Ferieundersøkelsen 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ferieundersøkelsen 2005"

Transkript

1 Norges offisielle statisikk D 365 Ferieundersøkelsen 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2 Norges offisielle statisikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk, statistikk fra statistiske regnskapssystemer og resultater fra spesielle tellinger og undersøkelser. Serien har først og fremst referanse- og dokumentasjonsformål. Presentasjonen skjer vesentlig i form av tabeller, figurer og nødvendig informasjon om datamaterialet, innsamlings- og bearbeidingsmetoder, samt begreper og definisjoner. I tillegg gis det en kort oversikt over hovedresultatene. Serien omfatter også publikasjonene Statistisk årbok og Svalbardstatistikk. Statistisk sentralbyrå, januar 2007 Standardtegn i tabeller Symbol Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen, Tall kan ikke forekomme. vennligst oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. Oppgave mangler.. Oppgave mangler foreløpig... ISBN Trykt versjon Tall kan ikke offentliggjøres : ISBN Elektronisk versjon Null - ISSN Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Emnegruppe Foreløpige tall * Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien Trykk: Statistisk sentralbyrå Desimalskilletegn,

3 Norges offisielle statisikk Ferieundersøkelsen 2005 Forord I denne publikasjonen legger Statistisk sentralbyrå fram hovedresultatene og dokumentasjon av Ferieundersøkelsen. Datainnhentingen er utført av Seksjon for intervjuundersøkelser. Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk har bearbeidet data og publisert statistikken. Statistikken er tilpasset EUs turismedirektiv, Council Directive 95/57/EC of 23 November 1995 on the collection of statistical information in the field of tourism. Direktivet krever statistikk om nordmenns feriereiser på tre nivåer: person, ferietur og overnattinger. Publikasjonen gir blant annet opplysninger om forskjellige befolkningsgrupper sine ferievaner, herunder reisemål, overnattingstyper og transportmiddel. Hovedresultater fra Ferieundersøkelsen er tilgjengelig på Statistisk sentralbyrås websider på Internett under emne: Tidsbruk ( Rådgiver Nina Arnesen har stått for arbeidet med publikasjonen. Ansvarlig seksjonsleder er Leiv Solheim, Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk. Statistisk sentralbyrå, Oslo/Kongsvinger, 1. november 2006 Øystein Olsen Nils Håvard Lund Statistisk sentralbyrå 3

4 Ferieundersøkelsen 2005 Norges offisielle statisikk Innhold Forord... 3 Innhold... 4 Figurregister... 5 Tabellregister Hovedresultater Bakgrunn og formål Formål og historie Brukere og anvendelsesområder Om produksjon av statistikken Omfang Datakilder Utvalg Datainnsamling Kontroll og revisjon Beregninger Konfidensialitet Begreper, variabler og grupperinger Definisjon av de viktigste begreper og variabler Standard klassifikasjoner Feilkilder og usikkerhet Måle- og bearbeidingsfeil Frafallsfeil Utvalgsfeil Andre feil Sammenliknbarhet og sammenheng Sammenliknbarhet over tid og sted Sammenheng med annen statistikk Tilgjengelighet Publikasjoner og andre lenker Lagring og anvendelser for grunnmaterialet Tidligere utgitt på emneområdet De sist utgitte publikasjonene i serien Norges offisielle statistikk Statistisk sentralbyrå

5 Norges offisielle statisikk Ferieundersøkelsen 2005 Figurregister 1. Antall ferieturer til de mest besøkte utlenlandske feriemålene Andel nordmenn på ferietur Prosent Forventet standardavvik for observerte prosentandeler ved ulike utvalgsstørrelser...10 Tabellregister 1. Antall personer på ferietur etter viktigste feriemål i ulike befolkningsgrupper Antall ferieturer etter viktigste feriemål og etter ulike kriterier Andel personer etter antall ferieturer og gjennomsnittlig antall ferieturer per person i ulike befolkningsgrupper Antall ferieturer etter viktigste reisemål i ulike befolkningsgrupper Antall overnattinger etter viktigste feriemål og gjennomsnittlig antall overnattinger per person og per ferietur etter ulike kriterier Andel personer på ferietur, etter sesong i ulike befolkningsgrupper Prosent Antall ferieturer etter viktigste feriemål og etter ulike kriterier. Sommer Statistisk sentralbyrå 5

6 Ferieundersøkelsen 2005 Utlandet mest populært 1. Hovedresultater Norges offisielle statisikk I 2005 reiste vi på 3,1 millioner lange ferieturer til utlandet. Dette er det høyeste som er målt og er en økning på 37 prosent siden Folk bosatt i østlandsområdet (Akershus og Oslo, Hedmark og Oppland og Sør-Østlandet) stod for over 50 prosent av utenlandsturene. 2,6 millioner nordmenn i alderen år var på i alt 5,9 millioner ferieturer med minimum fire overnattinger i Dette er en økning i antall ferieturer på 1,4 prosent fra året før. Antall turer med Norge som feriemål fortsatte å gå ned, slik at all veksten i ferieturer skjedde for utenlandsturene. Av 55 millioner overnattinger i fjor, var 59 prosent i utlandet. Spania er fortsatt det mest populære feriemålet for nordmenn, i 2005 reiste vi på over en halv million ferieturer dit. Sverige fulgte deretter som populært feriemål og gikk forbi Danmark på en tredjeplass. Frankrike på femteplass økte med hele 40 prosent fra 2004 til Nordmenns viktigste feriemål i Norge var vestlandsfylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, deretter regionen Buskerud, Oppland og Hedmark. Figur 1. Antall ferieturer til de mest besøkte utlenlandske feriemålene Spania Sverige Danmark Hellas Frankrike Storbritannia Italia Tyrkia Tyskland USA Fly til utlandet Fly er nå det viktigste transportmiddelet, foran personbilen, på nordmenns ferieturer. I 2005 benyttet vi fly på 46 prosent av alle ferieturene, og på hele 74 prosent av utenlandsturene. Antall ferieturer med fly økte med 12 prosent fra 2004, mens personbilbruken gikk ned med 6 prosent for samme periode. Også Avinor sin statistikk over passasjertrafikk med fly viser økt utenlandstrafikk i 2005, og den har økt 30 prosent siden På utenlandsturene var det hoteller som var den viktigste innkvarteringstypen, mens vi på Norgesferien helst benyttet egen feriebolig eller annen type privat overnatting. Kvinner reiste mest 76 prosent av befolkningen bosatt i Norge i alderen år var på ferieturer i Andelen kvinner og menn som reiser på ferietur er nesten lik. Gjennomsnittlig antall ferieturer i befolkningen var 1,7 ferieturer per person. Blant de ferierende er det 2,2 ferieturer per person. Kvinner reiste også i 2005 på flere ferieturer enn menn, 54 prosent av alle turene ble foretatt av kvinner. 6 Statistisk sentralbyrå

7 Norges offisielle statisikk Ferieundersøkelsen 2005 Figur 2. Andel nordmenn på ferietur Prosent Prosent Akershus og Oslo hadde den høyeste andelen av personer som reiste på ferietur også i 2005, med 86 prosent av befolkningen. Personer bosatt i Hedmark og Oppland reiste minst på ferietur, med 67 prosent av befolkningen. 53 prosent av ferieturene foretas av personer med husholdningsinntekt over kr. Andelen husholdninger med samlet husholdningsinntekt over kr, var i 2004 på 37 prosent. Stadig flere på sommerferie til utlandet Sommeren er helt klart den mest populære feriesesongen, 65 prosent av befolkningen reiste på ferietur sommeren Antall sommerferieturer i Norge fortsatte å gå ned også i For første gang reiste vi på flere turer til utlandet enn i Norge i sommermånedene mai til og med august. Det blir stadig mer populært å reise på ferie på vinteren, i fjor reiste 1 av 4 på vinterferie. Forbruk Det totale forbruket på ferieturer i 2005 var 41,8 milliarder kroner, 10,1 milliarder av dette ble brukt i Norge og 31,7 milliarder i utlandet. Det totale forbruket på pakketurer var 6,3 milliarder kroner. Tabell 1. Totalt ferieforbruk og forbruk på pakketurer Milliarder kroner Totalt ferieforbruk Derav forbruk på pakketurer I alt Innenlandsreisereisereisereiser Utenlands- Innenlands- Utenlands- I alt ,638 9,537 22,100 5,252 0,106 5, ,451 9,368 25,053 6,118 0,206 5, ,391 9,448 23,943 6,591 0,202 6, ,681 8,268 25,413 6,184 0,178 6, ,932 9,022 24,910 5,045 0,160 4, ,828 9,751 29,078 6,081 0,166 5, ,790 10,060 31,729 6,343 0,128 6, Bakgrunn og formål 2.1. Formål og historie Formålet er å kartlegge nordmenns ferievaner i Norge og utlandet. Undersøkelsen ble etablert i 1968 med undersøkelser hvert 4. år fram til Undersøkelser er gjennomført i 1991/92, 1992/93 og 1993/94 samt årlige undersøkelser fra Statistisk sentralbyrå 7

8 Ferieundersøkelsen 2005 Norges offisielle statisikk 2.2. Brukere og anvendelsesområder Statistikken benyttes av Innovasjon Norge og andre organisasjoner innen reiselivet, samt internasjonale organisasjoner som Eurostat. Kartleggingen av nordmenns ferievaner er viktig som grunnlag for forskning. 3. Om produksjon av statistikken 3.1. Omfang Statistikken omfatter et utvalg av den norske befolkning i alderen år og deres reisevirksomhet når det gjelder ferieturer med minst 4 overnattinger Datakilder Statistisk sentralbyrås Omnibusundersøkelse, Befolkningsregisteret kombinert med telefonintervju/cati Utvalg Ferieundersøkelsen er basert på et representativt utvalg av nordmenn i alderen år Datainnsamling Datainnsamlingen foregår i all hovedsak ved telefonintervju Kontroll og revisjon Det benyttes PC under intervjuet. Intervjueren leser spørsmålene fra skjermen og registrerer svarene direkte. Slik reduseres blant annet mulighetene for å stille feil spørsmål til intervjuobjektet. Svarene lar seg dessuten lettere kontrollere i form av ferdig programmerte grenser for gyldige svar Beregninger Det innsamlede materialet skal representere hele den norske befolkningen i aldersgruppen år, ikke bare nivået for utvalget. Datamaterialet etterstratifiseres i fire aldersgrupper (16-24 år, år, år og år) og kjønn, i alt 8 strata. Alle summerbare variabler som antall personer på reise, antall reiser og antall overnattinger multipliseres med en faktor som er lik befolkningen i den aktuelle strata dividert på antall respondenter i samme strata Konfidensialitet Ikke relevant. 4. Begreper, variabler og grupperinger 4.1. Definisjon av de viktigste begreper og variabler Opplysningen i ferieundersøkelsen er knyttet til tre ulike nivåer; til personen, til turen og til overnattingene. De ulike nivåene belyser feriemønsteret på forskjellige måter. Ferietur Ferietur omfatter opphold utenfor helårsboligen med ferieformål av minimum 4 overnattingers varighet. 8 Statistisk sentralbyrå

9 Norges offisielle statisikk Ferieundersøkelsen 2005 Overnatting Bosted Reisemål Sesonger Viktigste reisemål Hovedtransportmiddel Forbruk Om man har vært på et sted over natten regnes det som en overnatting uansett om man sov eller ei. Intervjuobjektets bosted grupperes etter landsdel: Akershus og Oslo. Oppland og Hedmark. Sør-Østlandet er Østfold, Vestfold, Buskerud og Telemark. Rogaland og Agder. Agder er Aust-Agder og Vest-Agder. Vestlandet er Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Trøndelag er Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Nord-Norge er Nordland, Troms, Finnmark. Grupperingen av innenlandske feriemål, er følgende: Akershus og Oslo. Buskerud, Oppland og Hedmark. Østfold og Vestfold. Agder og Telemark. Agder er Aust-Agder og Vest-Agder. Vestlandet er Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Trøndelag er Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Nord-Norge er Nordland, Troms, Finnmark. Ferieåret 2005 er inndelt i følgende sesonger: Vinter: Fra 1. januar 2005 til 10. mars Påske: Fra 11. mars 2005 til 28. mars Vår: Fra 29. mars 2005 til 30. april Sommer: Fra 1. mai 2005 til 31. august Høst: 1. september 2005 til 9. desember Jul: Fra 10. desember 2005 til 31. desember Viktigste reisemål defineres ut fra hvor personen har flest overnattinger. Om personen har overnattet like mange netter på flere steder velges den første som viktigste reisemål. Det viktigste transportmiddelet som ble brukt til og fra hovedreisemålet. Forbruk gjelder de totale utgiftene intervjuobjektet (IO) brukte på reisen. Både de utgiftene IO selv dekket og det andre eventuelt andre betalte for IO er med, som reisekostnader, overnatting, mat o.a. i forbindelse med reisen Standard klassifikasjoner Regionale inndelinger. En oversikt over standarder i norsk offisiell statistikk. Statistisk sentralbyrå. NOS C Feilkilder og usikkerhet 5.1. Måle- og bearbeidingsfeil Målefeil (intervjuobjektet gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i forbindelse med koding av avgitte svar), er forsøkt unngått ved oppbygging av et kontrollsystem. En kan likevel ikke garantere at alle feil oppdages. Omfanget av innsamlings- og bearbeidingsfeil er ukjent Frafallsfeil Enhetsfrafallet er mellom 30 og 35 prosent. Produksjonsmetoden retter opp for skjevheter mellom aldersgrupper for menn og kvinner, men for frafallet innen hver gruppe definert ved alder og kjønn, gjøres det ikke spesielle tiltak. Det partielle Statistisk sentralbyrå 9

10 Ferieundersøkelsen 2005 Norges offisielle statisikk frafallet, det vil si at intervjuobjektet har unnlatt å svare på minst ett av spørsmålene i undersøkelsen, er minimalt Utvalgsfeil Resultatene fra undersøkelsen bygger kun på svar fra de personer som gav oppgave (nettoutvalget). Frafallet skyldes hovedsakelig at intervjuobjektet nektet å svare eller ikke var å treffe. Vi kjenner ikke til om de som ikke var å treffe var på reise eller hadde andre grunner for ikke å delta. Om grunnen var at de var på reise, vil fordelingen for denne variabelen være annerledes blant de som svarte (nettoutvalget) enn blant de som ble forsøkt intervjuet (bruttoutvalget). I slike tilfeller oppstår utvalgsskjevhet. Utvalgsskjevhet i forhold til en variabel medfører ikke nødvendigvis at nettoutvalget er skjevt i forhold til andre variabler. Fordi resultatene bygger på opplysninger fra et utvalg av den befolkningen som undersøkelsen dekker, er det knyttet en viss usikkerhet til dem. Denne usikkerheten kalles utvalgsvarians. I og med at utvalget er trukket etter reglene for tilfeldig utvalg, er det mulig å beregne hvor stor denne utvalgsvariansen kan ventes å bli. Et hyppig mål på usikkerheten i resultatet for en variabel, er standardavviket til den observerte verdien av dette kjennemerket. Størrelsen på dette standardavviket avhenger av tallet på observasjoner i utvalget, måten utvalget er trukket på og av fordelingen til den aktuelle variabelen i befolkningen. Fordelingen i befolkningen kjenner vi ikke, men det er mulig å anslå standardavviket i utvalgsfordelingen ved hjelp av observasjonene i utvalget. Det er ikke foretatt egne beregninger av slike anslag for denne undersøkelsen. Figur 3 viser likevel størrelsen på standardavviket for observerte prosentandeler ved ulike utvalgsstørrelser for et utvalg som er trukket etter Statistisk sentralbyrås utvalgsplan. Av figuren går det fram at usikkerheten øker når antall observasjoner minker og når prosenttallet nærmer seg 50. Figur 3. Forventet standardavvik for observerte prosentandeler ved ulike utvalgsstørrelser Antall observasjoner 5/95 10/90 15/85 20/80 25/75 30/70 35/65 40/60 50/ ,4 7,5 8,9 10,0 10,8 11,5 11,9 12,2 12,5 50 3,8 5,2 6,2 7,0 7,6 8,0 8,3 8,6 8, ,7 3,7 4,4 4,9 5,3 5,6 5,9 6,0 6, ,9 2,6 3,1 3,5 3,8 4,0 4,1 4,3 4, ,5 2,1 2,5 2,8 3,1 3,2 3,4 3,5 3, ,2 1,6 2,0 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2, ,8 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 1,8 1,9 1, ,8 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1, ,7 0,9 1,1 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1, ,6 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1, Andre feil I undersøkelser frem til og med ferieåret 2002 var det avvik mellom ferieåret og kalenderåret. Ferieåret gikk fra november året før til oktober i det gjeldende året. Endringen til å følge kalenderåret påvirker jule- og høstsesongene. Tidligere var julesesongen fra året før, og høstsesongen var satt sammen av november og deler av desember av året før og september og oktober i det aktuelle året. Fra og med 2003 følges kalenderåret. 10 Statistisk sentralbyrå

11 Norges offisielle statisikk Ferieundersøkelsen Sammenliknbarhet og sammenheng 6.1. Sammenliknbarhet over tid og sted Statistikken i sin nåværende form ble etablert i 1997 og revidert i 2000 for å tilpasses kravene fra Eurostat. Siden 1997 er den gjennomført som en årlig undersøkelse. I tillegg finnes det tilsvarende ferieundersøkelser i Statistisk sentralbyrå sin regi for hvert 4. år tilbake fra 1986 til Disse undersøkelsene er sammenliknbare med dagens undersøkelser Sammenheng med annen statistikk Ferieundersøkelsen dekker alle feriereiser med minst 4 overnattinger, mens den kvartalsvise Reiseundersøkelsen dekker alle typer reiser (både ferie- og yrkesreiser med minst 1 overnatting). Begge undersøkelsene dekker således lange feriereiser og på den måten overlapper de hverandre. 7. Tilgjengelighet 7.1. Publikasjoner og andre lenker Ferieundersøkelsen er publisert på I venstre marg er det lenke til statistikkbanken, der det er mulig å lage egne tabeller. Dokumentasjonsnotater for Omnibus finnes på Analyserapport for ferieåret Lagring og anvendelser for grunnmaterialet Mikro data er lagret i Ascii-format og som SAS-filer. Statistisk sentralbyrå 11

12 Ferieundersøkelsen 2005 Norges offisielle statisikk 1. Antall personer på ferietur etter viktigste feriemål i ulike befolkningsgrupper I alt I Norge I utlandet I Norge og i utlandet Kjønn Menn Kvinner Alder år år år år Husholdningsinntekt kr Uoppgitt Bosted (landsdel) Akershus og Oslo Hedmark og Oppland Sør-Østlandet Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge Statistisk sentralbyrå

13 Norges offisielle statisikk Ferieundersøkelsen Antall ferieturer etter viktigste feriemål og etter ulike kriterier I alt Innenlandsreiser Utenlandsreiser Kjønn Menn Kvinner Alder år år år år Husholdningsinntekt kr Uoppgitt Bosted (landsdel) Akershus og Oslo Hedmark og Oppland Sør-Østlandet Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge Antall overnattinger Hovedtransportmiddel Luft Sjø Land Jernbane Rute- og turbil Private og leide kjøretøy Annet, land Uoppgitt Viktigste innkvarteringstype Hoteller og andre overnattingssteder Campingplasser Ferieboliger Annen kommersiell innkvartering Spesialisert innkvartering Leid innkvartering privat Egen feriebolig Annen privat innkvartering Uoppgitt Statistisk sentralbyrå 13

14 Ferieundersøkelsen 2005 Norges offisielle statisikk 3. Andel personer etter antall ferieturer og gjennomsnittlig antall ferieturer per person i ulike befolkningsgrupper Gjennomsnittlig antall Antall ferieturer ferieturer per person I alt eller flere Blant alle Blant ferierende Prosent ,4 1, ,5 2, ,3 1, ,4 1, ,4 1, ,6 2, ,5 2, ,5 2, ,6 2, ,7 2, ,7 2, ,7 2,2 Kjønn Menn ,6 2,1 Kvinner ,9 2,4 Alder år ,4 1, år ,7 2, år ,9 2, år ,4 2,3 Husholdningsinntekt kr ,4 1, ,3 2, ,2 2, ,4 2, ,7 2, ,1 2,4 Uoppgitt ,5 2,2 Bosted (landsdel) Akershus og Oslo ,2 2,5 Hedmark og Oppland ,6 2,3 Sør-Østlandet ,5 2,2 Agder og Rogaland ,7 2,2 Vestlandet ,5 2,1 Trøndelag ,6 2,2 Nord-Norge ,5 2,0 14 Statistisk sentralbyrå

15 Norges offisielle statisikk Ferieundersøkelsen Antall ferieturer etter viktigste reisemål i ulike befolkningsgrupper Innenlandsreiser totalt Akershus og Oslo Buskerud, Oppland og Hedmark Østfold og Vestfold Telemark og Agder Vestlandet Trøndelag Nord- Norge På reise i Norge Utenlandsreiser totalt Norden for øvrig Europa for øvrig Utlandet ellers På reise i utlandet Kjønn Menn Kvinner Alder år år år år Husholdningsinntekt kr Uoppgitt Bosted (landsdel) Akershus og Oslo Hedmark og Oppland Sør-Østlandet Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge Statistisk sentralbyrå 15

16 Ferieundersøkelsen 2005 Norges offisielle statisikk 5. Antall overnattinger etter viktigste feriemål og gjennomsnittlig antall overnattinger per person og per ferietur etter ulike kriterier Antall overnattinger Gjennomsnittlig antall overnattinger på ferietur per person I alt I Norge I utlandet Blant alle Blant ferierende Gjennomsnittlig antall overnattinger per ferietur ,6 20,6 10, ,1 20,2 10, ,7 20,5 10, ,0 20,1 9, ,4 21,1 9, ,1 21,3 9, ,1 21,1 9,4 Kjønn Menn ,1 18,7 9,0 Kvinner ,1 23,5 9,7 Alder år ,9 17,3 8, år ,3 19,0 8, år ,8 24,2 9, år ,7 24,3 10,5 Husholdningsinntekt kr ,9 17,1 8, ,3 25,9 11, ,8 20,2 10, ,5 18,6 8, ,9 20,2 9, ,0 22,0 9,2 Uoppgitt ,6 19,8 8,9 Bosted (landsdel) Akershus og Oslo ,4 26,0 10,2 Hedmark og Oppland ,4 18,2 7,8 Sør-Østlandet ,9 20,9 9,6 Agder og Rogaland ,5 20,9 9,5 Vestlandet ,7 17,1 8,2 Trøndelag ,7 20,7 9,4 Nord-Norge ,8 19,1 9,7 Antall overnattinger ,7 5,7 5, ,4 11,4 11, ,9 20,9 20, ,5 43,5 41, ,1 121,1 114,3 16 Statistisk sentralbyrå

17 Norges offisielle statisikk Ferieundersøkelsen Andel personer på ferietur, etter sesong i ulike befolkningsgrupper Prosent Vinter Påske Sommer Høst Jul Kjønn Menn Kvinner Alder år år år år Husholdningsinntekt kr Uoppgitt Bosted (landsdel) Akershus og Oslo Hedmark og Oppland Sør-Østlandet Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge Statistisk sentralbyrå 17

18 Ferieundersøkelsen 2005 Norges offisielle statisikk 7. Antall ferieturer etter viktigste feriemål og etter ulike kriterier. Sommer I alt Innenlandsreiser Utenlandsreiser Sommer Sommer Sommer Sommer Sommer Sommer Kjønn Menn Kvinner Alder år år år år Husholdningsinntekt kr Uoppgitt Bosted (landsdel) Akershus og Oslo Hedmark og Oppland Sør-Østlandet Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge Antall overnattinger Hovedtransportmiddel Luft Sjø Land Jernbane Rute- og turbil Private og leide kjøretøy Annet, land Uoppgitt Viktigste innkvarteringstype Hoteller og andre overnattingssteder Campingplasser Ferieboliger Annen kommersiell innkvartering Spesialisert innkvartering Leid innkvartering privat Egen feriebolig Annen privat innkvartering Uoppgitt Statistisk sentralbyrå

19 Norges offisielle statisikk Ferieundersøkelsen 2005 Tidligere utgitt på emneområdet Norges offisielle statistikk (NOS) Official Statistics of Norway A 348: Ferieundersøkelsen 1968 A 451: Ferieundersøkelsen 1970 A 732: Ferieundersøkelsen 1974 B 88: Fritidshusundersøkelse 1978 B 138: Ferieundersøkelsen 1978/79 hefte I B 165: Ferieundersøkelsen 1978/79 hefte II B 408: Ferieundersøkelsen 1982 B 742: Ferieundersøkelsen 1986 C 743: Ferieundersøkelsen 2001 Notater 86/1: Feriereiser og ferieplaner september 1985 Rapporter (RAPP) 81/16: Helgeturer 1978/79 81/25: Norske Ferieformer 82/20: 70-åras feriereiser 82/21: Friperioder og ferieturer. Omfang og fordeling over året 84/12: Friluftsliv i Norge /19: Valg av ferietype 85/10: Feriereiser og ferieplaner. Januar februar /32: Feriereiser og ferieplaner. Mai juni /4: Nordmenns ferievaner /5: Grunnlag for ferieprognoser 87/17: Nordmenns ferievaner i regionalt perspektiv 88/8: Hvem reiser ikke på ferie? 93/8: Feriereiser 1991/92 94/6: Feriereiser 1992/93 95/13: Feriereiser 1993/94 Sosiale og økonomiske studier (SØS) SØS 41: Nordmenns feriereiser Statistiske analyser (SA) SA 40: Spredningen av ferieturer Økonomiske analyser 2/2000: En ferierende klasse? Statistisk sentralbyrå 19

20 Ferieundersøkelsen 2005 Norges offisielle statisikk De sist utgitte publikasjonene i serien Norges offisielle statistikk D 342 Fiskeristatistikk Fishery Statistics s. 155 kr inkl. mva. ISBN D 343 Samisk statistikk 2006 Sámi statistihkka s. 190 kr inkl. mva. ISBN D 344 Bøndenes inntekt og formue 2003 The farmers' Income and property s. 115 kr inkl. mva. ISBN D 345 Overnattingsstatistikk 2005 Accommodation statistics s. 115 kr inkl. mva. ISBN D 346 Skogstatistikk 2004 Forestry Statistics s. 140 kr inkl. mva. ISBN D 347 Statistikk om føretak og bedrifter Statistics for enterprises and establishments s. 155 kr inkl. mva. ISBN D 348 Fiskeristatistikk 2004 Fishery Statistics s. 155 kr inkl. mva. ISBN D 349 Jordbruksstatistikk 2004 Agricultural Statistics s. 155 kr inkl. mva. ISBN D 350 Eiendomsomsetning 2004 Transfer of Properties s. 115 kr inkl. mva. ISBN D 351 Den individbaserte utdanningsstatistikken. Dokumentasjon s. 115 kr inkl. mva. ISBN D 352 Anløpsstatistikk 2004 Arrival of Vessels s. 115 kr inkl. mva. ISBN D 353 Folke- og boligtelling 2001 Population- and Housing Census s. 155 kr inkl. mva. ISBN D 354 Havnestatistikk 2004 Maritime transport Statistics s. 115 kr inkl. mva. ISBN D 355 Lakse- og sjøaurefiske 2005 Salmon and SeaTrout Fisheries s. 115 kr inkl. mva. ISBN D 356 Statistisk årbok s. 260 kr inkl. mva. ISBN D 357 Statistical Yearbook of Norway s. 260 kr inkl. mva. ISBN D 358 Reiseundersøkelsen 2005 Travel Survey s. 115 kr inkl. mva. ISBN D 359 Fiskeoppdrett 2004 Fish Farming s. 140 kr inkl. mva. ISBN D 360 Bøndenes inntekt og formue 2004 The Farmers' Income and Property s. 15 kr inkl. mva. ISBN D 361 Individually Based Education Statistics s. 115 kr inkl. mva ISBN D 362 Lønnsstatistikk 2005 Wage Statistics s. 155 kr inkl. mva. ISBN D 363 Prisindekser for bygg og anlegg, bolig og eiendom s. 140 kr inkl. mva. ISBN D 364 COFOG-klassifikasjon av offentlig forvaltningsutgifter etter formål s. 115 kr inkl. mva. ISBN Statistisk sentralbyrå

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Fylkesfordelt nasjonalregnskap

Fylkesfordelt nasjonalregnskap Norges offisielle statistikk D 389 Fylkesfordelt nasjonalregnskap 1997-2004 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig

Detaljer

Ferieplaner høsten 2015

Ferieplaner høsten 2015 Ferieplaner høsten 2015 Prosjektbekrivelse Prosjekttype Syndikert Formål Kartlegge befolkningens ferieplaner for høsten 2014 Datainnsamlingsmetode Webintervjuer Antall intervjuer 1071 Datainnsamling Uke

Detaljer

Ikke-kommunale barnehager, regnskap

Ikke-kommunale barnehager, regnskap Ikke-kommunale, regnskap Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk, statistikk fra statistiske regnskapssystemer

Detaljer

Ferieplaner høsten 2016

Ferieplaner høsten 2016 Ferieplaner høsten 2016 Contents 1 Først: Hva med sommeren som var? 5 2 Ferieplaner høsten 2015 7 3 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2016 4 12 Ferieform i utlandet 17 5 Økonomi og reiseplaner 21 6

Detaljer

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi Ferieplaner i sommeren 2015 + litt om camping og wifi Innhold 1 Ferieplaner sommeren 2015 4 2 4 Tilgang til wifi 19 5 Camping 21 Reisemål og ferieform i Norge 10 3 Ferieform i utlandet 15 2 Prosjektbekrivelse

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Eiendomsomsetning

Eiendomsomsetning Norges offisielle statistikk D 408 Eiendomsomsetning 2005-2007 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk,

Detaljer

Om statistikken Emnegruppe Akvakultur, Statistikk knyttet til akvakulturproduksjon

Om statistikken Emnegruppe Akvakultur, Statistikk knyttet til akvakulturproduksjon Om statistikken 1. Administrative opplysninger 1.1. Navn Statistikk for akvakultur 1.2. Emnegruppe Akvakultur, Statistikk knyttet til akvakulturproduksjon 1.3. Hyppighet og aktualitet Årlig undersøkelse.

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Vedlegg 1: Om undersøkelsen

Vedlegg 1: Om undersøkelsen Vedlegg 1: Om undersøkelsen Utvalg og frafall Til undersøkelsen i 1998 ble det trukket et landsomfattende utvalg på 2 579 personer (etter at døde og personer flyttet til utlandet er utelatt). Dette er

Detaljer

I REGIONALT PERSPEKTIV

I REGIONALT PERSPEKTIV RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 87/7 NORDMENNS FERIEVANER I REGIONALT PERSPEKTIV AV HEGE KITTERØD STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO- KONGSVINGER 987 ISBN 8-57-54-4 ISSN 0-84 EMNEGRUPPE 4 Kulturelle forhold,

Detaljer

Fritids- og feriereiser høsten 2017

Fritids- og feriereiser høsten 2017 Fritids- og feriereiser høsten 2017 Innhold Først: Hva med sommeren som var? 4 Ferie- og fritidsreiser høsten 2017 6 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017 11 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017

Detaljer

Ferieplaner i påsken økonomi og ferieplaner TNS

Ferieplaner i påsken økonomi og ferieplaner TNS Ferieplaner i påsken 201 + økonomi og ferieplaner Innhold 1 Ferieplaner påsken 201 4 2 Ferie i Norge i påsken 201 11 4 Ski-app 19 5 Booking 21 Ferie i utlandet påsken 2015 1 Svekket kronekurs og usikker

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Vedlegg 1: Om undersøkelsen

Vedlegg 1: Om undersøkelsen Vedlegg 1: Om undersøkelsen Utvalg og frafall Til undersøkelsen i 2004 ble det trukket et landsomfattende utvalg på 2 840 personer (etter at døde og personer flyttet til utlandet er utelatt). Dette er

Detaljer

Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge

Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge Innhold 1 Ferieplaner sommeren 2016 5 2 Reisemål og ferieform i Norge 10 3 Ferieform i utlandet 16 4 Aktiviteter i sommerferien 19 5 Bestilling av

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

En ferierende klasse?

En ferierende klasse? Økonomiske analyser 2/2 Perspektiver på ferievaner, inntekt og utdanning Jan-Erik Lystad Denne artikkelen belyser nordmenns ferievaner på 199-tallet. Det gjennomsnittlige ferieomfanget har endret seg lite

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009 Sammendrag: asjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009 TOURIMPACT rapport nr 2 TØI rapport 1119/2010 Forfatter(e): Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 32 sider En gjennomsnittlig norsk

Detaljer

Vedlegg 1: Om undersøkelsen

Vedlegg 1: Om undersøkelsen Vedlegg 1: Om undersøkelsen Utvalg og frafall Til undersøkelsen i 1999 ble det trukket et landsomfattende utvalg på 2 589 personer (etter at døde og personer flyttet til utlandet er utelatt). Dette er

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg OMNIBUS UKE 34 2006 - WWF - Delrapport B Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone F. Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 18.08.2006 Avsluttet 22.08.2006

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen 2 Forord TNS-Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av etterspørselen etter barnehageplasser

Detaljer

Om statistikken Emnegruppe Akvakultur, Lønnsomhet i produksjon av laks og regnbueørret

Om statistikken Emnegruppe Akvakultur, Lønnsomhet i produksjon av laks og regnbueørret Om statistikken 1. Administrative opplysninger 1.1. Navn Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret, http://www.fiskeridir.no/fiskeridir/statistikk/akvakultur/loennsomhet 1.2. Emnegruppe

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 Sammendrag: Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 43 sider asjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 En gjennomsnittlig norsk innenlands sommerferietur varte en uke (7,1 overnattinger)

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 18 - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 9.. Avsluttet.. Antall respondenter 118 Utvalget er landsrepresentativt

Detaljer

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2009 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2009 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen mai 2008 Det var 1,7 meir trafikk i mai 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 1,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mai 2006 Det var 3,2 meir trafikk i mai 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar Vegtrafikkindeksen januar 2008 Det var 3,4 meir trafikk i januar 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,2 meir trafikk med lette

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen mars 2008 Det var 5,2 mindre trafikk i mars 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,3. Det var 4,3 mindre trafikk med lette

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mars 2006 Det var 5,7 meir trafikk i mars 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 5,0 meir trafikk med lette

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

september Vegtrafikkindeksen

september Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen september Vegtrafikkindeksen september 2008 Det var 2,4 meir trafikk i september 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,1 meir trafikk

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen mars 2009 Vegtrafikkindeksen mars 2009 Det var 5,6 meir trafikk i mars 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,0. Det var 5,4 meir trafikk med lette

Detaljer

3. Nordmenns reisevirksomhet 4

3. Nordmenns reisevirksomhet 4 Tom Granseth 3. 4 Statistisk sentralbyrå kartlegger omfanget av nordmenns reisevirksomhet i to undersøkelser, grensehandelsundersøkelsen 1 og reiseundersøkelsen 2. Inntil 2007 ble nordmenns feriereisevaner

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

juli Vegtrafikkindeksen

juli Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen juli Vegtrafikkindeksen juli 2008 Det var 0,3 mindre trafikk i juli 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,2. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen oktober 2006 Det var meir trafikk i oktober 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,8. Det var 3,4 meir trafikk med

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen september 2009 Vegtrafikkindeksen september 2009 Det var 1,3 meir trafikk i september 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,1. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen 2010 mars Vegtrafikkindeksen mars 2010 Det var 1,3 meir trafikk i mars 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,7. Det var 1,3 trafikkauke med lette

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar 2007 Vegtrafikkindeksen januar 2007 Det var 3,6 meir trafikk i januar 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 3,1 meir trafikk med

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. oktober

Vegtrafikkindeksen. oktober Vegtrafikkindeksen 2011 oktober Vegtrafikkindeksen oktober 2011 Det var 1,6 meir trafikk i oktober 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,1. Det var 1,3 meir trafikk

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for U 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen bygger på et representativt

Detaljer

Hi Nasjonalbiblioteket Depotbiblioteket

Hi Nasjonalbiblioteket Depotbiblioteket 2008/14 Notater (0 o l/l u +3.SS 3rc +* Dag Falang Gravern Mediebruksundersøkelsen 2006 Dokumentasjonsrapport >l v. C Q) +3 ro Hi Nasjonalbiblioteket Depotbiblioteket Avdeling for IT og datafangst/seksjon

Detaljer

3. Nordmenns reisevirksomhet 4

3. Nordmenns reisevirksomhet 4 Norsk turisme Nordmenns reisevirksomhet Tom Granseth 3. Nordmenns reisevirksomhet 4 Statistisk sentralbyrå kartlegger omfanget av nordmenns reisevirksomhet i to undersøkelser, grensehandelsundersøkelsen

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. juli

Vegtrafikkindeksen. juli Vegtrafikkindeksen 2010 juli Vegtrafikkindeksen juli 2010 Det var 0,2 mindre trafikk i juli 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

Notater. Marjan Nadim. Reise- og ferieundersøkelsen 2006 En videreføring av SSBs omnibusundersøkelse. Dokumentasjonsrapport 2007/42.

Notater. Marjan Nadim. Reise- og ferieundersøkelsen 2006 En videreføring av SSBs omnibusundersøkelse. Dokumentasjonsrapport 2007/42. 2007/42 Notater Marjan Nadim Notater Reise- og ferieundersøkelsen 2006 En videreføring av SSBs omnibusundersøkelse. Dokumentasjonsrapport Avdeling for IT og datafangst/seksjon for intervjuundersøkelser

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen 2010 september Vegtrafikkindeksen september 2010 Det var 1,9 meir trafikk i september 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,2. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Statistikk og historie. Espen Søbye

Statistikk og historie. Espen Søbye 39 Statistiske analyser Statistical Analyses Statistikk og historie Espen Søbye Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien publiseres

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. februar

Vegtrafikkindeksen. februar Vegtrafikkindeksen 2011 februar Vegtrafikkindeksen februar 2011 Det var 2,7 meir trafikk i februar 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,4. Det var 2,6 trafikkauke

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Undersøkelse om frivillig innsats

Undersøkelse om frivillig innsats Undersøkelse om frivillig innsats - Vurdering av skjevheter, og svarprosent etter enkelte bakgrunnsvariabler I dette notatet redegjøres det kort for svarprosenter, og eventuelle skjevheter som er innført

Detaljer

Vegtrafikkindeksen oktober 2016

Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Det var 0,3 % mindre trafikk i oktober 2016 enn i oktober 2015. Utviklinga hittil i år har vore på 0,4 %. Det var 0,5 % mindre trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. november

Vegtrafikkindeksen. november Vegtrafikkindeksen 2010 november Vegtrafikkindeksen november 2010 Det var 2,4 meir trafikk i november 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 2,2 trafikkauke

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. april

Vegtrafikkindeksen. april Vegtrafikkindeksen 2011 april Vegtrafikkindeksen april 2011 Det var 0,3 meir trafikk i april 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 0,5 trafikkauke med lette

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Jaktstatistikk 2004-2006

Jaktstatistikk 2004-2006 Norges offisielle statistikk D 393 Jaktstatistikk 2004-2006 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk,

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. årsindeks

Vegtrafikkindeksen. årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 Det var 1,1 meir trafikk i 2010 enn i 2009. Trafikkveksten i 2010 var for lette kjøretøy og 1,9 for tunge kjøretøy. Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Årsindeks

Vegtrafikkindeksen. Årsindeks Vegtrafikkindeksen 2011 Årsindeks Vegtrafikkindeksen 2011 Det var 1,5 meir trafikk i 2011 enn i 2010. Trafikken med lette kjøretøy auka med 1,3, mens trafikken med tunge kjøretøy auka med 2,9. Trafikkauken

Detaljer