Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker"

Transkript

1 me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag , KL 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Else Johanne Birkenes, Karl Vidar Bogetvedt, Morten Drefvelin, Tone Granerud, Hanne Bakke von Clemm, Lars Monsen (Kommunal representant), Jakob Furuseth (sokneprest) og Martin Ljønes (Kirkeverge). Forfall: Kjell Rud, Tone Lise Asphol, Jan Erik Sand, Annette Schipper (vara). Saksliste F-sak 22/14 Godkjenning av protokoll F-sak 23/14 Referatsaker/ orienteringer F-sak 24/14 unntatt offentlighet, jfr. Forvaltningsloven 13 og offentlighetsloven 5a F-sak 25/14 Revidert budsjett 2014 F-sak 26/14 Regnskap endring F-sak 27/14 Fondsbruk orgelfond 2013 F-sak 28/14 Økning i sekretærstilling F-sak 29/14 Fargevalg Heni kirke F-sak 30/14 Eventuelt

2 F-sak 22/14 Godkjenning av protokoll Protokoll fra møtet utsendt Protokoll Godkjent. F-sak 23/14 Referatsaker/orienteringer Informasjon fra kirkevergen Referat fra møte med biskop 25.mars 2014 Befaring med kirkekonsulenten torsdag 24.april kl i Gjerdrum kirke Samarbeidsavtale om HMS Befaring med Arne Sæther i Gjerdrum kirke torsdag kl Ringemaskiner Ansettelse i barnehagen Høring om kirkebygg Menighetsrådet/fellesrådet har frist til 16.juni med å avgi høringssvar til «Høring om kirkebygg» det er vedlagt 5 dokumenter i denne saken: o Høring om kirkebygg brev fra kirkemyndigheten o Høringsnotat om kirkebygg med spørsmål til menighetene o Forslag til regler for bruk av kirker o Forslag til regler om liturgisk inventar o Vedlegg til kapittel 3 og 8 med særlig vekt på kompetanseforhold Menighetsrådet bør sette seg inn i saken, og kirkevergen tar sikte på at rådet behandler høringen i møtet i mai.

3 F-sak 24/14 unntatt offentlighet, jfr. Forvaltningsloven 13 og offentlighetsloven 5a F-sak 25/14 Revidert budsjett 2014 Kirkevergen har utarbeidet forslag til revidert budsjett for Det er noen faktorer som ligger til grunn for budsjettforslaget: 1. Sekretærstillingen økes til 100%. Under forhandlingene om ny tjenesteytingsavtale, ble det synliggjort et behov for 50% stilling til regnskapstjenester for soknet. I løpet av forhandlingene ble denne stillingen nedjustert til 30%. Det viste seg at soknet ikke fikk tilført midler til dette i tjenesteytingsavtalen. Et resultat av dette er at det er sekretærstillingen som i praksis tar seg av regnskapstjenestene, dette fører igjen til at de øvrige sekretærtjenestene må nedprioriteres. Kirkevergen anser det derfor som viktig å øke denne stillingen til 100%, slik at vi kan opprettholde oppgavene som til nå har vært utført. Denne økningen kan være mulig på grunn av inntektene som er beskrevet under punkt Budsjettkuttene i kommunen rammer også soknet. Soknet har blitt kuttet med 74000,- i 2014 og er varslet et kutt på ,- i 2015 ifølge kommunens økonomiplan. En konsekvens av dette er at vi må kutte i budsjettposter. 3. Administrasjon og regnskap i barnehagen. For at vi skal drive barnehagen vår forsvarlig, påløper arbeid til regnskap og administrasjon. Dette er til nå ikke synliggjort i regnskapet. Kirkevergen foreslår at dette synliggjøres på den måten at barnehagen blir belastet for utgifter i forbindelse med dette. Estimerte utgifter påløper seg til kr 60000,- pr år. Dette skal dekke lønnsutgifter til sekretær og kirkeverge. 4. Renteinntektene fra rentekompensasjonsordningen har vært noe høyere enn tidligere antatt og vil generere en merinntekt i årene som kommer. 5. Avdragene til lånet viser seg noe lavere enn i vedtatt budsjett Revidert budsjett ligger vedlagt innkallingen. Kirkevergens innstilling: Revidert budsjett 2014 vedtas Revidert budsjett 2014 vedtas

4 F-sak 26/14 Regnskap endring Regnskap for 2013 ble godkjent i F-sak 16/14. Ved innrapportering til SSB viste det seg at det hadde sneket seg inn en feilføring. Det var postert en regning pålydende kr 4824,- på ansvar (konfirmantarbeid), som skulle vært postert på ansvar (Administrasjon). Dette får ingen innvirkning på vedtaket som ble gjort i F-sak 16/14. Allikevel må regnskapet formelt sett godkjennes på nytt. Regnskapet ligger vedlagt. Kirkevergens innstilling Regnskap 2013 godkjennes Regnskap 2013 godkjennes F-sak 27/14 Fondsbruk orgelfond 2013 Soknet investerte i 2013 i nytt orgel i Gjerdrum kirke. Finansieringen av dette ble gjort gjennom innsamlede midler og gjennom lån i Opplysningsvesenets fond. I investeringsbudsjettet som ble vedtatt i F-sak 48/12 og i F-sak 34/13 ble det kun budsjettert med kr ,- i bruk av fond. Samtidig ble det samlet inn kr ,76 i gaver til orgelet. Således ble det et overforbruk pålydende kr ,76. Dette overforbruket må vedtas av menighetsrådet. Føringen er allikevel ført i Kirkevergens innstilling Overforbruket pålydende kr ,76 på konto Bruk av fond i investeringsregnskapet 2013 godkjennes. Overforbruket pålydende kr ,76 på konto Bruk av fond i investeringsregnskapet 2013 godkjennes.

5 F-sak 28/14 Økning i sekretærstilling Revidert budsjett forutsetter en økning av sekretærstilling fra 80% til 100%. Dette begrunnes i at det har kommet mange nye oppgaver i forbindelse med regnskapsføring i soknet. Kirkevergen har utarbeidet forslag til stillingsbeskrivelse som ligger vedlagt innkallingen. Det foreslås å endre navn på stillingen fra sekretær til kontorfullmektig, da KA opererer med denne stillingsbetegnelsen. Kirkevergens innstilling: Sekretærstillingen økes 100% fra 1.mai 2014, og tittel endres til kontorfullmektig i henhold til stillingsbeskrivelse. Kirkevergen utarbeider på bakgrunn av dette, ny arbeidsavtale. Sekretærstillingen økes 100% fra 1.mai Overskrift på stillingsbeskrivelse endres til sekretær. Kirkevergen utarbeider på bakgrunn av dette, ny arbeidsavtale.

6 F-sak 29/14 Fargevalg Heni kirke Etter at menighetsrådet har vært på befaring i Heni kirke, skal menighetsrådet nå ta stilling til fargevalgene i forbindelse med innvendig maling. Det var vært befaring med Riksantikvar og arkitekt i forbindelse med prosjektet. Det er nå redegjort for fargehistorikken i kirka, ved hjelp av skrapeprøver. Vi kan nå se hvilke lag med farger som er benyttet. Riksantikvaren ønsker i utgangspunktet at vi skal tilbakeføre fargene til det opprinnelige, men de åpner samtidig opp for at vi kan velge eksisterende farger. En mellomløsning er å benytte en av fargene som er brukt imellom opprinnelig og eksisterende. På bakgrunn av dette har vi følgende forslag: 1. Tilbakeføre de opprinnelige fargene. Dette er generelt mørkere farger en de som er der i dag. I hovedsak er det grå og mørke farger i forskjellige nyanser. 2. Bevare dagens fargevalg med unntak av fargene i koret. Der kan vi gå ett «hakk» tilbake. Det vil innebære at koret får samme farge som kirkeskipet har i dag. Det er en dus rosa/rød farge. 3. Bruke gråfargen som er i koret også i kirkerommet. (Dette må kirkevergen få bekreftet som en mulighet av riksantikvaren) 4. Videreføre dagens fargevalg Når det gjelder fargen på gulvet er det kun to alternativer: 1. Dagens farge lysebrun (Nesten oransje) 2. Opprinnelig farge mørkebrun Kirkevergens innstilling: Ved maling av Heni kirke innvendig skal de nåværende fargene bevares på vegger. På gulvet tilbakeføres den opprinnelige mørkere brunfargen. Forslag fra Dagrun Agnete Ødegaard a.) Fargevalget på vegger vedtas i følgende rekkefølge etter hvilke muligheter Riksantikvaren gir: 1. Alternativ 3 2. Alternativ 4 b.) Når det gjelder gulv ønsker menighetsrådet en lysere gråfarge på gulvet dersom det er mulig. Dersom det ikke er mulig, velges alternativ 2. Forslaget ble vedtatt med en stemme i mot (alternativ a)

7 Vedtak a.) Fargevalget på vegger vedtas i følgende rekkefølge etter hvilke muligheter Riksantikvaren gir: 1. Alternativ 3 2. Alternativ 4 b.) Når det gjelder gulv ønsker menighetsrådet en lysere gråfarge på gulvet dersom det er mulig. Dersom det ikke er mulig, velges alternativ 2. F-sak 30/14 Eventuelt Gjerdrum og Heni menighetsråd Dagrun Agnete Ødegaard leder Else Johanne Birkenes nestleder

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 5. september 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Bomberommet Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud, Hagavik og Aleksandersen

Detaljer

VIV IKS Styret Saksliste styremøte 6-06

VIV IKS Styret Saksliste styremøte 6-06 Saksliste styremøte 6-06 Dato: Sted: Arkiv: Saksnr.: 36/06 Saksnr.: 37/06 Saksnr.:38 /06 Saksnr.:39 /06 Saksnr.:40 /06 Saksnr.: 41/06 Saksnr.: 42/06 Saksnr.: 43/06 Saksnr.: 44/06 Saksnr.: 45/06 Saksnr.:

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 20. mai 2015 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Simon Næsse. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell.

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Møtested: Møtetid: Lakselv hotell. 18.mars 2015 kl. 09.00 kl.14.50 Møteleder: Styreleder Raymond

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Alternativt budsjett og økonomiplan Mandal kommune 2013 2016

Alternativt budsjett og økonomiplan Mandal kommune 2013 2016 Alternativt budsjett og økonomiplan Mandal kommune 2013 2016 Fremlagt av Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet og uavhengig Bakgrunn Rådmannen beskriver i sitt forslag et underskudd på driften av Mandal

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00.

Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00. Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00. Avholdt hos Karin Svendsen, Dåfjord Tilstede: Steinar Pettersen, Karin Svendsen og Thomas Austad på telefon fra

Detaljer

Mandag 05. september kl 08.00

Mandag 05. september kl 08.00 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 05. september

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer