reguler skjermoppløsningen til den eksterne enheten. Klikk på Systemmeny-ikonet lengst til høyre på øvre panel, klikk på Displays (skjermer) og velg en oppløsning fra nedtrekkslisten ved siden av Resolution (oppløsning). Velg skjermbildet hvor du vil vise Launcher (programstarter) fra nedtrekksmenyen ved siden av Launcher placement (programstarterplassering). Klikk på Apply (bruk) for å lagre endringene. Slik kobler du til en skjerm eller projektor: 1. Koble VGA-kabelen fra skjermen eller projektoren til VGA-porten på datamaskinen som vist. 10 Kapittel 3 Bruke underholdningsfunksjoner

19 2. Trykk på f4 for å veksle mellom fire alternative visningsmuligheter: MERK: Avhengig av hvilken modell du har, kan funksjonstasten til denne operasjonen variere. Bare skjerm på bærbar PC: Vis skjermbildet bare på datamaskinen. Speiling av skjermer: Vis skjermbildet samtidig på både datamaskinen og den eksterne enheten. Utvid: Vis skjermbildet utvidet til både datamaskinen og den eksterne enheten. Bare på ekstern skjerm: Vis skjermbildet bare på den eksterne enheten. Skjermbildevisningen endres hver gang du trykker på f4. Hvis den eksterne skjermen ikke oppdages når du trykker på f4, gjør du følgende: 1. Klikk på Systemmeny-ikonet lengst til høyre på øvre panel og deretter på Displays (skjermer). 2. Klikk på Detect Displays (finn skjermer). 3. Skyv Av/på-bryteren i på-stilling under skjermoppsettet. Hvis standardskjermen ikke registreres, angir du oppløsning og oppdateringsfrekvens ved å bruke spesifikasjonene til den eksterne skjermen. Endre roteringen om ønskelig. Hvis skjermen krever speiling, merker du av for Mirror Displays (speile skjermer). 4. Når innstillingene er konfigurert, klikker du på Apply (bruk) og deretter OK. Bruke video 11

20 DisplayPort Ved hjelp av DisplayPort kan datamaskinen kobles til en bilde- eller lydenhet, for eksempel en HD-TV eller en annen kompatibel digital- eller lydkomponent. DisplayPort gir bedre ytelse enn VGA-porten for ekstern skjerm og sørger for en forbedret digital forbindelse. MERK: Hvis du vil overføre video- og/eller lydsignaler via DisplayPort, trenger du en DisplayPortkabel (kjøpes separat). MERK: En DisplayPort-enhet kan kobles til DisplayPort-porten på datamaskinen. Informasjonen som vises på dataskjermen, kan vises på DisplayPort-enheten samtidig. Slik kobler du en bilde- eller lydenhet til DisplayPort: 1. Koble den ene enden av DisplayPort-kabelen til DisplayPort-kontakten på datamaskinen. 2. Koble den andre enden av kabelen til bildeenheten, og slå deretter opp i veiledningen fra utstyrsprodusenten for å få mer informasjon. MERK: Når du skal koble fra enhetskabelen, trykker du ned på kontaktens utløserknapp. Koble til en HDMI-TV eller -skjerm Hvis du vil vise datamaskinens skjermbilde på en HD-TV eller -skjerm, kobler du til HD-enheten ved å følge veiledningen nedenfor. Når du skal koble en HDMI-enhet til datamaskinen, trenger du en HDMI-kabel, som selges separat. MERK: Juster skjermoppløsningen på den eksterne enheten, spesielt hvis du bruker "Utvid"- alternativet. Klikk på Systemmeny-ikonet lengst til høyre på øvre panel, klikk på Displays (skjermer) og velg en oppløsning fra nedtrekkslisten ved siden av Resolution (oppløsning) for å få best mulig resultat. Slik kobler du en HD-TV eller -skjerm til datamaskinen: 1. Koble den ene enden av HDMI-kabelen til HDMI-porten på datamaskinen. 12 Kapittel 3 Bruke underholdningsfunksjoner

HP bærbar datamaskin. Referansehåndbok

HP bærbar datamaskin. Referansehåndbok HP bærbar datamaskin Referansehåndbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI er et varemerke for Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for

Detaljer

Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok

Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok Modell PP22X www.dell.com support.dell.com Merknader og advarsler MERK: En MERKNAD inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt. MERKNAD:

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

NW7602. Bruksanvisning for Notebook PC

NW7602. Bruksanvisning for Notebook PC NW7602 Bruksanvisning for Notebook PC November 2012 Innhold Kapittel 1: Introduksjon til Bærbar PC Om denne brukerveiledningen... 6 Merknader for denne veiledningen... 6 Sikkerhetshensyn... 7 Forberede

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner MacBook Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre.

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1 Innholdsfortegnelse Chapter 1 Innledning........................................1-1 Hvem bør lese denne håndboken?.......................1-2 Bruke Min Presario Kom i gang og gå videre.......1-2 Benyttede

Detaljer

Bærbare PC. Elektronisk håndbok

Bærbare PC. Elektronisk håndbok Bærbare PC Elektronisk håndbok NW8233 Første utgave Juni 2013 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Brukerhåndbok Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Enhetsoversikt...6 Montering...7 Slik starter du enheten for første gang...8 Hvorfor trenger jeg en Google

Detaljer

Aspire 9400/7100 Series. Brukerhåndbok

Aspire 9400/7100 Series. Brukerhåndbok Aspire 9400/7100 Series Brukerhåndbok Copyright 2006. Acer Incorporated. Med enerett. Brukerhåndbok for Aspire 9400/7100 Series Opprinnelig utgave: 01/2006 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

ASUS Transformer Book Trio

ASUS Transformer Book Trio NW8300 August 2013 Bærbare PC ASUS Transformer Book Trio Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres,

Detaljer

Aspire 4920 Series. Brukerhåndbok

Aspire 4920 Series. Brukerhåndbok Aspire 4920 Series Brukerhåndbok Copyright 2007. Acer Incorporated. Med enerett. Brukerhåndbok for Aspire 4920 Series Opprinnelig utgave: 05/2007 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan finne

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM

PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM Merk Før du bruker opplysningene i denne

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

Dell Venue Pro 11 5130 Brukerhåndbok

Dell Venue Pro 11 5130 Brukerhåndbok Dell Venue Pro 11 5130 Brukerhåndbok Forskriftsmessig modell: T06G Forskriftmessig type: T06G001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke

Detaljer

ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015)

ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) Innhold 8 Kapittel 1: ipad-oversikt 8 Bli kjent med ipad 9 Tilbehør 10 Multi-Touch-skjerm 10 Dvale/vekke-knappen 11 Hjem-knappen 12 Volumknappene

Detaljer

ASUS stasjonær PC M11AD Bruksanvisning

ASUS stasjonær PC M11AD Bruksanvisning ASUS stasjonær PC M11AD Bruksanvisning NW8496 Første utgave August 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den, kan

Detaljer

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 1.0. utgave NO Om denne brukerhåndboken Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon. Viktig: Du finner viktig informasjon om trygg

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

Sitemaster TP803 3G brukermanuell. Takk for at du kjøpte en JCB ToughPhone TP305 mobiltelefon

Sitemaster TP803 3G brukermanuell. Takk for at du kjøpte en JCB ToughPhone TP305 mobiltelefon Sitemaster TP803 3G brukermanuell Takk for at du kjøpte en JCB ToughPhone TP305 mobiltelefon Kort innføring Takk for at du valgte JCB TP803 3G mobiltelefon. Du finner detaljert informasjon om dens funksjoner

Detaljer

Versjon: R00 (2007/5)

Versjon: R00 (2007/5) Brukerveiledning Versjon: R00 (2007/5) Varemerker Alle andre merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende deres restrykktive firmaer. Merk Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer