Råstølen Park BT3 og BT4 Nye leiligheter ved nytt bybanestopp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Råstølen Park BT3 og BT4 Nye leiligheter ved nytt bybanestopp"

Transkript

1 Råstølen Park BT3 og BT4 Nye leiligheter ved nytt bybanestopp Adresse: Eiendomstype: Arealer: Steinsvikvegen HUS D & E 5237 Rådal Selveierleilighet (Eierseksjon) Tomt: Eiet tomt Fra 43kvm til 129kvm Prisantydning: Fra kr ,- til ,- Ansvarlig megler Karianne Hovden Igelkjøn Mob: Remy Brekke Mob:

2 Vedlegg: Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedleggene.

3 Kort om prosjektet: Prosjektet Råstølen Park består av til sammen 281 eierleiligheter fordelt på 7 bygg, med 5 byggetrinn. Tredje byggetrinn, hus D består av 39 moderne leiligheter. Fjerde byggetrinn, hus E består av 41 moderne leiligheter. Hus D går over 7 hovedplan. Hus E går over 7 hovedplan. Prosjektet anlegges med felles garasjekjeller hvor majoriteten av boligene har 1stk parkeringsplass i felles garasjeanlegg. Alle oppganger er tilknyttet heis og vil ha adkomst direkte via garasjekjeller. Leilighetene leveres nøkkelferdige med en variert miks av gode 2-roms til romslige 4-roms leiligheter tilpasset en variert beboersammensetning. Alle med balkong eller terrasse. Adresse: Prosjektnavn: Råstølen Park Adresse: Steinsvikvegen 266 (Hus D) og 268 (Hus E), 5237 Rådal Betegnelse: Del av gnr.120, bnr. 5 i Bergen kommune. Eiendommen vil bli skilt ut fra bnr. 5 og nytt bruksnummer vil foreligge innen overtagelse. Hver leilighet vil bli tildelt eget seksjonsnummer innen overtagelse. Sameiebrøken blir beregnet ut fra areal. Byggene blir organisert som et eierseksjonssameie - Råstølen Park Eierseksjonsameie 3, med ihhv 39 seksjoner i Hus D og 41 seksjoner i Hus E, totalt 80 seksjoner. Eier/ hjemmelshaver: Skanska Eiendomsutvikling AS/ Eldbjørg Kjellaug Myklebust og John Arne Tunes Oppdragsansvarlig: Ansvarlig megler: Karianne Hovden Igelkjøn / Mobil: Ansvarlig megler: Remy Brekke / Mobil: PrivatMegleren Vikebø & Jørgensen Nybygg AS org.nr Tlf.: Adresse: Alle Helgensgate 2 / 8.etasje, 5004 BERGEN Oppdragsnummer: Hovednr.: Underoppdrag: til og til Beliggenhet: Råstølen Park får en svært sentral beliggenhet, kun et bybanestopp fra Lagunen storsenter. I den andre retningen blir det kun et stopp til Sandsli/Statoil og ytterligere to stopp til store arbeidsplasser på Kokstad. Strekningen fra Lagunen til Flesland åpen i to puljer: Fra Lagunen til Birkelandsskiftet i august 2016, mens det siste stykket til Flesland åpner sommeren Eiendommen ligger solrik til, med utsikt over nærområdet samt skog og fjell. Område vil bli pent opparbeidet med beplanting, og det vil bli lagt opp til sosiale møtepunkter som skaper et godt bomiljø. Beskrivelse av nærområdet/fasiliteter: Sentral beliggenhet med gangavstand til alt du måtte trenge av servicetilbud. Med bybanen like utenfor døren er det en kort tur til alt du måtte trenge av servicetilbud i Laguneparken. Råstølen Park ligger nært både by- og friluftslivet, med kort vei unna arbeidsplassene på Sandsli og Kokstad og friområdet på Siljustølen. Beboerne kan også velge mellom bil, sykkel eller kollektivtransport nå som Råstølen har fått sitt eget bybanestopp, rett utenfor døren.

4 Bebyggelsen Beskrivelse av bebyggelsen i nærområdet: Nærområdet er i dag bebygget med en kombinasjon av nye og eldre boligkomplekser, samt noen næringsbygg. Det er planlagt ny barneskole i området. Bygninger/etasjer: Hus D U. etasje består av garasjeanlegg og boder 7 etasjer, 39 leiligheter Hus E U. etasje består av garasjeanlegg og boder 7 etasjer, 41 leiligheter Boligtype: Selveierleiligheter organisert i et eierseksjonssameie. Parkeringskjeller vil bli skilt ut som egen anleggseiendom som vil få eget gnr/bnr. Det vil bli opprettet et eget garasjesameie. Byggeår: 2017 (ferdigstilles i 2018) Areal: BRA fra m 2 jf. vedlagte tegninger P-ROM fra m 2 jf. vedlagte tegninger P-rom (Primærrom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom (Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA. Primærrom består generelt av: stue, kjøkken, soverom, bad/wc/vaskerom og gang/entre. Sekundære rom består generelt av: Innvendig bod, evt. teknisk rom. Bruksareal (BRA) for en bruksenheten er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012). Oppgitte arealer baserer seg utelukkende på arkitekts arealberegninger. For mer informasjon om areal pr. leilighet vennligst se vedlagte prisliste. For hvilket rom som inngår i arealet se vedlagte plantegninger. Det leveres innvendig bod på minst 3 m² samt sportsbod på min. 5 m² pr. leilighet. Sportsbodene er i hovedsak plassert i kjeller. Leiligheter som har innvendig bod mindre enn 3 m², har ekstra areal i sportsboden. Byggemåte: Arbeidene utføres etter gjeldende Plan og bygningslov (TEK 10), Byggeforskrifter iht. anbefalte toleranseklasser som vist i NBI for utførelse for de enkelte konstruksjoner. Byggene fundamenteres på faste masser til fjell. Arkitekt / Entreprise Arkitekt TAG Arkitekter AS

5 Ansvarlig søker: TAG Arkitekter AS Utbygger/hjemmelshaver: Skanska Eiendomsutvikling AS / Eldbjørg Kjellaug Myklebust og John Arne Tunes Prosjektleder: Gro Brodahl Frederich Tillatelser pr. i dag: Graving, sprengning og bergsikring Betongarbeider, stålarbeider og elementmontasje (Hus D) Resterende arbeider (Hus D). Innhold: For nærmere informasjon om innhold se vedlagte tegninger og standardleveranse Råstølen Park, byggetrinn 3 og 4, datert ,sist oppdatert Det opplyses om at 3D og 2D-tegninger er illustrasjoner og at så vel uteareal som innvendig areal kun er illustrert og ikke på noen måte danner grunnlaget for avtalen eller er bindende for selger. For data som danner grunnlaget for avtalen se standardleveranse som ligger vedlagt prospekt. Oppvarming: Bygget blir tilknyttet fjernvarmeanlegget og leilighetene varmes opp med radiator. På badet er det vannbåren varme i gulv fra fjernvarme. Hver leilighet utstyres med egne energimålere for å kunne lese av og betale for reelt forbruk. Det er balansert ventilasjon for komfortabelt inneklima. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at det ikke leveres varmekilder i alle rom. Boder: Det leveres innvendig bod på min. 3 m² samt sportsbod på min. 5 m² pr. leilighet. Sportsbodene er i hovedsak plassert i kjeller. Leiligheter som har innvendig bod mindre enn 3 m², har ekstra areal i sportsboden. Parkering /Garasje: Det er 171 garasjeplasser i parkeringsanlegget. Parkeringsanlegg vil bli under byggene, samt i felles parkeringsplan under parken. Sistnevnte vil bli felles for hele felt BB1 inkl. parkering for næringsarealene, gjester og for skoletomten. Innkjøring til parkeringsanlegget er i 1. etasje i Hus I. Garasjeplass koster kr ,- og er inkludert i den oppgitte prisliste for de seksjonene som får garasjeplass. Man har heis direkte fra garasjekjeller til boligene. Det vil bli etablert et eget parkeringssameie som vil være felles for reguleringsfeltene BB1, B/F1 og B/F2 (feltene er heretter kalt BB1). Parkeringsarealet, boder, sykkelparkering og tekniske rom på kjellerplan/under bakken er planlagt skilt ut som en anleggseiendom med eget gårds-/bruksnr, og vil bli organisert som et garasjesameie. Det er egne vedtekter for garasjesameiet. Garasjeanlegget eies i fritt(tingsrettslig) sameie benevnt Sameiet Råstølen Park Anleggsameie. Det er avsatt 29 p-plasser for seksjonseierne Hus D. Leilighetene D105, D202, D203, D205, D303, D305, D403 og D503 får garasjeplass på rampen i parkeringsanlegget, under parken mellom Hus I og Hus D. Rampen er skrånende. Man går tørrskodd gjennom parkeringsanlegget til egen heis. For Hus E er det avsatt 27 parkeringsplasser. Disse er plassert under bygget. Sameierne som kjøper p-plass vil eie en ideell andel i anleggseiendommen og få en eksklusiv bruksrett til en bestemt parkeringsplass som tildeles et eget nummer. Alternativt vil p-plassen utgjøre en seksjon i anleggseiendommen som det knyttes eierrådighet til. De seksjonene i sameiet som får tildelt sportsboder som er plassert i anleggseiendommen vil få en eksklusiv bruksrettighet eller en eierrådighet til en seksjon i anleggseiendommen.

6 Det gjøres oppmerksom på at en evt. tilkomst til skolens parkeringsanlegg kan være gjennom parkeringsanlegget for Råstølen Park, jf. reguleringsbestemmelser for området. Det tas forbehold om endringer i organisering dersom dette viser seg nødvendig eller hensiktsmessig. Kommunen kan stille vilkår for tomtedeling og seksjonering som kommer i tillegg til, eller til erstatning for, forhold som er omtalt over. Det endelige valg av organisering kan innebære at utbygger må gjøre tilpasninger i utkastene til vedtekter som følger kontrakten. Anleggseiendommen planlegges seksjonert og overdras først når det er gitt igangsettingstillatelse på siste byggetrinn. Dersom deler av prosjektet ikke kan bli gjennomført eller må endres, plikter Kjøper å gi den nødvendige medvirkning til at endrede planer kan gjennomføres, herunder medvirkning til eventuell deling og reseksjonering. Månedsutgifter for garasjeplass er estimert til kr. 200,- /mnd. og er inkludert i de oppgitte fellesutgiftene. Utbygger forbeholder seg retten til å foreta tildeling av boder og garasjeplasser. Det vil være mulig å bestille ladepunkt til el-bil som tilvalg for et visst antall el-biler i prosjektet. Tildeling av parkeringsplasser til de enkelte leiligheter er tildelt av utbygger. Garasjeporten får fjernstyring. De som har kjøpt garasjeplass får tilgang til å åpne porten via mobiltelefon. For nærmere informasjon om parkering, se vedlagte leveransebeskrivelse datert , oppdat Heis: Det leveres 1 stk. heis pr hus som stopper i alle boligetasjene og parkeringskjeller Fellesareal/Hage Adkomst: Fra Bergen i retning mot Lagunen tar du av fra hovedfartsåren til Steinsvikvegen. Når du kjører langs Steinsvikvegen i retning Søreide, ligger tomten Råstølen Park på høyre hånd. Visninger vil i all hovedsak foregå i visningsleiligheten i Steinsvikvegen 260 (Hus A) i 1. etasje. Enkleste adkomst er fra Dortledhaugen. Det vil bli skiltet med PRIVATmeglerens sine visningsskilt ved fellesvisninger. Tomtetype/areal: Eiet tomt. Eiendommen er p.t. ikke fradelt, oppgitt areal er på tomten som skal eiendommen skal skilles ut fra. Beregnet størrelse på utskilt tomt er ca kvm. Arealet kan avvike noe. Tomten vil bli felles eiet for sameiet. Sameiebrøk vil bli BRA hver enkel leilighet/ totalt BRA alle leiligheter/næring. Beskrivelse av tomt/hage: Uteområde vil bli pent opparbeidet med grøntområder og sosiale møtepunkt. Utomhusanlegget vil bli felles for hele Råstølen Park. Det vil bli etablert en velforening som bl.a. skal ivareta drift og vedlikehold av utomhusarealet. Det er pliktig medlemskap for alle sameiene i velforeningen. Det vil bli utarbeidet vedtekter til utomhusanlegget. Se utbyggers salgsbrosjyre for informasjon om området og tomten. Forretningsfører: OBOS StorBergen blir engasjert som forretningsfører. Beskrivelse av sameiet: Råstølen Park Eierseksjonsameie 3 består av 39 boligseksjoner i Hus D og 41 boligseksjoner i Hus E. Hver leilighet får tildelt eget seksjonsnummer. Uteplass (terrasse/balkong) blir definert som tilleggsdeler til

7 eierseksjonene. Trapper, heiser og korridorer er fellesareal i eierseksjonssameiet. Utomhusarealet i reguleringsfelt BB1 og BB2 vil bli felles for alle eierseksjonssameiene i prosjektet. Det vil bli etablert en velforening som bl.a. skal ivareta drift og vedlikehold av utomhusarealet. Det er pliktig medlemsskap for alle eierseksjonssameiene i velforeningen. Det er utarbeidet standard vedtekter for sameiet som følger vedlagt. Slike blir bindende for kjøperne. Sameiets eiere må etter overtagelse selv sette sitt preg på vedtekter. Videre kan sameiet utarbeide husordensregler. Dog må slike være innenfor eierseksjonslovens grenser. Det foreligger forslag til budsjett, denne er estimert basert på dagens prisnivå på tjenester og ut i fra forventet omfang av forbruk. Man må påregne at denne vil bli justert før innflytning og etter at sameiet har vært i drift. Kjøperne vil etter at de fleste leiligheter og fellesarealet er overtatt bli informert fra Skanska Bolig AS om overtagelse av den alminnelige driften av sameiet. Herunder må det blant eierne velges et styre i sameiet for å ivareta sameiets rettigheter og forpliktelser. Sameiet skal ha et styre. Styret skal ha tre medlemmer, om ikke annet bestemmes i vedtektene. Da sameiet har 80 boligseksjoner er det regnskapspliktig og det er blitt registrert i foretaksregisteret. Det gjøres oppmerksom på at man kun kan erverve 2 seksjoner i sameiet iht. lov om eierseksjoner, 22, tredje ledd. Offentlige forhold Vei/vann/avløp: Eiendommen blir tilknyttet offentlig avløpsnett og vann via private stikkledninger. Adkomst til prosjektet skjer via kommunal vei ifølge Bergen kommune. Faste løpende kostnader: Strøm og fjernvarme etter forbruk Innbo forsikring Fellesutgifter Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Det vil tilkomme kommunale avgifter for hver enkelt bolig. Avgift er ikke fastsatt pr. dags dato da byggene er prosjektert og ikke ferdigstilt. For nærmere opplysninger kontakt teknisk etat i Bergen kommune, eller besøk Nedenfor er det satt inn eksempler på kommunale avgifter basert på 2 ulike leilighetsstørrelser og kommunens gebyrer for Størrelsen på gebyrene vil øke med leilighetens størrelse og antall tømminger av avfall pr. år. Eksempel på bolig med størrelse på 50 m2: Vann: kr ,- Avløp: kr ,- Renovasjon: kr ,- Eiendomsskatt kommer i tillegg og denne vil bero på leilighetens til enhver til foreliggende ligningsverdi og kommunens eiendomsskattepromille sats. Med dagens sats 2,6 promille og en 50 kvm. bolig bygget i 2015 vil eiendomsskatt utgjøre ca. kr ,- Totalt ca. kr ,-. Avvik vil forekomme. Eksempel på bolig med størrelse på 120 m2: Vann: kr ,- Avløp: kr ,-

8 Renovasjon: kr ,- Eiendomsskatt kommer i tillegg og denne vil bero på leilighetens til enhver til foreliggende ligningsverdi og kommunens eiendomsskattepromille sats. Med dagens sats 2,6 promille og en 120 kvm. bolig bygget i 2015 vil eiendomsskatt utgjøre ca. kr ,-. Totalt ca. kr ,-. Avvik vil forekomme. Fellesutgifter: Avgift er ikke fastsatt pr. dags dato da byggene er prosjektert og ikke ferdigstilt. Kjøperne må delta andelsmessig i felleskostnad. Fellesutgiftene dekker driftsutgifter, (grunnpakke TV og grunnpakke bredbånd kr. 400,-) og felleskostnader for garasjeplass kr. 200,-. Driftsutgifter er stipulert til kr. 20,- pr. kvm/mnd. Driftsutgiftene innbefatter bl.a. boligforsikring, strøm i fellesarealer, normale drifts- og vedlikeholds utgifter, honorarer til styret, vaktmestertjenester (herunder snømåking), forretningsfører og revisor. Det understrekes at dette er stipulerte anslag. Størrelsen påvirkes av hvilket servicenivå sameiet beslutter. Utgifter til oppvarming/v.vann og strøm (eget abonnement) kommer i tillegg. Det er målere for hver enkelt leilighet, og man betaler for reelt forbruk. Kommunale avgifter kommer i tillegg. Skanska Eiendomsutvikling AS vil stå ansvarlig for fellesutgifter for ferdigstilte usolgte leiligheter. Sameiet er ikke tilknyttet sikkerhetsordning for tap av felleskostnader. Sameierne hefter for felleskostnader etter sin sameiebrøk. Herav hefter man ikke for andre sameieres ubetalte fellesutgifter, men man kan likviditetsmessig måtte legge ut for nødvendige kostnader som sameiet pådrar seg for å opprettholde forsvarlig drift. Slike utlegg vil i så fall være sikret ved 1. prioritetspant i slik seksjon som tilhører den som ikke har betalt sin andel av fellesutgifter. Se også vedlagte prisliste for en oversikt over felleskostnader pr. leilighet. Tinglyste servitutter/rettigheter: Legalpant for inntil 1G for ubetalte utgifter. Servitutter i grunn bnr 5: ERKLÆRING/AVTALE OM AVGIVELSE AV FRI GRUNN M.V. TIL UTBEDRING AV BYGDEVEI PARSELL SØRÅS-STEINSVIKØREN ERKLÆRING/AVTALE/Bestemmelse om kloakkledning ERKLÆRING/AVTALE Bestemmelser om fjerning av en carport med terrasse når som helst bnr. 5 forlanger det m.v BESTEMMELSE OM VANNLEDN BESTEMMELSE OM VEG BESTEMMELSE OM VANNLEDN. Rett til tilknytning til vann- og spillvannsledning Grunndata: REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: 1201 / 120 / 2 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 1201 / 120 / 40 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 1201 / 120 / 72 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 1201 / 120 / 203 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 1201 / 120 / 325 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 1201 / 120 / 491 / / REGISTRERING AV GRUNN

9 Utskilt fra denne matrikkelenhet: 1201 / 120 / 491 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 1201 / 120 / 495 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 1201 / 120 / 496 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 1201 / 120 / 497 / / AREALOVERFØRING Kjøpesum: 0 Omsetningstype: Annet AREAL OVERFØRT TIL : 1201 / 120 / 72 / / EIENDOMMENS RETTIGHETER Servitutter: BESTEMMELSE OM VEG Det vil bli tinglyst seksjoneringsbegjæring. Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp. Boligen selges med tinglyste rettigheter og forpliktelser. I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Det underjordiske garasjeanlegget vil bli tinglyst med eget gnr/bnr som anleggseiendom. Dette gnr/bnr skal eies av de overliggende eierseksjonssameier. Reguleringsforhold: Området er regulert ihht. reguleringsplan med planid:: , YTREBYGDA. GNR 120 BNR 5 M.FL., FAGERHEIM, BARNESKOLE M.M. saksnr: stadfestet , berøringsgrad 100% Og planid YTREBYGDA. GNR 120, NORDÅS VEST, DEL 1, FELT B15 Saksnr ,stadfestet berøringsgrad < 0,1 % (0,0 m²) Reguleringsformål (Reguleringsplaner på grunnen): Planid Reguleringsformål Boligbebyggelse-blokkbebyggelse 77,7 % LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag 13,1 % Kjøreveg 8,1 % Parkeringsplasser 0,8 % Gang-/sykkelveg 0,2 % Fortau < 0,1 % (5,3 m²) Boligbebyggelse-frittliggende-småhusbebyggelse < 0,1 % (3,0 m²) Veg < 0,1 % (0,0 m²) Lekeplass < 0,1 % (0,0 m²) Hensynsoner (Reguleringsplaner på grunnen) Planid Hensynsoner (kode - forklaring)- Berøringsgrad H91 - Anlegg- og riggområde 17,3 % H310 - Ras- og skredfare 4,3 % Reguleringsplaner under grunnen Planid: YTREBYGDA. GNR 120 BNR 5 M.FL., FAGERHEIM, BARNESKOLE M.M ,stadfestet med berøringsgrad 45,6 % Planid: YTREBYGDA. BYBANEN RÅDAL FLESLAND saksnr: , stadfestet

10 med berøringsgrad 3,8 %. Reguleringsformål (Reguleringsplaner under grunnen) Planid Reguleringsformål (kode - forklaring) Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert med andre angitte hovedformål Parkeringsanlegg kombinert med bolig 43,3 % Annen banegrunn - tekniske anlegg 3,8 % Parkeringshus/-anlegg 2,3 % Trasé for sporveg/forstadsbane < 0,1 % (0,0 m²) Hensynsoner (Reguleringsplaner under grunnen) H190 - Andre sikringssoner 3,8 % Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom Planid: YTREBYGDA. FV 179 STEINSVIKVEGEN, STREKNINGEN STEINSVIK - SØRÅS, ENDRING AV STØYSKJERMER Saksnr ,stadfestet Kommuneplan(er) Planid: BERGEN. KOMMUNEPLANENS AREALDEL ,stadfestet , berøringsgrad 100 % Arealformål i henhold til kommuneplanen Planid Offentlig eller privat tjenesteyting jfr. bestemmelser og retningslinjer 70,3 % Planid: Bebyggelse og anlegg jfr. bestemmelser og retningslinjer 29,7 % Hensynssoner i henhold til kommuneplanen Rød støysone Vei støy - Rød sone Rød sone iht. T-1442 jfr. bestemmelsene og 13 0,8 % Gul støysone Vei støy - gul sone Gul sone iht. T-1442 jfr. bestemmelsene og 13 98,0 % Fana skytterlag - gul sone Gul sone iht. T-1442 jfr. bestemmelsene og 13 2,7 % Arealplaner i avstand nærmere enn 100 meter fra eiendommens yttergrense YTREBYGDA/FANA. GNR 119 M.FL., ENDRING AV REGULERINGSPLAN E 39/RV 580 RÅDAL SØRÅS , stadfestet YTREBYGDA. GNR 39 BNR 3, 27 M.FL., STEINSVIK stadfestet YTREBYGDA. NORDÅS VEST, DEL 1 B 14, VESENTLIG ENDRING YTREBYGDA. GNR 39, 119 OG 120, RÅSTØLEN YTREBYGDA. NORDÅS VEST, DEL YTREBYGDA. NORDÅS VEST, DEL 1, FELT B YTREBYGDA. NORDÅS VEST, DEL 1, FELT B-17-2, BEBYGGELSESPLAN YTREBYGDA. GNR 39 BNR 60, STEINSVIK, AURTUVA, ENDRING AV PLAN FOR UTBYGGING , stadfestet YTREBYGDA. STEINSVIKVEGEN, ØSTRE DEL , stadfestet Godkjente byggesaker i avstand nærmere enn 100 meter fra eiendommens yttergrense. Gnr/Bnr Bygningsnr Endring Bygningstype Status Dato Saksnr 120/ Enebolig m/hybel/sokkelleil. Igangsettingstillatelse / Garasjeuthus anneks til bolig Rammetillatelse / Enebolig m/hybel/sokkelleil. Rammetillatelse / Annen landbruksbygning Bygning godkjent for riving/brenning / Garasjeuthus anneks til bolig Bygning godkjent for riving/brenning

11 120/ Garasjeuthus anneks til bolig Igangsettingstillatelse / Stort frittliggende boligbygg på 5 etg. el. Mer Igangsettingstillatelse / Stort frittliggende boligbygg på 5 etg. el. Mer Igangsettingstillatelse / Stort frittliggende boligbygg på 5 etg. el. Mer Rammetillatelse / Tilbygg Enebolig Igangsettingstillatelse Området er generelt under stor utvikling og fornying. Det må påregnes ulike nye bygg og prosjekter i området. Økonomi Fast pris: Fra kr. kr ,- til kr ,- Se vedlagte prisliste på hus D og hus E. Omkostninger: Dokumentavgift på 2,5% av tomteverdi blir fra kr ,- på de minste leilighetene til kr ,- på største leilighetene. For garasjeplass betales det i tillegg kr. 630,- i dokumentavgift + kr 525,- tinglysningsgebyr garasje Tinglysning Skjøte: kr. 525,- Evt. tinglysningsgebyr pr. pantedokument (v/belåning): kr. 525,- Panteattest: kr. 172,- Se vedlagte prisliste for omkostninger for den enkelte leilighet. NB! I tillegg kommer et beløp tilsvarende 3 mnd. felleskostnader som oppstartsmidler til Sameiet. Dette innkreves av forretningsfører i forbindelse med innflytting. Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes av Statens Kartverk, samt eventuelle endringer i de oppgitte offentlige gebyrer. Det taes forbehold om feil eller endringer i prislisten. Utbygger kan uten varsel justere priser og vilkår i den vedlagte prislisten. Oppgjør: Kjøper er forpliktet til å betale kjøpesummen etter følgende betalingsplan: 7-14 dager etter kontraktsunderskrift 10 % av kjøpesum for bolig og evt. garasjeplass(20% for firma) Før overtagelse 90 % av kjøpesum + omkostninger Innbetalingen forutsetter at selger har stilt lovpålagte garantier etter bustadoppføringsloven. Herunder skal selger før innbetalingen av de 10 % har stilt 12 garanti. Sikkerhetsstillelse etter bustadoppføringslova 47 tredje ledd vil i utgangspunktet ikke gis ved delinnbetaling til megler. Denne delinnbetalingen vil være kjøpers midler og vil stå på sperret konto hos megler og være utilgjengelig for så vel selger som megler inntil sikkerhetstillelse eventuelt skulle bli gitt eller overtagelse skjer. Dersom selger stiller 47 garanti vil delinnbetalingen gå over til å være selgers midler fra tidspunktet for garantistillelse. Når det gjelder oppgjøret av resterende kjøpesum er det en forutsetning at selger har stilt 12 garanti. Beløpet vil stå på meglers klientkonto inntil overtagelse og overskjøting har funnet sted. Utomhus blir ferdigstilt til egnet årstid. Dette kan innebære at deler av utomhusanlegget ikke er ferdigstilt ved overlevering. Ved innflytting vil det foreligge midlertidig brukstillatelse. I slike tilfeller har kjøpere krav på å holde tilbake en forholdsmessig del av vederlaget til sikkerhet for at ferdigattest gis. Alternativt kan selger stille 47 garanti til sikkerhet for dette forholdet. Selger vil innhente ferdigattest så fort det er praktisk mulig.

12 Overtagelse mot midlertidig brukstillatelse medfører at man har overtatt og følgelig ikke har krav på dagmulkt etter overtagelse. Meglers vederlag/utlegg: Meglers vederlag og utlegg betales av selgeren og utgjør: Meglerprovisjon: ,- ink. mva. pr. enhet Oppgjør/grunnpakke markedsføring: 7500,- ink. mva. pr enhet. Markedsføring og utlegg etter forbruk. Dersom eiendommene ikke blir solgt skal selger ikke betale vederlag men påløpt markedsføring og utlegg. Finansiering: Hvis du ønsker en rask avklaring på finansielle forhold, ta kontakt med PRIVATmegleren som har agentavtale med Nordea på finansielle tjenester og mottar godtgjørelse for dette. Ligningsverdi: Ligningsverdien er ikke fastsatt da byggene er prosjektert. I forbindelse med statsbudsjettet for 2010 er det vedtatt innført en ny metode for å beregne ligningsverdi på boliger. Som kjøper må du fylle ut et spesielt skjema (RF 1282 gjerne via eller for å fylle ut elektronisk eller på papir.) Man vil da få en ligningsverdi for boligen. Forsikring: Selgeren er pliktig til å tegne ansvarsforsikring som skal dekke erstatningsansvar for skade selger og hans underleverandører kan påføre forbrukeren eller tredjemannsperson eller ting i forbindelse med utførelsen av arbeidet. Forsikringssummen skal ikke være mindre enn 150 ganger folketrygdens grunnbeløp. 10 års reklamasjonsfrist - bare hos Skanska I Råstølen Park får du hele 10 års reklamasjonsfrist. Dette gir deg mer sikkerhet i forhold til ditt boligkjøp enn du noen gang har hatt tidligere - og Skanska er den eneste boligutvikleren som tilbyr dette i det norske markedet. Energiattest: Byggene blir planlagt å oppfylle energiklasse Lysegrønn C eller bedre. Energimerking vil foreligge innen overtagelse. Garantistillelse: Ved kontraktens underskrift utsteder selger garanti eller tilsvarende fra finansinstitusjon til megler for rett oppfyllelse av avtalen, jfr. bufl. 12. Frem til overtakelse skal garantien være på 3 % av vederlaget. Fra overtakelse og frem til 5 år etter overtakelse skal garantien dekke en sum som svarer til 5 % av vederlaget. Diverse: Prosjektet er under oppføring og kjøper må akseptere et mindre vesentlig avvik i arealer for boligen, som er opplyst av arkitekttegninger. Dette gjelder også byggets plassering, hva gjelder koordinat og høyde samt at det kan bli foretatt endringer som følge av pålegg i forbindelse med byggetillatelsen, optimalisering av sjakter, kanaler og fellesanlegg etc. Kjøper kan ikke kreve prisavslag/erstatning dersom det fremkommer avvik i forhold til forannevnte men dog slik at ovenfor nevnte ikke forringer boligens verdi. Boligene vil i sin helhet kunne leies ut til boligformål. Utleie skal meldes til forretningsfører. Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte standardleveranse for Råstølen Park byggetrinn 3 og 4 datert , rev og arkitekttegninger. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å nøye gjennomgå standardleveranse Råstølen Park byggetrinn 3 og 4, tegninger og prospekt før kjøpetilbud inngis.

13 Utbygger forholder seg retten til å tildele parkeringsplasser og boder. Kjøper gjøres oppmerksom på at parkeringsplassene i prosjektet vil ha varierende bredde. Dersom Kjøper har særlige ønsker eller behov som har betydning for parkeringsplassens størrelse må dette meddeles Selger og inntas som en særlig forutsetning i kontrakten Arbeidene utføres etter plan- og bygningslov og slike tekniske forskrifter som gjelder for byggearbeidene Boligene leveres i byggrengjort stand. Kjøper må påregne utvask etter egen innflytning. I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling mv. ved skjøter og sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger og mellom tak og vegg og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard. Med dagens tette boliger og miljøvennlige malingstyper kan det være fare for heksesot inne i boligene. Alle boliger bør derfor ventileres godt den første vinteren/året, og man bør være forsiktig med gassbruk og levende lys innvendig. Kjøper er kjent med at utenomhusarbeider, avhengig av årstid, vil kunne bli ferdigstilt og overtakelseforretning for disse avholdt etter forbrukerens overtakelse av boligen. Boligen kan benyttes som visningsbolig inntil overlevering. Ved motstrid mellom prosjektbeskrivelsen og tegninger gjelder leveransebeskrivelse og romskjema for Råstølen Park byggetrinn 3 og 4 datert Bergen, rev Dersom kjøper unnlater å møte til befaringen og overtakelse uten gyldig grunn, kan selger avholde denne alene. Unnlatelse fra å møte gir ikke kjøper rett til å nekte overtakelse. Avbestilling: Dersom kjøper avbestiller etter at igangsettingstillatelse er gitt, gjelder Bustadoppføringslovens regler ( jamfør paragraf 52 og 53). Særskilte vilkår / forbehold: Selger informerer om at det kan forekomme, og kjøpere må akseptere, mindre endringer i forhold til arkitekttegninger og byggebeskrivelse. Kjøpere er likevel ikke forpliktet til å akseptere endringer som forringer verdien av boligen. Det er et vilkår for oppgjør at eiendommen er fradelt, det foreligger 12 garanti, det foreligger midlertidig brukstillatelse og at boligen er overskjøtet. Videre at øvrige kontraktsforhold er avklart. Ved overtakelse har kommunen stilt som vilkår for å utstede ferdigattest / midlertidig brukstillatelse at deler av øvrig fellesområde i byggefeltet er ferdigstilt iht. kravene i reguleringsplan for de enkelte tomter. Dersom slike arealer ikke er ferdigstilt vil kjøperne kunne holde tilbake midler til sikkerhet for ferdigstillelse evt. at det stilles 47 garanti av Skanska Bolig AS. Kjøperne er kjent med og aksepterer at det vil kunne forekomme byggearbeider med tilhørende støy, støv og anleggstrafikk etter overtakelse. Herunder er kjøperne informert om at det totalt i dette feltet vil bli bygget ca. 281 enheter. Tilvalg/Endringer: Det er ikke lenger mulig å gjøre tilvalg på bad i Hus D eller E. Selger setter vilkår om at kjøper ikke har krav på å bestille mer enn 15 % tilleggsarbeid. Dette iht. bustadoppføringslovens 9. Endringsarbeid avtales direkte mellom kjøper og selger. Avtaler om endringsarbeid krever skriftlighet. Vederlag for endringsarbeid betales etter faktura. Forfall på faktura skal være ikke være før overlevering av

14 boligen. Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Kjøper har ikke rett til a kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til a utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i a kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til a ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. jf. Bustadoppføringslova 44. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kontakt megler for tidspunkt på diverse frister for tilvalg. Ferdigstillelse: Prosjektet er igangsatt og leilighetene i Hus D får kontraktsdato for overtagelse seinest 10. januar Prosjektet er igangsatt og leilighetene i Hus E får kontraktsdato for overtagelse seinest 15. mars Selger kan ihht. kontrakt kreve overtagelse inntil 4 måneder før den avtalte fristen. Kjøper får beskjed om endelig overtagelsesdato minimum 90 dager før. Ferdigstillelse og overlevering av boligene til boligkjøperne vil skje trinnvis. Deler av utomhusanlegget vil først bli ferdigstilt sammen med de boligene som ferdigstilles sist. Herunder må interessenter påregne byggeaktivitet og anleggsvirksomhet med naturlige konsekvenser av dette en tid etter at man har overtatt boligen. Øvrige kjøpsforhold: Lov om hvitvasking: Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde ifra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Eierskifteforsikring: Selger har ikke anledning til å tegne eierskifteforsikring da dette er et nybolig prosjekt. Budgivning: Som budgiver hos PRIVATmegleren kan de kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført. Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Alle bud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på PRIVATmeglerens nedlastbare "app." og på eiendommens annonse på Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med budskjema. Sentrale lover/kontrakt: Handelen reguleres og gjennomføres etter bustadoppføringsloven. Kontrakter vil utformes i samsvar med bustadoppføringsloven og forutsetningene ved kjøpet. Det blir benyttet NS / NBR kontrakt. Med mindre annet er avtalt før aksept, forutsettes det at eiendommen overskjøtes til kjøper. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten. Gebyr for slik transport utgjør kr ,-. For at Utbygger skal godta slik transport må man benytte Utbyggers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fåes hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

15 For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. Bustadoppføringslova 1b. Bilag: Prisliste med selgers betingelser Situasjonsplan Leveransebeskrivelse og romskjema Vedtekter Nabolagsprofil Kjøpetilbud

16 Råstølen Park, Byggetrinn 3 og 4 - Hus D og E 80 selveierleiligheter i eierseksjonssameie Leveransebeskrivelse og romskjema Bergen, Sist oppdatert: Leveransebeskrivelse Innledning Skanska Bolig AS sitt prosjekt Råstølen Park vil bestå av ca. 270 leiligheter fordelt på 7 blokker og 5 byggetrinn. Første byggetrinn består av Hus A, B og C i felt BB2 med henholdsvis 12, 24 og 31 leiligheter, og med felles sammenhengende garasjeanlegg under byggene. Byggetrinn 2 består av Hus I med totalt 49 leiligheter og næringsarealer i 1. etasje. Byggetrinn 3 består av Hus D med 39 leiligheter. Byggetrinn 4 består av Hus E med 41 leiligheter.siste byggetrinn vil bestå av Hus G/H med ca 77 leiligheter. Parkeringsanlegg vil bli under byggene, samt i felles parkeringsplan under parken. Sistnevnte vil bli felles for hele felt BB1 inkl. parkering for næringsarealene, gjester og for skoletomten. Innkjøring til parkeringsanlegget er i 1. etasje i Hus I. Eiendommen vil bli utskilt fra gnr. 120 bnr 5 i Bergen kommune. Leilighetene seksjoneres. Generelt Det gjøres oppmerksom på at det må påregnes videre utbygging i området iht Skanska Bolig AS sine utbyggingsplaner. Kjøper er innforstått med og aksepterer de ulempene som naturlig følger med under gjennomføringen av byggeprosjektet også etter at innflytting har funnet sted. Utførelse og innredning leveres iht denne beskrivelse og kontraktstegninger. I tilhørende romskjema spesifiseres materialer og utrustning for hvert rom. Det vil bli gitt tilvalgsmuligheter mot tillegg i pris, se egen tilvalgsliste. Tilvalg på kjøkken gjøres direkte med Studio Sigdal Bergen. Hvitevarer er ikke en del av standardleveransen. For tilvalg på kjøkken tilkommer 10% administrasjonsgebyr i tillegg til pris fra Sigdal. Plassering av vann/avløp/ventilasjon på kjøkken er iht tegning og kan ikke endres. Alt listverk vil leveres med synlige spikerhull. Prosjektets organisasjon Byggherre er Skanska Bolig AS. Salg Skanska Bolig AS gjennomfører salget av leilighetene. Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova, men med utvidet reklamasjonsfrist til 10 år. Adresse Hus D: Steinsvikvegen 266. Hus E: Steinsvikvegen 268. Sameie Hver leilighet utgjør en seksjon i Råstølen Park Eierseksjonsameie 3, som er planlagt at skal omfatte Hus D og E. Det vil bli etablert et eget parkeringssameie som vil være felles for reguleringsfeltene BB1, B/F1 og B/F2 (feltene er heretter kalt BB1). Eieforhold / organisering Hus D og E vil bli skilt ut med eget gårds-/bruksnr. Leilighetene er selveiende og er planlagt organisert i et eierseksjonssameie, Råstølen Park Eierseksjonssameie 3, med 39 boligseksjoner i Hus D og ca. 41 boligseksjoner i Hus E. Hver leilighet får tildelt eget seksjonsnummer. Uteplass (terrasse/balkong) blir definert som tilleggsdeler til eierseksjonene. Trapper, heiser og korridorer er fellesareal i eierseksjonssameiet. Utomhusarealet i reguleringsfelt BB1 og BB2 vil bli felles for alle eierseksjonssameiene i prosjektet. Det vil bli etablert en velforening som bl.a. skal ivareta drift og vedlikehold av utomhusarealet. Det er pliktig medlemsskap for alle eierseksjonssameiene i velforeningen. Parkeringsarealet, boder, sykkelparkering og tekniske rom på kjellerplan/under bakken er planlagt skilt ut som en anleggseiendom med eget gårds-/bruksnr, og vil bli organisert som et garasjesameie. Det er egne vedtekter for garasjesameiet. Anleggseiendommen/parkeringsgarasjen vil eies av alle sameiene som etableres på felt BB1. Parkeringsgarasjen vil totalt inneholde ca. 171 p-plasser hvor 15 av plassene er avsatt til kombinert gjesteparkering og parkering for skolens ansatte (sistnevnte er et krav i reguleringsbestemmelsene). Videre er ca. 5 av de 171 p-plassene avsatt til næringsarealene i Hus I og H. Det er avsatt 29 p-plasser for seksjonseierne Hus D. 21 av disse plassene er plassert i byggets underetasje. De øvrige 8 er plassert i p-anlegget under parken. For Hus E er det avsatt 27 parkeringsplasser. Disse er plassert under bygget. Sameierne som kjøper p-plass vil eie en ideell andel i anleggseiendommen og få en eksklusiv bruksrett til en bestemt parkeringsplass som tildeles et eget nummer. Alternativt vil p-plassen utgjøre en seksjon i anleggseiendommen som det knyttes eierrådighet til. De seksjonene i sameiet som får tildelt sportsboder som er plassert i anleggseiendommen vil få en eksklusiv bruksrettighet eller en eierrådighet til en seksjon i anleggseiendommen. Leveransebeskrivelse side 1 av 9

17 Råstølen Park, Byggetrinn 3 og 4 - Hus D og E 80 selveierleiligheter i eierseksjonssameie Leveransebeskrivelse og romskjema Bergen, Sist oppdatert: Leveransebeskrivelse Eieforhold / organisering fortsetter. Det gjøres oppmerksom på at en evt. tilkomst til skolens parkeringsanlegg kan være gjennom parkeringsanlegget for Råstølen Park, jf. reguleringsbestemmelser for området. Det tas forbehold om endringer i organisering dersom dette viser seg nødvendig eller hensiktsmessig. Kommunen kan stille vilkår for tomtedeling og seksjonering som kommer i tillegg til, eller til erstatning for, forhold som er omtalt over.det endelige valg av organisering kan innebære at utbygger må gjøre tilpasninger i utkastene til vedtekter som følger kontrakten. Anleggseiendommen planlegges seksjonert og overdras først når det er gitt igangsettingstillatelse på siste byggetrinn. Dersom deler av prosjektet ikke kan bli gjennomført eller må endres, plikter Kjøper å gi den nødvendige medvirkning til at endrede planer kan gjennomføres, herunder medvirkning til eventuell deling og reseksjonering. Forretningsfører / driftsavtaler Utbygger vil, på vegne av kjøper/sameiet inngå avtaler bl.a. om : - Avtale om forretningsførsel med OBOS/Storbergen - Strømleveranser - Avtaler om henting av avfall - Levering av fjernvarme/nærvarme - Drift og vedlikehold av heiser - Lovpålagte serviceavtaler - Avtale om vaktmestertjenester - Avtale om kabel-tv / bredbånd med BKK (med 36 mnd bindingstid). - Avtale om vedlikehold/tilsyn av rassikring bak hus D og E ( med 36 mnd bindingstid) - Evt. andre tilsvarende avtaler for fremtidig drift/service. Utbygger tar forbehold om at det vil kunne gjelde bindingstider på enkelte av disse leveransene. Parkering Innkjøring til parkeringsanlegget er i 1. etasje i sørvestre ende under Hus I. Parkeringsanlegget er felles for Hus I, D, E, G/H. 15 av parkeringsplassene er avsatt til kombinert gjesteparkering og parkering for skolens ansatte (sistnevnte er et krav i reguleringsbestemmelsene). Det er avsatt 56 parkeringsplasser til de planlagte 80 leilighetene i Råstølen Park Eierseksjonssameie 3, og det er kun de seksjonseierne som erverver p-plass som har rett til å bruke disse. Leilighetene i Hus D vil disponere 29 parkeringsplasser. 21 av disse ligger under eget bygg, mens 8 av plassene er i parkeringsanlegget under parken. Sistnevnte parkeringsplasser vil være plassert på skrånende rampe. For Hus E er det avsatt 27 parkeringsplasser. Disse er plassert under bygget. Hele parkeringsanlegget, som vil inneholde ca. 171 p- plasser, sportsboder, sykkelparkering og teknisk rom, er planlagt skilt ut som en anleggseiendom og blir organisert som et garasjesameie. Se pkt. for Eierforhold/organisering. Selger foretar tildeling av parkeringsplasser og boder før innflytting. Plasser beregnet for HC-parkering og el-bil lading må omrokeres ved behov. Dette vil bli regulert i sameievedtektene. Boder Det leveres innvendig bod på 3 m² samt sportsbod på min. 5 m² pr.leilighet. Sportsbodene er plassert i parkeringskjeller. Noen får sportsbod i forbindelse med egen parkeringsplass, øvrige boder blir fordelt i egne bodanlegg under Hus D, Hus E og i et område i forbindelse med tekniske rom. Sistnevnte boder får trappeadkomst (ca. 6 trinn) og tilfredsstiller derfor ikke krav til tilgjengelighet for rullestolbrukere. Det er i all hovedsak 2-roms leiligheter uten parkeringsplass som vil få tildelt disse bodene. Bodene bak parkeringsplassene vil ha fast felt opp til høyde ca. 1,80 m og metallgitter på øverste del. Pga krav til ventilasjon og sprinkling vil det bli metallgitter skillevegger mellom bodene. Boder i eget rom leveres med metallgitter, type Troax eller liknende, både som bodvegger/-dører. Dørene har hengelås. Det vil bli montert avfukter i bodrommene. Garderobeskap Det leveres garderobeskap i soverom iht kontraktstegning. Øvrige garderobeskap kan kjøpes som tilvalg hos Studio Sigdal Bergen. Renovasjon Felles avfallshåndtering i komprimerende containere under bakken for hele planområdet. Containerne plasseres mellom hus B og I, og vil bli bygget samtidig med Hus D og E. Midlertidige avfallcontainere benyttes inntil disse er på plass. Leveransebeskrivelse side 2 av 9

18 Råstølen Park, Byggetrinn 3 og 4 - Hus D og E 80 selveierleiligheter i eierseksjonssameie Leveransebeskrivelse og romskjema Bergen, Sist oppdatert: Leveransebeskrivelse Postkasser Postkasser plasseres utenfor inngangspartiet / inne i oppgangen eller lignende. Endelig plassering må avklares med Posten. Grunn og fundamenter Bygget er i all hovedsak fundamentert på fjell. Bæresystem Husene har bæring i langfasadene med hulldekker på tvers og avstivende vegger i gavlene. Bæring består av stålsøyler og -bjelker eller betongelementer. Tak over 7. etasje blir utført med lett-takselementer. Balkonger festes med stålsøyler. Balkonger på gavlene vil bli festet med vaiere. Yttervegger / balkonger Fasader består i hovedsak av betongoverflater og platekledning. Enkelte områder består av trepanel. Balkongrekkverk leveres som spilerekkverk med håndløper i galvanisert stål. Farger er ikke endelig besluttet. Første del av skillevegg mellom balkongene vil bli fast felt, mens den ytterste delen vil være spiler. De fleste leilighetene fra og med 3. etasje vil få skyvbare lameller i tre for solavskjerming i sør. Innervegger Innvendige vegger i boligene blir i hovedsak gipsplatevegger. Bærevegger og vegger mot heis/trapperom utføres i betong. Alle vegger unntatt bad leveres sparklet og malt i en hvitfarge. Alt listverk vil leveres med synlige spikerhoder. I bad leveres flislagte vegger. Spikerslag for feste av TV på veggen og ved utvidelse av kjøkken kan bestilles som tilvalg. Vinduer Vinduer og terrassedører leveres hvitmalte. Låser og beslag leveres i forkrommet utførelse. Glass skal være av type tolags energispareglass. Himling På prefabrikerte bad leveres hvit nedforet stålhimling. Med unntak av bod som får systemhimling, vil øvrig himling leveres i hvitmalt betong med synlige fuger. Der tekniske installasjoner kreves, vil det tildels bli nedsenkede himlinger, dels innkassinger av kanaler og rør i malt gipsutforming. Sprinkelhoder vil bli levert i hvit utførelse. Standard takhøyde er ca 248 cm - standard. Leilighet K og G1 får takhøyde på 240 cm, se romskjema for nærmere beskrivelse. Takhøyde baderom er ca 220 cm - laveste takhøyde ved nedsenket himling er ca 220 cm. 7. etasje får gipshimling med skrånende tak. Takhøyden i front av disse leilighetene er ca 290 cm. I denne etasjen leveres taklister. Dører Innvendige dører leveres med hvite, glatte dørblader, hvitmalte karmer og utforinger. Mellom entrè og stue leveres glassdør med hvit ramme. Dør - og vindussmyg i yttervegger vil bestå av hvitmalt betong og hvitmalt gips. Gerikter rundt dører og vinduer leveres hvitmalt fra fabrikk med synlige spikerhull. Ytterdører i fellesareal som aluminiumdør. Bodvegger/-dører i metallgitter i kjeller, type Troax eller tilsvarende. Generelt VVS Innvendig vannledninger inklusiv rør til radiatorer legges som rør - i - rør med fordelerskap plassert i skap i boden eller i tak på badet og/eller vaskenisje. Hver leilighet vil ha egen stoppekran. Luftbehandling Leilighetene leveres med desentralisert balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Avtrekk fra kjøkken og bad. Tilførsel av luft skjer via bakvegg der det er mulig og over tak for de øvrige leilighetene. Ventilasjonsaggregat plasseres i bod. Leveransebeskrivelse side 3 av 9

19 Råstølen Park, Byggetrinn 3 og 4 - Hus D og E 80 selveierleiligheter i eierseksjonssameie Leveransebeskrivelse og romskjema Bergen, Sist oppdatert: Leveransebeskrivelse Elkraft / Fjernvarme Leilighetene leveres med skjult røranlegg for elektro, unntatt der det er lydskillevegger eller yttervegger av betongelementer. Oppvarming av leilighetene er fra fjernvarme via rør til radiatorer i stue/kjøkken, som kommer fra felles fjernvarmesentral/veksler for Råstølen Park Eierseksjonssameie 3. Leverandør av fjernvarme er BKK. Felles sentral er plassert i teknisk rom mellom Hus D og parkeringsanlegget under parken. Det installeres to egne forbruksmålere i hver leilighet; en for oppvarming og en for varmt vann. Det blir vannbåren gulvvarme fra fjernvarme i bad. Det leveres strømmåler for hver enkelt leilighet plassert i teknisk rom i hver etasje. Elektrosentralen vil bli todelt slik at beboere har tilgang til delen med strømmåler. Sikringsskap og skap for fjernvarme plasseres i bod eller i gang. Energikostnadene vil bli fakturert etter faktisk forbruk (kommer som tillegg til oppgitt felleskostnad). Det tas forbehold om størrelser, endelig plassering og antall radiatorer pr. leilighet. TV / internett Leilighetene leveres med to uttak for TV/radio/internett. Plassering ihht. elektrotegning. Porttelefon Det leveres porttelefonanlegg ved inngangsdør til hver blokk med svarapparat i hver leilighet. Skjerm kan bestilles som tilvalg innenfor gitt frist. Bad Bad leveres som ferdige moduler. Det er ikke tilrettelagt avkast for tørketrommel. Kun kondenstørketrommel kan brukes. Utomhus/fellesarealer Alle innvendige vegger blir i hovedsak hvitmalt betong/gips med unntak av en vegg i trapperom som blir malt i annen farge. Gulv i inngangsparti, korridorer og trapper belegges med fliser. Spilerekkverket i trappoppgang leveres i pulverlakkert stål. Det leveres en utvendig spylekran ved inngangspartiet. Opparbeiding av trappen mellom Hus I og H vil bli fullført i forbindelse med oppføring av Hus H. Ved oppføring av Hus I vil kun den del av trappen som er nærmest Hus I bli oppført. Utomhusplanen er av illustrativ karakter. Det blir et utomhusareal av alminnelig god kvalitet. Vi gjør oppmerksom på at deler av utearealet ikke vil være ferdigstilt ved overlevering, da dette fullføres i sammenheng med siste byggetrinn og egnet årstid. Det vil bli satt opp et byggeplassgjerde mot utbyggingsområdet for de neste byggetrinnene slik at boeboerne i minst mulig grad skal berøres av videre utbygging. Brann Branncellekonstruksjonene i parkeringskjeller er dimensjonert for 90 min. brannmotstand, øvrige branncellekonstruksjoner dimensjoneres for 60 min. I leilighetene er det boligsprinkling med synlige sprinklerhoder. Heldekkende brannalarmanlegg i hele brannseksjonen. Brannsentral og orienteringsplan plasseres ved hovedinngang. Detektorer i boenhet dekker områdene kjøkken, stue og sone utenfor soverom. Alarm utløst i leilighet varsler kun i leiligheten, alarm utløst i fellesareal varsler alle. Hver boenhet utrustes med håndslukkeapparat. Diverse Ved overtakelse leveres boligen i byggrengjort stand. Prosjektforutsetninger Beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransen er i henhold til Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) som gjelder på tidspunkt for innsendelse av rammesøknad, samt NEK 400:2014 elektriske installasjoner i boliger. Arbeidet utføres etter normale krav til toleranser som gjelder for bygging av boliger. For øvrig legges offentlige lover, forskrifter og standarder til grunn for krav til utførelse og materialbruk. Forbehold Alle opplysningene i salgsdokumentene er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessig og nødvendig, uten å redusere den generelle standard. Det tas forbehold om skrivefeil i romskjema og leveransebeskrivelse. Alle illustrasjoner benyttet i markedsføring av Råstølen Park er kun ment å være av illustrativ karakter og avvik kan forekomme. Illustrasjonene er ikke en del av kontraktsdokumentene. Det tas forbehold om synlige rør/kanalføringer. Det tas også forbehold om plassering og størrelse på sjakter, nedforinger, innkassinger og radiatorer. I forbindelse med elektro/tvdata/sanitær/fjernvarme/ventilasjon, kan det komme inspeksjonsluker fortrinnsvis plassert i entrè/bod. Det tas forbehold om endelig utforming på innredning av kjøkken og bad. Det tas forbehold om endringer i organisering dersom dette viser seg nødvendig eller hensiktsmessig. Leveransebeskrivelse side 4 av 9

20 Råstølen Park Bergen, Sist oppdatert: Romskjema Standard leveranse Hus D og E Rom Gulv Vegger Himling Elektro / Varme Vann/rør og sanitær Ventilasjon Innredning/Annet Entre / gang Eik Natur Viking 3- stavs parkett, matt lakkert. Fotlist i lakkert eik Sparklet og malte gipsplater/betong farge 0502Y. Nedsenket himling farge 0502Y Ingen taklister i etasje. 7. etasje får taklister Led downlights. Øvrig ihht NEK 400:2014 Sprinkleranlegg med synlig sprinklerhode. Radiatorer ved behov.*** Balansert ventilasjon. Spalte under dør. Røykvarsler.** Sikringsskap for elektro plasseres i gang eller bod. Hvit glatt dør med håndtak i børstet stål. Gerikter leveres fabrikkmalt med utførelse i glatt hvit og med synlige spikerhull. Der det er skyvedører, leveres samme type dørblad. Skyvedører leveres med innfrest grep. Dør mellom gang og stue: glassdør med hvit ramme med håndtak i børstet stål. Stue Eik Natur Viking 3- stavs parkett, matt lakkert. Fotlist i lakkert eik Sparklet og malte gipsplater/ betong, farge 0502Y. Malte betong - elementer, farge 0502Y* Ingen taklister i etasje. Leiligheter i 7. etasje + stue i leilighet G1 leveres med sparklet og malt gipshimling farge 0502Y samt taklister. Leveres ihht NEK 400:2014 Sprinkleranlegg med synlig sprinklerhode. Radiatorer ved behov.*** Balansert ventilasjon. Spalte under dør. Gerikter leveres fabrikkmalt med utførelse i glatt hvit og med synlige spikerhull. Der det er skyvedører, leveres samme type dørblad. Skyvedører leveres med innfrest grep. Dør mellom gang og stue: glassdør med hvit ramme med håndtak i børstet stål. Side 5 av 9

21 Råstølen Park Bergen, Sist oppdatert: Romskjema Standard leveranse Hus D og E Rom Gulv Vegger Himling Elektro / Varme Vann/rør og sanitær Ventilasjon Innredning/Annet Kjøkken Eik Natur Viking 3- stavs parkett, matt lakkert. Fotlist i lakkert eik Sparklet og malte gipsplater/ betong, farge 0502Y Malte betong - elementer, farge 0502Y* Ingen taklister i etasje. Leiligheter i 7. etasje leveres med sparklet og malt gipshimling farge 0502Y samt taklister. Leveres ihht NEK 400:2014 av dette nevnes spesielt: 1 stikk for platetopp 1 stikk for stekeovn 1 stikk for kjølekap 1 stikk for oppvaskmaskin 1 stikk v/tak over spiseplass 1 stikk v/tak ved kjøkkeninnredning Komfyrvakt Lys under overskap Kjøkkenvask. Ettgreps svingbart blandebatteri m/stoppekran for oppvaskemaskin. Stuss og avløp for oppvaskmaskin. Det leveres magnetventil for oppvaskmaskin. Sprinkleranlegg med synlig sprinklerhode. Kjøkkenventilator - hvit med belysning. Spalte under dør. Kjøkkeninnredning fra Sigdal med foring til tak. Glatt front, over og underskap i Uno hvit. Demping på skuffer og skapdører. Laminat benkeplate i fargen mørk betong. Håndtak i børstet stål. Vegg mellom benkeskap og overskap leveres i malt gips farge 0502Y. Glassplate på vegg bak stekesone. Soverom Eik Natur Viking 3- stavs parkett, matt lakkert. Fotlist i lakkert eik Sparklet og malte gipsplater/ betong, farge 0502Y. Malte betong - Leveres ihht NEK 400:2014 elementer, farge 0502Y* Ingen taklister i etasje. Leiligheter i 7. og sov1 i leilighet K etasje leveres med sparklet og malt gipshimling farge 0502Y samt taklister Sprinkleranlegg med synlig sprinklerhode. Radiatorer ved behov.*** Balansert ventilasjon. Spalte under dør. Hvit glatt dør med håndtak i børstet stål. Gerikter leveres fabrikkmalt med utførelse i glatt hvit og med synlige spikerhull. Garderobeskap leveres i hvit melamin med håndtak i rustfritt stål. Det må påberegnes nedkassing i forbindelse med føringsveier for ventilasjon og sprinkling. Skyvedør til soverom i leilighet Z er festet med synlig skinne på veggen. Side 6 av 9

22 Råstølen Park Bergen, Sist oppdatert: Romskjema Standard leveranse Hus D og E Rom Gulv Vegger Himling Elektro / Varme Vann/rør og sanitær Ventilasjon Innredning/Annet Bad 1 (m/vaskenisje) Sort/koks fliser str. 10x10 cm. Mørke fuger. Hvite matte fliser str. 20x20 cm, Fuge farge lys grå. Nedforet himling av stålplater med hvit overflate. Leveres ihht NEK 400:2014 av dette nevnes spesielt: Termostatstyrt vannbåren varme i gulv. 4 stk hvite runde downlights i tak m/dimmer. Hvit baldakin med 3 spotter og stikkontakt over speil. 1 dobbel stikkontakt v/vask. 1 stikkontakt for vaskemaskin og 1 stikkontakt for tørketrommel. Sprinkleranlegg med Balansert ventilasjon. synlig sprinklerhode. Spalte under dør. Vegghengt WC i hvit porselen med hvitt sete. Ettgreps armatur i krom. Dusjsett og termostat i krom. Speil innfelt i flisene. Dusjvegger 90x90 cm. Dusjvegg mot vask er leddet. Servant i porselen tilpasset innredning i hvite skuffer B: 90 cm. 3 skyvedører med speil foran vask og tørk. Profiler og rammer i aluminium. Toalettrullholder og håndkleknagger. Fordelingsskap synlig i tak. Hvit glatt dør med håndtak i børstet stål. Gerikter leveres fabrikkmalt med synlige spikerhull i utførelse glatt hvit. Forbruksmåler for oppvarming og for varmt vann leveres i skap i taket. Bad - leilighet Z Sort/koks fliser str. 10x10 cm. Mørke fuger. Hvite matte fliser str. 20x20 cm, Fuge farge lys grå. Nedforet himling av stålplater med hvit overflate. Leveres ihht NEK 400:2014 av dette nevnes spesielt: Termostatstyrt vannbåren varme i gulv. 3 stk hvite runde downlights i tak m/dimmer. 1 spot over speil. 1 dobbel stikkontakt v/vask. 1 stikkontakt for vaskemaskin og 1 stikkontakt for tørketrommel. Sprinkleranlegg med Balansert ventilasjon. synlig sprinklerhode. Spalte under dør. Vegghengt WC i hvit porselen med hvitt sete. Ettgreps armatur i krom. Dusjsett og termostat i krom. Speil innfelt i flisene. Dusjvegger 80x80 cm. Dusjvegg mot vask er leddet. Servant i porselen tilpasset innredning i hvite skuffer B: 60 cm. Profiler og rammer i aluminium. Toalettrullholder og håndkleknagger. Fordelingsskap synlig i tak. Hvit glatt dør med håndtak i børstet stål. Gerikter leveres fabrikkmalt med synlige spikerhull i utførelse glatt hvit. Forbruksmåler for oppvarming og for varmt vann leveres i skap i taket. Side 7 av 9

23 Råstølen Park Bergen, Sist oppdatert: Romskjema Standard leveranse Hus D og E Rom Gulv Vegger Himling Elektro / Varme Vann/rør og sanitær Ventilasjon Innredning/Annet Bad 2 leilighet H Sort/koks fliser str. 10x10 cm. Mørke fuger. Hvite matte fliser str. 20x20 cm, Fuge farge lys grå. Nedforet himling av stålplater med hvit overflate. Leveres ihht NEK 400:2014 av dette nevnes spesielt: Termostatstyrt vannbåren varme i gulv. 3 stk hvite runde downlights i tak m/dimmer. 1 spott over speil. 1 dobbel stikkontakt Sprinkleranlegg med Balansert ventilasjon. synlig sprinklerhode. Spalte under dør. Vegghengt WC i hvit porselen med hvitt sete. Ettgreps armatur i krom. Dusjsett og termostat i krom. Speil innfelt i flisene. Dusjvegger 90x90 cm. Servant i porselen tilpasset innredning i hvite skuffer B: 60 cm. Profiler og rammer i aluminium. Toalettrullholder og håndkleknagger. Fordelingsskap synlig i tak. Hvit glatt dør med håndtak i børstet stål. Gerikter leveres fabrikkmalt med utførelse i glatt hvit og med synlige spikerhull. Det leveres ikke sluk og opplegg for vaskemaskin i bad 2 WC - leilighet T Eik Natur Viking 3- stavs parkett, matt lakkert. Fotlist i lakkert eik Sparklet og malte gipsplater/ betong, farge 0502Y. Malte betong - elementer, farge 0502Y*) Ingen taklister, WC i 7. etasje har sparklet og malt gipshimling med taklister Leveres ihht NEK 400:2014 av dette nevnes spesielt: 1 stk taklampe. 1 dobbel stikkontakt v/vask. Lys integrert i vegghengt speil. Vegghengt WC i hvit Balansert ventilasjon. porselen med hvitt Spalte under dør. sete. Ettgreps armatur i krom. Sprinkleranlegg med synlig sprinklerhode. Vegghengt speil med integrert lys. Vegghengt servant med synlige rør i krom. Hvit glatt dør med håndtak i børstet stål. Gerikter leveres fabrikkmalt med synlige spikerhull i utførelse glatt hvit. Side 8 av 9

24 Råstølen Park Bergen, Sist oppdatert: Romskjema Standard leveranse Hus D og E Rom Gulv Vegger Himling Elektro / Varme Vann/rør og sanitær Ventilasjon Innredning/Annet Innvendig bod Eik Natur Viking 3- stavs parkett, matt lakkert. Fotlist i lakkert eik Sparklet og malte gipsplater/ betong, farge 0502Y. Systemhimling Leveres ihht NEK 400:2014 Sprinkleranlegg med synlig sprinklerhode. Der tekniske innstallasjoner krever det vil det forekomme synlige rør/nedforinger og innkassinger. Spalte under dør. Hvit glatt dør med håndtak i børstet stål. Gerikter leveres fabrikkmalt med utførelse i glatt hvit og med synlige spikerhull. Ventilasjonsaggregat og elskap plasseres i bod. BALKONG / TERRASSE Leilighetene får tredekke på balkonggulvet. Underside av ovenforliggenede balkong leveres som umalt betonghimling. Hvitmalt tretak over balkong i 7.etasje Leveres ihht NEK 400:2014 * Fuger/skjøter i hulldekke vil være synlige. ** Antall og plassering av røykvarsler avhenger av leilighetens utforming. *** Antall radiatorer, størrelsene og plassering av disse fastsettes iht. forskriftskrav Kontakt: Hanne Sjøstrøm Mobil: Epost: Side 9 av 9

25 ghijklmnopqlrlstlutlklplkvluvwjxvyzlpl !" #899$ $#99799% & )*+,*-,*. /01.23,45*678.-*9*.3*-3:;6338<*9*= WU 6IED !X799979Y2 WN #979&7[999#98 989\ &7992] #979#89 \9972^ $9$ _` $ \ # $99# $$ $9999$ " $ \ a #99b # $99799\ $99c8297b99b99d2 e89797$ # #9 9979%79# $99#99992a $ \ $ $ $

26 !9" #!9#$9#7#%!7991&9#!9989#79# '9'8# (0)1 * +,-,./ ,3., &77! #9979'999##7!87!89'9#9##77#999999#7 89#899!999#9977!8##7:9#9798#789'8991 & !897#899799'7897!898916#79#7!9#999'899999!8916#79#;99! ;#9# #9979'999##7!87!89'9#:<7#99799#79!89'9#9#787<789#99;8987'97#79879'8! #99899!89'9#9'9889# =89'9#9!97#97989#:1()1=89!89'9# < ;8987#9"9# < =89#7'9# ! #9798 >9# #7#789#<#!89! # # !89##77<#!8: '9## !89##79!9#9#<97< #78999#99#891A#9#7#7<97<98#; #7# '9##71 >897797<#!89<97<9##789#9<8# ) A8#9#9 #99##7!97# ! #9798#7 9;78##799<9799:'9##7!8#70F <97< # #79"7# #989#91 G#!7 97'8979#999#98#9#!89#: ##89999##9#9'9##799# ##99#7'9#

27 !98"##$%89&9'(9#)#7#'9()*+,-.'9(87)998$9%$9(*'979()9%)/*#).*9#01( )9%)/*#)979(#9,".(9$).7'(287'19$*9()7#9)9%)/*#9(169%)/*#)979(#9%#,(7$3#$)9$90 )9.'9*'.979"$)7#9)9%)/*#9(1 4$19($).'9.9(&*($.979)9%)/*#9()%.+9.89))%(7,$.7'$7.)+979$),*(9$#7#'),-(9(+98 *33.5)#7#'*+19+)*+9(#5979(6.979$%9(179$)++9'/9.89(,*(&*($.979$7.9'')89.$7. )9%)/*# (#91(7%%9,*(%/-3)89.9(7##.-)#7#')(9$1933.-)#7#'6+979$%(99($7.)."$#7#',()+$.7'9)+979(91 : ;<==> 79#-9()$9+5#87'19$7)+979$"$-9))+979(+-$9$1?.9)+979(91((9$$7.289.$7)+979(+-$9+98,*().')80$.980*')$9++9(9$16+979() 9%$9,9.90)+&*9(9.9(##9$1")$#8) (+-$98*'$.9(9$14#)+979(%#+-$9 89()*+)+979(+-$9$'7($7.$9.)9$7.89$ ##9.7',.9($.1 6$5( (0,*(9$#7#'),-(9(*'(97)*(1((9$$7.289.$7)+979(+-$9+98,*().')8*' $.9(9$16$5(9.989(*',*(9$#7#'),-(9(1(3.7%$$7.2A(9$7.)$9891 9(87#A($)+979(+-$91*.89)19($2(7##9#"$'#'9#3(7.16$5(9$)%.32,*(12#8().9 )+979(#9*+8$*,*(+-$9$*'*+)7)$9,(7)$,*(7##.99(7#')%9()*+-#)%9)&91#8.9$ (+-$9$7##%.9))%(7,$.7')$5(9$+98+7#)$*'1-5)$238'9()()9.1 6$5(9$)%.$7.)$(9&92)9#897##%.7#'238'9(,-(1*.89.)9)+979(+-$9$1B##%.7#'9# )%.#'7$78*')$98,*(+-$9$0)+$&9)$9+$#'789)%9()*+)%.&91#8.9)179()*+9$,*().')*+9$9(.*9#9.9(98$9%$9#9+298$)+98+7#)$26,.9($.)%.&91#8.9)0+2 1*987##1*.89$7,*().'9$A(9#'7$77##%.7#'9#1C*($)9$,()%9(#9#$7#9)$9)#7$ %#)+979(+-$9$&(9$(9,9&9)."$#7#'*+)%9()*+9(#'7$77##%.7#'9#3289##9+2$9#1 D$9#19#)5#$7.*+)%9#99(#9#$77##%.7#'9#)%.89$*(87#A(9)+979(+-$9$&91#8.9E F)$5(9$)2()&9(9$#7#' F)$5(9$)(9'#)%3)89$1(9'#)%3)*9()7%$ F.')$5(9 F&"8)/9$,*(%*++9#892( F2(.7'98.7%91*.8)3(*'(+ H()&9(9$#7#'0(9'#)%3*'(97)/*#)&9(9$#7#')%.)9#9)$9#"%9,-(*(87#A($)+979(+-$9 )9#89)"$$7..9)+979(9+98%/9#$8(9)917*%"+9#$9#9)%.89)"$9#A(9$7.'/9#'9.7'97 )+979(+-$9$1 I J<K<==> 4%)$(*(87#A($)+979(+-$9)%.1*.89)#2()$5(9$,7##9(89$#-89#87'09.9(#2(+7#)$$* )+979(9)*+$7.)++9#1(+7#)$9#$79#8989.)$9++9#9,(9+)9$9()%(7,$.7'%(*+89$0 *')+$787'*33'7(17.%9)%9(89-#)%9(&91#8.9$16$5(9$7##%.9()%(7,$.7'$7. 9%)$(*(87#A($)+979(+-$9+98+7#)$*'1-5)$238'9()()9.1B##%.7#'9#)%.)%/932 )++9+2$9)*+,*(*(87#A($)+979(+-$90/,1L41

28 99!"#$%#&9''91(98&9'#7#)99)#9*+9&+9&9&9)7&9&9''91,98'7#89##9&*-+)998&9&9#99+9+""'9799!"#9.)!9+89'979'-&9& /9+0&#7#)89&"'*+9&+9&&9''9#99)7&*"11+#9&9''9#9"'7 9)7&1 6&2&9''9#9+7&.)!-99#98+"88&9#7#)1 39&99'7#&&"&98! )7&9&9''97'979'-&9&*"98&"'/ #87#)98&9&9#9 /5 "'/6))7#).72/6))7#)9+9#899#87#)9/9/6))9+9#9+9&"'&9#"' 9&9*"$"+89#97'979&)20&"9#+7)*"+&#7#)")98+79$"+8 85 "')!-7#)*9+99+9&7+#69/09#$9&99+90& &99#89 /09#$9&9 85 +).!-7./"& *&979#8"'.7#+089&9!"#7'979&"' &7+$-99+9+&7+$-9'979#97* #899&+7)9877"7!"#9"9*&979#8"'"')20&"9#+7) *"+&#7#) *5 '&6 9&7+9#87#)*"'2+*"9#9+9*+99/09#$9&9*/"+7)*"'2+ &7+9&##9&*"'2+ )5 '&6 9&7+99!"#97#)"'#9#&79799!"#+"9#902##9&+988 ##9&70#&0' $5 &7+&"'$''9#$9#)'98'979#9/":9+9/07#&999")"' )20&"9#+7)*"+&#7#)")98+79$"+8.#2&7+&9&*-9'989) -"#"'7#9+90&+9))*"'979#972'99##*9'7"9#&89 2+7)9*9+90&)7*&9#91 ;-+)9#89/9+0&#7#)999&7++0&#7#)*89'979989&)! &979#9/9&9'&99!"#9+$7+7&&7+2$" *9+99+9& /5 7##*-7#)98&9&/9&9''9+9"'/9)9#989#9&+7)9287)$9&9# 85 "99!"#9# 7##*-7#)98&9&/9&9''9+9"'9###9#*"89+7#)*9+9"&#89#9 9##/9&9'&790<1 =#)9## *0+'9&7)9+9"'*0+'9&7)89+&7&9'#7#)"'&+9'989) 6'979&+$9&&6972A:<'98+9''9")7##&7+2'98+9''9"'9+)9 '979'-&9&16&69'98+9''9#9&!9#9&9)!-7&"2'98'7#899#"& #)9 &!9#9&9&78/+7/9&9'&89&'979'-&9&"'*"9&+)9&16&69&+$9#& "'9+)9>7+&'979'-&9&1 (98+)9#9#989#9+989#878&9"'"77#2*+9&&9''9"'+)&.9+"'89# 9#9+&97 9"77#2#+7)*+9&+89)7&9&9''916&69'98+9''9#9") '98+9''9#9/9$-97 92>9' &7+$-9#"9#'979$0&#

29 ! " "7# $9" % & " " ' (*+,-./ :/;76<-012= " > "9"9791 (**?/3051/0470/ A0376<0B:73 C D E " C999"987989F " & &9991 C & " C9" & & (*G A0376<0B:732H907012/027 I C9&97897" "

30 !979999!" ##0!##2!#$0#$27 998%&0230' &97( )201 +,-./0/ / & !98789( : ; !1)0< ; !9 "; $9979! ; $7 9; =9>?97989##0!##2!#$0#$2; ; ; =9>?97989##0!##2! 98979ABC D ! &99979$ (7989! $ ,E F/460G5H6IJ/0/ / & K # ! K L ! K M

31 9799!9"9#!$"7%&9"9'9!&9899%9"&99797!'"8&7"7 979()%1 * +,-.-/ 07989%"&7"9'9&78'"89(9&1##989!7%9&7#8%29&9"%$16&19&9 "7#!&!7%7#&9#9#&!7%7#$979(9&"9134%&7#9$4899%9"&9 (5%9'9&7%%9!&9979&!9"9!7%7#64899%9"&99799"!7%9$4(9&1##9894&917 (!7%7#4&9#9899%9"& :;<:-:,==: >9(1#7#9%5"9("7&&"%89&6(" &99&59"& "9##9"916&787#&7"!"989&9&&7#(9")$4&9("75&(9&"&7!(789"998 99&59"&!7%7#$$#2)89%&59"99791 B C::D,=:-::D,;E-.:E: %&9979!)"#9979!'"89&6'9589%89%7#!9"9%&896'89)7#99799$&99&789%&59"99799%213&9%9& %7%%99&7#99&(9")$!'9(5%9'9&9&7"!"%9&1#89#5 (9")$$4 &78$5%&9&8&#89%7#(9"5&9#29!)&13&99&9!"9(&8989&7%%9 187#'9&9&#89%7#69"989"#9&97989#29 187#'9&997%%9#29!)95&95)87#$$'"81 FG H-E-/I,E,/D-.:E: J799%2979&7"&!%7!&"7#89"99&"7#7"7#'"8979$"7%&96% &19&$4"9##998%98949"#99%2962!19799%2"9K241L89"%"#7 %7!&"7##$$"19&99&"7#7"7#'"8#7&19&9&&7"4%999%29"#&1 M98!)99979$$!)9"!9!)89"9##9"99"999&"7#!7#9" "999799$$!)9"&7"""7#$"#99"9299!97989 )7#9(5%996%&19&%99!7%9"99%299&9(9&99"997 &#!5"(189"9"9%$7&9"0N1 F O:ED,:-/P=:E:=.;,/-D 9"99"9(9&45&99"964##979#"9%99"6#(Q&799&7"!9"9(5%!("7#97"("7$$!)&$4!9"&9989!79&RR06RR26RS0#RS27 9!!9"&9&! 98"7%9'"88799"99169!)7#KK0N#0U

32 ! " #99799$ % & ' (207$ "79 9"791 *++,-.-/ &799&7'79% $ & & :$96 7;699979<9=7&991 B9799&928170CCD *+E 9999& & &99'79 % & '79%#9971K"" $9:$91# :$ $ $791' L1#7899:$997799$ & $1= :$ &7'79%9:$9979$ & & & &79 9&7'79% " "" &9 9:$91< $ & &79:$91 # &7&99 '79%991

33 ]^_`abcdefgbhbijbkjbalmcbggnbfbmi`o ! !664668" # $%&'%('%)+,) -./%0%')1-'23%45.)(.43%66--./%0% #4:666 ;< G G64656H65646!666IG646J ;K G #4:66 6RIS4696JTS U S S4696R!66656IG6466VG6466JT S RIG646JTS46664!6! ! S #G G ! ! S "8" S ! ! WX696 H664S U65485" S G ! G64664 G646 ;Y Z669G !98S G6466 [ ! G6466! 1

34 !"#$%#&''('')*+&,'((-!"#$.!-(#!'#-(-)('(*')')'-('''!/*01'('!).!&'!'!'0"-'!(23+!4$!0 1#!%#&''!)'-!'((-/"()('5')*+&&')4$!0'#!'#-'!(-*'(*''!'!'0)'('-'!$#)-0$!"((- %+&6784-0'!')('0))0+$'!5')*+&&')&'*#)0$'-'#$9#!'!)09-#')':+*')'+0 8'-'#!'#-(-;+-0#&'')'&'*)"&&'!'!)0<&'!)0%(!'(<8+!'())084!'!84!'!+$'!(+$'! 1$'&+&(-')1$'!(*1#!'-"$!"!'((-*'"-'#!'#-')'%(!'(%#&''(1#!8"-&#((-/ ')*!'8+!*'-)0#$9#!'!)09-#'!+0+$'!($'*-'00*'!+&*'(8+!'-00'!#-00!"))8+! 9#!'!)09-#+!*'-)0#$+*'!#)'')*!'&'*&)*!'*'*'(0A'-*'!#&('!(-*'( C!'#-'!#$#((-8'-'#!'#-8+!;+-0#&'')'?"D>E#)'+&*9+)'!' 5')*+&&')#):"(')1'))(-+&*'('!")*'!0('-"$!"!'('-'!"(0A4!4$!0#!'#-:#!' )('#&$#!&'*8+!&/-'(:A82F+0))')8+!*'!#&&'!+0'0!')))0'!+&84-0'!#$*' $'*('('!;!"')#$5')*+&&')&/'9/')"!&'-0'-'!")4*$')*0&/('$.!'(-#*''-'! "-'&9'8+!#)*!'%#&''!';-$#'!'(-#(5')*+&&') D'('!'(-#(/*!$').!)0$!+&1'('-'!8!#5')*+&&')G(-''#$0#!#A'9-#1(23'! '/#)'+&).!)0$!+&1'('('!*'))'9#!#0!#8G(-''#$0#!#A'9-##)")0A'))+&84!' #&$#!&'*!'0-')'23:F#$)(D'('!1'-'!'(-#(/*!$'$'!('*'-'!"(4$' $'!('*-)')*'#($('('!(-)())0(--'!+&'!9#!'!(9/%#&''('')*+&+!4$!0 $'(-'$(+!*')!'0-'&')(8#(#(#$(!'(1(2H H C*+&(!'(8+!+-' D'(84-0'!#$!'0"-'!)0'('&&'-')'(-!'0"-'!)09-#)&'*B=CIEDHJK3JJJJJ#(+-') #-!'((-/')('#)-'00'')*+&'-00')*'")*'!#&''('')*+&(-0A'))+&A4!)0+0 #*+&((-'0')9#!'!)0A'-'!:+01#!'((-#&!"(-L9#!'!)09-#'! #)-'00'')*+&&')")*'!#&''('')*+&D'(#-))0/').!-(#$(#-'+&*'(' G(00'!$-8+!1#)*-'+0))0/')#$(#-'+&+$'))'$)('#*+&(!'(+0!"!'(:+0$-+&''!#$ *'(#("'-'#!'#-'(+&+&8#('#$#$(#-')1#!'((-'$')("'-'$'*'!-#08+!*'+&(#-('!'(01'(')' 2M N76887O787P C-'%#&''!)'$-8/!'(')*''-#)*'-%#&''(1(#&''!4')$'*#(*'(()0-''(A4(' 8+!5')*+&&')1$+!*')*''-'#)*'-')#)0D')')'-('#&''!$-8/')'-"$!"!'((- ')9'8)"&&'!'!(9#!'!)09-#:+*'-'!#))'(*'8)'!(#!'#-(-8'-'!"8+!+-0#&'')'?"D>E:+&)('!'0(-*')')'-('#&''!*''-'#)*'-%#&''(G(00'!#$9!+A'('(,/(4-')B#!$-''<*9+)'!'*'#!'#-')'+&''!+-0( %#&''!)'#)#!'9#)('(':'-0'+08+!4$!0*9+)'!'+$'!)#&''#)*'-))')8+!!#&&')#$ *'$'*('('! 1

35 !" $%&'(&%&)(*&+,-(.,+&/0,%,/*1, ,12,::; < < 76969=4963> <76969=4963>7? A36966B ? 9769B ? C B <B ? C6966B B C D6E< 67F <76969=4963> E< E< B E< G H C < <76969=4963> < <3967I69336J < K64576<

36 !" # $ % # &6636!'363676( )*,-./ / # :;67576' & < = >? :? A?%576 B?% C' ? D?E E )F GH32-4I-./ / A 4:;67576' J K 1

37 "#$%&%'$()%)*+%,)# / / / / / / /99:/ /4/ ; : < / :84448: = :: >844?344/ / :: : / /44896< ;749744/ < /4:749:3740< > / / ")B'%) :89988; / :: C4D

38 ! "## %&'()&*+,-+.-&/0123(40/5&)%+6)/)& "#: ;(,).*()-0)( "#< =),0/5)>30, ? ?36773 =),0/5)>30,*53*&.+,)( ABD ? E F G36 F H F H 7I F J364349I F K7349I9534 F LB!65953A6L

39 !"#$%&&%'($)"$"$#) *&$+,'(' *"'-$$ &&%'($))$$*&$&#"(#'('("#+ %(%)&$)&$*'*&$"$.&$+/")*&*&$% % "*&4$&4&$")+!*$$ )&))*&$"4*&(+& #$!#%5' $"*&$!*&!&$*&( 6$&"-$"$"$&!%*& :77; '$)*)-*/#&)*& <"$&&""#)"=$&+ 3""#)#.!!&$$!"$).$$&"6)&)).+ 4-$*-*'&""#)"&)*&(!"$#%- $$*&*&&""#)+ 23>? =$&!"$!&$%-))$*&*&)(&)&$.# *&)(%+ 23A B &"))).$$/)5"5$"$)/ *&!&$+ 2CD E787F FG787 H=$&!!*$)6!/%-))$&&)#%-&)# &""$"=$&$)$$'$"$)*&%$$$"$ /%-)))"=$&+="/$&*')"/%-))%//%-))")*&# /%$+ 1

40 ! " #777 1

41 VWXYZ Y[\Y]Y^ ELIOIPQFGRSE DEFGHIFJKLFM IT N YZ_`]a Xbca] UN d_ae fgo f QFhiFD fggooqqfiffsssfthufudejollegfkeiie gfidudr vflwfjeg jepjflm g ngofpf nqmdudu RjEPjFrm ngon # # # # # Vx 9: 63 ; # 9: 63 ; )* )+,-,. yzy{ }~ 9: 63 ; >?#!( #( ## 9: 6 3 ;..*.., 9: 6 3 ;..0../.-*.-+ ( = <6 3 ( $ %! ' # #! 2# & #& 67 2 & = < = < 2A 65 9 ( = < = < 09 ( & # #( ; 3 9: 6 y Y{ }~ Y Y yzy{ }~ Y Y 367 2! # ( 342!# # ##! $ % &' # (& # (! " # # & # # # & # # # # ; 3 9: 6 #.-, Vx ) / ; 3 9: 6 9: 6 3 ; >?#! >?#!,1 ' ( % $..)..1,0,,,) ## " ; 3 9: 6 $ % & ' 9: ; 3 9: 6 9: < ; #,2,* # +2 +/ # = <6 6 2A ( 3;9C +) +, +* #! ## #& # & & && #(!! = < = < # # # # ! = < # # # # = < #! #= <# # (! # # # = < # $ % &'!& = # < 6 = < # & # 6 76 # # = < # # # = < # $ %!' 9: 63 ; 9: 63 ; 9: 63 ; 8 # 9: 63 ; # 9: 63 ; # 9: 63 ; # 9: 63 ;,+ *2 *. ; # # = < C C ; 9 ' = < ; ;3=2 < 6 #( # # # = < # # 75 76!!& 9: 63 ; *- # **, ) * 1 * * *0 */ >?#!( ; 3 9: 6 # $ % &!' # #! +. +* # B 8 ## ## #( $ %!' # #

42

43 []^_àbcdefagahiajiàgabk_àlelf !7898" "98# ! 88688$ % ()*+),+)-./ )567-,()489-)5:5; <= # #8862 <A 8/0BCD # " E! " !" ! <F 6DGHIGJBKLDKBMH>N O !78686E!"96 6$ <P # !9868!88989! R SS3!SST!SUV3SUVT W3TX3Y43X3XXXX2 # Z # Z " " $68 86" " # Z76"

44 !"#3$878$$8669$878$$8$88 "$%8158$878$$88&888&%6"$87$ &88867 '6'88$78"$%8$ $88 (6"$% $!!"88$$8$)8$ !!" $$8158$878$$88 $878$$88'8%868"(8$878$$ % *)88% $$87) "$% %"$6+8$878$$888$878$$ $87$ $$868&87878$$%887888$1,8$"$68$878$$88$$ $878$68786'876888&%888!%$"$ $878$$8888("8788$87878!8688%$6( %8! / $$%88$878$$881 08$878$688688!686"$68)$8868!686" $&8"1/ '6$868682"%8.3 8! !8888$878$$88!6878$$87/ $878$688!68$&878$878$$ !68) 8/78&8$%6887/8"$%8888)!68$" &%88%$6'876$878$$88/8 %78768/68$/878$878$6881 B C5DE F8%88$ /%8"$%81 G8$878$$8886"786"$%8$87#)8#)8$$881 H878$$88888)$'8888/7$878$$%8#881-$878$ $%887/$86)"86"$878"7686"$%812" $"$% $87$68681

45 !"#7881$ % & ' (8886 ( (8 ( 7*8878 ( * * ,8* * / :7;< =8878>881? A ? ? * " B CDD /E F8:GH<8IJG:;9K8G84;38;G L %88887* * *

46 !76"#87!6$8%!7"8!88!8&# $88 "8!8$781'68$!"78!8()&87!8&&88&878!6$78!1 5&"8!8$788*!8+, -8% *, $786!76"#87!6$8%!7"8!88!8."8!86!/8 0, $786!$&88/888#1-776#.&)$6# 7, 87!6$8%!76$6#6!$()8687&&8868"2)1!83$ 4*8!6##878() #5.87, 8, $78"*978&8776"#87!6$8%!7"8!8*!8### 988!8"%8!82)1!83$4*8!6##878() #5.87, :;<=> 5-8$!()8!8"8!89#6"8*!678$$88!"86#81 '88$8!8&87!8&$!%8$!6*8!88?$*8!1(6!78$6#678!78 )!6#8"8!8$788158!1(81 8!8"88)&188!8-86!6$78&!878?$*8!1(&876&8!6#&#678$$878"8!8$78&)6!8()!1(86!1(8 $*8!1("88(86781 A B=C 8&87!8&&88"8!8#"(!6$8!8%8"8788$8!8&87!8&&878!6$78! &16#8&87!8&&81 D E=<<FGG '88(9$8#/8!78"&6!688$/.*!6#668!#668"(/8$82)1!8 3$8!##86&6!"8!88!88878!6#((*8678#8$/186! &87!8&&8862)1!83$H8!"86#1IJJ878(9$$6$$ &-$$8"K*-##81H87&67&16#8878$*88&&8!86#)788 *88&&8!8"1 K*-##8%878!#"686!)*8-8*!6#& &6"*678!8& *-##6#81288&"8*!8(88687&&886!#6# &86!8#866!801H6788%K*-##88#(!6$6!)#88*-##8(!81 H878$*88&&8!8*"!8)"8!88!#786"876#6!88$/6(/8$8 2)1!83$881

47 ;0: 90 1U[ [1U > L6LR RS T QBD tuvuwxyz{ }~ /0: 90 VW \ [12 1U : VW $ 1; 1; [11 [ ;: 90 [12 [11 VW 3 1 :; 90 /: 90 1U : :0 90 2:U 90 00:0 90 :1 90 0U:0 90 : 90 1:0 90 1;: 90 /:0 90 :1 90 2:2 90 [12 1/ ;: 90 : [1 ; :U%; U: 90 / ;: 90 :2 90 [1; /; - % [1;:U; VW + [1U [12: 00: ;: VW. [1;:11 [1;:2 [1;: ; - % [1 ; 2:2 90 U/: 90 1; /:U 90 - % [1 VW - pfgbjqrmndsbnlmln - % [1; 1P;/ / VW V 1 [12..%! 3! 7 YW. 7 '%!! % *%!W! 9W 1U 1; (!%W7 _ #! NYW 12: 90 +XY%! % Z 3! 8 % ## abcdefghbifjcdfkdblcgmlnbgo (")*(") +, -. =G6HIJ>C KLDM "! %!! ]W $ 3 012! $%! O#!! / / 1 N) & # %' + ^VW $3^0 / 8# 5) (")*(") +, -. % "% %#' /0 1 / * *,4$ "! ## 6 ^`^ ^ ^; ^ ). #% 7 %8 * 7 " %#9 0: 1 ; + #% 7 %8<!% %!! CDEF

Råstølen Park BT5 Nye leiligheter ved nytt bybanestopp

Råstølen Park BT5 Nye leiligheter ved nytt bybanestopp Råstølen Park BT5 Nye leiligheter ved nytt bybanestopp Adresse: Eiendomstype: Arealer: Steinsvikvegen 272 -HUS G/H 5237 Rådal Selveierleilighet (Eierseksjon) Tomt: Eiet tomt Fra 43kvm til 110kvm Prisantydning:

Detaljer

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 19.06.2015 Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 10.09.2014,rev 4.3.15 rev 30.03.15 Estimerte Leil. Antall Ute- Omkostninger fellesutg. nr Snr. Type Etg. rom BRA P-rom plass

Detaljer

Leveransebeskrivelse. Innledning. Generelt. Prosjektets organisasjon Byggherre er Skanska Bolig AS.

Leveransebeskrivelse. Innledning. Generelt. Prosjektets organisasjon Byggherre er Skanska Bolig AS. , Byggetrinn 3 og 4 - Hus D og E 80 selveierleiligheter i eierseksjonssameie Leveransebeskrivelse og romskjema Leveransebeskrivelse Innledning Skanska Bolig AS sitt prosjekt Råstølen Park vil bestå av

Detaljer

Råstølen Park BT5 Nye leiligheter ved nytt bybanestopp

Råstølen Park BT5 Nye leiligheter ved nytt bybanestopp Råstølen Park BT5 Nye leiligheter ved nytt bybanestopp Adresse: Eiendomstype: Arealer: Steinsvikvegen 270-272 -HUS G/H 5237 Rådal Selveierleilighet (Eierseksjon) Tomt: Eiet tomt Fra 43kvm til 110kvm Prisantydning:

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å EIENDOMMEN FRA A TIL Å Informasjon fra megler Ansvarlig megler Navn: Elin Tofthagen, telefon 414 97 888 Tittel: Eiendomsmegler Fullmektig Navn: Anders Tyrom, telefon 917 32 496 Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE. Byggetrinn 1

PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE. Byggetrinn 1 PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE Byggetrinn 1 Side 1 av 5 Eiendommen Eiendomsbenevnelse Eiendommen hvor hele prosjektet for Frydenlund Hage er planlagt oppført, består av eiendommen gnr.

Detaljer

Seljeveien 31,33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema

Seljeveien 31,33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema Leveransebeskrivelse Side 1 Seljeveien 31,33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 30.01.2012, rev. 22.01.2013 Leveransebeskrivelse Innledning _ _. Området er delt inntfemtelt, ÅITE^ der SeljeveienT-

Detaljer

Leveransebeskrivelse. Innledning. Generelt. Prosjektets organisasjon Byggherre er Skanska Bolig AS.

Leveransebeskrivelse. Innledning. Generelt. Prosjektets organisasjon Byggherre er Skanska Bolig AS. , Byggetrinn 5 - Hus GH 85 selveierleiligheter i eierseksjonssameie Leveransebeskrivelse og romskjema Bergen, 04.10.2016 Sist oppdatert: 19.12.16 Leveransebeskrivelse Innledning Skanska Bolig AS sitt prosjekt

Detaljer

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom Salgspris Pris inkl Omkostninger B 4-1-1 (1.etg)* 70,8 kvm Ja 60,9 kvm 3 290 000 3 307 506,- B 4-1-2 (1.etg)* 53,8 kvm Ja 45,1 kvm Solgt B 4-1-3

Detaljer

Leveransebeskrivelse. Generelt. Prosjektets organisasjon Byggherre er Skanska Bolig AS.

Leveransebeskrivelse. Generelt. Prosjektets organisasjon Byggherre er Skanska Bolig AS. Råstølen Park, Byggetrinn 1 - Hus A, B og C Felt BB2-67 boenheter i eierseksjonssameie Leveransebeskrivelse og romskjema Bergen, 10.11.2014 rev. 2, 10.06.2015 Leveransebeskrivelse Innledning Skanska Bolig

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Leilighet nr. Soverom Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkering i lukket P- anlegg** Husbank finansiering H 0101 1 49,5 1 Ja Solgt H 0102 1 50,2 1 Ja Solgt

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.04.2016 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parker ing i p- kjeller ** Stipulert Husbank Pris H 0101 Leilighet 49,5 1 Ja

Detaljer

Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga

Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga Ansvarlig megler (rekkehus og leiligheter) - Byggetrinn 1 - Lars Erik Nordrum, (m:) 478 92 666, e-post: lars.erik.nordrum@garanti.no Ruth Iren Jacobsen,

Detaljer

Råstølen Park Byggetrinn 2 Hus I. Plantegninger til 49 leiligheter med 1 til 3 soverom

Råstølen Park Byggetrinn 2 Hus I. Plantegninger til 49 leiligheter med 1 til 3 soverom Råstølen Park Byggetrinn 2 Plantegninger til 49 leiligheter med 1 til 3 soverom este stopp: Råstølen Salgstart: Høsten 21 Planlagt byggestart: Våren 216 Planlagt overlevering: Ca. 4. kvartal 217 Ferdig

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. 14 stk. leiligheter 70,6 m² BRA. I tillegg carport + utvendig bod. 1 etasje er tilgjengelig bolig. Leilighetene leveres klar for innflytting. PRISLISTE LYETOPPEN, DELFELT

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL. OMK PRIS STATUS 2 424 209 5 Ja SOLGT 4 424 209 5 ja SOLGT 6 422 184 5 ja SOLGT 10 352 184 5 ja 6 347 506 6 290 000 Prosjekt:

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga

Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga Ansvarlig megler (eneboliger) - Byggetrinn 1 - Tore Solberg, (m) 91 64 43 30, epost: tore.solberg@em1.no Eiendommens adresse Nåværende adresse er Iver Hesselbergs

Detaljer

RATVIKA BYGGETRINN II

RATVIKA BYGGETRINN II RATVIKA BYGGETRINN II 12 selveierleiligheter u/oppførelse - BTA 70,5 m2 Vestvendt veranda/terrasse og carport Adresse: Ratvika, 6015 Ålesund Bta./Bra./Boa.: 70,5 m2 / 60,1 m2 / 58,0 m2 Antall soverom:

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomte areal Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris

Detaljer

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 SMØRBL MSTVEIEN JUSTNESHALVØYA - KRISTIANSAND 24 LEILIGHETER MED SJØUTSIKT OG GODE SOLFORHOLD - HEIS OG GARASJE SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger Justneshalvøya

Detaljer

Salgsinformasjon Compact Living

Salgsinformasjon Compact Living Ansvarlig megler Salgsinformasjon Compact Living - BKS 3 - Sondre Henriksen, (m:) 928 46 438, e-post: sondre.henriksen@em1.no Eiendommens adresse Gateadresse er Hølen Verft. Larvik kommune vil gi nummer

Detaljer

Råstølen Park Byggetrinn 4 Hus E. Plantegninger til 41 leiligheter med 1 til 3 soverom

Råstølen Park Byggetrinn 4 Hus E. Plantegninger til 41 leiligheter med 1 til 3 soverom Råstølen Park Byggetrinn 4 Plantegninger til 41 leiligheter med 1 til 3 soverom Byggetrinn 4 este stopp: Råstølen Salgsstart: Juni 2016 Planlagt byggestart: 1. kvartal 2017 Planlagt overlevering: 2. kvartal

Detaljer

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 SJØGARDEN BOLIGPANORAMA Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 Sjøgarden Bolgpanorama, Eidsvåg Første del av utbyggingen på Sjøgarden Boligpanorama

Detaljer

strandveien, nesna 8 stk leiligheter

strandveien, nesna 8 stk leiligheter st r an dv e i e n, n e s n a 8 stk leiligheter Generelt om borettslaget Adresse: Zahltunet, Strandveien, 8700 Nesna Zahltunet borettslag ligger i Strandveien ved gamle Zahlbutikken på Nesna. Atkomsten

Detaljer

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS Rev. Dato: 4.0.015 PROSJEKT: ASHEIMTUNET 0 REKKEHUS Rekkehus B, B3, B5 og B6 Klar til egeninnsats Hvert rekkehus har en parkeringsplass i lukket parkeringsanlegg; type «Multiparkering». Bolig nr. Type

Detaljer

Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2

Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Salg: Salg av boligene til forbrukere er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer).

Detaljer

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Eiendommen Borettslaget bygges som ett bygg på 4 etasjer og ligger på eiet grunn med betegnelsen gnr.300 bnr.1590 og 1618 i Fredrikstad kommune. I byggets U.etasje etableres

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Jærveien 201B Prisliste Dato: 20.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Enebolig Bolig 1 Bolig 1 175 m² 377 m² 4 kr 62 006 Solgt Enebolig Bolig 2 Bolig 2 175 m² 322 m² 4 kr 60 006 Solgt Enebolig

Detaljer

Gjønneshagen boligsameie 1 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 19.09.2014 - revidert:24.09.14, 29.09.2014

Gjønneshagen boligsameie 1 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 19.09.2014 - revidert:24.09.14, 29.09.2014 Leveransebeskrivelse Side 1 av 7 Gjønneshagen boligsameie 1 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 19.09.2014 - revidert:24.09.14, 29.09.2014 Leveransebeskrivelse Innledning Skanska Bolig sitt prosjekt

Detaljer

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16 GENERELT OM ANDRE BYGGETRINN Salgsobjekt: Boligene inneholder: Arealer: Tre horisontaldelte tomannsboliger med til sammen seks selveierleiligheter på Flekkerøy utenfor Kristiansand. Disse tomannsboligene

Detaljer

PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet. BRA ca bolig. Utv.bod Carport. Gnr. 45 Bnr. 496 261 m2 42 m2 1 3 SOLGT

PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet. BRA ca bolig. Utv.bod Carport. Gnr. 45 Bnr. 496 261 m2 42 m2 1 3 SOLGT Dato: 18.03.16 PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet Bolig Adresse Sørbøveien 133 Sørbøveien 135 Sørbøveien 137 Sørbøveien 139 Sørbøveien 141 Gnr/Bnr. BRA ca bolig BRA ca Utv.bod Carport

Detaljer

5 grader Øst. Salgsprospekt del 2. Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere Rogaland Org. nr. 977 040 949 20.09.2013 Side 1

5 grader Øst. Salgsprospekt del 2. Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere Rogaland Org. nr. 977 040 949 20.09.2013 Side 1 5 grader Øst Salgsprospekt del 2 SALG Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbruker om oppføring av ny bustad med mer). EIENDOMMEN Gnr. 53 Bnr. 206 Snr. 2 i STAVANGER

Detaljer

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no 18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs nye boligprosjekt Kransebakken som ligger sentralt til på Solheim

Detaljer

PRISLISTE STOKKANDVEIEN

PRISLISTE STOKKANDVEIEN PRISLISTE STOKKANDVEIEN BOLIG BRUKSAREAL 7A 7B 125 m2 125 m2 TOMT Ca. 500 m2 Ca. 500 m2 PRIS STATUS 2 790 000,SOLGT Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk

Detaljer

Dovrekvartalet D4. Takterrasse TOWER1 D1. Illustrasjon. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata. Toglinjer.

Dovrekvartalet D4. Takterrasse TOWER1 D1. Illustrasjon. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata. Toglinjer. Plantegninger Dovrekvartalet er et leilighetsbygg i 6 etasjer med 17 leiligheter. Underetasjen består av næring og duplex-leiligheter som ikke tilhører Dovrekvartalet Borettslag. Alle balkongene i er innglasset.

Detaljer

Mosterøy, Skorpefjell

Mosterøy, Skorpefjell Mosterøy, Skorpefjell Prisliste Dato: 10.6.2016 Type ID BRA Tomt areal Sov. Bod Pris Rekkehus 1 101.3 m² 305 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 2 101.3 m² 202 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 3 101.3 m² 225 m² 2 23,3

Detaljer

MODERNE TO-MANNSBOLIG, SENTRALT I ROLIGBOLIGSTRØK "FANA"

MODERNE TO-MANNSBOLIG, SENTRALT I ROLIGBOLIGSTRØK FANA MODERNE TO-MANNSBOLIG, SENTRALT I ROLIGBOLIGSTRØK "FANA" Status Eieform Boligtype Ledig Eier (Selveier) Tomannsbolig Pris 6 250 000,- Kr.10624 Primærrom 114 M² Brukesareal 167 M² Soverom 3 Rom 5 Etasje

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG BRA P-ROM CARPORT ANT. SOV PRIS PRIS STR. TOMT. STATUS m 2 m 2 + Utv.Bod FASE I/II INKL. OMK.

Detaljer

TØMMERLIA 8 A, ASMALØY.

TØMMERLIA 8 A, ASMALØY. a TØMMERLIA 8 A, ASMALØY. Prisantydning kr. 2 450 000,- SOLRIK OG LETTSTELT ENDESEKSJON GRENSENDE TIL FRIOMRÅDE MED FRITTSTÅENDE BOD OG GARASJE. KORT VEI TIL SKOLE, BARNEHAGE, KOLONIALBUTIKK, STRENDER

Detaljer

ØSTREGATE 1 - LILLESAND

ØSTREGATE 1 - LILLESAND ØSTREGATE 1 - LILLESAND Prisantydning: NOK 2.500.000,- + ca. 2,6 % i omk. til Staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen ABCenter Næring ØSTREGATE 1 - LILLESAND Forretningslokal med god eksponering. BTA

Detaljer

Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter

Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter Leilighet nr. BRA areal P-rom Uteplass Pris Pris inkl. Omk. 9 5 5 2.590.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.990.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.590.000,-

Detaljer

Bo på solsiden av Førresfjorden

Bo på solsiden av Førresfjorden Bo på solsiden av Førresfjorden De kan se frem til gode dager de som kjøper leilighet i Småje 2 Godt å komme hjem til Småje! Bo på solsiden av Førresfjorden Av og til sier et bilde mer enn 30.000 ord.

Detaljer

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1 Prisliste Bygg 1 29.04.2015 Leil. Nr. Etasje Ant.rom BRA P- Rom Pris Husbank Dok. Totale omk. U0101 U 3 58 54 2790000 2232000 10900 12122 U0102 U 3 56 51 2990000 2392000 10520 11742 H0101 1 2 43 39 2390000

Detaljer

Seljeveien 31, 33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og ronnskjenna

Seljeveien 31, 33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og ronnskjenna Leveransebeskrivelse Side 1 Seljeveien 31, 33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og ronnskjenna Oslo 30.01.2012 rev. 27.08.2012 Leveransebeskrivelse Innledning Området er delt inn i fem felt, A til E, der

Detaljer

Kværnerlia borettslag, Hus B og C Salgsprospekt del 2 31.03.2015

Kværnerlia borettslag, Hus B og C Salgsprospekt del 2 31.03.2015 1 Kværnerlia borettslag, Hus B og C Salgsprospekt del 2 31.03.2015 SALG Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Buofl) (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer). EIENDOMMEN

Detaljer

Sameie Prosjektet Maren Handlerkvartalet vil bh etablert som ett eierseksjonssameie bestående av både bolig- og næringsseksjoner

Sameie Prosjektet Maren Handlerkvartalet vil bh etablert som ett eierseksjonssameie bestående av både bolig- og næringsseksjoner Maren Handlerkvartalet, 52 selveierleiligheter Leveransebeskrivelse Oslo, 4 203 Innledning _ Maren Handlerkvartalet vil bestå av 52 boliger fordelt på 3 oppganger Videre er det ca 780 m2 næring i plan

Detaljer

Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke

Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke Adresse Ca BRA Ca P ROM Carport Ca. Kvm. Ca. Kvm. Ca. Kvm. Ca tomt målt fra situasjonskart. Bolig nr. 1 108 kvm. 99 kvm. 20 kvm. 279 kvm Bolig nr. 3 111 kvm.

Detaljer

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Prisliste Dato: 04.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus IB1 Krabbavikveien 1 145 m² 388 m² 3 125 m² kr 33 131 Solgt Rekkehus IB1 Krabbavikveien

Detaljer

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå selges det 20 leiligheter midt i sentrum av Mo i Rana. Eiendommen vil bestå

Detaljer

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS Rev. Dato: 10.04.2014 PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS Rekkehus B22, B23, B25 og B26 Klar til egeninnsats Hvert rekkehus har en parkeringsplass i lukket parkeringsanlegg; type «Multiparkering». Bolig

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer

Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5

Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5 Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5 Bolig Gnr og Bnr Ca. BRA Ca. P - Rom Ca tomtestr. Salgspris * Salpgspris + Omk. Litlabergarmen 5 Gnr : 32 Bnr 1358 163 kvm 155 kvm ca 361 kvm 5 575 000,- 5 628 756,-

Detaljer

PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD REKKEHUS

PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD REKKEHUS PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD REKKEHUS Klar for egeninnsats Bolig Adresse Ca BRA inkl. uinnredet 3. etasje Ca. Tomteareal *Soverom Omkostninger tillegg til kjøpesum** Salgspris Egeninnsats I Roald Amundsensveg

Detaljer

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D Prisantydning 2 390 000,- + omk. av tomt P-rom / bra: ca. 71,8 m 2 Tomtestørrelse ca. 1279,8 m 2 (Felles) Byggeår 2015 Eiendomstype Leilighet Innhold Kort om Fjellsvegen 76 D 5 Velkommen til Øvre Fjelde

Detaljer

Salgsoppgave. Eier/selger Fornebu Panorama AS står som selger av boligprosjektet Fornebu Panorama. Eier av Fornebu Panorama AS er KLP Eiendom AS.

Salgsoppgave. Eier/selger Fornebu Panorama AS står som selger av boligprosjektet Fornebu Panorama. Eier av Fornebu Panorama AS er KLP Eiendom AS. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Eiendommen gnr. 341, bnr. 14 og 15 i Bærum kommune. Bnr. 14 har adresse Dagny Bergers vei 2. Bnr. 15 har adresse Forneburingen 203 til 207. Eier/selger Fornebu Panorama

Detaljer

SANDVED TRINN 2 Felt C

SANDVED TRINN 2 Felt C SANDVED TRINN 2 Felt C Kjøper kan trekke ut maler- og gulvleggerarbeid for kr 200 000,- inkl.mva (Våtrom blir levert ferdig fra utbygger) Innflytting: Felt E og F : senest 15.06.2014 Felt B og D : senest

Detaljer

PORTALEN LILLESTRØM BYGG A

PORTALEN LILLESTRØM BYGG A PORTALEN LILLESTRØM BYGG A SALGSOPPGAVE del 2 SALG: Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer). SELGER: Portalen Boliger AS. Org.nr:

Detaljer

SENTERVEIEN 40-54 Prisantydning fra kr. 525.000 til kr.1.625.000

SENTERVEIEN 40-54 Prisantydning fra kr. 525.000 til kr.1.625.000 SENTERVEIEN 40-54 Prisantydning fra kr. 525.000 til kr.1.625.000 + ca. 2,6% omk. til staten Eiendomsmegler MNEF: Per Marius Arntsen SENTERVEIEN 40-54 FULLT MØBLERTE SELVEIERLEILIGHETER AREALER BRA FRA

Detaljer

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler TRONDHEIM SØR 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler Adresse: Ivar Lykkes Vei 10 Totalt areal: 2.etg. ca.1380 + 3. etg ca. 300 + 440 kvm BTA inkl. andel fellesareal. Byggeår: 2014/ 2015 Prisantydning:

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

Seljeveien 31, 33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo rev

Seljeveien 31, 33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo rev Leveransebeskrivelse Side 1 Seljeveien 31, 33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 30.01.2012 rev. 27.08.2012 Leveransebeskrivelse Innledning Området er delt inn i fem felt, A til E, der Seljeveien

Detaljer

ALVANUTLIA AKSDAL. Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840.

ALVANUTLIA AKSDAL. Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840. Oppdragsnr.: 570121 ALVANUTLIA AKSDAL TOMANNSBOLIG Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840.000,- + omk Megler: Jan Audun Lutro/Jan

Detaljer

Malmheim. 8 Leiligheter

Malmheim. 8 Leiligheter Malmheim 8 Leiligheter Leilighet Etasje BRA (ca) P.rom (ca) Sov. Salgspris Salgspris Inkl. omkostn. Status H0101-A 1 43 m2 39 m2 1 1 690 000,- 1 696 556,- SOLGT H0102-B 1 58 m2 54 m2 2 2 150 000,- 2 158

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

MEGLERHUSET ARENDAL AS NØKKELINFORMASJON NABOLAGSPROFIL PRISLISTE VEGSTATUS/LEDNINGSKART KOMMUNEPLAN/REGULERINGSPLAN BYGNINGSTEGNINGER

MEGLERHUSET ARENDAL AS NØKKELINFORMASJON NABOLAGSPROFIL PRISLISTE VEGSTATUS/LEDNINGSKART KOMMUNEPLAN/REGULERINGSPLAN BYGNINGSTEGNINGER NØKKELINFORMASJON NABOLAGSPROFIL PRISLISTE VEGSTATUS/LEDNINGSKART KOMMUNEPLAN/REGULERINGSPLAN BYGNINGSTEGNINGER LEVERANSEBESKRIVELSE M/TILBEHØR KJØPETILBUD MEGLERHUSET ARENDAL AS NØKKELINFORMASJON ADRESSE:

Detaljer

Salgsoppgave. Adresse og matrikkelnummer Fernanda Nissens gate 5-7, 0484 Oslo. Eiendommen gnr. 77, bnr. 126 i Oslo kommune

Salgsoppgave. Adresse og matrikkelnummer Fernanda Nissens gate 5-7, 0484 Oslo. Eiendommen gnr. 77, bnr. 126 i Oslo kommune Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Fernanda Nissens gate 5-7, 0484 Oslo. Eiendommen gnr. 77, bnr. 126 i Oslo kommune Eier/ selger JM Norge AS (JM) står som selger av boligprosjektet Elvelunden. Hjemmelshaver

Detaljer

Dovrekvartalet D1 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata.

Dovrekvartalet D1 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata. Plantegninger Dovrekvartalet er et leilighetsbygg i 7 etasjer med totalt 18 leiligheter. Føstre etasje består av næringslokaler, samt inngang til boligene. De andre etasjene har også noen næringslokaler.

Detaljer

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde BYGGETRINN 2 9 eierseksjoner 1 INNHOLD 15.08.17 4 Informasjon om prosjektet 5 Beliggenhet 7 Plantegning 10 Prisinformasjon og avtalevilkår 11 Kontaktinfo

Detaljer

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS!

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! SMITH PETERSEN GATE 3 BTA 580 m² BYGGEÅR 1984 TOMT 210 m² Prisantydning 7.500.000 kr + ca. 2,6% omk. til staten. OPPDRAGSNUMMER: 9-0001/14 PER MARIUS ARNTSEN EIENDOMSMEGLER

Detaljer

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL Innhold: Salgsoppgave del 2 Leveransebeskrivelse og romskjema Prisliste Kjøpetilbudskjema Akseptert av selger Sted/dato.. / / KJØPETILBUD

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring Partene (Heretter kalt Kjøper) TØNSBERG-NØTTERØY

Detaljer

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt Sørbøhagane Prisliste Dato: 30.12.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus Faksavolltunet 2 113 m² 143.7 m² 3 106.3 m² Solgt Rekkehus Faksavolltunet 4 113 m² 109.3 m² 3 106.3 m² Solgt

Detaljer

Møllers Hage - Peter Møllers vei 15, Oslo Leveransebeskrivelse Oslo 15.10.2015

Møllers Hage - Peter Møllers vei 15, Oslo Leveransebeskrivelse Oslo 15.10.2015 Møllers Hage - Peter Møllers vei 15, Oslo Leveransebeskrivelse Oslo 15.10.2015 Leveransebeskrivelse Innledning Skanska Bolig AS sitt boligprosjekt Møllers Hage vil bestå av totalt ca. 165 leiligheter fordelt

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE (fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31) 1 Eiendommen formål Eierseksjonssameiet (heretter kalt "Sameiet") omfatter de

Detaljer

Seljeveien 25 og 29. Oslo , rev Side 1 av 7

Seljeveien 25 og 29.  Oslo , rev Side 1 av 7 Oslo 28.04.2011, rev. 28.06.2011 Side 1 av 7 Leveransebeskrivelse Innledning Området er delt inn i fem felt, A til E, der Seljeveien 1 13(felt A), Seljeveien 15 og 17 (halve felt B) og Frydenbergveien

Detaljer

Garasje pluss kr. Leilighetspris 220.000,- nei nei. SOLGT SOLGT 5 150 000 * Uteplass/hage er inkludert platting. ,, Ja 5 370 000

Garasje pluss kr. Leilighetspris 220.000,- nei nei. SOLGT SOLGT 5 150 000 * Uteplass/hage er inkludert platting. ,, Ja 5 370 000 Prisliste for Seljeveien 1 og på Frydenberg. Selveierleiligtieter. Seljeveien 1. Antatt ferdig senest 1.1.01. Leil. nr 1 ETASJE 1-11 1-1 1-1 flh «n Type As Afl* Snr. 1 Antall rom Energi klasse D flh V

Detaljer

ELVEROMSFELTET TORPA - PROSJEKTERT ENEBOLIG I NYTT BOLIGFELT - 3 SOVEROM - FIN UTSIKT - GANGAVSTAND TIL BARNEHAGE/SKOLE

ELVEROMSFELTET TORPA - PROSJEKTERT ENEBOLIG I NYTT BOLIGFELT - 3 SOVEROM - FIN UTSIKT - GANGAVSTAND TIL BARNEHAGE/SKOLE ELVEROMSFELTET TORPA - PROSJEKTERT ENEBOLIG I NYTT BOLIGFELT - 3 SOVEROM - FIN UTSIKT - GANGAVSTAND TIL BARNEHAGE/SKOLE Status Eieform Boligtype Ledig Eier (Selveier) Enebolig Pris 2 590 000,- 2 590 000,-

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES PROSJEKT: Blåsenborg, 4317 SANDNES UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG TOMT, M 2 BRA, M 2 P-ROM M 2 GARASJE/ PRIS PRIS INK. OMK. STATUS CA CA CA BOD M 2

Detaljer

Utsiktsleiligheter SVEIVEN

Utsiktsleiligheter SVEIVEN SKÅREDALSTOPPEN Utsiktsleiligheter SVEIVEN VED FOTEN AV BYENS VAKRE FRILUFTSOMRÅDER OM PROSJEKTET: Skåredalstoppen er perfekt for deg som ønsker en stilfull og moderne leilighet i et nyetablert boligområde

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Tananger, Ørnaberget Prisliste Dato: 17.7.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet K2B K2B - H0203 97 m² 3 kr 3 990 000 Leilighet K2B K2B - H0302 110 m² 2 kr 4 490 000 Leilighet K3A K3A - U0102 119

Detaljer

Prisliste Skadbergtunet, Sola

Prisliste Skadbergtunet, Sola Litlaberget, Skadbergtunet Bolig nr. Ca. BRA Ca. primærrom kvm. *Boligene leveres klar for gulv, gulvlister og malerarbeid. Omkostninger i tillegg til kjøpesummen: Dokumentavgift 2,5% av tomteverdien (

Detaljer

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde 9 eierseksjoner 1 INNHOLD 28.04.17 4 Informasjon om prosjektet 5 Beliggenhet 7 Plantegning 10 Prisinformasjon og avtalevilkår 11 Kontaktinfo 2 FLEKSIBLE

Detaljer

HJEMMELSHAVER Selger er ikke selv hjemmelshaver til eiendommen gnr. 158, bnr. 133, men har generalfullmakt fra hjemmelshaver.

HJEMMELSHAVER Selger er ikke selv hjemmelshaver til eiendommen gnr. 158, bnr. 133, men har generalfullmakt fra hjemmelshaver. VIKTIGE OPPLYSNINGER SELGER Hyggeveien 5 AS Org.nr: 994 870 890 / Sørkedalsveien 10 A, 0369 OSLO HJEMMELSHAVER Selger er ikke selv hjemmelshaver til eiendommen gnr. 158, bnr. 133, men har generalfullmakt

Detaljer

Maren Handlerkvartalet, 52 selveierleiligheter Leveransebeskrivelse

Maren Handlerkvartalet, 52 selveierleiligheter Leveransebeskrivelse Maren Handlerkvartalet, 52 selveierleiligheter Oslo, 24.04.2013 sist revidert 03.03.2015,13.10.15 Innledning Maren Handlerkvartalet består av 52 boliger fordelt på 3 oppganger. Videre er det ca 780 m2

Detaljer

1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r by g g e t f o r f r e m t i d e n

1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r by g g e t f o r f r e m t i d e n 1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r b y g g e t f o r f r e m t i d e n www.kransebakken.no Utsikten fra 3. etasje på Kransebakken. Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs

Detaljer

TOPPELIA Felt B8. 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole

TOPPELIA Felt B8. 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole TOPPELIA Felt B8 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole TOPPELIA Det er gitt rammeløyve for oppføring av to tomannsboliger og én firemannsbolig

Detaljer

CARPORT KVM TOTALSUM INKL.OMK*

CARPORT KVM TOTALSUM INKL.OMK* MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA ( inkl utv bod) CARPORT TOTALSUM INKL.OMK* PRIS * STATUS 37 389 183 13 6 247 506 6 190 000 39 380 169 13 5 947 506 5 890 000 41 363 159 13 4 947 506 4 890

Detaljer

WINGEJORDET. Eiendommen fra A-Å

WINGEJORDET. Eiendommen fra A-Å WINGEJORDET Eiendommen fra A-Å Ansvarlig megler Navn: Øystein Liverud, telefon 91884174 Tittel: Daglig leder/megler DNB Eiendom AS, Avd. Nybygg Adresse: Postboks 60, Bragernes, 3001 DRAMMEN org.nr. 910

Detaljer

STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE

STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE Prisliste 32 leiligheter 20 Solgte 12 kjekke leiligheter igjen. ETASJE 3 KVM BRA KVM P-ROM TERRASSE PRIS Totalsum innk. Omkostninger Husbank lån 3.01 72,7 69,1 23,9 3.550.000

Detaljer

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Heimansåsen Felt B1 er den neste eiendommen på Heimansåsen hvor OBOS Nye Hjem legger ut et

Detaljer